Název časopisu Číslo Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název časopisu Číslo Strana"

Transkript

1 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) p r o s i n e c OBSAH Název časopisu Číslo Strana Bauen mit Holz č. 10 / Building č. 36 / Building č. 37 / Building č. 38 / Building č. 40 / Building č. 41 / Building č. 43 / Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / Deutsches Ingenieur Blatt č. 10 / International Construction č. 10 / Engineering News Record č. 6 / Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 1

2 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Výtahy zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT ze zahraničních odborných stavebních časopisů a z časopisů příbuzných oborů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: název článku (příspěvku) překlad názvu do češtiny bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Výtahy ze zahraničních časopisů jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 2

3 Bauen mit Holz...č. 10 / 2014 Výrobní norma poprvé 2015 Produkt Norm erst 2015 Bauen mit Holz č. 10 / 2014, str. 6 V Německu se budou moci uplatnit dřevěné vrstvené výrobky z prken nebo jako trámy až na podzim roku 2015, kdy vstoupí v platnost harmonizovaná norma. Předtím se musí zveřejnit přehled B část 1 předpisů v normě DIN EN 14080:2013 a také příslušná norma pro používání DIN společně se vzorovými technickými ustanoveními. Po zveřejnění v Úředním listu Evropské unie pak bude možno označovat díly, vyrobené v souladu s normou, značkou CE. Již koncem roku 2014 bude zahájena informační kampaň o nové normě pro zájemce z řad výrobců a uživatelů. Krátké zprávy Kurz notiert Bauen mit Holz č. 10 / 2014, str. 9 a Podle spolkového statistického úřadu bylo v roce 2013 vydáno okolo stavebních povolení na výstavbu bytů, což bylo o 12,9 % více, než před rokem. To svědčí o ukončení období stagnace a počátku nové vlny rozvoje. 2. Mezinárodní veletrh a výstava BAU 2015 se bude konat ve dnech 19. až 24 února 2015 na výstavišti v Mnichově. Akce je určena celému sortimentu materiálů, výrobků a architektonických podkladů pro pozemní i inženýrské stavby. 3. Po začátku nového ročníku pro výuku řemesel není obsazeno více než tisíc míst pro nové zájemce. Koncem srpna 2014 bylo uzavřeno o 109 tisíc méně výukových smluv než v roce O vzdělání v oblasti řemesel není v Německu již delší dobu zájem. 4. Již 14. fórum o výstavbě vícepodlažních dřevostaveb Holzbauforum 2015 se bude konat 3. března 2015 v Berlíně. Je určeno investorům, architektům a schvalovacím orgánům; hlavními tématy fóra budou otázky spojené s ekonomikou dřevostaveb a s ochranou dřevostaveb proti ohni. Podle posledních průzkumů je zájem o tyto stavby mezi investory stále větší. Building...č. 36 / 2014 Z britské výstavby Sektor izolačních výrobků bude ztrácet pracovní síly Insulation sector braces itself for more job losses Building č. 36 / 2014, str. 10 Průmyslový sektor, vyrábějící izolační materiály a výrobky varuje před nutností propouštět pracovníky v důsledku snížení státní podpory pro zlepšování izolací domů, a tím i o snížení zájmu k nákupu těchto výrobků. Pokládá to za nedomyšlený postup, který může zmařit vládní plán na snižování spotřeby energie pro vytápění domů. Snížení podpory o 1 mld. liber uškodí domácnostem ročně zhoršením úhrad na energii o 50 liber. Vedle velké firmy Mark Group, která plánuje propustit čtvrtinu zaměstnanců z 2 500, jiný výrobce Superglas hodlá za těchto podmínek firmu prodat. Zástupce firmy Knauf nevidí cestu, jak dále pokračovat v plnění dlouhodobého vládního programu úspor energie. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 3

4 Mexický odraz Mexican také-off Building č. 36 / 2014, str. 10 Architekt Foster byl vybrán jako projektant nového letiště v hlavním městě Mexika Mexiko City. To má mít rozlohu m 2 a velmi moderní pojetí s halou, zastřešenou lehkou ocelovou mřížovou konstrukcí a s volně splývajícími obvodovými plášti. Projekt vytvoří z letiště stavbu, nejvíce odpovídající trvale udržitelnému souboru. Plánovací pravidla schválená pro bytů Planning rules see homes approved Building č. 36 / 2014, str. 14 Okolo bytů má být schváleno i přes nesouhlas místních správ, které celý program zanedbaly. Schválení povzbudí nové developery, aby se ucházeli o možnost výstavby těchto bytů. Místní správy neučinily dostatečné kroky k určení vhodných pozemků až v 72 % očekávaných případů, ač se měly zapojit do pětiletého programu výstavby bytů. Pouze menšina místních správ zpracovala podklady pro plánování místní výstavby bytů podle vládních pravidel, vláda se rozhodla i tak schválit původní programy výstavby. Ministr pro bytovou výstavbu zrušil vítězný návrh soutěže Housing minister slams Wolfson prize-wining plan Building č. 36 / 2014, str. 15 Lord Wolfson založil cenu pro nejlepší návrh na řešení výstavby zahradních měst s dotací 250 tisíc liber. Vítězný návrh konzultantské firmy Urbed byl nyní odmítnut ministrem pro bytovou výstavbu jako záležitost, vymykající se bytové politice vlády. Místo toho bude vláda jednat s městy, která mají zájem o výstavbu částí měst ve stylu zahradních obytných okrsků, a slibuje jím podporu. Návrh Urbedu počítal s přestavbou okolo 40 velkých měst a s výstavbou 150 tisíc nových bytů do 30 let jako s nejlepším způsobem rozvíjet tato velká města a zároveň chránit okolní přírodu. Zpét k přírodě Back to nature Building č. 36 / 2014, str. 15 Přeměna opuštěného areálu po průmyslové výrobě v jižní Itálii Saline Joniche na močálovou oblast plnou divoké zvěře získala cenu za Projekt trvale udržitelné výstavby 2014 v soutěži, organizované firmou Holcim. Jedná se o propojení několika vodních toků okolo zachovalých průmyslových objektů, spojující přírodu se stopami lidské činnosti. Ve Španělsku usídlená společnost Grupo Aranea získala cenu ve výši dolarů, a tím také automaticky postoupila do soutěže pro rok 2015, kde se střetne s vítězi soutěží v Severní a Jižní Americe, v Africe, na Středním východě a v Asii. Tenké ukončení klínu Thin end of the wedge Building č. 36 / 2014, str. 32 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 4

