Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva"

Transkript

1 Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

2 Veranstaltungen EDM Akce ERDV , Brüssel (PK) Ausstellung "Böhmerwald - das grüne Dach der Europa" Výstava "Šumava - Zelená střecha Evropy" Fotographieausstellung von Václav Vetýška, Präsentation der EDM, Ausstellung des Západočeské muzeum in Pilsen "traditionele Handwerke aus dem Böhmerwald". Výstava fotografií Václava Vetýšky, prezentace ERDV, expozice Západočeského muzea v Plzni "tradiční řemesla z oblasti Pošumaví". Veranstalter: Pilsen/ Organizátor: region Plzeň , České Budějovice (GST+JK) Schulwettbewerb "Grenzüberschreitende Produkte der Studenten zur Unterstützung des Tourismus in der EDM" Soutěž "Přeshraniční produkty studentů na podporu cestovního ruchu v ERDV" Vorstellung von grenzüberschreitenden Produkten der SchlülerInnen, die zur Förderung des Fremdenverkehrs in der EDM beitragen sollen (20 Arbeiten) + Siegerehrung. Představení přeshraničních produktů studentů na podporu cestovního ruchu v ERDV (20 prací) + vítězné vyhlášení. Veranstalter/ Organizátor: Škola cestovního ruchu a VOŠ + Bad Leonfeldner Tourismusschulen , Brüssel (VY+PK) Präsentation der EDM in Brüssel Prezentace ERDV v Bruselu Vorstellung der erfolgreichen Aktivitäten der EDM und ihrer Mitglieder (vor allem Kreis Vysočina). Ebenfalls wurden die Entwicklungsmöglichkeiten der EDM im neuen Programmzeitraum beschrieben. Představení konkrétních úspěšných aktivit ERDV a jeho členů (především kraje Vysočiny). Dále byly popsány rozvojové možnosti ERDV v novém programovacím období Veranstalter: en Vysočina und Pilsen Organizátor: regiony Vysočina a Plzeň Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

3 , Passau (NB) Passauer Frühling "Drei Länder Messe" Pasovské jaro "veletrh tří zemí" Veranstaltungen EDM Akce ERDV Rund Besucher, über 450 Aussteller aus drei Ländern. EDM versorgte vor Ort interesierte Besucher mit hilfreichen Informationen. Okolo návštěvníků a 450 vystavovatelů tří zemí. ERDV poskytl zájemcům cenné a nápomocné informace , Linz (GST+PK) Pilsner Abend "2015 Pilsen Kulturhauptstadt Europas" Plzeňský večer "2015 Plzeň evropské hl. město kultury" Präsentation des Programms der "Kulturhauptstadt Pilsen 2015" Představení programu "Evrospkého hlavního města kultury Plzeň 2015". Veranstalter: Pilsen/ Organizátor: region Plzeň , Brüssel (GST+JK) Präsentation der EDM in Brüssel Prezentace ERDV v Bruselu 40 Bürgermeister südböhmischer Gemeinden und Städte besuchten Brüssel. Ausstellung der Vernissage "Schmetterlingsflügerl" Erwerb der Bilder kleiner Kinderpatienten aus dem Budweiser Krankenhaus. 40 starostů jihočeských obcí a měst navštívilo Brusel. Výstava vernisáže "Křídla motýlí" vydražování dětských kreseb vytvořené dětskými pacienty českobudějovické nemocnice. Veranstalter: Südböhmen/ Organizátor: region Jižní Čechy Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

4 Veranstaltungen EDM Akce ERDV , Linz (GST+OÖ) EU-Lehrlingsparlament, WKOÖ EU-učňovský parlament, WKOÖ Vorveranstaltung zur Europawahl am Hundert heimische Lehrlinge durften für einen Tag in die Rolle eines EU-Parlamentariers schlüpfen und sich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Akce spojená s evropskými volbami nabídla stem místním účním možnost "vcítit" se do role evropského poslance a zabývat se tak i různými tématy. Veranstalter/ Organizátor: Wirtschaftskammer OÖ , Nabburg (OP) ale Gewerbeschau "Nabburg Schaufenster" ální podnikatelský veletrh "Nabburg Schaufenster" Rund 70 Aussteller aus der gesamten präsentieren hier auf ca qm alle zwei Jahre ihre Produkte. EDM versorgte die Besucher mit Informationen und Werbematerialien. Kolem 70 vystavovatelů z celého regionu se každý druhý rok prezentuje na qm. ERDV zásoboval navštěvníky mnohými informacemi i reklamními materiály. Veranstalter/ Organizátor: TV 1880 Nabburg + Stadt Nabburg , Ulrichsberg (OÖ) "Go to vote for Europe" "Go to vote for Europe" Etwa 100 Wanderer aus OÖ und Tschechien folgten der Einladung. Die EDM präsentierte sich bei dieser grenzüberschreitenden Wanderung mit dem Kochbuch. Přibližně 100 pěších turistů z Horního Rakouska a Čech přijalo pozvánku k této přeshraniční putovní cestě, při které se ERDV též prezentoval a představil kuchařky ERDV. Veranstalter/ Organizátor: Europabüro OÖ Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

5 , Cham (OP) 40. Nordgautag 40. dny regionu Nordgau Veranstaltungen EDM Akce ERDV Die EDM beteiligte sich an den Festlichkeiten des 40. Nordgautag und informierte interessierte Besucher. ERDV se podílel na slavnostech a informoval návštěvníky. Veranstalter/ Organizátor: Oberpfälzer Kulturbund + Stadt Cham , Linz (OÖ) Ufern-Fest 2014 Slavnosti Ufern 2014 Präsentation der EDM auf dem Donaustrand im Alt-Urfahr. Prezentace ERDV na pobřezí Dunaje ve staré části Lince "Urfahr". Veranstalter/ Organizátor: Interessengemeinschaft Alturfahr , Kollerschlag (OÖ) 3-Länder-Crosstriathlon Crostriatlón 3 zemí Die Sportunion und Marktgemeinde Kollerschlag veranstalten gemeinsam mit den Gemeinden Horní Planá (CZ) und Wegscheid (D) und der Unterstützung der Europaregion Donau-Moldau das 3-Länder Crosstriathlon. Sportovní sdružení a obec Kollerschlag pořádaly společně s obcemi Horní Planá (CZ) a Wegscheid (D), za podpory Evropského regionu Dunaj-Vltava, crostriatlón 3 zemí. Veranstalter/ Organizátor: Sportunion Kollerschlag Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

