Konsolidace. Jediná celosvětová instance. Microsoft Dynamics AX Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidace. Jediná celosvětová instance. Microsoft Dynamics AX 2009. Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko"

Transkript

1 Konsolidace Microsoft Dynamics AX 2009 Jediná celosvětová instance Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko duben 2009

2 Obsah Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Aplikační vrstvy aplikace Microsoft Dynamics AX... 4 Vrstvy GLS... 4 Všechny země/oblasti... 4 Struktura konfiguračních klíčů... 4 Parametr funkcí specifických pro zemi/oblast... 5 Specifické informace o zemi/oblasti... 5 Česká republika... 5 Nové a změněné funkce pro Českou republiku... 5 Aktualizace a opravy formátů prodejních dokladů... 5 Směnný kurz DPH na prodejních dobropisech z projektů... 5 Přerušení odpisů... 6 Polsko... 6 Nové a změněné funkce pro Polsko... 6 Popisy sestav... 6 Směnný kurz pro zaúčtování oznámení úroků... 6 Nezávislé číslování zaúčtovaných oznámení úroků... 6 Maďarsko... 7 Nové a změněné funkce pro Maďarsko... 7 Uzavření a otevření účtu hlavní knihy... 7 Odpisy pro dlouhodobý majetek s nízkými pořizovacími náklady... 7 Lotyšsko... 7 Nové a změněné funkce pro Lotyšsko... 7 Úpravy sestavy pokladní knihy... 7 Doklad o převodu zboží mezi sklady v rámci společnosti... 7 Sestava o dodání zboží na území EU (DPH2)... 7 Prohlášení o externích platbách přijatých interními bankami... 7 Použití příjmů u hotovostních transakcí... 8 Výkaz daně z přírodních zdrojů... 8 Prohlášení o zahraničních platbách přijatých prostřednictvím zahraničních bank... 8 Výpis transakcí v hotovosti... 8 Litva... 8 Nové a změněné funkce pro Litvu... 8 Tisk prodejních faktur z modulu Projekt... 8 Formulář místního prohlášení VIES (FR0564)... 8 Import směnných kurzů z webu... 9 Bankovní rozhraní JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

3 Vykazování registrů faktur... 9 Doklad o převodu dlouhodobého majetku mezi sklady... 9 Doklad o převodu pro pohyb zboží v rámci společnosti Estonsko Nové a změněné funkce pro Estonsko...10 Import bankovních plateb Export plateb dodavatele Sestava Inventurní seznam dlouhodobého majetku Rozvržení prodejní faktury Výtisk dokladu převodu zásob Elektronické vykazování Intrastat Zrušené funkce pro Estonsko...11 Dotaz na obchodní rejstřík byl zrušen Import mzdy Taavi byl zrušen Rusko DPH pro daňové poradce DPH při exportu Faktury pro odběratelské zálohy v odloženém režimu Výpis inventury hotovosti (INV-15) Oznámení splatnosti hotovosti ( ) Příjemky pro zboží TORG Výpis inventury (INV-17) Výpis inventury (INV-3) Výpis inventury (INV-11) Faktura pro proplacení pro volné faktury Zrušené funkce pro Rusko...14 Přechodné období pro 158-FZ Formát importu adresy JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 3

