10. Hudba 20. století Charakteristika doby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby"

Transkript

1 10. Hudba 20. století Charakteristika doby Popsat a vysvětlit 20. století v jedné kapitole je prakticky nemožné. Byla to doba prudkých změn a převratných událostí. Představme si tedy, že století budeme sledovat očima člověka, který se narodil právě na jeho počátku. Píše se rok 1906, náš človíček jde do školy. Na zádech má koženou brašnu, v ní dřevěný penál s násadkami a pery. Vede ho maminka v dlouhých šatech, knoflíčky zapnuté až ke krku, na zápěstí se houpe malá taštička a ruka třímá bílé paraplíčko. Kolem hřmotí pivovarský vůz tažený dvěma statnými valachy. O deset let později je studentem reálného gymnázia. Světem otřásá hrozná válka a on ještě netuší, že i na něj čekají zákopy. Od maturitní komise je skok k té odvodové. Fronta, špína, granáty, plyn. Je zraněn, ale v lazaretu ho zalátají. Nedávno oslavil osmnáctiny, ale cítí se daleko starší. Konečně domů. Válka skončila a vznikla vytoužená samostatná republika. Náš člověk se vrací ke studiu. Čeká ho technika, stane se chemikem. Věda postupuje mílovými kroky. Jako student se seznamuje s teorií relativity, která docela mění pohled na vesmír. Objev radioaktivity zase ukáže neuvěřitelně spletitý svět mikročástic. Telefon, telegraf a rozhlas propojí svět sítí informací. Vzdálenosti ukracují automobily a letadla. Ženy si zkracují sukně i vlasy. V kavárnách a barech je slyšet jazz. Je mu pětadvacet, svět se usadil a vypadá to, že budoucnost je nadějná. Mladý muž se ožení a založí rodinu. Ještě mu není třicet let, když se mu narodí druhá dcera. Krach na burze spustí hospodářskou krizi. Spousty lidí jsou bez práce. Krize se vleče kolik let a je vyčerpávající. V sousedním Německu ji začne řešit Adolf Hitler po svém. Začne zbrojit a netají se tím, že chystá novou válku. Našemu člověku je třicet tři. Má na starosti rodinu, pracuje v továrně na výbušniny a pořád věří, že válka nebude, že se demokratický svět ubrání. Je mu osmatřicet, když Anglie a Francie obětují naše pohraničí, ustoupí Hitlerovi a podepíší Mnichovskou dohodu. Prý aby zachránili mír. Za půl roku nato obsadí německá armáda zbytek naší země. Rodina už nežije v Československu, ale v Protektorátu Čechy a Morava. Je 1. září 1939, děti jdou do školy. Němci ten den zaútočí na Polsko a začíná další světová válka. Nikdo v té chvíli neví, že potrvá dlouhých šest let. Válčí se na zemi, na moři i ve vzduchu. Milióny vojáků jsou na frontách po celém světě a stamilióny civilů pro ně vyrábějí zbraně, střelivo, potraviny, oblečení i léky. Nálety bombardovacích svazů jsou určeny i jim. Kobercové nálety systematicky likvidují celá města a lidé jsou nacvičeni na zvuk sirén. Roky si rodina našeho člověka pravidelně připravuje do předsíně krytová zavazadla. Čtyři tašky s tím nejdůležitějším pro přežití. Je mu třiačtyřicet, když začnout proskakovat první zprávy o tom, že by se situace mohla zvrtnout. Londýnský rozhlas, jehož poslech byl trestán smrtí (a přesto ho spousta lidí poslouchala), informoval o prvních porážkách Němců u Stalingradu, Moskvy, Leningradu, pak o vylodění Angličanů a Američanů v Normandii. Továrnu na výbušniny, v níž pracoval, hlídali Němci jak ostříži, přesto tam občas docházelo k sabotážím. Ty byly krutě trestány, a tak nikdo nevěděl, bude-li ještě zítra živ. V pětačtyřiceti zažije konec války. Štěstí a naděje zpochybní zprávy o použití nové zbraně atomové bomby. Američané ji mají a Stalin ji chce mít. Z bývalých spojenců jsou brzy nepřátelé. Náš člověk si vychutnává mír, se ženou doprovází dcery do tanečních, pracuje a také jde k volbám. Rok po válce je vyhrají komunisté. Lidé jim věří a mají v srdci sovětské vojáky osvoboditele. Za další dva roky uchvátí komunisté veškerou moc do svých rukou a nastává nová diktatura. Občané jsou rozškatulkováni na dobré a špatné, komunisty a ty ostatní. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Vyhodit z práce, ze studií, zavřít do vězení nebo do

2 pracovního lágru. Většina lidí skloní hlavu, mlčí, pracuje, je ráda, že bydlí, má na jídlo a ošacení. Náš člověk je už dědečkem. Je mu pár let přes padesát. Zažil dvě světové války, dvě diktatury a právě začíná studená válka. Svět je rozdělen na Východ a Západ, mezi nimi zášť a neprodyšná železná opona. V novinách čte o tom, že válka je na spadnutí. Bojuje se v Koreji, pak přijde rozdělení Berlína, kubánská krize a válka ve Vietnamu. Už je v penzi, když lidé vstoupí do vesmíru. Nejdřív na oběžnou dráhu Země a pak i na Měsíc. Je mu šedesát osm, když přijde další okupace, tentokrát sovětská. Z někdejších osvoboditelů jsou teď uchvatitelé. Lidé se zase obávají. Starý pán sleduje, jak roste napětí na Blízkém Východě a jak se rozjíždějí nové závody ve zbrojení. Pádu sovětského bloku už se nedočkal. Konec století však klid nepřinesl. Nová rizika pro jeho děti a vnuky přestavují terorismus, epidemie, změny klimatu. A na začátku byl ten dřevěný penál. Jaké obrovské změny 20. století přineslo! Pokus se přiřadit k datům uvedené vynálezy: a) telegrafický přenos fotografií b) magnetický záznam zvuku c) elektronický počítač ENIAC d) přenos lidské řeči bezdrátovou telegrafií a tím zahájení éry rozhlasu e) tranzistor f) první použitelný systém televizního přenosu rok vynález (písmenem) polovina 20. století vývoj stylů Tak, jak se mění svět, mění se i obsah a forma uměleckých děl. 20. století bylo už od svého počátku doslova zavalováno množstvím nových slohů, které se pokoušely novými způsoby reagovat na nové skutečnosti. Přichází expresionismus, folklorismus, dadaismus, futurismus, abstraktivismus, konstruktivismus, novoklasicismus a ještě jiné ismy. Pro snazší orientaci se budeme zabývat jen těmi hlavními styly. Expresionismus je první vzpourou hudby proti stávajícím zvyklostem. Inspiruje se vášnivýmu city, stavy chorobné hrůzy, prudce se měnícími duševními stavy, ale také výraznou lyrikou. Je to hudba prudkých kontrastů, plná drsnosti, náhlých výbuchů a výkřiků. Housle, nástroj dříve ceněný pro svou zpěvnost, nyní vyluzují drsné tóny spodních poloh, které jsou rázem vystřídány šustivými a pištivými zvuky krajních výšek. Cílem je vyjádření vnitřního citového napětí. Někteří expresionisté jsou velkými experimentátory. Slovy básníka by se mohla nově se rodící moderní hudba popsat takto:

