VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 07 08/2014 ZDARMA 10. povídání o historii zavedlo účastníky i do hrobky V rámci Dne dětí rozdávala podpisy Šárka Strachová V mateřské škole se loučili s budoucími prvňáčky Den Kozla navštívilo přes lidí Setkání starostů a poslanců na Štiříně Měsíčník obce Velké Popovice, Projekt meziobecní spolupráce Pozvánka na hokejový turnaj

2

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Slovo starostky Martina Čermáková, Vaše starostka Právě je za námi první polovina prázdnin. Někteří z Vás mají již dovolenou za sebou a na jiné čas odpočinku čeká. Tak si to hezky užijte! A s těmi, kdo zůstávají ve Velkých Popovicích na Velkopopovickou pouť, která se koná srpna, se těšíme na vzájemné setkání. Byl podán Návrh na zrušení části opatření obecné povahy, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. Výsledek bude znám na konci září. Pro připomenutí úplný začátek kroků byl dne , kdy jsem se osobně účastnila veřejného projednávání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v hotelu na Praze 4. Tehdy jsem jako jediná ze starostů v našem okolí podala námitku pro vedení trasy železniční tratě, tzv. VRT. Na tomto projednávání se řešilo především vedení dálnice D3, o vedení železničního koridoru se vůbec nehovořilo. Též jsme dopisem požádali Ministerstvo dopravy Ing. Jindřicha Kušníra, ředitele odboru drah, železniční a kombinované dopravy ve věci veřejného projednání technické studie zabývající se průchodem Koridoru VRT územím Velkých Popovic, tak jak bylo přislíbeno, ale zatím ze strany ministerstva nerealizováno nebyl sdělen termín této schůzky. Obnovený katastrální operát Velkých Popovic byl vyhlášen To, že jsme prodloužili lhůtu pro možnost nahlédnout do mapových podkladů nad rámec povinností obce (abyste mohli včas podat případné námitky), hodnotíme s odstupem času velmi kladně. Tuto možnost využilo mnoho z Vás. Nyní je na řadě katastrální území Lojovice. Zároveň bylo kontrolou výměr obecních pozemků zjištěno několik případů, kdy došlo ke zmenšení či k novým hranicím obecních pozemků především u komunikací. Proto byla dne podána Námitka proti obsahu obnoveného katastrálního operátu pro katastrální území Velké Popovice obce Velké Popovice Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ. Konec školního roku v ZŠ a MŠ určitě neznamená, že se objekty zavřou a otevřou se až s novým školním rokem. V obou školních budovách jsou v plném proudu opravy, rekonstrukce a zkrášlování interiérů. V novém školním roce se máte na co těšit. Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala firmě Dambert z Petříkova, která obci zapůjčila v rámci přípravných prací na zateplení a rekonstrukci tělocvičny lešení zdarma. Moc děkujeme! Zastupitelstvo se na svém zasedání dne rozhodlo, že termín pro zavedení nových názvů ulic prodlužuje. A to z důvodu možnosti na toto téma vést další diskuze nejen na zastupitelstvu. Informace o změnách dokladů od matriky jsou tyto: o nový občanský průkaz si občan požádá bezplatně. Požádat může na kterékoli obci s rozšířenou působností (nejbližší jsou Říčany). Podnikatel si na Živnostenském úřadu nechá bezplatně vystavit nový Živnostenský list s novou adresou. Meziobecní spolupráce má za sebou první oficiální setkání, které se uskutečnilo dne v Kulturním centru Labuť v Říčanech. Bližší informace k tomuto setkání naleznete na straně 8. Na tomto setkání se hovořilo především o jedné základní otázce, zda takového nové sdružení obcí má smysl. Abychom nedělali projekty pro projekt a nevymýšleli uměle náplň pro toto sdružení obcí. Já jsem osobně toho názoru, že vymýšlet projekt pro projekt se nevyplatí, nikdo z nás nemá tolik času. Ale velký potenciál vidím právě v síle tolika jednotlivců tedy v obcích. Vždyť čím silnější subjekt, tím je vyšší šance získat lepší smluvní/obchodní podmínky. Proč se neubírat společným výběrovým řízením na rámcovou smlouvu na opravu komunikací a chodníků, svoz odpadů. Nebo na společné zaměstnání pedagogů-specialistů, které si sama škola nemůže dovolit např. pro výuku cizích jazyků. Dále logopedů, psychologů, odborníků na řešení patologických jevů ve školách školení pedagogů. Externích spolupracovníků obce právníků, organizátorů VŘ, specialistů na dotace Také by mohlo probíhat společné školení a zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců obecních úřadů obecně zastupitelů, radních, starostů a místostarostů místo drahých školení organizovaných ministerstvy v podstatě by došlo k suplování povinnosti kraje metodicky vést obce. OZNÁMENÍ O VOLEBNÍM ČÍSLE 9/2014 Rada obce a redakční rada oznamují, že v zářijovém čísle Zpravodaje bude pro každou politickou stranu, sdružení či jednotlivce zdarma vyhrazena jedna celá strana Zpravodaje. Uzávěrka pro zářijové číslo je 20. srpna. POZVÁNKA NA VELKOPOPOVICKOU POUŤ Milí spoluobčané, srdečně Vás zveme na tradiční Velkopopovickou pouť, která se bude konat ve dnech srpna Z OBSAHU: 8 Setkání starostů a poslanců na Štiříně, 12 Hasiči, děti a zlatá medaile, 12 Jubilejní edice v Kozlím obchůdku, 14 Výtvarné soutěže ZUŠ Velké Popovice, 17 Zprávy z knihovny. Vydává obec Velké Popovice Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E Redakční rada: Mgr. Kateřina Kapalová šéfredaktorka, Eva Hradilová inzerce, Marie Truhlářová Grafické zpracování a DTP: Helena Knotková, DiS. (www.helenak.cz) Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o. Redakční uzávěrka každého 20. v měsíci Tištěno na recyklovatelném papíře. Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na adresu nebo doručit do podatelny obecního úřadu. Inzerci přijímáme na adrese: 3

