BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku"

Transkript

1 [BUSINESS ] SOFTWARE Intgrované řšní pro informační systém podniku Clkové řšní pro daňové poradc a auditory Kompltní řšní pro účtnictví Od faktury po kompltní řšní ERP CRM s přidanou hodnotou PROJECT Clkové řšní pro projktově orintované firmy HRM Human Rsourc Managmnt BMDSYSTEMHAUS BMDSALZBURG BMDWIEN BMDNĚMECKO BMDŠVÝCARSKO BMDSLOVENSKO BMDČESKÁ REPUBLIKA BMDMAĎARSKO A-4400 Styr, Sirningr Straß 190, Tlfon 43 (0) A-5073 Salzburg-Wals, Franz-Brötznr-Str. 12, Tlfon 43 (0) A-1150 Win, Storchngass 1, Tlfon 43 (0) D Münchn, Candidpl. 13/2, Tlfon 49 (0) CH-8500 Fraunfld, Zürchrstraß 14, Tlfon 41 (0) SK Bratislava-Ra¹a, Mudrochova 2, Tlfon 421 (0) CZ Praha 2, Slzská 32, Tlfon H-1139 Budapst, Forgách ú. 19, Tlfon 36 (0) /2012

2 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku Vítjt v světě BMD! S BMD nustál držít krok s dobou, naš intgrované Clkm 150 pracovníků BMD v oblasti sminářů, školní a softwarové řšní nabízí pro Vaši spolčnost tu njlpší supportu zaručuj, ž vždy dostant informac a podporu, podporu. Inovac, znalost odvětví a profsionalita jsou jaké očkávát. přdnosti, ktré charaktrizují řšní BMD již víc nž 30 lt. W mak businss asy tato hlavní zásada j v BMD skutčně ralizována, přdvším jako organizační podpora Víc nž spolčností v Rakousku a sousdních a stálá péč o zákazníky. Dovolt nám, abychom byli Vaším státch důvěřuj BMD. Mzinárodně působící koncrny dlouholtým a spolhlivým partnrm, ktrý s postará o využívají vícjazyčnost programu. Vývojový tým další rozvoj a tchnologická zlpšní. BMD Vám garantuj systémových a aplikačních programátorů s stará o včasné přizpůsobní programu novým zákonným změnám a nustálé další zdokonalování. poskytn Vám pomoc při optimalizaci Vašho IT systému. Srdčně Vás vítám v světě BMD BMD Výhody pro Vás! BMD ACCOUNT - kompltní řšní Účtnictví Finanční účtnictví s správou otvřných položk a upomínkami Cizí měna Kontrola přijatých faktur BMD CRM BMD Organizr Archív - BMD DOCS BMD Standardní dopis BMD Call Intrfac BMD Projkt BMD Wb BMD Onlin BMD a Váš daňový poradc Platbní styk 6 Fakturac jdnoduš 20 Proč právě BMD Businss Softwar? Praktické nástroj přizpůsobné Vašim individuálním přáním a požadavkům. Dtailní analýza přd zakoupním s jistotou určí, co potřbujt. Naši odborníci a crtifikovaní školitlé s postarají o rychlé zavdní a uvdní do užívání v Vaší spolčnosti. Hotlin BMD j Vám v pracovní době stál k dispozici. Onlin Updat Systm průběžné aktualizac zaručují přizpůsobní aktuální lgislativní situaci Vaší změ. Spokojnost zákazníků byla potvrzna nzávislými studimi. Pro nové uživatl a pro optimalizaci nákladů nabízím jako cnově výhodnou altrnativu k nákupu pronájm a lasing. Njmodrnější tchnologi garantují bzpčnost dat a flxibilitu. Náskok díky inovativní tchnic Vš v jdné ruc - BMD ACCOUNT j spolu s BMDCOMMERCE a BMDCRM komplxním řšním pro všchny úsky podniku Proměnlivost od jdnoho pracoviště až po několik stovk uživatlů Podpora njaktuálnějších vrzí databází Microsoft SQL a Oracl Plná podpora njnovějších opračních systémů Microsoft. Podrobnosti najdt na domovské stránc Intrntová platforma BMD.com nabízí vškré služby přs Intrnt Nabídka ASP řšní - njmodrnější IT infrastruktura, údržba a aktualizac s využitím BMD Tchnik Objktově orintovaný dsign Vysoc kvalifikovaní pracovníci v všch oblastch, jako vizualizac, firwall, srvry a mnoho dalších Microsoft Gold Partnr, HP Prfrrd Partnr, Chckpoint Partnr Controlling Rozpočt Finanční plán Plánovaná bilanc Rporting Konsolidac Nákladové účtnictví Časová vidnc Evidnc výkonů Rozdělní nákladů pro nákladové účtnictví BMD Lidské zdroj Správa informací o uchazčích Vzdělávání a další vzdělávání Navigátor zaměstnanců Invstiční účtnictví Bilanc a výkaznictví Analyzér Navigátor zpráv Oborové srovnán Rozhraní pro další systémy Nástroj BMD BMD Akadmi Školní partnrů BMD Sminář BMD Hotlin Updaty Firmní kontrola BMD Tchnik

