EKO PROGRAM PARTNERS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKO PROGRAM PARTNERS"

Transkript

1 EKO PROGRAM PARTNERS FINANCOVÁNÍ SOLÁRNÍCH SYSTÉMU Problematika týkající se náhradních zdrojů elektrické energie je aktuální záležitosti nejen z pohledu technického, ale také z pohledu financování. Hlavní důvod vzniku projektu: Rostoucí zájem klientely o získání alternativního zdroje elektrické energie v závislosti na rychlé návratnosti investice a vstupních i následných minimálních nákladů. Záměrem projektu je rozšířit produktové portfolio Partners a otevřít jednání s bankovními partnery Partners s cílem nastavení nového či zvýhodněného produktu pro klienty, který by zajišťoval financování pořízení a instalace solárních systémů na rodinné domy či pozemky. Součástí EKO Programu Partners jsou rovněž doplňkové produkty vztahující se k dané problematice jako např. pojištění či dotační tituly zaměřené na oblast obnovitelných zdrojů. Nástin fungování financování solárních systémů: S vybranými bankovními partnery byly dohodnuté konkrétní podmínky a parametry vhodných produktů zaměřených na financování solárních systémů (úvěrové produkty). Poradci Partners stejně jako zaměstnanci pobočkové sítě vybraných obchodních partnerů budou seznámeni se zvýhodněnými podmínkami produktů v rámci EKO Programu Partners prostřednictvím této nově vytvořené metodiky. Společnost Partners bude zprostředkovávat financování solárních systémů: 1. které budou aktivně nabízeny partnerskou společností zaměřenou na výrobu, instalaci a prodej (v současné době v jednání) 2. o které projeví zájem klientela Partners bez ohledu na dodavatele solárních systémů Zamýšlený úvěrový produkt (případně kombinace produktů): 1. Úvěr ze stavebního spoření 2. Osobní a spotřebitelský úvěr 3. Hypotéka

2 Klientela úvěrových produktů: 1. klient (fyzická osoba) se záměrem pořízení solárního systému ovšem bez zájmu o odkup vyrobené elektrické energie úvěrový produkt bez garance procesu výkupních cen garantovaných státem 2. klient (fyzická osoba) se záměrem pořízení solárního systému a rovněž se zájmem o odkup vyrobené elektrické energie pro účely přihlášení k odkupu vyrobené energie u distribučních společností (měsíční fakturace) je nezbytné zřízení živnosti 3. v budoucnu i klienti (právnické osoby, veřejný sektor) v současné době možno zafinancovat pouze podnikatelskými MICROÚVĚRY Raiffeisenbank Podpora této oblasti ze strany státu - státní garance Stát upravuje výkup elektrické energie ze solárních elektráren přesně stanovenými a garantovanými limity dle vyhlášky č. 364/07, ERÚ č. 8/2008. Výkupní ceny pro výrobu elektřiny uvedené do provozu po jsou zajištěny vždy na dobu 20 let (každoročně se k nim přičítá i navýšení stanovené indexem PPI o 2% - 4%) a pohybují se v těchto relacích: a) Výroba elektřiny využitím slunečního záření po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem do 30 kw včetně Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/kWh Kč Zelené bonusy v Kč/kWh Kč b) Výroba elektřiny využitím slunečního záření po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem nad 30 kw Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/kWh Kč Zelené bonusy v Kč/kWh Kč Distribuční společnosti (ČEZ, EON) jsou povinné provádět výkup elektrické energie ze solárních systémů. Konkrétní částka odpovídající celkové výrobě elektrické energie ze solárních systémů daného klienta za kalendářní měsíc bude distribuční společností odeslána na účet klienta. Klient odešle částku odpovídající měsíční splátce dle splátkového kalendáře příslušnému bankovnímu ústavu, který úvěrový obchod poskytl a vede úvěrový účet. Energetická návratnost solárních systémů v ČR je pod hranici 10 let při nulové vstupní investici pro klienty a 100% zafinancování bankovním subjektem. Životnost solárního systému je 25 let. Trh nabízí stále výkonnější solární panely, které lze v průběhu času obměnit a na základě výkonnějšího solárního systému čerpat rovněž vyšší částku z výkupu vyrobené energie.

