Nápověda k programu Revize QUICK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nápověda k programu Revize QUICK"

Transkript

1 Nápověda k programu Revize QUICK 1/ Instalace Program instalujete spuštěním souboru Setup.exe. Při instalaci jsou smazány soubory ve složce C:\Documents and Settings\...jméno uživatele \Data aplikací\microsoft\excel\...xlb. Tyto soubory nesou informaci o konfiguraci panelu nástrojů. Pokud by se instalátoru nepodařilo tyto soubory odstranit, musí se odstranit ručně. Aby mohl program začít fungovat, je potřeba povolit makra: pro EXCEL 2000, 2002 a 2003: Nástroje - Makro - Zabezpečení (zvolte předposlední nebo lépe poslední možnost NÍZKÉ) EXCEL 2007: logo Office - Možnosti aplikace EXCEL Centrum zabezpečení Nastavení Nastavení Maker poslední možnost Povovlit všechna makra + navíc: Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu Pro správné zobrazení všech tlačítek doporučuji: EXCEL 2000: Nástroje Vlastní Možnosti nezaškrtnout políčko "V nabídkách zobrazovat nejdříve poslední použité příkazy" EXCEL 2002 a vyšší: Nástroje Vlastní Možnosti zaškrtnout políčko "Vždy zobrazovat úplné nabídky" Veškerý programový kód programu Revize QUICK je vložen do tlačítek na panelech nástrojů RevizeEXCEL a RevizeEXCEL2. Tyto panely nástrojů by se měly vždy objevit. Pokud ne, tak je lze vyvolat z nabídky: Zobrazit Panely nástrojů RevizeEXCEL a RevizeEXCEL2. V EXCELu 2007 je najdete pod záložkou Add-Ins (Doplňky) Program je určen, aby pracoval s formátem XLS. Pro EXCEL 2007 je doporučeným formátem XLSM (Sešity EXCEL 2007 s podporou maker). Pokud možno, držte se toho. Po klepnutí na Start Revize QUICK NOVÁ REVIZE se otevře Start.xls. Je určen jen pro čtení, takže svou práci uložíte do souboru s názvem, který si sami určíte a původní (startovací) soubor zůstane neporušen. Program Revize EXCEL byl testován na MS Office 2000, 2002, 2003 a 2007 Šablony revizních zpráv a dalších jsou ve složce c:\program Files\Revize_QUICK\Sablony\. Doporučuji, zálohujte si tuto složku. Šablony listů jsou v souboru Šablony.xls. Doporučuji, zálohujte si tento soubor. V souboru jsou po instalaci programu jen listy Revize instalace a Revize hromosvodu. Pokud budete často pracovat i s jinými šablonami revizních zpráv a dalších, uložte si jednotlivé listy z těchto revizí i do šablon listů.

2 2/ Práce s programem Veškeré funkce se ovládají 1/ z panelu nástrojů RevizeEXCEL a RevizeEXCEL2. Pokud by se nezobrazily po otevření Excelu, lze je nechat zobrazit z nabídky ZOBRAZIT PANELY NÁSTROJŮ V Excelu 2007 jsou na záložce Add-Ins (Doplňky). 2/ z Integrátoru maker, který se zobrazí po klepnutí na, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Q. Některé funkce jsou tam i tam a některé mají přidělenu klávesovou zkratku. Seznam klávesových zkratek najdete na Integrátoru maker Ostatní Klávesové zkratky. Novou revizi vytvoříte jedním ze čtyř způsobů: a/ Start Programy Revize QUICK NOVÁ REVIZE b/ Otevřete EXCEL Ctrl+N c/ Otevřete EXCEL tlačítko d/ Otevřete EXCEL Integrátor maker (Ctrl+Q nebo ) a na záložce Sešit soubor volbu NOVÁ REVIZE

3 Popis jednotlivých funkcí, které najdete na Integrátoru maker 1/ Záložka BUŇKY Označ zamčené buňky vybarví modrou barvou buňky, které jsou zamčené. V Excelu to funguje takto: buňku můžu uzamknout, ale to se projeví až při uzamčení listu. Po uzamčení listu ji už nebudete moci editovat a při posouvání tabulátorem bude přeskočena. Nejlepší je uzamknout buňky, které nebudou měnit obsah. Např. Po uzamčení listu budete krásně formulářem procházet pomocí tabulátoru, nebo zpět (tabulátor+shift).

