GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva"

Transkript

1 GESCHÄFTSBERICHT VýroČní zpráva 2013

2 Waldviertler Sparkasse Bank AG Ein starker Partner für die Region Dir. Ewald Höbarth Dir. Dr. Franz Pruckner MBA Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Mag. Michael Hag 2 Vorwort des Vorstandes Wir freuen uns, dass wir Ihnen den Geschäftsbericht vom ersten vollen Geschäftsjahr seit der Fusion der Waldviertler Sparkasse von 1842 AG mit der Sparkasse Waldviertel-Mitte Bank AG zur Waldviertler Sparkasse Bank AG präsentieren dürfen. Das Jahr war geprägt von zahlreichen internen und externen Aufgabenstellungen. Innerbetrieblich galt es, die organisatorischen Rahmenbedingungen anzupassen bzw. zu optimieren und gleichzeitig die Identität im Sinne der Unternehmenskultur zu stärken. Gleichzeitig waren auch die Herausforderungen des Marktumfeldes bestmöglich zu meistern. Wesentliche Aufgabe im Geschäftsjahr 2013 war es auch, die Sparkasse für die Herausforderungen vorzubereiten, die sich aus der unmittelbar bevorstehenden Umsetzung zahlreicher Regularien ergeben. Wir können mit Stolz sagen, dass der 2012 umgesetzte Schritt, zwei starke Sparkassen, die sich gut ergänzen, zusammen zu führen, bestens geglückt ist. Der Zusammenschluss sichert nachhaltig die bestehenden Standorte, die Arbeitsplätze und somit die Kaufkraft in der Region. Die regionale Verbundenheit und Kenntnis des Umfeldes garantiert den Kunden, dass sie auf einen verlässlichen

3 finanziellen Nahversorger vertrauen können und dass sich die Entscheidungsträger in ihrer Sparkasse vor Ort befinden. Auch im benachbarten Tschechien nutzen und schätzen vor allem die Kommerz- und Landwirtschaftskunden verstärkt die Vorteile einer professionellen und individuellen Betreuung. Die Bilanzsumme konnte um 33,9 Mio. Euro auf 1.844,6 Mio. Euro erhöht werden. Dies entspricht einer Steigerung von 1,87 %. Dass Sparen weiterhin voll im Trend liegt, beweist der Zuwachs an Einlagen (Verbindlichkeiten gegenüber Kunden) um 3,55 % auf 1.249,8 Mio. Euro. Diese Steigerung spiegelt auch das Vertrauen unserer Kunden in die Stabilität und die Sicherheit unseres Geschäftsmodelles wider. Trotz eines nach wie vor von Vorsicht geprägten Investitionsverhaltens der regionalen Wirtschaft sowie der Privatkunden konnte das Kreditvolumen (Forderungen an Kunden) um 2,18% auf 1.217,3 Mio. Euro gesteigert werden. Unsere 6 Zweigstellen in den Regionen Südböhmen, Südmähren und Kreis Hochland weisen im Jahr 2013 eine erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung auf. Rund Neukunden haben sich 2013 von der Beratungsqualität und dem Produktangebot überzeugt. Zum Ende des Geschäftsjahres beschäftigte die Sparkasse 422 Mitarbeiter, davon 380 Angestellte und 42 Arbeiter. Die sehr hohe Kapitalausstattung und die gute Liquiditätssituation ermöglichen es der Sparkasse, auch künftig ein verlässlicher Partner für unsere Kunden und die Menschen in der Region zu sein. Als Mitglied der Sparkassengruppe profitieren die Kunden zusätzlich von der Sicherheit dieses Verbundes. Die Waldviertler Sparkasse nimmt seit 2009 an der kontinuierlich durchgeführten Qualitätsbefragung der Erste Bank-Sparkassen-Gruppe teil. Auch 2013 gaben die Kunden der Waldviertler Sparkasse Bank AG wieder eine ausgezeichnete Bewertung, deutlich über dem Durchschnitt der niederösterreichischen Mitbewerber. Dieses Ergebnis ist für uns eine besondere Auszeichnung und gleichzeitig Ansporn, sich noch intensiver für die Region zu engagieren und unser Versprechen In jeder Beziehung zählen die Menschen noch stärker zu leben. Die Waldviertler Sparkasse ist seit vielen Jahren in der Tschechischen Republik tätig und feiert 2014 in der Stadt Jindřichův Hradec, dem Hauptsitz in Tschechien, das 20jährige Bestandsjubiläum. Diese Feierlichkeiten werden mit speziellen Produktangeboten unterstützt. Es ist uns ganz besonders wichtig, für das Jahr 2013 allen unseren Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und den Funktionären für ihr Vertrauen, ihre Treue und ihren vorbildlichen Einsatz Danke zu sagen. Sie alle haben damit die Basis für den guten Geschäftserfolg gelegt. Das Geschäftsjahr 2014 ist mit laufenden Herausforderungen verbunden und wird mit den guten Voraussetzungen der Waldviertler Sparkasse Bank AG eine positive Entwicklung nehmen. Dr. Franz Pruckner MBA Vorsitzender des Vorstandes Gerhard Hufnagl Vorsitzender-Stv. des Vorstandes Ewald Höbarth Vorstandsmitglied Mag. Michael Hag Vorstandsmitglied 3

