NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek"

Transkript

1 NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex Kompletní popis služby Petr Kodytek Verze 1.4 ze dne

2 Stránka 1 z 11 Obsah Představení služby... 2 Hlavní výhody služby... 2 Jednoduchá instalace... 2 Dvě metody počítání... 2 Funkčnost na všech platformách bez nutnosti vlastních serverů... 2 Centrální a úschova dat... 2 Snadný přístup k datům... 2 Nepřetržitá kontrola systému... 2 Možnost integrace se systémy 3. stran... 3 Princip fungování služby... 3 Počítací zařízení systému NetRex... 4 Optická závora... 4 Počítací kamera... 5 Instalace počítacího systému... 7 Instalace počítacího systému poskytovatelem... 7 Instalace počítacího systému zákazníkem... 7 Zpoplatnění služby... 7 Popis dílčích vlastností služby... 8 Rozpoznání směru průchodu osob... 8 Rozpoznání počtu současně procházejících osob... 9 Centrální ukládání dat... 9 Přístup k datům přes webové rozhraní... 9 Automatický report dat... 9 NetRex PeopleCounter Excel Plugin SQL datová pumpa Přístup k systému přes aplikační rozhraní (API) Odolnost počítání proti výpadkům Internetu Kontrola funkčnosti počítacího zařízení Zákaznická podpora Změny a rušení služby Reklamace vadného zařízení a reklamace poskytovaných služeb... 11

3 Stránka 2 z 11 Představení služby Služba Počítání lidí NetRex představuje výkonný nástroj pro měření úspěšnosti prodeje na jednotlivých provozovnách, precizní plánování směn personálu i vyhodnocení reklamních a marketingových kampaní. Hlavní výhody služby Jednoduchá instalace Společnost NetRex klade maximální důraz na jednoduchost zprovoznění připojených zařízení a jejich následné snadné ovládání. Díky propracovanému systému komunikace počítacích zařízení se servery NetRex je instalace velmi snadná. Většinu systémů je možné dodat v samoinstalační sadě, která šetří náklady zákazníka. Případně je možné využít profesionální instalace společnosti NetRex nebo jím pověřeným partnerem. Dvě metody počítání Služba Počítání lidí NetRex používá pro získání dat o návštěvnosti prodejen dvě technologicky odlišné metody, počítací kameru a optickou závoru. Díky tomu jsme schopni přesně nabídnout řešení odpovídající potřebám zákazníka. Funkčnost na všech platformách bez nutnosti vlastních serverů Služby NetRex jsou provozovány na výkonných, zálohovaných a bezpečných serverech, které jsou do Internetu připojeny spolehlivými rychlými linkami. Pro provoz špičkového systému nepotřebujete vlastní servery, aplikace, ani techniky, kteří by se o ně museli starat. NetRex systémy provozujeme pro řádově vyšší počty uživatelů, než každý jednotlivý zákazník a díky tomu jsme schopni uživateli nabídnout naše služby za rozumné peníze při zachování vysoké úrovně kvality. Centrální a úschova dat Služba Počítání lidí NetRex uchovává nasbíraná data po dobu 24 měsíců na zabezpečených serverech NetRex. Snadný přístup k datům Služba Počítání lidí NetRex nabízí několik způsobů zobrazení nasbíraných dat o návštěvnosti. K dispozici je intuitivní webové rozhraní funkční ve všech prohlížečích a na všech platformách. Dále je, díky speciálnímu pluginu, možné pracovat s daty přímo v programu Microsoft Excel, exportovat data dalších databází nebo nechat generovat automaticky zasílané ové reporty. Nepřetržitá kontrola systému Centrální platforma systému nepřetržitě dohlíží na funkčnost počítacích zařízení. Detekované problémy jsou ukládány do událostní databáze a na vybrané události je možno na ně nastavit upozorňování em nebo SMS zprávou.