6 Veranstaltungen EDM Akce ERDV , Weitra (NÖ) 30. Internationale Sommergespräche 30. mezinárodní letní rozhovory Die EDM hat sich unter dem Titel: "Lebenswerte (der) Heimat" präsentiert. ERDV se prezentoval v rámci mota: "Životní hodnot vlasti". Veranstalter/ Organizátor: Waldviertel Akademie , Engelhartszell (OÖ) 23. Ortsbildmesse des Landes OÖ 23. prezentace obcí Horního Rakouska Die Europaregion Donau-Moldau präsentierte sich mit zahlreichen Informationen, welche bei den Besuchern aus Oberösterreich und Bayern Interesse fanden. Evropský region Dunaj-Vltava se prezentoval na místním veletrhu s početnými informacemi, které vyvolaly velký zájem u návštěvníků z Horního Rakouska a Bavorska. Veranstalter: Land OÖ/ Organizátor: země Horního Rakouska , Plzeň (OP+PK) Delegationsreise der Bayer. Sozialministerin nach Pilsen und Prag Delegace státní ministryně v Plzni a Praze Die Bayerische Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, Emilia Müller, stattete auf ihrer zweitägigen Dialogreise in die Tschechische Republik auch der Stadt Pilsen einen Besuch ab. Die regionalen Kontaktstellen Oberpfalz und Pilsen berichteten über den gegenwärtigen Stand der EDM. Bavorská státní ministryně práce, sociálních věcí, rodiny a integrace, Emilia Müller, poctila na své dvoudenní cestě za dialogy v České republice svou návštěvou také město Plzeň. ální kontaktní místa pro Horní Falc a pro Plzeňský kraj při této příležitosti prezentovali současné dění v rámci ERDV. Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

7 Veranstaltungen EDM Akce ERDV , České Budějovice, Plzeň, Jihlava (JK+PK+VY+GST) Besuch von Landtagspräsident Viktor Sigl bei den tschechischen Präsidiumsmitgliedern Návštěva prezidenta zemského sněmu Viktora Sigla u českých členů Prezidia Fachliche Austausch mit den politischen Vertretern der en Südböhmen, Pilsen und Vysočina. Odborná výměna s politickými zástupci regionů Jížních Čech, Plzeňského kraje a kraje Vysočina , Waidhofen an der Thaya (NÖ) Internationale Fachtagung E-mobilität & E-carsharing in der EDM Mezinárodní odborná konference Elektromobilita a E-Carsharing v ERDV "Dem Elekromobil gehört die Zukunft - umso mehr, wenn es gemeinsam genutzt wird" EDM mit dem Waldviertler Energiegipfel zeigten deutlich, wohin der Trend in der Mobilität geht. "Elektromobilu patří budoucnost tím víc, když ho budeme využívat společně" EDM ve spolupráci s waldviertlerským vrcholným energetickým setkáním, zřetelně ukázala, kam se ubírá trend mobility. Veranstalter: Land NÖ + WP Energie Organizátor: země Dolního Rakouska + ZP Energie (GST+OÖ) Europacafe Europacafe Romana Sadravetz präsentiert vor der breiten Öffentlichkeit und Schülern des Akademischen Gymnasium Linz die EDM. Romana Sadravetz prezentuje ERDV před širokou veřejností a žáky akademického gymnázia v Linci. Veranstalter/ Organizátor: Europabüro OÖ Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

8 Veranstaltungen EDM Akce ERDV , Deggendorf (NB+OP) Landesgartenschau Zemská zahradnická výstava Die EDM präsentierte sich nicht nur musikalisch vor den interessierten Besuchern der Messe. ERDV se prezentoval zájemcům veletrhu a to nejen po hudební stránce , Brüssel (NÖ) Open Days Open Days Fachworkshop zum Thema Connecting al Strategies Across Borders Odborný workshop na téma: Connecting al Strategies Across Borders Veranstalter: Land NÖ Organizátor: země Dolního Rakouska , Amberg (OP) Fachkonferenz "Zukunftsperspektiven der EDM" Odborná konference "Perspektiva budoucnosti ERDV" Die EDM lud zum ersten Mal zu einer themenübergreifenden Fachkonferenz ein, um gemeinsam über Zukunftsfragen für die Grenzregionen zu diskutieren. Rund 150 Teilnehmer nahmen teil. Informace o stávající situaci, nastínění budoucích trendů a navázání nových kontaktů, společná diskuze o otázkách týkajících se budoucnosti pohraničních regionů s tímto cílem se konala první mezioborová odborná konference ERDV, které se zúčastnilo kolem 150 účastníků. Veranstalter: EDM + Bezirk Oberpfalz Organizátor: ERDV + okres Horní Falc Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

9 Veranstaltungen EDM Akce ERDV , Zell an der Pram (NB) Verleihung des Best Business Award Udělení Best Business Award Verleihung der Preise für nachhaltige Unternehmensführung in der Udělení cen pro soudržitelné vedení podniku v regionu Veranstalter/ Organizátor: Best Business Award Forum e.v , Leipzig (OP+NB) Messe Euregia Veletrh Euregia Die EDM war bereits zum zweiten Mal mit einem eigenen Stand vertreten und präsentierte sich einem interessierten Fachpublikum. ERDV se této akce účastnil s vlastním veletržním stánkem již po druhé a prezentoval se zájemcům odborného publika. Veranstalter/ Organizátor: Messe Leipzig , Mariánské lázně (OP+NB+VY+GST) Marienbader Gespräche Mariánskolázeňské dialogy Experten aus Bayern, Böhmen, Österreich und der Slowakei wollen die grenzübergreifende Zusammenarbeit auszubauen und zu verbessern. Die EDM präsentierte sich hier einem breiten Fachpublikum. Experti z Bavorska, Čech, Rakouska a Slovenska chtějí rozvíjet přeshraniční spolupráci a nadále ji i zlepšovat. ERDV se zde prezentoval širokému odbornému publiku. Veranstalter/ Organizátor: Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

