Dokumentace mapy B2B4C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace mapy B2B4C"

Transkript

1 Dkumentace mapy B2B4C Pricat z EDI d Glbus B2B system GROW (1.0)

2 1 Předmět dkumentace Předmětem tét dkumentace je jednrázvě prvedená integrace infrmací mapy přensu dat z EDI zprávy, přes interní XML d databáze systému B2B4C, dkud se p schválení akce prvádí přens d Glbus inhuse frmátu, s dkumentací struktury EDI zprávy dle GS1 Czech Republic. Zdrjvé infrmace pr tut dkumentaci jsu vyjmenvány v následujících pdkapitlách. 1.1 Dkumentace EDI zprávy Dkumentace EANCOM 2002, Syntax 3 pr zprávu PRICAT vytvřená splečnstí Editel. MESSAGE TYPE : PRICAT REFERENCE DIRECTORY : D.01B EANCOM SUBSET VERSION :

3 2 Obsah mapa přensu Struktura EDI zprávy s ppisem významu pužití segmentů a výčtem plžek kvalifikátrů. Jsu uvedeny puze segmenty a plžky definvané EAN ČR jak nárdní subset definice EDI zprávy. Červenu je zvýrazněna pvinnst v EDI. (není-li uveden je nepvinný) Při uvedení plžky platí pvinnst v rámci segmentu (tzn: u nepvinných segmentů je pvinnst plžky až pkud se segment pužije). Obecně pvinnst uvést segment ve zprávě vždy závisí také na pvinnsti nadřízených segmentů. Pkud má segment něklik pakvání s různým významem a pvinnst EDI je uvedena puze u některých z nich, jedná se puze tereticku pvinnst definvanu EAN-ČR, ale prakticky XSD nemůže tut pvinnst kntrlvat. Mdru je zvýrazněn zpřísnění pvinnsti pr přijetí d schvalvacíh prcesu v B2B4G. (není-li uveden respektuje se pvinnst daná EDI definicí). Světle mdru je zvýrazněn další zpřísnění pvinnsti pr schválení d platnéh katalgu B2B4G. Zelenu je zvýrazněn nevyužití hdnty z EDI. Fialvu je zvýrazněn rzšíření EDI především t, c zpracváváme z XLS zpráv navíc prti EDI zprávám. Umístění d struktury dkumentu, která je pstavena na struktuře EDI, je puze dhadvaná. Tt může pslužit jak návrh na rzšíření standardu. Uváděné mapvání: Pkud daný údaj přichází také ze zpráv typu XLS (Excel) je uveden název slupce v XLS. Mapvání d XML je ppsán pmcí XPath. Cesta je uváděna vždy relativní k //Envelpe/Interchange/Grup/Message pr atributy zprávy a pr atributy řádků zprávy je uvedena cesta v kapitle uvzující segment řádků. Uvedení XPath zárveň identifikuje využití v B2B4G. 2.1 Hlavička zprávy UNB Interchange header identifikace výměny (subru) Pvinný segment v EDI. V tét dkumentaci ppisujeme puze zprávu a ne systémvé segmenty, ale Glbus inhuse zprávy Pricat bsahuje braz celéh UNB segmentu. Plžky: Syntaxe zprávy (pvinné v EDI) Verze syntaxe (pvinné v EDI) Identifikace desílatele (ILN) (pvinné v EDI) Identifikace příjemce (ILN) (pvinné v EDI) Datum vytvření výměny (pvinné v EDI) Čas vytvření výměny (pvinné v EDI) Referenční čísl výměny (interchange) (pvinné v EDI)

4 EANCOM (pvinné v EDI) UNH Message header identifikace zprávy Pvinný segment v EDI Plžky: Čísl zprávy (pvinné v EDI) Typ zprávy PRICAT (pvinné v EDI) (Pkud je v balíku více zpráv a balík má určen druh dkladů, nesmí bsahvat zprávu s dlišným druhem dkladu.) Čtyři plžky k definici verze EDI (pvinné v EDI) BGM Beginning f message druh a čísl dkladu Pvinný segment v EDI BGM+9 = Ceny a lgistika BGM+24E = Lgistika BGM+25E = Ceny Plžky: Druh dkladu (pvinné v EDI) (Pzn: Kntrlují se kódy akcí v kmbinaci s druhem dkladu více viz kód akce na řádku dkumentu) (Další ppis kntrl viz kapitla 4.) 9 = Ceny a lgistika 24E = Lgistika 25E = Ceny /BGM/C002/F1001 Čísl dkladu (pvinné v EDI) (Kntrla zda bsahuje puze numerické znaky.) Funkce zprávy (pvinné v EDI) nezhledněn tzn. netestuje se.. 9 = Original Originál DTM Date/time/perid datumy k dkladu Pvinný segment v EDI DTM+137 = datum vystavení Plžky: Datum (pvinné v EDI) /DTM[C507/F2005='137' and C507/F2379='102']/C507/F2380 Frmátu datumu (pvinné v EDI) 102 = CCYYMMDD

