Bohemius, k.s. doplňkový modul.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz"

Transkript

1 Bohemius, k.s. doplňkový modul

2 Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky

3 Tento formulář je i součástí administrativní kalkulačky :

4 Formulář - vlastní kalkulačka - o produktu Kdo bude s formulářem především pracovat Co získáme a na čem ušetříme Přednosti naší kalkulačky I. a II. Zjednodušený formulář obrázek Naše možnosti kalkulačky podrobně Ostatní moduly kalkulačky- obrázek Výpis modulů manažerské kalkulačky BIUS 3 Výpis modulů administrativní kalkulačky BIUS 2 Kontakty a odkazy Základní ceník beze slev

5 Formulář je složen z funkčních bloků. Každý blok představuje určitou schopnost a vylepšení práce s vystavením faktury. K dispozici je množství funkcí a libovolné barevné nastavení formuláře.

6 Nenahrazuje knihu faktur v účetnictví. Jedná se o doplňující modul, který může napomoci při práci s fakturací. Produkt je určen pro vystavení faktury mimo účetní knihu faktur vydaných. Vhodné tedy tam, kde není na místě k dispozici účetnictví, kdo vystavuje faktury i mimo účetnictví. Jedná se však o fakturu, která plně spolupracuje s formulářem DPH. Jsou zde funkční bloky, které rozšiřují možnost práce s fakturou. Na údaje navazují pokladní doklady, které lze ihned zhotovit, uložit a vytisknout. Lze ukládat pouze texty, nebo výpočty. Spolupráce hlaviček odesílatele, příjemce a odběratele mezi sebou.

7 Výsledný formulář je v prostředí Excel. Šablonu lze jakkoliv měnit. Následují již i vždy vyplněné pokladní doklady. Na samostatném listu v Excel jsou tyto formuláře opatřeny i vzorci. Lze tedy přímo i zde případně vystavit doklady.

8 Především pro administrativní pracovníky, pokladní a drobné živnostníky, kteří si zpracovávají doklady sami. Pro předběžné vystavení dokladu, doklady lze později samozřejmě zapracovat do účetnictví. Dále pro organizace, či podnikatele, kteří nevedou řádné účetnictví, nebo vystavují velmi malý počet dokladů a účetnictví mohou zpracovat až na konci účetního období.

9 Všestranný a přitom jednoduchý doplňkový nezávislý nástroj pro práci s doklady bez nutnosti zápisu do účetnictví. Možnost uložit si šablony faktur s daty dodavatele i odběratele Možnost přímo v Excelu zadat data do faktury a případně ihned vytisknut i s pokladními doklady.

10 Výpočty pro fakturace automaticky přecházejí z modulu velké DPH. Textová pole se zadávají v modulu fakturace. Přímo v souboru Excel lze data zadat také. Přímo v souboru Excel budou případně data také vypočtena.

11 FAKTURA - základní popis DATA: Uloţení dat - Data, která jsou ve všech textových polích, budou moci být uložena na disk. Vypočtená data uložena nejsou. Data, která byla uložena na disku lze zpětně vyvolat. Vypočtená data jsou uložena ve formuláři DPH. Uloţení dat do operační paměti - pro zpětnou obnovu dat. Obnova dat formuláře - zpětně si vyvoláme data z operační paměti a můžeme tak urychlit tvorbu, nebo opravu nové faktury. Možnost různým způsobem upravovat textová a vypočtená data. SPLUPRÁCE S DPH, OBECNÝM FORMULÁŘEM A VYČIŠTĚNÍ POLÍ Vyčištění formuláře - Můžeme vyčistit všechna textová pole formuláře. Vstup do formuláře DPH - vyvolání formuláře DPH přímo, vypočtení dat pro tento formulář. Převod dat z formuláře DPH - do tohoto formuláře můžeme převádět i data z formuláře DPH. Tento formulář může mít taktéž uložená vypočtená data a některá data textová. Převod dat z obecných dat - do tohoto formuláře můžeme převést data z obecného nastavení. nemusíme tak vyplňovat všechna data. EXPORTY A TISKY, POKLADNÍ PŘÍJMOVÝ A VÝDAJOVÝ DOKLAD. Export do souboru Excel - faktura je včetně textových polí a vypočtených dat exportovaná do souboru Excel. Výdajový doklad - pro výplatu hotově lze vystavit výdajový doklad - po exportu do souboru Excel Příjmový pokladní doklad - Pro příjem hotovosti lze vystavit výdajový doklad - po exportu do souboru Excel Moţnost úpravy šablony faktury a pokladního dokladu - šablony v souboru Excel si můžeme upravit. PROHOZENÍ DAT ODBĚRATEL DODAVATEL PŘÍJEMCE, KOPÍROVÁNÍ PŘÍJMECE Kopírování dodavatele do příjemce - pro usnadnění dat lze zkopírovat z dat dodavatele data do příjemce. Záměna mezi dodavatelem a odběratelem - pro usnadnění dat lze prohodit data mezi dodavatelem a odběratelem. SKRYTÍ PRVKŮ, MOŢNOST ZBARVENÍ FORMULÁŘE, ULOŢENÍ NASTAVENÍ BAREV Skrytí některých prvků - můžeme ukrývat některá textová pole a tím zpřehlednit formulář. Barevné Nastavení formuláře - pro příjemnější práci si můžeme nastavit barvy skupiny prvků. Současně lze skrýt tlačítka, s kterými ovládáme barevné nastavení skupin prvků. Obnova barevného Nastavení - uložené nastavení barev můžeme obnovit jako vlastní, anebo jako autorské Uloţení barevného nastavení - barevné nastavení si můžeme uložit pro zpětné použití.

