Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva"

Transkript

1 Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

2 Veranstaltungen EDM Akce ERDV , Brüssel (PK) Ausstellung "Böhmerwald - das grüne Dach der Europa" Výstava "Šumava - Zelená střecha Evropy" Fotographieausstellung von Václav Vetýška, Präsentation der EDM, Ausstellung des Západočeské muzeum in Pilsen "traditionele Handwerke aus dem Böhmerwald". Výstava fotografií Václava Vetýšky, prezentace ERDV, expozice Západočeského muzea v Plzni "tradiční řemesla z oblasti Pošumaví". Veranstalter: Pilsen/ Organizátor: region Plzeň , České Budějovice (GST+JK) Schulwettbewerb "Grenzüberschreitende Produkte der Studenten zur Unterstützung des Tourismus in der EDM" Soutěž "Přeshraniční produkty studentů na podporu cestovního ruchu v ERDV" Vorstellung von grenzüberschreitenden Produkten der SchlülerInnen, die zur Förderung des Fremdenverkehrs in der EDM beitragen sollen (20 Arbeiten) + Siegerehrung. Představení přeshraničních produktů studentů na podporu cestovního ruchu v ERDV (20 prací) + vítězné vyhlášení. Veranstalter/ Organizátor: Škola cestovního ruchu a VOŠ + Bad Leonfeldner Tourismusschulen , Brüssel (VY+PK) Präsentation der EDM in Brüssel Prezentace ERDV v Bruselu Vorstellung der erfolgreichen Aktivitäten der EDM und ihrer Mitglieder (vor allem Kreis Vysočina). Ebenfalls wurden die Entwicklungsmöglichkeiten der EDM im neuen Programmzeitraum beschrieben. Představení konkrétních úspěšných aktivit ERDV a jeho členů (především kraje Vysočiny). Dále byly popsány rozvojové možnosti ERDV v novém programovacím období Veranstalter: en Vysočina und Pilsen Organizátor: regiony Vysočina a Plzeň Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

3 , Passau (NB) Passauer Frühling "Drei Länder Messe" Pasovské jaro "veletrh tří zemí" Veranstaltungen EDM Akce ERDV Rund Besucher, über 450 Aussteller aus drei Ländern. EDM versorgte vor Ort interesierte Besucher mit hilfreichen Informationen. Okolo návštěvníků a 450 vystavovatelů tří zemí. ERDV poskytl zájemcům cenné a nápomocné informace , Linz (GST+PK) Pilsner Abend "2015 Pilsen Kulturhauptstadt Europas" Plzeňský večer "2015 Plzeň evropské hl. město kultury" Präsentation des Programms der "Kulturhauptstadt Pilsen 2015" Představení programu "Evrospkého hlavního města kultury Plzeň 2015". Veranstalter: Pilsen/ Organizátor: region Plzeň , Brüssel (GST+JK) Präsentation der EDM in Brüssel Prezentace ERDV v Bruselu 40 Bürgermeister südböhmischer Gemeinden und Städte besuchten Brüssel. Ausstellung der Vernissage "Schmetterlingsflügerl" Erwerb der Bilder kleiner Kinderpatienten aus dem Budweiser Krankenhaus. 40 starostů jihočeských obcí a měst navštívilo Brusel. Výstava vernisáže "Křídla motýlí" vydražování dětských kreseb vytvořené dětskými pacienty českobudějovické nemocnice. Veranstalter: Südböhmen/ Organizátor: region Jižní Čechy Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

4 Veranstaltungen EDM Akce ERDV , Linz (GST+OÖ) EU-Lehrlingsparlament, WKOÖ EU-učňovský parlament, WKOÖ Vorveranstaltung zur Europawahl am Hundert heimische Lehrlinge durften für einen Tag in die Rolle eines EU-Parlamentariers schlüpfen und sich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Akce spojená s evropskými volbami nabídla stem místním účním možnost "vcítit" se do role evropského poslance a zabývat se tak i různými tématy. Veranstalter/ Organizátor: Wirtschaftskammer OÖ , Nabburg (OP) ale Gewerbeschau "Nabburg Schaufenster" ální podnikatelský veletrh "Nabburg Schaufenster" Rund 70 Aussteller aus der gesamten präsentieren hier auf ca qm alle zwei Jahre ihre Produkte. EDM versorgte die Besucher mit Informationen und Werbematerialien. Kolem 70 vystavovatelů z celého regionu se každý druhý rok prezentuje na qm. ERDV zásoboval navštěvníky mnohými informacemi i reklamními materiály. Veranstalter/ Organizátor: TV 1880 Nabburg + Stadt Nabburg , Ulrichsberg (OÖ) "Go to vote for Europe" "Go to vote for Europe" Etwa 100 Wanderer aus OÖ und Tschechien folgten der Einladung. Die EDM präsentierte sich bei dieser grenzüberschreitenden Wanderung mit dem Kochbuch. Přibližně 100 pěších turistů z Horního Rakouska a Čech přijalo pozvánku k této přeshraniční putovní cestě, při které se ERDV též prezentoval a představil kuchařky ERDV. Veranstalter/ Organizátor: Europabüro OÖ Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