4 Internationales Rollstuhl-Tennis-Turnier in Groß-Siegharts Mezinárodní tenisový turnaj vozíčkářů v Groß-Siegharts 4

5 Waldviertler Sparkasse Bank AG Silný partner regionu Jsme rádi, že Vám smíme představit výroční zprávu za první úplný obchodní rok od fúze Waldviertler Sparkasse von 1842 AG se Sparkasse Waldviertel- Mitte Bank AG do Waldviertler Sparkasse Bank AG. Tento rok se vyznačoval početnými interními a externími úkoly. Interní úkoly spočívaly v adaptování příp. optimalizaci organizačních rámcových podmínek a současném posílení identity ve smyslu podnikové kultury. Zároveň musely být také co nejlépe zvládnuty výzvy tržního prostředí. Důležitým úkolem v obchodním roce 2013 bylo také připravit Sparkasse na výzvy plynoucí z nadcházejícího zavedení početných regulací. Hrdě můžeme říci, že se krok provedený v roce 2012, a to spojení dvou silných Sparkasse, které se dobře doplňují, naprosto vydařil. Sloučení zajistí i do budoucna stávající obchodní a pracovní místa, a tím také podporu regionu. Regionální propojení a znalost tohoto prostředí garantuje klientům důvěru ve spolehlivého finančního partnera. Další výhodu představuje i to, že se nositelé rozhodnutí nacházejí v místě jejich Sparkasse. I v sousedním Česku stávající klienti využívají a cení si výhod plynoucích z profesionální a individuální správy úvěrů v oblasti komerční a zemědělské. Morava a Kraj Vysočina vykázalo v roce 2013 potěšitelný hospodářský vývoj. Zhruba 1800 nových klientů se v roce 2013 přesvědčilo o kvalitě poradenství a produktové nabídky. Ke konci obchodního roku zaměstnávala Sparkasse 422 zaměstnanců, z toho 380 bankovních úředníků a 42 ostatních zaměstnanců. Vysoké kapitálové vybavení a dobrá likvidní situace umožňují Sparkasse být i v budoucnu spolehlivým partnerem pro naše klienty a obyvatele regionu. Na základě členství v Sparkassengruppe profitují klienti navíc z jistot plynoucích z tohoto spojení. Waldviertler Sparkasse se od roku 2009 trvale podílí na kvalitativních průzkumech z Erste Bank- Sparkassen-Gruppe. I v roce 2013 opět udělili klienti Waldviertler Sparkasse Bank AG výborné hodnocení, výrazně nad průměrem dolnorakouských konkurentů. Tento výsledek je pro nás zvláštním vyznamenáním a zároveň podnětem pro ještě vyšší angažovanost v regionu a naplnění našeho slibu Region potřebuje regionální banku. Bilanční suma mohla být navýšena o 33,9 mil. euro na 1.844,6 mil. euro. To odpovídá růstu ve výši 1,87 %. To, že je spoření i nadále trendem, dokazuje přírůstek vkladů (závazků vůči klientům) o 3,55 % na 1.249,8 mil. euro. Tento růst odráží také důvěru našich klientů ve stabilitu a jistotu našeho obchodního modelu. Navzdory velmi opatrnému investičnímu chování regionální ekonomiky, stejně jako privátních klientů, mohl být objem úvěrů (pohledávek vůči klientům) zvýšen o 2,18% na 1.217,3 mil. euro. Našich 6 poboček v regionech jižní Čechy, jižní Waldviertler Sparkasse je v České republice činná již po mnoho let. V roce 2014 slaví dvacetileté jubileum svého působení. Tato slavnostní událost je doprovázena mnoha speciálními produkty. Pro nás je obzvláště důležité poděkovat našim klientům, obchodním partnerům, zaměstnancům a orgánům banky za jejich důvěru, věrnost a příkladné nasazení. Všichni tímto položili základy pro další obchodní úspěch. Obchodní rok 2014 je spojen s mnoha výzvami a bude se kvůli dobrým předpokladům Waldviertler Sparkasse Bank AG vyznačovat pozitivním vývojem. Dr. Franz Pruckner MBA Předseda představenstva Gerhard Hufnagl Vicepředseda představenstva Ewald Höbarth Člen představenstva Mag. Michael Hag Člen představenstva 5

