Název časopisu Číslo Strana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název časopisu Číslo Strana"

Transkript

1 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) p r o s i n e c OBSAH Název časopisu Číslo Strana Bauen mit Holz č. 10 / Building č. 36 / Building č. 37 / Building č. 38 / Building č. 40 / Building č. 41 / Building č. 43 / Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / Deutsches Ingenieur Blatt č. 10 / International Construction č. 10 / Engineering News Record č. 6 / Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 1

2 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Výtahy zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT ze zahraničních odborných stavebních časopisů a z časopisů příbuzných oborů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: název článku (příspěvku) překlad názvu do češtiny bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Výtahy ze zahraničních časopisů jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 2

3 Bauen mit Holz...č. 10 / 2014 Výrobní norma poprvé 2015 Produkt Norm erst 2015 Bauen mit Holz č. 10 / 2014, str. 6 V Německu se budou moci uplatnit dřevěné vrstvené výrobky z prken nebo jako trámy až na podzim roku 2015, kdy vstoupí v platnost harmonizovaná norma. Předtím se musí zveřejnit přehled B část 1 předpisů v normě DIN EN 14080:2013 a také příslušná norma pro používání DIN společně se vzorovými technickými ustanoveními. Po zveřejnění v Úředním listu Evropské unie pak bude možno označovat díly, vyrobené v souladu s normou, značkou CE. Již koncem roku 2014 bude zahájena informační kampaň o nové normě pro zájemce z řad výrobců a uživatelů. Krátké zprávy Kurz notiert Bauen mit Holz č. 10 / 2014, str. 9 a Podle spolkového statistického úřadu bylo v roce 2013 vydáno okolo stavebních povolení na výstavbu bytů, což bylo o 12,9 % více, než před rokem. To svědčí o ukončení období stagnace a počátku nové vlny rozvoje. 2. Mezinárodní veletrh a výstava BAU 2015 se bude konat ve dnech 19. až 24 února 2015 na výstavišti v Mnichově. Akce je určena celému sortimentu materiálů, výrobků a architektonických podkladů pro pozemní i inženýrské stavby. 3. Po začátku nového ročníku pro výuku řemesel není obsazeno více než tisíc míst pro nové zájemce. Koncem srpna 2014 bylo uzavřeno o 109 tisíc méně výukových smluv než v roce O vzdělání v oblasti řemesel není v Německu již delší dobu zájem. 4. Již 14. fórum o výstavbě vícepodlažních dřevostaveb Holzbauforum 2015 se bude konat 3. března 2015 v Berlíně. Je určeno investorům, architektům a schvalovacím orgánům; hlavními tématy fóra budou otázky spojené s ekonomikou dřevostaveb a s ochranou dřevostaveb proti ohni. Podle posledních průzkumů je zájem o tyto stavby mezi investory stále větší. Building...č. 36 / 2014 Z britské výstavby Sektor izolačních výrobků bude ztrácet pracovní síly Insulation sector braces itself for more job losses Building č. 36 / 2014, str. 10 Průmyslový sektor, vyrábějící izolační materiály a výrobky varuje před nutností propouštět pracovníky v důsledku snížení státní podpory pro zlepšování izolací domů, a tím i o snížení zájmu k nákupu těchto výrobků. Pokládá to za nedomyšlený postup, který může zmařit vládní plán na snižování spotřeby energie pro vytápění domů. Snížení podpory o 1 mld. liber uškodí domácnostem ročně zhoršením úhrad na energii o 50 liber. Vedle velké firmy Mark Group, která plánuje propustit čtvrtinu zaměstnanců z 2 500, jiný výrobce Superglas hodlá za těchto podmínek firmu prodat. Zástupce firmy Knauf nevidí cestu, jak dále pokračovat v plnění dlouhodobého vládního programu úspor energie. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 3

4 Mexický odraz Mexican také-off Building č. 36 / 2014, str. 10 Architekt Foster byl vybrán jako projektant nového letiště v hlavním městě Mexika Mexiko City. To má mít rozlohu m 2 a velmi moderní pojetí s halou, zastřešenou lehkou ocelovou mřížovou konstrukcí a s volně splývajícími obvodovými plášti. Projekt vytvoří z letiště stavbu, nejvíce odpovídající trvale udržitelnému souboru. Plánovací pravidla schválená pro bytů Planning rules see homes approved Building č. 36 / 2014, str. 14 Okolo bytů má být schváleno i přes nesouhlas místních správ, které celý program zanedbaly. Schválení povzbudí nové developery, aby se ucházeli o možnost výstavby těchto bytů. Místní správy neučinily dostatečné kroky k určení vhodných pozemků až v 72 % očekávaných případů, ač se měly zapojit do pětiletého programu výstavby bytů. Pouze menšina místních správ zpracovala podklady pro plánování místní výstavby bytů podle vládních pravidel, vláda se rozhodla i tak schválit původní programy výstavby. Ministr pro bytovou výstavbu zrušil vítězný návrh soutěže Housing minister slams Wolfson prize-wining plan Building č. 36 / 2014, str. 15 Lord Wolfson založil cenu pro nejlepší návrh na řešení výstavby zahradních měst s dotací 250 tisíc liber. Vítězný návrh konzultantské firmy Urbed byl nyní odmítnut ministrem pro bytovou výstavbu jako záležitost, vymykající se bytové politice vlády. Místo toho bude vláda jednat s městy, která mají zájem o výstavbu částí měst ve stylu zahradních obytných okrsků, a slibuje jím podporu. Návrh Urbedu počítal s přestavbou okolo 40 velkých měst a s výstavbou 150 tisíc nových bytů do 30 let jako s nejlepším způsobem rozvíjet tato velká města a zároveň chránit okolní přírodu. Zpét k přírodě Back to nature Building č. 36 / 2014, str. 15 Přeměna opuštěného areálu po průmyslové výrobě v jižní Itálii Saline Joniche na močálovou oblast plnou divoké zvěře získala cenu za Projekt trvale udržitelné výstavby 2014 v soutěži, organizované firmou Holcim. Jedná se o propojení několika vodních toků okolo zachovalých průmyslových objektů, spojující přírodu se stopami lidské činnosti. Ve Španělsku usídlená společnost Grupo Aranea získala cenu ve výši dolarů, a tím také automaticky postoupila do soutěže pro rok 2015, kde se střetne s vítězi soutěží v Severní a Jižní Americe, v Africe, na Středním východě a v Asii. Tenké ukončení klínu Thin end of the wedge Building č. 36 / 2014, str. 32 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 4