5 2.1.1 Opakující se segment grup 2 názvy a kntakty zúčastěných subjektů NAD Name and address GLN subjektu NAD+FR = desílatel zprávy Pvinný segment v EDI ILN: GLN_ODES_ZPR /SG2[NAD/F3035='FR' and NAD/C082/F3055='9']/NAD/C082/F3039 Název: GLN_ODES_ZPR_NAZEV /SG2[NAD/F3035='FR' and NAD/C082/F3055='9']/NAD/C080/F3036 NAD+MR = příjemce zprávy NAD+SU = ddavatel Pvinný segment v EDI GLN_DOD SG2[NAD/F3035='SU']/NAD/C082/F3039 NAD+X48 = vyšší správní jedntka (nadřízená rganizační jedntka centrála ddavatele) L_CILOVY_TRH //Envelpe/Interchange/Grup/Message/SG2[NAD/F3035='X48']/NAD/C082/F3039 Plžky: GLN subjektu (pvinné v EDI) (Další ppis kntrl viz kapitla 4.) Název subjektu (dle EAN-ČR se ani nemá pužívat ale u NAD+FR se čekává) Opakující se segment grupe 4 kntaktní infrmace CTA Cntact infrmatin

6 Pvinný segment v EDI pkud je pužit nějaký segment z tét skupiny (SG4) CTA+IC = kntakt pr infrmace (knt.sba u desílatele - pužit puze u NAD+FR) CTA+LO = kntakt pr vyzvednutí (knt.sba u příjemce - pužit puze u NAD+MR) Identifikace nákupčíh - Glbus ID v EDI se skládá ze dvu plí: identifikace a jmén. V identifikaci někdy chdí i třeba znakvá identifikace nějaké pdsekce(ddělení)... Glbus ale bude pžadvat v Identifikaci čísl ze svéh číselníku nákupčích a Jmén budeme ignrvat. (Suhrnný ppis kntrl v suvislsti s tut plžku viz kapitla 4.) dentifikace kntaktní sby: IDENT_KONT_PRIJ /SG2[NAD/F3035='MR' and SG4/CTA/F3139='LO']/SG4/CTA/C056/F3413 Plžky: Identifikace kntaktní sby Jmén kntaktní sby COM Cmmunicatin cntact - spjení COM+:TE = čísl telefnu COM+:FX = čísl faxu COM+:ME = vá adresa Plžky: Údaj spjení Jednrázvý segment grup 5 - měna CUX Currencies Pvinný segment v EDI (EAN-ČR nedefinuje měnu na každu plžku, ale B2B4G čekává primárně 1.za zbží, když není tak 2. za skupinu zbží, když není tak 3.za celu zprávu a když není uveden žádný CUX předpkládá se CZK..) CUX+2 = částky jsu uvedené v měně Excel: (viz přesná definice XLS názvu u částek PRI Price details) /SG6/CUX/C504[F6347='2' and F6343='8']/F6345 Plžky:

7 Kód měny CZK Česká kruna EUR Evrpská měnvá unie - eur SKK Slvenská kruna USD USA dlar 2.2 Detail zprávy (SG17) Zpráva katalgu zbží Jednrázvý segment grup 17 XPath pr akci se zbžím: //Envelpe/Interchange/Grup/Message/SG17[1] následující XPath pr atributy akce jsu relativní k tét PGI Prduct grup infrmatin ani v EAN-ČR. Puze uvzuje řádky zprávy. Půvdní EDI význam je seskupvání více řádků dle prduktů (jakési kategrie) Jednrázvý segment grup 18 měna za skupinu zbží CUX Currencies - měna CUX+2 = částky jsu uvedené v měně (EAN-ČR nedefinuje měnu na každu plžku, ale B2B4G čekává primárně 1.za zbží, když není tak 2. za skupinu zbží, když není tak 3.za celu zprávu a když není uveden žádný CUX předpkládá se CZK..) Plžky: Excel: Kód měny (viz přesná definice XLS názvu u částek PRI Price details) /SG17/SG18/CUX/C504[F6347='2' and F6343='8']/F6345 CZK Česká kruna EUR Evrpská měnvá unie - eur SKK Slvenská kruna USD USA dlar 2.3 Detail zprávy (SG36) Akce se zbžím Opakující se segment grup 36 XPath pr akci se zbžím: //Envelpe/Interchange/Grup/Message/SG17[1]/SG36 následující XPath pr atributy akce jsu relativní k tét

8 2.3.1 LIN Line item EAN identifikace zbží (GTIN) Pvinný segment v EDI Plžky: Čísl řádku (pvinné v EDI) /LIN/F1082 Typ(druh) akce (pvinné v EDI) (Při akci Add se kntrluje, jestli není stejná akce s tut plžku již rzpracvaná.) Mžnsti v EDI plus pužití v B2B4G: 1 = Added Přidání nvé (zalistvání) nahrazení staréh nvým (vylistvání a zalistvání) 2 = Deleted Smazání zrušení= znekativnní (vylistvání) 3 = Changed Změněn změna údajů 4 = N actin - Beze změny beze změny, pr věření shdy 38 = Replaced Nahrazení náhrada - Pricatem nezadaným cenvým atributům (ceny, slevy) v katalgu uknčí platnst a zavede puze ty zadané. Rzdíl prti změně (3) je ten, že v tm případě se mění puze Pricatem zadaný cenvý atribut (ceny, slevy), je mžné je dplňvat neb měnit i puze některé. 96 = Crrectin f errr - Oprava chyby pakvaný pžadavek na půvdně zamítnutý (prava chyby) - Pkud bude přijat, změní se kód akce na takvý jaký měl být půvdně (=1, 2 neb 3). (Suhrnný ppis kntrl v suvislsti s tut plžku viz kapitla 4.) L_TYP_AKCE /LIN/F71229 EAN (GTIN) zbží (pvinné v EDI) (kntrla na mdul10) (Další ppis kntrl viz kapitla 4.) L_GTIN L_GTIN_VAR /LIN/C212/F

