BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku"

Transkript

1 [BUSINESS ] SOFTWARE Intgrované řšní pro informační systém podniku Clkové řšní pro daňové poradc a auditory Kompltní řšní pro účtnictví Od faktury po kompltní řšní ERP CRM s přidanou hodnotou PROJECT Clkové řšní pro projktově orintované firmy HRM Human Rsourc Managmnt BMDSYSTEMHAUS BMDSALZBURG BMDWIEN BMDNĚMECKO BMDŠVÝCARSKO BMDSLOVENSKO BMDČESKÁ REPUBLIKA BMDMAĎARSKO A-4400 Styr, Sirningr Straß 190, Tlfon 43 (0) A-5073 Salzburg-Wals, Franz-Brötznr-Str. 12, Tlfon 43 (0) A-1150 Win, Storchngass 1, Tlfon 43 (0) D Münchn, Candidpl. 13/2, Tlfon 49 (0) CH-8500 Fraunfld, Zürchrstraß 14, Tlfon 41 (0) SK Bratislava-Ra¹a, Mudrochova 2, Tlfon 421 (0) CZ Praha 2, Slzská 32, Tlfon H-1139 Budapst, Forgách ú. 19, Tlfon 36 (0) /2012

2 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku Vítjt v světě BMD! S BMD nustál držít krok s dobou, naš intgrované Clkm 150 pracovníků BMD v oblasti sminářů, školní a softwarové řšní nabízí pro Vaši spolčnost tu njlpší supportu zaručuj, ž vždy dostant informac a podporu, podporu. Inovac, znalost odvětví a profsionalita jsou jaké očkávát. přdnosti, ktré charaktrizují řšní BMD již víc nž 30 lt. W mak businss asy tato hlavní zásada j v BMD skutčně ralizována, přdvším jako organizační podpora Víc nž spolčností v Rakousku a sousdních a stálá péč o zákazníky. Dovolt nám, abychom byli Vaším státch důvěřuj BMD. Mzinárodně působící koncrny dlouholtým a spolhlivým partnrm, ktrý s postará o využívají vícjazyčnost programu. Vývojový tým další rozvoj a tchnologická zlpšní. BMD Vám garantuj systémových a aplikačních programátorů s stará o včasné přizpůsobní programu novým zákonným změnám a nustálé další zdokonalování. poskytn Vám pomoc při optimalizaci Vašho IT systému. Srdčně Vás vítám v světě BMD BMD Výhody pro Vás! BMD ACCOUNT - kompltní řšní Účtnictví Finanční účtnictví s správou otvřných položk a upomínkami Cizí měna Kontrola přijatých faktur BMD CRM BMD Organizr Archív - BMD DOCS BMD Standardní dopis BMD Call Intrfac BMD Projkt BMD Wb BMD Onlin BMD a Váš daňový poradc Platbní styk 6 Fakturac jdnoduš 20 Proč právě BMD Businss Softwar? Praktické nástroj přizpůsobné Vašim individuálním přáním a požadavkům. Dtailní analýza přd zakoupním s jistotou určí, co potřbujt. Naši odborníci a crtifikovaní školitlé s postarají o rychlé zavdní a uvdní do užívání v Vaší spolčnosti. Hotlin BMD j Vám v pracovní době stál k dispozici. Onlin Updat Systm průběžné aktualizac zaručují přizpůsobní aktuální lgislativní situaci Vaší změ. Spokojnost zákazníků byla potvrzna nzávislými studimi. Pro nové uživatl a pro optimalizaci nákladů nabízím jako cnově výhodnou altrnativu k nákupu pronájm a lasing. Njmodrnější tchnologi garantují bzpčnost dat a flxibilitu. Náskok díky inovativní tchnic Vš v jdné ruc - BMD ACCOUNT j spolu s BMDCOMMERCE a BMDCRM komplxním řšním pro všchny úsky podniku Proměnlivost od jdnoho pracoviště až po několik stovk uživatlů Podpora njaktuálnějších vrzí databází Microsoft SQL a Oracl Plná podpora njnovějších opračních systémů Microsoft. Podrobnosti najdt na domovské stránc Intrntová platforma BMD.com nabízí vškré služby přs Intrnt Nabídka ASP řšní - njmodrnější IT infrastruktura, údržba a aktualizac s využitím BMD Tchnik Objktově orintovaný dsign Vysoc kvalifikovaní pracovníci v všch oblastch, jako vizualizac, firwall, srvry a mnoho dalších Microsoft Gold Partnr, HP Prfrrd Partnr, Chckpoint Partnr Controlling Rozpočt Finanční plán Plánovaná bilanc Rporting Konsolidac Nákladové účtnictví Časová vidnc Evidnc výkonů Rozdělní nákladů pro nákladové účtnictví BMD Lidské zdroj Správa informací o uchazčích Vzdělávání a další vzdělávání Navigátor zaměstnanců Invstiční účtnictví Bilanc a výkaznictví Analyzér Navigátor zpráv Oborové srovnán Rozhraní pro další systémy Nástroj BMD BMD Akadmi Školní partnrů BMD Sminář BMD Hotlin Updaty Firmní kontrola BMD Tchnik

