Time management. Excel jako přítel aneb Konec bojů s tabulkami. Základy. office oděvu. Téma měsíce: aneb Jak zefektivnit svou práci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Time management. Excel jako přítel aneb Konec bojů s tabulkami. Základy. office oděvu. Téma měsíce: aneb Jak zefektivnit svou práci."

Transkript

1 2/2014 únor 2014 Č a s o p i s p r o p r o f e s n í r oz voj a ž i vot n í st y l Excel jako přítel aneb Konec bojů s tabulkami Kancelářské potřeby výhodně & Téma měsíce: Základy office oděvu Time management aneb Jak zefektivnit svou práci

2 název o časopise rubriky Osobní název a profesní rubriky rozvoj Ročník I, číslo II/2014 Vydavatel: Nakladatelství FORUM s.r.o. Šéfredaktorka: PhDr. Eva Bláhová Jazyková redakce a korektura: Mgr. Jana Vašinová Fotografie: BigStockPhoto, archiv autorů Grafická úprava a zlom: Renáta Brtnická Tisk: Tisk Horák, a.s. Premiové roční předplatné s online verzí + 2x CD-ROM: 2980 Kč bez DPH Roční předplatné jen časopis: 1990 Kč bez DPH Zákaznický servis, objednávka předplatného a informace: Jitka Drahošová tel.: Redakční uzávěrka: Časopis je vydáván jako 2měsíčník. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků. Nakladatelství FORUM s.r.o., 2014 Obsah ukázky z únorového čísla Osobní a profesní rozvoj Office manažerky, asistentky a sekretářky versus STRES...1 Téma měsíce Pravidla time managementu aneb Jak zefektivnit svou práci...4 Seriál Excel jako přítel aneb Konec bojů s tabulkami...8 Adresář Kam na firemní setkání & Kancelářské potřeby výhodně...10 Životní styl Základní stavební kameny oděvu do každé kanceláře...11 Pravidelné rubriky Komunikace a vztahy Komunikace s vedením, autorita a asertivita mezi kolegy, vztahy s klienty/občany, řešení námitek, problémů a konfliktů... Osobní a profesní rozvoj Motivace a sebevzdělávání, public relations, nové dovednosti... Time management Plánování práce a času, hlídání termínů, plateb, spolupráce s vedením... Minimum firemního práva HR, odpovědnost, bezpečná kancelář, ochrana osobních údajů, cestovní náhrady, smlouvy, inspekce na pracovišti, nový občanský zákoník... Finance Rizika vyplývající z hmotné odpovědnosti, nakládání s fakturami, kalkulace, základy účetnictví, daňové doklady... Počítače a internet Microsoft Office, sociální sítě, databáze, elektronická pošta... Svět dodavatelů Vyjednávání o ceně, výběr dodavatelů, kvalita versus cena... Management projektů Speciální akce (večírky, oslavy, setkání), plánování cest, team buildingy... Jazykové okénko Slovní zásoba a obch. komunikace v angličtině a dalších jazycích + vzory Adresář a šablony Ověřené kontakty na dodavatele, tipy na letenky, hotely, konferenční místa... Životní styl Rozhovory, gastronomie, novinky... Inspirace a volný čas Móda, kultura, cestování, zábava... Office manažerky, asistentky a sekretářky versus STRES Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D., a Ing. Petr Fanta, Ph.D. Gnostika Consulting, s. r. o., koučink v oblasti osobního rozvoje Lidé v organizacích všeho druhu, kteří jsou zodpovědni za hladký chod kanceláří anebo za management času svých nadřízených a plní tak roli jakéhosi centrálního mozku, na který se všichni kolegové obracejí se svými problémy a požadavky, se stále častěji dostávají do situací, které na ně kladou vysoké nároky. Zrychlující se doba, komplikující se úkoly, zvyšující se objemy informací, které musíme zpracovat, a v neposlední řadě i celkový chaotický vývoj v celosvětové ekonomice přivádějí stále větší množství lidí do stresových situací. Přestože může být stres vyvolán různými faktory (například napětí v osobním životě, vztahy na pracovišti apod.), pravděpodobně nejčastějším důvodem ke stresu je časová tíseň při plnění pracovních úkolů. Asi každý se už alespoň jednou setkal se situací, kdy musí dokončit Zvládat stres je umění, kterému se lze naučit. Na seminářích stress managementu k nám přicházejí účastníci s cílem dosáhnout dokonalosti, nejlépe ve všech oblastech svého zájmu, a přitom stres vůbec nemít. Nejsou však ochotni slevit ze svých představ o dokonalých manažerech, rodičích, sportovcích, kamarádech, cestovatelích... Dokonce máme pocit, že ženy si rolí a úkolů, ve kterých chtějí být perfektní, na sebe berou ještě více. Proto i následující text může vyznít pro někoho tvrdě, když se dozví, že bez obětí to nejde. Ne, nejde. Musíte si vybrat, co má pro vás prioritu, a den zkrátka má pouze 24 hodin. Na druhou stranu je úžasně osvobozující zjistit, že není třeba být perfektní. Stačí být úspěšný. několik úkolů a nezbývá mu čas. Zvládnout takovou situaci není jednoduché a pravděpodobně se to neobejde bez zvýšeného psychického vypětí. Namísto definice V době, kdy vznikal tento článek, jsme měli za sebou čtyřdenní seminář Dostaví-li se stres, zastavte se. Zní to paradoxně, ale je to vůbec to nejlepší, co lze udělat. (od úterý do pátku). V pátek večer jsme připravovali na sobotu nový celodenní kurz. V neděli pak následovala příprava materiálů na další týden plný odborných seminářů. K tomu bylo třeba zpracovat několik nabídek, do pondělí vyhodnotit končící projekt, zpracovat dvě závěrečné zprávy ze seminářů a spousta dalších drobných úkolů. Se semináři souviselo cestování po celé republice. A v pondělí ráno uzávěrka pro tento článek. Pro dva lidi to není zrovna málo úkolů, zákonitě se tudíž dostavil stres. Co tedy chápeme pod pojmem stres? Úplně jednoduchou situaci, kdy čas na dokončení většího množství termínovaných úkolů převyšuje (alespoň zdánlivě) čas, který je k dispozici k jejich dokončení. V praxi office managementu se s takovou situací setkáváte velmi často zaměříme se proto právě na ni. Bez obětí to nepůjde Dříve než se dostaneme k tipům, jak při podobných stresových situacích postupovat, zkusme se zamyslet, proč k nim vlastně dochází. Vynechme neustále 1

