NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o."

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ

2 Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2

3 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření během použití... 3 Uvedení do provozu... 4 Používání... 4 Příslušenství... 6 Důležité informace... 6 Údržba... 7 Záruční podmínky... 7 WEEE prohlášení... 7 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Toto zařízení by mělo být používáno pouze k čištění v domácnosti, jak je uvedeno v tomto návodu. Před zahájením používání tohoto zařízení se ujistěte, že tomuto návodu rozumíte. VAROVÁNÍ: Nezapomeňte, že elektrický proud může být nebezpečný a proto musí být toto zařízení uzemněno. Tato zástrčka je vybavena 13 A pojistkou (pouze pro VB). DŮLEŽITÉ: vodiče napájecího kabelu jsou barevně rozlišeny podle následujícího schématu: MODRÝ nulový vodič HNĚDÝ fáze ZELENOŽLUTÝ uzemnění PAMATUJTE: Po použití zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Vždy před čištěním nebo údržbou zařízení ho vypněte a odpojte od zdroje energie. ÚVOD V tomto návodu jsou uvedeny následující funkce a příslušenství a jsou vyobrazeny v části Zařízení a příslušenství na str. 2. ZAŘÍZENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 1. Tlačítko uvolnění páry 2. Napájecí kabel 3. Přepínač 4. Nádrž na vodu 5. Víčko nádrže 6. Indikátor napájení 7. Stěrka na okna 8. Připevnění utěrky 9. Parní kartáč 10. Konzola na příslušenství 11. Parní tryska 12. Zakřivená tryska 13. Kulatý kartáč 14. Malá utěrka Toto zařízení splňuje směrnice EU 89/336 podle 93/68 (EMC) a 73/23 podle 93/68 (nízké napětí). 3

4 OPATŘENÍ BĚHEM POUŽITÍ Před zahájením používání tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Před zapojením zařízení zkontrolujte, zda je vámi používané napětí stejné, jako napětí uvedené na štítku zařízení a že je zásuvka uzemněná. Do nádrže nepřidávejte žádné čisticí prostředky ani jiné chemické látky. Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama nebo nohama, pokud je napájecí kabel zapojený do zásuvky. Nepokládejte zařízení do jakékoliv tekutiny. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je napájecí kabel zapojený do zásuvky. Nenechávejte zařízení používat děti nebo osoby, které nejsou seznámeny se způsoby jeho používání. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte ho od zdroje energie. V případě poruchy nebo poškození zařízení vypněte a nesnažte se ho demontovat, ale vždy se obraťte na autorizované servisní středisko. Elektrický obvod, ke kterému zařízení připojujete, musí splňovat platné zákony. Z důvodu zajištění bezpečnosti zařízení používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem. Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo jiná důležitá část. Je zakázáno používat toto zařízení v místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Nemiřte proudem páry na elektrické komponenty a zařízení. Nevystavujte zařízení větru a dešti. Nepokládejte horké zařízení na povrchy citlivé na teplo. Nepoužívejte prodlužovací kabely, které nejsou schválené výrobcem, protože mohou způsobit poškození zařízení nebo vznik požáru. Pokud zařízení omylem upustíte, nechte ho zkontrolovat autorizovaným servisním střediskem, protože by mohl být poškozený vnitřní mechanismus, což by mohlo ovlivnit bezpečnost zařízení. UVEDENÍ DO PROVOZU POUŽÍVÁNÍ Nikdy nestrkejte ruce do parní trysky. Riziko popálenin! Nikdy nemiřte párou přímo na osoby nebo zvířata. Riziko popálenin! Nádrž (4) naplňte obyčejnou vodou z kohoutku nebo demineralizovanou vodou (tabulka D). Víčko nádrže (5) nasaďte na nádrž (4) a zajistěte otočením ve směru hodinových ručiček (tabulka C). Zařízení zapojte do zásuvky, stiskněte spoušť a během 20 sekund je připravená pára. Připevněte příslušenství nejvhodnější pro povrch, který chcete vyčistit. Napájecí kabel (2) zapojte do vhodné uzemněné zásuvky. Rozsvítí se kontrolka napájení (6). Páru uvolníte stisknutím spouště (1). 4

