VÍTEJTE NA VÝROČNÍ TISKOVÉ KONFERENCI SKUPINY RWE V ČESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍTEJTE NA VÝROČNÍ TISKOVÉ KONFERENCI SKUPINY RWE V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 VÍTEJTE NA VÝROČNÍ TISKOVÉ KONFERENCI SKUPINY RWE V ČESKÉ REPUBLICE Praha 5. května 2011 STRANA 1

2 REKLAMNÍ SPOT STRANA 2

3 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2010 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Transgas, a.s. STRANA 3

4 MILNÍKY ROKU 2010 PRO SKUPINU RWE V ČR RWE TRANSGAS REGIONÁLNÍ PLYNÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE REGIONÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI NET4GAS > Velké rozpětí mezi cenami ropy a zemního plynu vedlo ke znevýhodnění dlouhodobých kontraktů vůči nákupům zemního plynu na spotových trzích > Intenzivní konkurence na trhu vedla ke ztrátám zákazníků, tržby z prodeje plynu ale pozitivně ovlivnilo nadprůměrně chladné počasí > Velký objem zemního plynu dostupný na spotových trzích i v zimních měsících způsobil pokles poptávky po uskladňovacích kapacitách a vedl k poklesu cen za uskladnění > Narůstají ztráty způsobené černými odběry zemního plynu > Přes zdlouhavé povolovací řízení úspěšně pokračovaly přípravy projektů strategických tranzitních plynovodů STRANA 4

5 VÝVOJ CENY ROPY VŮČI CENĚ ZEMNÍHO PLYNU NA SPOTOVÉM TRHU OD LEDNA 2009 Vzájemný vývoj ceny zemního plynu na spotovém trhu TTF a ceny ropných forwardů v letech 2011 a Pro srovnání je cena ropy typu Brent normalizovaná k ceně zemního plynu na spotovém trhu TTF od 1. ledna Křivky znázorňují vývoj tržních cen, který rámcově naznačuje možný budoucí vývoj rozpětí cen zemního plynu a ropy. Skutečné rozpětí závisí na detailech individuálních kontraktů a odchyluje se od tohoto slidu. STRANA 5

6 ROK 2010 BYL PRO RWE MIMOŘÁDNĚ NÁROČNÝ Dozvuky světové finanční krize Kolaps poptávky na světových plynárenských trzích Těžba břidlicového plynu v USA Pokles cen na světových trzích až na 50 % cen plynu dodávaného na základě dlouhodobých kontraktů Zaplavení českého trhu levným plynem Velmi negativní dopad na zisk RWE Transgas Jednání o úpravě kupní ceny a od 12/2010 rozhodčí řízení se společností Gazprom export Tvorba účetní rezervy pro pokrytí možných ztrát z obchodu s plynem v následujících letech se negativně odrazila na výši hospodářského výsledku RWE Transgas. STRANA 6

7 TVRDÝ KONKURENČNÍ BOJ NA TRHU S PLYNEM SE PŘESUNUL I DO RETAILOVEHO SEGMENTU > Konkurence v roce 2010 významně posílila > Skupina RWE meziročně ztratila 9 % trhu PODÍL NA TRHU KONEČNÝCH ZÁKAZNÍKŮ V ROCE % 62 % > RWE na konci roku dodávala zemní plyn zákazníků RWE ostatní STRANA 7

8 RWE V LOŇSKÉM ROCE PROINVESTOVALA V ČR PŘES ČTYŘI MILIARDY KORUN RWE plánuje investovat miliardy korun do energetické infrastruktury 12 miliard korun plynovod Gazela 7 miliard korun rozšíření PZP 2 3 miliardy korun ročně do údržby sítí 18 miliard korun paroplynová elektrárna Podzemní zásobníky > Rozšíření podzemních zásobníků Třanovice a Tvrdonice > Na tyto projekty jsme získali grant ve výši 35 milionů euro z Evropské komise > V příštích pěti letech plánujeme vybudovat další nové skladovací kapacity Přepravní soustava > Výstavba plynovdu Gazela > Propojení sever jih ČR POLSKO Nabucco > Posílení kapacity zpětného toku ze západu na východ STRANA 8