3 Ceny jednotlivých solárních sestav = výše jednotlivých úvěrů se mohou pohybovat v těchto relacích: a) u partnerské společnosti zaměřené na výrobu, instalaci a prodej Sestava 1,8 kwp (10 panelů) Kč Sestava 6,48 kwp (36 panelů) Kč b) u klientely Partners dle výběru dodavatelské firmy klientem - předpoklad výše úvěru od Kč výše Propočet konkrétní výnosnosti produktu: Vybraná (běžně dostupná) sestava 3,24 kwp: 18 ks panelů SW 180Wp mono včetně příslušenství, dopravy a montáže Kč Dodávka do sítě: Průměrná roční dodaná energie systémem 3,24 kwp při optimálním sklonu v ČR je v závislosti na lokalitě 850 až 1000 kwp na 1kWp instalovaného výkonu. Systém Sunnywatt 3,24 kwp tedy dodá do distribuční sítě ročně 3,24 kwp. Výkupní cena pro přímý prodej do sítě pro rok 2009 pro instalovaný výkon do 30 kwp je 12,89 Kč/kWh bez DPH. Každý rok tedy tato sestava vyrobí energii za Kč. nebo Zelený bonus: Množství vyrobené energie za kwh je 3,24, hodnota zeleného bonusu je 11,91 Kč (3240*11,91= Kč). V době, kdy sluneční elektrárna dodává proud, se spotřebuje 70% vyráběné energie za platbu 4 Kč za odebranou energii. (v tomto případě je úspora energie 2268 kwh, přepočteno na peníze Kč). Posledním předpokladem je, že roční valorizace je stejná jako úbytek výkonu solárních panelů. Návratnost tedy vypočteme podílem pořizovací ceny a součtu ceny za dodanou energii a ušetřených peněz za vlastní spotřebu. (Pro náš konkrétní příklad: Návratnost = Kč / ( Kč Kč) = 8,40 roku). Každý rok tedy tato sestava vyrobí energii za Kč. Pokud se spotřebuje v době výroby více energie, návratnost se ještě zkrátí. Dalších 11 let (státem celkem garantován odkup po dobu 20 let) ponese zisk z výroby elektrické energie již jen klient, čistě teoreticky by soustava solárních panelů z našeho příkladu za 20 let měla vydělat Kč.

4 Daňové hledisko pro klienty Dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů je příjem z provozu obnovitelných zdrojů energie osvobozen od daně ze zisku, a to v roce uvedení do provozu a následujících 5 let. Nastavení spolupráce: Tato metodika EKO Programu Partners v upravené podobě pro jednotlivé obchodní partnery bude distribuována k datu spuštění tohoto projektu na pobočkové sítě obchodních partnerů. Do tohoto programu jsou zapojeni tito obchodní partneři: a) banky Česká spořitelna, Raiffeisenbank, Komerční banka b) stavební spořitelny Raiffeisen stavební spořitelna, Stavební spořitelna Česká spořitelna c) pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB Pojišťovna d) Grant Help Poradci Partners budou s touto novou metodikou seznámeni prostřednictvím klasických informačních kanálů a tento dokument naleznou na nástěnce dokumentů v sekci Obchodní partneři/z-ostatní/eko Program. Postupy a povinnosti při evidenci a odevzdávání produkce v rámci EKO Programu Partners se řídí pokyny uvedenými v jednotlivých nastaveních spolupráce u konkrétního obchodního partnera. Dokumenty Nastavení spolupráce jsou zveřejněny v Prometeovi/Obchodní partneři/zz-nastavení spolupráce. Produkty navržené v rámci tohoto projektu se uzavírají na platných formulářích dostupnými tradičními distribučními cestami. K úvěrům Raiffeisen stavební spořitelny se v rámci tohoto programu musí přikládat formulář RSTS Příloha k úvěrové žádosti, který je rovněž zveřejněn v Prometeovi v sekci Obchodní partneři/z-ostatní/eko Program. Pouze pro evidenční účely bude zavedena AKCE: EKO, kterou jsou poradci Partners povinni uvádět na všech smluvních dokumentech, které se k tomuto projektu vztahují a pro které platí níže uvedené zvýhodněné podmínky. Provizní ocenění odpovídá stávajícímu nastavení spolupráce mezi obchodními partnery a jeho propočet je k dispozici v platných provizních listinách. Počátek spuštění EKO Programu Partners od