3 Pohyblivá. Roste před očima mrakodrapem. Rádiové paprsky mámí technikou smyčců. Nástroje se smějí, milují. Krásná techniko, což nejsi výrazem sama sobě? Co je vám? Blednete? Schovejte si dušičku do trouby a pod rohožku mozek. 1 Folklorismus, nebo přesněji řečeno neofolklorismus, je druhým z výrazných stylů století. Folklór byl inspiračním zdrojem už u romantiků 19. století. Noví folkloristé se snaží proniknout až k pradávným kořenům hudby. Někdy je připodobňován k barbarskému primitivismu. Hudba je výrazná, někdy až křiklavě barevná, má drsnou melodickou linii a ostrý rytmus. Civilizační tendence se projevují hlavně tam, kde je hudba pod vlivem futurismu a dadaismu. Futuristé obdivují techniku, stroje, civilizaci. V Manifestu futurismu jeho autor Filippo Tommasso Marinetti mimo jiné píše, že chce opěvovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost, útočný neklid, poklus, facku a ránu pěstí. Řvoucí automobil je podle něj krásnější než antická socha a futurismus je manifestem ničivého a žhářského násilí. Básník Stanislav Kostka Neumann v básni Zpěvy drátů píše o telegrafních drátech: Slyšíme všechno, víme všechno a všechno známe, kams napravo, vlevo, nahoru, dolů všechno poznamenáváme, intimnost občana, aféry světa, proměny země a vše, co se děje, co se má státi a stane, ať zní to, jako by zvracel glóbus či pták si pípal jemně, ať jako hořící svět či střepina skelná to plane, my vše to dříve víme než ten, kdo to zvěděti má, a živíce se tím, aniž závrať nás jímá, jsme klidny. Dadaismus popírá a převrací všechny hodnoty, na principu náhody spojuje nesourodé prvky. V hudbě se přímo neprosazuje, jeho vliv ale můžeme sledovat například u autorů sdružených do skupiny Pařížská šestka. Někteří z nich jsou velkými experimentátory a zhudebňují třeba jídelní lístek v restauraci, katalog hospodářských strojů, vtipy nebo inzeráty. Novoklasicismus je snahou, aby se hudba, dosud rozvracená divokými experimenty, vrátila k jistotě pevných tvarů, které bylo možno nalézt u mistrů minulosti. Skladatelé se obracejí ke gregoriánskému chorálu, renesanci i klasicismu. Přesná forma, symetrie, harmonie, to jsou pilíře, na nichž novoklasicisté stavějí své kompozice. Uvedené výroky označ jako pravdivé nebo nepravdivé. a) Futurismus se netajil svou programovou agresivitou. b) Futurismus hledal inspiraci v antice. c) Expresionismus se snažil o vyjádření duševních stavů a volil k tomu často nepřirozené, drsné prostředky. d) Novoklasicismus je směr, využívající novým způsobem slohové prvky klasické hudby. e) Dadaismus je směr který omezuje fantazii ve prospěch přísné logiky. pravda nepravda 1 J. Pilka, Svět hudby, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1959

4 Arnold Schönberg ( ), Igor Stravinskij ( ) Arnolda Schönberga zařazujeme společně s Albanem Bergem a Antonem Webernem k představitelům Druhé vídeňské školy. Do té první patří slavná trojice Haydn, Mozart, Beethoven. Je zvláštní, že právě Vídeň, která byla nositelkou silných hudebních tradic, se jim v nové hudbě expresionistů zcela zásadně vymkla. Určitě k tomu přispěla úzkostná atmosféra před první světovou válkou, ztráta jistot spojená s rozpadem monarchie (Rakousko Uherské) i hrůzné projevy fašismu a nacismu. Z toho plynuly pocity děsu, hrůzy, osamění. Expresionisté ve snaze vyjádřit tyto své vlastní prožitky hledají nové způsoby vyjádření. Opouštějí staré konvence a hledají odpovídající, tedy úplně nové hudební prostředky. Takovou cestou bylo uplatnění atonální hudby. Tonální skladba je taková, ve které je jasné, která tónina je jejím základem. Někdy mohou skladatelé použít tóniny dvě, pak mluvíme o skadbě bitonální. Pokud ale skladba neustále a nepravidelně kolísá a nelze v ní určit žádnou základní tóninu, mluvíme o hudbě atonální. Volná atonalita měla za následek ztrátu formy. Ve snaze vrátit dílu jistou vnitřní pevnost, semknutost, vytváří Schönberg novou metodu. Nazývá se dodekafonie. Jedná se o skladebnou techniku, která jako tvůrčího materiálu používá rovnocenně všech 12 chromatických půltónů oktávy (na rozdíl od 7 základních tónů obvyklé stupnice). Skladatel může použít určitý tón podruhé až tehdy, kdy použije dalších 11 tónů řady. V kompozici je možno použít transpozici, což znamená, že řada může začít na libovolném tónu. Rovněž lze vytvářet variace pomocí inverze (tónová řada se převrátí zdola nahoru nebo zhora dolů), račího postupu (převrácení je zleva doprava) nebo inverzí račího postupu (spojení obou předchozích postupů). Arnold Schönberg je jedním z nejodvážnějších a nejopravdovějších skladatelů. Při prosazování svých uměleckých ideálů narážel na lhostejnost, nepochopení i odpor. Přesto neustal v hledání své osobní a jedinečné cesty. Od mládí se těžce pral se životem. Hudebního vzdělání se mu nedostalo, a tak se studoval jako samouk a přitom si vydělával na živobytí jako úředník. Teprve jako sedmadvacetiletý získal stipendium. Pak se mohl věnovat hudební teorii, kompozici i vyučování. Nástup fašismu znemožnil jeho další existenci v Německu. Byl Žid a jeho hudba byla prohlášena za zvrhlou. Opustil Německo i Evropu a usadil se v USA. V prostředí, kde peníze a bussines stály na prvním místě, přísný a morálně založený muž příliš šťastný nebyl, ale domů se už nevrátil. Zabránila mu v tom válka a po ní zdravotní problémy. Zemřel v Los Angeles. Z jeho díla lze jmenovat atonální melodram Náměsíčný Pierot. Je to dílo velmi novátorské. Používá tzv. sprechgesang, což je polomluvený a polozpívaný vokální projev a má zvláštní komorní nástrojové obsazení (flétna se střídá s pikolou, klarinet s basklarinetem, k tomu housle, viola violoncello a klavír). V Americe vzniklo jeho nejznámější dílo, kantáta Ten, který přežil Varšavu. Je to skladba, která otřese posluchačem. Vznikla na vlastní text, který Schönberg napsal podle osobního svědectví muže, který přežil porážku povstání ve vašavském ghettu roku Igor Stravinskij je vedle Schönberga pokládán za druhou nejvýznamnější osobnost 20. století. Tak jako Einstein přinesl revoluci ve fyzice a Picasso v malířství, je Stravinskij skladatelem, který dokázal uzavřít jednu epochu a otevřít druhou. Jestliže se pokusíme charakterizovat jeho hudbu, musíme zapomenout na obvyklé barvy zvuku a na jemné odstíny. Tahle hudba nás pronásleduje a svírá nám hrdlo, nutí nás sledovat dramatické děje, hází