4 Úvod Aplikační vrstvy aplikace Microsoft Dynamics AX Aplikační vrstvy aplikace Microsoft Dynamics AX představují hierarchii úrovní ve zdrojovém kódu aplikace Microsoft Dynamics AX, které usnadňují vývojářům provádění změn a přizpůsobení instalací rozšířením aplikačních objektů prostřednictvím změn aplikačních vrstev. To pomáhá chránit standardní řešení při implementaci a přizpůsobování a má za následek snazší odstraňování problémů a bezpečnější a rychlejší upgrady produktu, což zjednodušuje upgrade stávajících přizpůsobení. Technologie aplikačních vrstev je jedním z pilířů technologie aplikace Microsoft Dynamics AX a přispívá k flexibilitě, dynamice a jednoduchosti upgradu. Vrstvy GLS Vrstva GLS (Global Localization Solution, globální lokalizační řešení) je jednou z vrstev v rámci aplikace Microsoft Dynamics AX a uchovává většinu funkcí specifických pro země/oblasti. V aplikaci Microsoft Dynamics AX 4.0 byly funkce specifické pro země/oblasti konsolidovány buď do vrstvy SYS, nebo do samostatné vrstvy GLS. V aktuální verzi byla pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2009 vydána zbývající vrstva GLS pro Rusko a střední a východní Evropu. Tento dokument obsahuje informace o následujících tématech vztahujících se k funkcím pro jednotlivé země/oblasti, které jsou nově obsaženy ve vrstvě GLS pro východní Evropu: Popis nových funkcí Popis změněných funkcí Zrušené funkce Vysvětlení dalších oblastí (podle potřeby) Všechny země/oblasti Bylo vyvinuto značné úsilí s cílem umožnit podporu instalací pro více společností, přičemž každá z instalací představuje jednu zemi/oblast východní Evropy (nebo standardní funkčnost). V jednotlivých společnostech bude prostřednictvím sady parametrů a klíčů zabezpečení aktivována oblast funkcí pro jednu zemi/oblast východní Evropy, zatímco funkce pro všechny ostatní země/oblasti východní Evropy budou deaktivovány. V zájmu dosažení tohoto cíle byly v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2009 zavedeny dvě hlavní změny: Změna struktury konfiguračních klíčů Přidání možností funkcí specifických pro zemi/oblast do parametrů společnosti Struktura konfiguračních klíčů Všechny konfigurační klíče specifické pro východní Evropu jsou umístěny pod konfiguračním klíčem Funkce specifické pro zemi/oblast. Řada konfiguračních klíčů odkazujících na konkrétní země nebo oblasti byla odstraněna a tyto klíče jsou nyní místo toho přiřazeny ke klíčům země/oblasti. Všechny sdílené funkce (funkce používané v několika zemích/oblastech) byly spojeny pod konfiguračním klíčem Více zemí či oblastí. 4 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

5 V zájmu usnadnění konfigurace bylo pro země východní Evropy uvedeno několik klíčů rozšíření modulu module extension, například Dlouhodobý majetek rozšíření. Tyto změny umožňují přehlednější nastavení, a to nejen pro konfiguraci instalace, ale také pro zabezpečení. Nyní lze například nastavit zabezpečení pro funkce specifické pro země/oblast, což umožňuje vytvářet skupiny uživatelů představující uživatele v konkrétní zemi, kteří mají přístup k funkcím relevantním pro danou zemi, a rovněž ke sdíleným funkcím. Parametr funkcí specifických pro zemi/oblast Do formuláře Informace o společnosti bylo přidáno pole Funkce specifické pro zemi nebo oblast, což umožňuje v konkrétní společnosti nastavit základní funkce specifické pro zemi/oblast. Specifické informace o zemi/oblasti Poznámka: V následujícím seznamu jsou uvedeny pouze funkce, které byly změněny a uvedeny v této verzi a nebyly popsány v žádné z předchozích verzí. Nejsou zahrnuty informace o regulačních funkcích nebo sadách funkcí, které byly vydány dříve. Podrobné informace o funkcích specifických pro zemi/oblast najdete v nápovědě k aplikaci. Česká republika Nové a změněné funkce pro Českou republiku Aktualizace a opravy formátů prodejních dokladů Legislativa a běžná účetní praxe České republiky vyžadují další pole pro externí tištěné prodejní doklady. Informace přidané do formátů prodejních dokladů lze rozdělit následovně: Informace vyžadované zákony České republiky Další informace vyžadované zákazníky Nové a aktualizované informace byly začleněny do následujících dokladů: Faktury odběratele, prodejní objednávky, projekty, volné faktury a dobropisy Dodací listy Pokladní doklady Daňové doklady Směnný kurz DPH na prodejních dobropisech z projektů Dobropis lze použít k opravě základu, částky DPH a procenta DPH. V České republice je v některých konkrétních případech vyžadováno použití původního směnného kurzu na dobropisu. V závislosti na typu obchodní operace je vytvořen dobropis vydaný pro fakturu v cizí měně pomocí směnného kurzu z původní faktury nebo aktuálního směnného kurzu. JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 5