5 I. Přehled produktů v rámci EKO Programu Partners financování solárních systémů: 1) Financování bez zajištění nemovitosti Do částky Kč Navrhované finanční produkty: a) Úvěr ze stavebního spoření (Raiffeisen stavební spořitelna) výkup: jen zeleným bonusem - Typ úvěru (tarif): Spektrum (S 061) - Poplatek za uzavření smlouvy: 1% z CČ - Poplatek za úvěr: 1% z CČ (klient obdrží prémii Kč na úvěrový účet) - Poplatek za vedení spořicího účtu: 331 Kč/rok - Poplatek za vedení úvěrového účtu: 331 Kč/rok - Akontace jednorázový vklad: 10% z CČ - ÚS překlenovací úvěr (prvních 10 let): 6,9% + 0,2% dospořování - ÚS řádný úvěr (zbývajících 10 let): 3,5% Orientační propočet při investici ve výši Kč - Typ úvěru (tarif): Spektrum (S 061) - Poplatek za uzavření smlouvy: 1% z CČ (2.670 Kč) - Poplatek za úvěr: 1% z CČ (sleva 50%) = Kč - Poplatek za vedení spořicího účtu: 331 Kč/rok - Poplatek za vedení úvěrového účtu: 331 Kč/rok - Akontace jednorázový vklad: 10% z CČ ( Kč) - ÚS překlenovací úvěr (prvních 10 let): 6,9% + 0,2% dospořování - Výše splátky překlenovacího úvěru: Kč Kč (1.736 Kč) - ÚS řádný úvěr (zbývajících 10 let): 3,5% - Výše splátky řádného úvěru: Kč b) EKO Osobní úvěr (Komerční banka) - Poplatek za zpracování úvěru: ZDARMA - Pojištění úvěru proti neschopnosti splácet: ZDARMA - Úroková sazba: snížení klientské sazby o 1% - Výše úvěru: od Kč do Kč - Čerpání úvěru bez zajištění: do částky Kč - Splatnost úvěru: až 6 let - Předčasné (částečně nebo zcela) splacení: zdarma

6 c) Spotřebitelský úvěr (ČS) - Splatnost: 5, 10 let - Úroková sazba: 9,5% (fixní po celou dobu splácení) - Poplatek za zprostředkování úvěru: 0,8% z výše úvěru - Poplatek za vedení úvěrového účtu: 49 Kč/měsíc Orientační propočet: Částka úvěru 10 let Kč Kč/měsíc Kč Kč/měsíc d) Překlenovací úvěr Trend (SSČS) - Splatnost: až 18 let - Úroková sazba: 5,95% (variabilní sazba pevná na 3 roky) nebo 6,35% (fixní sazba po celou dobu splácení) - Poplatek za zprostředkování úvěru: 1% z výše úvěru - Poplatek za vedení úvěrového účtu: 300 Kč/rok Orientační propočet při maximální době splatnosti: Částka úvěru Splátka sazba variabilní Splátka sazba fixní Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč Kč/měsíc Kč/měsíc částka Kč Kč Navrhované finanční produkty: a) Úvěr ze stavebního spoření (Raiffeisen stavební spořitelna) výkup: zeleným bonusem - Typ úvěru (tarif): Helios - fotovoltaika (S 041, S 061) - Poplatek za uzavření smlouvy: 1% z CČ - Poplatek za úvěr: 1% z CČ (klient obdrží prémii Kč na úvěrový účet) - Akontace jednorázový vklad: 0-10% z CČ (dle výše celkové úvěrové angažovanosti) - Zajištění: bez zajištění (do Kč s akontací 0%) bez zajištění ( Kč s akontací 10%) zástavní právo k nemovitosti (nad Kč bez akontace)

