Dokumentace mapy B2B4C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace mapy B2B4C"

Transkript

1 Dkumentace mapy B2B4C Pricat z EDI d Glbus B2B system GROW (1.0)

2 1 Předmět dkumentace Předmětem tét dkumentace je jednrázvě prvedená integrace infrmací mapy přensu dat z EDI zprávy, přes interní XML d databáze systému B2B4C, dkud se p schválení akce prvádí přens d Glbus inhuse frmátu, s dkumentací struktury EDI zprávy dle GS1 Czech Republic. Zdrjvé infrmace pr tut dkumentaci jsu vyjmenvány v následujících pdkapitlách. 1.1 Dkumentace EDI zprávy Dkumentace EANCOM 2002, Syntax 3 pr zprávu PRICAT vytvřená splečnstí Editel. MESSAGE TYPE : PRICAT REFERENCE DIRECTORY : D.01B EANCOM SUBSET VERSION :

3 2 Obsah mapa přensu Struktura EDI zprávy s ppisem významu pužití segmentů a výčtem plžek kvalifikátrů. Jsu uvedeny puze segmenty a plžky definvané EAN ČR jak nárdní subset definice EDI zprávy. Červenu je zvýrazněna pvinnst v EDI. (není-li uveden je nepvinný) Při uvedení plžky platí pvinnst v rámci segmentu (tzn: u nepvinných segmentů je pvinnst plžky až pkud se segment pužije). Obecně pvinnst uvést segment ve zprávě vždy závisí také na pvinnsti nadřízených segmentů. Pkud má segment něklik pakvání s různým významem a pvinnst EDI je uvedena puze u některých z nich, jedná se puze tereticku pvinnst definvanu EAN-ČR, ale prakticky XSD nemůže tut pvinnst kntrlvat. Mdru je zvýrazněn zpřísnění pvinnsti pr přijetí d schvalvacíh prcesu v B2B4G. (není-li uveden respektuje se pvinnst daná EDI definicí). Světle mdru je zvýrazněn další zpřísnění pvinnsti pr schválení d platnéh katalgu B2B4G. Zelenu je zvýrazněn nevyužití hdnty z EDI. Fialvu je zvýrazněn rzšíření EDI především t, c zpracváváme z XLS zpráv navíc prti EDI zprávám. Umístění d struktury dkumentu, která je pstavena na struktuře EDI, je puze dhadvaná. Tt může pslužit jak návrh na rzšíření standardu. Uváděné mapvání: Pkud daný údaj přichází také ze zpráv typu XLS (Excel) je uveden název slupce v XLS. Mapvání d XML je ppsán pmcí XPath. Cesta je uváděna vždy relativní k //Envelpe/Interchange/Grup/Message pr atributy zprávy a pr atributy řádků zprávy je uvedena cesta v kapitle uvzující segment řádků. Uvedení XPath zárveň identifikuje využití v B2B4G. 2.1 Hlavička zprávy UNB Interchange header identifikace výměny (subru) Pvinný segment v EDI. V tét dkumentaci ppisujeme puze zprávu a ne systémvé segmenty, ale Glbus inhuse zprávy Pricat bsahuje braz celéh UNB segmentu. Plžky: Syntaxe zprávy (pvinné v EDI) Verze syntaxe (pvinné v EDI) Identifikace desílatele (ILN) (pvinné v EDI) Identifikace příjemce (ILN) (pvinné v EDI) Datum vytvření výměny (pvinné v EDI) Čas vytvření výměny (pvinné v EDI) Referenční čísl výměny (interchange) (pvinné v EDI)

4 EANCOM (pvinné v EDI) UNH Message header identifikace zprávy Pvinný segment v EDI Plžky: Čísl zprávy (pvinné v EDI) Typ zprávy PRICAT (pvinné v EDI) (Pkud je v balíku více zpráv a balík má určen druh dkladů, nesmí bsahvat zprávu s dlišným druhem dkladu.) Čtyři plžky k definici verze EDI (pvinné v EDI) BGM Beginning f message druh a čísl dkladu Pvinný segment v EDI BGM+9 = Ceny a lgistika BGM+24E = Lgistika BGM+25E = Ceny Plžky: Druh dkladu (pvinné v EDI) (Pzn: Kntrlují se kódy akcí v kmbinaci s druhem dkladu více viz kód akce na řádku dkumentu) (Další ppis kntrl viz kapitla 4.) 9 = Ceny a lgistika 24E = Lgistika 25E = Ceny /BGM/C002/F1001 Čísl dkladu (pvinné v EDI) (Kntrla zda bsahuje puze numerické znaky.) Funkce zprávy (pvinné v EDI) nezhledněn tzn. netestuje se.. 9 = Original Originál DTM Date/time/perid datumy k dkladu Pvinný segment v EDI DTM+137 = datum vystavení Plžky: Datum (pvinné v EDI) /DTM[C507/F2005='137' and C507/F2379='102']/C507/F2380 Frmátu datumu (pvinné v EDI) 102 = CCYYMMDD

