Systém Start-Stop. Hybridní pohon technologický krok na cestě k elektromobilům. Dvouhmotový setrvačník (DMF) LuK V TOMTO ČÍSLE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém Start-Stop. Hybridní pohon technologický krok na cestě k elektromobilům. Dvouhmotový setrvačník (DMF) LuK V TOMTO ČÍSLE. www.eurecar."

Transkript

1 DÍKY POCHOPENÍ AKTUÁLNÍCH TECHNICKÝCH AUTOMOBILOVÝCH INOVACÍ JSOU NOVÉ TECHNOLOGIE TRANSPARENTNÍ 1 V TOMTO ČÍSLE 1 Systém Start-Stop Vydání 01 Prosinec 2012 Evropská unie upravuje množství emisí znečišťujících látek vozidel prostřednictvím Euro normy. Předpisy rovněž předpokládají daňové pobídky. Jednou z reakcí výrobců na splnění této normy a čerpání výhod z daňových pobídek je implementace automatického systému Start/Stop. Systém Start-Stop Hybridní pohon technologický krok na cestě k elektromobilům 16 Dvouhmotový setrvačník (DMF) LuK 18 CO HC NOx HC+NOx Část. Uskutečnění Euro I Euro II Euro III Euro IV Euro V Euro VI Tento inovativní systém umožňuje snížit množství emisí CO2 až o 15 % (v těžkém městském provozu). Také snižuje akustické zatížení. U tohoto systému se motor zastavuje v těchto případech: Rychlost vozidla je nižší než 3 km/h Řazení je v poloze neutrálu Pedál spojky není sešlápnutý Volant se neotáčí (není nutný žádný typ asistence) Motor běží na volnoběh Motor se nevypíná, pokud: Podtlak posilovače brzd klesne pod nastavenou prahovou hodnotu Baterie je vybitá Řízení klimatizace vyžaduje použití kompresoru klimatizace Teplota chladicí kapaliny je nižší než C Venkovní teplota je nižší než -10 C a vyšší než 50 C. Systém Start & Stop může zahrnovat následující funkce: Odpojení po otevření kapoty, aby se zabránilo automatickému startu během provádění práce na motoru. Odpojení po odepnutí bezpečnostního pásu, aby se zabránilo opuštění vozidla bez jeho zastavení. (Tyto podmínky se liší u jednotlivých výrobců) EureTechFlash je publikací společnosti AD International (www.ad-europe.com). 1

2 Popis systému: 1. ECU motoru: Řídí systém Start & Stop. 2. Systém přístupu do vozidla 3. Elektromotor spouštění: Odpovídá za spouštění spalovacího motoru. 4. Přístrojová deska: Informuje řidiče o stavu systému Start & Stop: aktivován/deaktivován. 5. Spínací centrum MSA na středové konzole 6. Snímač rychlosti: Informuje, obvykle přes jednotku ABS, o rychlosti vozidla. 7. Senzor baterie: Informuje jednotku motoru o proudu dodávaném do/odebíraném z baterie pro odhad úrovně nabití. 8. Spínač kapoty: Upozorňuje jednotku motoru na otevření kapoty. 9. Spínač bezpečnostního pásu: Signalizuje jednotce motoru, zda je bezpečnostní pás zapnutý či nikoli. Systém DDE (Digital Diesel Electronics). Přesné nastavení vstřikování paliva - systém DDE (Digital Diesel Electronic) řídí veškeré funkce motoru u modelů se vznětovým motorem. Tím se šetří palivo, je možné si vychutnat plynulý a kultivovaný výkon, přispívá se ke snížení množství emisí výfukových plynů a je minimalizován dopad na životní prostředí. Systém DME (Digital Motor Electronics). Komplexní systém řízení motoru: systém DME (Digital Motor Electronics) řídí všechny hlavní aspekty provozu motoru, zajišťuje optimální spolehlivost, maximální výkon a nejnižší možnou spotřebu paliva a množství emisí. 2

3 10. Senzor polohy pedálu spojky: Signalizuje polohu pedálu. Pokud je páka řazení mírně posunutá (ruka spočívá na páce), motor se spustí po sešlápnutí pedálu o 90 %. 11. Senzor polohy pedálu spojky: Signalizuje polohu pedálu. Jeli řadicí páka v neutrální poloze, motor se spustí po sešlápnutí pedálu o 10 %. 12. Senzor podtlaku posilovače brzd: Je umístěn na posilovači brzd a vysílá signál úměrný podtlaku brzdy. 13. Senzor polohy neutrálu: Je umístěn na převodovce a signalizuje polohu řadicí páky. Po výměně je obvykle nutné provést kalibraci pomocí diagnostického zařízení. 14. Automatický integrovaný systém topení a klimatizace (IHKA) / integrovaný regulátor topení a klimatizace (IHKR). Řídicí jednotka klimatizace: Požádá o spuštění motoru, jestliže dosažení teploty nastavené řidičem vyžaduje chlazení (kompresor klimatizace) nebo ohřev (topení). Zdokonalováníí komponentů v porovnání s běžným systémem: 1. Vzhledem k neustálému startování bude zabudován proudový stabilizátor zabraňující napěťovým špičkám. Pokud dojde k nastartování nebo napětí baterie je nižší než 10,5 V, stabilizátor napájí elektrický systém vozidla přes interní baterii: režim posilovače (Boostmode). Jakmile je fáze startování dokončena, systém funguje bez stabilizátoru (režim Bypass) a situaci využije k dobití vnitřního akumulátoru. 2. Ve vozidlech tohoto typu je obvykle použita baterie s technologií AGM (Absorbed Glass Mat). Tento typ baterie je schopen odolávat opakovanému hlubokému vybití a má nízkou míru samovybíjení. Současně nevyžaduje žádnou údržbu. V některých vozidlech je po výměně nutný reset s pomocí diagnostického zařízení. 3. Zdokonalením spouštěče se dosahuje delší životnosti. Ložiska jsou zesílená, planetová převodovka je zdokonalená a používá se výkonnější pohon pastorku. 4. Zdokonalený alternátor je o 60 % výkonnější a umožňuje větší nabití baterie při nižších otáčkách. Technické středisko AD: one-stop-shop (vše pod jednou střechou) pro získání technické způsobilosti! Technické středisko AD, provozované společností Grup Eina Digital, je výhradním centrem automobilových technických kvalifikací společnosti AD. Ze svých sídel ve španělských městech Figueres a Badalona Technické středisko AD monitoruje technický vývoj v automobilovém průmyslu, a ze svých odborných znalostí čerpá při poskytování individualizovaných školení a služeb pro partnery společnosti ADI v příslušných zemích. Skupina více než 60 vysoce kvalifikovaných specialistů a techniků z Technického střediska AD poskytuje technické informace, technická školení, praktické a účelové vzdělávací nástroje, diagnostická školení, pohotovostní linku pro technické záležitosti, přeprogramování elektronických řídících jednotek (ECU) a další služby pro podporu automechaniků. Pro více informací o nabídce školení Eure!Car společnosti AD se prosím obraťte na: AD Partner Moskevská PRAHA 10 3

4 Diagnostika systému: Kdykoli je nutné provést diagnostiku systému Start/Stop, je třeba zkontrolovat následující komponenty: Senzory: Senzor neutrálu Senzor podtlaku posilovače brzd Poloha spínače pedálu spojky 10 % Poloha spínače pedálu spojky 90 % Spínač Start/Stop Senzor polohy brzdy Řízení napájení Elektronické řídicí jednotky: Řídicí jednotka dálkového ovládání a přístupu do vozidla (CAS) CC/CC měnič ECU motoru Spojovací skříňka IGR a baterie Přístrojová deska (KOMBI) Řídicí jednotka klimatizace (IH) ECU systému ABS a DSC PROBLÉMY SE SYSTÉMEM START/STOP: Přestože se u systému Start/Stop nevyskytuje velké množství problémů, lze pozorovat následující odchylky: 1. Po spuštění motoru se odpojí rádio a/nebo GPS: Zkontroluje ECU palubního stabilizátoru (CC/CC), protože jeho úkolem je stabilizovat napětí v palubních sítích, které ve fázi startování krátce poklesne, čímž může dojít k vypnutí některého elektronického zařízení. 2. Po vystoupení z vozidla se na palubní desce zobrazí výstraha: 3. Systém Start/Stop motor nezastavuje nebo se tak stává nepravidelně: První parametr, který je třeba v tomto případě zkontrolovat, je venkovní teplota. 4. K bezdůvodnému nastartování motoru někdy dochází v následujících případech: podtlak brzdy je příliš nízký stav nabití baterie je příliš nízký teplota výparníku klimatizace je příliš vysoká vozidlo je uvnitř příliš zamlžené Při zastavení vozidla a současné aktivaci/deaktivaci systému Start/Stop a rozepnutí bezpečnostního pásu dojde ke zmatení systému Start/Stop a na palubní desce se zobrazí chybové hlášení. 4

5 PŘÍPADOVÁ STUDIE Vozidlo bylo přivezeno do několika autodílen z důvodu neaktivace systému Start/Stop. Po kontrole všech komponentů a příslušných senzorů systému Start/Stop podle schématu elektrického zapojení, nedetekuje diagnostické zařízení žádný parametr mimo rozsah, který by mohl signalizovat komponent, který je příčinou nefunkčnosti systému Start/Stop. Senzor kontaktní polohy kapoty nelze diagnostikovat, a jeho hodnoty tudíž nejsou nikdy zobrazeny na diagnostickém zařízení. ALE na druhé straně je spínač kapoty součástí sítě Start/Stop, a proto může mít vliv na činnost celého systému Start/Stop. Takže v případě, že kontaktní spínač kapoty je vadný a/nebo polohový snímač kapoty nefunguje správně, řídicí systém detekuje otevřenou polohu a systém Start/Stop nefunguje. V tomto případě byla řešením výměna spínače kapoty! Školení týkající se technologie start-stop připravené pro účely programu Eure!Car (*) Technologie start-stop (nebo mikrohybridní technologie, jak ji někteří nazývají) bude masivně přijímána většinou automobilových výrobců za účelem snížení emisí CO2 a spotřeby paliva, jak ukládá evropská legislativa a pokyny. Zatímco v roce 2010 bylo systémy start stop vybaveno 13 % nových vozidel, příští rok je penetrace do nových vozidel odhadována na 50 % a v roce 2017 na 90 %. Francesc Poch, manažer ve společnosti Grup Eina Digital, která provozuje Technické středisko AD ve městě Figueres, souhlasí: Již dnes jsou inteligentní nabíjecí systémy a technologie start-stop v moderních vozidlech běžné a jejich zavádění bude pokračovat i v budoucnosti. Velmi brzy, možná již nyní, se bude muset autoopravárenský trh vypořádat s údržbou a opravami těchto technologií, jinak budou automobily opravovány v nezávislých opravárenských dílnách. V návaznosti na tuto naléhavou poptávku mechaniků a vlivem rostoucího počtu hovorů na toto téma do kontaktního centra pro technické záležitosti ve Figueres, připravilo Technické středisko AD školení na téma Inteligentní nabíjecí systémy (start-stop). Cílem tohoto školení je vysvětlení vztahu mezi komponenty a čidly systému start-stop a jeho různých provozních režimů. Mechanici plně pochopí jeho fungování, což je pro pozdější údržbu a opravy rozhodující, a to i při provádění tak jednoduchého úkonu, jakým je výměna baterie AGM/EFB. Tréninkovým vozidlem programu Eure!Car (*) použitým pro toto školení je BMW Series 1, 116i Hpi s technologií Start Stop. (*) Eure!Car je ucelený školící program společnosti AD International (viz strana 20 tohoto vydání). 5

6 Značky vozidel využívající systémy Start/Stop : PSA Systém Start/Stop se od roku 2006 používá v modelech Citroën C2 a C3, Citroën DS, Peugeot 308/3008. BMW Systém START-STOP MSA u modelu Mini zavedeného v roce Toyota Mazda Systém START-STOP se od roku 2009 používá v modelech pro Evropu Systém START-STOP s názvem I-STOP Renault Pro evropská vozidla se SYSTÉM START-STOP používá od roku 2010 Honda Systém START-STOP se používá u modelu Civic IMA Hybrid od roku 2006 Fiat Group Systém START-STOP se používá u modelu FIAT 500 od roku 2008 Volvo Systém START-STOP se používá u modelů DRIVe od roku 2009 Ford u modelů HYBRID se používá od roku 2010 Hyundai Opel Mercedes V.A.G. Group Systém START AND STOP s názvem IDEL STOP AND GO (ISG) se používá u modelu HYUNDAI ACCENT/VERNA 2012 Od roku 2010 se používá na všech možných modelech ECOFLEX Systém START AND STOP se používá u SMART ForTwo, CLASS A & B od roku 2007 a CLASS C Blue EFFICIENCY od roku 2010 Systém START AND STOP se používá u modelu BLUE MOTION VW, Audi a Seat Ecomotive od roku

7 Systémy Start/Stop v autodílně Výrazný nárůst počtu vozidel se systémy Start/Stop Počínaje rokem 2012 jsou výrobci u 65 % nových vozidel registrovaných v EU povinni zajistit průměrnou úroveň emisí pod 130 g CO2 na 1 km. Tento procentní podíl vzroste na 75 % v roce 2013, na 80 % v roce 2014 a na 100 % v roce Významný příspěvek v tomto ohledu přinášejí systémy Start/Stop, které umožňují snížení spotřeby paliva až o 8 %. Od roku 2013 se předpokládá, že každé druhé nové vozidlo v Evropě bude vybaveno systémem Start/Stop. Poptávka autodílen po odpovídajících dílech potřebných pro profesionální výměnu tudíž značně vzroste. Systémové komponenty Funkce systému Start/Stop, tj. systému, který automaticky spouští a vypíná motor, vyžaduje spolupráci řady různých komponentů. Startéry pro systémy Start/Stop Počet startovacích sekvencí, které vykonává elektrický startér, tedy jeho životnost, se značně zvýšil a startér je schopen odolávat častým startům po celou dobu životnosti vozidla. Byla tedy přijata následující opatření: Zesílení ložisek, která jsou vystavena silnému namáhání Další zdokonalení planetového převodu Použití silnějšího poho nu pastorku startéru. Optimalizace komutátoru pro delší životnost

8 Alternátory pro systémy Start/Stop Alternátory pro systémy Start/Stop vytvářejí více elektrické energie pro palubní diagnostiku i při nízkých otáčkách ihned po nastartování vozidla. Společně s vysoce výkonným akumulátorem zvyšují nost funkce dostup- Start/Stop. Zdokonalená elektrická konstrukce a optimalizované materiály Zvláště účinné při nízkých otáčkách Vysoce účinná diodová technologie (HED) Vyšší účinnost až 77 % Větší úspora paliva až 2 % Optimalizace snížení hlučnosti Řídicí jednotky pro systémy Start/Stop Elektronická řídicí jednotka je vybavena dodatečnými rozhraními pro spouštěče a senzory (senzor baterie, senzor klikového hřídele, senzor otáček kol, senzor neutrálu). Software je schopen analyzovat příslušná data vysílaná senzory. Řídicí jednotka signalizuje, že je možné motor vypnout. Senzory pro systémy Start/Stop Senzory odesílají informace do řídicí jednotky za účelem optimalizace sekvence startování Senzor neutrálu: indikuje zařazený rychlostní stupeň vozidla Senzor otáček kol: indikuje směr otáčení kol a jejich zastavení Inteligentní senzor klikového hřídele informuje o činnosti motoru Senzor diferenciálního tlaku pro posilovač brzd monitoruje tlak v posilovači brzd během sekvence zastavení pro zajištění výkonu posilovače po nastartování. DC-DC měnič Při aktivaci startéru se úroveň napětí palubní diagnostiky krátkodobě sníží. To může mít vliv na funkci elektronických zařízení (např. rádiový příjem je krátce přerušen nebo navigační systém se vypne). DC-DC měniče pro systémy Start/Stop stabilizují při startování motoru napětí pro díly elektronické palubní diagnostiky, takže nedochází k poruchám komfortních funkcí. Elektronická regulace energie Řídicí jednotka motoru s integrovaným koordinátorem Start/ Stop a senzorem baterie jsou nejdůležitější komponenty systému regulace energie pro vozidla se systémem Start/Stop. Zde je zahrnuta také baterie odolná proti cyklickému zatížení s technologií EFB nebo AGM a DC-DC měnič. Elektronický senzor baterie EBS je jednou z hlavních součástí elektronické regulace energie: Zabudován do svorky baterie Přesně a dynamicky zaznamenává provozní údaje, např. elektrická energie, napětí a teplota Filtry pro systémy Start/Stop Vozidla se systémy Start/Stop startují přibližně šestkrát častěji než běžná vozidla. Vzhledem k vyššímu počtu startů motoru je palivový filtr častěji vystaven výrazným pulzacím tlaku. K zabránění prasknutí filtru je třeba použít obzvláště robustní palivový filtr s pevnějším pouzdrem, těsněním a krytem. S pomocí naměřených hodnot monitoruje výkon baterie a určuje spotřebu energie a úroveň emisí. 8

9 Požadavky na baterie Systémy Start/Stop kladou stále vyšší požadavky na baterie vozidel. Kromě vyššího výkonu musejí baterie vykazovat především vyšší cyklickou stabilitu v porovnání s běžnými startovacími bateriemi. Musejí dodávat energii pro časté startování motoru a elektrické spotřebiče ve vozidle během fáze zastavení. Tyto požadavky splňují baterie s technologií EFB (Enhanced Flooded Battery) a také baterie s technologií AGM (Absorbent Glass Mat). U systémů s rekuperací (rekuperačním brzděním) se používají baterie AGM. Diagnostika a výměna baterií Motoristům se nedoporučuje vyměňovat samostatně baterie ve vozidlech se systémy Start/Stop, protože mnohé z těchto vozidel (např. Audi, BMW, Volvo) vyžadují pro výměnu baterie vhodný diagnostický zkušební přístroj řídicí jednotky. Existují následující možnosti: Registrace nové baterie ve vozidle Programování technických údajů, např. ampérhodin a čísla výrobku Výrobci vozidel mají k výměně baterie různé přístupy. V jednotlivých případech je třeba používat dílenský informační software ESI[tronic]. Je důležité si zapamatovat, které nové baterie jsou instalovány. Je třeba vybrat pouze baterie schválené výrobcem a zpravidla se nemají používat běžné olověné baterie. Baterie AGM může být vyměněna pouze za baterii AGM, ale baterie EFB může být vyměněna za baterii EFB nebo AGM. Při použití nesprávného typu baterie, nedosáhne systém Start/Stop svého plného potenciálu. Zkrátí se také životnost baterií. Plně nabitá baterie je pro vozidla se systémem Start/Stop zvláště důležitá během chladnějších období. Proto se doporučuje baterie nabíjet vždy, když je vozidlo v autodílně. Chcete-li vidět jak technologie Start/Stop společnosti Bosch pracuje, zobrazte si video níže. Načtěte svým chytrým telefonem QR kód níže. Pro tento účel navštivte obchod s aplikacemi pro váš chytrý telefon a stáhněte si čtečku QR kódů. 9

10 Johnson Controls připravuje nezávislé autodílny na rostoucí trh Start/Stop. Nová legislativa se zaměřuje na otázku mobility. Nové právní předpisy EU ještě dále snižují limity CO2 (130 g/km do r a 95 g/km do r. 2020). Start-Stop je klíčová technologie, pokud jde o splňování cílových emisních hodnot. Jelikož se jejím použitím snižují emise CO2 o 8 až 12 %, je instalována v prakticky každém novém vozidle. Za pouhé čtyři roky bude 70 % vozidel vybaveno funkcí Start-Stop, přičemž tato technologie se během dalších 15 až 20 let stane standardem v oboru a dominantním problémem. Oprava systému Start/Stop je komplikovaná Jelikož se objevují nové technologie, např. střední a úplné hybridy a za několik let budou pravděpodobně následovat elektrické vozy, je příprava na tyto vývojové trendy jediným způsobem, jak v budoucnu přežít. V rámci celoevropského tržního průzkumu v roce 2010 bylo na technologii Start-Stop dotázáno více než 1200 nezávislých autodílen. Pojem Start-Stop je sice znám 62 % autodílen, ale téměř dvě třetiny z nich by nedokázalo vozidlo s tímto systémem opravit. 20 % nezávislých autodílen uvedlo, že oprava nebo servis vozidel Start-Stop se pro jejich podnikání již stává relevantní. Jelikož vozidla Start-Stop jsou vybavena složitými systémy, jejich oprava je komplikovaná. Baterie Start-Stop jsou nedílnou součástí těchto systémů a tvoří jejich základní součást. Výměna baterie Start-Stop má málo společného s výměnou běžné baterie: další problémy představuje výběr správné baterie Start-Stop, řada montážních poloh a někdy vysoce složité montážní a demontážní postupy. Servisní program VARTA Start-Stop Díky nově spuštěnému servisnímu programu VARTA Start- Stop a novému diagnostickému centru VSSP 2.0 má Johnson Controls první univerzální řešení baterie na trhu pro nezávislé autodílny. VSSP NOVÉ DIAGNOSTICKÉ CENTRUM PRO SERVIS BATERIÍ VOZIDEL START-STOP Zde je uvedeno, jak VSSP 2.0 funguje v praxi: baterie jsou srdcem každého systému Start-Stop a k elektroinstalaci vozidla jsou připojeny komplikovaným způsobem přes řídicí 10

11 systém baterie (BMS) nebo inteligentní senzor baterie (IBS). VSSP 2.0 je nové, integrované a uživatelsky přátelské řešení VARTA pro testy baterií a diagnostiku systémů Start-Stop. Systém byl vyvinut speciálně pro servis baterií vozidel Start- Stop a jejich velmi snadné používání. Snadno pochopitelná nabídka provede zaměstnance autodílny všemi kroky, které náleží k servisu baterií vozidel Start-Stop, a postihuje všechny klíčové body při testování systému Start-Stop a výměně baterie. Robustní zařízení, které je menší než ipad, je schopné s pomocí 2D kódu a VIN určit model vozidla, typ baterie a poskytnout informace o poloze baterie a rozhraní EOBD (European On-Board Diagnostics) mechanik přitom získá všechny údaje přímo u vozidla. Na obrazovce se zobrazují obrázky a schémata, kterými je mechanikovi podrobně vysvětlen nutný postup výměny baterie. Po dokončení určitého kroku se mechanik pouze dotkne obrazovky a tím zjistí, jak postupovat dále. Systém VSSP 2.0 lze navíc používat k testování baterie, analýze a mazání chybových kódů týkajících se systému Start-Stop a výběru jednotlivých informací o vozidle. Tímto způsobem se mechanik může rovněž ujistit, která náhradní baterie VARTA je vhodná pro dané vozidlo. Zařízení lze s pomocí technologie Wi-Fi a internetu připojit k chráněné partnerské oblasti Johnson Controls a tím získávat neustále aktuální informace. Autodílny mohou veškerá data týkající se postupu výměny baterie uchovávat online a mít k nim kdykoli přístup. Díky tomu budou autodílny moci komplexně dokumentovat svou práci, slibuje Joacim Adlerborn, manažer školení a technického servisu společnosti Johnson Controls. 11

12 Je váš servis připraven pro trh náhradní spotřeby baterií Stop-Start? Zatímco současné konvenční autobaterie prodělaly dlouhý vývoj, primární úloha nastartování motoru před jízdou a napájení ovládacích prvků osvětlení, řízení a komfortních funkcí zůstala prakticky nezměněna. Nová generace vozidel Stop-Start však klade daleko větší požadavky na vyšší výkon baterií a vyžaduje během životnosti baterie nesrovnatelně větší počet startů. Globální posun směrem k mikro-hybridním vozům, vedený evropskými výrobci vozidel, vyžaduje zcela nový typ baterie. Odborné znalosti a bohaté zkušenosti v oblasti akumulace energie pro dopravní a průmyslové aplikace staví společnost Exide do nejlepší pozice při vývoji baterií Stop-Start pro tato nová vozidla, navržená pro snížení spotřeby a redukci emisí CO2. Baterie Exide Stop-Start: Správná volba pro nezávislé servisy Primární úloha současných baterií, které za sebou již mají dlouhou cestu, tj. nastartování motoru před jízdou a napájení ovládacích prvků osvětlení, řízení a komfortních funkcí zůstala prakticky nezměněna. Nová generace vozidel Start/Stop však klade daleko větší požadavky na vyšší výkon baterií a vyžaduje během životnosti baterie nesrovnatelně větší počet startů. 12

13 V roce 2004 uvedla společnost Exide na trh první evropskou baterii AGM (Absorbent Glass Mat) Stop-Start pro model Citroën C3 a následně v roce 2009 baterii ECM (Enhanced Cycling Mat) pro nově zaváděné mikro-hybridní modely automobilek Fiat a Toyota. Do začátku roku 2012 dodala společnost Exide více než 3 miliony baterií Stop-Start osmi hlavním seskupením evropských výrobců vozidel. Nyní, když baterie Stop-Start vstupují na trh náhradní spotřeby, se mohou nezávislé servisy plně spolehnout na podporu společnosti Exide a tím konkurovat servisním řetězcům a specialistům na baterie. Vzhledově se baterie Stop-Start velmi podobají běžným autobateriím, ale technologie skrývající se uvnitř je zcela odlišná. Dokonce i vozidla Stop-Start vstupní úrovně vyžadují dvojnásobnou odolnost té nejlepší konvenční baterie. Větší mikro- -hybridní vozy s funkcí Stop-Start a rekuperačním brzděním vyžadují až o 15 % výkonu navíc a třikrát vyšší odolnost. Zatímco běžnou baterii do mikro-hybridního vozidla nelze použít, baterie AGM/ECM zn. Exide lze používat i v osobních a lehkých užitkových vozidlech, která tak mohou těžit z jejího vyššího výkonu a životnosti. Baterie se úspěšně používají ve vozidlech taxislužby, užitkových a záchranářských vozidlech. Společnost Exide pokračuje ve vývoji nových baterií pro vozidla budoucnosti ve světě, který se neustále mění. Společnost již pracuje na čtvrté generaci své populární řady ECM a posouvá technologii baterií směrem ke zcela hybridním vozům. Společnost Exide nedávno navrhla a dodala olověné baterie Twin Orbital 50 Ah pro revoluční model LC Super Hybrid Passat. Tato nová, spirálově vinutá baterie má impozantní provozní životnost, více než km, při mnohem nižších nákladech než u lithium-iontové baterie. Je plně recyklovatelná a dokazuje, že kombinace olovo-kyselina bude i nadále přispívat ke stále větší úspoře paliva. Společnost Exide, která je výrobcem baterií pro veškeré potřeby současných prvovýrobců a trhu náhradní spotřeby, je zásadním inovátorem pro budoucí ekologičtější motorismus

14 Nový nástroj pro výměnu baterií BRT-12 Jednoduché řešení pro výměnu baterií Stop-Start Výměna baterií u vozidel Stop-Start je složitější, protože nová technologie baterií úzce souvisí se systémem řízení vozidla. Mnozí poskytovatelé diagnostického vybavení nyní reagují na potřeby zákazníků a vyvíjejí aktualizace softwaru, které uživatelům umožní výměnu a správu nové generace baterií. Společnost Exide věří, že výměna baterie Stop-Start tak bude rychlejší a méně nákladná, což bude pro servisy skutečným přínosem. Při výměně baterií ve vozidlech, jejichž řídící systém musí být resetován, potřebují menší servisy bez diagnostického vybavení pomoc. Pro tyto situace a pro větší autodílny, které potřebují více zařízení, vyvinula společnost Exide přístroj BRT-12 snadno použitelný nástroj pro výměnu baterie za přijatelnou cenu. S pomocí BRT-12 je technik schopen vypnout výstražné kontrolky poruchy baterie na palubní desce a zkontrolovat aktuální údaje o baterii. S postupujícím vývojem trhu budou dostupné pravidelné aktualizace. Stačí zařízení připojit přes USB k počítači a stahovat aktualizace zcela zdarma. Nyní nastal čas, aby všichni provozovatelé servisů přehodnotili své schopnosti zvládnout výměnu baterie Stop-Start. Díky podpoře společnosti Exide není obtížné rozšířit stávající servisní služby rychlým přizpůsobením se této nové technologii baterií. Spolehněte se na společnost Exide, která poskytne nezávislému trhu náhradní spotřeby vysoce kvalitní baterie Stop-Start, odborné poradenství a jednoduchá instalační řešení.. 14

15 Systém Start Stop a související komponenty Senzory zajišťující řízení motoru a systému Start Stop jsou klíčové. Aby bylo možné motor znovu plynule a rychle spustit, systém musí vědět, který válec je v okamžiku fáze zapalování/ spalování uzavřen. Kromě všech senzorů zobrazených v modelu, má senzor v integrovaném generátoru startéru hlavní úlohu při poskytování informací do ECU o správném válci, který má být spuštěn. Společnost SKF dodává automobilovému průmyslu tento vysoce přesný senzor integrovaný v ložisku generátoru startéru. Toto ložisko se konkrétně nazývá ložisko pro polohování rotoru. Každodenní činnost v autodílně Kromě baterie (viz jiné články v tomto vydání) vyžaduje během pravidelné prohlídky kontrolu další součást. Při probíhajícím přechodu k účinnějším vozidlům s nízkými emisemi CO2 je nyní mnoho vozidel vybaveno takzvaným FAP (Freewheel Alternator Pulley volnoběžná řemenice alternátoru). Toto řešení lze nalézt v řadě různých situací: Moderní zmenšené vznětové (turbo) motory s vysokým točivým momentem při nízkých otáčkách Zážehové turbomotory s přímým vstřikováním a motory se systémy vypínání válců Vozidla vybavená systémem Start/Stop řízeným alternátorem Motory s velmi nízkými volnoběžnými otáčkami (úspora CO2) Vozidlo vybavené energeticky účinným alternátorem s vysokou setrvačností Úkolem FAP je bojovat proti nerovnoměrným pohybům/ silám klikového hřídele přenášeným na pomocný pohon. U vysoce výkonných vznětových motorů je pro snížení vibrací často použito více kombinovaných řešení, např. aktivní tlumič vibrací klikového hřídele a dvouhmotový setrvačník. Namáhání FAP se dále zvýšilo zavedením systému Start/ Stop řízeného alternátorem. Zde musí alternátor fungovat jako restartér motoru a v důsledku toho vykonává klínový řemen Poly-V a související komponenty pomocného pohonu mimořádně náročnou práci. FAP sníží nerovnoměrné síly působící na pomocný systém s výsledkem : Snížení chrastivého zvuku a vibrací klínového řemene Poly-V Zvýšení životnosti celého pomocného systému, včetně kladek a napínačů Plynulé spouštění systému Start/Stop bez jakékoli prodlevy Použití setrvačné energie alternátoru Důrazně se doporučuje kontrolovat FAP během pravidelné údržby a řídit se kontrolními pokyny výrobce. SKF nabízí širokou řadu vysoce kvalitních řemenic alternátorů, které nejlépe poslouží vašim zákazníkům. Pro řadu oblíbených aplikací je FAP zahrnuta v soupravách rozvodových řemenů nebo pomocných řemenů SKF. Jedná se o nejlepší řešení, jak dospět k dokonalé opravě a zabránit riziku a dvojnásobný m vysokým nákladům na opravy.

16 Hybridní pohon technologický krok na cestě k elektromobilům Čím budou vozidla poháněna za 10 nebo 20 let? Vzhledem ke klesajícím zásobám ropy a stále přísnější legislativě k omezování emisí zaměstnává tento problém lidi na celém světě. Přestože budoucnost bude jistě patřit elektrickým vozům, vzhledem ke stále velmi vysoké pořizovací ceně baterie a malému dojezdu nebyly tyto vozy dosud schopny zvítězit nad ostatními koncepcemi vozidel. Spalovací motory zde proto budou ještě po mnoho dalších let. Mezi těmito dvěma technologiemi zaujímají svou pozici vysoce uznávané hybridní vozy. Hybridní kategorie Hybridní elektrické vozidlo může být vybaveno vlastním elektromotorem, který je schopen zvýšit výkon vozidla a zlepšit i jízdní vlastnosti, snížit spotřebu paliva a emise vozidla. Existují dvě úrovně hybridních vozů: Střední a silné hybridy. Silné hybridy mají veškeré funkce a schopnosti středních hybridů. Motor se tedy vypíná, pokud jeho činnost není nutná, a okamžitě se zapne, pokud nastane opačný případ. Navíc je poskytován přídavný elektrický pohon, takže výkon běžného motoru je zvýšen o výkon elektromotoru. Tím je v případě nutnosti zajištěna lepší akcelerace bez zvýšení spotřeby paliva. Silný hybrid je však obvykle vybaven baterií a elektromotorem o mnohem vyšším výkonu než střední hybrid. Silný hybrid je také vybaven rekuperačním brzdovým systémem, který je u středního hybridu pouze na nižší úrovni. Energie vozidla, která by jinak přišla vniveč, se zachová a použije k nabíjení baterie během brzdění. Pouze u silného hybridu je elektromotor schopen vozidlo pohánět i s vypnutým spalovacím motorem. Při zrychlování z klidového stavu lze elektromotor použít v čistě elektrickém režimu jízdy. 16 Úplné hybridy lze alternativně navrhnout také jako plug-in hybridy. Tato vozidla umožňují nabíjení trakční baterie externě (např. ze zásuvky) pomocí vhodné nabíječky. Zde se doporučuje použít ve vozidle větší baterii, aby bylo možné pokrýt kratší vzdálenosti čistě z elektrických zdrojů a používat hybridní pohon pouze u delších cest. Největší výzvu pro plug-in hybridy představují v současné době nevýhody související s náklady a hmotností větší baterie. Omezený nabíjecí výkon domácích elektrických zásuvek navíc znamená dlouhou dobu nabíjení. Autodílny jsou připraveny k servisu hybridů Pomalá přeměna vozového parku a dlouhotrvající koexistence odlišných systémů představují pro autodílny nesnadný úkol. V příštích dvou desetiletích budou stále převažovat vozidla se spalovacími motory. Hybridní vozidla však budou stále častěji navštěvovat autodílny, na které budou kladeny nové požadavky: Díky duálnímu pohonu a jeho interakcím bude odstraňování závad složitější, bude nutno zvládnout nové vysoce kvalitní komponenty a manipulace s vysokým napětím nad 60 V DC 30 V AC bude vyžadovat zvláštní dovednosti.

17 Jaké předpoklady musejí zaměstnanci splňovat před prací na hybridních vozidlech? Obecné údržbářské činnosti na těchto vozidlech (např. práce na výfukových systémech, výměna oleje, výměna pneumatik, brzdové systémy) lze provádět, pokud bezpečnostní systémy VN systémů fungují správně (tzn. když nejsou poškozené VN komponenty). Zaměstnanci musejí před započetím práce projít patřičným školením v souvislosti s ohrožením elektrickým proudem ve VN systémech. Musejí si být dobře vědomi významu štítků umístěných na VN komponentech a být proškoleni s ohledem na bezpečnou manipulaci s vozidlem. Zaměstnanci, kteří budou vykonávat práci na VN systémech, musejí mít dodatečnou kvalifikaci. Za tímto účelem musejí být kvalifikováni jako odborníci pro práci na vysokonapěťových vozidlech s vlastní bezpečností. Jsou tudíž schopni vyhodnotit elektrická nebezpečí ve VN systémech a určit nezbytná bezpečnostní opatření pro VN systémy. Jsou schopni rozpoznat stav odpojení vozidla od zdroje napájení a zajistit jej po dobu provádění prací. Rozsah kvalifikace závisí na předchozí odborné přípravě a praktických zkušenostech jednotlivých zaměstnanců. Je nutné doložit získání dovedností a know-how z dokončené teoretické a praktické kvalifikace. Kdo odpovídá za zajištění předpokladů pro práce na elektrických nebo hybridních vozidlech? Vlastník nebo jím pověřený vedoucí tým nesou odpovědnost za bezpečnost práce během provozu. Práce musí být prováděna takovým způsobem, aby bylo v maximální možné míře zabráněno ohrožení života a zdraví a zbylá rizika byla udržována na minimální úrovni. To také platí pro práci na VN vozidlech. Odpovědné osoby musejí zajistit, aby na hybridních a jiných VN vozidlech pracovali pouze ti zaměstnanci, kteří splňují výše uvedené předpoklady. V příštích vydáních Eure!TechFlash se budeme zabývat hybridní technologii podrobněji.

18 Dvouhmotový setrvačník LuK s kyvadlovým tlumičem pro zvýšené tlumení vibrací První kyvadlový dvouhmotový setrvačník (DMF) (*) LuK byl použit při hromadné výrobě u jednoho špičkového mezinárodního výrobce v roce V současnosti byl setrvačník DMF zn. LuK s kyvadlovým tlumičem doplněn do sortimentu výrobků pro trh autoopravárenství společnosti Schaeffler. Adaptivní tlumič vibrací na hnacím hřídeli významně přispívá ke snížení spotřeby paliva (až 0,5 litru na 100 kilometrů) a množství emisí CO2. A jak přesně funguje kyvadlový dvouhmotový setrvačník LuK? Kyvadlový tlumič je upevněn na přírubě DMF. Požadovaná efektivní tuhost kyvadla je zajištěna odstředivými silami vznikajícími během provozu. Odstředivý kyvadlový tlumič nemá pevnou vlastní frekvenci. Jeho frekvence se mění v závislosti na otáčkách, a proto se také nazývá adaptivní tlumič vibrací na hnacím hřídeli. Efektivního tlumení zvolené úrovně vibrací, např. frekvence zapalování motoru, lze dosáhnout individuálním nastavením. Kyvadlo o hmotnosti pouze jeden kilogram snižuje úroveň přenosu vibrací až o 60 %. Základní izolaci vibrací stále zajišťuje dvouhmotový setrvačník a jeho systém tlumiče pružina/hmota, zbytkové vibrace jsou odstraněny odstředivým kyvadlovým tlumičem prostřednictvím tlumení frekvence zapalování. Adaptivní tlumič vibrací na hnacím hřídeli DMF zn. LuK s kyvadlovým tlumičem 18

19 Tento nový typ tlumiče rovněž nabízí významné výhody, pokud jde o montážní p r o s t o r. K y v a d l o v ý tlumič nahrazuje vnitřní tlumič běžného DMF, a nevyžaduje tedy žádný další montážní prostor. DMF s kyvadlovým tlumičem lze tedy použít u každého modelu již vybaveného běžným DMF. S cílem snížit drnčení převodovky při vysokých krouticích momentech motoru vyvinula společnost LuK v roce 1985 dvouhmotový setrvačník, tlumič torzních kmitů sestávající ze dvou hmot navzájem spojených systémem pružina/tlumič. Společnost LuK od té doby zdokonaluje a přizpůsobuje provedení DMF tak, aby splňovalo požadavky zákazníků na zvýšení komfortu vozidla. Schůdné aplikační řešení bylo možné nalézt pouze ve spojení s moderním DMF, který umožnil zabudování odstředivého kyvadlového tlumiče do hnacího ústrojí. (*) DMF = Dual Mass Flywheel Trh autoopravárenství společnosti Schaeffler dnes nabízí setrvačník DMF zn. LuK s kyvadlovým tlumičem pro následující aplikace: VÝROBCE: BMW MODELY VOZIDEL: E84: X1 20D ED E90: 320D, 320D XDRIVE, 325D,330D, 330D XDRIVE E91: 320D, 320D XDRIVE, 325D, 330D, 330D XDRIVE E92: 320D, 320D XDRIVE, 325D, 330D, 330D XDRIVE E93: 320D, 325D, 330D F10: 520D, 520D ED, 525D, 530D F11: 520D, 525D, 530D F25: X3 20D XDRIVE OE-NR: Č. POL.: Pro více informací o LuK DMF si zobrazte video níže. Načtěte svým chytrým telefonem QR kód níže. Pro tento účel navštivte obchod s aplikacemi pro váš chytrý telefon a stáhněte si čtečku QR kódů. 19

20 sledujeme automobilové technologie Informační zpravodaj Eure!TechFlash doplňuje školící program Eure!Car společnosti ADI a má jednoduché poslání: pomáhat pochopit aktuální technické inovace v prostředí automobilového průmyslu. S technickou pomocí Technického střediska AD ve Španělsku a za asistence předních výrobců dílů chce Eure!TechFlash demystikovat nové technologie a učinit tyto transparentní, s cílem stimulovat profesionální mechaniky držet krok s technologiemi a motivovat je, aby průběžně investovali do technického vzdělávání. Eure!TechFlash bude vycházet 3 až 4 krát do roka. Úroveň technické kvalifikace mechaniků je velmi důležitá a v budoucnu může hrát rozhodující roli pro samotnou existenci autoservisu. Eure!Car je iniciativa společnosti Autodistribution International, která sídlí v belgickém městě Kortenberg v Belgii (www.ad-europe.com). Program Eure!Car zahrnuje ucelenou řadu velmi kvalitních technických školení pro profesionální mechaniky, která se konají pod záštitou národních organizací AD a jejích distributorů ve 30 zemích. Více informací najdete na nebo si vyberte příslušné kurzy školení. Průmysloví partneři programu Eure!Car NeXT Automobilové osvětlení: LED a xenonová technologie