5 Další věžová stavba v Londýně Leadenhall Building lépe známá jako Cheesegrater (struhadlo na sýr) s výškou 225 m má dokončen obvodový plášť a další dokončovací práce se konají v interiéru. Do provozu má jít stavba v roce Jako předchozí výškové budovy Heron Tower (Pinnacle), Lĺoyd s Building a Willis Tower, porušuje i tato nová věž londýnské historické panoráma a zhoršuje tak pohledy na ceněnou stavební památku, katedrálu St. Paul. Dokončuje tak výčet opomenutí, která vznikla schválením výstavby těchto věží na tak exponovaném území (City). Ztrácí se tak velká část historického povědomí města, jako je třeba významný soubor Tower of London, jenž při pohledu od řeky zaniká. Linie londýnského panoramatu je již zcela zničena. Vyhlídky britských odborníků ve světě Biggest demand for UK consultants in the world Building č. 36 / 2014, str. 48 Časopis Building se dotázal čtyř zástupců velkých britských stavebních firem EC Harris, Aecom, Gleeds a Atkins - ve kterých zemích světa se v příštích letech mohou nejlépe uplatnit britští stavební odborníci. Odpovědi všech směřovaly do přibližně stejných oblastí, byl zmiňován především Střední východ, Katar, Saudská Arábie, Dubaj, následovaly země Dálného východu, Čína. Singapure, Hong-Kong; firma EC Harris získala několik kontraktů v Jižní Americe, v Brazílii, Chile a Peru a také ve Spojených státech New York, Chicago, Los Angeles. Ve všech odpovědích se promítá vědomí, že britští experti - stavaři, konzultanti jsou mezi nejlepšími na světě a nemají problémy se získáním zakázek, také díky všeobecné znalosti angličtiny. Všichni zdůrazňují nutnost dokonalého seznámení se s vnitřními problémy země (předpisy, finanční otázky, partnerství, sociální a politická situace), ve které se o práci ucházejí. Vzhledem k očekávanému růstu globálního stavebního růstu až o 70 % do roku 2025 na úroveň 15 bilionů liber, zejména v rychle se rozvíjejících zemích (např. Indonésie), jsou vyhlídky uplatnění Britů velmi dobré. Problém vápenců Limestones Building č. 36 / 2014, str. 51 Vápenec vápenný kámen je sloučenina, vytvářená v tvrdých vodách; působí značné problémy ve vodě, dodávané do vodovodních sítí a snižuje energetickou účinnost zařízení v domácnostech nebo v odvětvích průmyslu a občanských budovách. Tvrdost vody se měří podle koncentrace vápníku ve vodě v miligramech na jeden litr vody. Tvrdá voda má více než 150mg/l, měkká voda pak pod 50 mg/l. Okolo 60 % vody ve Velké Británii má vyšší tvrdost, nejvíce ve střední Anglii, včetně Londýna. Měkká voda je naopak v Jezerním distriktu a v části Skotska, kde se více využívá povrchová voda. Ke snížení tvrdosti vody se uplatňuje několik způsobů, např. přidávání uhličitanu sodného do vody (ionizace) je nevhodné pro pitnou vodu a může se uplatnit pouze pro průmyslovou vodu. Jiný způsob tvoří použití zinkových anod, vhodných pro pitnou vodu. Anoda působí jako prvek zabraňující tvorbě vápencových krystalů a proti jejich ukládání. Voda není měkká, a proto tento způsob chrání systém potrubí proti korozi. Anody se musí časem vyměňovat, jinak údržba odpadá. Building...č. 37 / 2014 Penzijní fond je připraven investovat do staveb Pension fund ready to invest in construction Building č. 37 / 2014, str. 10 První penzijní fond, který plánuje investovat do projektů výstavby je Pension Infrastructure Platforms (PIP), a to do dvou projektů v sociální sféře, pravděpodobně do škol a nemocnic. Celá akce se opozdila Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 5

6 v důsledku diskusí o návratnosti investic a rizik s tím spojených. Dalším činitelem odkladu bylo referendum ve Skotsku, které mohlo změnit původní plány na investiční účast fondu ve výstavbě. Nyní se očekává zrychlení příprav na vstup více fondů do investic v infrastruktuře. Vládní opozice uvažuje v případě vítězství v parlamentních volbách o změně myšlení v této oblasti ve prospěch vyššího zapojení různých majetných fondů do sektoru výstavby. Čínské Smart City odhaleno China s Smart City unveiled Building č. 37 / 2014, str. 10 V čínském městě Ning-bo byl představen územní plán Smart City (luxusní město) na m 2 (12 ha), který zahrne bytové domy a budovy pro maloobchod. Plán je jedním ze schémat, které uplatňuje v Hong- Kongu usídlená společnost Gao Investment. Město Ning-bo je přístav jižně od Šanghaje a má ve svém středu muzeum architekta Wang Shu, nositele Pritzkeho ceny za architekturu. Vláda schválila projekt na super kanalizaci Government gives go-ahead of Thames super - sewer Building č. 37 / 2014, str. 12 Projekt, který by účinně likvidoval obrovské množství odpadních vod a splašků z města Londýna, byl schválen vládou. Miliony tun odpadu odchází neošetřeno z města do povodí řeky Temže a okolního území, zaplavovaného pravidelně přílivem z moře. Výstavba 25 km dlouhého tunelu ze západní části města do východní přečerpací stanice Abbey Mills s kapacitou 1, m 3 bude zahájena v roce 2016 a dokončena v roce Do roku 2015 budou z 18 předběžně vytipovaných vybrány stavební firmy, které projekt postaví za 2,25 mld. liber. Navíc bude vybudována účinná zábrana proti povodním v ústí řeky Temže za 485 mil. liber. Zájem architektů o soutěž na dostavbu Olympijského parku Architects clamour for Olympic park cultural quarter comeptition Building č. 37 / 2014, str. 13 O dostavbu v Olympijském parku, nesoucího jméno královny Alžběty, projevilo zájem téměř architektonických firem z celého světa. Při takovém zájmu se očekává vysoká kvalita navrhovaných projektů, které budou směrovány do výstavby kulturních zařízení. V parku se již pracuje na některých rekonstrukčních projektech, např. na přeměně bývalého tiskového rozhlasového střediska, známého jako icity na specializované datové centrum za účasti sportovních a univerzitních seskupení. Šéf výstavby jaderných elektráren hlásí nedostatek odborníků Nuclear boss concerned at lack of skilled workwrs Building č. 37 / 2014, str. 14 Jeden z vedoucích developerů výstavby tří jaderných elektráren řekl, že stavební firmy na této výstavbě musí zajistit inženýry z ciziny, neboť v zemi tito odborníci chybí. Velká Británie plánuje výstavbu nejméně šesti jaderných jednotek v příštím období, avšak čelí problému nedostatku kvalifikovaného personálu. Sílí volání po rychlém řešení tohoto nedostatku na poli výuky. Výstavba jaderné elektrárny v Hinkley odčerpala všechny inženýrské kapacity, které přešly k její výstavbě. Zpomalení přípravy výstavby v dalších případech by mohlo vést také k zvyšování cen realizace. Řešení tohoto problému si vyžaduje neodkladné jednání na nejvyšší úrovni. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 6