4 AKTUÁLNÍ INFORMACE Shrnutí 4 let rozvoje obce Velké Popovice ( , část I.) Martina Čermáková, starostka a Jiří Skružný, místostarosta Vážení čtenáři, rádi bychom Vám na následujících stranách přiblížili, co vše se v uplynulých 4 letech ve Velkých Popovicích a přilehlých osadách podařilo vybudovat, zdárně dokončit a jaké projekty a akce jsou v současnosti realizovány. Dále jaké plány a projekty jsou do budoucnosti připraveny či je o ně zažádáno. Také jsme pro Vás připravili shrnutí všech kulturních a společenských akcí, které obec pořádá či spolupořádá. Zároveň bychom touto cestou chtěli jménem obce poděkovat všem, kteří se na realizaci, přípravě a organizaci níže uvedených akcí jakkoli podíleli! REALIZOVANÉ AKCE V OBDOBÍ 11/2010 6/2014 > Nová komunikace K Veseláku byla úspěšně realizována 4,07 mil. Kč dotace MMR; 1) > Masarykova ulice instalace obecního mobiliáře laviček a květináčů + výsadby stromů; > Kompostárna zahájení provozu (technika traktor, třídičky, drtičky = zařízení kompostárny) 4,56 mil. Kč dotace SFŽP; > Kolaudace vodovodních a kanalizačních řadů ve Velkých Popovicích a Brtnici 54,67 mil. Kč dotace SFŽP + postupné připojování domácností na tyto řady; > Hasičské auto nákup Transitu od obce Kamenice; > Realizace opravy silnice III/1019 z Brtnice do Lojovic, SUS; 2) > Hasičská zbrojnice rozšíření, oprava a nová vrata, za finanční podpory Velkopopovického pivovaru; > Dopravní značení zahájena realizace obnovení přechodů + realizace dalšího nového a obnova stávajícího dopravního značení; > Okna v mateřské škole realizace výměny všech oken a únikových východů + žaluzie; 3) > Radar na příjezdové komunikaci II/107 od Petříkova realizace, za finančního příspěvku Velkopopovického pivovaru; > ZŠ Školní kuchyň nová myčka nádobí; > Rekonstrukce márnice 0,37 mil. Kč dotace SZIF (MAS); 4) > Rekonstrukce a rozšíření silnice 107/II, ROP-SUS + rozšíření komunikace od zimního stadiony po pneuservis obec a pivovar; 5) > Nástavba ZŠ rozšíření kapacity o 4 kmenové třídy, 3 kabinety a sociální zařízení 7,87 mil. Kč dotace FROM; 6) > ZŠ rekonstrukce budovy z 80. let vč. nové fasády a vybudování vstupní haly; > ZŠ a MŠ nové lavičky před základní školou a na zahradě mateřské školy; > Dopravní značení vodorovné i svislé + radary Velké Popovice bezpečnější 0,4 mil. Kč nadace ČEZ; 7) > Oprava komunikace pod Hranovem 1,95 mil. Kč dotace MMR; > Obnova historické cesty mezi Krámský a Křivou Vsí; 8) > Oprava komunikací do Dubin, v Lojovicích, do Řepčic od Brtnice a dalších; > Opravu břehů Mokřanského potoka na návsi v Mokřanech, realizace Lesy ČR; > Opravy mostků ve VP provedla SUS; > Nová autobusová zastávka v Řepčicích; > TS nákup nové techniky nákladní automobil s vysokotlakým čerpadlem pro čištění kanalizace a odvoz fekálií; 9) > Instalace kryté zastávky v Lojovicích na návsi; > Nákup nového hasičského vozu CAS (z důvodu havarijního stavu stávajícího); 10) > ZŠ nové skříně, interaktivní tabule; > MŠ rekonstrukce vodovodních rozvodů a toalet, nová podlahy v kuchyni; > Obnova cesty pro pěší v Dalešce z daru od Velkopopovického pivovaru a další; > ZŠ víceúčelové učebny nové skříně, 2 interaktivní tabule, pracovní stůl do učebny fyziky a chemie, žaluzie 0,33 mil. Kč dotace SZIF (MAS); > Jídelna kontejnerová přístavba vč. vybavení (stoly, židle) rozšíření kapacity; 11) > Školní kuchyň nová okna vč. sítí proti hmyzu; > ZŠ stará budova rekonstrukce podlahy vč. všech podkladních vrstev a nového linolea; 12) > ZŠ renovace historické skříně z daru od Velkopopovického pivovaru; > ROPID iniciování zavedení malých autobusů místo velkých (značná finanční úspora); > Družina nová podlahová krytina (výměna koberce za linoleum vč. podkladu) rozšíření chodby u družiny posun dveří, odstranění plesnivých omítek a nahrazení novými; > ZŠ nový a bezpečný vstup do družiny a ZŠ demolice vlhkého přístavku nahrazení nově vybudovaným schodištěm a zvětšení vnitřního prostoru šatny + vznik bezpečné cesty kolem školy; 15) > Nová autobusová linka Řepčice + další spoj do Prahy; > TS Rekonstrukce traktoru Zetor instalace předního vývodu a hydrauliky pro použití při shrnování sněhu radlicí, zakoupení nové radlice; > ZŠ nové schody vstup do tělocvičny; > Oprava štěrkové komunikace v Krámských, U Školky, část nového chodníku ve Smetanově ulici; > Oprava komunikace Habří; > Mostek v Mokřanech oprava historické památky (seznam kulturního dědictví) z daru od Velkopopovického pivovaru; 13) > Dům lékařů nová okna +žaluzie, vchodové dveře; 14) > TS nová technika Avia + kontejnery; > Vodojem obecní na Bartoškách kompletní rekonstrukce a přestrojení; > Daleška rekultivace celého prostoru parku (odstranění náletových dřevin); > TS Zakoupení nového rozmetadla posypového materiálu, který je schopen pracovat i s inertním posypovým materiálem + zprovoznění úklidového stroje rekonstrukce hydraulické části; > Splašková kanalizace v ulici Masarykova kompletní oprava, odstranění nátoku balastních vod; > KOMUNIKACE rekonstrukce Malostranská, I. část Nová Lipová, Krámský, Lojovice Křivá Ves; 16) > Pomník padlým ve VP oprava přístupu schody a prostor před pomníkem; 17) > Komunikace ze Všedobrovic do Řepčic opravu realizovala SUS; > Čerpací stanice Lojovice oprava budovy a střechy, PD na celkovou rekonstrukci; > TS nová technika malotraktor Kubota s přední hydraulikou a kardanovým vývodem víceúčelový (sekání, prohrnování sněhu a zametání), sestava na dílčí opravy komunikací / řezačka asfaltu, vibrační deska s vlhčením / a nová profesionální sekačka se sběrem; 18) > Knihovna nový počítačový koutek (celkem 4 počítače); > Modernizace počítačové techniky a příslušenství na OÚ v průběhu 4 let; > Rekultivace zeleně na hřbitově; 4

5 AKTUÁLNÍ INFORMACE Shrnutí 4 let rozvoje obce Velké Popovice ( , část I.) Foto 1: Nová komunikace K Veseláku Foto 2: Oprava silnice III-1019 z Brtnice do Lojovic 2011 Foto 3: Nová okna MŠ Foto 5: Rekonstrukce a rozšíření silnice 107-II Foto 6: ZŠ nástavba rozšíření kapacity Foto 4: Rekonstrukce márnice Foto 7: Nadace ČEZ dopravní značení (vodorovné a svislé + radary) Foto 8: Obnova historické cesty Krámský Křivá Ves Foto 9: TS nákladní vůz (vysokotlak+fekál) Foto 10: Nový hasičský vůz CAS Foto 11: Jídelna přístavba rozšíření kapacity Foto 12: ZŠ rekonstrukce podlah ve staré budově Foto 13: Mostek Mokřany oprava historické památky Foto 14: Dům lékařů nová okna 5

6 AKTUÁLNÍ INFORMACE Shrnutí 4 let rozvoje obce Velké Popovice ( , část I.) > Lojovice č. p. 12 nová hasičská zbrojnice vybudování odvodnění kolem budovy, zbourání dřevěného přístřešku realizaci prováděli hasiči; > Nový chodník u obecního úřadu; > Nový chodník k novému dětskému hřišti za tělocvičnou; > Nová autobusová zastávka v Masarykově ulici; > Památná lípa u Klášterního rybníku její odborné ošetření, dotace Nadace Partnerství; > Čištění vodojemu v Lojovicích; > Odborná údržba zeleně na území VP (hráz Klášterního rybníka hřbitov, Daleška, zahrada MŠ ). PROBÍHÁ REALIZACE ČI PŘÍPRAVNÉ PRÁCE > ZŠ kompletní rekonstrukce podlah ve 2 třídách ve staré budově školy; > Voda III. rozšíření vodovodních řadů o 5 km 22 mil. Kč dotace SFŽP + přípojky; > Rekultivaci Mokřanského potoka a oprava rybníčku Zahradníček 4,6 mil. Kč dotace SFŽP; > Děti dětem, I. etapa nové hřiště za tělocvičnou, hřiště u družiny a nové prvky na zahradě MŠ 0,56 mil. Kč dotace SZIF (MAS); > Park Daleška veřejné prostranství, II. etapa (lavičky, stoly, dřevěné sochy, odpadkové koše, stojan na kola, revitalizace potůčku, informační tabule, směrníky) 0,38 mil. Kč dotace SZIF (MAS); > Kulturní dědictví Velkopopovicka 0,13 mil. Kč dotace SZIF (MAS); > Barevná a bezpečná MŠ ve Velkých Popovicích (nové kryty na radiátory, parapety, didaktické pomůcky a hračky) 0,38 mil. Kč dotace SZIF (MAS); > TS nová hala na techniku a stroje; > Márnice realizace nového vstupu (z důvodu bezpečnosti) schody, vstupní vrátka, podesta a oprava plotu; > Odvod dešťových vod Smetanova ulice oprava; > Oprava chodníku u Kozlovny; > Střed Dalešky rekultivace + pokládka žulových kostek; > Mostek přes přítok do Klášterního rybníku spojnice do Dalešky stavební povolení a vybudování; > Vodovod Lojovice opravy a udržovací práce na vodojemu a čerpací stanici, osazení nového hydrantu pro odkalení a odvzdušnění; > Veřejné osvětlení rozšíření o další světelné body (Smetanova ulice v Dalešce, hřiště a komunikace u staré lékárny, u hřbitova a směr Brtnice, u Radosti, Todice ); > Chodník v Masarykově ulici Todice a pod kostelem ve spolupráci se SUS a Středočeský krajem; > Oprava Masarykovy ulice kompletní rekonstrukce přípravné práce ve spolupráci se SUS; > Dešťová kanalizace Nová Lipová probíhající stavební řízení; > Komunikace opravy Sokolská, K Technickým službám, K Zámečnictví, vč. odvodnění cca 6 mil. Kč dotace ROP; > Splašková kanalizace Ruská oprava, cca 6 mil. Kč dotace MZe; > Povodňové škody 2013 oprava mostků, hrází, břehů, zátrží, svahů, zpevnění koryt vše dotace MMR; 1) Oprava poškozených propustků a koryt několika místních potoků 2,99 mil. Kč; 2) Oprava břehové zátrže a narušeného zpevnění břehu 2 nádrží 3,7 mil. Kč; 3) Oprava poškozeného bezpečnostního přelivu a odtokového koryta Klášterního rybníka a Veseláku 2,74 mil. Kč. > Tělocvična zateplení + rekonstrukce a rozšíření, zneškodnění azbestu 5,19 mil. Kč dotace OPŽP + obecní rozpočet; > Dům lékařů zateplení (zateplení fasády + oprava střechy), 2 mil. Kč (již zrealizovaná výměna oken) dotace OPŽP; > Mateřská škola zateplení (zateplení fasády + oprava střechy + zateplení suterénu), 3,85 mil. Kč (již zrealizovaná výměna oken) dotace OPŽP; > Mluvme spolu oživení komunitního života v obci, Nadace Partnerství, T-Mobile; > Hasičská zbrojnice č. p. 12 Lojovice příprava projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro kompletní rekonstrukci a rozšíření budovy (nové elektrické rozvody, přístavek a nová vjezdová vrata, instalace topení, postupný nákup potřebného moderního vybavení); > ZŠ úprava parku před školou; > Voda Lojovice I. a II. projektové dokumentace (rekonstrukce a rozšíření); > Voda Řepčice projektová dokumentace; > Kanalizace Lojovice projektová dokumentace; > Kanalizace Řepčice projektová dokumentace; > Výměna čerpadel v přečerpávacích stanicích za jiný systém, který je schopen pohltit a vytlačit např. dětské plenky a kapesníčky; > Kontrola zákonného připojení nemovitostí do splaškové kanalizace kouřovou metodou pokračování; > Nové webové stránky obce Velké Popovice. PODANÉ ČI PŘIPRAVOVANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE > Radost dětské hřiště kompletní obnova o nové herní prvky, 1 mil. Kč dotace Nadace ČEZ; > Komunikace oprava 6 komunikací V Parku, v Mokřanech, spojnice Mokřany a Řepčice, Staré Habří, Na Dlaskově, Todická, 9,9 mil. Kč dotace MD; > Základní škola a mateřská škola zapojení do programu: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol, předpokládané celkové náklady cca 23 mil. Kč. OBECNÍ AKCE NEBO AKCE, NA KTERÝCH SE OBEC SPOLUPO- DÍLELA NA SVÉ SI PŘIŠLI VŠICHNI DĚTI I DOSPĚLÍ Maškarní ples Karneval, Školní ples, Obecní ples, Ladovské vepřové hody, Čistý Ladův kraj, Velikonoční jarmark, Pochod krajinou barona Ringhoffera, Pálení čarodějnic, Dětský den, Alda a balady I. a II., večer pro romantické duše, Den kozla, Velkopopovická pouť, Pohádkový les, Benefiční koncert na oponu do Sokolovny, Dýňování, Lampionový průvod, Divadelní představení Lady Abigail, Mikulášská, Adventní setkání a adventní koncert, 10 setkání povídání o historii, přednášky a výlety, vzpomínkové kladení věnců ve Velkých Popovicích a v Lojovicích u pomníku padlým. VE SPOLUPRÁCI S MATRIČNÍM ÚŘADEM VP Vítání občánků, blahopřání k životnímu jubileu, svatební obřady v obřadní síni VP, na Zámku Berchtold a Štiřín, na jiném vhodném místě (zahrady, restaurace). 6