5 ELEKTRONICKÁ REGULACE PÁRY Tlak páry můžete nastavit posunutím ovladače (3) - závisí na způsobu a typu požadovaného čištění. VAROVÁNÍ: Před uložením zařízení vyprázdněte nádrž. VAROVÁNÍ: Přestože je zařízení odpojené od zdroje energie, může uvolňovat páru. Proto s ním manipulujte opatrně a ukládejte ho mimo dosah osob, které nejsou seznámeny se způsobem jeho použití. OPATŘENÍ: V případě čištění kůže, vlny nebo jemných tkanin, zejména dralonu, sametu nebo jiných textilií s vlasem, dodržujte pokyny výrobců. Čistěte je pomocí tohoto zařízení pouze z bezpečné vzdálenosti s měkkou utěrkou a vždy nejprve proveďte zkoušku na co nejméně viditelné části oděvu nebo na ústřižku. Plochu, na které jste prováděli test, nechte nejdříve zcela vyschnout, než získáte finální výsledek a efekt na vyzkoušeném povrchu nebo barvě a než začnete čistit i zbytek oděvu. Dodržujte přitom stejnou vzdálenost i techniku, jako jste použili při zkoušce. Pokud máte přece jen pochybnosti nebo v případě jemných textilií, např. kůže a vlna, je vždy lepší obrátit se na prodejce parního čističe. V případě čištění dřevěných povrchů (nábytek, dveře apod.) dbejte zvýšené opatrnosti, protože dlouhodobější vystavení proudu páry by mohlo mít za následek změnu navoskovaného vzhledu, lesku nebo barvy čištěného povrchu. Proto doporučujeme na tyto povrchy aplikovat páru pouze krátce nebo je čistit nejdřív pomocí utěrky podržené v páře. Při čištění dlažby dávejte pozor, abyste neaplikovali páru příliš dlouho. Mohli byste tím poškodit vosk, zářivost nebo barvy těchto povrchů. V případě jemných povrchů (např. syntetické materiály, lakované podlahy apod.) doporučujeme vždy překrýt kartáč alespoň dvěma utěrkami, abyste tak snížili intenzitu páry. V případě čištění skleněných povrchů při relativně nízkých teplotách sklo nejdříve předehřejte použitím zařízení ze vzdálenosti asi 50 cm. Pokojové květiny můžete rosit pomocí zařízení ze vzdálenosti alespoň 50 cm. POUŽITÍ PARNÍ TRYSKY: Zařízení můžete pro specifické čištění vyžadující použití páry zblízka použít samotné, aniž byste připevňovali jakékoliv kartáče, závisí na typu materiálu a míře znečištění. Čím je obtížnější nečistoty odstranit, tím blíž musíte zařízení přiblížit ke znečištěnému povrchu, protože teplota a tlak jsou zblízka vyšší. Ale vždy po aplikaci páry povrch otřete suchou utěrkou nebo houbičkou, pokud je obtížnější nečistoty odstranit. Zařízení používejte k: - odstraňování skvrn z koberců, před použitím kartáčů; - čištění nerezové oceli, oken, zrcadel a ových povrchů; - čištění špatně dostupných ploch, např. schodiště, okenní rámy, dveřní rámy, hliníkové dělicí příčky; - čištění ovladačů na sporáku, kohoutků; - čištění okenic, radiátorů, interiérů vozů; - rosení pokojových rostlin (z určité vzdálenosti); - odstraňování zápachů z oděvů a jejich pomačkání. 5

