PRO SPOLEČENSTVÍ PŘÍZNIVCŮ A PŘÁTEL PŘINÁŠÍ LUMIUS S.R.O. - NEZÁVISLÝ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU A PLYNEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO SPOLEČENSTVÍ PŘÍZNIVCŮ A PŘÁTEL PŘINÁŠÍ LUMIUS S.R.O. - NEZÁVISLÝ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU A PLYNEM"

Transkript

1 PRO SPOLEČENSTVÍ PŘÍZNIVCŮ A PŘÁTEL PŘINÁŠÍ LUMIUS S.R.O. - NEZÁVISLÝ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU A PLYNEM SVĚT PLNÝ ENERGIE INFORMACE, ZPRAVODAJSTVÍ, ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA PLNÉHO ENERGIE tel: podzim 2011 Čím inspiruje POWER GEN 2011? Reportáž z energetického veletrhu. STRANA 2 Dobrý firemní design není náhoda, říkají odborníci ze studia Dynamo design. STRANA 3-5 Porazí benzín elektřina nebo plyn? Přichází svět elektromobility. STRANA 8 ROZHOVOR: Průmysl je páteří ekonomiky, další rány už nemusí unést ING. MILOŇ VOJNAR Snažíme se pro naše klienty optimalizivat jejich náklady, protože pokud tento sektor nebude mít optimální podmínky pro fungovaní, ukončí svou činnost, anebo ji přesune dál na vychod, říká v interview pro první vydání časopisu Svět plný energie ředitel společnosti LUMIUS ing. Miloň Vojnar. Český trh s elektřinou a plynem prošel v poslední dekádě řadou zásadních transformací. Jak hodnotíte jeho současnou úroveň v celoevropském kontextu? Jaká legislativní, věcná a organizační opatření nutno podle Vašeho názoru příjmout? Vrátím se do roku 2001, kdy se začala formovat nová pravidla fungování liberalizovaného trhu. Česká republika měla štěstí, že se tohoto procesu účastnili odborníci a byl ustanoven subjekt, Operátor trhu, který je zodpovědný za organizaci trhu. Později začal Operátor trhu organizovat i trh s plynem. Mně nezbývá než gratulovat nám všem, jak trh s elektřinou a plynem v ČR funguje. Podle mého názoru nám většina evropských zemí může závidět transparentnost a jednoduchost fungování energetického trhu. Opatření, která je potřeba přijmout, je minimalizace vlivu lobbistických skupin při schvalování nové legislativy. V ČR vstoupil v platnost nový energetický zákon, který nás posouvá blíže k celoevropské resortní legislativě. Zároveň do naší energetické praxe vnáší řadu nových úkolů a nástrojů pro tržní působení subjektů jak v komoditě elektřina, tak plyn. Jak a proč bude třeba na něj reagovat v rámci podnikatelských aktivit společnosti LUMIUS? Věci, které shledávám pozitivní jsou: ochrana zákazníků, a to především z řad domácností, které jsou snadnou obětí nekalých praktik některých dodavatelů elektřiny a plynu; posílení kompetence Energetického regulačního úřadu, v souladu s novým energetickým zákonem, jenž vstoupil právě v platnost. Ostatní věci jsou bohužel jen jako, kdy si Evropská unie na něco hraje a dělá napůl. Na český trh s elektřinou i s plynem v poslední době vstoupila řada tzv. alternativních prodejců, mj. Vámi řízená společnost LUMIUS. Jak hodnotíte dosud dosažené výsledky? Na které problémy se zaměříte do budoucna? Chceme být nejen obchodním poradcem, ale i poradcem a oporou při řešení nákupu elektřiny a plynu. Společnost LUMIUS začala s dodávkami konečným zákazníkům jako jedna z prvních a od roku 2006 budujeme portfolio elektrických klientů. To jsme v roce 2008 začali rozšiřovat o plynové portfolio klientů. V letošním roce bychom měli dosáhnout obratu v ČR téměř 10 mld. Kč. Portfolia jednotlivých komodit za letošní rok očekáváme ve výši 2,5 TWh elektřiny a 5 TWh plynu. Tady se patří poděkovat za důvěru všem našim klientům a samozřejmě všem mým kolegům. Do budoucna bychom chtěli nadále budovat společnost specializující se pouze na určitý segment trhu a být všem našim klientům nejenom obchodním partnerem, ale i poradcem a oporou při řešení nákupu obou komodit. Ceny elektřiny a plynu na českém trhu stoupají. Je zdejší zákazník vystaven pouze burzovnímu vývoji cen obou komodit, příp. technicky málo kvalifikovaným rozhodnutím různých politických garnitur? Musíme si uvědomit jednu věc: velcí odběratelé zaměstnávají spoustu lidí a jsou motorem ekonomiky. Pokud nebude mít tento sektor optimální podmínky pro fungování, ukončí svou činnost, anebo ji přesune dál na východ. Bohužel, Česká republika si v minulosti zavařila v podobě fotovoltaiky. Celá Evropa v podobě emisních povolenek. Obávám se, že další ránu už průmysl neunese. Dnes se ceny (bohužel) odvíjejí podle burzy. Ta je ovlivněna nejenom děním v energetickém průmyslu, ale také spekulativním chováním obchodníků. Společnost LUMIUS se snaží nabízet našim klientům produkty, které optimalizují náklady našich klientů. Všichni chceme zdravé životní prostředí. Všichni jsme už také přivykli energetickému komfortu. Ne každý je připraven akceptovat i rubovou stranu mince: přispět k pokrytí dotací na podporu tzv. alternativních zdrojů. Existuje podle Vás reálné východisko ze začarovaného kruhu subvencí a různých bonusů pro alternativní zdroje? Zvýšením nákladů na distribuci je vyvíjen větší tlak na cenu komodity. Jak jste se zmínil už ve své otázce, v současné době není nikdo připraven platit vyšší cenu energetických komodit. Jediné racionální řešení je rozvoj jaderných elektráren. Ty jsou podle mého názoru nejobnovitelnější ze všech obnovitelných zdrojů a v současné době jsou nejlevnějším zdrojem elektřiny. STRANA 1

2 SVĚT PLNÝ ENERGIE REPORTÁŽ Čím inspiruje POWER GEN 2011? VELETRH Největší energetický oborový veletrh světa POWER GEN má za sebou evropskou premiéru: do veletržního areálu Fiera City v Miláně na něj letos v červnu dorazilo bezmála 600 vystavujících firem a 15 tisíc návštěvníků. Nechybělo ani 16 českých subjektů. Jednu z mála národních expozic na milánském POWER GENu vytvořily české firmy. INOVACE Alternativní zdroje moderněji Společnost Metso (společně s firmou Wärtsilä) postavila v ČR elektrárnu s výkonem 5 MW. V Čáslavi spaluje kůru, piliny a dřevní odpad z velkokapacitní pily. V Miláně demonstrovala projekt na největší zplynování biomasy o výkonu 140 MW. Ve Vaskiluodon Voima Vaasa bude zprovozněn v prosinci Surovinou pro zplynování se stanou zbytky po těžbě dřeva. Zdroj je součástí stávající uhelné elektrárny o výkonu 560 MW. Nahradí až 40 % uhlí a zároveň sníží emise CO 2 : o t ročně. Nový způsob uvažování svých konstruktérů při exploataci alternativních zdrojů energie avizovala švýcarská firma Eneftech. Elektrickou energii chtějí generovat z odpadního tepla z technologických procesů s teplotou pracovního média 125 C (!). Pro expanzi par aplikují patentovanou technologii Scroll. Ta se zatím používala u chladivových kompresorů. České energetické strojírenství v Miláně potvrdilo, že postupně překonává dozvuky ekonomické recese z let Má zájem o italský trh. Itálie, poté co už podruhé v referendu odmítla jadernou energetiku, totiž trpí dlouhodobou závislostí na importu elektrické energie. Elektřina i služby okolo ní tu jsou poměrně drahé. Vláda v Římě hledá řešení. Mimo jiné jak skoncovat se stavem, že italští energetičtí giganti (konkr. ENEL) realizují velké projekty v cizině (ve Francii, Velké Británii, na Slovensku aj.) a méně se jim daří při rozvoji domácích energetických kapacit. Akcent na plyn a na vyšší účinnost zdrojů Evropa potřebuje stále více energie. Jenže segment jejich exportérů se tenčí. Experti varují, že současná situace se na evropském trhu zanedlouho ještě zhorší. Zejména v souvislosti s rozhodnutí parlamentu a vlády SRN postupně odstavit všechny německé jaderné reaktory. Ceny paliv i finálních produktů rostou. Stejně jako požadavky na bezpečnost dodávek energetických vstupů, na spolehlivost výroby a distribuce energie a tepla a nikoliv naposledy i na kvalitu prodávané energetické a teplárenské produkce a služeb. Devatenáctý ročník Power Genu hledal východiska z této situace. Co se týká vstupů, krátce po katastrofě Fukušimy potvrdil rozporuplný vztah států k jádru. Zatímco některé členské země EU27 se nehodlají jaderné energetiky vzdát a její podíl ve svém energetickém mixu dokonce chtějí v nejbližší době posílit (ČR, Finsko, Francie, Litva, Polsko, Slovensko, či Velká Británie), jiné na ni uvrhly moratorium (SRN, Rakousko). Energetičtí experti a ekonomové hledali v Miláně surovinovou náhradu za uran. Shodli se, že z ekologických důvodů to nebude moci být uhlí. Byť nemálo zemí intenzívně investuje do moderních technologií jeho využití i likvidace emisní zátěže, spjaté se spalováním uhlí (kupř. CCS). Zásoby této kdysi primární energetické suroviny se Evropě rychle tenčí a jeho cena bude logicky stoupat. Z kapacitních důvodů ho nemohou vystřídat ani málo spolehlivé alternativní zdroje, zvláště draze dotovaná fotovoltaika a eolika. TRANSFORMACE V Miláně zavládla shoda, že producenti elektřiny a tepla se v průběhu nynější dekády rozhodnou pro plyn. A to i s vědomím jeho nemalé ekologické zátěže a nezřídka složité geopolitické dostupnosti. Evropa bude muset urychleně přebudovat surovinovou bázi své energetiky a teplárenství. Odhady objemu potřebných prostředků jen v I.etapě oscilují v rozmezí mld. EUR. Pro postupně dožívající i nové zdroje energie bude nutné navíc připravit celou novou generaci vysokoškolsky erudovaných odborníků. I tímto prizmatem si lze vysvětlit, proč v halách červnového Milano Fiera City tak často a tak hlasitě padaly pojmy vyšší účinnost výroby energie a tepla, bezpečnost a pružnost dodávek energie a tepla, snižování ztrát při přenosu a distribuci energie, větší důraz na exploataci alternativních zdrojů aj. Pokud chybějící energii z jádra v každodenní energetické a teplárenské praxi doopravdy nahradí plyn, pak se musí zkvalitnit i současný paroplynový cyklus. Na trhu už nelze prorazit jen širokou škálou výkonů plynových turbín. Firem, které investovaly čas a peníze do jejich výzkumu i výroby je (a nejenom v Evropě) spousta. Zákazníka neuchvátí jenom poměr kj/kwh, ale i exaktní technické a provozní parametry této techniky. Uspějí producenti, kteří dokáží sladit požadavky energetiků na pružnost, pohotovost a flexibilitu a nabídnout ucelené pakety plynových turbín s generátory a tepelnými výměníky pro paroplynové cykly. V Miláně to předvedla kupř. společnost Siemens. Demonstrovala kompletní řešení elektrárny Irsching s účinností 60%. Pro tuto pozoruhodnou účinnost paroplynového cyklu disponuje příslušnými certifikáty TÜV. A ještě jeden moment: Němci umí dosáhnout výkon 500 MW u citovaného zdroje za 30 minut. V tom nalezli silného konkurenta ve společnosti ALSTOM. Její paroplynový cyklus KA26 na bázi plynové turbíny GT26 dodá výkon 350 MW do sítě max. do 15 minut. Navíc prodloužuje dobu mezi 2 kompletními opravami zařízení. Popisovanou technologii lze vybavit CCS, resp. ekologicky žádaným jímáním a zpracováním CO 2. ALSTOM testuje trojici základních CCS technologií jímání CO 2. Jejich kritici vždy oponovali, že to jsou zbytečně drahé technologie a ukrajují si značná procenta z finálního výkonu bloku. To už dnes neplatí. Nejlepší aplikace atakují hranici 5 %. Pro lepší představu: na Zeměkouli se jej dnes vygeneruje cca 12 mld. t. Fosilní energetika přispívá k této grandiózní mase 41 %. Nový pojem IRCC Tento termín označuje Integrovaný paroplynový cyklus s alternativními zdroji. Firma GE se pokouší propojit přednosti paroplynového cyklu na bázi plynových turbín s výkony připojitelných alternativních zdrojů. IRCC vbrzku nalezne i čínský překlad: o propojení paroplynového cyklu s větrnými zdroji se pokouší tamější firma Harbin Electric. Asijský ekonomický tygr, jenž kaž- CERTIFIKACE Nový certifikát České firmy si budou muset brzy zvyknout na novinku v podobě certifikátu EN 16001: 2009 Energy Management System. V západní Evropě se stává prestižním dokumentem energetických podniků. Jeho zavedení a konečná certifikace vyžadují od všech řídících i výkonných článků vynaložit nemalé úsilí. Neobejde se to ani bez patřičných nákladů. Nicméně, ve finále to přináší řadu efektů. Mj. ve snížení provozních nákladů na energie. dý týden spouští nový zdroj o výkonu minimálně 400 MW, si začíná uvědomovat přínos alternativních zdrojů. Čína musí urychleně přistoupit k ochraně ovzduší, aby se její dosavadní ekologická laxnost negativně nepromítla do života půldruhamiliardy zdejších lidí a následně nepřibrzdila razantní tempa průmyslového rozvoje a urbanizace této nejdynamičtější ekonomiky současného globálního světa. Modernizace energetického mixu jednotlivých zemí a implementace progresivních energetických agregátů se však nemusí výlučně orientovat jen na plyn. Současná civilizace akumuluje obrovská kvanta průmyslového a komunálního odpadu. Vývoj ve sféře čistých technologii nemůže tuto neblahou skutečnost ignorovat. Pyramidy energeticky a teplárensky využitelného materiálu na obřích skládkách za městy a obcemi třeba urychleně (a přitom nanejvýš ekonomicky i ekologicky) využít. V Miláně to znovu připomněl konstruktérský tým Babcock&Wilcox svou nabídkou nových kotlů pro spalování odpadu. Douška pro české skeptiky: podceňovat tuto skutečnost nám Evropská komise nedovolí. Příslušná směrnice, která zavazuje všechny státy EU27 vypořádat se co nejdříve s energeticky použitelnými odpady, už leží na stole. Příští, již jubilejní XX. ročník POWER GEN 2012 se uskuteční v Kolíně nad Rýnem, ve dnech června Stánku Rolls-Royce bezpochyby dominovala vysoce účinná turbína Trent 60 WLE vykazující minimální emise zplodin. Firma ji premiérově instalovala v australském Bell Bay a jedna z nových (tentokráte už evropských) instalací by se měla odbýt také v ČR. Tento supertenký solární panel lze aplikovat tradičně (na vodorovné, či sklopené střešní konstrukce objektů), ale i do jejich kolmých stěn. STRANA 2

3 INFORMACE, ZPRAVODAJSTVÍ, ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA PLNÉHO ENERGIE podzim 2011 BESEDA Dobrý firemní design není náhoda DYNAMO DESIGN Dobrá pozice firmy na trhu (libovolno zda na globálním, či jen na národním) nezávisí pouze na komplexní kvalitě portfolia jejich výrobků a služeb, ale také na schopnosti dotyčného podniku komunikovat se stávajícími a potenciálními zákazníky, cílevědomě budovat a udržovat svou nezpochybnitelnou image. A protože až 4/5 vjemů získáváme vizuálně, stále větší pozornost nadnárodních i tuzemských firem se soustřeďuje na kultivaci rozhodujícího faktoru podnikové komunikace uvnitř firmy i navenek jejich jednotného vizuálního stylu. Managing partner Michal Richtr. Graphic designer Tomáš Cikán. M. RICHTR: Design určuje image současné firmy. Dobře zpracovaný zaujme veřejnost, identifikuje firmu a v nejlepším smyslu slova k ní přitahuje spotřebitele. Naopak: nekvalitní, zastaralý je pro firmu brzdou. Dobrý design dokáže být konkurenční výhoda a jeho význam do budoucna nepochybně poroste. Spoléhat se na náhodu, nerespektovat reálnou situaci na trhu v podmínkách zostřující se konkurence, to už dnes nelze. T. CIKÁN: Při jednání s každým klientem postupujeme individuálně, s přihlédnutím k jeho aktuálním záměrům, k jeho už existujícímu vizuálnímu potenciálu. Na praktických příkladech mu přibližujeme, že dobrý design je jednou z nejdůležitějších součástí brandingu. Že to je finální produkt kreativního myšlení, znalosti trhu, zkušeností a odvahy přijmout nová rozhodnutí. Branding samotný (jakožto mnohovrstevný proces) pak vede k vytvoření atraktivní obchodní značky. Zvolili jste podobný přístup i v případě návrhů pro LUMIUS s.r.o.? M. RICHTR: Samozřejmě. Tato firma patří k dominantním subjektům na českém energetickém trhu a neskrývá své podnikatelské ambice ve středoevropském regionu. Její management nás požádal o návrh moderního vizuálního stylu. Plně si uvědomoval, že na stále náročnějším energetickém trhu nevystačí jen se současnou prezentací. Požádal nás o návrh komplexního a progresivního způsobu vizuální komunikace firmy. To byla pro nás věcně velká výzva. T. CIKÁN: Já bych se chtěl pozastavit u faktu, že vedení firmy LUMIUS si samo uvědomilo, že se stávajícím grafickým potenciálem už nemůže napříště vystačit. Že nový a samozřejmě jen kvalitní vizuální styl posílí nynější image firmy a dále upevní její pozici na trhu. Jednání s takto rozhodnutými představiteli firmy LUMIUS PŘEČETLI JSME ZA VÁS Corporate Identity in the Czech Republic Před časem u nás vyšel sborník Corporate Identity in the Czech Republic zahrnující období Mimo jiné se dotýká fenoménu jednotného vizuálního stylu. Svět 21. století je propojený rozmanitými možnostmi nových prostředků komunikace. V zaměstnání, nákupním centru, při návštěvě kulturního představení či přímo doma, všude se dostaneme do styku s identitou jiných lidí, podniků a jejich výrobků i organizací, jejichž prostřednictvím naplňujeme naše přesvědčení, osobní ambice a plány. Tuto identitu vnímáme jako image a vytváříme si o ní vlastní názor. Image však není jen pouze mechanicky poskládaný obraz našich smyslových vjemů. Je to prostředek a zároveň výsledek komunikace mezi námi a okolím. Její charakter závisí na našich životních zkušenostech, kulturním zázemí, invenci, vitalitě a schopnosti komunikovat. Její podoba je výrazně ovlivněna intenzitou našeho smyslového vnímání, které je vázáno na podstatu komunikovaného sdělení. Image může nabývat žádoucích i nežádoucích forem. Pro naše obecné posuzování a komunikaci je však podstatné, zda je pozitivní nebo negativní. V analogii k vnímání vlastní identity a budování image stojí snaha každé firmy, obchodní společnosti, nebo společenské organizace odlišit se od své konkurence a vytvořit si mezi lidmi povědomí o atraktivní, důvěryhodné a perspektivní pozici. Firmy jsou jako lidé mají individuální charakter, kulturní a společenské vazby, vlastní filozofii. Avšak pro veřejnost často představují neosobní subjekty bez viditelných znaků životní vitality. Plně to platí i pro český energetický trh. SPE přizvalo k besedě představitele společnosti Dynamo design s.r.o., která se zabývá problematikou brandingu, grafického designu a vizuální prezentace a patří do české oborové špičky - managing partnera Michala Richtra a graphic designera Tomáše Cikána. Na začátku letošního roku Dynamo design připravilo nový a ucelený projekt jednotného vizuálního stylu také pro společnost LUMIUS s.r.o.: Pánové, můžete na úvod podat krátkou vizitku Vašeho studia? M. RICHTR: Naše společnost je založena na schopnosti definovat jedinečnost každého klienta a vytvořit pro něj osobitou design strategii a kvalitní design. Náš tým tvoří projektoví manažeři, grafičtí designéři, DTP operátoři a produkční pracovníci. Spolupracujeme také s poměrně širokým okruhem externích specialistů z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, s fotografy, architekty, textaři, výzkumnými agenturami, programátory, tiskovou produkcí a dalšími. T. CIKÁN: Pro naše klienty vytváříme nové názvy, značky a logotypy, vizuální styly, grafické manuály, prezentační materiály, výroční zprávy, publikace a časopisy. Podílíme se na tvorbě multimédií a webdesignu, obalového a informačního designu. Abychom klientovi mohli nabídnout optimální produkt, zabezpečujeme rovněž nezbytné rešerše a analýzy trhů. Patrně ne vždy jednáte s klientem, jenž si uvědomuje všechny faktory pro optimální zvládnutí firemní komunikace. Proč by měl podle Vašeho mínění věnovat zvýšenou pozornost právě kvalitě vizuálního designu? Nový vizuální motiv společnosti LUMIUS Dynamická firma se rozhodla pro dynamické řešení. Jen takové jí umožní vizuálně zaujmout klienty a zároveň se čitelně vymezit oproti jiným firmám v oboru. MICHAL RICHTR Redesign obchodní značky společnosti LUMIUS pocházní z dílny studia Dynamo design. Firemní (korporátní) image charakterizujeme nejčastěji jako způsob, kterým je firma vnímána svým okolím. Je soubor všech poznatků, které jsou o ní veřejně dostupné. Co o ní lidé ví a co si o ní myslí. Korporátní identita je dynamický a pečlivě zkoordinovaný systémem, který efektivně komunikuje to, jak každá firma vypadá, co chce o sobě říct a jak se chce vůči svým spotřebitelům i vlastním zaměstnancům chovat. Celá problematika korporátní identity (Corporate Identity) čili firemního, nebo také podnikového stylu zahrnuje tři základní oblasti: Jednotný vizuální styl (Corporate Design) Korporátní a marketingovou komunikaci (Corporate Communications) Jednotnou firemní kulturu (Corporate Culture) Tyto tři složky zpětně působí i na vnímání korporátní image. Jednotný vizuální styl (Corporate Design) je projev samostatné existence každé společnosti na trhu. Měl by vycházet z předem definované firemní filozofie. Z hlediska své kreativní a výtvarné podstaty je nejviditelnější částí firemního stylu, kterému dodává příslušný vizuální charakter. Prostřednictvím Corporate Designu se v lidech rodí emoce, které jsou důležitý prvek pro vnímání příslušné korporátní identity. Korporátní a marketingová komunikace (Corporate Communications) pomáhá průběžně zlepšovat pozici daného subjektu na trhu a budovat spokojenost svých zákazníků s její produkcí nebo nabídkou služeb. Prostřednictvím těchto pravidel každá společnost komunikuje kvalitu své nabídky a produkce v souladu s vlastní identitou. 3 STRANA 3

4 SVĚT PLNÝ ENERGIE PŘEČETLI JSME ZA VÁS BESEDA 3 Jednotnou firemní kulturu (Corporate Culture) tvoří souhrn sdílených postojů, názorů a přesvědčení zaměstnanců společnosti, které generují její vnitřní atmosféru. Kulturní obraz společnosti navazuje na její historické tradice, vývojové trendy a ekonomické zdraví. Má zásadní vliv na pozitivní pracovní atmosféru ve firmě a posiluje loajalitu jejích zaměstnanců. Projevuje se v normách, stupnicích hodnot, vnitřním klimatu, stylu řízení, které utvářejí systém komunikace firmy uvnitř i na venek. Lidé velmi citlivě vnímají soulad mezi tím, co o sobě firma, nebo společenská organizace říká a tím, jak se pak skutečně na veřejnosti profiluje. Korporátní identita není jen nástroj pro definování a komunikování pozice firmy na trhu. Je také prostředek k cílenému rozvoji její budoucí image a naplnění její růstové vize. Vytvořit silnou a nadčasovou identitu společnosti je dlouhodobý proces. Všechny oblasti korporátní identity jsou také předmětem důsledné kontroly. Jejich obcházení znehodnocuje investice vynaložené do rozvoje společnosti. Když se je podaří po určité době opravdu prosadit, stávají se významným nástrojem účinné marketingové strategie. Lidé preferují na trhu takové subjekty, které dobře znají a kterým v podstatě důvěřují. Jednotný vizuální styl Pro vznik a udržení kvalitní image má klíčový význam úroveň a vysoká profesionální kvalita vizuální prezentace každé firemní identity. Jednotný vizuální styl je důležitým souborem pravidel a vizuálních standardů. Všem zaměstnancům podniku jednoznačně sděluje všechny aspekty budování korporátní identity. Jako systém pravidel organizuje všechny své prvky v jeden funkční celek a v co nejvyšší estetické kvalitě. Je zaměřen na plnění dvou základních komunikačních funkcí. Externí identifikace: má za cíl zesílit význam a pozici společnosti na trhu pro externí cílové skupiny (zákazníci, obchodní partneři, investoři, média, nebo osobnosti veřejně činné) a měnit celkové vnímání firemní image těmito skupinami. Interní identifikace přispívá ke zvýšení motivace a důvěry zaměstnanců ve směřování společnosti a ke ztotožnění se s celkovou úrovní její firemní kultury. Obě funkce mají výrazný vliv na ekonomické výsledky. Mohou zvýšit úroveň produkce a jejich prodej, kvalitu a efektivitu práce. Zásadními požadavky na jednotný vizuální styl a jeho charakter jsou: srozumitelnost a čitelnost; otevřenost vůči potencionálnímu rozšíření podnikatelských či organizačních aktivit; atraktivita a estetická kvalita a soulad funkce s formami firemní komunikace a postavením společnosti na trhu. Vizuální styl společnosti LUMIUS je nezaměnitelný a působí dynamickým dojmem. Ukázka označení CD, vizitek a reklamních přednětů Princip tvorby inzerce společnosti. Naznačený styl tvorby firemního profilu společnosti. Základními stavební prvky každého vizuálního stylu jsou: značka (logo, logotyp), firemní typografie (písmo), firemní barevnost a doplňkové vizuální elementy, které tvoří sjednocující prvky designu. Značka (logo, logotyp) Vznik značky (základního stavebního prvku Corporate Designu) by neměl být nikdy samovolný, náhodný proces. Značky jsou naším všudypřítomným společníkem. Umožňují všem subjektům (menším či větším) firmám, společenským organizacím, politickým stranám, nebo mediálním korporacím identifikovat svou přítomnost ve světě. Z hlediska funkce by značka měla být jednoduše zapamatovatelný a čitelný symbol. Z estetického a výtvarného hlediska by měla být 5 logicky vnesla do kreativních procesů uvnitř Dynamo design řadu cenných impulsů. Promiňte, lze vést přímou úměru mezi kvalitním vizuálním stylem a bilancí dosažených ekonomických výsledků firmy na trhu? Dokáže někdo věryhodně změřit efektivnost studiem navrženého a firmou používaného designu? M. RICHTR: U nás se nikdo komplexně problematikou efektivity designu nezabýval. Neměřil jednotlivé projekty, takže nejsou k dispozici souhrnná data. Existují pouze ojedinělé případové studie, které byly výjimečně publikovány. Obecně lze konstatovat, že kvalitní vizuální styl, výjimečná značka, či design dokážou zaujmout a vyvolat pozitivní asociace. Samozřejmě podmínkou je kvalita produktu/ služby a její konkurenceschopnost. Firma či výrobek tak získávají pozitivní image, buduje se emotivní vazba firma x klient. To se projevuje i na hospodářských výsledcích. Lépe se to prokazuje na obalovém designu produktů, kdy můžete porovnat prodejní výsledky s novým obalem vůči tomu starému. Efektivita nové značky a vizuální komunikace u firmy typu LUMIUS se dokazuje obtížněji. Lidé vnímají kvalitní prezentaci a design většinou podvědomě, přesto si díky němu vytvářejí asociace spojené s daným subjektem. Abychom prokázali pozitivní vliv nové značky na celkovou image firmy, museli bychom s časovým odstupem udělat dotazovací průzkum mezi klienty dané firmy. Nic proti vědeckému řešení. Jenže žádný tvůrčí proces (tedy ani grafický) nemůže vyloučit pozitivní vliv náhody. Vzpomeňme třeba na zrod a uplatnění geniální značky Waldes - Symbol jakosti... T. CIKÁN: To ano. Ale dnešní trhy jsou už jiné. Současný rebranding nemůže být ani nahodilý, ani subjektivní. Na trzích působí řada subjektů. K dispozici je spousta průběžně inovovaných výrobků a služeb. S nástupem nových materiálů, elektronizace a digitalizace grafické práce se razantně změnily i naše pracovní podmínky a možnosti. To plně respektoval management LUMIUS. Prodávají strategický dynamický produkt: energii. A energetickou od nás požadovali i svou novou grafiku. Nové logo, jež jste jim nabídli, tvoří kruh. Dominantní barvu, kterou jste zvolili, je červená. Proč? M. RICHTR: Než začneme pracovat na novém vizuálním stylu pro jakoukoliv firmu, nejdříve si důkladně prostudujeme její historii, charakter současné prezentace a komunikace. Jednáme s managementem o jeho dlouhodobých podnikatelských záměrech. Nabyté poznatky konfrontujeme se situací na trhu. Až poté přistupujeme ke kreativní práci. Pro firmu LUMIUS jsme vytvořili několik navzájem odlišných variant. Od řekněme klasických a konzervativních až po velmi dynamické. Ve svých analýzách jsme se nezmýlili. Dynamická firma se rozhodla pro dynamické řešení. Jen takové jí umožní vizuálně zaujmout klienty a zároveň se čitelně vymezit oproti jiným firmám v oboru. A co se týká červené barvy? I zde jsme si nejdříve ověřili situaci na trhu. Shodli jsme se, že právě červená barva a právě tento odstín bude veřejností vnímán pro energii a teplo jako nejpřiléhavější. T. CIKÁN: Jenom z názvu LUMIUS si současný zákazník nedokázal vybavit základní obor podnikání firmy, ani si ji zařadit do STRANA 4

5 INFORMACE, ZPRAVODAJSTVÍ, ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA PLNÉHO ENERGIE podzim 2011 PŘEČETLI JSME ZA VÁS 4 nadčasová. Jak rozsahem své užitné trvanlivosti, tak kvalitou své typografické formy, barevným laděním a mírou tvarové stylizace ve výtvarném výrazu. Tvar značky je pro její celkové vnímání důležitější, než její barevnost. Značky existují více jak 5000 let. Některé (kupř. keramické značky, nebo papírové vodoznaky) přetrvávají dodnes. Jiné (třeba heraldické znaky) jsou v moderním světě často reinterpretovány, nebo parafrázovány, takže se vzdalují své původní funkci. Značka může být doplněna systémem jiných značek. Tvarována do třídimenzionální podoby, přeložena do jiných jazyků a užívána v kontextu různých kultur a prostředí. Primárně jsou značky vždy ve spojení se subjektem, který jejich prostřednictvím komunikuje k určité specifické skupině (tzv. Target Group). Značky mohou individualizovat firmu nebo její produkty a říci více o její podstatě. Protože firmy jsou často lidmi vnímány jako subjekty s nejasnými znaky života, korporátní značka (logo), jako viditelný prostředek jejich identity, pomáhá tvář firmy polidštit a prezentovat její image v osobní rovině formou jednoduchého symbolu. Základními procesy, které je nutno při vzniku každé nové značky aplikovat, jsou: definovat jednoznačně potřeby a požadavky daného subjektu, pro který nová značka vzniká; definovat klíčová slova, která tvorbu nové identity podpoří a zároveň komunikují její jedinečnost; stanovit postavení (positioning) nové značky na trhu; uplatnit vysokou míru kreativního myšlení a dodat nové značce unikátní styl a finalizovat a důsledně aplikovat novou značku v systému jednotné vizuální komunikace prostřednictvím kvalitně zpracovaného grafického manuálu. Změna vizuálního stylu příslušného segmentu trhu. S naším návrhem se vedení firmy ztotožnilo a věřím, že tak učiní i její klienti. Pro grafika-designéra je největším zadostiučiněním, pokud se v jeho návrzích obě strany takříkajíc poznají. A to