3 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku BMD - Výhody pro Vás! Zkušnost a know - how S BMD získát jistotu nasazní systému, ktrý byl crtifikován podl zásad řádného vdní účtnictví. 40-ltá zkušnost Intgrovaný softwar Crtifikac ISO-9001 od roku 1996 Jdnotné vdní uživatl programm Přímá nápověda a on-lin dokumntac Mnu individuálně nastavitlné pro uživatl Struktura Explorru Intgrac do produktů Microsoftu (Word, Excl) Obsluhovatlnost prostřdnictvím Intrntu Zadání uživatlských oprávnění spcificky dl programu a klinta Vyhodnocní v průřzu (a to až k jdnotlivým zápisům) Kontrola správnosti Funkc importu a xportu (ASCII, CSV, HTML ) Flxibilita a individuálnost Podstatnou vlastností systému BMD j možnost flxibilně vytvářt všchny zadávací masky. Vškré procsy budou optimálně přizpůsobny Vašim požadavkům. Zvláštní důraz j kladn na optimalizaci činností při vkládání dat, aby byla dosažna co njvyšší fktivita v citlivé oblasti hromadného zpracování dat. Individuálnost v vyhodnocních j umožněna díky volně dfinovatlným formulářům. Při tvorbě sstav Vám pomůž gnrátor sstav, ktrý kmnová data a data transakcí zobrazí stříděná a filtrovaná podl Vašich přání. Všchna vyhodnocní můžt také xportovat (např. do MS Exclu, MS Wordu ) a okamžitě j v libovolném formátu (rtf, pdf, pcl, html) odslat (-mailm, faxm atd.). Kompltní řšní BMD ACCOUNT Vám nabízí vš, co potřbujt pro dokonalé vdní účtnictví. Profitujt z mimořádných doplňujících funkcí spojných s účtováním: rozdělní výdajů stavbní prác - zálohové faktury automatické zaúčtování bankovních výpisů a mnohé další. Navíc zjdnoduším Váš businss mnoha praktickými funkcmi pro všchny oblasti, od administrac obchodu až po dtailní manažrské informac, a to jak u malého podnikatl, tak v vlkém průmyslovém podniku. Účtnictví Finanční účtnictví s správou otvřných položk a upomínkami Finanční účtnictví BMD j vyspělý uživatlsky přátlský softwar, ktrý byl vytvořn na základě každodnních požadavků účtování. Významnou přdností BMD Finančního účtnictví j přdvším rychlé vidování účtních oprací s mnoha logickými kontrolami a rozmanitými praktickými funkcmi: Účtovací obrazovka nastavitlná pro druh dokladu J možné parallní zpracování stjného zápisu Přdnastavný účtní rozvrh s všmi potřbnými vyhodnocními (přhldy zůstatků, cash flow, rozvaha, podniková vyhodnocní,...) Automatické účtování opakujících s účtních oprací Rychlé zadávání pomocí txtu (nájm, nrgi, ) Mzidník s možností oprav a mazání Kontrola záporného zůstatku pokladny Přnsní daňové povinnosti (stavbní prác) Rozdělní nákladů Sstavy k rozhodnému dni (otvřné položky) Intgrované upomínky s možností volné tvorby txtů upomínk v libovolném jazyc Obsluha přs Intrnt Automatizované vytvářní sstav Intgrovaná vidnc majtku Náhld až na jdnotlivý doklad přs BMDDOCS Cizí měna Pokud si přjt mít účtní zápisy a účty vdné v domácí i v cizí měně, pak rozšiřt Vaš účtnictví o modul BMD Cizí měna a využijt tyto výhody: Automatická správa pněžních, prodjních a střdních kurzů přs tlbanking, automatické zaúčtování kurzových rozdílů, přpočt hodnoty cizí měny k určitému dni atd. Kontrola přijatých faktur Kontrola přijatých faktur j spojna s zavidováním všch účtních dat došlé faktury, kdy náslduj přiřazní jdnomu nbo víc pracovníkům, zadání dalších kontrolních bodů, automatický návrh přdkontac (s rozdělním na nákladová Účtování střdiska) a mnoho dalších možností. Kdykoli zjistít stav kontroly, fakturu schválít s automatickým kontováním a zaúčtováním. V spojní s BMD COMMERCE přináší praktickou dodatčnou funkci: křížové odsouhlasní s objdnávkami a dodacími listy. Kontrola přijatých faktur Účtnictví 04 05

4 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku Platbní styk Platbní styk S modulm BMD Platbní styk Vám dodám rozhraní pro napojní na Vaši banku. Platbní styk s dodavatli Vytvořní návrhů platbních příkazů pro dodavatl Kontrola platbních podmínk Automatické nbo manuální schvální návrhů platb Manuální změny (skonto, částka, blokac, txt, atd.) Automatické zaúčtování a spárování položk Nastavní pro víc bank a platbních možností (tlbanking, šk, směnka adt.) Úhrady tuzmské i zahraniční Platbní styk s zákazníky Vytvořní návrhů pro inkaso platb Zohldnění skont (podl data anbo vždy) Volitlně tisk dokladu vrubopisu anbo inkaso prostřdnictvím lktronického bankovnictví Automatické zaúčtování Automatické zaúčtování výpisu bankovního účtu Bankovní výpisy, ktré Vám banka poskytuj lktronicky, jsou automaticky zaúčtovány a položky spárovány (pokud jsou uvdni zákazníci popř. čísla faktur). Intligntní intrfac rozpozná již při druhém zaúčtování u položky stjného typu, kam a jak ji zaúčtovat. Výhoda pro Vás: opakující s položky jako např. splátky nbo poplatky stačí jn jdnou přiřadit k číslu účtu a násldně jsou pak účtovány automaticky na uložné účty. Controlling S modulm BMD Controlling mát k dispozici plánovací nástroj, díky němuž mát budoucnost Vašho podnikání pvně v rukou. Na základě Vašho rozpočtu výkonů (plánu zisku) bud automaticky zobrazn finanční plán s skutčnými toky platb a zárovň priodicky zjišťován stav kontokorntu. Díky prfktní souhř rozpočtu a finančního plánu Vám automaticky vyjd plánovaná bilanc! Podporovány jsou vškré plánovací procsy a činnosti jako plánování osobních nákladů, invstic, splátk, výrobků a mnoho dalších! Vyhodnocní podnikové konomiky Vyhodnocní podnikové konomiky Vám umožňuj řšit individuální, časté dotazy: Krátkodobý výsldk hospodařní Měsíční výsldovka s plánovanými a skutčnými hodnotami Extrapolac ročního výsldku hospodařní Zobrazní 12 období Krátkodobý finanční rport s zobrazním původu a použití prostřdků Krátkodobý finanční plán s volným zadáním období Střdnědobé srovnání s jdním až třmi přdšlými roky Zobrazní libovolných ukazatlů K mnoha přdnostm patří také konsolidac víc účtnictví nbo možnost rozdělní účtnictví na víc pobočk. Rozpočt Plánování podl libovolného člnění na základě skutčných hodnot nbo rozpočtu přdšlého roku Sstavní rozpočtu na úrovni člnění nbo účtů, na úrovni měsíců nbo roku Přnos do Exclu Automatické gnrování položk rozpočtu pomocí variabilních vzorců Alikvotní rozdělní podl skutčných hodnot nbo hodnot přdchozího roku Průběžné srovnávání plánu a skutčnosti Vícltý rozpočt Volné konfigurování tisku pro všchny varianty Rychlý náhld dtailu na obrazovc Plán invstic, plán splátk, plán prsonálních nákladů, lasingový plán, plán výrobků, atd. Rozpočtnictví Zůstatkový rozpočt Controlling Návrh příkazu k úhradě BMD Account nabízí pro každou firmu množství individuálních možností a tím vlmi fktivní firmní řšní! 06 07