5 2.1.1 Opakující se segment grup 2 názvy a kntakty zúčastěných subjektů NAD Name and address GLN subjektu NAD+FR = desílatel zprávy Pvinný segment v EDI ILN: GLN_ODES_ZPR /SG2[NAD/F3035='FR' and NAD/C082/F3055='9']/NAD/C082/F3039 Název: GLN_ODES_ZPR_NAZEV /SG2[NAD/F3035='FR' and NAD/C082/F3055='9']/NAD/C080/F3036 NAD+MR = příjemce zprávy NAD+SU = ddavatel Pvinný segment v EDI GLN_DOD SG2[NAD/F3035='SU']/NAD/C082/F3039 NAD+X48 = vyšší správní jedntka (nadřízená rganizační jedntka centrála ddavatele) L_CILOVY_TRH //Envelpe/Interchange/Grup/Message/SG2[NAD/F3035='X48']/NAD/C082/F3039 Plžky: GLN subjektu (pvinné v EDI) (Další ppis kntrl viz kapitla 4.) Název subjektu (dle EAN-ČR se ani nemá pužívat ale u NAD+FR se čekává) Opakující se segment grupe 4 kntaktní infrmace CTA Cntact infrmatin

6 Pvinný segment v EDI pkud je pužit nějaký segment z tét skupiny (SG4) CTA+IC = kntakt pr infrmace (knt.sba u desílatele - pužit puze u NAD+FR) CTA+LO = kntakt pr vyzvednutí (knt.sba u příjemce - pužit puze u NAD+MR) Identifikace nákupčíh - Glbus ID v EDI se skládá ze dvu plí: identifikace a jmén. V identifikaci někdy chdí i třeba znakvá identifikace nějaké pdsekce(ddělení)... Glbus ale bude pžadvat v Identifikaci čísl ze svéh číselníku nákupčích a Jmén budeme ignrvat. (Suhrnný ppis kntrl v suvislsti s tut plžku viz kapitla 4.) dentifikace kntaktní sby: IDENT_KONT_PRIJ /SG2[NAD/F3035='MR' and SG4/CTA/F3139='LO']/SG4/CTA/C056/F3413 Plžky: Identifikace kntaktní sby Jmén kntaktní sby COM Cmmunicatin cntact - spjení COM+:TE = čísl telefnu COM+:FX = čísl faxu COM+:ME = vá adresa Plžky: Údaj spjení Jednrázvý segment grup 5 - měna CUX Currencies Pvinný segment v EDI (EAN-ČR nedefinuje měnu na každu plžku, ale B2B4G čekává primárně 1.za zbží, když není tak 2. za skupinu zbží, když není tak 3.za celu zprávu a když není uveden žádný CUX předpkládá se CZK..) CUX+2 = částky jsu uvedené v měně Excel: (viz přesná definice XLS názvu u částek PRI Price details) /SG6/CUX/C504[F6347='2' and F6343='8']/F6345 Plžky:

7 Kód měny CZK Česká kruna EUR Evrpská měnvá unie - eur SKK Slvenská kruna USD USA dlar 2.2 Detail zprávy (SG17) Zpráva katalgu zbží Jednrázvý segment grup 17 XPath pr akci se zbžím: //Envelpe/Interchange/Grup/Message/SG17[1] následující XPath pr atributy akce jsu relativní k tét PGI Prduct grup infrmatin ani v EAN-ČR. Puze uvzuje řádky zprávy. Půvdní EDI význam je seskupvání více řádků dle prduktů (jakési kategrie) Jednrázvý segment grup 18 měna za skupinu zbží CUX Currencies - měna CUX+2 = částky jsu uvedené v měně (EAN-ČR nedefinuje měnu na každu plžku, ale B2B4G čekává primárně 1.za zbží, když není tak 2. za skupinu zbží, když není tak 3.za celu zprávu a když není uveden žádný CUX předpkládá se CZK..) Plžky: Excel: Kód měny (viz přesná definice XLS názvu u částek PRI Price details) /SG17/SG18/CUX/C504[F6347='2' and F6343='8']/F6345 CZK Česká kruna EUR Evrpská měnvá unie - eur SKK Slvenská kruna USD USA dlar 2.3 Detail zprávy (SG36) Akce se zbžím Opakující se segment grup 36 XPath pr akci se zbžím: //Envelpe/Interchange/Grup/Message/SG17[1]/SG36 následující XPath pr atributy akce jsu relativní k tét

8 2.3.1 LIN Line item EAN identifikace zbží (GTIN) Pvinný segment v EDI Plžky: Čísl řádku (pvinné v EDI) /LIN/F1082 Typ(druh) akce (pvinné v EDI) (Při akci Add se kntrluje, jestli není stejná akce s tut plžku již rzpracvaná.) Mžnsti v EDI plus pužití v B2B4G: 1 = Added Přidání nvé (zalistvání) nahrazení staréh nvým (vylistvání a zalistvání) 2 = Deleted Smazání zrušení= znekativnní (vylistvání) 3 = Changed Změněn změna údajů 4 = N actin - Beze změny beze změny, pr věření shdy 38 = Replaced Nahrazení náhrada - Pricatem nezadaným cenvým atributům (ceny, slevy) v katalgu uknčí platnst a zavede puze ty zadané. Rzdíl prti změně (3) je ten, že v tm případě se mění puze Pricatem zadaný cenvý atribut (ceny, slevy), je mžné je dplňvat neb měnit i puze některé. 96 = Crrectin f errr - Oprava chyby pakvaný pžadavek na půvdně zamítnutý (prava chyby) - Pkud bude přijat, změní se kód akce na takvý jaký měl být půvdně (=1, 2 neb 3). (Suhrnný ppis kntrl v suvislsti s tut plžku viz kapitla 4.) L_TYP_AKCE /LIN/F71229 EAN (GTIN) zbží (pvinné v EDI) (kntrla na mdul10) (Další ppis kntrl viz kapitla 4.) L_GTIN L_GTIN_VAR /LIN/C212/F