7 AKTUÁLNÍ INFORMACE Shrnutí 4 let rozvoje obce Velké Popovice ( , část I.) Foto 15: ZŠ nový a bezpečný vstup do družiny Foto 18: TS nová technika sekačka se sběrem Foto 16: Rekonstrukce komunikací 2013 Krámský Foto 17: Oprava přístupu k pomníku padlým + kladení věnců Foto 19: Přechod Masarykova ulice Foto 20: Povodeň červen 2013 Foto 21: Daleška místo pro setkávání Foto 22: Družina nová podlaha Foto 23: Předání daru od Velkopopovického pivovaru Foto 24: Čistý Ladův kraj Foto 25: Karneval Foto 26: Setkávání v knihovně povídání o historii Foto 27: Čarodějnice na Radosti 7

8 AKTUÁLNÍ INFORMACE Setkání starostů a poslanců na Štiříně Martina Čermáková, starostka Dne jsme spolu s panem starostou Čermákem a panem starostou Čuříkem byli pozváni kontrolním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pracovní setkání do Sukova sálu v prostorách státního zámku Štiřín. Na tomto setkání se členové kontrolního výboru seznámili s názory, podněty, připomínkami a potřebami nás starostů na připravované změny zákonů a s podněty k přijatým zákonům, které ovlivňují činnost samosprávy a výkonu státní správy. Hlavní témata byla rozšíření pravomoci NKÚ, návrh o změně zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, zvyšující se administrativní náročnost fungování obcí, doprava, školství a další. Setkání v rámci projektu meziobecní spolupráce Za realizační tým Karolina Emanuelová, koordinátorka meziobecní spolupráce V úterý proběhlo v Kulturním centru Labuť v Říčanech setkání představitelů obcí v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce. Setkání se zúčastnilo 35 starostů, místostarostů a dalších zástupců z 28 obcí. Celkem je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Říčany 52 obcí. Všechny obce byly osloveny s nabídkou účasti v projektu, který směřuje k meziobecní spolupráci v sociální oblasti, školství a předškolním vzdělávání, odpadovém hospodářství a volitelné oblasti. Právě volba čtvrtého tématu byla jedním z hlavních bodů programu prvního oficiálního setkání představitelů obcí. Z navržených témat (doprava, bezpečnost, územní plánování a suburbanismus, životní prostředí, zaměstnanost) zástupci obcí zvolili téma dopravy. Realizační tým projektu tak k již zpracovaným analýzám pro tři povinné oblasti přidá analýzu dopravy, zabývající se např. intenzitou dopravy, dopravní obslužností, analýzou dojíždějících do zaměstnání a škol, a identifikuje návrhy k řešení v této oblasti. Na základě těchto informací budou zástupci sdružených obcí hledat cesty k jejich řešení společnými silami tak, aby se např. zlepšila dopravní obslužnost regionu (četnost a návaznost spojů), zkvalitnila dopravní infrastruktura, zlepšily podmínky pro nemotorovou dopravu a optimalizovaly výdaje na dopravu. Představitelé některých obcí by dále rádi obnovili staré cesty spojující menší obce. Na setkání byly dále prezentovány výsledky analýz za oblast školství a předškolního vzdělávání, odpadového hospodářství a sociální oblast a představeny nástiny variantních řešení identifikovaných problémů v těchto oblastech. Diskutovány byly také možnosti institucionalizace nově vznikající spolupráce, a to v rámci nového nebo transformovaného dobrovolného svazku obcí. Smyslem projektu je spojení sil větších i menších obcí, které umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby. Projekt je financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu a je realizován ve 185 z 205 obcí s rozšířenou působností v České republice. Na základě příkladů fungující spolupráce v zahraničí se snaží přenést dobrou praxi spojení sil malých obcí i k nám. Společnými postupy a společnou realizací projektů budou mít obce možnost ušetřit finanční prostředky, zefektivnit svou činnost nebo např. dosáhnout na financování z různých dotačních programů. Více informací o projektu naleznete zde: a na webu projektu -r616. Výpis hlasování zastupitelstva ze dne Zpracovala Marie Truhlářová Přijaté usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje opravu usnesení č. 4, přijaté dne o podání žádosti o dotaci na projekt Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy ve Velkých Popovicích : do maximální výše Kč včetně DPH + spoluúčast do maximální výše Kč včetně DPH a Snížení energetické náročnosti objektu Domu lékařů ve Velkých Popovicích v rámci OPŽP do maximální výše Kč včetně DPH + spoluúčast do maximální výše Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podáním těchto žádostí o dotaci. Hlasování: pro 10 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje vyhlášení výběrového řízení na výběr zhotovitele pro projekt z ROP NUTS II Střední Čechy, registrační číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/ : Rekonstrukce místních komunikací v obci Velké Popovice. Realizací usnesení pověřuje zastupitelstvo radu obce. Hlasování: pro 10 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje následující členy a náhradníky výběrové komise pro otevírání obálek k výběrovému řízení na výběr zhotovitele pro projekt: Rekonstrukce místních komunikací v obci Velké Popovice. 8