5 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku Finanční plán Přímou nbo npřímou mtodou Přvztí plánovaných hodnot podl rozpočtu výkonů vč. zohldnění DPH podl období a příchozích a odchozích platb S mzisoučty a vývojm stavu běžného bankovního účtu Sldování automaticky vypočítávaných hodnot Plánování invstic a půjčk Prohlížní měsíčních hodnot v dtailním okně podl úrovně člnění a účtů Výtisky s zobrazním 12 období Grafické zobrazní Hlídání bankovního limitu Plánovaná bilanc Vytvořní plánované bilanc na základě finančního plánu, a to dtailně i kumulovaně. Zobrazní plánované bilanc s počátčním stavm a plánovaným končným stavm, stjně jako získání a použití prostřdků. Systém rportingu S BMD Systémm rportingu mát možnost sstavovat měsíční, čtvrtltní a roční zprávy. Přitom mohou být podl potřby vyvolána další vyhodnocní a automaticky doplněna do zprávy. Nástroj použité pro rporting jsou totožné s nástroji použitými při sstavování bilanční zprávy. Konsolidac Konsolidujt libovolný počt účtnictví do spolčné clkové uzávěrky s možností přpočtu na jinou měnu. Využijt možnost přkladu účtů do jiného jazyka. Vdl konsolidac skutčných i plánovaných hodnot j rovněž možná liminac vzájmného hospodářského výsldku a saldování pohldávk a závazků. Nákladové účtnictví S modulm BMD Nákladové účtnictví můžt získat přhldná vyhodnocní a dotazy stisknutím tlačítka. Nákladové účtnictví Vám poskytuj přsný přhld o nabíhajících nákladch a o odchylkách proti minulému roku nbo proti rozpočtu (podl období). Jdnotlivé doklady o nákladch můžt kdykoliv doložit. Úspěch j vždy otázkou správných nástrojů s BMD Account j mát k dispozici! Top-down analýza od výkazu na účtní zápis Vškrá vyhodnocní můžt tisknout, prohlížt na obrazovc, přnášt do Exclu nbo odsílat mailm. Kromě toho mát k dispozici rozsáhlé možnosti rportingu: Přhld funkcí Nákladová střdiska Nositlé nákladů a tři další dimnz Libovolné vytvářní uzlů Rozpočt nákladů Mzní náklady, plánované mzní náklady Rozpisy Gnrátor vyhodnocní Přvztí dat z víc účtnictví, z vidnc majtku, vidnc výkonů, mzdového účtnictví atd. Různé druhy účtování (např. kalkulační odpisy apod.) Zobrazní nákladových střdisk, nositlů nákladů, vždy s rozpism nbo bz rozpisu podl libovolně dfinovatlných člnění Další tři volně dfinovatlné dimnz jako oddělní, dimnz a oblast působnosti Přhld 13 období, porovnání plánu a skutčnosti, přímé srovnání pěti lt a mnoho dalších výstupů plus gnrátor sstav Jdnotlivý doklad s množstvím Volná tvorba sumarizačních uzlů (strom) pro hospodářská střdiska apod. Libovolně konfigurovatlný tisk a zobrazní na obrazovku u všch variant s rychlým přístupm k dtailu, až na účtní zápis nbo až k dokumntu (v BMDDOCS) Přístupová oprávnění Vnitropodnikové zúčtování výkonů Automatické rozdělní, klíč pro rozpis nákladů a sazby přirážk Alikvotní rozdělní dl zůstatků nbo jiné poměrné vličiny (množství atd.) Gnrátor vzorců pro výpočt sazb, ukazatlů, kalkulací atd. Rozpočtování včtně propojní s Exclm a vzorci Plánování dl vyhodnocní podnikové konomiky, podl druhu nákladu nbo podl výkazu nákladových střdisk, a to na základě skutčných hodnot či údajů rozpočtu přdšlého roku Sstavní rozpočtu podl člnění anbo podl účtů, a to měsíčně či ročně Rozsáhlé výkaznictví Nákladové účtnictví 08 09