3 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku BMD - Výhody pro Vás! Zkušnost a know - how S BMD získát jistotu nasazní systému, ktrý byl crtifikován podl zásad řádného vdní účtnictví. 40-ltá zkušnost Intgrovaný softwar Crtifikac ISO-9001 od roku 1996 Jdnotné vdní uživatl programm Přímá nápověda a on-lin dokumntac Mnu individuálně nastavitlné pro uživatl Struktura Explorru Intgrac do produktů Microsoftu (Word, Excl) Obsluhovatlnost prostřdnictvím Intrntu Zadání uživatlských oprávnění spcificky dl programu a klinta Vyhodnocní v průřzu (a to až k jdnotlivým zápisům) Kontrola správnosti Funkc importu a xportu (ASCII, CSV, HTML ) Flxibilita a individuálnost Podstatnou vlastností systému BMD j možnost flxibilně vytvářt všchny zadávací masky. Vškré procsy budou optimálně přizpůsobny Vašim požadavkům. Zvláštní důraz j kladn na optimalizaci činností při vkládání dat, aby byla dosažna co njvyšší fktivita v citlivé oblasti hromadného zpracování dat. Individuálnost v vyhodnocních j umožněna díky volně dfinovatlným formulářům. Při tvorbě sstav Vám pomůž gnrátor sstav, ktrý kmnová data a data transakcí zobrazí stříděná a filtrovaná podl Vašich přání. Všchna vyhodnocní můžt také xportovat (např. do MS Exclu, MS Wordu ) a okamžitě j v libovolném formátu (rtf, pdf, pcl, html) odslat (-mailm, faxm atd.). Kompltní řšní BMD ACCOUNT Vám nabízí vš, co potřbujt pro dokonalé vdní účtnictví. Profitujt z mimořádných doplňujících funkcí spojných s účtováním: rozdělní výdajů stavbní prác - zálohové faktury automatické zaúčtování bankovních výpisů a mnohé další. Navíc zjdnoduším Váš businss mnoha praktickými funkcmi pro všchny oblasti, od administrac obchodu až po dtailní manažrské informac, a to jak u malého podnikatl, tak v vlkém průmyslovém podniku. Účtnictví Finanční účtnictví s správou otvřných položk a upomínkami Finanční účtnictví BMD j vyspělý uživatlsky přátlský softwar, ktrý byl vytvořn na základě každodnních požadavků účtování. Významnou přdností BMD Finančního účtnictví j přdvším rychlé vidování účtních oprací s mnoha logickými kontrolami a rozmanitými praktickými funkcmi: Účtovací obrazovka nastavitlná pro druh dokladu J možné parallní zpracování stjného zápisu Přdnastavný účtní rozvrh s všmi potřbnými vyhodnocními (přhldy zůstatků, cash flow, rozvaha, podniková vyhodnocní,...) Automatické účtování opakujících s účtních oprací Rychlé zadávání pomocí txtu (nájm, nrgi, ) Mzidník s možností oprav a mazání Kontrola záporného zůstatku pokladny Přnsní daňové povinnosti (stavbní prác) Rozdělní nákladů Sstavy k rozhodnému dni (otvřné položky) Intgrované upomínky s možností volné tvorby txtů upomínk v libovolném jazyc Obsluha přs Intrnt Automatizované vytvářní sstav Intgrovaná vidnc majtku Náhld až na jdnotlivý doklad přs BMDDOCS Cizí měna Pokud si přjt mít účtní zápisy a účty vdné v domácí i v cizí měně, pak rozšiřt Vaš účtnictví o modul BMD Cizí měna a využijt tyto výhody: Automatická správa pněžních, prodjních a střdních kurzů přs tlbanking, automatické zaúčtování kurzových rozdílů, přpočt hodnoty cizí měny k určitému dni atd. Kontrola přijatých faktur Kontrola přijatých faktur j spojna s zavidováním všch účtních dat došlé faktury, kdy náslduj přiřazní jdnomu nbo víc pracovníkům, zadání dalších kontrolních bodů, automatický návrh přdkontac (s rozdělním na nákladová Účtování střdiska) a mnoho dalších možností. Kdykoli zjistít stav kontroly, fakturu schválít s automatickým kontováním a zaúčtováním. V spojní s BMD COMMERCE přináší praktickou dodatčnou funkci: křížové odsouhlasní s objdnávkami a dodacími listy. Kontrola přijatých faktur Účtnictví 04 05