6 V zájmu pohodlného výběru výchozího směnného kurzu bylo v modulu Projekt do formuláře Vybrat pro dobropis přidáno zaškrtávací políčko Kopírovat směnný kurz. K vytvoření dobropisu lze použít výchozí směnný kurz místo jiných směnných kurzů definovaných ve formuláři Směnné kurzy. Přerušení odpisů Přerušení odpisů ovlivňuje zaplacenou částku daně z příjmu. Daňový odpis nemusí probíhat nepřetržitě, ale může být přerušen na jedno nebo dvě období. Každý majetek lze vybrat pro přerušení odpisování zvlášť a uchovává se historie přerušení. Přerušení odpisování lze definovat samostatně pro oceňovací modely dlouhodobého majetku a knihy odpisů. Polsko Nové a změněné funkce pro Polsko Popisy sestav Polský zákon o účetnictví z 9. listopadu 2000 novelizuje zákon o účetnictví z 29. září Předpisy uvedené v kapitole 13.1 vyžadují specifický formát odesílaných sestav. Tato skupina sestav musí obsahovat některé specifické informace o uživateli, který ji generoval, o použitém systému a o datu a času tisku a specifické souhrnné informace. Některé sestavy již dříve splňovaly tyto požadavky. V této verzi byly přidány následující sestavy: Detailní výpis dne splatnosti (Pohledávky > Sestavy > Stav > Detailní výpis dne splatnosti) Výkaz obratu a sald odběratele (Pohledávky > Sestavy > Transakce > Výkaz obratu a sald odběratele) Výkaz obratu a sald dodavatele (Závazky > Sestavy > Transakce > Dodavatel -> Výkaz obratu a sald dodavatele) Výpis z účtu (Hlavní kniha > Sestavy > Transakce > Výpis z účtu) Transakce dlouhodobého majetku (Hlavní kniha > Sestavy > Transakce > Transakce dlouhodobého majetku) Skladové transakce (Řízení zásob > Sestavy > Transakce > Skladové transakce) Směnný kurz pro zaúčtování oznámení úroků Polské společnosti vytvářejí oznámení o úrocích z faktur v cizích měnách a poté tato oznámení zasílají svým odběratelům. Výtisk oznámení úroků obsahuje částku úroku v cizí měně a ve výchozí měně společnosti. Při zaúčtování úroku do hlavní knihy je pro výpočet částky úroku ve výchozí měně použit jiný směnný kurz. Nezávislé číslování zaúčtovaných oznámení úroků Oznámení úroků jsou účetní doklady a podle polského zákona o účetnictví (čl. 21 a čl. 23) musí být číslovány souvisle. Lze určit číselné řady pro doklady oznámení úroků. Při zaúčtování oznámení úroků bude pro doklad oznámení úroků použito příslušné číslo. 6 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

7 Maďarsko Nové a změněné funkce pro Maďarsko Uzavření a otevření účtu hlavní knihy Byla aktualizována funkce uzavření fiskálního roku, aby splňovala požadavky maďarského zákona o účetnictví. Požadavky maďarského zákona se shodují s požadavky českého zákona. Díky již implementovanému řešení pro Českou republiku byly pokryty následující místní požadavky: Zaúčtování na různé účty pro uzavření a otevření rozvahových účtů Převod zisku nebo ztráty v nově otevřeném roce na správný účet Odpisy pro dlouhodobý majetek s nízkými pořizovacími náklady Pokud během běžné obchodní činnosti vynaložíte na získání hmotného majetku určitou částku nepřesahující danou hranici, můžete ji považovat pro účely daně z příjmu za výnos. Nákup majetku za účelem generování výnosu obvykle znamená, že v rámci obchodní činnosti se očekává spotřebování, poškození nebo ztráta položky během krátkého časového období. Nyní lze takový majetek odepsat ihned při pořízení. Lotyšsko Nové a změněné funkce pro Lotyšsko Úpravy sestavy pokladní knihy Podle nařízení vydaných vládou Lotyšska musí výtisk pokladní knihy obsahovat určité informace. Některé změny rozvržení sestavy pokladní knihy, které byly dříve ohlášeny, byly nyní v produktu implementovány. Doklad o převodu zboží mezi sklady v rámci společnosti Do sestav byla přidána nová pole, která splňují zákonné požadavky týkající se tisku dokladů pro snížení hodnoty zboží v zásobách nebo pro převod zboží mezi sklady. Nyní lze tisknout doklady o převodu, které odpovídají zákonu. Sestava o dodání zboží na území EU (DPH2) Lotyšské společnosti musí každé čtvrtletí připravit a podat sestavu popisující všechny dodávky zboží v rámci EU (nazývanou také DPH2). Podle nařízení vydaných vládou Lotyšska musí sestava dodávek zboží v rámci EU obsahovat určité informace. Rozvržení sestavy dodávek zboží v rámci EU (nazývaná také DPH2) bylo upraveno tak, aby sestava splňovala zákonné požadavky. Prohlášení o externích platbách přijatých interními bankami Podle lotyšských zákonů musí společnosti působící v Lotyšsku ke konci každého měsíce vydat prohlášení o všech zahraničních platbách přijatých jejich domácími bankami, pokud platby překročí limit určený Centrální bankou Lotyšska. V zájmu souladu se zákonem musí toto prohlášení obsahovat všechny zahraniční platby přijaté na účtech domácích bank, pokud je limit překročen. JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 7