9 AKTUÁLNÍ INFORMACE Členové: Tomáš Chramosta, Jaroslav Šmídek, Tomáš Růžička Náhradníci: Jiří Skružný, Jaroslava Staňková, Jitka Pajkrtová Hlasování: pro 10 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje následující členy a náhradníky hodnotící komise pro otevírání obálek k výběrovému řízení na výběr zhotovitele pro projekt: Rekonstrukce místních komunikací v obci Velké Popovice. Členové: Tomáš Chramosta, Jaroslav Šmídek, Tomáš Růžička Náhradníci: Jiří Skružný, Jaroslava Staňková, Jitka Pajkrtová Hlasování: pro 10 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na výběr zhotovitele pro projekt z programu Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR reg. č. žádosti 13/019/41200/057/001861: s názvem: Barevná a bezpečná MŠ ve Velkých Popovicích. Realizací usnesení pověřuje zastupitelstvo radu obce. Hlasování: pro 10 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje následující členy a náhradníky výběrové komise pro otevírání obálek k poptávkovému řízení na výběr zhotovitele pro projekt: Barevná a bezpečná MŠ ve Velkých Popovicích. Členové: Eva Čelikovská, Tomáš Růžička, Jaroslava Staňková Náhradníci: Jiří Skružný, Tomáš Chramosta, Monika Frydrychová Hlasování: pro 10 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje následující členy a náhradníky hodnotící komise pro poptávkové řízení na výběr zhotovitele pro projekt: Barevná a bezpečná MŠ ve Velkých Popovicích. Členové: Eva Čelikovská, Tomáš Růžička, Jaroslava Staňková Náhradníci: Jiří Skružný, Tomáš Chramosta, Monika Frydrychová Hlasování: pro 10 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje podání žádosti na projekt: Obnova místních komunikací po povodních v červnu 2013 v obci Velké Popovice. Předpokládaná částka projektu je do 10 milionů Kč vč. DPH. Předpokládaná spoluúčast obce je 15 %. Podáním žádosti pověřuje zastupitelstvo obce starostku. Hlasování: pro 10 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. Hlasování: pro 10 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku č. 1. Hlasování: pro 10 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje úhradu faktury č za ztrátu za odvádění a čištění odpadních vod včetně služeb souvisejících s těmito činnostmi za 1. Q/2014. Hlasování: pro 8 hlasů, nikdo nebyl proti, zdržel se hlasování Monika Frydrychová, Tomáš Růžička. Přijaté usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje nové znění Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace obce Velké Popovice na období Hlasování: pro 10 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce Velké Popovice dle 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočtové opatření obce Velké Popovice č. 4/ Toto rozpočtové opatření je přílohou a nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva. Hlasování: pro 7 hlasů, nikdo nebyl proti, zdržel se hlasování Tomáš Chramosta, Tomáš Růžička, Monika Frydrychová. Přijaté usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce Velké Popovice dle 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočtové opatření obce Velké Popovice č. 4/ Toto rozpočtové opatření je přílohou a nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva. Hlasování: pro 8 hlasů, nikdo nebyl proti, zdržel se hlasování Tomáš Chramosta, Tomáš Růžička. Přijaté usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce Velké Popovice ruší usnesení č. 18 přijaté dne a schvaluje v této věci nové usnesení. Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi dodávkového automobilu VW Transporter 2.0, RZ (SPZ) 1SJ0366, s vlastníkem M+J s.r.o., IČ: , K Vltavě 1380/60, Praha 4 za cenu Kč vč. DPH. Dále zastupitelstvo schvaluje uzavření úvěrové smlouvy se společností ČSOB Leasing, a.s., IČ: , adresa Na Pankráci 310/60, Praha 4. Za podmínky 36 měsíců, akontace Kč, zajišťovacího převodu vlastnického práva při porušení smlouvy ze strany obce, výše měsíční splátky a pojištění do Kč. Zároveň zplnomocňuje starostku k podpisu kupní smlouvy a k jednání s ČSOB Leasing, a.s. a podpisu úvěrové smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, nikdo nebyl proti, zdržel se Tomáš Chramosta, Marie Truhlářová, Monika Frydrychová. Přijaté usnesení č. 19: Zastupitelstvo souhlasí s tímto kandidátem na člena školské rady za zřizovatele: Jaroslava Staňková. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 20: Zastupitelstvo souhlasí s tímto kandidátem na člena školské rady za zřizovatele: Eva Čelikovská. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 21: Zastupitelstvo souhlasí s tímto kandidátem na člena školské rady za zřizovatele: Tomáš Chramosta. Hlasování: pro 8 hlasů, nikdo nebyl proti, hlasování se zdrželi Jiří Skružný, Martina Čermáková, Marie Abrahámová. 9

10 AKTUÁLNÍ INFORMACE Výpis hlasování zastupitelstva ze dne Zpracovala Marie Truhlářová Přijaté usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje zrušení poptávkového řízení, a to z důvodu administrativní chyby. Zároveň schvaluje vyhlášení nového poptávkového řízení na výběr zhotovitele pro projekt z programu Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR reg. č. žádosti 13/019/41200/057/001861: s názvem Barevná a bezpečná MŠ ve Velkých Popovicích. Realizací usnesení pověřuje zastupitelstvo radu obce. Hlasování: pro 8 hlasů, nikdo nebyl proti, zdržela se hlasování Jitka Pajkrtová. Přijaté usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje aktualizovanou finanční analýzu k projektu: Velké Popovice doplnění vodovodu III. etapa, která bude předložena SFŽP ČR. Hlasování: pro 9 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje vyhlášení výběrového řízení na výběr zhotovitele pro projekt z podprogramu MZe , číslo projektu 84764/2013-MZE-15131: s názvem Oprava kanalizace v obci Velké Popovice po živelní události v 6/2013. Realizací usnesení pověřuje zastupitelstvo radu obce. Hlasování: pro 9 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje následující členy a náhradníky výběrové komise pro otevírání obálek k výběrovému řízení na výběr zhotovitele pro projekt z podprogramu MZe , číslo projektu 84764/2013-MZE-15131: s názvem Oprava kanalizace v obci Velké Popovice po živelní události v 6/2013. Členové: Marek Fiala, Jan Šrail, Tomáš Chramosta Náhradníci: Ing. Tomáš Melichar, Jaroslav Šmídek, Tomáš Borecký Hlasování: pro 9 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje následující členy a náhradníky hodnotící komise k výběrovému řízení na výběr zhotovitele pro projekt z podprogramu MZe , číslo projektu 84764/2013-MZE-15131: s názvem Oprava kanalizace v obci Velké Popovice po živelní události v 6/2013. Členové: Marek Fiala, Jan Šrail, Tomáš Chramosta Náhradníci: Ing. Tomáš Melichar, Jaroslav Šmídek, Tomáš Borecký Hlasování: pro 8 hlasů, nikdo nebyl proti, zdržel se hlasování Tomáš Chramosta. Přijaté usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje rozšíření projektové dokumentace o kompletní rekonstrukci objektu tělocvičny k projektu Operačního programu Životního prostředí: Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ve Velkých Popovicích ev. č , číslo projektu uz.1.02/3.2.00/ Hlasování: pro 9 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje, aby Technické služby vyhlásily výběrového řízení na projekt Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Velké Popovice pro nákup nákladního automobilu vč. 10 kontejnerů. Dále zastupitelstvo obce zmocňuje pana Vejvaru realizací tohoto usnesení. Hlasování: pro 9 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Velké Popovice ruší usnesení č. 19 přijaté na zasedání zastupitelstva obce dne o vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci 4 podlah ve staré budově ZŠ, a to z důvodu nezískání dotace Barevná ZŠ z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zároveň schvaluje rekonstrukci 2 podlah ve spolupráci s TS VP a hasiči (přípravné práce). Hlasování: pro 9 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje finanční příspěvky sportovním organizacím takto: > TJ Slavoj Velké Popovice Kč > TJ Sokol Velké Popovice Kč > TJ Sokol Lojovice Kč > Fotbalová přípravka p. Němeček Kč > Kuželkářský klub Velké Popovice, z. s Kč > Atletika Velké Popovice, TJ Sokol Senohraby Kč Hlasování: pro 9 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Velké Popovice souhlasí s návrhem zrušit v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v celém rozsahu koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby D075 nazvané Koridor silnice II/107: Velké Popovice, a to v textové i grafické části těchto Zásad. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Martinu Čermákovou sdělením tohoto stanoviska zastupitelstva obce Krajskému úřadu Středočeského kraje pro účely aktualizace Zásad. Hlasování: pro 9 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijaté usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce Velké Popovice souhlasí s vydáním Obecně závazné vyhlášky obce Velké Popovice č. 1/2014. Příspěvky na sport Martina Čermáková, starostka Na zasedání zastupitelstva dne byly rozděleny finanční příspěvky sportovním organizacím v celkové výši do Kč. > TJ Slavoj Velké Popovice Kč > TJ Sokol Velké Popovice Kč > TJ Sokol Lojovice Kč > Fotbalová přípravka p. Němeček Kč > Kuželkářský klub Velké Popovice, z. s Kč > Atletika Velké Popovice, TJ Sokol Senohraby Kč 10

