Konsolidace. Jediná celosvětová instance. Microsoft Dynamics AX Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidace. Jediná celosvětová instance. Microsoft Dynamics AX 2009. Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko"

Transkript

1 Konsolidace Microsoft Dynamics AX 2009 Jediná celosvětová instance Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko duben 2009

2 Obsah Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Aplikační vrstvy aplikace Microsoft Dynamics AX... 4 Vrstvy GLS... 4 Všechny země/oblasti... 4 Struktura konfiguračních klíčů... 4 Parametr funkcí specifických pro zemi/oblast... 5 Specifické informace o zemi/oblasti... 5 Česká republika... 5 Nové a změněné funkce pro Českou republiku... 5 Aktualizace a opravy formátů prodejních dokladů... 5 Směnný kurz DPH na prodejních dobropisech z projektů... 5 Přerušení odpisů... 6 Polsko... 6 Nové a změněné funkce pro Polsko... 6 Popisy sestav... 6 Směnný kurz pro zaúčtování oznámení úroků... 6 Nezávislé číslování zaúčtovaných oznámení úroků... 6 Maďarsko... 7 Nové a změněné funkce pro Maďarsko... 7 Uzavření a otevření účtu hlavní knihy... 7 Odpisy pro dlouhodobý majetek s nízkými pořizovacími náklady... 7 Lotyšsko... 7 Nové a změněné funkce pro Lotyšsko... 7 Úpravy sestavy pokladní knihy... 7 Doklad o převodu zboží mezi sklady v rámci společnosti... 7 Sestava o dodání zboží na území EU (DPH2)... 7 Prohlášení o externích platbách přijatých interními bankami... 7 Použití příjmů u hotovostních transakcí... 8 Výkaz daně z přírodních zdrojů... 8 Prohlášení o zahraničních platbách přijatých prostřednictvím zahraničních bank... 8 Výpis transakcí v hotovosti... 8 Litva... 8 Nové a změněné funkce pro Litvu... 8 Tisk prodejních faktur z modulu Projekt... 8 Formulář místního prohlášení VIES (FR0564)... 8 Import směnných kurzů z webu... 9 Bankovní rozhraní JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

3 Vykazování registrů faktur... 9 Doklad o převodu dlouhodobého majetku mezi sklady... 9 Doklad o převodu pro pohyb zboží v rámci společnosti Estonsko Nové a změněné funkce pro Estonsko...10 Import bankovních plateb Export plateb dodavatele Sestava Inventurní seznam dlouhodobého majetku Rozvržení prodejní faktury Výtisk dokladu převodu zásob Elektronické vykazování Intrastat Zrušené funkce pro Estonsko...11 Dotaz na obchodní rejstřík byl zrušen Import mzdy Taavi byl zrušen Rusko DPH pro daňové poradce DPH při exportu Faktury pro odběratelské zálohy v odloženém režimu Výpis inventury hotovosti (INV-15) Oznámení splatnosti hotovosti ( ) Příjemky pro zboží TORG Výpis inventury (INV-17) Výpis inventury (INV-3) Výpis inventury (INV-11) Faktura pro proplacení pro volné faktury Zrušené funkce pro Rusko...14 Přechodné období pro 158-FZ Formát importu adresy JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 3