3 Osobní a profesní rozvoj Osobní a profesní rozvoj omílané důvody, jako jsou špatná organizace času, sezonní návaly úkolů, špatná strategie, prokrastinace (výrazná a chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů, zejména těch nepříjemných, na pozdější dobu) nebo jen obyčejná neschopnost. Samozřejmě, že všechny tyto faktory mohou být příčinou situace, kdy ztrácíme kontrolu nad svými úkoly. To ale ještě neznamená, že vzniká stres. V situaci, kdy máme dokončit nějaký úkol, avšak jeho nesplněním se takzvaně nic nestane, není logický důvod být ve stresu. Pokud ale nesplněním nějakého úkolu dojde k určité ztrátě, vzniká stres zákonitě. A nemusí jít vždy jenom o ztrátu peněz. Lze tedy říct, že stres vzniká, když nesplněním úkolu něco ztratíme. Co vlastně můžeme nesplněním úkolu ztratit? Možných ztrát je celá řada, nejčastěji se však jedná o peníze, důvěru kolegů či zákazníků anebo sebedůvěru (ztráta pocitu, že mám vše pevně ve svých rukou). Nemusí jít vždy pouze o újmu majetkovou (peněžní), ale i o ztrátu morální. Ztráta tváře je přitom často vnímána jako mnohem horší újma než ztráta peněz, a to zejména z toho důvodu, že jednou ztracená důvěra se získává zpět mnohem déle, hůře a nákladněji než bezvztahové peníze. Co udělat jako první? Dostaví-li se stres způsobený časovou tísní a obavou z nesplnění termínovaných úkolů, můžeme ze zkušenosti doporučit jedno: zastavit se. Zní to možná paradoxně, ale je to vůbec to nejlepší, co lze udělat. Při přeskakování z jednoho úkolu na druhý s neustálou snahou stihnout to, co nejvíc hoří, nemůžete získat nadhled nad celou situací a najít nejlepší možné řešení. Navíc asi každý, kdo se do takové situace dostal, potvrdí, že ve stresu člověk přehlíží některé více či méně důležité detaily a kupí chyby, které v konečném důsledku vedou spíše ke zhoršení celé stresové situace. Máme-li použít manažerskou terminologii, je třeba zastavit operativní řešení úkolů a podívat se na celou situaci s určitým nadhledem strategicky, nebo alespoň takticky. Opět můžeme ze zkušenosti potvrdit, že právě zastavení se v chaotickém stresu je asi to nejtěžší. Co ale při takovém zastavení dělat? Seznam je základ Samozřejmě můžete relaxovat a jít třeba do kina nebo na kávu se známými. Ale ruku na srdce, pokud máte alespoň zbytky zodpovědnosti, budete více myslet na pracovní úkoly než na to, co se děje na plátně kina. Lépe je proto začít sestavením seznamu úkolů, které bychom měli v nejbližším období stihnout. Valná většina lidí to pravděpodobně dělá celkem automaticky. Ti systematičtější z nás si k úkolům připisují i termíny, kdy má být daný úkol splněn. Dále je dobré zkusit odhadnout i čas potřebný k dokončení úkolů. Pokud si takový seznam sestavíme, můžeme očekávat v zásadě dva možné závěry: a) Situace není tak špatná a dobrou koordinací, případně možným vyjednáním prodloužení termínu u některého méně významného úkolu bude možné všechny úkoly splnit. Toto je, samozřejmě, ta lepší varianta. b) Již ze sestaveného seznamu je nad slunce jasnější, že sami a ve stanovených termínech úkoly prostě splnit nemůžeme. Co dělat v situaci b)? V takovém případě je dobré doplnit seznam ještě o další dvě informace. Minimalizace škod aneb Priority mají přednost První informací je výše škody, která může nesplněním úkolu vzniknout. V některých případech půjde výše škody lehce vyčíslit v penězích, v jiných, zejména tam, kde hrozí nepeněžní újmy, to bude obtížnější. Alternativně lze proto využít systém škálového hodnocení nebo seřazení úkolů. Je asi zbytečné uvádět, že přednost mají úkoly, jejichž nesplnění přinese největší škody (ať již finanční nebo nefinanční). Jinými slovy se v tomto kroku snažíme o minimalizaci nyní již evidentních ztrát. Druhou informací, kterou je v této fázi vhodné do seznamu úkolů doplnit, je, zda můžeme daný úkol nebo alespoň jeho část delegovat na někoho dalšího, nebo jestli jej musíme vykonat sami. Jestliže je možné úkol delegovat, udělejte to a přesuňte Shrňme, co by měl obsahovat seznam úkolů, který vám pomůže řešit stresovou situaci: Seznam jednotlivých úkolů. Termín dokončení úkolu. Odhad času potřebného pro dokončení úkolu. Odhad výše škody, pokud nebude úkol splněn v termínu. Příp. informaci, zda je možné úkol delegovat na někoho dalšího. se do pozice kontrolní. Je ale spíše pravděpodobné, že vás ve vaší pozici nebude moci nikdo jen tak snadno zastoupit. (Navíc z čistě ekonomického pohledu je nicméně i delegování úkolů možné považovat za určitý druh ekonomické ztráty či škody.) Rozhodnout se a držet! Pokud se vám podaří s relativním nadhledem zodpovědně sestavit seznam úkolů, je třeba přejít k nejnáročnější fázi, kterou představuje rozhodnutí, jak se kterým úkolem naložit. Stresová situace, jíž se primárně zabýváme, je způsobena nedostatkem času. Proto je třeba rozhodnutí udělat rychle a rozhodnutí už pak nepřehodnocovat. Naše rozhodnutí, jak s úkoly naložit, může mít v zásadě tři hlavní podoby: Úkol musíme udělat sami. Úkol nebo jeho ucelenou část delegujeme. Úkol obětujeme i za cenu vzniku odhadované škody. Tato tři řešení lze rozložením úkolů i kombinovat. To znamená, že přestože je úkol důležitý a naše participace na jeho řešení je nezbytná, můžeme některou dílčí část úkolu delegovat, případně některou méně významnou část, jež neohrozí dosažení hlavního cíle, odložit a dokončit až po termínu. Postup při rozhodování, jak s jednotlivými úkoly či jejich ucelenými částmi naložit, by měl být asi následující: 1. Delegujte úkoly, pokud je možné je delegovat. 2. Projděte znovu seznam, jak se poté změnila časová náročnost, tj. zda stále existuje důvod ke stresu. 3. Pokud je časová náročnost zbývajících úkolů stále vyšší než čas, který máte k dispozici, je třeba přistoupit k obětování méně významných úkolů. Začněte tím, jehož nesplnění vám způsobí nejmenší škody, případně tím, u něhož můžete bez větších problémů dosáhnout posunutí termínů. Pokud se jednou rozhodnete úkol obětovat, nevracejte se k němu. Pouze to, že se vnitřně smíříte se ztrátou z nesplnění, vám umožní zbavit se stresu. Pokračujte až do chvíle, kdy již úkoly budou splnitelné. With a Little Help from My Friends Název této písně od Beatles, který lze přeložit jako malá pomoc od přátel, je naším posledním, ale možná nejdůležitějším poselstvím v návodu, jak zvládat stres. V praxi jsme si mnohokrát ověřili, že pokud je člověk v časovém stresu, jen velmi obtížně uplatňuje logické myšlení a racionální rozhodování. Spíše má tendenci k chaosu a nezřídka i k určité beznaději. V takovém případě velmi pomáhá obrátit se s žádostí o pomoc na přátele, kolegy nebo třeba i na manžela či manželku (ovšem pozor, aby se to nestalo pravidelným večerním rituálem, to potom většinou končí manželskou krizí). Pokud tuto osobu krátce seznámíte s hlavními úkoly, které vás přivedly do stresové situace, může v ideálním případě na chvíli převzít koordinaci, čímž vám umožní nabrat síly a zklidnit myšlenky tak, abyste byli schopni opět brzy fungovat. Někdy stačí i to, že kolega převezme některou aktivitu, jež aktuálně hoří, čímž vám opět umožní se nadechnout a soustředit myšlenky a síly na menší počet úkolů. Navíc si pouhým předáváním informací kolegovi můžete celou situaci lépe zpřehlednit. V žádném případě se nejedná o projev slabosti, ale o účinný způsob, jak zvládat aktuální stres. Do další práce vám nakonec přejeme co nejméně stresu a co nejvíce úspěchů při jeho zvládání, když už k němu dojde. g 2 3