5 s vámi jako vůz jedoucí horskými zatáčkami. a nemůžete vystoupit, protože vůz letí závratnou rychlostí a po obou stranách hrozí propast. 2 Na rozdíl od Schönberga prožil docela šťastný život. Narodil se v Oranienbaumu, což bylo předměstí Petrohradu. Jeho otec byl operním pěvcem a synovi zajistil dobré vzdělání. Roku 1908 zkomponoval orchestrální skladbu Ohňostroj, jíž získal zájem světoznámého baletního choreografa Ďagileva. Ten založil skupinu Ruský balet a na zájezdu do Paříže si podmanil srdce diváků tak, že se tam se svým baletem natrvalo usídlil. Komponovali pro něj skvělí skladatelé C. Debussy, S. Prokofjev, M. Ravel. Roku 1910 k nim přibyl i Igor Stavinskij s baletem Pták Ohnivák. Tisk o představení referoval jako o zlatém hřebu druhé sezóny Ruského baletu v Paříži. V něm ještě dozníval hudební vliv jeho učitele Rimského-Korsakova, ale už se tam objevily avantgardní prvky. I balet Petruška, který vznikl hned rok nato, byl novátorský a nesmírně úspěšný. Vrcholným dílem tohoto období byl balet Svěcení jara (Obrazy z pohanské Rusi). Pařížská premiéra roku 1913 se změnila v obrovský skandál. Obecenstvo nebylo připravené na dílo, které bořilo tradice a nectilo zvyklosti, a bouřlivě reagovalo. V auditoriu se mísil bouřlivý potlesk s pískáním a smíchem. Část obecenstva odcházela a Stravinskij byl rozzlobený. Nechápal, co jeho hudba způsobila. Ale hudba, vyprávějící prastarý pohanský příběh o obřadech zahánějících zimu, působila tak divoce a nespoutaně, že posluchačům běhal mráz po zádech. V první části tančí chlapci a dívka obřadní tanec, jímž vítají jaro. Starci se ale obávají hněvu božstev zimy, a tak se rozhodnou, že je usmíří lidskou obětí. Vyberou děvče, které se má utančit k smrti. Okolo ní se rozprostře prázdnota, v níž se postupně zjevují předkové rodu, kteří mají mrtvou odvést. Stravinskij přesídlil do Švýcarska a pak do Spojených států. Tady se ve dvacátých letech přiklonil k novoklasicismu. To můžeme sledovat například v baletu Pulcinella nebo v pozdějších vyzrálých dílech Symfonie o třech větách (spojená s dojmy z války) a Symfonie in C. V posledním období se přiklonil k dodekafonii, již dříve odmítal. Poslední léta prožil v Evropě, zemřel ale v New Yorku. Pohřben byl na vlastní přání v Benátkách. Uvedené indicie ti pomohou nalézt název díla. Indicie: a) Stravinskij, premiéra roku 1913, skandál, život roste ze smrti b) Schönberg, kantáta, povstání ve varšavském ghettu 1944 c) Stravinskij, novoklasicismus, konkrétní dojmy z války d) Stravinskij, první jeho dílo uvedené v Paříži, vliv Rimského-Korsakova e) Schönberg, atonální melodram, sprechgesang Díla: 1. Náměsíčný Pierot 2. Ten, který přežil Varšavu 3. Pták Ohnivák 4. Svěcení jara 5. Symfonie o třech větách 2 Oriente Angeli, Primo incontro con la musica, Giunti Nardini, Florencie, 1980

6 Indicie a) b) c) d) e) Dílo Paul Hindemith ( ), Béla Bartók ( ) Artur Honegger, největší ze skladatelů tvořících skupinu známou jako Pařížská šestka ( založena roku 1919), řekl: Zdá se mi, že existují dvě kategorie skladatelů. Ti, kteří měli odvahu přinést nové kameny ke stavbě, a ti, kteří je otesali, umístili a vybudovali z nich stodoly nebo katedrály. Novými kameny jsou zde nové myšlenky, formy, cesty, jimiž lze to nové uskutečnit. Jejich nosiči byli bezesporu dříve zmiňovaní A. Schönberg a I. Sravinskij, patří k nim i sám autor citátu. K zakladatelům moderní hudby musíme přiřadit i Paula Hindemitha, Bélu Bartóka, Sergeje Prokofjeva, Dmitrije Šostakoviče, Leoše Janáčka i Bohuslava Martinů. Paul Hindemith spojil svůj život s aktivním hudebním působením. Hrál skvěle na množství nástrojů, virtuózně pak na housle a violu. Kromě toho, že působil nejrůznějších hudebních tělesech, komponoval a působil jako pedagog. V raných obdobích byl ještě pod vlivem novoromantismu. Od tradic se však brzy začne odpoutávat a začne používat bitonalitu a polytonalitu. Snaha zachytit prudký vývoj světa způsobuje, že v jeho skladbách se zrcadlí technika, klaunství i nově se prosazující jazz. Byl mu blízký dadaistický Christian Morgenstern, což dokazuje existence Písní pro Morgensterna z počátku 20. let. Pro ilustraci si přečtěte Morgensternovu báseň. Jak si šibeniční dítě zapamatuje jména měsíců Sněden úhoř. Vezem buben. Svět ten čert vem! Na věnec lupen. Lháři, lži jen. Tys dopad! Blázinec. (Všimněte si, že se jedná o hru se slovy. Jedná se o komicky upravené názvy skutečných měsíců.) Ještě ve dvacátých letech se v jeho kompozici objeví nový prvek. Je to kompoziční kázeň a pevná konstrukce skladby. Inspiraci hledá v minulosti, často až u barokního kontrapunktu. To je patrné v opeře Cardillac. Roku 1927 získal profesorské místo na berlínské vysoké škole, kde vyučoval kompozici. O deset let později bylo jeho umění

