EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 Rudolf Kuzník - INFORMATIKA Ostrava-Třebovice, Šaljapinova 5198/25, tel , EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI Visual HleNet Příručka pro uživatele Subsystém VisualHleNet navazuje na již provozované subsystémy, především Fakturaci vodného a stočného (dále jen FVS ), Evidenci vodoměrů (dále jen EVOD ), Evidenci a zpracování smluv s odběrateli (dále jen SMLOUVY ) a Korespondenci s odběrateli. Tento subsystém pracuje v grafickém 32 bitovém prostředí Windows 98,2000 nebo Windows XP a je navržen tak, aby spolupracoval i s daty pořizovanými v prostředí MS DOS výše uvedených subsystémech. S podporou příslušného hardwarového a softwarového vybavení umožňuje práci v síťovém prostředí a v architektuře client/server. Tento subsystém může být instalován společně s FVS na stejném serveru (nebo samostatném počítači) a v tomto případě používá společná data s FVS, nebo může pracovat odděleně, např. na středisku. V tomto případě je možno data (úplná nebo vybraná pro dané středisko) přenášet běžnými datovými nosiči nebo pomocí elektronické pošty. Minimální konfigurace: Používání tohoto subsystému předpokládá PC Pentium, min. 64 MB RAM, barevný monitor s rozlišením min 800*600 a instalovanou myš. Pro efektivní práci a využití spolupráce s MS WORD doporučuji min. Pentium 400, 128 MB RAM a monitor 17 s rozlišením 1024*800. Subsystém umožňuje: rychlé vyhledat vybrané údaje o odběrateli a jeho odběrných místech k vybranému odběrateli uvádět textové poznámky, které jsou přístupné všem uživatelům tohoto subsystému i subsystému Fakturace vodného a stočného k vybranému odběrnému místu uvádět textové poznámky, které lze tisknout na pochůzkový plán pro danou obec a období odečtu. Tímto způsobem lze naradit a udržovat aktuální poznámky zapisované dříve do odečtových knížek, které jsou nutné pro pracovníky provádějící odečty vodoměrů a není možno je z kapacitních důvodů uvádět v přenosných počítačích (dále jen PSION)

2 vytvářet, udržovat a vést přehled o korespondenci s odběrateli (za předpokladu instalace příslušného programového vybavení, např. MS WORD, MS EXCEL s možností sledování termínů a tisku přehledu nevyřízené korespondence. K tvorbě této korespondence využívat předem uživatelsky připravené vzory a formuláře. zjistit přehled neuhrazených faktur odběratele, automatizovaně vytvářet předem definované dopisy odběratelům, které obsahují aktuální data vybraného odběratele, např. Přehled neuhrazených faktur, Výzva k zaplacení dlužné částky nebo Oznámení o zastavení vody. v případě provozování našeho subsystému Evidence a zpracování smluv s odběrateli vody možnost zobrazení údajů smlouvy o dodávce a odvádění vody graficky i textem zobrazit archiv odečtu za běžný a uplynulé 3 roky, generovat a tisknout výpis z archivu pro vybrané odběrné místo graficky i textem zobrazit archiv faktur odběratele (vč. dobropisů, vrubopisů a faktur VÚzP) s označením neuhrazených faktur, provádět opakovaný tisk faktur z archivu a přehledy faktur zobrazit údaje o vodoměrech vedených v subsystému Evidence vodoměrů, včetně přehledu historie vodoměrů na odběrném místě a pohybu vodoměrů v evidenci v návaznosti na další moduly provádět změny v databázi odběratelů s tiskovými výstupy a využívat přístup k datům FVS pro další analýzu 1. Obecné zásady ovládání programu Používání tohoto programu předpokládá ovládání pomocí klávesnice a instalované myši. Pro ovládání klávesnice platí běžné zásady, uvedené v dostupné literatuře literatuře k základům ovládání PC. Pro stlačení vybrané klávesy je požíváno znaků < >, např. stlačení klávesy Enter je v textu zapsáno jako <Enter>. Pro ovládáni myši používáno Click - stlačení levého tlačítka myši, Rclick - stlačení pravého tlačítka myši, DblClick - dvojité stlačení levého tlačítka myši. V programu je obsažena bublinková nápověda po umístění kurzoru na ovládací prvek se po chvíli zobrazí text nápovědy. Při prohlížení textových souborů je možno zvětšit nebo zmenšit písmo pomocí <Ctrl>+<šipka nahoru nebo dolu>. 2. Spuštění programu Po spuštění programu je požadováno přístupové heslo (při nové instalaci není zadáno žádné heslo). Heslo může být kombinace písmen a čísel, max. desetimístné. Heslo může změnit pouze osoba, která zná heslo správce. Po zadání správného hesla je možno vstoupit do programu a vybrat: a, případný typ dopisu odběrateli (viz čtyři velká tlačítka Přehled, Upozornění, atd.). Pokud není předpokládán tisk dopisů, klikněte na tlačítko Přehled, nebo stlačte <Enter> b, příslušnou úlohu z nabídky zobrazených úloh v dolní polovině obrazovky podle aktuální nabídky pro danou instalaci - 2 -