9 EanVariant. lgtinvar (s příznakem hlavní varianta EAN varianty zbží ) PIA Additinal prduct id (mžné pakvání 2x) další identifikace zbží PIA+4 = substituce základní identifikace(hlavní EAN) nahrazvanéh zbží tím c je uveden v tét akci (EAN v LIN nahrazuje EAN v PIA) (Suhrnný ppis kntrl v suvislsti s tut plžku viz kapitla 4.) L_SUBST_PRO_GTIN /PIA[F4347='4']/C212[1]/F7140 PIA+2 = substituce alternativní identifikace(varianta EAN) nahrazvanéh zbží tím c je uveden v tét akci (EAN v LIN nahrazuje EAN v PIA) (Suhrnný ppis kntrl v suvislsti s tut plžku viz kapitla 4.) L_GTIN_VAR_1 až L_GTIN_VAR_5 /PIA[F4347='2' and C212/F7143='SRV' and C212/F3055='9']/C212/F7140 PIA+5 = vlastní identifikace zbží(prduktu) = vlastní číslvání u ddavatele L_INTERNI_KOD_DODAV /PIA[F4347='5' and C212/F7143='SA']/C212/F7140 PIA+1 = ddatečná specifikace jedntky zbží = ISBN neb ISSN neb kategrie zbží PIA+1+?:GN = Kategrie zbží pdle SKP dle evidence ddavatele L_KAT_ZBOZ_SKP /PIA[F4347='1' and C212/F7143='GN']/C212/F7140 PIA+1+?:GB = Kategrie pdle dběratele (z EDI ani z XLS se nepřebírá ignruje se a zadává se ručně) Plžky: Čísl zbží (EAN) (pvinné v EDI) (kntrla na mdul10) (Další ppis kntrl viz kapitla 4.) Typ čísla zbží (pvinné v EDI) SRV = EAN čísl pr identifikaci náhrady SA = interní čísl u ddavatele

10 IB = ISBN IS = ISSN GN = kategrie zbží dle SKP GB = kategrie zbží u ddavatele Tyt dvě plžky (ddělené : ) se mhu pakvat až 5x za sebu na jednm řádku PIA (ddělené + ). Pužit u variant EAN (PIA+2) IMD Item descriptin (mžné pakvání 12x) názvy, ppisy, zkratky a příznaky k jedntce IMD+E+ANM = Název zbží v nárdním jazyce (čekáváme 35 znaků, schema umžňuje 256) Pvinný segment v EDI L_NAZ_ZBOZ /IMD[F7077='E' and C272/F7081='ANM']/C273/F7008 IMD+F+DSC = Ppis zbží v nárdním jazyce (čekáváme 140 znaků, schema umžňuje 256) L_POPIS_ZBOZ /IMD[F7077='D']/C273/F7008[1] IMD+B+BRN = Obchdní značka zbží L_OBCH_ZN_ZBOZ /IMD[F7077='B' and C272/F7081='BRN' and C272/F3055='9']/C273/F7008 IMD+D++ = Dpručená zkratka bchdní plžky POS systémy (prdejní místa) ve dvu pdbách 1) 12 znaků a 2) 20 znaků 1.text: (Dpručená zkratka bchdní plžky pr POS dluhá - čekáváme 20 znaků, schema umžňuje 256. Pkud není bereme prvních 20 znaků z Název.) L_ZKR_POS_1 /IMD[F7077='D']/C273/F7008[1]

11 2.text: (Dpručená zkratka bchdní plžky pr POS krátká - čekáváme 12 znaků, schema umžňuje 256.) L_ZKR_POS_2 /IMD[F7077='D']/C273/F7008[2] IMD+C++VQ = Zbží s prměnnu hmtnstí - puze jak příznak, text se již nezadává L_PROM_MNOZSTV /IMD[F7077='C' and C273/F7009='VQ' and C273/F3055='9'] IMD+C++BU = Základní jedntka - puze jak příznak, text se již nezadává IMD+C++CU = Sptřebitelská jedntka - puze jak příznak, text se již nezadává IMD+C++DU = Přepravní(desílatelská) jedntka - puze jak příznak, text se již nezadává L_TYP_JEDN_BAL_LOG_JEDN /IMD[F7077='C' and C273/F7009='DU' and C273/F3055='9'] IMD+C++ORU = Objednací jedntka - puze jak příznak, text se již nezadává L_TYP_JEDN_BAL_OBJ_JEDN /IMD[F7077='C' and C273/F7009='ORU' and C273/F3055='9'] IMD+C++IN = Fakturační jedntka - puze jak příznak, text se již nezadává L_TYP_JEDN_BAL_FAKT_JEDN /IMD[F7077='C' and C273/F7009='IN' and C273/F3055='9'] IMD+C++RC = Vratný bal - puze jak příznak, text se již nezadává L_TYP_JEDN_BAL_VRAT_OBAL