7 Ročník 2014 The class of 2014 Building č. 37 / 2014, str. 26 Každý vedoucí pracovník stavebních firem na dotaz, co pokládá za největší problém ve svém podniku, jednoznačně odpoví: pracovní síly. V letech recese opustilo sektor stavebnictví přes pracovníků pro nedostatek práce, což nyní při opětovném oživení na stavebním trhu znamená značný problém, čím tento odchod nahradit, kým a jak rychle. Nyní se potřeba nových pracovních sil podle sledovaných údajů odhaduje na osob v následujících pěti letech, což znamená každý rok přírůstek 35 tisíc pracovníků. Úkol dosáhnout tohoto přírůstku vyžaduje mimořádná opatření. Časopis Building již několikrát upozornil po diskusi s vedoucími pracovníky stavebních firem, že odklad řešení nedostatku odborných sil je stále větším rizikem pro splnění všech plánovaných úkolů výstavby, z nichž za nejdůležitější je nutno pokládat výstavbu infrastruktury. Uspořádal proto anketu mezi mladými, kteří do stavebnictví nastoupili, na jejich profesní zájmy a perspektivy. Všude se setkal s nadšením pro práci v oboru, s přesvědčením, že si každý dobře vybral a že ve stavebnictví spatřuje celoživotní zaměstnání s možností velmi dobrého dalšího osobního rozvoje. Anketa poslouží jako ukázka kladného přístupu k řešení problematiky a v zájmu náborové politiky stavebních firem mezi mladými. Building...č. 38 / 2014 Práce na jaderné elektrárně v Hinkley začnou v prosinci 2014 Work on Hinkley nuclear plant could start in december Building č. 38 / 2014, str. 9 Stavební práce na jaderné elektrárně v Hinkley mají být zahájeny v prosinci 2014, jak sdělil zástupce developera Electricité de France EdF. Evropská komise vyjádřila souhlas s dohodou mezi developerem a britskou vládou o financování stavby. Developeru EdF bude vypláceno 92,60 liber za 1 MWh dodané energie po dobu 35 let, což je zhruba dvojnásobek současné ceny za elektřinu. Evropská komise však přesto napadla toto dojednání, které může ohrozit budoucnost jaderné energetiky jako takové. K případu jaderné elektrárny v Hinkley se budou různí odborníci ještě mnohokrát vracet. Ruská věž roste Russian tower rises Building č. 38 / 2014, str. 10 V ruském Sankt Petěrburgu bude postavena věžová stavba s 86 podlažími a názvem Lakta Center, financovaná ropnou společností Gazprom, jenž je také předmětem sankcí Evropské Unie. Dodavatelem stavby je německý Siemens. Britské firmy v Rusku nyní čelí potížím a nejistotě v práci, což vyplývá ze sankcí proti Rusku ze strany Evropské Unie. Heathrow požaduje nižší ceny Heathrow wants lower costs Building č. 38 / 2014, str. 10 Letiště Heathrow požaduje na čtyřech firmách, které pracují na výstavbě letiště, o 15 % nižší ceny za provedené práce Mělo by se to uskutečnit v pětiletém období Je to důsledek nové strategie vedení letiště Heathrow, které se orientuje na smlouvy s dlouhodobou platností, což má být pro dodavatelské firmy zajímavější. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 7

8 Miliband požaduje zelený růst pro ekonomii Miliband wants green growth for economy Bulding č. 38 / 2014, str. 12 Na konferenci opoziční Labour party požadoval její lídr Miliband tvorbu desetiletého plánu rozvoje, v němž by byly zahrnuty požadavky na zelené průmyslové obory jako důležitou část plánu rozvoje s tvorbou 1 milionu nových pracovních míst. Mimo toho také požadoval zpoplatnění domů nad dva miliony jejich hodnoty. Další požadavky opakovaly nárok na snižování emisí skleníkových plynů, na úspornost energetické spotřeby včetně opatření, vedoucích ve stavební sféře ke zvýšení izolací domů. Těch má být provedeno pro 5 milionů bytů. V oblasti výuky nových odborníků je nutno hledat všechny dostupné cesty k získání těchto pracovních sil, v bytové výstavbě uváděl počet 200 tisíc bytů v roce 2020 s možností vlastní přímé fyzické účasti zájemců o nový byt. Konferencí Labour party byl zahájen počátek volební agitace pro volby v roce Británie je zajímavější pro investory do infrastruktury UK more attractive to infrastructure investors Building č. 38 / 2014, str. 14 Nizozemský konzultant Global Infrastructure Investment Index řadí Velkou Británii mezi deset nejzajímavějších zemí pro investory v infrastruktuře ze 41 šetřených zemí. Na čele hodnocení jsou Singapur a Katar, Kanada je čtvrtá, Švédsko a Norsko páté a šesté, Spojené státy osmé. Do hodnocení byly zařazeny ukazatele, jako je snadnost uzavírání smluv, výše daní a poplatků, vládní politika, kvalita již existující infrastruktury, úvěrová politika. Británie se tak poprvé dostala mezi deset nejlepších, musí však dále zlepšovat všechna uvedená kritéria, neboť tlak hůře postavených zemí bude narůstat. Zejména je nutno zaměřit se na dlouhodobé plánování na ústřední úrovni a na kvalitní předpisovou základnu pro tento rozvoj. Průlom nového stylu Breaking new ground Building č. 38 / 2014, str. 42 Všechny anglické kluby, hrdé na své fotbalové stadiony, se musí sklonit před novým pojetím výstavby stadionu, který byl postaven v Singapuru. Jde integrální sportovní stánek, který umožňuje konat velké zápasy v mnoha sportech v kopané, atletice, ragby, kriketu a dalších. Hlediště pro sedících diváků dává tomuto stánku mimořádný význam také proto, že se jedná o světově největší sportovní soubor, postavený způsobem financování PPP (společné prostředky veřejné a soukromé). Zastavěná plocha celého areálu je 35 ha, plochy pro odpočinek a stadion jsou jeho součástí. Konstrukce stadionu je ocelová na ploše m 2 s největším rozponem na světě 310 m s vnitřní výškou 83 m, což je o 50 % více než má londýnská stavba Millennium Dome. Třetina zastřešení je posuvná s ohledem na různé počasí, které je ve městě během roku. Stadion spotřebuje jen šestinu spotřeby energie běžného stadionu této velikosti. Mohl by být příkladem pro stadion v Kataru, kde se bude konat Světový pohár v kopané v roce 2022 a kde jsou klimatické podmínky (velká vedra) srovnatelné, neboť má promyšlený chladicí systém s účinnou pomocí otvíravé střechy s tvorbou zvýšeného průchodu vzduchu. Domy se zvláštní péčí Extra care housing Building č. 38 / 2014, str. 50 a 51 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 8

9 V Británii obývají lidé starší 65 let celou třetinu všech bytů. To neznamená, že ve středu zájmu není výstavba bytů zcela vhodných pouze pro staré občany, neboť postupem doby se zhoršují zdravotní podmínky starých lidí, také rodinné poměry se mění a lidé se stávají závislejšími na pomoci druhých. Výstavba domů s pečovatelskou službou si vyžaduje velmi dobře zpracované projekty, které by odpovídaly potřebám svých obyvatel, zajistily jejich jistou nezávislost a naopak blízkou pomoc, možnost vzájemného styku se sousedy, rodinou a okolím. Byty v těchto domech musí rezonovat se zdravotním stavem obyvatel, musí umět zachovávat návyky těch, kteří si je přinesli z minulého prostředí (teplota a pohoda, komfort osvětlení a větrání, prostorové uspořádání apod.). Důležitý je vztah bytu k vnějšímu okolí, dostatek zeleně, snadný přístup pro hůře chodicí osoby, výška domů nepřesahující výšku okolních stromů, vnější prostory, přizpůsobené k posezení a ke kontaktu s ostatními spolubydlícími, možnost malých nákupů a případně i posezení nad kávou nebo zákusky. Snahou projektu musí být co nejvíce zpříjemnit pobyt v takových domech, kde ovšem nesmí chybět ani zařízení pro zdravotní péči, úklid a trvalý styk s vedením celého areálu. Building...č. 40 / 2014 Vesnice v Kazachstánu A village in Kazakhstan Building č. 40 / 2014, str. 15 Britská architektonická kancelář AHR získala zakázku na projekt první etapy velkého územního celku v Astaně, hlavním městě Kazachstánu. Pod názvem Expo Village bude za 370 mil. liber postaven komplex 15 budov, zahrnující úřadovny, byty, hotely a dětskou školku, který bude sloužit jako modelový soubor, působící jako bariéra proti velkým větrům a okolnímu vlhkému prostředí. Co do kvality bude soubor mít označení jako trvale udržitelná výstavba, projekt jednoho z věžových domů má podle standardu LEED zlatou medaili, další dva pak stříbrnou. Building...č. 41 / 2014 Na popravišti Beyond the killing fields Building č. 41 / 2014, str. 15 V kambodžském hlavním městě Phnom Phenu bude postaven důstojný objekt v místě, kde se v minulosti prováděla genocida. Objekt bude sloužit jako památník a výzkumný ústav pro studium genocidy. Projekt připravila arch. Zaha Hadid jako součást výchovného záměru, stavebně jde o pět oddělených dřevěných staveb se společným přízemím. Vedle výzkumnáho ústavu bude soubor zahrnovat také knihovnu se sbírkou materiálních památek na tehdejší vyhlazovací politiku vlády Rudých Khmerů, tehdy nejstrašnější v jihozápadní Asii. Building...č. 43 / 2014 Hrozná architektura Horrific architecture Building č. 43 / 2014, str. 32 Časopis Building opět po nějaké době uveřejnil hodnocení několika staveb, jejichž architektura vyvolává značné rozpaky svým pojetím nebo i tím, čím působí na lidi, kteří s nimi přicházejí do styku. Je to zřejmě nikoliv náhodou, že převážná většina staveb, takto označených, se staví mimo Evropu nebo Severní Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 9

10 Ameriku. Některé asijské státy ve snaze zalíbit se návštěvníkům, vynakládají značné prostředky na extravagantní projekty, kterými chtějí získat jakýsi punc světovosti. V čínském městě Sanya City byl v roce 2013 zprovozněn soubor pěti věžových staveb, jejichž tvar vyvolává jisté erotické reminiscence a řadí se k těm, které se v minulosti postavily ve světě, mimo jiné také v Evropě. Není námitek, aby budovy vypadaly sexy, avšak ne naturalisticky uzavírá časopis. Bankovní miliardář z Ruska Vasilij Kljukin se zhlédl v dubajském hotelu plachetnice a navrhl obdobu pěti výškových staveb v podobném stylu na společném soklu pro nemocniční zařízení v Tunisku. Soubor bude dokončen v roce 2016 v Tunisia Economic City. Bude to první nemocnice na světě ve tvaru plachetnice. V čínském městě Wuchsi se dokončila stavba muzea Wanda Cultural City, která představuje ležatý válec o průměru 50 m, vybavený mimo jiné také nočním osvětlením pro zvýšení dojmu na diváka. Tři podlaží a m 2 neefektivního vnitřku může mít podobnou budoucnost, jako stavba v anglickém Sheffieldu Nationa V Severní Koreji je hotel ve tvaru do špičky se sbíhající věže se 105 podlažími, dokončený po dvaceti sedmi letech od zahájení výstavby a poté co byl před dvěma roky dokončen vnějšek stavby, zůstává s viditelnými vadami neotevřen. V nejdůležitějším poutním místě islámu Mekka byla vybudována vysoká věž s hodinami, připomínající londýnský Big Ben, která nyní je již obklopena množstvím hotelových staveb, svědčících o přítomném ekonomickém boomu, jenž vyvolává přirovnání k rychle se rodícím městům v Americe (Manhattan). V indickém městě Hajdarabádu byla postavena budova o pěti podlažích ve tvaru velké ryby. Ač vypadá dobrácky, časopis se domnívá, že všude jinde by takovou stavbu nemohla vládní místa schválit. Již dříve zde bylo postaveno planetárium ve tvaru sluneční soustavy a kulturní centrum ve tvaru kytary. U čínské Univerzity Technologické Architektury ve městě Hainan byl postaven pavilon ve tvaru kontrabasu a vedle jiný ve tvaru pootevřeného piana. O provozu není nic známo, objekty jsou předmětem pozornosti návštěvníků města. Časopis Building závěrem kritizuje také snahu postavit v Číně obdobu starých ulic z Londýna (Tudor street za 500 mil. liber) a prý je ve výstavbě replika ulice Wall Street z New Yorku a snad i replika Titaniku. Deutsches Ingenieur Blatt...č. 9 / 2014 Inteligentní kontrola vakuové sítě Intelligente Überwachung im Vakuumnetz Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 12 Na novém souboru staveb sídlišti v Hamburku o rozloze 35 ha bylo postaveno 771 bytů pro obyvatel. Zvláštnosti této výstavby je oddělení tří různých druhů odpadních vod od sebe a jejich následné zhodnocení. Dešťová voda se odvádí do povrchové nádrže v nově zřízeném parku. Šedá odpadní voda (z kuchyně a koupelny) se shromažďuje v zásobníku, přečisťuje se a znovu používá. Černá voda z toalet se uplatňuje zcela novým způsobem. Toalety jsou opatřeny vakuovým (podtlakovým) splachovacím zařízením, které na rozdíl od běžných splachovadel (okolo 4 6 litrů na jedno použití) potřebuje pouze 0,8 až 1,2 litry. Nevýhodou je větší spotřeba energie ve vakuové stanici a vyšší hlučnost na toaletách. Na druhé straně jde o v Evropě největší sídlení útvar, který si sám vyrábí z této vody jak elektrický proud, tak i teplo. Černá voda se soustřeďuje v zařízeních na výrobu bioplynu a jeho přeměnu na elektrickou energii a teplo. Důležitou součástí systému je kontrolní činnost v celé vakuové síti. Inteligentní kontrola spočívá v tom, že se pro každých šest bytů / jeden dům zřizuje spínač na měření tlaku se signálním zařízením v případě poruchy. Data od spínačů se soustřeďují v centrále. Podrobný popis systému je v článku dobře a srozumitelně podán. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/

