Poznámka: K jednomu databázovému souboru mohu vytvořit několik formulářů. Podobně mohu vytvořit více databázových souborů. Formulářový dopis č.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámka: K jednomu databázovému souboru mohu vytvořit několik formulářů. Podobně mohu vytvořit více databázových souborů. Formulářový dopis č."

Transkript

1 Pokud potřebuji vytisknout formulář třeba s paní Dočkalovou, nastavím 3. záznam a vytisknu. Pokud bych chtěl vytisknout všechny zaměstnance a nechci přepínat mezi záznamy, vrátím se do nabídky HK, stisknu <Sloučit> a ještě jednou <Sloučit>. Program automaticky vygeneruje formulářový dokument s tolika stránkami, kolik mám lidí v databázi (pokud hlavní formulář je jednostránkový). Tento nový dokument je třeba pojmenovat, třeba zaměstnanci.doc. Jistě jste si všimli, že během slučování se objevila nabídka Definice dotazu. S její pomocí mohu provádět jednoduché filtrování slučovaných dat podle zadaných podmínek. pokud chci podle zadání vybrat pouze lidi z obchodního oddělení, stisknu tlačítko Definice dotazu a zadám Oddělení je rovno obchodní Pokud nebudu slučovat (t.j. generovat formulář se záznamy splňující zadanou podmínku), pohybem po databázi (červené šipky) se zobrazí pouze zaměstnanci obchodního oddělení. Pozor! Při nové tvorbě dotazu pokud přecházím z vygenerovaných formulářů musím přejít zpět do výchozího prvního formuláře, kterým jsem začínal. Podle tohoto návodu můžete postupovat při řešení dalších úloh. Poznámka: K jednomu databázovému souboru mohu vytvořit několik formulářů. Podobně mohu vytvořit více databázových souborů. Formulářový dopis č. 1 Databázový soubor č. 1 Formulářový dopis č. 2 Databázový soubor č. 2 Formulářový dopis č. 3 str. 38 Textový editor MS Word

2 Těžší úkol stojí před námi. Vytvoříme jedno stránkový formulář s tabulkou, která bude obsahovat všechny zaměstnance. č.29 F 3 Do 1. řádku tabulky vložíme názvy slučovaných polí. Na začátek prvního řádku vložíme <Další záznam> (v nabídce HK <Vložit pole>). Stejně postupujeme dál. Naše tabulka bude vypadat takto: <OČ> <PŘ> <JM> <OD> <PL> <PO> <Další záznam> <OČ> <PŘ> <JM> <OD> <PL> <PO> <Další záznam> <OČ> <PŘ> <JM> <OD> <PL> <PO> <Další záznam> <OČ> <PŘ> <JM> <OD> <PL> <PO> Po stisku tlačítka <<ABC>> se zobrazí zaměstnanci z databáze. Pokud bychom nevložili <Další záznam>, viděli bychom pouze jednoho zaměstnance ve všech řádcích tabulky. Poznámka: Nelíbí se Vám implicitní nastavení dokumentu po spuštění Wordu. Bez problému ho můžete změnit. Spusťte Word, nastavte prázdný dokument tak, jak chcete aby byl nastaven vždy po každém spuštění Wordu. Například můžete změnit velikost a typ písma, vzhled stránky apod.. Potom zvolte Soubor-Uložit jako Typ souboru Šablona dokumentu, Název souboru-normal- Uložit-Přepsat-Ano. Textový editor MS Word str. 39

3 Tabulkový kalkulátor Excel i Program Microsoft Excel je tabulkový kalkulátor, který slouží především k provádění různých výpočtů, tvorbě seznamů, grafů a různým pohledům na data uložená v tabulkové formě. Základním prvkem Excelu je sešit (na úrovni souboru). Ten se skládá z listů a každý list se skládá z buněk, které mají svoji přesnou identifikaci. sešit s názvem e trend buňka s adresou F13 List s názvem trend str. 4 Tabulkový kalkulátor MS Excel

4 (zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd. Při práci v buňkách Excel nabízí urychlovací funkce. Základní je tzv. úchyt malý čtvereček u každé buňky v pravém dolním rohu. úchyt Úchyt lze stisknout LM nebo PM. Pokud stisknu levé tlačítko myši na úchytu, držím a táhnu směrem dolů (LLM), mohu vytvořit např. řadu nebo pondělí úterý.... Tyto seznamy jsou předdefinovány. Mohu vytvářet vlastní seznamy přes nabídku: Nástroje-Možnosti-Seznamynapíšu 1. položku seznamu Novák Jan, napíšu další položku seznamu Pokorný Josef atd. Potom stisknu tlačítko Přidat. Potom stačí do buňky vložit první jméno ze seznamu a s pomocí úchytu rychle vytvořit celý uživatelsky definovaný seznam. Novák Jan Pokorný Josef a další Další automatickou funkcí je zapisování stejných textů do sloupce. Pokud zapisuji text, který se již ve sloupci nachází, objeví se při zapisování stejného textu kopie textu. Přechodem na další řádek ve sloupci potvrdíme kopii textu. obchodní obchodní obchodní obchodní Mezi další automatické služby patří např. automatická oprava pravopisu nebo automatické nahrazování textu. Někdy nám zmíněná funkce může překážet, a proto je lepší ji vypnout v nabídce: Nástroje-Automatické opravy-zrušíme volbu Nahrazovat text při psaní. Pokud potřebuji vytvářet stejné obsahy v různých listech, použiji kopírování celého listu: Stisknu PM na názvu listu např. trend -Přesunout nebo Zkopírovat Vytvořit kopii OK. Vznikne nový Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 41