6 Partner vieler Vereine und Initiativen in der Region Der erste Platz beim grenzüberschreitenden Hobby- Basketballturnier ging an die Mannschaft aus Jindřichův Hradec. První místo přeshraničního basketbalového amatérského turnaje získalo mužstvo z Jindřichova Hradce. Auch der Profiverein BK Lions wird durch die Übernahme von Spielpatronanzen unterstützt. Přijetím patronace je podporován i profesionální spolek BK Lions. Sparkasse.running wird in der gesamten Region schon bei allen Laufveranstaltungen mit der Laufinitiative der Sparkassen in Verbindung gebracht. Prostřednictvím běžecké iniciativy je Sparkasse. running spojen již se všemi běžeckými akcemi konanými v celém regionu. Die Sparkasse Schülerliga Fußball und Volleyball bringt seit 1975 jedes Jahr hunderte Buben und Mädchen in Bewegung. Viele davon sind dann weiterhin in Vereinen aktiv tätig (1. Landesliga: SPU Sparkasse Zwettl Volleyball und USG Groß-Siegharts) Díky žákovské fotbalové a volejbalové lize Sparkasse sportují stovky chlapců a děvčat již od roku Mnoho z nich je potom aktivních i nadále v dalších úrovních (1. Zemská liga: SPU Sparkasse Zwettl volejbal a USG Groß-Siegharts) Die Kreativklassen der Neuen Mittelschule Waidhofen/Thaya erhielten neue T-Shirts und die Sportklassen neue Dressen und Rucksäcke. Výtvarné třídy nové střední školy Waidhofen/Thaya obdržely nová trička a sportovní třídy dresy a batohy. 6

7 Partner mnoha spolků a iniciativ v regionu Der Multifunktionssaal sparkasse.event.raum im Zentrum von Zwettl wurde im Rahmen eines Festaktes eröffnet und seiner Bestimmung übergeben. Multifunkční sál sparkasse.event.raum v centru Zwettlu byl v rámci slavnostní akce otevřen a předán k plnění jeho účelů. Die sechste Auflage der Ski-Tellenge in Waidhofen/Thaya war eine riesige Ski- Party. Erstmals wurde auch das Sparkasse Biathlonrennen ausgetragen. Die Sparkasse als Hauptsponsor stellte natürlich im Staffelbewerb auch eine prominente Mannschaft. Šesté konání akce Ski-Tellenge ve Waidhofenu/Thaya se stalo jednou velkou lyžařskou party. Poprvé se konal Sparkasse běh biatlonu. Sparkasse jako hlavní sponzor byla samozřejmě zastoupena ve štafetě prominentním mužstvem. Das Waldviertler Sparkasse Ballonteam nahm an der Staatsmeisterschaft teil und präsentierte sich auch bei der Nacht der Ballone in Waidhofen/Thaya. Waldviertler Sparkasse Ballonteam se zúčastnil státní soutěže letu balónů a prezentoval se také při příležitostí Noci balónů ve Waidhofenu/Thaya. 7

