NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek"

Transkript

1 NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex Kompletní popis služby Petr Kodytek Verze 1.4 ze dne

2 Stránka 1 z 11 Obsah Představení služby... 2 Hlavní výhody služby... 2 Jednoduchá instalace... 2 Dvě metody počítání... 2 Funkčnost na všech platformách bez nutnosti vlastních serverů... 2 Centrální a úschova dat... 2 Snadný přístup k datům... 2 Nepřetržitá kontrola systému... 2 Možnost integrace se systémy 3. stran... 3 Princip fungování služby... 3 Počítací zařízení systému NetRex... 4 Optická závora... 4 Počítací kamera... 5 Instalace počítacího systému... 7 Instalace počítacího systému poskytovatelem... 7 Instalace počítacího systému zákazníkem... 7 Zpoplatnění služby... 7 Popis dílčích vlastností služby... 8 Rozpoznání směru průchodu osob... 8 Rozpoznání počtu současně procházejících osob... 9 Centrální ukládání dat... 9 Přístup k datům přes webové rozhraní... 9 Automatický report dat... 9 NetRex PeopleCounter Excel Plugin SQL datová pumpa Přístup k systému přes aplikační rozhraní (API) Odolnost počítání proti výpadkům Internetu Kontrola funkčnosti počítacího zařízení Zákaznická podpora Změny a rušení služby Reklamace vadného zařízení a reklamace poskytovaných služeb... 11

3 Stránka 2 z 11 Představení služby Služba Počítání lidí NetRex představuje výkonný nástroj pro měření úspěšnosti prodeje na jednotlivých provozovnách, precizní plánování směn personálu i vyhodnocení reklamních a marketingových kampaní. Hlavní výhody služby Jednoduchá instalace Společnost NetRex klade maximální důraz na jednoduchost zprovoznění připojených zařízení a jejich následné snadné ovládání. Díky propracovanému systému komunikace počítacích zařízení se servery NetRex je instalace velmi snadná. Většinu systémů je možné dodat v samoinstalační sadě, která šetří náklady zákazníka. Případně je možné využít profesionální instalace společnosti NetRex nebo jím pověřeným partnerem. Dvě metody počítání Služba Počítání lidí NetRex používá pro získání dat o návštěvnosti prodejen dvě technologicky odlišné metody, počítací kameru a optickou závoru. Díky tomu jsme schopni přesně nabídnout řešení odpovídající potřebám zákazníka. Funkčnost na všech platformách bez nutnosti vlastních serverů Služby NetRex jsou provozovány na výkonných, zálohovaných a bezpečných serverech, které jsou do Internetu připojeny spolehlivými rychlými linkami. Pro provoz špičkového systému nepotřebujete vlastní servery, aplikace, ani techniky, kteří by se o ně museli starat. NetRex systémy provozujeme pro řádově vyšší počty uživatelů, než každý jednotlivý zákazník a díky tomu jsme schopni uživateli nabídnout naše služby za rozumné peníze při zachování vysoké úrovně kvality. Centrální a úschova dat Služba Počítání lidí NetRex uchovává nasbíraná data po dobu 24 měsíců na zabezpečených serverech NetRex. Snadný přístup k datům Služba Počítání lidí NetRex nabízí několik způsobů zobrazení nasbíraných dat o návštěvnosti. K dispozici je intuitivní webové rozhraní funkční ve všech prohlížečích a na všech platformách. Dále je, díky speciálnímu pluginu, možné pracovat s daty přímo v programu Microsoft Excel, exportovat data dalších databází nebo nechat generovat automaticky zasílané ové reporty. Nepřetržitá kontrola systému Centrální platforma systému nepřetržitě dohlíží na funkčnost počítacích zařízení. Detekované problémy jsou ukládány do událostní databáze a na vybrané události je možno na ně nastavit upozorňování em nebo SMS zprávou.