8 Nové rozvržení sestavy Výpis zahraničních plateb přijatých v domácích bankách zajišťuje soulad s tímto nařízením. Použití příjmů u hotovostních transakcí Podle lotyšských zákonů a nařízení o účetnictví musí být účetní výkazy týkající se hotovostních transakcí a vydávané společností koncem každého čtvrtletí doprovázeny určitými potvrzujícími informacemi. Nyní můžete pro vaši společnost připravit ke konci každého čtvrtletí zákonu odpovídající sestavu použitých příjmů u hotovostních transakcí. Výkaz daně z přírodních zdrojů Lotyšské společnosti musí každé čtvrtletí podat sestavu daně z přírodních zdrojů. V zájmu splnění určitých požadavků na vykazování je nutné shromáždit informace z aktualizovaných skladových deníků a prodejních a projektových faktur. V případě potřeby je nutné tyto informace před vykazováním opravit. Daň z přírodních zdrojů musí být vykázána v závislosti na klasifikaci zboží, typu obalového materiálu a typech radioaktivních materiálů podle stanovení vlády Lotyšska. Prohlášení o zahraničních platbách přijatých prostřednictvím zahraničních bank Podle lotyšských zákonů musí společnosti působící v Lotyšsku ke konci každého měsíce vydat prohlášení o všech zahraničních platbách odeslaných nebo přijatých jejich zahraničními bankovními účty, pokud hodnota těchto plateb překročí určitou částku v lotyšských latech (LVL). Tento regulační limit je určen Centrální bankou Lotyšska na určité časové období. Prohlášení musí rovněž odpovídat místním zákonným požadavkům. Použitím nového rozvržení sestavy Výpis zahraničních plateb prostřednictvím zahraničních bank zajistíte soulad s těmito nařízeními. Výpis transakcí v hotovosti Ke konci každého měsíce musí společnosti působící v Lotyšsku vykázat všechny hotovostní transakce, které překročí určený regulační limit. Nyní můžete vygenerovat a vytisknout Výpis transakcí v hotovosti, který odpovídá regulacím stanoveným lotyšskou vládou a všem příslušným místním požadavkům. Litva Nové a změněné funkce pro Litvu Tisk prodejních faktur z modulu Projekt Rozvržení projektových faktur odpovídá litevským zákonům. Projektové faktury jsou číslovány stejným způsobem jako prodejní faktury. Z tohoto důvodu bylo odpovídajícím způsobem změněno číslování faktur. Lze rovněž zahrnout informace z polí Faktury za přepravu a Naloženo v projektových fakturách. Formulář místního prohlášení VIES (FR0564) Litevské zákony stanovují pro společnosti odvádějící DPH povinnost připravit a podat sestavu VIES (FR0564) popisující veškeré zboží dodané do jiných zemí v rámci EU během účetního období. Tuto sestavu je možné podat litevským úřadům elektronicky nebo ji vytisknout. 8 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

9 Import směnných kurzů z webu Směnné kurzy lze importovat z webu litevské banky. Je rovněž možné nastavit dávkový server pro automatickou aktualizaci směnných kurzů. Bankovní rozhraní Litevský trh začal používat sjednocený elektronický bankovní systém LITAS v roce Nyní můžete vytvářet následující soubory a rozvržení sestav: Sjednocený soubor pro export místních plateb z účetního systému do bankovního systému Sjednocený soubor pro export zahraničních plateb z účetního systému do bankovního systému Sjednocené rozvržení sestavy pro tisk místních plateb (jednoduchá verze) Sjednocené rozvržení sestavy pro tisk zahraničních plateb Byla rovněž přidána další vylepšení zjednodušující a zpřehledňující stávající funkce, například označení výchozích bankovních účtů. Vykazování registrů faktur Byly přidány následující zákonem vyžadované sestavy registru faktur: Sestava FRO617 (Pohledávky > Sestava > Transakce > Faktura > FR0671) Sestava FR0672 (Závazky > Sestava > Transakce > Faktura > FR0672) Na základě zákonných požadavků byly provedeny následující změny v návrhu stávajících sestav a souvisejících funkcí: Popisky byly přejmenovány tak, aby odpovídaly významu jejich použití. Byly přidány nové funkce pro změny atributů faktur. Projektové faktury jsou zahrnuty v registrech faktur. Byly vylepšeny možnosti řazení a filtrování v registru faktur. Doklad o převodu dlouhodobého majetku mezi sklady Pokud společnost přesune dlouhodobý majetek z jednoho oddělení do druhého, avšak tato oddělení nejsou v jednom místě, ale například v různých okresech nebo městech, v souladu se zákonnými požadavky Litvy musí být vytištěn dodací list, který obsahuje následující informace: Čas, datum a místo vytvoření převodního příkazu Název a adresa dopravce Popis nákladu Hmotnost nebo množství nákladu Místa naložení a vyložení nákladu Typ přepravy a registrační číslo Podpis a razítko dopravce Třída a číslo podle klasifikace, pokud je náklad považován za nebezpečný JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 9