7 - Posun splátek: automatický posun povinnosti splácení splátek o 6 měsíců oproti standardním podmínkám b) Překlenovací úvěr Trend (SSČS) - Splatnost: až 18 let - Úroková sazba: 5,95% (variabilní sazba pevná na 3 roky) nebo 6,35% (fixní sazba po celou dobu splácení) - Poplatek za zprostředkování úvěru: 1% z výše úvěru - Akontace: ne - Poplatek za vedení úvěrového účtu: 300 Kč/rok Orientační propočet při maximální době splatnosti: Částka úvěru Splátka sazba variabilní Splátka sazba fixní Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč Kč/měsíc Kč/měsíc 2) Financování se zajištěním nemovitostí Do částky Kč Navrhované finanční produkty: a) Hypotéka KLASIK (Raiffeisenbank) - Splatnost: 10, 15, 20, 30 let (max. do 65 let) - Úroková sazba: od 5,94% - Poskytnutí úvěru: ZDARMA - Poplatky: 150 Kč/měsíc - Forma účelové hypotéky: odčitatelnost zaplacených úroků od základu daně (po splnění podmínek zákona o dani z příjmu) Orientační propočet: Částka 10 let 15 let 20 let 30 let Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc

8 b) Úvěr ze stavebního spoření (Raiffeisen stavební spořitelna) výkup: zeleným bonusem - Typ úvěru (tarif): Helios - fotovoltaika (S 041, S 061) - Poplatek za uzavření smlouvy: 1% z CČ - Poplatek za úvěr: 1% z CČ (klient obdrží prémii Kč na úvěrový účet) - Akontace jednorázový vklad: 0-10% z CČ (dle výše celkové úvěrové angažovanosti) - Zajištění: bez zajištění (do Kč s akontací 0%) bez zajištění ( Kč s akontací 10%) zástavní právo k nemovitosti (nad Kč bez akontace) - Posun splátek: automatický posun povinnosti splácení splátek o 6 měsíců oproti standardním podmínkám c) Hypotéka Ahypo spotřebitelská (ČS) - Splatnost: 10, 15, 20 let - Úroková sazba: od 8% (fixní po celou dobu splácení) - Poplatky: 50% sleva na poplatku za vyřízení úvěru - Zajištění: zástavním právem k nemovitosti - Znalecký posudek: do 500 tisíc bez nutnosti vyhotovit znalecký posudek - Expresní čerpání: do druhého dne po dodání všech dokladů - Předčasné splácení: kdykoli Orientační propočet: Částka úvěru 10 let 15 let 20 let Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc d) Ideální hypotéka (ČS) - Splatnost: 10, 15, 20, 30 let - Úroková sazba: od 5,5% dle hypotečního konfigurátoru (sleva na vypočtené úrokové sazbě ve výši 0,2 % z vypočtené úrokové sazby) - Poplatky: 50% sleva na poplatku za vyřízení úvěru - Zajištění: zástavním právem k nemovitosti - Expresní čerpání: do druhého dne po dodání všech dokladů

9 Orientační propočet: Částka 10 let 15 let 20 let 30 let Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc e) Překlenovací úvěr Trend (SSČS) - Splatnost: až 28 let - Úroková sazba: 5,15% (variabilní sazba pevná na 3 roky) nebo 5,95% (fixní sazba po celou dobu splácení) - Poplatek za zprostředkování úvěru: 1% z výše úvěru - Akontace: ne - Zajištění: zástavním právem k nemovitosti - Poplatek za vedení úvěrového účtu: 300 Kč/rok Orientační propočet při maximální době splatnosti: Částka úvěru Splátka sazba variabilní Splátka sazba fixní Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč Kč/měsíc Kč/měsíc f) EKO Úvěr na nemovitost (Komerční banka) - Poplatek za zpracování úvěru: ZDARMA - Pojištění úvěru proti neschopnosti splácet: ZDARMA - Úroková sazba: snížení klientské sazby o 1% - Minimální výše úvěru: Kč - Maximální výše úvěru: omezení rozpočtovými náklady, bonitou klienta a hodnotou zajištění - Zajištění: ručitelským prohlášením, zástavním právem k pohledávce nebo k nemovitosti - Splatnost úvěru: až 10 let - Předčasné (částečně nebo zcela) splacení: zdarma