5 , Cham (OP) 40. Nordgautag 40. dny regionu Nordgau Veranstaltungen EDM Akce ERDV Die EDM beteiligte sich an den Festlichkeiten des 40. Nordgautag und informierte interessierte Besucher. ERDV se podílel na slavnostech a informoval návštěvníky. Veranstalter/ Organizátor: Oberpfälzer Kulturbund + Stadt Cham , Linz (OÖ) Ufern-Fest 2014 Slavnosti Ufern 2014 Präsentation der EDM auf dem Donaustrand im Alt-Urfahr. Prezentace ERDV na pobřezí Dunaje ve staré části Lince "Urfahr". Veranstalter/ Organizátor: Interessengemeinschaft Alturfahr , Kollerschlag (OÖ) 3-Länder-Crosstriathlon Crostriatlón 3 zemí Die Sportunion und Marktgemeinde Kollerschlag veranstalten gemeinsam mit den Gemeinden Horní Planá (CZ) und Wegscheid (D) und der Unterstützung der Europaregion Donau-Moldau das 3-Länder Crosstriathlon. Sportovní sdružení a obec Kollerschlag pořádaly společně s obcemi Horní Planá (CZ) a Wegscheid (D), za podpory Evropského regionu Dunaj-Vltava, crostriatlón 3 zemí. Veranstalter/ Organizátor: Sportunion Kollerschlag Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

6 Veranstaltungen EDM Akce ERDV , Weitra (NÖ) 30. Internationale Sommergespräche 30. mezinárodní letní rozhovory Die EDM hat sich unter dem Titel: "Lebenswerte (der) Heimat" präsentiert. ERDV se prezentoval v rámci mota: "Životní hodnot vlasti". Veranstalter/ Organizátor: Waldviertel Akademie , Engelhartszell (OÖ) 23. Ortsbildmesse des Landes OÖ 23. prezentace obcí Horního Rakouska Die Europaregion Donau-Moldau präsentierte sich mit zahlreichen Informationen, welche bei den Besuchern aus Oberösterreich und Bayern Interesse fanden. Evropský region Dunaj-Vltava se prezentoval na místním veletrhu s početnými informacemi, které vyvolaly velký zájem u návštěvníků z Horního Rakouska a Bavorska. Veranstalter: Land OÖ/ Organizátor: země Horního Rakouska , Plzeň (OP+PK) Delegationsreise der Bayer. Sozialministerin nach Pilsen und Prag Delegace státní ministryně v Plzni a Praze Die Bayerische Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, Emilia Müller, stattete auf ihrer zweitägigen Dialogreise in die Tschechische Republik auch der Stadt Pilsen einen Besuch ab. Die regionalen Kontaktstellen Oberpfalz und Pilsen berichteten über den gegenwärtigen Stand der EDM. Bavorská státní ministryně práce, sociálních věcí, rodiny a integrace, Emilia Müller, poctila na své dvoudenní cestě za dialogy v České republice svou návštěvou také město Plzeň. ální kontaktní místa pro Horní Falc a pro Plzeňský kraj při této příležitosti prezentovali současné dění v rámci ERDV. Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

7 Veranstaltungen EDM Akce ERDV , České Budějovice, Plzeň, Jihlava (JK+PK+VY+GST) Besuch von Landtagspräsident Viktor Sigl bei den tschechischen Präsidiumsmitgliedern Návštěva prezidenta zemského sněmu Viktora Sigla u českých členů Prezidia Fachliche Austausch mit den politischen Vertretern der en Südböhmen, Pilsen und Vysočina. Odborná výměna s politickými zástupci regionů Jížních Čech, Plzeňského kraje a kraje Vysočina , Waidhofen an der Thaya (NÖ) Internationale Fachtagung E-mobilität & E-carsharing in der EDM Mezinárodní odborná konference Elektromobilita a E-Carsharing v ERDV "Dem Elekromobil gehört die Zukunft - umso mehr, wenn es gemeinsam genutzt wird" EDM mit dem Waldviertler Energiegipfel zeigten deutlich, wohin der Trend in der Mobilität geht. "Elektromobilu patří budoucnost tím víc, když ho budeme využívat společně" EDM ve spolupráci s waldviertlerským vrcholným energetickým setkáním, zřetelně ukázala, kam se ubírá trend mobility. Veranstalter: Land NÖ + WP Energie Organizátor: země Dolního Rakouska + ZP Energie (GST+OÖ) Europacafe Europacafe Romana Sadravetz präsentiert vor der breiten Öffentlichkeit und Schülern des Akademischen Gymnasium Linz die EDM. Romana Sadravetz prezentuje ERDV před širokou veřejností a žáky akademického gymnázia v Linci. Veranstalter/ Organizátor: Europabüro OÖ Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

8 Veranstaltungen EDM Akce ERDV , Deggendorf (NB+OP) Landesgartenschau Zemská zahradnická výstava Die EDM präsentierte sich nicht nur musikalisch vor den interessierten Besuchern der Messe. ERDV se prezentoval zájemcům veletrhu a to nejen po hudební stránce , Brüssel (NÖ) Open Days Open Days Fachworkshop zum Thema Connecting al Strategies Across Borders Odborný workshop na téma: Connecting al Strategies Across Borders Veranstalter: Land NÖ Organizátor: země Dolního Rakouska , Amberg (OP) Fachkonferenz "Zukunftsperspektiven der EDM" Odborná konference "Perspektiva budoucnosti ERDV" Die EDM lud zum ersten Mal zu einer themenübergreifenden Fachkonferenz ein, um gemeinsam über Zukunftsfragen für die Grenzregionen zu diskutieren. Rund 150 Teilnehmer nahmen teil. Informace o stávající situaci, nastínění budoucích trendů a navázání nových kontaktů, společná diskuze o otázkách týkajících se budoucnosti pohraničních regionů s tímto cílem se konala první mezioborová odborná konference ERDV, které se zúčastnilo kolem 150 účastníků. Veranstalter: EDM + Bezirk Oberpfalz Organizátor: ERDV + okres Horní Falc Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

9 Veranstaltungen EDM Akce ERDV , Zell an der Pram (NB) Verleihung des Best Business Award Udělení Best Business Award Verleihung der Preise für nachhaltige Unternehmensführung in der Udělení cen pro soudržitelné vedení podniku v regionu Veranstalter/ Organizátor: Best Business Award Forum e.v , Leipzig (OP+NB) Messe Euregia Veletrh Euregia Die EDM war bereits zum zweiten Mal mit einem eigenen Stand vertreten und präsentierte sich einem interessierten Fachpublikum. ERDV se této akce účastnil s vlastním veletržním stánkem již po druhé a prezentoval se zájemcům odborného publika. Veranstalter/ Organizátor: Messe Leipzig , Mariánské lázně (OP+NB+VY+GST) Marienbader Gespräche Mariánskolázeňské dialogy Experten aus Bayern, Böhmen, Österreich und der Slowakei wollen die grenzübergreifende Zusammenarbeit auszubauen und zu verbessern. Die EDM präsentierte sich hier einem breiten Fachpublikum. Experti z Bavorska, Čech, Rakouska a Slovenska chtějí rozvíjet přeshraniční spolupráci a nadále ji i zlepšovat. ERDV se zde prezentoval širokému odbornému publiku. Veranstalter/ Organizátor: Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

10 Veranstaltungen EDM Akce ERDV Linz (OÖ) Konferenz "EDM-Smart Specialisation Strategien Synergien für regionale Kooperation" Konference "ERDV-Strategie pro inteligentní specializaci Synergie pro regionální kooperaci" Rund 70 Vertreter aus den Bereichen Forschung, Innovation und Wirtschaft folgen der Einladung von Wirtschafts- Landesrat Dr. Michael Strugl zur Konferenz der EDM. Okolo 70 zástupců z oblasti výzkumu, inovací a hospodářství přijalo pozvání od zemského radního pro hospodářství pana Dr. Michaela Strugla na konferenci Evropského regionu Dunaj Vltava. Veranstalter: Land OÖ + WP Unternehmenskooperationen Organizátor: země Horního Rakouska + ZP Kooperace podniků , St. Pölten (NÖ) 11. Windenergie Symposium 11. sympozium větrné energie Ein Diskussionsforum für die gesamte Windenenergiebranche Österreichs und der angrenzenden Länder. Die EDM (Wissensplattform Energie) unterstützte dieser Veranstaltung als Kooperationspartner. Diskuzní fórum v oblasti větrné energie v Rakousku a příhraničních států. ERDV (Znalostní platforma Energie) podpořil jako kooperační partner tuto akci , St. Pölten (NÖ) Veranstalter/ Organizátor: IG Windkraft Zukunftsdialog der EDM Dialog o budoucnosti ERDV Auf Einladung von Landesrätin Mag. Barbara Schwarz trafen die niederösterreichischen Expertinnen und Experten aus allen Wissensplattformen der EDM in St. Pölten zusammen. Na pozvání zemské radní Mag. Barbary Schwarz se sešli dolnorakouské expertky a experti ze všech Znalostních platforem ERDV v St. Pöltenu. Veranstalter: Land NÖ/ Organizátor: země Dolního Rakouska Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

11 Veranstaltungen zum Thema "25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs" Akce k tématu "25 let od pádu Železné opony" , Weitra (NÖ) Wende-Change-Změna" Unter dem Motto Menschen von morgen brauchen keine Grenzen von gestern fand die Finissage zur Sonderausstellung Wende-Change-Zmena, die anlässlich der Jubiläums 25 Jahre offene Grenze von 50 Jugendlichen gestaltet wurde, statt. Pod heslem Budoucí generace nepotřebuje hranice z minulosti se uskutečnilo slavnostní ukončení mimořádné výstavy Wende-Change-Změna, kterou u příležitosti 25 let otevření hranic připravilo 50 mladých lidí. Veranstalter/ Organizátor: Kultur NÖ + Stadt Weitra Publikumsdiskussion mit R.Sadravetz und T.Samhaber/ pódiová diskuze s R. Sadravetz a T. Samhaberem , Furth im Wald (OP+PK) Persönlichkeiten aus der Oberpfalz und dem Bezirk Pilsen gedachten gemeinsam den historischen Ereignissen und wagten einen Blick zurück auf 25 Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Osobnosti z Horní Falce a Plzeňského kraje si společně připomněly historické události a zároveň se poohlédly za uplynulými 25 lety přeshraniční spolupráce. Veranstalter: Landratsamt Cham + Pilsen Organizátor: zemský úřad Cham + region Plzeň Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

12 , Großer Arber (NB) Die Politiker gedachten bei Festakt an den Fall des Eisernen Vorhangs vor 25 Jahren. Politici zavzpomínali na údálosti 25 let od pádu Železné opony. Veranstalter/ Organizátor: Euregio Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.v , Leopoldschlag (OÖ) "25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs Festakt und Friedenslichtübergabage "25 let od pádu železné opony" slavnostní okamžik a předání světla míru Veranstalter: Land OÖ + Südböhmen Organizátor: země Horního Rakouska + region Jižní Čechy Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

13 Schullwettbewerb Präsentiere die Europaregion Donau-Moldau vor bzw. was hat sich 25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs verändert Středoškolská soutěž Představ Evropský region Dunaj-Vltava aneb co se změnilo 25 let po pádu železné opony Eröffnung des Schulwettbewerbs im März 2014 Einreichung der Beiträge bis September 2014, insgesamt 16 Beiträge regionale Siegerehrungen sowie Abschlussveranstaltung am 5. November in Jihlava/Vys. Vyhlášení školní soutěže v březnu 2014 Dodání příspěvků do září 2014, dohromady 16 příspěvků Vyhlášení nejlepších příspěvků v jednotlivých regionech Vyhlášení vítěze v ERDV dne 5. listopadu 1. Platz: Kreativ und Informatikhauptschule Gmünd, Quizfragen zur EDM, Preis v Jihlavě/Vy. 2. Platz: Neue Mittelschule Naarn, Bild "Die Zukunft zwischen Donau und Moldau", Preis Platz Gastonomiefachschule Žďár nad Sázavou, Die Torte - ein süßes Geschenk, Preis Der finanziele Betrag dient den SchüllerInnen zur Durchführung einer Exkursion in die EDM. 1. místo: Základní škola kreativity a informatiky v Gmündu, kvízové otázky k ERDV, cena místo: Nová střední škola v Naarnu, obraz "Budoucnost mezi Dunajem a Vltavou", cena místo: Střední odborná gastronomická škola ve Žďářu nad Sázavou, dort sladký dárek, cena Finanční příspěvek je studentům určený pro školní exkurzi v regionu ERDV. Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

