Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007"

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k po vyrovnání se SR Daňové příjmy , ,0 daň z příjmu ze závislé činnosti 2 400,0 daň z příjmu FO 600,0 srážková daň 160,0 daň z příjmu právnických osob 2 800,0 daň z příjmu práv. osob za obec 1 500,0 DPH 4 600,0 daň z nemovitostí 1 000,0 sankční poplatek za znečišťování ovzduší 25,0 místní poplatek - odpady 770,0 místní poplatek - ze psů 60,0 místní poplatek - užívání veřejného prostranství 20,0 místní poplatek - poplatek ze vstupného 5,0 místní poplatek - poplatek z ubytovací kapacity 10,0 místní poplatek z automatů 80,0 6% výtěžek z automatů 100,0 správní poplatky 200,0 Dotace , ,0 dávky sociální péče vyplácené obcemi 4 000,0 příspěvek na výkon státní správy 1 938,2 příspěvek na školství 455,4 dotace SFRB čp ,0 dotace SFŽP park 579,2 Dispoziční fond INTERREG IIIA 138,0 příjmy od obcí na neinvestiční výdaje ve školství 568,2 sociální fond 200,0 Ostatní příjmy 9 554, ,3 pronájem zahrádek 35,0 pronájem honiteb 0,0 těžba lesů 2 300,0 prodej pozemků 200,0 pronájem vodovodu a kanalizace 800,0 pronájem plynového zařízení (za rok 2006) 97,0 prodej plynového zařízení (STL plynovody) 250,0 MŠ - odpisy 123,0 ZŠ - odpisy 101,0 pečovatelská služba 15,0 dům s pečovatelskou službou 28,0 vstupné v kině Poběžovice 90,0

2 členské příspěvky v knihovně 3,0 zpravodaj - inzerce 5,0 společenské akce 10,0 MKIS 60,0 MKIS - prodej zboží 40,0 technické služby 60,0 hřbitovní poplatky 20,0 reklama odpady, smlouvy s podnikateli 80,0 prodej popelnic 5,0 za tříděný odpad 130,0 služby z obecních bytů 1 940,0 nájem z obecních bytů 1 660,0 BH - prodej nemovitosti (Šandova ul., č.p.275) 472,9 pokuty 20,0 pronájem hasičské zbrojnice - Úřad práce 5,0 pronájem hasičské zbrojnice - prodejci 10,0 nebytové pronájmy 793,8 rozpis: Bartáková, čp.47 15,6 Turčan 2,4 Eurotel, čp.47 52,0 Český mobil, č.p.1 60,0 O.K. Okna 198,0 Böhmerwald Plastik, čp ,9 Česká spořitelna, čp. 55 1,0 Český Telecom, čp.55 26,0 Oskar mobil, čp.55 47,0 zasedací místnost, čp.47 6,5 Poběžovická DSP, čp.190 0,0 bankomat ČS a.s., čp.210 5,0 vývěsní skřín firma SAND 2,4 zálohy na služby ČS a.s. čp. 55 2,6 paušál za elektriku - bankomat, čp.210 6,5 kopírování, fax 1,0 reklama (pouť, Sportovec roku) 150,0 zpracování účetnictví 40,5 z vkladů na účtech 0,0 Příjmy celkem , ,3 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok Rozpočtové výdaje: Výdajová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Útulek pro psy krmivo, pobyt 10,0 10,0

3 Projekty Phare 452,0 452,0 Česko-bavorské slavnosti 87,0 Jsme přátelé VIII 155,0 Poběžovické pouťové slavnosti 210,0 Lesy: 1 650, ,0 pěstební činnost 931,0 těžební činnost 530,0 výkon lesního hospodáře 189,0 Silnice: 170,6 170,6 dopravní obslužnost 50,6 stěrk 20,0 služby 50,0 opravy 50,0 Pitná voda: 66,0 66,0 voda - kašny 30,0 elektřina (Šitboř) 6,0 rozbor vody (Šitboř) 25,0 opravy ve vodárnách (Šitboř) 5,0 Odvádění a čištění odpadních vod: 646,0 646,0 pojištění ČOV 1,0 opravy kanalizace 30,0 rozbory odpadních vod (volné výústě) 15,0 zajištění provozu vod. a kan. sítě, ČOV 600,0 Provozování plyn.zařízení (STL plynovody) 242,2 242,2 Mateřská škola 707,5 707,5 odměna pradleny 25,0 sociální pojištění 6,5 zdravotní pojištění 3,5 prádlo, oděv 5,0 knihy, učební pomůcky, tisk 20,0 DHIM 15,0 materiál 68,0 voda (včetně jídelny MŠ) 55,0 elektrická energie (včetně jídelny MŠ) 40,0 pevná paliva 145,0 poštovné 7,0 telefon 30,0 pojištění 5,5 poplatky bance 6,0 služby 35,0 služby zpracování dat 15,0 opravy a údržba 100,0 programové vybavení 1,5 cestovné 0,0 pohoštění 1,5