11 Spíš důmyslný než hypermoderní Eher clever als smart Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 24 Ve světě se ujala myšlenka vytvářet Smart City jako další etapu rozvoje měst zejména větších. V pozadí stojí snížení průmyslové výroby ve městech, jejich stárnutí a obtížné udržování, stárnutí obyvatel, masová imigrace z rozvojových zemí a v případě Německa také odklon od jaderné energetiky. Jedním z pokusů představit Smart City alespoň částečně se zrodil v Kolíně nad Rýnem ve čtvrti Nippes. Byla vybudována Klimastrasse se stanicemi pro elektromobily, s nízko energetickým osvětlením, s energeticky úspornými fasádami domů, byly osazeny měřiče spotřeby energie v okrskové radnici, V cizině se dává za vzor hlavně město Masdar ve Spojených arabských emirátech. Město je bez automobilového provozu, je zásobováno energiemi z obnovitelných zdrojů, zásobování vodou zajišťuje solární zařízení pro odsolování, městem procházejí koridory čerstvého vzduchu, hromadná doprava probíhá v podzemí, městský parter je pouze pro pěší nebo cyklisty. Dílčí opatření lze nalézt i ve Spojených státech v Chicagu, kde zcela nahradili fosilní paliva obnovitelnými zdroji v zájmu snížení emisí CO 2. Ve všech rozvinutých zemích se vedou diskuse, co patří do pojmu Smart City a zda by nebylo lépe zavést pojem Post carbon era jako komplexní soubor dnes již známých opatření pro zlepšení všech faktorů, ovlivňujících život měst a navíc různých nových technologií, zvyšujících kvalitu měst. Bylo by pak možné mluvit o éře Důmyslně rozvinutého města (Clever City). Vysoká podpora novému konceptu Hohe Förderung für neues Konzept Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 30 Vysoká škola TU Ilmenau získá na svoji činnost do roku 2018 státní podporu 2,7 mil. Euro od ministerstva pro vzdělání a výzkum. Její projektový návrh BASICplus získal ocenění v rámci soutěže na řešení dalšího vzdělávání stavebních odborníků. Cílem bylo propojit lépe praktickou činnost uchazečů s možností získání nových znalostí na vysoké úrovni doplňujícím studiem. Týkalo by se to nejen držitelů titulů Bakalář nebo Magistr, nýbrž i těch, kteří mají jen odbornou střední školu s maturitou nebo bez ní. Tento nový koncept výuky je tedy vícevrstvý, a proto byl na TU Ilmenau založen ústav na shromažďování, třídění a hodnocení všech přihlášek. Do roku 2016 bude nový koncept ověřován a poté uveden v život. Projektová výzva: Nový podpůrný program Projektaufruf: Neues Förderprogramm Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 30 Spolkové ministerstvo stavebnictví má nový program, týkající se investic pro národní projekty výstavby měst. Výše podpory programu činí 50 mil. Euro a bude přiznána projektům značného stavebního významu nebo experimentům na tomto poli. Obnos doplňuje již plánované prostředky ve výši 650 mil. Euro na celkových 700 mil. Euro. Očekává se, že budou předloženy návrhy v oblasti památkové péče a kulturních staveb a návrhy pro zeleň ve městech a pro energetická opatření. Počátkem roku 2015 bude výsledek akce zveřejněn. Poptávka po inženýrech je nadále velká Nachfrage nach Ingenieure weiter groß Deutschees Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 31 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/

12 Nedostatek inženýrů je stále citelný, jak ukázal průzkum odborného místa Hays-Engineering. Nejvíce jsou žádáni výzkumní pracovníci, tvůrci software programů, konstruktéři a projektanti pro prováděcí projekty. Stejná situace je také v automobilovém průmyslu a ve sféře technických předmětů pro lékařství. Digitální agenda Digitale Agenda Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 31 Spolková vláda předložila počátkem podzimu 2014 návrh Digitální agendy pro léta , postavený na třech cílech: 1. Silnější rozkrytí investičního potenciálu země pro další rozvoj a zaměstnanost. 2. Podpora výstavby plošné sítě rychlostních tratí a zlepšení digitálního přístupu pro všechny generace. 3. Zlepšení bezpečnosti a ochrany IT- systémů a služeb v zájmu zabezpečení cílů Digitální agendy. Těmi jsou: digitální infrastruktura, hospodářství a práce, inovativní stát, zavedení digitálního světa do společnosti, vzdělání, kultury, vědy a do médií, dát digitálním opatřením evropský a mezinárodní rozměr. Spolek pro placené bydlení a stavění Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 31 Spolková inženýrská komora se aktivně připojila k činnosti Spolku pro placené bydlení a stavění a na výzvu ministryně pro bydlení se vyjádřila k pěti zásadním otázkám, které vyplynuly z diskuse o dalším postupu v řešení daných problémů. Jsou to: 1. Posílení výstavby bytů a oživení sociálního bydlení 2. Placené nájmy a sociální pojištění bytů 3. Energetická efektivnost a ochrana ovzduší ve fondu budov /čtvrti 4. Demografický rozvoj a bydlení starých 5. Trvale udržitelné a nákladově příznivé projektování a stavění Od října 2014 pracují ustavené skupiny na jednotlivých tématech a počátkem roku 2015 bude zpracován konečný Spolkem pro placené bydlení a stavění schválený materiál. Praktikování saudského inženýrského dorostu Praktika saudischer Nachwuchs-Ingenieure Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 35 Od června 2014 pracovalo jedenáct saudských mladých inženýrů v inženýrských a architektonických kancelářích ve spolkové zemi Bádensko-Württenbersko. Bakaláři z King Saud University jsou první, kteří přijeli do Německa za tímto účelem. Mezi zemskou inženýrskou komorou a saudským partnerem Saudi Council of Engineers byla podepsána dohoda, že mladí inženýři budou hospitalizovat při projektování bytové výstavby a infrastruktury v celém dohodnutém rozsahu. Zájem německé strany o tuto hospitalizaci vyplývá ze snahy zviditelnit v zemích Středního východu úroveň německého stavitelství a architektury, a tím posílit i možnosti hospodářské účasti německých inženýrů na tamní výstavbě. Odhad zvýšení účasti německých inženýrů v Saudské Arábii je zatím asi o 60 %. Jedná se o jediný takový případ dohody z německé strany. Ta nabídla saudským bakalářům možnost dokončit studia do úrovně master na německé vysoké škole. Konference o inženýrském právu a znalcích Ingenieurrechts - und Sachverständigentag Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 35 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/