4 Stránka 3 z 11 Možnost integrace se systémy 3. stran Platforma NetRex disponuje aplikačním rozhraním, díky kterému můžete snadno integrovat data z počítadel do stávajících uživatelských aplikací. Princip fungování služby Služba Počítání lidí je poskytována na stále se rozvíjející platformě NetRex, která se skládá z několika vzájemně propojených bloků. Princip platformy ilustruje níže uvedený obrázek. Obrázek číslo 1: Schéma platformy NetRex se službou Počítání lidí Jádro systému / Aplikační logika představují mozek celého systému, kde jsou na základě aplikační logiky zpracovávány požadavky přicházející z ostatních prvků systému, na které pak systém definovaným způsobem reaguje. V modulu Konfigurace jsou uložena všechna důležitá nastavení, na základě kterých systém funguje tak, jak si jeho uživatelé přejí. Zde jsou uložena uživatelská práva k systému, konfigurace zařízení v terénu a uživatelem nadefinované grafy. Do modulu Události jsou ukládány všechny důležité události, které platforma sama vygeneruje, události přijaté od zařízení v terénu a dále pak události přijaté skrze externí aplikační rozhraní od systémů 3. stran. Na základě těchto událostí a uživatelského nastavení systém reaguje, například odešle poplachovou SMS zprávu nebo při zjištění závady na zařízení v terénu. Jednotlivá zařízení v terénu (kamery, počítací kamery nebo optické závory) jsou k platformě připojena skrze Rozhraní pro připojení zařízení v terénu. Díky tomuto rozhraní jsou k platformě připojena jednotlivá zařízení v terénu jednoduchým, ale zároveň spolehlivým způsobem a to bez nutnosti složitých konfigurací na straně zákazníka. Platforma skrze toto rozhraní nepřetržitě dohlíží na připojená zařízení a v případě zjištěných poruch tyto hlásí do systému v podobě

5 Stránka 4 z 11 definovaných poruchových událostí. Jednoduchost připojení zařízení v terénu představuje jednu z klíčových výhod řešení NetRex. Jednotliví uživatelé systému pracují s aplikací provozovanou na platformě skrze webové Uživatelské rozhraní. Pro přístup do systému je zapotřebí uživatelské jméno a heslo, počítač s webovým prohlížečem a připojení do Internetu. Uživatelské rozhraní je programováno tak, aby byla ovladatelné z různých web prohlížečů (Internet Explorer, Firefox, Safari, ) na různých platformách (Windows, Linux, Apple, ). Platforma je připojena skrze Mobilní bránu k SMS centru v síti mobilního operátora a je tak schopna odesílat SMS zprávy na mobilní telefony svých uživatelů (poplachové zprávy, upozornění). Externím aplikační rozhraní komunikuje s dalšími propojenými systémy 3.stran a vytváří tak vyšší funkční celky. Více informací v detailním popisu funkcí licence. NetRex platforma je umístěna v datovém centru a připojena do Internetu zálohovanými přípojkami tak, aby byla zajištěna vysoká dostupnost poskytovaných služeb. Počítací zařízení systému NetRex Pro sběr dat do služby Počítání lidí NetRex využívá naše společnost dvě technologicky odlišné metody: Optickou závoru Počítací kameru Výhody a omezení jednotlivých metod jsou popsány níže, Optická závora Tato metoda počítání lidí využívá optické závory, která je připojena na svorky IP kamery připojené rovněž k platformě NetRex. Každý průchod optickou závorou je zaznamenán dohledové kamery a ta následně odesílá informace na centrální servery NetRex, které umožní vzdálený přístup k těmto datům. Optická závora je složena z optického senzoru uloženého ve speciálním krytu na jedné straně a odrazkou na straně druhé. Senzor vysílá světelný paprsek, který se odráží od odrazky a tím je vytvořena neviditelná závora. Při přerušení paprsku (procházející osobou) předá snímač informaci kameře, která ji uloží na centrální NetRex servery. Dosah optické závory je až 10 metrů. Obrázek číslo 2: Optická závora včetně krytu a odrazky