7 prohlášeno za zvrhlé a Hindemith musí opustit vlast. Azylem se mu stane nejdřív Švýcarsko a od roku 1940 Spojené státy. Nástup fašismu, pocit ohrožení a potřeba učinit hudbu myšlenkově jasnou, sdělnou a citovou vede k návratu k některým romantickým prostředků. Tak je tomu v operách Malíř Mathis a Harmonie světa. Po válce se Hindemith vrátil do Evropy a žil do smrti ve Švýcarsku a v Německu. Zanechal po sobě rozsáhlé hudební dílo. Béla Bartók, ačkoliv je dnes pokládán za jednoho z nejvýraznějších skladatelů moderní hudby, nebyl za svého života dostatečně pochopen ani doceněn. Dokonce i dnes, s odstupem více než půlstoletí, znějí nám jeho díla modernisticky, disonantně. Přitom je nám jejich agresivní rytmus blízký, snad proto,že v něm jasně rozpoznáváme folklórní vlivy. Bartók pracoval jako hudební pedagog a folklorista v Budapešti. Proslul i jako virtuózní pianista. Po nástupu Horthyho fašistického režimu v Maďarsku odešel do exilu v USA. Velmi se mu po vlasti stýskalo, ale jeho touha vrátit se domů se nenaplnila. Zemřel v New Yorku v září 1945, právě když skončila druhá světová válka. Jeho hluboké zaujetí lidovou hudbou dokládá jeho sbírka, obsahující 2600 zapsaných lidových melodií a asi 8000 fonografických záznamů. Folklór prolínal i do jeho vlastních skladeb. Ve své tvorbě prošel od pozdního romantismu a impresionismu až na pozice expresionistické. Je autorem mnoha děl orchestrálních. Rozsáhlá byla i jeho tvorba klavírní. Zde je třeba jmenovat Allegro barbaro, které mezi nimi zaujímá mimořádné místo. Je rovněž autotem baletů Podivuhodný mandarin a Dřevěný princ a opery Hrad Modrovousův. Vyber správnou alternativu: 1. Paul Hindemith používal a) bitonalitu b) polytonalitu c) tritonalitu 2. Béla Bartók byl a) Rumun b) Srb c) Maďar 3. Paul Hindemith je autorem opery a) Cardillac b) Cardiac c) Cadillac 4. Béla Bartók je autorem klavírní skladby a) Andante barbarico b) Allegro barbarico c) Allegro classico Sergej Prokofjev ( ), Dmitrij Šostakovič ( ) Vývoj ruské a později sovětské hudby ve 20. století byl dost komplikovaný. Zprvu ho ovlivňoval temný a pesimistický symbolismus. Záhy byl, v těsné souvislosti s vítězstvím bolševické revoluce, vystřídán proletářskou kulturou. Její zastánci odmítli veškerou uměleckou hudbu minulou i současnou. Vytvořil se prostor pro hledání nových cest tvorby, ale také pro diskuse a boje o novou hudební kulturu, často bohužel silně politicky ovlivňovaný. Sergej Prokofjev byl nejen skladatel, ale i dirigent a klavírista. S komponováním začal už v deseti letech. Na konzervatoři v Petrohradě studoval mimo jiné u Rimského- Korsakova. Ve dvaceti letech zvítězil v soutěži o cenu konzervatoře svým skvělým

8 Klavírním koncertem č. 1 Des dur. Začíná pak cestovat po Evropě a navazuje kontakty s vynikajícími umělci jako byli Sergej Ďagilev a Igor Stravinskij. Roku 1918 odjel do Japonska a potom do USA. Všude tam čile koncertoval, dirigoval a uváděl svá díla. Od roku 1923 se usadil v Paříži. Nastalo období spolupráce s Ďagilevovým baletem, období zvukově nejavantgardnější tvorby. Po roce 1932, kdy se definitivně vrátil do vlasti, pokouší se o to, aby se jeho práce staly obecně srozumitelné. Dociluje toho, a přitom neslevuje z umělecké úrovně. Posledních zhruba pět let života mu ztrpčily mnohé výpady kritiků, kteří mu vytýkali údajný formalismus. Ve skutečnosti útoky vyplývaly z politické situace stalinské éry v Sovětském svazu. Mnohá Prokofjevova díla jsou trvale na repertoáru světových orchestrů. Není snad operní scény, která by neuvedla jeho opery Hráč, Vojna a mír, Zásnuby v klášteře nebo jednu z nejkratších komických oper současnosti Láska ke třem pomerančům. Mimořádnou oblibu si získal jeho balet Romeo a Julie i symfonická pohádka Péťa a vlk. O jeho Klasické symfonii se prý říká, že tak by ji napsal Mozart, kdyby žil ve 20. století. Dmitrij Šostakovič byl rovněž absolventem petrohradské konzervatoře a i on velmi záhy prokázal svůj mimořádný talent. Jeho Symfonie č. 1, f moll, kterou napsal jako osmnáctiletý, získala světový ohlas. Za pět desetiletí svého tvůrčího života se pustil do všech žánrů. Z vokální hudby to byly písně, oratoria, kantáty i opery, z nichž nejhodnotnější je Kateřina Izmajlovová. Více sa však soustředil na instrumentální komorní a symfonickou hudbu. Významné místo náleží jeho klavírní tvorbě, v níž vyniká jeho 24 Preludií a fug. Tak jako Paul Hindemith i Dmitrij Šostakovič hledá podněty v díle J. S. Bacha. Je to doklad toho, že autoři 20. století pokoušejí nalézt styčné body tradice a současnosti. Mezi komorními skladbami zaujímá nejvýznamnější místo 15 houslových kvartet. Po celý život se věnoval komponování symfonií. K první, již napsal jako mladík, přidal postupně dalčích čtrnáct. Poslední vytvořil roku Mezi nimi zaujímá vyjímečné místo Symfonie č.7, C dur. Vznikla v roce 1941 v Leningradu, který odolával blokádě německé armády. Tady, v obléhaném vyhladovělém a zmrzlém městě, měla symfonie také premiéru a už v následujícím roce ji slyšeli posluchači v New Yorku, kde ji dirigoval A. Toscanini a v Los Angeles zase L. Stokowski. Symfonie měla obrovský úspěch. Posluchači v ní slyšeli o hrůzách války a o utrpení, ale také o nezlomné vůli nepoddat se a porazit zlo. Ve skupinách informací je vždy jedna nepravdivá. Najdi ji. 1. a) Sergej Prokofjev b) Vojna a mír c) moskevská konzervatoř d) Péťa a vlk 2. a) Dmitrij Šostakovič b) inspirace Bachem c) opera Kateřina Izmajlová d) Symfonie č. 7, C dur, zvaná Kurská