12 /IMD[F7077='C' and C273/F7009='RC'] IMD+C+197+? = Základní vlastnst jedntky balení (statní IMD+C mhu rzšiřvat její význam ale tt je určující pr další zpracvání) BU = Base unit (EAN Cde) = Základní jedntka CU = Cnsumer unit (EAN Cde) = Sptřebitelská jedntka DU = Despatch unit (EAN Cde) = Přepravní (desílatelská) jedntka TU = Traded unit (EAN Cde) = Obchdní jedntka SER = Service (EAN Cde) = Služba SG = Standard grup f prducts (mixed assrtment) (EAN Cde) = Standardní srtiment - mix (klekce) RC = Returnable cntainer (EAN Cde) = Vratný bal Pdle algritmu viz níže v tét kapitle se určí příznak, jestli se jedná základní variantu a tat hdnta se uchvává v L_TYP_JEDN_BAL_ZAKL_JEDN /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197']/C273/F7009 pdrbný ppis algritmu nastavení viz níže v tét kapitle Ppis algritmu určení příznaku základní varianta : pr EDI: (IF) /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197']/C273/F7009='BU' (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1, základní charakteristika je "základní jedntka" (ELSEIF) /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197'] and C273/F7009='RC' (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1. Je t sice vratný bal, ale ten se vyskytuje jednak jak samstatné zbží a ptm jak dtažená infrmace k jinému zbží (frmu třech atributů). Z hlediska načítání variant je t tedy základní varianta. (ELSEIF) /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197']/C273/F7009='CU' a existuje alespň jeden výskyt /IMD[F7077='C' and C273/F3055='9']/C273/F7009='BU' pd stejným LIN (= /SG36 = záznam Pricat) (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1, základní charakteristika je sice "sptřebitelská jedntka", ale má i význam "základní jedntky" (ELSEIF) /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197']/C273/F7009='CU' a neexistuje alespň jeden výskyt /IMD[F7077='C' and C273/F3055='9']/C273/F7009='BU' pd stejným LIN (= /SG36 = záznam Pricat)

13 a nemá žádný dkaz přes H_GTIN_VARIANTY na jiné "CU" neb "BU" (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1, základní charakteristika je sice "sptřebitelská jedntka", ale zdá se že je nejnižší (ELSEIF) /IMD[F7077='C' and C272/F7081='197']/C273/F7009 <> 'BU' ani 'CU' (ELSE) (ENDIF) (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 0. je t vyšší varianta nastavit v tabulce příznak na = 0. je t zřejmě vyšší varianta pr Excel: (IF) L_TYP_JEDN_BAL_ZAKL_JEDN='BU' (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1, základní charakteristika je "základní jedntka" (ELSEIF) L_TYP_JEDN_BAL_ZAKL_JEDN='RC' (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1. Je t sice vratný bal, ale ten se vyskytuje jednak jak samstatné zbží a ptm jak dtažená infrmace k jinému zbží (frmu třech atributů). Z hlediska načítání variant je t tedy základní varianta. (ELSEIF) L_TYP_JEDN_BAL_ZAKL_JEDN='CU' a nemá žádný dkaz přes HYN na jiné "CU" neb "BU" (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 1, základní charakteristika je sice "sptřebitelská jedntka", ale zdá se že je nejnižší (ELSEIF) L_TYP_JEDN_BAL_ZAKL_JEDN <> 'BU' ani 'CU' (ELSE) (ENDIF) (THEN) nastavit v tabulce příznak na = 0. je t vyšší varianta nastavit v tabulce příznak na = 0. je t zřejmě vyšší varianta Pznámka: BU = BaseUnit CU = CunsmerUNit TU = TradeUnit RC = ReturnableCntainer IMD+F+90 = Prcent alkhlu v nápji

14 V EAN-ČR není určen. Dle mžnstí EDI by byl mžné pužívat kvalifikátr 90 = zpřesňující ppis k alkhlickým nápjům. (Pr nápje pvinné - neřeší aplikace (prgr.kód) ale nastavení "Nastavení Katalgu.Atribut šablny.pvinný" Prjeví se puze při impru XLS.) X_PROC_ALKOHOL IMD+C+RG = Příznak vrácení zbží Zbží lze vrátit ddavateli - když se neprdá, je 100% "vrátitelnst", z EDI nepřichází, jen z XLS. EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Je ale evidentní, že by t měl být v segmentu IMD+C, kterým se definují různé příznaky vztahující se ke zbží. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak BU, CU(=Custmer Unit), TU neb RC(=Returnable Cver) pak by se dal stanvit např. RG (= Returnable Gds). X_VRACENI_ZBOZI IMD+F+SEA = Sezóna EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak DSC (=Descriptin) pak by se dal stanvit např. SEA (= Seasn). X_SEZONA IMD+F+OBR = Vlastní značka EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak DSC (=Descriptin) pak by se dal stanvit např. OBR (= OwnBranch). X_VLASTNI_ZNACKA IMD+B+LBL = Název na etiketě pr zbží Fd Přesný název na etiketě 2x 20 znaků. EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak DSC (=Descriptin) pak by se dal stanvit např. LBL (= Label). 1.název X_FOOD_NAZ_ETIKETA1 2.název X_FOOD_NAZ_ETIKETA