8 Unsere Kunden unsere Partner Wirtschaft trifft Politik Empfang mit Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll bei Waldviertelpur in Wien. Ekonomika se setkává s politikou recepce se zemským hejtmanem Dr. Erwinem Pröllem v rámci akce Waldviertelpur ve Vídni. Wertpapierinformationsabende in Zusammenarbeit mit der Erste-Sparinvest KAG in Waidhofen/Thaya, Zwettl und Gföhl. Informační večery týkající se cenných papírů ve spolupráci s Erste-Sparinvest KAG ve Waidhofenu/ Thaya, Zwettlu a Gföhlu. 8 Weintaufe in Zwettl. Weinpate war der Kaufmännische Direktor des ORF, Mag. Richard Grasl. Křest vín ve Zwettlu. Kmotr vína Kfm. Dir. ORF Mag. Richard Grasl. Regionales Geschenk am Weltspartag in Kooperation mit der Firma Hellerschmid: Marillenmarmelade mit Waldviertler Graumohn. Regionální dárek k příležitosti Světového dne spoření: Meruňková marmeláda s mákem z oblasti Waldviertel.

9 Naši klienti naši partneři Oktoberfest trifft Weltspartag in Waidhofen an der Thaya. Oktoberfest společně se Světovým dnem spoření ve Waidhofenu an der Thaya. Kabarettabend in Zusammenarbeit mit der s Versicherung. Herbert Steinböck & Thomas M. Strobl mit dem Programm Tralala in Zwettl und Waidhofen/Thaya. Kabaretní večer ve spolupráci s pojišťovnou s Versicherung. Herbert Steinböck & Tomas M. Strobl s programem Tralala ve Zwettlu a Waidhofenu/ Thaya. Farm des Jahres 2013 Farma roku 2013 Die Aktivitäten für das 20jährige Bestandsjubiläum in Tschechien haben am Stadtplatz von Jindřichův Hradec mit einem Eisskulpturenwettbewerb begonnen. Oslavy dvacetiletého jubilea působení v Česku začaly na náměstí v Jindřichově Hradci soutěží Sochy z ledu. Die Abteilungsleiterin für Landwirtekunden, Frau Marcela Pouzarová, hat zusammen mit der ehemaligen tschechischen Landwirtschaftministerin und Vertreterin bei der EU, Milena Vicenová, den zweiten Preis an die Familie Hájek überreicht. Diese Landwirtefamilie beschäftigt sich mit der Rinderzucht und dem Kartoffelanbau. Vedoucí zemědělských úvěrů Sparkasse Marcela Pouzarová spolu s bývalou ministryní zemědělství a velvyslankyní při EU Milenou Vicenovou vyhlásily druhé místo soutěže soukromých zemědělců. Ze stříbra se radovala početná rodina Hájkových, která se na své malebné farmě v Jeníkově na Vlašimsku zabývá zejména pěstováním brambor, chovem masného skotu a prodejem hovězího masa bedýnkovou metodou. 9

10 Unsere Mitarbeiter unser wertvollstes Potential Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat für die Waldviertler Sparkasse einen sehr hohen Stellenwert. Wir wollen der attraktivste Arbeitgeber im Lebensraum sein. Seit 2010 ist die Sparkasse mit dem staatlichen Gütezeichen Familienfreundlichkeit im Beruf vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend ausgezeichnet. Die neuerliche Zertifikatsverleihung erfolgte am 19. November 2013 durch Bundesminister Dr. Reinhold Mitterlehner. Velkou váhu má pro Waldviertler Sparkasse možnost sloučení zaměstnání a péče o rodinu. Chceme být nejatraktivnějším zaměstnavatelem v oblasti našeho působení. Od roku 2010 je Sparkasse oceněna státním vyznamenáním Familienfreundlichkeit im Beruf od Spolkového ministerstva hospodářství. Poslední udílení certifikátů proběhlo 19. listopadu 2013 ministrem Dr. Reinholdem Mitterlehnerem. Die Mitarbeiter sind auch sportlich sehr aktiv und bereit zu helfen. Eine große Anzahl aus Österreich und Tschechien nahm an den Benefizläufen im Rahmen der Sparkasse Stadtläufe in Zwettl und Waidhofen/Thaya teil. Zaměstnanci jsou také velice aktivní ve sportu a kdykoliv připraveni pomoci. Vysoký počet zaměstnanců z Rakouska a Česka se zúčastnil Běhů městy Zwettl a Waidhofen/Thaya organizovanými Sparkasse. 10 Die Filiale Třebíč hat mit einer Mannschaft beim Charity- Baseball-Turnier für das Krankenhaus Třebíč teilgenommen. Es wurde dabei ein Rekordbetrag von CZK ,-- für das Krankenhaus erspielt. Pobočka Třebíč se zúčastnila se svým mužstvem charitativního baseballového zápasu pro třebíčskou nemocnici. Přitom byl dosažen rekordní výtěžek pro nemocnici ve výši Kč ,--.