4 téma měsíce téma měsíce Pravidla time managementu aneb Jak zefektivnit svou práci Mgr. Martina Hejduková Koučink v oblasti managementu a prodeje Time management tradičně chápeme jako efektivní plánování času, zahrnuje však mnohem širší souvislosti. Do češtiny ho můžeme přeložit jako řízení času což je vlastně paradoxní slovní spojení. Čas plyne a těžko jej můžeme řídit, jde spíše o jeho efektivní využívání. V nejobecnějším pohledu můžeme říci, že time management se snaží dát času (který máme všichni stejný) jednoznačný smysl. Efektivní time management by vám měl umožnit trávit minimum času řešením krizových situací a zaměřit se tak na věci, které vám přinesou největší prospěch. Jedním z velkých omylů spojovaných s time managementem je představa, že je určen pouze manažerům. Asi největší dopad budou mít vybrané techniky na velmi zaměstnané lidi, ale využít je může každý. Je třeba si jen umět stanovit osobní priority, cíle a věřit ve fakt, že každá změna (i ta v organizaci vlastního času) vychází především zevnitř člověka, ne z jeho okolí. Kolikrát se ráno pouštíte do práce s jasnou představou o tom, co ten den zvládnete, dokončíte, ale večer se zklamáním zjistíte opak. Způsobily to zbytečně dlouhé telefonáty nebo debaty s okolím, nesystematicky vyřizované y... Správně pracovat s časem a efektivně jej řídit přitom patří k základním schopnostem dobré office manažerky, asistentky či sekretářky. Kdo neustále nestíhá, nemá v dnešním rychlém světě šanci. Generace řízení času V time managementu mluvíme z hlediska vývoje o tzv. generacích. První generaci time managementu představuje vytváření seznamu úkolů a činností, které je třeba vyřešit. Druhá generace time managementu znamená, že k seznamu úkolů je navíc definován čas, dokdy je třeba je splnit. Využívají se zde diáře a plánovací systémy. Jde tedy nejen o to, CO, ale také KDY je to potřeba udělat. Třetí generace time managementu rozšiřuje předchozí dvě generace o novou součást, a to JAK tyto úkoly dělat. Zde již můžeme mluvit o stanovení cílů, jimž je na základě důležitosti přisuzována priorita splnění. Navíc je tato generace obohacena o systém kontroly plnění. V centru stále stojí čas a nástroje k tomu, jak jej efektivně ovládnout. Čtvrtá generace time managementu opět využívá efektivních metod z předchozích generací, ale doplňuje je o chybějící lidský pohled. Jednoduše řečeno se tato generace zaměřuje spíš než na ovládnutí času na člověka a jeho spokojenost, která povede k dlouhodobé efektivitě jeho práce. Možná vám některé věty z článku budou připadat jako fráze. Ale kdo by nechtěl využít svůj čas tak, aby mohl žít naplno? Nemám čas je výmluva. Na zbytečnosti opravdu nemám čas je tvrdé konstatování! Nejprve si musíte uvědomit, že time management neznamená dělat věci tvrději, ale chytřeji. Je spousta lidí, kteří jsou šikovní, pracovití, nadšení, ale protože si neumějí věci kolem sebe zorganizovat, nikdy ničeho nedosáhnou. Priority a cíle Pokud se na priority podíváme z hlediska různých generací time managementu, pak třetí generace vytváří priority na základě cílů a čtvrtá generace cíle přizpůsobuje prioritám. Stanovit si princip není nic jednoduššího než umět si vybrat, čemu chci dát přednost. Ke stanovení priorit pomáhají dvě metody, tzv. Paretův a Eisenhowerův princip. První z nich se hojně využívá nejen v time managementu, ale i v jiných souvislostech. S jeho formulací přišel na začátku 20. století italský ekonom Vilfredo Pareto a pracuje s jednoduchým poměrem 80 : 20. Pareto pů- vodně tvrdil, že 80 % bohatství kontroluje 20 % lidí. Tento princip pak byl nejčastěji aplikován právě do oblasti obchodu (20 % výrobků firmy často generuje 80 % zisku apod.). Pokud bychom chtěli Paretův princip vyjádřit obecněji, můžeme tvrdit, že významné prvky celku tvoří jeho relativně malou část. V řeči time managementu to pak znamená, že 80 % vašeho času vám přináší pouze 20 % výsledků! To zní asi trošku depresivně. Tak naopak: pouhých 20 % vašeho času vám přinese až 80 % výsledků. Samozřejmě, že tento poměr nikdy neplatí naprosto přesně, ale je důležité se zamyslet, jestli má opravdu plnění všech vašich úkolů a povinností v rámci kanceláře stejný efekt zda by mnohdy nestačilo zaměřit se na to podstatné a důležité, co nám ve výsledku přinese opravdový užitek. Druhý, Eisenhowerův princip rozděluje všechny činnosti do čtyř kvadrantů na základě jejich naléhavosti a důležitosti: Naléhavé a důležité aktuální problémy či neodkladné záležitosti, které je potřeba vyřídit většinou ještě dnes. Nenaléhavé, ale důležité do této kategorie můžeme zařadit třeba další vzdělávání, další osobní růst, udržování sociálních vztahů nebo relaxaci a odpočinek. Pokud se jedná o pracovní úkoly, není třeba je ihned řešit, ale je třeba brát je v potaz, aby ve výsledku jednou neskončily v předcházející kategorii. Naléhavé, ale nedůležité většinou se jedná o záležitosti, které musíte vyřešit, i když vás odvádějí od vašich úkolů. Jako praktický příklad bývají často uváděny některé telefonáty nebo vyřizování elektronické pošty. Nenaléhavé a nedůležité v literatuře je kategorie označována mj. jako odpadkový koš, tedy triviální a nedůležité věci. Tyto činnosti je nejlépe vynechat nebo vyřešit co nejrychleji, protože vám nic nepřinesou. Odborná literatura někdy uvádí, že ideální je řešit pouze aktivity z prvního kvadrantu (viz schéma na další straně) a ty z druhého jen dobře naplánovat, ale nevěnovat se jim. Tento princip by však často vedl k neustálému stresu a spěchu a z vás by se pak stali jen hasiči požárů. Osobně doporučuji věnovat co nejvíce času spíše aktivitám v druhém kvadrantu. Činnosti v prvním kvadrantu většinou vzniknou z aktivit Zamyslete se, za co jste placeni, co tvoří základ vašeho úspěchu a vaší pracovní náplně... v druhém kvadrantu (když je budete mít vyřešeny, možná ani nevzniknou), nebo stejně přijdou většinou vlivem mimo vás, například dostanete aktuální úkol od nadřízeného. Plánování času Při každém plánování je třeba vždy vycházet z již definovaných priorit. Ideálním východiskem je zapisování. Nebojte se napsat si i menší a možná pro vás zanedbatelné úkoly. Než začnete využívat jakýkoli systém pro plánování (viz dále), doporučujeme udělat si tzv. časový snímek, tedy popis toho, čemu se během dne věnujete, a především, jak se to shoduje s vašimi prioritami. Vytiskněte se tabulku, která vám umožní jednoduše v deseti- či patnáctiminutových intervalech zaznamenat, čemu jste se věnovali. Zjednodušte si ji pomocí kódů, aby vám její vyplňování nepřišlo složité. Velkou výpovědní hodnotu má časový snímek 2 3 po sobě následujících dní. Zamyslete se, za co jste placeni, co tvoří základ vašeho úspěchu a vaší pracovní náplně. Spojte Paretovo pravidlo s Eisenhowerovým přístupem. Takový přehled vám umožní následnou analýzu vašeho času. Zjistíte, co vás o čas okrádá, a získáte přehled, jak trávíte svůj pracovní čas. To je již první krok k jeho následnému řízení. Nemohu přece řídit něco, o čem toho mnoho nevím. Zkuste v průběhu dvou týdnů sledovat, co každý (celý) den děláte. Není třeba psát si vše na minutu přesně, ale tak, abyste na konci sledovaného období dokázali popsat, nad čím trávíte nejvíce času. Jestli pak zvolíte systém denního nebo týdenního plánování, je jen na vás. 4 5