5 Další věžová stavba v Londýně Leadenhall Building lépe známá jako Cheesegrater (struhadlo na sýr) s výškou 225 m má dokončen obvodový plášť a další dokončovací práce se konají v interiéru. Do provozu má jít stavba v roce Jako předchozí výškové budovy Heron Tower (Pinnacle), Lĺoyd s Building a Willis Tower, porušuje i tato nová věž londýnské historické panoráma a zhoršuje tak pohledy na ceněnou stavební památku, katedrálu St. Paul. Dokončuje tak výčet opomenutí, která vznikla schválením výstavby těchto věží na tak exponovaném území (City). Ztrácí se tak velká část historického povědomí města, jako je třeba významný soubor Tower of London, jenž při pohledu od řeky zaniká. Linie londýnského panoramatu je již zcela zničena. Vyhlídky britských odborníků ve světě Biggest demand for UK consultants in the world Building č. 36 / 2014, str. 48 Časopis Building se dotázal čtyř zástupců velkých britských stavebních firem EC Harris, Aecom, Gleeds a Atkins - ve kterých zemích světa se v příštích letech mohou nejlépe uplatnit britští stavební odborníci. Odpovědi všech směřovaly do přibližně stejných oblastí, byl zmiňován především Střední východ, Katar, Saudská Arábie, Dubaj, následovaly země Dálného východu, Čína. Singapure, Hong-Kong; firma EC Harris získala několik kontraktů v Jižní Americe, v Brazílii, Chile a Peru a také ve Spojených státech New York, Chicago, Los Angeles. Ve všech odpovědích se promítá vědomí, že britští experti - stavaři, konzultanti jsou mezi nejlepšími na světě a nemají problémy se získáním zakázek, také díky všeobecné znalosti angličtiny. Všichni zdůrazňují nutnost dokonalého seznámení se s vnitřními problémy země (předpisy, finanční otázky, partnerství, sociální a politická situace), ve které se o práci ucházejí. Vzhledem k očekávanému růstu globálního stavebního růstu až o 70 % do roku 2025 na úroveň 15 bilionů liber, zejména v rychle se rozvíjejících zemích (např. Indonésie), jsou vyhlídky uplatnění Britů velmi dobré. Problém vápenců Limestones Building č. 36 / 2014, str. 51 Vápenec vápenný kámen je sloučenina, vytvářená v tvrdých vodách; působí značné problémy ve vodě, dodávané do vodovodních sítí a snižuje energetickou účinnost zařízení v domácnostech nebo v odvětvích průmyslu a občanských budovách. Tvrdost vody se měří podle koncentrace vápníku ve vodě v miligramech na jeden litr vody. Tvrdá voda má více než 150mg/l, měkká voda pak pod 50 mg/l. Okolo 60 % vody ve Velké Británii má vyšší tvrdost, nejvíce ve střední Anglii, včetně Londýna. Měkká voda je naopak v Jezerním distriktu a v části Skotska, kde se více využívá povrchová voda. Ke snížení tvrdosti vody se uplatňuje několik způsobů, např. přidávání uhličitanu sodného do vody (ionizace) je nevhodné pro pitnou vodu a může se uplatnit pouze pro průmyslovou vodu. Jiný způsob tvoří použití zinkových anod, vhodných pro pitnou vodu. Anoda působí jako prvek zabraňující tvorbě vápencových krystalů a proti jejich ukládání. Voda není měkká, a proto tento způsob chrání systém potrubí proti korozi. Anody se musí časem vyměňovat, jinak údržba odpadá. Building...č. 37 / 2014 Penzijní fond je připraven investovat do staveb Pension fund ready to invest in construction Building č. 37 / 2014, str. 10 První penzijní fond, který plánuje investovat do projektů výstavby je Pension Infrastructure Platforms (PIP), a to do dvou projektů v sociální sféře, pravděpodobně do škol a nemocnic. Celá akce se opozdila Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 5

6 v důsledku diskusí o návratnosti investic a rizik s tím spojených. Dalším činitelem odkladu bylo referendum ve Skotsku, které mohlo změnit původní plány na investiční účast fondu ve výstavbě. Nyní se očekává zrychlení příprav na vstup více fondů do investic v infrastruktuře. Vládní opozice uvažuje v případě vítězství v parlamentních volbách o změně myšlení v této oblasti ve prospěch vyššího zapojení různých majetných fondů do sektoru výstavby. Čínské Smart City odhaleno China s Smart City unveiled Building č. 37 / 2014, str. 10 V čínském městě Ning-bo byl představen územní plán Smart City (luxusní město) na m 2 (12 ha), který zahrne bytové domy a budovy pro maloobchod. Plán je jedním ze schémat, které uplatňuje v Hong- Kongu usídlená společnost Gao Investment. Město Ning-bo je přístav jižně od Šanghaje a má ve svém středu muzeum architekta Wang Shu, nositele Pritzkeho ceny za architekturu. Vláda schválila projekt na super kanalizaci Government gives go-ahead of Thames super - sewer Building č. 37 / 2014, str. 12 Projekt, který by účinně likvidoval obrovské množství odpadních vod a splašků z města Londýna, byl schválen vládou. Miliony tun odpadu odchází neošetřeno z města do povodí řeky Temže a okolního území, zaplavovaného pravidelně přílivem z moře. Výstavba 25 km dlouhého tunelu ze západní části města do východní přečerpací stanice Abbey Mills s kapacitou 1, m 3 bude zahájena v roce 2016 a dokončena v roce Do roku 2015 budou z 18 předběžně vytipovaných vybrány stavební firmy, které projekt postaví za 2,25 mld. liber. Navíc bude vybudována účinná zábrana proti povodním v ústí řeky Temže za 485 mil. liber. Zájem architektů o soutěž na dostavbu Olympijského parku Architects clamour for Olympic park cultural quarter comeptition Building č. 37 / 2014, str. 13 O dostavbu v Olympijském parku, nesoucího jméno královny Alžběty, projevilo zájem téměř architektonických firem z celého světa. Při takovém zájmu se očekává vysoká kvalita navrhovaných projektů, které budou směrovány do výstavby kulturních zařízení. V parku se již pracuje na některých rekonstrukčních projektech, např. na přeměně bývalého tiskového rozhlasového střediska, známého jako icity na specializované datové centrum za účasti sportovních a univerzitních seskupení. Šéf výstavby jaderných elektráren hlásí nedostatek odborníků Nuclear boss concerned at lack of skilled workwrs Building č. 37 / 2014, str. 14 Jeden z vedoucích developerů výstavby tří jaderných elektráren řekl, že stavební firmy na této výstavbě musí zajistit inženýry z ciziny, neboť v zemi tito odborníci chybí. Velká Británie plánuje výstavbu nejméně šesti jaderných jednotek v příštím období, avšak čelí problému nedostatku kvalifikovaného personálu. Sílí volání po rychlém řešení tohoto nedostatku na poli výuky. Výstavba jaderné elektrárny v Hinkley odčerpala všechny inženýrské kapacity, které přešly k její výstavbě. Zpomalení přípravy výstavby v dalších případech by mohlo vést také k zvyšování cen realizace. Řešení tohoto problému si vyžaduje neodkladné jednání na nejvyšší úrovni. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 6