5 list trend (2) se stejným obsahem jako je list trend. Nový list mohu přejmenovat: stisknu PM na názvu listu-přejmenovat-napíšu nový název - <Enter>. V Excelu velmi často potřebuji vytvářet kopie buněk. Protože mohou být buňky propojeny, použiji vzorec: do vyvářené kopie napíšu rovnítko, stisknu původní buňku a klávesu <Enter>. Např. v buňce A8 vznikne vzorec =A5 (A5 původní buňka, A8-kopie). Dostanu sice stejný obsah, ale při změně původní buňky se změní obsah kopie buňky provázanost buněk zůstane zachována (viz. úloha Pokladna na str. 67). Někdy potřebuji zkopírovat z buněk obsahující vzorce pouze hodnoty jako výsledky vzorců: Označím buňky se vzorci, stisknu PM-Kopírovat, stisknu PM v sílové oblasti - zvolím Úpravy- Vložit jinak Hodnoty-OK. Pokud potřebuji nadepsat tabulku přímo do středu tabulky, označím buňky přesně nad tabulkou a zvolím tlačítko Sloučit a zarovnat na střed. Pokud potřebuji spojit 2 buňky obsahující text, použiji funkci CONCATENATE B C D 2 Souček Josef Souček Josef Vstoupím do prázdné buňky D2, stisknu tlačítko fx (na panelu)-vyberu funkci CONCATENATE, vyplním políčka s Textem 1,2,3 podle obrázku a potvrdím OK. V buňce D2 bude vzorec =CONCATENATE(B2;" ";C2) [ podle našeho příkladu =CONCATENATE("souček ";" ";"josef ") ] Potom vymažu buňku B2, označím buňku D2, zvolím PM-Kopírovat a dále v buňce B2 zvolím PM-Vložit jinak - Hodnoty-OK. Buňky C2 a D2 vymažu a buňku B2 upravím podle textu (2x LM přesně mezi popisy sloupců písmeny B a C). Celý postup lze samozřejmě aplikovat na celý sloupec jmen. str. 42 Tabulkový kalkulátor MS Excel

6 Pro opravu chyby ve vzorci stisknu LM v buňce se vzorcem a stisknu tlačítko <fx>. přizpůsobení šířky sloupce nejširšímu obsahu buňky : 2x LM v místě šipek Pokud potřebuji opačně rozhodit text oddělený mezerou nebo jiným symbolem do dvou buněk, postupuji následovně: Označím buňku (sloupec buněk) se jménem a příjmením (B2), vyberu nabídku Data-Text do sloupců-další- mezery-dokončit B C před 2 Souček Josef po 2 Souček Josef Jak vytisknu jen označenou část buněk? Zvolím Soubor-Tisk- Výběr Sestrojte grafy funkcí y 1 =x+1, y 2 =x 2 +1, y 3 =-x 2 +2, y 4 =sin(x) pro x od -2,5 do 2,5.Dále sestrojte graf funkce y 5 =(x+2) 2 +3 pro x od -5 do 5 a zjistěte její minimum.u funkce sin(x) nastavte, aby osa X protínala osu Y v bodě -5. Zkuste sami sestrojit grafy dalších funkcí, které znáte a zjistit její extrémy. Návod: Napíšu -2,5 a -2, označím tyto a další prázdné buňky, Úpravy-Vyplnit-Řady-Velikost kroku:,5 OK. Zvolím bodový graf z označených y-vých hodnot, v nabídce Řada v průvodci grafu doplním popis osy X hodnotami x. Do sloupce B napíšu příslušné vzorce a ostatní hodnoty y doplním tažením LM za úchyt. č.1 m 2 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 43

7 Posun osy u funkce sin(x): PM na ose Y - formát osy - Měřítko - Osa X protíná osu Y v hodnotě: -5 Ok. x -2,5-2 -1,5-1 -,5,5 1 1,5 2 2,5 y 1=x+1-1,5-1 -,5,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 y 2=x ,25 5 3,25 2 1,25 1 1,25 2 3,25 5 7,25 y 3=-x ,25-2 -,25 1 1,75 2 1,75 1 -, ,25 y 4=sin(x) -,598 -,99 -,997 -,841 -,479,4794,8415,9975,993,5985 y 1 =x ,5-2 -1,5-1 -,5,5 1 1,5 2 2,5 y 2 = x 2 +1 y 3 =-x ,25 5 3,25 2 1,25 1 1,25 2 3,25 5 7, ,5-2 -1,5-1 -,5,5 1 1,5 2 2, str. 44 Tabulkový kalkulátor MS Excel

8 y 4 =sin(x) 1,5 1,5 -,5-1 -1,5-2,5-2 -1,5-1 -,5,5 1 1,5 2 2,5 x y 5 =(x+2) Označím buňku A71 se vzorcem (s hodnotou 3) a zavolám: Nástroje - Řešitel. Nastavit buňku: $A$71 (tam je vzorec) Měněné buňky: $A$7 (tam je zatím hodnota x=-4 z intervalu -5 až 5) y=(x+2) původní čísla lokální minimum v bodě [-2;3] Rovno: Označím Min <Řešit> Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 45

9 č.2 m 2 Řešte graficky soustavy 2 rovnic o 2 neznámých x + 3y = 4 x + y = 3 x + y = 3 -x - y = 3 2x + 2y = 6 2x + 2y = 5 Návod: zvolím 2 x-ové souřadnice a y-ové dopočítám podle vzorce y=... Označím všechny y-ové souřadnice, zvolím spojnicový graf, v nabídce řada označím jako popis osy X x-ové souřadnice. x y1 4,67, y ,5 -,5 graf č. 1 graf č. 3 8, 6, 15 4, 2,, -2, -4, -6, -8, -1 3 Řada1 Řada Řada1 Řada2 graf č Řada1 Řada2 str. 46 Tabulkový kalkulátor MS Excel

