NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek"

Transkript

1 NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex Kompletní popis služby Petr Kodytek Verze 1.4 ze dne

2 Stránka 1 z 11 Obsah Představení služby... 2 Hlavní výhody služby... 2 Jednoduchá instalace... 2 Dvě metody počítání... 2 Funkčnost na všech platformách bez nutnosti vlastních serverů... 2 Centrální a úschova dat... 2 Snadný přístup k datům... 2 Nepřetržitá kontrola systému... 2 Možnost integrace se systémy 3. stran... 3 Princip fungování služby... 3 Počítací zařízení systému NetRex... 4 Optická závora... 4 Počítací kamera... 5 Instalace počítacího systému... 7 Instalace počítacího systému poskytovatelem... 7 Instalace počítacího systému zákazníkem... 7 Zpoplatnění služby... 7 Popis dílčích vlastností služby... 8 Rozpoznání směru průchodu osob... 8 Rozpoznání počtu současně procházejících osob... 9 Centrální ukládání dat... 9 Přístup k datům přes webové rozhraní... 9 Automatický report dat... 9 NetRex PeopleCounter Excel Plugin SQL datová pumpa Přístup k systému přes aplikační rozhraní (API) Odolnost počítání proti výpadkům Internetu Kontrola funkčnosti počítacího zařízení Zákaznická podpora Změny a rušení služby Reklamace vadného zařízení a reklamace poskytovaných služeb... 11

3 Stránka 2 z 11 Představení služby Služba Počítání lidí NetRex představuje výkonný nástroj pro měření úspěšnosti prodeje na jednotlivých provozovnách, precizní plánování směn personálu i vyhodnocení reklamních a marketingových kampaní. Hlavní výhody služby Jednoduchá instalace Společnost NetRex klade maximální důraz na jednoduchost zprovoznění připojených zařízení a jejich následné snadné ovládání. Díky propracovanému systému komunikace počítacích zařízení se servery NetRex je instalace velmi snadná. Většinu systémů je možné dodat v samoinstalační sadě, která šetří náklady zákazníka. Případně je možné využít profesionální instalace společnosti NetRex nebo jím pověřeným partnerem. Dvě metody počítání Služba Počítání lidí NetRex používá pro získání dat o návštěvnosti prodejen dvě technologicky odlišné metody, počítací kameru a optickou závoru. Díky tomu jsme schopni přesně nabídnout řešení odpovídající potřebám zákazníka. Funkčnost na všech platformách bez nutnosti vlastních serverů Služby NetRex jsou provozovány na výkonných, zálohovaných a bezpečných serverech, které jsou do Internetu připojeny spolehlivými rychlými linkami. Pro provoz špičkového systému nepotřebujete vlastní servery, aplikace, ani techniky, kteří by se o ně museli starat. NetRex systémy provozujeme pro řádově vyšší počty uživatelů, než každý jednotlivý zákazník a díky tomu jsme schopni uživateli nabídnout naše služby za rozumné peníze při zachování vysoké úrovně kvality. Centrální a úschova dat Služba Počítání lidí NetRex uchovává nasbíraná data po dobu 24 měsíců na zabezpečených serverech NetRex. Snadný přístup k datům Služba Počítání lidí NetRex nabízí několik způsobů zobrazení nasbíraných dat o návštěvnosti. K dispozici je intuitivní webové rozhraní funkční ve všech prohlížečích a na všech platformách. Dále je, díky speciálnímu pluginu, možné pracovat s daty přímo v programu Microsoft Excel, exportovat data dalších databází nebo nechat generovat automaticky zasílané ové reporty. Nepřetržitá kontrola systému Centrální platforma systému nepřetržitě dohlíží na funkčnost počítacích zařízení. Detekované problémy jsou ukládány do událostní databáze a na vybrané události je možno na ně nastavit upozorňování em nebo SMS zprávou.