4 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku Platbní styk Platbní styk S modulm BMD Platbní styk Vám dodám rozhraní pro napojní na Vaši banku. Platbní styk s dodavatli Vytvořní návrhů platbních příkazů pro dodavatl Kontrola platbních podmínk Automatické nbo manuální schvální návrhů platb Manuální změny (skonto, částka, blokac, txt, atd.) Automatické zaúčtování a spárování položk Nastavní pro víc bank a platbních možností (tlbanking, šk, směnka adt.) Úhrady tuzmské i zahraniční Platbní styk s zákazníky Vytvořní návrhů pro inkaso platb Zohldnění skont (podl data anbo vždy) Volitlně tisk dokladu vrubopisu anbo inkaso prostřdnictvím lktronického bankovnictví Automatické zaúčtování Automatické zaúčtování výpisu bankovního účtu Bankovní výpisy, ktré Vám banka poskytuj lktronicky, jsou automaticky zaúčtovány a položky spárovány (pokud jsou uvdni zákazníci popř. čísla faktur). Intligntní intrfac rozpozná již při druhém zaúčtování u položky stjného typu, kam a jak ji zaúčtovat. Výhoda pro Vás: opakující s položky jako např. splátky nbo poplatky stačí jn jdnou přiřadit k číslu účtu a násldně jsou pak účtovány automaticky na uložné účty. Controlling S modulm BMD Controlling mát k dispozici plánovací nástroj, díky němuž mát budoucnost Vašho podnikání pvně v rukou. Na základě Vašho rozpočtu výkonů (plánu zisku) bud automaticky zobrazn finanční plán s skutčnými toky platb a zárovň priodicky zjišťován stav kontokorntu. Díky prfktní souhř rozpočtu a finančního plánu Vám automaticky vyjd plánovaná bilanc! Podporovány jsou vškré plánovací procsy a činnosti jako plánování osobních nákladů, invstic, splátk, výrobků a mnoho dalších! Vyhodnocní podnikové konomiky Vyhodnocní podnikové konomiky Vám umožňuj řšit individuální, časté dotazy: Krátkodobý výsldk hospodařní Měsíční výsldovka s plánovanými a skutčnými hodnotami Extrapolac ročního výsldku hospodařní Zobrazní 12 období Krátkodobý finanční rport s zobrazním původu a použití prostřdků Krátkodobý finanční plán s volným zadáním období Střdnědobé srovnání s jdním až třmi přdšlými roky Zobrazní libovolných ukazatlů K mnoha přdnostm patří také konsolidac víc účtnictví nbo možnost rozdělní účtnictví na víc pobočk. Rozpočt Plánování podl libovolného člnění na základě skutčných hodnot nbo rozpočtu přdšlého roku Sstavní rozpočtu na úrovni člnění nbo účtů, na úrovni měsíců nbo roku Přnos do Exclu Automatické gnrování položk rozpočtu pomocí variabilních vzorců Alikvotní rozdělní podl skutčných hodnot nbo hodnot přdchozího roku Průběžné srovnávání plánu a skutčnosti Vícltý rozpočt Volné konfigurování tisku pro všchny varianty Rychlý náhld dtailu na obrazovc Plán invstic, plán splátk, plán prsonálních nákladů, lasingový plán, plán výrobků, atd. Rozpočtnictví Zůstatkový rozpočt Controlling Návrh příkazu k úhradě BMD Account nabízí pro každou firmu množství individuálních možností a tím vlmi fktivní firmní řšní! 06 07

5 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku Finanční plán Přímou nbo npřímou mtodou Přvztí plánovaných hodnot podl rozpočtu výkonů vč. zohldnění DPH podl období a příchozích a odchozích platb S mzisoučty a vývojm stavu běžného bankovního účtu Sldování automaticky vypočítávaných hodnot Plánování invstic a půjčk Prohlížní měsíčních hodnot v dtailním okně podl úrovně člnění a účtů Výtisky s zobrazním 12 období Grafické zobrazní Hlídání bankovního limitu Plánovaná bilanc Vytvořní plánované bilanc na základě finančního plánu, a to dtailně i kumulovaně. Zobrazní plánované bilanc s počátčním stavm a plánovaným končným stavm, stjně jako získání a použití prostřdků. Systém rportingu S BMD Systémm rportingu mát možnost sstavovat měsíční, čtvrtltní a roční zprávy. Přitom mohou být podl potřby vyvolána další vyhodnocní a automaticky doplněna do zprávy. Nástroj použité pro rporting jsou totožné s nástroji použitými při sstavování bilanční zprávy. Konsolidac Konsolidujt libovolný počt účtnictví do spolčné clkové uzávěrky s možností přpočtu na jinou měnu. Využijt možnost přkladu účtů do jiného jazyka. Vdl konsolidac skutčných i plánovaných hodnot j rovněž možná liminac vzájmného hospodářského výsldku a saldování pohldávk a závazků. Nákladové účtnictví S modulm BMD Nákladové účtnictví můžt získat přhldná vyhodnocní a dotazy stisknutím tlačítka. Nákladové účtnictví Vám poskytuj přsný přhld o nabíhajících nákladch a o odchylkách proti minulému roku nbo proti rozpočtu (podl období). Jdnotlivé