10 Řešte graficky soustavy 2 rovnic o 2 neznámých. 4. -x + y = 3 x 2 +y = 4 Návod: Z 1. a ze 2. rovnice vyjádřím y. x-ové souřadnice v tabulce zvolím a y-ové dopočítám pomocí vzorce. Dále postupuji stejně jako při řešení soustav č.3 m 2 x -2,5-2 -1,5-1 -,5,5 1 1,5 y 1,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 y 2-2,25 1,75 3 3,75 4 3,75 3 1,75 Soustava má 2 řešení ,5-2 -1,5-1 -,5,5 1 1,5 Řada1 Řada2 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 47

11 č.4 m 3 Zjistěte graficky závislost přímek na parametrech a a b. y = a. x pro celočíselný parametr a od -3 do 3 y = x + b pro celočíselný parametr b od -3 do 3 Matematický závěr necháme na Vás. Prozkoumejte závislost grafu funkcí y=ax 2 a y=x 2 +b na parametrech a a b. Další příklady funkcí jistě vymyslíte sami. a < parametr x -2 5 y y y y 4 1 y y y y = a. x -2 5 y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 č.5 f 2 V této úloze spojíme 3 programy: Excel, Malování a Internetový Explorer. Zjistěte závislost napětí na proudu. Vytvořte graf. Nakreslete jednoduchý el. obvod pomocí programu Malování a na Internetu najděte informace o Ohmovi a zkopírujte je do Excelu. Výsledek vidíte na obrázku. Návod: zvolíme konstantní odpor R=2Ω. Proud zvolíme od 1 A do 6 A a napětí vypočítáme podle vzorce (Ohmův zákon). U (V) I (A) R (Ω) U I R Ohmův zákon U I R str. 48 Tabulkový kalkulátor MS Excel

12 I = G. U R = 1/G U = R. I G- vodivost (značka Siemens) Německý fyzik. Narodil se 16. května 1787 v rodině zámečnického mistra v Erlangenu v Německu. Brzy mu zemřela matka. Jeho otec se o něj příkladně staral a dokonce se učil matematiku a fyziku, aby synovi pomohl při studiích. Ve svém životě trpěl nedostatkem finančních prostředků - jak při studiích, tak i při své činnosti jako středoškolského profesora. Podmínky pro vědeckou práci neměl ideální. Prvního významného ocenění se mu dostalo až v roce obdržel vyznamenání od Londýnské královské společnosti. V roce 1849 byl povolán na mnichovskou univerzitu a tím se mu splnilo jeho velké přání. Zemřel 7. července 1854 ve věku 67 let. Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 49

13 č.6 F 2 Firma ABCD má ve svých kancelářích různé elektrické spotřebiče. Porovnejte jejich náklady podle jejich příkonu ve Watech, zadejte počet hodin denně a vypočítejte spotřebu za 1 měsíc a za 1 rok. Použijte absolutní adresaci. Vypočítejte průměrnou cenu spotřebičů za měsíc a zjistěte spotřebič s nejmenšími měsíčními a s největšími ročními náklady. Dále zjistěte celkovou spotřebu za 1 rok. Porovnejte náklady na spotřebu v jednotlivých kancelářích. Zvolte vhodný graf. Vložte vhodný obrázek. Která kancelář má nejvyšší náklady na spotřebu el. energie? Návod: Data v tabulce seřaďte podle kanceláře. Vytvořte kopii celého listu (PM na názvu listu List1- Přesunout nebo zkopírovat-vytvořit kopii) a pojmenujte ji Souhrn (PM na názvu listu- Přejmenovat). Dále Data-Souhrny- Kancelář-Souhrny-Za rok a vyberte 2 úroveň. Seřaďte výsledné součty od nejvyšších nákladů po nejnižší a vložte např. sloupcový graf. 1kWh 3,46 od Spotřeba elektrické energie kancelář spotřebič příkon(w) počet hod cena za měsíc za rok (36 dní) za den (3 dní) 1 vysavač ,7 Kč 332,16 Kč 3 985,92 Kč 12 kávovar 1 6,5 1,4 Kč 31,14 Kč 373,68 Kč 12 počítač 3 5 5,19 Kč 155,7 Kč 1 868,4 Kč 15 kávovar 2 75,5 1,3 Kč 38,93 Kč 467,1 Kč 15 notebook 5 5,87 Kč 25,95 Kč 311,4 Kč 24 mikrovlnka ,46 Kč 13,8 Kč 1 245,6 Kč 24 el. vařič ,81 Kč 114,18 Kč 1 37,16 Kč 24 varná konvice 1 2,6 4,15 Kč 124,56 Kč 1 494,72 Kč 45 mikrovlnka ,84 Kč 145,32 Kč 1 743,84 Kč 46 kávovar 3 15,5 2,6 Kč 77,85 Kč 934,2 Kč 5 televize 8,2,6 Kč 1,66 Kč 19,93 Kč 5 lampa - zářivka 5 3,52 Kč 15,57 Kč 186,84 Kč 56 mikrovlnka ,77 Kč 83,4 Kč 996,48 Kč 56 varná konvice 2 12,7 2,91 Kč 87,19 Kč 1 46,3 Kč průměr 3,89 Kč nejmenší 25,95 Kč nejvyšší 3 985,92 Kč celkem 7 6,5 Kč str. 5 Tabulkový kalkulátor MS Excel

14 Porovnání spotřeby el. energie v kancelářích Celkem z 24 Celkem z 1 Celkem z 12 Celkem z 56 Celkem z 45 Celkem z 46 Celkem z 15 Celkem z 5 Zpracujte tabulkově a graficky výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v roce 22. Do grafu umístěte fotografie politiků z Internetu. Nastavte orientaci stránky na šířku. Tabulku naformátujte (nepoužívejte automatický formát) a přidejte WordArt-ový nápis Volby 22. Pořadí Politická strana % Počet hlasů Adresa 1. ČSSD 3, ODS 24, KSČM 18, KOALICE 14, č.7 n 1 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 51

15 Volby 22 výsledky v % ČSSD 3,2 ODS 24,5 KSČM 18,5 KOALICE 14,3 č.8 n 2 Vytvořte tabulku knih podle předlohy. Zjistěte a) všechny díla od Vítězslava Nezvala b) všechny beletrie c) všechny vypůjčené knihy d) všechny knihy dražší než 5,- Kč e) sečtěte cenu všech knížek v knihovně f) vypočítejte průměrnou cenu knížek v knihovně g) seřaďte knihy podle titulu, podle autora, podle ceny od nejvyšší, dále podle druhu Ev. číslo Poř. Titul Autor Cena Půjčeno Druh číslo 58 1 Lví stopou Aleš Mikoláš 8, Beletrie člověk a příroda Aristotelés 38, Spol.vědy člověk a příroda Aristotelés 38, 1 Spol.vědy Novely Balzac Honoré de 7,8 Beletrie Psanci Balzac Honoré de 2, Beletrie Kniha apokryfů Čapek Karel 25, Beletrie Kytice z básní Erben Karel Jaromír 21, 1 Beletrie str. 52 Tabulkový kalkulátor MS Excel

16 54 7 Hoši od Bobří řeky Foglar Jaroslav 61, Beletrie Poupata Hrabal Bohumil 73, Beletrie Máj a jiné básně a prózy Mácha Karel Hynek 11,2 Beletrie Máj a jiné básně a prózy Mácha Karel Hynek 11,2 Beletrie Romány a povídky Mácha Karel Hynek 5, Beletrie Máj a jiné básně a prózy Mácha Karel Hynek 11,2 Beletrie Daleká pouč Mácha Karel Hynek 3, Beletrie Zápisky a korespondence Němcová Božena 5, Beletrie Babička Němcová Božena 5,6 Beletrie 5 13 Dílo Nezval Vítězslav 12, 1 Beletrie Manifesty a eseje Nezval Vítězslav 33, Beletrie Moderní básnické směry Nezval Vítězslav 25, Lit.věda Moderní básnické směry Nezval Vítězslav 25, Lit.věda Milenci a vrazi Páral Vladimír 25, Beletrie Pokušení A-ZZ Páral Vladimír 2, 1 Beletrie Výstup na Eiger Pavel Ota 23, Beletrie Počasí kolem nás Seifert Vladimír 119, Zeměpis Zátopkovi vypravují Zátopek Emil a Dana 5, Beletrie Vytvořte fakturu podle předlohy. Firma ABCD s.r.o. prodává zboží firmě IST PLUS s.r.o. Nápověda: Množství a cenu za jednotku zapíšu já, DPH vypočítám podle vzorce Cena za jedn. *,22 a celkovou cenu v řádku vypočítám podle vzorce Množství * Cena za jedn. Celkem bez daně vypočítám podle vzorce SUM. Celkový základ bez daně ve spodní tabulce zkopíruji, Cekem DPH 22%= Celkem základ daně*,22 č.9 F 1 Celkem cena vč. DPH= Celkem základ daně +Cekem DPH 22% Pro zarovnání obsahu buněk svisle a vodorovně na střed použiji nabídku: Formát-Buňky- Zarovnání-Vodorovně a Svisle. Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 53

17 FAKTURA- DAŇOVÝ DOKLAD Prodejce: Kupující: ABCD s. r. o. IST PLUS spol.s r. o. U veletrhu 15 Sokolovská 1 18 Praha Šumperk 1 Tel: Fax: 745/ Variabilní symbol: 1222 IČO: Konstant. symbol: 8 DIČ: Číslo účtu: /8 DIČ: --- IČO: Číslo faktury: 1222 Den splatnosti: Konečný příjemce : Den fakturace: Objednávka číslo: 42 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: Fakturujeme Vám za dodávku : Název Množství Jedn. Cena za jedn. DPH 22% Suma KČ Pojistka BR-2 1 ks 1, 22, 1, Přepínač S-3 12 ks 12,4 32,74 148,8 Kabel Supra 45 m 28,3 2 81, , Celkem bez daně: ,8 Rozpis DPH: Celkem základ daně: ,8 Cekem DPH 22% 2856,4 Celkem cena vč ,2 DPH K úhradě celkem: 1 584,2 str. 54 Tabulkový kalkulátor MS Excel

18 Vytvořte skladní kartu zásob podle předlohy. Dále propojte tuto tabulku s databází náhradních dílů tak, aby tabulka obsahoval 1 druh zboží z tabulky náhradních dílů. Dále zkontrolujte pravopis. Nápověda: K linkování použijte nabídku po označení buněk: Formát - buňky-ohraničení Dále použijte slučování buněk a zalomení textu (Formát buňky-zarovnání...). Např. jedna buňka Název materiálu vznikla označením 7x3 buněk a jejich sloučením (Formát- Buňky-Zarovnání-Sloučit (nebo ikonka v horní nabídce). Potom jsme nastavili Formát-Buňky - Zarovnání-Vodorovně: vlevo, Svisle: nahoru. Ke zmenšení tabulky tak, aby se vešla na A4 na výšku nastavte: Soubor-Vzhled stránky-stránka - Měřítko -označte Upravit na... Propojení s jinou tabulkou: Otevřete tabulku s databází, vraťte se do tabulky se skladní kartou, v buňce kam chcete zkopírovat název dílu stiskněte =, myší přejděte do databáze dílů a na vybraném názvu stiskněte LM a Enter. Obsah jedné buňky z jedné tabulky se zkopíruje do buňky v jiné tabulce. Pokud provedeme změnu v buňce v databázi dílů, promítne se díky tomuto propojení do obsahu buňky ve skladní kartě. Kontrola pravopisu: Aktivní buňka na začátku listu, Nástroje-Pravopis. Pro zásobu v ks, příjem v Kč, zásobu v Kč - sestavte vzorce. č.1 F 1 Skladní karta Číslo skladní karty List číslo Kód podle platné JK Název materiálu Vzduchový filtr Datum Norma Minimum Maximum Měrná jednotka Cena za MJ Sklad skladní ks plánovací Účet přep. koef. Datum Doklad číslo Obsah zápisu Množství Kč Cena příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba za MJ 5.9. P1 nákup ,, 963, 192, V1 prodej 3 2, 577,8 385,2 192, P2 nákup ,, 1 897,2 151, P3 nákup ,6, 2 143,8 123, V2 prodej 2 12, 385, ,6 192, V3 prodej 1 2, 1 512, 246,6 151, V4 prodej 1 1, 123,3 123,3 123,3 Zásoba k ,3 123,3 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 55