4 Stránka 3 z 11 Možnost integrace se systémy 3. stran Platforma NetRex disponuje aplikačním rozhraním, díky kterému můžete snadno integrovat data z počítadel do stávajících uživatelských aplikací. Princip fungování služby Služba Počítání lidí je poskytována na stále se rozvíjející platformě NetRex, která se skládá z několika vzájemně propojených bloků. Princip platformy ilustruje níže uvedený obrázek. Obrázek číslo 1: Schéma platformy NetRex se službou Počítání lidí Jádro systému / Aplikační logika představují mozek celého systému, kde jsou na základě aplikační logiky zpracovávány požadavky přicházející z ostatních prvků systému, na které pak systém definovaným způsobem reaguje. V modulu Konfigurace jsou uložena všechna důležitá nastavení, na základě kterých systém funguje tak, jak si jeho uživatelé přejí. Zde jsou uložena uživatelská práva k systému, konfigurace zařízení v terénu a uživatelem nadefinované grafy. Do modulu Události jsou ukládány všechny důležité události, které platforma sama vygeneruje, události přijaté od zařízení v terénu a dále pak události přijaté skrze externí aplikační rozhraní od systémů 3. stran. Na základě těchto událostí a uživatelského nastavení systém reaguje, například odešle poplachovou SMS zprávu nebo při zjištění závady na zařízení v terénu. Jednotlivá zařízení v terénu (kamery, počítací kamery nebo optické závory) jsou k platformě připojena skrze Rozhraní pro připojení zařízení v terénu. Díky tomuto rozhraní jsou k platformě připojena jednotlivá zařízení v terénu jednoduchým, ale zároveň spolehlivým způsobem a to bez nutnosti složitých konfigurací na straně zákazníka. Platforma skrze toto rozhraní nepřetržitě dohlíží na připojená zařízení a v případě zjištěných poruch tyto hlásí do systému v podobě

5 Stránka 4 z 11 definovaných poruchových událostí. Jednoduchost připojení zařízení v terénu představuje jednu z klíčových výhod řešení NetRex. Jednotliví uživatelé systému pracují s aplikací provozovanou na platformě skrze webové Uživatelské rozhraní. Pro přístup do systému je zapotřebí uživatelské jméno a heslo, počítač s webovým prohlížečem a připojení do Internetu. Uživatelské rozhraní je programováno tak, aby byla ovladatelné z různých web prohlížečů (Internet Explorer, Firefox, Safari, ) na různých platformách (Windows, Linux, Apple, ). Platforma je připojena skrze Mobilní bránu k SMS centru v síti mobilního operátora a je tak schopna odesílat SMS zprávy na mobilní telefony svých uživatelů (poplachové zprávy, upozornění). Externím aplikační rozhraní komunikuje s dalšími propojenými systémy 3.stran a vytváří tak vyšší funkční celky. Více informací v detailním popisu funkcí licence. NetRex platforma je umístěna v datovém centru a připojena do Internetu zálohovanými přípojkami tak, aby byla zajištěna vysoká dostupnost poskytovaných služeb. Počítací zařízení systému NetRex Pro sběr dat do služby Počítání lidí NetRex využívá naše společnost dvě technologicky odlišné metody: Optickou závoru Počítací kameru Výhody a omezení jednotlivých metod jsou popsány níže, Optická závora Tato metoda počítání lidí využívá optické závory, která je připojena na svorky IP kamery připojené rovněž k platformě NetRex. Každý průchod optickou závorou je zaznamenán dohledové kamery a ta následně odesílá informace na centrální servery NetRex, které umožní vzdálený přístup k těmto datům. Optická závora je složena z optického senzoru uloženého ve speciálním krytu na jedné straně a odrazkou na straně druhé. Senzor vysílá světelný paprsek, který se odráží od odrazky a tím je vytvořena neviditelná závora. Při přerušení paprsku (procházející osobou) předá snímač informaci kameře, která ji uloží na centrální NetRex servery. Dosah optické závory je až 10 metrů. Obrázek číslo 2: Optická závora včetně krytu a odrazky