6 Stránka 5 z 11 Výhodou tohoto řešení jsou nízké pořizovací náklady, které jsou na druhé straně vykoupeny nižší přesností počítacího systému. Nižší přesnost je způsobena nemožností rozpoznání směru pohybu a průchodu více osob současně. Na druhou stranu umožní instalovaná IP kamera se službou Vzdálený dohled NetRex vizuální dohled prodejny nebo kontrolu pokladních transakcí. Jedná se o ideální řešení pro prodejny a provozovny, které chtějí začít pracovat s údaji o počtech návštěvníků. Obrázek číslo 3: Schéma služby Počítání lidí při využití optické závory Počítací kamera Metoda počítání lidí pomocí počítací kamery využívá dohledovou kamerou AXIS se speciálním počítacím firmware, která se umístí nad vchodem do prodejny. Kamera se připojí k ADSL modemu (nebo jinému Internet zařízení) na prodejně datovým kabelem, přes který bude rovněž napájena. Kamera následně odesílá napočítaná data v pravidelných intervalech na centrální NetRex servery, které je zobrazují do vašeho účtu nebo exportují do Excelu či vašich aplikací.

7 Stránka 6 z 11 Obrázek číslo 4: Schéma služby Počítání lidí při využití počítací kamery Počítací kamera provádí sofistikovanou analýzu obrazu pod sebou a rozpoznává lidi a počítá je s přesností až 99 %, včetně rozeznání směru pohybu. K analýze jsou využívány 3 detekční čáry ve snímaném prostoru. Při protnutí modré čáry je zahájena analýza. Zákazník je započítán při protnutí červené čáry. Umístění detekčních čar lze měnit umístěním kamery, pozicí objektivu nebo rovněž následně programově přes web rozhraní. Kamera musí mít umístěna v minimální výšce 3 metry od podlahy. Maximální šíře záběru je 4 metry na jednu počítací kameru.

8 Stránka 7 z 11 Instalace počítacího systému Zákazník má možnost volby mezi instalací počítacího systému poskytovatelem nebo instalací počítacího systému svépomocí. Díky propracovanému systému komunikace počítacích zařízení se servery NetRex je instalace velmi snadná. A to zejména v případě instalace počítací kamery, kdy není nutné mít k dispozici vlastnit veřejnou IP adresu nebo složitě nastavovat modemy či firewally. Instalace počítacího systému poskytovatelem Zákazník má možnost objednat k zakoupenému počítacímu systému také odbornou instalaci zařízení a příslušenství provedenou poskytovatelem nebo jím pověřenou firmou. Rozsah a cena instalace je vždy stanovena individuálně na základě požadavků zákazníka. Instalace může obsahovat: Instalaci počítacích zařízení a příslušenství na místo zvolené zákazníkem Instalaci potřebné kabeláže a její zalištování Konfiguraci LAN sítě zákazníka a připojení počítadel do Internetu Aktivaci služby Počítání lidí NetRex Instalace počítacího systému zákazníkem Počítací systémy NetRex mohou být dodány v sadě umožňující snadnou instalaci zákazníkem. Systém a další zboží jsou zákazníkovi po objednání a úhradě vystaveného zálohového listu doručeny přepravní službou na zvolenou adresu. Zákazník pouze nainstaluje systém na zvolené místo a připojí ho do Internetu. Obrázek číslo 5: Instalace počítací kamery v 5 krocích (vybalení, montáž, připojení, přihlášení, konfigurace) Zpoplatnění služby Služba Počítání lidí NetRex je zpoplatněna licencí. Licence se vždy vztahuje na 1 počítací zařízení (optická závora / kamera). Cena je závislá na době využívání služby a počtu počítacích zařízení. Rozsah nabízených služeb se v rámci služby Počítání lidí NetRex liší v závislosti na použité metodě počítání osob. Rozdíly v poskytnutých službách popisuje níže uvedená tabulka.