9 EanVariant. lgtinvar (s příznakem hlavní varianta EAN varianty zbží ) PIA Additinal prduct id (mžné pakvání 2x) další identifikace zbží PIA+4 = substituce základní identifikace(hlavní EAN) nahrazvanéh zbží tím c je uveden v tét akci (EAN v LIN nahrazuje EAN v PIA) (Suhrnný ppis kntrl v suvislsti s tut plžku viz kapitla 4.) L_SUBST_PRO_GTIN /PIA[F4347='4']/C212[1]/F7140 PIA+2 = substituce alternativní identifikace(varianta EAN) nahrazvanéh zbží tím c je uveden v tét akci (EAN v LIN nahrazuje EAN v PIA) (Suhrnný ppis kntrl v suvislsti s tut plžku viz kapitla 4.) L_GTIN_VAR_1 až L_GTIN_VAR_5 /PIA[F4347='2' and C212/F7143='SRV' and C212/F3055='9']/C212/F7140 PIA+5 = vlastní identifikace zbží(prduktu) = vlastní číslvání u ddavatele L_INTERNI_KOD_DODAV /PIA[F4347='5' and C212/F7143='SA']/C212/F7140 PIA+1 = ddatečná specifikace jedntky zbží = ISBN neb ISSN neb kategrie zbží PIA+1+?:GN = Kategrie zbží pdle SKP dle evidence ddavatele L_KAT_ZBOZ_SKP /PIA[F4347='1' and C212/F7143='GN']/C212/F7140 PIA+1+?:GB = Kategrie pdle dběratele (z EDI ani z XLS se nepřebírá ignruje se a zadává se ručně) Plžky: Čísl zbží (EAN) (pvinné v EDI) (kntrla na mdul10) (Další ppis kntrl viz kapitla 4.) Typ čísla zbží (pvinné v EDI) SRV = EAN čísl pr identifikaci náhrady SA = interní čísl u ddavatele

10 IB = ISBN IS = ISSN GN = kategrie zbží dle SKP GB = kategrie zbží u ddavatele Tyt dvě plžky (ddělené : ) se mhu pakvat až 5x za sebu na jednm řádku PIA (ddělené + ). Pužit u variant EAN (PIA+2) IMD Item descriptin (mžné pakvání 12x) názvy, ppisy, zkratky a příznaky k jedntce IMD+E+ANM = Název zbží v nárdním jazyce (čekáváme 35 znaků, schema umžňuje 256) Pvinný segment v EDI L_NAZ_ZBOZ /IMD[F7077='E' and C272/F7081='ANM']/C273/F7008 IMD+F+DSC = Ppis zbží v nárdním jazyce (čekáváme 140 znaků, schema umžňuje 256) L_POPIS_ZBOZ /IMD[F7077='D']/C273/F7008[1] IMD+B+BRN = Obchdní značka zbží L_OBCH_ZN_ZBOZ /IMD[F7077='B' and C272/F7081='BRN' and C272/F3055='9']/C273/F7008 IMD+D++ = Dpručená zkratka bchdní plžky POS systémy (prdejní místa) ve dvu pdbách 1) 12 znaků a 2) 20 znaků 1.text: (Dpručená zkratka bchdní plžky pr POS dluhá - čekáváme 20 znaků, schema umžňuje 256. Pkud není bereme prvních 20 znaků z Název.) L_ZKR_POS_1 /IMD[F7077='D']/C273/F7008[1]

11 2.text: (Dpručená zkratka bchdní plžky pr POS krátká - čekáváme 12 znaků, schema umžňuje 256.) L_ZKR_POS_2 /IMD[F7077='D']/C273/F7008[2] IMD+C++VQ = Zbží s prměnnu hmtnstí - puze jak příznak, text se již nezadává L_PROM_MNOZSTV /IMD[F7077='C' and C273/F7009='VQ' and C273/F3055='9'] IMD+C++BU = Základní jedntka - puze jak příznak, text se již nezadává IMD+C++CU = Sptřebitelská jedntka - puze jak příznak, text se již nezadává IMD+C++DU = Přepravní(desílatelská) jedntka - puze jak příznak, text se již nezadává L_TYP_JEDN_BAL_LOG_JEDN /IMD[F7077='C' and C273/F7009='DU' and C273/F3055='9'] IMD+C++ORU = Objednací jedntka - puze jak příznak, text se již nezadává L_TYP_JEDN_BAL_OBJ_JEDN /IMD[F7077='C' and C273/F7009='ORU' and C273/F3055='9'] IMD+C++IN = Fakturační jedntka - puze jak příznak, text se již nezadává L_TYP_JEDN_BAL_FAKT_JEDN /IMD[F7077='C' and C273/F7009='IN' and C273/F3055='9'] IMD+C++RC = Vratný bal - puze jak příznak, text se již nezadává L_TYP_JEDN_BAL_VRAT_OBAL