19 č.11 F 2 č.12 F 2 Firma ABCD podniká v autodopravě. Výchozí místo je Praha. Za jeden km účtuje 1 Kč. Zjistěte: 1. Všechny jízdy řidiče Pokorného. 2. Zda byl řidič Novák v Brně a kdy. 3. Kolik km celkem najela posádka Slabý - Zahrádka, jakými jela auty a jaké byly náklady. Autodopravce ABCDE s.r.o. Praha datum auto řidič spolujezdec cíl km náklady Fiat Pokorný Procházka Brno 3 3 Kč Škoda Novák Kouřil Plzeň Kč BMW Slabý Zahrádka Pardubice Kč Fiat Pokorný Procházka Brno 3 3 Kč Fiat Slabý Zahrádka Č. Budějovice Kč BMW Slabý Kouřil Pardubice Kč Fiat Pokorný Kouřil Plzeň Kč Škoda Novák Procházka Brno 3 3 Kč BMW Slabý Zahrádka Č. Budějovice Kč Fiat Pokorný Procházka Brno 3 3 Kč Škoda Novák Zahrádka Č. Budějovice Kč Zjistěte: 1. Všechny zaměstnance, kteří se nejsou u VZP. 2. Zjistěte platy všech zaměstnanců obchodního oddělení a jejich celkový součet a průměr. 3. Zjistěte průměrné platy za jednotlivá oddělení. rfirma ABCDE s.r.o. Praha Osobní číslo Příjmení Jméno Oddělení Plat Pojišťovna Datum narození 1245 Charouzek Jan provozní 12 5 Kč VZP Nový Filip obchodní 16 8 Kč VOZP Dočkalová Kristýna sklad 9 8 Kč MV Zvoníková Petra provozní 13 6 Kč MV Chadima Kryštov obchodní 17 3 Kč VOZP Rychlý Michal sklad 8 6 Kč VZP Pokorný Petr provozní 14 5 Kč MV Nádeník Pavel obchodní 15 9 Kč VOZP Běhal Jiří sklad 9 Kč VZP Novotný Jan provozní 13 8 Kč VZP str. 56 Tabulkový kalkulátor MS Excel

20 Vytvořte tabulku Ascii znaků. První dva sloupce opište (použijte úchyt) a 3. sloupec vyplníte pokaždé současným stiskem levé klávesy <Alt> a čísla uvedeného v 1. sloupci (Alt je potřeba držet po celou dobu kdy budete psát číslo). DEC HEX ZNAK DEC HEX ZNAK 32 2 space 8 5 P 33 21! Q " R # S $ T % U & V W 4 28 ( X ) Y 42 2A * 9 5A Z 43 2B B [ 44 2C, 92 5C \ 45 2D D ] 46 2E, 94 5E ^ 47 2F / 95 5F _ ` a b c d e f g h A i 58 3A : 16 6B j 59 3B ; 17 6C k 6 3C < 18 6D l 61 3D = 19 6E m 62 3E > 11 6F n 63 3F? o p A q B r C s D t E u 7 46 F v G w H x I 121 7A y 74 4A J 122 7B z 75 4B K 123 7C { 76 4C L 124 7D 77 4D M 125 7E } 78 4E N 126 7F ~ 79 4F O č.13 n 1 Stiskněte Alt + číslo: 35 # 153 Ö 36 $ 29 ü 37 % 54 Ü 38 & 22 Ů 25 ß 132 ä 142 Ä 137 ë 148 ö Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 57

21 č.14 f 2 Zaznamenejte do tabulky měření generátorem, sestrojte graf závislosti frekvence na korekci. Fn(kHz) fx(khz) M(-) M(%) k(-) 1 9,962 -,38 -,38,38 2 2,42,42,21 -,42 3 3,198,198,66 -, ,241,241,625 -, ,355,355,71 -, ,317,317, , ,52,52, , ,778 -,222 -,2775, ,711 -,289 -,32111, ,88 -,192 -,192,192 M(%) = M(-)*1/Fn(kHz) -,38=-,38*1/1,4,3 Korekce k (khz),2,1 -,1 -,2 -,3 -, Frekvence fn(k Hz str. 58 Tabulkový kalkulátor MS Excel