10 Doklad o převodu pro pohyb zboží v rámci společnosti Pokud společnost přesune dlouhodobý majetek z jednoho oddělení do druhého, avšak tato oddělení nejsou v jednom místě, ale například v různých okresech nebo městech, v souladu se zákonnými požadavky Litvy musí být vytištěn dodací list, který obsahuje následující informace: Čas, datum a místo vytvoření převodního příkazu Název a adresa dopravce Popis nákladu Hmotnost nebo množství nákladu Místa naložení a vyložení nákladu Typ přepravy a registrační číslo Podpis a razítko dopravce Třída a číslo podle klasifikace, pokud je náklad považován za nebezpečný Estonsko Nové a změněné funkce pro Estonsko Import bankovních plateb Je možné importovat data transakce exportovaná z programů pro telebanking do deníku plateb pohledávek pomocí některého z dvou formátů pro telebanking, které jsou v Estonsku běžně přijímané: Teleteenus (EE) v. 2.3 a Telehansa (EE) v Importované platby jsou připojeny k zákazníkům nebo k určitým fakturám podle referenčních čísel. Stávající funkce byly rozšířeny prostřednictvím pole Společnost faktury pro podporu scénářů centralizovaných plateb a vyhledávání všech otevřených transakcí platby v jiné společnosti (nebo ve všech). Export plateb dodavatele Je možné exportovat platby dodavatele do souborů přijímaných programy pro telebanking. Pro Estonsko jsou podporovány tři formáty souborů pro telebanking: Teleteenus (EE) v. 2.3, Telehansa (EE) v a Telehansa (INT) v Byly aktualizovány struktury souborů pro export domácích platebních příkazů požívajících formát Telehansa (EE) v a pro export zahraničních platebních příkazů ve formátu Telehansa (INT) v Sestava Inventurní seznam dlouhodobého majetku V zájmu dokládání dlouhodobého majetku a splnění místních požadavků lze vytisknout sestavu Inventarizace majetku. V poli Datum výpočtu lze určit datum pro inventuru a poté vytvořením dotazu určit další kritéria pro zahrnutí do sestavy. Rozvržení prodejní faktury Každá estonská společnost požívá prodejní faktury. Standardní rozvržení prodejní faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX bylo aktualizováno tak, aby splňovalo estonské požadavky. 10 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

11 Výtisk dokladu převodu zásob Pokud společnost převede zboží z jednoho skladu do druhého, zodpovědná osoba musí vytisknout interní oznámení o převodu, které splňuje místní požadavky. Elektronické vykazování Intrastat Obchodní organizace v Estonsku musí příslušným úřadům podat sestavy deklarace pro transakce Intrastat mezi ostatními členy Evropské unie. Tyto funkce byly uvedeny v aplikaci Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 EE. Nyní byly odpovídajícím způsobem změněny požadavky na formátování souborů sestavy. Zrušené funkce pro Estonsko Dotaz na obchodní rejstřík byl zrušen. Ministerstvo spravedlnosti Estonské republiky spravuje obchodní rejstřík s databází společností registrovaných v Estonsku. Estonské společnosti mohou v obchodním rejstříku vyhledávat podrobnosti o dodavatelích a odběratelích. Import mzdy Taavi byl zrušen. Tato funkce poskytovala integraci se systémem pro výpočet mezd TAAVI, který je na estonském trhu rozšířený. Mzdy TAAVI lze importovat jako soubor oddělený čárkami do deníkových dokladů k určenému datu. Rusko DPH pro daňové poradce Je-li společnost uznána jako daňový poradce, musí správně časově rozlišovat a odečítat DPH z fondů placených plátcům daně (nebo časově rozlišit na náklady vlastních fondů) a převést DPH do rozpočtu. Tyto funkce jsou požadovány pro faktury a platby dodavatelům pro jakoukoli společnost, která je definovaná jako daňový (fiskální) poradce. Jsou podporovány následující funkce: Vytváření dodavatelů, s nimiž působíte jako daňový poradce Označení kódů DPH pro transakce daňového poradce za účelem určení, zda je nutné provést platby DPH z fondů dodavatele nebo na náklady vlastních fondů společnosti Vytváření návrhů plateb pro faktury dodavatele Vytváření plateb pro daňové úřady Účtování a vyrovnávání plateb dodavateli Vytváření a tisk faktur pro částku DPH podléhající rozpočtu a registrace faktur v knize prodeje Vytváření a tisk faktur pro odpočty DPH a registrace faktur v knize nákupu JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 11