14 Publikationen EDM/ Publikace ERDV EDM Flyer international/ ERDV flyery mezinárodní EDM Hochschulführer Průvodce vysokými školami ERDV Memory für Kinder mit Illustrationen Pexeso pro děti - ilustrace Memory für Erwachsene Bilder aus den en der EDM Pexeso pro dospělé obrázky z regionů ERDV Präsentationen der EDM/ Prezentace ERDV Donau-Moldau Zeitung Noviny Dunaj-Vltava MTB Radtourenbuch im 3-Ländereck/ Průvodce MTB cyklostezkami na pomezí 3 zemí Einschaltung im "The parliament magazine" (in Brüssel) Příspěvek v "The parliament magazine" (v Bruselu) Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

15 EDM in den Medien ERDV v médiích In den Druckmedien... V tištěných médiích... Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

16 ...und online....a online. Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

17 Aktionsplan Übersicht Akční plán Přehled Interne Kommunikation Interní komunikace Maßnahme Opatření Intranet - Einschulung Intranet - zaškolení JK 01/14 Corporate Desing - Manual Manuál Corporate Design JK 01/14 Intranet - Inbetriebnahme Intranet - spuštění provozu JK 03/14 internes Treffen INIZIO + SB + Gst./ Korrekturen + Anmerkungen Intranet + HP Interní setkání INIZIO + JČ + Kancelář/ opravy + připomínky Intranet + HP JK 06/14 Corporate Desing - neue Anwesenheitsliste (mit -Adressen) Corporate Design - nová prezenční listina (s ovými adresami) GST 09/14 Verbreitung der guten Praxis Šíření dobré praxe Maßnahme Opatření Logonutzungsanträge: žádosti o používání loga: Pomologenverein e.v./ 2 Publikationen, EDM Karte Spolek pomologů/ 2 publikace, mapa ERDV OP 01/14 Tourismusschule Budweis/ Schulwettbewerb z. Thema EDM Vyšší odborná škola cest.ruchu Č.Budějovice/ Soutěž na téma ERDV JK 01/14 WKO OÖ/ Interreg Projekt 'Technologiekooperationen in Zukunftsfeldern' WKO OÖ/ Interreg projekt 'technologické kooperace v oblastech budoucnosti' OÖ 03/14 COM Verlag/ Landkreisbuch Passau WKO OÖ/ EU-učňovský parlament NB 03/14 WKO OÖ/ EU-Lehrlingsparlament Vydavatelství COM/ Kniha zemského okresu Pasov OÖ 04/14 RC Bayerwald Zwiesel/ Club als Verein RC Bayerwald Ziesel/ klub jako spolek NB 05/14 IG Alturfahr/ Ufernfest 2014 IG Alturfahr/ akce Ufernfest 2014 OÖ 05/14 Landkreis Passau Tourismus/ Projekt Bier und Kultur in EDM Zemský okres Pasov Turismus/ Projekt pivo a kultura v ERDV NB 05/14 Stadt Regensburg/ Flyer des Wirtschaftsförderung město Regensburg/ leták Podpora hospodářství OP 07/14 ARGE Donau-Moldau c/o Eurotours Kitzbühel/ Webportal Touristikprodukten ARGE Dunaj-Vltava c/o Eurotours Kitzbühel/ Webportál turistické produkty OÖ 09/14 Mapcentrum s.r.o. / Werbematerial Mapcentrum s.r.o. (propagační materiál - logo ERDV) PK 10/14 OTH Amberg-Wieden / Workshop OTH Amberg-Wieden / Workshop NB 11/14 Campusland OÖ/ Schulmarketing - Verteilung Campusland OÖ/ školní marketing - rozdělení OÖ 12/14 Start/Monat Start/měsíc Start/Monat Start/měsíc Externe Kommunikation Externí komunikace Maßnahme Opatření Start/Monat Start/měsíc Ausstellung "Böhmerwald - das grüne Dach der Europa", Brüssel, BE Výstava "Šumava - Zelená střecha Evropy", Brusel, BE PK /14 Messe Erfolgreich in Niederbayern, Deggendorf, DE Veletrh "Úspěch v dolním Bavorsku", Deggendorf, DE NB /14 Tagung der niederbayerischen Landräte, EDM Vorstellung Jednání dolnobavorských zemských radních, představení ERDV NB /14 EU-Förderpolitik wie profitiert Niederbayern, Spiegelau, DE "EU-politika grandových fondů jak z toho profituje NB /14 dolní Bavorsko", Spiegelau, DE Treffen der EDM mit dem almanagement Freyung- Grafenau Setkání ERDV s regionálním managementem Freyung - Grafenau NB /14 ARGE Unterer Bayerischer Wald, Freyung, DE Prac. společenství Unterer Bayerischer Wald, Freyung, DE NB /14 Konferenz "Grenzüberschreitende Produkte der Studenten zur Konference "Přeshraniční produkty studentů na podporu cestovního GST + JK /14 Tourismusunterstützung in der EDM", Schulwettbewerb, Budweis, CZ ruchu v ERDV', soutěž škol", České Budějovice, CZ Präsentation EDM in Brüssel, Brüssel, BE Prezentace ERDV v Bruselu, Brusel, BE VY + PK /14 EUREGIO/ Innviertel - Generalversammlung, AT EUREGIO/ Innviertel - valná hromada, AT OÖ /14 EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn Hauptversammlung EUREGIO Bavorský les-šumava-dolní Inn - Valná hromada NB /14 Passauer Frühling/ Drei Länder Messe, Passau, DE Pasovské jaro/ veletrh tří zemí, pasov, DE NB /14 Pilsner Abend/ 2015 Pilsen Kulturhauptstadt Europas, Linz, AT Plzeňský večer/ 2015 Plzeň evropské hl. město kultury, Linec, AT PK /14 Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