12 /IMD[F7077='C' and C273/F7009='RC'] IMD+C+197+? = Základní vlastnst jedntky balení (statní IMD+C mhu rzšiřvat její význam ale tt je určující pr další zpracvání) BU = Base unit (EAN Cde) = Základní jedntka CU = Cnsumer unit (EAN Cde) = Sptřebitelská jedntka DU = Despatch unit (EAN Cde) = Přepravní (desílatelská) jedntka TU = Traded unit (EAN Cde) = Obchdní jedntka SER = Service (EAN Cde) = Služba SG = Standard grup f prducts (mixed assrtment) (EAN Cde) = Standardní srtiment - mix (klekce) RC = Returnable cntainer (EAN Cde) = Vratný bal Pdle algritmu viz níže v tét kapitle se určí příznak, jestli se jedná základní variantu a tat hdnta se uchvává v L_TYP_JEDN_BAL_ZAKL_JEDN /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197']/C273/F7009 pdrbný ppis algritmu nastavení viz níže v tét kapitle Ppis algritmu určení příznaku základní varianta : pr EDI: (IF) /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197']/C273/F7009='BU' (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1, základní charakteristika je "základní jedntka" (ELSEIF) /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197'] and C273/F7009='RC' (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1. Je t sice vratný bal, ale ten se vyskytuje jednak jak samstatné zbží a ptm jak dtažená infrmace k jinému zbží (frmu třech atributů). Z hlediska načítání variant je t tedy základní varianta. (ELSEIF) /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197']/C273/F7009='CU' a existuje alespň jeden výskyt /IMD[F7077='C' and C273/F3055='9']/C273/F7009='BU' pd stejným LIN (= /SG36 = záznam Pricat) (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1, základní charakteristika je sice "sptřebitelská jedntka", ale má i význam "základní jedntky" (ELSEIF) /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197']/C273/F7009='CU' a neexistuje alespň jeden výskyt /IMD[F7077='C' and C273/F3055='9']/C273/F7009='BU' pd stejným LIN (= /SG36 = záznam Pricat)

13 a nemá žádný dkaz přes H_GTIN_VARIANTY na jiné "CU" neb "BU" (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1, základní charakteristika je sice "sptřebitelská jedntka", ale zdá se že je nejnižší (ELSEIF) /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197']/C273/F7009 <> 'BU' ani 'CU' (ELSE) (ENDIF) (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 0. je t vyšší varianta nastavit v tabulce příznak na = 0. je t zřejmě vyšší varianta pr Excel: (IF) L_TYP_JEDN_BAL_ZAKL_JEDN='BU' (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1, základní charakteristika je "základní jedntka" (ELSEIF) L_TYP_JEDN_BAL_ZAKL_JEDN='RC' (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1. Je t sice vratný bal, ale ten se vyskytuje jednak jak samstatné zbží a ptm jak dtažená infrmace k jinému zbží (frmu třech atributů). Z hlediska načítání variant je t tedy základní varianta. (ELSEIF) L_TYP_JEDN_BAL_ZAKL_JEDN='CU' a nemá žádný dkaz přes HYN na jiné "CU" neb "BU" (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1, základní charakteristika je sice "sptřebitelská jedntka", ale zdá se že je nejnižší (ELSEIF) L_TYP_JEDN_BAL_ZAKL_JEDN <> 'BU' ani 'CU' (ELSE) (ENDIF) (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 0. je t vyšší varianta nastavit v tabulce příznak na = 0. je t zřejmě vyšší varianta Pznámka: BU = BaseUnit CU = CunsmerUNit TU = TradeUnit RC = ReturnableCntainer IMD+F+90 = Prcent alkhlu v nápji

14 V EAN-ČR není určen. Dle mžnstí EDI by byl mžné pužívat kvalifikátr 90 = zpřesňující ppis k alkhlickým nápjům. (Pr nápje pvinné - neřeší aplikace (prgr.kód) ale nastavení "Nastavení Katalgu.Atribut šablny.pvinný" Prjeví se puze při impru XLS.) X_PROC_ALKOHOL IMD+C+RG = Příznak vrácení zbží Zbží lze vrátit ddavateli - když se neprdá, je 100% "vrátitelnst", z EDI nepřichází, jen z XLS. EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Je ale evidentní, že by t měl být v segmentu IMD+C, kterým se definují různé příznaky vztahující se ke zbží. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak BU, CU(=Custmer Unit), TU neb RC(=Returnable Cver) pak by se dal stanvit např. RG (= Returnable Gds). X_VRACENI_ZBOZI IMD+F+SEA = Sezóna EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak DSC (=Descriptin) pak by se dal stanvit např. SEA (= Seasn). X_SEZONA IMD+F+OBR = Vlastní značka EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak DSC (=Descriptin) pak by se dal stanvit např. OBR (= OwnBranch). X_VLASTNI_ZNACKA IMD+B+LBL = Název na etiketě pr zbží Fd Přesný název na etiketě 2x 20 znaků. EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak DSC (=Descriptin) pak by se dal stanvit např. LBL (= Label). 1.název X_FOOD_NAZ_ETIKETA1 2.název X_FOOD_NAZ_ETIKETA

15 IMD+B+PRD = Označení výrbku a Název výrbce pr zbží Nnfd EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak DSC (=Descriptin) pak by se dal stanvit např. PRD (= Prdukt marking and maker). Označení výrbku: X_NONFOOD_OZN_VYROBKU Název výrbce: X_NONFOOD_VYROBCE IMD+B+??? = Technické údaje pr zbží Nnfd 6x 14 znaků EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Zřejmě by t mhl být v segmentu IMD ke zbží. 6x Technické údaje: X_NONFOOD_TECH_UDAJE_3 až X_NONFOOD_TECH_UDAJE_8 IMD+B+WIN = Název vína a blast půvdu pr zbží Wine EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak DSC (=Descriptin) pak by se dal stanvit např. WIN (= Wine). Název vína: X X_WINE_NAZ_VINA Oblast půvdu: X_WINE_OBL_PUV IMD+B+??? = Další údaje pr zbží Wine EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Zřejmě by t mhl být v segmentu IMD ke zbží. Charakteristické znaky a bjem: X_WINE_CHAR_OBJ Vhdný pkrm: X_WINE_POKRM

16 Dpručená teplta: X_WINE_DOP_TEPL Trvanlivst: X_WINE_TRVANLIVOST Plžky: Významvý kód Služí jak příznak vlný text se již nezadavá. Knkrétní mžnsti jsu uváděny dstavec výše v ppisu segmentu. Vlný text (dle EAN-ČR je pvinný puze u Názvu zbží: IMD+E+ANM, ale schéma takvut kmbinaci šetřit neumí) /IMD[F7077=kd]/C273/F7008 Plžka se může 2x pakvat (ddělen :, pužit u zkratky). Kód jazyka pr uvedený text (dle EAN-ČR se pužívá puze u Názvu zbží: IMD+E+ANM) Dvumístný kód dle ISO CS = Čeština SK = Slvenština /IMD[F7077=kd]/C273/F MEA Measurements rzměry a skladvací pdmínky MEA+PD+AAB = Celkvá hmtnst jedntky balení (brutt) Pvinný segment v EDI (Detailní ppis všech kntrl rzměrů jedntek a celé palety viz kapitla 4.5 Validace rzměrů.) L_CELK_HMOTNOST_JEDN_BAL /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAB']/C174/F6314 pdle jedntky v Pricat převést na kilgramy /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAB']/C174/F6411 'KGM' = Kilgram 'GRM' = Gram

17 'MGM' = Miligram d DB zapsat v Inhuse kódvání viz 4.1 Označení měrné jedntky MEA+PD+AAA = Celkvá hmtnst bsahu jedntky balení (nett) L_CIST_HMOTNOST_JEDN_BAL /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAA']/C174/F6314 pdle jedntky v Pricat převést na kilgramy /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAA']/C174/F6411 'KGM' = Kilgram 'GRM' = Gram 'MGM' = Miligram d DB zapsat v Inhuse kódvání viz 4.1 Označení měrné jedntky MEA+PD+HT = Výška Pvinný segment v EDI (Detailní ppis všech kntrl rzměrů jedntek a celé palety viz kapitla 4.5 Validace rzměrů.) L_VYSKA /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='HT']/C174/F6314 pdle jedntky v Pricat převést na milimetry /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='HT']/C174/F6411 'MTR' = Metr 'DMT' = Decimetr 'CMT' = Centimetr 'MMT' =Milimetr d DB zapsat v Inhuse kódvání viz 4.1 Označení měrné jedntky MEA+PD+LN = Délka Pvinný segment v EDI (Detailní ppis všech kntrl rzměrů jedntek a celé palety viz kapitla 4.5 Validace rzměrů.) L_DELKA /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='LN']/C174/F6314 pdle jedntky v Pricat převést na milimetry /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='LN']/C174/F6411 'MTR' = Metr 'DMT' = Decimetr 'CMT' = Centimetr 'MMT' =Milimetr d DB zapsat v Inhuse kódvání viz 4.1 Označení měrné jedntky

18 MEA+PD+WD = Šířka Pvinný segment v EDI (Detailní ppis všech kntrl rzměrů jedntek a celé palety viz kapitla 4.5 Validace rzměrů.) L_SIRKA /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='WD']/C174/F6314 pdle jedntky v Pricat převést na milimetry /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='WD']/C174/F6411 'MTR' = Metr 'DMT' = Decimetr 'CMT' = Centimetr 'MMT' =Milimetr d DB zapsat v Inhuse kódvání viz 4.1 Označení měrné jedntky MEA+PD+AAX = Objem jedntky balení Obsah: L_OBJ_JEDN_BAL /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAX']/C174/F6314 Měrná jedntka: L_OBJ_JEDN_BAL_MJ /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAX']/C174/F6411 MEA+SO+DD = Skladvací teplta Minimální teplta: L_TEPLOTA_SKLAD_MIN /MEA[F6311='SO' and C50/F6313='DD' and C174/F6411='CEL']/C174/F6162 Maximální teplta: L_TEPLOTA_SKLAD_MAX

