Konsolidace. Jediná celosvětová instance. Microsoft Dynamics AX Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidace. Jediná celosvětová instance. Microsoft Dynamics AX 2009. Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko"

Transkript

1 Konsolidace Microsoft Dynamics AX 2009 Jediná celosvětová instance Česká republika, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rusko duben 2009

2 Obsah Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Aplikační vrstvy aplikace Microsoft Dynamics AX... 4 Vrstvy GLS... 4 Všechny země/oblasti... 4 Struktura konfiguračních klíčů... 4 Parametr funkcí specifických pro zemi/oblast... 5 Specifické informace o zemi/oblasti... 5 Česká republika... 5 Nové a změněné funkce pro Českou republiku... 5 Aktualizace a opravy formátů prodejních dokladů... 5 Směnný kurz DPH na prodejních dobropisech z projektů... 5 Přerušení odpisů... 6 Polsko... 6 Nové a změněné funkce pro Polsko... 6 Popisy sestav... 6 Směnný kurz pro zaúčtování oznámení úroků... 6 Nezávislé číslování zaúčtovaných oznámení úroků... 6 Maďarsko... 7 Nové a změněné funkce pro Maďarsko... 7 Uzavření a otevření účtu hlavní knihy... 7 Odpisy pro dlouhodobý majetek s nízkými pořizovacími náklady... 7 Lotyšsko... 7 Nové a změněné funkce pro Lotyšsko... 7 Úpravy sestavy pokladní knihy... 7 Doklad o převodu zboží mezi sklady v rámci společnosti... 7 Sestava o dodání zboží na území EU (DPH2)... 7 Prohlášení o externích platbách přijatých interními bankami... 7 Použití příjmů u hotovostních transakcí... 8 Výkaz daně z přírodních zdrojů... 8 Prohlášení o zahraničních platbách přijatých prostřednictvím zahraničních bank... 8 Výpis transakcí v hotovosti... 8 Litva... 8 Nové a změněné funkce pro Litvu... 8 Tisk prodejních faktur z modulu Projekt... 8 Formulář místního prohlášení VIES (FR0564)... 8 Import směnných kurzů z webu... 9 Bankovní rozhraní JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

3 Vykazování registrů faktur... 9 Doklad o převodu dlouhodobého majetku mezi sklady... 9 Doklad o převodu pro pohyb zboží v rámci společnosti Estonsko Nové a změněné funkce pro Estonsko...10 Import bankovních plateb Export plateb dodavatele Sestava Inventurní seznam dlouhodobého majetku Rozvržení prodejní faktury Výtisk dokladu převodu zásob Elektronické vykazování Intrastat Zrušené funkce pro Estonsko...11 Dotaz na obchodní rejstřík byl zrušen Import mzdy Taavi byl zrušen Rusko DPH pro daňové poradce DPH při exportu Faktury pro odběratelské zálohy v odloženém režimu Výpis inventury hotovosti (INV-15) Oznámení splatnosti hotovosti ( ) Příjemky pro zboží TORG Výpis inventury (INV-17) Výpis inventury (INV-3) Výpis inventury (INV-11) Faktura pro proplacení pro volné faktury Zrušené funkce pro Rusko...14 Přechodné období pro 158-FZ Formát importu adresy JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 3