4 Úvod Aplikační vrstvy aplikace Microsoft Dynamics AX Aplikační vrstvy aplikace Microsoft Dynamics AX představují hierarchii úrovní ve zdrojovém kódu aplikace Microsoft Dynamics AX, které usnadňují vývojářům provádění změn a přizpůsobení instalací rozšířením aplikačních objektů prostřednictvím změn aplikačních vrstev. To pomáhá chránit standardní řešení při implementaci a přizpůsobování a má za následek snazší odstraňování problémů a bezpečnější a rychlejší upgrady produktu, což zjednodušuje upgrade stávajících přizpůsobení. Technologie aplikačních vrstev je jedním z pilířů technologie aplikace Microsoft Dynamics AX a přispívá k flexibilitě, dynamice a jednoduchosti upgradu. Vrstvy GLS Vrstva GLS (Global Localization Solution, globální lokalizační řešení) je jednou z vrstev v rámci aplikace Microsoft Dynamics AX a uchovává většinu funkcí specifických pro země/oblasti. V aplikaci Microsoft Dynamics AX 4.0 byly funkce specifické pro země/oblasti konsolidovány buď do vrstvy SYS, nebo do samostatné vrstvy GLS. V aktuální verzi byla pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2009 vydána zbývající vrstva GLS pro Rusko a střední a východní Evropu. Tento dokument obsahuje informace o následujících tématech vztahujících se k funkcím pro jednotlivé země/oblasti, které jsou nově obsaženy ve vrstvě GLS pro východní Evropu: Popis nových funkcí Popis změněných funkcí Zrušené funkce Vysvětlení dalších oblastí (podle potřeby) Všechny země/oblasti Bylo vyvinuto značné úsilí s cílem umožnit podporu instalací pro více společností, přičemž každá z instalací představuje jednu zemi/oblast východní Evropy (nebo standardní funkčnost). V jednotlivých společnostech bude prostřednictvím sady parametrů a klíčů zabezpečení aktivována oblast funkcí pro jednu zemi/oblast východní Evropy, zatímco funkce pro všechny ostatní země/oblasti východní Evropy budou deaktivovány. V zájmu dosažení tohoto cíle byly v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2009 zavedeny dvě hlavní změny: Změna struktury konfiguračních klíčů Přidání možností funkcí specifických pro zemi/oblast do parametrů společnosti Struktura konfiguračních klíčů Všechny konfigurační klíče specifické pro východní Evropu jsou umístěny pod konfiguračním klíčem Funkce specifické pro zemi/oblast. Řada konfiguračních klíčů odkazujících na konkrétní země nebo oblasti byla odstraněna a tyto klíče jsou nyní místo toho přiřazeny ke klíčům země/oblasti. Všechny sdílené funkce (funkce používané v několika zemích/oblastech) byly spojeny pod konfiguračním klíčem Více zemí či oblastí. 4 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

5 V zájmu usnadnění konfigurace bylo pro země východní Evropy uvedeno několik klíčů rozšíření modulu module extension, například Dlouhodobý majetek rozšíření. Tyto změny umožňují přehlednější nastavení, a to nejen pro konfiguraci instalace, ale také pro zabezpečení. Nyní lze například nastavit zabezpečení pro funkce specifické pro země/oblast, což umožňuje vytvářet skupiny uživatelů představující uživatele v konkrétní zemi, kteří mají přístup k funkcím relevantním pro danou zemi, a rovněž ke sdíleným funkcím. Parametr funkcí specifických pro zemi/oblast Do formuláře Informace o společnosti bylo přidáno pole Funkce specifické pro zemi nebo oblast, což umožňuje v konkrétní společnosti nastavit základní funkce specifické pro zemi/oblast. Specifické informace o zemi/oblasti Poznámka: V následujícím seznamu jsou uvedeny pouze funkce, které byly změněny a uvedeny v této verzi a nebyly popsány v žádné z předchozích verzí. Nejsou zahrnuty informace o regulačních funkcích nebo sadách funkcí, které byly vydány dříve. Podrobné informace o funkcích specifických pro zemi/oblast najdete v nápovědě k aplikaci. Česká republika Nové a změněné funkce pro Českou republiku Aktualizace a opravy formátů prodejních dokladů Legislativa a běžná účetní praxe České republiky vyžadují další pole pro externí tištěné prodejní doklady. Informace přidané do formátů prodejních dokladů lze rozdělit následovně: Informace vyžadované zákony České republiky Další informace vyžadované zákazníky Nové a aktualizované informace byly začleněny do následujících dokladů: Faktury odběratele, prodejní objednávky, projekty, volné faktury a dobropisy Dodací listy Pokladní doklady Daňové doklady Směnný kurz DPH na prodejních dobropisech z projektů Dobropis lze použít k opravě základu, částky DPH a procenta DPH. V České republice je v některých konkrétních případech vyžadováno použití původního směnného kurzu na dobropisu. V závislosti na typu obchodní operace je vytvořen dobropis vydaný pro fakturu v cizí měně pomocí směnného kurzu z původní faktury nebo aktuálního směnného kurzu. JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 5

