GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva"

Transkript

1 GESCHÄFTSBERICHT VýroČní zpráva 2013

2 Waldviertler Sparkasse Bank AG Ein starker Partner für die Region Dir. Ewald Höbarth Dir. Dr. Franz Pruckner MBA Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Mag. Michael Hag 2 Vorwort des Vorstandes Wir freuen uns, dass wir Ihnen den Geschäftsbericht vom ersten vollen Geschäftsjahr seit der Fusion der Waldviertler Sparkasse von 1842 AG mit der Sparkasse Waldviertel-Mitte Bank AG zur Waldviertler Sparkasse Bank AG präsentieren dürfen. Das Jahr war geprägt von zahlreichen internen und externen Aufgabenstellungen. Innerbetrieblich galt es, die organisatorischen Rahmenbedingungen anzupassen bzw. zu optimieren und gleichzeitig die Identität im Sinne der Unternehmenskultur zu stärken. Gleichzeitig waren auch die Herausforderungen des Marktumfeldes bestmöglich zu meistern. Wesentliche Aufgabe im Geschäftsjahr 2013 war es auch, die Sparkasse für die Herausforderungen vorzubereiten, die sich aus der unmittelbar bevorstehenden Umsetzung zahlreicher Regularien ergeben. Wir können mit Stolz sagen, dass der 2012 umgesetzte Schritt, zwei starke Sparkassen, die sich gut ergänzen, zusammen zu führen, bestens geglückt ist. Der Zusammenschluss sichert nachhaltig die bestehenden Standorte, die Arbeitsplätze und somit die Kaufkraft in der Region. Die regionale Verbundenheit und Kenntnis des Umfeldes garantiert den Kunden, dass sie auf einen verlässlichen

3 finanziellen Nahversorger vertrauen können und dass sich die Entscheidungsträger in ihrer Sparkasse vor Ort befinden. Auch im benachbarten Tschechien nutzen und schätzen vor allem die Kommerz- und Landwirtschaftskunden verstärkt die Vorteile einer professionellen und individuellen Betreuung. Die Bilanzsumme konnte um 33,9 Mio. Euro auf 1.844,6 Mio. Euro erhöht werden. Dies entspricht einer Steigerung von 1,87 %. Dass Sparen weiterhin voll im Trend liegt, beweist der Zuwachs an Einlagen (Verbindlichkeiten gegenüber Kunden) um 3,55 % auf 1.249,8 Mio. Euro. Diese Steigerung spiegelt auch das Vertrauen unserer Kunden in die Stabilität und die Sicherheit unseres Geschäftsmodelles wider. Trotz eines nach wie vor von Vorsicht geprägten Investitionsverhaltens der regionalen Wirtschaft sowie der Privatkunden konnte das Kreditvolumen (Forderungen an Kunden) um 2,18% auf 1.217,3 Mio. Euro gesteigert werden. Unsere 6 Zweigstellen in den Regionen Südböhmen, Südmähren und Kreis Hochland weisen im Jahr 2013 eine erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung auf. Rund Neukunden haben sich 2013 von der Beratungsqualität und dem Produktangebot überzeugt. Zum Ende des Geschäftsjahres beschäftigte die Sparkasse 422 Mitarbeiter, davon 380 Angestellte und 42 Arbeiter. Die sehr hohe Kapitalausstattung und die gute Liquiditätssituation ermöglichen es der Sparkasse, auch künftig ein verlässlicher Partner für unsere Kunden und die Menschen in der Region zu sein. Als Mitglied der Sparkassengruppe profitieren die Kunden zusätzlich von der Sicherheit dieses Verbundes. Die Waldviertler Sparkasse nimmt seit 2009 an der kontinuierlich durchgeführten Qualitätsbefragung der Erste Bank-Sparkassen-Gruppe teil. Auch 2013 gaben die Kunden der Waldviertler Sparkasse Bank AG wieder eine ausgezeichnete Bewertung, deutlich über dem Durchschnitt der niederösterreichischen Mitbewerber. Dieses Ergebnis ist für uns eine besondere Auszeichnung und gleichzeitig Ansporn, sich noch intensiver für die Region zu engagieren und unser Versprechen In jeder Beziehung zählen die Menschen noch stärker zu leben. Die Waldviertler Sparkasse ist seit vielen Jahren in der Tschechischen Republik tätig und feiert 2014 in der Stadt Jindřichův Hradec, dem Hauptsitz in Tschechien, das 20jährige Bestandsjubiläum. Diese Feierlichkeiten werden mit speziellen Produktangeboten unterstützt. Es ist uns ganz besonders wichtig, für das Jahr 2013 allen unseren Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und den Funktionären für ihr Vertrauen, ihre Treue und ihren vorbildlichen Einsatz Danke zu sagen. Sie alle haben damit die Basis für den guten Geschäftserfolg gelegt. Das Geschäftsjahr 2014 ist mit laufenden Herausforderungen verbunden und wird mit den guten Voraussetzungen der Waldviertler Sparkasse Bank AG eine positive Entwicklung nehmen. Dr. Franz Pruckner MBA Vorsitzender des Vorstandes Gerhard Hufnagl Vorsitzender-Stv. des Vorstandes Ewald Höbarth Vorstandsmitglied Mag. Michael Hag Vorstandsmitglied 3

