TECNICALL ENERGETIKA ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE II 2010 NASTÁVÁ RENESANCE JADERNÉ ENERGETIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECNICALL ENERGETIKA ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE II 2010 NASTÁVÁ RENESANCE JADERNÉ ENERGETIKY"

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE II 2010 ENERGETIKA NASTÁVÁ RENESANCE JADERNÉ ENERGETIKY STRANA 22 PROJEKTY SMART CITIES ŘEŠÍ ENERGETICKOU SPOTŘEBU STRANA 14 CO NAHRADÍ ROPU? STRANA 21

2 KDE JINDE DOSTANETE TOLIK PŘÍLEŽITOSTÍ. Ve Skupině ČEZ se mohou skvěle uplatnit lidé téměř ze všech oborů. Nabízíme na tisíc různých pracovních pozic, od těch, které přímo souvisejí s energetikou, po řadu pozic typických pro všechny velké korporace. V ČEZu má každý jistotu stabilního zaměstnání a zároveň skvělé vyhlídky do budoucna.

3 NASTÁVÁ RENESANCE JADERNÉ ENERGETIKY STRANA 22 PROJEKTY SMART CITIES ŘEŠÍ ENERGETICKOU SPOTŘEBU STRANA 14 CO NAHRADÍ ROPU? STRANA 21 Vážené čtenářky a čtenáři, zajištění dostatečných energetických zdrojů je klíčovou otázkou naší budoucnosti. Jaderná energetika, zažívající novou renesanci spolu s rozvojem alternativních energetických zdrojů, stojí společně se snahou o zvládnutí jaderné fúze na straně potřebných zdrojů. Neméně důležitý rozvoj však čeká i oblast spotřeby energií. Lidské činnosti by měly minimalizovat svoji energetickou náročnost tak, aby bylo možno nalézt rovnováhu rozvoje civilizace a stability ekosystému Země. ČVUT je připraveno významně zasáhnout do vývoje v obou uvedených směrech, a to jak při komplexním vzdělávání odborníků, tak i v technologickém vývoji a výzkumu. Díky stále pěstovaným oborům v oblasti jaderné fyziky a energetiky můžeme reagovat na narůstající potřebu odborníků v období jaderné renesance. Na tomto poli by proto v budoucnu naše univerzita mohla připravovat jaderné experty i pro ty země, ve kterých bylo vzdělávání v jaderných oborech v minulosti potlačeno. ČVUT vzdělává studenty rovněž v oblasti technologie jaderné fúze a v navazujících oblastech fyziky a technologie laserů a plazmatu. Naleznete zde rovněž centrum aplikovaného výzkumu specializující se na progresivní jaderné a obnovitelné zdroje. DOC. RNDR. VOJTĚCH PETRÁČEK, CSC. prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT Obsah Mám svůj vlastní model vesmíru Vědci se shodují: Hrozba kyberterorismu roste Fakulta dopravní uspěla v soutěži O nejlepší dopravní... Hodnocení zdravotnických technologií v hledáčku odborníků Betonové ostrůvky pro rybáky Software GateCycle zvyšuje kvalitu výuky v oboru... ČVUT nabízí nový systém certifikace kvality budov Pentagon se otvírá českým vědcům V tomto vydání TechniCallu se proto krom jiného seznámíte s průřezem aktivit ČVUT v oblasti energetiky, která tvoří rovněž jednotící téma celého vydání. Přeji vám příjemné čtení. Materiálové inženýrství je královská věda Termohydraulické výpočty v jaderných reaktorech Elektrárna v Ledvicích bude mít vyšší účinnost Co nahradí ropu? Nastává renesance jaderné energetiky Řídit rozvojové projekty se můžete naučit na ČVUT CEBBIS podpoří inovace v oblasti celé střední Evropy Směny pro zdravotní sestry i letový provoz navrhuje EDITORIAL / TIRÁŽ ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE II 2010 TecniCall 2/2010 Vydavatel, adresa redakce Rektorát ČVUT Zikova 4, Praha 6 IČO: Datum vydání 15. srpen 2010 Periodicita čtvrtletník Náklad 5000 kusů Cena zdarma Evidenční číslo MK ČR E Šéfredaktorka Mgr. Andrea Vondráková Editorka Alexandra Hroncová Redakční rada Ing. Marie Gallová Fakulta stavební ČVUT Mgr. Natálie Šeborová Fakulta elektrotechnická ČVUT Ing. Libor Škoda Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. Fakulta dopravní ČVUT Ing. Ida Skopalová Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Jan Klepal Masarykův ústav vyšších studií ČVUT doc. RNDr. Květoslava Lejčková, CSc. Rektorát ČVUT, odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost Ing. Ivan Šiman, CSc. Fakulta strojní Jiří Horský Fakulta architektury Korektor Jan Štěpánek Design Marek Prchal Inzerce Alexandra Hroncová Distribuce ČVUT v Praze Fotograf David Neugebauer Tisk K&A Advertising Titul Tomáš Müller ENERGETIKA TecniCall získal opět 2. místo v soutěži Zlatý středník Rock for ČVUT Autorem nové slalomové dráhy v Troji je student 28 Betonová kánoe ČVUT uspěla na závodech v Nizozemsku 29 Přetisk článků je možný pouze se souhlasem redakce a s uvedením zdroje. Chytré město = inteligentní budovy + inteligentní síť + zdroje 14 Co jste možná nevěděli o Kariérním centru ČVUT 30 Ty vysoké dráty, co se táhnou přes celou republiku 16 Vědecké konference na ČVUT v Praze 30 Nový patent v oblasti chlazení elektráren 17 léto

4 ROZHOVOR MGR. ANDREA VONDRÁKOVÁ ì Mám svůj vlastní model vesmíru přiznává doc. Ing. Milan Kálal, CSc., z katedry fyzikální elektroniky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT ritou v prostoru. Navíc se ukázalo, že takto vázaná část vesmírné energie je jen pranepatrným zlomkem celkové energie vesmíru, kterou jsem tehdy pracovně nazýval univerzální energie. FOTO Od začátku vědecké dráhy mě přitahovala otázka, zda by si mimořádně schopný mozek, který by neměl žádný kontakt s realitou, byl schopen vytvořit vlastní představu o vesmíru, ve kterém se nachází. Jak by asi takový model vypadal, jaké zákony by v něm platily? Mohl by mít zákonitosti podobné těm, které má náš vesmír? Je zde přítomno něco zcela obecně platného? ptá se doc. Kálal. Seznámíte nás se svou teorií modelu vesmíru? Při kritickém zkoumání možného původu gravitačních sil, kterému jsem se věnoval již v 70. letech minulého století, jsem dospěl do fáze, kdy bylo třeba začít tak říkajíc od nuly modelem vakua. K mému překvapení se mi pak krok za krokem, při sledování té nejelementárnější logiky, podařilo vytvořit takový model vakua, který vedl nejen na Newtonův gravitační zákon. Mezi jeho elementárními důsledky bylo i pochopení podstaty síly setrvačnosti, nezbytnost zakřivení prostoru v blízkosti velkých hmot, jakož i skutečnost, že při setkání částice s odpovída- jící antičásticí dojde k jejich anihilaci, tedy zániku spojenému s uvolnění energie. Model vedl i ke skutečnosti popisované v kvantové mechanice, totiž že čím menší je hmotnost částice, tím více je v prostoru statisticky rozptýlena. Bylo to fascinující! A přitom vše vycházelo jako prostý a snadno pochopitelný důsledek toho nejjednoduššího možného modelu vakua, jaký jsem si byl schopen představit. Podle standardního modelu vesmíru je všeobecně přijímána představa rozdělení forem vesmírné hmoty dle charakteru elementárních částic hmoty. Z výše popsaného modelu to vypadá, jako byste přepisoval Einsteinovu teorii relativity Model vesmíru, o kterém mluvím, má tu zajímavou vlastnost, že svými důsledky nejenže neprotiřečí známým zákonitostem, ale dokonce je předpovídá. Svojí jednoduchostí se stává přístupný na pochopení fungování vesmíru mnohem širšímu okruhu lidí. A zároveň by mohl být užitečný i pro specialisty, neboť ti by za svojí složitou matematikou mohli nalézt i pochopitelnější realitu. Jakési nahlédnutí do tunelu z druhé strany. A to se vždycky hodí. Hmota, a tedy i my, lidé, jsme pouhými poruchami na oceánu energie vesmíru. To, že se mnohem později začalo v kosmologii oficiálně uvažovat o temné hmotě a ještě později o temné energii, mě tedy vůbec nepřekvapilo. To vše přímo vyplývalo z onoho jednoduchého modelu vakua. K úplné spokojenosti však tento model potřebuje ještě jednu zásadní věc dostatečně konzistentní matematický popis. Jak již bylo uvedeno, jedním z důsledků tohoto modelu bude totiž zakřivení prostoru v blízkosti velkých hmot. Takový popis pak již potřebuje složitý matematický formalismus, používaný např. ve vámi zmíněné obecné teorii relativity. Zabývat se důsledky modelu do takové hloubky však bylo nad moje časové možnosti. Pracoval 4 Z modelu rovněž vyplynulo, jak správně porozumět tomu, co nazýváme hmotou. Že hmota je vlastně vesmírná energie dočasně spojená s jistou singulaléto 2010