6 Stránka 5 z 11 Výhodou tohoto řešení jsou nízké pořizovací náklady, které jsou na druhé straně vykoupeny nižší přesností počítacího systému. Nižší přesnost je způsobena nemožností rozpoznání směru pohybu a průchodu více osob současně. Na druhou stranu umožní instalovaná IP kamera se službou Vzdálený dohled NetRex vizuální dohled prodejny nebo kontrolu pokladních transakcí. Jedná se o ideální řešení pro prodejny a provozovny, které chtějí začít pracovat s údaji o počtech návštěvníků. Obrázek číslo 3: Schéma služby Počítání lidí při využití optické závory Počítací kamera Metoda počítání lidí pomocí počítací kamery využívá dohledovou kamerou AXIS se speciálním počítacím firmware, která se umístí nad vchodem do prodejny. Kamera se připojí k ADSL modemu (nebo jinému Internet zařízení) na prodejně datovým kabelem, přes který bude rovněž napájena. Kamera následně odesílá napočítaná data v pravidelných intervalech na centrální NetRex servery, které je zobrazují do vašeho účtu nebo exportují do Excelu či vašich aplikací.

7 Stránka 6 z 11 Obrázek číslo 4: Schéma služby Počítání lidí při využití počítací kamery Počítací kamera provádí sofistikovanou analýzu obrazu pod sebou a rozpoznává lidi a počítá je s přesností až 99 %, včetně rozeznání směru pohybu. K analýze jsou využívány 3 detekční čáry ve snímaném prostoru. Při protnutí modré čáry je zahájena analýza. Zákazník je započítán při protnutí červené čáry. Umístění detekčních čar lze měnit umístěním kamery, pozicí objektivu nebo rovněž následně programově přes web rozhraní. Kamera musí mít umístěna v minimální výšce 3 metry od podlahy. Maximální šíře záběru je 4 metry na jednu počítací kameru.

8 Stránka 7 z 11 Instalace počítacího systému Zákazník má možnost volby mezi instalací počítacího systému poskytovatelem nebo instalací počítacího systému svépomocí. Díky propracovanému systému komunikace počítacích zařízení se servery NetRex je instalace velmi snadná. A to zejména v případě instalace počítací kamery, kdy není nutné mít k dispozici vlastnit veřejnou IP adresu nebo složitě nastavovat modemy či firewally. Instalace počítacího systému poskytovatelem Zákazník má možnost objednat k zakoupenému počítacímu systému také odbornou instalaci zařízení a příslušenství provedenou poskytovatelem nebo jím pověřenou firmou. Rozsah a cena instalace je vždy stanovena individuálně na základě požadavků zákazníka. Instalace může obsahovat: Instalaci počítacích zařízení a příslušenství na místo zvolené zákazníkem Instalaci potřebné kabeláže a její zalištování Konfiguraci LAN sítě zákazníka a připojení počítadel do Internetu Aktivaci služby Počítání lidí NetRex Instalace počítacího systému zákazníkem Počítací systémy NetRex mohou být dodány v sadě umožňující snadnou instalaci zákazníkem. Systém a další zboží jsou zákazníkovi po objednání a úhradě vystaveného zálohového listu doručeny přepravní službou na zvolenou adresu. Zákazník pouze nainstaluje systém na zvolené místo a připojí ho do Internetu. Obrázek číslo 5: Instalace počítací kamery v 5 krocích (vybalení, montáž, připojení, přihlášení, konfigurace) Zpoplatnění služby Služba Počítání lidí NetRex je zpoplatněna licencí. Licence se vždy vztahuje na 1 počítací zařízení (optická závora / kamera). Cena je závislá na době využívání služby a počtu počítacích zařízení. Rozsah nabízených služeb se v rámci služby Počítání lidí NetRex liší v závislosti na použité metodě počítání osob. Rozdíly v poskytnutých službách popisuje níže uvedená tabulka.