9 Stránka 8 z 11 Funkce Optická závora Tabulka číslo 1: Dostupnost funkcí služby v závislosti na metodě počítání Počítací kamera Rozpoznání směru průchodu osob NE ANO Rozpoznání počtu současně procházejících osob NE ANO Centrální ukládání dat ANO ANO Přístup k datům přes webové rozhraní ANO ANO Automatický report dat ANO ANO NetRex PeopleCounter Excel Plugin ANO ANO SQL datová pumpa ANO ANO Přístup k systému přes aplikační rozhraní (API) ANO ANO Odolnost počítání proti výpadkům Internetu ANO ANO Kontrola funkčnosti počítacího zařízení ANO ANO Zákaznická podpora Typ počítacího zařízení nebo telefonická podpora v pracovní dny od 9:00 do 17:00 Licence na delší období jsou levnější, stejně tak při více licencích využívaných zákazníky jsou na tyto poskytovány objemové slevy. Podrobnosti najdete v tabulkách níže. Položka / období Počítání lidí NetRex - licence na 1 počítací zařízení 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 599 Kč 1699 Kč (566 Kč / měs) 3199 Kč (533 Kč / měs) 5999 Kč (500Kč / měs) Tabulka číslo 2: Ceny licencí Počítání lidí Objemové slevy licencí Objemová sleva 2-5 licencí 20% 6-25 licencí 25% licencí 30% Více než 100 licencí 35% Tabulka číslo 3: Objemové slevy nabízených licencí Vzdálený dohled Zákazník za dané služby platí vždy předem na základě vystavených zálohových listů. Po úhradě zálohového listu je zákazníkovi elektronicky vystavena a doručena faktura daňový doklad. Detailní pravidla pro účtování služeb jsou uvedena ve Všeobecných podmínkách služby NetRex. Popis dílčích vlastností služby Rozpoznání směru průchodu osob Rozpoznání průchodu osob dává uživateli přesnější informace o pohybu návštěvníků sledované lokality. Díky rozeznání vstupů a výstupů z provozovny jsou k dispozici širší možnosti práce s napočítanými daty. Zatímco pokročilejší metoda počítání pomocí video analýzy v kameře je schopna bezpečně rozeznat vstupy i výstupy osob, u optické závory toto technologicky možné není.

10 Stránka 9 z 11 Rozpoznání počtu současně procházejících osob Rozpoznání současně procházejících osob je jednou z vlastností, která výrazně zvyšuje přesnost celého počítacího systému. Pokročilejší a přesnější metoda počítání lidí pomocí počítací kamery je díky video analýze snímaného prostoru schopna rozeznat počet současně procházejících osob. Zároveň tato metoda do reportů nezahrnuje projíždějící nákupní košíky. Základní metoda počítání návštěvníků pomocí optické závory není, z povahy své technologie, schopna rozeznat procházející osoby, které kráčí těsně vedle sebe. V tomto případě dojde pouze k jednomu vyslání impulsu při přerušení paprsku optické zavory. Centrální ukládání dat V rámci služby Počítání Lidí NetRex jsou data s počítadel ukládány na centrální zabezpečené servery NetRex odkud jsou dále přístupná skrze webové rozhraní služby. Data jsou archivována po do dobu 24 měsíců od jejich vzniku. Přístup k datům přes webové rozhraní Uživatel přistupuje k datům z počítadel prostřednictvím libovolného počítače s Internetovým připojením. Webové rozhraní služby Počítání lidí NetRex zajistí přehlednou prezentaci dat o návštěvnosti prodejen uživatele. Při kombinaci cenných informací z více zdrojů, jako jsou například pokladní systémy, zároveň poskytne přesné metriku obchodů. Pomocí webového rozhraní je možné nadefinovat a následně zobrazit nejrůznější typy grafů. Webové rozhraní umožní především efektivní zobrazení těchto informací: Statistiky návštěvnosti za zvolené období (15 minut, hodina, den, týden, měsíc, rok) Návštěvní špičky v daných obdobích (typicky den nebo týden) Konverzní poměry (při manuálním nebo automatizovaném dodání podkladních dat) Pokladní data (při manuálním nebo automatizovaném dodání podkladních dat) Automatický report dat Služba Počítání lidí NetRex umožňuje snadné a rychlé vytváření propracovaných reportů, které pravidelně dorazí do schránek odpovědných lidí. Součástí ového reportu je: přehledový PDF soubor pro rychlou orientaci datový CSV soubor pro náročnější operace