10 nad částku Kč Navrhované finanční produkty: a) Hypotéka KLASIK (Raiffeisenbank) - Splatnost: 10, 15, 20, 30 let (max. do 65 let) - Úroková sazba: od 5,94% p.a. - Poskytnutí úvěru: ZDARMA - Poplatky: 150 Kč/měsíc - Forma účelové hypotéky: odčitatelnost zaplacených úroků od základu daně (po splnění podmínek zákona o dani z příjmu) Orientační propočet: Částka 10 let 15 let 20 let 30 let Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc b) Úvěr ze stavebního spoření (Raiffeisen stavební spořitelna) výkup: zeleným bonusem - Typ úvěru (tarif): Helios - fotovoltaika (S 041, S 061) - Poplatek za uzavření smlouvy: 1% z CČ - Poplatek za úvěr: 1% z CČ (klient obdrží prémii Kč na úvěrový účet) - Akontace jednorázový vklad: 0-10% z CČ (dle výše celkové úvěrové angažovanosti) - Zajištění: bez zajištění (do Kč s akontací 0%) bez zajištění ( Kč s akontací 10%) zástavní právo k nemovitosti (nad Kč bez akontace) - Posun splátek: automatický posun povinnosti splácení splátek o 6 měsíců oproti standardním podmínkám c) Ideální Hypotéka (ČS) - Splatnost: 10, 15, 20, 30 let - Úroková sazba: na základě výpočtu v hypotečním konfigurátoru (sleva na vypočtené úrokové sazbě ve výši 0,2 % z vypočtené úrokové sazby) - Expresní čerpání: do druhého dne po dodání všech dokladů

11 Orientační propočet: Částka hypotéky 10 let 20 let 30 let Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc d) Hypotéka Ahypo spotřebitelská (ČS) - Splatnost: 10, 15, 20 let - Úroková sazba: od 8% (fixní po celou dobu splácení) - Poplatky: 50% sleva na poplatku za vyřízení úvěru - Zajištění: zástavním právem k nemovitosti - Znalecký posudek: do 500 tisíc bez nutnosti vyhotovit znalecký posudek - Expresní čerpání: do druhého dne po dodání všech dokladů - Předčasné splácení: kdykoli Orientační propočet: Částka hypotéky 10 let 15 let 20 let Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc e) Překlenovací úvěr Trend (SSČS) - Splatnost: až 28 let - Úroková sazba: 5,15% (variabilní sazba pevná na 3 roky) nebo 5,95% (fixní sazba po celou dobu splácení) - Poplatek za zprostředkování úvěru: 1% z výše úvěru - Akontace: ne - Zajištění: zástavním právem k nemovitosti - Poplatek za vedení úvěrového účtu: 300 Kč/rok Orientační propočet: Výše úvěru Splátka sazba variabilní Splátka sazba fixní Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč Kč/měsíc Kč/měsíc Kč Kč/měsíc Kč/měsíc

