Dokumentace mapy B2B4C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace mapy B2B4C"

Transkript

1 Dkumentace mapy B2B4C Pricat z EDI d Glbus B2B system GROW (1.0)

2 1 Předmět dkumentace Předmětem tét dkumentace je jednrázvě prvedená integrace infrmací mapy přensu dat z EDI zprávy, přes interní XML d databáze systému B2B4C, dkud se p schválení akce prvádí přens d Glbus inhuse frmátu, s dkumentací struktury EDI zprávy dle GS1 Czech Republic. Zdrjvé infrmace pr tut dkumentaci jsu vyjmenvány v následujících pdkapitlách. 1.1 Dkumentace EDI zprávy Dkumentace EANCOM 2002, Syntax 3 pr zprávu PRICAT vytvřená splečnstí Editel. MESSAGE TYPE : PRICAT REFERENCE DIRECTORY : D.01B EANCOM SUBSET VERSION :

3 2 Obsah mapa přensu Struktura EDI zprávy s ppisem významu pužití segmentů a výčtem plžek kvalifikátrů. Jsu uvedeny puze segmenty a plžky definvané EAN ČR jak nárdní subset definice EDI zprávy. Červenu je zvýrazněna pvinnst v EDI. (není-li uveden je nepvinný) Při uvedení plžky platí pvinnst v rámci segmentu (tzn: u nepvinných segmentů je pvinnst plžky až pkud se segment pužije). Obecně pvinnst uvést segment ve zprávě vždy závisí také na pvinnsti nadřízených segmentů. Pkud má segment něklik pakvání s různým významem a pvinnst EDI je uvedena puze u některých z nich, jedná se puze tereticku pvinnst definvanu EAN-ČR, ale prakticky XSD nemůže tut pvinnst kntrlvat. Mdru je zvýrazněn zpřísnění pvinnsti pr přijetí d schvalvacíh prcesu v B2B4G. (není-li uveden respektuje se pvinnst daná EDI definicí). Světle mdru je zvýrazněn další zpřísnění pvinnsti pr schválení d platnéh katalgu B2B4G. Zelenu je zvýrazněn nevyužití hdnty z EDI. Fialvu je zvýrazněn rzšíření EDI především t, c zpracváváme z XLS zpráv navíc prti EDI zprávám. Umístění d struktury dkumentu, která je pstavena na struktuře EDI, je puze dhadvaná. Tt může pslužit jak návrh na rzšíření standardu. Uváděné mapvání: Pkud daný údaj přichází také ze zpráv typu XLS (Excel) je uveden název slupce v XLS. Mapvání d XML je ppsán pmcí XPath. Cesta je uváděna vždy relativní k //Envelpe/Interchange/Grup/Message pr atributy zprávy a pr atributy řádků zprávy je uvedena cesta v kapitle uvzující segment řádků. Uvedení XPath zárveň identifikuje využití v B2B4G. 2.1 Hlavička zprávy UNB Interchange header identifikace výměny (subru) Pvinný segment v EDI. V tét dkumentaci ppisujeme puze zprávu a ne systémvé segmenty, ale Glbus inhuse zprávy Pricat bsahuje braz celéh UNB segmentu. Plžky: Syntaxe zprávy (pvinné v EDI) Verze syntaxe (pvinné v EDI) Identifikace desílatele (ILN) (pvinné v EDI) Identifikace příjemce (ILN) (pvinné v EDI) Datum vytvření výměny (pvinné v EDI) Čas vytvření výměny (pvinné v EDI) Referenční čísl výměny (interchange) (pvinné v EDI)

4 EANCOM (pvinné v EDI) UNH Message header identifikace zprávy Pvinný segment v EDI Plžky: Čísl zprávy (pvinné v EDI) Typ zprávy PRICAT (pvinné v EDI) (Pkud je v balíku více zpráv a balík má určen druh dkladů, nesmí bsahvat zprávu s dlišným druhem dkladu.) Čtyři plžky k definici verze EDI (pvinné v EDI) BGM Beginning f message druh a čísl dkladu Pvinný segment v EDI BGM+9 = Ceny a lgistika BGM+24E = Lgistika BGM+25E = Ceny Plžky: Druh dkladu (pvinné v EDI) (Pzn: Kntrlují se kódy akcí v kmbinaci s druhem dkladu více viz kód akce na řádku dkumentu) (Další ppis kntrl viz kapitla 4.) 9 = Ceny a lgistika 24E = Lgistika 25E = Ceny /BGM/C002/F1001 Čísl dkladu (pvinné v EDI) (Kntrla zda bsahuje puze numerické znaky.) Funkce zprávy (pvinné v EDI) nezhledněn tzn. netestuje se.. 9 = Original Originál DTM Date/time/perid datumy k dkladu Pvinný segment v EDI DTM+137 = datum vystavení Plžky: Datum (pvinné v EDI) /DTM[C507/F2005='137' and C507/F2379='102']/C507/F2380 Frmátu datumu (pvinné v EDI) 102 = CCYYMMDD