15 IMD+B+PRD = Označení výrbku a Název výrbce pr zbží Nnfd EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak DSC (=Descriptin) pak by se dal stanvit např. PRD (= Prdukt marking and maker). Označení výrbku: X_NONFOOD_OZN_VYROBKU Název výrbce: X_NONFOOD_VYROBCE IMD+B+??? = Technické údaje pr zbží Nnfd 6x 14 znaků EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Zřejmě by t mhl být v segmentu IMD ke zbží. 6x Technické údaje: X_NONFOOD_TECH_UDAJE_3 až X_NONFOOD_TECH_UDAJE_8 IMD+B+WIN = Název vína a blast půvdu pr zbží Wine EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Atribut F7081 nemá v EDI číselníku v ČR pužívané hdnty jak DSC (=Descriptin) pak by se dal stanvit např. WIN (= Wine). Název vína: X X_WINE_NAZ_VINA Oblast půvdu: X_WINE_OBL_PUV IMD+B+??? = Další údaje pr zbží Wine EAN-ČR ani EDI nic takvéh nezná. Zřejmě by t mhl být v segmentu IMD ke zbží. Charakteristické znaky a bjem: X_WINE_CHAR_OBJ Vhdný pkrm: X_WINE_POKRM

16 Dpručená teplta: X_WINE_DOP_TEPL Trvanlivst: X_WINE_TRVANLIVOST Plžky: Významvý kód Služí jak příznak vlný text se již nezadavá. Knkrétní mžnsti jsu uváděny dstavec výše v ppisu segmentu. Vlný text (dle EAN-ČR je pvinný puze u Názvu zbží: IMD+E+ANM, ale schéma takvut kmbinaci šetřit neumí) /IMD[F7077=kd]/C273/F7008 Plžka se může 2x pakvat (ddělen :, pužit u zkratky). Kód jazyka pr uvedený text (dle EAN-ČR se pužívá puze u Názvu zbží: IMD+E+ANM) Dvumístný kód dle ISO CS = Čeština SK = Slvenština /IMD[F7077=kd]/C273/F MEA Measurements rzměry a skladvací pdmínky MEA+PD+AAB = Celkvá hmtnst jedntky balení (brutt) Pvinný segment v EDI (Detailní ppis všech kntrl rzměrů jedntek a celé palety viz kapitla 4.5 Validace rzměrů.) L_CELK_HMOTNOST_JEDN_BAL /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAB']/C174/F6314 pdle jedntky v Pricat převést na kilgramy /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAB']/C174/F6411 'KGM' = Kilgram 'GRM' = Gram

17 'MGM' = Miligram d DB zapsat v Inhuse kódvání viz 4.1 Označení měrné jedntky MEA+PD+AAA = Celkvá hmtnst bsahu jedntky balení (nett) L_CIST_HMOTNOST_JEDN_BAL /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAA']/C174/F6314 pdle jedntky v Pricat převést na kilgramy /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAA']/C174/F6411 'KGM' = Kilgram 'GRM' = Gram 'MGM' = Miligram d DB zapsat v Inhuse kódvání viz 4.1 Označení měrné jedntky MEA+PD+HT = Výška Pvinný segment v EDI (Detailní ppis všech kntrl rzměrů jedntek a celé palety viz kapitla 4.5 Validace rzměrů.) L_VYSKA /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='HT']/C174/F6314 pdle jedntky v Pricat převést na milimetry /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='HT']/C174/F6411 'MTR' = Metr 'DMT' = Decimetr 'CMT' = Centimetr 'MMT' =Milimetr d DB zapsat v Inhuse kódvání viz 4.1 Označení měrné jedntky MEA+PD+LN = Délka Pvinný segment v EDI (Detailní ppis všech kntrl rzměrů jedntek a celé palety viz kapitla 4.5 Validace rzměrů.) L_DELKA /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='LN']/C174/F6314 pdle jedntky v Pricat převést na milimetry /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='LN']/C174/F6411 'MTR' = Metr 'DMT' = Decimetr 'CMT' = Centimetr 'MMT' =Milimetr d DB zapsat v Inhuse kódvání viz 4.1 Označení měrné jedntky

18 MEA+PD+WD = Šířka Pvinný segment v EDI (Detailní ppis všech kntrl rzměrů jedntek a celé palety viz kapitla 4.5 Validace rzměrů.) L_SIRKA /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='WD']/C174/F6314 pdle jedntky v Pricat převést na milimetry /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='WD']/C174/F6411 'MTR' = Metr 'DMT' = Decimetr 'CMT' = Centimetr 'MMT' =Milimetr d DB zapsat v Inhuse kódvání viz 4.1 Označení měrné jedntky MEA+PD+AAX = Objem jedntky balení Obsah: L_OBJ_JEDN_BAL /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAX']/C174/F6314 Měrná jedntka: L_OBJ_JEDN_BAL_MJ /MEA[F6311='PD' and C502/F6313='AAX']/C174/F6411 MEA+SO+DD = Skladvací teplta Minimální teplta: L_TEPLOTA_SKLAD_MIN /MEA[F6311='SO' and C50/F6313='DD' and C174/F6411='CEL']/C174/F6162 Maximální teplta: L_TEPLOTA_SKLAD_MAX