10 Veranstaltungen EDM Akce ERDV Linz (OÖ) Konferenz "EDM-Smart Specialisation Strategien Synergien für regionale Kooperation" Konference "ERDV-Strategie pro inteligentní specializaci Synergie pro regionální kooperaci" Rund 70 Vertreter aus den Bereichen Forschung, Innovation und Wirtschaft folgen der Einladung von Wirtschafts- Landesrat Dr. Michael Strugl zur Konferenz der EDM. Okolo 70 zástupců z oblasti výzkumu, inovací a hospodářství přijalo pozvání od zemského radního pro hospodářství pana Dr. Michaela Strugla na konferenci Evropského regionu Dunaj Vltava. Veranstalter: Land OÖ + WP Unternehmenskooperationen Organizátor: země Horního Rakouska + ZP Kooperace podniků , St. Pölten (NÖ) 11. Windenergie Symposium 11. sympozium větrné energie Ein Diskussionsforum für die gesamte Windenenergiebranche Österreichs und der angrenzenden Länder. Die EDM (Wissensplattform Energie) unterstützte dieser Veranstaltung als Kooperationspartner. Diskuzní fórum v oblasti větrné energie v Rakousku a příhraničních států. ERDV (Znalostní platforma Energie) podpořil jako kooperační partner tuto akci , St. Pölten (NÖ) Veranstalter/ Organizátor: IG Windkraft Zukunftsdialog der EDM Dialog o budoucnosti ERDV Auf Einladung von Landesrätin Mag. Barbara Schwarz trafen die niederösterreichischen Expertinnen und Experten aus allen Wissensplattformen der EDM in St. Pölten zusammen. Na pozvání zemské radní Mag. Barbary Schwarz se sešli dolnorakouské expertky a experti ze všech Znalostních platforem ERDV v St. Pöltenu. Veranstalter: Land NÖ/ Organizátor: země Dolního Rakouska Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

11 Veranstaltungen zum Thema "25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs" Akce k tématu "25 let od pádu Železné opony" , Weitra (NÖ) Wende-Change-Změna" Unter dem Motto Menschen von morgen brauchen keine Grenzen von gestern fand die Finissage zur Sonderausstellung Wende-Change-Zmena, die anlässlich der Jubiläums 25 Jahre offene Grenze von 50 Jugendlichen gestaltet wurde, statt. Pod heslem Budoucí generace nepotřebuje hranice z minulosti se uskutečnilo slavnostní ukončení mimořádné výstavy Wende-Change-Změna, kterou u příležitosti 25 let otevření hranic připravilo 50 mladých lidí. Veranstalter/ Organizátor: Kultur NÖ + Stadt Weitra Publikumsdiskussion mit R.Sadravetz und T.Samhaber/ pódiová diskuze s R. Sadravetz a T. Samhaberem , Furth im Wald (OP+PK) Persönlichkeiten aus der Oberpfalz und dem Bezirk Pilsen gedachten gemeinsam den historischen Ereignissen und wagten einen Blick zurück auf 25 Jahre grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Osobnosti z Horní Falce a Plzeňského kraje si společně připomněly historické události a zároveň se poohlédly za uplynulými 25 lety přeshraniční spolupráce. Veranstalter: Landratsamt Cham + Pilsen Organizátor: zemský úřad Cham + region Plzeň Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

12 , Großer Arber (NB) Die Politiker gedachten bei Festakt an den Fall des Eisernen Vorhangs vor 25 Jahren. Politici zavzpomínali na údálosti 25 let od pádu Železné opony. Veranstalter/ Organizátor: Euregio Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.v , Leopoldschlag (OÖ) "25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs Festakt und Friedenslichtübergabage "25 let od pádu železné opony" slavnostní okamžik a předání světla míru Veranstalter: Land OÖ + Südböhmen Organizátor: země Horního Rakouska + region Jižní Čechy Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

13 Schullwettbewerb Präsentiere die Europaregion Donau-Moldau vor bzw. was hat sich 25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs verändert Středoškolská soutěž Představ Evropský region Dunaj-Vltava aneb co se změnilo 25 let po pádu železné opony Eröffnung des Schulwettbewerbs im März 2014 Einreichung der Beiträge bis September 2014, insgesamt 16 Beiträge regionale Siegerehrungen sowie Abschlussveranstaltung am 5. November in Jihlava/Vys. Vyhlášení školní soutěže v březnu 2014 Dodání příspěvků do září 2014, dohromady 16 příspěvků Vyhlášení nejlepších příspěvků v jednotlivých regionech Vyhlášení vítěze v ERDV dne 5. listopadu 1. Platz: Kreativ und Informatikhauptschule Gmünd, Quizfragen zur EDM, Preis v Jihlavě/Vy. 2. Platz: Neue Mittelschule Naarn, Bild "Die Zukunft zwischen Donau und Moldau", Preis Platz Gastonomiefachschule Žďár nad Sázavou, Die Torte - ein süßes Geschenk, Preis Der finanziele Betrag dient den SchüllerInnen zur Durchführung einer Exkursion in die EDM. 1. místo: Základní škola kreativity a informatiky v Gmündu, kvízové otázky k ERDV, cena místo: Nová střední škola v Naarnu, obraz "Budoucnost mezi Dunajem a Vltavou", cena místo: Střední odborná gastronomická škola ve Žďářu nad Sázavou, dort sladký dárek, cena Finanční příspěvek je studentům určený pro školní exkurzi v regionu ERDV. Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

14 Publikationen EDM/ Publikace ERDV EDM Flyer international/ ERDV flyery mezinárodní EDM Hochschulführer Průvodce vysokými školami ERDV Memory für Kinder mit Illustrationen Pexeso pro děti - ilustrace Memory für Erwachsene Bilder aus den en der EDM Pexeso pro dospělé obrázky z regionů ERDV Präsentationen der EDM/ Prezentace ERDV Donau-Moldau Zeitung Noviny Dunaj-Vltava MTB Radtourenbuch im 3-Ländereck/ Průvodce MTB cyklostezkami na pomezí 3 zemí Einschaltung im "The parliament magazine" (in Brüssel) Příspěvek v "The parliament magazine" (v Bruselu) Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

15 EDM in den Medien ERDV v médiích In den Druckmedien... V tištěných médiích... Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

16 ...und online....a online. Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

17 Aktionsplan Übersicht Akční plán Přehled Interne Kommunikation Interní komunikace Maßnahme Opatření Intranet - Einschulung Intranet - zaškolení JK 01/14 Corporate Desing - Manual Manuál Corporate Design JK 01/14 Intranet - Inbetriebnahme Intranet - spuštění provozu JK 03/14 internes Treffen INIZIO + SB + Gst./ Korrekturen + Anmerkungen Intranet + HP Interní setkání INIZIO + JČ + Kancelář/ opravy + připomínky Intranet + HP JK 06/14 Corporate Desing - neue Anwesenheitsliste (mit -Adressen) Corporate Design - nová prezenční listina (s ovými adresami) GST 09/14 Verbreitung der guten Praxis Šíření dobré praxe Maßnahme Opatření Logonutzungsanträge: žádosti o používání loga: Pomologenverein e.v./ 2 Publikationen, EDM Karte Spolek pomologů/ 2 publikace, mapa ERDV OP 01/14 Tourismusschule Budweis/ Schulwettbewerb z. Thema EDM Vyšší odborná škola cest.ruchu Č.Budějovice/ Soutěž na téma ERDV JK 01/14 WKO OÖ/ Interreg Projekt 'Technologiekooperationen in Zukunftsfeldern' WKO OÖ/ Interreg projekt 'technologické kooperace v oblastech budoucnosti' OÖ 03/14 COM Verlag/ Landkreisbuch Passau WKO OÖ/ EU-učňovský parlament NB 03/14 WKO OÖ/ EU-Lehrlingsparlament Vydavatelství COM/ Kniha zemského okresu Pasov OÖ 04/14 RC Bayerwald Zwiesel/ Club als Verein RC Bayerwald Ziesel/ klub jako spolek NB 05/14 IG Alturfahr/ Ufernfest 2014 IG Alturfahr/ akce Ufernfest 2014 OÖ 05/14 Landkreis Passau Tourismus/ Projekt Bier und Kultur in EDM Zemský okres Pasov Turismus/ Projekt pivo a kultura v ERDV NB 05/14 Stadt Regensburg/ Flyer des Wirtschaftsförderung město Regensburg/ leták Podpora hospodářství OP 07/14 ARGE Donau-Moldau c/o Eurotours Kitzbühel/ Webportal Touristikprodukten ARGE Dunaj-Vltava c/o Eurotours Kitzbühel/ Webportál turistické produkty OÖ 09/14 Mapcentrum s.r.o. / Werbematerial Mapcentrum s.r.o. (propagační materiál - logo ERDV) PK 10/14 OTH Amberg-Wieden / Workshop OTH Amberg-Wieden / Workshop NB 11/14 Campusland OÖ/ Schulmarketing - Verteilung Campusland OÖ/ školní marketing - rozdělení OÖ 12/14 Start/Monat Start/měsíc Start/Monat Start/měsíc Externe Kommunikation Externí komunikace Maßnahme Opatření Start/Monat Start/měsíc Ausstellung "Böhmerwald - das grüne Dach der Europa", Brüssel, BE Výstava "Šumava - Zelená střecha Evropy", Brusel, BE PK /14 Messe Erfolgreich in Niederbayern, Deggendorf, DE Veletrh "Úspěch v dolním Bavorsku", Deggendorf, DE NB /14 Tagung der niederbayerischen Landräte, EDM Vorstellung Jednání dolnobavorských zemských radních, představení ERDV NB /14 EU-Förderpolitik wie profitiert Niederbayern, Spiegelau, DE "EU-politika grandových fondů jak z toho profituje NB /14 dolní Bavorsko", Spiegelau, DE Treffen der EDM mit dem almanagement Freyung- Grafenau Setkání ERDV s regionálním managementem Freyung - Grafenau NB /14 ARGE Unterer Bayerischer Wald, Freyung, DE Prac. společenství Unterer Bayerischer Wald, Freyung, DE NB /14 Konferenz "Grenzüberschreitende Produkte der Studenten zur Konference "Přeshraniční produkty studentů na podporu cestovního GST + JK /14 Tourismusunterstützung in der EDM", Schulwettbewerb, Budweis, CZ ruchu v ERDV', soutěž škol", České Budějovice, CZ Präsentation EDM in Brüssel, Brüssel, BE Prezentace ERDV v Bruselu, Brusel, BE VY + PK /14 EUREGIO/ Innviertel - Generalversammlung, AT EUREGIO/ Innviertel - valná hromada, AT OÖ /14 EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn Hauptversammlung EUREGIO Bavorský les-šumava-dolní Inn - Valná hromada NB /14 Passauer Frühling/ Drei Länder Messe, Passau, DE Pasovské jaro/ veletrh tří zemí, pasov, DE NB /14 Pilsner Abend/ 2015 Pilsen Kulturhauptstadt Europas, Linz, AT Plzeňský večer/ 2015 Plzeň evropské hl. město kultury, Linec, AT PK /14 Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