5 2.1.1 Opakující se segment grup 2 názvy a kntakty zúčastěných subjektů NAD Name and address GLN subjektu NAD+FR = desílatel zprávy Pvinný segment v EDI ILN: GLN_ODES_ZPR /SG2[NAD/F3035='FR' and NAD/C082/F3055='9']/NAD/C082/F3039 Název: GLN_ODES_ZPR_NAZEV /SG2[NAD/F3035='FR' and NAD/C082/F3055='9']/NAD/C080/F3036 NAD+MR = příjemce zprávy NAD+SU = ddavatel Pvinný segment v EDI GLN_DOD SG2[NAD/F3035='SU']/NAD/C082/F3039 NAD+X48 = vyšší správní jedntka (nadřízená rganizační jedntka centrála ddavatele) L_CILOVY_TRH //Envelpe/Interchange/Grup/Message/SG2[NAD/F3035='X48']/NAD/C082/F3039 Plžky: GLN subjektu (pvinné v EDI) (Další ppis kntrl viz kapitla 4.) Název subjektu (dle EAN-ČR se ani nemá pužívat ale u NAD+FR se čekává) Opakující se segment grupe 4 kntaktní infrmace CTA Cntact infrmatin

6 Pvinný segment v EDI pkud je pužit nějaký segment z tét skupiny (SG4) CTA+IC = kntakt pr infrmace (knt.sba u desílatele - pužit puze u NAD+FR) CTA+LO = kntakt pr vyzvednutí (knt.sba u příjemce - pužit puze u NAD+MR) Identifikace nákupčíh - Glbus ID v EDI se skládá ze dvu plí: identifikace a jmén. V identifikaci někdy chdí i třeba znakvá identifikace nějaké pdsekce(ddělení)... Glbus ale bude pžadvat v Identifikaci čísl ze svéh číselníku nákupčích a Jmén budeme ignrvat. (Suhrnný ppis kntrl v suvislsti s tut plžku viz kapitla 4.) dentifikace kntaktní sby: IDENT_KONT_PRIJ /SG2[NAD/F3035='MR' and SG4/CTA/F3139='LO']/SG4/CTA/C056/F3413 Plžky: Identifikace kntaktní sby Jmén kntaktní sby COM Cmmunicatin cntact - spjení COM+:TE = čísl telefnu COM+:FX = čísl faxu COM+:ME = vá adresa Plžky: Údaj spjení Jednrázvý segment grup 5 - měna CUX Currencies Pvinný segment v EDI (EAN-ČR nedefinuje měnu na každu plžku, ale B2B4G čekává primárně 1.za zbží, když není tak 2. za skupinu zbží, když není tak 3.za celu zprávu a když není uveden žádný CUX předpkládá se CZK..) CUX+2 = částky jsu uvedené v měně Excel: (viz přesná definice XLS názvu u částek PRI Price details) /SG6/CUX/C504[F6347='2' and F6343='8']/F6345 Plžky:

7 Kód měny CZK Česká kruna EUR Evrpská měnvá unie - eur SKK Slvenská kruna USD USA dlar 2.2 Detail zprávy (SG17) Zpráva katalgu zbží Jednrázvý segment grup 17 XPath pr akci se zbžím: //Envelpe/Interchange/Grup/Message/SG17[1] následující XPath pr atributy akce jsu relativní k tét PGI Prduct grup infrmatin ani v EAN-ČR. Puze uvzuje řádky zprávy. Půvdní EDI význam je seskupvání více řádků dle prduktů (jakési kategrie) Jednrázvý segment grup 18 měna za skupinu zbží CUX Currencies - měna CUX+2 = částky jsu uvedené v měně (EAN-ČR nedefinuje měnu na každu plžku, ale B2B4G čekává primárně 1.za zbží, když není tak 2. za skupinu zbží, když není tak 3.za celu zprávu a když není uveden žádný CUX předpkládá se CZK..) Plžky: Excel: Kód měny (viz přesná definice XLS názvu u částek PRI Price details) /SG17/SG18/CUX/C504[F6347='2' and F6343='8']/F6345 CZK Česká kruna EUR Evrpská měnvá unie - eur SKK Slvenská kruna USD USA dlar 2.3 Detail zprávy (SG36) Akce se zbžím Opakující se segment grup 36 XPath pr akci se zbžím: //Envelpe/Interchange/Grup/Message/SG17[1]/SG36 následující XPath pr atributy akce jsu relativní k tét

8 2.3.1 LIN Line item EAN identifikace zbží (GTIN) Pvinný segment v EDI Plžky: Čísl řádku (pvinné v EDI) /LIN/F1082 Typ(druh) akce (pvinné v EDI) (Při akci Add se kntrluje, jestli není stejná akce s tut plžku již rzpracvaná.) Mžnsti v EDI plus pužití v B2B4G: 1 = Added Přidání nvé (zalistvání) nahrazení staréh nvým (vylistvání a zalistvání) 2 = Deleted Smazání zrušení= znekativnní (vylistvání) 3 = Changed Změněn změna údajů 4 = N actin - Beze změny beze změny, pr věření shdy 38 = Replaced Nahrazení náhrada - Pricatem nezadaným cenvým atributům (ceny, slevy) v katalgu uknčí platnst a zavede puze ty zadané. Rzdíl prti změně (3) je ten, že v tm případě se mění puze Pricatem zadaný cenvý atribut (ceny, slevy), je mžné je dplňvat neb měnit i puze některé. 96 = Crrectin f errr - Oprava chyby pakvaný pžadavek na půvdně zamítnutý (prava chyby) - Pkud bude přijat, změní se kód akce na takvý jaký měl být půvdně (=1, 2 neb 3). (Suhrnný ppis kntrl v suvislsti s tut plžku viz kapitla 4.) L_TYP_AKCE /LIN/F71229 EAN (GTIN) zbží (pvinné v EDI) (kntrla na mdul10) (Další ppis kntrl viz kapitla 4.) L_GTIN L_GTIN_VAR /LIN/C212/F