9 INVESTICE DO ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY POTŘEBUJÍ JASNÁ PRAVIDLA JISTOTA PLÁNOVÁNÍ OHROŽENA BUDOUCÍ PROSPERITA ČR STRATEGICKÉ PROJEKTY PRO ČR VEŘEJNÝ ZÁJEM KRATŠÍ DOBA REALIZACE SPEKULACE S POZEMKY NECHCEME BÝT CÍLEM VYDÍRÁNÍ STRANA 9

10 RWE V LOŇSKÉM ROCE ÚSPĚŠNĚ VSTOUPILA NA TRH S ELEKTŘINOU V ČR > Na konci roku 2010: smluv dodávky velkým průmyslovým zákazníkům do 2500 odběrných míst > Nejběžnější tarify o 10 % levnější než u tradičních dodavatelů > Lidé RWE uznávají jako spolehlivého, transparentního a eticky jednajícího partnera STRANA 10

11 SKUPINA RWE V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2010 KONSOLIDOVANÉ TRŽBY (mil. Kč) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ (mil. Kč) ZAMĚSTNANCI % - 36 % 0 % STRANA 11

12 DĚKUJI ZA POZORNOST! STRANA 12

13 HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SKUPINY RWE V ČR Dirk Simons, místopředseda představenstva, CFO RWE Transgas, a.s. STRANA 13

14 RWE TRANSGAS KLÍČOVÉ UKAZATELE TRŽBY (MIL. KČ) ROZDĚLENÍ TRŽEB (%) Tranzitní přeprava a související služby 5 % Ostatní 1 % % Obchod s plynem v zahraničí 38 % Obchod s plynem v tuzemsku 56 % STRANA 14

15 RWE TRANSGAS KLÍČOVÉ UKAZATELE HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ (MIL. KČ) > Ekonomická ztráta způsobena nevýhodnými dlouhodobými kontrakty navázanými na cenu ropy > Vytvořena účetní rezerva ve pro pokrytí pravděpodobných ztrát z obchodu se zemním plynem v následujících letech NET4GAS RWE GS OBCHOD % STRANA 15

16 INVESTICE DO BEZPEČNOSTI A SPOLEHLIVOSTI ZÁSOBOVÁNÍ SÍTĚ USKLADŇOVÁNÍ OSTATNÍ + 19 % STRANA 16

17 DĚKUJI ZA POZORNOST! STRANA 17

18 OBCHODNÍ AKTIVITY SKUPINY RWE V ČR V ROCE 2010 Tomáš Varcop, člen představenstva, CCO, Národní obchod RWE Transgas, a.s. STRANA 18

19 VÝVOJ PRODEJE ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTMI SKUPINY RWE V ČR PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU ČR/ZAHRANIČÍ TWh ČR ZAHRANIČÍ STRANA 19

20 KONKURENCE NA ČESKÉM TRHU SE ZEMNÍM PLYNEM STÁLE ROSTE VÝVOJ TRŽNÍHO PODÍLU RWE OD ROKU 2006 U KONEČNÝCH ZÁKAZNÍKŮ 18 % 18 % 27 % 29 % 38 % 49 % > V roce 2010 vstup velkých hráčů ČEZ, GdF, SPP 82 % 82 % 73 % 71 % Výhled % 51 % > Sílící konkurence v retailovém segmentu > Vzhledem k situaci na trhu očekáváme letos další pokles tržního podílu na úroveň okolo 51 % RWE OSTATNÍ STRANA 20