11 AKTUÁLNÍ INFORMACE Hlásím se do služby Zbyněk Pokorný, nastupující šéfredaktor Velkopopovického Zpravodaje Milí čtenáři, občas je potřeba chodit do práce, a občas je potřeba taky ty pracovní zkušenosti využít pro nové výzvy. Tou novu výzvou pro mě je práce na webových stránkách obce a také na Velkopopovickém zpravodaji. S Katkou Kapalovou se znám pár let a myslím, že za dobu, co vedla redakci Zpravodaje, šel kvalitou hodně nahoru. Nedávno jsme se potkali na Dni dětí a ona mi povídá: Hele já budu končit ve Zpravodaji, chtěli bychom si otevřít kavárnu Otázka následovala: Neměl bys chuť do toho jít? A protože někdy dřív konám, než přemýšlím, okamžitě jsem řekl, že ano. V životě fungují náhody. Náhodou jsem pár týdnů před tím skončil práci v Našem Regionu jako vedoucí redakce a přemýšlel, kam že to teď budu psát, když už mě to psaní neživí. Pár dnů po našem rozhovoru s Katkou volá paní starostka a ptá se, co já na to. Domluvili jsme se, že se domluvíme a já představím novou koncepci webových stránek, tak aby byly atraktivnější a interaktivnější, a ujmu se v průběhu prázdnin práce na Velkopopovickém zpravodaji. Ještě jedno jsem ji slíbil. A to, že Vás, naše čtenáře Popovičáky informuji o nové změně a krátce se představím. Jmenuji se Zbyněk Pokorný, s manželkou Markétou máme dvě děti, zlobivého kluka a hodnou holku. V Popovicích jsme před třiceti lety postavili dům a od té doby jsme tu každou chvíli, několik let jsme tu bydleli. Jsem členem SDH Velké Popovice - Lojovice a člen výjezdové jednotky obce. Pracovně jsem působil čtyři roky v Našem Regionu jako vedoucí redakce. Vzděláním jsem personalista necelé čtyři roky jsem pracoval v cestovní agentuře Asiana a jejím portálu Letuška.cz jako personalista. Těším se na spolupráci s Vámi. ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Pára a hasiči aneb plnění parní lokomotivy Pavel Juriš, JSDHO Velké Popovice - Lojovice Jak všichni jistě dobře víme, 19. století bylo stoletím páry. V té době nebyl pro parní lokomotivu žádný problém dočerpat na nejednom nádraží dostatek vody. Dnes, v době ropy a elektřiny, je to již horší. Proto byli hasiči požádáni o pomoc při plnění historické lokomotivy, která byla atraktivním dopravním prostředkem na Den Kozla. Hasiči na lokomotivu vždy čekali na nádraží ve Strančicích a tolik potřebnou vodu jí doplnili. A jelikož se do takové lokomotivy vejde více jak 34 m 3 vody, bylo zapotřebí se opravdu ohánět, aby vláček nenabral zpoždění. Proto jsme také požádali firmu Hůrka zemní práce s jejich cisternou o pomoc. Jen díky této spolupráci se podařilo zajistit po celý den bezproblémový provoz lokomotivy. Více fotek najdete na Na Den Kozla se hasila žízeň ale i požár Pavel Juriš, JSDHO Velké Popovice - Lojovice a to u obce Všedobrovice, kde podle svědků skupinka lidí zapálila balík se senem. Proto 14. červnový den muselo operační středisko Kolín vyslat JSDHO Velké Popovice Lojovice spolu s HZS Říčany. Na místo se dostavila i policie ČR. Po příjezdu a vyhodnocení závažnosti situace byl nasazen jeden vysokotlaký proud. Práci hasičům komplikoval fakt, že hořící balík stál na kopci, a hrozilo tak nebezpečí, že se balík rozjede a požár se roznese. Za pomocí lopat se hasiči snažili balík zajistit i přes ohromný žár. Vše díky včasnému zásahu dobře dopadlo a hasiči se tak mohli po hodině vrátit na své základny. Více na 11

12 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Hasiči, děti a zlatá medaile Pavel Juriš, JSDHO Velké Popovice - Lojovice Žáci základní školy ve Velkých Popovicích se spolu s dětmi z celé republiky zapojili do soutěže o nejlepší slohovou práci na téma hasiči. Účast byla opravdu hojná a o to více všechny potěšila zpráva, že na prvním místě se umístila právě žákyně základní školy Velké Popovice Nikol Dvořáková ze třídy 7. A! Svou prací ohromila porotu, která ji vyhodnotila jako nejlepší z nejlepších a za to ji odměnila zlatou medailí. Velmi ale potěšila také nás, hasiče, a proto bychom tímto Nikole rádi poděkovali a pogratulovali k takovému úspěchu! Potulný malíř dal podobu Kozlovi a teď provází návštěvníky Eva Kršňáková, pivovar Velké Popovice Právě postava potulného malíře byla vybrána, aby v jubilejním roce provázela návštěvníky pivovarem a netradičním a zábavným způsobem je seznámila s bohatou historií pivovaru od jeho založení pražským průmyslníkem baronem Ringhofferem v roce 1874 až do současnosti. Návštěvníci si v doprovodu potulného malíře prohlédnou výrobní prostory a v ležáckých sklepech se mohou starší 18 let těšit na ochutnávku nefiltrovaného piva Velkopopovický Kozel. Navíc pro dospělé návštěvníky je v tomto roce připraveno ještě jedno malé zpestření. Na začátku jubilejní prohlídky obdrží originální pivní minci, kterou si mohou ponechat na památku, či si ji směnit za pivo Velkopopovický Kozel ve Velkopopovické Kozlovně nebo v restauraci Pod Ledem. Pro individuální návštěvníky probíhají jubilejní prohlídky s potulným malířem do konce září každý den v 13 a 15 hodin, od října do konce prosince každou sobotu, neděli a svátek vždy ve 13 hodin. Jubilejní edice v Kozlím obchůdku Eva Kršňáková, pivovar Velké Popovice Za návštěvu stojí i Kozlí obchůdek v Návštěvnickém centru s originálními dárky a suvenýry připravenými speciálně k letošnímu výročí. Jubilejní edice v Kozlím obchůdku ve Velkých Popovicích k 140. výročí založení připomíná doby, kdy si milovníci piva Velkopopovický Kozel připíjeli klasickým štucem, kdy se vrátil do pivovaru živý kozel Olda nebo kdy cisterny prvně vyjely do tankových restaurací v Praze. Pivovar oživil sérii retro skleniček ze svého archivu a navíc pro letošní rok připravil unikátní půllitr. V prostorech Návštěvnického centra si můžete vybrat z celé řady originálních triček, podtácků a dalšího zboží připraveného speciálně k tomuto výročí. Dárky a suvenýry je možné také zakoupit v Kozlím e-shopu Kdo umí, umí, již od roku Příroda na Velkopopovicku: Plch velký František Rašner, ČSOP Velké Popovice / foto: wikipedia.org Plch velký (Glis glis) je náš největší plch. Je dlouhý až 18 cm a podobný veverce. Popis Plch velký připomíná veverku dlouhým a huňatým ocasem s dlouhými chlupy, velkýma zadníma nohama pro skákání ve větvích a často polovzpřímenou pozicí těla. Svrchní strana stříbrně lesklá, šedohnědá, spodní strana bílá, ostře oddělena. Uši malé, kulaté a velké oči, tmavě olemované. Ocas protáhle huňatý. Výskyt Místem výskytu jsou listnaté, smíšené lesy, parky a zahrady. Žije v rodinách v dutinách stromů, škvírách ve skalách, v budkách, někdy v budovách a garážích. Je znám jeho výskyt i v petřínských sadech v Praze, objevuje se zde ve spižírnách domů. Způsob života a potrava Plch velký je původním obyvatelem přirozených listnatých lesů. Potkáme ho však i v pěstovaných lesích nebo na zahradách (za předpo- 12