11 Stránka 10 z 11 NetRex PeopleCounter Excel Plugin Doplněk NetRex People Counter Excel Plugin představuje nástroj určený pro využití v aplikaci Microsoft Excel 2003 a Doplněk nabízí sadu funkcí dostupných v aplikaci MS Excel, které umožňují získat informace o počtech návštěvníků napočítaných službou Počítání lidí NetRex přímo do buněk listu aplikace MS Excel. Doplněk využívá funkce aplikačního rozhraní XML- RPC, které je pro službu Počítání lidí NetRex k dispozici. Více informací o instalaci a použití doplňku NetRex PeopleCounter Excel Plugin naleznete v příslušném dokumentu na webových stránkách NetRex.cz SQL datová pumpa SQL datová pumpa je propracovaný skript, který umožní napočítaná data uložená na centrální platformě NetRex pravidelně exportovat do dalších databází 3. stran. Přístup k systému přes aplikační rozhraní (API) Platforma NetRex disponuje pokročilým aplikačním rozhraním, díky kterému jsme schopni poskytnout flexibilní, inovativní a plně integrované řešení. Výsledkem jsou lépe provázaná obchodní řešení na úrovni systémů, obchodních procesů a lidských zdrojů. V takto integrovaném prostředí můžete získat více výhod oproti konkurenci a mnohem efektivněji pracovat s daty v systémech, na které jste zvyklí a které potřebujete pro vaše správná obchodní rozhodnutí. Díky aplikačnímu rozhraní služby Počítání lidí NetRex budete například schopni personálu na prodejnách ukázat jejich aktuální výkonnost v porovnání s ostatními prodejnami třeba přímo v rozhraní pokladního systému. Odolnost počítání proti výpadkům Internetu Počítací systémy mají v sobě uložené skripty, které agregují data a v pravidelných intervalech cca 15 sekund je posílají na centrální zabezpečené NetRex servery. Pokud se systému z důvodu dočasné nedostupnosti Internetového připojení nedaří data odeslat, dochází k ukládání dat do vnitřní FLASH ROM paměti systému. Tyto data se systém snaží opakovaně odeslat na centrální platformu do té doby je spojení obnoveno. Tím je zvýšena spolehlivost, respektive přesnost počítání. Na centrálních serverech jsou dále data agregována do 15 minutových intervalů a takto jsou uživateli k dispozici v rozhraní pro další práci s nimi. Kontrola funkčnosti počítacího zařízení Centrální platforma NetRex nepřetržitě dohlíží na správnou funkci všech prvků systémů a na případné problémy uživatele neprodleně upozorní SMS zprávou nebo em. Zákaznická podpora Uživatelské požadavky přijaté formou definované v typu licence jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly přijaty zákaznickou podporou NetRex. Změny a rušení služby Detailní pravidla pro změny a rušení služby jsou uvedena ve Všeobecných podmínkách služby NetRex.

12 Stránka 11 z 11 Reklamace vadného zařízení a reklamace poskytovaných služeb Reklamace zákazník vyřizuje s poskytovatelem ve webové aplikaci systému v sekci Podpora. Zde zákazník založí nový případ označený jako Reklamace. V případě reklamace vadného zařízení zákazník následně odešle vadné zařízení na korespondenční adresu poskytovatele. O průběhu vyřizování reklamace je zákazník průběžně informován. Detailní pravidla pro vyřizování reklamací jsou uvedena ve Všeobecných podmínkách služby NetRex.