5 téma měsíce téma měsíce Existuje nepřeberné množství nástrojů, které můžete využít k pravidelnému plánování od prázdného listu papíru přes diáře, PC až po zařízení typu smartphone. Nelze obecně doporučit jeden nejvhodnější systém. Vždy je potřeba, aby daná volba odpovídala vašim potřebám a zvyklostem. Výše jsem tedy nastínila alespoň základní rámec tzv. metody GTD od Davida Allena, doporučuji pročíst si ji na internetu a řídit se jí. Nástroje pro plánování Základním bodem každého plánování jsou poznámky. Pokud před každým nákupem sepisujete poctivě seznam všech položek, máte z poloviny vyhráno. Stačí tento jednoduchý zvyk začít aplikovat i na ostatní běžné životní situace. Vytvářením poznámek eliminujete stres, že na něco zapomenete, a uvolníte si tak podvědomí pro ostatní, důležitější činnosti. Ne nadarmo se říká, co je psáno, to je dáno! Níže uvádím tři webové nástroje, které jsou nejen multiplatformní, ale úkoly B Termínované, příp. již delegované úkoly D Pryč s nimi důležitost úkoly a Hned vykonat! úkoly c Delegovat naléhavost jsou podporovány jako mobilní aplikace, a je tedy možné je využívat jak v PC, tak na smartphonu. Takových nástrojů existuje nepřeberné množství a využít můžete například i Microsoft Outlook, Microsoft OneNote, Things na Macu či úkoly v Gmailu. Doit.im je relativně jednoduchý nástroj splňující základní kritéria pro využívání metody GTD, jehož velkou výhodou je možnost využívat ji přes web jak ve Windows, tak i na Macu, a má své aplikace pro Android, iphone i ipad. Mezi základní funkce patří kromě vytváření úkolů, přidělování kontextů, přiřazování k osobám či projektům i možnost zasílání úkolů, automatické upozorňování či různé formy zobrazení diáře. Oblíbený to-do nástroj Toodledo.com lze získat zdarma (existuje i placená verze, pokud ale s osobním time managementem začínáte, nejspíš ji zatím nevyužijete). Službu lze opět využívat přes webové rozhraní (třeba i s pluginy pro Firefox či Chrome) nebo na ios či mobilních zařízeních s OS Android a BlackBerry. Otevřenost služby umožňuje kromě jiného i synchronizaci s Google Kalendářem. Jako správný GTD nástroj umí opět přidávat úkolům kontext, přiřazovat je do projektů, určovat priority úkolů či nastavení upomínek. Remember the Milk, úkolovník s širokým spektrem možností, umožňuje synchronizaci s Google Kalendářem (přihlásit se můžete pomocí Google účtu) a je dostupný jak na App Store, tak i pro Android a BlackBerry. Na rozdíl od nich však již dokáže pracovat s českým rozhraním. Zajímavě řešené je u této aplikace také zasílání upomínek, které si kromě u můžete zvolit i přes SMS nebo pomocí instant messengerů. Umožňuje také umisťovat úkoly na konkrétní místo na mapě, sdílet úkoly obecně či s konkrétními osobamiš nebo vytvářet takzvané chytré seznamy pro efektivnější přístup k úkolům. Fenomén prokrastinace Většina z nás se již někdy v průběhu života s prokrastinací setkala, někdo s ní dokonce bojuje neustále a jsou i tací, kteří čas od času svůj boj prohrávají. Prokrastinace (česky též liknavost, otálení) je chorobné odkládání úkolů a rozhodnutí, které je doprovázeno nepříjemnými pocity, nejčastěji úzkostí. V souvislosti s time managementem jde hlavně o prokrastinaci, již pociťujeme při náročných termínovaných úko- lech nebo u úkolů, do nichž se nám nechce, ať už v rámci práce v kanceláři, nebo v soukromém životě. Prokrastinace mívá stupňující se charakter. Výzkumy naznačují, že čím delší dobu strávíte na své pozici, tím se vaše prokrastinační tendence zvyšují. Pokud se v tomto vidíte, nebojte se, zdaleka nejste sami. Co s tím? Soustřeďte se zbavte se věcí, které vás rozptylují, uspořádejte si pracovní prostředí, nenechte se rušit vypněte internet, zrušte si upozornění na nový , vypněte mobil, nechte se zapírat, nechcete-li být vyrušováni. Motivujte se zpříjemněte si úkol pozitivní motivací. Řekněte si, proč chcete na úkolu pracovat, stanovte si odměnu za jeho splnění, udělejte si seznam úkolů, vylepte ho na viditelné místo a odškrtávejte splněné položky, přestaňte hledat výmluvy, proč jste to nebo ono nemohli udělat. Nebo rozdělte svůj úkol na několik menších. Když vstanete s tím, že dnes konečně začnete řešit ten složitý úkol, nejspíše zase nic neuděláte. Pracujte ve více lidech aneb ve dvou se k práci snadněji přinutíte. Stanovte si priority, neříkejte si, že na půl hodiny nemá cenu nic začínat, zkuste využít nějakou z ověřených metod pro práci s časem (např. metoda GTD, snaha nepřetrhnout řetěz, ). Tuto radu je třeba brát s rezervou, protože někteří odborníci tvrdí, že prokrastinace není problém špatného time managementu: Říci někomu s prokrastinací, aby si koupil diář, je jako říci někomu s chronickou depresí, aby se prostě rozveselil. Nebuďte perfekcionisty problémy s prokrastinací prý souvisejí s perfekcionismem. Máte strach, že vaše práce nebude perfektní bojíte se s ní vůbec začít a nakonec opět odevzdáváte práci 5 minut před termínem. Když už nic nezabírá, zkuste začít s hodinou soustředěné práce každý den a postupně si vytvořit pevné návyky. Pokud vám nehoří termín, nedávejte se do práce s tím, že dnes to celé uděláte! Nebo si alespoň práci rozplánujte na dílčí úkoly, abyste mohli sledovat, jak vám pěkně ubývají! Osobní doporučení Všichni máme čas, který můžeme prožít nebo promrhat. Rozhodnutí, co s ním uděláme, je jen na nás, ale co jednou uplyne, zmizí navždy. To jsou slova Bruce Leeho, legendárního popularizátora asijských bojových umění a zakladatele stylu JetKuneDo. Něco dokázat, pokud neumíme řídit sami sebe, jde dost těžko. Tak se člověk dopracuje jen k desítkám slibů, které neustále odkládá, posouvá a nikdy jim není schopen dostát. Návod na efektivní time management občas bývá vydáván v podobě rozsáhlých knih, které z něj dělají velkou vědu. Ve skutečnosti je síla v jednoduchosti. Pokud chcete opravdu řídit svůj čas, stanovte si několik jednoduchých pravidel a ta prostě dodržujte.má zkušenost je, že snažit se o cokoli příliš intenzivně je samo o sobě příčinou neúspěchu. Člověka, který neumí řídit svůj čas, poznáte poměrně snadno. Neustále nic nestíhá, nemá čas, posouvá termíny a stěžuje si na neúměrné množství rutiny, kterou musí dělat. Pokud se to děje týden nebo dva, je to normální. Po pár měsících je ale potřeba se zastavit a říci si dost takhle to dál nepůjde. Je možná paradoxní, že člověk, který neumí řídit svůj čas, se nejsnáze stane workoholikem, a dokonce může po určitou dobu vyvolávat obdiv, jak tvrdě a dlouze je schopen pracovat. Trochu jiná situace nastane, když dojde na výsledky. Pak se ukáže, že jich mnoho není, ale na druhou stranu není mnohdy těžké protiargumentovat obrovským množstvím hodin vykonané práce. Napište si seznam dílčích úkolů, které budete postupně odškrtávat. Občas se tomuto přístupu říká porcování mamuta. Připadá-li vám nějaký úkol obtížný, zdá se vám nezvládnutelný, a tím pádem se do něho nepustíte. Když si ho ale naporcujete na stravitelné dávky, hned se vám bude zdát snadnější a budete mít silnější tendenci a motivaci se do něj pustit. A o to přece jde! A ještě jedna zásadní poznámka pro řízení času. Jsou věci velice důležité, méně důležité, nedůležité a ne nezbytně potřebné. Podle toho k nim přistupujte. Tisíc dokončených ne nezbytně potřebných věcí je špatná zpráva v případě, že není dokončena ani jedna důležitá. g 6 7