19 /MEA[F6311='SO' and C50/F6313='DD' and C174/F6411='CEL']/C174/F6152 MEA+SO+AEA = Sthvatelnst balení max.pčet balení na sbě při skladvání Plžky: Měrná jedntka KGM = Kilgram GRM = Gram MGM = Miligram MTR = Metr DMT = Decimetr CMT = Centimetr MMT =Milimetr MTQ = Metr krychlvý CMQ = Centimetr krychlvý MMQ =Milimetr krychlvý LTR = Litr MLT = Mililitr CEL = Degree Celsius stupně Celsia Hdnta (pvinné dle EDI) Hdnta minima Hdnta maxima QTY Quantity (mžné pakvání 2x) mnžství QTY+53 = minimální bjednatelné mnžství QTY+251 = pvinné navýšení min.bjednatelnéh mnžství Plžky: Mnžství (pvinné v EDI) HAN Handling instructins infrmace k manipulaci HAN+DAE = příznak nebezpečné zbží Plžky: Text infrmace k manipulaci ALI Additinal infrmatin země půvdu Plžky:

20 Kód země Dle ISO , 2 (2 znaky) CZ = Česká republika SK = Slvensk L_ZEM_PUV /ALI/F3239 Značení šarže 172 = Čísl šarže je značen dbrvlně 173 = Čísl šarže je vyžadván ze zákna DTM Date/time/perid (mžné pakván 9x) datum ddání DTM+157 = datum platnst d L_PLATNOST_OD /DTM[C507/F2005='157']/C507/F = CCYYMMDD DTM+536 = datum a čas(v sekundách) pslední změny pr uvedené platnst d (Suhrnný ppis kntrl v suvislsti s tut plžku viz kapitla 4.) L_DAT_POSL_ZMEN /DTM[C507/F2005='536']/C507/F = CCYYMMDDHHMMSS DTM+261 = datum uvlnění ke zveřejnění DTM+423 = datum dstupnst d pr bjednávání L_DOSTUPNOST_OD /DTM/C507[F2005='423' and F2379='102']/F2380 DTM+424 = datum dstupnst d pr bjednávání

21 L_DOSTUPNOST_DO /DTM/C507[F2005='424' and F2379='102']/F2380 DTM+685 = datum a čas(v minutách) prvníh prdeje zákazníkům DTM+169 = ddací lhůta ve dnech DTM+41E = minimální trvanlivst d data výrby ve dnech/týdnech/měsících/letech L_MINIM_TRVANLIVOST /DTM/C507[F2005='41E' and F2379='804']/F2380 DTM+418 = minimální trvanlivst d ddání v hdinách/dnech/týdnech/měsících/letech L_MINIM_TRVANLIVOST_GARANT /DTM/C507[F2005='418' and F2379='804']/F2380 pkud element neexistuje, pužít 60% z "Trvanlivst celkvá" (pkud ta existuje) = rund(/dtm/c507[f2005='41e' and F2379='804']/F2380 * 0,6) DTM+35 = datum ddání za plžku Plžky:. Datum neb číselný údaj (pvinné v EDI) Frmátu datumu neb význam číselnéh údaje (pvinné v EDI) 102 = CCYYMMDD 203 = CCYYMMDDHHMM 204 = CCYYMMDDHHMMSS 801 = Year (rk) 802 = Mnth (měsíc) 803 = Week (týden) 804 = Day (den) 805 = Hur (hdina) LOC Place/lcatin identificatin určení lkality Pvinný segment v EDI LOC+40 = cílvý trh

22 L_CILOVY_TRH /LOC[F3227='40']/C517/F3225 Plžky: Hdnta (pvinné v EDI) Dle ISO , 2 (2 znaky) CZ = Česká republika SK = Slvensk FTX Free text FTX+PRD+1 = ddatečné infrmace ke zbží Pvinný segment v EDI - pvinnst puze d EAN-ČR, ale XSD tt nemůže hlídat jelikž jsu další segmenty již nepvinné FTX+PKG+1 = ppis materiálu balu FTX+WHI+1 = infrmace ke skladvání Plžky: Vlný text (pvinné v EDI) Kód jazyka pr uvedený text Dvumístný kód dle ISO CS = Čeština SK = Slvenština Jednrázvý segment grup 38 daně Pvinný segment v EDI TAX Duty/tax/fee details TAX+7+VAT = sazba DPH (%) Pvinný segment v EDI L_SZB_DPH /SG38/TAX[F5283='7' and C241/F5153='VAT']/C243/F