6 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku BMDHRM Human Rsourc Managmnt Časová vidnc Modul BMD Časová vidnc Vám umožní provést rychl zúčtování času a podklady pro mzdy, a to i při komplxních požadavcích. Program zjistí odpracované doby a automaticky j ocní. Vaš njrůznější požadavky na vyhodnocní dat budou zohldněny pomocí vzorců, volně dfinovatlných časových a ocňovacích modlů. Ocněná data mohou být přdána do modulu Zpracování mzd a/nbo i do modulu Evidnc výkonů. Profily njrůznějších zúčtování vytvořít dl svých přání: druhy účtování, modly dn, týdn, směn nbo přstávk, modly pracovní doby a zaokrouhlování můžt volně dfinovat. Dovolné, trmíny, sminář a mnohé další můžt přdm naplánovat (vytvořní plánu služb). Automatické rozpoznání a zaúčtování volných dnů Vám uštří práci s vidncí. Evidujt dobu přítomnosti a npřítomnosti jdnoduš: Pomocí klávsnic Dotykovou obrazovkou Intgrovanou čtcí jdnotkou (magntická karta, čárový kód, snímač otisku prstu atd.) Prostřdnictvím BMD Ntspd Offlin přs čtcí trminál kart Evidnc výkonů Modul BMD Evidnc výkonů slouží na jdné straně k přdběžnému zavidování Vašich výkonů pro zpracování mzd. Všchny výkony jsou vidovány vlmi komfortně po dnch podl příslušných modlů pracovní doby na nákladová střdiska příp. nositl nákladů. Na druhé straně j vidnc výkonů využívána jako doprovodný nástroj a výsldná kalkulac pro projkty příp. pro přdběžné zavidování výkonů pro nákladové účtnictví, protož umožňuj snadný přvod výkonů (např. odtížní kmnového nákladového střdiska a zatížní jiného). Tato intgrac zaručuj, ž po založní a paramtrizaci nákladového účtnictví bud možné okamžitě začít s vidncí výkonů. Výkony mohou být vyčištěny a ohodnocné skutčnými sazbami přvzaty do mzdového účtnictví. Přvod do nákladového účtnictví můž být provdn každý měsíc libovolně často. Obory, v ktrých j možné výkony přdm naplánovat (např. úklid budov), mají možnost díky vytvořným plánům služb čas vidnc výkonů podstatně zrdukovat. Vlmi flxibilní nástroj pro vyhodnocní umožňují prohlížt všchny zachycné informac v libovolné formě, vytisknout j nbo xportovat v formátu CSV. Rozdělní nákladů pro nákladové účtnictví Evidujt Vaši přítomnost na pracovišti podl nákladových střdisk nbo nositlů nákladů. Vaš záznamy budou v časové vidnci vyhodnocny podl nákladových střdisk či nositlů nákladů nbo přnsny do vidnc výkonů. HRM Porovnání produktivních a nproduktivních hodin 10 11

7 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku BMD Lidské zdroj Správa informací o uchazčích S modulm BMD Správa informací o uchazčích mát k dispozici nástroj, ktrý Vás optimálně podpoří při výběru osob a osvobodí Vaši každodnní práci od časově náročných činností. Jdním z prvních kroků při uvolnění pracovního místa j výběrové řízní prostřdnictvím různých médií (novinové inzráty, intrnt, apod.). BMD navíc nabízí intgrovanou správu inzrátů. Mát možnost vytvářt individuální txty inzrátů, stjně jako kontrolovat příslušné náklady. Pro volné pracovní místo můž být vytvořn požadovaný profil uchazč. Dfinujt, zda j pro určité pracovní místo nutná znalost cizích jazyků, zda s přdpokládá ochota cstovat apod. Navíc můžt k jdnotlivým požadavkům připojit váhu významnosti. Například uvolněné pracovní místo vyžaduj znalost maďarského jazyka a vlmi dobrou znalost anglického jazyka. Tnto profil uchazč Vám po zadání a klasifikaci uchazčů dává možnost vybrat njvhodnějšího uchazč stisknutím tlačítka. Při přijtí žádosti ji můžt doplnit o fotografii v kmnových datch uchazč, kd mát k dispozici množství polí pro uložní potřbných informací (řidičský průkaz, přdstava o platu, přdstava o profsní kariéř, apod.). Dál mohou být uvdny informac o vzdělání a profsní životopis uchazč včtně časových údajů. Obsáhlá dokumntac všch údajů o uchazči uložná v programu Vám umožní získat kdykoli rychl přhld o stavu věci. Toto j vlkou výhodou například v situaci, kdy uchazč volá a chc s informovat na stav své žádosti. Časově vlmi náročným bodm j často písmná komunikac s uchazči. Lidské zdroj Vzdělávání a další vzdělávání Dfinic intrních a xtrních školní s datm, místm, obsahm kurzu, přdpoklady apod. Propojní zaměstnanc s datm účasti v kurzu Zhodnocní školní Zadávání potřb vzdělávání Všchny souvisjící dokumnty (potvrzní, crtifikáty) mohou být uložny a stisknutím tlačítka opět vyvolány. Navigátor zaměstnanců Navigátor zaměstnanců Vám poskytn vškré potřbné informac o zaměstnanci. Na základě strukturovaného mnu s snadno dostant k požadovaným informacím: Přhld odpracovaných hodin Kmnová data zaměstnanc Osobní spis 12 13

8 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku Evidnc dlouhodobého majtku BMD Evidnc dlouhodobého majtku nabízí vdl všch zákonných požadavků také možnost kalkulačních odpisů s rozdělním na jdno nbo víc nákladových střdisk. Odpisy mohou být počítány linárně nbo dgrsivně a hodnota můž být násldně upravna podl podnikového auditu. Individuálně nastavitlný gnrátor sstav Vám poskytuj mnoho třídících a srovnávacích funkcí. Zaúčtování částk odpisů do finančního účtnictví provádí systém automaticky. Odpisy daňové, účtní, kalkulační Podl indxu/skupiny nbo podl tabulky rprodukčních nákladů Automatický přnos z finančního účtnictví Částčné přírůstky a úbytky, změny, přúčtování Ocňovací rzrva podl původu Přímé / npřímé zaúčtování odpisů, nákladová střdiska Sznam dlouhodobého majtku, Výpisy přírůstků / úbytků, sznam pojištění, cnných papírů, výpis přhldu za 5 lt, ocňovací rzrva Přnos dat do BMD Bilanc pro tvorbu zprávy Standardizované importní rozhraní pro automatický přnos dat z cizích systémů Kalkulační vyhodnocní podl nákladových střdisk Konsolidac dlouhodobého majtku Změny na základě výsldku auditu Parallní účtování podl účtních a daňových zákonů, standardů IAS/US-GAAP Bilanc a výkaznictví Pro všchny, ktří pracují s bilancmi a sstavují měsíční rporty, roční uzávěrky a analýzy či zprávy pro audit, j obzvlášť významný modul BMD Bilanc a výkaznictví. Poskytnm Vám podporu od prvních příprav prací až po hotovou roční závěrku, bilanční nbo auditorskou zprávu. Analýzy bilanc a grafiky jsou libovolně sstavitlné. Kontrolní sznamy prací jsou zcla volně dfinovatlné a orintují s výhradně na Vaš intrní procsy. Praxí prověřné BMD Standardy poskytují optimální výchozí základnu a zaručují okamžitě viditlné výsldky. Vaš stávající data bz ohldu na to, zda jd o data z BMD, txty MS Word, xclové tabulky atd., budou v zprávě spojna a přinášjí tak mnohm větší fkt. Analyzér Na základě stávajících vyhodnocní jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, porovnání majtku a výsldku, cash flow bud vytvořno víc nž 20 rozličných standardních grafů. Samozřjmě můžt tyto přdlohy také sami upravovat a podl vlastních přdloh přidávat vlastní grafy. Navigátor zpráv Navigátor zpráv j dokonalý nástroj pro przntaci komplxních zpráv. Vytvoří Vám automaticky komprimovanou strukturu vaší zprávy. Hloubku struktury můžt variabilně měnit. Bilanc a výkaznictví Bilanc a výkaznictví znaky výkonnosti Struktura kontrolního sznamu Připravné standardy Přímý přístup do finančního účtnictví Náhld až na jdnotlivý zápis Rozdělování, slučování a třídění účtů Krátkodobý výkaz hospodařní Krátkodobá finanční zpráva Rozvaha a výsldovka podl obchodního práva Rozvaha a výsldovka podl čského práva Rozvaha a výsldovka podl slovnského práva Rozvaha a výsldovka podl maďarského práva Rozvaha a výsldovka podl slovinského práva Rozvaha a výsldovka podl švýcarského práva Porovnání zůstatků a tržb Cash flow Vyhodnocní po měsících Automatické vytvářní zpráv Txtové prvky Provázání s ukazatli, grafy, tabulkami a přdlohami Přnos z cizích systémů Přiřazování účtů přtažním myší Víclté srovnání Vícjazyčnost Rozvaha a výkaz zisků a ztrát CZ 14 15