4 Stránka 3 z 11 Možnost integrace se systémy 3. stran Platforma NetRex disponuje aplikačním rozhraním, díky kterému můžete snadno integrovat data z počítadel do stávajících uživatelských aplikací. Princip fungování služby Služba Počítání lidí je poskytována na stále se rozvíjející platformě NetRex, která se skládá z několika vzájemně propojených bloků. Princip platformy ilustruje níže uvedený obrázek. Obrázek číslo 1: Schéma platformy NetRex se službou Počítání lidí Jádro systému / Aplikační logika představují mozek celého systému, kde jsou na základě aplikační logiky zpracovávány požadavky přicházející z ostatních prvků systému, na které pak systém definovaným způsobem reaguje. V modulu Konfigurace jsou uložena všechna důležitá nastavení, na základě kterých systém funguje tak, jak si jeho uživatelé přejí. Zde jsou uložena uživatelská práva k systému, konfigurace zařízení v terénu a uživatelem nadefinované grafy. Do modulu Události jsou ukládány všechny důležité události, které platforma sama vygeneruje, události přijaté od zařízení v terénu a dále pak události přijaté skrze externí aplikační rozhraní od systémů 3. stran. Na základě těchto událostí a uživatelského nastavení systém reaguje, například odešle poplachovou SMS zprávu nebo při zjištění závady na zařízení v terénu. Jednotlivá zařízení v terénu (kamery, počítací kamery nebo optické závory) jsou k platformě připojena skrze Rozhraní pro připojení zařízení v terénu. Díky tomuto rozhraní jsou k platformě připojena jednotlivá zařízení v terénu jednoduchým, ale zároveň spolehlivým způsobem a to bez nutnosti složitých konfigurací na straně zákazníka. Platforma skrze toto rozhraní nepřetržitě dohlíží na připojená zařízení a v případě zjištěných poruch tyto hlásí do systému v podobě

5 Stránka 4 z 11 definovaných poruchových událostí. Jednoduchost připojení zařízení v terénu představuje jednu z klíčových výhod řešení NetRex. Jednotliví uživatelé systému pracují s aplikací provozovanou na platformě skrze webové Uživatelské rozhraní. Pro přístup do systému je zapotřebí uživatelské jméno a heslo, počítač s webovým prohlížečem a připojení do Internetu. Uživatelské rozhraní je programováno tak, aby byla ovladatelné z různých web prohlížečů (Internet Explorer, Firefox, Safari, ) na různých platformách (Windows, Linux, Apple, ). Platforma je připojena skrze Mobilní bránu k SMS centru v síti mobilního operátora a je tak schopna odesílat SMS zprávy na mobilní telefony svých uživatelů (poplachové zprávy, upozornění). Externím aplikační rozhraní komunikuje s dalšími propojenými systémy 3.stran a vytváří tak vyšší funkční celky. Více informací v detailním popisu funkcí licence. NetRex platforma je umístěna v datovém centru a připojena do Internetu zálohovanými přípojkami tak, aby byla zajištěna vysoká dostupnost poskytovaných služeb. Počítací zařízení systému NetRex Pro sběr dat do služby Počítání lidí NetRex využívá naše společnost dvě technologicky odlišné metody: Optickou závoru Počítací kameru Výhody a omezení jednotlivých metod jsou popsány níže, Optická závora Tato metoda počítání lidí využívá optické závory, která je připojena na svorky IP kamery připojené rovněž k platformě NetRex. Každý průchod optickou závorou je zaznamenán dohledové kamery a ta následně odesílá informace na centrální servery NetRex, které umožní vzdálený přístup k těmto datům. Optická závora je složena z optického senzoru uloženého ve speciálním krytu na jedné straně a odrazkou na straně druhé. Senzor vysílá světelný paprsek, který se odráží od odrazky a tím je vytvořena neviditelná závora. Při přerušení paprsku (procházející osobou) předá snímač informaci kameře, která ji uloží na centrální NetRex servery. Dosah optické závory je až 10 metrů. Obrázek číslo 2: Optická závora včetně krytu a odrazky

6 Stránka 5 z 11 Výhodou tohoto řešení jsou nízké pořizovací náklady, které jsou na druhé straně vykoupeny nižší přesností počítacího systému. Nižší přesnost je způsobena nemožností rozpoznání směru pohybu a průchodu více osob současně. Na druhou stranu umožní instalovaná IP kamera se službou Vzdálený dohled NetRex vizuální dohled prodejny nebo kontrolu pokladních transakcí. Jedná se o ideální řešení pro prodejny a provozovny, které chtějí začít pracovat s údaji o počtech návštěvníků. Obrázek číslo 3: Schéma služby Počítání lidí při využití optické závory Počítací kamera Metoda počítání lidí pomocí počítací kamery využívá dohledovou kamerou AXIS se speciálním počítacím firmware, která se umístí nad vchodem do prodejny. Kamera se připojí k ADSL modemu (nebo jinému Internet zařízení) na prodejně datovým kabelem, přes který bude rovněž napájena. Kamera následně odesílá napočítaná data v pravidelných intervalech na centrální NetRex servery, které je zobrazují do vašeho účtu nebo exportují do Excelu či vašich aplikací.

7 Stránka 6 z 11 Obrázek číslo 4: Schéma služby Počítání lidí při využití počítací kamery Počítací kamera provádí sofistikovanou analýzu obrazu pod sebou a rozpoznává lidi a počítá je s přesností až 99 %, včetně rozeznání směru pohybu. K analýze jsou využívány 3 detekční čáry ve snímaném prostoru. Při protnutí modré čáry je zahájena analýza. Zákazník je započítán při protnutí červené čáry. Umístění detekčních čar lze měnit umístěním kamery, pozicí objektivu nebo rovněž následně programově přes web rozhraní. Kamera musí mít umístěna v minimální výšce 3 metry od podlahy. Maximální šíře záběru je 4 metry na jednu počítací kameru.

8 Stránka 7 z 11 Instalace počítacího systému Zákazník má možnost volby mezi instalací počítacího systému poskytovatelem nebo instalací počítacího systému svépomocí. Díky propracovanému systému komunikace počítacích zařízení se servery NetRex je instalace velmi snadná. A to zejména v případě instalace počítací kamery, kdy není nutné mít k dispozici vlastnit veřejnou IP adresu nebo složitě nastavovat modemy či firewally. Instalace počítacího systému poskytovatelem Zákazník má možnost objednat k zakoupenému počítacímu systému také odbornou instalaci zařízení a příslušenství provedenou poskytovatelem nebo jím pověřenou firmou. Rozsah a cena instalace je vždy stanovena individuálně na základě požadavků zákazníka. Instalace může obsahovat: Instalaci počítacích zařízení a příslušenství na místo zvolené zákazníkem Instalaci potřebné kabeláže a její zalištování Konfiguraci LAN sítě zákazníka a připojení počítadel do Internetu Aktivaci služby Počítání lidí NetRex Instalace počítacího systému zákazníkem Počítací systémy NetRex mohou být dodány v sadě umožňující snadnou instalaci zákazníkem. Systém a další zboží jsou zákazníkovi po objednání a úhradě vystaveného zálohového listu doručeny přepravní službou na zvolenou adresu. Zákazník pouze nainstaluje systém na zvolené místo a připojí ho do Internetu. Obrázek číslo 5: Instalace počítací kamery v 5 krocích (vybalení, montáž, připojení, přihlášení, konfigurace) Zpoplatnění služby Služba Počítání lidí NetRex je zpoplatněna licencí. Licence se vždy vztahuje na 1 počítací zařízení (optická závora / kamera). Cena je závislá na době využívání služby a počtu počítacích zařízení. Rozsah nabízených služeb se v rámci služby Počítání lidí NetRex liší v závislosti na použité metodě počítání osob. Rozdíly v poskytnutých službách popisuje níže uvedená tabulka.

9 Stránka 8 z 11 Funkce Optická závora Tabulka číslo 1: Dostupnost funkcí služby v závislosti na metodě počítání Počítací kamera Rozpoznání směru průchodu osob NE ANO Rozpoznání počtu současně procházejících osob NE ANO Centrální ukládání dat ANO ANO Přístup k datům přes webové rozhraní ANO ANO Automatický report dat ANO ANO NetRex PeopleCounter Excel Plugin ANO ANO SQL datová pumpa ANO ANO Přístup k systému přes aplikační rozhraní (API) ANO ANO Odolnost počítání proti výpadkům Internetu ANO ANO Kontrola funkčnosti počítacího zařízení ANO ANO Zákaznická podpora Typ počítacího zařízení nebo telefonická podpora v pracovní dny od 9:00 do 17:00 Licence na delší období jsou levnější, stejně tak při více licencích využívaných zákazníky jsou na tyto poskytovány objemové slevy. Podrobnosti najdete v tabulkách níže. Položka / období Počítání lidí NetRex - licence na 1 počítací zařízení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 599 Kč 1699 Kč (566 Kč / měs) 3199 Kč (533 Kč / měs) 5999 Kč (500Kč / měs) Tabulka číslo 2: Ceny licencí Počítání lidí Objemové slevy licencí Objemová sleva 2-5 licencí 20% 6-25 licencí 25% licencí 30% Více než 100 licencí 35% Tabulka číslo 3: Objemové slevy nabízených licencí Vzdálený dohled Zákazník za dané služby platí vždy předem na základě vystavených zálohových listů. Po úhradě zálohového listu je zákazníkovi elektronicky vystavena a doručena faktura daňový doklad. Detailní pravidla pro účtování služeb jsou uvedena ve Všeobecných podmínkách služby NetRex. Popis dílčích vlastností služby Rozpoznání směru průchodu osob Rozpoznání průchodu osob dává uživateli přesnější informace o pohybu návštěvníků sledované lokality. Díky rozeznání vstupů a výstupů z provozovny jsou k dispozici širší možnosti práce s napočítanými daty. Zatímco pokročilejší metoda počítání pomocí video analýzy v kameře je schopna bezpečně rozeznat vstupy i výstupy osob, u optické závory toto technologicky možné není.