9 Stránka 8 z 11 Funkce Optická závora Tabulka číslo 1: Dostupnost funkcí služby v závislosti na metodě počítání Počítací kamera Rozpoznání směru průchodu osob NE ANO Rozpoznání počtu současně procházejících osob NE ANO Centrální ukládání dat ANO ANO Přístup k datům přes webové rozhraní ANO ANO Automatický report dat ANO ANO NetRex PeopleCounter Excel Plugin ANO ANO SQL datová pumpa ANO ANO Přístup k systému přes aplikační rozhraní (API) ANO ANO Odolnost počítání proti výpadkům Internetu ANO ANO Kontrola funkčnosti počítacího zařízení ANO ANO Zákaznická podpora Typ počítacího zařízení nebo telefonická podpora v pracovní dny od 9:00 do 17:00 Licence na delší období jsou levnější, stejně tak při více licencích využívaných zákazníky jsou na tyto poskytovány objemové slevy. Podrobnosti najdete v tabulkách níže. Položka / období Počítání lidí NetRex - licence na 1 počítací zařízení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 599 Kč 1699 Kč (566 Kč / měs) 3199 Kč (533 Kč / měs) 5999 Kč (500Kč / měs) Tabulka číslo 2: Ceny licencí Počítání lidí Objemové slevy licencí Objemová sleva 2-5 licencí 20% 6-25 licencí 25% licencí 30% Více než 100 licencí 35% Tabulka číslo 3: Objemové slevy nabízených licencí Vzdálený dohled Zákazník za dané služby platí vždy předem na základě vystavených zálohových listů. Po úhradě zálohového listu je zákazníkovi elektronicky vystavena a doručena faktura daňový doklad. Detailní pravidla pro účtování služeb jsou uvedena ve Všeobecných podmínkách služby NetRex. Popis dílčích vlastností služby Rozpoznání směru průchodu osob Rozpoznání průchodu osob dává uživateli přesnější informace o pohybu návštěvníků sledované lokality. Díky rozeznání vstupů a výstupů z provozovny jsou k dispozici širší možnosti práce s napočítanými daty. Zatímco pokročilejší metoda počítání pomocí video analýzy v kameře je schopna bezpečně rozeznat vstupy i výstupy osob, u optické závory toto technologicky možné není.

10 Stránka 9 z 11 Rozpoznání počtu současně procházejících osob Rozpoznání současně procházejících osob je jednou z vlastností, která výrazně zvyšuje přesnost celého počítacího systému. Pokročilejší a přesnější metoda počítání lidí pomocí počítací kamery je díky video analýze snímaného prostoru schopna rozeznat počet současně procházejících osob. Zároveň tato metoda do reportů nezahrnuje projíždějící nákupní košíky. Základní metoda počítání návštěvníků pomocí optické závory není, z povahy své technologie, schopna rozeznat procházející osoby, které kráčí těsně vedle sebe. V tomto případě dojde pouze k jednomu vyslání impulsu při přerušení paprsku optické zavory. Centrální ukládání dat V rámci služby Počítání Lidí NetRex jsou data s počítadel ukládány na centrální zabezpečené servery NetRex odkud jsou dále přístupná skrze webové rozhraní služby. Data jsou archivována po do dobu 24 měsíců od jejich vzniku. Přístup k datům přes webové rozhraní Uživatel přistupuje k datům z počítadel prostřednictvím libovolného počítače s Internetovým připojením. Webové rozhraní služby Počítání lidí NetRex zajistí přehlednou prezentaci dat o návštěvnosti prodejen uživatele. Při kombinaci cenných informací z více zdrojů, jako jsou například pokladní systémy, zároveň poskytne přesné metriku obchodů. Pomocí webového rozhraní je možné nadefinovat a následně zobrazit nejrůznější typy grafů. Webové rozhraní umožní především efektivní zobrazení těchto informací: Statistiky návštěvnosti za zvolené období (15 minut, hodina, den, týden, měsíc, rok) Návštěvní špičky v daných obdobích (typicky den nebo týden) Konverzní poměry (při manuálním nebo automatizovaném dodání podkladních dat) Pokladní data (při manuálním nebo automatizovaném dodání podkladních dat) Automatický report dat Služba Počítání lidí NetRex umožňuje snadné a rychlé vytváření propracovaných reportů, které pravidelně dorazí do schránek odpovědných lidí. Součástí ového reportu je: přehledový PDF soubor pro rychlou orientaci datový CSV soubor pro náročnější operace