4 Odznač všechny buňky odstraní modrou barvu ze všech buněk. Smysl těchto dvou funkcí je pomoci se lépe zorientovat, co je a není uzamčené a provést změny. Obě funkce lze také ovládat z panelů nástrojů, pomocí tlačítek. Vlož Zs max vloží maximální Zs pro zvolený jisticí prvek a čas. Při výpočtu je použit koeficient k m = 1,5 (dle ČSN ed. 2). Pro přesnější výpočty viz program Elektrovýpočty. Tato funkce slouží k zápisu limitní mezní hodnoty k porovnání s hodnotou naměřenou. Hodnota bude zapsána do aktivní buňky. Vnější vliv klepnutím na tuto funkci se otevře soubor (sešit) a list s charakteristikami vnějších vlivů. Jsem např. na AD3 Stisknu Ctrl+D a otevře se tzv. LUPA Pokud si myslíte, že charakteristika odpovídá popisovanému prostoru, klepnete na tlačítko Do revize. Pokud jste měli otevřený soubor (slovy Excelu sešit) s názvem Revize školy a byli jste na listu pokec a na řádku 12, pak se do tohoto souboru, listu a řádku vloží vv a 1 zvlášť nebezpečné se nebude tisknout, ale a slouží k provedení další funkce. Vnější vlivy celkem tato funkce proběhne řádky, které mají na levém okraji vv a vypočte celkově lhůtu revize a stupeň nebezpečnosti.

5 V oddíle Základní technické údaje je i specifikace Vnějších vlivů. Tam budou vnější vlivy vypsány. Mohou být také vypisovány pro jednotlivé prostory. Takto se to používalo u starších formulářů pro revizní zprávy, nebo lze takto použít pro zápis do menších revizních zpráv. Jinak doporučuji raději používat list v_vlivy. Odpor ochranného vodiče spotřebičů tato funkce vloží do aktivní (zaměřené) buňky limitní hodnotu dle ČSN nebo ČSN Do revizní zprávy vložená limitní hodnota v porovnání s naměřenou bude jasně ukazovat skutečný stav zařízení. Vlož jištění, vedení Ctrl + G tato funkce otevře list s kabely a jisticími prvky. Ctrl + A zkopíruje text z tohoto listu do revize, kde jste nechali aktivní buňku. Osobně rychleji napíšu CYKY 3C x 1,5 na klávesnici než Ctrl + G vybrat a Ctrl + A, ale jak kdo chce. Editace listu s jištěním, vedením otevře list k editaci (doplnění, úpravám). Velmi důležitá poznámka: pokud budete chtít změnit text, který v buňce již je, máte 2 možnosti: klepnout do ní a text editovat v řádku vzorců na buňku 2 x poklepat a tím umístíte kurzor do textu

6 2/ Záložka ŔÁDKY Vyber a vlož dostanete možnost zadat název listu v sešitu šablon a zvolit označení řádů, které chcete zkopírovat do revizní zprávy. Např. Zvolíte název listu jističe_5, což jsou řádky, které byste použili u popisu revize v objektu, např. když měříe světla třídy I napájené přes jistič B 10 A. Doplníte název místnosti, popř. kabel. Můžete změnit přesné označení jističe. Doplníte skutečně naměřenou hodnotu Zs. Ještě připomenu, že výběr se bude vkládat do toho souboru, listu a řádku, na kterém jste byli, než jste použili tuto funkci. Opakuj vložení tato funkce zopakuje vložení naposledy vybraného řádku. Takže pokud použijete tuto funkci po předchozí, vloží se řádky s 10 A jističem aniž byste museli znovu vybírat název listu a označení řádků. Tuto funkci lze také použít z panelu nástrojů klepnutím na tlačítko, nebo lze použít klávesovou zkratku Ctrl+R. Manuální výběr po klepnutí bude otevřen sešit se šablonami a vy musíte označit požadované řádky ručně.

7 tak, že klepnete na záhlaví řádků (v našem případě 6 a 7) a označíte tak celý řádek, nebo stačí jen některé buňky z daných řádků. Vložit vloží označené řádky do revize. Opět na místo, kde jste byli před použitím této funkce. Takže, znovu celý postup: Vybrané řádky vloží Xkrát tato funkce zkopíruje a vloží řádky, které označíte v revizní zprávě, kterou právě píšete. Je jedno, jestli označíte celý řádek klepnutím na záhlaví řádku, nebo vyberete jen některé buňky z řádku nebo řádků, které chcete zkopírovat. Nové řádky budou hned pod označenýma (vybranýma) ke kopírování. Velmi snadno tak budete klonovat podobné řádky při měření v prostorech nebo rozváděčích. Vybrané řádky vloží Xkrát na zvolené místo tato funkce je stejná jako předchozí, jen se vybrané řádky budou vkládat od řádku, který si zvolíte. Např. označíte řádek 17 a 18 a necháte je vložit od řádku 40.