6 pomocí barevných škál a přechodů, seriál datových sloupců a ikon. Dále Varianty lze i kombinovat. Informace Informace v případě porušení v případě podmínek porušení podmínek ako databáze Informace v případě porušení podmínek Excel 20 jako přítel aneb Konec bojů s tabulkami: Informace v případě porušení podmínek Obrázek 15: Podmíněné formátování se vzorcem omezení se objeví omezení jen se informace, objeví jen jen kterou informace, lze kterou snadno kterou lze lze ggg snadno Příklad Důležité! snadno ignorovat stiskem klávesy Enter. Potřebujete omezit pole tak, Podmíněné 3. lekce: Využití Excelu formátování jako databáze 21 omezení se objeví jen informace, kterou lze snadno a spol. ignorovat stiskem ignorovat klávesy stiskem Enter. klávesy Enter. aby bylo možné napsat bez výjimek jen datum od zítřejšího Důležité! 3. lekce: Využití Používejte Excelu jako volbu databáze Zastavit 20 pokud platí. Jinak mohou být nežádoucím způsobem ignorovat stiskem klávesy Enter. Varování Varování nevyhovující nevyhovující nevyhovující údaj musíte údaj potvrdit údaj musíte musíte potvrdit lekce: na chybovém Využití nevyhovující Excelu dialogu jako tlačítkem databáze údaj musíte Ano. Po- na potvrdit na dne dále. dmíněné formátování V odkazech aplikovány se vzorcem v podmíněném i další podmíněné formátování formáty, je které předvoleno překryjí prvotní volbu. 3. Varování chybovém dialogu tlačítkem Ano. 23 potvrdit na Na záložce Nastavení povolení postupy Díky podmíněnému formátování chybovém dialogu kud stisknete tlačítkem Enter, Ano. budete Pokud vráceni stisknete Pokud stisknete absolutní adresování, které je pro můžete snadno graficky zvýraznit ggg většinu Důležité! situací zpět nastavíte na Datum, rozsah chybovém na zápis údajů. dialogu tlačítkem Ano. Pokud stisknete Obrázek 14: Podmíněné formátování Pruhy, Enter, budete Enter, vráceni budete zpět vráceni na zápis zpět údajů. na zápis údajů. na Větší než, počáteční datum nevhodné. buňky podle Musíte obsažených ho údajů změnit pro klávesou Pokud jde F4 o na podmíněné relativní. Obrázek 18: Zakroužkovaná Enter, budete neplatná vráceni zpět data na zápis údajů. 3. lekce: Využití Excelu na vzorec: jako =DNES(). databáze 23 ém ání í formátování práci s nejrůznějšími je předvoleno seznamy a tabulkami Barevná formátování, stupnice, užívejte Ikony volbu Zastavit pokud platí. hodnotu. Tlačítko Opakovat nás vrátí na zá- Stop nelze zapsat jinou než povolenou Na záložce Chybové hlášení v kanceláři se vám proto určitě bude hodit. Příkaz Ověření dat Zakroužkovat neplatná data označí červeným zvolíte styl Stop a napíšete hlášení, 23 které eré rčeno je pro pro okamžité Stejně většinu Počet grafické tak situací omezení pravidel Podmiňovat zvýrazňování dat, je datový téměř lze podle formulář neomezený. hodnoty Jinak dotčené mohou buňky, být nežádoucím způsobem apli- kroužkem všechny buňky, ve kterých jsou údaje, nepovolené Ověřením styl zaručuje nejsilnější ochranu. chyby zobrazit. nebo podle vzorce odkaz na hodnotu 3. lekce: Využití Excelu jako databáze pis údaje, Storno chybný údaj smaže. Tento Obrázek lekce: Využití 18: Excelu Zakroužkovaná jako databáze neplatná data se má v případě nebo rozdělení textu do sloupců. Přinášíme ěnit klávesou tipy a triky, F4 na jak relativní. jiné na to. buňky nebo pomocí výpočtu, kovány který i další musí podmíněné mít jako formáty, výsledek které hodnoty překryjí prvotní PRAVDA volbu. Podmiňovat lze podle hodnoty dotčené buňky, dat. nebo Zakroužkování podle vzorce se odkaz netiskne. Kontrola Příkaz nepovolených Ověření hodnot dat Zakroužkovat neplatná data označí červeným e pravidel 7.2 Ověření (=1) nebo (omezení) NEPRAVDA dat (=0). Obrázek na hodnotu jiné buňky nebo pomocí výpočtu, který musí mít jako výsledek hodnoty PRAVDA (=1) nebo NEPRAVDA (=0). omezovacích Stop nelze Stop 18: nelze Zakroužkovaná Stop Ověřování zapsat nelze jinou neplatná zapsat se provádí než povolenou jinou data než Obrázek pouze při vkládání hodnotu. povolenou 18: údajů. Tlačítko Zakroužkovaná hodnotu. Byla-li v Opakovat Tlačítko neplatná buňkách před nás Opakovat nastavením vrátí data na nás vrátí na neomezený. kroužkem podmínek zapsat všechny jinou data, nebo než buňky, povolenou došlo-li ve k dodatečné kterých hodnotu. změně jsou Tlačítko podmínek, údaje, Opakovat nepovolené chybové nás vrátí Ověřením na mátování zápis údaje, Storno chybný údaj smaže. 7.3 Příkaz Datový Ověření formulář dat Zakroužkovat neplatná zápis Příkaz údaje, data Storno hlášení Ověření označí chybný se červeným neobjeví. dat Zakroužkovat údaj smaže. Příkaz Ověření neplatná dat Zakroužkovat data označí neplatná červeným data označí červeným Tento kroužkem styl dat. zaručuje Zakroužkování Storno chybný údaj Do databázové Tip! tabulky je nutné vkládat jen taková data, která zápis údaje, á všechny nejsilnější se buňky, ve kterých ochranu. netiskne. smaže. jsou údaje, nepovolené dat. Ověření (omezení) kroužkem dat všechny buňky, ve kterých Tento jsou kroužkem údaje, styl zaručuje nepovolené všechny nejsilnější Ověřením buňky, ochranu. ve kterých jsou údaje, nepovolené Ověřením echodů, odpovídají typu pole. Například je-li v datumovém poli Zakroužkování se netiskne. ) dat Ke zvýraznění používejte přednostně barvu písma Do a barevnou databázové napsáno výplň Formulář tabulky buňky. je nutné slouží Raději vkládat k pohodlnému jen taková data, která dat. odpovídají Zakroužkování typu pole. se Napří- netiskne. dat. vkládání dat do tabulky, Tento styl jejich zaručuje vyhledávání nejsilnější a filtraci. ochranu. Zakroužkovaná le Někdy neměňte příští měsíc, font, řez těžko písma můžete ani formát takový čísla. Příklad Zakroužkování se netiskne. neplatná data údaj rozumně klad je-li zpracovat. Tabulka v datovém poli Aby smí napsáno k mít těmto maximálně 32 polí Příklad (sloupců) včetně 7.3 výpočtových. Datový formulář Pod tabulkou Správce pravidel podmíněného formátování Někdy příští ndividuálně je nutné vkládat pro barvu jen písma, taková ohraničení data, a pozadí která buněk. Příklad a pozadí buněk. měsíc, těžko můžete takový údaj rozumně ggg Důležité! Datový formulář chybám nedocházelo, musíte omezit uživatelům možnost zpracovat. 7.3 zápisu Aby Datový nesmí k údajů být těmto chybám jen formulář souhrnný na řádek. Tip! nedocházelo, Rozdělujete-li (sloupec) Formulář slouží k pohodlnému vkládání dat do tabulky, jejich vyhledávání a filtraci. Tabulka smí mít maximálně 32 polí (sloupců) včetně vý- apříklad je-li v datumovém poli napsáno Potřebujete 7.3 Datový omezit Potřebujete pole formulář Formulář omezit tak, aby pole bylo slouží tak, možné aby k pohodlnému bylo napsat možné bez výjimek napsat vkládání bez jen dat výjimek datum do tabulky, od jen datum jejich od vyhledávání a filtraci. Ke musíte omezit uživatelům možnost zápisu údajů jen na povolené hodnoty. zítřejšího vložit dne potřebný dále. počet prázdných počtových. Pod tabulkou nesmí být souhrnný řádek. Datový formulář vložíte přes v tabulce, je nutné napřed za něj povolené zvýraznění používejte hodnoty. přednostně Potřebujete omezit pole tak, aby bylo možné napsat bez výjimek jen datum od žko můžete takový údaj rozumně zpracovat. Aby k těmto Formulář Obrázek slouží 19: k Datový pohodlnému formulář vkládání zítřejšího s tabulkou dne dále. Tabulka smí mít maximálně 32 polí (sloupců) včetně výpočtových. Pod tabulkou barvu písma a barevnou výplň buňky. dat Formulář do tabulky, slouží jejich k pohodlnému vyhledávání vkládání a filtraci. zítřejšího sloupců. dne V dále. dat do tabulky, jejich vyhledávání a filtraci. opačném případě by ikonu, kterou si musíte kud platí. Jinak mohou Raději být neměňte nežádoucím font, řez způsobem písma ani Základní typy dat Tabulka smí mít maximálně 32 polí (sloupců) došlo k přepsání obsahu sousedních