4 Úvod Aplikační vrstvy aplikace Microsoft Dynamics AX Aplikační vrstvy aplikace Microsoft Dynamics AX představují hierarchii úrovní ve zdrojovém kódu aplikace Microsoft Dynamics AX, které usnadňují vývojářům provádění změn a přizpůsobení instalací rozšířením aplikačních objektů prostřednictvím změn aplikačních vrstev. To pomáhá chránit standardní řešení při implementaci a přizpůsobování a má za následek snazší odstraňování problémů a bezpečnější a rychlejší upgrady produktu, což zjednodušuje upgrade stávajících přizpůsobení. Technologie aplikačních vrstev je jedním z pilířů technologie aplikace Microsoft Dynamics AX a přispívá k flexibilitě, dynamice a jednoduchosti upgradu. Vrstvy GLS Vrstva GLS (Global Localization Solution, globální lokalizační řešení) je jednou z vrstev v rámci aplikace Microsoft Dynamics AX a uchovává většinu funkcí specifických pro země/oblasti. V aplikaci Microsoft Dynamics AX 4.0 byly funkce specifické pro země/oblasti konsolidovány buď do vrstvy SYS, nebo do samostatné vrstvy GLS. V aktuální verzi byla pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2009 vydána zbývající vrstva GLS pro Rusko a střední a východní Evropu. Tento dokument obsahuje informace o následujících tématech vztahujících se k funkcím pro jednotlivé země/oblasti, které jsou nově obsaženy ve vrstvě GLS pro východní Evropu: Popis nových funkcí Popis změněných funkcí Zrušené funkce Vysvětlení dalších oblastí (podle potřeby) Všechny země/oblasti Bylo vyvinuto značné úsilí s cílem umožnit podporu instalací pro více společností, přičemž každá z instalací představuje jednu zemi/oblast východní Evropy (nebo standardní funkčnost). V jednotlivých společnostech bude prostřednictvím sady parametrů a klíčů zabezpečení aktivována oblast funkcí pro jednu zemi/oblast východní Evropy, zatímco funkce pro všechny ostatní země/oblasti východní Evropy budou deaktivovány. V zájmu dosažení tohoto cíle byly v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2009 zavedeny dvě hlavní změny: Změna struktury konfiguračních klíčů Přidání možností funkcí specifických pro zemi/oblast do parametrů společnosti Struktura konfiguračních klíčů Všechny konfigurační klíče specifické pro východní Evropu jsou umístěny pod konfiguračním klíčem Funkce specifické pro zemi/oblast. Řada konfiguračních klíčů odkazujících na konkrétní země nebo oblasti byla odstraněna a tyto klíče jsou nyní místo toho přiřazeny ke klíčům země/oblasti. Všechny sdílené funkce (funkce používané v několika zemích/oblastech) byly spojeny pod konfiguračním klíčem Více zemí či oblastí. 4 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

5 V zájmu usnadnění konfigurace bylo pro země východní Evropy uvedeno několik klíčů rozšíření modulu module extension, například Dlouhodobý majetek rozšíření. Tyto změny umožňují přehlednější nastavení, a to nejen pro konfiguraci instalace, ale také pro zabezpečení. Nyní lze například nastavit zabezpečení pro funkce specifické pro země/oblast, což umožňuje vytvářet skupiny uživatelů představující uživatele v konkrétní zemi, kteří mají přístup k funkcím relevantním pro danou zemi, a rovněž ke sdíleným funkcím. Parametr funkcí specifických pro zemi/oblast Do formuláře Informace o společnosti bylo přidáno pole Funkce specifické pro zemi nebo oblast, což umožňuje v konkrétní společnosti nastavit základní funkce specifické pro zemi/oblast. Specifické informace o zemi/oblasti Poznámka: V následujícím seznamu jsou uvedeny pouze funkce, které byly změněny a uvedeny v této verzi a nebyly popsány v žádné z předchozích verzí. Nejsou zahrnuty informace o regulačních funkcích nebo sadách funkcí, které byly vydány dříve. Podrobné informace o funkcích specifických pro zemi/oblast najdete v nápovědě k aplikaci. Česká republika Nové a změněné funkce pro Českou republiku Aktualizace a opravy formátů prodejních dokladů Legislativa a běžná účetní praxe České republiky vyžadují další pole pro externí tištěné prodejní doklady. Informace přidané do formátů prodejních dokladů lze rozdělit následovně: Informace vyžadované zákony České republiky Další informace vyžadované zákazníky Nové a aktualizované informace byly začleněny do následujících dokladů: Faktury odběratele, prodejní objednávky, projekty, volné faktury a dobropisy Dodací listy Pokladní doklady Daňové doklady Směnný kurz DPH na prodejních dobropisech z projektů Dobropis lze použít k opravě základu, částky DPH a procenta DPH. V České republice je v některých konkrétních případech vyžadováno použití původního směnného kurzu na dobropisu. V závislosti na typu obchodní operace je vytvořen dobropis vydaný pro fakturu v cizí měně pomocí směnného kurzu z původní faktury nebo aktuálního směnného kurzu. JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 5