21 PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU V ČR ROCE 2010 VELKOOBCHODNÍ PRODEJ PROTISTRANÁM PRODEJ KONEČNÝM ZÁKAZNÍKŮM RWE 76,8 66,4 60,8 58,8 TWh TWh ,5 % - 3 % STRANA 21

22 NA SLOVENSKÉM TRHU SE ZEMNÍM PLYNEM UŽ JE RWE DRUHÝM NEJVĚTŠÍM HRÁČEM > 2008 vstup na trh průmyslových zákazníků. Za dva roky 25 % trhu v tomto segmentu Ostatní 7 % RWE Gas Slovensko 18 % > 2010 vstup do segmentu menších podniků a firem. Do konce roku zákazníků > 4/2011 RWE Gas Slovensko zahájila prodej plynu domácnostem SPP 75 % STRANA 22

23 AMBICIÓZNÍ CÍL RWE NA TRHU S ELEKTŘINOU: ZÁKAZNÍKŮ DO KONCE ROKU stále až 10 % oproti tradičním dodavatelům > Jak dosáhneme tohoto počtu zákazníků? Výhodná cena + nadstandardní zákaznický servis + další výhody Nové produkty Zintenzivnění prodeje prostřednictvím všech prodejních kanálů Marketingové kampaně STRANA 23

24 RWE DÁL POMÁHÁ ŠETŘIT NÁKLADY NA ENERGIE: NYNÍ S BEZPLATNÝM TARIFNÍM PORADENSTVÍM > Každá čtvrtá domácnost má špatně nastavený distribuční tarif a platí za elektřinu více než musí > RWE zájemcům zdarma poradí nejvýhodnější tarif > Služba pro všechny odběratele elektřiny > Možná roční úspora domácností s RWE více než korun STRANA 24

25 RWE JDE NAPROTI SVÝM ZÁKAZNÍKŮM > Celkem 27 zákaznických kanceláří RWE ročně navštíví cca 700 tisíc lidí > Zákaznická linka je v provozu 24/7 a ročně ji využije cca 1 milion zákazníků > RWE je v ČR první energetickou společností, která vstoupila se svými zákaznickými centry do nákupních pasáží a center Cílem je nabízet lidem rychlou obsluhu a vysoké pohodlí při jednání o odběru energií Lokality jsou vybírány s možností parkování, novým standardem se stává např. dětský koutek > RWE online servis využívá více než zákazníků STRANA 25

26 DĚKUJI ZA POZORNOST! STRANA 26

27 DLOUHODOBÉ SMLOUVY NA TRZÍCH URČOVANÝCH TRŽNÍMI CENAMI Dr. Wolfgang Peters, člen představenstva, CCO Supply & Wholesale RWE Transgas, a.s. STRANA 27

28 JIŽ JSTE SLYŠELI, ŽE JSME: ztratili další podíl na velkoobchodním trhu máme výrazný nepoměr mezi cenou, kterou platíme podle dlouhodobých dovozních smluv, a cenou, kterou jsme schopni realizovat při prodeji > Existují vůbec nějaké dobré zprávy? > Jakou roli hrají dlouhodobé smlouvy v prostředí stále více likvidních trhů? STRANA 28

29 EVROPSKÁ POPTÁVKA PO PLYNU MÍRNĚ STOUPÁ DOMÁCÍ PRODUKCE KLESNE DO ROKU 2030 O 2/3 EU-27 PROGNÓZA CELKOVÉ POPTÁVKY PO PLYNU EU-27 PROGNÓZA DOMÁCÍ PRODUKCE MTOE 600 MTOE Zdroj: OECD / IEA World Energy Outlook (2010) Zdroj: Eurogas (2010) STRANA 29