9 EanVariant. lgtinvar (s příznakem hlavní varianta EAN varianty zbží ) PIA Additinal prduct id (mžné pakvání 2x) další identifikace zbží PIA+4 = substituce základní identifikace(hlavní EAN) nahrazvanéh zbží tím c je uveden v tét akci (EAN v LIN nahrazuje EAN v PIA) (Suhrnný ppis kntrl v suvislsti s tut plžku viz kapitla 4.) L_SUBST_PRO_GTIN /PIA[F4347='4']/C212[1]/F7140 PIA+2 = substituce alternativní identifikace(varianta EAN) nahrazvanéh zbží tím c je uveden v tét akci (EAN v LIN nahrazuje EAN v PIA) (Suhrnný ppis kntrl v suvislsti s tut plžku viz kapitla 4.) L_GTIN_VAR_1 až L_GTIN_VAR_5 /PIA[F4347='2' and C212/F7143='SRV' and C212/F3055='9']/C212/F7140 PIA+5 = vlastní identifikace zbží(prduktu) = vlastní číslvání u ddavatele L_INTERNI_KOD_DODAV /PIA[F4347='5' and C212/F7143='SA']/C212/F7140 PIA+1 = ddatečná specifikace jedntky zbží = ISBN neb ISSN neb kategrie zbží PIA+1+?:GN = Kategrie zbží pdle SKP dle evidence ddavatele L_KAT_ZBOZ_SKP /PIA[F4347='1' and C212/F7143='GN']/C212/F7140 PIA+1+?:GB = Kategrie pdle dběratele (z EDI ani z XLS se nepřebírá ignruje se a zadává se ručně) Plžky: Čísl zbží (EAN) (pvinné v EDI) (kntrla na mdul10) (Další ppis kntrl viz kapitla 4.) Typ čísla zbží (pvinné v EDI) SRV = EAN čísl pr identifikaci náhrady SA = interní čísl u ddavatele

10 IB = ISBN IS = ISSN GN = kategrie zbží dle SKP GB = kategrie zbží u ddavatele Tyt dvě plžky (ddělené : ) se mhu pakvat až 5x za sebu na jednm řádku PIA (ddělené + ). Pužit u variant EAN (PIA+2) IMD Item descriptin (mžné pakvání 12x) názvy, ppisy, zkratky a příznaky k jedntce IMD+E+ANM = Název zbží v nárdním jazyce (čekáváme 35 znaků, schema umžňuje 256) Pvinný segment v EDI L_NAZ_ZBOZ /IMD[F7077='E' and C272/F7081='ANM']/C273/F7008 IMD+F+DSC = Ppis zbží v nárdním jazyce (čekáváme 140 znaků, schema umžňuje 256) L_POPIS_ZBOZ /IMD[F7077='D']/C273/F7008[1] IMD+B+BRN = Obchdní značka zbží L_OBCH_ZN_ZBOZ /IMD[F7077='B' and C272/F7081='BRN' and C272/F3055='9']/C273/F7008 IMD+D++ = Dpručená zkratka bchdní plžky POS systémy (prdejní místa) ve dvu pdbách 1) 12 znaků a 2) 20 znaků 1.text: (Dpručená zkratka bchdní plžky pr POS dluhá - čekáváme 20 znaků, schema umžňuje 256. Pkud není bereme prvních 20 znaků z Název.) L_ZKR_POS_1 /IMD[F7077='D']/C273/F7008[1]

11 2.text: (Dpručená zkratka bchdní plžky pr POS krátká - čekáváme 12 znaků, schema umžňuje 256.) L_ZKR_POS_2 /IMD[F7077='D']/C273/F7008[2] IMD+C++VQ = Zbží s prměnnu hmtnstí - puze jak příznak, text se již nezadává L_PROM_MNOZSTV /IMD[F7077='C' and C273/F7009='VQ' and C273/F3055='9'] IMD+C++BU = Základní jedntka - puze jak příznak, text se již nezadává IMD+C++CU = Sptřebitelská jedntka - puze jak příznak, text se již nezadává IMD+C++DU = Přepravní(desílatelská) jedntka - puze jak příznak, text se již nezadává L_TYP_JEDN_BAL_LOG_JEDN /IMD[F7077='C' and C273/F7009='DU' and C273/F3055='9'] IMD+C++ORU = Objednací jedntka - puze jak příznak, text se již nezadává L_TYP_JEDN_BAL_OBJ_JEDN /IMD[F7077='C' and C273/F7009='ORU' and C273/F3055='9'] IMD+C++IN = Fakturační jedntka - puze jak příznak, text se již nezadává L_TYP_JEDN_BAL_FAKT_JEDN /IMD[F7077='C' and C273/F7009='IN' and C273/F3055='9'] IMD+C++RC = Vratný bal - puze jak příznak, text se již nezadává L_TYP_JEDN_BAL_VRAT_OBAL