12 DPH při exportu V Rusku jdou exportní dodávky zdaňovány sazbou DPH 0 %. To musí být potvrzeno daňovými úřady do zákonně určené lhůty od data exportu zboží. Pokud poslední den lhůty pro potvrzení spadá do víkendu, za datum uplynutí lhůty je považován první den následujícího týdne. Během tohoto období musí plátce daně připravit sadu dokladů pro potvrzení exportu. Pokud plátce daně (exportér) nepřipravil v určené lhůtě sadu dokladů potvrzujících export, musí použít časové rozlišení a zaplatit DPH ve standardní sazbě spolu s penále. Pokud daňový úřad nepotvrdí operaci exportu během nebo po uplynutí stanovené lhůty, časově rozlišená a dříve zaplacená DPH bude vrácena zpět a odepsána jako výdaje. Pokud daňový úřad potvrdí sazbu DPH 0% po uplynutí lhůty, plátce daně má nárok na odečtení DPH, která byla časově rozlišená a zaplacená dříve. Časově rozlišené penále však nebude vráceno. Jsou podporovány následující funkce: Definování období pro potvrzení exportu daňovým úřadem ve formuláři Období potvrzení exportu Definování kódů DPH pro exportní dodávky se sazbou 0% Definování data pro zahrnutí uzamčených faktur v knize prodeje Definování parametrů pro zpracování DPH na výstupu za účelem zaúčtování časově rozlišené DPH pro nepotvrzený export Zpracování operací DPH na výstupu a vytvoření transakcí DPH Zrušení operací zpracování DPH a vrácení DPH do protokolu zpracování DPH na vstupu Definování data vykázání daně ve formuláři Období vyrovnání DPH Výpočet penále za nevčasné časové rozlišení DPH Faktury pro odběratelské zálohy v odloženém režimu Období vykazování DPH bylo změněno z pololetního na čtvrtletní. Aby se společnost vyhnula zvýšenému pracovnímu vytížení při úplném vyrovnání záloh v rámci vykazovacího období, je nutné účtovat DPH ze vstupních plateb záloh na konci období a nevytvářet faktury před ukončením období. To umožňuje vytvářet faktury pro odběratelské zálohy v odloženém režimu. Výpis inventury hotovosti (INV-15) Můžete vytvořit výpis obsahující různé měny a typy výpisu inventury hotovosti. Výpis inventury hotovosti lze vytisknout s dalšími informacemi, například směnnými kurzy, částkami inventury a zaúčtovanými částkami v primárních měnách. Ve formuláři Výpis inventury hotovosti (INV-15) byla vytvořena nová tabulka určená k zadání podrobností o typu výpisu inventury hotovosti. Jsou zobrazeny částky inventury a zaúčtované částky pro všechny deníky. Pokud zaškrtnete políčko Dodatek, sestava výpisu inventury hotovosti bude vytištěna s dalšími informacemi, například směnnými kurzy, celkovými částkami inventury a celkovými zaúčtovanými částkami v primárních měnách. Oznámení splatnosti hotovosti ( ) Při aktualizaci deníku můžete exportovat sestavu Oznámení splatnosti hotovosti (sjednocenou sestavu xlt) pro registrovanou banku. Sestava Oznámení splatnosti hotovosti slouží jako přijetí pokladní hotovosti bankou. Sestava je vytištěna pouze pro deníky se stavem Schváleno. Po vytvoření 12 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