7 Ročník 2014 The class of 2014 Building č. 37 / 2014, str. 26 Každý vedoucí pracovník stavebních firem na dotaz, co pokládá za největší problém ve svém podniku, jednoznačně odpoví: pracovní síly. V letech recese opustilo sektor stavebnictví přes pracovníků pro nedostatek práce, což nyní při opětovném oživení na stavebním trhu znamená značný problém, čím tento odchod nahradit, kým a jak rychle. Nyní se potřeba nových pracovních sil podle sledovaných údajů odhaduje na osob v následujících pěti letech, což znamená každý rok přírůstek 35 tisíc pracovníků. Úkol dosáhnout tohoto přírůstku vyžaduje mimořádná opatření. Časopis Building již několikrát upozornil po diskusi s vedoucími pracovníky stavebních firem, že odklad řešení nedostatku odborných sil je stále větším rizikem pro splnění všech plánovaných úkolů výstavby, z nichž za nejdůležitější je nutno pokládat výstavbu infrastruktury. Uspořádal proto anketu mezi mladými, kteří do stavebnictví nastoupili, na jejich profesní zájmy a perspektivy. Všude se setkal s nadšením pro práci v oboru, s přesvědčením, že si každý dobře vybral a že ve stavebnictví spatřuje celoživotní zaměstnání s možností velmi dobrého dalšího osobního rozvoje. Anketa poslouží jako ukázka kladného přístupu k řešení problematiky a v zájmu náborové politiky stavebních firem mezi mladými. Building...č. 38 / 2014 Práce na jaderné elektrárně v Hinkley začnou v prosinci 2014 Work on Hinkley nuclear plant could start in december Building č. 38 / 2014, str. 9 Stavební práce na jaderné elektrárně v Hinkley mají být zahájeny v prosinci 2014, jak sdělil zástupce developera Electricité de France EdF. Evropská komise vyjádřila souhlas s dohodou mezi developerem a britskou vládou o financování stavby. Developeru EdF bude vypláceno 92,60 liber za 1 MWh dodané energie po dobu 35 let, což je zhruba dvojnásobek současné ceny za elektřinu. Evropská komise však přesto napadla toto dojednání, které může ohrozit budoucnost jaderné energetiky jako takové. K případu jaderné elektrárny v Hinkley se budou různí odborníci ještě mnohokrát vracet. Ruská věž roste Russian tower rises Building č. 38 / 2014, str. 10 V ruském Sankt Petěrburgu bude postavena věžová stavba s 86 podlažími a názvem Lakta Center, financovaná ropnou společností Gazprom, jenž je také předmětem sankcí Evropské Unie. Dodavatelem stavby je německý Siemens. Britské firmy v Rusku nyní čelí potížím a nejistotě v práci, což vyplývá ze sankcí proti Rusku ze strany Evropské Unie. Heathrow požaduje nižší ceny Heathrow wants lower costs Building č. 38 / 2014, str. 10 Letiště Heathrow požaduje na čtyřech firmách, které pracují na výstavbě letiště, o 15 % nižší ceny za provedené práce Mělo by se to uskutečnit v pětiletém období Je to důsledek nové strategie vedení letiště Heathrow, které se orientuje na smlouvy s dlouhodobou platností, což má být pro dodavatelské firmy zajímavější. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 7

8 Miliband požaduje zelený růst pro ekonomii Miliband wants green growth for economy Bulding č. 38 / 2014, str. 12 Na konferenci opoziční Labour party požadoval její lídr Miliband tvorbu desetiletého plánu rozvoje, v němž by byly zahrnuty požadavky na zelené průmyslové obory jako důležitou část plánu rozvoje s tvorbou 1 milionu nových pracovních míst. Mimo toho také požadoval zpoplatnění domů nad dva miliony jejich hodnoty. Další požadavky opakovaly nárok na snižování emisí skleníkových plynů, na úspornost energetické spotřeby včetně opatření, vedoucích ve stavební sféře ke zvýšení izolací domů. Těch má být provedeno pro 5 milionů bytů. V oblasti výuky nových odborníků je nutno hledat všechny dostupné cesty k získání těchto pracovních sil, v bytové výstavbě uváděl počet 200 tisíc bytů v roce 2020 s možností vlastní přímé fyzické účasti zájemců o nový byt. Konferencí Labour party byl zahájen počátek volební agitace pro volby v roce Británie je zajímavější pro investory do infrastruktury UK more attractive to infrastructure investors Building č. 38 / 2014, str. 14 Nizozemský konzultant Global Infrastructure Investment Index řadí Velkou Británii mezi deset nejzajímavějších zemí pro investory v infrastruktuře ze 41 šetřených zemí. Na čele hodnocení jsou Singapur a Katar, Kanada je čtvrtá, Švédsko a Norsko páté a šesté, Spojené státy osmé. Do hodnocení byly zařazeny ukazatele, jako je snadnost uzavírání smluv, výše daní a poplatků, vládní politika, kvalita již existující infrastruktury, úvěrová politika. Británie se tak poprvé dostala mezi deset nejlepších, musí však dále zlepšovat všechna uvedená kritéria, neboť tlak hůře postavených zemí bude narůstat. Zejména je nutno zaměřit se na dlouhodobé plánování na ústřední úrovni a na kvalitní předpisovou základnu pro tento rozvoj. Průlom nového stylu Breaking new ground Building č. 38 / 2014, str. 42 Všechny anglické kluby, hrdé na své fotbalové stadiony, se musí sklonit před novým pojetím výstavby stadionu, který byl postaven v Singapuru. Jde integrální sportovní stánek, který umožňuje konat velké zápasy v mnoha sportech v kopané, atletice, ragby, kriketu a dalších. Hlediště pro sedících diváků dává tomuto stánku mimořádný význam také proto, že se jedná o světově největší sportovní soubor, postavený způsobem financování PPP (společné prostředky veřejné a soukromé). Zastavěná plocha celého areálu je 35 ha, plochy pro odpočinek a stadion jsou jeho součástí. Konstrukce stadionu je ocelová na ploše m 2 s největším rozponem na světě 310 m s vnitřní výškou 83 m, což je o 50 % více než má londýnská stavba Millennium Dome. Třetina zastřešení je posuvná s ohledem na různé počasí, které je ve městě během roku. Stadion spotřebuje jen šestinu spotřeby energie běžného stadionu této velikosti. Mohl by být příkladem pro stadion v Kataru, kde se bude konat Světový pohár v kopané v roce 2022 a kde jsou klimatické podmínky (velká vedra) srovnatelné, neboť má promyšlený chladicí systém s účinnou pomocí otvíravé střechy s tvorbou zvýšeného průchodu vzduchu. Domy se zvláštní péčí Extra care housing Building č. 38 / 2014, str. 50 a 51 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 8

9 V Británii obývají lidé starší 65 let celou třetinu všech bytů. To neznamená, že ve středu zájmu není výstavba bytů zcela vhodných pouze pro staré občany, neboť postupem doby se zhoršují zdravotní podmínky starých lidí, také rodinné poměry se mění a lidé se stávají závislejšími na pomoci druhých. Výstavba domů s pečovatelskou službou si vyžaduje velmi dobře zpracované projekty, které by odpovídaly potřebám svých obyvatel, zajistily jejich jistou nezávislost a naopak blízkou pomoc, možnost vzájemného styku se sousedy, rodinou a okolím. Byty v těchto domech musí rezonovat se zdravotním stavem obyvatel, musí umět zachovávat návyky těch, kteří si je přinesli z minulého prostředí (teplota a pohoda, komfort osvětlení a větrání, prostorové uspořádání apod.). Důležitý je vztah bytu k vnějšímu okolí, dostatek zeleně, snadný přístup pro hůře chodicí osoby, výška domů nepřesahující výšku okolních stromů, vnější prostory, přizpůsobené k posezení a ke kontaktu s ostatními spolubydlícími, možnost malých nákupů a případně i posezení nad kávou nebo zákusky. Snahou projektu musí být co nejvíce zpříjemnit pobyt v takových domech, kde ovšem nesmí chybět ani zařízení pro zdravotní péči, úklid a trvalý styk s vedením celého areálu. Building...č. 40 / 2014 Vesnice v Kazachstánu A village in Kazakhstan Building č. 40 / 2014, str. 15 Britská architektonická kancelář AHR získala zakázku na projekt první etapy velkého územního celku v Astaně, hlavním městě Kazachstánu. Pod názvem Expo Village bude za 370 mil. liber postaven komplex 15 budov, zahrnující úřadovny, byty, hotely a dětskou školku, který bude sloužit jako modelový soubor, působící jako bariéra proti velkým větrům a okolnímu vlhkému prostředí. Co do kvality bude soubor mít označení jako trvale udržitelná výstavba, projekt jednoho z věžových domů má podle standardu LEED zlatou medaili, další dva pak stříbrnou. Building...č. 41 / 2014 Na popravišti Beyond the killing fields Building č. 41 / 2014, str. 15 V kambodžském hlavním městě Phnom Phenu bude postaven důstojný objekt v místě, kde se v minulosti prováděla genocida. Objekt bude sloužit jako památník a výzkumný ústav pro studium genocidy. Projekt připravila arch. Zaha Hadid jako součást výchovného záměru, stavebně jde o pět oddělených dřevěných staveb se společným přízemím. Vedle výzkumnáho ústavu bude soubor zahrnovat také knihovnu se sbírkou materiálních památek na tehdejší vyhlazovací politiku vlády Rudých Khmerů, tehdy nejstrašnější v jihozápadní Asii. Building...č. 43 / 2014 Hrozná architektura Horrific architecture Building č. 43 / 2014, str. 32 Časopis Building opět po nějaké době uveřejnil hodnocení několika staveb, jejichž architektura vyvolává značné rozpaky svým pojetím nebo i tím, čím působí na lidi, kteří s nimi přicházejí do styku. Je to zřejmě nikoliv náhodou, že převážná většina staveb, takto označených, se staví mimo Evropu nebo Severní Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/2014 9

10 Ameriku. Některé asijské státy ve snaze zalíbit se návštěvníkům, vynakládají značné prostředky na extravagantní projekty, kterými chtějí získat jakýsi punc světovosti. V čínském městě Sanya City byl v roce 2013 zprovozněn soubor pěti věžových staveb, jejichž tvar vyvolává jisté erotické reminiscence a řadí se k těm, které se v minulosti postavily ve světě, mimo jiné také v Evropě. Není námitek, aby budovy vypadaly sexy, avšak ne naturalisticky uzavírá časopis. Bankovní miliardář z Ruska Vasilij Kljukin se zhlédl v dubajském hotelu plachetnice a navrhl obdobu pěti výškových staveb v podobném stylu na společném soklu pro nemocniční zařízení v Tunisku. Soubor bude dokončen v roce 2016 v Tunisia Economic City. Bude to první nemocnice na světě ve tvaru plachetnice. V čínském městě Wuchsi se dokončila stavba muzea Wanda Cultural City, která představuje ležatý válec o průměru 50 m, vybavený mimo jiné také nočním osvětlením pro zvýšení dojmu na diváka. Tři podlaží a m 2 neefektivního vnitřku může mít podobnou budoucnost, jako stavba v anglickém Sheffieldu Nationa V Severní Koreji je hotel ve tvaru do špičky se sbíhající věže se 105 podlažími, dokončený po dvaceti sedmi letech od zahájení výstavby a poté co byl před dvěma roky dokončen vnějšek stavby, zůstává s viditelnými vadami neotevřen. V nejdůležitějším poutním místě islámu Mekka byla vybudována vysoká věž s hodinami, připomínající londýnský Big Ben, která nyní je již obklopena množstvím hotelových staveb, svědčících o přítomném ekonomickém boomu, jenž vyvolává přirovnání k rychle se rodícím městům v Americe (Manhattan). V indickém městě Hajdarabádu byla postavena budova o pěti podlažích ve tvaru velké ryby. Ač vypadá dobrácky, časopis se domnívá, že všude jinde by takovou stavbu nemohla vládní místa schválit. Již dříve zde bylo postaveno planetárium ve tvaru sluneční soustavy a kulturní centrum ve tvaru kytary. U čínské Univerzity Technologické Architektury ve městě Hainan byl postaven pavilon ve tvaru kontrabasu a vedle jiný ve tvaru pootevřeného piana. O provozu není nic známo, objekty jsou předmětem pozornosti návštěvníků města. Časopis Building závěrem kritizuje také snahu postavit v Číně obdobu starých ulic z Londýna (Tudor street za 500 mil. liber) a prý je ve výstavbě replika ulice Wall Street z New Yorku a snad i replika Titaniku. Deutsches Ingenieur Blatt...č. 9 / 2014 Inteligentní kontrola vakuové sítě Intelligente Überwachung im Vakuumnetz Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 12 Na novém souboru staveb sídlišti v Hamburku o rozloze 35 ha bylo postaveno 771 bytů pro obyvatel. Zvláštnosti této výstavby je oddělení tří různých druhů odpadních vod od sebe a jejich následné zhodnocení. Dešťová voda se odvádí do povrchové nádrže v nově zřízeném parku. Šedá odpadní voda (z kuchyně a koupelny) se shromažďuje v zásobníku, přečisťuje se a znovu používá. Černá voda z toalet se uplatňuje zcela novým způsobem. Toalety jsou opatřeny vakuovým (podtlakovým) splachovacím zařízením, které na rozdíl od běžných splachovadel (okolo 4 6 litrů na jedno použití) potřebuje pouze 0,8 až 1,2 litry. Nevýhodou je větší spotřeba energie ve vakuové stanici a vyšší hlučnost na toaletách. Na druhé straně jde o v Evropě největší sídlení útvar, který si sám vyrábí z této vody jak elektrický proud, tak i teplo. Černá voda se soustřeďuje v zařízeních na výrobu bioplynu a jeho přeměnu na elektrickou energii a teplo. Důležitou součástí systému je kontrolní činnost v celé vakuové síti. Inteligentní kontrola spočívá v tom, že se pro každých šest bytů / jeden dům zřizuje spínač na měření tlaku se signálním zařízením v případě poruchy. Data od spínačů se soustřeďují v centrále. Podrobný popis systému je v článku dobře a srozumitelně podán. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/

11 Spíš důmyslný než hypermoderní Eher clever als smart Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 24 Ve světě se ujala myšlenka vytvářet Smart City jako další etapu rozvoje měst zejména větších. V pozadí stojí snížení průmyslové výroby ve městech, jejich stárnutí a obtížné udržování, stárnutí obyvatel, masová imigrace z rozvojových zemí a v případě Německa také odklon od jaderné energetiky. Jedním z pokusů představit Smart City alespoň částečně se zrodil v Kolíně nad Rýnem ve čtvrti Nippes. Byla vybudována Klimastrasse se stanicemi pro elektromobily, s nízko energetickým osvětlením, s energeticky úspornými fasádami domů, byly osazeny měřiče spotřeby energie v okrskové radnici, V cizině se dává za vzor hlavně město Masdar ve Spojených arabských emirátech. Město je bez automobilového provozu, je zásobováno energiemi z obnovitelných zdrojů, zásobování vodou zajišťuje solární zařízení pro odsolování, městem procházejí koridory čerstvého vzduchu, hromadná doprava probíhá v podzemí, městský parter je pouze pro pěší nebo cyklisty. Dílčí opatření lze nalézt i ve Spojených státech v Chicagu, kde zcela nahradili fosilní paliva obnovitelnými zdroji v zájmu snížení emisí CO 2. Ve všech rozvinutých zemích se vedou diskuse, co patří do pojmu Smart City a zda by nebylo lépe zavést pojem Post carbon era jako komplexní soubor dnes již známých opatření pro zlepšení všech faktorů, ovlivňujících život měst a navíc různých nových technologií, zvyšujících kvalitu měst. Bylo by pak možné mluvit o éře Důmyslně rozvinutého města (Clever City). Vysoká podpora novému konceptu Hohe Förderung für neues Konzept Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 30 Vysoká škola TU Ilmenau získá na svoji činnost do roku 2018 státní podporu 2,7 mil. Euro od ministerstva pro vzdělání a výzkum. Její projektový návrh BASICplus získal ocenění v rámci soutěže na řešení dalšího vzdělávání stavebních odborníků. Cílem bylo propojit lépe praktickou činnost uchazečů s možností získání nových znalostí na vysoké úrovni doplňujícím studiem. Týkalo by se to nejen držitelů titulů Bakalář nebo Magistr, nýbrž i těch, kteří mají jen odbornou střední školu s maturitou nebo bez ní. Tento nový koncept výuky je tedy vícevrstvý, a proto byl na TU Ilmenau založen ústav na shromažďování, třídění a hodnocení všech přihlášek. Do roku 2016 bude nový koncept ověřován a poté uveden v život. Projektová výzva: Nový podpůrný program Projektaufruf: Neues Förderprogramm Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 30 Spolkové ministerstvo stavebnictví má nový program, týkající se investic pro národní projekty výstavby měst. Výše podpory programu činí 50 mil. Euro a bude přiznána projektům značného stavebního významu nebo experimentům na tomto poli. Obnos doplňuje již plánované prostředky ve výši 650 mil. Euro na celkových 700 mil. Euro. Očekává se, že budou předloženy návrhy v oblasti památkové péče a kulturních staveb a návrhy pro zeleň ve městech a pro energetická opatření. Počátkem roku 2015 bude výsledek akce zveřejněn. Poptávka po inženýrech je nadále velká Nachfrage nach Ingenieure weiter groß Deutschees Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 31 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/

12 Nedostatek inženýrů je stále citelný, jak ukázal průzkum odborného místa Hays-Engineering. Nejvíce jsou žádáni výzkumní pracovníci, tvůrci software programů, konstruktéři a projektanti pro prováděcí projekty. Stejná situace je také v automobilovém průmyslu a ve sféře technických předmětů pro lékařství. Digitální agenda Digitale Agenda Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 31 Spolková vláda předložila počátkem podzimu 2014 návrh Digitální agendy pro léta , postavený na třech cílech: 1. Silnější rozkrytí investičního potenciálu země pro další rozvoj a zaměstnanost. 2. Podpora výstavby plošné sítě rychlostních tratí a zlepšení digitálního přístupu pro všechny generace. 3. Zlepšení bezpečnosti a ochrany IT- systémů a služeb v zájmu zabezpečení cílů Digitální agendy. Těmi jsou: digitální infrastruktura, hospodářství a práce, inovativní stát, zavedení digitálního světa do společnosti, vzdělání, kultury, vědy a do médií, dát digitálním opatřením evropský a mezinárodní rozměr. Spolek pro placené bydlení a stavění Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 31 Spolková inženýrská komora se aktivně připojila k činnosti Spolku pro placené bydlení a stavění a na výzvu ministryně pro bydlení se vyjádřila k pěti zásadním otázkám, které vyplynuly z diskuse o dalším postupu v řešení daných problémů. Jsou to: 1. Posílení výstavby bytů a oživení sociálního bydlení 2. Placené nájmy a sociální pojištění bytů 3. Energetická efektivnost a ochrana ovzduší ve fondu budov /čtvrti 4. Demografický rozvoj a bydlení starých 5. Trvale udržitelné a nákladově příznivé projektování a stavění Od října 2014 pracují ustavené skupiny na jednotlivých tématech a počátkem roku 2015 bude zpracován konečný Spolkem pro placené bydlení a stavění schválený materiál. Praktikování saudského inženýrského dorostu Praktika saudischer Nachwuchs-Ingenieure Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 35 Od června 2014 pracovalo jedenáct saudských mladých inženýrů v inženýrských a architektonických kancelářích ve spolkové zemi Bádensko-Württenbersko. Bakaláři z King Saud University jsou první, kteří přijeli do Německa za tímto účelem. Mezi zemskou inženýrskou komorou a saudským partnerem Saudi Council of Engineers byla podepsána dohoda, že mladí inženýři budou hospitalizovat při projektování bytové výstavby a infrastruktury v celém dohodnutém rozsahu. Zájem německé strany o tuto hospitalizaci vyplývá ze snahy zviditelnit v zemích Středního východu úroveň německého stavitelství a architektury, a tím posílit i možnosti hospodářské účasti německých inženýrů na tamní výstavbě. Odhad zvýšení účasti německých inženýrů v Saudské Arábii je zatím asi o 60 %. Jedná se o jediný takový případ dohody z německé strany. Ta nabídla saudským bakalářům možnost dokončit studia do úrovně master na německé vysoké škole. Konference o inženýrském právu a znalcích Ingenieurrechts - und Sachverständigentag Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 35 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/

13 V říjnu 2014 se konala v Hannoveru Dolní Sasko konference k právním otázkám inženýrství a znalců. Projednané okruhy problémů zahrnovaly diskusi o současném stavu právních předpisů, o autorském právu inženýra a jeho ochraně, o nových informačních mediích pro práci v inženýrských kancelářích, o komplexním pohledu na činnost znalců a jejich odpovědnost. Zesítěné bezpečnostní systémy Vernetzte Sicherheitssysteme Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 48 Pryč jsou časy, kdy se projektovaly a stavěly jednoúčelové stavby s jasnými požadavky na použitelnost, na tvary, na vnitřní vybavení, na bezpečnostní opatření a případně na nové technické a technologické modernější prvky. V současné době se do jednoho velkého objektu slučují provozy, které se značně navzájem liší (v projektu stadionu se požadují hotelové provozy, někde i administrativní a bytové prostory a další požadavky), a tím značně vzrůstá nutnost volit různá bezpečnostní opatření (ochrana proti ohni, vloupání, vandalismu, atd.), která by zahrnula ochranu všech daných provozních celků jako synergické řešení. Tato rozličnost vyvolala potřebu sjednotit pro jednotlivé druhy staveb systémy, které by obsahovaly všechny potřebné náležitosti ochrany, byly v souladu s předpisy a tržně dostupné (pružné dodávky, jejich stejné parametry, kvalita a cena, případně jako modulové soustavy) a podřízené požadavkům jednotného ovládání z centra v tak velkém objektu. Toto centrum, vybavené potřebnými přístroji pro komunikaci, sledování provozů, poplašným zařízením a jinými prvky by řídilo zesítěné systémy v objektech pomocí IT- techniky. Současná strategie úspor energie, snižování emisí a důraz na trvanlivost bezproblémového provozu proto vyzývá k integraci standardizovaných komponentů výstavby, k vydávání jednotných pravidel cestou předpisů, závazných jak pro uplatnění integračních postupů při výstavbě, tak také v materiálně-technické základně pro tuto výstavbu. Pouze za tohoto předpokladu lze dosáhnou cíle, zaměřeného na zvýšení kvality bezpečnosti ve sdružených multifunkčních objektech za ceny, které jsou rozumné, obhajitelné a zcela pokrývají požadovanou kvalitu stavby. Snímky ze vzduchu pomocí termografie z dronů Luftaufnahmen mit Thermografie-Drohnen Deutsches Ingenieur Blatt č. 9 / 2014, str. 60 Termografie se stala velmi potřebným nástrojem ve stavebních oborech tím, že uplatnění nových lehkých vznášedel dronů zcela umožnilo pořizovat snímky staveb shora infra kamerami, umístěnými na těchto dronech. To je vítané zejména u rozsáhlejších stavebních konstrukcí, kde jiný přístup zdola je velmi nehospodárný, neucelený a časově náročný. Příkladem mohou být větší fotovoltaické celky, jež je třeba kontrolovat jednou ročně. Drony řízené ze země mohou létat do výšky 150 m, což je pro převážnou většinu staveb vyhovující. Jsou vybaveny termokamerou s elektrickým pohonem a s vysokým infračerveným rozlišením, u průzkumu fasád vyšších staveb je kamera diskrétní, neboť sklo je pro kameru neprůhledné. Pořízené snímky jsou na zem z kamery přenášeny na video. Celý soubor, dodávaný výrobcem, zahrnuje standardní a širokoúhlý objektiv a teleobjektiv, čímž pokryje celou škálu požadavků na pořizování snímků. Před používáním dronu je nutné třídenní školení o všech technikách, spojených s dronem. Deutsches Ingenieur Blatt...č. 10 / 2014 Otevřený dopis konzultačním inženýrům Offener Brief zum Beratenden Ingenieur Deutsches Ingenieur Blatt č. 10 / 2014, str. 10 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/

14 Dipl.-Ing Hans U. Kammeyer se jako konzultační inženýr a také jako prezident Spolkové inženýrské komory vyjádřil k povolání konzultačního inženýra, které se považuje za svobodné, samostatné, nezávislé a s vlastní zodpovědností. Zdůrazňuje v něm, že každý takový odborník musí být členem některé zemské inženýrské komory, neboť jen tak lze zajistit ochranu jeho profese obdobně tak, jak to mají architekti, lékaři nebo právníci, včetně případného dalšího vzdělání a přezkušování kvalifikace. Komory vykonávají ještě řadu dalších funkcí, např. v oblasti veřejných zakázek, uznávání zahraničních diplomů, v pojištění profese. Otázky, spojené s výkonem konzultanta a případnými nesrovnalostmi může řešit nebo účinné napomáhat k řešení jedině komora spolu se Svazem konzultačních inženýrů, neboť má ze zákona k tomu oprávnění. Optimalizace projektu Shard v Londýně Optimisierung des Designs von The Shard in London Deutsches Ingenieur Blatt č. 10 / 2014, příl. Bauplaner str. 3 Na jižním břehu řeky Temže byl postaven věžový objekt The Shard, jehož fasádu tvoří mnoho skleněných částí, vytvářejících po výšce se zužující pyramidu. Stavba má 95 podlaží a je nejvyšší v západní Evropě. Nosná konstrukce má několik zvláštností. Byly v široké míře použity recyklované materiály, stavba získala od BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesing Method) certifikát se známkou výborný. Konstrukce byla navržena pomocí Bentley RAM Software pro ocel, zatížení konstrukce bylo sníženo ze 200 kg/m 2 na jen 100 kg/ m 2. Výška stavby je 310 m, obsahuje kanceláře, mezinárodní restauraci, hotel Shangri-La, luxusní byty a vyhlídkovou terasu. Článek obsahuje podrobné popisy jednotlivých konstrukčních částí. Stavba představuje pokrokové řešení tohoto druhu budov a ocenění včetně certifikátu je zasloužené a inspirující pro jiné obdobné realizace. International Construction...č. 10 / 2014 Zvýšení půjček Loan boost International Construction č. 10 / 2014, str. 7 V průběhu roku 2014 poskytla Evropská investiční banka (EIB) půjčky v celkové výši 2,2 mld. Euro na projekty infrastruktury pro země Evropské unie. Je to součást strategie, která pomáhá středním a malým firmám prosadit se na stavebních trzích. Vedle toho poskytla EIB půjčky z titulu podpory výzkumu a rozvoje, mezi nimi Německu 500 mil. Euro na zlepšení spotřeby paliv, snižování emisí uhlíku a pro vyšší efektivnost vozidel. Pro Českou republiku uvolnila EIB 475 mil. Euro jako půjčku pro zkvalitnění řady rozvojových programů. Obavy z emisí Emissions fears International Constructin č. 10 / 2014, str. 8 Alliance of Energy-Intensive Industries Europe požaduje na vedení Evropské unie, aby dala průmyslu jasná stanoviska pro zabezpečení úkolů v souvislosti se snižováním emisí a změnou klimatu pro rok Aliance varuje, že opomenutí ve vydání jasného stanoviska může způsobit velké problémy v cenách energií pro spotřebitele v celé Evropě. Současná opatření budou ukončena po roce 2021 a průmysl se nemůže dostat do nejisté situace, co bude dál. V otevřeném dopise státům Evropy aliance průmyslových oborů uvádí, že v jejich firmách jsou přímo zaměstnány 4 miliony pracovníků a dalších 30 milionů v souvisejících dodavatelských řetězcích. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/

15 Výstavní cyklus Exhibition cycle International Construction č. 10 / 2014, str. 8 Společnost Bauma ConExpo Africa construction exhibition dohodla, že mezinárodní stavební veletrh Bauma, zaměřený na stavební stroje, se bude konat v Jihoafrické republice, ve městě Johannesburg v tříletém cyklu. Pro pořádání prvního veletrhu bude udělena výjimka, od minulé akce v roce 2013 bude další v roce 2015, potom v roce 2018 atd. Všichni účastníci setkání, které rozhodlo o tříletém cyklu, schválili tuto dohodu, neboť umožňuje firmám dobře se ve svých výrobních programech připravit na příští prezentace. K dispozici budou mít areál s 50 tisíc m 2 v halách a 60 tisíc m 2 venkovních ploch. Veletrh Bauma se tak stává největší akcí tohoto druhu v Africe s jasnou koncepcí budoucích pořádání. Oznámení o konání Fóra k vybavenosti stavebnictví Equipment event announced International Construction č. 10 / 2014, str. 8 Mezinárodní fórum pro vybavenost stavebnictví (ICEF) se bude konat v Amsterdamu v roce 2015 ve dnech listopadu. Bude určeno pro prodávající i kupující vybavení pro stavební firmy. Po úspěchu fóra v roce 2013 se rozšiřuje okruh účastníků o sponzory a akcionáře. Celkový obrat vybavenosti ve světovém stavebnictví činí 300 mld. dolarů a bude projednávána celá řada problémů, s touto sumou související. Půjde o strategie výroby a odbytu, o problémy údržby, o technologické trendy v jednotlivých položkách vybavenosti, nástroje řízení a kontroly kvality, finanční strategie a o plnění úkolů, které před účastníky staví současná situace v energetice, ve změně klimatu, v problematice emisí ze strojů a se zřetelem na současný celosvětový vývoj. Investice rostou Investment growth International Construction č. 10 / 2014, str. 10 Střední východ je středem neustálé pozornosti všech, kteří se zabývají investiční politikou ve světě, možnostmi vyvážení stavebních kapacit a výrobků do ciziny a na druhé straně i tím, jak se mění nebo naopak udržují podmínky pro zájemce, kteří se o stavební trhy v zemích Středního východu vážně zajímají. Politická stabilita je v této oblasti nyní nestejná, avšak celkově se stavební aktivita zvýšila z roku na rok o + 4,5 %. Nejlepší výsledky vykazuje Katar s přírůstkem + 7,1 %, následuje Saudská Arábie s + 6,0 % ovšem ve dvojnásobném objemu oproti Kataru. Zde je kladným jevem orientace na infrastrukturu, z akcí vyniká stavba metra v Rijádu za 22,5 mld. dolarů. Katar se připravuje na pořádání Světového poháru v kopané 2022, výstavba sportovních zařízení zabírá převážnou část investic. Jako i jiné země v této oblasti nemá Katar dostatečnou materiálovou základnu a musí mnoho potřebných materiálů a výrobků dovážet. Spojené arabské emiráty se více orientují na návštěvnost, nejvíce se staví obchodní a rekreační stavby, v Dubaji jde o výstavbu The Perfect City se 75 % zelených ploch a vysazením stromů, výrazné je odchýlení od dřívější vertikální výstavby k horizontální také z ekonomických důvodů. Nestabilní státy Irák a Sýrie nejsou v hledáčku zpracovatelů statistik, stabilní státy Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Irán, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Oman, Katar a Saudská Arábie mají své rozvojové plány do roku 2016 v rozmezí 3,5 až 6 % s převahou staveb pro infrastrukturu, na druhém místě jsou nebytové stavby pro zdravotnictví, školství, průmysl a správu, bytové domy nejvíce v Kataru (+7 %), nejméně v Omanu a Jordánsku (+2 %). V Abú Dhabí bude do roku 2017 postaveno nové letiště. V Saudské Arábii ve městě Džidda bude postavena nejvyšší stavba na světě, Kingdom Tower, s výškou m. Všechny plánované investice budou přísně dodržovat trend trvalé udržitelnosti, energetické úspornosti a bezemisního provozu. Pro velké stavební firmy Evropy se jedná o zajímavé stavební trhy. Vzhledem k znalosti angličtiny z toho asi budou těžit hlavně britské, ale dnes již i nizozemské, švédské a další firmy, Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/