12 /IMD[F7077='C' and C273/F7009='RC'] IMD+C+197+? = Základní vlastnst jedntky balení (statní IMD+C mhu rzšiřvat její význam ale tt je určující pr další zpracvání) BU = Base unit (EAN Cde) = Základní jedntka CU = Cnsumer unit (EAN Cde) = Sptřebitelská jedntka DU = Despatch unit (EAN Cde) = Přepravní (desílatelská) jedntka TU = Traded unit (EAN Cde) = Obchdní jedntka SER = Service (EAN Cde) = Služba SG = Standard grup f prducts (mixed assrtment) (EAN Cde) = Standardní srtiment - mix (klekce) RC = Returnable cntainer (EAN Cde) = Vratný bal Pdle algritmu viz níže v tét kapitle se určí příznak, jestli se jedná základní variantu a tat hdnta se uchvává v L_TYP_JEDN_BAL_ZAKL_JEDN /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197']/C273/F7009 pdrbný ppis algritmu nastavení viz níže v tét kapitle Ppis algritmu určení příznaku základní varianta : pr EDI: (IF) /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197']/C273/F7009='BU' (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1, základní charakteristika je "základní jedntka" (ELSEIF) /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197'] and C273/F7009='RC' (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1. Je t sice vratný bal, ale ten se vyskytuje jednak jak samstatné zbží a ptm jak dtažená infrmace k jinému zbží (frmu třech atributů). Z hlediska načítání variant je t tedy základní varianta. (ELSEIF) /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197']/C273/F7009='CU' a existuje alespň jeden výskyt /IMD[F7077='C' and C273/F3055='9']/C273/F7009='BU' pd stejným LIN (= /SG36 = záznam Pricat) (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1, základní charakteristika je sice "sptřebitelská jedntka", ale má i význam "základní jedntky" (ELSEIF) /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197']/C273/F7009='CU' a neexistuje alespň jeden výskyt /IMD[F7077='C' and C273/F3055='9']/C273/F7009='BU' pd stejným LIN (= /SG36 = záznam Pricat)

13 a nemá žádný dkaz přes H_GTIN_VARIANTY na jiné "CU" neb "BU" (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1, základní charakteristika je sice "sptřebitelská jedntka", ale zdá se že je nejnižší (ELSEIF) /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197']/C273/F7009 <> 'BU' ani 'CU' (ELSE) (ENDIF) (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 0. je t vyšší varianta nastavit v tabulce příznak na = 0. je t zřejmě vyšší varianta pr Excel: (IF) L_TYP_JEDN_BAL_ZAKL_JEDN='BU' (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1, základní charakteristika je "základní jedntka" (ELSEIF) L_TYP_JEDN_BAL_ZAKL_JEDN='RC' (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1. Je t sice vratný bal, ale ten se vyskytuje jednak jak samstatné zbží a ptm jak dtažená infrmace k jinému zbží (frmu třech atributů). Z hlediska načítání variant je t tedy základní varianta. (ELSEIF) L_TYP_JEDN_BAL_ZAKL_JEDN='CU' a nemá žádný dkaz přes HYN na jiné "CU" neb "BU" (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1, základní charakteristika je sice "sptřebitelská jedntka", ale zdá se že je nejnižší (ELSEIF) L_TYP_JEDN_BAL_ZAKL_JEDN <> 'BU' ani 'CU' (ELSE) (ENDIF) (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 0. je t vyšší varianta nastavit v tabulce příznak na = 0. je t zřejmě vyšší varianta Pznámka: BU = BaseUnit CU = CunsmerUNit TU = TradeUnit RC = ReturnableCntainer IMD+F+90 = Prcent alkhlu v nápji

14 V EAN-ČR není určen. Dle mžnstí EDI by byl mžné pužívat kvalifikátr 90 = zpřesňující ppis k alkhlickým nápjům. (Pr nápje pvinné - neřeší aplikace (prgr.kód) ale nastavení "Nastavení Katalgu.Atribut šablny.pvinný" Prjeví se puze při impru XLS.) X_PROC_ALKOHOL IMD+C+RG = Příznak vrácení zbží Zbží lze vrátit ddavateli - když se neprdá, je 100% "vrátitelnst", z EDI nepřichází, jen z XLS. EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Je ale evidentní, že by t měl být v segmentu IMD+C, kterým se definují různé příznaky vztahující se ke zbží. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak BU, CU(=Custmer Unit), TU neb RC(=Returnable Cver) pak by se dal stanvit např. RG (= Returnable Gds). X_VRACENI_ZBOZI IMD+F+SEA = Sezóna EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak DSC (=Descriptin) pak by se dal stanvit např. SEA (= Seasn). X_SEZONA IMD+F+OBR = Vlastní značka EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak DSC (=Descriptin) pak by se dal stanvit např. OBR (= OwnBranch). X_VLASTNI_ZNACKA IMD+B+LBL = Název na etiketě pr zbží Fd Přesný název na etiketě 2x 20 znaků. EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak DSC (=Descriptin) pak by se dal stanvit např. LBL (= Label). 1.název X_FOOD_NAZ_ETIKETA1 2.název X_FOOD_NAZ_ETIKETA

15 IMD+B+PRD = Označení výrbku a Název výrbce pr zbží Nnfd EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak DSC (=Descriptin) pak by se dal stanvit např. PRD (= Prdukt marking and maker). Označení výrbku: X_NONFOOD_OZN_VYROBKU Název výrbce: X_NONFOOD_VYROBCE IMD+B+??? = Technické údaje pr zbží Nnfd 6x 14 znaků EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Zřejmě by t mhl být v segmentu IMD ke zbží. 6x Technické údaje: X_NONFOOD_TECH_UDAJE_3 až X_NONFOOD_TECH_UDAJE_8 IMD+B+WIN = Název vína a blast půvdu pr zbží Wine EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak DSC (=Descriptin) pak by se dal stanvit např. WIN (= Wine). Název vína: X X_WINE_NAZ_VINA Oblast půvdu: X_WINE_OBL_PUV IMD+B+??? = Další údaje pr zbží Wine EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Zřejmě by t mhl být v segmentu IMD ke zbží. Charakteristické znaky a bjem: X_WINE_CHAR_OBJ Vhdný pkrm: X_WINE_POKRM

16 Dpručená teplta: X_WINE_DOP_TEPL Trvanlivst: X_WINE_TRVANLIVOST Plžky: Významvý kód Služí jak příznak vlný text se již nezadavá. Knkrétní mžnsti jsu uváděny dstavec výše v ppisu segmentu. Vlný text (dle EAN-ČR je pvinný puze u Názvu zbží: IMD+E+ANM, ale schéma takvut kmbinaci šetřit neumí) /IMD[F7077=kd]/C273/F7008 Plžka se může 2x pakvat (ddělen :, pužit u zkratky). Kód jazyka pr uvedený text (dle EAN-ČR se pužívá puze u Názvu zbží: IMD+E+ANM) Dvumístný kód dle ISO CS = Čeština SK = Slvenština /IMD[F7077=kd]/C273/F MEA Measurements rzměry a skladvací pdmínky MEA+PD+AAB = Celkvá hmtnst jedntky balení (brutt) Pvinný segment v EDI (Detailní ppis všech kntrl rzměrů jedntek a celé palety viz kapitla 4.5 Validace rzměrů.) L_CELK_HMOTNOST_JEDN_BAL /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAB']/C174/F6314 pdle jedntky v Pricat převést na kilgramy /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAB']/C174/F6411 'KGM' = Kilgram 'GRM' = Gram

17 'MGM' = Miligram d DB zapsat v Inhuse kódvání viz 4.1 Označení měrné jedntky MEA+PD+AAA = Celkvá hmtnst bsahu jedntky balení (nett) L_CIST_HMOTNOST_JEDN_BAL /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAA']/C174/F6314 pdle jedntky v Pricat převést na kilgramy /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAA']/C174/F6411 'KGM' = Kilgram 'GRM' = Gram 'MGM' = Miligram d DB zapsat v Inhuse kódvání viz 4.1 Označení měrné jedntky MEA+PD+HT = Výška Pvinný segment v EDI (Detailní ppis všech kntrl rzměrů jedntek a celé palety viz kapitla 4.5 Validace rzměrů.) L_VYSKA /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='HT']/C174/F6314 pdle jedntky v Pricat převést na milimetry /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='HT']/C174/F6411 'MTR' = Metr 'DMT' = Decimetr 'CMT' = Centimetr 'MMT' =Milimetr d DB zapsat v Inhuse kódvání viz 4.1 Označení měrné jedntky MEA+PD+LN = Délka Pvinný segment v EDI (Detailní ppis všech kntrl rzměrů jedntek a celé palety viz kapitla 4.5 Validace rzměrů.) L_DELKA /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='LN']/C174/F6314 pdle jedntky v Pricat převést na milimetry /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='LN']/C174/F6411 'MTR' = Metr 'DMT' = Decimetr 'CMT' = Centimetr 'MMT' =Milimetr d DB zapsat v Inhuse kódvání viz 4.1 Označení měrné jedntky

18 MEA+PD+WD = Šířka Pvinný segment v EDI (Detailní ppis všech kntrl rzměrů jedntek a celé palety viz kapitla 4.5 Validace rzměrů.) L_SIRKA /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='WD']/C174/F6314 pdle jedntky v Pricat převést na milimetry /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='WD']/C174/F6411 'MTR' = Metr 'DMT' = Decimetr 'CMT' = Centimetr 'MMT' =Milimetr d DB zapsat v Inhuse kódvání viz 4.1 Označení měrné jedntky MEA+PD+AAX = Objem jedntky balení Obsah: L_OBJ_JEDN_BAL /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAX']/C174/F6314 Měrná jedntka: L_OBJ_JEDN_BAL_MJ /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAX']/C174/F6411 MEA+SO+DD = Skladvací teplta Minimální teplta: L_TEPLOTA_SKLAD_MIN /MEA[F6311='SO' and C50/F6313='DD' and C174/F6411='CEL']/C174/F6162 Maximální teplta: L_TEPLOTA_SKLAD_MAX

19 /MEA[F6311='SO' and C50/F6313='DD' and C174/F6411='CEL']/C174/F6152 MEA+SO+AEA = Sthvatelnst balení max.pčet balení na sbě při skladvání Plžky: Měrná jedntka KGM = Kilgram GRM = Gram MGM = Miligram MTR = Metr DMT = Decimetr CMT = Centimetr MMT =Milimetr MTQ = Metr krychlvý CMQ = Centimetr krychlvý MMQ =Milimetr krychlvý LTR = Litr MLT = Mililitr CEL = Degree Celsius stupně Celsia Hdnta (pvinné dle EDI) Hdnta minima Hdnta maxima QTY Quantity (mžné pakvání 2x) mnžství QTY+53 = minimální bjednatelné mnžství QTY+251 = pvinné navýšení min.bjednatelnéh mnžství Plžky: Mnžství (pvinné v EDI) HAN Handling instructins infrmace k manipulaci HAN+DAE = příznak nebezpečné zbží Plžky: Text infrmace k manipulaci ALI Additinal infrmatin země půvdu Plžky:

20 Kód země Dle ISO , 2 (2 znaky) CZ = Česká republika SK = Slvensk L_ZEM_PUV /ALI/F3239 Značení šarže 172 = Čísl šarže je značen dbrvlně 173 = Čísl šarže je vyžadván ze zákna DTM Date/time/perid (mžné pakván 9x) datum ddání DTM+157 = datum platnst d L_PLATNOST_OD /DTM[C507/F2005='157']/C507/F = CCYYMMDD DTM+536 = datum a čas(v sekundách) pslední změny pr uvedené platnst d (Suhrnný ppis kntrl v suvislsti s tut plžku viz kapitla 4.) L_DAT_POSL_ZMEN /DTM[C507/F2005='536']/C507/F = CCYYMMDDHHMMSS DTM+261 = datum uvlnění ke zveřejnění DTM+423 = datum dstupnst d pr bjednávání L_DOSTUPNOST_OD /DTM/C507[F2005='423' and F2379='102']/F2380 DTM+424 = datum dstupnst d pr bjednávání

21 L_DOSTUPNOST_DO /DTM/C507[F2005='424' and F2379='102']/F2380 DTM+685 = datum a čas(v minutách) prvníh prdeje zákazníkům DTM+169 = ddací lhůta ve dnech DTM+41E = minimální trvanlivst d data výrby ve dnech/týdnech/měsících/letech L_MINIM_TRVANLIVOST /DTM/C507[F2005='41E' and F2379='804']/F2380 DTM+418 = minimální trvanlivst d ddání v hdinách/dnech/týdnech/měsících/letech L_MINIM_TRVANLIVOST_GARANT /DTM/C507[F2005='418' and F2379='804']/F2380 pkud element neexistuje, pužít 60% z "Trvanlivst celkvá" (pkud ta existuje) = rund(/dtm/c507[f2005='41e' and F2379='804']/F2380 * 0,6) DTM+35 = datum ddání za plžku Plžky:. Datum neb číselný údaj (pvinné v EDI) Frmátu datumu neb význam číselnéh údaje (pvinné v EDI) 102 = CCYYMMDD 203 = CCYYMMDDHHMM 204 = CCYYMMDDHHMMSS 801 = Year (rk) 802 = Mnth (měsíc) 803 = Week (týden) 804 = Day (den) 805 = Hur (hdina) LOC Place/lcatin identificatin určení lkality Pvinný segment v EDI LOC+40 = cílvý trh

22 L_CILOVY_TRH /LOC[F3227='40']/C517/F3225 Plžky: Hdnta (pvinné v EDI) Dle ISO , 2 (2 znaky) CZ = Česká republika SK = Slvensk FTX Free text FTX+PRD+1 = ddatečné infrmace ke zbží Pvinný segment v EDI - pvinnst puze d EAN-ČR, ale XSD tt nemůže hlídat jelikž jsu další segmenty již nepvinné FTX+PKG+1 = ppis materiálu balu FTX+WHI+1 = infrmace ke skladvání Plžky: Vlný text (pvinné v EDI) Kód jazyka pr uvedený text Dvumístný kód dle ISO CS = Čeština SK = Slvenština Jednrázvý segment grup 38 daně Pvinný segment v EDI TAX Duty/tax/fee details TAX+7+VAT = sazba DPH (%) Pvinný segment v EDI L_SZB_DPH /SG38/TAX[F5283='7' and C241/F5153='VAT']/C243/F

23 TAX+6+OTH = Recyklační pplatek (EAN-ČR ani EDI tt nezná. Nabízel by se pužití segmentu TAX+6 cž je becně pplatek vztahující se k dkumentu neb řádku dkumentu. V EDI číselníku pr ple F5153 pr určení druhu pplatku se nabízí puze energetický a licenční pplatek žádný recyklační. Šl by pužít TAX+6+OTH = statní taxy a pplatky) Plžky: X_RECYKL_POPL Prcent daně (pvinné v EDI) Opakující se segment grup 40 ceny zbží PRI Price details Pvinný segment v EDI pkud je pužit nějaký segment z tét skupiny (SG40) PRI+AAA = Čistá cena bez daně zahrnující slevy a přirážky PRI+AAB = Hrubá cena bez daně zahrnující slevy a přirážky PŘI+INF = Cena uvedená puze pr infrmaci Obecně cesta d XML a DB: /SG40/PRI/C509[...filtr pdle typu ceny...]/f5118 Přesná definice a cesta d XLS: (fialvě jsu zvýrazněny plžky navíc k EAN-ČR standardu a knkrétně kvůli kterému pužití kvalifikátru) Prdejní cena varianty EnglishName: pricenaprdejvarianty CzechName: Prdejní cena varianty Descriptin: Skutečná prdejní cena Nepřichází d ddavatele,ale dplňuje Glbus pr každu variantu zbží. Prdejní cena dpručená EnglishName: pricenaprdej CzechName: Prdejní cena dpručená Descriptin: Navrhvaná prdejní (VK) cena ddavatelem Defaultně je přebírána z dpručené ceny ddavatele a ptm se edituje Základní varianta ji musí mít uvedenu, vyšší varianta může. přístupná k editaci PRI_CENA_PRODEJ, KOD_MENY_CENA_PRODEJ, PLATNOST_CENA_PRODEJ /SG40/PRI/C509[F5125='INF' and F5375='CT' and F5387='SRP']/F

24 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací třech kvalifikátrů - pdle Uniliever: 1) =INF (cena uvedená jen pr infrmaci) 2) =CT (cena pdle aktuálníh kntraktu - smluvní) 3) =SRP (navrhvaná malbchdní cena) Základní cena ceníkvá - EK brut EnglishName: pricenabrut CzechName: Základní cena ceníkvá - EK brut Descriptin: nákupní brutt cena (EK brutt) Uvádí se puze pr základní variantu. Když přijde z EDI neb z XLS, je t jen inf na prtál. D Dispsu se přenáší jen nett cena. přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. PRI_CENA_BRUTO, KOD_MENY_CENA_BRUTO, PLATNOST_CENA_BRUTO /SG40/PRI/C509[F5125='AAB' and F5375='CA' and F5387='GRP']/F5118 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací třech kvalifikátrů - pdle Uniliever: 1) =AAB (Hrubá cena bez daně, slev a přirážek.) 2) =CA (Cena pdle katalgu (aktuálníh ceníku)) 3) GRP (Jedntkvá cena základní, na kteru se aplikují slevy a přirážka) Nákupní cena čistá - EK nett EnglishName: pricenanett CzechName: Nákupní cena čistá - EK nett Descriptin: nákupní nett cena (EK nett) Uvádí se puze pr základní variantu. přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. PRI_CENA_NETTO, KOD_MENY_CENA_NETTO, PLATNOST_CENA_NETTO /SG40/PRI/C509[F5125='AAA' and F5375='CT' and F5387='INV']/F5118 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací třech kvalifikátrů: 1) =AAA (čistá cena bez daně zahrnující slevy a přirá.ky) 2) =CT (cena pdle aktuálníh kntraktu - smluvní) 3) =INV (jedntkvá cena zbží specifikvaná na fakture)

25 Cena d Disps EnglishName: pricenadisps CzechName: Cena d Disps Descriptin: autmaticky nastavit pdle parametru ddavatele "Nákupní cena čistá - EK nett" neb "Základní cena ceníkvá - EK brut" Uvádí se puze pr základní variantu. Je specifická pr ddavatele. Plžky: Částka (pvinné v EDI) 2.kvalifikátr významu ceny AE = cena závislá na nakupeném mnžství CT = cena pdle aktuálníh kntraktu 3.kvalifikátr významu ceny INV = fakturvaná cena SRP = dpručená prdejní cena Mnžstevní základ pr cenu mnžství (pvinné v EDI) Mnžstevní základ pr cenu měrná jedntka KGM = Kilgram MTR = Metr LTR = Litr PCE = Kus APR Additinal price infrmatin ddatečná infrmace k ceně APR+++PS = prm akce Plžky: Čísl prm akce RNG Range details mezení rzsahu ke kterému se částka vztahuje Plžky: Typ mezujícíh rzsahu (pvinné v EDI) 3 = částka 4 = mnžství

26 6 = bjednané mnžství min-max Měrná jedntka mezujícíh rzsahu (pvinné v EDI) KGM = kilgram PCE = kus LTR = litr Omezující rzsah - min (pvinné v EDI) Omezující rzsah - max DTM Date/time/perid DTM+206 = datum knce platnsti ceny Excel: (viz přesná definice XLS názvu u částek PRI Price details) /SG40/DTM/C507[F2005='206']/F2380 Plžky: Datum Frmátu datumu (pvinné v EDI) 102 = CCYYMMDD CUX Currencies CUX+2 = částky jsu uvedené v měně (EAN-ČR nedefinuje měnu na každu plžku, ale B2B4G čekává primárně 1.za zbží, když není tak 2. za skupinu zbží, když není tak 3.za celu zprávu a když není uveden žádný CUX předpkládá se CZK..) Excel: (viz přesná definice XLS názvu u částek PRI Price details) /SG17/SG36/SG40[...filtr pdle typu ceny...]/cux/c504/f6345 Plžky: Kód měny CZK Česká kruna EUR Evrpská měnvá unie - eur SKK Slvenská kruna USD USA dlar LOC Place/lcatin identificatin určení lkality Pvinný segment v EDI