9 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku Kmnová data BMDCRM Spokojnost zákazníků Customr Rlationship Managmnt Zvláštní výhody Tlfonní protokol vytvořní s automatickou idntifikací zákazníka Přímý přístup k všm uložným informacím o klintovi Přiřazní dokumntů k úkolům a trmínům Chronologický přhld všch druhů kontaktů v dníku kontaktů Statistika kontaktů pro všchny druhy kontaktů Variabilní tvorba skupin při zadávání trmínů Vyhldávání spolčného volného trmínu pro víc osob Přiřazní prostřdků k trmínu (vozidla, místnosti, apod.) Kalndář zákazníka s všmi úkoly, lhůtami a trmíny Správa projktů na všch organizačních úrovních Intgrujt CRM do všch oblastí Vašho podniku a přnášny přímo z kmnových dat BMD a upravovány. dosáhnět tak zvýšní kvality Vaší organizac. BMD CRM Všchny uložné adrsy (zákazník, dodavatl, instituc ), Vám k tomu poskytuj idální nástroj. al i další struktury např. projkty a katgori - mohou být používány jako vhodná třídící struktura. BMD Organizér BMD ORGANIZÉR přináší Vaší spolčnosti podstatné Přhldy podl třídění, katgorií, znalostí atd., doplňující záznamy a údaj o zápůjčkách pro správu knihovny. zlpšní intrní organizac. Propojt v BMDDOCS Vaš Dokumnty můžt vyhldat pomocí záložk nbo clkové trmíny, úkoly, lhůty s dokumnty, ktré k nim přísluší (dopisy, faxy, -maily atd.). struktury dokumntů (adrsa, projkt, katgori, datum, autor, hslo, full-txtové vyhldávání, přdmět, číslo dokladu ad.) a násldně si j prohlédnout, vytisknout nbo odslat -mailm. Kalndář trmínů Změny v dokladch j případně možné dokumntovat V kalndáři trmínů vytvářít, upravujt, dlgujt, pomocí kontroly vrzí. přsouvát a přidělujt trmíny kliknutím myši. Z všch oblastí BMD Businss Softwar j možné dokumnt kdykoli přímo vyvolat. Úkoly Úkoly spravujt stjně jako trmíny. Zvolt požadovaný náhld podl pracovníka nbo zákazníka, podl druhu úkolu BMD DOCS Napojní na notbook nbo podl přdmětu. Díky funkci Napojní na notbook si můžt vybrané Možnosti zpracování: dlgování, úpravy, odslání dokumnty snadno a rychl vzít s sbou na cstu. Změny -mailm, vyřízní a protokolování. provdné mimo firmu můžt násldně rimportovat. Tlfonní protokol Zachycujt příchozí a odchozí tlfonáty. Pohodlná obsluha zahrnuj mj. dtailní vidnci tlfonátu a z něho vyplývající násldné činnosti. Běhm hovoru j zobrazn obsah přdchozích tlfonátů. Přímý přístup k příslušným dokumntům partnra, s ktrým hovořít, v BMD DOCS. Poznámky Elktronické Post It uchovávají Vaš poznámky v různých adrsářích: soukromé, vřjné, zrušné. BMD Navigátor zákazníků BMD Navigátor zákazníků Vám poskytn rychl a přhldně informac o Vašich zákaznících. Pomocí Top down mnu s dostant do požadovaného nástroj, např. do kmnových dat zákazníka, do účtového listu nbo do kalndář, ktrý Vám zobrazí všchny trmíny a úkoly, přiřazné k danému obchodnímu partnrovi. Archiv BMDDOCS BMD DOCS znamná pokrok pro všchny, ktří chtějí modrnizovat ukládání dokumntů anbo již nmají dostatk prostoru pro archivaci spisů. Vystavné a přijaté dokumnty lz jdnoduš nasknovat nbo automaticky přvzít (BMD, MS Offic atd.), zařadit a znovu vyhldat, můžt si j s sbou odnést v notbooku nbo s na ně dotázat přs intrnt. Kmnové adrsy jsou BMD Hromadný dopis S modulm Hromadný dopis můžt zjdnodušit a racionalizovat vytvářní oběžníků, propagačních dopisů, potvrzní zůstatků, návrhů a žádostí atd. Podstatným znakm j to, ž do dopisu můžt vložit při jho tvorbě všchna data (kmnová data i data transakcí) z cntrální podnikové databáz. Díky možnosti filtrování můžt vybírat podl všch příznaků (jako jsou např. jdnatl, nákupčí, účtní, místo, výš splatných pohldávk atd.) Dopisy můžt vytisknout nbo j v libovolném formátu odslat -mailm. Hotové dokumnty mohou být samozřjmě opět zcla automaticky uložny v archivu a dníku kontaktů. BMD Call Intrfac BMD Call Intrfac umožňuj uživatli BMD njn komfortně navázat tlfonní spojní automaticky z systému BMD, al také rozpoznat a idntifikovat příchozí tlfonáty. Volanému jsou tak okamžitě k dispozici vškré uložné informac o volajícím (dokumnty, přdcházjící protokoly, kmnová data a informac o účtu a zakázkách). Navíc j k dispozici také intrfac pro mobilní tlfonování BMD Mobil Call Intrfac. V něm jsou k dispozici v podstatě stjné funkc jako pro pvnou linku. CRM 16 17