3 3. Možnosti rychlého vyhledání odběratele o odběrného místa V další obrazovce je možno vybrat podmínku pro rychlé vyhledání odběratele a OM podle údajů, které jsou v dané chvíli známé kliknutím na příslušné tlačítko nebo stlačením klávesy podtrženého písmene na klávesnici takto: Číslo odběratele - vložením úplného čísla odběratele ZF, OO, obec, číslo odběru - vložením údajů, které jednoznačně identifikují odběrné místo, tj.: znaku fakturace, období odečtu, čísla obce a čísla odběru názvu odběratele (ADRES1,2) vložením části řetězce znaků, obsaženém v položkách ADRES1 nebo ADRES2 ve větě odběratele. Při zadávání údajů je možno zaměňovat velká a malá písmena a není nutno uvádět diakritiku. Čísla kupní smlouvy vložením čísla smlouvy uvedené ve větě odběratele Čísla vodoměru vložením čísla vodoměru uvedeném ve větě odečtu Čísla faktury vložením čísla faktury Výše neuhrazené faktury vložením rozsahu od-do (Kč) hledané částky neuhrazené faktury v saldokontu ulice (ADRES3) vložením části řetězce znaků, obsaženém v položce ADRES3 ve větě odběratele. IČO vložením části řetězce znaků, obsaženém v položce IČO ve větě odběratele DIČ vložením části řetězce znaků, obsaženém v položce DIČ ve větě odběratele Pochůzkového plánu vložením období odečtu, čísla obce a čísel odběru od-do (nebo pořadí od-do v případě že u OM je pořadí sledováno). Za paušály jsou v tomto případě považována OM, která mají pořadí 0. Touto volbou je možno vybrat OM místa odečtové knihy seřazené podle listů a tisknout seznamy nebo odečtové archy. Do odečtových archů nebo seznamů je možno zařazovat odběrné místa podle výběru uživatele s možností uvedení poznámek o OM nebo umístění vodoměru z Evidence vodoměrů. Obce, ulice a čísla domu obec je možno vybrat listováním v nabídce, zadáním čísla obce nebo částí názvu obce, ulici zadáním názvu ulice do příslušných textových polí. Při zadávání údajů je možno zaměňovat velká a malá písmena a není nutno uvádět diakritiku Číslo domu lze zadat přesně, nebo jen část řetězce čísla domu ( číslo domu ). Ulice a číslo domu jsou nepovinné údaje, hledání probíhá pouze podle údajů, které jsou zadány a postupně jsou nabízena odběrné místa, která splňují zadané podmínky C-Čísla odběru Vložením čísla obce a čísla odběru. Pokud není zadáno číslo obce, probíhá hledání čísla odběru ve všech obcích R-Řetězce znaků v poznámkách Ke každému odběrateli a odběrnému místu lze vytvořit poznámkovou stránku a do ní zapisovat poznámky libovolné velikosti. Hledat odběratele lze rovněž podle části textu v poznámkách o odběrateli nebo odběrném místě