10 Stránka 9 z 11 Rozpoznání počtu současně procházejících osob Rozpoznání současně procházejících osob je jednou z vlastností, která výrazně zvyšuje přesnost celého počítacího systému. Pokročilejší a přesnější metoda počítání lidí pomocí počítací kamery je díky video analýze snímaného prostoru schopna rozeznat počet současně procházejících osob. Zároveň tato metoda do reportů nezahrnuje projíždějící nákupní košíky. Základní metoda počítání návštěvníků pomocí optické závory není, z povahy své technologie, schopna rozeznat procházející osoby, které kráčí těsně vedle sebe. V tomto případě dojde pouze k jednomu vyslání impulsu při přerušení paprsku optické zavory. Centrální ukládání dat V rámci služby Počítání Lidí NetRex jsou data s počítadel ukládány na centrální zabezpečené servery NetRex odkud jsou dále přístupná skrze webové rozhraní služby. Data jsou archivována po do dobu 24 měsíců od jejich vzniku. Přístup k datům přes webové rozhraní Uživatel přistupuje k datům z počítadel prostřednictvím libovolného počítače s Internetovým připojením. Webové rozhraní služby Počítání lidí NetRex zajistí přehlednou prezentaci dat o návštěvnosti prodejen uživatele. Při kombinaci cenných informací z více zdrojů, jako jsou například pokladní systémy, zároveň poskytne přesné metriku obchodů. Pomocí webového rozhraní je možné nadefinovat a následně zobrazit nejrůznější typy grafů. Webové rozhraní umožní především efektivní zobrazení těchto informací: Statistiky návštěvnosti za zvolené období (15 minut, hodina, den, týden, měsíc, rok) Návštěvní špičky v daných obdobích (typicky den nebo týden) Konverzní poměry (při manuálním nebo automatizovaném dodání podkladních dat) Pokladní data (při manuálním nebo automatizovaném dodání podkladních dat) Automatický report dat Služba Počítání lidí NetRex umožňuje snadné a rychlé vytváření propracovaných reportů, které pravidelně dorazí do schránek odpovědných lidí. Součástí ového reportu je: přehledový PDF soubor pro rychlou orientaci datový CSV soubor pro náročnější operace