30 ZÁSOBY PLYNU NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ & V OBLASTI KASPICKÉHO MOŘE A EVROPSKÝ TRH S PLYNEM NE- JSOU PROPOJENY PROJEKT NABUCCO TOTO ZAJISTÍ EVROPA > Evropské domácí zásoby klesají; v budoucnu se stane více a více závislá na dovozech plynu > 91 % dovozu plynu EU dnes pochází pouze ze tří zemí: Ruska, Norska, Alžírska > Evropa musí diverzifikovat své dodávky plynu, aby zajistila lepší bezpečnost dodávek > Do roku 2030 se předpokládá deficit dovozu ve výši 150 miliard m 3 /rok Zdroje: BP Statistical Review 2009, IEA, Cera Poptávka EU (mld. m 3 /rok) + 32 % ,820 Kazachstán 1,580 Uzbekistán 1,200 Ázerbaidžán 7,940 Turkmenistán 280 Sýrie 3,170 Irák 29,610 Irán 2,170 Egypt Nabucco poskytne jistotu poptávky (upstream), jistotu ceny (upstream), jistotu přepravy (midstream) a bezpečnost dodávky (downstream) STŘEDNÍ VÝCHOD/KASPICKÉ MOŘE > Střední východ a oblast Kaspického moře mají významné zásoby plynu > Dnes region přímo nevyváží plyn do Evropy neexistuje přepravní trasa > Plynovod do Evropy otevírající jižní koridor by přinesl řadu výhod pro Střední východ a oblast Kaspického moře, pro tranzitní země a pro Evropu STRANA 30

31 NABUCCO BUDE DODÁVAT PLYN ZA BAUMGARTEN NA ŠIRŠÍ EVROPSKÝ TRH VELKÉ MNOŽSTVÍ PŘES ČESKOU REPUBLIKU RWE PODPORUJE PRODLOUŽENÍ PROJEKTU NABUCCO DO LANŽHOTA HLAVNÍ TRHY S PLYNEM PROJEKTU NABUCCO ZA BAUMGARTEN plynovod Nabucco přepravní trasy plynu Německo Rakousko Maďarsko Rumunsko Bulharsko Turecko Rusko Kazachstán Ázerbaidžán Turkmenistán > Přibližně 2/3 plynu přepraveného plynovodem Nabucco (až 20 miliard m 3 /rok) budou dodány do Baumgartenu > Velká část plynu půjde do Německa a dále do Francie (přes Waidhaus) a do Beneluxu (přes Saydu) > Menší množství půjde do Rakouska a Polska > Česká republika a Slovensko bude těžit ze zvýšené bezpečnosti dodávek Egypt Irák Irán > Prodloužení plynovodu Nabucco z Baumgartenu do Lanžhota má smysl > RWE je připraveno napojit českou síť na polskou STRANA 31

32 Opal ČESKÁ REPUBLIKA JE PŘIPRAVENA PŘEPRAVOVAT OBJEMY PLYNU Z PROJEKTU NABUCCO V RÁMCI UVOLNĚNÉ KAPACITY Z LANŽHOTA DO SAYDY ZMĚNY V TOKU PLYNU PŘES NORD STREAM/OPAL/GAZELU Hamburk 1 Berlin Nord Stream Warsaw PLYNOVOD NORD STREAM > 55 miliard m 3 /rok v roce 2012 do Greiswaldu (Německo) Essen Gazela Prague > Nové plynovody (OPAL, Gazelle) propojí Greifswald s Waidhausem Munich Vienna 2 Gbely Bratislava Budapešť > Uvolněná kapacita z Lanžhota do Waidhausu a Saydy bude tudíž k dispozici pro dodávky plynovodu Nabucco Ruský plyn Nabucco 1 Greifswald (Německo) koncový bod Nord Steam 2 Baumgarten (Rakousko) koncový bod Nabucco Zpět k mé otázce: Mají dlouhodobé smlouvy smysl i nadále? PLYNOVOD NABUCCO > RWE je připraveno napojit českou síť na polskou STRANA 32