23 TAX+6+OTH = Recyklační pplatek (EAN-ČR ani EDI tt nezná. Nabízel by se pužití segmentu TAX+6 cž je becně pplatek vztahující se k dkumentu neb řádku dkumentu. V EDI číselníku pr ple F5153 pr určení druhu pplatku se nabízí puze energetický a licenční pplatek žádný recyklační. Šl by pužít TAX+6+OTH = statní taxy a pplatky) Plžky: X_RECYKL_POPL Prcent daně (pvinné v EDI) Opakující se segment grup 40 ceny zbží PRI Price details Pvinný segment v EDI pkud je pužit nějaký segment z tét skupiny (SG40) PRI+AAA = Čistá cena bez daně zahrnující slevy a přirážky PRI+AAB = Hrubá cena bez daně zahrnující slevy a přirážky PŘI+INF = Cena uvedená puze pr infrmaci Obecně cesta d XML a DB: /SG40/PRI/C509[...filtr pdle typu ceny...]/f5118 Přesná definice a cesta d XLS: (fialvě jsu zvýrazněny plžky navíc k EAN-ČR standardu a knkrétně kvůli kterému pužití kvalifikátru) Prdejní cena varianty EnglishName: pricenaprdejvarianty CzechName: Prdejní cena varianty Descriptin: Skutečná prdejní cena Nepřichází d ddavatele,ale dplňuje Glbus pr každu variantu zbží. Prdejní cena dpručená EnglishName: pricenaprdej CzechName: Prdejní cena dpručená Descriptin: Navrhvaná prdejní (VK) cena ddavatelem Defaultně je přebírána z dpručené ceny ddavatele a ptm se edituje Základní varianta ji musí mít uvedenu, vyšší varianta může. přístupná k editaci PRI_CENA_PRODEJ, KOD_MENY_CENA_PRODEJ, PLATNOST_CENA_PRODEJ /SG40/PRI/C509[F5125='INF' and F5375='CT' and F5387='SRP']/F

24 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací třech kvalifikátrů - pdle Uniliever: 1) =INF (cena uvedená jen pr infrmaci) 2) =CT (cena pdle aktuálníh kntraktu - smluvní) 3) =SRP (navrhvaná malbchdní cena) Základní cena ceníkvá - EK brut EnglishName: pricenabrut CzechName: Základní cena ceníkvá - EK brut Descriptin: nákupní brutt cena (EK brutt) Uvádí se puze pr základní variantu. Když přijde z EDI neb z XLS, je t jen inf na prtál. D Dispsu se přenáší jen nett cena. přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. PRI_CENA_BRUTO, KOD_MENY_CENA_BRUTO, PLATNOST_CENA_BRUTO /SG40/PRI/C509[F5125='AAB' and F5375='CA' and F5387='GRP']/F5118 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací třech kvalifikátrů - pdle Uniliever: 1) =AAB (Hrubá cena bez daně, slev a přirážek.) 2) =CA (Cena pdle katalgu (aktuálníh ceníku)) 3) GRP (Jedntkvá cena základní, na kteru se aplikují slevy a přirážka) Nákupní cena čistá - EK nett EnglishName: pricenanett CzechName: Nákupní cena čistá - EK nett Descriptin: nákupní nett cena (EK nett) Uvádí se puze pr základní variantu. přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. PRI_CENA_NETTO, KOD_MENY_CENA_NETTO, PLATNOST_CENA_NETTO /SG40/PRI/C509[F5125='AAA' and F5375='CT' and F5387='INV']/F5118 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací třech kvalifikátrů: 1) =AAA (čistá cena bez daně zahrnující slevy a přirá.ky) 2) =CT (cena pdle aktuálníh kntraktu - smluvní) 3) =INV (jedntkvá cena zbží specifikvaná na fakture)

25 Cena d Disps EnglishName: pricenadisps CzechName: Cena d Disps Descriptin: autmaticky nastavit pdle parametru ddavatele "Nákupní cena čistá - EK nett" neb "Základní cena ceníkvá - EK brut" Uvádí se puze pr základní variantu. Je specifická pr ddavatele. Plžky: Částka (pvinné v EDI) 2.kvalifikátr významu ceny AE = cena závislá na nakupeném mnžství CT = cena pdle aktuálníh kntraktu 3.kvalifikátr významu ceny INV = fakturvaná cena SRP = dpručená prdejní cena Mnžstevní základ pr cenu mnžství (pvinné v EDI) Mnžstevní základ pr cenu měrná jedntka KGM = Kilgram MTR = Metr LTR = Litr PCE = Kus APR Additinal price infrmatin ddatečná infrmace k ceně APR+++PS = prm akce Plžky: Čísl prm akce RNG Range details mezení rzsahu ke kterému se částka vztahuje Plžky: Typ mezujícíh rzsahu (pvinné v EDI) 3 = částka 4 = mnžství

26 6 = bjednané mnžství min-max Měrná jedntka mezujícíh rzsahu (pvinné v EDI) KGM = kilgram PCE = kus LTR = litr Omezující rzsah - min (pvinné v EDI) Omezující rzsah - max DTM Date/time/perid DTM+206 = datum knce platnsti ceny Excel: (viz přesná definice XLS názvu u částek PRI Price details) /SG40/DTM/C507[F2005='206']/F2380 Plžky: Datum Frmátu datumu (pvinné v EDI) 102 = CCYYMMDD CUX Currencies CUX+2 = částky jsu uvedené v měně (EAN-ČR nedefinuje měnu na každu plžku, ale B2B4G čekává primárně 1.za zbží, když není tak 2. za skupinu zbží, když není tak 3.za celu zprávu a když není uveden žádný CUX předpkládá se CZK..) Excel: (viz přesná definice XLS názvu u částek PRI Price details) /SG17/SG36/SG40[...filtr pdle typu ceny...]/cux/c504/f6345 Plžky: Kód měny CZK Česká kruna EUR Evrpská měnvá unie - eur SKK Slvenská kruna USD USA dlar LOC Place/lcatin identificatin určení lkality Pvinný segment v EDI