10 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku BMDPROJECT Projktové řšní BMD j vhodné přdvším pro podniky, Všchny nabídky, objdnávky, dodací listy, faktury, al také ktré svoj procsy organizují projktově. Jdná s tlfonní protokoly, trmíny nbo dokumnty uložné k například o podnikové poradc, architkty, inžnýrské projktu, jsou Vám k dispozici na stisknutí klávsy. Dník kanclář, al i o průmyslové podniky a živnosti. kontaktů j kompltním zobrazním všch akcí provdných k projktu. Jdná s o zákaznické zakázky, intrní projkty vš Zvlášť přínosné j pro osobu odpovědnou za projkt souvisjící na jdné straně s řízním a kontrolou a na straně dokonalá kontrola nákladů. Všchny náklady bz ohldu na druhé s měřním úspěšnosti. to, jstli z vidnc výkonů, účtnictví, mzd nbo cntrálních nákladů na správu, jsou přímo na projktovém Možnost zaznamnávat u nákladů, zakázk, časů, invstic, nákladovém střdisku a odrážjí na stisknutí tlačítka vždy al také u úkolů a trmínů příslušnost k určitému projktu, okamžitý stav projktu. Navíc můžt z porovnání plánu a j vytvořna v všch programch BMD. Výsldkm j skutčnosti vidět, zda j Váš projkt jště v plánovaných dokonalá vidnc všch transakcí souvisjících s hodnotách a jaká část nákladů jště vznikn. projktm. Ústřdní nástroj pro zachycování nákladů přdstavuj vidnc výkonů. J jdno, jstli jst v kancláři nbo někd Pomocí navigátoru projktů snadno získát z všch u zákazníka. programových modulů vškré informac vztahující s k Náklady j možné kdykoli vidovat také pomocí HTML projktu. záznamu výkonů na bázi intrntu. Všchny nabíhající náklady budou soustřděny na projktovém nositli nákladů a mohou zd být zobrazny komprimovaně nbo dtailně až na jdnotlivý výkon. Pomocí systému zpráv BMD můžt kdykoli gnrovat stav projktu s všmi rlvantními údaji. Vzhld zprávy vytvořn libovolně a můž být zaměřn na cílovou skupinu příjmců (např. vdoucí projktu nbo Projkt managmnt). BMDWEB Díky BMD Wb obdržít informac z Vaší firmy kdkoli a kdykoli. Jdinou podmínkou j intrntové připojní (i mobilní) k Vašmu srvru a koncové zařízní, na ktrém běží intrntový prohlížč. Tak získávát nomznou flxibilitu, protož pro vyvolání informací j způsobilý i tzv. chytrý tlfon (smartphon). BMD Wb Vám poskytn njn vyhodnocní a rporty, al přnáší k prohlížní také dokumnty z Vašho lktronického archivu. Pomocí BMD Wb můžt data také ukládat (čas, výkony, cstovní výdaj, atd.). Projkt - BMD Wb Plánování Zaměstnanci Výkon BMD On lin BMD Businss Softwar můžt používat všud j vícjazyčný a intrnacionální. Díky tchnologii trminál srvru mát k dispozici clý softwar optimálně přs intrnt. To Vám nabízí nové možnosti spoluprác, např. napojní Vašich xtrních spolupracovníků, obchodních zástupců, domácích pracovníků, tuzmských i zahraničních pobočk nbo současné účtování Vaší firmy a Vašho daňového poradc. Matriál Náklady BMD a Váš daňový poradc Pracuj Váš daňový poradc také s BMD? Pak to pro Vás znamná praktické řšní, nboť z BMD přichází softwar (finanční účtnictví a / nbo fakturac) a od Vašho daňového poradc pak poradnství. Cíl 18 19