4 odpisy 123,0 neinvestiční výdaje jiné škole 0,0 Jídelna mateřské školy 75,5 75,5 prádlo,oděv 2,0 tisk 1,0 DHIM 20,0 materiál 15,0 voda 0,0 plyn (propan-butanové bomby) 12,0 elektrická energie 0,0 poštovné 0,5 nákup služeb 2,0 služby zpracování dat 3,0 opravy a údržba 15,0 programové vybavení 5,0 Základní škola 1 223, ,0 knihy, učební pomůcky, tisk 30,0 materiál 70,0 drobný dlouhodobý majetek 90,0 voda 45,0 plyn 350,0 elektrická energie 120,0 poštovné 3,0 telefon 50,0 pojištění 17,5 poplatky bance 12,0 školení 2,0 služby zpracování dat 55,0 služby 176,0 opravy a údržba 50,0 programové vybavení 51,0 cestovné 0,5 odpisy 101,0 Školní družina 134,0 134,0 knihy, tisk 5,0 drobný dlouhodobý majetek 0,0 materiál 25,0 elektrická energie 18,0 plyn 60,0 telefon 8,0 nákup služeb 11,0 pohoštění 2,0 opravy a údržba 5,0 Jídelna základní školy 122,5 122,5 tisk 1,0

5 drobný dlouhodobý majetek 25,0 materiál 32,0 voda 6,0 elektrická energie 33,0 poštovné 0,5 telefon 10,0 poradenská činnost 5,0 služby zpracování dat 0,0 opravy a údržba 10,0 Základní umělecká škola 89,0 89,0 elektrická energie 18,0 plyn 60,0 nákup služeb 11,0 Pojištění MŠ 5,5 5,5 Pojištění ZŠ 17,5 17,5 Kino 266,8 266,8 odměny 57,0 sociální pojištění 14,8 zdravotní pojištění 5,0 tisk 1,5 materiál 3,0 DDIM 10,0 voda 7,0 elektrická energie 20,0 pevná paliva 25,0 poštovné 3,5 pojištění 8,0 školení 0,0 služby 100,0 opravy a údržba 10,0 cestovné 2,0 Knihovna 80,0 80,0 odměny 28,0 sociální pojištění 7,3 zdravotní pojištění 2,5 knihy 18,0 drobný hmotný majetek 0,0 materiál 2,0 elektrická energie 13,0 poštovné 0,2 telefonní poplatky 8,0 školení 0,0 cestovné 1,0 pohoštění 0,0 Městské kulturní a informační středisko 670,1 670,1

6 mzdy 180,0 sociální pojištění za organizaci 65,0 zdravotní pojištění 68,7 odměny (brigády o turistické sezóně) 24,0 knihy,tisk 15,0 drobný dlouhodobý majetek 6,0 zboží k prodeji 35,0 materiál 30,0 voda 3,0 plyn 35,0 elektrická energie 30,0 poštovné 2,0 telefon 26,0 pojištění 2,4 nákup služeb 120,0 opravy a údržby 3,0 cestovné 12,0 pohoštění 7,0 věcné dary 6,0 Zámek 40,0 40,0 pojištění 27,0 srážková voda 6,0 el.energie (sklad ČD) 1,5 pronájem (sklad ČD) 5,5 studie, projekty 0,0 Sdělovací prostředky 11,0 11,0 materiál 1,0 distribuce 10,0 Aktiv pro občanské záležitosti 65,0 65,0 materiál 40,0 nákup služeb 5,0 věcné dary 20,0 Společenské akce 100,0 100,0 Osadní výbory 40,0 40,0 Sportovní činnost 260,0 260,0 koupaliště (opravy, elektřina, údržba) 10,0 příspěvek sportovcům 250,0 Dětské hřiště 5,0 5,0 opravy a udržování 5,0 Bytové hospodářství 2 869, ,5 mzda topiče 139,0 sociální pojištění 36,0 zdravotní pojištění 12,5 ochranné pomůcky 3,0 materiál 42,5

