PRO SPOLEČENSTVÍ PŘÍZNIVCŮ A PŘÁTEL PŘINÁŠÍ LUMIUS S.R.O. - NEZÁVISLÝ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU A PLYNEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO SPOLEČENSTVÍ PŘÍZNIVCŮ A PŘÁTEL PŘINÁŠÍ LUMIUS S.R.O. - NEZÁVISLÝ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU A PLYNEM"

Transkript

1 PRO SPOLEČENSTVÍ PŘÍZNIVCŮ A PŘÁTEL PŘINÁŠÍ LUMIUS S.R.O. - NEZÁVISLÝ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU A PLYNEM SVĚT PLNÝ ENERGIE INFORMACE, ZPRAVODAJSTVÍ, ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA PLNÉHO ENERGIE tel: podzim 2011 Čím inspiruje POWER GEN 2011? Reportáž z energetického veletrhu. STRANA 2 Dobrý firemní design není náhoda, říkají odborníci ze studia Dynamo design. STRANA 3-5 Porazí benzín elektřina nebo plyn? Přichází svět elektromobility. STRANA 8 ROZHOVOR: Průmysl je páteří ekonomiky, další rány už nemusí unést ING. MILOŇ VOJNAR Snažíme se pro naše klienty optimalizivat jejich náklady, protože pokud tento sektor nebude mít optimální podmínky pro fungovaní, ukončí svou činnost, anebo ji přesune dál na vychod, říká v interview pro první vydání časopisu Svět plný energie ředitel společnosti LUMIUS ing. Miloň Vojnar. Český trh s elektřinou a plynem prošel v poslední dekádě řadou zásadních transformací. Jak hodnotíte jeho současnou úroveň v celoevropském kontextu? Jaká legislativní, věcná a organizační opatření nutno podle Vašeho názoru příjmout? Vrátím se do roku 2001, kdy se začala formovat nová pravidla fungování liberalizovaného trhu. Česká republika měla štěstí, že se tohoto procesu účastnili odborníci a byl ustanoven subjekt, Operátor trhu, který je zodpovědný za organizaci trhu. Později začal Operátor trhu organizovat i trh s plynem. Mně nezbývá než gratulovat nám všem, jak trh s elektřinou a plynem v ČR funguje. Podle mého názoru nám většina evropských zemí může závidět transparentnost a jednoduchost fungování energetického trhu. Opatření, která je potřeba přijmout, je minimalizace vlivu lobbistických skupin při schvalování nové legislativy. V ČR vstoupil v platnost nový energetický zákon, který nás posouvá blíže k celoevropské resortní legislativě. Zároveň do naší energetické praxe vnáší řadu nových úkolů a nástrojů pro tržní působení subjektů jak v komoditě elektřina, tak plyn. Jak a proč bude třeba na něj reagovat v rámci podnikatelských aktivit společnosti LUMIUS? Věci, které shledávám pozitivní jsou: ochrana zákazníků, a to především z řad domácností, které jsou snadnou obětí nekalých praktik některých dodavatelů elektřiny a plynu; posílení kompetence Energetického regulačního úřadu, v souladu s novým energetickým zákonem, jenž vstoupil právě v platnost. Ostatní věci jsou bohužel jen jako, kdy si Evropská unie na něco hraje a dělá napůl. Na český trh s elektřinou i s plynem v poslední době vstoupila řada tzv. alternativních prodejců, mj. Vámi řízená společnost LUMIUS. Jak hodnotíte dosud dosažené výsledky? Na které problémy se zaměříte do budoucna? Chceme být nejen obchodním poradcem, ale i poradcem a oporou při řešení nákupu elektřiny a plynu. Společnost LUMIUS začala s dodávkami konečným zákazníkům jako jedna z prvních a od roku 2006 budujeme portfolio elektrických klientů. To jsme v roce 2008 začali rozšiřovat o plynové portfolio klientů. V letošním roce bychom měli dosáhnout obratu v ČR téměř 10 mld. Kč. Portfolia jednotlivých komodit za letošní rok očekáváme ve výši 2,5 TWh elektřiny a 5 TWh plynu. Tady se patří poděkovat za důvěru všem našim klientům a samozřejmě všem mým kolegům. Do budoucna bychom chtěli nadále budovat společnost specializující se pouze na určitý segment trhu a být všem našim klientům nejenom obchodním partnerem, ale i poradcem a oporou při řešení nákupu obou komodit. Ceny elektřiny a plynu na českém trhu stoupají. Je zdejší zákazník vystaven pouze burzovnímu vývoji cen obou komodit, příp. technicky málo kvalifikovaným rozhodnutím různých politických garnitur? Musíme si uvědomit jednu věc: velcí odběratelé zaměstnávají spoustu lidí a jsou motorem ekonomiky. Pokud nebude mít tento sektor optimální podmínky pro fungování, ukončí svou činnost, anebo ji přesune dál na východ. Bohužel, Česká republika si v minulosti zavařila v podobě fotovoltaiky. Celá Evropa v podobě emisních povolenek. Obávám se, že další ránu už průmysl neunese. Dnes se ceny (bohužel) odvíjejí podle burzy. Ta je ovlivněna nejenom děním v energetickém průmyslu, ale také spekulativním chováním obchodníků. Společnost LUMIUS se snaží nabízet našim klientům produkty, které optimalizují náklady našich klientů. Všichni chceme zdravé životní prostředí. Všichni jsme už také přivykli energetickému komfortu. Ne každý je připraven akceptovat i rubovou stranu mince: přispět k pokrytí dotací na podporu tzv. alternativních zdrojů. Existuje podle Vás reálné východisko ze začarovaného kruhu subvencí a různých bonusů pro alternativní zdroje? Zvýšením nákladů na distribuci je vyvíjen větší tlak na cenu komodity. Jak jste se zmínil už ve své otázce, v současné době není nikdo připraven platit vyšší cenu energetických komodit. Jediné racionální řešení je rozvoj jaderných elektráren. Ty jsou podle mého názoru nejobnovitelnější ze všech obnovitelných zdrojů a v současné době jsou nejlevnějším zdrojem elektřiny. STRANA 1

2 SVĚT PLNÝ ENERGIE REPORTÁŽ Čím inspiruje POWER GEN 2011? VELETRH Největší energetický oborový veletrh světa POWER GEN má za sebou evropskou premiéru: do veletržního areálu Fiera City v Miláně na něj letos v červnu dorazilo bezmála 600 vystavujících firem a 15 tisíc návštěvníků. Nechybělo ani 16 českých subjektů. Jednu z mála národních expozic na milánském POWER GENu vytvořily české firmy. INOVACE Alternativní zdroje moderněji Společnost Metso (společně s firmou Wärtsilä) postavila v ČR elektrárnu s výkonem 5 MW. V Čáslavi spaluje kůru, piliny a dřevní odpad z velkokapacitní pily. V Miláně demonstrovala projekt na největší zplynování biomasy o výkonu 140 MW. Ve Vaskiluodon Voima Vaasa bude zprovozněn v prosinci Surovinou pro zplynování se stanou zbytky po těžbě dřeva. Zdroj je součástí stávající uhelné elektrárny o výkonu 560 MW. Nahradí až 40 % uhlí a zároveň sníží emise CO 2 : o t ročně. Nový způsob uvažování svých konstruktérů při exploataci alternativních zdrojů energie avizovala švýcarská firma Eneftech. Elektrickou energii chtějí generovat z odpadního tepla z technologických procesů s teplotou pracovního média 125 C (!). Pro expanzi par aplikují patentovanou technologii Scroll. Ta se zatím používala u chladivových kompresorů. České energetické strojírenství v Miláně potvrdilo, že postupně překonává dozvuky ekonomické recese z let Má zájem o italský trh. Itálie, poté co už podruhé v referendu odmítla jadernou energetiku, totiž trpí dlouhodobou závislostí na importu elektrické energie. Elektřina i služby okolo ní tu jsou poměrně drahé. Vláda v Římě hledá řešení. Mimo jiné jak skoncovat se stavem, že italští energetičtí giganti (konkr. ENEL) realizují velké projekty v cizině (ve Francii, Velké Británii, na Slovensku aj.) a méně se jim daří při rozvoji domácích energetických kapacit. Akcent na plyn a na vyšší účinnost zdrojů Evropa potřebuje stále více energie. Jenže segment jejich exportérů se tenčí. Experti varují, že současná situace se na evropském trhu zanedlouho ještě zhorší. Zejména v souvislosti s rozhodnutí parlamentu a vlády SRN postupně odstavit všechny německé jaderné reaktory. Ceny paliv i finálních produktů rostou. Stejně jako požadavky na bezpečnost dodávek energetických vstupů, na spolehlivost výroby a distribuce energie a tepla a nikoliv naposledy i na kvalitu prodávané energetické a teplárenské produkce a služeb. Devatenáctý ročník Power Genu hledal východiska z této situace. Co se týká vstupů, krátce po katastrofě Fukušimy potvrdil rozporuplný vztah států k jádru. Zatímco některé členské země EU27 se nehodlají jaderné energetiky vzdát a její podíl ve svém energetickém mixu dokonce chtějí v nejbližší době posílit (ČR, Finsko, Francie, Litva, Polsko, Slovensko, či Velká Británie), jiné na ni uvrhly moratorium (SRN, Rakousko). Energetičtí experti a ekonomové hledali v Miláně surovinovou náhradu za uran. Shodli se, že z ekologických důvodů to nebude moci být uhlí. Byť nemálo zemí intenzívně investuje do moderních technologií jeho využití i likvidace emisní zátěže, spjaté se spalováním uhlí (kupř. CCS). Zásoby této kdysi primární energetické suroviny se Evropě rychle tenčí a jeho cena bude logicky stoupat. Z kapacitních důvodů ho nemohou vystřídat ani málo spolehlivé alternativní zdroje, zvláště draze dotovaná fotovoltaika a eolika. TRANSFORMACE V Miláně zavládla shoda, že producenti elektřiny a tepla se v průběhu nynější dekády rozhodnou pro plyn. A to i s vědomím jeho nemalé ekologické zátěže a nezřídka složité geopolitické dostupnosti. Evropa bude muset urychleně přebudovat surovinovou bázi své energetiky a teplárenství. Odhady objemu potřebných prostředků jen v I.etapě oscilují v rozmezí mld. EUR. Pro postupně dožívající i nové zdroje energie bude nutné navíc připravit celou novou generaci vysokoškolsky erudovaných odborníků. I tímto prizmatem si lze vysvětlit, proč v halách červnového Milano Fiera City tak často a tak hlasitě padaly pojmy vyšší účinnost výroby energie a tepla, bezpečnost a pružnost dodávek energie a tepla, snižování ztrát při přenosu a distribuci energie, větší důraz na exploataci alternativních zdrojů aj. Pokud chybějící energii z jádra v každodenní energetické a teplárenské praxi doopravdy nahradí plyn, pak se musí zkvalitnit i současný paroplynový cyklus. Na trhu už nelze prorazit jen širokou škálou výkonů plynových turbín. Firem, které investovaly čas a peníze do jejich výzkumu i výroby je (a nejenom v Evropě) spousta. Zákazníka neuchvátí jenom poměr kj/kwh, ale i exaktní technické a provozní parametry této techniky. Uspějí producenti, kteří dokáží sladit požadavky energetiků na pružnost, pohotovost a flexibilitu a nabídnout ucelené pakety plynových turbín s generátory a tepelnými výměníky pro paroplynové cykly. V Miláně to předvedla kupř. společnost Siemens. Demonstrovala kompletní řešení elektrárny Irsching s účinností 60%. Pro tuto pozoruhodnou účinnost paroplynového cyklu disponuje příslušnými certifikáty TÜV. A ještě jeden moment: Němci umí dosáhnout výkon 500 MW u citovaného zdroje za 30 minut. V tom nalezli silného konkurenta ve společnosti ALSTOM. Její paroplynový cyklus KA26 na bázi plynové turbíny GT26 dodá výkon 350 MW do sítě max. do 15 minut. Navíc prodloužuje dobu mezi 2 kompletními opravami zařízení. Popisovanou technologii lze vybavit CCS, resp. ekologicky žádaným jímáním a zpracováním CO 2. ALSTOM testuje trojici základních CCS technologií jímání CO 2. Jejich kritici vždy oponovali, že to jsou zbytečně drahé technologie a ukrajují si značná procenta z finálního výkonu bloku. To už dnes neplatí. Nejlepší aplikace atakují hranici 5 %. Pro lepší představu: na Zeměkouli se jej dnes vygeneruje cca 12 mld. t. Fosilní energetika přispívá k této grandiózní mase 41 %. Nový pojem IRCC Tento termín označuje Integrovaný paroplynový cyklus s alternativními zdroji. Firma GE se pokouší propojit přednosti paroplynového cyklu na bázi plynových turbín s výkony připojitelných alternativních zdrojů. IRCC vbrzku nalezne i čínský překlad: o propojení paroplynového cyklu s větrnými zdroji se pokouší tamější firma Harbin Electric. Asijský ekonomický tygr, jenž kaž- CERTIFIKACE Nový certifikát České firmy si budou muset brzy zvyknout na novinku v podobě certifikátu EN 16001: 2009 Energy Management System. V západní Evropě se stává prestižním dokumentem energetických podniků. Jeho zavedení a konečná certifikace vyžadují od všech řídících i výkonných článků vynaložit nemalé úsilí. Neobejde se to ani bez patřičných nákladů. Nicméně, ve finále to přináší řadu efektů. Mj. ve snížení provozních nákladů na energie. dý týden spouští nový zdroj o výkonu minimálně 400 MW, si začíná uvědomovat přínos alternativních zdrojů. Čína musí urychleně přistoupit k ochraně ovzduší, aby se její dosavadní ekologická laxnost negativně nepromítla do života půldruhamiliardy zdejších lidí a následně nepřibrzdila razantní tempa průmyslového rozvoje a urbanizace této nejdynamičtější ekonomiky současného globálního světa. Modernizace energetického mixu jednotlivých zemí a implementace progresivních energetických agregátů se však nemusí výlučně orientovat jen na plyn. Současná civilizace akumuluje obrovská kvanta průmyslového a komunálního odpadu. Vývoj ve sféře čistých technologii nemůže tuto neblahou skutečnost ignorovat. Pyramidy energeticky a teplárensky využitelného materiálu na obřích skládkách za městy a obcemi třeba urychleně (a přitom nanejvýš ekonomicky i ekologicky) využít. V Miláně to znovu připomněl konstruktérský tým Babcock&Wilcox svou nabídkou nových kotlů pro spalování odpadu. Douška pro české skeptiky: podceňovat tuto skutečnost nám Evropská komise nedovolí. Příslušná směrnice, která zavazuje všechny státy EU27 vypořádat se co nejdříve s energeticky použitelnými odpady, už leží na stole. Příští, již jubilejní XX. ročník POWER GEN 2012 se uskuteční v Kolíně nad Rýnem, ve dnech června Stánku Rolls-Royce bezpochyby dominovala vysoce účinná turbína Trent 60 WLE vykazující minimální emise zplodin. Firma ji premiérově instalovala v australském Bell Bay a jedna z nových (tentokráte už evropských) instalací by se měla odbýt také v ČR. Tento supertenký solární panel lze aplikovat tradičně (na vodorovné, či sklopené střešní konstrukce objektů), ale i do jejich kolmých stěn. STRANA 2

3 INFORMACE, ZPRAVODAJSTVÍ, ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA PLNÉHO ENERGIE podzim 2011 BESEDA Dobrý firemní design není náhoda DYNAMO DESIGN Dobrá pozice firmy na trhu (libovolno zda na globálním, či jen na národním) nezávisí pouze na komplexní kvalitě portfolia jejich výrobků a služeb, ale také na schopnosti dotyčného podniku komunikovat se stávajícími a potenciálními zákazníky, cílevědomě budovat a udržovat svou nezpochybnitelnou image. A protože až 4/5 vjemů získáváme vizuálně, stále větší pozornost nadnárodních i tuzemských firem se soustřeďuje na kultivaci rozhodujícího faktoru podnikové komunikace uvnitř firmy i navenek jejich jednotného vizuálního stylu. Managing partner Michal Richtr. Graphic designer Tomáš Cikán. M. RICHTR: Design určuje image současné firmy. Dobře zpracovaný zaujme veřejnost, identifikuje firmu a v nejlepším smyslu slova k ní přitahuje spotřebitele. Naopak: nekvalitní, zastaralý je pro firmu brzdou. Dobrý design dokáže být konkurenční výhoda a jeho význam do budoucna nepochybně poroste. Spoléhat se na náhodu, nerespektovat reálnou situaci na trhu v podmínkách zostřující se konkurence, to už dnes nelze. T. CIKÁN: Při jednání s každým klientem postupujeme individuálně, s přihlédnutím k jeho aktuálním záměrům, k jeho už existujícímu vizuálnímu potenciálu. Na praktických příkladech mu přibližujeme, že dobrý design je jednou z nejdůležitějších součástí brandingu. Že to je finální produkt kreativního myšlení, znalosti trhu, zkušeností a odvahy přijmout nová rozhodnutí. Branding samotný (jakožto mnohovrstevný proces) pak vede k vytvoření atraktivní obchodní značky. Zvolili jste podobný přístup i v případě návrhů pro LUMIUS s.r.o.? M. RICHTR: Samozřejmě. Tato firma patří k dominantním subjektům na českém energetickém trhu a neskrývá své podnikatelské ambice ve středoevropském regionu. Její management nás požádal o návrh moderního vizuálního stylu. Plně si uvědomoval, že na stále náročnějším energetickém trhu nevystačí jen se současnou prezentací. Požádal nás o návrh komplexního a progresivního způsobu vizuální komunikace firmy. To byla pro nás věcně velká výzva. T. CIKÁN: Já bych se chtěl pozastavit u faktu, že vedení firmy LUMIUS si samo uvědomilo, že se stávajícím grafickým potenciálem už nemůže napříště vystačit. Že nový a samozřejmě jen kvalitní vizuální styl posílí nynější image firmy a dále upevní její pozici na trhu. Jednání s takto rozhodnutými představiteli firmy LUMIUS PŘEČETLI JSME ZA VÁS Corporate Identity in the Czech Republic Před časem u nás vyšel sborník Corporate Identity in the Czech Republic zahrnující období Mimo jiné se dotýká fenoménu jednotného vizuálního stylu. Svět 21. století je propojený rozmanitými možnostmi nových prostředků komunikace. V zaměstnání, nákupním centru, při návštěvě kulturního představení či přímo doma, všude se dostaneme do styku s identitou jiných lidí, podniků a jejich výrobků i organizací, jejichž prostřednictvím naplňujeme naše přesvědčení, osobní ambice a plány. Tuto identitu vnímáme jako image a vytváříme si o ní vlastní názor. Image však není jen pouze mechanicky poskládaný obraz našich smyslových vjemů. Je to prostředek a zároveň výsledek komunikace mezi námi a okolím. Její charakter závisí na našich životních zkušenostech, kulturním zázemí, invenci, vitalitě a schopnosti komunikovat. Její podoba je výrazně ovlivněna intenzitou našeho smyslového vnímání, které je vázáno na podstatu komunikovaného sdělení. Image může nabývat žádoucích i nežádoucích forem. Pro naše obecné posuzování a komunikaci je však podstatné, zda je pozitivní nebo negativní. V analogii k vnímání vlastní identity a budování image stojí snaha každé firmy, obchodní společnosti, nebo společenské organizace odlišit se od své konkurence a vytvořit si mezi lidmi povědomí o atraktivní, důvěryhodné a perspektivní pozici. Firmy jsou jako lidé mají individuální charakter, kulturní a společenské vazby, vlastní filozofii. Avšak pro veřejnost často představují neosobní subjekty bez viditelných znaků životní vitality. Plně to platí i pro český energetický trh. SPE přizvalo k besedě představitele společnosti Dynamo design s.r.o., která se zabývá problematikou brandingu, grafického designu a vizuální prezentace a patří do české oborové špičky - managing partnera Michala Richtra a graphic designera Tomáše Cikána. Na začátku letošního roku Dynamo design připravilo nový a ucelený projekt jednotného vizuálního stylu také pro společnost LUMIUS s.r.o.: Pánové, můžete na úvod podat krátkou vizitku Vašeho studia? M. RICHTR: Naše společnost je založena na schopnosti definovat jedinečnost každého klienta a vytvořit pro něj osobitou design strategii a kvalitní design. Náš tým tvoří projektoví manažeři, grafičtí designéři, DTP operátoři a produkční pracovníci. Spolupracujeme také s poměrně širokým okruhem externích specialistů z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, s fotografy, architekty, textaři, výzkumnými agenturami, programátory, tiskovou produkcí a dalšími. T. CIKÁN: Pro naše klienty vytváříme nové názvy, značky a logotypy, vizuální styly, grafické manuály, prezentační materiály, výroční zprávy, publikace a časopisy. Podílíme se na tvorbě multimédií a webdesignu, obalového a informačního designu. Abychom klientovi mohli nabídnout optimální produkt, zabezpečujeme rovněž nezbytné rešerše a analýzy trhů. Patrně ne vždy jednáte s klientem, jenž si uvědomuje všechny faktory pro optimální zvládnutí firemní komunikace. Proč by měl podle Vašeho mínění věnovat zvýšenou pozornost právě kvalitě vizuálního designu? Nový vizuální motiv společnosti LUMIUS Dynamická firma se rozhodla pro dynamické řešení. Jen takové jí umožní vizuálně zaujmout klienty a zároveň se čitelně vymezit oproti jiným firmám v oboru. MICHAL RICHTR Redesign obchodní značky společnosti LUMIUS pocházní z dílny studia Dynamo design. Firemní (korporátní) image charakterizujeme nejčastěji jako způsob, kterým je firma vnímána svým okolím. Je soubor všech poznatků, které jsou o ní veřejně dostupné. Co o ní lidé ví a co si o ní myslí. Korporátní identita je dynamický a pečlivě zkoordinovaný systémem, který efektivně komunikuje to, jak každá firma vypadá, co chce o sobě říct a jak se chce vůči svým spotřebitelům i vlastním zaměstnancům chovat. Celá problematika korporátní identity (Corporate Identity) čili firemního, nebo také podnikového stylu zahrnuje tři základní oblasti: Jednotný vizuální styl (Corporate Design) Korporátní a marketingovou komunikaci (Corporate Communications) Jednotnou firemní kulturu (Corporate Culture) Tyto tři složky zpětně působí i na vnímání korporátní image. Jednotný vizuální styl (Corporate Design) je projev samostatné existence každé společnosti na trhu. Měl by vycházet z předem definované firemní filozofie. Z hlediska své kreativní a výtvarné podstaty je nejviditelnější částí firemního stylu, kterému dodává příslušný vizuální charakter. Prostřednictvím Corporate Designu se v lidech rodí emoce, které jsou důležitý prvek pro vnímání příslušné korporátní identity. Korporátní a marketingová komunikace (Corporate Communications) pomáhá průběžně zlepšovat pozici daného subjektu na trhu a budovat spokojenost svých zákazníků s její produkcí nebo nabídkou služeb. Prostřednictvím těchto pravidel každá společnost komunikuje kvalitu své nabídky a produkce v souladu s vlastní identitou. 3 STRANA 3

4 SVĚT PLNÝ ENERGIE PŘEČETLI JSME ZA VÁS BESEDA 3 Jednotnou firemní kulturu (Corporate Culture) tvoří souhrn sdílených postojů, názorů a přesvědčení zaměstnanců společnosti, které generují její vnitřní atmosféru. Kulturní obraz společnosti navazuje na její historické tradice, vývojové trendy a ekonomické zdraví. Má zásadní vliv na pozitivní pracovní atmosféru ve firmě a posiluje loajalitu jejích zaměstnanců. Projevuje se v normách, stupnicích hodnot, vnitřním klimatu, stylu řízení, které utvářejí systém komunikace firmy uvnitř i na venek. Lidé velmi citlivě vnímají soulad mezi tím, co o sobě firma, nebo společenská organizace říká a tím, jak se pak skutečně na veřejnosti profiluje. Korporátní identita není jen nástroj pro definování a komunikování pozice firmy na trhu. Je také prostředek k cílenému rozvoji její budoucí image a naplnění její růstové vize. Vytvořit silnou a nadčasovou identitu společnosti je dlouhodobý proces. Všechny oblasti korporátní identity jsou také předmětem důsledné kontroly. Jejich obcházení znehodnocuje investice vynaložené do rozvoje společnosti. Když se je podaří po určité době opravdu prosadit, stávají se významným nástrojem účinné marketingové strategie. Lidé preferují na trhu takové subjekty, které dobře znají a kterým v podstatě důvěřují. Jednotný vizuální styl Pro vznik a udržení kvalitní image má klíčový význam úroveň a vysoká profesionální kvalita vizuální prezentace každé firemní identity. Jednotný vizuální styl je důležitým souborem pravidel a vizuálních standardů. Všem zaměstnancům podniku jednoznačně sděluje všechny aspekty budování korporátní identity. Jako systém pravidel organizuje všechny své prvky v jeden funkční celek a v co nejvyšší estetické kvalitě. Je zaměřen na plnění dvou základních komunikačních funkcí. Externí identifikace: má za cíl zesílit význam a pozici společnosti na trhu pro externí cílové skupiny (zákazníci, obchodní partneři, investoři, média, nebo osobnosti veřejně činné) a měnit celkové vnímání firemní image těmito skupinami. Interní identifikace přispívá ke zvýšení motivace a důvěry zaměstnanců ve směřování společnosti a ke ztotožnění se s celkovou úrovní její firemní kultury. Obě funkce mají výrazný vliv na ekonomické výsledky. Mohou zvýšit úroveň produkce a jejich prodej, kvalitu a efektivitu práce. Zásadními požadavky na jednotný vizuální styl a jeho charakter jsou: srozumitelnost a čitelnost; otevřenost vůči potencionálnímu rozšíření podnikatelských či organizačních aktivit; atraktivita a estetická kvalita a soulad funkce s formami firemní komunikace a postavením společnosti na trhu. Vizuální styl společnosti LUMIUS je nezaměnitelný a působí dynamickým dojmem. Ukázka označení CD, vizitek a reklamních přednětů Princip tvorby inzerce společnosti. Naznačený styl tvorby firemního profilu společnosti. Základními stavební prvky každého vizuálního stylu jsou: značka (logo, logotyp), firemní typografie (písmo), firemní barevnost a doplňkové vizuální elementy, které tvoří sjednocující prvky designu. Značka (logo, logotyp) Vznik značky (základního stavebního prvku Corporate Designu) by neměl být nikdy samovolný, náhodný proces. Značky jsou naším všudypřítomným společníkem. Umožňují všem subjektům (menším či větším) firmám, společenským organizacím, politickým stranám, nebo mediálním korporacím identifikovat svou přítomnost ve světě. Z hlediska funkce by značka měla být jednoduše zapamatovatelný a čitelný symbol. Z estetického a výtvarného hlediska by měla být 5 logicky vnesla do kreativních procesů uvnitř Dynamo design řadu cenných impulsů. Promiňte, lze vést přímou úměru mezi kvalitním vizuálním stylem a bilancí dosažených ekonomických výsledků firmy na trhu? Dokáže někdo věryhodně změřit efektivnost studiem navrženého a firmou používaného designu? M. RICHTR: U nás se nikdo komplexně problematikou efektivity designu nezabýval. Neměřil jednotlivé projekty, takže nejsou k dispozici souhrnná data. Existují pouze ojedinělé případové studie, které byly výjimečně publikovány. Obecně lze konstatovat, že kvalitní vizuální styl, výjimečná značka, či design dokážou zaujmout a vyvolat pozitivní asociace. Samozřejmě podmínkou je kvalita produktu/ služby a její konkurenceschopnost. Firma či výrobek tak získávají pozitivní image, buduje se emotivní vazba firma x klient. To se projevuje i na hospodářských výsledcích. Lépe se to prokazuje na obalovém designu produktů, kdy můžete porovnat prodejní výsledky s novým obalem vůči tomu starému. Efektivita nové značky a vizuální komunikace u firmy typu LUMIUS se dokazuje obtížněji. Lidé vnímají kvalitní prezentaci a design většinou podvědomě, přesto si díky němu vytvářejí asociace spojené s daným subjektem. Abychom prokázali pozitivní vliv nové značky na celkovou image firmy, museli bychom s časovým odstupem udělat dotazovací průzkum mezi klienty dané firmy. Nic proti vědeckému řešení. Jenže žádný tvůrčí proces (tedy ani grafický) nemůže vyloučit pozitivní vliv náhody. Vzpomeňme třeba na zrod a uplatnění geniální značky Waldes - Symbol jakosti... T. CIKÁN: To ano. Ale dnešní trhy jsou už jiné. Současný rebranding nemůže být ani nahodilý, ani subjektivní. Na trzích působí řada subjektů. K dispozici je spousta průběžně inovovaných výrobků a služeb. S nástupem nových materiálů, elektronizace a digitalizace grafické práce se razantně změnily i naše pracovní podmínky a možnosti. To plně respektoval management LUMIUS. Prodávají strategický dynamický produkt: energii. A energetickou od nás požadovali i svou novou grafiku. Nové logo, jež jste jim nabídli, tvoří kruh. Dominantní barvu, kterou jste zvolili, je červená. Proč? M. RICHTR: Než začneme pracovat na novém vizuálním stylu pro jakoukoliv firmu, nejdříve si důkladně prostudujeme její historii, charakter současné prezentace a komunikace. Jednáme s managementem o jeho dlouhodobých podnikatelských záměrech. Nabyté poznatky konfrontujeme se situací na trhu. Až poté přistupujeme ke kreativní práci. Pro firmu LUMIUS jsme vytvořili několik navzájem odlišných variant. Od řekněme klasických a konzervativních až po velmi dynamické. Ve svých analýzách jsme se nezmýlili. Dynamická firma se rozhodla pro dynamické řešení. Jen takové jí umožní vizuálně zaujmout klienty a zároveň se čitelně vymezit oproti jiným firmám v oboru. A co se týká červené barvy? I zde jsme si nejdříve ověřili situaci na trhu. Shodli jsme se, že právě červená barva a právě tento odstín bude veřejností vnímán pro energii a teplo jako nejpřiléhavější. T. CIKÁN: Jenom z názvu LUMIUS si současný zákazník nedokázal vybavit základní obor podnikání firmy, ani si ji zařadit do STRANA 4

5 INFORMACE, ZPRAVODAJSTVÍ, ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA PLNÉHO ENERGIE podzim 2011 PŘEČETLI JSME ZA VÁS 4 nadčasová. Jak rozsahem své užitné trvanlivosti, tak kvalitou své typografické formy, barevným laděním a mírou tvarové stylizace ve výtvarném výrazu. Tvar značky je pro její celkové vnímání důležitější, než její barevnost. Značky existují více jak 5000 let. Některé (kupř. keramické značky, nebo papírové vodoznaky) přetrvávají dodnes. Jiné (třeba heraldické znaky) jsou v moderním světě často reinterpretovány, nebo parafrázovány, takže se vzdalují své původní funkci. Značka může být doplněna systémem jiných značek. Tvarována do třídimenzionální podoby, přeložena do jiných jazyků a užívána v kontextu různých kultur a prostředí. Primárně jsou značky vždy ve spojení se subjektem, který jejich prostřednictvím komunikuje k určité specifické skupině (tzv. Target Group). Značky mohou individualizovat firmu nebo její produkty a říci více o její podstatě. Protože firmy jsou často lidmi vnímány jako subjekty s nejasnými znaky života, korporátní značka (logo), jako viditelný prostředek jejich identity, pomáhá tvář firmy polidštit a prezentovat její image v osobní rovině formou jednoduchého symbolu. Základními procesy, které je nutno při vzniku každé nové značky aplikovat, jsou: definovat jednoznačně potřeby a požadavky daného subjektu, pro který nová značka vzniká; definovat klíčová slova, která tvorbu nové identity podpoří a zároveň komunikují její jedinečnost; stanovit postavení (positioning) nové značky na trhu; uplatnit vysokou míru kreativního myšlení a dodat nové značce unikátní styl a finalizovat a důsledně aplikovat novou značku v systému jednotné vizuální komunikace prostřednictvím kvalitně zpracovaného grafického manuálu. Změna vizuálního stylu příslušného segmentu trhu. S naším návrhem se vedení firmy ztotožnilo a věřím, že tak učiní i její klienti. Pro grafika-designéra je největším zadostiučiněním, pokud se v jeho návrzích obě strany takříkajíc poznají. A to se nám v daném případě, myslím, podařilo bezezbytku. Nic si nezastírejme. Po dlouhém a nezřídka i strastiplném jednání s nějakou firmou se zrodí ucelený produkt a firma jej převezme i s patřičnou licencí. Jenže po několika týdnech, či měsících návrh začne vylepšovat o některé subjektivní prvky a doplňky. Časem pak firemní folklor rozloží i nejsofistikovanější grafický návrh zevnitř. Neobáváte se něčeho podobného i ze strany LU- MIUS? M. RICHTR: Žijeme a pracujeme v konkrétních, průběžně se měnících podmínkách. Podobné riziko proto nelze nikdy a absolutně vyloučit. A ani platný smluvní vztah s klientem definující tyto případy a situace nám negarantuje, že k něčemu podobnému nedojde.věřím ale, že se to managemnentu LUMIUS netýká. Věděl od prvního okamžiku, proč nás vyhledal, co po nás žádá a jak chce naše návrhy, s nimiž se ztotožnil, využívat ke svým strategickým záměrům. Samozřejmě, zákazníka, jenž naše dílo transformuje málem k nepoznání, můžeme kritizovat, nebo i případně penalizovat. Ale toho se v případě společnosti LUMIUS doopravdy neobávám. Naopak doufám, že s postupem firmy na další trhy, s rozšiřující se skladbou jeho produktů a služeb, se setkáme znovu a naši spolupráci prohloubíme. T. CIKÁN: Možná, že to bude velmi brzo - v souvislosti s razantním nástupem elektronické komunikace, se stále patrnějším akcentem firem na interaktivitu kontaktů s klienty. Vědeckotechnický vývoj v oboru jde velmi rychle a nabízí zcela unikátní možnosti jak prohloubit stávající úroveň a formy komunikace firma-zákazník. Fakt, že stále více firem si uvědomuje efekty moderně koncipovaného a využívaného firemního designu je povzbudivý. Na druhé straně: je na takový boom jejich zájmu technicky, kreativně, ale i kapacitně připravena rovněž samotná designérská fronta? M. RICHTR: Obávám se, že nikoliv. Kupř. byla velká chyba zrušit Design centrum České republiky. Byť jsem měl k jeho činnosti v posledních letech velké výhrady, chybí v současnosti instituce, schopna zastřešit a propagovat design v celé jeho komplexnosti a významu. Současný český design potřebuje nový výklad a témata. Kupř. efektivitu designu a jeho přínos pro domácí firmy. Chybí design management jako profese a studijní obor. Především je nutné vychovat novou generaci mladých a talentovaných tvůrců v těsném sepětí s realitou. Abych to dokumentoval prizmatem akademického pracoviště, které osobně dobře znám - Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, atelieru grafického designu a vizuální komunikace pod vedením profesora Vaňka: ten každoročně připraví do praxe 3 mladé odborníky. Tito mladí lidé umějí řemeslo, mají neotřelé nápady a přístupy, získali zkušenosti prací pro různé firmy i instituce. Jsou schopni se okamžitě zapojit a fungovat. Bohužel v jiných ateliérech je většinou odtrženost od reálné situace a potřeb na trhu. I když je značka nějakého subjektu považována za kvalitní a téměř dokonalou, často se stává, že v průběhu času dochází k její změně nebo k částečné úpravě ( tzv. re - design). Taková změna neprobíhá nikdy náhodně. Je vynucena objektivními okolnostmi. Ke změně by rozhodně neměl vést fakt, že se stávající značka uživateli již nelíbí. I když jsou estetická hlediska laickou veřejností většinou upřednostňována nad odbornou analýzou, každá změna značky by měla mít vždy své opodstatnění, mj. i proto, že se jedná o finančně a organizačně nákladný proces. V kontextu fungování každé firmy nebo organizace by taková změna měla mít vždy vazbu na změnu podmínek fungování subjektu v podmínkách trhu, nebo forem komunikační strategie. Nejčastější důvody změny vizuálního stylu jsou: - změna vlastníka (chce deklarovat změny, které souvisí s jeho příchodem); - změna situace na trhu (příchod nového konkurenta, nové technologie); - změna komunikační strategie (firma reviduje svou hodnoty, záměry) a - změna cílové skupiny. Jednotný vizuální styl/ Corporate Design/ je jeden z nejdůležitějších nástrojů marketingové komunikace. V době kdy se stírají rozdíly mezi kvalitou zboží a služeb, dokáže být kvalitní vizuální prezentace tím rozhodujícím kritériem, přidanou nadhodnotou, která rozhoduje o nákupu produktu či volbě dodavatele. O designu lze hovořit jako o skutečném fenoménu. R,Z STRANA 5

6 SVĚT PLNÝ ENERGIE PLYN Evropa buduje nové plynovody SUROVINY Starý kontinent potřebuje stále více energie. V podstatně větších objemech také importuje základní surovinové vstupy pro výrobu elektřiny a tepla. Mimo jiné zemní plyn. Na celkové spotřebě energie v zemích EU27 se podílí už jednou čtvrtinou. Přibližně 40 % všeho spotřebovaného zemního plynu Evropané dovážejí z Ruska. Ruští prodejci zemního plynu i jejich evropští zákazníci usilují nejenom o zvýšení objemů těžby a prodeje plynu, ale i o větší bezpečnost a spolehlivost jeho dodávek. A to po celé trase z nálezišť na ruském severu až po velkokapacitní zásobníky v západní Evropě. Na pořad dne se dostala problematika diverzifikace rozhodujících přepravních magistrál. Konkrétním příspěvkem k dosažení tohoto cíle se stal projekt tzv. Nord Stream. Přepraví ruskou surovinu nikoliv přes teritoria bývalých sovětských republik, ale po dně Baltského moře. Největší význam bude NOVÝ HIT PLYNÁRENSTVÍ Břidlicový plyn Těžba břidlicového plynu v americkém Kentucky už nabrala průmyslový charakter Těžaři a obchodníci s plynem srší po tragédii jaderné elektrárny Fukušima neskrývaným optimismem a chrlí optimistické predikce světových zásob plynu. Zpracované analýzy odhadují, že díky lepšímu využívání ložisek se ověřené zásoby zvýšily ze 125,7 biliónů m 3 (v roce 1990) přes 154,3 biliónů m 3 (před 10 lety) na loňských 187,1 biliónů m 3. V portfoliu některých firem se však objevila nová komodita: tzv. břidlicový plyn. Management očekává, že jeho zásoby přesahují dosud známý rezervoár zemního plynu. Ve velkých objemech se už začal těžit v USA. Podle údajů Energetického informačního úřadu amerického Ministerstva energetiky (EIA) ověřené zásoby břidlicového plynu jsou jen v zemích produkujících a spotřebovávajících více než polovinu zemního plynu pětkrát větší, než činí dosažitelné zdroje tradičního zemního plynu. Především USA si od dobývání břidlicového plynu slibují omezení závislosti na dovozu, hlavně z geopoliticky nestabilních regionů. Americké koncerny si pochvalují, že dobře investovaly a nyní se pokoušejí zúročit technologický náskok při těžbě břidlicového plynu v Evropě. Podporu získaly hlavně v Polsku, které chce omezit svou závislost na dodávkách ruského zemního plynu. V mnoha regionech se však těžaři střetávají s obavami obyvatelstva z poškození životního prostředí. Kupř. ve Francii úřady odmítají vydat souhlas s prospekcí. Při těžbě břidlicového plynu se totiž do podzemí tlačí velké množství vody a chemikálií, mj. benzenu, či toluenu. mít pro SRN, Belgii, Dánsko, Francii, Nizozemsko a Velkou Británie. Nord Stream povede z ruského Vyborgu do německého přístavu Greifswald. Magistrála dlouhá cca km příjde na 7,4 mld. euro (asi 190 mld. Kč). Plyn v ní bude proudit 2 paralelními potrubími. Transportní kapacita 1 roury činí 27,5 mld. m 3 plynu ročně. Nord Stream umožní plynule zásobovat cca 25 milionů domácností v EU. Nord Stream bude důležitý rovněž pro nás: v SRN na něj naváže plynovod Opal, spojený s plynovodem Gazela. Ten povede přes území ČR. Z českých firem uspěla jako subdodovatel společnost ČKD PRAHA DIZ, konkr. při výstavbě kompresorové stanice Portovaja, která je součástí plynovodu. Hodnota zakázky: 17,8 mil. EUR (cca 480 mil. Kč). První linie Nord Streamu musí být provozuschopná ještě letos. Druhá v roce Ještě letos projdou potrubím první standardní dodávky suroviny. Technicky pozoruhodný projekt nevyvolal pouze souhlasnou odezvu. Evokoval rovněž kritiku, zejména v Polsku a některých pobaltských republikách. Pobalťané se obávali nejvíce případných ekologických škod. Poláci naopak ztráty své současné pozice tranzitní země. Doporučovali navázat na plynovod Jamal-I, který spojuje Rusko s Německem přes Polsko a přes Bělorusko. Při jednání o projektu Jamal-II však neuspěli. Prosadila se podmořská varianta. Zcela mimo hru se po cenovém konfliktu a po blokaci dodávek ruského plynu do EU v lednu 2009 ocitla Ukrajina. Není jenom Nord Stream Vedle této trasy by se plynárenská mapa Evropy měla ještě v této dekádě rozšířit o jižní větev pro přepravu ruského zemního plynu do Evropy - o tzv. South Stream a o velice diskutovaný projekt Nabucco, jímž chtěly některé evropské státy transportovat surovinu z ložisek ve střední Asii. Zatím největší iniciativu při projekci South Streamu projevil ruský GAZPROM a italská společnost ENI. Jejich magistrála má opustit území Ruské federace v Novorosijsku a po dně Černého moře směřovat do Bulharska. Tady by se měla rozdělit. Na jižní větev (přes území Řecka a po dně Jaderského moře) směrem do jižní Itálie. Severní větev by naopak proťala bulharsko-srbskou hranici a přes Maďarsko připojila zákazníky také v Rakousku. Počítá se i s operativními přípojkami do Chorvatska, Slovinska a příp. do Albánie. Přepravní kapacita této magistrály by měla dosáhnout 63 mld. m 3 plynu ročně. Pro detailnější představu o technické náročnosti díla: jen černomořský úsek měří 900 km a na lodích svařované potrubí by se mělo na některých lokalitách pokládat až do 2kilometrové hloubky. V období diskuzí o diverzifikaci tras zemního plynu ze střední Asie do Evropy některé evropské státy a firmy přišly s projektem transportní magistrály Nabucco. Pro její investory a politické zastánce je právě ona garancí spolehlivých dodávek z nálezišť Rozhodující část importu zemního plynu ČR pokrývá z Ruska. (Zdroj: ČPÚ) ve střední Asii na rakouskou předávací stanici Baumgarten. Pro kritiky: zbytečná a nejistá investice. Středoasijští producenti a prodejci zemního plynu (zvláště na území bývalých republik SSSR) mají podle nich už dnes spolehlivý přístup k ruským plynovodům a zásobníkům suroviny. Pokud jim Rusové navíc nabídnou zajímavou nákupní cenu, potrubím neprojde 31 mld. m 3 plynu. Zbytečně drahé Nabucco by zelo prázdnotou, v lepším případě ekonomicky živořilo. Rozhodne čas. Podle přijatého harmonogramu by se s výstavbou km dlouhé magistrály mělo reálně započít už v roce První kubíky plynu by měla přivést do Evropy o 4 roky později. Provozní konsorcium nepodceňuje otázku reálně dosažitelných kvót suroviny. Okruh potenciálních dodavatelů se snaží rozšířit. Naposledy třeba o dodávky z nalezišť v Egyptě a severní Africe. Jedna charakteristika za všechny, z úst českého expremiéra Mirka Topolánka na Evropském energetickém fóru: Nabucco jako projekt je téměř mrtvý. Nechali jsme si ujít příležitost mezi prsty. Co získá český zákazník? Naplnění základní myšlenky (diverzifikovat současné trasy a posílit přepravní kapaci- Pokládka potrubí do moře je technologicky náročný proces. (Zdroj: GAZPROM) PLYNOVOD NORD STREAM V ČÍSLECH: Koncové stanice: Délka: Lokace: Trasa Nord Streamu pod ně Baltského moře. (Zdroj: ENVIWEB) Vyborg (Rusko) - Greifswald (SRN) km max. 210 m pod hladinou Přepravní kapacita: 55 mld. m 3 plynu ročně Hlavní akcionáři: Gazprom (51 %) Winterhall Holding (20 %) E.ON Ruhrgas (20 %) Nederlandse Gasunie (9 %) tu plynových magistrál Východ-Západ) je evidentní u všech 3 projektů. Diskutabilní už je (pro Evropany velmi důležitý) aspekt: jak posílit nynější bezpečnost a spolehlivost dodávek? Těžba a přeprava plynu na mnohatisícikolometrové vzdálenosti je i přes současný vědecko-technický pokrok v oboru věcně složitý technologický a organizační problém. Transport obří masy plynu je vystaven řadě vlivů. Pozitivních i negativních. Ve hře nemusí být nutně jen geopolitický faktor, ale i nepřehlédnutelné klimatické vlivy, nebezpečí poruchy transportních zařízení po trasách, koroze materiálu aj. Tato rizika nahrávají do karet stoupencům myšlenky zkapalňování plynu poblíž jejich nálezišť a velkokapacitního transportu takto upravené suroviny speciálními námořními kolosy do zásobníků na pobřeží zákazníka. Nám zatím nejbližší přímořské terminály kapalného plynu LNG se stanou polské Swinoústí, chorvatský Krk, nebo rumunská Konstanca. Země tzv. Visegrádské čtyřky se už před časem začaly seriozně zabývat projektem propojení Sever-Jih. Nejednalo by se o žádnou novou obří magistrálu, ale o efektivní propojení už existujících cca 15 na sebe navazujících pozemních tras na území Polska, ČR, Slovenska a Maďarska. K nim lze připojit také Rakousko, Chorvatsko a Rumunsko. Země bez přístupu k mořím (což je i případ ČR) by tím získaly efektivní přístup k mezinárodnímu obchodu s kapalným plynem a zároveň nemalé prostředky za pronájem vlastních transportních a skladovacích kapacit. Odborníci predikují, že během nynější dekády bude Evropa podporovat obě popisované základní formy přepravy zemního plynu na teritorium EU27. Podporučují rovněž doporučení Evropské komise členským státům dále posilovat jejich skladovací kapacity. STRANA 6

7 INFORMACE, ZPRAVODAJSTVÍ, ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA PLNÉHO ENERGIE podzim 2011 ROZHOVOR Konkurence je motorem trhu MARTIN KROČIL Alternativní subjekty, jež působí na českém energetickém a plynárenském trhu, hledají další možnosti svého růstu. Hostem časopisu Svět plný energie byl obchodní ředitel společnosti LUMIUS Martin Kročil. LUMIUS dodává elektřinu a plyn středním a velkým odběratelům obou energetických komodit nejenom v ČR, ale prostřednictvím svých dceřiných společností také na Slovensku a v Polsku. Když zhodnotíte výsledky dosažené jednotlivými skupinami, na kterém odbytišti a s jakou komoditou si stojíte lépe? Jaká teritoria připadají v úvahu pro další rozvoj Vašich podnikatelských aktivit? Je pochopitelné, že nejlepších výsledků jak v prodeji elektřiny, tak plynu, dosahujeme v České republice. Na tomto trhu jsme se etablovali hned v počátcích existence firmy a patřili jsme k těm, kteří se snažili rozhýbat tehdy ještě stojaté vody obchodu s oběma komoditami. Díky našim obchodním strategiím jsme zdejší trh obohatili kupř. o víceleté kontrakty, nebo o jednosložkové fixní ceny za dodávku plynu. Letošní očekávaný objem dodávek ve výši 2,5 TWh elektřiny a 5 TWh plynu potvrzuje naši roli největšího alternativního dodavatele v České republice. To ovšem neznamená, že by pro nás Slovensko nebo Polsko byly méně zajímavé destinace. V obou zemích vidíme velký potenciál a své aktivity sem směřujeme s cílem dosáhnout obdobných úspěchů, jako v Česku. Vláda ČR přijala poměrně rozsáhlý dokument na podporu konkurenceschopnosti ČR. Někteří kapitáni českého průmyslu však vyjádřili pochybnosti, zda se poměrně náročné cíle podaří dosáhnout, pokud budou nadále stoupat ceny elektřiny, plynu, uhlí a dalších energetických surovinových vstupů i finálních produktů. Co provede s energetickými cenami razantní odstávka německých jaderných reaktorů? Je úsměvné, že Evropská unie v minulém století vznikala zejména proto, aby vytvořila konkurenceschopný protipól vůči USA a Japonsku. Když si ale zanalyzujeme řadu rozhodnutí bruselského byrokratického aparátu, které nyní členské státy (včetně České republiky) postupně přivádějí k životu, vyjde nám, že konkurenceschopnost tohoto společenství spíše snižují. V podobném duchu lze nahlížet i na nedávné německé stop jaderným elektrárnám. Populistické gesto uskutečněné na pozadí japonského neštěstí, bylo učiněno v naprostém nesouladu s koncepcemi předchozích německých vlád a bez jasné vize náhrady odstavených zdrojů. Jsem přesvědčen, že blízká budoucnost ukáže opětovně nutnost využití jádra, jako jednoho z nejčistších zdrojů energie. Tuzemské podniky (a nejenom energetické a teplárenské) už před časem varovaly před nově zaváděným instrumentem tzv. emisních povolenek. Ostří jejich kritiky bylo na čas otupeno posunem termínu jejich splatnosti. Doba platebních prázdnin po česku však zanedlouho skončí. Z Bruselu prosákly seriozně míněné návrhy na prohloubení daňové zátěže výrobců, distributorů i spotřebitelů energií a tepla v podobě tzv. uhlíkové daně. Jak se dosavadní i nově zvažované ekonomické instrumentárium projeví v činnosti společnosti LUMIUS? Toto je právě jeden z příkladů, kdy se Evropa sama připravuje o část své konkurenceschopnosti. Každý výrobce, distributor i spotřebitel promítne náklady zvýšené o cenu emisních povolenek, uhlíkových daní a dalších instrumentů do ceny svých produktů a služeb. Je zřejmé, že tyto výrobky a služby pak nemohou obstát ve světové konkurenci, která není zatížena dodatečnými náklady. Bojovat s těmito riziky lze pouze v politické rovině. Jakmile je daná legislativa přijata, nezbývá dotčeným stranám nic jiného než postupovat v souladu s právními normami. A tím, kdo ve skutečnosti utrpí ztrátu, je (bohužel) konečný zákazník. Na českém energetickém trhu působí řada tzv. alternativních prodejců a distributorů energie a nevedou si špatně. Tuzemští zákazníci si už mohou zvolit svého dodavatele z poměrně pestré nabídky. Mimo jiné i díky erudovaným poradním subjektům, různým cenovým srovnáním, či specializovaným průzkumům trhu. Jaké stanovisko k tomu zaujímá management společnosti LUMIUS? Konkurence je motorem trhu a to platí i pro naše odvětví podnikání. Se zvyšujícím se počtem konkurentů na trhu a různým přístupem k prodeji daného produktu však může dojít k situaci, kdy je pro zákazníka problematické vyhodnotit výhodnost jednotlivých nabídek. Zveřejnění nezávislého a po odborné stránce správně provedeného rozboru je pak jistě pro zákazníky přínosem. Zmíněné průzkumy se však vždy týkaly segmentu domácností, příp. maloodběrů. LUMIUS se ve svém podnikání specializuje na velkoodběratele elektřiny i plynu a klade důraz na osobní kontakt se svými klienty prostřednictvím erudovaných regionálních manažerů. Nynější dekáda bude podle vědecké oborové fronty ve znamení nástupu smart systémů. V ČR lze očekávat razantnější uplatňování smart meteringu oproti smart sítím. Jak se to promítne do podnikatelských aktivit společnosti LUMIUS? Smart sítě jsou žhavým tématem zejména pro provozovatele distribučních soustav a zároveň pro výrobce zařízení, která budou schopna vlastností těchto sítí využít. Bez smart equipments by se dalo budování chytrých sítí přirovnat ke stavbě železnice bez vlaků. LUMIUS jako dodavatel elektřiny sleduje toto téma spíše z pohledu možných změn následného chování jeho zákazníků a tedy změn jejich odběrových diagramů. Smart metering nákladově postihne provozovatele distribučních soustav. Lze tedy očekávat, že tyto náklady budou prostřednictvím regulovaných cen následně přeneseny na konečné zákazníky. Třebaže český energetický a teplárenský mix je poměrně solidně strukturován, v posledním období jsme svědky velkých nadějí vkládaných do plynu, resp. do výstavby nových paroplynových zdrojů, do plynofikace dopravy apod. Bude se na těchto aktivitách rovněž podílet společnost LUMIUS? Stále hledáme možnosti dalšího rozvoje společnosti. Teplárenství je oblast, v níž vidíme řadu synergií s našimi současnými aktivitami. Není tedy divu, že již máme rozpracováno několik reálných projektů spojených s výrobou tepla. Zatím bohužel nemůžeme být konkrétnější. Jakmile připravované akvizice postoupí do finálních fází, rádi s nimi veřejnost seznámíme. EKONOMIKA Zdraží elektřina a teplo? Vývoj cen energií na českém trhu neovlivní pouze situace na evropských surovinových trzích, energetických burzách, příp. subvence do rozvoje alternativních zdrojů energie. Brzy by k tomu mohly přispět i tzv. bankovní záruky. Jsou podmínkou pro vstup a odpovědné jednání obchodníka na trhu. Jejich výše stoupá. Úhrada všemi obchodujícími subjekty může přesáhnout hranici jedné miliardy čwských korun. Zatímco řada prodejců je chce promítnout do finální ceny svého produktu, někteří (zejména noví obchodníci) se zdražováním ještě váhají. Nejohroženější jsou alternativní subjekty s limitovaným finančním zázemím. Na druhé straně nelze popřít, že nový nástroj může eliminovat z trhu nespolehlivé a nevýkonné dodavatele energií. Pozornost si zaslouží rovněž pokračující úsilí bruselské exekutivy o zavedení celounijních uhlíkových a palivových daní. Trvá již řadu let. Nejnovější krok představuje návrh na stanovení minimální výše daně na CO 2. Oficiálně si Berlaymont od zdanění energií slibuje pohloubení boje proti změnám klimatu a emisím škodlivých látek do ovzduší. V praxi by to mělo probíhat tak, že členské země EU27 do roku 2013 samy stanoví minimální výše daní z CO 2. V Bruselu již také padla konkrétní univerzální cifra, a to u paliv pro dopravu a topení: 20 euro za 1 t. Důležitý moment: uhlíkové daně by se nevztahovaly na elektrárny a firmy, jež participují na evropském systému obchodování s emisními povolenkami (ETS). Ty přijde 1 t emisí CO 2 momentálně na cca 17 EUR. Některé české podnikatelské subjekty upozornily, že zatímco zdejší teplárny budou muset od roku 2013 nakupovat povolenky na vypouštění emisí CO 2 v aukcích, lokální výroba tepla nebyla zatím uhlíkovou daní zatížena. Zemní plyn spalovaný v domác- nostech a domovních kotelnách je v tuzemsku navíc osvobozen i od tzv. ekologické daně. Daň by členské státy EU27 měly začít vybírat od 1. ledna Evropská komise si od tohoto návrhu slibuje mj. vytvoření rovného prostředí pro různé spotřebitele energie, další snížení vypouštěných emisí CO 2, růst zaměstnanosti a ekonomickou prosperitu. Dodatečný daňový výnos z uhlíkové daně může být použit i pro snížení zdanění práce, příp. pro financování důchodové reformy. STRANA 7

8 SVĚT PLNÝ ENERGIE EKOLOGIE Porazí benzín elektřina nebo plyn? ELEKTROMOBILITA Pokud v technickém muzeu, anebo na firemních webech nahlédnete do starých katalogů prvních automobilů, s překvapením zjistíte, že nejnovější automobilový a ekologický trend - elektromobilita - není žádná převratná high-tech novinka. Už na úsvitu epochy motorismu měl movitý zákazník pro svého plechového miláčka na výběr řadu seriozních i úsměvných pohonů. Prvně jmenované kategorii před stoletím inženýrsky dominovala silná dvojice: zatím ještě dýchavičný spalovací motor a kupodivu motor elektrický. Předchůdce dnešních elektromobilů a hybridů nalezneme i na startovních soupiskách prvních dakarů, mj. v dálkovém automobilovém závodě Paříž-Peking. Boj o trhy, o výsluní zákaznické pozornosti však zanedlouho prohrály. Nikoliv pro své konstrukční a jízdní parametry. První spalovací motory v mnoha směrech překonávaly. Na vině byla nedostatečná energetická kapacita pro jejich jízdu na delší tratě (do zrodu moderních opakovaně Aby podíl vozidel s pohonem na CNG rostl i do budoucna, k tomu nestačí pouze rozšířit nabídku takto konstruovaných, příp. předělaných vozidel. Další posilování tohoto segmentu dopravy nutno podpořit zejména rozšiřováním domácí sítě plnících stanic. V ČR je sice několik desítek privát- bez zdraví ohrožujících emisí. Jejich transfery lze nejnovějšími diagnostickými prostředky doložit nejenom v bezprostředním okolí producentských center, ale vlivem vzdušných poryvů nad kontinenty leckdy na mnohatisícikilometrové vzdálenosti. Kupř. zplodiny ze středoevropských elek- Ještě 70. a 80.létech XX.století řada evropských, amerických a japonských vědeckých institucí a automobilek seriozně experimentovala s pokusy přeskočit tuto vývojovou etapu a pro veřejnou a individuální přepravu navrhnout a vyrobit vozidla rovnou na vodíkový pohon. Několik jich doopravdy vzniklo. U nás třeba autobus s tzv. trihybridním systémem pohonu (Triple Hybrid System), napájený z vodíkového palivového článku, baterií a tzv.ultrakapacitorů (kondenzátorů). Projet se v něm mohla i veřejnost v Neratovicích. Teoreticky správná idea o nástupu tzv. vodíkové energetické epochy však v praxi narazila na několik zcela nemalicherných zádrhelů: výroba vodíku (kupř. elektrolýzou vody) je stále složitá a dražší než krakování ropy a následné spalování benzínu. Nikdo také zatím nedokáže razantně eliminovat četná nebezpečí při laických operacích s vyrobeným, skladovaným a prodávaným vodíkem. To patrně ve velkých objemech zvládnou až generace našich dětí a vnuků. Optimisté kalkulují s roky Pesimisté raději odkazují na II. polovinu XXI. století. s pohonem na plyn i počet firem, které dokáží konkrétní modely vozidel se spalovacími motory na kapalné pohonné směsi přebudovat na plyn. Tento trend se nevyhýbá ani ČR. Na českých silnicích vzrůstá počet vozidel s pohonem na plyn a adekvátně k tomu se zvětšuje síť tankovacích stanic na plyn. Pokud v dohledné době nedojde k dramatickým změnám v ceně suroviny, plyn se nadále vyplatí svým provozovatelům i ekonomicky. Netřeba počítat s rizikem brzkého vyčerpání zásob této nerostné suroviny. Pokračující průzkum ložisek už dnes garantuje spolehlivý rezervoár pro příštích nejméně let. V čem a na jakém palivu budou lidé za několik desetiletí přepravovat sebe a náklady? Akademici ve svých prognózách přisuzují největší šance elektřině a plynu. Ty se plně prosadí v nynější 1. polovině XXI.století. Ve II. půli vyklidí své pozice údajně vodíku. Zajímavý inženýrský a ekonomický spor. Rozsoudí ho až život samotný. Elektromobilita to je velká konstrukční a výrobní výzva jak pro přední automobilky světa, tak pro lídry elektrotechnického peletonu, kteří zajišťují odpovídající technickou bázi elektrovozidel. dobíjitelných baterií uplyne ještě mnoho desetiletí) a také chybějící infrastruktura v tehdejší Evropě, Americe a Asii. Výkonné elektrárny a distribuční sítě se budují jen poznenáhlu, zpravidla za nemalých technických, investičních i legislativních problémů oné doby. Elektrický motor však vyklidil tržní pozice jen dočasně. S tenčícími se zásobami ropy a s jejím pronikavým zdražování (zejména od tzv. I.ropné krize v 70. letech XX. století prakticky až dodnes) a se zesilující kritikou emisní zátěže našeho životního prostředí konstruktéři, výrobci, prodejci i samotní zákazníci se poohlédli zpět, po elektrickém pohonu. Velké naděje do boomu elektromobility veškeré dopravy vkládají rovněž stoupenci alternativních zdrojů energie: dočasně přebývající energii by doporučují využít právě k dobíjení flotily elektromobilů. Tam by posloužila dvakrát: poprvé pro bezprostřední přepravu osob a nákladů a podruhé jako velká mobilní celorepubliková baterie. Nicméně, ve shodě s klasikem: ani u moderních elektromobilů a hybridů nelze vstoupit dvakrát do téže řeky. První série současných elektromobilů, elektromotocyklů a elektrobusů se svými parametry vzdálily pradědečkovským předchůdcům doslova na hony. A protože v současné globální ekonomice rostou také ceny elektřiny, přední automobilky, těžaři a prodejci plynu přišli s myšlenkou dopravu nikoliv elektrifikovat, ale plynofikovat. Po českých silnicích jezdí už více než vozidel na stlačený plyn. Tuzemská spotřeba CNG v roce 2010 přesáhla hranici 10 mil. m 3 a v meziročním porovnání vzrostla o 24 %. ních plniček, ale pouze 34 veřejných. Do konce nynější dekády by se tato kvóta mohla až zdesateronásobit. Současní evropští leadři v počtu veřejných plnících stanic jsou SRN (s 900 jednotkami) a v závěsu za ní Itálie (s 840 stanicemi). Naši jižní sousedé Rakušané disponují více než 200 jednotkami. Predikce CNG do roku 2020 je příznivá. Brusel kalkuluje se záměnou cca 20 % stávajících pohonných hmot na bázi ropy alternativními palivy. Minimálně polovina z toho připadne na stlačený plyn. Vyjádřeno statisticky: na konci nynější dekády bude v Evropě jezdit na CNG cca 23,5 mil. vozidel a motoristé je natankují na více než 20 tisících plnících stanicích. Elektromotor, anebo rovnou vodíkový pohon? Výrobci a prodejci současných elektrovozidel mají jasno: upřednostnit elektromobilitu! Především z ekonomických a ekologických důvodů. Pravda, s výjimkou jádra a alternativních zdrojů na této planetě dodnes neumíme vygenerovat elektřinu Moderní rychlonabíjecí stanice brzy zevšední i u nás. Snad nás udiví alespoň svým designérským řešením. tráren a tepláren skandinávští vědci prokázali i v arktickém ledu. Vozidla s elektrickým motorem řeší ekologické problémy rázně. Jsou de facto bezemisní a zároveň mnohem tišší než jejich ekvivalent se spalovacími motory. Pokud budeme navíc počítat s nástupem tzv. inteligentních zdrojů a sítí (v Evropě snad už na konci nynější dekády) a s dalším technickým vývojem akumulačních sekcí, jež rozšíří dojezdové vzdálenosti elektromobilů na 1 nabití, pak elektrovozidla (byť zatím ještě stále výrobně i prodejně dražší) mají velké šance pro úspěšný come-back. Problémy s dlouhým a komplikovaným nabíjením baterií se intenzívně řeší. Vedle nových generací lehkých a skladnějších akumulátorů s rostoucím počtem nabíjecích a vybíjecích cyklů se na trhu už také objevily první výkonné rychlonabíječky. A ještě jeden nápomocný impulz: v Evropě vznikají první tzv. smart-regiony. Budou se v nich ústrojně implementovat a efektivně využívat nejenom moderní zdroje elektřiny a tepla, ale i rozvíjet nové transportní platformy právě na bázi elektřiny. V ČR kupř. ve Vrchlabí. Elektřina umí rozjet velkokapacitní autobusy i ve velkých českých aglomeracích, kupř. v Ostravě a okolí. Žádná science-fiction, ale reálná nabíjecí operace elektromobilů v současnosti. Tam, kam dojede motor poháněný benzínem nebo elektřinou, tam musí dorazit také pohonný agregát na plyn. Od této premisy z 20. a 30. let XX. století byl už jen krůček ke konstrukcím a sériovým modelům výkonných motorů na plyn. Evropská plynárenská statistika dokládá poměrně strmý růst trajektorie plynofikace hromadné, individuální i nákladní dopravy v zemích EU27 i v řadě asijských, či jihoamerických států, zdánlivě považovaných za rozvojové. Plyn i tam zůstává (přes cenovou symbiózou s ropou) poměrně dostupný. Lze jej efektivně a ekologicky akceptovatelně distribuovat i skladovat. Zvětšuje se tak nabídka nových vozidel Plyn - dopravní palivo budoucnosti, anebo dočasný mezičlánek na cestě k vodíkovému pohonu vozidel? TIRÁŽ SVĚT PLNÝ ENERGIE podzim 2011 VYDÁVÁ: Pro LUMIUS vydává Business Media CZ, s.r.o., Nádražní 32, , Praha 5, IČ: REDAKCE: PhDr. Bronislav Sowa, CSc. GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: Michael Ehrlich TEXTY: neoznačené materiály jsou redakční FOTO: archiv firem a autorů, redakce TISK: Triangl, a.s. Praha EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E STRANA 8

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 1 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Již ne follower, ale leader

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Plynárenství v ČR v roce 2012 Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Jesenná konferencia SPNZ Horný Smokovec, 4.10.2012 První

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík,

DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík, Architektura IT v energetice DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík, Lukáš Babjak) Architektura

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárensk renské krize v důsledku situace na Ukrajině Trendy Evropské Energetiky 11. listopadu 2014 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY

4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY 4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY 4.1 Vazba na rozvoj území, měst a obcí, podnikatelských aktivit Rozvoj měst a obcí je ovlivněn mnoha faktory, jako jsou vlastní záměry obcí, technické možnosti, finance,

Více

Metoda EPC proniká na nové trhy. Miroslav Marada

Metoda EPC proniká na nové trhy. Miroslav Marada Metoda EPC proniká na nové trhy Miroslav Marada EPC v jihovýchodní Evropě a ve střední Asii Zdroje informací Marketingové studie EBRD tvořené za účelem přípravy finančních produktů na financování projektů

Více

SVĚT PLNÝ ENERGIE 1 PROFIL SPOLEČNOSTI LUMIUS. Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie.

SVĚT PLNÝ ENERGIE 1 PROFIL SPOLEČNOSTI LUMIUS. Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie. PROFIL SPOLEČNOSTI SVĚT PLNÝ ENERGIE Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie. Ve světě, který se zdá být stále složitější, náročnější, méně srozumitelný. Chceme být našim klientům partnerem,

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

Bezpečnost dodávek plynu v ČR

Bezpečnost dodávek plynu v ČR Bezpečnost dodávek plynu v ČR Institut pro veřejnou diskuzi: Energetická bezpečnost Evropy v kontextu ruskoukrajinského konfliktu Hotel Jalta Praha, 13. května 2014 Plyn, důležitá součást národního energetického

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Vývoj elektromobility v České republice

Vývoj elektromobility v České republice Vývoj elektromobility v České republice IVD konference: Energetika 21. století vize chytré a čisté energie Praha, 10. prosince 2014 Představení Zkušenosti > Přes 6 let zkušeností v consultingu > Několik

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Prof. Michal Mejstřík PhDr.Katarína Marková 8. dubna 2010 Přednáška v rámci cyklu Ekonomická bezpečnost ČR Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Současný stav a další vývoj Energiewende

Současný stav a další vývoj Energiewende Současný stav a další vývoj Energiewende Ing. Milan Šimoník 8.12.2014 www.zeleni.cz EW: Reakce na ropné krize, Černobyl, klimat. změny Závislost na importu energetických zdrojů Geopolitické změny, boj

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH STÁTECH EU Ing. Josef Palán Studie č. 2.095 srpen 2010 2 Obsah: ÚVOD... 3 DÁNSKO... 4 FINSKO... 5 IRSKO... 6 ŠVÉDSKO... 7 SLOVINSKO... 9 3 ÚVOD Uhlíková daň

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Energetická strategie ČR do roku 2040

Energetická strategie ČR do roku 2040 Energetická strategie ČR do roku 2040 Vnější a vnitřní podmínky, strategické priority a koncepce rozvoje české energetiky Konference KHKJM v Brně, 12. 11. 2012 2040 Vnější podmínky energetiky ČR Ekonomický

Více

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny M Ý T Y A F A K T A o problematice zemního plynu, o jeho zdrojích, možnostech použití a jeho cenách Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, ve spolupráci

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Vítejte ve světě plném energie.

Vítejte ve světě plném energie. Profil společnosti Vítejte ve světě plném energie. Milé dámy, vážení pánové, Výroba a prodej energií jsou jedním z největších hospodářských odvětví. Tvoří vždy přítomný a z velké části neviditelný, ale

Více

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Úvodní slovo 2 Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, když řecký filozof Hérakleitos z Efesu vyřkl známou větu Pantha rhei, tedy Všechno plyne,

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s.

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. Příloha č. 1 k č. j.: 90B000000 / 0704 2015 / 2014 SKUPINA ČEZ OBSAH Úvod 1. Poslání a vize Skupiny ČEZ 2. Předmět podnikání Skupiny

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Vyplatí se nám podpora investic do OZE? E15 Leading Minds Forum Budoucnost energetiky v ČR K.Šimeček - SVSE/AEM Představení SVSE Organizace zastupující zájmy průmyslových spotřebitelů v souladu s direktivou

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Strategické cíle projektu a projektové řízení. Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat

Strategické cíle projektu a projektové řízení. Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat Strategické cíle projektu a projektové řízení Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat Společný cíl pro business, PMO a dodavatele je dodat projekty s nejvyšší

Více

Podkladový materiál k debatě (24. 3. 2015, Evropský dům)

Podkladový materiál k debatě (24. 3. 2015, Evropský dům) I. Úvod Prioritním cílem politiky Evropské unie v oblasti energetiky je zabezpečení dodávek energií pro všechny spotřebitele za dostupné ceny při respektování životního prostředí. Ceny elektřiny v Evropě

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ. Představení projektu a možností spolupráce

PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ. Představení projektu a možností spolupráce PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ Představení projektu a možností spolupráce Agenda A Seznámení se společností a s programem FUTUR/E/MOTION B Projekt Elektromobilita Skupiny ČEZ C Naše nabídka

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více