doklady o nákladch můžt kdykoliv doložit. Úspěch j vždy otázkou správných nástrojů s BMD Account j mát k dispozici! Top-down analýza od výkazu na účtní zápis Vškrá vyhodnocní můžt tisknout, prohlížt na obrazovc, přnášt do Exclu nbo odsílat mailm. Kromě toho mát k dispozici rozsáhlé možnosti rportingu: Přhld funkcí Nákladová střdiska Nositlé nákladů a tři další dimnz Libovolné vytvářní uzlů Rozpočt nákladů Mzní náklady, plánované mzní náklady Rozpisy Gnrátor vyhodnocní Přvztí dat z víc účtnictví, z vidnc majtku, vidnc výkonů, mzdového účtnictví atd. Různé druhy účtování (např. kalkulační odpisy apod.) Zobrazní nákladových střdisk, nositlů nákladů, vždy s rozpism nbo bz rozpisu podl libovolně dfinovatlných člnění Další tři volně dfinovatlné dimnz jako oddělní, dimnz a oblast působnosti Přhld 13 období, porovnání plánu a skutčnosti, přímé srovnání pěti lt a mnoho dalších výstupů plus gnrátor sstav Jdnotlivý doklad s množstvím Volná tvorba sumarizačních uzlů (strom) pro hospodářská střdiska apod. Libovolně konfigurovatlný tisk a zobrazní na obrazovku u všch variant s rychlým přístupm k dtailu, až na účtní zápis nbo až k dokumntu (v BMDDOCS) Přístupová oprávnění Vnitropodnikové zúčtování výkonů Automatické rozdělní, klíč pro rozpis nákladů a sazby přirážk Alikvotní rozdělní dl zůstatků nbo jiné poměrné vličiny (množství atd.) Gnrátor vzorců pro výpočt sazb, ukazatlů, kalkulací atd. Rozpočtování včtně propojní s Exclm a vzorci Plánování dl vyhodnocní podnikové konomiky, podl druhu nákladu nbo podl výkazu nákladových střdisk, a to na základě skutčných hodnot či údajů rozpočtu přdšlého roku Sstavní rozpočtu podl člnění anbo podl účtů, a to měsíčně či ročně Rozsáhlé výkaznictví Nákladové účtnictví 08 09

6 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku BMDHRM Human Rsourc Managmnt Časová vidnc Modul BMD Časová vidnc Vám umožní provést rychl zúčtování času a podklady pro mzdy, a to i při komplxních požadavcích. Program zjistí odpracované doby a automaticky j ocní. Vaš njrůznější požadavky na vyhodnocní dat budou zohldněny pomocí vzorců, volně dfinovatlných časových a ocňovacích modlů. Ocněná data mohou být přdána do modulu Zpracování mzd a/nbo i do modulu Evidnc výkonů. Profily njrůznějších zúčtování vytvořít dl svých přání: druhy účtování, modly dn, týdn, směn nbo přstávk, modly pracovní doby a zaokrouhlování můžt volně dfinovat. Dovolné, trmíny, sminář a mnohé další můžt přdm naplánovat (vytvořní plánu služb). Automatické rozpoznání a zaúčtování volných dnů Vám uštří práci s vidncí. Evidujt dobu přítomnosti a npřítomnosti jdnoduš: Pomocí klávsnic Dotykovou obrazovkou Intgrovanou čtcí jdnotkou (magntická karta, čárový kód, snímač otisku prstu atd.) Prostřdnictvím BMD Ntspd Offlin přs čtcí trminál kart Evidnc výkonů Modul BMD Evidnc výkonů slouží na jdné straně k přdběžnému zavidování Vašich výkonů pro zpracování mzd. Všchny výkony jsou vidovány vlmi komfortně po dnch podl příslušných modlů pracovní doby na nákladová střdiska příp. nositl nákladů. Na druhé straně j vidnc výkonů využívána jako doprovodný nástroj a výsldná kalkulac pro projkty příp. pro přdběžné zavidování výkonů pro nákladové účtnictví, protož umožňuj snadný přvod výkonů (např. odtížní kmnového nákladového střdiska a zatížní jiného). Tato intgrac zaručuj, ž po založní a paramtrizaci nákladového účtnictví bud možné okamžitě začít s vidncí výkonů. Výkony mohou být vyčištěny a ohodnocné skutčnými sazbami přvzaty do mzdového účtnictví. Přvod do nákladového účtnictví můž být provdn každý měsíc libovolně často. Obory, v ktrých j možné výkony přdm naplánovat (např. úklid budov), mají možnost díky vytvořným plánům služb čas vidnc výkonů podstatně zrdukovat. Vlmi flxibilní nástroj pro vyhodnocní umožňují prohlížt všchny zachycné informac v libovolné formě, vytisknout j nbo xportovat v formátu CSV. Rozdělní nákladů pro nákladové účtnictví Evidujt Vaši přítomnost na pracovišti podl nákladových střdisk nbo nositlů nákladů. Vaš záznamy budou v časové vidnci vyhodnocny podl nákladových střdisk či nositlů nákladů nbo přnsny do vidnc výkonů. HRM Porovnání produktivních a nproduktivních hodin 10 11