9 Základy české moderní hudby Na prahu 20. století se česká hudba stává průsečíkem nejrůznějších stylových tendencí. Naši skladatelé nebyli tehdy v roli novátorů, ale vstřebávali všechny podstatné vlivy a syntetizovali je ve svých dílech. Josef Bohuslav Foerster ( ) pocházel z rodiny, kde se kantorství a muzikantství dědilo po generace. I jeho otec, pražský varhaník a ředitel kůru, učil. Působil na konzervatoři, kromě toho i komponoval, hlavně duchovní hudbu. Josef Bohuslav se zprvu pustil do studia na technice, teprve pak na varhanní škole. Posléze se věnoval jen skládání. Řadu let žil v Hamburku a ve Vídni a až roku 1919 se vrátil do Prahy, kde se stal profesorem mistrovské školy pražské konzervatoře. Přátelil se s Petrem Iljičem Čajkovským, Edvardem Griegem a Gustavem Mahlerem, jehož hudba ho oslovovala a ovlivňovala. Sám byl citově založený a jeho tvorba inklinuje k lyrice. Jeho dílo je obsáhlé, je autorem šesti oper, pěti symfonií, množství orchestrálních a komorních skladeb a hlavně písní a sborů. Z oper se stále hraje Eva. Libreto si podle dramatu Gabriely Preisové Gazdina roba napsal Foerster sám. Je to tragický příběh milenců Evy a Mánka. Žijí na slovenské vesnici blízko uherských hranic. Mánek je ze selského rodu, Eva chudá švadlena. Mánkově matce se chudá nevěsta nelíbí a donutí syna ke svatbě s bohatou Maryšou. Eva se pak taky provdala a s mužem Samkem měla dcerku Katušku. Ta však brzy zemřela a Eva nemohla muži odpustit, že nešel včas pro doktora. Myslí stále na Mánka. I jemu je manželství vězením, a tak s Evou potajmu odjede do Rakouska, aby tam hospodařil a Evu vydával za svou ženu. Tajemství se ale vyzradí a Eva upadne do opovržení. Mánek se chce rozvést, ale když se dozví, kolik ho to bude stát, chce fiktivní manželství udržet a Evu mít dál jako milenku, gazdinu robu. Eva to neunese a utopí se v Dunaji. Vítězslav Novák ( ) byl žákem Antonína Dvořáka. Působil jako skladatel a pedagog. Vyučoval skladbu na konzervatoři. Inspiroval se slováckým a slovenským folklórem a také impresionismem. Měl dokonalou skladebnou techniku a vytvořil českou školu, z níž čerpala celá následující generace. Psal hudbu všech žánrů. Ze symfonické tvorby jsou nejznámější Slovácká suita a symfonická báseň V Tatrách. Psal i opery a balety. Jeho sbory, například Melancholické písně o lásce, Noční nálady či Erotikon, náleží k vrcholům české písňové tvorby. Josef Suk ( ) patřil rovněž k Dvořákovým žákům. Byl se slavným skladatelem spřízněn i příbuzensky, když se oženil s jeho dcerou. Byl s ní velmi šťastný, jeho žena ale po sedmi letech zemřela a to byl tragický zlom v Sukově životě. Jeho dílo bylo zpočátku lyricky zpěvné, bezprostřední a živelné. Později se stává meditativní, používá složitých prostředků. Ty se projevují v rozsáhlém orchestrálním aparátu i v komplikovaném propracování skladeb.jeho tvorba je cestou od romantismu přes impresionismus k modernímu hudebnímu výrazu. Byl také houslistou Českého kvarteta, které si vydobylo světové jméno. K vrcholům jeho tvorby patří orchestrální tetralogie Asrael, Pohádka léta, Zrání, Epilog. Z komorní tvorby pak Serenáda As dur pro violocello a klavír. Otakar Ostrčil ( ) byl dirigent a skladatel hudby symfonické i operní. V jeho díle můžeme sledovat prvky expresionismu. Alois Hába ( ) se do dějin hudby zapsal především jako tvůrce systému čtvrttónové hudby. V historii se už odedávna používaly menší intervaly než půltóny. Bylo tomu tak například v orientální hudbě (například v Indii), v některých lidových písních i v Antice. Na konci 19. století začali mnozí autoři čtvrttónový systém používat. Byly to ale snahy živelné a nesystémové. Teoretickou základnu těmto snahám vytvořil až Alois Hába. Podle jeho plánů byly dokonce postaveny nové nástroje čtvrttónový klavír nebo šestinotónové harmonium. Světový věhlas mu přinesla premiéra čtvrttónové opery Matka

10 v Mnichově roku Čtvrttónová hudba činí velké nároky na interprety a i pro ucho Evropana je velmi zvláštní a nezvyklá. K číslům označujícím jména skladatelů přiřaď písmena, jimiž jsou opatřeny jednotlivé indicie. 1. J.B. Foerster a) manžel dcery A. Dvořáka 2. V. Novák b) tragický venkovský příběh 3. J. Suk c) čtvrttónový klavír 4. O. Ostrčil d) slovácký a slovenský folklór 5. A. Hába e) expresionismus Leoš Janáček ( ) Přestože byl Leoš Janáček daleko starší než skladatelé jmenovaní v předchozí kapitole, stal se nejvýraznějším mužem české hudební moderny. Jeho dílo se jednoznačně zařadilo do světové hudební literatury. Ještě dříve než skladatelem byl Janáček pozorným posluchačem. V lese si zapisoval hlasy ptáků a poznal je všechny. Mezi lidmi zase sledoval intonaci řeči, to, jak duševní stav působí na její spád a rytmus. Znal dobře i moravské a lašské písně a tance, sbíral je a zapisoval. Pocházel z početné rodiny z moravských Hukvald. Jeho otec byl učitel a pěstování hudby bylo v rodině samozřejmostí. Janáček už jako chlapec zpíval ve sboru starobrněnského kláštera. Vystudoval reálku, učitelský ústav a pak se vzdělával hudebně. Absolvoval varhanickou školu v Praze a pak konzervatoř v Lipsku a ve Vídni. Roku 1881 se oženil a stal se ředitelem varhanické školy v Brně. Tady působil víc než čtyřicet let. Zpočátku byl hudebně ovlivněn A. Dvořákem a M.P. Musorgským, brzy si ale vytvořil vlastní hudební řeč. Vydával tiskem své teoretické úvahy, eseje a kritiky, jejichž nesmlouvavostí si nadělal mnoho nepřátel. I proto ho v Praze brali jen jako regionálního folklóristu. Zajímavý je osud jeho první opery Její pastorkyňa. Premiéra v Brně byla skvěle přijata diváky i kritikou, a přesto si na uvedení v Praze musela počkat dlouhých čtrnáct let. A to ještě museli Janáčkovi přátelé sáhnout k malé lsti. Ředitel Národního divadla byl na léčení v lázních Bohdaneč. V té době tam pobývala i pěvkyně Marie Calma Veselá. Připravila si některé árie z Její pastorkyně a zpívala je u otevřeného okna, aby je pan ředitel slyšel. Ten jimi byl okouzlen a po návratu do Prahy přemluvil šéfa opery Karla Kovařovice, aby operu uvedl. Kovařovic neměl Janáčka v lásce právě pro jednu dávnou nevlídnou kritiku, ale operu nakonec uvedl a dal si na ní záležet. Opera Její pastorkyňa vznikala v době, kdy Janáček prožíval osobní tragédii, v době, kdy umírala jeho jediná dcera Olga. Libreto dramatického příběhu převzal Janáček ze stejnojmenného dramatu Gabriely Preissové. Vypráví se v něm o dvou nevlastních bratrech, starším Lacovi a mladším Števovi. Laco je vážný, Števo, dědic rodinného majetku, je pohledný, nespolehlivý, rozhazovačný fanfarón. Oběma se líbí Jenůfka, sirotek, kterého si k sobě vzala přísná a ctná vdova, jíž ve vsi říkají Kostelníčka. Jenůfka se zamiluje do Števa a brzy s ním taky čeká dítě. Laco nesnáší Števovo namlouvání a ve zlosti rozřízne Jenůfě tvář. Poznamenané děvče už se Števovi nelíbí a najde si jinou nevěstu, bohatou Karolku s tvářičkou bez jizvy. Kostelníčka se rozhodne Jenůfino těhotenství utajit a po narození dítěte hledá řešení. Chce, aby si Jenůfu vzal Laco. Ví o něm, že ji má pořád rád. Jedné mrazivé noci vezme novorozeného chlapečka a hodí ho pod led. Jenůfě řekne, že dítě zemřelo. Svatbě už

11 nestojí nic v cestě. A právě tehdy se v rybníce najde mrtvé nemluvně. Kostelníčka, trýzněná svědomím, se přizná a odvedou ji četníci. Karolka si Števu odmítne vzít, ale Laco vytrvá po Jenůfině boku a ona uvěří, že s jeho pomocí najde sílu dál žít. Ke svým operám si Janáček nevybíral veršované texty ale činoherní dramata. Jeho další opera Věc Makropulos vznikla podle hry Karla Čapka, Káťa Kabanová podle N.A. Ostrovského, Z mrtvého domu podle F.M. Dostojevského. Zvláštní místo má opera Příběhy lišky Bystroušky, vycházející z povídek R. Těsnohlídka. Jako v bajkách mají i zde zvířata lidské vlastnosti a jejich svět se úzce dotýká světa lidí. Janáček měl velmi blízko k lidové písni. To se projevilo hlavně v jeho Lašských tancích nebo v komorní kantátě Zápisník zmizelého. Vemi ceněná je jeho Glagolská mše a ze symfonické hudby je za vrcholné a světově proslulé dílo pokládána jeho Sinfonietta. Ve své tvorbě se Janáček opíral o vlastní nápěvkovou teorii. Skladby staví na krátkých melodických úryvcích, které nemají nic z tradiční melodiky, ale inspirují se melodií mluvené řeči. Z toho pramení určitá drsnost, hrubozrnnost, ale zároveň i věrohodnost výrazu. Leoš Janáček se dožil vysokého věku a na konci svého života se dočkal i uznání v podobě čestného doktorátu filozofie na univerzitě v Brně a členství na pražské a berlínské akademii. Následující výroky, týkající se Leoše Janáčka, rozděl na pravdivé a nepravdivé. 1. Operu Věc Makropulos napsal podle dramatu Josefa Čapka. 2. Její Pastorkyňa je opera buffa. 3. Inspiračním zdrojem mu byla mluvená řeč. 4. Zemřel velmi mladý. 5. Vytvořil tzv. nápěvkovou teorii. 6. Působil jako hudební pedagog, sbormistr a kritik v Brně. pravda nepravda Bohuslav Martinů ( ) Spolu s Leošem Janáčkem patří ke světově uznávaným našim skladatelům 20. století. Ačkoliv žil po většinu svého tvůrčího života v cizině, zůstal součástí naší hudební kultury. Jeho hudba má pevné kořeny v českých tradicích. Když prošel obdobím novoklasicismu a modernismu, dospěl k vlastnímu originálnímu českému výrazu. Narodil se v Poličce a tam se také začal seznamovat s houslemi. Ve studiu pokračoval na konzervatoři v Praze, studia však nedokončil. Působil pak jako houslista v České filharmonii. Už jako chlapce ho zaujala kompozice. Jeho první skladby byly ovlivněny impresionismem, hlavně Claudem Debussym. V letech se věnoval studiu skladby u Josefa Suka, ani nyní ale ve studiu nevytrval. Přišla totiž nabídka stipendia do Paříže. Zde se stal žákem Alberta Roussela. Paříž byla světovým kulturním centrem a přinesla mu kontakty s tvorbou Igora Stravinského, skladateli ovlivněnými dadaismem a expresionismem a rovněž se tu poprvé setkal se zcela novým fenoménem, s jazzem. Pod

12 vlivem modernismu vznikly orchestrální věty Half-time a La Bagarre. Jazz zase ovlivnil Dechový sextet s klavírem nebo balet Kuchyňská revue. Od počátku 30. let se přiklání k české lidové nápěvnosti. Tak se například v baletu Špalíček setkáváme s dětským sborem, u něhož jasně rozeznáme říkadlovou intonaci. Je mu blízká i lyrika, již nacházíme například v symfonické skladbě Památník Lidicím. Bohuslav Martinů si svůj pařížský pobyt prodloužil až do roku Na prázdniny se sice ještě vracel domů, ale od roku 1938 se už domů nepodíval. Nebezpečí, jež ohrožovalo svět, se projevilo v jeho skladbách Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány nebo ve Violoncellové sonátě č.2. Ta vznikla už ve Spojených státech, kam z Francie, po její porážce v roce 1940, emigroval. Zde napsal i symfonickou skladbu Památník Lidicím. Byl to protest proti vyhlazení vesnice nacisty v době heydrichiády. Po vlasti se mu velmi stýskalo, ale osud mu nedopřál se vrátit. Po válce, roku 1946, byl jmenován profesorem na AMU. Utrpěl ale těžký úraz a cestu domů musel odložit. Politický převrat roku 1948 definitivně zhatil naděje na návrat. Alespoň poslal domů 5. symfonii a Otvírání studánek. Náhradním domovem se mu pak stala Itálie a hlavně Švýcarsko. Zde zemřel. Do rodné Poličky se jeho tělo vrátilo až po dalších dvaceti letech. Od roku 1979 je zde pohřben. V témže roce jako Bohuslav Martinů, tedy v roce 1890, se narodilo více slavných mužů. Pokus se určit, kdo byl kdo. 1. Karel Čapek a) nizozemský letecký konstruktér, výrobce letadel 2. Jaroslav Heyrovský b) český politik a voják, popraven nacisty (1942) 3. Boris Pasternak c) český spisovatel 4. Anthony Fokker d) český chemik, nositel Nobelovy ceny (1959) 5. Hjalmar Riiser-Larsen e) norský letec a polárník 6. Alois Eliáš f) ruský básník a spisovatel číslo písmeno