6 V zájmu pohodlného výběru výchozího směnného kurzu bylo v modulu Projekt do formuláře Vybrat pro dobropis přidáno zaškrtávací políčko Kopírovat směnný kurz. K vytvoření dobropisu lze použít výchozí směnný kurz místo jiných směnných kurzů definovaných ve formuláři Směnné kurzy. Přerušení odpisů Přerušení odpisů ovlivňuje zaplacenou částku daně z příjmu. Daňový odpis nemusí probíhat nepřetržitě, ale může být přerušen na jedno nebo dvě období. Každý majetek lze vybrat pro přerušení odpisování zvlášť a uchovává se historie přerušení. Přerušení odpisování lze definovat samostatně pro oceňovací modely dlouhodobého majetku a knihy odpisů. Polsko Nové a změněné funkce pro Polsko Popisy sestav Polský zákon o účetnictví z 9. listopadu 2000 novelizuje zákon o účetnictví z 29. září Předpisy uvedené v kapitole 13.1 vyžadují specifický formát odesílaných sestav. Tato skupina sestav musí obsahovat některé specifické informace o uživateli, který ji generoval, o použitém systému a o datu a času tisku a specifické souhrnné informace. Některé sestavy již dříve splňovaly tyto požadavky. V této verzi byly přidány následující sestavy: Detailní výpis dne splatnosti (Pohledávky > Sestavy > Stav > Detailní výpis dne splatnosti) Výkaz obratu a sald odběratele (Pohledávky > Sestavy > Transakce > Výkaz obratu a sald odběratele) Výkaz obratu a sald dodavatele (Závazky > Sestavy > Transakce > Dodavatel -> Výkaz obratu a sald dodavatele) Výpis z účtu (Hlavní kniha > Sestavy > Transakce > Výpis z účtu) Transakce dlouhodobého majetku (Hlavní kniha > Sestavy > Transakce > Transakce dlouhodobého majetku) Skladové transakce (Řízení zásob > Sestavy > Transakce > Skladové transakce) Směnný kurz pro zaúčtování oznámení úroků Polské společnosti vytvářejí oznámení o úrocích z faktur v cizích měnách a poté tato oznámení zasílají svým odběratelům. Výtisk oznámení úroků obsahuje částku úroku v cizí měně a ve výchozí měně společnosti. Při zaúčtování úroku do hlavní knihy je pro výpočet částky úroku ve výchozí měně použit jiný směnný kurz. Nezávislé číslování zaúčtovaných oznámení úroků Oznámení úroků jsou účetní doklady a podle polského zákona o účetnictví (čl. 21 a čl. 23) musí být číslovány souvisle. Lze určit číselné řady pro doklady oznámení úroků. Při zaúčtování oznámení úroků bude pro doklad oznámení úroků použito příslušné číslo. 6 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

7 Maďarsko Nové a změněné funkce pro Maďarsko Uzavření a otevření účtu hlavní knihy Byla aktualizována funkce uzavření fiskálního roku, aby splňovala požadavky maďarského zákona o účetnictví. Požadavky maďarského zákona se shodují s požadavky českého zákona. Díky již implementovanému řešení pro Českou republiku byly pokryty následující místní požadavky: Zaúčtování na různé účty pro uzavření a otevření rozvahových účtů Převod zisku nebo ztráty v nově otevřeném roce na správný účet Odpisy pro dlouhodobý majetek s nízkými pořizovacími náklady Pokud během běžné obchodní činnosti vynaložíte na získání hmotného majetku určitou částku nepřesahující danou hranici, můžete ji považovat pro účely daně z příjmu za výnos. Nákup majetku za účelem generování výnosu obvykle znamená, že v rámci obchodní činnosti se očekává spotřebování, poškození nebo ztráta položky během krátkého časového období. Nyní lze takový majetek odepsat ihned při pořízení. Lotyšsko Nové a změněné funkce pro Lotyšsko Úpravy sestavy pokladní knihy Podle nařízení vydaných vládou Lotyšska musí výtisk pokladní knihy obsahovat určité informace. Některé změny rozvržení sestavy pokladní knihy, které byly dříve ohlášeny, byly nyní v produktu implementovány. Doklad o převodu zboží mezi sklady v rámci společnosti Do sestav byla přidána nová pole, která splňují zákonné požadavky týkající se tisku dokladů pro snížení hodnoty zboží v zásobách nebo pro převod zboží mezi sklady. Nyní lze tisknout doklady o převodu, které odpovídají zákonu. Sestava o dodání zboží na území EU (DPH2) Lotyšské společnosti musí každé čtvrtletí připravit a podat sestavu popisující všechny dodávky zboží v rámci EU (nazývanou také DPH2). Podle nařízení vydaných vládou Lotyšska musí sestava dodávek zboží v rámci EU obsahovat určité informace. Rozvržení sestavy dodávek zboží v rámci EU (nazývaná také DPH2) bylo upraveno tak, aby sestava splňovala zákonné požadavky. Prohlášení o externích platbách přijatých interními bankami Podle lotyšských zákonů musí společnosti působící v Lotyšsku ke konci každého měsíce vydat prohlášení o všech zahraničních platbách přijatých jejich domácími bankami, pokud platby překročí limit určený Centrální bankou Lotyšska. V zájmu souladu se zákonem musí toto prohlášení obsahovat všechny zahraniční platby přijaté na účtech domácích bank, pokud je limit překročen. JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 7