12 f) EKO Hypoteční úvěr (Komerční banka) - Poplatek za zpracování úvěru: ZDARMA - Pojištění úvěru proti neschopnosti splácet: ZDARMA - Úroková sazba: akční - Minimální výše úvěru: Kč - Maximální výše úvěru: omezení rozpočtovými náklady, bonitou klienta a hodnotou zajištění - Zajištění: zástavním právem k nemovitosti - Splatnost úvěru: až 30 let - Předčasné (částečně nebo zcela) splacení: zdarma Pro podnikatelský sektor lze využít také MICROÚVĚRU Raiffeisenbank: a) Podnikatelský kontokorent (cena dle scoringu 8 12%) b) Podnikatelská rychlá půjčka (cena dle scoringu 6 11%) c) Podnikatelská hypo půjčka (cena dle scoringu 9 12%) Tyto podnikatelské úvěry nesou tuto základní charakteristiku: - Určeno pro OSVČ (23 65 let) a s.r.o. - Podnikání alespoň 12 měsíců nepřetržitě - Roční tržby Kč až 30 mil. Kč - Výše úvěru od Kč až do 3 mil. Kč - Dle bonity klienta bez zástavy/se zástavou Všechny tyto výše uvedené produkty mohou poradci Partners využít i při zpětném zafinancování solárních systémů. Podmínkou ovšem, že datum pořízení solárních panelů nesmí být starší než jeden rok. Bližší informace o všech produktech jsou k dispozici v Prometeovi nebo budou poskytnuté při telefonické konzultaci se zástupci obchodní partnera. Kontakty na jednotlivé zástupce jsou zveřejněny v produktovém portfoliu.

13 II. Přehled produktů v rámci EKO Programu Partners pojištění solárních systémů: Pojištění solárních systémů je dle stávajícího produktového portfolia možné přes tyto obchodní partnery: 1. Česká podnikatelská pojišťovna V případě rodinného domu je možné solární panel pojistit tímto produktem: pojištění DOMEX (živel, eventuálně krádež a vandalismus) Při komerčním využití, tj. dodávce energie do veřejné sítě, je panel pojistit v rámci průmyslového pojištění. 2. ČSOB Pojišťovna V případě rodinného domu je možné solární panel pojistit tímto produktem: pojištění DOMOV O hodnotu panelu musí být navýšena pojistná částka a v takovém případě je panel pojištěn na stejná rizika jako rodinný dům. V případě větších projektů (např. SVJ) je možné solární panely pojistit v rámci pojištění podnikatelů. Speciální produkt ČSOB Pojišťovna nemá, řeší se individuálně na základě vyplnění dotazníků (k dispozici v Prometeu ve složce podnikatelského pojištění ČSOBP). ČPP ani ČSOB Pojišťovna nedokáže v tuto chvíli pojistit ztrátu výkonu solárního panelu.

14 III. Přehled produktů v rámci EKO Programu Partners dotace: V dubnu byl odstartován v rámci Státního fondu životního prostředí unikátní dotační program Zelená úsporám, který za čtyři roky rozdělí až 25 miliard korun získaných z prodeje tzv. emisních kreditů v mezinárodním obchodování podle Kjótského protokolu. Tento program je zaměřen jak na obnovitelné zdroje, tak na energetické úspory při rekonstrukcích budov a v novostavbách. Podporovány jsou kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů a konečně i nová výstavba v pasivním standardu. Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. O dotaci na více opatření je možné žádat v jedné žádosti. Některé kombinace opatření (typicky zateplení a výměna zdroje) jsou zvýhodněny dotačním bonusem. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště. Podporovanými subjekty v rámci tohoto programu jsou různé typy žadatelů vlastnící rodinné a bytové domy: fyzické osoby, bytová družstva, sdružení vlastníků, města a obce a podnikatelé. Je stanovena maximální výše dotace z tohoto programu pro jeden subjekt za celé programové období do roku U novostaveb bude příjemcem dotace první vlastník rodinného domu nebo bytu. Zpětné podávání žádostí na již zrealizované akce je v rámci nového programu omezeno. Nebude možné podpořit akce dokončené před jeho vyhlášením. Rozhodným datem je u obnovitelných zdrojů energie a rekonstrukcí budov datum převzetí stavby od dodavatelské firmy, u novostaveb pak datum kolaudace. Realizace opatření bude muset být provedena kvalifikovanou dodavatelskou firmou. V rámci zajišťování dotací pro klienty v této sféře je možné využít již nastavené spolupráce se společností Grant Help, která má ve svém portfoliu služeb i tuto problematiku. Veškeré materiály stejně jako kontakty na zástupce společnosti, se kterými je možno tuto oblast konzultovat, lze najít v produktovém portfoliu. Zpracovali: Vladislava Cisarzová, Dušan Šídlo V Praze