nského výzkumu - jejich průnik do budoucnosti i do IM ( a UM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nského výzkumu - jejich průnik do budoucnosti i do IM ( a UM"

Transkript

1 Novinky medicínsk nského výzkumu - jejich průnik do budoucnosti i do IM ( a UM ) Jarmila Drábkov bková KAR OCHRIP FN Motol Praha

2 Naopak expanze i mimo Sir R Macintosh / 1897 ( Timaru, NZ ) ( Oxford, GB) guru anesteziolog 80. léta : Anesteziologové, vraťte se na operační sály!!

3 Z narkózy zy vznikla perioperační medicína a algeziologie; z kříšk íšení vznikla resuscitační medicína a urgentní,, katastrofická medicína, medicína divočiny iny a environmentáln lních rizik

4 Současnost Outreach programme Thinking outside of the box J-L Vincent Základ rozvoje = rozhled, fantazie a zájem guru intenzivista Brusel : akutní a kritické stavy

5 Sofistikované metody, novinky : 3D f zobrazovací, simulátory, genetický determinismus, polykompartmentový organismus, rytmicita, lidská osobnost, bezpečnost a bioetika nanotechnologie, telemedicína, robotizace

6 Ve všem je byznys - recyklace inhalačních anestetik Kanada soukromá firma vs. FDA a ASA Nevytlačí originální výrobky, zejména v zemích třetího světa? Je to etické? Armádní výzkum pro civilní medicínu : DARPA US Defence Advanced Research Projects Agency, Int J of Emerging Medical Technologies, Science.

7 jáství sebereflexe Aktivace center na podněty dg. 3D fmri Cení se nejen okamžit ité zvládnut dnutí kritického stavu, ale kvalita další šího života a počet jeho let Mozkové funkce člověka = orbitofrontální krajina přední = potrava,sex zadní = moc, peníze

8 Vnitřní život pacientů v kritickém, termináln lním m stavu? Hieronymus Bosch / obdobné představy úměrné dané době

9 Rámcové výzvy 21. století Vincent J-LJ Thinking outside the box Outreach programs Protokolizace a personalizace Kompetence lékal kařů v technizované medicíně vs. neléka kařské obory Vstupy poznatků jiných oborů Vstupy základnz kladního výzkumu

10 Budoucí úkoly pro lékal kaře Brusel 2011 extra sekce světových guru Tvorba nových SW kde nebudou inteligentní počíta tače e stačit medicínsky a logisticky Rozhodování v komplikovaných případechp padech Profesionáln lní komunikace v klinice Výhledy na 5 let medicíny s progresí technizace ( Evropa vs. USA ) Implementace výsledků jiných odvětv tví a oborů Novinky z přírodní medicíny ny Komerční diagnostika a léčba l na přání p Kosmická medicína + telemedicína

11 Které obory medicíny a techniky? Genetika DNA indikovaně Emergency? Komerčně? Patofyziologie Farmakologie Geneticky dané reakce na lékyl Zobrazovací metody fmri,, PET Biochemie Nové biomarkery MODS, CNS Mikrobiologie Nová ATB? Nové patogeny smrtící killery; aganocidy Epidemiologie Globáln lní infekce E. coli? Virtuáln lní svět: toxiko,, modelace, výuka.. a nové technologie!!! Environmentáln lní vědy: recyklace inhalačních anestetik, vliv na globáln lní oteplování?

12 Genetika Hlavní obory medicíny ovlivňuj ující An+IM ( + UM ) Farmakogenomika: tramadol,, kodein, nové synt.opioidy Polymorfismus, etnická příslušnost: studie pro Evropu, USA posuzovat odlišně Dispozice k: CMP, ICHS, koron....chopn, MODS, AIM..vs. koronaroskleróza Ageing: : nad 65 let; postaršen ení DM, CHOPN= let orgánov nové změny Autoimunitní choroby: rozší šíření o endoteliáln lní, mitochondriáln lní Schopnost tvořit Ab,, hojivost, frail-syndrom Reakce na cizorodé materiály endoprotézy, stenty: kyčle titan.pěna; na; bioabsorbovat., lékovl kové stenty, biolog.léčba ba tumorů vs. chemoterapie; očkovo kování nad 65 let H1N1 vs. tvorba Ab

13 Neurologie a psychiatrie mozek, vědomv domí,, celková anestezie Kora funkce podkoří,, zejm. TP dx.. i sin. Nové pohledy na PVS, minimáln lní vědomí,deeferentační sy, encefalopatie 3D fmri,, MRS, PET, SSEP Srovnávání komatu, delir.stav.stavů a celkové anestezie NEJM studie Belgie + UK Dosah medicínský, filozofický, spirituáln lní i právn vní v přechodu p na paliaci? UPV, podpůrn rné oběhy, MTMO

14 SimMan 3G nácvik na simulátorech se sofistikovaným SW Možnosti nácviku na lůžku, při transportu, v terénu Notebooky sklopné, transportní, odolné

15 Model muže, ženy, dítěte, novorozence Akutní stavy: dg.+ postup co nejvíce reálné, ale smart Eticko-forenzně nelze na zemřelých ( torzech), vzájemně

16 Zásady současn asné výuky Obě stránky je nutno vyvážit Nutno učit u předem, nikoli na skutečných pacientech Simulátory se mají reálným pacientům věrně podobat Trenažéry ry napodobují skutečné situace U pacientů se zdůrazn razní empatie, vztah, motivace.. Stres a chyby jsou v realitě minimáln lní

17 Nová zadání WHO Environmentáln lní rizika, akutní krize CR = low risk country CBRNE tradiční Zamořen ení radioaktivní,, aktivní radiace - mimo MZ; globáln lní oteplování i inhalační anestetika MZ: : Vlna veder: USA-Chicago, Rusko, Moskva Infekce: McDonald globáln lní špenát - E. coli mikrocirkulace,, zejm. ledvin nyní E.coli HUS+ TMA? Záplavy: Liberec Leptospiróza ZZ + septiky Inverze : DC dětí, d, DN, blokáda letiště

18 Rizika elektromobilů + hybridů Zcela tiché jiná DN Rizika elektrotraumatu při i poskytování PP a vyprošťov ování místo vzplanutí Baterie? Náhlé pohyby Školení hasičů v USA bez termooblečen ení,, ale s elektrosenzory Pacientům m věnovat v pozornost dysrytmie,, popálen lení elektro (nehojivé), MODS - ledviny trauma cév c v a nervů elektro, nebolestivé, larvované sek.nekrózy

19 21. století = zaměř ěření na n. vagus X. Interorgánov nová komunikace hlavový nerv prodloužen ená mícha; ubikvitérn rní; aferentní i eferentní, všechny orgány; odpojení? při p i poklesu aktivity? vznik chaosu individualizace orgánů 0 integrace a koordinace? ztráta ta vzájemných vztahů? prioritně srdce, cévy, c dýchací ústrojí

20 Interkonektivní spojení mezi orgány a orgánovými systémy Komunikace buněk vagosympatická vyváženost ex vymizí biologické oscilátory porucha endogenní rytmicity vegetativní ( autonomní dysfunkce) velmi složitý systém

21 Hypotéza MODS = významný pokles a potlačen ení aktivity n.x. Studie: Tracey (2002), Hennersdorf (2002), Schmidt (2006, 2008) Index LF / HF doporučen jako nové dg. kritérium rium sepse

22 Procesy Kardiovaskulárn rní dysfunkce rigidní srdeční f = cardiac stifness odpojení srdce od stimulů z plic a mozku Rozpojení komunikace a izolace - suprese vagové cholinergní aktivity: MODS, sepse dekuplace orgánů Obnovit cholinergní protizánětlivou tlivou linii? cholinergic anti-inflammatory inflammatory pathway

23 Specifické pretermináln lní / termináln lní stavy EEG = elektrická bdělost Kaskáda živých obrazů a vzpomínek Pomalé příjemné tempo Setkávání se zemřelými elými blízkými osobami Výraznější procitnutí Snaha o kontakt Etická vůle vyjádřen ení+sdělení myšlenek a poselství. V IM často kryto termináln lní analgosedací

24 Zajímav mavé příklady pravděpodobn podobně přítomné i v IM Edison nové myšlenky často geniáln lní Erben depresivní až thrillerové baladické náměty budoucí básnické tvorby Náhlé invence hitových melodií