6 V zájmu pohodlného výběru výchozího směnného kurzu bylo v modulu Projekt do formuláře Vybrat pro dobropis přidáno zaškrtávací políčko Kopírovat směnný kurz. K vytvoření dobropisu lze použít výchozí směnný kurz místo jiných směnných kurzů definovaných ve formuláři Směnné kurzy. Přerušení odpisů Přerušení odpisů ovlivňuje zaplacenou částku daně z příjmu. Daňový odpis nemusí probíhat nepřetržitě, ale může být přerušen na jedno nebo dvě období. Každý majetek lze vybrat pro přerušení odpisování zvlášť a uchovává se historie přerušení. Přerušení odpisování lze definovat samostatně pro oceňovací modely dlouhodobého majetku a knihy odpisů. Polsko Nové a změněné funkce pro Polsko Popisy sestav Polský zákon o účetnictví z 9. listopadu 2000 novelizuje zákon o účetnictví z 29. září Předpisy uvedené v kapitole 13.1 vyžadují specifický formát odesílaných sestav. Tato skupina sestav musí obsahovat některé specifické informace o uživateli, který ji generoval, o použitém systému a o datu a času tisku a specifické souhrnné informace. Některé sestavy již dříve splňovaly tyto požadavky. V této verzi byly přidány následující sestavy: Detailní výpis dne splatnosti (Pohledávky > Sestavy > Stav > Detailní výpis dne splatnosti) Výkaz obratu a sald odběratele (Pohledávky > Sestavy > Transakce > Výkaz obratu a sald odběratele) Výkaz obratu a sald dodavatele (Závazky > Sestavy > Transakce > Dodavatel -> Výkaz obratu a sald dodavatele) Výpis z účtu (Hlavní kniha > Sestavy > Transakce > Výpis z účtu) Transakce dlouhodobého majetku (Hlavní kniha > Sestavy > Transakce > Transakce dlouhodobého majetku) Skladové transakce (Řízení zásob > Sestavy > Transakce > Skladové transakce) Směnný kurz pro zaúčtování oznámení úroků Polské společnosti vytvářejí oznámení o úrocích z faktur v cizích měnách a poté tato oznámení zasílají svým odběratelům. Výtisk oznámení úroků obsahuje částku úroku v cizí měně a ve výchozí měně společnosti. Při zaúčtování úroku do hlavní knihy je pro výpočet částky úroku ve výchozí měně použit jiný směnný kurz. Nezávislé číslování zaúčtovaných oznámení úroků Oznámení úroků jsou účetní doklady a podle polského zákona o účetnictví (čl. 21 a čl. 23) musí být číslovány souvisle. Lze určit číselné řady pro doklady oznámení úroků. Při zaúčtování oznámení úroků bude pro doklad oznámení úroků použito příslušné číslo. 6 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

7 Maďarsko Nové a změněné funkce pro Maďarsko Uzavření a otevření účtu hlavní knihy Byla aktualizována funkce uzavření fiskálního roku, aby splňovala požadavky maďarského zákona o účetnictví. Požadavky maďarského zákona se shodují s požadavky českého zákona. Díky již implementovanému řešení pro Českou republiku byly pokryty následující místní požadavky: Zaúčtování na různé účty pro uzavření a otevření rozvahových účtů Převod zisku nebo ztráty v nově otevřeném roce na správný účet Odpisy pro dlouhodobý majetek s nízkými pořizovacími náklady Pokud během běžné obchodní činnosti vynaložíte na získání hmotného majetku určitou částku nepřesahující danou hranici, můžete ji považovat pro účely daně z příjmu za výnos. Nákup majetku za účelem generování výnosu obvykle znamená, že v rámci obchodní činnosti se očekává spotřebování, poškození nebo ztráta položky během krátkého časového období. Nyní lze takový majetek odepsat ihned při pořízení. Lotyšsko Nové a změněné funkce pro Lotyšsko Úpravy sestavy pokladní knihy Podle nařízení vydaných vládou Lotyšska musí výtisk pokladní knihy obsahovat určité informace. Některé změny rozvržení sestavy pokladní knihy, které byly dříve ohlášeny, byly nyní v produktu implementovány. Doklad o převodu zboží mezi sklady v rámci společnosti Do sestav byla přidána nová pole, která splňují zákonné požadavky týkající se tisku dokladů pro snížení hodnoty zboží v zásobách nebo pro převod zboží mezi sklady. Nyní lze tisknout doklady o převodu, které odpovídají zákonu. Sestava o dodání zboží na území EU (DPH2) Lotyšské společnosti musí každé čtvrtletí připravit a podat sestavu popisující všechny dodávky zboží v rámci EU (nazývanou také DPH2). Podle nařízení vydaných vládou Lotyšska musí sestava dodávek zboží v rámci EU obsahovat určité informace. Rozvržení sestavy dodávek zboží v rámci EU (nazývaná také DPH2) bylo upraveno tak, aby sestava splňovala zákonné požadavky. Prohlášení o externích platbách přijatých interními bankami Podle lotyšských zákonů musí společnosti působící v Lotyšsku ke konci každého měsíce vydat prohlášení o všech zahraničních platbách přijatých jejich domácími bankami, pokud platby překročí limit určený Centrální bankou Lotyšska. V zájmu souladu se zákonem musí toto prohlášení obsahovat všechny zahraniční platby přijaté na účtech domácích bank, pokud je limit překročen. JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 7

8 Nové rozvržení sestavy Výpis zahraničních plateb přijatých v domácích bankách zajišťuje soulad s tímto nařízením. Použití příjmů u hotovostních transakcí Podle lotyšských zákonů a nařízení o účetnictví musí být účetní výkazy týkající se hotovostních transakcí a vydávané společností koncem každého čtvrtletí doprovázeny určitými potvrzujícími informacemi. Nyní můžete pro vaši společnost připravit ke konci každého čtvrtletí zákonu odpovídající sestavu použitých příjmů u hotovostních transakcí. Výkaz daně z přírodních zdrojů Lotyšské společnosti musí každé čtvrtletí podat sestavu daně z přírodních zdrojů. V zájmu splnění určitých požadavků na vykazování je nutné shromáždit informace z aktualizovaných skladových deníků a prodejních a projektových faktur. V případě potřeby je nutné tyto informace před vykazováním opravit. Daň z přírodních zdrojů musí být vykázána v závislosti na klasifikaci zboží, typu obalového materiálu a typech radioaktivních materiálů podle stanovení vlády Lotyšska. Prohlášení o zahraničních platbách přijatých prostřednictvím zahraničních bank Podle lotyšských zákonů musí společnosti působící v Lotyšsku ke konci každého měsíce vydat prohlášení o všech zahraničních platbách odeslaných nebo přijatých jejich zahraničními bankovními účty, pokud hodnota těchto plateb překročí určitou částku v lotyšských latech (LVL). Tento regulační limit je určen Centrální bankou Lotyšska na určité časové období. Prohlášení musí rovněž odpovídat místním zákonným požadavkům. Použitím nového rozvržení sestavy Výpis zahraničních plateb prostřednictvím zahraničních bank zajistíte soulad s těmito nařízeními. Výpis transakcí v hotovosti Ke konci každého měsíce musí společnosti působící v Lotyšsku vykázat všechny hotovostní transakce, které překročí určený regulační limit. Nyní můžete vygenerovat a vytisknout Výpis transakcí v hotovosti, který odpovídá regulacím stanoveným lotyšskou vládou a všem příslušným místním požadavkům. Litva Nové a změněné funkce pro Litvu Tisk prodejních faktur z modulu Projekt Rozvržení projektových faktur odpovídá litevským zákonům. Projektové faktury jsou číslovány stejným způsobem jako prodejní faktury. Z tohoto důvodu bylo odpovídajícím způsobem změněno číslování faktur. Lze rovněž zahrnout informace z polí Faktury za přepravu a Naloženo v projektových fakturách. Formulář místního prohlášení VIES (FR0564) Litevské zákony stanovují pro společnosti odvádějící DPH povinnost připravit a podat sestavu VIES (FR0564) popisující veškeré zboží dodané do jiných zemí v rámci EU během účetního období. Tuto sestavu je možné podat litevským úřadům elektronicky nebo ji vytisknout. 8 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

9 Import směnných kurzů z webu Směnné kurzy lze importovat z webu litevské banky. Je rovněž možné nastavit dávkový server pro automatickou aktualizaci směnných kurzů. Bankovní rozhraní Litevský trh začal používat sjednocený elektronický bankovní systém LITAS v roce Nyní můžete vytvářet následující soubory a rozvržení sestav: Sjednocený soubor pro export místních plateb z účetního systému do bankovního systému Sjednocený soubor pro export zahraničních plateb z účetního systému do bankovního systému Sjednocené rozvržení sestavy pro tisk místních plateb (jednoduchá verze) Sjednocené rozvržení sestavy pro tisk zahraničních plateb Byla rovněž přidána další vylepšení zjednodušující a zpřehledňující stávající funkce, například označení výchozích bankovních účtů. Vykazování registrů faktur Byly přidány následující zákonem vyžadované sestavy registru faktur: Sestava FRO617 (Pohledávky > Sestava > Transakce > Faktura > FR0671) Sestava FR0672 (Závazky > Sestava > Transakce > Faktura > FR0672) Na základě zákonných požadavků byly provedeny následující změny v návrhu stávajících sestav a souvisejících funkcí: Popisky byly přejmenovány tak, aby odpovídaly významu jejich použití. Byly přidány nové funkce pro změny atributů faktur. Projektové faktury jsou zahrnuty v registrech faktur. Byly vylepšeny možnosti řazení a filtrování v registru faktur. Doklad o převodu dlouhodobého majetku mezi sklady Pokud společnost přesune dlouhodobý majetek z jednoho oddělení do druhého, avšak tato oddělení nejsou v jednom místě, ale například v různých okresech nebo městech, v souladu se zákonnými požadavky Litvy musí být vytištěn dodací list, který obsahuje následující informace: Čas, datum a místo vytvoření převodního příkazu Název a adresa dopravce Popis nákladu Hmotnost nebo množství nákladu Místa naložení a vyložení nákladu Typ přepravy a registrační číslo Podpis a razítko dopravce Třída a číslo podle klasifikace, pokud je náklad považován za nebezpečný JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 9

10 Doklad o převodu pro pohyb zboží v rámci společnosti Pokud společnost přesune dlouhodobý majetek z jednoho oddělení do druhého, avšak tato oddělení nejsou v jednom místě, ale například v různých okresech nebo městech, v souladu se zákonnými požadavky Litvy musí být vytištěn dodací list, který obsahuje následující informace: Čas, datum a místo vytvoření převodního příkazu Název a adresa dopravce Popis nákladu Hmotnost nebo množství nákladu Místa naložení a vyložení nákladu Typ přepravy a registrační číslo Podpis a razítko dopravce Třída a číslo podle klasifikace, pokud je náklad považován za nebezpečný Estonsko Nové a změněné funkce pro Estonsko Import bankovních plateb Je možné importovat data transakce exportovaná z programů pro telebanking do deníku plateb pohledávek pomocí některého z dvou formátů pro telebanking, které jsou v Estonsku běžně přijímané: Teleteenus (EE) v. 2.3 a Telehansa (EE) v Importované platby jsou připojeny k zákazníkům nebo k určitým fakturám podle referenčních čísel. Stávající funkce byly rozšířeny prostřednictvím pole Společnost faktury pro podporu scénářů centralizovaných plateb a vyhledávání všech otevřených transakcí platby v jiné společnosti (nebo ve všech). Export plateb dodavatele Je možné exportovat platby dodavatele do souborů přijímaných programy pro telebanking. Pro Estonsko jsou podporovány tři formáty souborů pro telebanking: Teleteenus (EE) v. 2.3, Telehansa (EE) v a Telehansa (INT) v Byly aktualizovány struktury souborů pro export domácích platebních příkazů požívajících formát Telehansa (EE) v a pro export zahraničních platebních příkazů ve formátu Telehansa (INT) v Sestava Inventurní seznam dlouhodobého majetku V zájmu dokládání dlouhodobého majetku a splnění místních požadavků lze vytisknout sestavu Inventarizace majetku. V poli Datum výpočtu lze určit datum pro inventuru a poté vytvořením dotazu určit další kritéria pro zahrnutí do sestavy. Rozvržení prodejní faktury Každá estonská společnost požívá prodejní faktury. Standardní rozvržení prodejní faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX bylo aktualizováno tak, aby splňovalo estonské požadavky. 10 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

11 Výtisk dokladu převodu zásob Pokud společnost převede zboží z jednoho skladu do druhého, zodpovědná osoba musí vytisknout interní oznámení o převodu, které splňuje místní požadavky. Elektronické vykazování Intrastat Obchodní organizace v Estonsku musí příslušným úřadům podat sestavy deklarace pro transakce Intrastat mezi ostatními členy Evropské unie. Tyto funkce byly uvedeny v aplikaci Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 EE. Nyní byly odpovídajícím způsobem změněny požadavky na formátování souborů sestavy. Zrušené funkce pro Estonsko Dotaz na obchodní rejstřík byl zrušen. Ministerstvo spravedlnosti Estonské republiky spravuje obchodní rejstřík s databází společností registrovaných v Estonsku. Estonské společnosti mohou v obchodním rejstříku vyhledávat podrobnosti o dodavatelích a odběratelích. Import mzdy Taavi byl zrušen. Tato funkce poskytovala integraci se systémem pro výpočet mezd TAAVI, který je na estonském trhu rozšířený. Mzdy TAAVI lze importovat jako soubor oddělený čárkami do deníkových dokladů k určenému datu. Rusko DPH pro daňové poradce Je-li společnost uznána jako daňový poradce, musí správně časově rozlišovat a odečítat DPH z fondů placených plátcům daně (nebo časově rozlišit na náklady vlastních fondů) a převést DPH do rozpočtu. Tyto funkce jsou požadovány pro faktury a platby dodavatelům pro jakoukoli společnost, která je definovaná jako daňový (fiskální) poradce. Jsou podporovány následující funkce: Vytváření dodavatelů, s nimiž působíte jako daňový poradce Označení kódů DPH pro transakce daňového poradce za účelem určení, zda je nutné provést platby DPH z fondů dodavatele nebo na náklady vlastních fondů společnosti Vytváření návrhů plateb pro faktury dodavatele Vytváření plateb pro daňové úřady Účtování a vyrovnávání plateb dodavateli Vytváření a tisk faktur pro částku DPH podléhající rozpočtu a registrace faktur v knize prodeje Vytváření a tisk faktur pro odpočty DPH a registrace faktur v knize nákupu JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 11

12 DPH při exportu V Rusku jdou exportní dodávky zdaňovány sazbou DPH 0 %. To musí být potvrzeno daňovými úřady do zákonně určené lhůty od data exportu zboží. Pokud poslední den lhůty pro potvrzení spadá do víkendu, za datum uplynutí lhůty je považován první den následujícího týdne. Během tohoto období musí plátce daně připravit sadu dokladů pro potvrzení exportu. Pokud plátce daně (exportér) nepřipravil v určené lhůtě sadu dokladů potvrzujících export, musí použít časové rozlišení a zaplatit DPH ve standardní sazbě spolu s penále. Pokud daňový úřad nepotvrdí operaci exportu během nebo po uplynutí stanovené lhůty, časově rozlišená a dříve zaplacená DPH bude vrácena zpět a odepsána jako výdaje. Pokud daňový úřad potvrdí sazbu DPH 0% po uplynutí lhůty, plátce daně má nárok na odečtení DPH, která byla časově rozlišená a zaplacená dříve. Časově rozlišené penále však nebude vráceno. Jsou podporovány následující funkce: Definování období pro potvrzení exportu daňovým úřadem ve formuláři Období potvrzení exportu Definování kódů DPH pro exportní dodávky se sazbou 0% Definování data pro zahrnutí uzamčených faktur v knize prodeje Definování parametrů pro zpracování DPH na výstupu za účelem zaúčtování časově rozlišené DPH pro nepotvrzený export Zpracování operací DPH na výstupu a vytvoření transakcí DPH Zrušení operací zpracování DPH a vrácení DPH do protokolu zpracování DPH na vstupu Definování data vykázání daně ve formuláři Období vyrovnání DPH Výpočet penále za nevčasné časové rozlišení DPH Faktury pro odběratelské zálohy v odloženém režimu Období vykazování DPH bylo změněno z pololetního na čtvrtletní. Aby se společnost vyhnula zvýšenému pracovnímu vytížení při úplném vyrovnání záloh v rámci vykazovacího období, je nutné účtovat DPH ze vstupních plateb záloh na konci období a nevytvářet faktury před ukončením období. To umožňuje vytvářet faktury pro odběratelské zálohy v odloženém režimu. Výpis inventury hotovosti (INV-15) Můžete vytvořit výpis obsahující různé měny a typy výpisu inventury hotovosti. Výpis inventury hotovosti lze vytisknout s dalšími informacemi, například směnnými kurzy, částkami inventury a zaúčtovanými částkami v primárních měnách. Ve formuláři Výpis inventury hotovosti (INV-15) byla vytvořena nová tabulka určená k zadání podrobností o typu výpisu inventury hotovosti. Jsou zobrazeny částky inventury a zaúčtované částky pro všechny deníky. Pokud zaškrtnete políčko Dodatek, sestava výpisu inventury hotovosti bude vytištěna s dalšími informacemi, například směnnými kurzy, celkovými částkami inventury a celkovými zaúčtovanými částkami v primárních měnách. Oznámení splatnosti hotovosti ( ) Při aktualizaci deníku můžete exportovat sestavu Oznámení splatnosti hotovosti (sjednocenou sestavu xlt) pro registrovanou banku. Sestava Oznámení splatnosti hotovosti slouží jako přijetí pokladní hotovosti bankou. Sestava je vytištěna pouze pro deníky se stavem Schváleno. Po vytvoření 12 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