11 Stránka 10 z 11 NetRex PeopleCounter Excel Plugin Doplněk NetRex People Counter Excel Plugin představuje nástroj určený pro využití v aplikaci Microsoft Excel 2003 a Doplněk nabízí sadu funkcí dostupných v aplikaci MS Excel, které umožňují získat informace o počtech návštěvníků napočítaných službou Počítání lidí NetRex přímo do buněk listu aplikace MS Excel. Doplněk využívá funkce aplikačního rozhraní XML- RPC, které je pro službu Počítání lidí NetRex k dispozici. Více informací o instalaci a použití doplňku NetRex PeopleCounter Excel Plugin naleznete v příslušném dokumentu na webových stránkách NetRex.cz SQL datová pumpa SQL datová pumpa je propracovaný skript, který umožní napočítaná data uložená na centrální platformě NetRex pravidelně exportovat do dalších databází 3. stran. Přístup k systému přes aplikační rozhraní (API) Platforma NetRex disponuje pokročilým aplikačním rozhraním, díky kterému jsme schopni poskytnout flexibilní, inovativní a plně integrované řešení. Výsledkem jsou lépe provázaná obchodní řešení na úrovni systémů, obchodních procesů a lidských zdrojů. V takto integrovaném prostředí můžete získat více výhod oproti konkurenci a mnohem efektivněji pracovat s daty v systémech, na které jste zvyklí a které potřebujete pro vaše správná obchodní rozhodnutí. Díky aplikačnímu rozhraní služby Počítání lidí NetRex budete například schopni personálu na prodejnách ukázat jejich aktuální výkonnost v porovnání s ostatními prodejnami třeba přímo v rozhraní pokladního systému. Odolnost počítání proti výpadkům Internetu Počítací systémy mají v sobě uložené skripty, které agregují data a v pravidelných intervalech cca 15 sekund je posílají na centrální zabezpečené NetRex servery. Pokud se systému z důvodu dočasné nedostupnosti Internetového připojení nedaří data odeslat, dochází k ukládání dat do vnitřní FLASH ROM paměti systému. Tyto data se systém snaží opakovaně odeslat na centrální platformu do té doby je spojení obnoveno. Tím je zvýšena spolehlivost, respektive přesnost počítání. Na centrálních serverech jsou dále data agregována do 15 minutových intervalů a takto jsou uživateli k dispozici v rozhraní pro další práci s nimi. Kontrola funkčnosti počítacího zařízení Centrální platforma NetRex nepřetržitě dohlíží na správnou funkci všech prvků systémů a na případné problémy uživatele neprodleně upozorní SMS zprávou nebo em. Zákaznická podpora Uživatelské požadavky přijaté formou definované v typu licence jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly přijaty zákaznickou podporou NetRex. Změny a rušení služby Detailní pravidla pro změny a rušení služby jsou uvedena ve Všeobecných podmínkách služby NetRex.

12 Stránka 11 z 11 Reklamace vadného zařízení a reklamace poskytovaných služeb Reklamace zákazník vyřizuje s poskytovatelem ve webové aplikaci systému v sekci Podpora. Zde zákazník založí nový případ označený jako Reklamace. V případě reklamace vadného zařízení zákazník následně odešle vadné zařízení na korespondenční adresu poskytovatele. O průběhu vyřizování reklamace je zákazník průběžně informován. Detailní pravidla pro vyřizování reklamací jsou uvedena ve Všeobecných podmínkách služby NetRex.