se nám v daném případě, myslím, podařilo bezezbytku. Nic si nezastírejme. Po dlouhém a nezřídka i strastiplném jednání s nějakou firmou se zrodí ucelený produkt a firma jej převezme i s patřičnou licencí. Jenže po několika týdnech, či měsících návrh začne vylepšovat o některé subjektivní prvky a doplňky. Časem pak firemní folklor rozloží i nejsofistikovanější grafický návrh zevnitř. Neobáváte se něčeho podobného i ze strany LU- MIUS? M. RICHTR: Žijeme a pracujeme v konkrétních, průběžně se měnících podmínkách. Podobné riziko proto nelze nikdy a absolutně vyloučit. A ani platný smluvní vztah s klientem definující tyto případy a situace nám negarantuje, že k něčemu podobnému nedojde.věřím ale, že se to managemnentu LUMIUS netýká. Věděl od prvního okamžiku, proč nás vyhledal, co po nás žádá a jak chce naše návrhy, s nimiž se ztotožnil, využívat ke svým strategickým záměrům. Samozřejmě, zákazníka, jenž naše dílo transformuje málem k nepoznání, můžeme kritizovat, nebo i případně penalizovat. Ale toho se v případě společnosti LUMIUS doopravdy neobávám. Naopak doufám, že s postupem firmy na další trhy, s rozšiřující se skladbou jeho produktů a služeb, se setkáme znovu a naši spolupráci prohloubíme. T. CIKÁN: Možná, že to bude velmi brzo - v souvislosti s razantním nástupem elektronické komunikace, se stále patrnějším akcentem firem na interaktivitu kontaktů s klienty. Vědeckotechnický vývoj v oboru jde velmi rychle a nabízí zcela unikátní možnosti jak prohloubit stávající úroveň a formy komunikace firma-zákazník. Fakt, že stále více firem si uvědomuje efekty moderně koncipovaného a využívaného firemního designu je povzbudivý. Na druhé straně: je na takový boom jejich zájmu technicky, kreativně, ale i kapacitně připravena rovněž samotná designérská fronta? M. RICHTR: Obávám se, že nikoliv. Kupř. byla velká chyba zrušit Design centrum České republiky. Byť jsem měl k jeho činnosti v posledních letech velké výhrady, chybí v současnosti instituce, schopna zastřešit a propagovat design v celé jeho komplexnosti a významu. Současný český design potřebuje nový výklad a témata. Kupř. efektivitu designu a jeho přínos pro domácí firmy. Chybí design management jako profese a studijní obor. Především je nutné vychovat novou generaci mladých a talentovaných tvůrců v těsném sepětí s realitou. Abych to dokumentoval prizmatem akademického pracoviště, které osobně dobře znám - Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, atelieru grafického designu a vizuální komunikace pod vedením profesora Vaňka: ten každoročně připraví do praxe 3 mladé odborníky. Tito mladí lidé umějí řemeslo, mají neotřelé nápady a přístupy, získali zkušenosti prací pro různé firmy i instituce. Jsou schopni se okamžitě zapojit a fungovat. Bohužel v jiných ateliérech je většinou odtrženost od reálné situace a potřeb na trhu. I když je značka nějakého subjektu považována za kvalitní a téměř dokonalou, často se stává, že v průběhu času dochází k její změně nebo k částečné úpravě ( tzv. re - design). Taková změna neprobíhá nikdy náhodně. Je vynucena objektivními okolnostmi. Ke změně by rozhodně neměl vést fakt, že se stávající značka uživateli již nelíbí. I když jsou estetická hlediska laickou veřejností většinou upřednostňována nad odbornou analýzou, každá změna značky by měla mít vždy své opodstatnění, mj. i proto, že se jedná o finančně a organizačně nákladný proces. V kontextu fungování každé firmy nebo organizace by taková změna měla mít vždy vazbu na změnu podmínek fungování subjektu v podmínkách trhu, nebo forem komunikační strategie. Nejčastější důvody změny vizuálního stylu jsou: - změna vlastníka (chce deklarovat změny, které souvisí s jeho příchodem); - změna situace na trhu (příchod nového konkurenta, nové technologie); - změna komunikační strategie (firma reviduje svou hodnoty, záměry) a - změna cílové skupiny. Jednotný vizuální styl/ Corporate Design/ je jeden z nejdůležitějších nástrojů marketingové komunikace. V době kdy se stírají rozdíly mezi kvalitou zboží a služeb, dokáže být kvalitní vizuální prezentace tím rozhodujícím kritériem, přidanou nadhodnotou, která rozhoduje o nákupu produktu či volbě dodavatele. O designu lze hovořit jako o skutečném fenoménu. R,Z STRANA 5