sloupců. povolení V nově nastavíte vzniklých na usíte omezit uživatelům možnost zápisu do panelu nástrojů Rychlý Obrázek údajů jen ekce: Využití Excelu jako databáze Číslo 16: na Ověření desetinné nebo dat Tabulka včetně záložce smí výpočtových. nesmí být souhrnný mít Nastavení: maximálně Pod povolení 32 tabulkou řádek. formát čísla. Datový formulář vložíte přes ikonu, Na záložce kterou Nastavení: způsobem é formáty, které překryjí prvotní volbu. polí nastavíte Datum, (sloupců) rozsah na včetně Datum, na Větší výpočtových. rozsah než, na počáteční Větší Pod než, tabulkou počáteční 21 přístup vložit sami. Při celé nesmí si musíte být do souhrnný panelu řádek. nástrojů Rychlý datum přístup nesmí Na záložce datum být sloupcích na souhrnný Nastavení: vzorec: je nutné =DNES() řádek. povolení nastavíte na Datum, rozsah na Větší než, počáteční na vzorec: =DNES() Obrázek správně 19: Datový nastavit typ údajů číslo, datum (se přidání formulář nového s tabulkou záznamu Datum formátování se vloží současně vzorce ggg Pruhy, Základní Důležité! typy dat Čas vložit sami. datum na vzorec: =DNES() Na záložce správným Chybové pořadím hlášení: den měsíc zvolíte z styl předchozího Stop a napíšete řádku (pole hlášení, které se má v případě Obrázek 19: Datový formulář Na s tabulkou záložce Chybové hlášení: zvolíte styl Stop a napíšete hlášení, které se má v případě revná stupnice, Ikony orcem Text s omezením Obrázek rok), 19: nebo univerzální typ text. s tabulkou Obrázek 16: Ověření dat Na záložce Datový Chybové formulář hlášení: zvolíte vložíte vzorců styl přes Stop ikonu, se a zobrazují, napíšete kterou ale hlášení, které se má v případě chyby zobrazit. Číslo desetinné nebo celé délky chyby zobrazit. Nepotřebné sloupce lze odmítnout formulář zobrazit. si musíte nelze je vyplnit) a řádek ty dotčené buňky, nebo podle vzorce odkaz na hodnotu Datový Při přidání formulář nového vložíte záznamu přes se ikonu, vloží kterou Předem definovaný Datový chyby volbou vložíte do Přeskočit. přes panelu Pozor ikonu, nástrojů si kterou Rychlý přístup se podle vzoru zformátuje. Kromě vkládání no- očtu, který musí mít jako Datum výsledek hodnoty PRAVDA seznam údajů si současně musíte do vzorce panelu z předchozího nástrojů Rychlý řádku Kontrola dejte nepovolených zvláště na: hodnot Vlastní definice Kontrola přístup (pole vzorců se zobrazují, nepovolených si musíte Nestandardní do panelu hodnot vložit nástrojů sami. ale nelze je vyplnit) mezery v Rychlý kalendářních datech. lář používat i k odstra- přístup vých záznamů lze formu- ). dkaz na hodnotu podmínky pomocí leno Čas vložit a řádek sami. se podle vzoru zformátuje. Kontrola nepovolených hodnot celé vzorce. Výsledkem 3. lekce: Využití Excelu jako databáze 22 Ověřování vložit se Ověřování provádí sami. pouze se provádí vkládání pouze při údajů. vkládání Byla-li údajů. Byla-li v buňkách před nastavením oty PRAVDA Čísla, Při která přidání mají desetinnou nového záznamu ňování se a v filtraci buňkách vloží dat. před nastavením Text s omezením délky vzorce musí být Ověřování se provádí pouze při vkládání údajů. Byla-li v buňkách před nastavením omezovacích tečku místo podmínek čárky a čárku data, nebo nebo došlo-li k dodatečné změně podmínek, chybové ednostně barvu písma a barevnou výplň buňky. Raději hodnota PRAVDA Při Kromě přidání vkládání nového nových záznamu záznamů se vloží omezovacích lze formulář podmínek používat i data, k odstraňování nebo došlo-li a filtraci k dodatečné dat. změně podmínek, chybové Ověření dat Datový formulář s tabulkou Při omezovacích přidání tečku nového současně místo podmínek řádové záznamu vzorce mezery. data, se vloží z Úrovně mezení nebo předchozího došlo-li k dodatečné řádku (pole změně vzorců podmínek, se zobrazují, chybové ale nelze je vyplnit) Předem definovaný seznam údajů pro povolení zápisu. hlášení se neobjeví. formát ní. čísla. současně Ověření dat vzorce Chybová hlášení z předchozího řádku hlášení (pole se neobjeví. vzorců se Řádové zobrazují, mezery v číslech, které současně hlášení vzorce se neobjeví. a řádek ale z předchozího se podle nelze je vzoru vyplnit) řádku (pole zformátuje. vzorců Rozdělení se zobrazují, textu do ale sloupců Obrázek 17: Ověření dat Chybová hlášení 7.4 Rozdělení textu do sloupců nelze je vyplnit) mohou být zapsány jako pevné Vlastní definice podmínky pomocí vzorce. Výsledkem vzorce a řádek musí se být podle hodnota vzoru zformátuje. Při načítání tabulky v textovém formátu nebo ve špatně navržené databázi lky a řádek se mezery podle (Alt+0160). vzoru zformátuje. může být v buňkách jednoho pole spojeno více údajů, což je nežádoucí uňky. Raději Na záložce Chybové Podmíněné formátování PRAVDA se vzorcem pro povolení zápisu. Úrovně hlášení Je to omezení je velmi důležitá volba situace podobná Podmíněnému Při načítání formátování tabulky v textovém formátu nebo ve špatně Kromě navržené vkládání databázi nových například záznamů křestní lze jméno formulář s příjmením používat nebo i hodnota k odstraňování s měrnou jednotkou. a filtraci Text dat. můžete rozdělovat dvěma postupy. seznam údajů Na záložce Chybové hlášení je velmi Pokud by převod neproběhl Styl, která nejen že změní informační ikonu na Kromě vkládání nových záznamů lze formulář používat i k odstraňování a filtraci dat. V odkazech se v vzorcem. podmíněném formátování je důležitá volba Styl, která nejenže změní hlavně být informační hodnota rozhoduje ikonu o na úrovni chybové hláš- a později v tabulce odstranit nevodního textu. může být v buňkách jednoho pole spojeno Kromě více údajů, správně, vkládání což je je vhodné nových nežádoucí zvolit záznamů typ Text například lze formulář Pevná šířka používat v každém i k odstraňování novém poli bude a filtraci stejný počet dat. znaků, oddělených z pů- mínky pomocí předvoleno vzorce. absolutní Výsledkem adresování, chybové vzorce které hlášce, je musí ale pro většinu situací nevhodné. Musíte ho ce, ale hlavně rozhoduje o úrovni žádoucí znaky a nastavit správný Oddělovač znak (středník, mezera, tabulátor či jakýkoliv jiný znak), který lení zápisu. změnit Je Ke to klávesou situace každému F4 podobná na typu relativní. omezení. 7.4 Rozdělení křestní jméno textu s příjmením do sloupců nebo hodnota s měrnou 7.4 jednotkou. Rozdělení textu do sloupců povolených Podmíněnému dat omezení. se formátování ještě nastavují požadované omezující hodnoty 7.4 Rozdělení formát. textu do sloupců ukončuje obsah pole. g Při načítání tabulky v textovém formátu nebo ve špatně navržené databázi Při Text načítání můžete tabulky rozdělovat v textovém dvěma formátu postupy. nebo ve špatně navržené databázi maximum, minimum nebo povolený seznam hodnot. Tyto hodnoty můžete napsat jako data, která Při načítání tabulky může být v textovém v buňkách formátu jednoho nebo pole ve špatně spojeno navržené více údajů, databázi což je nežádoucí například 8 Informace v případě může porušení být v buňkách podmínek jednoho pole spojeno více údajů, což je nežádoucí například 9 přímé konstanty, jako odkazy na buňky nebo jako vzorce. Pevná šířka v každém novém poli bude omezení se objeví jen informace, kterou lze snadno může stejný být v počet buňkách křestní znaků, jednoho jméno oddělených s pole příjmením spojeno nebo více údajů, hodnota což s je měrnou nežádoucí jednotkou. například křestní jméno s příjmením nebo hodnota s měrnou jednotkou. poli napsáno můžete nastavit podmínky individuálně pro barvu 3. lekce: písma, Využití ohraničení Excelu jako a pozadí databáze buněk. ených dat se ještě nastavují požadované omezující hodnoty 21 Autor dvoustrany: Ing. Mgr. Jiří Svoboda chybové hlášce, chybové ale hlavně hlášce, rozhoduje ale hlavně o rozhoduje úrovni o úrovni chybové hlášce, ale hlavně rozhoduje o úrovni omezení. omezení. omezení. seriál

7 adresář životní styl gggosvědčená místa pro pracovní setkání Potřebujete udělat rezervaci pro pracovní oběd vedení vaší organizace v restauraci, kde se dobře vaří, obsluha je diskrétní a jednání neruší třískání talíři? Na základě doporučení našich office manažerek z terénu, tedy z konkrétních organizací soukromého a veřejného sektoru, vybíráme z míst, kde jsou na pracovní schůzky a setkání adekvátně zařízeni. V rámci ukázky nabízíme několik tipů z různých krajů České republiky. olomouc Restaurace Podkova je jen kousek od historického centra města a její interiér připomíná zámek jako z pohádky. Na pracovní i jiné společenské příležitosti jsou tu zařízeni. Vaří především dobrou českou kuchyni a v rámci gastronomického zážitku mohou hosté sledovat přípravu pokrmů na velkém vnitřním grilu. (www.restaurant-podkova.eu) Český krumlov Papa's Living Restaurant má v Krumlově již dlouhou tradici, pracovní oběd se tu možná příjemně protáhne v teplých měsících nejlépe na zahrádce přímo nad řekou Vltavou. Vaří se zde americká, česká, italská i mezinárodní kuchyně. V nabídce je řada lehčích jídel, která člověka na zbytek pracovního dne zbytečně neunaví. (www.papas.cz) gggkancelářské potřeby výhodně: ověření dodavatelé plzeň Ristorante Budino je italská restaurace s rodinnou atmosférou. Jak říká zdejší šéfkuchař David Vavroch, cílem je nabízet hostům jednoduchá a nekomplikovaná jídla z výborných surovin, dobré víno i espresso. Na komorní pracovní oběd ideální místo. (www.budino.cz) Brno Výborná španělská kuchyně z kvalitních surovin, milá obsluha, samostatný salonek pro dvacet osob a připravenost na pracovní porady i večírky, to vše skýtá autentická španělská restaurace Paladea. Na přání pro hosty sestaví speciální degustační menu. (www.paladea.cz) karlovy vary Pro poněkud luxusnější oběd s obchodními partnery se hodí restaurace Promenáda, která se nachází v naprostém srdci města, jen pár kroků od hlavních kolonád. Vaří pouze z čerstvých surovin a mají také výbornou kávu. (hotel-promenada.cz) Praha Restaurace Zvonařka na Vinohradech má jednak sympatický interiér, ovšem především se může chlubit obrovskou terasou s výhledem na město. Vaří speciality české i mezinárodní kuchyně, milá obsluha přispěje k hladkému průběhu jakékoli pracovní schůzky. (www.restauracezvonarka.cz) Udělali jsme průzkum mezi office manažerkami, asistentkami a sekretářkami našimi čtenářkami zjišťovali jsme, jakého dodavatele kancelářských potřeb mohou na základě svých dlouhodobých zkušeností doporučit. Tentokrát tedy jmenujeme první dva konkrétní ověřené dodavatele, jejichž jména mezi oslovenými respondentkami zaznívala nejčastěji. Podle jejich slov jsou tito dodavatelé spolehliví, mají slušné ceny, operují rychle a jsou schopni svým zákazníkům připravit speciální nabídky na míru. Activa: Dobře známá velmoc kancelářských potřeb (www.activa.cz) se širokým sortimentem vám doručí potřeby následující pracovní den při přijetí objednávky v pracovní době. Doprava zboží je zdarma u objednávek přesahujících částku 1000 Kč bez DPH. Vrátit můžete dodané kancelářské potřeby do 14 dnů. Lyreco: Stránky české odnože mezinárodní společnosti Lyreco najdete na adrese Kancelářské potřeby vám dodají zdarma při objednávce nad 900 korun, a když objednávku uděláte do půl šesté odpoledne, přivezou ji hned druhý den. Samozřejmě můžete dodané zboží do 30 dnů vrátit. Základní stavební kameny oděvu do každé kanceláře Klára Klempířová Doporučuji vycházet při kombinování oděvů do pracovního procesu z těchto základních kousků: BÍLÁ KOŠILE z kvalitní bavlny nebo z hedvábí s drobnými perleťovými čtyřdírkovými knoflíčky. Límeček u žen není podmínkou, některým může více slušet vázačka, jiným hladký průkrčník. BÍLÉ TRIČKO jednoduché, raději bavlněné bez příměsi lycry, s pěkně zapraveným průkrčníkem v padnoucí velikosti. TMAVÝ KOSTÝM/OBLEK (SAKO + KALHOTY NEBO SUKNĚ). Nejčastěji černý, ale lze zvolit i tmavě modrou/ultra tmavě hnědou, sluší-li lépe. KVALITNÍ KOŽENÉ DOPLŇKY bo ty, kabela, pásek. Zde není nezbytné dbát na značku a ani k sobě už nemusí barevně ladit, ale měly by být z kvalitního materiálu, luxusně zpracované a ve tvaru a velikosti, která se dobře hodí k postavě. Zrekapitulujme základní prvky oděvu vhodného do kanceláře, abychom se v příštím díle mohli věnovat i poněkud odvážnější módě pro různé zvláštní pracovní (i volnočasové) příležitosti. Ověřené rady vám přináší Klára Klempířová, stylistka, majitelka poradny Módní ordinace a autorka atraktivní obrazové přílohy Nové velké knihy etikety Ladislava Špačka. POUZDROVÉ ŠATY jednobarevné, ideálně černé, dokonale padnoucí a lichotící postavě z luxusního, ale neokázalého materiálu, aby mohly být nošeny jako MALÉ ČERNÉ (se šperky nebo výraznou bižuteríí) nebo přes den na důležité schůzky (doplněné sakem nebo podložené košilí). ŠÁL PASHMINA dostatečně rozměrná, aby mohla sloužit jako přehoz přes společenské šaty, ale natolik jemná, aby se dala uvázat kolem krku přes kabát nebo bundu. Nejlépe v barvě, která ladí k očím a sedí s různými svršky. TMAVÉ DŽÍNY Pro někoho jsou nejlepší tmavě modré, pro jiného černé podle vkusu a souměrnosti postavy. Ve formálním stylu by ale nikdy neměly být otrhané či příliš opotřebované. g 10 11