18 Präsentation EDM in Brüssel, Brüssel, BE Prezentace ERDV v Bruselu, Brusel, BE JK /14 Kreistag Kelheim Krajský den v Kelheimu NB /14 Kreisausschuss Regen Krajský výbor v Regen NB /14 EUREGIO/ Mühlviertel - Generalversammlung, AT EUREGIO/ Mühlviertel - valná hromada, AT OÖ /14 Treffen der niederbayerischen almanager, Landshut, DE Setkání dolnobavorských regionálních manažerů, Landshut, DE NB /14 Monatsveranstaltung des Sudetendeutschen Landsmannschaft Passau, DE Akce sudetských němčů v Pasově, DE NB /14 EU-Lehrlingsparlament, WKOÖ, LInz, AT EU-učňovský parlament, WKOÖ, Linec, AT GST /14 Treffen der niederbayerischen Wirtschaftsförderer Setkání dolnobavorských hospodářských podporovatelů NB 28./ /14 ale Gewerbeschau "Nabburg Schaufenster", ální podnikatelský veletrh "Nabburg Schaufenster", OP /14 Nabburg Landkreis Schwandorf, DE Nabburg zemský okres Schwandorf, DE "Go to vote for Europe" - EuropeDirect Oö, AT "Go to vote for Europe" - EuropeDirect Oö, AT OÖ /14 "Go to vote" grenzübergreifender Wanderung zum EU Wahlwochenende, "Go to vote" přeshraniční putovní cesta spojená s víkendem NB /14 Philippsreut und Strazny voleb do evropského parlamentu, Philippsreut a Strážný Grenzüberschreitenden EUREGIO Bahn- Sonderfahrt Přeshraniční mimořádná jízda vlakem EUREGIO NB /14 Energy Week, WP Energie, Brüssel, BE Energy Week, ZP Energie, Brusel, BE NÖ / Nordgautag, Cham, DE 40. dny regionu Nordgau, Cham, DE OP /14 Ufern-Fest 2014, Linz, AT Slavnosti Ufern 2014, Linec, AT OÖ /14 Vorstellung der EDM bei Deutschland- Besuch einer chinesischen Delegation (GIZ) Představení ERDV návštěva Německa - čínská delegace (GIZ) NB /14 EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn Hauptversammlung, Furth im Wald, DE EUREGIO Bavorský les-šumava-dolní Inn - Valná hromada, Furt im Wald, DE NB /14 CSU Treffen, Osterhofen, DE Setkání CSU, Osterhofen, DE NB /14 Bürgerfest Freyung, DE Slavnosti občanů, Freyung, DE NB /14 Erfahrungsaustausch der Oberpfälzer almanagements Výměna zkušeností hornofalckého regionálního managementu OP /14 3-Länder-Crosstriathlon, Kollerschlag, AT Crosstriatlon 3 zemí, Kollerschlag, AT OÖ / Internationale Sommergespräche, in Weitra, NÖ 30. mezinárodní letní rozhovory, Weitra, NÖ NÖ / Ortsbildmesse, Land OÖ, Engelhartszell, AT 23. výstava obcí, úřad země Horní Rakouska, Engelhartszell, AT OÖ /14 Delegationsreise der Bayer. Sozialministerin nach Pilsen und Prag Delegace státní ministryně v Plzni a Praze OP + PK /14 Besuch von Landtagspräsident Viktor Sigl bei den tschechischen Návštěva zemského prezidenta Viktora Sigla u českých členů Prezidia PK+JK+VY+GST /14 Präsidiumsmitgliedern Internationalen Fachtagung E-mobilität & E-carsharing Mezinárodní odborná konference Elektromobilita a E-Carsharing v ERDV, NÖ /14 in der EDM, Waidhofen a.d. Thaya, NÖ Waidhofen a.d. Thaya, NÖ Senioren SCU Plattling, DE Senioři SCU Plattling, DE NB /14 Donau Forum in Ingolstadt, DE Dunajské fórum, Ingolstadt, DE NB /14 Schulwettbewerb - Preisverleihung in Oberösterreich Školní soutěž - udělení cen v region Horní Rakousko OÖ /14 Europacafe - EuropeDirect Oö, Linz, AT Europacafe - EuropeDirect Oö, Linz, AT OÖ /14 Landesgartenschau, Deggendorf, DE Zemská zahradnická výstava, Deggendorf, DE NB+ GST /14 Tourismusmesse ITEP 2014, Plzen, CZ Veletrh cestovního ruchu ITEP 2014, Plzeň, CZ PK /14 Schulwettbewerb - Preisverleihung in Vysocina Školní soutěž - udělení cen v region Vysocina VY /14 Messe Expo Real Mnichov Veletrh Expo Real Mnichov VY /14 Open Days, Brüssel, BE Open Days, Brusel, BE NÖ + alle /14 Treffen der almanager in Nürnberg, DE Setkání regionálních manažerů v Norinberku, DE NB /14 Fachkonferenz "Zukunftsperspektiven der EDM", Amberg, Regensburg Odborná konference "Perspektiva budoucnosti ERDV", Amberg, Řezno GST + OP /14 Verleihung des Best Business Award, Schloss Zell an der Pram, OÖ Udělení Best Business Award, Zámek Zell an der Pram, OÖ NB /14 Schulwettbewerb - Preisverleihung in Oberpfalz und Pilsen Školní soutěž - udělení cen v region Horní Falc a Plzeň OP+PK /14 "Stimmen der Freiheit - Radio Free Europe" - Austellung und Podiumsdiskussion, Eröffung im Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee, DE " Hlas svobody - Radio svobodná Evropa" - Výstava a pódiová diskuse, Otevření akce v centru Bavaria Bohemia, Schönsee, DE OP /14 Messe Euregia, Leipzig, DE Veletrh Euregia, Leipzig, DE NB + OP /14 Schulwettbewerb "die Siegerehrung" in Jihlava Školní soutěž "Vyhlášení vížezů" v Jihlavě VY /14 Marienbader Gespräche, Marienbad, CZ Mariánskolázeňské dialogy, Mariánské lázně, CZ OP + NB + VY /14 Euregio Podiumsdiskussion Drogen?-Nein, danke in Freyung, DE Pódiová diskuze Euregia "Drogy? - Ne, děkuji", Freyung, DE + GST NB /14 Messe Campus meets Company in Passau, DE Veletrh Campus meets Company, Pasov, DE NB /14 EDM-Konferenz "Smart specilisation strategies" in Linz ERDV-konference "Smart specilisation strategies" v Linci OÖ /14 EUREGIO/ Mühlviertel Teilnahme bei der Vorstandssitzung EUREGIO/ Mühlviertel - účast při zasedání předsednictví GST /14 LaGA Luftballonwettbewerb- Preisverleihung in Deggendorf, DE Soutěž s balónkami - udělení cen, Deggendorf, DE NB /14 Erfahrungsaustausch der Oberpfälzer almanagements Výměna zkušeností hornofalckého regionálního managementu OP / Windenergie Symposium (AWES), St. Pölten (NÖ) 11. sympozium větrné energie (AWES), St. Pölten (NÖ) NÖ /14 Zukunftsdialog EDM für Niederösterreich Dialog budoucnosti ERDV pro Dolní Rakousko NÖ /14 Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