11 Stránka 10 z 11 NetRex PeopleCounter Excel Plugin Doplněk NetRex People Counter Excel Plugin představuje nástroj určený pro využití v aplikaci Microsoft Excel 2003 a Doplněk nabízí sadu funkcí dostupných v aplikaci MS Excel, které umožňují získat informace o počtech návštěvníků napočítaných službou Počítání lidí NetRex přímo do buněk listu aplikace MS Excel. Doplněk využívá funkce aplikačního rozhraní XML- RPC, které je pro službu Počítání lidí NetRex k dispozici. Více informací o instalaci a použití doplňku NetRex PeopleCounter Excel Plugin naleznete v příslušném dokumentu na webových stránkách NetRex.cz SQL datová pumpa SQL datová pumpa je propracovaný skript, který umožní napočítaná data uložená na centrální platformě NetRex pravidelně exportovat do dalších databází 3. stran. Přístup k systému přes aplikační rozhraní (API) Platforma NetRex disponuje pokročilým aplikačním rozhraním, díky kterému jsme schopni poskytnout flexibilní, inovativní a plně integrované řešení. Výsledkem jsou lépe provázaná obchodní řešení na úrovni systémů, obchodních procesů a lidských zdrojů. V takto integrovaném prostředí můžete získat více výhod oproti konkurenci a mnohem efektivněji pracovat s daty v systémech, na které jste zvyklí a které potřebujete pro vaše správná obchodní rozhodnutí. Díky aplikačnímu rozhraní služby Počítání lidí NetRex budete například schopni personálu na prodejnách ukázat jejich aktuální výkonnost v porovnání s ostatními prodejnami třeba přímo v rozhraní pokladního systému. Odolnost počítání proti výpadkům Internetu Počítací systémy mají v sobě uložené skripty, které agregují data a v pravidelných intervalech cca 15 sekund je posílají na centrální zabezpečené NetRex servery. Pokud se systému z důvodu dočasné nedostupnosti Internetového připojení nedaří data odeslat, dochází k ukládání dat do vnitřní FLASH ROM paměti systému. Tyto data se systém snaží opakovaně odeslat na centrální platformu do té doby je spojení obnoveno. Tím je zvýšena spolehlivost, respektive přesnost počítání. Na centrálních serverech jsou dále data agregována do 15 minutových intervalů a takto jsou uživateli k dispozici v rozhraní pro další práci s nimi. Kontrola funkčnosti počítacího zařízení Centrální platforma NetRex nepřetržitě dohlíží na správnou funkci všech prvků systémů a na případné problémy uživatele neprodleně upozorní SMS zprávou nebo em. Zákaznická podpora Uživatelské požadavky přijaté formou definované v typu licence jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly přijaty zákaznickou podporou NetRex. Změny a rušení služby Detailní pravidla pro změny a rušení služby jsou uvedena ve Všeobecných podmínkách služby NetRex.

12 Stránka 11 z 11 Reklamace vadného zařízení a reklamace poskytovaných služeb Reklamace zákazník vyřizuje s poskytovatelem ve webové aplikaci systému v sekci Podpora. Zde zákazník založí nový případ označený jako Reklamace. V případě reklamace vadného zařízení zákazník následně odešle vadné zařízení na korespondenční adresu poskytovatele. O průběhu vyřizování reklamace je zákazník průběžně informován. Detailní pravidla pro vyřizování reklamací jsou uvedena ve Všeobecných podmínkách služby NetRex.

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 104-003 104-001 102-004 102-003 102-002 102-001 101-003 101-002 101-001 120-001 119-002 119-001 Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 AXIS kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup AXIS M1011 Základní model

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008

Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008 117-001 107-001 106-001 108-001 119-001 104-001 111-001 118-001 112-001 102-001 101-001 Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008 NetRex kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup NetRex AXIS 207 Kompaktní model

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Modul Konfigurace. Obsah

Modul Konfigurace. Obsah Modul Konfigurace Obsah Popis modulu... 3 Přístup k modulu... 3 Konfigurace zařízení... 3 Popis sekce... 3 Přehled zařízení... 3 Přidání nového zařízení do systému... 4 Přidání kamery... 4 Přidání zařízení...

Více

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší (Verze 3.0 byla uvedena do prodeje od června 2007) 1. Moduly technické funkcionality 1.1. Modul Formuláře Modul formuláře umožňuje tvorbu

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění 2.0 Software pro vyhodnocení dat z tachografu jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění v souladu se zákony Splňuje zákonné požadavky Přesný seznam

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

Systémy identifikace a lokalizace uživatelů. Miloš Rážek, Martina Říhová, Martin Šrámek

Systémy identifikace a lokalizace uživatelů. Miloš Rážek, Martina Říhová, Martin Šrámek Systémy identifikace a lokalizace uživatelů Miloš Rážek, Martina Říhová, Martin Šrámek Představení společnosti založena v roce 1992 v Jablonci nad Nisou pobočky v Praze, Mladé Boleslavi, Pardubicích a

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost

OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost OBCHODNÍ NABÍDKA pro společnost Kontakt: NetRex s.r.o. Koněvova 141 130 83 Praha 3 Nabídku vypracoval: Pozice: Mobilní telefon: 777 294 983 Telefon: 296 566 407 David Capoušek Ředitel společnosti Fax:

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? CRM aplikace se specializací na farmaceutický segment umožňující práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty a