11 Naši zaměstnanci náš nejcennější potenciál Zum bereits 2. Mal fand der Babybrunch in Zwettl statt. Eingeladen waren die jungen Mütter in Karenz und die Gattinnen der jungen Sparkassen-Väter sowie der Nachwuchs im Alter von 0 3 Jahren. Již podruhé se ve Zwettlu konal tzv. Babybrunch, tedy pozdní snídaně s dětmi. Pozvány byly zaměstnankyně na mateřské a manželky zaměstnanců Sparkasse s dětmi ve věku 0 3 let. Im Rahmen einer Feierstunde wurden Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt und zwei Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. V rámci malé oslavy se dostalo pocty zaměstnancům za jejich dlouholetou podnikovou věrnost a tímto jsme se rozloučili se dvěma kolegy odcházejícími do penze. Kunden sind in der Waldviertler Sparkasse sicher aufgehoben. Die Mitarbeiter absolvieren laufend Erste Hilfe Grundausbildungen (16 Stunden Kurs) beziehungsweise Auffrischungskurse. Zaměstnanci absolvují průběžně kurs první pomoci - základní vzdělání (16-ti hodinový kurs) příp. doplňující kurzy. V této oblasti je o klienty dobře postaráno. Ein Mal im Jahr haben alle Mitarbeiter der Waldviertler Sparkasse die Möglichkeit zum gemeinsamen Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch in gemütlicher Runde. Das Sommerfest der Waldviertler Sparkasse findet abwechselnd in Österreich und Tschechien statt. Jednou v roce mají všichni zaměstnanci Waldviertler Sparkasse možnost ke společnému seznámení a výměně zkušeností v úzkém kruhu. Letní slavnost Waldviertler Sparkasse se koná střídavě v Rakousku a v Česku. 11

12 Investitionen in die Zukunft Investice do budoucna Die SB-Zone ist mit Ein- und Auszahlungsautomat inkl. Sparbuchfunktion, Überweisungsterminal, Kontoauszugsdrucker und Münzzähler modernst ausgestattet und wird im Außenbereich durch einen Bankomat ergänzt. Der Standort umfasst vier Geschäftsräumlichkeiten und vier Wohneinheiten, wobei bei der Errichtung besonders auf die Energieeffizienz geachtet wurde. Die neu errichtete Filiale in Vitis verbindet modernste Technik mit angenehmen Raumklima. Lichtdurchflutete helle Räume, modernste Technik, reichlich Platz sowie eine angenehme, persönliche und trotzdem diskrete Atmosphäre sind die Merkmale der neuen Sparkassenfiliale. Die Kundenzufriedenheit soll durch die Umbaumaßnahmen noch weiter gesteigert werden. Um die Frequenz der Kunden besser und diskreter abwickeln zu können, wurden im Erdgeschoss des neu erbauten Büro- und Wohngebäudes die Räumlichkeiten für den Bankbetrieb errichtet. Nově zařízená pobočka Vitis spojuje moderní techniku s příjemnou atmosférou. Prosvětlené místnosti, nejmodernější technika, dostatek místa, stejně jako příjemná, osobní a přitom diskrétní atmosféra. Tímto se vyznačuje nová pobočka Sparkasse. Spokojenost klientů má být těmito stavebními úpravami ještě zvýšena. Za účelem lepší a diskrétnější obsluhy klientů byly v přízemí nově postaveného kancelářského a bytového domu zřízeny prostory pro bankovní provoz. Samoobslužná zóna je moderně vybavena bankomatem sloužícím k vybírání a ukládání peněz, včetně funkce vkladní knížky, převodního terminálu, tisku výpisů z účtu a počítačky mincí, venkovní část je vybavena bankomatem. Obchodní místo zahrnuje obchodní prostory a čtyři bytové jednotky, přičemž při zařizování bylo dbáno především na úsporu energie. Fotovoltaik-Anlage am Dach des Sparkassenhauses kommt. Die Solar-Elektrotankstelle kann täglich rund um die Uhr kostenlos benutzt werden. Für Filial-Dienstfahrten und für Werbeauftritte steht in der Waldviertler Sparkasse ein elektrobetriebenes Fahrzeug (smart fortwo) zur Verfügung. 12 Auch in Umweltbereichen ist die Waldviertler Sparkasse Vorbild. Öko-Strom ist der Sprit für die Zukunft. Daher setzt die Sparkasse in Zwettl Impulse in Sachen e-mobilität und nachhaltige Fortbewegungsformen. Am Tag der Sonne wurde im Mai die Solar-Stromtankstelle im Stadtzentrum in Betrieb genommen. Der Strom für diese Anlage ist ein Sonnen-Umweltstrom, der von der großflächigen I v oblasti ochrany životního prostředí jde Waldviertler Sparkasse příkladem. Eko-proud je pohon pro budoucnost. Proto podporuje Sparkasse ve Zwettlu e-mobilitu a jiné formy dopravy. Na Den slunce byla v květnu v centru města zprovozněna solární čerpací stanice elektro. Elektrický proud pro toto zařízení pochází z velkoplošného fotovoltaického zařízení na střeše domu Sparkasse. Solární čerpací stanice elektro může být využita denně v nepřetržitém provozu zdarma. Pro pobočkové služební cesty a reklamní prezentace má Waldviertler Sparkasse k dispozici elektromobil (smart fortwo).