4 Internationales Rollstuhl-Tennis-Turnier in Groß-Siegharts Mezinárodní tenisový turnaj vozíčkářů v Groß-Siegharts 4

5 Waldviertler Sparkasse Bank AG Silný partner regionu Jsme rádi, že Vám smíme představit výroční zprávu za první úplný obchodní rok od fúze Waldviertler Sparkasse von 1842 AG se Sparkasse Waldviertel- Mitte Bank AG do Waldviertler Sparkasse Bank AG. Tento rok se vyznačoval početnými interními a externími úkoly. Interní úkoly spočívaly v adaptování příp. optimalizaci organizačních rámcových podmínek a současném posílení identity ve smyslu podnikové kultury. Zároveň musely být také co nejlépe zvládnuty výzvy tržního prostředí. Důležitým úkolem v obchodním roce 2013 bylo také připravit Sparkasse na výzvy plynoucí z nadcházejícího zavedení početných regulací. Hrdě můžeme říci, že se krok provedený v roce 2012, a to spojení dvou silných Sparkasse, které se dobře doplňují, naprosto vydařil. Sloučení zajistí i do budoucna stávající obchodní a pracovní místa, a tím také podporu regionu. Regionální propojení a znalost tohoto prostředí garantuje klientům důvěru ve spolehlivého finančního partnera. Další výhodu představuje i to, že se nositelé rozhodnutí nacházejí v místě jejich Sparkasse. I v sousedním Česku stávající klienti využívají a cení si výhod plynoucích z profesionální a individuální správy úvěrů v oblasti komerční a zemědělské. Morava a Kraj Vysočina vykázalo v roce 2013 potěšitelný hospodářský vývoj. Zhruba 1800 nových klientů se v roce 2013 přesvědčilo o kvalitě poradenství a produktové nabídky. Ke konci obchodního roku zaměstnávala Sparkasse 422 zaměstnanců, z toho 380 bankovních úředníků a 42 ostatních zaměstnanců. Vysoké kapitálové vybavení a dobrá likvidní situace umožňují Sparkasse být i v budoucnu spolehlivým partnerem pro naše klienty a obyvatele regionu. Na základě členství v Sparkassengruppe profitují klienti navíc z jistot plynoucích z tohoto spojení. Waldviertler Sparkasse se od roku 2009 trvale podílí na kvalitativních průzkumech z Erste Bank- Sparkassen-Gruppe. I v roce 2013 opět udělili klienti Waldviertler Sparkasse Bank AG výborné hodnocení, výrazně nad průměrem dolnorakouských konkurentů. Tento výsledek je pro nás zvláštním vyznamenáním a zároveň podnětem pro ještě vyšší angažovanost v regionu a naplnění našeho slibu Region potřebuje regionální banku. Bilanční suma mohla být navýšena o 33,9 mil. euro na 1.844,6 mil. euro. To odpovídá růstu ve výši 1,87 %. To, že je spoření i nadále trendem, dokazuje přírůstek vkladů (závazků vůči klientům) o 3,55 % na 1.249,8 mil. euro. Tento růst odráží také důvěru našich klientů ve stabilitu a jistotu našeho obchodního modelu. Navzdory velmi opatrnému investičnímu chování regionální ekonomiky, stejně jako privátních klientů, mohl být objem úvěrů (pohledávek vůči klientům) zvýšen o 2,18% na 1.217,3 mil. euro. Našich 6 poboček v regionech jižní Čechy, jižní Waldviertler Sparkasse je v České republice činná již po mnoho let. V roce 2014 slaví dvacetileté jubileum svého působení. Tato slavnostní událost je doprovázena mnoha speciálními produkty. Pro nás je obzvláště důležité poděkovat našim klientům, obchodním partnerům, zaměstnancům a orgánům banky za jejich důvěru, věrnost a příkladné nasazení. Všichni tímto položili základy pro další obchodní úspěch. Obchodní rok 2014 je spojen s mnoha výzvami a bude se kvůli dobrým předpokladům Waldviertler Sparkasse Bank AG vyznačovat pozitivním vývojem. Dr. Franz Pruckner MBA Předseda představenstva Gerhard Hufnagl Vicepředseda představenstva Ewald Höbarth Člen představenstva Mag. Michael Hag Člen představenstva 5