5 ROZHOVOR jsem na něm systematičtěji pouze v prvním roce svojí vědecké aspirantury. A to pouze neoficiálně, nikoliv na plný úvazek. Když jsem dospěl do výše zmíněné fáze, narazil jsem na hranice svých možností. Jako zodpovědný badatel jsem ho tedy oficiálně nikdy nepublikoval. Ale náhled na pochopení zákonitos-tí fungování vesmíru, který mi tento model poskytl, poznamenal celý můj další život. A pokud jde o vaši poznámku k Einsteinově teorii relativity, tu rozhodně nepřepisuji. Snad s jedinou výjimkou, že vzorec E=mc 2 by se měl spíše uvádět ve formě m=e/c 2. Neboť energie je ve vesmíru primárním subjektem a hmota je jenom její speciální forma vykazující konkrétní gravitační a setrvačné vlastnosti. Co vám tyto nové poznatky přinesly po stránce profesní i osobní? Poznání zprostředkované tímto modelem mně postupem času přineslo do života mnohem větší rovnováhu. Důsledkem tohoto modelu je ale např. i jeden zajímavý a experimentálně ověřitelný fyzikální jev. Týká se možnosti, že by se hmota s antihmotou gravitačně odpuzovaly. Tento jev nebyl dosud nikdy změřen, protože by k tomu bylo potřeba vytvořit dostatečně stabilní a elektricky neutrální atom antihmoty s největší pravděpodobností atom antivodíku. V průběhu let jsem se v tomto směru snažil, napůl žertem, působit na své kolegy, kteří měli dobré kontakty v CERN, kde je získání stabilní antihmoty dlouhodobým předmětem výzkumu. O to více mě zaujaly informace publikované v posledních několika letech, které se takovýmito experimenty s gravitačním působením mezi hmotou a antihmotou začínají velmi seriózně zabývat. Samozřejmě, že zcela nezávisle na mojí teorii. Takže nám nezbývá než si ještě chvíli počkat. Případný kladný výsledek by byl velmi povzbudivý. Myslíte si, že člověk je schopen vesmír pochopit? Podle mého chápání vesmíru je naprosto úžasné, jak se jeho energie musela nejprve lokálně kondenzovat do toho, čemu říkáme elementární částice. Z těchto částic pak dlouhodobým vývojem vznikla forma hmoty schopná reprodukce, což vedlo až k vytvoření civilizace. I ta je však jen malou poruchou na pozadí vesmírné energie. Ale odkud ta se vzala? Otázka nyní zní, může-li tato inteligentní porucha v principu odhalit tajemství podstaty onoho oceánu energie, na kterém je poruchou. Znamenalo by to dojít ke konečnému a definitivnímu pochopení stavu věcí. V odpovědi na tuto otázku jsem tedy poněkud skeptický. A to i v případě, že by bylo všechno úplně jinak, než si představuji. Patříte k průkopníkům nanotechnologií na ČVUT. S jakým problémem jste se potýkal na začátku? Říká se, že štěstí přeje připraveným. V tomto případě mám na mysli zejména dostatečně širokou přípravu odbornou. Nikdo z mých vrstevníků nanotechnologie jako takové přímo nestudoval, neboť v té době prostě neexistovaly. Přinejmenším pod tímto názvem. Vědecký výzkum se přehnal oblastí těchto rozměrů bez cíleného zájmu a usilovně mířil na strukturu samotných atomů, posléze jejich jader a nakonec i na struktury jednotlivých komponent tato jádra tvořících, tak zvaných kvarků. Jedním z důvodů, proč byly nanočástice a s jejich tvorbou, manipulací a využitím spojené nanotechnologie po dlouhou dobu opomíjeny, byla skutečnost, že až donedávna neexistoval způsob přímé vizualizace objektů odpovídajících rozměrů. A tak byly nanočástice vlastně už od dob alchymistů zkoumány pouze nepřímo, aniž by si badatelé přesně uvědomovali, s čím pracují. S využitím takovýchto postupů byl např. připravován i obohacený uran pro výrobu prvních atomových bomb v projektu Manhattan. Moje vůbec první setkání s nanotechnologiemi proběhlo v roce 2000, kdy do naší laboratoře kapilárních rentgenových laserů přišel nový kolega. Při svém předcházejícím dlouhodobém pobytu v zahraničí se dostal do týmu, který realizoval a interpretoval originální experimenty se změnou absorpce plynu v důsledku vzniku maličkých shluků jeho molekul. Dlouhodobě spolupracujete i s řadou jihokorejských univerzit... Do Koreje jsem poprvé odcestoval v roce Tehdy jsem navštívil jejich dvě nejprestižnější výzkumné univerzity KAIST a POSTECH a podařilo se mi velmi rychle nastartovat celkem intenzivní spolupráci, která se velice rozrostla. Celý rozhovor si můžete přečíst na doc. Ing. Milan Kálal, CSc. vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou (FJFI) ČVUT. Mezi hlavní témata jeho vědecké činnosti patří studium interakce laserového záření s plazmatem a termonukleární fúze s inerciálním udržením. Na počátku osmdesátých let provozoval největší pulzní laser v tehdejším Československu a následně dlouhodobě působil v Laser Plasma Centre na Australské národní univerzitě v Canbeře, kde se věnoval měření supersilných magnetických polí v laserem produkovaném plazmatu. Za tímto účelem vyvinul unikátní diagnostiku, nazvanou komplexní interferometrie. Nyní působí na katedře fyzikální elektroniky FJFI, kde vyučuje elektrodynamiku. V rámci své široké mezinárodní vědecké spolupráce se aktivně účastní přípravy největšího evropského výzkumného zařízení pro studium laserem zapalované řízené termonukleární fúze pro energetické účely (HiPER). léto

6 AKTUALITY STANISLAV KUŽEL ì Vědci se shodují: Hrozba kyberterorismu roste V pořadí už čtvrtá konference o kybernetickém terorismu a kriminalitě s názvem CYTER 2010 proběhla v červnu v prostorách dejvického hotelu Praha. Její dvoudenní program byl zaměřen na možnosti a metody boje s kybernetickou kriminalitou a kyberterorismem, informační válku, kybernetické války a další hrozby. Útočník všehoschopný programátor dokáže dnes z výkonného počítače zlikvidovat obchodní konkurenci, vykrást banku, vloupat se do utajovaných dat podniků, odstavit energetickou síť či narušit vojenské operace. K těmto cílům stále častěji patří samotný internet, který je zneužíván nejen k propagandě a prosazování různých ideologií, získávání nových příznivců, ale v neposlední řadě právě ke kybernetickým zločinům. I když většina zemí intenzivně sleduje počítačové sítě a analyzuje provedené útoky, odhalování útočníků ztěžují obecně platná lidská práva, anonymita, kterou internet poskytuje, útoky vedené napříč více státy a další faktory. To potvrdil i ředitel nového odboru kybernetické bezpečnosti Ministerstva vnitra ČR Ing. Aleš Špidla ve svém úvodním vystoupení, když nastínil úkoly, které před jeho lidmi stojí. Za jeden z největších problémů považuje nedostatečnou a pomalou reakci legislativy na dění v kyberprostoru. Česká republika bohužel patří k zemím, kde pro internet, počítačové hry, včetně nejbrutálnějších, a tak zvané virtuální světy, jako je nejznámější Second Life, neplatí žádná omezení. Úkolem nového odboru je zvýšit účinnost boje proti kybernetické kriminalitě a ochránit státní struktury před kyberterorismem. Kyberprostor pátá dimenze stal realitou, se kterou a ve které se musíme naučit žít. Bohužel jí ale chybí právní rámec. Navíc závislost na on-line hrách či virtuálních přátelích, např. na Facebooku, Twitteru a dalších tak zvaných sociálních webech, patří mezi největší nebezpečí. Zejména mladí lidé jsou pak snadno zneužitelní a rovněž vydíratelní pro údaje, které kdysi na Facebooku (YouTube, Skype atd.) zveřejnili. Neuvědomují si, že co je jednou na internetu, to už z něj nikdy nevymažou, byť se o to snaží. Sociální weby se proto staly i středem zájmu zpravodajských služeb. Podle doc. Jirovského je největší nebezpečí kyberterorismu v nových hrozbách. Jde o ohrožení tzv. SCADA systémů, což jsou systémy pro řízení výrobních procesů, energetické sítě apod. Není to tak dlouho, co byl podniknut útok na řídicí systém dálnice v Německu, na SCADA systém atomové elektrárny v Ohiu či energetickou síť města New Orleans. Bohužel, jak zdůraznil docent Jirovský, bránit se zatím moc neumíme, vyhráváme jen včerejší bitvy. Snažíme se modifikací zákonů, prověřených staletími postihovat něco, co existuje historicky kratičkou chvíli. V této souvislosti není jistě nezajímavé, že právě na Fakultě dopravní ČVUT, v Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství, se otevírají nové studijní obory, věnované bezpečnosti sítí, ať už jde o internet, či sítě dopravní a energetické Informační bezpečnost v síťových odvětvích a Bezpečnost dopravních pro-středků a cest. Velmi zajímavé příspěvky přednesli i ostatní účastníci konference CYTER Diskuse se pak točila hlavně kolem prezentace A. Kropáčkové ze sdružení CESNET a JUDr. J. Koloucha, zaměřené zejména na kyberkriminalitu v počítačových hrách a sociálních sítích. Pořadatelem konference byl Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní ČVUT ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky. Partnery konference byly společnosti McAfee, ISACA, Bull a Averia. 6 léto 2010 Jak ve svém vystoupení mimo jiné uvedl hlavní organizátor konference CYTER 2010 doc. Ing. Václav Jirovský, CSc., vedoucí Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní ČVUT, kyberprostor se FOTO Informační válkou a kybernetickým terorismem byl inspirován např. kultovní americký seriál 24 hodin