13 Unsere Standorte Naše pobočky Filialen in Österreich 3910 Zwettl, Sparkassenplatz 3 Tel.: Waidhofen/Thaya, Hauptplatz 22 Tel.: Allentsteig, Hauptstraße 30 Tel.: Arbesbach, Arbesbach 1/14 Tel.: Bad Großpertholz 6 Tel.: Dobersberg, Sparkassenplatz 11 Tel.: Gföhl, Hauptplatz 6 Tel.: Gmünd, Stadtplatz 42 Tel.: Göpfritz/Wild, Hauptstraße 72 Tel.: Groß Gerungs, Hauptplatz 17 Tel.: Groß-Siegharts, Dr. Rudolf Kraus-Platz 5 Tel.: Gutenbrunn Nr. 152 Tel.: Japons Nr. 6 Tel.: Karlstein/Thaya, Hauptstraße 18 Tel.: Kautzen, Heidenreichsteiner Straße 4 Tel.: Kottes Nr. 18 Tel.: Lichtenau Nr. 27 Tel.: Litschau, Stadtplatz Tel.: Neupölla Nr. 44 Tel.: Ottenschlag, Oberer Markt 23 Tel.: Pöggstall, Hauptplatz 9 Tel.: Raabs/Thaya, Hauptplatz 2 Tel.: Rappottenstein Nr. 8 Tel.: Rastenfeld Nr Schwarzenau, Bundesstraße 21 Tel.: Schweiggers, Hauptplatz 6 Tel.: Vitis, Hauptplatz 33 Tel.: Weitra, Sparkasseplatz 164 Tel.: Repräsentanz Wien 1010 Wien, Seilergasse 6, Stiege 2, Tür 7 Private Banking Zwettl 3910 Zwettl, Hamerlingstraße 2 Tel.: Private Banking Waidhofen/Thaya 3830 Waidhofen/Thaya, Hauptplatz 22 Tel.: SB-Automatenfilialen Weiten 3653 Weiten 54 Allgem. Öffentl. Krankenhaus 3910 Zwettl, Propstei 5 Filialen in der Tschechischen Republik Jindřichův Hradec, Klášterská 126/II, Tel: Dačice, Palackého nám. 31/1 Tel.: Moravské Budějovice, nám. ČSA 39 Tel.: Pelhřimov, Růžová 84 Tel.: Třebíč, Karlovo nám. 53 Tel.: Třeboň, Dukelská 134/I Tel.:

14 Geschäftsentwicklung Vývoj obchodní činnosti Forderungen an Kunden (Mio. ) Pohledávky za klienty 1500 Erweiterte Primärmittel (Mio. ) Primární prostředky , , , , , ,15 EGT (Mio. ) Zisk z běžné činnosti CIR Cost-Income-Ratio ,91 % ,92 % ,84 % Kernkapital (Tier I) Základní kapitál Kernkapitalquote Kvóta základního kapitálu ,00 % ,92 % ,08% 14

15 Außerbilanzielle Kundengelder (Mio. ) Verwaltete Kundeneinlagen (Wertpapiere, Versicherungs- und Bausparguthaben) Podrozvahové vklady klientů Úložky klientů (cenné papíry, pojistky a stavební spoření) , , ,05 ROE ROE ,83 % ,33 % ,29% Eigenmittelquote Kvóta vlastních prostředků Triathlon-Urgestein Alexander Frühwirth ,13 % ,99 % ,24 % Legenda triatlonu Alexander Frühwirth 15

16 Bilanz zum Bilanz zum Rozvaha k Aktiva / Aktiva 2013 Änderung 2012 TEUR in % TEUR Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbank Pokladní hotovost, pohledávky u centrálních bank Forderungen an Kreditinstitute Pohledávky za finančními institucemi Forderungen an Kunden Pohledávky za klienty Wertpapiere Cenné papíry Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen Podíly Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Sonstige Vermögensgegenstände Ostatní investiční majetek Rechnungsabgrenzungsposten Časové rozlišení Bilanzsumme Bilanční suma , , , ,18 1, , , , , , , ,87 1, Aktiva - Posten unter der Bilanz Podrozvahová aktiva Auslandsaktiva Zahraniční aktiva ,

17 Passiva / Pasiva 2013 Änderung 2012 TEUR in % TEUR Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Závazky vůči finančním institucím Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Závazky vůči klientům a) Spareinlagen Vklady b) Sonstige Verbindlichkeiten Ostatní závazky Verbriefte Verbindlichkeiten Upsané závazky Sonstige Verbindlichkeiten Ostatní závazky Rückstellungen Rezervy Fonds für allgemeine Bankrisken Rezervy pro všeobecná rizika Nachrangige Verbindlichkeiten Podřízené závazky Ergänzungskapital Navýšení vlastního jmění Rücklagen Rezervní fondy Bilanzgewinn Dividendy Bilanzsumme Bilanční suma , , ,55 1, , , , , , , , ,87 1, Passiva - Posten unter der Bilanz Podrozvahová pasiva Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken Eventuelní závazky a úvěrová rizika Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften Závazky z jistotních účtů Anrechenbare Eigenmittel lt. BWG 23 Započtené vlastní prostředky dle zákona o bankách Erforderliche Eigenmittel lt. BWG 22 Abs. 1 Požadované vlastní zdroje dle zákona o bankách Auslandspassiva Zahraniční pasiva , , , , ,