Vzdálený dohled NetRex

Vzdálený dohled NetRex NetRex s.r.o. Vzdálený dohled NetRex Kompletní popis služby Petr Kodytek Verze 1.4 ze dne 17.5.2012 Stránka 1 z 14 Obsah Představení služby... 3 Hlavní výhody služby... 3 Jednoduchá instalace... 3 Funkčnost

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 104-003 104-001 102-004 102-003 102-002 102-001 101-003 101-002 101-001 120-001 119-002 119-001 Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 AXIS kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup AXIS M1011 Základní model

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

VÁŽENÍ ZA JÍZDY A AUTOMATICKÉ POKUTOVÁNÍ

VÁŽENÍ ZA JÍZDY A AUTOMATICKÉ POKUTOVÁNÍ VÁŽENÍ ZA JÍZDY A AUTOMATICKÉ POKUTOVÁNÍ CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO VÁŽENÍ VOZIDEL ZA JÍZDY A AUTOMATICKÉ POKUTOVÁNÍ CROSSWIM

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

A U T O M A T I Z O V A N Ý PRUŽINOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM HelixVend. leden 2015

A U T O M A T I Z O V A N Ý PRUŽINOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM HelixVend.  leden 2015 A U T O M A T I Z O V A N Ý PRUŽINOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM HelixVend www.macte.cz leden 2015 instalace ve 46 zemích světa významní zákazníci teritoriální zákazníci potenciální zákazníci www.macte.cz 2 reference

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008

Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008 117-001 107-001 106-001 108-001 119-001 104-001 111-001 118-001 112-001 102-001 101-001 Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008 NetRex kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup NetRex AXIS 207 Kompaktní model

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti SIMELON, s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3-4 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 5 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR.

Více

VMU-C EM monitor spotřeby energie s funkcí web-serveru

VMU-C EM monitor spotřeby energie s funkcí web-serveru Stručný přehled vlastností a funkcí. Poznámka: Tento návod obsahuje pouze základní informace o monitoru spotřeby VMU-C. Podrobný návod je ke stažení na www.enika.cz. Monitor spotřeby elektrické energie

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Provozní statistiky Uživatelský manuál

Provozní statistiky Uživatelský manuál 1 Úvod Tento dokument obsahuje popis volitelné služby Provozní statistiky ke službě GTS Ethernet Line. 2 Popis aplikace Provozní statistiky Provozní statistiky jsou volitelnou službou ke službě GTS Ethernet

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Informační systém pro vysoké a vyšší odborné školy Technická specifikace Obecný popis systému Technická specifikace Obecný popis systému Computer Aided Technologies, s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Modul msender message Sender Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Představení modulu msender je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem informačního systému Money S5. msender

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší (Verze 3.0 byla uvedena do prodeje od června 2007) 1. Moduly technické funkcionality 1.1. Modul Formuláře Modul formuláře umožňuje tvorbu

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

SMS platby. pro úhradu poplatků ve zdravotnictví

SMS platby. pro úhradu poplatků ve zdravotnictví SMS platby pro úhradu poplatků ve zdravotnictví Představení společnosti ATS Společnost Advanced Telecom Services působí na trhu hlasových služeb a mobilního marketingu od roku 1997. ATS patří mezi největší

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

Příloha č. 1 Technické podmínky

Příloha č. 1 Technické podmínky Příloha č. 1 Technické podmínky Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování mobilních hlasových a datových služeb mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou 48 měsíců s možností

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise aplikace FUEL 2000 Enterprise Zpracoval: Ondřej Bejšovec JS Petrol s.r.o. Autor programu: UNICODE Systems, s.r.o. Ruská ul.14 674 01 Třebíč IČO: 26224992-1 - Úvod a přihlášení do systému 1) O systému Srdcem

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti, s.r.o. platný od 1. 7. 2017 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR. 5 Všechny

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

SIMATIC S7-200 - GPRS. Micro Automation. Promoters Meeting October 2005. Aplikace pro GPRS. Vzdálená stanice. Server SINAUT MICRO SC.