7 ING. JANA BIDLOVÁ ì AKTUALITY Fakulta dopravní uspěla v soutěži O nejlepší dopravní stavby roku 2009 V květnu 2010 byl završen další ročník celostátní soutěže O nejlepší dopravní stavby a technologie roku. Na slavnostním večeru v Betlémské kapli za účasti ministra dopravy ČR byly předány tituly i další ocenění projektům vybraným porotou, jejímž předsedou byl prof. Ing. Petr Moos, CSc., prorektor pro rozvoj ČVUT. nomických ministrů a předsedovi vlády ČR. Dle vyhodnocení za dva měsíce provozu v roce 2010 bylo dosaženo časové redistribuce okolo 20 % s předpokladem dalšího zvýšení. Dopady uvedeného opatření budou vyhodnoceny za ucelené období šesti měsíců a výsledky analýzy budou předloženy vládě ČR v předpokládaném termínu v září letošního roku. FOTO Zleva: tehdejší ministr dopravy Gustáv Slamečka a doc. Ing. Ladislav Bína, CSc., z Fakulty dopravní ČVUT V soutěži O nejlepší diplomovou práci byl oceněn Ing. Martin Vaněk s tématem Rekonstrukce železniční stanice Stará Paka. Železniční stanice Stará Paka je složitým železničním uzlem, který po mnoha stránkách nevyhovuje současným požadavkům a je limitujícím prvkem pro kvalitnější dopravní obsluhu regionu železniční dopravou, uvedl Ing. Martin Jacura, vedoucí diplomové práce. Porota vybírala z celkem 43 projektů. Předány byly i ceny v soutěži O nejlepší diplomovou práci z oboru doprava a dopravní stavitelství. Cílem soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo dopravy ČR společně se Státním fondem dopravní infrastruktury, je profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické a odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Projekty do soutěže jsou přihlašovány v pěti kategoriích. Fakulta dopravní ČVUT byla jak mezi oceněnými, tak i mezi oceňujícími. Cenu ministra dopravy získalo konsorcium Fakulta dopravní ČVUT, Fakulta stavební ČVUT a Deloitte Advisory, s. r. o., za projekt Zavedení diferencovaných tarifů pro regulaci zpoplatnění vozidel v pátečních odpoledních hodinách. Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc., jeden z autorů projektu a zástupce oceněného týmu na slavnostním večeru v Betlémské kapli, jej stručně popsal následovně: Pro regulaci provozu na síti dálnic a rychlostních komunikací ČR byl zpracován návrh na zavedení zvýšených mýtných tarifů u zpoplatněných vozidel v pátek v době od do hodin o 50 %, respektive o 25 %, pro dvounápravová vozidla celoročně. Míra přesunu cest mimo období se zvýšeným tarifem byla odborně odhadována na 50 %. Opatření bylo zavedeno od 1. února Toto řešení bylo navrženo i na základě nutného východiska z rozporuplných návrhů na omezení pátečních a víkendových jízd nákladních vozidel s nosností nad 3,5 t. Celý záměr byl konzultován i na Národním výboru pro silniční dopravu a představen poradě eko- Tato práce představuje komplexní návrh stavebně-provozních úprav ve dvou variantách, které jsou modifikovány pro jednotlivé výhledové scénáře dopravy. Velmi podrobně rozpracované uvedené návrhy v diplomové práci představují nový pohled na rekonstrukci regionálního železničního uzlu, odstraňují nevyhovující uspořádání kolejiště a progresivně upravují zařízení pro osobní přepravu. Textově i graficky je práce nadstandardně rozsáhlá. Její zpracování je srovnatelné s projekty renomovaných firem a návrhy v ní obsažené jsou jednou z realizovatelných variant modernizace železniční stanice Stará Paka. Všechny fotografie na: heslo i login: cds2009 léto

8 AKTUALITY DOC. VLADIMÍR ROGALEWICZ, CSC. ì Hodnocení zdravotnických technologií v hledáčku odborníků Situace v hodnocení nových zdravotnických technologií v ČR osciluje mezi čistě lékařským hlediskem a lokálně ekonomickou návratností. Málo jsou zohledňovány celospolečenské dopady a chybí jednotné, integrující metodiky posuzování. Rozpracování metodiky hodnocení zdravotnické technologie může výrazně přispět ke správným investičním rozhodnutím a úspoře finančních zdrojů na zdravotní péči. Touto problematikou se v současné době zabývá vědecký tým Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI). Vědci využívají svých odborných znalostí z oblasti lékařské techniky, které mohou využít při aplikaci Health Technology Assess- ING. MARIE GALLOVÁ ì ment (HTA) na tuto oblast. Jejich přístup by měl umožnit objektivnější hodnocení zavádění lékařské techniky a snižovat tak pnutí mezi potřebami zdravotnického systému a finančními možnostmi státu. V minulosti se tým FBMI soustředil zejména na vyvážení technického, ekonomického i medicínského vzdělání ve studijním oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví, jehož absolventi nacházejí velice dobré uplatnění, zejména ve velkých zdravotnických zařízeních. Nový, zcela mimořádný impulz pro další řešení hodnocení zdravotnických prostředků dala konference Ekonomika zdravotnictví a hodnocení zdravotnických prostředků s podtitulem Zdravotnický management, standardy kvality péče a Health Technology Assessment, kterou pořádala začátkem května FBMI ČVUT ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Konference přinesla sjednocování pohledů na standardizaci zdravotních postupů a dala první impulz k rozběhnutí Health Technology Assessment v ČR. Betonové ostrůvky pro rybáky Na Troubeckém jezeře na Přerovsku plave pět speciálních betonových ostrůvků. Mají posloužit rybákům obecným ke hnízdění. Umístit je tam nechala společnost Českomoravský štěrk, a. s., která vodní plochy vlastní. Jedná se o prototyp vyvinutý na Fakultě stavební ČVUT. V celém Česku nic podobného neexistuje. Nápad získal ocenění Cena inovace pro rok Každý jednotlivý ostrůvek je prefabrikát ve tvaru šestibokého hranolu s uzavřenou vnitřní dutinou, vyplněnou tvrzeným polystyrenem, a s rozšířenou odvodněnou horní plošinou. Svislé stěny mají tloušťku pouhých 60 milimetrů Dno je naopak velmi masivní a těžké. Váží tři a půl tuny. Základem jeho nepotopitelnosti je speciální geometrie a Archimédův zákon. Ve vodě by měl vydržet desítky let. Na horní plošině, opatřené límcem, je nasypán štěrk, který rybáci ke hnízdění potřebují. Jsou vyrobeny z tak zvaného vláknobetonu, uvedla prof. Alena Kohoutková, děkanka Fakulty stavební ČVUT. To znamená, že vedle základních složek jsou v betonu přimíchána vlákna, konkrétně syntetická polypropylenová. Beton tak získá speciální vlastnosti. Je mnohem odolnější a má spoustu dalších výhod, proto jsme ho v tomto případě využili jako prototyp. V prvku není klasická betonářská výztuž, jejíž aplikace by při použití klasického betonu byla nutná. FOTO Unikátní odborné akce se zúčastnila tehdejší ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph.D. Ostrůvek díky svým vlastnostem: rozměrům, hmotnosti a zabudovaným prvkům může být převážen běžnými nákladními vozy a přenášen dostupnými mechanizačními prostředky i v případě přemístění na jinou vodní plochu. Oproti známým aplikacím ve světě velkorozměrovým betonovým kesonům, určeným například pro umístění lehkých dřevěných objektů jde o variabilní a flexibilní řešení. Ostrůvek může plout nebo být ukotven samostatně. Díky šestiúhelníkovému půdorysu je snadné jich spojit i několik navzájem a vytvořit tak jakkoliv velkou plochu různých tvarů. Na rybáky myslíme už čtyři roky. Předtím jsme pro ně nechávali vyrobit dřevěné ostrůvky. Vzhledem k tomu, že v zimním období se musely vytahovat, byly s tím spojené velké náklady. Proto jsme přistoupili k těmto betonovým, doplňuje Petr Spružina, vedoucí štěrkovny v Tovačově. Při poslední návštěvě se ukázalo, že ostrůvky splnily svoji úlohu a přilákaly ptáky. Na štěrkovém povrchu se usídlily rodinky rybáků a při podrobném prozkoumání dalekohledem bylo vidět několik nakladených vajec. FOTO Přirozeným hnízdištěm rybáků obecných jsou štěrkové ostrůvky po úsecích řek, které nejsou regulované. Vzhledem k jejich nízkému výskytu se budují plovoucí umělé ostrůvky. 8 léto 2010

9 AKTUALITY ING. JIŘÍ ZÁPOTOCKÝ ì Software GateCycle zvyšuje kvalitu výuky v oboru energetických systémů FOTO GE, Společnost GE poskytla v květnu Fakultě strojní ČVUT darem licence na software v hodnotě téměř 190 tisíc amerických dolarů. Dar byl poskytnut v rámci iniciativy budování vztahů s univerzitami a obsahuje deset síťových licencí na software GateCycle pro termodynamické výpočty, který vznikl ve společnosti GE. Software umožňuje efektivním způsobem modelovat tepelné oběhy energetických systémů a odstraňovat případné problémy s jejich provozem. ING. ANTONÍN LUPÍŠEK ì Studenti fakulty si mohou osvojené teoretické poznatky bezprostředně ověřit v prostředí počítačové simulace. Software jim pomůže rozvíjet technické dovednosti a znalosti, které jsou klíčové pro jejich profesionální růst v odvětví energetiky. Na Fakultě strojní ČVUT využíváme software GateCycle již třináct let. Byli jsme prakticky první institucí v Česku, která ho zakoupila a aplikovala do výuky. Velkorysý dar GE nám díky velkému počtu licencí nejnovější verze GateCycle umožní výrazně zvýšit komfort a kvalitu výuky i vědeckých aktivit v oboru energetických systémů. Technologie GateCycle představuje vyspělý, trvale aktualizovaný software. To vítáme my, jakožto pedagogové, a je to jistě významné i pro širší využití tohoto produktu v naší zemi, uvedl prof. Ing. František Hrdlička, CSc., děkan Fakulty strojní ČVUT. Pomocí programu je možné vytvářet modely paroplynových elektráren, tepelných elektráren na fosilní paliva, jaderných elektráren, kogeneračních jednotek, plynových turbín a mnoha dalších energetických systémů. Software GateCycle, který používá většina předních světových výrobců a inženýrských společností, distributorů elektrické energie a vědeckých institucí po celém světě, umožňuje optimalizovat výkon konkrétní elektrárny, což vede k vyšší efektivitě a využití plného potenciálu stávajících i nově projektovaných elektráren. ČVUT nabízí nový systém certifikace kvality budov Odborníci z ČVUT a dalších institucí připravili nový systém pro certifikaci budov v Česku. Stavby bude posuzovat mimo jiné z hlediska ekologie a ekonomiky provozu. Systém s názvem SBToolCZ vychází z nástroje, který se už používá v zahraničí. SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. Vývoj tuzemské verze systému, přizpůsobené českým podmínkám, trval několik let. Stavby hodnotí nejen z ekologických, energetických či ekonomických hledisek, ale zohledňuje také například bezpečnost v okolí budovy nebo možnost obyvatel z okolní zástavby najít dostatek míst pro relaxaci, popisuje proděkan Fakulty stavební ČVUT prof. Ing. Petr Hájek, CSc. SBToolCZ hodnotí budovy na škále od nuly do desítky. Nula se týká standardních budov, které splňují všechny zákonné normy. Pětku získají nadstandardní stavby s vysokou kvalitou. Desítka už bude pro objekty, které při stavbě a provozu budou používat zásadně jen nejmodernější materiály a nejlepší technologie dostupné v příslušném okamžiku. Systém již získal mezinárodní akreditaci. Na konci června byla v Česku spuštěna certifikace obytných budov, do konce roku bude připravena verze pro administrativní budovy. Do budoucna se počítá také například s hodnocením objektů ve školství. FOTO Systém SBToolCZ je k dispozici developerům, architektům, projektantům či koncovým klientům fotostudio fabriky.cz Více informací je možné získat na webu léto