13 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU kladu, že zde nalezne stromy, které tvoří husté koruny). Potravu si plši hledají v noci, nejčastěji v hustých křovinách a na nižších stromech. Hbitě přitom šplhají a poskakují po větvích. Pokud jim jejich nalezená pochoutka upadne na zem, bez okolků pro ni s roztaženýma nohama a s tělem vodorovně napnutým seskočí dolů, aniž by se jim něco stalo. Tito hlodavci se zpravidla nevzdalují z okolí svého hnízda, do něhož se každé ráno vracejí. Hnízdo si plši vystýlají rozkousanými listy a větvičkami. Budují si je nejčastěji v dutině stromu, v rozsedlině mezi kameny, pod střešními taškami nebo v opuštěných ptačích budkách. Většinou najdeme několik plších hnízd blízko sebe. Není lehké plcha velkého spatřit. Žije totiž pouze nočním životem. Nejspíše ho překvapíme tehdy, když se rozhodne prozkoumat nějaký přístřešek v horách, například dřevěný lesní srub, nebo altán v parku pod korunami jírovců, dubů, buků a habrů. Někdy nás probudí šramocením ve spíži. Neklamnou známkou toho, že se plch velký usadil v ptačí budce, jsou hromádky jeho trusu na její stříšce. Dalšími stopami, které nás upozorní na přítomnost plcha, jsou proužky ohlodané kůry na větvích a ukousané pupeny a větvičky. Na podzim se plši často vkrádají do sklepů, kde jsou na lískách uložená jablka. Plch velký se živí téměř výlučně rostlinnou stravou, jen zřídka požírá i hmyz, ptačí vajíčka nebo dokonce ptáčata. Od konce léta si plch začíná vytvářet tukové zásoby, aby přečkal zimu. Tehdy občas přepadává spíže, kůlny a sklepy plné jablek a dalších dobrot. Před zimním spánkem se jeho hmotnost oproti začátku léta téměř zdvojnásobuje. Zimní spánek přežívá ve stavu strnulosti v období (říjen až květen) v dírách v zemi, které si sám vyhrabal. Vývoj Samice rodí 1 za rok 4 6 holých slepých mláďat. Březost trvá dní. Už po 8 týdnech jsou samostatná. Ochrana Plch velký se v Evropě vyskytuje hojněji jen místy, jeho rozšíření je spíše ostrůvkovité. Pro jeho ochranu by bylo třeba zastavit kácení vykotlaných starých listnatých stromů a likvidaci křovin, jako jsou ostružníky, šípky nebo trnky. Plch velký se nachází na seznamu zvláště chráněných druhů, takže pokud Vás trápí některý z těch několika jedinců, kteří se na území VP parku nacházejí, podívejte se např. sem: ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-odpovedi/jak-se-zbavit-plchu. Reference: > HANZÁK, Jan. Naši savci. Praha: Albatros, Kapitola Plch velký, strana 154. > > ŠKOLSKÉ OKÉNKO Škola sice utichne, ale vlastně neutichne Milan Čásenský, ředitel školy Poslední červnový pátek si žáci místní základní školy odnesli domů vysvědčení. Školní rok pro ně skončil. Učebny i chodby školy utichly. Ne však docela. Úpravy a opravy začínají již začátkem prázdnin tak, abychom mohli nový školní rok zahájit bez problémů. Za všechny zaměstnance základní školy přeji všem pěkné léto. Žákům školy přeji ničím nerušené prázdniny. Olympiáda v anglickém jazyce Gabriela Silvey, učitelka AJ Dne 29. května 2014 se na ZŠ v Zelenči konala olympiáda v anglickém jazyce. Soutěž byla určena pro žáky 4. a 5. tříd. Obrovskou radost jsme měli z 1. místa Elizabethy Krejčové ze 4. A, která ukázala své jazykové znalosti nejen svým vrstevníkům, ale i o rok starším účastníkům olympiády. Dále se na 13. místě umístila Klára Němcová z 5. A a následovalo umístění Andrey Kitlerové ze 4. B. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a ještě jednou bych ráda pogratulovala Elizabeth Krejčové za krásné první místo v konkurenci 35 soutěžících. 13

14 ŠKOLSKÉ OKÉNKO Anglické divadlo Gabriela Silvey, učitelka AJ Dne 24. června 2014 se ve školní knihovně hrálo interaktivní divadelní představení v anglickém jazyce pro žáky 3. a 4. tříd. Děti se velmi aktivně zapojovaly do dění v průběhu představení a doufám, že výsledkem je příjemný zážitek, pochopení příběhu a nové znalosti z angličtiny. Přírodovědná soutěž NATURA 2014 Sára Podskalníková a Michaela Křížová, žákyně 8. A Tento rok se opět vrátila k nám na školu přírodovědná soutěž NA- TURA Celý školní rok jsme se připravovali plněním úkolů přírodovědného soutěžení. Úkoly nám zadávala paní učitelka Netrefová. V pondělí 16. června přišlo velké soutěžní kolo soutěžili jsme v poznávání rostlin, mikroorganismů a teoretické části, která se skládala z testů, poznávání a skládání obrázků. Zákeřnější pro nás však bylo luštění přesmyček. Společně s námi se soutěže zúčastnily ZŠ Strančice, Mnichovice a Říčany ve dvou věkových kategoriích. My, jakožto starší kategorie, jsme se umístili na 3. místě a mladší obsadili místo. Výtvarné soutěže ZUŠ Velké Popovice Pavel Špunda, zástupce ředitelky ZUŠ Úspěchy naší ZUŠ regionální i mezinárodní. Požární ochrana očima dětí...tradiční, dlouholetá soutěž, která má stále svou platnost. V letošním ročníku obsadili naši žáci kompletně kategorii ZŠ 1 a ZŠ 2: > 1. místa: Eliáš Porteš, Jana Čermáková; > 2. místa: Kristína Súkupová,Tereza Punčochářová; > 3. místa: Amálie Súkupová, Natálie Podskalníková. V kategorii ZŠ 3 získala 3. místo: Linda Makovcová. V kategorii starších žáků ZŠ 4 získala: > 1. místo Tereza Vodičková; > 3. místo Dominika Mittasová. Nejstarší kategorii K1 reprezentovaly: > 1. místem: Laura Voištiarová (současně 3. místo v krajském kole); > 2. místem: Natálie Němečková. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2014 V dubnu 2014 posuzovala odborná porota prací dětí ze 77 zemí světa a udělila ocenění. Ze ZUŠ Velké Popovice získaly Čestná uznání Karolína Němcová a Viktorie Berková, kolektivní cenu objekt Králíkarna žáci přípravného 2. ročníku paní učitelky H. Večeřové a Z. Valentové. Výstavu v Lidicích navštívíme jako každoročně koncem září Malujeme po síti, letos již v 19. ročníku Blahopřání k úspěchu v soutěži Českého rozhlasu, jíž se zúčastňujeme řadu let, nás potěšilo o to více, neboť do soutěže přišlo prací z České 14

15 ŠKOLSKÉ OKÉNKO a Slovenské republiky, Indonésie, Indie, Mexika, Bulharska, Běloruska, Ruska, Keni, Německa Získali jsme ceny v těchto kategoriích: Individuální ceny: > keramika Linda Makovcová; > kresba, malba Lucie Čermáková, Beata Laurová, Barbora Regalová, Tereza Spáčilová, Matěj Bezstarosti, Denisa Dvořáková, Evelína Hodačová. Kolektivní ceny: > Štěpán Štanc, Barbora Bryndová, Dominika Mittasová, Evelína Hodačová, Barbora Bytnarová, Nela Hodačová. Cenu Absolutního vítěze v tomto ročníku převzaly: Jana Čermáková, Klára Němcová, Natálie Podskalníková, Patricie Pokorná. Kamarád z vesmíru Kamarád z vesmíru zakončil výtvarné soutěže před obdobím prázdnin. > V 1. kategorii obdržel Čestné uznání Tobiáš Porteš; > ve II. kategorii: 3. místo: Eliška Kubalová; > ve III. kategorii: 2. místo: Eliška Hupcejová, Natálie Němečková; > 3. místo: Sára Podskalníková, Aranka Haškovcová. Gratulujeme a děkujeme za účast dětem i vyučujícím! Říčky 2014 Tereza Vodičková Letos jsme na soustředění odjížděli 12. května. Sraz byl tradičně před osmou hodinou ráno ve Strančicích. Byla před námi cesta vlakem do Prahy na Hlavní nádraží, pak přestup do Hradce Králové, následoval vlak do Doudleb nad Orlicí, a pak už konečně motoráčkem do Rokytnice v Orlických horách. Musím přiznat, že tato cesta se mi postupem času zdá kratší a kratší Počasí nám moc nepřálo, takže jsme malovali a kreslili zátiší v chatě, v penzionu pana Macháčka a pokud bylo přijatelné počasí, chodili jsme ven. Byli jsme u našeho oblíbeného říčkovského kostela a pak malovat chalupu. Byl to krásný týden a pro mnohé z nás už asi poslední Moc děkujeme za nezapomenutelné zážitky a týden strávený v příjemném prostředí s velmi příjemnými lidmi. Chtěla bych moc poděkovat paní ředitelce Valentové za to, že jsem 8 let mohla chodit na hodiny výtvarky a že mě společně s paní učitelkou Bláhovou připravovaly na talentové zkoušky. Panu učiteli Neškudlovi za 2 roky výuky fotografování. A celkově všem moc děkuji za výtvarné kurzy v Říčkách, které by se bez Vás nikdy neuskutečnily. Ještě jednou moc Vám děkuji! Propojení se ZŠ Mgr. Dagmar Strejčková, ředitelka MŠ V rámci projektu Škola bude patřit nám, jenž je zaměřen na spolupráci místní mateřské a základní školy, jsme během tohoto školního roku společně absolvovali mnoho akcí. Malé děti se na nich postupně setkávaly se staršími kamarády a seznamovaly se s prostředím základní školy. Velké poděkování patří vedení ZŠ za celoroční podporu a spolupráci, ale též žákům 9. třídy, kteří pro nás připravili báječný DĚTSKÝ DEN na fotbalovém hřišti. Poděkování posíláme též do firmy BONAVITA s.r.o. za dárkové balíčky k této příležitosti. Poslední zvonění Mgr. Dagmar Strejčková Ve školce naposled zazvonilo a my se společně s rodiči rozloučili s našimi předškoláky. Společně jsme si zazpívali, zarecitovali i zatančili. Děti dostaly na památku tematická trička a pamětní listy. Školní rok jsme ukončili společným nocování ve školce a Hurá na prázdniny! Budoucím školákům přeji na jejich dlouhé cestě hodně úspěchů, kamarádů a radosti. Rodičům, dětem a kolektivu MŠ odpočinek, příjemnou dovolenou a hodně sluníčka. Všem děkuji za milý školní rok. 15