13 sestavy můžete kliknutím na tlačítko Zrušit oznámení splatnosti hotovosti ve formuláři Řádky deníku odstranit oznámení splatnosti hotovosti. Chcete-li aktivovat funkci oznámení splatnosti hotovosti, zaškrtněte políčko Použít stav potvrzení ve formuláři Parametry banky. Příjemky pro zboží TORG 1 Nyní lze generovat sjednocený doklad TORG-1, který je používán k registraci přijetí zboží s kontrolou kvality, množství, hmotnosti a úplnosti v souladu s pravidly přijetí zboží a s podmínkami smlouvy. Při zaúčtování příjemky nebo faktury lze sestavu TORG-1 exportovat do formátu aplikace Microsoft Office Excel Výpis inventury (INV-17) Podle zákonů Ruské federace by výsledky inventury pohledávek a zakázek společnosti měly být zobrazeny ve standardních formulářích Výpis inventury (INV-17) a Certifikát (dodatek k formuláři INV- 17). Nyní můžete generovat a tisknout nebo exportovat plně odpovídající formulář INV-17 spolu s dodatkem pomocí šablony aplikace Office Excel. Během procesu inventury společnosti může účetní zadat do formulářů INV-17 a Certifikát skutečná data inventury. Data inventury jsou shromažďována z registrů Výpis inventury závazků a Výpis inventury pohledávek pomocí formuláře Inventura, který je zobrazen ve formulářích Řádky inventury závazků a Řádky inventury pohledávek. Všechna data shromážděná z registrů jsou uložena v dočasné tabulce představující zdroj dat pro formulář Inventura. Poté lze na požádání generovat a tisknout formuláře Inventura (INV-17) a Certifikát (dodatek k formuláři INV-17) pomocí šablon aplikace Office Excel za účelem ověření a podepsání. Výpis inventury (INV-3) Je možné ověřit a vytisknout data o množství zásob uložených ve skladech a v jiných skladových místech společnosti. Inventurní seznam Výpis inventury INV-3 představuje standardní formulář účtování zásob vyžadovaný ruskými nařízeními pro účetnictví. Vytvořený inventurní seznam je nutné zkontrolovat a ověřit úředními pracovníky společnosti a poté vrátit odpovědnému účetnímu oddělení k dokončení. Formulář je založen na šabloně aplikace Office Excel. Výpis inventury (INV-11) Podle ruské legislativy musí společnosti působící v Rusku jednou ročně provést inventuru časově rozlišených položek. Primárním dokladem pro inventuru časově rozlišených položek je sestava Výpis inventury (INV-11). Můžete připravit a vytisknout plně odpovídající sestavu inventury časově rozlišených položek. Faktura pro proplacení pro volné faktury Za účelem implementace platby zálohy můžete iniciovat fakturu na bankovní platbu. Tato funkce podporuje fakturaci volných faktur, která byla dříve k dispozici pouze pro prodejní objednávky. JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 13

14 Zrušené funkce pro Rusko Přechodné období pro 158-FZ Funkce pro ukončené přechodné období byla odstraněna v souladu s nařízením 158-FZ k Formát importu adresy Import adresy pomocí formátu externího programu Доход byl odstraněn, protože tento formát již není aktuální. 14 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

15 Aplikace Microsoft Dynamics je řada integrovaných, přizpůsobitelných řešení pro správu podniku, které vám i vašim zaměstnancům umožňují přijímat obchodní rozhodnutí s větší jistotou. Aplikace Microsoft Dynamics pracuje v duchu známého softwaru společnosti Microsoft a v součinnosti s ním. Automatizuje a zpřehledňuje procesy pro finance, vztahy se zákazníky a zásobovací řetězec, a pomáhá vám tak dosahovat úspěchů v podnikání. USA a Kanada (bezplatně): V jiných zemích: Informace obsažené v tomto dokumentu představují aktuální pohled společnosti Microsoft Corporation na probírané otázky k datu publikování. Vzhledem k tomu, že společnost Microsoft musí reagovat na měnící se podmínky trhu, nelze tento dokument považovat za závazek společnosti Microsoft. Společnost Microsoft nemůže zaručit přesnost jakýchkoli předložených informací po datu publikování. Tento dokument je určen pouze k informačním účelům. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, KONKLUDENTNĚ OBSAŽENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, OHLEDNĚ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TOMTO DOKUMENTU. Za dodržování všech platných autorských zákonů zodpovídá uživatel. Bez porušení práv chráněných autorskými právy nesmí být žádná část tohoto dokumentu reprodukována, uložena nebo zavedena do systému vyhledávání informací nebo přenášena v jakékoli podobě a jakýmikoli prostředky (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, zaznamenáním nebo jinak) za jakýmkoli účelem bez výslovného písemného povolení od společnosti Microsoft Corporation. Společnost Microsoft může vlastnit patenty, patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo práva na jiné duševní vlastnictví, které se týkají témat v tomto dokumentu. Není-li tak výslovně uvedeno v písemné licenční smlouvě se společností Microsoft, poskytnutí tohoto dokumentu vám neuděluje žádné licence na tyto patenty, ochranné známky ani žádné jiné duševní vlastnictví Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, logo Microsoft Dynamics a Microsoft Office Excel 2007 jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v jiných zemích. JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 15