10 AKTUALITY RWE ENERGIE PRO START VAŠÍ KARIÉRY RWE NABÍZÍ SKVĚLOU ŠANCI PRO STUDENTY A ABSOLVENTY. PŘIHLASTE SE DO RWE TRAINEE NEBO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU A DEJTE SVOJÍ KARIÉŘE TU SPRÁVNOU DÁVKU ENERGIE. Trainee program Program je určen čerstvým absolventům ekonomického nebo technického zaměření. V průběhu 18 měsíců se budete moci stát plnohodnotným členem RWE, rotovat různými odděleními a tak poznat fungování nadnárodní společnosti a podílet se na odborně zajímavých projektech. RWE vám umožní rozvíjet se, růst a získávat první kariérní zkušenosti prostřednictvím samostatné a zodpovědné práce. Stipendijní program Studenti 3. až 5. ročníku nebo studenti doktorandského studia, kteří chtějí svůj talent a nové myšlenky obohatit o poznatky z praxe, mají možnost absolvovat stáž pod záštitou svého mentora vyškoleného odborníka. Vaše poznávání energetické společnosti vám může pomoci při psaní diplomové práce nebo volbě dalšího kariérního zaměření. To vše podpoříme měsíčním stipendiem. Jak se programů zúčastnit Pro více informací navštivte stránky Kontakt V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na 10 léto 2010

11 PROF. ING. VLADIMÍR MAŘÍK, DRSC. ì AKTUALITY Pentagon se otvírá českým vědcům FOTO Pro americkou armádu vyvinula katedra kybernetiky ČVUT například systém pro řízení bezpilotních letadel V červnu podepsal tehdejší ministr obrany ČR Martin Barták a jeho americký protějšek Robert Gates v Bruselu mezivládní česko-americkou dohodu o spolupráci v obranném výzkumu a vývoji. Díky ní se budou moci čeští vědci podílet na amerických armádních projektech. Na ČVUT probíhá vědecko- -technická spolupráce s USA už několik let. Dohoda sama nám nepřináší žádné finanční prostředky. Otevírá ale našim schopným vědeckým týmům možnosti dostat se k zajímavým projektům a navázat spolupráci se špičkovými pracovišti v zahraničí, uvedl prof. Vladimír Mařík z katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Dohoda nabízí odborníkům jedinečnou možnost rovnocenného přístupu ke špičkovým americkým technologiím. Budou se tak moci snáze zapojit do nejnovějších amerických projektů ve vojenském výzkumu a ucházet se o granty americké vlády. Ty se pohybují v řádech statisíců dolarů. Katedra kybernetiky má s podobným výzkumem zkušenosti i řadu velmi kvalitních a zajímavých výsledků. Průběžně připravuje návrhy projektů v několika oblastech, obvykle v návaznosti na předchozí výzkum a jeho výsledky. V současné době se například připravují návrhy na rozsáhlejší projekty v oblasti ochrany serverů proti koordinovaným útokům s využitím technologií softwarových agentů a rozpoznávání, projekty na modifikaci algoritmů pro řízení bezpilotních prostředků pro potřeby civilního letectví (spolupráce s americkou agenturou pro civilní letectví FAA) či projekty zaměřené na predikci výskytu pirátských lodí v Indickém oceánu. Velmi zajímavý potenciál je i v oblasti počítačového vidění, kde Centrum strojového vnímání katedry kybernetiky. Letos úspěšně ukončilo projekt stereoskopického vidění pro potřeby agentury MDA (Missile Defense Agency). Právě v této oblasti dochází ke značnému nárůstu zájmu průmyslových partnerů, nejnověji například korejského Samsungu. ALEXANDRA HRONCOVÁ ì TecniCall získal opět 2. místo v soutěži Zlatý středník V květnu 2010 proběhlo v pražském Divadle Archa slavnostní vyhlášení soutěže Zlatý středník, kterou každoročně pořádá PR Klub. Odborná porota již po osmé udělovala ceny tištěným i on-line firemním publikacím. České vysoké učení technické uspělo hned ve dvou kategoriích. Čtvrtletník TecniCall získal po dvou letech opět druhé místo v kategorii nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry. ČVUT přihlásilo letos poprvé své práce i do kategorie nejlepší firemní eletter. Eletter Sedmi statečných z ČVUT, který je pravidelně odesílán deseti tisícům středoškoláků a který informuje o novinkách, akcích a možnostech studia na ČVUT, získal 3. místo. Soutěž Zlatý středník podporuje APRA (Asociace Public Relations Agentur), Asociace poskytovatelů internetových řešení, časopis Strategie, Česká marketingová společnost, Marketingový klub ČR, SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění) a Actum, s. r. o. Porota je složena z nezávislých odborníků z oblasti PR, marketingu a médií. Ocenění, která práce ČVUT v letošním ročníku získaly, dokazují to, že si nejstarší technická univerzita v České republice stále drží čelnou pozici v oblasti marketingové komunikace. Tvůrčí tým ČVUT by chtěl tímto poděkovat všem, kteří s námi spolupracují, podporují nás a kteří nás čtou. FOTO Zástupci ČVUT se v průběhu slavnostního vyhlašování objevili na pódiu celkem dvakrát. Zleva: Vladimír Bystrov, Mgr. Andrea Vondráková, Marek Prchal léto

12 REPORTÁŽ ALEXANDRA HRONCOVÁ ì Technostan ČVUT překvapil všechny návštěvníky festivalu Rock for People ČVUT v Praze se letos jako vůbec historicky první vysoká škola zúčastnilo největšího hudebního festivalu v České republice s názvem Rock for People, který se konal ve dnech v areálu bývalého vojenského letiště Věkoše u Hradce Králové. ČVUT zde premiérově představilo svou interaktivní expozici s názvem Technostan. To vše v rámci své kampaně Rock for ČVUT. FOTO 3D kino s televizí Panasonic mělo stále obsazená všechna místa i brýle Rock for People + ČVUT = Rock for ČVUT Na této kampani spolupracovala největší technická univerzita v zemi s pořadateli největší hudební akce v České republice. Organizátoři vyzvali ČVUT, zda by bylo schopné připravit pro návštěvníky doprovodný program po celou dobu konání festivalu a představit to nejlepší ze svých technologií a výsledků vědy a výzkumu. Součástí kampaně byl slevový program na vstupenky pro studenty ČVUT a studenty středních škol, se kterými ČVUT aktivně komunikuje prostřednictvím svého portálu Sedm statečných. Studenti mohli získat prostřednictvím tohoto programu ještě větší slevu na vstupenky, než jakou by získali na své studentské karty. Technostan v provozu od rána do noci Jak by mohl název Technostan napovídat, mohlo se jednat o produkci techno hudby. Název však byl hříčkou a odkazoval na technologie a technickou univerzitu. Jednalo se o krytý stan o rozloze 150 m², ve kterém ČVUT seznámilo návštěvníky s tím nejzajímavějším z oblasti vědy a výzkumu, a ve kterém před-stavilo nejrůznější interaktivní exponáty a zabavilo návštěvníky všech věkových kategorií. Na rozdíl od jiných doprovodných akcí festivalu Rock for People byl Technostan v provozu od ranního otevření areálu až do noci. Během čtyř dnů, kdy se festival konal, navštívilo Technostan přes 22 tisíc zájemců z celkového počtu téměř 30 tisíc hudebních fanoušků, kteří letos na letiště u Hradce přijeli. Detektor lži dal mnohým zabrat Mezi jedny z nejpopulárnějších atrakcí Technostanu patřil detektor lži, který se stal zdrojem zábavy mezi mladými návštěvníky, ale přinesl i dramatické chvíle některým partnerským dvojicím. Všichni se mohli seznámit s principem technologie, která se používá v kriminalistice, ale zároveň se přesvědčit o tom, že lidský organismus techniku neoklame. 3D kino uprostřed letiště Kdo byl znaven hudební produkcí, mohl přijít navštívit 3D kino s domácí 3D televizí Panasonic. Diváci měli k dispozici dostatek 3D brýlí a pohodlná sedátka a mohli si užívat filmů či ukázek, které představovaly unikátnost technologie 3D. Někteří z návštěvníků se na festivalu, uprostřed leteckých ranvejí, vůbec poprvé seznámili se současným fenoménem 3D projekce. Robot, co cvičí tai-či Robotika a kybernetika je jednou z dalších významných oblastí, kterou se fakulty ČVUT zabývají v rámci své vědecké činnosti. Technostan si proto dovolil představit robota Asterixe, který se stal doslovným miláčkem velkých i malých návštěvníků. Robot se s nimi vítal, zatančil jim symbolicky na skladbu We are robots nebo zacvičil tai-či. Všichni se zajímali o to, jakým způsobem robot komunikuje se zdrojem, jak je složité ho naprogramovat a kam se na ČVUT přihlásit, aby se mohli věnovat této tematice s velkou budoucností. Fotbal i vločky sněhu na interaktivní podlaze Jednou z velmi populárních atrakcí, jejíž fungování si vyzkoušel snad každý, kdo do Technostanu vkročil, byla interaktivní podlaha, kterou ČVUT zapůjčila společnost AV MEDIA, a.s. V okamžiku, kdy se podlahy kdokoli dotkl nohou či po ní přejel rukou, obrazce a vizuály se začaly měnit a přeskupovat. Návštěvníci si zde mohli zahrát fotbal, procházet se ve virtuální vodě a rozhánět vlny či ve 35stupňovém vedru rozmetávat navátý sníh. Virtuální realita má na ČVUT své vlastní pracoviště, proto bylo potřeba tuto technologii ukázat široké veřejnosti. 12 léto 2010