7 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku BMD Lidské zdroj Správa informací o uchazčích S modulm BMD Správa informací o uchazčích mát k dispozici nástroj, ktrý Vás optimálně podpoří při výběru osob a osvobodí Vaši každodnní práci od časově náročných činností. Jdním z prvních kroků při uvolnění pracovního místa j výběrové řízní prostřdnictvím různých médií (novinové inzráty, intrnt, apod.). BMD navíc nabízí intgrovanou správu inzrátů. Mát možnost vytvářt individuální txty inzrátů, stjně jako kontrolovat příslušné náklady. Pro volné pracovní místo můž být vytvořn požadovaný profil uchazč. Dfinujt, zda j pro určité pracovní místo nutná znalost cizích jazyků, zda s přdpokládá ochota cstovat apod. Navíc můžt k jdnotlivým požadavkům připojit váhu významnosti. Například uvolněné pracovní místo vyžaduj znalost maďarského jazyka a vlmi dobrou znalost anglického jazyka. Tnto profil uchazč Vám po zadání a klasifikaci uchazčů dává možnost vybrat njvhodnějšího uchazč stisknutím tlačítka. Při přijtí žádosti ji můžt doplnit o fotografii v kmnových datch uchazč, kd mát k dispozici množství polí pro uložní potřbných informací (řidičský průkaz, přdstava o platu, přdstava o profsní kariéř, apod.). Dál mohou být uvdny informac o vzdělání a profsní životopis uchazč včtně časových údajů. Obsáhlá dokumntac všch údajů o uchazči uložná v programu Vám umožní získat kdykoli rychl přhld o stavu věci. Toto j vlkou výhodou například v situaci, kdy uchazč volá a chc s informovat na stav své žádosti. Časově vlmi náročným bodm j často písmná komunikac s uchazči. Lidské zdroj Vzdělávání a další vzdělávání Dfinic intrních a xtrních školní s datm, místm, obsahm kurzu, přdpoklady apod. Propojní zaměstnanc s datm účasti v kurzu Zhodnocní školní Zadávání potřb vzdělávání Všchny souvisjící dokumnty (potvrzní, crtifikáty) mohou být uložny a stisknutím tlačítka opět vyvolány. Navigátor zaměstnanců Navigátor zaměstnanců Vám poskytn vškré potřbné informac o zaměstnanci. Na základě strukturovaného mnu s snadno dostant k požadovaným informacím: Přhld odpracovaných hodin Kmnová data zaměstnanc Osobní spis 12 13

8 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku Evidnc dlouhodobého majtku BMD Evidnc dlouhodobého majtku nabízí vdl všch zákonných požadavků také možnost kalkulačních odpisů s rozdělním na jdno nbo víc nákladových střdisk. Odpisy mohou být počítány linárně nbo dgrsivně a hodnota můž být násldně upravna podl podnikového auditu. Individuálně nastavitlný gnrátor sstav Vám poskytuj mnoho třídících a srovnávacích funkcí. Zaúčtování částk odpisů do finančního účtnictví provádí systém automaticky. Odpisy daňové, účtní, kalkulační Podl indxu/skupiny nbo podl tabulky rprodukčních nákladů Automatický přnos z finančního účtnictví Částčné přírůstky a úbytky, změny, přúčtování Ocňovací rzrva podl původu Přímé / npřímé zaúčtování odpisů, nákladová střdiska Sznam dlouhodobého majtku, Výpisy přírůstků / úbytků, sznam pojištění, cnných papírů, výpis přhldu za 5 lt, ocňovací rzrva Přnos dat do BMD Bilanc pro tvorbu zprávy Standardizované importní rozhraní pro automatický přnos dat z cizích systémů Kalkulační vyhodnocní podl nákladových střdisk Konsolidac dlouhodobého majtku Změny na základě výsldku auditu Parallní účtování podl účtních a daňových zákonů, standardů IAS/US-GAAP Bilanc a výkaznictví Pro všchny, ktří pracují s bilancmi a sstavují měsíční rporty, roční uzávěrky a analýzy či zprávy pro audit, j obzvlášť významný modul BMD Bilanc a výkaznictví. Poskytnm Vám podporu od prvních příprav prací až po hotovou roční závěrku, bilanční nbo auditorskou zprávu. Analýzy bilanc a grafiky jsou libovolně sstavitlné. Kontrolní sznamy prací jsou zcla volně dfinovatlné a orintují s výhradně na Vaš intrní procsy. Praxí prověřné BMD Standardy poskytují optimální výchozí základnu a zaručují