6 Partner vieler Vereine und Initiativen in der Region Der erste Platz beim grenzüberschreitenden Hobby- Basketballturnier ging an die Mannschaft aus Jindřichův Hradec. První místo přeshraničního basketbalového amatérského turnaje získalo mužstvo z Jindřichova Hradce. Auch der Profiverein BK Lions wird durch die Übernahme von Spielpatronanzen unterstützt. Přijetím patronace je podporován i profesionální spolek BK Lions. Sparkasse.running wird in der gesamten Region schon bei allen Laufveranstaltungen mit der Laufinitiative der Sparkassen in Verbindung gebracht. Prostřednictvím běžecké iniciativy je Sparkasse. running spojen již se všemi běžeckými akcemi konanými v celém regionu. Die Sparkasse Schülerliga Fußball und Volleyball bringt seit 1975 jedes Jahr hunderte Buben und Mädchen in Bewegung. Viele davon sind dann weiterhin in Vereinen aktiv tätig (1. Landesliga: SPU Sparkasse Zwettl Volleyball und USG Groß-Siegharts) Díky žákovské fotbalové a volejbalové lize Sparkasse sportují stovky chlapců a děvčat již od roku Mnoho z nich je potom aktivních i nadále v dalších úrovních (1. Zemská liga: SPU Sparkasse Zwettl volejbal a USG Groß-Siegharts) Die Kreativklassen der Neuen Mittelschule Waidhofen/Thaya erhielten neue T-Shirts und die Sportklassen neue Dressen und Rucksäcke. Výtvarné třídy nové střední školy Waidhofen/Thaya obdržely nová trička a sportovní třídy dresy a batohy. 6

7 Partner mnoha spolků a iniciativ v regionu Der Multifunktionssaal sparkasse.event.raum im Zentrum von Zwettl wurde im Rahmen eines Festaktes eröffnet und seiner Bestimmung übergeben. Multifunkční sál sparkasse.event.raum v centru Zwettlu byl v rámci slavnostní akce otevřen a předán k plnění jeho účelů. Die sechste Auflage der Ski-Tellenge in Waidhofen/Thaya war eine riesige Ski- Party. Erstmals wurde auch das Sparkasse Biathlonrennen ausgetragen. Die Sparkasse als Hauptsponsor stellte natürlich im Staffelbewerb auch eine prominente Mannschaft. Šesté konání akce Ski-Tellenge ve Waidhofenu/Thaya se stalo jednou velkou lyžařskou party. Poprvé se konal Sparkasse běh biatlonu. Sparkasse jako hlavní sponzor byla samozřejmě zastoupena ve štafetě prominentním mužstvem. Das Waldviertler Sparkasse Ballonteam nahm an der Staatsmeisterschaft teil und präsentierte sich auch bei der Nacht der Ballone in Waidhofen/Thaya. Waldviertler Sparkasse Ballonteam se zúčastnil státní soutěže letu balónů a prezentoval se také při příležitostí Noci balónů ve Waidhofenu/Thaya. 7

8 Unsere Kunden unsere Partner Wirtschaft trifft Politik Empfang mit Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll bei Waldviertelpur in Wien. Ekonomika se setkává s politikou recepce se zemským hejtmanem Dr. Erwinem Pröllem v rámci akce Waldviertelpur ve Vídni. Wertpapierinformationsabende in Zusammenarbeit mit der Erste-Sparinvest KAG in Waidhofen/Thaya, Zwettl und Gföhl. Informační večery týkající se cenných papírů ve spolupráci s Erste-Sparinvest KAG ve Waidhofenu/ Thaya, Zwettlu a Gföhlu. 8 Weintaufe in Zwettl. Weinpate war der Kaufmännische Direktor des ORF, Mag. Richard Grasl. Křest vín ve Zwettlu. Kmotr vína Kfm. Dir. ORF Mag. Richard Grasl. Regionales Geschenk am Weltspartag in Kooperation mit der Firma Hellerschmid: Marillenmarmelade mit Waldviertler Graumohn. Regionální dárek k příležitosti Světového dne spoření: Meruňková marmeláda s mákem z oblasti Waldviertel.

9 Naši klienti naši partneři Oktoberfest trifft Weltspartag in Waidhofen an der Thaya. Oktoberfest společně se Světovým dnem spoření ve Waidhofenu an der Thaya. Kabarettabend in Zusammenarbeit mit der s Versicherung. Herbert Steinböck & Thomas M. Strobl mit dem Programm Tralala in Zwettl und Waidhofen/Thaya. Kabaretní večer ve spolupráci s pojišťovnou s Versicherung. Herbert Steinböck & Tomas M. Strobl s programem Tralala ve Zwettlu a Waidhofenu/ Thaya. Farm des Jahres 2013 Farma roku 2013 Die Aktivitäten für das 20jährige Bestandsjubiläum in Tschechien haben am Stadtplatz von Jindřichův Hradec mit einem Eisskulpturenwettbewerb begonnen. Oslavy dvacetiletého jubilea působení v Česku začaly na náměstí v Jindřichově Hradci soutěží Sochy z ledu. Die Abteilungsleiterin für Landwirtekunden, Frau Marcela Pouzarová, hat zusammen mit der ehemaligen tschechischen Landwirtschaftministerin und Vertreterin bei der EU, Milena Vicenová, den zweiten Preis an die Familie Hájek überreicht. Diese Landwirtefamilie beschäftigt sich mit der Rinderzucht und dem Kartoffelanbau. Vedoucí zemědělských úvěrů Sparkasse Marcela Pouzarová spolu s bývalou ministryní zemědělství a velvyslankyní při EU Milenou Vicenovou vyhlásily druhé místo soutěže soukromých zemědělců. Ze stříbra se radovala početná rodina Hájkových, která se na své malebné farmě v Jeníkově na Vlašimsku zabývá zejména pěstováním brambor, chovem masného skotu a prodejem hovězího masa bedýnkovou metodou. 9

10 Unsere Mitarbeiter unser wertvollstes Potential Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat für die Waldviertler Sparkasse einen sehr hohen Stellenwert. Wir wollen der attraktivste Arbeitgeber im Lebensraum sein. Seit 2010 ist die Sparkasse mit dem staatlichen Gütezeichen Familienfreundlichkeit im Beruf vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend ausgezeichnet. Die neuerliche Zertifikatsverleihung erfolgte am 19. November 2013 durch Bundesminister Dr. Reinhold Mitterlehner. Velkou váhu má pro Waldviertler Sparkasse možnost sloučení zaměstnání a péče o rodinu. Chceme být nejatraktivnějším zaměstnavatelem v oblasti našeho působení. Od roku 2010 je Sparkasse oceněna státním vyznamenáním Familienfreundlichkeit im Beruf od Spolkového ministerstva hospodářství. Poslední udílení certifikátů proběhlo 19. listopadu 2013 ministrem Dr. Reinholdem Mitterlehnerem. Die Mitarbeiter sind auch sportlich sehr aktiv und bereit zu helfen. Eine große Anzahl aus Österreich und Tschechien nahm an den Benefizläufen im Rahmen der Sparkasse Stadtläufe in Zwettl und Waidhofen/Thaya teil. Zaměstnanci jsou také velice aktivní ve sportu a kdykoliv připraveni pomoci. Vysoký počet zaměstnanců z Rakouska a Česka se zúčastnil Běhů městy Zwettl a Waidhofen/Thaya organizovanými Sparkasse. 10 Die Filiale Třebíč hat mit einer Mannschaft beim Charity- Baseball-Turnier für das Krankenhaus Třebíč teilgenommen. Es wurde dabei ein Rekordbetrag von CZK ,-- für das Krankenhaus erspielt. Pobočka Třebíč se zúčastnila se svým mužstvem charitativního baseballového zápasu pro třebíčskou nemocnici. Přitom byl dosažen rekordní výtěžek pro nemocnici ve výši Kč ,--.

11 Naši zaměstnanci náš nejcennější potenciál Zum bereits 2. Mal fand der Babybrunch in Zwettl statt. Eingeladen waren die jungen Mütter in Karenz und die Gattinnen der jungen Sparkassen-Väter sowie der Nachwuchs im Alter von 0 3 Jahren. Již podruhé se ve Zwettlu konal tzv. Babybrunch, tedy pozdní snídaně s dětmi. Pozvány byly zaměstnankyně na mateřské a manželky zaměstnanců Sparkasse s dětmi ve věku 0 3 let. Im Rahmen einer Feierstunde wurden Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt und zwei Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. V rámci malé oslavy se dostalo pocty zaměstnancům za jejich dlouholetou podnikovou věrnost a tímto jsme se rozloučili se dvěma kolegy odcházejícími do penze. Kunden sind in der Waldviertler Sparkasse sicher aufgehoben. Die Mitarbeiter absolvieren laufend Erste Hilfe Grundausbildungen (16 Stunden Kurs) beziehungsweise Auffrischungskurse. Zaměstnanci absolvují průběžně kurs první pomoci - základní vzdělání (16-ti hodinový kurs) příp. doplňující kurzy. V této oblasti je o klienty dobře postaráno. Ein Mal im Jahr haben alle Mitarbeiter der Waldviertler Sparkasse die Möglichkeit zum gemeinsamen Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch in gemütlicher Runde. Das Sommerfest der Waldviertler Sparkasse findet abwechselnd in Österreich und Tschechien statt. Jednou v roce mají všichni zaměstnanci Waldviertler Sparkasse možnost ke společnému seznámení a výměně zkušeností v úzkém kruhu. Letní slavnost Waldviertler Sparkasse se koná střídavě v Rakousku a v Česku. 11

12 Investitionen in die Zukunft Investice do budoucna Die SB-Zone ist mit Ein- und Auszahlungsautomat inkl. Sparbuchfunktion, Überweisungsterminal, Kontoauszugsdrucker und Münzzähler modernst ausgestattet und wird im Außenbereich durch einen Bankomat ergänzt. Der Standort umfasst vier Geschäftsräumlichkeiten und vier Wohneinheiten, wobei bei der Errichtung besonders auf die Energieeffizienz geachtet wurde. Die neu errichtete Filiale in Vitis verbindet modernste Technik mit angenehmen Raumklima. Lichtdurchflutete helle Räume, modernste Technik, reichlich Platz sowie eine angenehme, persönliche und trotzdem diskrete Atmosphäre sind die Merkmale der neuen Sparkassenfiliale. Die Kundenzufriedenheit soll durch die Umbaumaßnahmen noch weiter gesteigert werden. Um die Frequenz der Kunden besser und diskreter abwickeln zu können, wurden im Erdgeschoss des neu erbauten Büro- und Wohngebäudes die Räumlichkeiten für den Bankbetrieb errichtet. Nově zařízená pobočka Vitis spojuje moderní techniku s příjemnou atmosférou. Prosvětlené místnosti, nejmodernější technika, dostatek místa, stejně jako příjemná, osobní a přitom diskrétní atmosféra. Tímto se vyznačuje nová pobočka Sparkasse. Spokojenost klientů má být těmito stavebními úpravami ještě zvýšena. Za účelem lepší a diskrétnější obsluhy klientů byly v přízemí nově postaveného kancelářského a bytového domu zřízeny prostory pro bankovní provoz. Samoobslužná zóna je moderně vybavena bankomatem sloužícím k vybírání a ukládání peněz, včetně funkce vkladní knížky, převodního terminálu, tisku výpisů z účtu a počítačky mincí, venkovní část je vybavena bankomatem. Obchodní místo zahrnuje obchodní prostory a čtyři bytové jednotky, přičemž při zařizování bylo dbáno především na úsporu energie. Fotovoltaik-Anlage am Dach des Sparkassenhauses kommt. Die Solar-Elektrotankstelle kann täglich rund um die Uhr kostenlos benutzt werden. Für Filial-Dienstfahrten und für Werbeauftritte steht in der Waldviertler Sparkasse ein elektrobetriebenes Fahrzeug (smart fortwo) zur Verfügung. 12 Auch in Umweltbereichen ist die Waldviertler Sparkasse Vorbild. Öko-Strom ist der Sprit für die Zukunft. Daher setzt die Sparkasse in Zwettl Impulse in Sachen e-mobilität und nachhaltige Fortbewegungsformen. Am Tag der Sonne wurde im Mai die Solar-Stromtankstelle im Stadtzentrum in Betrieb genommen. Der Strom für diese Anlage ist ein Sonnen-Umweltstrom, der von der großflächigen I v oblasti ochrany životního prostředí jde Waldviertler Sparkasse příkladem. Eko-proud je pohon pro budoucnost. Proto podporuje Sparkasse ve Zwettlu e-mobilitu a jiné formy dopravy. Na Den slunce byla v květnu v centru města zprovozněna solární čerpací stanice elektro. Elektrický proud pro toto zařízení pochází z velkoplošného fotovoltaického zařízení na střeše domu Sparkasse. Solární čerpací stanice elektro může být využita denně v nepřetržitém provozu zdarma. Pro pobočkové služební cesty a reklamní prezentace má Waldviertler Sparkasse k dispozici elektromobil (smart fortwo).

13 Unsere Standorte Naše pobočky Filialen in Österreich 3910 Zwettl, Sparkassenplatz 3 Tel.: Waidhofen/Thaya, Hauptplatz 22 Tel.: Allentsteig, Hauptstraße 30 Tel.: Arbesbach, Arbesbach 1/14 Tel.: Bad Großpertholz 6 Tel.: Dobersberg, Sparkassenplatz 11 Tel.: Gföhl, Hauptplatz 6 Tel.: Gmünd, Stadtplatz 42 Tel.: Göpfritz/Wild, Hauptstraße 72 Tel.: Groß Gerungs, Hauptplatz 17 Tel.: Groß-Siegharts, Dr. Rudolf Kraus-Platz 5 Tel.: Gutenbrunn Nr. 152 Tel.: Japons Nr. 6 Tel.: Karlstein/Thaya, Hauptstraße 18 Tel.: Kautzen, Heidenreichsteiner Straße 4 Tel.: Kottes Nr. 18 Tel.: Lichtenau Nr. 27 Tel.: Litschau, Stadtplatz Tel.: Neupölla Nr. 44 Tel.: Ottenschlag, Oberer Markt 23 Tel.: Pöggstall, Hauptplatz 9 Tel.: Raabs/Thaya, Hauptplatz 2 Tel.: Rappottenstein Nr. 8 Tel.: Rastenfeld Nr Schwarzenau, Bundesstraße 21 Tel.: Schweiggers, Hauptplatz 6 Tel.: Vitis, Hauptplatz 33 Tel.: Weitra, Sparkasseplatz 164 Tel.: Repräsentanz Wien 1010 Wien, Seilergasse 6, Stiege 2, Tür 7 Private Banking Zwettl 3910 Zwettl, Hamerlingstraße 2 Tel.: Private Banking Waidhofen/Thaya 3830 Waidhofen/Thaya, Hauptplatz 22 Tel.: SB-Automatenfilialen Weiten 3653 Weiten 54 Allgem. Öffentl. Krankenhaus 3910 Zwettl, Propstei 5 Filialen in der Tschechischen Republik Jindřichův Hradec, Klášterská 126/II, Tel: Dačice, Palackého nám. 31/1 Tel.: Moravské Budějovice, nám. ČSA 39 Tel.: Pelhřimov, Růžová 84 Tel.: Třebíč, Karlovo nám. 53 Tel.: Třeboň, Dukelská 134/I Tel.:

14 Geschäftsentwicklung Vývoj obchodní činnosti Forderungen an Kunden (Mio. ) Pohledávky za klienty 1500 Erweiterte Primärmittel (Mio. ) Primární prostředky , , , , , ,15 EGT (Mio. ) Zisk z běžné činnosti CIR Cost-Income-Ratio ,91 % ,92 % ,84 % Kernkapital (Tier I) Základní kapitál Kernkapitalquote Kvóta základního kapitálu ,00 % ,92 % ,08% 14

15 Außerbilanzielle Kundengelder (Mio. ) Verwaltete Kundeneinlagen (Wertpapiere, Versicherungs- und Bausparguthaben) Podrozvahové vklady klientů Úložky klientů (cenné papíry, pojistky a stavební spoření) , , ,05 ROE ROE ,83 % ,33 % ,29% Eigenmittelquote Kvóta vlastních prostředků Triathlon-Urgestein Alexander Frühwirth ,13 % ,99 % ,24 % Legenda triatlonu Alexander Frühwirth 15

16 Bilanz zum Bilanz zum Rozvaha k Aktiva / Aktiva 2013 Änderung 2012 TEUR in % TEUR Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbank Pokladní hotovost, pohledávky u centrálních bank Forderungen an Kreditinstitute Pohledávky za finančními institucemi Forderungen an Kunden Pohledávky za klienty Wertpapiere Cenné papíry Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen Podíly Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Sonstige Vermögensgegenstände Ostatní investiční majetek Rechnungsabgrenzungsposten Časové rozlišení Bilanzsumme Bilanční suma , , , ,18 1, , , , , , , ,87 1, Aktiva - Posten unter der Bilanz Podrozvahová aktiva Auslandsaktiva Zahraniční aktiva ,

17 Passiva / Pasiva 2013 Änderung 2012 TEUR in % TEUR Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Závazky vůči finančním institucím Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Závazky vůči klientům a) Spareinlagen Vklady b) Sonstige Verbindlichkeiten Ostatní závazky Verbriefte Verbindlichkeiten Upsané závazky Sonstige Verbindlichkeiten Ostatní závazky Rückstellungen Rezervy Fonds für allgemeine Bankrisken Rezervy pro všeobecná rizika Nachrangige Verbindlichkeiten Podřízené závazky Ergänzungskapital Navýšení vlastního jmění Rücklagen Rezervní fondy Bilanzgewinn Dividendy Bilanzsumme Bilanční suma , , ,55 1, , , , , , , , ,87 1, Passiva - Posten unter der Bilanz Podrozvahová pasiva Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken Eventuelní závazky a úvěrová rizika Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften Závazky z jistotních účtů Anrechenbare Eigenmittel lt. BWG 23 Započtené vlastní prostředky dle zákona o bankách Erforderliche Eigenmittel lt. BWG 22 Abs. 1 Požadované vlastní zdroje dle zákona o bankách Auslandspassiva Zahraniční pasiva , , , , ,

18 Gewinn- und Verlustrechnung zum Waldviertler Sparkasse 2013 Bank ag Ein Gewinn- starker und Verlustrechnung partner für die zum region Výkaz zisků a ztrát k Änderung 2012 TEUR in % TEUR Nettozinsertrag (Zinsertrag abzgl. -aufwendungen) Netto úrokové výnosy (Úrokové výnosy bez nákladů) Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen Výnosy z cenných papírů a podílů Betriebswirtschaftlicher Nettozinsertrag Hospodářský čistý úrokový výnos Provisionen abzgl. Aufwendungen und sonstige Erträge Provize náklady a ostatní výnosy Betriebserträge Výnosy z hospodářské činnosti Betriebsaufwendungen (Verwaltungsaufwand, Afa) Provozní náklady (Administrativní výdaje, odpisy) Betriebsergebnis Provozní hospodářský výsledek Wertberichtigung auf Forderungen und Wertpapiere Opravné položky k pohledávkám a cenným papírům, výnosy z cenných papírů Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Zisk z běžné činnosti Steuern Daně , , , , , , , , , , Jahresüberschuss Hospodářský výsledek Dir. Ewald - zisk Höbarth Dir. Ewald Höbarth Dir. Dr. Franz pruckner MBa Vorwort des Vorstandes Vicepředseda představenstva Zwettl, 6. Mai 2014 Der Vorstand Představenstvo Člen představenstva , Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Mag. Michael Hag Wir freuen uns, dass wir Ihnen den Geschäftsbericht Wesentliche aufgabe im Geschäftsjahr 2013 war vom ersten vollen Geschäftsjahr seit der es auch, die Sparkasse für die Herausforderungen Fusion der Waldviertler Sparkasse von 1842 ag mit vorzubereiten, die sich aus der unmittelbar bevorstehenden Umsetzung zahlreicher regularien er- der Sparkasse Waldviertel-Mitte Bank ag zur Waldviertler Sparkasse Bank ag präsentieren Dr. dürfen. Franz Pruckner geben. MBA Wir können mit Stolz sagen, dass der 2012 Vorsitzender des Vorstandes Das Jahr war geprägt von zahlreichen internen und umgesetzte Schritt, zwei starke Sparkassen, die Předseda představenstva externen aufgabenstellungen. Innerbetrieblich galt sich gut ergänzen, zusammen zu führen, bestens es, die organisatorischen rahmenbedingungen anzupassen geglückt ist. Der zusammenschluss sichert nach- bzw. zu optimieren und gleichzeitig die haltig die bestehenden Standorte, die arbeitsplätze Identität im Sinne der Unternehmenskultur zu stärken. Gleichzeitig Gerhard waren Hufnagl auch die Herausforderun- Ewald Höbarth Verbundenheit und Kenntnis Mag. des Michael Umfeldes Haggaran- Vorsitzender-Stv. Vorstandes Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied und somit die Kaufkraft in der region. Die regionale gen des Marktumfeldes bestmöglich zu meistern. tiert den Kunden, dass sie auf einen verlässlichen Člen představenstva

19 organe der WSpK / orgány WSpK Vorstand Vorstandsdirektor Dr. Franz pruckner MBa (Vorsitzender) Vorstandsdirektor Gerhard Hufnagl (Vorsitzender-Stellvertreter) Vorstandsdirektor Ewald Höbarth (Vorstandsmitglied) Vorstandsdirektor Mag. Michael Hag (Vorstandsmitglied) Staatskommissär Bezirkshauptmann Wirkl. Hofrat Dr. Michael Widermann, BH zwettl Staatskommissär-Stellvertreter: Bezirkshauptmann-Stellvertreter Hofrat Dr. Josef Schnabl, BH zwettl Aufsichtsrat Mag. Gerhard adamowitsch, Vorsitzender des aufsichtsrates Kommr rudolf Wunsch, 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des aufsichtsrates Bürgermeister Dir. osr Maximilian Igelsböck, 2. Stellvertreter des Vorsitzenden des aufsichtsrates Mag. Klaus Bauer-Mitterlehner seit Wilhelm Böhm bis rudolf Eigl Bürgermeister prof. Mag. rudolf Mayer Dipl.Kfm. Gerhard nidetzky bis Ing. Erich piringer Bürgermeister Herbert prinz prim. Dr. Johannes püspök Friedrich reiter Franz rupprecht Mag. Dietmar Schimmel Mag. Karl Schwarz Karl zottl seit Bro Josef Layer Br Stephan Gerstl Br Mag. Karl Hölzl Br Franz pfabigan Br Bernd reiter Br andrea Wiesmüller Impressum Für den Inhalt verantwortlich: Dr. Franz pruckner MBa / projektleitung, Konzeption und Text: Manfred Füxl / Grafische Gestaltung: andreas Biedermann / Fotonachweis: Sparkassenarchiv / Gesamtherstellung: Druckerei Janetschek, 3860 Heidenreichstein / Kontaktadresse: Manfred Füxl Tel / (0) , Internet: Impressum za obsah je odpovědný: Dr. Franz pruckner MBa / Vedení projektu, koncepce a text: Manfred Füxl / grafická úprava: andreas Biedermann / Fotodokumentace: archiv Sparkasse / produkce: Druckerei Janetschek, 3860 Heidenreichstein / Kontakty: Manfred Füxl Tel / (0) , Internet: / aus Gründen der Lesefreundlichkeit erlauben wir uns, wenn es um Menschen geht, nicht explizit auch die weibliche Form zu nennen. pro lepší srozumitelnost si dovolujeme uvádět osoby v textu pouze v mužském rodě. 19

20 Waldviertler Sparkasse Bank AG a-3910 zwettl, Sparkassenplatz 3

GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva

GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva GESCHÄFTSBERICHT VýroČní zpráva 2014 Waldviertler Sparkasse Bank AG Ein starker Partner für die Region Dir. Ewald Höbarth Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Mag. Michael Hag Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Ewald Höbarth