13 REPORTÁŽ Technostan nabitý solární energií Zajímavostí a raritou bylo, že Technostan byl částečně napájen sluneční energií ze solárních panelů, které byly po celou dobu festivalu ke stanu připojené. Vzhledem k slunečnému počasí měli návštěvníci festivalu možnost vyzkoušet si tento způsob alternativního zdroje energie a mohli si nabít třeba své mobilní telefony, což bývá na hudebních festivalech zpravidla problém. Technostan ČVUT, šetřící životní prostředí, tak navazoval na ekologickou linii festivalu Rock for People, který díky své snaze dosáhnout trvalé udržitelnosti v oblasti nakládání s odpadem získal oficiální český certifikát ČISTÝ FESTIVAL. FOTO Ježek v kleci, ježek na hlavě Dětský koutek pro všechny věkové kategorie Pro návštěvníky s menšími dětmi byl v Technostanu k dispozici dětský koutek se stavebnicemi, hlavolamy a kreslicímí nástěnkami. Nevšední hlavolamy však nečekaně zaujaly především starší věkové kategorie. Obvyklým, přestože poněkud netradičním festivalovým obrázkem v Technostanu byli jednotlivci či dvojice, kteří po dlouhé chvíle cvičili své mozkové závity a snažili se vyřešit některý z těchto hlavolamů a vědeckých hraček. V Technostanu se rovněž překvapivě objevila celá řada talentovaných mladých umělců, kteří zanechali Technostanu na kreslicích plochách svá malá umělecká díla, jež si bylo možné prohlédnout. Technostan ČVUT mobilní prezentace vědy a techniky s ohromným potenciálem Technostan nabídl celou řadu dalších exponátů a atrakcí, na něž se stály v průběhu celých čtyř dní fronty zájemci si mohli prohlédnout závodní studentskou formuli CarTech, která vloni soutěžila na závodním okruhu v německém Hockenheimu,vyzkoušet si 3D plošinu sloužící k rehabilitaci pacientů s poruchami rovnováhy, Edisonovo vlákno, zamrzlý blesk nebo počítače s retro hrami. Doplňkovou venkovní atrakcí Technostanu byl unikátní golfový trenažér, na kterém za přítomnosti golfového trenéra mohli začátečníci i profesionálové otestovat své schopnosti. Expozice ČVUT s názvem Technostan ČVUT byla bez přehánění nejpopulárnější a nejnavštěvovanější nehudební atrakcí festivalu, o čemž svědčí jak ohlasy návštěvníků, tak ohlasy médií a samotných organizátorů. ČVUT dostalo tímto způsobem jedinečnou možnost představit se na jednom místě široké veřejnosti a zejména pak nejpočetnější cílové skupině mladých lidí ve věku let, kteří jsou potenciálními zájemci o studium na ČVUT, potažmo o vědu a techniku vůbec. Přítomnost pracovníků ČVUT u expozic zajišťovala zodpovězení všech dotazů, zejména na téma jak to funguje, kde se to FOTO Motto Svoji budoucnost najdete na ČVUT platilo zejména pro nejmenší návštěvníky u vás dělá, co musím udělat pro to, abych se na takovém projektu mohl podílet. Technostan tak vyplnil mimoškolní období a ukázal mladým lidem to nejzajímavější z fakult ČVUT. Už nyní se jedná o zopakování této unikátní prezentace na dalším ročníku Rock for People v roce 2011 ovšem v mnohem větší míře. FOTO Robot Asterix, který umí chodit, tančit nebo cvičit tai-či, okouzlil všechny léto

14 TÉMA ING. ILONA PRAUSOVÁ ì Chytré město = inteligentní budovy + inteligentní síť + zdroje Problém energetické spotřeby je velmi důležité téma současnosti a zabývají se jím nejen energetické společnosti, ale i vlády a měl by se jím zabývat každý jednotlivec. K tomu právě spějí projekty budoucích měst, tak zvaných Smart Cities. FOTO Inteligentní budova kontroluje, reguluje a optimalizuje spotřebu a pohyb energií Pokud se zeptáte odborníků přes energie, co znamená termín Smart Cities, každý začne hovořit o něčem jiném. Někdo bude mluvit převážně o inteligentních domech, druhý o chytrých sítích a další o ostrovním systému (tj. energeticky samostatném systému). Pravdu mají všichni, protože kompletní chytré město sjednocuje všechny tyto aspekty. V první řadě musí být připraveny všechny objekty, a to jak obytné domy a komerční budovy, tak i průmyslové objekty. Tyto budovy spolu musí komunikovat a musí být energeticky napájeny, ať již z centrálního zdroje, nebo ze samostatných jednotek, které bývají obvykle alternativního charakteru. A co to vlastně taková inteligentní budova je? Zjednodušeně by se dalo říci, že je to objekt, ve kterém je spotřeba a pohyb energií kontrolován, regulován a optimalizován. Prvním předpokladem je Smart Metering, což je progresivní měření. Měřicí přístroje komunikují s datovým centrem. Zpracovaná data pak energetická společnost využívá nejen pro fakturaci, ale také například pro řízení zátěže atd. Díky spojení lze informace získávat dle potřeb. Pokud je třeba, tak i každý den. Takovéto měřiče se již dnes pilotně nasazují a používají. V inteligentní budově je však kromě odečítání údajů ještě potřeba i hlídání spotřebičů, včetně vytápění, spouštění jejich činnosti v době, kdy je to energeticky výhodnější (například systém spustí pračku nebo ohřev vody v zásobníku během noci). V případě, že má systém energetické přebytky, má možnost je prodávat zpět do sítě. K tomu dochází, zejména pokud má budova (systém) vlastní alternativní zdroj (například solární panely). Role zákazníka se tak mění v rovnocenného komunikujícího partnera, někdy dokonce i v roli výrobce. Do systému pak může být zapojeno i hlídání pohybu osob v objektu a další nadstandardní funkce. To, že stavba inteligentních budov není žádná vzdálená budoucnost, dokládá i otevření nového studijního oboru na ČVUT, nesoucího tento název. Obor Inteligentní budovy je společným projektem tří fakult (stavební, strojní a elektrotech- 14 léto 2010

15 TÉMA nické) a umožňuje studentům magisterského studia se od podzimu roku 2009 připravovat se na nový trend v oblasti výstavby měst a obcí. Absolventi pak nebudou úzce zaměřenými specialisty, ale bude se jednat o odborníky pro návrh a provoz integrovaných systémů budov. Pokud propojíme tyto inteligentní objekty společně se zdrojem energie do sítě, získáme již Smart Grid neboli chytrou síť. Cílem těchto sítí je větší zapojení uživatelů tak, že odběratelé mohou sledovat svoji momentální spotřebu. Součástí Smart Grids je také rozptýlená výroba elektrické energie, což znamená zvýšení podílu decentralizovaných (alternativních) zdrojů energie s centralizovanými, ať se jedná o fotovoltaiku, energii z větru nebo zpracování biomasy. Díky zvýšení automatizace dojde v zvýšení komfortu pro koncové zákazníky, snížení ztrát v systému a také ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Takovýto systém bude pak lépe připraven reagovat na nestandardní situace v případě povodní, energetických kolapsů, atd. V těchto krizových momentech systém zajistí fungování důležitých objektů jako, jsou nemocnice, zásobování pitnou vodou, během zimních měsíců vytápění atd. Ze zemí Evropské unie je nejdále Itálie, která Smart Grids prosazuje a aplikuje a často je dávána za vzor dalším zemím. V sousedním Německu již také připravují projekt MEREGIO, který bude testovat funkčnost Smart Grids v nejhustěji osídleném regionu země, který je zároveň centrem výroby. Ani Česká republika nezůstává pozadu. Jako jedno z prvních míst pro pilotní projekt Smart Regionu bylo zvoleno město Vrchlabí, kde společnost ČEZ připravuje instalování Smart Meters, které budou následně propojeny do sítě. Do budoucna chtějí jít ve Vrchlabí ještě dál a za pár let se stát Smart City se vším, co k tomu patří. Je možné, že do pěti let budeme v ulicích tohoto krkonošského města potkávat elektromobily. Je to téměř idylická představa lidé budou šetřit energiemi, budou využívat alternativní zdroje energií, auta nebudou zamořovat ovzduší. Jak už to tak bývá, i tento projekt má svá pro a proti. Jedním z úskalí jsou právě obnovitelné zdroje, které nejsou konkurenceschopné a také nejsou vždy stabilní v tom smyslu, že záleží na momentálních podmínkách. Tím se dostáváme k otázce energetických zdrojů jako takových. A je to otázka, kterou se vlády a vědci na celém světě již řadu let zabývají, jelikož si uvědomují, že fosilní zdroje jsou omezené (uhlí, ropa, plyn) a alternativní zdroje nejsou globálním řešením. Můžeme mít sebelepší budovy a bezchybnou síť, ale pokud nebudeme mít dostatek energie, nebude nám to nic platné. Dalším problémem je nebezpečí v případě nabourání se do systému nebo napadení virem. V takovém případě dojde ke kolapsu všech komponent systému, které jsou do něho napojeny. Čím obsáhlejší systém, tím větší problém v případě selhání, což klade zvýšené nároky na ochranu a bezpečnost. Člověk vždy bude ten, kdo bude systém ovládat. Musí být nejen technicky zdatný, ale zároveň musí zajistit, aby nedošlo ke zneužití systému. Kromě technické stránky je tu ještě sociální aspekt. A tady je potřeba se zastavit a zamyslet, kam až jsme ochotni zajít. Co všechno z našeho života chceme, aby bylo hlídáno a kontrolováno někým zvenčí. Protože čím víc o sobě sdělíme informací, tím více můžeme být ovlivňováni. Musíme si také uvědomit, že z důvodu optimalizace spotřeb energií dojde více či méně k organizaci skupiny, která bude do sítě zapojena. Je otázka, zda jsme ochotni a připraveni na takovýto způsob života, který zatím známe pouze z filmů o budoucnosti, ale který není až tak vzdálen, jak si myslíme. Chytrá města, neboli Smart cities, nejsou tolik vzdálenou budoucností. Někomu může tato představa připadat zajímavá, jiný možná pociťuje obavy. Nicméně je nesporné, že otázkou energií a jejich zdrojů se musíme zabývat, protože hrozba energetické krize nad lidstvem visí jako Damoklův meč a je potřeba ji řešit, dokud je ještě čas. Pokud se ukáže, že Smart Cities jsou správnou cestou, jak krizi předejít, pak nám nezbude nic jiného než se po ní vydat. Tento článek vznikl díky odborné konzultaci profesora Josefa Tlustého, vedoucího katedry elektroenergetiky (Fakulta elektrotechnická), profesora Jiřího Nožičky, vedoucího Ústavu mechaniky tekutin a energetiky (Fakulta strojní), a profesora Františka Hrdličky, děkana Fakulty strojní. FOTO Lidský element bude ovládat chytré město, musí však umět zabránit zneužití systému 15