7 voda 360,0 plyn 250,0 elektrická energie 320,0 pevná paliva 250,0 poštovné 5,0 telefon 0,0 školení 4,0 nákup služeb 700,0 opravy a údržby 700,0 programové vybavení 4,0 poplatek za znečišťování 3,5 pojištění 35,0 kolky 5,0 Rekonstrukce čp , ,0 limitka na tis. + náš podíl 4 400,0 Nebytové prostory 23,4 23,4 pojištění Šandova 271 3,4 opravy 20,0 Veřejné osvětlení 470,7 470,7 Pohřebnictví 38,0 38,0 materiál 15,0 opravy a udržování 20,0 odvoz kontejneru 3,0 Technické služby 1 838, ,5 mzdy 860,0 sociální pojištění 223,6 zdravotní pojištění 77,4 mzdy vč. pojištění (veřejně prospěšné práce) 200,0 ochranné nápoje 1,0 ochranné pomůcky 5,0 DDHM 90,0 PHM 130,0 materiál 65,0 voda 3,5 elektrická energie 20,0 pevná paliva 10,0 telefonní poplatky 25,0 nákup služeb 10,0 opravy a údržby 80,0 leasing - travní traktor 13,0 platby daní a poplatků 5,0 pojištění 20,0 Nakládání s odpady 1 486, ,0 elektrická energie (sběrna) 5,0 nákup služeb (skládečné, svozy) 1 450,0

8 nákup popelnic 5,0 opravy a údržby 0,0 monitoring 26,0 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 83,6 83,6 pojištění parku 3,6 kácení a ošetřování stromů 30,0 údržba zeleně, výsadba 50,0 Park 804,2 804,2 Ochrana přírody 10,0 10,0 ochrana proti bolševniku 10,0 Dům s pečovatelskou službou 319,1 319,1 mzda 185,0 sociální pojištění 48,0 zdravotní pojištění 16,6 DDHM 0,0 materiál 10,0 srážková voda 2,5 telefon 10,0 pojištění 7,0 opravy a údržba 20,0 nákup služeb 20,0 Sociální dávky 4 000, ,0 Pečovatelská služba 151,0 151,0 mzdy 112,0 sociální pojištění za organizaci 29,0 zdravotní pojištění 10,0 Klub důchodců 8,0 8,0 odměna 5,0 materiál 1,0 nákup služeb 2,0 Požární ochrana 1 045, ,4 mzdy odměny 250,0 sociální pojištění za organizaci 104,0 zdravotní pojištění 36,0 prádlo, ošacení 50,0 knihy, tisk 0,0 drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,0 voda 15,0 materiál 40,0 elektrická energie 50,0 plyn 0,0 PHM 70,0 telefon 20,0 pojištění majetku 4,4 školení 20,0

9 služby (dodávka tepla) 130,0 cestovné 0,0 opravy a udržování 200,0 programové vybavení 15,0 cestovné 5,0 pohoštění 3,0 věcné dárky 3,0 Funkcionáři 819,5 819,5 odměny 645,6 sociální pojištění 127,3 zdravotní ojištění 44,1 tisk 2,5 Správa 5 508, ,0 mzdy 2 850,0 odměny 90,0 sociální pojištění 765,0 zdravotní pojištění 265,0 ochranné pomůcky 5,0 pojištění nemoci z povolání a úrazy 23,0 drobný dlouhodobý hmotný majetek 70,0 knihy, tisk 30,0 materiál 90,0 kolky 10,0 voda 15,0 elektrická energie 140,0 PHM 80,0 poštovné 120,0 telefon 120,0 služby peněžním ústavům 90,0 školení 60,0 služby (nákup stravenek, pronájem kopírky) 300,0 opravy a udržování 50,0 programové vybavení 100,0 cestovné 25,0 pohoštění 10,0 konzultační a právní služby 200,0 sdružené pojištění 9,5 9,5 sociální fond 117,0 117,0 daň za obec 1 500, ,0 Členské příspěvky 60,5 60,5 Euroregion Šumava (2 Kč/obyv.) 3,4 LAZCE (1 Kč/obyv.) 1,7 Domažlicko (2 Kč/obyv.) 3,4 Sdružení historických sídel ČMS (1 Kč/obyv.) 1,7 Sdužení měst a obcí PK (2 Kč/obyv.) 3,4

10 Svaz vlastníků obecních lesů - SVOL 3,7 Mikroregion Radbuza (15 Kč/obyv.) 24,7 Český les (5 Kč/obyv ,- Kč) 18,5 Úroky z úvěrů 701,0 701,0 Výkup pozemků 508,0 508,0 Daň z převodu pozemků 30,0 30,0 Vratka sociálních dávek 233,0 233,0 Průmyslová zóna 1 060, ,7 Čistá Radbuza 1 000, ,0 Výdaje celkem , ,8 3.Financování: Výdajová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Splátky úvěrů 2 615, ,9 hypotéka 249,4 ČS úvěr 10 mil. - 5 mil. plyn., 5 mil. investice 1 419,6 ČS úvěr 4 mil. - 1 mil. čp.55, 3 mil. investice 786,9 vodovod Šitboř - půjčka bezúr.1,6 mil. 160,0 Financování celkem 2 615, ,9 Příjmy ,3 Výdaje ,8 Financování 2 615,9 Rozdíl ,4 Zveřejněno: Sejmuto: