GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva"

Transkript

1 GESCHÄFTSBERICHT VýroČní zpráva 2013

2 Waldviertler Sparkasse Bank AG Ein starker Partner für die Region Dir. Ewald Höbarth Dir. Dr. Franz Pruckner MBA Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Mag. Michael Hag 2 Vorwort des Vorstandes Wir freuen uns, dass wir Ihnen den Geschäftsbericht vom ersten vollen Geschäftsjahr seit der Fusion der Waldviertler Sparkasse von 1842 AG mit der Sparkasse Waldviertel-Mitte Bank AG zur Waldviertler Sparkasse Bank AG präsentieren dürfen. Das Jahr war geprägt von zahlreichen internen und externen Aufgabenstellungen. Innerbetrieblich galt es, die organisatorischen Rahmenbedingungen anzupassen bzw. zu optimieren und gleichzeitig die Identität im Sinne der Unternehmenskultur zu stärken. Gleichzeitig waren auch die Herausforderungen des Marktumfeldes bestmöglich zu meistern. Wesentliche Aufgabe im Geschäftsjahr 2013 war es auch, die Sparkasse für die Herausforderungen vorzubereiten, die sich aus der unmittelbar bevorstehenden Umsetzung zahlreicher Regularien ergeben. Wir können mit Stolz sagen, dass der 2012 umgesetzte Schritt, zwei starke Sparkassen, die sich gut ergänzen, zusammen zu führen, bestens geglückt ist. Der Zusammenschluss sichert nachhaltig die bestehenden Standorte, die Arbeitsplätze und somit die Kaufkraft in der Region. Die regionale Verbundenheit und Kenntnis des Umfeldes garantiert den Kunden, dass sie auf einen verlässlichen

3 finanziellen Nahversorger vertrauen können und dass sich die Entscheidungsträger in ihrer Sparkasse vor Ort befinden. Auch im benachbarten Tschechien nutzen und schätzen vor allem die Kommerz- und Landwirtschaftskunden verstärkt die Vorteile einer professionellen und individuellen Betreuung. Die Bilanzsumme konnte um 33,9 Mio. Euro auf 1.844,6 Mio. Euro erhöht werden. Dies entspricht einer Steigerung von 1,87 %. Dass Sparen weiterhin voll im Trend liegt, beweist der Zuwachs an Einlagen (Verbindlichkeiten gegenüber Kunden) um 3,55 % auf 1.249,8 Mio. Euro. Diese Steigerung spiegelt auch das Vertrauen unserer Kunden in die Stabilität und die Sicherheit unseres Geschäftsmodelles wider. Trotz eines nach wie vor von Vorsicht geprägten Investitionsverhaltens der regionalen Wirtschaft sowie der Privatkunden konnte das Kreditvolumen (Forderungen an Kunden) um 2,18% auf 1.217,3 Mio. Euro gesteigert werden. Unsere 6 Zweigstellen in den Regionen Südböhmen, Südmähren und Kreis Hochland weisen im Jahr 2013 eine erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung auf. Rund Neukunden haben sich 2013 von der Beratungsqualität und dem Produktangebot überzeugt. Zum Ende des Geschäftsjahres beschäftigte die Sparkasse 422 Mitarbeiter, davon 380 Angestellte und 42 Arbeiter. Die sehr hohe Kapitalausstattung und die gute Liquiditätssituation ermöglichen es der Sparkasse, auch künftig ein verlässlicher Partner für unsere Kunden und die Menschen in der Region zu sein. Als Mitglied der Sparkassengruppe profitieren die Kunden zusätzlich von der Sicherheit dieses Verbundes. Die Waldviertler Sparkasse nimmt seit 2009 an der kontinuierlich durchgeführten Qualitätsbefragung der Erste Bank-Sparkassen-Gruppe teil. Auch 2013 gaben die Kunden der Waldviertler Sparkasse Bank AG wieder eine ausgezeichnete Bewertung, deutlich über dem Durchschnitt der niederösterreichischen Mitbewerber. Dieses Ergebnis ist für uns eine besondere Auszeichnung und gleichzeitig Ansporn, sich noch intensiver für die Region zu engagieren und unser Versprechen In jeder Beziehung zählen die Menschen noch stärker zu leben. Die Waldviertler Sparkasse ist seit vielen Jahren in der Tschechischen Republik tätig und feiert 2014 in der Stadt Jindřichův Hradec, dem Hauptsitz in Tschechien, das 20jährige Bestandsjubiläum. Diese Feierlichkeiten werden mit speziellen Produktangeboten unterstützt. Es ist uns ganz besonders wichtig, für das Jahr 2013 allen unseren Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und den Funktionären für ihr Vertrauen, ihre Treue und ihren vorbildlichen Einsatz Danke zu sagen. Sie alle haben damit die Basis für den guten Geschäftserfolg gelegt. Das Geschäftsjahr 2014 ist mit laufenden Herausforderungen verbunden und wird mit den guten Voraussetzungen der Waldviertler Sparkasse Bank AG eine positive Entwicklung nehmen. Dr. Franz Pruckner MBA Vorsitzender des Vorstandes Gerhard Hufnagl Vorsitzender-Stv. des Vorstandes Ewald Höbarth Vorstandsmitglied Mag. Michael Hag Vorstandsmitglied 3

4 Internationales Rollstuhl-Tennis-Turnier in Groß-Siegharts Mezinárodní tenisový turnaj vozíčkářů v Groß-Siegharts 4

5 Waldviertler Sparkasse Bank AG Silný partner regionu Jsme rádi, že Vám smíme představit výroční zprávu za první úplný obchodní rok od fúze Waldviertler Sparkasse von 1842 AG se Sparkasse Waldviertel- Mitte Bank AG do Waldviertler Sparkasse Bank AG. Tento rok se vyznačoval početnými interními a externími úkoly. Interní úkoly spočívaly v adaptování příp. optimalizaci organizačních rámcových podmínek a současném posílení identity ve smyslu podnikové kultury. Zároveň musely být také co nejlépe zvládnuty výzvy tržního prostředí. Důležitým úkolem v obchodním roce 2013 bylo také připravit Sparkasse na výzvy plynoucí z nadcházejícího zavedení početných regulací. Hrdě můžeme říci, že se krok provedený v roce 2012, a to spojení dvou silných Sparkasse, které se dobře doplňují, naprosto vydařil. Sloučení zajistí i do budoucna stávající obchodní a pracovní místa, a tím také podporu regionu. Regionální propojení a znalost tohoto prostředí garantuje klientům důvěru ve spolehlivého finančního partnera. Další výhodu představuje i to, že se nositelé rozhodnutí nacházejí v místě jejich Sparkasse. I v sousedním Česku stávající klienti využívají a cení si výhod plynoucích z profesionální a individuální správy úvěrů v oblasti komerční a zemědělské. Morava a Kraj Vysočina vykázalo v roce 2013 potěšitelný hospodářský vývoj. Zhruba 1800 nových klientů se v roce 2013 přesvědčilo o kvalitě poradenství a produktové nabídky. Ke konci obchodního roku zaměstnávala Sparkasse 422 zaměstnanců, z toho 380 bankovních úředníků a 42 ostatních zaměstnanců. Vysoké kapitálové vybavení a dobrá likvidní situace umožňují Sparkasse být i v budoucnu spolehlivým partnerem pro naše klienty a obyvatele regionu. Na základě členství v Sparkassengruppe profitují klienti navíc z jistot plynoucích z tohoto spojení. Waldviertler Sparkasse se od roku 2009 trvale podílí na kvalitativních průzkumech z Erste Bank- Sparkassen-Gruppe. I v roce 2013 opět udělili klienti Waldviertler Sparkasse Bank AG výborné hodnocení, výrazně nad průměrem dolnorakouských konkurentů. Tento výsledek je pro nás zvláštním vyznamenáním a zároveň podnětem pro ještě vyšší angažovanost v regionu a naplnění našeho slibu Region potřebuje regionální banku. Bilanční suma mohla být navýšena o 33,9 mil. euro na 1.844,6 mil. euro. To odpovídá růstu ve výši 1,87 %. To, že je spoření i nadále trendem, dokazuje přírůstek vkladů (závazků vůči klientům) o 3,55 % na 1.249,8 mil. euro. Tento růst odráží také důvěru našich klientů ve stabilitu a jistotu našeho obchodního modelu. Navzdory velmi opatrnému investičnímu chování regionální ekonomiky, stejně jako privátních klientů, mohl být objem úvěrů (pohledávek vůči klientům) zvýšen o 2,18% na 1.217,3 mil. euro. Našich 6 poboček v regionech jižní Čechy, jižní Waldviertler Sparkasse je v České republice činná již po mnoho let. V roce 2014 slaví dvacetileté jubileum svého působení. Tato slavnostní událost je doprovázena mnoha speciálními produkty. Pro nás je obzvláště důležité poděkovat našim klientům, obchodním partnerům, zaměstnancům a orgánům banky za jejich důvěru, věrnost a příkladné nasazení. Všichni tímto položili základy pro další obchodní úspěch. Obchodní rok 2014 je spojen s mnoha výzvami a bude se kvůli dobrým předpokladům Waldviertler Sparkasse Bank AG vyznačovat pozitivním vývojem. Dr. Franz Pruckner MBA Předseda představenstva Gerhard Hufnagl Vicepředseda představenstva Ewald Höbarth Člen představenstva Mag. Michael Hag Člen představenstva 5

6 Partner vieler Vereine und Initiativen in der Region Der erste Platz beim grenzüberschreitenden Hobby- Basketballturnier ging an die Mannschaft aus Jindřichův Hradec. První místo přeshraničního basketbalového amatérského turnaje získalo mužstvo z Jindřichova Hradce. Auch der Profiverein BK Lions wird durch die Übernahme von Spielpatronanzen unterstützt. Přijetím patronace je podporován i profesionální spolek BK Lions. Sparkasse.running wird in der gesamten Region schon bei allen Laufveranstaltungen mit der Laufinitiative der Sparkassen in Verbindung gebracht. Prostřednictvím běžecké iniciativy je Sparkasse. running spojen již se všemi běžeckými akcemi konanými v celém regionu. Die Sparkasse Schülerliga Fußball und Volleyball bringt seit 1975 jedes Jahr hunderte Buben und Mädchen in Bewegung. Viele davon sind dann weiterhin in Vereinen aktiv tätig (1. Landesliga: SPU Sparkasse Zwettl Volleyball und USG Groß-Siegharts) Díky žákovské fotbalové a volejbalové lize Sparkasse sportují stovky chlapců a děvčat již od roku Mnoho z nich je potom aktivních i nadále v dalších úrovních (1. Zemská liga: SPU Sparkasse Zwettl volejbal a USG Groß-Siegharts) Die Kreativklassen der Neuen Mittelschule Waidhofen/Thaya erhielten neue T-Shirts und die Sportklassen neue Dressen und Rucksäcke. Výtvarné třídy nové střední školy Waidhofen/Thaya obdržely nová trička a sportovní třídy dresy a batohy. 6

7 Partner mnoha spolků a iniciativ v regionu Der Multifunktionssaal sparkasse.event.raum im Zentrum von Zwettl wurde im Rahmen eines Festaktes eröffnet und seiner Bestimmung übergeben. Multifunkční sál sparkasse.event.raum v centru Zwettlu byl v rámci slavnostní akce otevřen a předán k plnění jeho účelů. Die sechste Auflage der Ski-Tellenge in Waidhofen/Thaya war eine riesige Ski- Party. Erstmals wurde auch das Sparkasse Biathlonrennen ausgetragen. Die Sparkasse als Hauptsponsor stellte natürlich im Staffelbewerb auch eine prominente Mannschaft. Šesté konání akce Ski-Tellenge ve Waidhofenu/Thaya se stalo jednou velkou lyžařskou party. Poprvé se konal Sparkasse běh biatlonu. Sparkasse jako hlavní sponzor byla samozřejmě zastoupena ve štafetě prominentním mužstvem. Das Waldviertler Sparkasse Ballonteam nahm an der Staatsmeisterschaft teil und präsentierte sich auch bei der Nacht der Ballone in Waidhofen/Thaya. Waldviertler Sparkasse Ballonteam se zúčastnil státní soutěže letu balónů a prezentoval se také při příležitostí Noci balónů ve Waidhofenu/Thaya. 7

8 Unsere Kunden unsere Partner Wirtschaft trifft Politik Empfang mit Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll bei Waldviertelpur in Wien. Ekonomika se setkává s politikou recepce se zemským hejtmanem Dr. Erwinem Pröllem v rámci akce Waldviertelpur ve Vídni. Wertpapierinformationsabende in Zusammenarbeit mit der Erste-Sparinvest KAG in Waidhofen/Thaya, Zwettl und Gföhl. Informační večery týkající se cenných papírů ve spolupráci s Erste-Sparinvest KAG ve Waidhofenu/ Thaya, Zwettlu a Gföhlu. 8 Weintaufe in Zwettl. Weinpate war der Kaufmännische Direktor des ORF, Mag. Richard Grasl. Křest vín ve Zwettlu. Kmotr vína Kfm. Dir. ORF Mag. Richard Grasl. Regionales Geschenk am Weltspartag in Kooperation mit der Firma Hellerschmid: Marillenmarmelade mit Waldviertler Graumohn. Regionální dárek k příležitosti Světového dne spoření: Meruňková marmeláda s mákem z oblasti Waldviertel.

9 Naši klienti naši partneři Oktoberfest trifft Weltspartag in Waidhofen an der Thaya. Oktoberfest společně se Světovým dnem spoření ve Waidhofenu an der Thaya. Kabarettabend in Zusammenarbeit mit der s Versicherung. Herbert Steinböck & Thomas M. Strobl mit dem Programm Tralala in Zwettl und Waidhofen/Thaya. Kabaretní večer ve spolupráci s pojišťovnou s Versicherung. Herbert Steinböck & Tomas M. Strobl s programem Tralala ve Zwettlu a Waidhofenu/ Thaya. Farm des Jahres 2013 Farma roku 2013 Die Aktivitäten für das 20jährige Bestandsjubiläum in Tschechien haben am Stadtplatz von Jindřichův Hradec mit einem Eisskulpturenwettbewerb begonnen. Oslavy dvacetiletého jubilea působení v Česku začaly na náměstí v Jindřichově Hradci soutěží Sochy z ledu. Die Abteilungsleiterin für Landwirtekunden, Frau Marcela Pouzarová, hat zusammen mit der ehemaligen tschechischen Landwirtschaftministerin und Vertreterin bei der EU, Milena Vicenová, den zweiten Preis an die Familie Hájek überreicht. Diese Landwirtefamilie beschäftigt sich mit der Rinderzucht und dem Kartoffelanbau. Vedoucí zemědělských úvěrů Sparkasse Marcela Pouzarová spolu s bývalou ministryní zemědělství a velvyslankyní při EU Milenou Vicenovou vyhlásily druhé místo soutěže soukromých zemědělců. Ze stříbra se radovala početná rodina Hájkových, která se na své malebné farmě v Jeníkově na Vlašimsku zabývá zejména pěstováním brambor, chovem masného skotu a prodejem hovězího masa bedýnkovou metodou. 9

10 Unsere Mitarbeiter unser wertvollstes Potential Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat für die Waldviertler Sparkasse einen sehr hohen Stellenwert. Wir wollen der attraktivste Arbeitgeber im Lebensraum sein. Seit 2010 ist die Sparkasse mit dem staatlichen Gütezeichen Familienfreundlichkeit im Beruf vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend ausgezeichnet. Die neuerliche Zertifikatsverleihung erfolgte am 19. November 2013 durch Bundesminister Dr. Reinhold Mitterlehner. Velkou váhu má pro Waldviertler Sparkasse možnost sloučení zaměstnání a péče o rodinu. Chceme být nejatraktivnějším zaměstnavatelem v oblasti našeho působení. Od roku 2010 je Sparkasse oceněna státním vyznamenáním Familienfreundlichkeit im Beruf od Spolkového ministerstva hospodářství. Poslední udílení certifikátů proběhlo 19. listopadu 2013 ministrem Dr. Reinholdem Mitterlehnerem. Die Mitarbeiter sind auch sportlich sehr aktiv und bereit zu helfen. Eine große Anzahl aus Österreich und Tschechien nahm an den Benefizläufen im Rahmen der Sparkasse Stadtläufe in Zwettl und Waidhofen/Thaya teil. Zaměstnanci jsou také velice aktivní ve sportu a kdykoliv připraveni pomoci. Vysoký počet zaměstnanců z Rakouska a Česka se zúčastnil Běhů městy Zwettl a Waidhofen/Thaya organizovanými Sparkasse. 10 Die Filiale Třebíč hat mit einer Mannschaft beim Charity- Baseball-Turnier für das Krankenhaus Třebíč teilgenommen. Es wurde dabei ein Rekordbetrag von CZK ,-- für das Krankenhaus erspielt. Pobočka Třebíč se zúčastnila se svým mužstvem charitativního baseballového zápasu pro třebíčskou nemocnici. Přitom byl dosažen rekordní výtěžek pro nemocnici ve výši Kč ,--.

11 Naši zaměstnanci náš nejcennější potenciál Zum bereits 2. Mal fand der Babybrunch in Zwettl statt. Eingeladen waren die jungen Mütter in Karenz und die Gattinnen der jungen Sparkassen-Väter sowie der Nachwuchs im Alter von 0 3 Jahren. Již podruhé se ve Zwettlu konal tzv. Babybrunch, tedy pozdní snídaně s dětmi. Pozvány byly zaměstnankyně na mateřské a manželky zaměstnanců Sparkasse s dětmi ve věku 0 3 let. Im Rahmen einer Feierstunde wurden Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt und zwei Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. V rámci malé oslavy se dostalo pocty zaměstnancům za jejich dlouholetou podnikovou věrnost a tímto jsme se rozloučili se dvěma kolegy odcházejícími do penze. Kunden sind in der Waldviertler Sparkasse sicher aufgehoben. Die Mitarbeiter absolvieren laufend Erste Hilfe Grundausbildungen (16 Stunden Kurs) beziehungsweise Auffrischungskurse. Zaměstnanci absolvují průběžně kurs první pomoci - základní vzdělání (16-ti hodinový kurs) příp. doplňující kurzy. V této oblasti je o klienty dobře postaráno. Ein Mal im Jahr haben alle Mitarbeiter der Waldviertler Sparkasse die Möglichkeit zum gemeinsamen Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch in gemütlicher Runde. Das Sommerfest der Waldviertler Sparkasse findet abwechselnd in Österreich und Tschechien statt. Jednou v roce mají všichni zaměstnanci Waldviertler Sparkasse možnost ke společnému seznámení a výměně zkušeností v úzkém kruhu. Letní slavnost Waldviertler Sparkasse se koná střídavě v Rakousku a v Česku. 11

12 Investitionen in die Zukunft Investice do budoucna Die SB-Zone ist mit Ein- und Auszahlungsautomat inkl. Sparbuchfunktion, Überweisungsterminal, Kontoauszugsdrucker und Münzzähler modernst ausgestattet und wird im Außenbereich durch einen Bankomat ergänzt. Der Standort umfasst vier Geschäftsräumlichkeiten und vier Wohneinheiten, wobei bei der Errichtung besonders auf die Energieeffizienz geachtet wurde. Die neu errichtete Filiale in Vitis verbindet modernste Technik mit angenehmen Raumklima. Lichtdurchflutete helle Räume, modernste Technik, reichlich Platz sowie eine angenehme, persönliche und trotzdem diskrete Atmosphäre sind die Merkmale der neuen Sparkassenfiliale. Die Kundenzufriedenheit soll durch die Umbaumaßnahmen noch weiter gesteigert werden. Um die Frequenz der Kunden besser und diskreter abwickeln zu können, wurden im Erdgeschoss des neu erbauten Büro- und Wohngebäudes die Räumlichkeiten für den Bankbetrieb errichtet. Nově zařízená pobočka Vitis spojuje moderní techniku s příjemnou atmosférou. Prosvětlené místnosti, nejmodernější technika, dostatek místa, stejně jako příjemná, osobní a přitom diskrétní atmosféra. Tímto se vyznačuje nová pobočka Sparkasse. Spokojenost klientů má být těmito stavebními úpravami ještě zvýšena. Za účelem lepší a diskrétnější obsluhy klientů byly v přízemí nově postaveného kancelářského a bytového domu zřízeny prostory pro bankovní provoz. Samoobslužná zóna je moderně vybavena bankomatem sloužícím k vybírání a ukládání peněz, včetně funkce vkladní knížky, převodního terminálu, tisku výpisů z účtu a počítačky mincí, venkovní část je vybavena bankomatem. Obchodní místo zahrnuje obchodní prostory a čtyři bytové jednotky, přičemž při zařizování bylo dbáno především na úsporu energie. Fotovoltaik-Anlage am Dach des Sparkassenhauses kommt. Die Solar-Elektrotankstelle kann täglich rund um die Uhr kostenlos benutzt werden. Für Filial-Dienstfahrten und für Werbeauftritte steht in der Waldviertler Sparkasse ein elektrobetriebenes Fahrzeug (smart fortwo) zur Verfügung. 12 Auch in Umweltbereichen ist die Waldviertler Sparkasse Vorbild. Öko-Strom ist der Sprit für die Zukunft. Daher setzt die Sparkasse in Zwettl Impulse in Sachen e-mobilität und nachhaltige Fortbewegungsformen. Am Tag der Sonne wurde im Mai die Solar-Stromtankstelle im Stadtzentrum in Betrieb genommen. Der Strom für diese Anlage ist ein Sonnen-Umweltstrom, der von der großflächigen I v oblasti ochrany životního prostředí jde Waldviertler Sparkasse příkladem. Eko-proud je pohon pro budoucnost. Proto podporuje Sparkasse ve Zwettlu e-mobilitu a jiné formy dopravy. Na Den slunce byla v květnu v centru města zprovozněna solární čerpací stanice elektro. Elektrický proud pro toto zařízení pochází z velkoplošného fotovoltaického zařízení na střeše domu Sparkasse. Solární čerpací stanice elektro může být využita denně v nepřetržitém provozu zdarma. Pro pobočkové služební cesty a reklamní prezentace má Waldviertler Sparkasse k dispozici elektromobil (smart fortwo).

13 Unsere Standorte Naše pobočky Filialen in Österreich 3910 Zwettl, Sparkassenplatz 3 Tel.: Waidhofen/Thaya, Hauptplatz 22 Tel.: Allentsteig, Hauptstraße 30 Tel.: Arbesbach, Arbesbach 1/14 Tel.: Bad Großpertholz 6 Tel.: Dobersberg, Sparkassenplatz 11 Tel.: Gföhl, Hauptplatz 6 Tel.: Gmünd, Stadtplatz 42 Tel.: Göpfritz/Wild, Hauptstraße 72 Tel.: Groß Gerungs, Hauptplatz 17 Tel.: Groß-Siegharts, Dr. Rudolf Kraus-Platz 5 Tel.: Gutenbrunn Nr. 152 Tel.: Japons Nr. 6 Tel.: Karlstein/Thaya, Hauptstraße 18 Tel.: Kautzen, Heidenreichsteiner Straße 4 Tel.: Kottes Nr. 18 Tel.: Lichtenau Nr. 27 Tel.: Litschau, Stadtplatz Tel.: Neupölla Nr. 44 Tel.: Ottenschlag, Oberer Markt 23 Tel.: Pöggstall, Hauptplatz 9 Tel.: Raabs/Thaya, Hauptplatz 2 Tel.: Rappottenstein Nr. 8 Tel.: Rastenfeld Nr Schwarzenau, Bundesstraße 21 Tel.: Schweiggers, Hauptplatz 6 Tel.: Vitis, Hauptplatz 33 Tel.: Weitra, Sparkasseplatz 164 Tel.: Repräsentanz Wien 1010 Wien, Seilergasse 6, Stiege 2, Tür 7 Private Banking Zwettl 3910 Zwettl, Hamerlingstraße 2 Tel.: Private Banking Waidhofen/Thaya 3830 Waidhofen/Thaya, Hauptplatz 22 Tel.: SB-Automatenfilialen Weiten 3653 Weiten 54 Allgem. Öffentl. Krankenhaus 3910 Zwettl, Propstei 5 Filialen in der Tschechischen Republik Jindřichův Hradec, Klášterská 126/II, Tel: Dačice, Palackého nám. 31/1 Tel.: Moravské Budějovice, nám. ČSA 39 Tel.: Pelhřimov, Růžová 84 Tel.: Třebíč, Karlovo nám. 53 Tel.: Třeboň, Dukelská 134/I Tel.:

14 Geschäftsentwicklung Vývoj obchodní činnosti Forderungen an Kunden (Mio. ) Pohledávky za klienty 1500 Erweiterte Primärmittel (Mio. ) Primární prostředky , , , , , ,15 EGT (Mio. ) Zisk z běžné činnosti CIR Cost-Income-Ratio ,91 % ,92 % ,84 % Kernkapital (Tier I) Základní kapitál Kernkapitalquote Kvóta základního kapitálu ,00 % ,92 % ,08% 14

15 Außerbilanzielle Kundengelder (Mio. ) Verwaltete Kundeneinlagen (Wertpapiere, Versicherungs- und Bausparguthaben) Podrozvahové vklady klientů Úložky klientů (cenné papíry, pojistky a stavební spoření) , , ,05 ROE ROE ,83 % ,33 % ,29% Eigenmittelquote Kvóta vlastních prostředků Triathlon-Urgestein Alexander Frühwirth ,13 % ,99 % ,24 % Legenda triatlonu Alexander Frühwirth 15

16 Bilanz zum Bilanz zum Rozvaha k Aktiva / Aktiva 2013 Änderung 2012 TEUR in % TEUR Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbank Pokladní hotovost, pohledávky u centrálních bank Forderungen an Kreditinstitute Pohledávky za finančními institucemi Forderungen an Kunden Pohledávky za klienty Wertpapiere Cenné papíry Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen Podíly Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Sonstige Vermögensgegenstände Ostatní investiční majetek Rechnungsabgrenzungsposten Časové rozlišení Bilanzsumme Bilanční suma , , , ,18 1, , , , , , , ,87 1, Aktiva - Posten unter der Bilanz Podrozvahová aktiva Auslandsaktiva Zahraniční aktiva ,

17 Passiva / Pasiva 2013 Änderung 2012 TEUR in % TEUR Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Závazky vůči finančním institucím Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Závazky vůči klientům a) Spareinlagen Vklady b) Sonstige Verbindlichkeiten Ostatní závazky Verbriefte Verbindlichkeiten Upsané závazky Sonstige Verbindlichkeiten Ostatní závazky Rückstellungen Rezervy Fonds für allgemeine Bankrisken Rezervy pro všeobecná rizika Nachrangige Verbindlichkeiten Podřízené závazky Ergänzungskapital Navýšení vlastního jmění Rücklagen Rezervní fondy Bilanzgewinn Dividendy Bilanzsumme Bilanční suma , , ,55 1, , , , , , , , ,87 1, Passiva - Posten unter der Bilanz Podrozvahová pasiva Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken Eventuelní závazky a úvěrová rizika Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften Závazky z jistotních účtů Anrechenbare Eigenmittel lt. BWG 23 Započtené vlastní prostředky dle zákona o bankách Erforderliche Eigenmittel lt. BWG 22 Abs. 1 Požadované vlastní zdroje dle zákona o bankách Auslandspassiva Zahraniční pasiva , , , , ,

18 Gewinn- und Verlustrechnung zum Waldviertler Sparkasse 2013 Bank ag Ein Gewinn- starker und Verlustrechnung partner für die zum region Výkaz zisků a ztrát k Änderung 2012 TEUR in % TEUR Nettozinsertrag (Zinsertrag abzgl. -aufwendungen) Netto úrokové výnosy (Úrokové výnosy bez nákladů) Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen Výnosy z cenných papírů a podílů Betriebswirtschaftlicher Nettozinsertrag Hospodářský čistý úrokový výnos Provisionen abzgl. Aufwendungen und sonstige Erträge Provize náklady a ostatní výnosy Betriebserträge Výnosy z hospodářské činnosti Betriebsaufwendungen (Verwaltungsaufwand, Afa) Provozní náklady (Administrativní výdaje, odpisy) Betriebsergebnis Provozní hospodářský výsledek Wertberichtigung auf Forderungen und Wertpapiere Opravné položky k pohledávkám a cenným papírům, výnosy z cenných papírů Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Zisk z běžné činnosti Steuern Daně , , , , , , , , , , Jahresüberschuss Hospodářský výsledek Dir. Ewald - zisk Höbarth Dir. Ewald Höbarth Dir. Dr. Franz pruckner MBa Vorwort des Vorstandes Vicepředseda představenstva Zwettl, 6. Mai 2014 Der Vorstand Představenstvo Člen představenstva , Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Mag. Michael Hag Wir freuen uns, dass wir Ihnen den Geschäftsbericht Wesentliche aufgabe im Geschäftsjahr 2013 war vom ersten vollen Geschäftsjahr seit der es auch, die Sparkasse für die Herausforderungen Fusion der Waldviertler Sparkasse von 1842 ag mit vorzubereiten, die sich aus der unmittelbar bevorstehenden Umsetzung zahlreicher regularien er- der Sparkasse Waldviertel-Mitte Bank ag zur Waldviertler Sparkasse Bank ag präsentieren Dr. dürfen. Franz Pruckner geben. MBA Wir können mit Stolz sagen, dass der 2012 Vorsitzender des Vorstandes Das Jahr war geprägt von zahlreichen internen und umgesetzte Schritt, zwei starke Sparkassen, die Předseda představenstva externen aufgabenstellungen. Innerbetrieblich galt sich gut ergänzen, zusammen zu führen, bestens es, die organisatorischen rahmenbedingungen anzupassen geglückt ist. Der zusammenschluss sichert nach- bzw. zu optimieren und gleichzeitig die haltig die bestehenden Standorte, die arbeitsplätze Identität im Sinne der Unternehmenskultur zu stärken. Gleichzeitig Gerhard waren Hufnagl auch die Herausforderun- Ewald Höbarth Verbundenheit und Kenntnis Mag. des Michael Umfeldes Haggaran- Vorsitzender-Stv. Vorstandes Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied und somit die Kaufkraft in der region. Die regionale gen des Marktumfeldes bestmöglich zu meistern. tiert den Kunden, dass sie auf einen verlässlichen Člen představenstva

19 organe der WSpK / orgány WSpK Vorstand Vorstandsdirektor Dr. Franz pruckner MBa (Vorsitzender) Vorstandsdirektor Gerhard Hufnagl (Vorsitzender-Stellvertreter) Vorstandsdirektor Ewald Höbarth (Vorstandsmitglied) Vorstandsdirektor Mag. Michael Hag (Vorstandsmitglied) Staatskommissär Bezirkshauptmann Wirkl. Hofrat Dr. Michael Widermann, BH zwettl Staatskommissär-Stellvertreter: Bezirkshauptmann-Stellvertreter Hofrat Dr. Josef Schnabl, BH zwettl Aufsichtsrat Mag. Gerhard adamowitsch, Vorsitzender des aufsichtsrates Kommr rudolf Wunsch, 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des aufsichtsrates Bürgermeister Dir. osr Maximilian Igelsböck, 2. Stellvertreter des Vorsitzenden des aufsichtsrates Mag. Klaus Bauer-Mitterlehner seit Wilhelm Böhm bis rudolf Eigl Bürgermeister prof. Mag. rudolf Mayer Dipl.Kfm. Gerhard nidetzky bis Ing. Erich piringer Bürgermeister Herbert prinz prim. Dr. Johannes püspök Friedrich reiter Franz rupprecht Mag. Dietmar Schimmel Mag. Karl Schwarz Karl zottl seit Bro Josef Layer Br Stephan Gerstl Br Mag. Karl Hölzl Br Franz pfabigan Br Bernd reiter Br andrea Wiesmüller Impressum Für den Inhalt verantwortlich: Dr. Franz pruckner MBa / projektleitung, Konzeption und Text: Manfred Füxl / Grafische Gestaltung: andreas Biedermann / Fotonachweis: Sparkassenarchiv / Gesamtherstellung: Druckerei Janetschek, 3860 Heidenreichstein / Kontaktadresse: Manfred Füxl Tel / (0) , Internet: Impressum za obsah je odpovědný: Dr. Franz pruckner MBa / Vedení projektu, koncepce a text: Manfred Füxl / grafická úprava: andreas Biedermann / Fotodokumentace: archiv Sparkasse / produkce: Druckerei Janetschek, 3860 Heidenreichstein / Kontakty: Manfred Füxl Tel / (0) , Internet: / aus Gründen der Lesefreundlichkeit erlauben wir uns, wenn es um Menschen geht, nicht explizit auch die weibliche Form zu nennen. pro lepší srozumitelnost si dovolujeme uvádět osoby v textu pouze v mužském rodě. 19

20 Waldviertler Sparkasse Bank AG a-3910 zwettl, Sparkassenplatz 3

GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva

GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva GESCHÄFTSBERICHT VýroČní zpráva 2014 Waldviertler Sparkasse Bank AG Ein starker Partner für die Region Dir. Ewald Höbarth Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Mag. Michael Hag Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Ewald Höbarth

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

2006 V Ý R O È N Í Z P R Á V A

2006 V Ý R O È N Í Z P R Á V A VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo představenstva Ohlédneme-li se zpět za růstem v roce 2006, můžeme ho z pohledu banky hodnotit jako úspěšný. S přeměnou naší právní formy na akciovou společnost, změnou

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více

Základy, fungování a výstavba

Základy, fungování a výstavba Gesellschaft für betriebswirtschaftliche Beratung Základy, fungování a výstavba regionálního finančního poolu pro energie - Výsledky studie zadané od ENO - Prof. Dr. rer. pol. habil. Thomas Muche Liberec

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy 19. únor 2013, České Budějovice RegioTalent Regionalisierung ohne Grenzen 1 Zájmové území projektu RegioTalent

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Výroční zpráva 2001 Jahresbericht 2001 Obsah Inhalt 4 6 7 8 11 12 13 15 16 19 22 23 24 II III IV VIII X XII XXIV Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Profil Raiffeisen stavební

Více

94,1 x. 66,1 x. Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s. Výroční zpráva / Geschäftsbericht / 2000. 30,8 x. 42,6 x.

94,1 x. 66,1 x. Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s. Výroční zpráva / Geschäftsbericht / 2000. 30,8 x. 42,6 x. 66,1 x 94,1 x Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s. 30,8 x 107,5 x 42,6 x 24 655 407 3 256 730 5 890 382 5 829 273 20 784 252 21 244 009 17 081 946 17 813 554 4 214 873 14 465 815 1 564 367

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra

V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra Vraky tatrovek se mu pod rukama mění v nablýskané skvosty Poválečný

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GESCHÄFTSBERICHT

VÝROČNÍ ZPRÁVA GESCHÄFTSBERICHT VÝROČNÍ ZPRÁVA GESCHÄFTSBERICHT 2005 OBSAH INHALT Základní údaje o společnosti... 2 Angaben über die Gesellschaft Orgány společnosti... 3 Organe der Gesellschaft Charakteristika akcionářů... 6 Charakteristik

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 1 Obsah 1. Základní informace o pojišťovně... 3 2. Údaje o akcionářích pojišťovny... 7 3. Údaje

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch Německo-český slovník ochrany životního prostředí Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch PAVEL KŘIVKA I. vydání LOXIA Pardubice 2005 Pavel Křivka Obrázek na obálce/titelbild Pavel Křivka 2004 Grafické

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mgr. Eva Podubníčková - AK Viktor Pavlík Vážený pane inženýre, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za zajištění tlumočnice. Oceňujeme Vaši flexibilitu a ochotu. S tlumočnicí Petrou Peškovou jsme byli

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová Němčina pro samouky nejen Alena Nekovářová Lucie Zemanová leda 204 ERSTE LEKTION. LEKCE Guten Tag! Hallo! Im Deutschkurs Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sabine Schulz. Sabine ist mein Vorname,

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Projekty Waldviertel registrační číslo žádosti EU-SB-15CZ10-018 Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Závody psích spřežení Mistrovství Evropy 2010 obec Reingers Musher s Club Long Hair Tails,

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Inhalt. Obsah. Grundangaben über die Gesellschaft 4. Základní údaje o společnosti 4. Orgány společnosti 5. Organe der Gesellschaft 5

Inhalt. Obsah. Grundangaben über die Gesellschaft 4. Základní údaje o společnosti 4. Orgány společnosti 5. Organe der Gesellschaft 5 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Charakteristika hlavních akcionářů 6 Zpráva představenstva 8 Výrok auditora 12 Výsledky hospodaření 14 Bilance 14 Výkaz zisku a ztrát 18 Podrozvaha

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší německy-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší německy-česky Všechno nejlepší : Manželství Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Die allerbesten

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

Představení výsledků činnosti COP

Představení výsledků činnosti COP Představení výsledků činnosti COP Ing. Tomáš Vančura Freistadt17.3.2011 Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy Aktivity COP: Osnova kurzu Osnova transnacionálního výcviku Osnova jazykových

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

KONFERENZ KONFERENCE

KONFERENZ KONFERENCE KONFERENZ 4. Konferenz der Österreichisch-Tschechischen ExpertInnenakademie KONFERENCE 4. konference Česko-rakouské akademie expertů 21./22. Juni 2007, Brünn 21./22. června 2007, Brno Hotel Continental

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky (Schul-)Stress? (Školní) stres? Inhalt / Obsah 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit 2. Humorforschung Entwicklung und Erkenntnisse 3. Mit Humor gegen Stress Tools und Techniken 1. Stres a

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo

Více

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen Informace AOK pro české příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA organizační složky Waldviertler Sparkasse Bank AG OBCHODNÍ ROK 2013 1/36

VÝROČNÍ ZPRÁVA organizační složky Waldviertler Sparkasse Bank AG OBCHODNÍ ROK 2013 1/36 Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakousko Organizační složka v ČR zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích dne 25.10.1993, oddíl A, vožka 2482:

Více

ELTODO dopravní systémy s. r. o.

ELTODO dopravní systémy s. r. o. ELTODO dopravní systémy s. r. o. (ELTODO Verkehrssysteme GmbH) Prag, 16.12.2010 ELTODO Gruppe Energieverteilung Energieerzeugung Verkehrsinfrastruktur Öffentliche Beleuchtung Schwachstromtechnik Eigene

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Ve dnech od 27.11. - 02.12.se uskutečnila návštěva 26 studentů a 4 pedagogů Evangelické akademie Brno ve Stuttgartu.

Více

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE - 2 - ÚČASTNÍCI TURNAJE: Rakouské, české, anglické, německé, irské, lucemburské, slovenské, slovinské fotbalové kluby atd. STRAVOVÁNÍ: O fyzickou pohodu hráčů, fanoušků a diváků bude dobře postaráno v

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í VAŘENÍ A P EČE N Í 06/2014 273 Kramerwirt Trouba Kramerwirt popis obj. č. cena Dvířka k troubě Kramerwirt 10700 42.000,00 Připojení kouřovodu ø 180 mm 10703 7.112,00 Vymetací dvířka 1½ - kachle s litinovým

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

Výroční zpráva 2003 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2003 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2003 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Basiskennzahlen (tis. Kč CZK Tsd.) 2003 2002 2001 2000 1999 Předepsané pojistné Vorgeschriebene Prämie 2 454 191 1 795 879 1 455

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Tel.: +49 71 31 / 57 54 12, Mobil: +49 173 / 4 18 88 35. http://invest-motz.de / MartinMotz@dvag.de

Tel.: +49 71 31 / 57 54 12, Mobil: +49 173 / 4 18 88 35. http://invest-motz.de / MartinMotz@dvag.de Vermögensberater Freier Handelsvertreter für Finanzierungen und Investmentfonds Gebundener Vermittler für Versicherungen Registriert bei der IHK Heilbronn Martin Motz Badener Str. 152/1, D-74074 Heilbronn

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice

Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice Konference Nové směry v železniční dopravě 14. června 2011 František Vichta odbor veřejn ejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike!

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike! Liebe Ulrike! Prag, den 2. Juli Vielen Dank für deinen Brief und die Fotos von deiner Familie, euerem Haus und Garten. Auch wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Wir das heißt meine Eltern,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více