19 /MEA[F6311='SO' and C50/F6313='DD' and C174/F6411='CEL']/C174/F6152 MEA+SO+AEA = Sthvatelnst balení max.pčet balení na sbě při skladvání Plžky: Měrná jedntka KGM = Kilgram GRM = Gram MGM = Miligram MTR = Metr DMT = Decimetr CMT = Centimetr MMT =Milimetr MTQ = Metr krychlvý CMQ = Centimetr krychlvý MMQ =Milimetr krychlvý LTR = Litr MLT = Mililitr CEL = Degree Celsius stupně Celsia Hdnta (pvinné dle EDI) Hdnta minima Hdnta maxima QTY Quantity (mžné pakvání 2x) mnžství QTY+53 = minimální bjednatelné mnžství QTY+251 = pvinné navýšení min.bjednatelnéh mnžství Plžky: Mnžství (pvinné v EDI) HAN Handling instructins infrmace k manipulaci HAN+DAE = příznak nebezpečné zbží Plžky: Text infrmace k manipulaci ALI Additinal infrmatin země půvdu Plžky:

20 Kód země Dle ISO , 2 (2 znaky) CZ = Česká republika SK = Slvensk L_ZEM_PUV /ALI/F3239 Značení šarže 172 = Čísl šarže je značen dbrvlně 173 = Čísl šarže je vyžadván ze zákna DTM Date/time/perid (mžné pakván 9x) datum ddání DTM+157 = datum platnst d L_PLATNOST_OD /DTM[C507/F2005='157']/C507/F = CCYYMMDD DTM+536 = datum a čas(v sekundách) pslední změny pr uvedené platnst d (Suhrnný ppis kntrl v suvislsti s tut plžku viz kapitla 4.) L_DAT_POSL_ZMEN /DTM[C507/F2005='536']/C507/F = CCYYMMDDHHMMSS DTM+261 = datum uvlnění ke zveřejnění DTM+423 = datum dstupnst d pr bjednávání L_DOSTUPNOST_OD /DTM/C507[F2005='423' and F2379='102']/F2380 DTM+424 = datum dstupnst d pr bjednávání

21 L_DOSTUPNOST_DO /DTM/C507[F2005='424' and F2379='102']/F2380 DTM+685 = datum a čas(v minutách) prvníh prdeje zákazníkům DTM+169 = ddací lhůta ve dnech DTM+41E = minimální trvanlivst d data výrby ve dnech/týdnech/měsících/letech L_MINIM_TRVANLIVOST /DTM/C507[F2005='41E' and F2379='804']/F2380 DTM+418 = minimální trvanlivst d ddání v hdinách/dnech/týdnech/měsících/letech L_MINIM_TRVANLIVOST_GARANT /DTM/C507[F2005='418' and F2379='804']/F2380 pkud element neexistuje, pužít 60% z "Trvanlivst celkvá" (pkud ta existuje) = rund(/dtm/c507[f2005='41e' and F2379='804']/F2380 * 0,6) DTM+35 = datum ddání za plžku Plžky:. Datum neb číselný údaj (pvinné v EDI) Frmátu datumu neb význam číselnéh údaje (pvinné v EDI) 102 = CCYYMMDD 203 = CCYYMMDDHHMM 204 = CCYYMMDDHHMMSS 801 = Year (rk) 802 = Mnth (měsíc) 803 = Week (týden) 804 = Day (den) 805 = Hur (hdina) LOC Place/lcatin identificatin určení lkality Pvinný segment v EDI LOC+40 = cílvý trh

22 L_CILOVY_TRH /LOC[F3227='40']/C517/F3225 Plžky: Hdnta (pvinné v EDI) Dle ISO , 2 (2 znaky) CZ = Česká republika SK = Slvensk FTX Free text FTX+PRD+1 = ddatečné infrmace ke zbží Pvinný segment v EDI - pvinnst puze d EAN-ČR, ale XSD tt nemůže hlídat jelikž jsu další segmenty již nepvinné FTX+PKG+1 = ppis materiálu balu FTX+WHI+1 = infrmace ke skladvání Plžky: Vlný text (pvinné v EDI) Kód jazyka pr uvedený text Dvumístný kód dle ISO CS = Čeština SK = Slvenština Jednrázvý segment grup 38 daně Pvinný segment v EDI TAX Duty/tax/fee details TAX+7+VAT = sazba DPH (%) Pvinný segment v EDI L_SZB_DPH /SG38/TAX[F5283='7' and C241/F5153='VAT']/C243/F