13 V říjnu 2014 se konala v Hannoveru Dolní Sasko konference k právním otázkám inženýrství a znalců. Projednané okruhy problémů zahrnovaly diskusi o současném stavu právních předpisů, o autorském právu inženýra a jeho ochraně, o nových informačních mediích pro práci v inženýrských kancelářích, o komplexním pohledu na činnost znalců a jejich odpovědnost. Zesítěné bezpečnostní systémy Vernetzte Sicherheitssysteme Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 48 Pryč jsou časy, kdy se projektovaly a stavěly jednoúčelové stavby s jasnými požadavky na použitelnost, na tvary, na vnitřní vybavení, na bezpečnostní opatření a případně na nové technické a technologické modernější prvky. V současné době se do jednoho velkého objektu slučují provozy, které se značně navzájem liší (v projektu stadionu se požadují hotelové provozy, někde i administrativní a bytové prostory a další požadavky), a tím značně vzrůstá nutnost volit různá bezpečnostní opatření (ochrana proti ohni, vloupání, vandalismu, atd.), která by zahrnula ochranu všech daných provozních celků jako synergické řešení. Tato rozličnost vyvolala potřebu sjednotit pro jednotlivé druhy staveb systémy, které by obsahovaly všechny potřebné náležitosti ochrany, byly v souladu s předpisy a tržně dostupné (pružné dodávky, jejich stejné parametry, kvalita a cena, případně jako modulové soustavy) a podřízené požadavkům jednotného ovládání z centra v tak velkém objektu. Toto centrum, vybavené potřebnými přístroji pro komunikaci, sledování provozů, poplašným zařízením a jinými prvky by řídilo zesítěné systémy v objektech pomocí IT- techniky. Současná strategie úspor energie, snižování emisí a důraz na trvanlivost bezproblémového provozu proto vyzývá k integraci standardizovaných komponentů výstavby, k vydávání jednotných pravidel cestou předpisů, závazných jak pro uplatnění integračních postupů při výstavbě, tak také v materiálně-technické základně pro tuto výstavbu. Pouze za tohoto předpokladu lze dosáhnou cíle, zaměřeného na zvýšení kvality bezpečnosti ve sdružených multifunkčních objektech za ceny, které jsou rozumné, obhajitelné a zcela pokrývají požadovanou kvalitu stavby. Snímky ze vzduchu pomocí termografie z dronů Luftaufnahmen mit Thermografie-Drohnen Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 60 Termografie se stala velmi potřebným nástrojem ve stavebních oborech tím, že uplatnění nových lehkých vznášedel dronů zcela umožnilo pořizovat snímky staveb shora infra kamerami, umístěnými na těchto dronech. To je vítané zejména u rozsáhlejších stavebních konstrukcí, kde jiný přístup zdola je velmi nehospodárný, neucelený a časově náročný. Příkladem mohou být větší fotovoltaické celky, jež je třeba kontrolovat jednou ročně. Drony řízené ze země mohou létat do výšky 150 m, což je pro převážnou většinu staveb vyhovující. Jsou vybaveny termokamerou s elektrickým pohonem a s vysokým infračerveným rozlišením, u průzkumu fasád vyšších staveb je kamera diskrétní, neboť sklo je pro kameru neprůhledné. Pořízené snímky jsou na zem z kamery přenášeny na video. Celý soubor, dodávaný výrobcem, zahrnuje standardní a širokoúhlý objektiv a teleobjektiv, čímž pokryje celou škálu požadavků na pořizování snímků. Před používáním dronu je nutné třídenní školení o všech technikách, spojených s dronem. Deutsches Ingenieur Blatt...č. 10 / 2014 Otevřený dopis konzultačním inženýrům Offener Brief zum Beratenden Ingenieur Deutsches Ingenieur Blatt č. 10 / 2014, str. 10 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/

14 Dipl.-Ing Hans U. Kammeyer se jako konzultační inženýr a také jako prezident Spolkové inženýrské komory vyjádřil k povolání konzultačního inženýra, které se považuje za svobodné, samostatné, nezávislé a s vlastní zodpovědností. Zdůrazňuje v něm, že každý takový odborník musí být členem některé zemské inženýrské komory, neboť jen tak lze zajistit ochranu jeho profese obdobně tak, jak to mají architekti, lékaři nebo právníci, včetně případného dalšího vzdělání a přezkušování kvalifikace. Komory vykonávají ještě řadu dalších funkcí, např. v oblasti veřejných zakázek, uznávání zahraničních diplomů, v pojištění profese. Otázky, spojené s výkonem konzultanta a případnými nesrovnalostmi může řešit nebo účinné napomáhat k řešení jedině komora spolu se Svazem konzultačních inženýrů, neboť má ze zákona k tomu oprávnění. Optimalizace projektu Shard v Londýně Optimisierung des Designs von The Shard in London Deutsches Ingenieur Blatt č. 10 / 2014, příl. Bauplaner str. 3 Na jižním břehu řeky Temže byl postaven věžový objekt The Shard, jehož fasádu tvoří mnoho skleněných částí, vytvářejících po výšce se zužující pyramidu. Stavba má 95 podlaží a je nejvyšší v západní Evropě. Nosná konstrukce má několik zvláštností. Byly v široké míře použity recyklované materiály, stavba získala od BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesing Method) certifikát se známkou výborný. Konstrukce byla navržena pomocí Bentley RAM Software pro ocel, zatížení konstrukce bylo sníženo ze 200 kg/m 2 na jen 100 kg/ m 2. Výška stavby je 310 m, obsahuje kanceláře, mezinárodní restauraci, hotel Shangri-La, luxusní byty a vyhlídkovou terasu. Článek obsahuje podrobné popisy jednotlivých konstrukčních částí. Stavba představuje pokrokové řešení tohoto druhu budov a ocenění včetně certifikátu je zasloužené a inspirující pro jiné obdobné realizace. International Construction...č. 10 / 2014 Zvýšení půjček Loan boost International Construction č. 10 / 2014, str. 7 V průběhu roku 2014 poskytla Evropská investiční banka (EIB) půjčky v celkové výši 2,2 mld. Euro na projekty infrastruktury pro země Evropské unie. Je to součást strategie, která pomáhá středním a malým firmám prosadit se na stavebních trzích. Vedle toho poskytla EIB půjčky z titulu podpory výzkumu a rozvoje, mezi nimi Německu 500 mil. Euro na zlepšení spotřeby paliv, snižování emisí uhlíku a pro vyšší efektivnost vozidel. Pro Českou republiku uvolnila EIB 475 mil. Euro jako půjčku pro zkvalitnění řady rozvojových programů. Obavy z emisí Emissions fears International Constructin č. 10 / 2014, str. 8 Alliance of Energy-Intensive Industries Europe požaduje na vedení Evropské unie, aby dala průmyslu jasná stanoviska pro zabezpečení úkolů v souvislosti se snižováním emisí a změnou klimatu pro rok Aliance varuje, že opomenutí ve vydání jasného stanoviska může způsobit velké problémy v cenách energií pro spotřebitele v celé Evropě. Současná opatření budou ukončena po roce 2021 a průmysl se nemůže dostat do nejisté situace, co bude dál. V otevřeném dopise státům Evropy aliance průmyslových oborů uvádí, že v jejich firmách jsou přímo zaměstnány 4 miliony pracovníků a dalších 30 milionů v souvisejících dodavatelských řetězcích. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/

15 Výstavní cyklus Exhibition cycle International Construction č. 10 / 2014, str. 8 Společnost Bauma ConExpo Africa construction exhibition dohodla, že mezinárodní stavební veletrh Bauma, zaměřený na stavební stroje, se bude konat v Jihoafrické republice, ve městě Johannesburg v tříletém cyklu. Pro pořádání prvního veletrhu bude udělena výjimka, od minulé akce v roce 2013 bude další v roce 2015, potom v roce 2018 atd. Všichni účastníci setkání, které rozhodlo o tříletém cyklu, schválili tuto dohodu, neboť umožňuje firmám dobře se ve svých výrobních programech připravit na příští prezentace. K dispozici budou mít areál s 50 tisíc m 2 v halách a 60 tisíc m 2 venkovních ploch. Veletrh Bauma se tak stává největší akcí tohoto druhu v Africe s jasnou koncepcí budoucích pořádání. Oznámení o konání Fóra k vybavenosti stavebnictví Equipment event announced International Construction č. 10 / 2014, str. 8 Mezinárodní fórum pro vybavenost stavebnictví (ICEF) se bude konat v Amsterdamu v roce 2015 ve dnech listopadu. Bude určeno pro prodávající i kupující vybavení pro stavební firmy. Po úspěchu fóra v roce 2013 se rozšiřuje okruh účastníků o sponzory a akcionáře. Celkový obrat vybavenosti ve světovém stavebnictví činí 300 mld. dolarů a bude projednávána celá řada problémů, s touto sumou související. Půjde o strategie výroby a odbytu, o problémy údržby, o technologické trendy v jednotlivých položkách vybavenosti, nástroje řízení a kontroly kvality, finanční strategie a o plnění úkolů, které před účastníky staví současná situace v energetice, ve změně klimatu, v problematice emisí ze strojů a se zřetelem na současný celosvětový vývoj. Investice rostou Investment growth International Construction č. 10 / 2014, str. 10 Střední východ je středem neustálé pozornosti všech, kteří se zabývají investiční politikou ve světě, možnostmi vyvážení stavebních kapacit a výrobků do ciziny a na druhé straně i tím, jak se mění nebo naopak udržují podmínky pro zájemce, kteří se o stavební trhy v zemích Středního východu vážně zajímají. Politická stabilita je v této oblasti nyní nestejná, avšak celkově se stavební aktivita zvýšila z roku na rok o + 4,5 %. Nejlepší výsledky vykazuje Katar s přírůstkem + 7,1 %, následuje Saudská Arábie s + 6,0 % ovšem ve dvojnásobném objemu oproti Kataru. Zde je kladným jevem orientace na infrastrukturu, z akcí vyniká stavba metra v Rijádu za 22,5 mld. dolarů. Katar se připravuje na pořádání Světového poháru v kopané 2022, výstavba sportovních zařízení zabírá převážnou část investic. Jako i jiné země v této oblasti nemá Katar dostatečnou materiálovou základnu a musí mnoho potřebných materiálů a výrobků dovážet. Spojené arabské emiráty se více orientují na návštěvnost, nejvíce se staví obchodní a rekreační stavby, v Dubaji jde o výstavbu The Perfect City se 75 % zelených ploch a vysazením stromů, výrazné je odchýlení od dřívější vertikální výstavby k horizontální také z ekonomických důvodů. Nestabilní státy Irák a Sýrie nejsou v hledáčku zpracovatelů statistik, stabilní státy Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Irán, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Oman, Katar a Saudská Arábie mají své rozvojové plány do roku 2016 v rozmezí 3,5 až 6 % s převahou staveb pro infrastrukturu, na druhém místě jsou nebytové stavby pro zdravotnictví, školství, průmysl a správu, bytové domy nejvíce v Kataru (+7 %), nejméně v Omanu a Jordánsku (+2 %). V Abú Dhabí bude do roku 2017 postaveno nové letiště. V Saudské Arábii ve městě Džidda bude postavena nejvyšší stavba na světě, Kingdom Tower, s výškou m. Všechny plánované investice budou přísně dodržovat trend trvalé udržitelnosti, energetické úspornosti a bezemisního provozu. Pro velké stavební firmy Evropy se jedná o zajímavé stavební trhy. Vzhledem k znalosti angličtiny z toho asi budou těžit hlavně britské, ale dnes již i nizozemské, švédské a další firmy, Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/