33 DŘÍVE: CENA ZALOŽENÁ NA ZMĚNÁCH V MINULOSTI NOVĚ: FORWARDOVÁ CENA PRO BUDOUCÍ PRODEJ POZNÁMKA: NE VŠE JE SPOT t 1 t 2 t 3 V/A Změna v minulosti Pokračující prodej s nejistou cenou Chtěl bych tříletou hypotéku s pevnou úrokovou sazbou, založenou na vývoji sazeb za poslední tři roky! Uplynulá doba do Vyrovnání nebo rozhodnutí Arbitráže STRANA 33

34 ZÁVĚR I NA STÁLE LIKVIDNĚJŠÍCH TRZÍCH DÁVAJÍ DLOUHODOBÉ SMLOUVY SMYSL, JSOU DOKONCE NEZBYTNÉ. JESTLIŽE NABÍDKA A POPTÁVKA URČUJÍ ÚROVEŇ CEN, JE FYZICKÉ ZABEZPEČENÍ DODÁVEK NUTNOSTÍ. DĚKUJI ZA POZORNOST! STRANA 34

35 REKLAMNÍ SPOT STRANA 35

36 E-MOBILITY: RWE ZAHAJUJE PILOTNÍ PROJEKT V ČR Martin Herrmann, předseda představenstva, CEO RWE Transgas, a.s. STRANA 36

37 DO ROKU 2020 BY MĚLO V ČR JEZDIT 135 TISÍC ELEKTROMOBILŮ V EVROPSKÝCH METROPOLÍCH BY MĚLO DO ROKU 2015 JEZDIT ELEKTROMOBILŮ Vlastníci 2. vozidel Firmy Noví zákazníci 1) ZDROJ: RWE, BCG, McKinsey, Roland Berger and Citigroup EV: Electric vehicle PHEV: Plug-in hybrid electric vehicle incl. range extender STRANA 37

38 RWE A ELEKTROMOBILITA > RWE je lídrem na trhu v oblasti dobíjecích technologií > Koncern zaměstnává 60 lidí, kteří se zabývají výhradně rozvojem konceptu e-mobility > V Německu RWE provozuje 570 nabíjecích stanic Data centre > System management > Billing of charging process > Roaming > Pilotní projekty v oblasti elektromobility realizuje v dalších 13 evropských zemích > Communication GSM: Global System for Mobile Communications, PLC: Powerline Communication, VDE standard plug: German standard plug STRANA 38

39 RWE DISPONUJE VLASTNÍ TECHNOLOGIÍ PRO DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ Smart Station Easy Station Combo Station Dostupnost Březen 2011 Červen 2011 Březen 2011 Nabíjecí výkon 2*22 kw AC 2*22 kw AC 1*22 kw AC / 1*50 kw DC Easy-Box Eco-Box Smart-Box Březen 2011 Říjen 2011 Červen kw AC 11 kw AC 22 kw AC Služby Dodání a instalace Záruka měsíců Branding na přání Řídící centrum 24/7 Helpdesk Autentifi kace Údržba Jednoduché vyúčtování STRANA 39

40 RWE A AKTIVITY V ČR V OBLASTI E-MOBILITY RWE NABÍZÍ SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP TAM, KDE OSTATNÍ IMPROVIZUJÍ! Pilotní projekty 2 Rozšíření pokrytí 3 Zacílení na domácnosti Standardizace technologie a zahájení výstavby infrastruktury Budování povědomí Infrastruktura ve velkých městech Elektromobily ve firemních flotilách Reálný byznys Produkty a nabídky dodávky dobíjecí infrastruktury > Zahájili jsme analýzu poptávky mezi velkými zákazníky a městy > Ověřujeme zájem zákazníků o speciální řešení jejich infrastruktury > Účastníme se projektu Praha elektromobilní > Připravujeme uvedení do provozu první dobíjecí stanice RWE v Praze > Testování elektromobilů v rámci firemní flotily RWE STRANA 40

41 DĚKUJI ZA POZORNOST! STRANA 41