16 ovšem při velké konkurenci čínských firem, jejichž expanze na Střední východ a do Afriky nabývá stále větší intenzity. Engineering News Record...č. 6 / 2014 Smlouva pro pravděpodobné prosazení systému LEED Pact likely to advance LEED green building rating system Engineering News Record č. 6 /2014, str. 6 Americký chemický spolek (ACC) oznámil vytvoření partnerství se Spolkem pro zelené stavění US Green Building Council, s tím, že uzavřel smlouvu o přístupu ACC k hodnocení svých výrobků systémem LEED (Leadership for Energy and Environment Design), totiž, že výrobky chemického průmyslu, určené k použití ve stavebnictví, budou hodnoceny stejně jako všechny ostatní materiály a výrobky, dodávané pro výstavbu. Bez chemických výrobků nelze splnit požadavky, kladené na moderní, energeticky efektivní a bezpečné stavby s podstatným snížením emisí. Toto sdělení je základním prvkem uzavřené smlouvy. Nezávislý pozorovatel pouze připomíná, že takto mělo být postupováno již od vzniku systému LEED, jenž musí být komplexním nástrojem. Hlas NRC jasní cestu k rozhodnutí o licenci NRC vote clears the way for action on stalled licensing decisions Engineering News Record č. 6 / 2014, str. 7 Komise pro jadernou legislativu NRC stanovila, že pro všechny schválené nové projekty výstavby jaderného programu bude platit stejné opatření bezpečně skladovat vyhořelé palivo v suchých kontejnerech po neomezenou dobu. Tomuto rozhodnutí předcházel několik let trvající soudní spor, kde a jak má být ošetřeno vyhořelé palivo. Odvolací soud rozhodl, že neplatí záměr skladovat toto palivo na jednom místě v lokalitě Yucca Mountain v Nevadě a uložil komisi NRC zpracovat analýzu optimálního postupu ukládání. Komise zrušila 21 licencí pro nové reaktory a provedla nové licenční řízení, které podle Ústavu pro jadernou energetiku vyhovuje požadavkům odborných institucí pro životní prostředí, podle jiných to ztíží přístup jednotlivcům i skupinám dosáhnout na vydání licence pro nové jaderné programy. Právní spor u nejvyšší stavby z prostorových buněk - modulů Lawsuits fuel feud over future tallset modular tower Engineering News Recordč. 6 / 2014, str. 10 Nejvyšší stavbou na světě, postavenou na principu prostorových buněk - modulů, má být 32podlažní dům v newyorském Brooklynu se smíšeným provozem byty, aréna, kanceláře. Budova bude mít výšku 96 m. Stavba byla zastavena v úrovni desátého podlaží pro neshody mezi dodavatelem (Skanska) a vlastníkem Forest City Ratner (FCR). Dodavatel viní vlastníka, že po řadu měsíců odmítá jednání o ekonomických a projektových otázkách stavby. Vlastník viní dodavatele z neplnění závazků. Stavba za pevnou cenu 117 mil. dolarů je dlouhodobě předmětem sporů. Skanska tvrdí, že projekt si vyžaduje vyšší investice, než bylo dojednáno, FCR si přeje pokračovat ve výstavbě, společnost sama vlastní jednu výrobnu stavebních modulů (FCRC) se 150 zaměstnanci, kteří jsou nyní bez práce, a viní hlavního dodavatele z klamavé kampaně. FCRC sama bude dodávat výrobky také pro tři stavby v oblasti Pacifiku. Pracovní síly: ženy-inženýrky Workforce: women engineers Engineering News Record č. 6 / 2014, str. 14 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/

17 Národní vědecká nadace NSF provedla šetření mezi ženami, které mezi roky 1947 až 2010 končily svá studia v některém z technických oborů. Většina z nich studovala na jedné z 30 universit, avšak bylo zastoupeno ještě 200 jiných škol. Titul získalo 40 % z dotázaných, z toho 17 % jako stavební inženýrka (civil engineer). Z celého počtu dotázaných 62 % pracovalo trvale jako inženýrka, 21% z nich odešlo jinam po více než pěti letech, v oboru nikdy nepracovalo 11 %. Z nich 24 % nemělo zájem, 17% nebylo spokojeno s kulturou práce, 18 % chtělo podnikat. Většina z odešlých byla zklamána tím, že měla větší, mnohdy nerealistické představy. Ty ženy, které zůstaly, byly převážné spokojeny s prací i s hodnocením, zapadly do kolektivů. Přece však se část z nich vyjadřovala k mužskému společenství starých brachů old boys, vyskytujícímu se v kolektivech s náznakem jisté nadvlády nad ženským prvkem v podniku. Vedení podniků převážně tuto situaci znalo a vytvářelo ženám dobré prostředí. Nadace NSF nyní plánuje provést stejné šetření mezi muži s ukončením do roka, aby byl získán nový studijní materiál k posouzení situace mezi zaměstnanci obou pohlaví. Cílem je zvýšit úroveň vzájemných vztahů mezi nimi, a tím i posílit potenciál pro práci v podnicích, zejména pak stavebních Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů XII/