8 Příští číslo vychází již za dva měsíce! Připravujeme pro vás: Úskalí vaší hmotné odpovědnosti Praktické nástroje pro hlídání termínů Co si pohlídat u daňových dokladů Mobilní aplikace pro chod kanceláře Asertivita vůči kolegům Office gastronomie

Time management. Excel jako přítel. Téma měsíce: aneb. Jak zefektivnit svou práci. aneb. Konec bojů s tabulkami

Time management. Excel jako přítel. Téma měsíce: aneb. Jak zefektivnit svou práci. aneb. Konec bojů s tabulkami 2015 Č a s o p i s p r o p r o f e s n í r oz voj a ž i vot n í st y l Téma měsíce: Time management aneb Jak zefektivnit svou práci Excel jako přítel aneb Konec bojů s tabulkami název o časopise rubriky

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Osobní efektivita Konference ACERT Asociace certifikovaných jazykových škol JAK DÁL V JAZYKOVÝCH ŠKOLÁCH. Miriam Zábrženská 31. 3.

Osobní efektivita Konference ACERT Asociace certifikovaných jazykových škol JAK DÁL V JAZYKOVÝCH ŠKOLÁCH. Miriam Zábrženská 31. 3. Osobní efektivita Konference ACERT Asociace certifikovaných jazykových škol JAK DÁL V JAZYKOVÝCH ŠKOLÁCH Miriam Zábrženská 31. 3. 2012 JAK TO POZNÁM Cvičení: Oznámkujte se na stupnici od 1 do 10 (1 nejhorší,

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Kopírování vzorců v mnoha případech je třeba provést stejný výpočet

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

TIME MANAGEMENT JAK EFEKTIVNĚ VYUŽÍVAT SVŮJ ČAS 1. CO TO JE TIME MANAGEMENT 2 2. STANOVENÍ CÍLŮ A PRIORIT 2 3. ORGANIZOVÁNÍ ČASU 4 4.

TIME MANAGEMENT JAK EFEKTIVNĚ VYUŽÍVAT SVŮJ ČAS 1. CO TO JE TIME MANAGEMENT 2 2. STANOVENÍ CÍLŮ A PRIORIT 2 3. ORGANIZOVÁNÍ ČASU 4 4. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI JAK EFEKTIVNĚ VYUŽÍVAT SVŮJ ČAS 1. CO TO JE 2 2. STANOVENÍ CÍLŮ A PRIORIT 2 3. ORGANIZOVÁNÍ ČASU 4 4. ŽROUTI ČASU 4 VOLITELNÝ PŘEDMĚT

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security v aplikaci V Security funkcích, které jsou nově ve verzích Car Control Basic a Standard, vás seznámíme s možností využití alertů například pro dohled nad

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

MS EXCEL - Podmíněné formátování

MS EXCEL - Podmíněné formátování MS EXCEL - Podmíněné formátování Podmíněné formátování je velmi užitečná možnost formátování v Excelu, pomocí které je možné: Zpřehlednění dat Lepší čitelnost výsledků Zvýraznění buněk obsahující chybovou

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Google Apps. kalendář 3. verze 2012

Google Apps. kalendář 3. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Úkoly... Vytvoření úkolu... Úprava seznamu úkolů... Označení splněného úkolu... Tisk seznamu úkolů... Změna termínu úkolů... Úvod V dnešní době chce

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk Microsoft Office Excel vlastní formát buněk Karel Dvořák 2011 Formát buněk Běžné formáty buněk vybíráme v seznamu formátů ve skupině Číslo. V některých případech potřebujeme formát v trochu jiné podobě,

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Smartphone kdysi. Na počátku byl. SIMON (IBM, 1992)

Smartphone kdysi. Na počátku byl. SIMON (IBM, 1992) Mobilní platformy očima uživatelů 1 Smartphone kdysi Na počátku byl. SIMON (IBM, 1992) Smartphone dnes Nyní ios Apple Android Acer, HTC, Samsung, Nokia.. Windows Phone HTC, Samsung, Dell, Nokia a další..

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

MS OFFICE PUBLISHER 2010

MS OFFICE PUBLISHER 2010 Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D19_Z_OFF_PUB.docx Informatika MS Office MS Publisher MS OFFICE PUBLISHER 2010 ÚVOD

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

FORMÁTOVÁNÍ 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 3 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Visual Basic for Application

Visual Basic for Application Visual Basic for Application Leopold Bartoš 1 Začátek 1.1 Úvod Visual Basic for Application (VBA) je programové prostředí pro produkty, které jsou zahrnuty do balíku, který dostal jméno Microsoft Office.

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0632

CZ.1.07/1.5.00/34.0632 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Excel Formát buňky Ing. Silvana Žárská

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

modul programu SSB2000

modul programu SSB2000 modul programu SSB2000 Obsah 1. O modulu...3 1.1. Co je to modul SSBlog?...3 1.2. Je modul SSBlog součástí programu SSB2000?...3 1.3. Co modul zaznamenává?...3 1.4. Co modul nezaznamenává?...3 1.5. Ovlivní

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Upgrade 2.84.01 (prosinec 2010) - Novinky a změny v programu SLP

Upgrade 2.84.01 (prosinec 2010) - Novinky a změny v programu SLP Upgrade 2.84.01 (prosinec 2010) - Novinky a změny v programu SLP 1) NČLP verze 2.31.01 byl aktualizován a doplněn. Nové laboratorní položky mají klíče od 16506 do 16533. 2) Nové laboratorní položky - z

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Manuál klientského systému

Manuál klientského systému Manuál klientského systému Přihlášení Přihlášení do systému provedete na adrese: www.slever.cz/client Přihlašovací jméno a heslo Vám bylo zasláno na Váš email. Přehled akcí Po přihlášení do systému uvidíte:

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 1 Na co jsme mysleli, když jsme to tvořili Když jsme vymýšleli nové vyhledávání na Prace.cz, kromě

Více

KRÁTKÉ ZPRÁVY. Seznam novinek NEWS. Tipy a triky. Novinky verze 14.03. 1) Zrušení neexistujících skladů. Systém PROFYLAX 10 let na trhu!

KRÁTKÉ ZPRÁVY. Seznam novinek NEWS. Tipy a triky. Novinky verze 14.03. 1) Zrušení neexistujících skladů. Systém PROFYLAX 10 let na trhu! KRÁTKÉ ZPRÁVY Systém PROFYLAX 10 let na trhu! Pracujeme na zcela novém produktu! MobiPFX je mobilní aplikace určená pro údržbu, seřizovače i operátory strojů a mistry výroby. Z chytrých telefonů bude možné

Více