13 polovina 20. století charakteristika období Když v roce 1945 skončila 2. světová válka, zavládla ve valné většině nesmírná radost. Šest tet trvající utrpení skončilo a agresoři byli poraženi. Dokonce se podařilo řadu těch, kteří zlo plánovali, postavit před mezinárodní soud v Norimberku. Na druhé straně stál ale fakt, že na samém konci války byla použita úplně nová zbraň atomová bomba. Její existence napověděla, že budoucí roky nebudou žádnou idylou. Brzy po vítězství ve válce se z bývalých spojenců USA a SSSR stali nepřátelé. Svět se rozdělil na Východ a Západ. Začala dlouhá studená válka, mezi novými nepřáteli vyrostla neprostupná železná opona. V menších válečných konfliktech si obě strany měřily síly. Tak bylo vlastně celé padesátiletí prostoupeno válkami. Vystřídaly se konflikty v Koreji, na Kubě, v Berlíně, ve Vietnamu, v Afgánistánu. Po pádu komunistických východních režimů po roce 1989 se nakrátko nabídla myšlenka, že svět se teď stal konečně bezpečným místem pro život. Zakrátko se ale ukázalo, že tomu tak není. Objevilo se nové dělítko. Tentokrát mezi státy jihu a severu, mezi chudými a bohatými. Chudoba způsobuje migraci, míšení kultur, vpád nových náboženství a z toho vyplývající konflikty. Poslední půlstoletí přineslo nevídaný rozvoj vědy a technologií. Úspěchy v bádání přinášejí ale problémy etické. Nevíme, jak máme správně naložit v novými možnostmi v genetice nebo medicíně. Spojili jsme svět moderními komunikačními technologiemi, ale neumíme komunikovat se svými nejbližšími a cítíme se osamělí. Vojenská technika, kterou jsme nashromáždili, je schopná zničit náš svět dokonce několikrát. Argumentujeme, že zbrojíme proto, abychom uhájili mír, a přitom trpíme úzkostí z vlastního sebezničení. Tyto rozporuplné skutečnosti se samozřejmě promítaly i do umění. Válka sice narušila proces umělecké tvorby, ale nepřerušila ho docela. Tak můžeme sledovat, jak zakladatelé moderního umění vytvářejí svá zralá a vrcholná díla. Igor Stravinskij, kterého jsme si jmenovali jako představitele moderny počátku století, tvoří ještě dvacet pět let v jeho druhé polovině. Do tohoto období spadá i poslední tvorba Schönbergova. Je to doba, kdy Dmitrij Šostakovič píše posledních svých šest symfonií a většinu smyčcových kvartetů. Vznikají vrcholná symfonická díla Bohuslava Martinů. Pozdní díla tvoří Sergej Prokofjev, Arthur Honegger, Paul Hindemith. Mnohá z těchto děl se stala inspirací pro nastupující mladou generaci. Mladí tvůrci se pokusili o to, aby nově prozkoumali umělecký materiál a hledali nové, dosud skryté možnosti vyjádření. Experimentování se dostalo do všech oblastí umění. V literatuře se objevuje nový román, který nemá příběh, čas ani jasné postavy. V divadlech se začínají hrát provokativní absurdní dramata, která tím, jak málo jejich postavy sdělují, vypovídají o naší neschopnosti komunikovat s druhými lidmi. Malíři objevují expresionistický pop-art, který je ovlivněn drsným obrazem velkoměsta. Jeho protipólem se stal intelektuální op-art (optical art). Přenesením op-artu na prostorové útvary a vytvářením optických klamů se zabývá kinetismus. Průnikem divadla, akce a výtvarného umění se stalo umění akce (happening). Mladí hudební umělci byli fascinováni novými možnostmi ostatních druhů umění a velmi brzy se nechali slyšet, že ani hudba nebude jen dozníváním minulého, ale bude hledat nové cesty i za cenu bloudění a omylů. Jedna z uvedených možností obsahuje správné seřazení skladatelů podle data úmrtí (poslední zemřel nejpozději). Najdi ji.

14 A B C 1. Hindemith 1. Schönberg 1. Schönberg 2. Honegger 2. Šostakovič 2. Prokofjev 3. Prokofjev 3. Martinů 3. Honegger 4. Martinů 4. Stravinskij 4. Martinů 5. Schönberg 5. Prokofjev 5. Hindemith 6.Stravinskij 6. Hindemith 6. Stravinskij 7. Šostakovič 7. Honegger 7. Šostakovič Nové proudy a osobnosti Druhá polovina 20. století přinesla snahy po vytvoření úplně nových postupů při komponování skladeb i při vytváření zvuku. V kompozici to znamenalo rozchod s dosavadním melodicko-harmonickým chápáním hudby. Tvůrci se snažili o posílení sónické, tedy zvukově barevné složky hudebního díla. Mezi mnoha cestami, na které se autoři nové hudby vydali, můžeme rozlišit tři základní proudy. Dodekafonický a seriální proud vychází z postupů, které vytvořil Arnold Schönberg a v nichž pokračovali Anton Webern a René Leibowitz. Původních 12 tónů, s nimiž dodekafonie pracovala, nahradili kratší sérií 5-8 tónů. Série upravovali převracením tónů co se týče výšky, pořadí, pořadí i výšky, používali i další metody převzaté z matematiky, hlavně z kombinatoriky. Pomáhali si vzorci, geometrickými obrazci, počítači. Tak došlo k tomu, že matematické vztahy přesáhly význam hudebního sdělení. Seriální hudba se stala nesmírně obtížnou pro interprety; pro posluchače se pak vytvořil dojem totální neorganizovanosti. Centrem tvůrců této hudby se stal německý Darmstadt a jeho prázdninové kurzy pro mladé hudebníky. Nejvýznamějším představitelem byl Karl Heinz Stockhausen svými skladbami Struktury nebo Kladivo bez mistra. Druhou výraznou cestou byl proud elektroakustický. V něm rozeznáváme dva směry, hudbu elektronickou a konkrétní. Elektronická hudba používá elektronické prostředky pro vytvoření zvuků a tónů a ty pak dále elektroakusticky upravuje. Původní generátory, operátory, registrátory, reproduktory nahrazují stále modernější přístroje syntetizér a sytetizátor propojený s počítačem. Proces vzniku sklady je složitý a zdlouhavý, proto skladatel často spolupracuje s technikem ve studiu. První takové studio vzniklo v roce 1951 v Kolíně nad Rýnem. Po jeho vzoru se jich pak vynořila po světě celá řada. Elektronickou hudbou se zabývali Karlheinz Stockhausen, Herbert Eimert, Ernst Křenek či T. Mayuzumi. Konkrétní hudba využívá jako primární materiál přírodní zvuky, například lidský hlas. Tyto zvuky jsou pak elektroakusticky upravovány a různě střídány a spojovány tak, že připomínají koláž. Zakladatelem tohoto směru je Pierre Schaeffer a reprezentačním dílem je Mexická flétna. Postup skladatelů elektroakustické hudby je následující: nejprve shromáždí materiál, pak promyslí jeho organizaci a nakonec použijí techniku montáže a mixáže. Použití dokonalého Moongova syntetizátoru a počítačů umožňuje další rozvoj elektroakustické hudby. Posledním významným proudem je hudba aleatorní a témbrová. Slovo alea znamená v latině hrací kostka. Když jí házíme, padají náhodná čísla. Stejnou náhodnost chtěli uplatňovat skladatelé v aleatorní hudbě. Byla to reakce na matematickou přísnost seriální hudby. Absolutní aleatorika stojí na úplné náhodě v řazení tónů. Dílo tedy nemá záměr, a tyk vlastně ani dílem není. Relativní aleatorika nechá pracovat náhodu až po vytvoření vlastního skladatelova záměru. Ten vytvoří melodickou linii, ale interpret má možnost spontánně dotvářet skladbu podle své fantazie. Duchovním otcem aleatorní hudby se stal Američan