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Tento dokument byl přeložen strojově, bez lidského zásahu. Obsah je poskytován tak jak je bez jakékoli záruky

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.08 2.09 (25.1.2017 do 17.2.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví EET Allegro nově podporuje zasílání příjmů do registru EET. Kompletní popis implementace a obsluhy je popsán

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Factoring. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Factoring. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Factoring manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Rozšířené účtování o majetku manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Allegro release 2.15 ( )

Allegro release 2.15 ( ) Allegro release 2.15 (25.4.2017 18.5.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Účtování faktur, finančních a interních dokladů Seznamy zaúčtovaných dokladů byly rozšířeny o možnost zobrazit i doklady

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Předmluva 17. Stručný úvod 17 Cílová skupina 18 Cvičení a řešení 18 Poděkování 19 Zpětná vazba od čtenářů 19 Errata 19

Předmluva 17. Stručný úvod 17 Cílová skupina 18 Cvičení a řešení 18 Poděkování 19 Zpětná vazba od čtenářů 19 Errata 19 Obsah Předmluva 17 Stručný úvod 17 Cílová skupina 18 Cvičení a řešení 18 Poděkování 19 Zpětná vazba od čtenářů 19 Errata 19 BCAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV 21 Co je Microsoft Dynamics

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ)

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ) Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) 1 Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k 27.2.2017 Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_20 Název materiálu: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům daňovou evidenci

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2 KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1 Účtová třída 2 Literatura D. Kovanicová. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon Praha, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. Z. Puchinger. Účetnictví 1. část. fuzzymcdm.com/uc1.pdf

Více

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner Mgr. Tomáš Lechner Běžný obchodní proces s DPH Dodavatel vystaví fakturu na dodávku a prodejní cenu zatíží DPH fakturu zaúčtuje do výnosů zaúčtovanou DPH na výstupu vykáže ve výkazu DPH jako svůj závazek

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.04 + 2.05 (12.11.2016 do 23.12.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Položky k úhradě příští týden Nová aplikace pro dashboard počet dokladů s datem splatnosti dnes + 7 dní Účtování

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence//

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// Platby Obratová předvaha Pohledávky Upomínky Účty Otevřené pozice >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// www.tlfi.de >Ergonomie// TimeLine Mini- finanční účetnictví je vhodný pro nákladově

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Montážní deník. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Montážní deník. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Montážní deník manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Allegro release 2.00 ( do )

Allegro release 2.00 ( do ) Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016) Účetnictví Tisk účetních reportů Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce předchozího období tisknout

Více

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons LFC Group, s.r.o. Martin Šveda ředitel společnosti Společnost LFC Group, s.r.o. Agenda Představení společnosti LFC Group, s.r.o. Otázky / kvíz Implementace a konzultační

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je potřeba věnovat zvýšenou pozornost správnému zaúčtování

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní zákon o DPH. Pro plátce DPH je zapotřebí zaručit, aby nový algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání správně

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou p12 např.

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu Detailní část provádění auditu 13) Audit tržby a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že tržby jsou úplné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném ocenění

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios.

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios. INVENTARIZACE ÚČTŮ Nesoulad mezi účetnictvím a saldem pohledávek (závazků) lze řešit ručním dohledáváním mezi dvěma sestavami knihou pohledávek (závazků) a např. položkovým deníkem. Dokladovou inventuru

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 1 Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 Přednáška č. 1 Účtování zásob specifické problémy účtování zásob (oceňování, reklamace) - účtování operací v závěru období Oblast účtování

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET OBSAH 1. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)... 1 1.1. Nastavení EET... 1 1.2. Číselník Formy úhrad... 3 1.3. EET v agendě Kasa... 3 1.4. EET ve vystavených fakturách... 4 1.5. EET v pokladním dokladu...

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Allegro release 2.01 ( do )

Allegro release 2.01 ( do ) Allegro release 2.01 (16.9.2016 do 7.10.2016) Účetnictví Účtování faktur Byly prohozeny vstupy datum zaúčtování a datum fakturace. Nyní se nejdříve zadává datum zaúčtování, podle kterého se přednastaví

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví KB

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví KB Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím on-line průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů - - - - Dávkové

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Konfigurační soubor *** IES.CFG

Konfigurační soubor *** IES.CFG Konfigurační soubor *** IES.CFG ÚČETNICTVÍ U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení parametru:

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více