22 Zjistěte: a) Všechny zaměstnance, kteří jsou pojištěny u VZP b) Všechny zaměstnance obchodního oddělení c) Doplňte dalšího zaměstnance d) Zjistěte celkový, průměrný, nenižší a nejvyšší plat za celé obchodní oddělení. Tyto údaje zkopírujte do samostatného listu. e) Zjistěte všechny zaměstnance obchodního oddělení s platem vyšším než 15 Kč. č.15 F 2 Návod: Označte tabulku-data-filtr-automatický filtr. c) Data-Formulář-Nový e) Vyberu Plat-Vlastní a napíšu podmínku: Plat je větší než 16 Firma ABCDE s.r.o. Praha Osobní číslo Příjmení Jméno Oddělení Plat Pojišťovna Datum narození 1245 Charouzek Jan provozní 12 5 Kč VZP Nový Filip obchodní 16 8 Kč VOZP Dočkalová Kristýna sklad 9 8 Kč MV Zvoníková Petra provozní 13 6 Kč MV Chadima Kryštof obchodní 17 3 Kč VOZP Rychlý Michal sklad 8 6 Kč VZP Pokorný Petr provozní 14 5 Kč MV Nádeník Pavel obchodní 15 9 Kč VOZP Běhal Jiří sklad 9 Kč VZP Novotný Jan provozní 13 8 Kč VZP Sestavte tabulku převodu starých jednotek na jednotky soustavy SI. V 1. sloupci bude uvedena stará jednotka, ve druhém převod a v dalších použijte vzorce a úchyt. Přidejte obrázek a tabulky naformátujte (barevné linky, pozadí buněk apod.). Vyzkoušejte Automatický formát. Přidejte filtr tak, aby bylo možné vybírat jednotlivé druhy jednotek. Návod: Např. délku v dm dostanu jako součin hodnoty vlevo *1. Filtr: Označím celou tabulku: Data-Filtr-Automatický filtr. Výběrovou šipkou v 1. sloupci vyberu např. d (délkové míry). Barevné linky: Označím buňky, Formát-Buňky-Ohraničení-vyberu barvu a stisknu vnější a vnitřní (linky). č.16 f 1 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 59

23 délka/objem/váha jednotka převody d délkové míry m dm cm mm d 1 palec,2634, , ,341 d 1stopa, , , ,81 d 1sáh 1, , , ,484 d 1pěst,1536 1,536 1,536 15,36 d 1 loket, , , ,91 d 1krok,75 7, d 1inchangl.,254,254 2,54 25,4 d 1yard, , , ,399 d 1mořská míle angl d 1mořská míle amer. 1, , , ,225 o objemové míry l dl cl ml o 1žejdlík, , , ,681 o 1vědro 56, , , o 1gallon 4, , , ,963 v váhy kg g mg v 1libra, v 1cent v 1karát,255 25,5 255 v 1unce fr. 3, , č.17 F 1 Zpracujte ceník zboží firmy ABCD s.r.o.. Dopočítejte pomocí vzorce cenu zboží s DPH 22% a tabulky vhodně naformátujte. Velikost písma nastavte na 8, změňte velikost stránky v %, aby se vše vešlo na 1 stránku. Nápověda: Cena s DPH = Cena * 1,22 Soubor-Vzhled stránky-velikost-9% str. 6 Tabulkový kalkulátor MS Excel

24 Část ceníku: ABCDE s.r.o. U veletrhu 15, Praha 8, tel: Ceník zboží (změna cen vyhrazena) Databáze aut Kód Značka Typ Cena Palivo Motor Karos Převod Cena s DPH BMW , Kč Benzín 1,9i 4 dv. 5 rychl , Kč BMW 32 COMBI 249, Kč Benzín 2,i V6 5 dv. 5 rychl , Kč BMW , Kč Benzín 2,5i V6 4 dv. 5 rychl , Kč Fiat BARCHETTA 359, Kč Benzín 1,8i 16V Cabrio 5 rychl , Kč Fiat BRAVA 129, Kč Benzín 1,6i 16V 5 dv. 5 rychl , Kč Fiat DUCATO 85, Kč Diesel 2,5D Minibus 5 rychl. 13 7, Kč Mitsubishi CARISMA 29, Kč Benzín 1,8i 16V 5 dv. 5 rychl , Kč Mitsubishi ECLIPSE 65, Kč Benzín 2,i 16V 3 dv. 5 rychl. 79 3, Kč Mitsubishi GALANT 45, Kč Benzín 2,i 4 dv. 5 rychl. 54 9, Kč Renault 19 59, Kč Benzín 1,8i 5 dv. 5 rychl , Kč Renault 21 75, Kč Diesel 2,1TD 4 dv. 5 rychl. 91 5, Kč Databáze dílů Kód Název Typ Automobil CENA Cena s DPH Brzdový kotouč BS7911 BMW 1 119, Kč 1 365,18 Kč Ložisko 51136/5268 BMW 2 816, Kč 3 435,52 Kč Olejový filtr PH46 BMW 169,2 Kč 26,42 Kč Kloub Fiat 35, Kč 372,1 Kč Vytvořte sešit s názvem Organizace a do něho vložte organizační strukturu firmy ABCD s.r.o. podle předlohy. Dále vytvořte sešit s názvem Praha sklad. Bude obsahovat tabulku Název/Cena/Počet ks/celková cena. Pobočky v Berlíně a ve Washingtonu jsou propojeny s centrálním skladem. V Praze se stanovuje název auta, cena. Počet aut v Praze je součtem počtu aut v jednotlivých pobočkách + auta v Praze. Vyzkoušejte změnit značku a cenu auta v Praze - promítne se do všech poboček. Když ubude počet aut v některé pobočce, zmenší se celkový počet aut v Praze. Zjistěte aktuální kurzy z Internetu. Např. Přidejte a propojte s centrálním skladem další pobočku v Londýně. č.18 F 3 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 61