27 LOC+162 = prdejní míst pr nějž je cena určena Plžky: GLN (pvinné v EDI) Opakující se segment grup 41 slevy ALC Allwance r charge ALC+A = sleva ALC+C = přirážka - Obecně cesta d XML a DB: /SG41[...filtr pdle typu slevy...]/sg43/pcd/c501/f5482 Přesná definice a cesta d XLS: (fialvě jsu zvýrazněny plžky navíc k EAN-ČR standardu a knkrétně kvůli kterému pužití kvalifikátru) Sleva - Fakturační rabat EnglishName: alcprcfakturacni CzechName: Fakturační rabat Descriptin: Fakturační rabat dluhdbý v % přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. ALC_PROC_FAKTURACNI, PLATNOST_PROC_FAKTURACNI /SG41[ALC/F5463='A' and ALC/C552/F5189='60E' and ALC/F4471='2' and SG43/PCD/C501/F5245='1']/SG43/PCD/C501/F5482 Pznámka x v EDI je stanvena kmbinací čtyř kvalifikátrů: 1) =A (sleva) 2) =60E (Dluhdbá pevná sleva/přirážka) 3) =2 (Sleva aplikvaná na faktuře na úrvni řádku neb celé faktury) 4) (nespecifikván) Sleva - Sknt EnglishName: alcprcsknt CzechName: Sknt Descriptin: Dluhdbá sleva při včasné platbě V % přístupná k editaci

28 Je specifická pr ddavatele. ALC_PROC_SKONTO, PLATNOST_PROC_SKONTO /SG41[ALC/F5463='A' and ALC/C552/F5189='60E' and ALC/F4471='2' and ALC/C214/F7161='EAB' and SG43/PCD/C501/F5245='1']/SG43/PCD/C501/F5482 Pznámka k PXath: v EDI je stanvena kmbinací čtyř kvalifikátrů: 1) =A (sleva) 2) =60E (Dluhdbá pevná sleva/přirážka) 3) =2 (Sleva aplikvaná na faktuře na úrvni řádku neb celé faktury) 4) =EAB (Sleva pskytvaná při včasné platbě) Sleva - Akční rabat EnglishName: alcprcakce CzechName: Akční rabat Descriptin: akční rabat v % - časvě hraničená dba přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. ALC_PROC_AKCE, PLATNOST_PROC_AKCE /SG41[ALC/F5463='A' and ALC/C552/F5189='61E' and ALC/F4471='2' and SG43/PCD/C501/F5245='1']/SG43/PCD/C501/F5482 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací čtyř kvalifikátrů: 1) =A (sleva) 2) =61E (Dčasná sleva neb přirážka) 3) =2 (Sleva aplikvaná na faktuře na úrvni řádku neb celé faktury) 4) (nespecifikván) Sleva - Otevírací rabat EnglishName: alcprcoteviraci CzechName: Otevírací rabat Descriptin: tevírací rabat v % - časvě hraničená dba (při tevření nvéh bchdu) přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele

29 ALC_PROC_OTEVIRACI, PLATNOST_PROC_OTEVIRACI /SG41[ALC/F5463='A' and ALC/C552/F5189='61E' and ALC/F4471='2' and ALC/C214/F7161='DI' and SG43/PCD/C501/F5245='1']/SG43/PCD/C501/F5482 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací čtyř kvalifikátrů: 1) =A (sleva) 2) =61E (Dčasná sleva neb přirážka) 3) =2 (Sleva aplikvaná na faktuře na úrvni řádku neb celé faktury) 4) =DI (Sleva pskytnutá jednrázvě) Sleva - PROMO akce EnglishName: alcprcprm CzechName: PROMO akce Descriptin: sleva při PROMO akcí v % přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. ALC_PROC_PROMO, PLATNOST_PROC_PROMO /SG41[ALC/F5463='A' and ALC/C552/F5189='61E' and ALC/F4471='1' and ALC/C214/F7161='PAD' and SG43/PCD/C501/F5245='1']/SG43/PCD/C501/F5482 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací čtyř kvalifikátrů: 1) =A (sleva) 2) =61E (Dčasná sleva neb přirážka) 3) =1 (Rabat je přiznán při splnění aktivity pžadvané ddavatelem) 4) =PAD (Sleva v prm akci) Sleva - EDI rabat EnglishName: alcprcedi CzechName: EDI rabat Descriptin: EDI rabat dluhdbý V % d Ddavatelů, kterým Glbus pskytuje bchdní data ( INVRPT a SLSRPT) přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. ALC_PROC_EDI, PLATNOST_PROC_EDI

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy> ZÁKLADY XML JMENNÉ PROSTORY při spjení XML dat z různých zdrjů může djít ke knfliktu v názvech elementů a atributů elementy mhu přidělit k různým jmenným prstrům, a tak je rzliším jmenný prstr musíme deklarvat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku OTE, a.s. Sklvská 192/79 186 00 Praha 8 Přílha č. 1 Obchdních pdmínek OTE, a.s. pr elektrenergetiku Revize 18 říjen 2014 FORMÁTY ZPRÁV XML Přílha č. 1 OPE OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY... 3 2. ÚVOD... 4 3.

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Přílha č. 1 zadávací dkumentace veřejné zakázky Dluhdbé ukládání digitálních dkumentů Technická dkumentace Veškeré pžadavky a ustanvení uvedené v tét přílze jsu pvinné, musí být bsaženy v nabídce a musí

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více