okamžitě viditlné výsldky. Vaš stávající data bz ohldu na to, zda jd o data z BMD, txty MS Word, xclové tabulky atd., budou v zprávě spojna a přinášjí tak mnohm větší fkt. Analyzér Na základě stávajících vyhodnocní jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, porovnání majtku a výsldku, cash flow bud vytvořno víc nž 20 rozličných standardních grafů. Samozřjmě můžt tyto přdlohy také sami upravovat a podl vlastních přdloh přidávat vlastní grafy. Navigátor zpráv Navigátor zpráv j dokonalý nástroj pro przntaci komplxních zpráv. Vytvoří Vám automaticky komprimovanou strukturu vaší zprávy. Hloubku struktury můžt variabilně měnit. Bilanc a výkaznictví Bilanc a výkaznictví znaky výkonnosti Struktura kontrolního sznamu Připravné standardy Přímý přístup do finančního účtnictví Náhld až na jdnotlivý zápis Rozdělování, slučování a třídění účtů Krátkodobý výkaz hospodařní Krátkodobá finanční zpráva Rozvaha a výsldovka podl obchodního práva Rozvaha a výsldovka podl čského práva Rozvaha a výsldovka podl slovnského práva Rozvaha a výsldovka podl maďarského práva Rozvaha a výsldovka podl slovinského práva Rozvaha a výsldovka podl švýcarského práva Porovnání zůstatků a tržb Cash flow Vyhodnocní po měsících Automatické vytvářní zpráv Txtové prvky Provázání s ukazatli, grafy, tabulkami a přdlohami Přnos z cizích systémů Přiřazování účtů přtažním myší Víclté srovnání Vícjazyčnost Rozvaha a výkaz zisků a ztrát CZ 14 15

9 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku Kmnová data BMDCRM Spokojnost zákazníků Customr Rlationship Managmnt Zvláštní výhody Tlfonní protokol vytvořní s automatickou idntifikací zákazníka Přímý přístup k všm uložným informacím o klintovi Přiřazní dokumntů k úkolům a trmínům Chronologický přhld všch druhů kontaktů v dníku kontaktů Statistika kontaktů pro všchny druhy kontaktů Variabilní tvorba skupin při zadávání trmínů Vyhldávání spolčného volného trmínu pro víc osob Přiřazní prostřdků k trmínu (vozidla, místnosti, apod.) Kalndář zákazníka s všmi úkoly, lhůtami a trmíny Správa projktů na všch organizačních úrovních Intgrujt CRM do všch oblastí Vašho podniku a přnášny přímo z kmnových dat BMD a upravovány. dosáhnět tak zvýšní kvality Vaší organizac. BMD CRM Všchny uložné adrsy (zákazník, dodavatl, instituc ), Vám k tomu poskytuj idální nástroj. al i další struktury např. projkty a katgori - mohou být používány jako vhodná třídící struktura. BMD Organizér BMD ORGANIZÉR přináší Vaší spolčnosti podstatné Přhldy podl třídění, katgorií, znalostí atd., doplňující záznamy a údaj o zápůjčkách pro správu knihovny. zlpšní intrní organizac. Propojt v BMDDOCS Vaš Dokumnty můžt vyhldat pomocí záložk nbo clkové trmíny, úkoly, lhůty s dokumnty, ktré k nim přísluší (dopisy, faxy, -maily atd.). struktury dokumntů (adrsa, projkt, katgori, datum, autor, hslo, full-txtové vyhldávání, přdmět, číslo dokladu ad.) a násldně si j prohlédnout, vytisknout nbo odslat -mailm. Kalndář trmínů Změny v dokladch j případně možné dokumntovat V kalndáři trmínů vytvářít, upravujt, dlgujt, pomocí kontroly vrzí. přsouvát a přidělujt trmíny kliknutím myši. Z všch oblastí BMD Businss Softwar j možné dokumnt kdykoli přímo vyvolat. Úkoly Úkoly spravujt stjně jako trmíny. Zvolt požadovaný náhld podl pracovníka nbo zákazníka, podl druhu úkolu BMD DOCS Napojní na notbook nbo podl přdmětu. Díky funkci Napojní na notbook si můžt vybrané Možnosti zpracování: dlgování, úpravy, odslání dokumnty snadno a rychl vzít s sbou na cstu. Změny -mailm, vyřízní a protokolování. provdné mimo firmu můžt násldně rimportovat. Tlfonní protokol Zachycujt příchozí a odchozí tlfonáty. Pohodlná obsluha zahrnuj mj. dtailní vidnci tlfonátu a z něho vyplývající násldné činnosti. Běhm hovoru j zobrazn obsah přdchozích tlfonátů. Přímý přístup k příslušným dokumntům partnra, s ktrým hovořít, v BMD DOCS. Poznámky Elktronické Post It uchovávají Vaš poznámky v různých adrsářích: soukromé, vřjné, zrušné. BMD Navigátor zákazníků BMD Navigátor zákazníků Vám poskytn