8 3/ Záložka LISTY Vyber a vlož po klepnutí budete mít možnost vybrat ze seznamu název listu, který je v šablonách. Tento pak bude vložen do revizní zprávy. V souboru jsou po instalaci programu jen listy Revize instalace a Revize hromosvodu. Pokud budete často pracovat i s jinými šablonami revizních zpráv a dalších, uložte si jednotlivé listy z těchto revizí i do šablon listů (viz Zkopírovat aktivní list do šablon ). Opakuj vložení do revizní zprávy vloží list ze šablon, který byl vložen při předchozím výběru. Tuto funkci lze také spustit tlačítkem, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+L. Manuální výběr tato funkce vás přepne do sešitu šablon. Přejdete na list, který chcete vložit do revizní zprávy a použitím další funkce Vložit ho přenesete do revize. Vložit vloží list ze šablon do revize. Takže, znovu celý postup: Nový list přidá do revize nový, čistý list. Zkopírovat list zkopíruje aktivní list. Tuto funkci lze také spustit klepnutím na tlačítko, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+K

9 Přejdi na list tato funkce zobrazí seznam s názvy listů. Vy můžete vybrat, na který chcete přepnout. Tuto funkci oceníte, pokud bude sešit obsahovat hodně listů. Tuto funkci lze spustit také klepnutím na tlačítko. Nastav rozměr listu aby se revize krásně vešla na stránku, musí být hranice stránky a hranice tisku nastaveny na sloupce B až L a řádky od 1 do 56. Tato funkce nastaví okraje stránky (listu) právě takto. Dále také nastaví výšku řádků a šířku sloupců. Je to tak pro vykompenzování rozdílu mezi formáty XLS a XLSM (2007). Proto výšku řádků a šířku sloupců při úpravách formuláře neměňte. Využívejte jen slučování a rozdělování buněk. Pokud funkce nenastaví hranice tisku přesně, lze je lehce nastavovat tažením myší. Důležitá poznámka: Revize QUICK byly vytvořeny tak, že ve většině případů je ideální zachovat rozměr listu a oblast tisku tak, jak bylo popsáno v předchozí funkci. Není to ale vždy. Například list pro rozváděče, závady nebo stroj je nastaven jinak. Veškeré nastavení můžete provést manuálně. Editace šablon otevře sešit šablon v režimu pro editování změny. Po úpravách sešit nejprve uložte a potom zavřete. Zkopírovat aktivní list do šablon tato funkce zkopíruje list, na kterém zrovna pracujete do sešitu se šablonami listů. Zámek listu (není v integrátoru maker, ale jen na panelu nástrojů) zamkne nebo odemkne list, což znamená ty buňky, které mají nastavenou volbu zámku. Tato vlastnost buněk se nastavuje tak, že je označíte, klepnete pravým tlačítkem myši a vyberete Formát buněk a dále záložku Zámek Nastavení zámku buněk můžete také provést po jejich označení (výběru) klepnutím na. Důležitá poznámka: naučte se pracovat s nastavením zámku buněk (a se zamykáním listů. Zámek buněk zviditelňují výše popsané funkce. Podstatně to ulehčí vaši práci při psaní revizí. Některé funkce ale nefungují při zamknutém listu (převést buňky na řádek, kopírovat řádky atd.) a některé funkce (kopírování objektů VBA...zaškrtávací políčka, seznamy, tlačítka) nefungují, pokud není zapnut režim návrhu tlačítko nebo v EXCELu 2007 karta Vývojář a