19 Teilnahme bei der Veranstaltungen z. Themen: Účast na akcích zaměřených na téma: Thema "25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs" téma "25 let od pádu Železné opony" Sonderausstellung Wende-Change-Změna, Weitra (NÖ) Mimořádná výstava Wende-Change-Změna, Weitra (DR) NÖ Jahre Eisener Vorhang, Selb (Bayerischer Regierungsvorsitzender und Prämier CZ) 25 let od pádu Železné opony, Selb (bavorský předseda vlády a premiér ČR) OP /14 25 Jahre Eisener Vorhang,Furth im Wald (OP) 25 let od pádu Železné opony,furt im Wald (HF) OP+PK /14 25 Fall des Eisernen Vorhangs, Großer Arber 25 let pádu železné opony, Velký javor NB /14 Wirtschaftsempfang, 25 Jahre OFFENE GRENZEN, Bad Leonfelden Pozvání na podnikatelské setkání, 25 let od otevření hranic, Bad Leonfelden OÖ+JK /14 Die Ostöffnung - ein Wunder, 25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs, Windhaag Otevření východu - zázrak, 25 let po pádu železné opony, Windhaag OÖ /14 Thema "10 Jahre EU Erweiterung" (CZ) Diskussion "Einfluss der europäischer Integration auf die politische, ekonomische und kulturelle Entwicklung der CR - Sind wir nach 10 Jahren größere Europäer?", Eurocentrum CB, Budweis, CZ téma "10 let od rozšíření EU" (CZ) Diskuse "Vliv evropské integrace na politický, ekonomický a kulturní vývoj ČR - Jsme po 10 letech většími Evropany?", Eurocentrum ČB, České Budějovice, CZ JK /14 Maßnahme Opatření Abgeschlossene Projekte Uzavřené projekte Positionspapier - Umsetzungshemmnisse für ETZ/INTERREG Projekte im EDM- Překážky v realizaci projektů (EÚS)/INTERREG v oblasti ERDV GST 01/14 Raum EDM Taschenwörterbuch CZ-DE/ DE-CZ ERDV kapesní slovník CZ-DE/ DE-CZ GST 01/14 MTB Radtourenbuch Dreiländerregion MTB cyklistické trasy v pomezi tří zemí NB + OÖ 03/14 EDM Flyer - DE, CZ, EN ERDV flyer - DE, CZ, EN GST 03/14 Sommerpraktika im Raum EDM - Veröffentlichung der Arbeitsangebote auf HP Nabídka letních brigád v ERDV - zveřejnění pracovních nabídek na HP VY 05/14 Memory: für Kinder (CZ,DE) und für Erwachsene (CZ,DE) Pexeso verze: pro děti (CZ,DE) a pro dospělé (CZ,DE) GST 08/14 BBA Buch - Anzeige über EDM BBA kniha - příspěvek o ERDV GST 09/14 Schulwettbewerb in der EDM + Preise für regionale Runden Školní soutěž ERDV + ceny pro regionální vyhodnocení VY+GST+alle/v 11/14 Hochschulführer Průvodce vysokými školami NB + šichni GST 11/14 Start/Monat Start/měsíc Projekte im Bearbeitung Projekty, na kterých se pracuje Kompetenzlandkarte Kompetenční mapa GST E-Newsletter EDM Elektronický newsletter ERDV GST EDM Bierführer ERDV pivní průvodce PK Aufbau eines Metabolomik-Netzwerks Vybudování informační sítě metabolomiky OP Energieanalyse Analýza energie NÖ Start/Monat Start/měsíc Maßnahme Opatření Aktualisierung Homepage Aktualizace homepage alle/ všichni laufend průběžně Give Aways Give aways dárky alle/ všichni nach Bedarf dle potřeby Donau-Moldau Zeitung Noviny Dunaj-Vltava NB + 05/14 alle/všichni 11/14 Start/Monat Start/měsíc Abkürzungen: JK Südböhmen, VY Vysočina, PK Pilsen, NÖ Niederösterreich, OÖ - Oberösterreich, NB - Niederbayern, OP - Oberpfalz, GST Geschäftsstelle Zkratky: JK Jihočeský kraj, VY Kraj Vysočina, PK Plzeňský kraj, NÖ Dolní Rakousko, OÖ Horní Rakousko, NB Dolní Bavorsko, OP Horní Falc, GST Kancelář Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

20 Europaregion Donau-Moldau Marketingjahresberich 2014 erstellt von der Geschäftsstelle der Europaregion Donau-Moldau Januar 2015, Linz, AT Evropský region Dunaj-Vltava Marketingová roční zpráva 2014 vypracovala Kancelář Evropského regionu Dunaj-Vltava Leden 2015, Linec, AT