13 sestavy můžete kliknutím na tlačítko Zrušit oznámení splatnosti hotovosti ve formuláři Řádky deníku odstranit oznámení splatnosti hotovosti. Chcete-li aktivovat funkci oznámení splatnosti hotovosti, zaškrtněte políčko Použít stav potvrzení ve formuláři Parametry banky. Příjemky pro zboží TORG 1 Nyní lze generovat sjednocený doklad TORG-1, který je používán k registraci přijetí zboží s kontrolou kvality, množství, hmotnosti a úplnosti v souladu s pravidly přijetí zboží a s podmínkami smlouvy. Při zaúčtování příjemky nebo faktury lze sestavu TORG-1 exportovat do formátu aplikace Microsoft Office Excel Výpis inventury (INV-17) Podle zákonů Ruské federace by výsledky inventury pohledávek a zakázek společnosti měly být zobrazeny ve standardních formulářích Výpis inventury (INV-17) a Certifikát (dodatek k formuláři INV- 17). Nyní můžete generovat a tisknout nebo exportovat plně odpovídající formulář INV-17 spolu s dodatkem pomocí šablony aplikace Office Excel. Během procesu inventury společnosti může účetní zadat do formulářů INV-17 a Certifikát skutečná data inventury. Data inventury jsou shromažďována z registrů Výpis inventury závazků a Výpis inventury pohledávek pomocí formuláře Inventura, který je zobrazen ve formulářích Řádky inventury závazků a Řádky inventury pohledávek. Všechna data shromážděná z registrů jsou uložena v dočasné tabulce představující zdroj dat pro formulář Inventura. Poté lze na požádání generovat a tisknout formuláře Inventura (INV-17) a Certifikát (dodatek k formuláři INV-17) pomocí šablon aplikace Office Excel za účelem ověření a podepsání. Výpis inventury (INV-3) Je možné ověřit a vytisknout data o množství zásob uložených ve skladech a v jiných skladových místech společnosti. Inventurní seznam Výpis inventury INV-3 představuje standardní formulář účtování zásob vyžadovaný ruskými nařízeními pro účetnictví. Vytvořený inventurní seznam je nutné zkontrolovat a ověřit úředními pracovníky společnosti a poté vrátit odpovědnému účetnímu oddělení k dokončení. Formulář je založen na šabloně aplikace Office Excel. Výpis inventury (INV-11) Podle ruské legislativy musí společnosti působící v Rusku jednou ročně provést inventuru časově rozlišených položek. Primárním dokladem pro inventuru časově rozlišených položek je sestava Výpis inventury (INV-11). Můžete připravit a vytisknout plně odpovídající sestavu inventury časově rozlišených položek. Faktura pro proplacení pro volné faktury Za účelem implementace platby zálohy můžete iniciovat fakturu na bankovní platbu. Tato funkce podporuje fakturaci volných faktur, která byla dříve k dispozici pouze pro prodejní objednávky. JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 13

14 Zrušené funkce pro Rusko Přechodné období pro 158-FZ Funkce pro ukončené přechodné období byla odstraněna v souladu s nařízením 158-FZ k Formát importu adresy Import adresy pomocí formátu externího programu Доход byl odstraněn, protože tento formát již není aktuální. 14 JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE

15 Aplikace Microsoft Dynamics je řada integrovaných, přizpůsobitelných řešení pro správu podniku, které vám i vašim zaměstnancům umožňují přijímat obchodní rozhodnutí s větší jistotou. Aplikace Microsoft Dynamics pracuje v duchu známého softwaru společnosti Microsoft a v součinnosti s ním. Automatizuje a zpřehledňuje procesy pro finance, vztahy se zákazníky a zásobovací řetězec, a pomáhá vám tak dosahovat úspěchů v podnikání. USA a Kanada (bezplatně): V jiných zemích: Informace obsažené v tomto dokumentu představují aktuální pohled společnosti Microsoft Corporation na probírané otázky k datu publikování. Vzhledem k tomu, že společnost Microsoft musí reagovat na měnící se podmínky trhu, nelze tento dokument považovat za závazek společnosti Microsoft. Společnost Microsoft nemůže zaručit přesnost jakýchkoli předložených informací po datu publikování. Tento dokument je určen pouze k informačním účelům. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, KONKLUDENTNĚ OBSAŽENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, OHLEDNĚ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TOMTO DOKUMENTU. Za dodržování všech platných autorských zákonů zodpovídá uživatel. Bez porušení práv chráněných autorskými právy nesmí být žádná část tohoto dokumentu reprodukována, uložena nebo zavedena do systému vyhledávání informací nebo přenášena v jakékoli podobě a jakýmikoli prostředky (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, zaznamenáním nebo jinak) za jakýmkoli účelem bez výslovného písemného povolení od společnosti Microsoft Corporation. Společnost Microsoft může vlastnit patenty, patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo práva na jiné duševní vlastnictví, které se týkají témat v tomto dokumentu. Není-li tak výslovně uvedeno v písemné licenční smlouvě se společností Microsoft, poskytnutí tohoto dokumentu vám neuděluje žádné licence na tyto patenty, ochranné známky ani žádné jiné duševní vlastnictví Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, logo Microsoft Dynamics a Microsoft Office Excel 2007 jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v jiných zemích. JEDINÁ CELOSVĚTOVÁ INSTANCE 15