25 Neuropsychiku jsme podcenili v nadšení nad technickými možnostmi

26 Deklarace : Vídeň, Helsinky

27 Laboratoře 1 : 330 (?)

28 Dr Anna Pue souzena Hurikán Katrina 2005 New Orleans

29 Rizika závislost IM na technice

30 Weintraub, McLeod, Honzák, Drábková Winston Churchill VIP pacient = nastupující téma medicíny, etiky, psychologie, sociologie

31 VIP speciáln lní pacient / Weintraub 1964 = každý 8 kategorií celebrity. až po local hero v očích o vlastních i rodiny Autonomie Zdraví je zboží bioetika k lůžkům

32 Strategie v intenzivní péči Nadstandardní pokoj = box ze zdravotní indikace, běžb ěžný poplatek Osobní sestra, fyzioterapeut = možnost?.. zaměstnanec Nenechávat čekat při p i specializovaných vyšet etřeních zobrazení, elektrofyziolog. Často změna cirkadianní rytmicity noční bdělost, společnost? Tlak rodiny na soustavnou přítomnostp Ochranka mimo ale Negativní celebrity pozor na vlastní bezpečnost, dozor u lůžl ůžka; vynětí z výkonu trestu návštěvy vy možné přísný dohled Dotázat se na právn vním m odd. nemocnice na statut, možnosti a meze Pečliv livě vést ZD a nenechat ji volně ( suvenýry, únik na veřejnost) ejnost) Personál l nepodává vlastní informace.. optimáln lně = mluvčí Honzák,, Drábkov bková,, HájkovH jková

33 DUPV ( v ČR od 2003 MZ ČR) má 100 K/P v ČR - návrh standardu Dlask

34 Čekání na naši koncepci EK ČLK Etika a bioetika v různých oborech medicíny v přípravě k tisku

35 Změny v názorech neurofyziologie na koru, podkoří, mikrogii, minimální vědomí, spirituální svět ve světle 3D fmri, PET, SPECT, MRS SSEP, BIS

36 Platnost nového zákona od neuznává rozhodování pro dobu budoucí = rozdíl mezi autonomií pacienta a samostatným rozhodnutím lékaře

37 Biomarkery současnosti a budoucnosti; terapeutická okna jak s nimi právn vně? DNA komerčně - i na UP, v An,, IM? NT- probnp dif.. dg. dušnosti, kard.. selhávání Cystatin C, NGAL u kachexie, malnutrice při kardiorenáln lním syndromu Neuromarkery zatím m nevalidní: : NSE,100β ScvO 2, tyreohormony Kaspázy zy,, ukončen ení MODS Vliv hypotermie H2S2? Funkce mikroglie? Dg. vaskulárn rní demence a m. Alzheimer? Nepřímé: QTc a antipsychotika

38 Technologie? nano-,, i.v. čipy, neinvazivní, smart,, AI Mobilní CT na sály, s MRI pro t.hm. >>180 kg Obvazy s O2 Senzory v přilbp ilbách Barvová vizualizace nervů v neurochirurgii UZ do sanitních vozů RhinoChill a další metody chlazení Aganocidy a grafenový papír ATB skončí? Nanosutury aktivované světlem Kdy a jak vlastně odchod na věčv ěčnost? LARGO M: Jak odejít t na věčv ěčnost-ilustrovaná encyklopedie příčin p úmrtí,, Praha, AREA, 2008 DUFFACK JJ: Člověk k za hranicemi svých sil, Praha, NV, 2005

39 Koagulace ultrazvukem

40 Obvazy s uvolňov ováním m kyslíku ku kontaminované, ischemické rány, CHOPN, ARDS.

41 Chladicí helma motocyklisté = prevence pro MLP, KPR = léčba

42 Autoinjektoiry různá užití ( i zneužit ití )?

43 Chlazení mozku RhinoChill pacientský nástavec n = jednorázový drahé kód d?

44 RhinoChill rychlý pokles teploty mozku oběhov hově limitovaní pacienti

45 Transportní hand-held sono pro jakékoli koli situace

46 Intubační robot vs. glidescope

47 .. a mnoho další ších nás n čeká. s poděkov kováním m za pozornost a za zájem z o další thinking outside the box ve fyziologii, logistice i technologiích jarmila.drabkova