6 PLNĚNÍ PRÁZDNÉ NÁDRŽE Jakmile vyčerpáte vodu z nádrže, můžete ji během provozu vždy doplnit, aniž byste museli odpojit zařízení od zdroje energie. Tato funkce zajišťuje neomezenou svobodu použití a uvolňování páry. Sejměte víčko nádrže, jak je vyobrazeno, a naplňte nádrž vodou. Potom pokračujte v napařování. PŘÍSLUŠENSTVÍ K zařízení můžete připojit různé druhy příslušenství, závisí na požadovaném typu čištění. Stěrka na okna (7) - k čištění zrcadel, oken, dlaždic a hladkých povrchů Připevnění utěrky (8) - k čištění citlivých povrchů (např. dřevěných podlahových krytin) Parní kartáč (9) - k čištění čalounění, pohovek a odstraňování skvrn z koberců Konzola na příslušenství (10) - pro stěrku na okna a parní kartáč. Můžete použít k přímé aplikaci páry na různé povrchy Parní tryska (11) - k čištění koutů, spár mezi dlaždičkami a k rosení pokojových rostlin Zakřivená tryska (12) - k čištění úzkých a obtížně dostupných ploch, např. toalety, umyvadla a kohoutky Kulatý kartáč (13) - k čištění houževnatých nečistot na malých površích, např. na sporáku, okenicích, ve spárách apod. Malá utěrka (14) - k nasazení na příslušenství, chrání před přímým horkým proudem páry Správný způsob nasazení příslušenství: Zasuňte spodek příslušenství se závitem do speciálních otvorů na zařízení Otočte proti směru hodinových ručiček, až příslušenství úplně zajistíte (tabulka B). VAROVÁNÍ: Protože je příslušenství během použití velmi horké, buďte při jeho snímání nebo výměně velmi opatrní. Používejte buď kuchyňskou chňapku nebo vyčkejte, dokud příslušenství nevychladne. Před výměnou příslušenství se ujistěte, že je zařízení odpojené od zdroje energie. Spotřební díly - KULATÉ KARTÁČE P VÍCEÚČELOVÁ TRYSKA G VLOŽKA STĚRKY AC KARTÁČOVÁ VLOŽKA AC UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA AC Tyto položky lze zakoupit samostatně u lokálního distributora náhradních dílů. DŮLEŽITÉ INFORMACE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ A SPOTŘEBNÍ DÍLY ZNAČKY HOOVER Při výměnách dílů používejte vždy originální náhradní díly značky Hoover. Tyto díly je možno objednat u místního prodejce nebo u lokálného distributora náhradních dílů. Při objednávkách náhradních dílů vždy uvádějte číslo modelu vysavače. SERVIS SPOLEČNOSTI HOOVER Pokud potřebujete na vysavači provést servisní práce, volejte prosím autorizované servisní středisko společnosti Hoover. 6

7 ÚDRŽBA Před jakoukoliv údržbou zkontrolujte, zda je napájecí kabel odpojený od zdroje energie. Pokud už nebudete používat kulatý kartáč, nechte štětiny kartáče vychladnout v jejich přirozené poloze, aby neuschnuly v deformovaném tvaru. K čištění zařízení zvenčí používejte vlhkou utěrku. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruční podmínky pro tento přístroj se řídí údaji našeho zastoupení v zemi prodeje výrobku. Podrobnosti týkající se těchto podmínek získáte u prodejce, u kterého jste zakoupili toto zařízení. Podle stanov záruky musíte při uplatňování reklamace předložit prodejní doklad nebo účtenku. Práva na změnu bez předchozího upozornění vyhrazena. Kvalita: WEEE PROHLÁŠENÍ Naše továrny dodržují striktní standardy, které zajišťují, aby zařízení po celou dobu své životnosti splňovalo bezpečnostní standardy EU. Bezpečnost: Máme nezávislé osvědčení demonstrující bezpečnost našich domácích elektrospotřebičů. Společnost Hoover se dlouhodobě zavázala k ochraně životního prostředí. Naše politika ochrany životního prostředí stanoví: Přijetí co nejvhodnějších praktikovatelných způsobů ochrany životního prostředí v designu, výrobě, balení, použití i likvidaci výrobků, ale zároveň nepřetržité zdokonalování přínosu zákazníkům. Tento spotřebič je označen podle Evropské směrnice 2002/96/EC pro likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohlo být poškozeno, pokud by toto zařízení nebylo zlikvidováno ekologicky. Tento symbol na výrobku znamená, že nemůže být odstraněn jako komunální odpad. Spotřebič musí být odevzdán na sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Odpad musí být zlikvidován podle platných norem na ochranu životního prostředí týkající se likvidace odpadu. Podrobné informace o nakládání s tímto zařízením, jeho obnově a recyklaci získáte u místního úřadu, u firmy zajišťující svoz komunálního odpadu nebo u prodejce, u kterého jste toto zařízení zakoupili. 7

8