10 4/ Záložka SOUBOR (sešit) Otevři kopii souboru budete vyzváni k výběru souboru, který se má zkopírovat a také budete vyzváni k volbě názvu a umístění pro nově vytvořený soubor. Nový soubor bude kopií vybraného (kopírovaného). Nově vytvořený soubor bude ihned otevřen. Tuto funkci lze spustit i klepnutím na tlačítko, nebo Ctrl+O. Nový soubor z šablony program Revize QUICK disponuje zásobou vzorových revizních zpráv. Má tedy mimo šablony listů v zásobě také šablony celých revizních zpráv. Spuštěním této funkce (Nový soubor z šablony) otevřete nabídku šablon celých revizí a vy zvolíte, jakou šablonu chcete použít pro vytvoření nového souboru. Tuto funkci lze také spustit tlačítkem na panelu nástrojů, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+U. Uložit soubor jako šablonu tato funkce zkopíruje právě otevřený soubor do šablon. Uložit soubor do organizéru tato funkce přidá odkaz (link) na právě otevřený soubor do Organizéru (bližší popis Organizéru viz níže) Zámek sešitu tato funkce umožní zamknout sešit proti otevření nebo editaci. Tisk celého sešitu pošle všechny listy na výchozí tiskárnu. Tuto funkci lze spustit i tlačítkem, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+T. Tisk celého sešitu volby tato funkce je stejná jako předchozí, jen s tím rozdílem, že lze volit tiskárnu a počet kopií. Lze použít i tlačítko ( v EXCEL 2002). NOVÁ REVIZE touto funkcí začínáte psát novou revizní zprávu. Začít se dá teké z nabídky Start Programy Revize QUICK NOVÁ REVIZE. Tato funkce má klávesovou zkratku Ctrl+N a na panelu nástrojů tlačítko

11 5/ Programy součást Revizí QUICK Proudové chrániče přehled limitních hodnot pro ověřování proudových chráničů Pracovní chyby výpočet pracovní chyby z naměřených hodnot Měření při revizích přehled měřicích metod a dalších důležitých informací z norem Měření limitní hodnoty přehled limitních hodnot pro měření Úbytky napětí výpočet % úbytků napětí z naměřené hodnoty napětí Vnější vlivy přehled přehled vnějších vlivů dle ČSN (charakteristiky) + doplňující informace z ČSN ed. 2 Výpisy z norem pokud jste vlastníky Revize QUICK verze B, pak tato funkce otevře výcuc z cca 80 ČSN Organizér revizí je list v souboru Organizer.xls, který je umístěn ve složce aplikace. Na tomto listu jsou odkazy na soubory s revizemi a lze jeho pomocí hlídat termíny dalších revizí. Veškeré funkce se otevírají klepnutím na tlačítko

12 Jedná se o funkce pro hledání, filtrování a seřazování záznamů: Další funkce pracují se záznamy (jeden řádek = jeden záznam = jeden odkaz (link) na soubor s revizí): Okno s lupou vždy načte hodnoty z aktivního řádku. Záznam na daném řádku lze takto snadno prohlížet, doplňovat atp. Doporučuji funkce organizéru řádně vyzkoušet na cvičných záznamech a potom teprve používat na ostro. Důrazně doporučuji pečlivě zálohovat soubor Organizer.xls. Závady - definice zásobník často se opakujících závad. Více čtěte po klepnutí na tlačítko Tento mini závadovník otevřete také klávesovou zkratkou Ctrl+Z Pluginy doplňky různé dokumenty apod.

13 6/ Doplňkové programy (externí nejsou přímou součástí programu Revize QUICK) Závadovník Závadovník XP je program, který je automaticky dodáván spolu s programem Revize QUICK. Tato funkce Závadovník XP otevře. Program se musí nainstalovat zvlášť a má svoji nápovědu. AED (archiv elektronických dokumentů) opět se jedná o externí program s vlastní instalací a nápovědou. Slouží k profi organizaci souborů. Elektrovýpočty externí program s vlastní instalací a nápovědou, který není automatickou součástí Revizí QUICK Rozvodné sítě dtto Ostatní programy se instalují spolu s Revizemi QUICK

14 7/ Finance Ceník revizí otevřít nový soubor otevře nový soubor s ceníkem revizí a fakturou. Myslím, že práce s ceníkem i fakturou je docela intuitivní. Pokud byste měli problém, volejte. Ceník revizí připojit k revizi ceník revizí vloží jako nový list do aktuálního (otevřeného) sešitu (souboru) a to i s fakturou. Založit novou knihu faktur vytvoří nový soubor s knihou faktur. Nastavit adresu k aktuální knize zvolíte soubor s knihou faktur, kterou chcete používat. Souborů s knihami můžete mít více, např. pro každý rok jednu. Touto funkcí ukážete, kterou knihu (soubor) chcete právě používat. Otevřít aktuální knihu faktur otevře soubor s knihou faktur, který je nastavený jako aktuální.