23 TAX+6+OTH = Recyklační pplatek (EAN-ČR ani EDI tt nezná. Nabízel by se pužití segmentu TAX+6 cž je becně pplatek vztahující se k dkumentu neb řádku dkumentu. V EDI číselníku pr ple F5153 pr určení druhu pplatku se nabízí puze energetický a licenční pplatek žádný recyklační. Šl by pužít TAX+6+OTH = statní taxy a pplatky) Plžky: X_RECYKL_POPL Prcent daně (pvinné v EDI) Opakující se segment grup 40 ceny zbží PRI Price details Pvinný segment v EDI pkud je pužit nějaký segment z tét skupiny (SG40) PRI+AAA = Čistá cena bez daně zahrnující slevy a přirážky PRI+AAB = Hrubá cena bez daně zahrnující slevy a přirážky PŘI+INF = Cena uvedená puze pr infrmaci Obecně cesta d XML a DB: /SG40/PRI/C509[...filtr pdle typu ceny...]/f5118 Přesná definice a cesta d XLS: (fialvě jsu zvýrazněny plžky navíc k EAN-ČR standardu a knkrétně kvůli kterému pužití kvalifikátru) Prdejní cena varianty EnglishName: pricenaprdejvarianty CzechName: Prdejní cena varianty Descriptin: Skutečná prdejní cena Nepřichází d ddavatele,ale dplňuje Glbus pr každu variantu zbží. Prdejní cena dpručená EnglishName: pricenaprdej CzechName: Prdejní cena dpručená Descriptin: Navrhvaná prdejní (VK) cena ddavatelem Defaultně je přebírána z dpručené ceny ddavatele a ptm se edituje Základní varianta ji musí mít uvedenu, vyšší varianta může. přístupná k editaci PRI_CENA_PRODEJ, KOD_MENY_CENA_PRODEJ, PLATNOST_CENA_PRODEJ /SG40/PRI/C509[F5125='INF' and F5375='CT' and F5387='SRP']/F

24 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací třech kvalifikátrů - pdle Uniliever: 1) =INF (cena uvedená jen pr infrmaci) 2) =CT (cena pdle aktuálníh kntraktu - smluvní) 3) =SRP (navrhvaná malbchdní cena) Základní cena ceníkvá - EK brut EnglishName: pricenabrut CzechName: Základní cena ceníkvá - EK brut Descriptin: nákupní brutt cena (EK brutt) Uvádí se puze pr základní variantu. Když přijde z EDI neb z XLS, je t jen inf na prtál. D Dispsu se přenáší jen nett cena. přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. PRI_CENA_BRUTO, KOD_MENY_CENA_BRUTO, PLATNOST_CENA_BRUTO /SG40/PRI/C509[F5125='AAB' and F5375='CA' and F5387='GRP']/F5118 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací třech kvalifikátrů - pdle Uniliever: 1) =AAB (Hrubá cena bez daně, slev a přirážek.) 2) =CA (Cena pdle katalgu (aktuálníh ceníku)) 3) GRP (Jedntkvá cena základní, na kteru se aplikují slevy a přirážka) Nákupní cena čistá - EK nett EnglishName: pricenanett CzechName: Nákupní cena čistá - EK nett Descriptin: nákupní nett cena (EK nett) Uvádí se puze pr základní variantu. přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. PRI_CENA_NETTO, KOD_MENY_CENA_NETTO, PLATNOST_CENA_NETTO /SG40/PRI/C509[F5125='AAA' and F5375='CT' and F5387='INV']/F5118 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací třech kvalifikátrů: 1) =AAA (čistá cena bez daně zahrnující slevy a přirá.ky) 2) =CT (cena pdle aktuálníh kntraktu - smluvní) 3) =INV (jedntkvá cena zbží specifikvaná na fakture)

25 Cena d Disps EnglishName: pricenadisps CzechName: Cena d Disps Descriptin: autmaticky nastavit pdle parametru ddavatele "Nákupní cena čistá - EK nett" neb "Základní cena ceníkvá - EK brut" Uvádí se puze pr základní variantu. Je specifická pr ddavatele. Plžky: Částka (pvinné v EDI) 2.kvalifikátr významu ceny AE = cena závislá na nakupeném mnžství CT = cena pdle aktuálníh kntraktu 3.kvalifikátr významu ceny INV = fakturvaná cena SRP = dpručená prdejní cena Mnžstevní základ pr cenu mnžství (pvinné v EDI) Mnžstevní základ pr cenu měrná jedntka KGM = Kilgram MTR = Metr LTR = Litr PCE = Kus APR Additinal price infrmatin ddatečná infrmace k ceně APR+++PS = prm akce Plžky: Čísl prm akce RNG Range details mezení rzsahu ke kterému se částka vztahuje Plžky: Typ mezujícíh rzsahu (pvinné v EDI) 3 = částka 4 = mnžství

26 6 = bjednané mnžství min-max Měrná jedntka mezujícíh rzsahu (pvinné v EDI) KGM = kilgram PCE = kus LTR = litr Omezující rzsah - min (pvinné v EDI) Omezující rzsah - max DTM Date/time/perid DTM+206 = datum knce platnsti ceny Excel: (viz přesná definice XLS názvu u částek PRI Price details) /SG40/DTM/C507[F2005='206']/F2380 Plžky: Datum Frmátu datumu (pvinné v EDI) 102 = CCYYMMDD CUX Currencies CUX+2 = částky jsu uvedené v měně (EAN-ČR nedefinuje měnu na každu plžku, ale B2B4G čekává primárně 1.za zbží, když není tak 2. za skupinu zbží, když není tak 3.za celu zprávu a když není uveden žádný CUX předpkládá se CZK..) Excel: (viz přesná definice XLS názvu u částek PRI Price details) /SG17/SG36/SG40[...filtr pdle typu ceny...]/cux/c504/f6345 Plžky: Kód měny CZK Česká kruna EUR Evrpská měnvá unie - eur SKK Slvenská kruna USD USA dlar LOC Place/lcatin identificatin určení lkality Pvinný segment v EDI