16 TÉMA ING. ILONA PRAUSOVÁ ì Ty vysoké dráty, co se táhnou přes celou republiku Rozhovor s Ing. Davidem Collinsem, vedoucím odboru Zabezpečení a rozvoj lidských zdrojů společnosti ČEPS. Společnost ČEPS, a. s., dispečersky řídí provoz zařízení přenosové soustavy a systémových zdrojů na území České republiky. 16 léto 2010 FOTO Ing. David Collins Představte nám, prosím, vaši společnost. ČEPS znamená Česká elektrizační přenosová soustava doma říkám, že jsou to ty vysoké dráty, co se táhnou přes celou republiku, což mé pětileté dceři stačí na to, aby rozpoznala tátovy dráty od těch druhých. Teď vážně, ČEPS se zabývá poskytováním přenosových a systémových služeb a zajišťováním mezinárodní spolupráce v rámci propojených soustav zabezpečujeme spolehlivé provozování a rozvoj přenosové soustavy ručíme tedy za bezvýpadkový přenos elektřiny. Co to znamená po technické stránce, si studenti ČVUT představí určitě mnohem lépe než já. Čím se v ČEPS zabýváte vy osobně? Primárně zodpovídám za nábor a školení, či vznešeněji: za získávání nových a rozvoj všech zaměstnanců ČEPS. Je a není to totéž; první znamená více rutinu, kdy lidé přicházejí a odcházejí a musí si pravidelně obnovovat svoji kvalifikaci. To druhé má o něco strategičtější nádech. Jsme na začátku více než desetileté etapy výrazné modernizace zdrojové základny soustavy, zahrnující i akce směřující k posílení vnitřních a přeshraničních propojení, a to při plném zachování standardů spolehlivosti a bezpečnosti přenosu. A na to vše potřebujeme dostatek včas připravených lidí, nejen po stránce odborné, ale i osobnostně. Co může ČEPS nabídnout absolventům ČVUT? Asi nejzajímavější je možnost být součástí transformačního dění, které je určující pro budoucnost ekonomiky České republiky. Je to časově a věcně náročná, ale zato nesmírně zajímavá a vzrušující práce, mám na to dokonce osobní slogan hledáme smart lidi pro smart gridy. A mám-li být konkrétnější, tak letos na podzim spouštíme mezinárodní trainee program, vhodný právě pro absolventy, který má za cíl prohloubit spolupráci přenosovek i na osobní bázi. Ale nemluvme jen o absolventech. V kooperaci s univerzitou oslovujeme studenty už během jejich studia. Jak taková spolupráce s univerzitou probíhá? Vedle obvyklého zadávání studentských prací, podpory studentských soutěží a mimostudijních aktivit se zaměřujeme na to, jak přilákat studenty k společným projektům, tj. snažíme se cíleně rozšířit řešitelské týmy kateder a našich zaměstnanců o studenty a nastavením vhodných úkolů je adekvátně zapojit. Když zmiňujete projekty, daří se vám využívat zdrojů tzv. evropských fondů? Na tomto poli jsme letos byli mimořádně úspěšní. Podařilo se nám získat dotaci na projekt Rozvoj know-how ČEPS, který je zaměřen na vytvoření podmínek pro zachování zkušeností našich expertů, založení knihovny znalostí a jejich přenos na junior specialisty. I v tomto projektu počítáme s notným zapojením studentů, při kterém budou moci poznat naši práci více zblízka. FOTO Pohled do dohledového centra ČEPS Co dalšího plánujete do budoucna, abyste ke drátům přilákali mladé lidi? Mnoho ze zmíněných věcí jsme zahájili docela nedávno, takže se nyní soustředíme na jejich zdokonalování. Osobně si myslím, že do budoucna nejvíce energie vložíme do rozvoje mezinárodních projektů, zejména již zmíněných trainee programů. Společnost ČEPS, a. s., zajišťuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím propojovacích vedení s elektrizačními soustavami sousedních zemí podle pravidel UCTE. Chce být transparentním, důvěryhodným a vyhledávaným partnerem poskytujícím v evropském měřítku srovnatelné služby na trhu s elektřinou.

17 TÉMA ING. JAN ČÍŽEK ì PROF. ING. JIŘÍ NOŽIČKA, CSC. ì ING. LUDMILA NOVÁKOVÁ, PH.D. ì Nový patent v oblasti chlazení elektráren Ve většině energetických provozů je v současné době pro chlazení vody sekundárního okruhu využíváno systémů takzvaného mokrého chlazení. Jedná se o systémy, jejichž hlavní součástí jsou chladicí věže, a to buď ventilátorové, nebo s přirozeným tahem. (tj m) a současně zpřesnit metodu v oblasti nejmenších částic. Nově vytvořený algoritmus pro vyhodnocení měřených údajů pak vedl k dalšímu zvýšení přesnosti a umožnil i zjednodušit používaný hardware. Pro snazší vyhodnocování byl také naprogramován software včetně uživatelského rozhraní. Metoda IPI byla následně kalibrována pomocí dvou nezávislých metod, s využitím generátoru monodisperzních kapek a pomocí přesných polystyrenových částic. FOTO Rozstřik vody v chladicí věži Odborníci z Ústavu mechaniky tekutin a energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze vyvinuli modifikovanou metodu IPI (Interferometric Particle Imaging) umožňující sledovat velikost, rychlost, polohu i počet kapek v prostoru pod a nad eliminátorem. V chladicích věžích dochází k interakci ochlazované vody s okolo proudícím vzduchem. Při této interakci dochází jednak k odpaření části ochlazované vody, jednak k tvorbě kapiček mikroskopických rozměrů, které jsou proudem vzduchu unášeny ven z chladicí věže. Právě tyto kapičky v sobě nesou řadu škodlivých látek a představují z pohledu životního prostředí největší zátěž. Pro jejich odstranění z proudu vzduchu jsou do chladicích věží umisťovány takzvané eliminátory (odlučovače). Jejich úkolem je odstraňovat tyto kapky z proudu vzduchu ještě v prostoru chladicí věže. Princip odlučování je založen na odstřeďování kapiček z proudu vzduchu procházejícího zakřiveným kanálem. Částice vody nejsou vzhledem ke své odlišné hustotě schopny sledovat proudění vzduchu a vlivem setrvačných sil narážejí na stěny kanálu, po nichž ve formě vodního filmu stékají a dopadají zpět na chladicí výplně. Metoda IPI byla vyvinuta v rámci vědecko-výzkumného programu Centra Progresivní technologie a systémy pro energetiku, kterého je Ústav mechaniky tekutin a energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze nositelem. Metoda byla modifikována tak, aby co nejlépe odpovídala potřebám měření pro tuto konkrétní aplikaci. Pomocí speciálně navrženého objektivu se podařilo snížit minimální měřitelnou velikost částic na hodnotu asi 3 μm Takto upravená metoda IPI byla Úřadem průmyslového vlastnictví zapsána jako užitný vzor. Hlavní využití pak našla právě při výzkumu účinností eliminátorů, který byl prováděn ve spolupráci se společností Fans, a. s., předním českým dodavatelem komplexních řešení v oblasti chlazení energetických soustav. Výsledky výzkumu byly také publikovány jako odborná monografie, která se dočkala i překladu do dvou cizích jazyků. FOTO Kanály eliminátoru lištového typu léto