25 ABCD s.r.o. centrální sklad Praha Berlín pobočka 25 zaměstnanců Washington pobočka 28 zaměstnanců Londýn pobočka 3 zaměstnanců Centrální sklad v Praze: název cena za ks počet ks celková cena BMW 25 Kč 2 5 Kč FIAT 3 Kč Kč Škoda 18 Kč Kč Celkem 73 Kč Kč P oč e t k u sů v ý r o b ků v c e n t r á ln ím s k la d u B MW Pobočka firmy v Berlíně: FIA T Š ko d a B MW FIA T Š ko d a Centrální sklad v Praze: - stanovuje ceny jednotlivých výrobků a názvy výrobků (propojeno s pobočkami) - eviduje souhrnné počty výrobků ze všech poboček (propojeno s pobočkami) název/celková cena název cena za ks počet ks celková cena kurz EUR: BMW 8 481, ,82 29,475 FIAT 1 178, , % 31% Škoda 6 16, ,74 celkem , ,5 6% BMW FIAT Škoda str. 62 Tabulkový kalkulátor MS Excel

26 Zkopírujte z Internetu (např. adresa do Excelu, tabulku využijte k převodu měn, tabulku dále seřaďte podle kurzu. Vytvořte tabulku, ve které lze zadat libovolná počet českých korun a pomocí vzorců bude podle aktuálního kurzu přepočítán počet dolarů a eura (použijte absolutní adresaci). Zkopírujte z Internetu obrázky vlajek zemí. Kurzy měn k Vlajky Země Měna Zkratka Množství Kurz Změna abs. proc. Švédsko koruna SEK 1 3,169 -,1 -,28% Dánsko koruna DKK 1 3,968,2,38% Norsko koruna NOK 1 3,998,1,18% Polsko zlotý PLN 1 6,988 -,1 -,2% Maďarsko forint HUF 1 11,98,1,8% Slovinsko tolar SIT 1 13,1,5,42% Nový dolar NZD 1 14,168 -,14 -,99% Zéland Austrálie dolar AUD 1 16,319 -,14 -,87% Kanada dolar CAD 1 18,929 -,17 -,89% Švýcarsko frank CHF 1 2,86,1,51% Japonsko jen JPY 1 25,183 -,8 -,31% USA dolar USD 1 29,118 -,18 -,6% EMU euro EUR 1 29,475,12,39% Velká libra GBP 1 45,784 -,1% Británie Slovensko koruna SKK 1 65,946,2,3% č.19 F 1 CZK USD EUR 1 Kč 2911,8 2947,5 2 Kč 5823,6 5895, 3 Kč 8735,4 8842,5 Vytvořte prognózu tržeb firmy ABCD s.r.o. na rok 22, znáte-li tržby od roku 1998 do roku 21. Vytvořte tabulku i graf. Návod: Označím buňky s tržbami od roku 1998 včetně prázdné. Zvolím sloupcový graf, v záložce Řada označím popis osy X všechny roky od 1998 do roku 22. PM na řadě sloupců v grafu-přidat spojnici trendu-lineární-ok. č.2 F 2 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 63

27 V tabulce: Označím všechny tržby včetně zatím prázdné u roku 22-Úpravy-Vyplnit - Řady - Automaticky - OK. Rok Tržba (v mil. Kč) Rok Tržba (v mil. Kč) , , , , 2 19, 2 19, 21 31, 21 31, ,25 Prognóza tržeb v roce 22 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, č.21 f 2 Poznámka: Místo sloupců jsem do grafu vložil tzv. piktogramy. Vytvořím nejprve sloupcový graf. Potom na jednom ze sloupců stisknu PM-Formát datové řady Vzhled výplně-obrázek-vybrat obrázek... OK. Pokud jsou v grafu barevně odlišné sloupce, mohu místo každého sloupce vložit jiný obrázek. toho mohu využít například při grafickém porovnání prodeje aut podle značek. Na dalším obrázku je tabulka měření 3 fyzikálních veličin. Výsledky zapisujeme do tabulky. 2. a 3. veličinu budeme v grafu odvíjet od 1. veličiny, která je pro každé měření konstantní. Vytvoříme postupně bodové, pruhové a sloupcové grafy. str. 64 Tabulkový kalkulátor MS Excel

28 měření 1.veličin a 2.veličin a 3.veličin a Sloupcový graf XY bodový graf - PM na ose X, PM na ose Y Řada Řada Označím pouze 2. sloupec - zdrojová data - řada - hodnoty osy X - označím 1. sloupec Řada1 Řada2 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 65

29 Další sloupcový graf a graf pruhový 1 Pruhový Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada č.22 n 2 Zpracujte graficky a v tabulce výsledky OH podle pořadí v počtu obdržených medailí. V grafu použijte překryv, v legendě grafu počty medailí a přidejte vhodný obrázek. Nápověda: PM na řadě - Formát - Možnosti - Překryv PM na oblasti grafu - Zdrojová data - Řada - Název - - dosvítit celé sloupce = B1:B5, Pořad Stát zlato stříbro bronz í 1. USA Rusko Německ o 4. ČR OH USA Rusko Německo ČR zlato stříbro bronz str. 66 Tabulkový kalkulátor MS Excel

(zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd.

(zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd. (zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd. Při práci v buňkách Excel nabízí urychlovací funkce. Základní je tzv. úchyt malý čtvereček u každé

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EXCEL 2007 - příklad Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Vytvořte formulář podle předlohy: Vytvořte si soubor EXCEL s názvem

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument 1/5 V určeném paměťovém prostoru vytvořte složku TEST2. Do této složky ukládejte všechny soubory vytvořené podle následujících zadání. TEXTOVÝ EDITOR Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

Praktické příklady v Excelu 2007

Praktické příklady v Excelu 2007 =P Praktické příklady v Excelu 2007 Marek Laurenčík Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Praktické příklady v Excelu 2007 Praktické příklady v Excelu 2007 Autor:

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b.