4 4. Popis hlavní obrazovky odběrného místa Po zvolení podmínky pro hledání odběratele a zadání jejího obsahu je zobrazena hlavní obrazovka s údaji o prvním nalezeném odběrateli. Kliknutím levého tlačítka myši na šipku > je zobrazen další odběratel, který vyhovuje zadané podmínce. Na již dříve vybrané odběratele je možno se vrátit šipkou zpět <. Kliknutím tlačítka myši na příkazové tlačítko Tento odběratel se vyhledá první odběrné místo vybraného odběratele, nápis na tlačítku se změní na Vybráno k tisku. Od tohoto okamžiku je možno listovat v odběrných místech vybraného odběratele pomocí šipek na příkazových tlačítkách ve spodní části formuláře (první, předchozí, další a konec). Pokud zvolená podmínka přesně identifikovala odběrné místo, listování v kartách odběratele již není možné. Pokud byla podmínka hledání podle Pochůzkového plánu listování v kartách probíhá po odběrných místech v obci a období odečtu, v řazení podle zadaného pořadí (nebo podle čísel odběrných míst). Při listování v kartách jsou aktualizovány údaje na kartě podle obsahu databází z FVS a je možno editovat adresu odběratele (pro potřebu doplnit interpunkci pro tisk dopisu) a textové poznámky o odběrateli a odběrném místě, případně další údaje podle rozsahu instalace. Hlavní obrazovka zobrazuje základní údaje o nalezeném odběrném místě a odběratele. Z této obrazovky je možno kliknutím tlačítek myši vstupovat do dalších obrazovek a vyvolávat akce popsané v dalším textu. Rovněž je zde možno zapisovat poznámky o odběrateli a odběrném místě, které jsou přístupné všem uživatelům. Popis lišty listovacích tlačítek: 1/1 číslo aktuální karty / celkový počet vybraných karet x1, x10, x100 krokování při listování v kartách (po 1, 10, 100) šipky v pořadí zleva: na první karu, předchozí, další, poslední nebo hledat dále Vybráno k tisku text tohoto tlačítka se mění podle aktuálního stavu programu a vybrané volby (např. Tento odběratel potvrzení, že je zobrazena karta vybraného odběratele a lze zahájit hledání jeho odběrných míst) Návrat<Esc> - Návrat do předchozí úrovně programu - 4 -

5 Na obě pole poznámek lze použít Rclick a DblClick Click je zobrazen archiv odečtů vybraného odběrného místa tak, jak byly odečty vloženy do FVS ručně, nebo přeneseny pomocí dávek z PSIONU. Rclick je možno zadat údaje jiného OM a vstoupit do archivu jeho odečtů Click je zobrazen archiv faktur vybraného odběratele (viz dále ). Rclick je možno zadat číslo jiného odběratele a vstoupit do jeho archivu. Zde jsou zobrazeny následující údaje z věty odběratele: M znamená zvláštní faktura pro každé odběrné místo pro vybraného odběratele A jiná zasílací adresa vybraného odběratele Click zobrazí zasílací adresu S odběratel má SIPO (může být také I inkaso, K- smluvní zálohy) Click u SIPO zobrazí spojovací číslo SIPO a výši zálohy (případně přehled smluvních záloh Rclick vytvoření Dohody o placení smluvních záloh pro odběratele Click zobrazí vybrané údaje z kupní smlouvy odběratele Click zobrazí uhrazené zálohové platby odběratele (případně neuhrazené platby SIPO ve sledovaném období nebo stav plateb smluvních záloh) Click (horní tlačítko) - zobrazí další informace o odběrateli (např. DIČ, číslo účtu, kód banky, výše zálohy aj.) Click (dolní tlačítko) - zobrazí datum a kód uživatele (pracovní stanice), který provedl úpravu položek T4 a T5. V závislosti na nastavení subsystému jsou položky T4 a T5 přeneseny do FVS a zobrazeny při fakturaci oběrného místa. Pokud se jako první znak položky T4 nebo T5 uvede vykřičník! položka je zachována i po fakturaci odběrného místa, jinak se obsah položky T4 nebo T5 odstraní při nejbližší fakturaci. Click je zobrazena karta vodoměru podle údajů uvedených v Evidenci vodoměrů (viz dále ) Rclick je možno zadat číslo vodoměru, jehož karta podle údajů uvedených v Evidenci vodoměrů má být zobrazena. Click je zobrazen přehled faktur, kterými bylo vybrané odběrné místo fakturováno Click je zobrazen přehled odběrných míst vybraného odběratele Pole Poznámky o odběrateli slouží uživatelům např. k zápisu údajů o jednání s vybraným odběratelem, dalším údajům o odběrateli aj. Tyto poznámky jsou přístupné všem uživatelům Visual HleNet i FVS připojených na daný server. Při přenosech dat na střediska se poznámky nepřepisují. Pole Poznámky o odběrném místě slouží k zápisu dalších textových údajů o odběrném místě. Tímto způsobem lze nahradit a udržovat aktuální poznámky zapisované do odečtových knížek, které jsou nutné pro pracovníky provádějící odečty a není možné je z kapacitních důvodů přenášet v PSIONECH). Tyto poznámky lze tisknout na odečtové archy. Při přenosech dat na střediska se poznámky nepřepisují

6 5. Archiv odběrného místa Archiv odběrného místa zobrazuje data uložená v archivu odečtů v grafické a textové formě. Obrazovky formuláře jsou vzájemně propojeny. Čárový graf zobrazuje průměrný přepočet spotřeby za měsíc - změna barvy znamená změnu odběratele na OM. Pokud je datum odečtu u fakturace odlišné, než datum skutečného odečtu na měřidle zaznamenané v PSIONU, je za datem odečtu zobrazena hvězdička *. V tomto případě je možno zobrazit skutečné nebo fakturační datum kliknutím na příslušné tlačítko. Čárový graf vyjadřuje naměřenou spotřebu (starý stav mínus nový stav vodoměru). Tuto spotřebu lze odečíst v textové části formuláře (m3), podle stupnice na ose y, nebo v poli OM m 3. Poměr čárového grafu lze zvětšit či zmenšit pomocí tlačítek šipka nahoru a šipka dolu. Čárový nebo sloupcový graf lze zobrazit zatržením příslušného pole a potvrzením kliknutím na tlačítko Graf. Click - Vytvoří a zobrazí textový soubor s výpisem údajů o vybraném OM a výpisem odečtů vodoměru a umožní jej vytisknout na připojené tiskárně. Click - opustí archiv odběrného místa a zobrazí archiv faktur odběratele, který je majitelem OM u právě vybraného odečtu vodoměru. Click - způsobí návrat do hlavní obrazovky odběrného místa

7 6. Archiv faktur odběratele Archiv faktur odběratele zobrazuje data uložená ve statistikách běžného roku a 3 uplynulých let v grafické a textové formě. Obrazovky formuláře jsou vzájemně propojeny. Čárový graf zobrazuje výši faktur v m 3 nebo Kč. Čárový graf zobrazuje přepočet spotřeby vody odběratelem za všechna OM. Pokud je textové části za položkou Částka Kč uvedeno Z, znamená to, že částka faktury byla snížena o použité zálohy uhrazené odběratelem. V pravé dolní části formuláře je zobrazen seznam OM uvedených na právě vybrané faktuře s uvedením množství m 3. Sloupec VS znamená, zda bylo pro OM fakturováno V-vodné, S-stočné nebo VS-obojí. Pokud odběratel dluží faktury VÚzP, je jejich výčet rovněž uveden. Pro grafické zobrazení faktur lze použít hodnot faktur m 3 nebo Kč kliknutím na příslušné tlačítko. Čárový graf vyjadřuje hodnotu faktury. Tuto hodnotu lze odečíst v textové části formuláře (m3 nebo Kč), podle stupnice na ose y, nebo v poli (viz 794). Poměr čárového grafu lze zvětšit či zmenšit pomocí tlačítek šipka nahoru a dolu. Čárový nebo sloupcový graf lze zobrazit zatržením příslušného pole a potvrzením kliknutím na tlačítko Graf. Click - vygeneruje vybranou fakturu (jako faktura na čistý papír) a umožní její tisk na připojené tiskárně Click - provede výpis - seznam faktur odběratele od vybrané faktury do konce seznamu Rclick - provede výpis pouze neuhrazených faktur od vybrané faktury Click - opustí archiv faktur odběratele a zobrazí archiv faktur právě vybraného odběrného místa. Click - Pokud je k dispozici archiv úhrad, zobrazí úhrady vybrané faktury Click - způsobí návrat do hlavní obrazovky odběrného místa

8 7. Pohled do evidence vodoměrů Po kliknutí na číslo vodoměru v hlavní obrazovce odběrného místa je nabídnut pohled do dat subsystému Evidence vodoměrů. Předtím je však provedena kontrola, zda u OM nedošlo k výměně vodoměru, která dosud nebyla provedena ve FVS. Pokud je tato výměna zjištěna (v souboru EV_FVS) je uživatel na tuto skutečnost upozorněn. Pokud byl pro tento vodoměr vydán montážní lístek, je označení ML na tlačítku zobrazeno červeně a kliknutím na něj jsou zobrazeny údaje montážního lístku. Click - ČV - umožní zadat číslo libovolného vodoměru a zobrazí jeho údaje v Evidenci vodoměru Click - OM - umožní zadat číslo obce a hledaného odběrného místa vodoměru a zobrazí jeho údaje v Evidenci vodoměru Click - ČV - umožní pohled do archivu pohybu vybraného vodoměru Click - OM - umožní pohled do archivu pohybu vodoměru na vybraném OM Všechny již zobrazené vodoměry v daném pohledu do Evidence vodoměrů jsou uloženy v paměti a lze se k nim vracet listováním vpřed a zpět pomocí šipek Click - způsobí návrat do hlavní obrazovky odběrného místa

9 8. Další nabídky programu Visual HleNet Po spuštění programu a zadání správného hesla jsou kromě nabídky typu dopisu odběrateli zobrazeny další nabídky v dolní polovině obrazovky. Rozsah těchto nabídek závisí na dané instalaci a může být pro každou pracovní stanici odlišný. Rozsah standartních nabídek je následující: 8.a. Nastavení konfigurace Visual HleNet pro vybraného uživatele Click - je zobrazeno základní nastavení programu, identifikace uživatele a danému uživateli je umožněno nastavení některých hodnot (např. údaje o připojené tiskárně). Pro nastavení těchto hodnot je zobrazen následující formulář, který obsahuje části: Identifikace uživatele : Obsahuje základní údaje o organizaci a uživateli (pracovní stanici). Pokud je zatrženo políčko Sledování pořadí u OM, je pro výběr OM pro některé sestavy požadováno zadání od pořadí do pořadí (místo od čísla odběru do čísla odběru. Typ a nastavení znakové tiskárny : Pro správný tisk sestav a dalších tiskových výstupů je nutno sdělit programu, jakou tiskárnu uživatel používá a jak je k počítači připojena. Tiskárnu lze připojit na tiskové porty (LPT1,LPT2 nebo LPT3) nebo využívat místní či síťovou tiskárnu Windows. Pro soubory tištěné přes tiskové porty na znakové tiskárny je nutné nastavit typ tiskárny (pomocí rozvinovacího seznamu kliknutím na šipku vedle typu aktuální tiskárny Laserové [standart HP Laserjet]), dále kódovou stránku tiskárny (pokud tiskárna netiskne správně diakritiku, zadejte ASCII) a maximální počet řádků na stránku. V případě problémů s tiskem na LPT je vhodné změnit způsob tisku (PRINT nebo COPY) viz zatrhávací políčko - 9 -

10 Pokud chcete používat místní či síťovou tiskárnu Windows musíte mít k dispozici některý textový editor, který je schopen zobrazit a tisknout textové soubory ASCII, např. program T602vw, který není součástí Visual HleNet. Tento program je freeware, což znamená, že se může volně používat pro jakékoliv účely (toto poučení je uvedeno v nápovědě k programu) a je jej možno získat na Pokud je program umístěn v pracovním adresáři Visual Hle- Net a je zaškrtnuto políčko Znakové tisky na výchozí tiskárnu Windows má uživatel možnost volit mezi tisky na LPT a tisky WIN (takto jsou označena tlačítka, která se zobrazí po vytvoření tiskového souboru). Seznam obcí : má význam na střediscích, kde jsou přenášena pouze omezená data pro vybrané středisko. Click - je zobrazen seznam obcí, jejichž data lze prohlížet. Nastavení grafické tiskárny Windows : Click - tato úloha je identická s volbou systému Windows Spustit, Nastavení, Tiskárny. Údaje pro grafický tisk : Pro formulářové dopisy odběratelům lze použít pro každého uživatele odlišné záhlaví a zápatí podle vlastního nastavení. Samotný obsah těchto dopisů je dále generován podle připraveného reportu a dat vybraného odběratele. Úprava reportu není uživateli přístupna a je možná pouze v prostředí Visual FoxPro. V poli Editor souborů WORD bude zpravidla zadána cesta k textovému editoru MS WORD a v poli Editor souborů EXCEL bude zpravidla zadána cesta k tabulkovému procesor MS EXCEL (instalace MS WORD a MS EXCEL není nutná, pokud se nepředpokládá jejich použití). Prohlížeč BMP souborů lze použít v případě naskenovaných a uložených dokumentů jako obrázků BMP. Uloží provedené změny pro pozdější použití. Upravené hodnoty platí pro práci na pracovní stanici, na které byla úprava provedena. 8.b. Záloha dat Zálohování dat je důležitá činnost, která umožňuje obnovit data v případě jejich poškození. Záloha dat ve Visual HleNet spočívá v úschově poznámek o odběratelích a odběrných místech a dat vytvářených v některých nadstandartních modulech. Záloha se provádí na HD pracovní stanice. Ostatní údaje se nearchivují, protože se na serveru obnovují z dat FVS, EVOD a SMLUV. 8.c. Monitor uživatelů V případě instalace Visual HleNet v síti na více stanicích je možné okamžitě zjistit, kteří uživatele pracují v jednotlivých subsystémech. Click - tato úloha zobrazí přehled uživatelů, kteří jsou přihlášení ve FVS, Hledání a Visual HleNet

11 8.d. Import dat Instalace u uživatelů, kteří nejsou propojeni počítačovou sítí se subsystémy FVS nebo EVOD je zabezpečena přenosem dat datovými nosiči (diskety, CD nebo ZIP), nebo přenosem dat pomocí elektronické pošty nebo po síti v nočních hodinách. Po spuštění úlohy Import dat je zobrazen následující formulář: Kliknutím na tlačítka <FVS>, <EVOD>, nebo <Seznam OM> lze zadat druh dat pro import. V případě přenosu dat pomoci datových médií (diskety, ZIP, CD) je nutné zadat číslo diskety a písmeno připojené disketové mechaniky (nebo ZIP či CD mechaniky)

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI Úvod WinFVS je hlavním modulem FVS a umožňuje v celém rozsahu současnou práci z více pracovních stanic (v síťové instalaci) Umožňuje: Údržbu kmenových souborů - odběrných míst - odběratelů - saldokonta

Více

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI Úvod Zajišťuje zpracování saldokonta včetně upomínkového řízení, soupisů pohledávek předaných právníkovi k vymáhání a vymáhaných právníkem. Dále obsahuje zpracování VÚzP ( úrok z prodlení ). Podrobnější

Více

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI obsahuje úlohy, které vyžadují exclusivní přístup k datovým souborům FVS, to znamená, že ve stejný okamžik nemohou datové soubory používat ostatní uživatelé. Po zadání uživatelského hesla je provedena

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče)

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) 1/ Klikni levým tlačítkem myši na ikonu Zápis známek (nebo ikona Evidence) v adresáři

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Název úlohy : VZP Kontrol Verze : 1.60 Poslední UPG : Datum : 9. Ledna 2012 Odběratel : Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Hlavní dodavatel : HEWLETT-PACKARD ČR Subdodavatel : PIKE

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Dynavix 10: Evidence jízd

Dynavix 10: Evidence jízd Dynavix 10: Evidence jízd Stručný návod k použití Copyright 2004-2011 Telematix Software a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvod Nadstandardní funkce Evidence jízd doplněná o funkci sledování spotřeby umožňuje

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: Zálohování dat 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím všech

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

50 Zápisník skupiny. Popis modulu

50 Zápisník skupiny. Popis modulu 50 Zápisník skupiny Uživatelský modul Zápisník skupiny slouží ke strukturovanému (stromová struktura) uchovávání textových informací. Modul umožňuje text základním způsobem upravovat, texty je možné přenášet

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 10 Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 2/ 10 Obsah 1. MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB ROZHRANÍ... 4 3. PŘIHLÁŠENÍ DO SŘHV... 4 4. INFORMACE

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Modul RAP. Rozhraní pro občany. Příručka uživatele. od verze 3.74 ...

Modul RAP. Rozhraní pro občany. Příručka uživatele. od verze 3.74 ... Modul RAP Rozhraní pro občany Příručka uživatele od verze 3.74... Obsah 1 Úvod 1.1 Základní vlastnosti a pojmy 1.1.1 Ikony 1.2 První přihlášení 2 Popis práce v aplikaci 2.1 Obecné zásady práce s aplikací

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více