18 ROZHOVOR MGR. ANDREA VONDRÁKOVÁ ì Materiálové inženýrství je královská věda Který materiál máte nejraději? Každý materiál má své dobré i špatné stránky. Bude důležité, na co se využije, zda to budou součásti, které uspokojují potřeby člověka a neublíží mu, nebo to butvrdí prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D., vedoucí Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní ČVUT prostředků, kdy může degradovat malá součástka, která se stává příčinou katastrof, v nichž se už jedná o lidské životy. Změnila se kvalita používaných materiálů v České republice po roce 1989? Strojní průmysl v České republice byl po roce 1989 téměř zlikvidován, což mě velice trápí, protože se to zobrazí nejen na kvalitě materiálů, ale na celkové životní úrovni národa. Skončily Škoda Plzeň, Tatra Kopřivnice, Vagonka Studénka, Zbrojovka Brno a jiné. To byla pro technickou úroveň v ČR velká rána a její důsledky cítíme stále. Když ještě vyráběla ocel Poldi Kladno, vědělo se o ní nejen u nás, ale v celém světě, že je kvalitní. FOTO Z materiálů jsou úžasné struktury titanu a jeho slitiny. Dlouhou dobu jim byla věnována pozornost jen z pohledu vojenského využití. V současné době nachází stále širší uplatněni v biomedicíně. Tento kov je materiálem budoucnosti, protože o něm stále nevíme vše, říká prof. Pešlová. Čím se ve výzkumu materiálového inženýrství zabýváte? Materiálové inženýrství je rozsáhlou výzkumnou oblastí, protože se zde řeší všechny problémy týkající se výroby, návrhu materiálů pro konkrétní součásti, sledování těchto materiálů za provozu. Materiálového inženýra bude zajímat, co se stane, když materiál takzvaně nesplnil své poslání, pro které byl určený. Tak zvané selhání materiálů může vyvolat až katastrofické havárie. Já se věnuji převážně degradačním procesům materiálů a jejich predikci. Degradace materiálu většinou souvisí s tím, že je nekvalitně vyrobený, špatně použitý anebo nesprávně spočítaný pro dané zatížení ze strany konstruktéra. Když vypracováváme expertizy degradovaných konstrukčních prvků nebo konstrukčních celků z míst, kde došlo k havárii, vždy nás zajímá, zda tato havárie nebo katastrofa nebyla způsobena samotným materiálem. Jaký zajímavý případ jste řešila? Zabývali jsme se například potopeným remorkérem v jezeře, kde se těžil písek. Vrtule na lodním šroubu remorkéru, která se točí ve vodě, ale zabírá i do písku, se tak opotřebovala, že se část materiálu z vrtule odlomila. To vedlo k potopení remorkéru. Degradace materiálu jen části vrtule na jednom konci lodě způsobila nestabilitu celého remorkéru. Naším řešením byl návrh jiného, kvalitnějšího materiálu pro vrtule lodních šroubů používaných pro remorkéry, čímž se prodloužila celková životnost nejen vrtule, ale celého remorkéru. Podobné případy nacházíme u letadel nebo jiných dopravních Současným trendem je nakoupit co nejlevnější materiál, u něhož firmy kolikrát nevědí, kde a za jakých podmínek byl vyroben, protože je nakupovaný přes překupníky, kterým jde o finanční zisk, a ne o kvalitu. Při nákupech jsou materiály sice dodané s normou, ale když se s nimi pracuje, mají v zátěžových situacích nepředvídané chování. Podrobnějším zkoumáním se potom zjistí, že nesplňují kritéria, která jsou deklarovaná uvedenou normou. Které země produkují problematické materiály? Například legovaná korozivzdorná ocel se dováží z Číny nebo Tchaj-wanu. Tyto země ale nemají žádný dlouhodobý výzkum nebo vývoj takových materiálů, tedy nemají žádnou tradici, čemuž pak odpovídá i kvalita materiálu. 18 léto 2010

19 ROZHOVOR dou součásti vyrobené proti lidem. Příkladem může být mosaz, která se využívala jak na výrobu zvonů, tak na náboje do zbraní. Zajímavým materiálem, kterému jsem se dlouho věnovala, je vermikulární litina legovaná hliníkem. Vývoj technologie očkování a modifikování s použitím nových prvků dává možnost vyrobit nové druhy litiny poměrně levně a s materiálovými vlastnostmi blížícími se oceli. Podařilo se mi vyvinout vermikulární litinu legovanou hliníkem, kterou lze využít na hydraulické prvky, protože je odolná proti korozi a kavitaci, a využívá se také pro kola vojenských obojživelníků. Tento materiál má i jiné vynikající vlastnosti a bude jen otázka času, na co se v budoucnosti využije. Jaké jsou trendy použití materiálů? Projevují se vlivy, jako je ekologie nebo ekonomika? Ideální materiál, o kterém jako vědci sníme, by měl být co nejvíce přírodní a přátelský k člověku, s možností využití nejlevnějších technologií na jeho výrobu. Výroba by měla být jednoduchá, se širokým použitím a po něm by se měl vrátit zpět do půdy s tím, že se v ní dobře rozpadne a nebude ekologicky zatěžující. Také je důležité, aby to byl inteligentní materiál, který v případě iniciace porušení spustí mechanismus samouzdravení. Možná že budoucnost bude patřit uhlíku, který je všude kolem nás a je ho dost, třeba v povrchu zemské kůry. Otázkou zůstává, jak drahé budou technologie k jeho výrobě a zpracování. Výborné jsou kompozity jsou složené z několika různých materiálů, které mají velmi odlišné vlastnosti a spolu vytvářejí nový typ materiálu s lepšími vlastnostmi nebo vlastnostmi šitými na míru pro konkrétní potřeby. Znali je už naši předkové. Jejich výhodou je, že jsou odolnější proti šíření trhlin, tedy proti porušení. Matrice nebo zpevňující fáze jsou tvořené jakýmkoliv materiálem, kovovým nebo nekovovým. V kompozitech se využívají kombinace klasických materiálů s nově vyvinutými a moderními materiály. Jsou to například materiály sklo-kevlar, kov- -polymer, uhlík-uhlík a podobně. V současnosti se využívají i různé druhy nanočástic pro zpevňování matrice, které významně vylepšují mechanické vlastnosti takových kompozitů. Když se materiál navrhuje a vyrábí, mělo by se vždy myslet i na to, jakým způsobem ho po jeho využití zlikvidujeme, abychom nezaplavovali zeměkouli tím, s čím si ani my, ani příroda již nyní často nevíme rady. Jak jsou na tom materiály využívané pro biomechaniku? Pravdou zůstává, že není lepší materiál než materiál Boží, tedy takový, z kterého se skládá lidský organismus. Každá buňka v těle má svou funkci. Pokud chceme nahradit jakoukoliv část lidského organismu jiným materiálem, musíme mít perfektní znalosti o takovém náhradním materiálu. Jsou materiály, které jsou přátelské vůči lidskému organismu, buňky je přijmou, ale jsou i takové, které mohou iniciovat množení buněk, a tak působit v organismu dokonce karcinogenně. Proto se materiály stále testují, zkouší a výzkum v tomto směru zdaleka není ukončen. Skvěle z testů vychází čistý titan, který se používá do totálních kloubních endoprotéz, do zubních protéz nebo na vyrovnávání zubů, tedy do vlhkého prostředí. I když je vystaven vlhkému prostředí tkáně, odolává korozi a organismu neškodí. Z toho důvodu je tomuto materiálu věnována stále velká pozornost. Testujete tyto procesy i ve vašem ústavu? Oblast komplexního testování zatím rozvíjíme jen teoreticky. Jsme v kontaktu s významným biomechanickým pracovištěm na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, kde se řeší významné biomechanické problémy z oblasti ortopedické, cévní, páteřní, dentální a obecně implantační biomechaniky. Technický materiál, který se dostává do lidského těla, to musí dobře snášet, někdy s ním musí vytvořit jeden celek (a někdy se musí v těle rozpadnout). To jsou dílčí problémy, na nichž musí biomechanici spolupracovat s materiálovými inženýry. Co soudíte o kovech v lidském těle, např. piercingu? Osobně se ho obávám. Prodejci tvrdí, že tyto materiály jsou z korozivzdorné oceli, která má ale tendenci vytvářet pasivační vrstvu, která už dál kyslík nepropouští. Ovšem nejhorším místem v těle pro piercing jsou sliznice, kde se za určitou dobu a při určité teplotě kov rozpouští, opotřebovává a dostává se do lidského organismu. Lidský organismus si pamatuje, že jsou v něm stopové prvky kovů, a reakce s dalším prvkem může být děsivá, dokonce může vyvolat rakovinotvornou reakci. Teprve budoucnost ukáže, jaké jsou výsledky interakce piercing lidský organismus. Celý rozhovor si můžete přečíst na prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. Vystudovala Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. Přes dvacet let působila na katedře materiálů a technologie této univerzity. Materiálové problémy týkající se dopravních prostředků řešila na fakultě J. Pernera Univerzity Pardubice, kde pod jejím vedením vzniklo Oddělení materiálů. Své zkušenosti poté uplatnila při zakládání nové Technické fakulty na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dnes působí jako vedoucí Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní na ČVUT. Vede kolektiv, který pracuje na celé řadě výzkumných úloh, záměrů a evropských projektů. léto