18 Gewinn- und Verlustrechnung zum Waldviertler Sparkasse 2013 Bank ag Ein Gewinn- starker und Verlustrechnung partner für die zum region Výkaz zisků a ztrát k Änderung 2012 TEUR in % TEUR Nettozinsertrag (Zinsertrag abzgl. -aufwendungen) Netto úrokové výnosy (Úrokové výnosy bez nákladů) Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen Výnosy z cenných papírů a podílů Betriebswirtschaftlicher Nettozinsertrag Hospodářský čistý úrokový výnos Provisionen abzgl. Aufwendungen und sonstige Erträge Provize náklady a ostatní výnosy Betriebserträge Výnosy z hospodářské činnosti Betriebsaufwendungen (Verwaltungsaufwand, Afa) Provozní náklady (Administrativní výdaje, odpisy) Betriebsergebnis Provozní hospodářský výsledek Wertberichtigung auf Forderungen und Wertpapiere Opravné položky k pohledávkám a cenným papírům, výnosy z cenných papírů Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Zisk z běžné činnosti Steuern Daně , , , , , , , , , , Jahresüberschuss Hospodářský výsledek Dir. Ewald - zisk Höbarth Dir. Ewald Höbarth Dir. Dr. Franz pruckner MBa Vorwort des Vorstandes Vicepředseda představenstva Zwettl, 6. Mai 2014 Der Vorstand Představenstvo Člen představenstva , Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Mag. Michael Hag Wir freuen uns, dass wir Ihnen den Geschäftsbericht Wesentliche aufgabe im Geschäftsjahr 2013 war vom ersten vollen Geschäftsjahr seit der es auch, die Sparkasse für die Herausforderungen Fusion der Waldviertler Sparkasse von 1842 ag mit vorzubereiten, die sich aus der unmittelbar bevorstehenden Umsetzung zahlreicher regularien er- der Sparkasse Waldviertel-Mitte Bank ag zur Waldviertler Sparkasse Bank ag präsentieren Dr. dürfen. Franz Pruckner geben. MBA Wir können mit Stolz sagen, dass der 2012 Vorsitzender des Vorstandes Das Jahr war geprägt von zahlreichen internen und umgesetzte Schritt, zwei starke Sparkassen, die Předseda představenstva externen aufgabenstellungen. Innerbetrieblich galt sich gut ergänzen, zusammen zu führen, bestens es, die organisatorischen rahmenbedingungen anzupassen geglückt ist. Der zusammenschluss sichert nach- bzw. zu optimieren und gleichzeitig die haltig die bestehenden Standorte, die arbeitsplätze Identität im Sinne der Unternehmenskultur zu stärken. Gleichzeitig Gerhard waren Hufnagl auch die Herausforderun- Ewald Höbarth Verbundenheit und Kenntnis Mag. des Michael Umfeldes Haggaran- Vorsitzender-Stv. Vorstandes Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied und somit die Kaufkraft in der region. Die regionale gen des Marktumfeldes bestmöglich zu meistern. tiert den Kunden, dass sie auf einen verlässlichen Člen představenstva

19 organe der WSpK / orgány WSpK Vorstand Vorstandsdirektor Dr. Franz pruckner MBa (Vorsitzender) Vorstandsdirektor Gerhard Hufnagl (Vorsitzender-Stellvertreter) Vorstandsdirektor Ewald Höbarth (Vorstandsmitglied) Vorstandsdirektor Mag. Michael Hag (Vorstandsmitglied) Staatskommissär Bezirkshauptmann Wirkl. Hofrat Dr. Michael Widermann, BH zwettl Staatskommissär-Stellvertreter: Bezirkshauptmann-Stellvertreter Hofrat Dr. Josef Schnabl, BH zwettl Aufsichtsrat Mag. Gerhard adamowitsch, Vorsitzender des aufsichtsrates Kommr rudolf Wunsch, 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des aufsichtsrates Bürgermeister Dir. osr Maximilian Igelsböck, 2. Stellvertreter des Vorsitzenden des aufsichtsrates Mag. Klaus Bauer-Mitterlehner seit Wilhelm Böhm bis rudolf Eigl Bürgermeister prof. Mag. rudolf Mayer Dipl.Kfm. Gerhard nidetzky bis Ing. Erich piringer Bürgermeister Herbert prinz prim. Dr. Johannes püspök Friedrich reiter Franz rupprecht Mag. Dietmar Schimmel Mag. Karl Schwarz Karl zottl seit Bro Josef Layer Br Stephan Gerstl Br Mag. Karl Hölzl Br Franz pfabigan Br Bernd reiter Br andrea Wiesmüller Impressum Für den Inhalt verantwortlich: Dr. Franz pruckner MBa / projektleitung, Konzeption und Text: Manfred Füxl / Grafische Gestaltung: andreas Biedermann / Fotonachweis: Sparkassenarchiv / Gesamtherstellung: Druckerei Janetschek, 3860 Heidenreichstein / Kontaktadresse: Manfred Füxl Tel / (0) , Internet: Impressum za obsah je odpovědný: Dr. Franz pruckner MBa / Vedení projektu, koncepce a text: Manfred Füxl / grafická úprava: andreas Biedermann / Fotodokumentace: archiv Sparkasse / produkce: Druckerei Janetschek, 3860 Heidenreichstein / Kontakty: Manfred Füxl Tel / (0) , Internet: / aus Gründen der Lesefreundlichkeit erlauben wir uns, wenn es um Menschen geht, nicht explizit auch die weibliche Form zu nennen. pro lepší srozumitelnost si dovolujeme uvádět osoby v textu pouze v mužském rodě. 19

20 Waldviertler Sparkasse Bank AG a-3910 zwettl, Sparkassenplatz 3