11 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku Fakturac asy Píšt Vaš faktury v Wordu nbo v Exclu a vkládát každou fakturu ručně do účtnictví? V mnoha firmách jsou firmní adrsy jště vdny a udržovány njméně dvakrát (nbo víckrát). Jdnou v fakturačním programu pro tvorbu nabídk a faktur, dál v MS Outlooku pro mailové adrsy, znovu jako odběratl v finančním účtnictví. Toto vynakládané úsilí můžt snadno zrdukovat: Používjt adrsy, ktré xistují v Vašm finančním účtnictví, kdkoliv v BMD! Výhody pro Vás: Vyhldát si adrsu v již xistujících kmnových datch zákazníků v finančním účtnictví, uštřít si tím časově náročné vícnásobné zakládání klintských adrs. J zajištěno správné přiřazní výnosového účtu k zákazníkovi, nboť výnosový účt j uložn v kmnových datch položky zboží Nové zákazníky, ktré v fakturaci založím, mám zárovň okamžitě k dispozici i v účtnictví jako odběratl. S BMD FAKTURACE můžt samozřjmě vytvářt objdnávky, zakázky, částčné dodávky a vystavovat částčné anbo hromadné faktury. Věrohodné statistiky (o zboží, zákaznících, dodavatlích) s zákaznickými skupinami, skupinami zboží, obchodním rozpětím nbo srovnání s hodnotami minulého roku vznikají přitom zcla automaticky. Naš BMD FAKTURACE můž také spravovat individuální cny pro zákazníky vystavovat nabídky (vč. správy potnciálních zákazníků) zjistit provizi vést sklad gnrovat objdnávky a mnoho dalšího. Zavdní BMD FAKTURACE stojí přitom často méně nž sstavní rozhraní z stávajícího fakturačního programu do BMD Finanční účtnictví. V každém případě al rozhodně méně nž přdstavují dodatčné náklady na duplicitní zadávání a údržbu adrs, účtování atd. Rozhraní pro další systémy Pokud chct Váš softwar přbudovat postupně, potřbujt často rozhraní pro cizí systémy. Také toto řšní j jdnoduché. BMD obsahuj standardizované rozhraní pro xport a import údajů účtnictví. Nástroj BMD BMD-Systém zahrnuj MF Databas Engin, nutný pro provoz BMD, - mailový program k automatickému odsílání všch tisků z BMD -mailm, gnrátor sstav (pro WYSIWYG zobrazní výtisků) a také gnrátor souborů, obsažný v každém programu (pro jdnoduchou výměnu dat s MS Excl nbo MS Word, příp. ASCII-formát). Tchnologi trminál svr Programy a data jsou uložna na srvru. Jdnotlivé pracovní stanic fungují pouz jako trminály. To pro Vás znamná malé zatížní sítě a nízké nároky na výkon jdnotlivých PC. Protokolování Všchny kroky uživatlů na PC j možné stoprocntně sldovat. To Vám pomůž při hldání chyb a jjich příčin. BMD Systém oprávnění Díky systému oprávnění v BMD ovládnt tu njjdnodušší a njpřhldnější mtodu řízní přístupu uživatlů/skupin uživatlů k programům, firmám/klintům a funkcím až na úrovň datové věty. ARS Systém pro podnikový audit BMD nabízí pro kontrolu njrůznějších zdrojů dat softwar ARS pro podnikový audit. Tím j umožněno prvntivně využívat mtody finančních kontrol Zabzpční BMD Zadávání hsl pro login či uživatl. ODBC ovladač Přs ovladač ODBC mohou být data v databázi BMD zpřístupněna z cizích aplikací (načtna). Tak j možné např. načíst z cizího programu pro správu zakázk přímo zůstatk účtu nbo otvřné položky. Ovladač ODBC s skládá z základního modulu a modulů pro přístup k datům příslušných oblastí (finanční účtnictví, nákladové účtnictví, atd.). Fakturac Nástroj 20 21

12 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku BMDAKADEMIE Pro fktivní využívání programu j klíčm k úspěchu školní. BMD AKADEMIE Vám nabízí sminář hot lin Sminář BMD Sminář pro začátčníky či zkušné uživatl a právě aktuální a nová témata jsou obsahm naší rozsáhlé nabídky školní. Jsou zárukou rozsáhlého vzdělávání i násldného doškolování. A to njn při zavádění softwaru, al i thdy, když s má softwar BMD nasadit jako poradnský nástroj. Vzdělávání pro Vaš zaměstnanc v oblastch nákladového účtnictví a controllingu patří proto také do naší nabídky. Hotlin Pokud si někdy nbudt vědět rady, j Vám k dispozici náš komptntní tým podpory zákazníků s radou a pomocí pro všchny odborné oblasti. Náklady na informac získané přs náš hotlin jsou již pokryty srvisní smlouvou, stjně jako používání oblasti klintských informací, kd jako zákazník najdt všchny důlžité informac o novinkách a produktová oznámní, FAQ (njčastější dotazy), dokumntaci, nové vrz k stažní, přílohy updat a mnoho dalšího. Pokud chct být vždy informováni o posldních novinkách, můžt si vyžádat zasílání našho týdníku novink (Nwslttr) mailm postačí Vaš krátká písmná objdnávka (mailm). Aktualizac S BMD získávát jistotu nasazní systému, ktrý byl crtifikován podl zásad řádného účtnictví a odpovídá všm zákonným požadavkům. Změny zákonů a přání zákazníků jsou zapracovány včas a optimálně do programu výsldný updat obdržít vždy na CD, minimálně jdnou do roka. Kontrola firmy Pracujt již léta s naším softwarm? Používát všchny funkc? Využívát možnosti, ktré Vám BMD pro zjdnodušní prác nabízí? K odhalní rzrv a dalších možností doprovázjí Vaš spolupracovníky naši zkušní školitlé clý dn při práci. Přitom přímo ukážou, jak můžt s BMD pracovat lép a jště fktivněji. Nbo jak můžt Vašim zákazníkům nabídnout mnohm víc srvisu, vyhodnocní a rportů. Navíc j možné vytvořit a ralizovat vlastní plán školní, sstavný podl Vašich potřb. BMD Hotlin má odpověď na každou otázku dnně od pondělí do pátku. V obtížných případch nastavím Váš systém na dálku. BMDTECHNIK Instalujm Vám optimální řšní BMD a zabývám s intnzivně novým vývojm v různých oblastch: hardwar, oprační systémy, bzpčnost dat, intrnt atd. Tak j pro Vás zajištěna njlpší možná podpora a informovanost. Akadmi - Tchnik BMD TECHNIK Vám j Vám k dispozici s rozsáhlou paltou služb: BMD Styr Tlfon-Hotlin: Fax-Hotlin: KIT s.r.o. Tlfon-Hotlin: Fax-Hotlin: Konfigurujm Vaš pracovní místa, instalujm Váš softwar od softwaru BMD přs MS Offic, lktronický fax až po antivirovou ochranu a starám s o bzpčný provoz v Vaší firmní síti i různých firmních pobočkách. Jistota j pro BMD vlmi důlžitá, pro ni slouží kromě jiného také nastavní oprávnění uživatlů, instalac firwallů a virové ochrany a prověřní chybných míst v síti. Systémová intgrac přsahující platformu, navázání na intrnt a intrant, zřizování VPN individuálních řšní komunikac patří rovněž k široké nabídc tchnického oddělní BMD

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější porc b Po r r u b bu ur r Po Ocnění za dsign Produktová řada r získala několik ocnění. Mzi njvýznamnější řadím Rd Dot Dsign Aard. Uchytit kdkoliv Na stůl, pod stůl, na zď,... Jdnoduš kdkoliv mějt zásuvku