16 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Dětský den Monika Němcová, Obec Velké Popovice Dne jsme se v hojném počtu sešli na hřišti Radost, počasí nám přálo a po týdenních deštích nám na Dětský den svítilo sluníčko. Děti plnily úkoly, za které dostávaly razítka od pomocnic, hodných maminek a slečen, které věnovaly svůj volný čas, aby mi pomohly udělat den našich dětí hezčí, proto jim patří velký dík. Za vyplněné kartičky si děti odnášely pytlík dobrůtek a také si mohly vybrat maličkou hračku na památku. Kromě úkolů si děti mohly: > zajezdit na konících, které jako každý rok zajistila paní Hubáčková z Řepčic; > vyzkoušet si nová kola od společnosti Scott, které nám na akci zapůjčil pan Strach, a i letos nás navštívila lyžařka Šárka Strachová, která dětem rozdávala autogramy; > shlédnout loutkovou pohádku, kterou nám přijeli zahrát loutkaři ze Sokolovny, která se dle ohlasů dětem moc líbila; > prozkoumat policejní vůz, který zapůjčilo policejní oddělení z Kamenice; > prozkoumat i sanitní vůz, který pro nás zařídil pan Rajtrmann z Řepčic; > nechat si namalovat něco obličej od Martiny, Vlaďky, Zuzky a Terky, výtvory byly opravdu krásné. A letos jsme měli na hřišti i kluziště o které se postarali hasiči se svou kluzkou pěnou. Děti si pěnu řádně užily, klouzaly se a klouzaly. (Tímto se dodatečně omlouváme za špinavé děti. :-)) O závěr celého dne se postarali hasiči JSDHO Velké Popovice svou ukázkou. Opět vyrobili dřevěný domek, který zapálili a následně uhasili. Všichni mohli vidět, jak hasiči postupují od přijetí informace, že hoří, po příjezd hasičů a následné hašení. A protože to bylo dlouhé odpoledne, tak se o dodání energie postaraly holky Bělky se svým občerstvením. Ještě jednou děkuji všem, kteří se na Dětském dni podíleli a těším se na příští rok. Již podesáté a tentokrát jsme byli i v hrobce Martina Čermáková, starostka Tématem desátého setkání povídání o historii byla poválečná léta a prohlídka kostela Panny Marie Sněžné a hrobky. Na začátku, tedy po skončení II. světové války, byl velký elán a zájem na budování obce. Dle vyprávění pamětníků všichni zpočátku pracovali bez zištných úmyslů, nehledělo se na materiální ztráty a na odpracované hodiny. Byly brigády na těžbu písku v místní Pískovně, stavěl se 16

17 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ pomník padlým, v Sokolovně bylo rozšířeno jeviště, byl přistavěn sál tělocvična. Také byla založena mateřská škola, rozšířena základní škola. Toto období blíže roku 48 s sebou, bohužel, neslo i mnoho ústrků. Celé rodiny statkářů byly perzekuovány. Někteří byli vystěhováni ze svých domovů, měli zákaz zůstávat v zemědělství. Jejich děti měly zákaz studovat byly jim vybírány vhodné obory a školy Oddanost a věrnost ideologii byla tehdy velká. Tito lidé se dělili na komunisty a u komunistů. Po obci chodila rudá garda s páskem na ruce. A také jsme se dozvěděli, že: Vodili chudáka Ringhoffera po polích, aby vybíral kameny, ještě na něj cestou pokřikovali a přitom někteří z gardistů bydleli v jeho domech jak jen měli krátkou paměť. Tito lidé využili strachu, který přetrvával z války strachu z Němců. Byla to velmi převratná doba, od které všichni moc čekali, a ono se to nestalo. Byla to těžká doba. Shodli se všichni pamětníci. V roce 1948 byl poslední sokolský slet. Přímí účastníci tohoto sletu vzpomínali na náčelníka sokolu pana Václava Vinše a paní Provazníkovou, která byla nucena odejít do států. Paní Provazníková byla celým tělem sokolka. Když na tomto posledním sletu děvčata spala, tedy již by měla spát, tak místo ticho zavelela pozor a bylo po spaní. A protože povídání bylo tak zajímavé, že nám na prohlídku kostela zbylo již jen málo času, domluvili jsme se, že se půjdeme podívat jen do hrobky. A podrobný výklad pana Čelikovského o historii kostela si necháme zase na příště. Ráda bych jménem všech zúčastněných poděkovala panu Čelikovskému za vyprávění a paní Helence Papírníkové za skvělou broskvovou buchtu a za to, že se o nás tak hezky starala! Další povídání je naplánováno na druhou polovinu září. Termín upřesním v přístím čísle. V dalším čísle Zpravodaje se také dozvíte další termín společného výletu do Prahy a hlavně cíl tohoto výletu. A ten květnový na Kampu se všem moc líbil! Zprávy z knihovny Helena Papírníková, knihovnice Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima skvěje. Když srpen zpočátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje. Moc hub srpnových, moc vánic sněhových. Když v srpnu mnoho hřímá, přijde dlouhá, sněžná zima. Tak co myslíte, budeme muset hodně a dlouho topit? Tentokrát čtenáře neseznámím s knižními, ale s technickými novinkami v naší knihovně. Rada obce uvolnila finanční prostředky pro modernizaci internetového pracoviště. Byly nakoupeny tři nové počítače typu vše v jednom, kdy je PC integrován přímo do skříně monitoru. Placený operační systém Windows jsme nahradili operačním systémem Ubuntu, což je komunitně vyvíjený operační systém, založený na linuxovém jádře, který je a bude zdarma. Obsahuje také všechny aplikace, potřebné pro běžnou práci a je lokalizován do češtiny. Prostředky ušetřené za nákup Windows a kancelářských aplikací Microsoft prakticky pokryly nákup třetího počítače. Pracoviště bylo vybaveno čtyřmi novými stolky vyrobenými tak, aby se dokonale využil omezený prostor. Vzorná lidová knihovna se tak může pochlubit internetovým koutkem se čtyřmi pracovišti s plně funkčním přístupem k internetu. V knihovně tak můžeme čerpat informace nejen v tištěné podobě, ale i pomocí moderní technologie. Ve dnech bude knihovna z důvodu čerpání dovolené zavřena. Půjčovní doba: Pondělí: Úterý: Čtvrtek: Sobota: (první a třetí v měsíci) Polední přestávka: tel.: , 17