18 Präsentation EDM in Brüssel, Brüssel, BE Prezentace ERDV v Bruselu, Brusel, BE JK /14 Kreistag Kelheim Krajský den v Kelheimu NB /14 Kreisausschuss Regen Krajský výbor v Regen NB /14 EUREGIO/ Mühlviertel - Generalversammlung, AT EUREGIO/ Mühlviertel - valná hromada, AT OÖ /14 Treffen der niederbayerischen almanager, Landshut, DE Setkání dolnobavorských regionálních manažerů, Landshut, DE NB /14 Monatsveranstaltung des Sudetendeutschen Landsmannschaft Passau, DE Akce sudetských němčů v Pasově, DE NB /14 EU-Lehrlingsparlament, WKOÖ, LInz, AT EU-učňovský parlament, WKOÖ, Linec, AT GST /14 Treffen der niederbayerischen Wirtschaftsförderer Setkání dolnobavorských hospodářských podporovatelů NB 28./ /14 ale Gewerbeschau "Nabburg Schaufenster", ální podnikatelský veletrh "Nabburg Schaufenster", OP /14 Nabburg Landkreis Schwandorf, DE Nabburg zemský okres Schwandorf, DE "Go to vote for Europe" - EuropeDirect Oö, AT "Go to vote for Europe" - EuropeDirect Oö, AT OÖ /14 "Go to vote" grenzübergreifender Wanderung zum EU Wahlwochenende, "Go to vote" přeshraniční putovní cesta spojená s víkendem NB /14 Philippsreut und Strazny voleb do evropského parlamentu, Philippsreut a Strážný Grenzüberschreitenden EUREGIO Bahn- Sonderfahrt Přeshraniční mimořádná jízda vlakem EUREGIO NB /14 Energy Week, WP Energie, Brüssel, BE Energy Week, ZP Energie, Brusel, BE NÖ / Nordgautag, Cham, DE 40. dny regionu Nordgau, Cham, DE OP /14 Ufern-Fest 2014, Linz, AT Slavnosti Ufern 2014, Linec, AT OÖ /14 Vorstellung der EDM bei Deutschland- Besuch einer chinesischen Delegation (GIZ) Představení ERDV návštěva Německa - čínská delegace (GIZ) NB /14 EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn Hauptversammlung, Furth im Wald, DE EUREGIO Bavorský les-šumava-dolní Inn - Valná hromada, Furt im Wald, DE NB /14 CSU Treffen, Osterhofen, DE Setkání CSU, Osterhofen, DE NB /14 Bürgerfest Freyung, DE Slavnosti občanů, Freyung, DE NB /14 Erfahrungsaustausch der Oberpfälzer almanagements Výměna zkušeností hornofalckého regionálního managementu OP /14 3-Länder-Crosstriathlon, Kollerschlag, AT Crosstriatlon 3 zemí, Kollerschlag, AT OÖ / Internationale Sommergespräche, in Weitra, NÖ 30. mezinárodní letní rozhovory, Weitra, NÖ NÖ / Ortsbildmesse, Land OÖ, Engelhartszell, AT 23. výstava obcí, úřad země Horní Rakouska, Engelhartszell, AT OÖ /14 Delegationsreise der Bayer. Sozialministerin nach Pilsen und Prag Delegace státní ministryně v Plzni a Praze OP + PK /14 Besuch von Landtagspräsident Viktor Sigl bei den tschechischen Návštěva zemského prezidenta Viktora Sigla u českých členů Prezidia PK+JK+VY+GST /14 Präsidiumsmitgliedern Internationalen Fachtagung E-mobilität & E-carsharing Mezinárodní odborná konference Elektromobilita a E-Carsharing v ERDV, NÖ /14 in der EDM, Waidhofen a.d. Thaya, NÖ Waidhofen a.d. Thaya, NÖ Senioren SCU Plattling, DE Senioři SCU Plattling, DE NB /14 Donau Forum in Ingolstadt, DE Dunajské fórum, Ingolstadt, DE NB /14 Schulwettbewerb - Preisverleihung in Oberösterreich Školní soutěž - udělení cen v region Horní Rakousko OÖ /14 Europacafe - EuropeDirect Oö, Linz, AT Europacafe - EuropeDirect Oö, Linz, AT OÖ /14 Landesgartenschau, Deggendorf, DE Zemská zahradnická výstava, Deggendorf, DE NB+ GST /14 Tourismusmesse ITEP 2014, Plzen, CZ Veletrh cestovního ruchu ITEP 2014, Plzeň, CZ PK /14 Schulwettbewerb - Preisverleihung in Vysocina Školní soutěž - udělení cen v region Vysocina VY /14 Messe Expo Real Mnichov Veletrh Expo Real Mnichov VY /14 Open Days, Brüssel, BE Open Days, Brusel, BE NÖ + alle /14 Treffen der almanager in Nürnberg, DE Setkání regionálních manažerů v Norinberku, DE NB /14 Fachkonferenz "Zukunftsperspektiven der EDM", Amberg, Regensburg Odborná konference "Perspektiva budoucnosti ERDV", Amberg, Řezno GST + OP /14 Verleihung des Best Business Award, Schloss Zell an der Pram, OÖ Udělení Best Business Award, Zámek Zell an der Pram, OÖ NB /14 Schulwettbewerb - Preisverleihung in Oberpfalz und Pilsen Školní soutěž - udělení cen v region Horní Falc a Plzeň OP+PK /14 "Stimmen der Freiheit - Radio Free Europe" - Austellung und Podiumsdiskussion, Eröffung im Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee, DE " Hlas svobody - Radio svobodná Evropa" - Výstava a pódiová diskuse, Otevření akce v centru Bavaria Bohemia, Schönsee, DE OP /14 Messe Euregia, Leipzig, DE Veletrh Euregia, Leipzig, DE NB + OP /14 Schulwettbewerb "die Siegerehrung" in Jihlava Školní soutěž "Vyhlášení vížezů" v Jihlavě VY /14 Marienbader Gespräche, Marienbad, CZ Mariánskolázeňské dialogy, Mariánské lázně, CZ OP + NB + VY /14 Euregio Podiumsdiskussion Drogen?-Nein, danke in Freyung, DE Pódiová diskuze Euregia "Drogy? - Ne, děkuji", Freyung, DE + GST NB /14 Messe Campus meets Company in Passau, DE Veletrh Campus meets Company, Pasov, DE NB /14 EDM-Konferenz "Smart specilisation strategies" in Linz ERDV-konference "Smart specilisation strategies" v Linci OÖ /14 EUREGIO/ Mühlviertel Teilnahme bei der Vorstandssitzung EUREGIO/ Mühlviertel - účast při zasedání předsednictví GST /14 LaGA Luftballonwettbewerb- Preisverleihung in Deggendorf, DE Soutěž s balónkami - udělení cen, Deggendorf, DE NB /14 Erfahrungsaustausch der Oberpfälzer almanagements Výměna zkušeností hornofalckého regionálního managementu OP / Windenergie Symposium (AWES), St. Pölten (NÖ) 11. sympozium větrné energie (AWES), St. Pölten (NÖ) NÖ /14 Zukunftsdialog EDM für Niederösterreich Dialog budoucnosti ERDV pro Dolní Rakousko NÖ /14 Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

19 Teilnahme bei der Veranstaltungen z. Themen: Účast na akcích zaměřených na téma: Thema "25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs" téma "25 let od pádu Železné opony" Sonderausstellung Wende-Change-Změna, Weitra (NÖ) Mimořádná výstava Wende-Change-Změna, Weitra (DR) NÖ Jahre Eisener Vorhang, Selb (Bayerischer Regierungsvorsitzender und Prämier CZ) 25 let od pádu Železné opony, Selb (bavorský předseda vlády a premiér ČR) OP /14 25 Jahre Eisener Vorhang,Furth im Wald (OP) 25 let od pádu Železné opony,furt im Wald (HF) OP+PK /14 25 Fall des Eisernen Vorhangs, Großer Arber 25 let pádu železné opony, Velký javor NB /14 Wirtschaftsempfang, 25 Jahre OFFENE GRENZEN, Bad Leonfelden Pozvání na podnikatelské setkání, 25 let od otevření hranic, Bad Leonfelden OÖ+JK /14 Die Ostöffnung - ein Wunder, 25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs, Windhaag Otevření východu - zázrak, 25 let po pádu železné opony, Windhaag OÖ /14 Thema "10 Jahre EU Erweiterung" (CZ) Diskussion "Einfluss der europäischer Integration auf die politische, ekonomische und kulturelle Entwicklung der CR - Sind wir nach 10 Jahren größere Europäer?", Eurocentrum CB, Budweis, CZ téma "10 let od rozšíření EU" (CZ) Diskuse "Vliv evropské integrace na politický, ekonomický a kulturní vývoj ČR - Jsme po 10 letech většími Evropany?", Eurocentrum ČB, České Budějovice, CZ JK /14 Maßnahme Opatření Abgeschlossene Projekte Uzavřené projekte Positionspapier - Umsetzungshemmnisse für ETZ/INTERREG Projekte im EDM- Překážky v realizaci projektů (EÚS)/INTERREG v oblasti ERDV GST 01/14 Raum EDM Taschenwörterbuch CZ-DE/ DE-CZ ERDV kapesní slovník CZ-DE/ DE-CZ GST 01/14 MTB Radtourenbuch Dreiländerregion MTB cyklistické trasy v pomezi tří zemí NB + OÖ 03/14 EDM Flyer - DE, CZ, EN ERDV flyer - DE, CZ, EN GST 03/14 Sommerpraktika im Raum EDM - Veröffentlichung der Arbeitsangebote auf HP Nabídka letních brigád v ERDV - zveřejnění pracovních nabídek na HP VY 05/14 Memory: für Kinder (CZ,DE) und für Erwachsene (CZ,DE) Pexeso verze: pro děti (CZ,DE) a pro dospělé (CZ,DE) GST 08/14 BBA Buch - Anzeige über EDM BBA kniha - příspěvek o ERDV GST 09/14 Schulwettbewerb in der EDM + Preise für regionale Runden Školní soutěž ERDV + ceny pro regionální vyhodnocení VY+GST+alle/v 11/14 Hochschulführer Průvodce vysokými školami NB + šichni GST 11/14 Start/Monat Start/měsíc Projekte im Bearbeitung Projekty, na kterých se pracuje Kompetenzlandkarte Kompetenční mapa GST E-Newsletter EDM Elektronický newsletter ERDV GST EDM Bierführer ERDV pivní průvodce PK Aufbau eines Metabolomik-Netzwerks Vybudování informační sítě metabolomiky OP Energieanalyse Analýza energie NÖ Start/Monat Start/měsíc Maßnahme Opatření Aktualisierung Homepage Aktualizace homepage alle/ všichni laufend průběžně Give Aways Give aways dárky alle/ všichni nach Bedarf dle potřeby Donau-Moldau Zeitung Noviny Dunaj-Vltava NB + 05/14 alle/všichni 11/14 Start/Monat Start/měsíc Abkürzungen: JK Südböhmen, VY Vysočina, PK Pilsen, NÖ Niederösterreich, OÖ - Oberösterreich, NB - Niederbayern, OP - Oberpfalz, GST Geschäftsstelle Zkratky: JK Jihočeský kraj, VY Kraj Vysočina, PK Plzeňský kraj, NÖ Dolní Rakousko, OÖ Horní Rakousko, NB Dolní Bavorsko, OP Horní Falc, GST Kancelář Marketingjahresbericht Marketingová roční zpráva 2014

20 Europaregion Donau-Moldau Marketingjahresberich 2014 erstellt von der Geschäftsstelle der Europaregion Donau-Moldau Januar 2015, Linz, AT Evropský region Dunaj-Vltava Marketingová roční zpráva 2014 vypracovala Kancelář Evropského regionu Dunaj-Vltava Leden 2015, Linec, AT

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Drittes Treffen der Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) Third Meeting of the Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) 07. Mai 2015, Česke Velenice

Více

Marketingjahresbericht Marketingová ro ní zpráva

Marketingjahresbericht Marketingová ro ní zpráva Marketingjahresbericht Marketingová ro ní zpráva 2013 Einleitung Úvod Die Europaregion Donau-Moldau ist eine Arbeitsgemeinschaft von en aus drei Ländern und dient dem Erfahrungsaustausch, dem Know-How-Transfer,

Více

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic 01.11.2008 31.10.2011 Gebäude Budova Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee Älteste Teile aus dem 17. Jhd., Erweiterungen aus dem 19. Jhd. Das

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Konference Cestovní ruch a regionální rozvoj Jihočeská centrála cestovního ruchu a přeshraniční impulsní centrum Sdružení Růže

Konference Cestovní ruch a regionální rozvoj Jihočeská centrála cestovního ruchu a přeshraniční impulsní centrum Sdružení Růže Konference Cestovní ruch a regionální rozvoj Jihočeská centrála cestovního ruchu a přeshraniční impulsní centrum Sdružení Růže středa, 20. dubna 2005 Georg Steiner, ředitel Tourismusverband Ostbayern Turistický

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Vážené čtenářky! Vážení čtenáři!

Vážené čtenářky! Vážení čtenáři! RMOÖ Sondernewsletter Europaregion Donau- Moldau Wird diese E-Mail nicht korrekt dargestellt? Im Browser anzeigen Vážené čtenářky! Vážení čtenáři! Dolní Bavorsko je rozlohou druhým největším bavorským

Více

Touristisches Destinationsmanagement Bayerischer Wald Sumava. Turistický destinační management Bavorský les Šumava

Touristisches Destinationsmanagement Bayerischer Wald Sumava. Turistický destinační management Bavorský les Šumava Herzlich Willkommen zur Projekt Präsentation Srdečnĕ Vás vítáme na prezentaci projektu Touristisches Destinationsmanagement Bayerischer Wald Sumava Turistický destinační management Bavorský les Šumava

Více

Raum Arber Zimmer 213, 2. Stock. Místnost Arber č. 213, 2. poschodí

Raum Arber Zimmer 213, 2. Stock. Místnost Arber č. 213, 2. poschodí Raum Arber Zimmer 213, 2. Stock Místnost Arber č. 213, 2. poschodí Herzlich Willkommen zur Projekt Präsentation Srdecne Vás vítáme na prezentaci projektu Touristisches Destinationsmanagement Bayerischer

Více

1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku

1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku 1. Tam a zpět: Z Horního Rakouska do jižních Čech z jižních Čech do Horního Rakouska Řešení pro učitelky/učitele 1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku Linecká stezka a Freistadtská

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

VÝSTUPY ČINNOSTI ZNALOSTNÍ PLATFORMY MOBILITA, DOSTUPNOST A DOPRAVA EVROPSKÉHO REGIONU DUNAJ VLTAVA (SHHRNUTÍ)

VÝSTUPY ČINNOSTI ZNALOSTNÍ PLATFORMY MOBILITA, DOSTUPNOST A DOPRAVA EVROPSKÉHO REGIONU DUNAJ VLTAVA (SHHRNUTÍ) VÝSTUPY ČINNOSTI ZNALOSTNÍ PLATFORMY MOBILITA, DOSTUPNOST A DOPRAVA EVROPSKÉHO REGIONU DUNAJ VLTAVA (SHHRNUTÍ) ZP Mobilita, dostupnost a doprava ERDV je složena z expertů ze všech 7 partnerských regionů

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Evropský region Dunaj - Vltava PREZENTUJÍCÍ

Evropský region Dunaj - Vltava PREZENTUJÍCÍ Evropský region Dunaj - Vltava Evropský region Dunaj - Vltava je politicky ustanovené pracovní společenství sedmi regionů založené v červnu 2012 na bázi regionální kooperace podle vzoru Mezinárodní konference

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Možnosti financování česko-německé spolupráce předškolních zařízení Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Marktredwitz, 29. 11. 2008 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více

Memory Spiel der Europaregion Donau-Moldau

Memory Spiel der Europaregion Donau-Moldau Memory Spiel der Europaregion Donau-Moldau Das neue Memory Spiel für Erwachsene präsentiert in Bildern alle sieben Regionen der Europaregion Donau-Moldau. In einen zweiten, speziell für Kinder entworfenen

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Projekty EÚS Rakousko Česká Republika 2007-2013. Projekte ETZ Österreich Tschechische Republik 2007-2013. www.ccrjm.cz

Projekty EÚS Rakousko Česká Republika 2007-2013. Projekte ETZ Österreich Tschechische Republik 2007-2013. www.ccrjm.cz Projekty EÚS Rakousko Česká Republika 2007-2013 Projekte ETZ Österreich Tschechische Republik 2007-2013 www.ccrjm.cz Projekty 2006 2014/Projekte 2006-2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 V

Více

Deutsch-Tschechische Studien (BA) Regionalkompetenzen für die bayerisch-tschechische Grenzregion

Deutsch-Tschechische Studien (BA) Regionalkompetenzen für die bayerisch-tschechische Grenzregion (BA) Regionalkompetenzen für die bayerisch-tschechische Grenzregion Bohemicum Dr. Max Mustermann Regensburg-Passau Referat Kommunikation & Marketing Verwaltung Česko-německá studia Kompetence pro česko-bavorský

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

M00051 Krajská hospodářská komora kraje Vysočina CZ , , ,00

M00051 Krajská hospodářská komora kraje Vysočina CZ , , ,00 ERDF v OP1.1 Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi M00035 Jihočeská Silva Nortica CZ 133 450,00 7 850,00 157 000,00 Městské kulturní středisko Slavonice CZ 36 550,00 2 150,00 43 000,00

Více

Veranstaltungen. Oktober - Dezember Kalendář akcí říjen - prosinec 2017

Veranstaltungen. Oktober - Dezember Kalendář akcí říjen - prosinec 2017 Veranstaltungen Oktober - Dezember 2017 Kalendář akcí říjen - prosinec 2017 www.archaeocentrum.eu 04.10.2017, 10:00-16:00 Uhr 4. 10. 2017 10.00-16.00 h Workshops Metalle in der Menschheitsgeschichte und

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005

Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005 Strana 1 (celkem 11) Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005 1. Koordinace aktivit s regionálními aktéry cestovního ruchu v Jihočeském kraji 1.1. Pravidelná jednání

Více

Veřejný program 2011

Veřejný program 2011 Veřejný program 2011 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 Mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2011 27.11.10 31.01.11 Výstava

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské Museum mit J. J. Ryba und Böhmischer Weihnachtsmesse Denkmal mit Galerie und Dauerausstellung

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko Česká republika

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko Česká republika Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko Česká republika 2014-2020 OP ČR - Rakousko Obecné informace příjem žádostí zahájen

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Projekt č. 192 Projekt Nr. 192

Projekt č. 192 Projekt Nr. 192 Projekt č. 192 Projekt Nr. 192 Obsah Inhalt Partneři projektu Cíle projektu Koncept projektu 5 modulů Realizace Kontakty Dotazy Projektpartner Projektziele Konzept 5 Wahlmodule Realisation Kontakte Frage

Více

Juli - September 2017

Juli - September 2017 Veranstaltungen Juli - September 2017 Kalendář akcí červenec -září 2017 www.archaeocentrum.eu 14.07.2017, 08:00-17:00 Uhr 14. 7. 2017 8.00-17.00 h Them. Spaziergang Fotografie in der Archäologie, Pilsen

Více

Odborná konference k projektu Gemini Liberec

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Odborná konference k projektu Gemini 25.10.2016 Liberec Jméno přednášejícího: Jiří Zahradník Název příspěvku: Představení Kontaktního centra pro sasko-českou hospodářskou spolupráci Obchodní a průmyslové

Více

Pracovní workshop CYKLISTIKA v ském m kraji

Pracovní workshop CYKLISTIKA v ském m kraji Plzeňský kraj Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Pracovní workshop CYKLISTIKA v Plzeňsk ském m kraji OPERAČNÍ PROGRAM CÍL 3 - PŘEDSTAVENÍ VYBRANÝCH PROJEKTŮ ZIEL 3 PROGRAMM - VORSTELLUNG

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Zpráva za 1. čtvrtletí 2008

Zpráva za 1. čtvrtletí 2008 Zpráva za 1. čtvrtletí 2008 leden únor březen 2008 Tento projekt je podporován Evropskou unií z programu INTERREG III A. Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: 09674 92 48 77 Fax: 09674

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Muzeum prostor pro partnerství, prostor pro společnou historii a současnost

Muzeum prostor pro partnerství, prostor pro společnou historii a současnost , prostor pro společnou historii a současnost Projekt, prostor pro společnou historii a současnost Projekt je zaměřen na vytvoření prostoru pro spolupráci mezi Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo

Více

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN

Více

Činnost městačeský Krumlov v roce 2004

Činnost městačeský Krumlov v roce 2004 Činnost městačeský Krumlov v roce 2004 DATUM TYP AKCE LEDEN 2004 GO & Regiontour Brno - prezentace turistické nabídky Českého 8.1. - 11.1. Krumlova v rámci expozice Jihočeského kraje organizované Krajským

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet

Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet Přeshraniční management povodňových rizik v Povodí Labe Kristina Rieth Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

Die EUREGIO und das EUREGIO- Gastschuljahr EUREGIO a EUREGIO-hostitelský školní rok

Die EUREGIO und das EUREGIO- Gastschuljahr EUREGIO a EUREGIO-hostitelský školní rok EU - Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung Die EUREGIO und das EUREGIO- Gastschuljahr EUREGIO a EUREGIO-hostitelský školní rok EIN ERFOLGSPROJEKT ÜBER MEHRERE JAHRE UND GRENZEN HINWEG ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Marketing-Jahresbericht Marketingová ro ní zpráva

Marketing-Jahresbericht Marketingová ro ní zpráva Marketing-Jahresbericht Marketingová ro ní zpráva 2016 Aktivitäten der Europaregion Donau-Moldau (EDM) Aktivity v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) Geschmack der EDM Wir kochen gut Chut ERDV

Více

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Projekty Waldviertel registrační číslo žádosti EU-SB-15CZ10-018 Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Závody psích spřežení Mistrovství Evropy 2010 obec Reingers Musher s Club Long Hair Tails,

Více

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK 2016-2017 Zpracoval: Bc. Ilona Šnebergerová Bc. Filip Beránek 1 Obsah: 1. Úvod...3 2. Strategické cíle v oblasti cestovního ruchu...3 2.1. Zvýšení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Grenzüberschreitende Aktivregion/ Přeshraniční aktivní region Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Grenzüberschreitende Aktivregion/ Přeshraniční aktivní region Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Grenzüberschreitende Aktivregion/ Přeshraniční aktivní region Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (Region Českolipsko und Landkreis Görlitz) Projektvorstellung /Prezentace projektu Maja Daniel-Rublack Entwicklungsgesellschaft

Více

Regional Cooperation Management. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě

Regional Cooperation Management. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě Regional Cooperation Management Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě CZ AT CZ AT IMPRESSUM - LEAD PARTNER REGIONALMANAGEMENT NIEDERÖSTERREICH 3500 Krems, Drinkweldergasse 15 office@regionalmanagement-noe.at

Více

ÚVODNÍ JEDNÁNÍ KICK-OFF VERANSTALTUNG

ÚVODNÍ JEDNÁNÍ KICK-OFF VERANSTALTUNG ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH- SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN

Více

Die Zukunft von Streuobstwiesen im sächsisch-böhmischen Grenzraum Budoucnost smíšených ovocných luk v česko-saském pohraničí

Die Zukunft von Streuobstwiesen im sächsisch-böhmischen Grenzraum Budoucnost smíšených ovocných luk v česko-saském pohraničí Die Zukunft von Streuobstwiesen im sächsisch-böhmischen Grenzraum Budoucnost smíšených ovocných luk v česko-saském pohraničí Zweiter Workshop am 20. Oktober 2010 in Dresden druhý workshop 20. října 2010,

Více

!!! Přeshraniční destinační management v regionu mezi Dunajem a Vltavou!

!!! Přeshraniční destinační management v regionu mezi Dunajem a Vltavou! Přeshraniční destinační management v regionu mezi Dunajem a Vltavou Jitka Zikmundová, Eurotours International Kitzbühel AD CAMP Zlín středa 16.4.2014 1 I. Model přeshraničního destinačního managementu

Více

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 124

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 124 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 / Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Rahmenvertrag

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_126 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

MAGAZÍN DNES + TV LESER

MAGAZÍN DNES + TV LESER MAGAZÍN + LESER FORSCHUNG DER REICHWEITE DER MEDIEN Dia nationale Forschung der Reichweite der Medien in der Tschechischen in Auftrag gegeben von den in der Herausgeberunion und Assoziation der Kommunikationsagentur

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže

Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže áci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní mat... z 4 12.7.2016 20:40 Ústecký kraj - Oficiální web Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže

Více

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes 16.09.2015 Mangelhaftes Interesse an der Technik Auswirkungen auf die Industrie Im Jahr 2030 werden in der CZ über 420 000 qualifizierte

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

ZÁVĚREČNÉ JEDNÁNÍ / ABSCHLUSKONFERENZ

ZÁVĚREČNÉ JEDNÁNÍ / ABSCHLUSKONFERENZ ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH- SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_25 Předložkové vazby s přídavnými

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

2013 Operationelles Programm Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik

2013 Operationelles Programm Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 Operationelles Programm Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik 2007-2013

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus

Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus Pracovní schůzka - Arbeitstreffen Poysdorf, 25.11. 2013 Regionální akce pro veřejnost Regionale Veranstaltungen für Öffentlichkeit Moderne

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

KICK-OFF Prioritätsachse 1 Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation

KICK-OFF Prioritätsachse 1 Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation KICK-OFF 09.03.2016 Prioritätsachse 1 Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Investitionspriorität 1a/Investiční

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

MAGAZÍN DNES + TV LESER

MAGAZÍN DNES + TV LESER MAGAZÍN + LESER FORSCHUNG DER REICHWEITE DER MEDIEN Dia nationale Forschung der Reichweite der Medien in der Tschechischen in Auftrag gegeben von den in der Herausgeberunion und Assoziation der Kommunikationsagentur

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Karlovy Vary. Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Klatovy. Strakonice. Regen Prachatice. Freyung-Grafenau.

Karlovy Vary. Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Klatovy. Strakonice. Regen Prachatice. Freyung-Grafenau. Kronach Kulmbach Oberfranken Bayreuth Hof Wunsiedel i.fichtelgebirge Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Sokolov Cham Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Tachov Domažlice

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

GEHÄUSE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

GEHÄUSE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE GEHÄUSE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE Im Herzen Europas Geschichte 1990 1997 gegründet durch Herrn Schinko. Das Büro befand sich damals im Wohnhaus. Die aus mittlerweile 17 Mitarbeitern bestehender Firma Schinkoübersiedelt

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_19 Briefe schreiben Střední

Více

Bildungssystem in Deutschland

Bildungssystem in Deutschland Wir leben und sprechen Deutsch II Bildungssystem in Deutschland Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/10-20 Autor Mgr.

Více

BASIMET. Facharbeiterausbildungen Oberösterreich Südböhmen Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a Jižních Čechách

BASIMET. Facharbeiterausbildungen Oberösterreich Südböhmen Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a Jižních Čechách BASIMET Facharbeiterausbildungen Oberösterreich Südböhmen Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a Jižních Čechách Arbeitsplan 01.04.2009 31.03.2011 Folie 3 Partnerübersicht Lead-Partner

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Mein Klassenzimmer, meine Schulsachen Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny (v

Více