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. MS EXCEL 2010 ÚLOHY ÚLOHA Č.1 Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. Do buněk B2 a B3 očekávám zadání hodnot. Buňky B6:B13 a D6:D13

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační. září 2013 Modrovská technologie. zaměření) Název zpracovaného celku:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační. září 2013 Modrovská technologie. zaměření) Název zpracovaného celku: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru září 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Podmíněné formátování,

Více

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Výsledný graf ukazuje následující obrázek. Úvod do problematiky GRAFY - SPOJNICOVÝ GRAF A XY A. Spojnicový graf Spojnicový graf používáme především v případě, kdy chceme graficky znázornit trend některé veličiny ve zvoleném časovém intervalu. V

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

KAPITOLA 8. Další využití dat z kontingenční tabulky. Náplň této kapitoly:

KAPITOLA 8. Další využití dat z kontingenční tabulky. Náplň této kapitoly: KAPITOLA 8 Další využití dat z kontingenční tabulky Když máte kontingenční tabulku podle svých představ vytvořenou, jak ji můžete využít dál? V mnoha případech vám samozřejmě postačí si údaje v kontingenční

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Grafy jsou v Helios Red součástí generátoru sestav a jsou tedy dostupné ve všech modulech a výstupech, kde je k dispozici generátor sestav. Největší použití mají v

Více

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto: Úkol: Jednoduchá tabulka v Excelu Obrázky jsou vytvořené v Excelu verze 2003 CZ. Postupy jsou platné pro všechny běžně dostupné české verze Excelu s výjimkou verze roku 2007. Postup: Nejprve musíme vyplnit

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Skládací čtverec Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 01 P ŘEDLOHA. Podle předlohy vytvořte tabulku Skládací čtverec.

Skládací čtverec Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 01 P ŘEDLOHA. Podle předlohy vytvořte tabulku Skládací čtverec. Z ADÁNÍ PŘÍKLAD Č. 01 Podle předlohy vytvořte tabulku Skládací čtverec. 1. Každý očíslovaný čtverec bude v samostatné buňce. Výšku řádků a šířku sloupců upravte tak, aby všechny hodnoty byly stejné. 2.

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Scénáře. V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady

Scénáře. V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady 9 Scénáře V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady Kapitola 9 Scénáře V situaci, kdy se v oblasti buněk mění množiny hodnot se stejným uspořádáním, můžeme použít scénáře.

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

kontakt: Excel Asistent Magazín 06/2003 - pojmenované oblasti a funkce Jiří Číhař jiricihar@dataspectrum.cz

kontakt: Excel Asistent Magazín 06/2003 - pojmenované oblasti a funkce Jiří Číhař jiricihar@dataspectrum.cz popis: autor: kontakt: domovská stránka: Excel Asistent Magazín 06/2003 - pojmenované oblasti a funkce Jiří Číhař jiricihar@dataspectrum.cz www.dataspectrum.cz Přehled mzdy 1. Vytvořit názvy potřebné pro

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

Znáte řecké bohy? Znáte řecké bohy? Vyplňte test týkající se kultury starověkého Řecka. Pokud si nevíte rady, na konci úlohy najdete nápovědu.

Znáte řecké bohy? Znáte řecké bohy? Vyplňte test týkající se kultury starověkého Řecka. Pokud si nevíte rady, na konci úlohy najdete nápovědu. 6 Hrátky s Excelem Znáte řecké bohy? 45 minut Znáte řecké bohy? Vyplňte test týkající se kultury starověkého Řecka. Pokud si nevíte rady, na konci úlohy najdete nápovědu. Do buněk A1:A9 (to znamená A1

Více

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé Martina Litschmannová Obsah semináře definování názvu dynamicky měněné oblasti, kontingenční tabulky úvod, kontingenční tabulky násobné oblasti sloučení, převod

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-219

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-219 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 28 Název materiálu: Základní grafy Ročník: 1., 2. ročník Identifikace materiálu: WOH_52_28_grafy

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení 1. Průběh funkce K zobrazení průběhu analytické funkce jedné proměnné potřebujeme sloupec dat nezávisle proměnné x (argumentu) a sloupec dat s funkcí argumentu y = f(x) vytvořený obvykle pomocí vzorce.

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Excel 2007-2010 v příkladech

Excel 2007-2010 v příkladech Excel 2007-2010 v příkladech Zdeněk Matúš Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah 1. Pojmy a prvky požité v textu, slovo autora... 6 2. Formátování buněk, vzorce, funkce... 7

Více

pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Jak jsou vysocí? Mirek Kubera

pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Jak jsou vysocí? Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Mirek Kubera žák diskutuje a kriticky zhodnotí statistické informace a daná statistická sdělení, volí

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot...

Více

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce 2. Numerické výpočty Excel je poměrně pohodlný nástroj na provádění různých numerických výpočtů. V příkladu si ukážeme možnosti výpočtu a zobrazení diferenciálních charakteristik analytické funkce, přičemž

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni MS Excel Upraveno pro verzi 2007 Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Charakteristika Zpracování dat uspořádaných do 2D nebo 3D tabulek. Dynamické

Více

rate 31.12.2010 25,060

rate 31.12.2010 25,060 Základní informace Datum Informace ke dni 12/31/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více

MS Excel grafická prezentace dat

MS Excel grafická prezentace dat Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast - téma Označení materiálu (přílohy) Pracovní list Inovace ŠVP na OA a JŠ Třebíč CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

JEDNODUCHÉ LINEÁRNÍ A KVADRATICKÉ FUNKCE V GEOGEBŘE

JEDNODUCHÉ LINEÁRNÍ A KVADRATICKÉ FUNKCE V GEOGEBŘE Obsah JEDNODUCHÉ LINEÁRNÍ A KVADRATICKÉ FUNKCE V GEOGEBŘE...2 Co je to funkce?...2 Existuje snadnější definice funkce?...2 Dobře, pořád se mi to zdá trochu moc komplikonavané. Můžeme se na základní pojmy

Více