18 MEZI NÁMI 140 Miroslav Hájek / foto: Karolína Oliveriusová Tentokrát trochu výjimečně elastické podprsenky, legíny, spodky i kožichy nesporně z pravé kožešiny, gumoví medvídci, hadi, delfíni kdoví z čeho, zmrzliny točené i kopečkové, vanilkové, pomerančové i totálně nepřirozeně až hnusně modré, klobásy paprikové, bavorské i připečené, náhrdelník, co se nabíjí na slunci a za pošmourna zcela jistě sálá energii i tutově česnekový česnek, houpačky, čeština, ruština i vietnamština, poníci v kruhu, langoše i řetízkáč a PIVO; točené na mnoha místech, do igelitu i do skla, půllitrů i tupláků. Ono o pivo šlo totiž především. I když typická pouťová směsice provází velkopopovickou slavnost piva DEN KOZLA vždy, letos byly ty podprsenky snad i nějak elastičtější, medvídci gumovější a řetízkáč rychlejší. Slavilo se totiž jubileum 140 let otevření pivovaru. Nic na té slávě neubírá ani fakt, že do výročí stočení prvních litrů piva zbývá ještě půlrok (mimo jiné to pivo bylo tmavé, neboť doba i Ringhoffer mu před těmi 140 lety přáli), ale každopádně se na oslavách sjelo Kozlovi popřát hostů jako nikdy před tím. Takže tentokrát výjimečně jsme oslovili i několik z nich, byť nepatří přímo do rodiny spoluobčanů, kteří tu s námi žijí, které tu pravidelně potkáváme, a kterým je vyhrazeno místo pro tradiční rozhovor Mezi námi i když Otakar Litomiský, řečený Oťas, ze skupiny Šlapeto Já jsem tu skoro doma, vždyť jsem v Brtnici asi sedm let bydlel. Mám tu dodnes spoustu kamarádů, se kterými jsem strávil dost času i na spilce. Takže Popovice to je výrazný zářez v mém životě. Dokonce jsem tady hrál i divadlo. To byly úžasný léta, takový radostný, rád vzpomínám. A občas se i vracím. Já to mám tak udělaný, že vždycky jednou za čas, tak za dva roky, aby to manželka stačila vydejchat, si dělám takzvaný kolečko to znamená, že na pár dní zmizím a obrazím staré kamarády a místa, kde jsem byl rád. To je vám báječná věc. Doporučuju. Aleš Nejedlo, šéfproducent pořádající agentury Adventure Agency Děláme tady Den Kozla pro pivovar již čtvrtým rokem a vždycky sem jezdíme rádi. A že to má úspěch, o tom svědčí jak z roku na rok přibývající počet návštěvníků, tak i množství přitom vytočeného zlatavého moku. Do Popovic jezdím při přípravách samotné akce docela často a mám to tady rád. Letos je to samozřejmě kvůli tomu výročí ještě proti předchozím létům slavnostnější, více se v jednotlivých sekcích věnujeme historii pivovaru a stylově k tomu jsme zajistili i šest speciálních parních vlaků vypravovaných z Prahy a z Benešova. Škoda jen, že je rozebraná ta pivovarská vlečka, musíme končit ve Stránčicích a pak pokračovat autobusy. Ctibor Jegerman, majitel Moskviče 412 (1972) v modrobílých barvách VB, který budil na nádvoří pivovaru zaslouženou pozornost. Jeho majitel se dvěma kolegy v dobovém stejnokroji Veřejné bezpečnosti fungovali v rámci bezpečnostní agenturu zajištující akci: Přijel jsem sem po ose s tímhle předrevolučním pamětníkem, je komplet zrekonstruovaný, ale ještě s originálním číslem a tak nějak sem pěkně padne jako historická připomínka předchozích desítek let. Honza Kalina, frontman skupiny Sto zvířat Přiznávám, že v Popovicích jsem prvně. Ale protože stejně jako náš trumpeťák máme podobný sestřih fousů jako ten zdejší kozel, tak už jen proto jsme se sem těšili, abychom se s ním poměřili. My vůbec takovéhle pivní slavnosti máme rádi už jen proto, že sem přijdou jiní lidi, než co chodí do rockových klubů a na hudební festivaly. Takže pro nás to je to takové rozšíření publika a je nám to i blízké, když jsme těch Sto zvířat, tak proč neudělat něco i pro kozla. A ostatně musím přiznat, že já sám mám k pivu pozitivní vztah, chodím do hospody na Letné s fantastickým názvem Těsně vedle Burundi, kde čepují kozla. A musím říct, že až se vrátím, budu tam muset výčepákům vyčinit, protože tady jsem ochutnal v kelímku lepší ošetřené pivo, než piju tam. Už se těším, jak si po koncertě pár dáme, že jsme se sem konečně dostali jak jezdíme kolem na koncerty po dálnici, vždycky si totiž s klukama na 15. kilometru říkáme, sem by to chtělo odbočit a teď to konečně klaplo. Jenomže těch piv nemůžu moc, večer máme ještě koncert v Holicích. S trubičkama by to si nebylo úplně ono. Radek Dvořák, velitel Sboru dobrovolných hasičů Velké Popovice Lojovice, jeden z domácích ale také jeden z mála, který pil v pivovaru vodu My jsme tu hlavně pro jistotu, kdyby něco. Ale je klid. Jen občas nějaké to ošetření, ale ani ne tak opilci, jako spíš dítě, když upadne. Pravda, loni jsme asistovali u hašení požáru jednoho stánku, ale to byla jen prkotina, chytli jim ubrusy a my stáli shodou okolností právě ve frontě. Letos není díky počasí potřeba ochlazovat lidi kropením, práce je jen s plněním parní lokomotivy, co lidi vozí. Má velkou spotřebu a dráha už pumpy u tratě nemá. Bez nás by vlak nejel. Mašina má nádrž na 34 kubíků vody, takže se kluci s cisternou mají co točit. A ani to nestačí, ještě nám jedna cisterna pomáhá. Takže nejvíc nás vlastně zaměstnává, jak vždycky s přibývajícím časem a pivy přibývá dotazů, kdo nám tak blbě dopředu na auto nalepil hasiče obráceně. Já každému říkám, že to asi byl ten samej blbec, co to nalepil obráceně na předek té sanitky. A to byste se divil, jednou jsme těch dotazů napočítali 168. Vašek Bláha, frontman skupiny Divokej Bill My jsme rádi, že tady hrajeme finále a přitom můžeme vychutnávat pivo, které jsme tu před třemi týdny založili do výroby. nejlépe pak závěrem letošní výroční Den Kozla zhodnotil jeho tradiční moderátor: Dalibor Gondík Letošní stočtyřicítku a zároveň 22. Den Kozla považuji za sebe nejlepší sobotou strávenou v areálu velkopopovického areálu za poslední roky. A nebylo to jen programem a skladbou hostů a umělců. Ta je, myslím, každý rok na vysoké úrovni. Ale hlavně náladou návštěvníků. Radost v očích, klid a zároveň chuť se bavit a užít si tento den. To jsem cítil a doufám, že jsem nebyl sám. Prostě a jednoduše: Je vidět, že když se práce dělá srdcem a to v Popovicích evidentně dělají, pak je vše na dobré cestě k úspěchu. A nejenom k úspěchu materiálnímu, ale lidskému. Děkuji za možnost být u toho. 18

19 K dobrému pivu patří dobré jídlo Ke Dni Kozla patří tradičně i kolotoče Letos Den Kozla ozvláštnily dobové kostýmy Moderátor akce Dalibor Gondík Skupina Sto zvířat Počet návštěvníků se každoročně zvyšuje 19

20 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Včelařské novinky a pozvánka na seminář dne Eva Šrailová a Věra Chramostová, ZO ČSV Velké Popovice Včelaříte? Chystáte se včelařit? Zajímá vás život včel nebo jen máte rádi med či výrobky z něj? Díky projektu Oživení komunitního života v obci Velké Popovice, který byl podpořen fondem T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA, pořídila ZO ČSV Velké Popovice včelařskou literaturu, 8 ks DVD s včelařskou tematikou a 3 ks refraktometrů zařízení na měření vody ve vytočeném medu. Literatura o základech včelaření, ekologickém chovu včel, nástavkovém včelaření, způsobech ochrany proti varroáze, včelaření pro nejmenší, ale také o medu i medovině je společně s DVD k dispozici široké veřejnosti ve Vzorné lidové knihovně. Refraktometry jsou pro včelaře k zapůjčení u důvěrníků naší ZO ČSV. Za finanční podporu vřele děkujeme Obci Velké Popovice. Dále bychom vás rády pozvaly na včelařský seminář, který se uskuteční dne ve Vzorné lidové knihovně od Seminář je určen nejen zkušeným včelařům, ale především těm začínajícím a také široké veřejnosti se zájmem o život tohoto vysoce organizovaného hmyzu. Přednášet bude pan Jan Šilhán, předseda OO ČSV Praha-východ, který má bohaté zkušenosti nejen s chovem včel, ale také s šlechtitelským chovem včelích matek. Jste srdečně zváni, k zakousnutí bude přichystán medovník a snad nebude chybět ani medovina :-). Přehled akcí na zámku Berchtold Letní divadelní scéna > Představení: Svaté neřesti > Začátek: > Cena: 250 Kč Letní divadelní scéna > Představení: Milenec zn. Spěchá > Začátek: > Cena: 250 Kč Lístky v předprodeji na hotelové recepci a síti kulturniportal.cz Letní zámecký ples Letní divadelní scéna > Představení: One man show TÁTA > Začátek: > Cena: 250 Kč Lístky v předprodeji na hotelové recepci a síti kulturniportal.cz Loučení s prázdninami a country festival vidovický havran Koncert petra koláře HOTEL zámek BERCHTOLD Recepce hotelu: > Tel: > Fax: > GSM: > > PROSTOR PRO OBČANA VZPOMÍNKA Dne uplynulo 5 smutných let od úmrtí pana Josefa Šimka z Brtnice. Za tichou vzpomínku děkují manželka Alena a dcera Hana s rodinou. BLAHOPŘÁNÍ Dne oslavila 75. narozeniny Jindřiška Hrdinová z Křivé Vsi. Dne oslavil 84. narozeniny Josef Hrdina z Křivé Vsi. Oběma přejeme hodně zdraví do dalších let. Dcera s rodinou. 20

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Bartůněk František,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal, p. Pokorná Omluveni: p. Hanykýř, p.

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. ledna 2011

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. ledna 2011 I Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. ledna 2011 Přítomen: Geist Jiří, Hájek Ladislav, Mgr.Hájek Otto.Bc.Janáček Jakub, evole František, Ing. Šmíd Karel, Štukhejl

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zápis č. 46/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 23. dubna 2014 v 19.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 46/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 23. dubna 2014 v 19.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 46/2014

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015

2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015 2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více