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akadmického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni 1/8 Plzň 12. 3. 2014 I. V souladu s harmonogramm akadmického roku na ZČU pro 2014/15 upřsňuji organizaci základních studijních

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM Josf KONVIČNÝ Ing. Josf KONVIČNÝ, Čské dráhy, a. s., Tchnická ústřdna dopravní csty, skc lktrotchniky a nrgtiky, oddělní diagnostiky a provozních měřní, nám. Mickiwicz

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Nástroje financování malých a středních podniků se zřetelem na komerčnízdroje financování

Nástroje financování malých a středních podniků se zřetelem na komerčnízdroje financování Nástroj financování malých a střdních podniků s zřtlm na komrčnízdroj financování Podnikatlskákonfrnc 22. února 2006!@# Vladislav Svra OBSAH 1. Úvodní přhld zdrojů kapitálu podnikatl 2. Podrobnější pohld:

Více

Allegro release 2.00 ( do )

Allegro release 2.00 ( do ) Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016) Účetnictví Tisk účetních reportů Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce předchozího období tisknout

Více

SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla

SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla S námi dodáte teplo komukoli Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla Informační systém SQL Ekonom vyúčtování dodávky tepla slouží pro komplexní, jednoduchou

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

Aplikace VAR ocenění tržních rizik Aplkac VAR ocnění tržních rzk Obsah: Zdroj rzka :... 2 Řízní tržního rzka... 2 Měřní tržního rzka... 3 Modly... 4 Postup výpočtu... 7 Nastavní modlu a gnrování Mont-Carlo scénářů... 7 Vlčny vyjadřující

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Dodatečné informace I. k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem: CRM systém pro potřeby PK KV

Dodatečné informace I. k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem: CRM systém pro potřeby PK KV Dodatečné informace I. k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem: CRM systém pro potřeby PK KV Identifikační údaje zadavatele Název: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence//

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// Platby Obratová předvaha Pohledávky Upomínky Účty Otevřené pozice >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// www.tlfi.de >Ergonomie// TimeLine Mini- finanční účetnictví je vhodný pro nákladově

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Konten. Bilanz BWA. AfA. Salden. >TimeLine Finanční účetnictví. Výkaznictví// www.tlfi.de

Konten. Bilanz BWA. AfA. Salden. >TimeLine Finanční účetnictví. Výkaznictví// www.tlfi.de Konten BWA Bilanz AfA Salden >TimeLine Finanční účetnictví. Výkaznictví// www.tlfi.de >Ergonomie// Náš Software byl vyvinut v uzké spolupráci s našimi uživateli. Přání a praxe našich zákazníků oslovují

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah fakturace_alexo_5_obsah obsah novinky verze FAKTURACE ALEXO 5.xx 1-44 nová grafika 2 nová prezentace faktur 3 datum nároku na odpočet 8 daňové údaje na FV 11 osobní příkazy bance 15 vylepšené funkce pro

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie Tori v strojírnské tchnologii Ing. Oskar Zmčík, Ph.D. základní pojmy používaná rozdělní vztahy, dfinic výpočty základní pojmy žádnou součást ndokážm vyrobit s absolutní přsností při výrobě součásti dochází

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Evidence nepřítomnosti. Dovolená. Přestávky. Příplatky. Denní model. >TimeLine. Docházkový systém//

Evidence nepřítomnosti. Dovolená. Přestávky. Příplatky. Denní model. >TimeLine. Docházkový systém// Záznamy Dovolená Evidence nepřítomnosti Přestávky Příplatky Denní model >TimeLine. Docházkový systém// www.tlfi.de >Ergonomie// Náš software byl vyvinut v úzké spolupráci s našimi uživateli. Přání a praxe

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA

Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy PRODUKTY A SLUŽBY RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA 2 VÍTE, ŽE ÚČTY ZA PLYN TEĎ MŮŽETE ŘEŠIT Z DOMOVA? Kvůli většině Vašich přání a požadavků spojených s odběrem zemního

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013

NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013 NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 3 2. PŘÍSTUPOVÁ DATA A UŽIVATELSKÉ JMÉNO 4 3. PŘEHLED 5 4. NÁHLEDY/VYHODNOCENÍ 6 5. ZMĚNA TRANSAKCÍ 10 6. PODPORA A ROLE

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

MATEMATICKÝ MODEL POHODLÍ CESTUJÍCÍCH NA LINCE VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

MATEMATICKÝ MODEL POHODLÍ CESTUJÍCÍCH NA LINCE VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY MATEMATICKÝ MODEL POHODLÍ CESTUJÍCÍCH NA LINCE VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY Jaroslav Klprlík 1 Anotac: Článk uvádí algoritmus pro přiřazní dopravních prostřdků na linky s cílm dosáhnout maximální pohodlí cstujících.

Více

Úspěch se dá naplánovat

Úspěch se dá naplánovat Srdečně Vám blahopřejeme, že jste se odvážil udělat krok k vaší profesní samostatnosti. Pečlivou přípravou můžete ovlivnit velké množství rozhodujících faktorů, které pro Vás mají existenciální význam.

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Vyúčtování elektrické energie

Vyúčtování elektrické energie Ekonomické informační systémy bez hranic Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner 3 1 2 6 4 Foto: ŠJů & Jagro. Vyúčtování elektrické energie V rámci informačního systému SQL Ekonom nabízíme

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA Martin Radina a, Ivo Schindlr a, Tomáš Kubina a, Ptr Bílovský a Karl Čmil b Eugniusz Hadasik c a) VŠB Tchnická univrzita Ostrava,

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ)

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ) Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) 1 Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Detailní testy výnosy a náklady

Detailní testy výnosy a náklady 1) Audit tržby (výnosy) Detailní testy výnosy a náklady a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že tržby jsou správné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o zaúčtování

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Allegro release 2.15 ( )

Allegro release 2.15 ( ) Allegro release 2.15 (25.4.2017 18.5.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Účtování faktur, finančních a interních dokladů Seznamy zaúčtovaných dokladů byly rozšířeny o možnost zobrazit i doklady

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více