27 LOC+162 = prdejní míst pr nějž je cena určena Plžky: GLN (pvinné v EDI) Opakující se segment grup 41 slevy ALC Allwance r charge ALC+A = sleva ALC+C = přirážka - Obecně cesta d XML a DB: /SG41[...filtr pdle typu slevy...]/sg43/pcd/c501/f5482 Přesná definice a cesta d XLS: (fialvě jsu zvýrazněny plžky navíc k EAN-ČR standardu a knkrétně kvůli kterému pužití kvalifikátru) Sleva - Fakturační rabat EnglishName: alcprcfakturacni CzechName: Fakturační rabat Descriptin: Fakturační rabat dluhdbý v % přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. ALC_PROC_FAKTURACNI, PLATNOST_PROC_FAKTURACNI /SG41[ALC/F5463='A' and ALC/C552/F5189='60E' and ALC/F4471='2' and SG43/PCD/C501/F5245='1']/SG43/PCD/C501/F5482 Pznámka x v EDI je stanvena kmbinací čtyř kvalifikátrů: 1) =A (sleva) 2) =60E (Dluhdbá pevná sleva/přirážka) 3) =2 (Sleva aplikvaná na faktuře na úrvni řádku neb celé faktury) 4) (nespecifikván) Sleva - Sknt EnglishName: alcprcsknt CzechName: Sknt Descriptin: Dluhdbá sleva při včasné platbě V % přístupná k editaci

28 Je specifická pr ddavatele. ALC_PROC_SKONTO, PLATNOST_PROC_SKONTO /SG41[ALC/F5463='A' and ALC/C552/F5189='60E' and ALC/F4471='2' and ALC/C214/F7161='EAB' and SG43/PCD/C501/F5245='1']/SG43/PCD/C501/F5482 Pznámka k PXath: v EDI je stanvena kmbinací čtyř kvalifikátrů: 1) =A (sleva) 2) =60E (Dluhdbá pevná sleva/přirážka) 3) =2 (Sleva aplikvaná na faktuře na úrvni řádku neb celé faktury) 4) =EAB (Sleva pskytvaná při včasné platbě) Sleva - Akční rabat EnglishName: alcprcakce CzechName: Akční rabat Descriptin: akční rabat v % - časvě hraničená dba přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. ALC_PROC_AKCE, PLATNOST_PROC_AKCE /SG41[ALC/F5463='A' and ALC/C552/F5189='61E' and ALC/F4471='2' and SG43/PCD/C501/F5245='1']/SG43/PCD/C501/F5482 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací čtyř kvalifikátrů: 1) =A (sleva) 2) =61E (Dčasná sleva neb přirážka) 3) =2 (Sleva aplikvaná na faktuře na úrvni řádku neb celé faktury) 4) (nespecifikván) Sleva - Otevírací rabat EnglishName: alcprcoteviraci CzechName: Otevírací rabat Descriptin: tevírací rabat v % - časvě hraničená dba (při tevření nvéh bchdu) přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele

29 ALC_PROC_OTEVIRACI, PLATNOST_PROC_OTEVIRACI /SG41[ALC/F5463='A' and ALC/C552/F5189='61E' and ALC/F4471='2' and ALC/C214/F7161='DI' and SG43/PCD/C501/F5245='1']/SG43/PCD/C501/F5482 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací čtyř kvalifikátrů: 1) =A (sleva) 2) =61E (Dčasná sleva neb přirážka) 3) =2 (Sleva aplikvaná na faktuře na úrvni řádku neb celé faktury) 4) =DI (Sleva pskytnutá jednrázvě) Sleva - PROMO akce EnglishName: alcprcprm CzechName: PROMO akce Descriptin: sleva při PROMO akcí v % přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. ALC_PROC_PROMO, PLATNOST_PROC_PROMO /SG41[ALC/F5463='A' and ALC/C552/F5189='61E' and ALC/F4471='1' and ALC/C214/F7161='PAD' and SG43/PCD/C501/F5245='1']/SG43/PCD/C501/F5482 Pznámka k v EDI je stanvena kmbinací čtyř kvalifikátrů: 1) =A (sleva) 2) =61E (Dčasná sleva neb přirážka) 3) =1 (Rabat je přiznán při splnění aktivity pžadvané ddavatelem) 4) =PAD (Sleva v prm akci) Sleva - EDI rabat EnglishName: alcprcedi CzechName: EDI rabat Descriptin: EDI rabat dluhdbý V % d Ddavatelů, kterým Glbus pskytuje bchdní data ( INVRPT a SLSRPT) přístupná k editaci Je specifická pr ddavatele. ALC_PROC_EDI, PLATNOST_PROC_EDI

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Lekis pro DOS. Souhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky

Lekis pro DOS. Souhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky Lekis pr DOS Suhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky Suhrn změn v IS LpD: 1. Změna snížené sazby DPH Změny sazeb DPH na skladvých kartách Přepčet stávajících skladvých zásb Respektvání histrie

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu :

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Změna Sazebníku KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdniky a municipality v bsluze Krprátních a Obchdních divizí k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdniky a municipality v bsluze

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky Klknerva 26, pšt. přihr.69, 148 01 Praha 414 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky M V-73255-2/IO

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více