Více

GESCHÄFTSBERICHT VýROČNí ZPRáVA 2011

GESCHÄFTSBERICHT VýROČNí ZPRáVA 2011 GESCHÄFTSBERICHT VýroČní zpráva 2011 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG 170 Jahre Wirken für die Menschen in der Region Dir. Ewald Höbarth Dir. Gerhard Hufnagl Vorwort des Vorstandes Die Waldviertler Sparkasse

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva

GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva GESCHÄFTSBERICHT VýroČní zpráva 2012 Waldviertler Sparkasse Bank ag Ein starker partner für die region Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Ewald Höbarth Dir. Mag. Michael Hag Dir. Dr. Franz pruckner MBa Dir. Ewald

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

GESCHÄFTSBERICHT VýROČNí ZPRáVA 2010

GESCHÄFTSBERICHT VýROČNí ZPRáVA 2010 GESCHÄFTSBERICHT VýroČní zpráva 2010 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG Erfolgreich in Zeiten großer Herausforderung Dir. Ewald Höbarth Dir. Gerhard Hufnagl Vorwort des Vorstandes Auch das Jahr 2010 hat

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_25 Předložkové vazby s přídavnými

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 124

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 124 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 / Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Rahmenvertrag

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG Waldviertler Sparkasse von 1842 AG Dir. Rudolf Bacher Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Ewald Höbarth Vorwort des Vorstandes der Waldviertler Sparkasse von 1842 AG Die letzten Monate des Jahres 2008 haben gezeigt,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG Ich möchte auf einer Insel leben. Die Insel hat ihren

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách 01.08.2013 Lenka Šolcová Období: 03.06. 16.06.2013 Počet dotázaných: 600 německých a českých výrobních firem Počet účastníků: 48

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes 16.09.2015 Mangelhaftes Interesse an der Technik Auswirkungen auf die Industrie Im Jahr 2030 werden in der CZ über 420 000 qualifizierte

Více

Základy, fungování a výstavba

Základy, fungování a výstavba Gesellschaft für betriebswirtschaftliche Beratung Základy, fungování a výstavba regionálního finančního poolu pro energie - Výsledky studie zadané od ENO - Prof. Dr. rer. pol. habil. Thomas Muche Liberec

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 5 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 30 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 5 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 30 minut Thema: 8 Plat a mzda Gramatika: modální slovesa a vyjádření modality (je nutné, je možné, ) pomocí haben či sein a infinitivu s,, zu ;zájmenná příslovce; rozkaz Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

2006 V Ý R O È N Í Z P R Á V A

2006 V Ý R O È N Í Z P R Á V A VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo představenstva Ohlédneme-li se zpět za růstem v roce 2006, můžeme ho z pohledu banky hodnotit jako úspěšný. S přeměnou naší právní formy na akciovou společnost, změnou

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

SSOS_NJ_2.12 Die Feste

SSOS_NJ_2.12 Die Feste Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_19 Briefe schreiben Střední

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1..00/34.09 Šablona: II/ č. materiálu: VY INOVACE_37 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

FM-TERMODVEŘE pro nízkoenergetické a pasívni domy

FM-TERMODVEŘE pro nízkoenergetické a pasívni domy FM-TERMODVEŘE pro nízkoenergetické a pasívni domy 01 01/2 Bíla 01/3 Šedá Varianta 1: tloušťka 68mm Ud: 1,1 W/m²K (celková hodnota) Tepelně-bezpečnostní 3-sklo 2 Varianta 2: tloušťka 92mm Ud: 0,92 W/m²K

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže

Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže áci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní mat... z 4 12.7.2016 20:40 Ústecký kraj - Oficiální web Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-16 Pracovní list Perfektum silná slovesa Pracovní list pomáhá

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant EKONOMICKÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE WIRTSCHAFTLICHE MACHBARKEITSSTUDIE DER GRENZÜBERSCHREITENDEN GESUNDHEITSVERSORGUNG Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

GEHÄUSE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

GEHÄUSE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE GEHÄUSE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE Im Herzen Europas Geschichte 1990 1997 gegründet durch Herrn Schinko. Das Büro befand sich damals im Wohnhaus. Die aus mittlerweile 17 Mitarbeitern bestehender Firma Schinkoübersiedelt

Více

Transkript vom 15. Oktober. Interaktion

Transkript vom 15. Oktober. Interaktion Transkript vom. Oktober Interaktion 0 0 A B D E F G H Akteur Text Interaktion L/S-G L/E-S S-G/L E-S/L S/S L Guten Tag. S Guten Tag, Frau Kalábek. L Das war heute schön. Setzt euch. Und gleich zählen wir

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VÍDEŇ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_CIJ2318 Autor Mgr. Kateřina Pechálová Datum 22. 3. 2013

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více