8 Nové rozvržení sestavy Výpis zahraničních plateb přijatých v domácích bankách zajišťuje soulad s tímto nařízením. Použití příjmů u hotovostních transakcí Podle lotyšských zákonů a nařízení o účetnictví musí být účetní výkazy týkající se hotovostních transakcí a vydávané společností koncem každého čtvrtletí doprovázeny určitými potvrzujícími informacemi. Nyní můžete pro vaši společnost připravit ke konci každého čtvrtletí zákonu odpovídající sestavu použitých příjmů u hotovostních transakcí. Výkaz daně z přírodních zdrojů Lotyšské společnosti musí každé čtvrtletí podat sestavu daně z přírodních zdrojů. V zájmu splnění určitých požadavků na vykazování je nutné shromáždit informace z aktualizovaných skladových deníků a prodejních a projektových faktur. V případě potřeby je nutné tyto informace před vykazováním opravit. Daň z přírodních zdrojů musí být vykázána v závislosti na klasifikaci zboží, typu obalového materiálu a typech radioaktivních materiálů podle stanovení vlády Lotyšska. Prohlášení o zahraničních platbách přijatých prostřednictvím zahraničních bank Podle lotyšských zákonů musí společnosti působící v Lotyšsku ke konci každého měsíce vydat prohlášení o všech zahraničních platbách odeslaných nebo přijatých jejich zahraničními bankovními účty, pokud hodnota těchto plateb překročí určitou částku v lotyšských latech (LVL). Tento regulační limit je určen Centrální bankou Lotyšska na určité časové období. Prohlášení musí rovněž odpovídat místním zákonným požadavkům. Použitím nového rozvržení sestavy Výpis zahraničních plateb prostřednictvím zahraničních bank zajistíte soulad s těmito nařízeními. Výpis transakcí v hotovosti Ke konci každého měsíce musí společnosti působící v Lotyšsku vykázat všechny hotovostní transakce, které překročí určený regulační limit. Nyní můžete vygenerovat a vytisknout Výpis transakcí v hotovosti, který odpovídá regulacím stanoveným lotyšskou vládou a všem příslušným místním požadavkům. Litva Nové a změněné funkce pro Litvu Tisk prodejních faktur z modulu Projekt Rozvržení projektových faktur odpovídá litevským zákonům. Projektové faktury jsou číslovány stejným způsobem jako prodejní faktury. Z tohoto důvodu bylo odpovídajícím způsobem změněno číslování faktur. Lze rovněž zahrnout informace z polí Faktury za přepravu a Naloženo v projektových fakturách. Formulář místního prohlášení VIES (FR0564) Litevské zákony stanovují pro společnosti odvádějící DPH povinnost připravit a podat sestavu VIES (FR0564) popisující veškeré zboží dodané do jiných zemí v rámci EU během účetního období. Tuto sestavu je možné podat litevským úřadům elektronicky nebo ji vytisknout. 8 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

9 Import směnných kurzů z webu Směnné kurzy lze importovat z webu litevské banky. Je rovněž možné nastavit dávkový server pro automatickou aktualizaci směnných kurzů. Bankovní rozhraní Litevský trh začal používat sjednocený elektronický bankovní systém LITAS v roce Nyní můžete vytvářet následující soubory a rozvržení sestav: Sjednocený soubor pro export místních plateb z účetního systému do bankovního systému Sjednocený soubor pro export zahraničních plateb z účetního systému do bankovního systému Sjednocené rozvržení sestavy pro tisk místních plateb (jednoduchá verze) Sjednocené rozvržení sestavy pro tisk zahraničních plateb Byla rovněž přidána další vylepšení zjednodušující a zpřehledňující stávající funkce, například označení výchozích bankovních účtů. Vykazování registrů faktur Byly přidány následující zákonem vyžadované sestavy registru faktur: Sestava FRO617 (Pohledávky > Sestava > Transakce > Faktura > FR0671) Sestava FR0672 (Závazky > Sestava > Transakce > Faktura > FR0672) Na základě zákonných požadavků byly provedeny následující změny v návrhu stávajících sestav a souvisejících funkcí: Popisky byly přejmenovány tak, aby odpovídaly významu jejich použití. Byly přidány nové funkce pro změny atributů faktur. Projektové faktury jsou zahrnuty v registrech faktur. Byly vylepšeny možnosti řazení a filtrování v registru faktur. Doklad o převodu dlouhodobého majetku mezi sklady Pokud společnost přesune dlouhodobý majetek z jednoho oddělení do druhého, avšak tato oddělení nejsou v jednom místě, ale například v různých okresech nebo městech, v souladu se zákonnými požadavky Litvy musí být vytištěn dodací list, který obsahuje následující informace: Čas, datum a místo vytvoření převodního příkazu Název a adresa dopravce Popis nákladu Hmotnost nebo množství nákladu Místa naložení a vyložení nákladu Typ přepravy a registrační číslo Podpis a razítko dopravce Třída a číslo podle klasifikace, pokud je náklad považován za nebezpečný JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 9

10 Doklad o převodu pro pohyb zboží v rámci společnosti Pokud společnost přesune dlouhodobý majetek z jednoho oddělení do druhého, avšak tato oddělení nejsou v jednom místě, ale například v různých okresech nebo městech, v souladu se zákonnými požadavky Litvy musí být vytištěn dodací list, který obsahuje následující informace: Čas, datum a místo vytvoření převodního příkazu Název a adresa dopravce Popis nákladu Hmotnost nebo množství nákladu Místa naložení a vyložení nákladu Typ přepravy a registrační číslo Podpis a razítko dopravce Třída a číslo podle klasifikace, pokud je náklad považován za nebezpečný Estonsko Nové a změněné funkce pro Estonsko Import bankovních plateb Je možné importovat data transakce exportovaná z programů pro telebanking do deníku plateb pohledávek pomocí některého z dvou formátů pro telebanking, které jsou v Estonsku běžně přijímané: Teleteenus (EE) v. 2.3 a Telehansa (EE) v Importované platby jsou připojeny k zákazníkům nebo k určitým fakturám podle referenčních čísel. Stávající funkce byly rozšířeny prostřednictvím pole Společnost faktury pro podporu scénářů centralizovaných plateb a vyhledávání všech otevřených transakcí platby v jiné společnosti (nebo ve všech). Export plateb dodavatele Je možné exportovat platby dodavatele do souborů přijímaných programy pro telebanking. Pro Estonsko jsou podporovány tři formáty souborů pro telebanking: Teleteenus (EE) v. 2.3, Telehansa (EE) v a Telehansa (INT) v Byly aktualizovány struktury souborů pro export domácích platebních příkazů požívajících formát Telehansa (EE) v a pro export zahraničních platebních příkazů ve formátu Telehansa (INT) v Sestava Inventurní seznam dlouhodobého majetku V zájmu dokládání dlouhodobého majetku a splnění místních požadavků lze vytisknout sestavu Inventarizace majetku. V poli Datum výpočtu lze určit datum pro inventuru a poté vytvořením dotazu určit další kritéria pro zahrnutí do sestavy. Rozvržení prodejní faktury Každá estonská společnost požívá prodejní faktury. Standardní rozvržení prodejní faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX bylo aktualizováno tak, aby splňovalo estonské požadavky. 10 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

11 Výtisk dokladu převodu zásob Pokud společnost převede zboží z jednoho skladu do druhého, zodpovědná osoba musí vytisknout interní oznámení o převodu, které splňuje místní požadavky. Elektronické vykazování Intrastat Obchodní organizace v Estonsku musí příslušným úřadům podat sestavy deklarace pro transakce Intrastat mezi ostatními členy Evropské unie. Tyto funkce byly uvedeny v aplikaci Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 EE. Nyní byly odpovídajícím způsobem změněny požadavky na formátování souborů sestavy. Zrušené funkce pro Estonsko Dotaz na obchodní rejstřík byl zrušen. Ministerstvo spravedlnosti Estonské republiky spravuje obchodní rejstřík s databází společností registrovaných v Estonsku. Estonské společnosti mohou v obchodním rejstříku vyhledávat podrobnosti o dodavatelích a odběratelích. Import mzdy Taavi byl zrušen. Tato funkce poskytovala integraci se systémem pro výpočet mezd TAAVI, který je na estonském trhu rozšířený. Mzdy TAAVI lze importovat jako soubor oddělený čárkami do deníkových dokladů k určenému datu. Rusko DPH pro daňové poradce Je-li společnost uznána jako daňový poradce, musí správně časově rozlišovat a odečítat DPH z fondů placených plátcům daně (nebo časově rozlišit na náklady vlastních fondů) a převést DPH do rozpočtu. Tyto funkce jsou požadovány pro faktury a platby dodavatelům pro jakoukoli společnost, která je definovaná jako daňový (fiskální) poradce. Jsou podporovány následující funkce: Vytváření dodavatelů, s nimiž působíte jako daňový poradce Označení kódů DPH pro transakce daňového poradce za účelem určení, zda je nutné provést platby DPH z fondů dodavatele nebo na náklady vlastních fondů společnosti Vytváření návrhů plateb pro faktury dodavatele Vytváření plateb pro daňové úřady Účtování a vyrovnávání plateb dodavateli Vytváření a tisk faktur pro částku DPH podléhající rozpočtu a registrace faktur v knize prodeje Vytváření a tisk faktur pro odpočty DPH a registrace faktur v knize nákupu JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 11

12 DPH při exportu V Rusku jdou exportní dodávky zdaňovány sazbou DPH 0 %. To musí být potvrzeno daňovými úřady do zákonně určené lhůty od data exportu zboží. Pokud poslední den lhůty pro potvrzení spadá do víkendu, za datum uplynutí lhůty je považován první den následujícího týdne. Během tohoto období musí plátce daně připravit sadu dokladů pro potvrzení exportu. Pokud plátce daně (exportér) nepřipravil v určené lhůtě sadu dokladů potvrzujících export, musí použít časové rozlišení a zaplatit DPH ve standardní sazbě spolu s penále. Pokud daňový úřad nepotvrdí operaci exportu během nebo po uplynutí stanovené lhůty, časově rozlišená a dříve zaplacená DPH bude vrácena zpět a odepsána jako výdaje. Pokud daňový úřad potvrdí sazbu DPH 0% po uplynutí lhůty, plátce daně má nárok na odečtení DPH, která byla časově rozlišená a zaplacená dříve. Časově rozlišené penále však nebude vráceno. Jsou podporovány následující funkce: Definování období pro potvrzení exportu daňovým úřadem ve formuláři Období potvrzení exportu Definování kódů DPH pro exportní dodávky se sazbou 0% Definování data pro zahrnutí uzamčených faktur v knize prodeje Definování parametrů pro zpracování DPH na výstupu za účelem zaúčtování časově rozlišené DPH pro nepotvrzený export Zpracování operací DPH na výstupu a vytvoření transakcí DPH Zrušení operací zpracování DPH a vrácení DPH do protokolu zpracování DPH na vstupu Definování data vykázání daně ve formuláři Období vyrovnání DPH Výpočet penále za nevčasné časové rozlišení DPH Faktury pro odběratelské zálohy v odloženém režimu Období vykazování DPH bylo změněno z pololetního na čtvrtletní. Aby se společnost vyhnula zvýšenému pracovnímu vytížení při úplném vyrovnání záloh v rámci vykazovacího období, je nutné účtovat DPH ze vstupních plateb záloh na konci období a nevytvářet faktury před ukončením období. To umožňuje vytvářet faktury pro odběratelské zálohy v odloženém režimu. Výpis inventury hotovosti (INV-15) Můžete vytvořit výpis obsahující různé měny a typy výpisu inventury hotovosti. Výpis inventury hotovosti lze vytisknout s dalšími informacemi, například směnnými kurzy, částkami inventury a zaúčtovanými částkami v primárních měnách. Ve formuláři Výpis inventury hotovosti (INV-15) byla vytvořena nová tabulka určená k zadání podrobností o typu výpisu inventury hotovosti. Jsou zobrazeny částky inventury a zaúčtované částky pro všechny deníky. Pokud zaškrtnete políčko Dodatek, sestava výpisu inventury hotovosti bude vytištěna s dalšími informacemi, například směnnými kurzy, celkovými částkami inventury a celkovými zaúčtovanými částkami v primárních měnách. Oznámení splatnosti hotovosti ( ) Při aktualizaci deníku můžete exportovat sestavu Oznámení splatnosti hotovosti (sjednocenou sestavu xlt) pro registrovanou banku. Sestava Oznámení splatnosti hotovosti slouží jako přijetí pokladní hotovosti bankou. Sestava je vytištěna pouze pro deníky se stavem Schváleno. Po vytvoření 12 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

13 sestavy můžete kliknutím na tlačítko Zrušit oznámení splatnosti hotovosti ve formuláři Řádky deníku odstranit oznámení splatnosti hotovosti. Chcete-li aktivovat funkci oznámení splatnosti hotovosti, zaškrtněte políčko Použít stav potvrzení ve formuláři Parametry banky. Příjemky pro zboží TORG 1 Nyní lze generovat sjednocený doklad TORG-1, který je používán k registraci přijetí zboží s kontrolou kvality, množství, hmotnosti a úplnosti v souladu s pravidly přijetí zboží a s podmínkami smlouvy. Při zaúčtování příjemky nebo faktury lze sestavu TORG-1 exportovat do formátu aplikace Microsoft Office Excel Výpis inventury (INV-17) Podle zákonů Ruské federace by výsledky inventury pohledávek a zakázek společnosti měly být zobrazeny ve standardních formulářích Výpis inventury (INV-17) a Certifikát (dodatek k formuláři INV- 17). Nyní můžete generovat a tisknout nebo exportovat plně odpovídající formulář INV-17 spolu s dodatkem pomocí šablony aplikace Office Excel. Během procesu inventury společnosti může účetní zadat do formulářů INV-17 a Certifikát skutečná data inventury. Data inventury jsou shromažďována z registrů Výpis inventury závazků a Výpis inventury pohledávek pomocí formuláře Inventura, který je zobrazen ve formulářích Řádky inventury závazků a Řádky inventury pohledávek. Všechna data shromážděná z registrů jsou uložena v dočasné tabulce představující zdroj dat pro formulář Inventura. Poté lze na požádání generovat a tisknout formuláře Inventura (INV-17) a Certifikát (dodatek k formuláři INV-17) pomocí šablon aplikace Office Excel za účelem ověření a podepsání. Výpis inventury (INV-3) Je možné ověřit a vytisknout data o množství zásob uložených ve skladech a v jiných skladových místech společnosti. Inventurní seznam Výpis inventury INV-3 představuje standardní formulář účtování zásob vyžadovaný ruskými nařízeními pro účetnictví. Vytvořený inventurní seznam je nutné zkontrolovat a ověřit úředními pracovníky společnosti a poté vrátit odpovědnému účetnímu oddělení k dokončení. Formulář je založen na šabloně aplikace Office Excel. Výpis inventury (INV-11) Podle ruské legislativy musí společnosti působící v Rusku jednou ročně provést inventuru časově rozlišených položek. Primárním dokladem pro inventuru časově rozlišených položek je sestava Výpis inventury (INV-11). Můžete připravit a vytisknout plně odpovídající sestavu inventury časově rozlišených položek. Faktura pro proplacení pro volné faktury Za účelem implementace platby zálohy můžete iniciovat fakturu na bankovní platbu. Tato funkce podporuje fakturaci volných faktur, která byla dříve k dispozici pouze pro prodejní objednávky. JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 13

14 Zrušené funkce pro Rusko Přechodné období pro 158-FZ Funkce pro ukončené přechodné období byla odstraněna v souladu s nařízením 158-FZ k Formát importu adresy Import adresy pomocí formátu externího programu Доход byl odstraněn, protože tento formát již není aktuální. 14 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

15 Aplikace Microsoft Dynamics je řada integrovaných, přizpůsobitelných řešení pro správu podniku, které vám i vašim zaměstnancům umožňují přijímat obchodní rozhodnutí s větší jistotou. Aplikace Microsoft Dynamics pracuje v duchu známého softwaru společnosti Microsoft a v součinnosti s ním. Automatizuje a zpřehledňuje procesy pro finance, vztahy se zákazníky a zásobovací řetězec, a pomáhá vám tak dosahovat úspěchů v podnikání. USA a Kanada (bezplatně): V jiných zemích: Informace obsažené v tomto dokumentu představují aktuální pohled společnosti Microsoft Corporation na probírané otázky k datu publikování. Vzhledem k tomu, že společnost Microsoft musí reagovat na měnící se podmínky trhu, nelze tento dokument považovat za závazek společnosti Microsoft. Společnost Microsoft nemůže zaručit přesnost jakýchkoli předložených informací po datu publikování. Tento dokument je určen pouze k informačním účelům. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, KONKLUDENTNĚ OBSAŽENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, OHLEDNĚ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TOMTO DOKUMENTU. Za dodržování všech platných autorských zákonů zodpovídá uživatel. Bez porušení práv chráněných autorskými právy nesmí být žádná část tohoto dokumentu reprodukována, uložena nebo zavedena do systému vyhledávání informací nebo přenášena v jakékoli podobě a jakýmikoli prostředky (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, zaznamenáním nebo jinak) za jakýmkoli účelem bez výslovného písemného povolení od společnosti Microsoft Corporation. Společnost Microsoft může vlastnit patenty, patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo práva na jiné duševní vlastnictví, které se týkají témat v tomto dokumentu. Není-li tak výslovně uvedeno v písemné licenční smlouvě se společností Microsoft, poskytnutí tohoto dokumentu vám neuděluje žádné licence na tyto patenty, ochranné známky ani žádné jiné duševní vlastnictví Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, logo Microsoft Dynamics a Microsoft Office Excel 2007 jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v jiných zemích. JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 15

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Tento dokument byl přeložen strojově, bez lidského zásahu. Obsah je poskytován tak jak je bez jakékoli záruky

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Rozšířené účtování o majetku manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Factoring. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Factoring. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Factoring manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_20 Název materiálu: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům daňovou evidenci

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons LFC Group, s.r.o. Martin Šveda ředitel společnosti Společnost LFC Group, s.r.o. Agenda Představení společnosti LFC Group, s.r.o. Otázky / kvíz Implementace a konzultační

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Montážní deník. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Montážní deník. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Montážní deník manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy účtování

Více

ORACLE POHLEDÁVKY elektronickou Dokonalejší zpracování pohledávek Zpracování faktur Výpočet daní Přiřazení příjmů

ORACLE POHLEDÁVKY elektronickou Dokonalejší zpracování pohledávek Zpracování faktur Výpočet daní Přiřazení příjmů ORACLE POHLEDÁVKY ModulOracle Pohledávky je aplikace pro správu fakturace a inkasa. Zdokonaluje cyklus objednávka inkaso, umožňuje řízení financí a poskytování strategických údajů o finančním hospodaření.tento

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner Mgr. Tomáš Lechner Běžný obchodní proces s DPH Dodavatel vystaví fakturu na dodávku a prodejní cenu zatíží DPH fakturu zaúčtuje do výnosů zaúčtovanou DPH na výstupu vykáže ve výkazu DPH jako svůj závazek

Více

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích.

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích. Microsoft Business Solutions Axapta Správa financí, nyní součást Microsoft Dynamics, pomáhá efektivně zvyšovat zisky tím, že Vám umožňuje plnou kontrolu nad správou Vašich finančních procesů. Hlavní výhody:

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. doplňkový modul www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Tento formulář je i součástí administrativní kalkulačky : Formulář - vlastní kalkulačka - o produktu

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2012 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku Převody s Winvabankem 1 1 Převody s Winvabankem Před samotným převodem dat do programu WinVABANK je třeba data v programu VABANK připravit. Po převodu dat slouží program VABANK jen pro příležitostné nahlížení

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Změny ve verzi 1.701 Obsah Účetnictví I. Typy DPH pro přenesenou daňovou povinnost II. Vystavování faktur za stavební práce (případně odpady) III. Došlé faktury za stavební práce IV. Výpis z evidence pro

Více