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

Řízení agendy pojišťovacích makléřů

Řízení agendy pojišťovacích makléřů Řízení agendy pojišťovacích makléřů Produkt Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i větší makléřské kanceláře k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů. Základní charakteristika

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft w w w. a x x o n n e x t. c o m Vy z k o u š e j t e N E X T NEXT úroveň výkonnosti, str. 2 NEXT úroveň spolehlivosti, str. 3 NEXT úroveň použitelnosti, str. 7 NEXT úroveň funkčnosti, str. 9 NEXT úroveň

Více

www.macte.cz www.supplypro.com

www.macte.cz www.supplypro.com AUTOMATIZOVANÉ SKLADOVÉ SYSTÉMY Listopad 2012 Kdo jsme. MACTE, spol. s r.o. Lautnerova 3171/4 787 01 ŠUMPERK CZECH REPUBLIC Naše společnost působí na trhu více než 20 let: Produkty: - distributor ochranných

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K INTERNETU (LAN) společnosti Internethome s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K INTERNETU (LAN) společnosti Internethome s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K INTERNETU (LAN) společnosti Internethome s.r.o. Č.j 03/2011 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Výklad použitých pojmů... 2 3. Charakteristika Služby

Více

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor Max Communicator 9 prezentace 2014 Prezentace programu Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 10. dubna

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Řada jednotek BT-line Online webová správa

Řada jednotek BT-line Online webová správa Bluetooth marketing Marketingová technologie pro distribuci mobilního obsahu do mobilních telefonů. Rozesílá obsah jen v určité oblasti, přímo zákazníkům a s nulovými náklady na zákazníka. Řada jednotek

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

CCNA 2. 2. Help Desk

CCNA 2. 2. Help Desk CCNA 2 2. Help Desk Charakteristika Help Desk(u) zákaznická podpora poskytovaná ISP koncovému zákazníkovi struktura: junior technik zvládá konfiguraci obvyklých situací zpravidla telefonicky, email, chat

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Dispečink telemetrických dat

Dispečink telemetrických dat CORAL s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČO: 46506829 DIČ: 228-46506829 tel.: 498 500 469 fax: 498 500 435 e-mail: coral@coral.cz http://www.coral.cz Dispečink telemetrických dat Oblast použití

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY TV Filmy Internet Hudba Rádio Telefonní komunikace Pokojová služba Digitální informační systém ŘEŠENÍ IP KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM NEMOCNICE HOTELY ADMINISTRATIVNÍ

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Divar. Aplikační průvodce. Divar application guide

Divar. Aplikační průvodce. Divar application guide Divar Aplikační průvodce Bosch Divar application Divar Digitální guide univerzální rekordér Bosch Divar Digitální univerzální rekordér Divar je zkratka pro digitální univerzální rekordér přibližující digitální

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

Přístupový a docházkový systém

Přístupový a docházkový systém Přístupový a docházkový systém eseries Nadčasový docházkový a přístupový systém Název eseries označuje novou řadu produktů identifikačního systému Aktion s revoluční technologií ACTIVE DEVICE. Instalace,

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 ECM SYSTEM SOLUTIONS 2014 MADAM MaDaM je modulový systém pro evidenci nejen docházky. Jednoduchost obsluhy, intuitivnost ovládání, moderní vzhled a

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Coder Systém. GWF Coder počítadlo ideálně kombinuje výhody elektroniky a mechanického počítadla.

Coder Systém. GWF Coder počítadlo ideálně kombinuje výhody elektroniky a mechanického počítadla. ŠVÝCARSKÉ ŘEŠENÍ Coder Systém Digitální dostupnost původních výsledků měření GWF Coder počítadlo ideálně kombinuje výhody elektroniky a mechanického počítadla. GWF Coder počítadla s datovým rozhraním jsou

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti SIMELON, s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3-4 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 5 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR.

Více

Komunikace Sestra-Pacient

Komunikace Sestra-Pacient Komunikace Sestra-Pacient Popis systému Systém Sestra-Pacient ALCAD je řešením pro komunikaci a řízení ošetřoven, který využívá technologii IP, a který pracuje jak po drátovém vedení, tak bezdrátově. Charakteristika

Více

netauto komplexní informační systém pro autobazary netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete:

netauto komplexní informační systém pro autobazary netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete: netauto komplexní informační systém pro autobazary Hlavní pohled na systém netauto netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete: mít dokonalý přehled o vykoupených

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více