15 8/ Tlačítka na panelech nástrojů odstraní a vloží řádek seskupí vybrané buňky v označených řádcích vytvoří jednu buňku z buněk B až L, nebo-li vytvoří řádek. Lze označit i více řádků najednou a to výběrem kterýchkoliv buněk. rozdělí sloučené buňky ( v 2002) zamkne vybrané buňky. Zámek se projeví až po zamknutí listu modře obarví zamknuté buňky všechny buňky odbarví, nebo-li nastaví jejich barvu pozadí na bílou střed; dolů) zarovnání textu v buňce (doleva; na střed; doprava; nahoru; na otevře nabídku vložit symbol vloží do buňky dnešní datum ( v 2002) v EXCELu 2000, 2002 a 203 zobrazí panel nástrojů Ohraničení. Klepnutím na bude zobrazen kurzor jako tužka a můžete ihned kreslit ohraničení jednotlivých buněk. V EXCELu 2007 bude kurzor ihned nahrazen tužkou. ohraničení buněk vytvoří záložku a návrat k ní. Například tuto funkci použijete, když budete v sešitě revize školky na listu pokec a buňce B10. Přejdete na jiný sešit nebo jiný list či řádek. Klepnutím na skočíte opět do sešitu revize školky na list pokec a do buňky B10. zobrazí panel nástrojů VBA. Klepnutím na na panelu nástrojů povolíte editaci VBA objektů (tlačítek, zaškrtávacích políček atd. Bez tohoto povolení nezkopírujete řádek se zaškrtávacími políčky. Ve verzi 2007 je to záložka Vývojář a tlačítko

16 seřadí řádky abecedně, podle aktivního sloupce (podle sloupce, ve kterém je aktivní buňka) otevře Integrátor maker. Nebo lze také použít klávesovou zkratku Ctrl+Q zobrazí podokno úloh (neplatí pro EXCEL 2007) ( v 2002) zobrazení a skrytí okrajů stránky. Doporučuji mít stále zapnuté zobrazení okrajů oblast tisku.. Budete mít tak stále pod kontrolou, že nepíšete mimo ( v 2002) zobrazí dialogové okno nastavení stránky (okraje, orientace papíru atd.). Doporučuji neměnit. možnost editace záhlaví a zápatí stránek. Doporučuji do zápatí vložit např. 1 stránka z 8 (1/8). Správné číslování při tisku bude fungovat, jen pokud necháte vytisknout celý sešit. Proto doporučuji k tisku používat výše zmíněné funkce. zobrazí a skryje mřížku buněk ( v 2002)náhled před tiskem pokud máte otevřených více oken najednou, rozmístní je vedle sebe nebo nad sebou zvětší a zmenší zobrazení zopakuje vložení řádku. Pokud jste již použili funkci vyber a vlož řádek (viz výše), pak bez volby vloží naposledy vybraný řádek. Tuto funkci lze tak spustit klávesovou zkratkou Ctrl+R označené řádky vloží Xkrát. Tato funkce je již popsána výše. Lze také použít klávesovou zkratku Ctrl+E označené řádky vloží Xkrát na zvolené místo. Tato funkce je již popsána výše. Lze také použít klávesovou zkratku Ctrl+F Označené (myší vybrané) buňky spojí do jednoho pole, kde se sám zalamuje řádek. Vhodné pro psaní souvislého textu, např. Celkového posudku, Rozsahu revize atd. Otevře list s kabely a jištěním (Ctrl + G). Po výběru kabelu nebo jisticího prvku Ctrl + A vloží text do revize na místo, kde jste nechali aktivní buňku. vloží do revize nový list

17 zkopíruje aktivní list. Tato funkce je již popsána výše a dá se spustit klávesovou zkratkou Ctrl+K zopakuje vložení listu. Opět již výše popsaná funkce. Klávesová zkratka Ctrl+L nastaví rozměr (velikost) stránky (listu). Opět již výše popsáno. opět již výše popsaná funkce: Vyber a přejdi na list zamkne list. Po použití této funkce se projeví zámek jednotlivých buněk. NOVÁ REVIZE. Klávesová zkratka Ctrl+N opět již výše popsaná funkce: Zkopíruj a otevři soubor. Klávesová zkratka Ctrl+O. otevře soubor z šablony standardní funkce: Ulož jako. Klávesová zkratka F12 opět již výše popsané funkce pro tisk celého sešitu odešle celý sešit (soubor) jako přílohu u