12 Hlavní kalkulačka Excel 2 Ekonomický modul Zpětný rozsah Excel 1 Inventarizace Formulář malé DPH Fakturace Průměry skladů Velké DPH Statistika

13 Součástí administrativní kalkulačky jsou tyto moduly a funkce: Hlavní kalkulačka - Malý modul DPH - Velký modul DPH - Excel 1 filtry - Excel 2 slučování tabulek - Zpětný rozsah - Inventarizace dat - Modul faktura Hlavní kalkulačka - velká, malá superkalkulačka, historie, paměť kalkulačky. Nastavení kalkulačky na práci s celými sestavami, mezisoučty a průběžné výpočty. Možnosti nastavení historie (nekonečná, omezená). Zaokrouhlení matematické dolů, nahoru, zaokrouhlení na zvolené libovolné násobky, popis rozsahu zaokrouhlení jeho velikosti a hloubky. Následné uložení celé sestavy. Práce s tiskem, zobrazení záhlaví i zápatí. Nastavení vlastního výběru barev daného modulu, možnost volby vlastního vzhledu kalkulačky, např. velikost písma - zvětšování, 5 druhů písem. Modul malé DPH - modul má oproti jiným kalkulačkám DPH při práci silnou přednost ve funkcích jako jsou např.: velmi jednoduché výpočty s různou předvolbou zaokrouhlení, libovolné umístění údaje pro dopočet ostatních údajů, obsluha jedním prstem.. Velký modul DPH je rozšířen o spolupráci s fakturací - víceřádkový výpočet DPH, libovolný výpočet základu, DPH, nebo DPH a základu celkem, přidané pole pro počet ks. Modul Inventarizace - možnost párování hodnot proti sobě, omezení dle filtru, znaků, hodnot, data, matematické operátory, možnost párování počátku řad dokladů proti sobě, párování v rámci jednoho sloupce, dvou sloupců, párování do dvojí, párování proti jedné hodnotě, párování při více parametrech, možnost párování proti zápornému znaménku a párování proti hodnotě, lišící se o určitou odchylku, rozklad jedné hodnoty na více plateb Modul faktura - spojen s DPH, záhlavím i zápatím, převod do dokladů příjmových i výdajových. Excel 1 filtry - filtrování dle hodnot, dle řetězců, data, matematických operátorů, řetězcových operátorů, intervalu hodnot, přiřazení hodnot do intervalu, přiřazení pořadí jednotlivým hodnotám, vyfiltrování a mazání podle typu hodnot, práce s nulami i prázdnými buňkami, zaokrouhlování hodnot na tisíce, stovky a jiné násobky, práce se plánem a sloupci Excel 2 slučování tabulek - slučování shodných tabulek, slučování neshodných tabulek, slučování vybraných sloupců, či řádků,, rozpad tabulky na dvě jiné tabulky, slučování podle podmínek, typu a daného filtru Zpětný rozsah - Výpočet zpět a zjištění rozsahu vyměřovacího základu z pojistného. Rozsah chyby při určité operaci.

14 Hlavní kalkulačka Malý modul DPH Velký modul DPH Excel 1 filtry Excel 2 slučování tabulek Statistika dat Průměrování skladů Zpětný rozsah Inventarizace dat Modul faktura Ekonomický modul Ekonomický modul obsahuje : Leasing, změna splátek a časové rozlišení Úvěry a hypotéky Investice, důchod, spoření a pojištění, včetně změny splátek Kontokorent a úročení vkladů na účtu Měnové operace konverze, SWAP, FORWARD a kurzový rozdíl Úvěr jednorázový Úvěr jednorázový se složeným úročením (Úrok z úroku), Výpočty efektivní úrokové míry I, II, III, Nákladová, a sazba TRSPN Procenta, procento z procenta, Rozpad dle poměrů, úměra marže a rabat Rozpisy splátek Cash Flow a zhodnocení Cash Flow z produktu Rozpočet a budoucí příjmy a výpočet schopnosti splácet Varianty výpočtů a práce s variantami Historie výběru produktů Penalizace faktur, Diskont a Eskont Odpisy, změny odpisů, odložená daň a neúplný daňový odpis Vlastní tiskové sestavy a export do Excelu

15 telefon: mob. tel.:

16 Ekonomická kalkulačka BIUS 3 základní cena (nejvyšší cena) až dvou instalací celého manažerského produktu: Kč vč. DPH (produkt obsahuje 43 formulářů) Administrativní kalkulačka BIUS 2 Základní cena (nejvyšší cena) administrativní kalkulačky - možnost až 5 instalací 2990 Kč vč. DPH Základní cena (nejvyšší cena) administrativní kalkulačky - možnost až 3 instalací 1990 Kč vč. DPH Podrobnější informace o možnosti zakoupení tzv. balíčku administrativní kalkulačky za zvýhodněnou cenu naleznete na Ceny jsou platné do