rychl a přhldně informac o Vašich zákaznících. Pomocí Top down mnu s dostant do požadovaného nástroj, např. do kmnových dat zákazníka, do účtového listu nbo do kalndář, ktrý Vám zobrazí všchny trmíny a úkoly, přiřazné k danému obchodnímu partnrovi. Archiv BMDDOCS BMD DOCS znamná pokrok pro všchny, ktří chtějí modrnizovat ukládání dokumntů anbo již nmají dostatk prostoru pro archivaci spisů. Vystavné a přijaté dokumnty lz jdnoduš nasknovat nbo automaticky přvzít (BMD, MS Offic atd.), zařadit a znovu vyhldat, můžt si j s sbou odnést v notbooku nbo s na ně dotázat přs intrnt. Kmnové adrsy jsou BMD Hromadný dopis S modulm Hromadný dopis můžt zjdnodušit a racionalizovat vytvářní oběžníků, propagačních dopisů, potvrzní zůstatků, návrhů a žádostí atd. Podstatným znakm j to, ž do dopisu můžt vložit při jho tvorbě všchna data (kmnová data i data transakcí) z cntrální podnikové databáz. Díky možnosti filtrování můžt vybírat podl všch příznaků (jako jsou např. jdnatl, nákupčí, účtní, místo, výš splatných pohldávk atd.) Dopisy můžt vytisknout nbo j v libovolném formátu odslat -mailm. Hotové dokumnty mohou být samozřjmě opět zcla automaticky uložny v archivu a dníku kontaktů. BMD Call Intrfac BMD Call Intrfac umožňuj uživatli BMD njn komfortně navázat tlfonní spojní automaticky z systému BMD, al také rozpoznat a idntifikovat příchozí tlfonáty. Volanému jsou tak okamžitě k dispozici vškré uložné informac o volajícím (dokumnty, přdcházjící protokoly, kmnová data a informac o účtu a zakázkách). Navíc j k dispozici také intrfac pro mobilní tlfonování BMD Mobil Call Intrfac. V něm jsou k dispozici v podstatě stjné funkc jako pro pvnou linku. CRM 16 17

10 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku BMDPROJECT Projktové řšní BMD j vhodné přdvším pro podniky, Všchny nabídky, objdnávky, dodací listy, faktury, al také ktré svoj procsy organizují projktově. Jdná s tlfonní protokoly, trmíny nbo dokumnty uložné k například o podnikové poradc, architkty, inžnýrské projktu, jsou Vám k dispozici na stisknutí klávsy. Dník kanclář, al i o průmyslové podniky a živnosti. kontaktů j kompltním zobrazním všch akcí provdných k projktu. Jdná s o zákaznické zakázky, intrní projkty vš Zvlášť přínosné j pro osobu odpovědnou za projkt souvisjící na jdné straně s řízním a kontrolou a na straně dokonalá kontrola nákladů. Všchny náklady bz ohldu na druhé s měřním úspěšnosti. to, jstli z vidnc výkonů, účtnictví, mzd nbo cntrálních nákladů na správu, jsou přímo na projktovém Možnost zaznamnávat u nákladů, zakázk, časů, invstic, nákladovém střdisku a odrážjí na stisknutí tlačítka vždy al také u úkolů a trmínů příslušnost k určitému projktu, okamžitý stav projktu. Navíc můžt z porovnání plánu a j vytvořna v všch programch BMD. Výsldkm j skutčnosti vidět, zda j Váš projkt jště v plánovaných dokonalá vidnc všch transakcí souvisjících s hodnotách a jaká část nákladů jště vznikn. projktm. Ústřdní nástroj pro zachycování nákladů přdstavuj vidnc výkonů. J jdno, jstli jst v kancláři nbo někd Pomocí navigátoru projktů snadno získát z všch u zákazníka. programových modulů vškré informac vztahující s k Náklady j možné kdykoli vidovat také pomocí HTML projktu. záznamu výkonů na bázi intrntu. Všchny nabíhající náklady budou soustřděny na projktovém nositli nákladů a mohou zd být zobrazny komprimovaně nbo dtailně až na jdnotlivý výkon. Pomocí systému zpráv BMD můžt kdykoli gnrovat stav projktu s všmi rlvantními údaji. Vzhld zprávy vytvořn libovolně a můž být zaměřn na cílovou skupinu příjmců (např. vdoucí projktu nbo Projkt managmnt). BMDWEB Díky BMD Wb obdržít informac z Vaší firmy kdkoli a kdykoli. Jdinou podmínkou j intrntové připojní (i mobilní) k Vašmu srvru a koncové zařízní, na ktrém běží intrntový prohlížč. Tak získávát nomznou flxibilitu, protož pro vyvolání informací j způsobilý i tzv. chytrý tlfon (smartphon). BMD Wb Vám poskytn njn vyhodnocní a rporty, al přnáší k prohlížní také dokumnty z Vašho lktronického archivu. Pomocí BMD Wb můžt