20 TÉMA ING. PAVEL ZÁCHA, PH.D. ì Termohydraulické výpočty v jaderných reaktorech Pro správný popis chování chladiva v jaderných reaktorech je nutné provádět termohydraulické výpočty. V dnešní době je v této oblasti často využíváno zejména tak zvaných CFD kódů (Computational Fluid Dynamics), které umožňují stále přesněji simulovat teplotechnické jevy v reaktoru jako celku. CFD kódy se tak postupně stávají nedílnou součástí jaderně-bezpečnostních analýz. Na těchto analýzách se podílejí odborníci z Ústavu mechaniky tekutin a energetiky Fakulty strojní ČVUT, zejména ve spolupráci s Ústavem jaderného výzkumu (ÚJV) Řež, a. s. Příkladem jejich spolupráce je popis chování chladiva na vstupu do aktivní zóny reaktoru dukovanského typu. Spolu s mnoha dalšími metodikami mají výpočty v CFD programu za úkol zvyšovat jadernou bezpečnost při provozu jaderných elektráren. Výpočty probíhají na výpočetních serverech, kterými disponuje Fakulta strojní ČVUT a Výpočetní a informační centrum ČVUT. Samotným výpočtům předcházejí experimentální měření. Jejich provádění je ale velice nákladné a výsledky jako know-how jsou pak často nedostupné, proto se provádějí zejména simulace v podobě výpočtů. Na výpočtech začala Fakulta strojní ČVUT s ÚJV Řež intenzivně spolupracovat v roce Před samotnými výpočty se provádí tvorba výpočetního modelu, který zahrnuje vlastní geometrii a výpočtovou síť. Pro simulaci proudění chladiva v reaktoru byl v rámci této spolupráce a současně jako disertační práce Ing. Pavla Záchy postupně vytvářen a optimalizován model nádoby reaktoru VVER-440/213, který je umístěn v Jaderné elektrárně Dukovany. Model nádoby reaktoru zahrnuje geometrii od hrdel studených smyček až po horní směšovací komoru. Celý model čítá více než 22 milionů buněk. Výsledky výpočtů jsou zaměřeny na studii proudového a teplotního pole na vstupu do aktivní zóny. Použitelnost modelu je ověřena na experimentálních datech a lze jej využívat pro simulace vybraných stacionárních, resp. kvazistacionárních stavů. Jedná se o stavy, při nichž lze uvažovat stálé podmínky, tedy konstantní tlak, teplota, rychlost a směr proudění apod. FOTO Sledování způsobu pohybu a míšení chladiva vstupujícího do sestupné šachty reaktorové nádoby ze studených smyček DOC. ING. TOMÁŠ DLOUHÝ, CSC. ì Elektrárna v Ledvicích bude mít vyšší účinnost Koncept nového bloku elektrárny Ledvice o výkonu 660 MW začal vznikat v roce 2004 v divizi Energoprojekt ÚJV Řež, a. s. Dílčí optimalizace prováděla Fakulta strojní ČVUT v Praze. Realizací projektu byla pověřena společnost Škoda Praha Invest, s. r. o. a výstavba započala roku Její dokončení je očekáváno v roce Koncepce nové elektrárny odpovídá standardnímu řešení moderních elektrárenských bloků. Jeho základními prvky jsou věžový parní kotel, který bude spalovat bílinské hnědé uhlí ve formě prášku, třídílná parní turbína, dva sériově zapojené kondenzátory a osmistupňový regenerační předehřev napájecí vody. Poprvé v českých podmínkách jsou použity tak zvané nadkritické parametry páry, to znamená, že tlak páry je vyšší než tlak kritický 22,14 MPa. Konkrétně pára na výstupu z kotle bude mít tlak 27,3 MPa a teplotu 600 C. Použití takto vysokých parametrů páry se příznivě projeví ve zvýšení účinnosti elektrárny, která by měla být vyšší než 47 % brutto, resp. 42 % netto. K tomu přispívá i použití spalinového výměníku, který dochlazuje spaliny vystupující z kotle na teplotu nižší než 130 C a teplo předává do napájecí vody. Na technicko-ekonomické optimalizaci tohoto řešení, které je u našich elektráren použito FOTO Nová chladicí věž v Ledvicích zabere větší plochu než fotbalový stadion rovněž poprvé, se podílela i Fakulta strojní ČVUT. Výsledkem aplikace tohoto opatření je zvýšení čisté účinnosti navrhovaného bloku o 0,28 procentního bodu. Tím bude technická úroveň nového bloku elektrárny Ledvice plně srovnatelná s absolutní evropskou špičkou. 20 léto 2010

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC. PROSINEC www.egu-prg.cz Cyklus E 2012 POZOR!!! Tentokrát zase v Heyrovského ústavu AV, Praha 8, viz poslední stránka Seminář č. 10 12. 12. 2012 ROZVOJ DISTRIBUOVANÉ VÝROBY V ES A PRINCIPY INTEGRACE. VIRTUÁLNÍ

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks MEDIADATA 2015 KDO JSME Nakladatelství Sdělovací technika vydává stejnojmenný odborný časopis, provozuje portál www.stech.cz a pořádá konference. Už více než šedesát let je časopis Sdělovací technika zdrojem

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST 14.12.2016 PETR ŠTULC, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU ROZVOJE ČEZ ESCO, a.s. t / obyvatele ENERGIE A JEJÍ ROLE VE MĚSTĚ 75 % energie v EU

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají Hvězdárna

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem CAD Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu 3 Význam mechanických analýz

Více

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Presentation Title Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Příspěvek pro odpolední diskusi na téma Udržitelnost v oblasti zdrojů energetika Ing. Josef Votruba, konzultant ENVIROS, s.r.o.

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE Hana Krbcová ředitelka útvaru lidské zdroje Skupiny ČEZ HR Management 2008 14. 10. 2008 KDO JE SKUPINA ČEZ PROSTOR

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Od Průmyslu 4.0 k Myšlení 4.0

Od Průmyslu 4.0 k Myšlení 4.0 Od Průmyslu 4.0 k Myšlení 4.0 Vladimír MAŘÍK Brno, 28.2.2017 www.ciirc.cvut.cz Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) České vysoké učení technické v Praze Prudký rozvoj technologií

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, Workshop KREDO, Praha,

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová,  Workshop KREDO, Praha, Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, www.fundraising.cz Workshop KREDO, Praha, 15. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Proč vytvářet absolventské programy? Fundraising ze soukromých zdrojů je pro univerzitu

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Výzvy pro technické vzdělávání v měnící se energetice listopad 2016 JUDr. Michaela Chaloupková MBA členka představenstva ČEZ, a. s.

Výzvy pro technické vzdělávání v měnící se energetice listopad 2016 JUDr. Michaela Chaloupková MBA členka představenstva ČEZ, a. s. DŮLEŽITOST LIDSKÉHO KAPITÁLU PŘI ZAVÁDĚNÍ PRŮMYSLU 4.0 Výzvy pro technické vzdělávání v měnící se energetice listopad 2016 JUDr. Michaela Chaloupková MBA členka představenstva ČEZ, a. s. PRŮMYSL 4.0 ZÁSADNÍ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela.

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela. Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka Na otázku, proč bychom měli studovat fyziku, již odpověděl Bacon, který byl velmi zajímavou postavou 17. století. Byl první, který se pokusil o logickou

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Smart Grid a komunikační infrastruktura

Smart Grid a komunikační infrastruktura Smart Grid a komunikační infrastruktura Jiří Roubal TECHSYS HW a SW, a.s. Česká Technologická Platforma Smart Grid KONFERENCE SMART LIFE 30. ledna 2013, TOP HOTEL Praha Co je vlastně Smart Grid? Jednoduchá

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Výrobní pracoviště budoucnosti

Výrobní pracoviště budoucnosti Výrobní pracoviště budoucnosti Průmysl 4.0 Radomír Zbožínek \ 4. 11. 2016 Charakteristika konceptu Průmysl 4.0 Počítačové propojení výrobních strojů, produktů, osob a všech dalších systémů průmyslového

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Studentské projekty na VOŠ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE. Jirka Roubal (roubal@copsu.cz) 10.10.2011

Studentské projekty na VOŠ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE. Jirka Roubal (roubal@copsu.cz) 10.10.2011 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, SEZIMOVO ÚSTÍ Studentské projekty na VOŠ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Jirka Roubal (roubal@copsu.cz) 10.10.2011 Studium na vyšší odborné škole je zakončeno

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Moderní aplikace přírodních věd a informatiky. Břehová 7, Praha 1

Moderní aplikace přírodních věd a informatiky.  Břehová 7, Praha 1 Moderní aplikace přírodních věd a informatiky www.jaderka.cz Břehová 7, 115 19 Praha 1 Informatika a software lasery elektronika matematika elementární částice kvantová fyzika zdroje energie aplikace v

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2017 Výzva III programu Úspory 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu programu Úspory. Program je určen všem podnikům, které

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

BMII. B i o m e d i c a l D a t a P r o c e s s i n g G r o u p

BMII. B i o m e d i c a l D a t a P r o c e s s i n g G r o u p BMII České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Magisterský program Biomedicínské inženýrství a informatika na ČVUT FEL Praha Olga Štěpánková (Kat.kybernetiky), step@labe.felk.cvut.cz

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Obor 3907T002 Energetika Garant oboru: Tutoři oboru: doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc. 12115 Ústav energetiky doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.; doc. Ing. Pavel Novák, CSc.

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Co pálí studenty ČVUT. Vojtěch Petráček

Co pálí studenty ČVUT. Vojtěch Petráček Co pálí studenty ČVUT Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

21. března, Jan Průcha. 2012 Insight Home, a.s.

21. března, Jan Průcha. 2012 Insight Home, a.s. 21. března, Jan Průcha 2012 Insight Home, a.s. Osnova Představení společnosti Insight Home, a.s. Jak inteligentní dům funguje Naše zkušenosti Rezidence Developeři Evangelizace trhu Situace na českém trhu

Více

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha 7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha VŠCHT Praha zápasí, stejně jako vysoké školy České republiky, s problémem zajištění kvalitního, omlazovaného a obměňovaného akademického personálu. Pro VŠCHT Praha je

Více

CZ.1.07/2.3.00/30.0065

CZ.1.07/2.3.00/30.0065 Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci vypisuje v rámci projektu Podpora tvorby excelentních výzkumných a vývojových týmů na Technické univerzitě v Liberciˮ, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0065 výběrové

Více

Efektivní využití energie

Efektivní využití energie Internetový portál www.tzb-info.cz Efektivní využití energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz Obsah Optimalizace

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran

Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran Složení NEK Josef Bubeník Vladimír Dlouhý František Hrdlička (místopředseda) Miroslav Kubín Petr Moos Petr Otčenášek

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Inženýrská akademie 12.11.2014 Poznámky 1) INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2) VÝZKUM A VÝVOJ

Inženýrská akademie 12.11.2014 Poznámky 1) INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2) VÝZKUM A VÝVOJ Inženýrská akademie 12.11.2014 Poznámky 1) INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2) VÝZKUM A VÝVOJ PRAHA 2014 Zdeněk Vostracký DOSTÁVÁME TO, CO ODMĚŇUJEME (Vědci a intelektuální korupce Parkinsonova past) Chcete bobříky

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Projektově orientovaná výuka Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

Smart Cities pohled Skupiny ČEZ

Smart Cities pohled Skupiny ČEZ Smart Cities pohled Skupiny ČEZ Konference Smart Cities a udržitelný rozvoj 2016 Září 2016 Aleš Laciok, koordinátor výzkumu a vývoje Skupiny ČEZ Smart Cities kde se to vzalo? SET-Plan (2007-9) + Sdělení

Více