27 LOC+162 = prdejní míst pr nějž je cena určena Plžky: GLN (pvinné v EDI) Opakující se segment grup 41 slevy ALC Allwance r charge ALC+A = sleva ALC+C = přirážka - Obecně cesta d XML a DB: /SG41[...filtr pdle typu slevy...]/sg43/pcd/c501/f5482 Přesná definice a cesta d XLS: (fialvě jsu zvýrazněny plžky navíc k EAN-ČR standardu a knkrétně kvůli kterému pužití kvalifikátru) Sleva - Fakturační rabat EnglishName: alcprcfakturacni CzechName: Fakturační rabat Descriptin: Fakturační rabat dluhdbý v % přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. ALC_PROC_FAKTURACNI, PLATNOST_PROC_FAKTURACNI /SG41[ALC/F5463='A' and ALC/C552/F5189='60E' and ALC/F4471='2' and SG43/PCD/C501/F5245='1']/SG43/PCD/C501/F5482 Pznámka x v EDI je stanvena kmbinací čtyř kvalifikátrů: 1) =A (sleva) 2) =60E (Dluhdbá pevná sleva/přirážka) 3) =2 (Sleva aplikvaná na faktuře na úrvni řádku neb celé faktury) 4) (nespecifikván) Sleva - Sknt EnglishName: alcprcsknt CzechName: Sknt Descriptin: Dluhdbá sleva při včasné platbě V % přístupná k editaci

28 Je specifická pr ddavatele. ALC_PROC_SKONTO, PLATNOST_PROC_SKONTO /SG41[ALC/F5463='A' and ALC/C552/F5189='60E' and ALC/F4471='2' and ALC/C214/F7161='EAB' and SG43/PCD/C501/F5245='1']/SG43/PCD/C501/F5482 Pznámka k PXath: v EDI je stanvena kmbinací čtyř kvalifikátrů: 1) =A (sleva) 2) =60E (Dluhdbá pevná sleva/přirážka) 3) =2 (Sleva aplikvaná na faktuře na úrvni řádku neb celé faktury) 4) =EAB (Sleva pskytvaná při včasné platbě) Sleva - Akční rabat EnglishName: alcprcakce CzechName: Akční rabat Descriptin: akční rabat v % - časvě hraničená dba přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. ALC_PROC_AKCE, PLATNOST_PROC_AKCE /SG41[ALC/F5463='A' and ALC/C552/F5189='61E' and ALC/F4471='2' and SG43/PCD/C501/F5245='1']/SG43/PCD/C501/F5482 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací čtyř kvalifikátrů: 1) =A (sleva) 2) =61E (Dčasná sleva neb přirážka) 3) =2 (Sleva aplikvaná na faktuře na úrvni řádku neb celé faktury) 4) (nespecifikván) Sleva - Otevírací rabat EnglishName: alcprcoteviraci CzechName: Otevírací rabat Descriptin: tevírací rabat v % - časvě hraničená dba (při tevření nvéh bchdu) přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele

29 ALC_PROC_OTEVIRACI, PLATNOST_PROC_OTEVIRACI /SG41[ALC/F5463='A' and ALC/C552/F5189='61E' and ALC/F4471='2' and ALC/C214/F7161='DI' and SG43/PCD/C501/F5245='1']/SG43/PCD/C501/F5482 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací čtyř kvalifikátrů: 1) =A (sleva) 2) =61E (Dčasná sleva neb přirážka) 3) =2 (Sleva aplikvaná na faktuře na úrvni řádku neb celé faktury) 4) =DI (Sleva pskytnutá jednrázvě) Sleva - PROMO akce EnglishName: alcprcprm CzechName: PROMO akce Descriptin: sleva při PROMO akcí v % přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. ALC_PROC_PROMO, PLATNOST_PROC_PROMO /SG41[ALC/F5463='A' and ALC/C552/F5189='61E' and ALC/F4471='1' and ALC/C214/F7161='PAD' and SG43/PCD/C501/F5245='1']/SG43/PCD/C501/F5482 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací čtyř kvalifikátrů: 1) =A (sleva) 2) =61E (Dčasná sleva neb přirážka) 3) =1 (Rabat je přiznán při splnění aktivity pžadvané ddavatelem) 4) =PAD (Sleva v prm akci) Sleva - EDI rabat EnglishName: alcprcedi CzechName: EDI rabat Descriptin: EDI rabat dluhdbý V % d Ddavatelů, kterým Glbus pskytuje bchdní data ( INVRPT a SLSRPT) přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. ALC_PROC_EDI, PLATNOST_PROC_EDI