data také ukládat (čas, výkony, cstovní výdaj, atd.). Projkt - BMD Wb Plánování Zaměstnanci Výkon BMD On lin BMD Businss Softwar můžt používat všud j vícjazyčný a intrnacionální. Díky tchnologii trminál srvru mát k dispozici clý softwar optimálně přs intrnt. To Vám nabízí nové možnosti spoluprác, např. napojní Vašich xtrních spolupracovníků, obchodních zástupců, domácích pracovníků, tuzmských i zahraničních pobočk nbo současné účtování Vaší firmy a Vašho daňového poradc. Matriál Náklady BMD a Váš daňový poradc Pracuj Váš daňový poradc také s BMD? Pak to pro Vás znamná praktické řšní, nboť z BMD přichází softwar (finanční účtnictví a / nbo fakturac) a od Vašho daňového poradc pak poradnství. Cíl 18 19

11 Intgrované řšní pro informační systém podniku Intgrované řšní pro informační systém podniku Fakturac asy Píšt Vaš faktury v Wordu nbo v Exclu a vkládát každou fakturu ručně do účtnictví? V mnoha firmách jsou firmní adrsy jště vdny a udržovány njméně dvakrát (nbo víckrát). Jdnou v fakturačním programu pro tvorbu nabídk a faktur, dál v MS Outlooku pro mailové adrsy, znovu jako odběratl v finančním účtnictví. Toto vynakládané úsilí můžt snadno zrdukovat: Používjt adrsy, ktré xistují v Vašm finančním účtnictví, kdkoliv v BMD! Výhody pro Vás: Vyhldát si adrsu v již xistujících kmnových datch zákazníků v finančním účtnictví, uštřít si tím časově náročné vícnásobné zakládání klintských adrs. J zajištěno správné přiřazní výnosového účtu k zákazníkovi, nboť výnosový účt j uložn v kmnových datch položky zboží Nové zákazníky, ktré v fakturaci založím, mám zárovň okamžitě k dispozici i v účtnictví jako odběratl. S BMD FAKTURACE můžt samozřjmě vytvářt objdnávky, zakázky, částčné dodávky a vystavovat částčné anbo hromadné faktury. Věrohodné statistiky (o zboží, zákaznících, dodavatlích) s zákaznickými skupinami, skupinami zboží, obchodním rozpětím nbo srovnání s hodnotami minulého roku vznikají přitom zcla automaticky. Naš BMD FAKTURACE můž také spravovat individuální cny pro zákazníky vystavovat nabídky (vč. správy potnciálních zákazníků) zjistit provizi vést sklad gnrovat objdnávky a mnoho dalšího. Zavdní BMD FAKTURACE stojí přitom často méně nž sstavní rozhraní z stávajícího fakturačního programu do BMD Finanční účtnictví. V každém případě al rozhodně méně nž přdstavují dodatčné náklady na duplicitní zadávání a údržbu adrs, účtování atd. Rozhraní pro další systémy Pokud chct Váš softwar přbudovat postupně, potřbujt často rozhraní pro cizí systémy. Také toto řšní j jdnoduché. BMD obsahuj standardizované rozhraní pro xport a import údajů účtnictví. Nástroj BMD BMD-Systém zahrnuj MF Databas Engin, nutný pro provoz BMD, - mailový program k automatickému odsílání všch tisků z BMD -mailm, gnrátor sstav (pro WYSIWYG zobrazní výtisků) a také gnrátor souborů, obsažný v každém programu (pro jdnoduchou výměnu dat s MS Excl nbo MS Word, příp. ASCII-formát). Tchnologi trminál svr Programy a data jsou uložna na srvru. Jdnotlivé pracovní stanic fungují pouz jako trminály. To pro Vás znamná malé zatížní sítě a nízké nároky na výkon jdnotlivých PC. Protokolování Všchny kroky uživatlů na PC j možné stoprocntně sldovat. To Vám pomůž při hldání chyb a jjich příčin. BMD Systém oprávnění Díky systému oprávnění v BMD ovládnt tu njjdnodušší a njpřhldnější mtodu řízní přístupu uživatlů/skupin uživatlů k programům, firmám/klintům a funkcím až na úrovň datové věty. ARS Systém pro podnikový audit BMD nabízí pro kontrolu njrůznějších zdrojů dat softwar ARS pro podnikový audit. Tím j umožněno prvntivně využívat mtody finančních kontrol Zabzpční BMD Zadávání hsl pro login či uživatl. ODBC ovladač Přs ovladač ODBC mohou být data v databázi BMD zpřístupněna z cizích aplikací (načtna). Tak j možné např. načíst z cizího programu pro správu zakázk přímo zůstatk účtu nbo otvřné položky. Ovladač ODBC s skládá z základního modulu a modulů pro přístup k datům příslušných oblastí (finanční účtnictví, nákladové účtnictví, atd.). Fakturac Nástroj 20 21