16 ovšem při velké konkurenci čínských firem, jejichž expanze na Střední východ a do Afriky nabývá stále větší intenzity. Engineering News Record...č. 6 / 2014 Smlouva pro pravděpodobné prosazení systému LEED Pact likely to advance LEED green building rating system Engineering News Record č. 6 /2014, str. 6 Americký chemický spolek (ACC) oznámil vytvoření partnerství se Spolkem pro zelené stavění US Green Building Council, s tím, že uzavřel smlouvu o přístupu ACC k hodnocení svých výrobků systémem LEED (Leadership for Energy and Environment Design), totiž, že výrobky chemického průmyslu, určené k použití ve stavebnictví, budou hodnoceny stejně jako všechny ostatní materiály a výrobky, dodávané pro výstavbu. Bez chemických výrobků nelze splnit požadavky, kladené na moderní, energeticky efektivní a bezpečné stavby s podstatným snížením emisí. Toto sdělení je základním prvkem uzavřené smlouvy. Nezávislý pozorovatel pouze připomíná, že takto mělo být postupováno již od vzniku systému LEED, jenž musí být komplexním nástrojem. Hlas NRC jasní cestu k rozhodnutí o licenci NRC vote clears the way for action on stalled licensing decisions Engineering News Record č. 6 / 2014, str. 7 Komise pro jadernou legislativu NRC stanovila, že pro všechny schválené nové projekty výstavby jaderného programu bude platit stejné opatření bezpečně skladovat vyhořelé palivo v suchých kontejnerech po neomezenou dobu. Tomuto rozhodnutí předcházel několik let trvající soudní spor, kde a jak má být ošetřeno vyhořelé palivo. Odvolací soud rozhodl, že neplatí záměr skladovat toto palivo na jednom místě v lokalitě Yucca Mountain v Nevadě a uložil komisi NRC zpracovat analýzu optimálního postupu ukládání. Komise zrušila 21 licencí pro nové reaktory a provedla nové licenční řízení, které podle Ústavu pro jadernou energetiku vyhovuje požadavkům odborných institucí pro životní prostředí, podle jiných to ztíží přístup jednotlivcům i skupinám dosáhnout na vydání licence pro nové jaderné programy. Právní spor u nejvyšší stavby z prostorových buněk - modulů Lawsuits fuel feud over future tallset modular tower Engineering News Recordč. 6 / 2014, str. 10 Nejvyšší stavbou na světě, postavenou na principu prostorových buněk - modulů, má být 32podlažní dům v newyorském Brooklynu se smíšeným provozem byty, aréna, kanceláře. Budova bude mít výšku 96 m. Stavba byla zastavena v úrovni desátého podlaží pro neshody mezi dodavatelem (Skanska) a vlastníkem Forest City Ratner (FCR). Dodavatel viní vlastníka, že po řadu měsíců odmítá jednání o ekonomických a projektových otázkách stavby. Vlastník viní dodavatele z neplnění závazků. Stavba za pevnou cenu 117 mil. dolarů je dlouhodobě předmětem sporů. Skanska tvrdí, že projekt si vyžaduje vyšší investice, než bylo dojednáno, FCR si přeje pokračovat ve výstavbě, společnost sama vlastní jednu výrobnu stavebních modulů (FCRC) se 150 zaměstnanci, kteří jsou nyní bez práce, a viní hlavního dodavatele z klamavé kampaně. FCRC sama bude dodávat výrobky také pro tři stavby v oblasti Pacifiku. Pracovní síly: ženy-inženýrky Workforce: women engineers Engineering News Record č. 6 / 2014, str. 14 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/

17 Národní vědecká nadace NSF provedla šetření mezi ženami, které mezi roky 1947 až 2010 končily svá studia v některém z technických oborů. Většina z nich studovala na jedné z 30 universit, avšak bylo zastoupeno ještě 200 jiných škol. Titul získalo 40 % z dotázaných, z toho 17 % jako stavební inženýrka (civil engineer). Z celého počtu dotázaných 62 % pracovalo trvale jako inženýrka, 21% z nich odešlo jinam po více než pěti letech, v oboru nikdy nepracovalo 11 %. Z nich 24 % nemělo zájem, 17% nebylo spokojeno s kulturou práce, 18 % chtělo podnikat. Většina z odešlých byla zklamána tím, že měla větší, mnohdy nerealistické představy. Ty ženy, které zůstaly, byly převážné spokojeny s prací i s hodnocením, zapadly do kolektivů. Přece však se část z nich vyjadřovala k mužskému společenství starých brachů old boys, vyskytujícímu se v kolektivech s náznakem jisté nadvlády nad ženským prvkem v podniku. Vedení podniků převážně tuto situaci znalo a vytvářelo ženám dobré prostředí. Nadace NSF nyní plánuje provést stejné šetření mezi muži s ukončením do roka, aby byl získán nový studijní materiál k posouzení situace mezi zaměstnanci obou pohlaví. Cílem je zvýšit úroveň vzájemných vztahů mezi nimi, a tím i posílit potenciál pro práci v podnicích, zejména pak stavebních Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Vynález, který změnil svět

Vynález, který změnil svět Společnost Carrier, vybudovaná na vynálezu Willise Carriera, který v roce 1902 postavil moderní klimatizaci, je přední světový dodavatel topenářských, klimatizačních a chladících řešení. Společnost Carrier

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Městské oblasti zaujímají 3 4% zemské souše, žije v nich však polovina obyvatel planety. Rychlý nárůst urbanizace bude pokračovat především

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

vaní energeticky úsporných staveb v ČR

vaní energeticky úsporných staveb v ČR Poznatky z navrhování a užívanu vaní energeticky úsporných staveb v ČR Ing.arch. Pavel Šmelhaus,, Atelier ARS sro. Energeticky efektivní budovy 23 kwh/m 2 prim. energie/rok Komerční objekt 52 kwh/m 2 rok

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie: Nové energetické trendy v budovách Maximum z vaší energie: Celosvětové spotřeby energií 31% Průmysl & Infrastruktura < 2% Datacentra &Sítě 18% Budovy 21% Obytné budovy 28% Transport 100% 90% 80% 70% 16%

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Metoda EPC proniká na nové trhy. Miroslav Marada

Metoda EPC proniká na nové trhy. Miroslav Marada Metoda EPC proniká na nové trhy Miroslav Marada EPC v jihovýchodní Evropě a ve střední Asii Zdroje informací Marketingové studie EBRD tvořené za účelem přípravy finančních produktů na financování projektů

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

Projekt CEC5, hodnocení CESBA Projekt CEC5, hodnocení CESBA Ing. arch. Martin Šimůnek, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT Projekt CEC5: Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách CEC5:

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Schüco ThermoSlide Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoSlide Perfektní propojení

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008 Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008 Energetická udržitelnost obcí Důvody: Neplatit jen dovoz energie, udržet tyto

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům Kdo jsme Lloyds Carl Capital Co. Ltd. je investiční a developerská společnost. Zaměřujeme se na kompletní proces výstavby, akvizici pozemku, vyřízení povolení, zajištění financování, řízení projektu, až

Více

Příklady certifikovaných budov

Příklady certifikovaných budov pobočka České Budějovice Praha 21.6.2012 Příklady certifikovaných budov Ing. Jan Tripes TZÚS Praha, s.p., Národní platforma SBToolCZ 2011 - První certifikovaný Rodinný dům v ČR Pasivní rodinný dům Na Podvolání

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

Role správy budov a řídicí technologie v zelené certifikaci budov na příkladu certifikačního systému LEED 2011-3. Hannes Lütz

Role správy budov a řídicí technologie v zelené certifikaci budov na příkladu certifikačního systému LEED 2011-3. Hannes Lütz 2011-3 Hannes Lütz Produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH Role správy budov a budov na příkladu certifikačního systému Budovy v průběhu své životnosti produkují obrovské množství CO 2. Objem

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 Cílem podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více