SIMATIC S7-200 - GPRS. Micro Automation. Promoters Meeting October 2005. Aplikace pro GPRS. Vzdálená stanice. Server SINAUT MICRO SC. SIMATIC S7-200 - GPRS 2005, Page 1 WORKSHOP S7-200 Program workshopu Začátek: 9.00 GPRS - aplikace pro GPRS, základy - jak nastavit vzdálenou stanici, knihovna instrukcí pro GPRS - jak nastavit server

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

Novinky ve FlowMon 6.x/FlowMon ADS 6.x

Novinky ve FlowMon 6.x/FlowMon ADS 6.x Novinky ve FlowMon 6.x/FlowMon ADS 6.x FlowMon je kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí, které je založeno na technologii sledování IP toků (NetFlow/IPFIX/sFlow) a analýze chování

Více

netauto komplexní informační systém pro autobazary netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete:

netauto komplexní informační systém pro autobazary netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete: netauto komplexní informační systém pro autobazary Hlavní pohled na systém netauto netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete: mít dokonalý přehled o vykoupených

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

SW Aktion verze 5.1. Seznam změn a nových funkcí

SW Aktion verze 5.1. Seznam změn a nových funkcí SW Aktion verze 5.1 Seznam změn a nových funkcí Přidán nový typ adresového bodu pro terminál AXT-3xx/5xx Doplněna nová agenda Monitor událostí - sledování on-line průchodů na vybraných zařízeních přímo

Více

WebWalker www.webwalker.cz

WebWalker www.webwalker.cz WebWalker www.webwalker.cz Efektivní nástroj pro automatické testy webových aplikací Tester k vašim službám: WebWalker WebWalker je nástroj určený pro automatizované testování webových aplikací, který

Více

Modul Konfigurace. Obsah

Modul Konfigurace. Obsah Modul Konfigurace Obsah Popis modulu... 3 Přístup k modulu... 3 Konfigurace zařízení... 3 Popis sekce... 3 Přehled zařízení... 3 Přidání nového zařízení do systému... 4 Přidání kamery... 4 Přidání zařízení...

Více

Software pro vzdálenou laboratoř

Software pro vzdálenou laboratoř Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu

Více

OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost

OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost Kontakt: NetRex s.r.o. Koněvova 141 130 83 Praha 3 Nabídku vypracoval: Pozice: Mobilní telefon: 777 294 983 Telefon: 296 566 407 David Capoušek Ředitel společnosti Fax:

Více

Plutino Přehledná správa a sledování zakázek

Plutino Přehledná správa a sledování zakázek Plutino Přehledná správa a sledování zakázek Plutino : Přehledná správa a sledování zakázek Aplikace Plutino je určena malým a středním firmám, které chtějí spolehlivě, ale přitom jednoduše sledovat své

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

NIBE Uplink Uživatelská příručka

NIBE Uplink Uživatelská příručka NIBE Uplink Uživatelská příručka Obsah 1 Všeobecné Úrovně služby Požadavky 2 Registrace služby NIBE Uplink 3 Navigace na stránkách Moje systémy Software Nastavení účtu Odhlášení 1. Všeobecné Aplikace NIBE

Více

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění 2.0 Software pro vyhodnocení dat z tachografu jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění v souladu se zákony Splňuje zákonné požadavky Přesný seznam

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Frilo Control Center správa projektů

Frilo Control Center správa projektů Frilo Control Center správa projektů Programy Frilo používají odlišný způsob třídění a práce s vytvořenými projekty. Tento tutoriál má uživateli přiblížit, jak nejlépe vytvářet, mazat, exportovat, importovat,

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

Strana 27-6. Strana 27-7

Strana 27-6. Strana 27-7 Strana -6 SOFTWARE PRO DOHLED A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ Struktura a aplikace založená na relačním databázovém systému MS SQL Prohlížení dat prostřednictvím běžných internetových prohlížečů Vysoce univerzální

Více

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST zálohování dat DPDC Protection DPDC Protection Jednoduchost, spolehlivost a výkonnost zálohování dat DPDC Protection je

Více