15 John Cage. Jeho tvorba byla silně ovlivněna východní filosofií zenbudhismu. Můžeme zde jmenovat například skladby Imaginární krajina nebo Music of Changes. Aleatorní hudba se brzy stala pevnou součástí společných vystoupení hudebníků, malířů, básníků a tanečníků, které zníme pod názvem happening. Témbrová hudba zase upřednostnila zvuk a jeho barvu jako základní prostředek vyjádření. Používá déle trvající zvukové plochy, ty pak posluchačům umožňují hudbu si uvědomit a prožít. Zvuky jsou nejen krásné a jemné, ale i drsné a surové. Tato hudba jako by byla blízká abstraktnímu malířství a texturám barevných prolínajících se ploch. Nejvýraznější osobností témbrové hudby je G. Ligeti se skladbami Apparitions a Atmosphéres. Nová hudba nadšeně experimentuje a teprve čas ukáže, které se skladeb přežijí a které zůstanou jen jako doklad své doby. Urči, která tvzení jsou pravdivá a která nepravdivá. 1. Absolutní aleatorika povyšuje náhodu na základní tvůrčí princip. 2. Hudebník v relativní aleatorice spoluvytváří při koncertu skladatelovo dílo. 3. Elektronická hudba zpracovává elektroakusticky přírodní zvuky. 4. Významným představitelem seriální hudby je John Cage. 5. Seriální hudba pracuje hlavně s barvou zvuku. 6. Skladatelé seriální hudby jsou navazují na Schönbergovu dodekafonii. pravda nepravda Jazz a rock Jazz se stal ve 20. století významným hudebním impulsem pro hudbu americkou i evropskou. Vznikl na konci 19. století na jihu Spojených států kolem New Orleans a jeho pramenem se staly písně otroků, pracujících na místních plantážích. Spontánní afro-americká hudba se v novém prostředí smísila s řadou dalších vlivů pocházejících od přistěhovalců z Evropy a právě ze střetnutí těchto kultur vznikl jazz. Zpočátku to byly pracovní a náboženské písně, které byly kolektivní; střídali se v nich předzpěváci a sbor. Dále to bylo blues, které zpíval jeden zpěvák a doprovázel se na benžo nebo kytaru. Později doprovod obstarával i jazzový orchestr, skládající se hlavně z klarinetu, trubky, kontrabasu a bicích nástrojů. Základem této hudby se stal pulzující rytmus a improvizace. To umožňovalo vyjádřit nálady a pocity. V rámci jazzu se vytvořily postupně různé styly jako tradiční jazz, swing, cool jazz, west coast, soul, free jazz nebo jazz rock. Všechny působily jak na vývoj hudby populární tak i vážné hudby. Největšími jazzovými osobnostmi byli Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Ella Fitzgeraldová nebo Miles Davis. V poslední době vznikl termín experimentální jazz. používá se pro nejavantgardnější jazzové projevy. Třetí proud je zase název, který se používá pro syntézu jazzu a vážné hudby. Sem řadíme například skladby Stana Kentona nebo Johna Lewise.

16 Z e Spojených států pochází i rock n roll. Jako první s ním přišel Bill Haley. Jeho hudba byla živelná a rytmická, její divokost vyjádřila přesně nové životní pocity mladých lidí. Slala se výpovědí mladé generace a protestem proti generaci jejich rodičů. Králem rock n rollu se stal Elvis Presley. V 60. letech se objevily slavné beatové skupiny. Oslnily sugestivním a opojivým zvukem a výrazem a ovlivnily řadu budoucích skupin. Na základech, které vytvořili Beach Boys, Beatles nebo Rolling Stones, stavěli svou tvorbu další, jako Cream, Led Zeppelin, Genesis, Yes či Pink Floyd. Kromě jiného využívala tato hudba s nesmírným úspěchem elektroakustiku. Jazz-rock znamenal návrat rockové hudby k jazzovým kořenům. Jeho nejvýraznějšími představiteli byli Jimmi Hendrix, Carlos Santana nebo Frank Zappa. Dnes je ještě obtížné říci, do jaké míry stojí za nesmírným úspěchem rockové hudby její umělecké kvality a do jaké míry za ním stojí sociologické příčiny nebo vliv médií. 1. Jazz má kořeny v hudbě a) asijjské b) africké c) indiánské 2. Rock n roll pochází z a) USA b) Anglie c) Japonsky 3. Mezi jazzmany nepatří a) Jacques Brel b) Duke Ellington c) Miles Davis 4. V 60. letech nepůsobili a) Rolling Stones b) Beach Boys c) Genesis

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky. P. Maňák

Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky. P. Maňák Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky P. Maňák Géza Zichy (1849 1924) Narozen 23.4.1849 v obci Stará, okr. Michalovce (Slovensko). Od pěti let studium hry na klavír. 1863 poranění pravé paže, 2. den

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

Procházka po Vyšehradském hřbitově

Procházka po Vyšehradském hřbitově Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 408 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 14.2.2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Následující dokument obsahuje testové otázky určené k procvičování znalostí z dějin hudby, hudební teorie a hudební terminologie. Otázky zasahují

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 ANOTACE Materiál

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.14 Hudební výchova 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky

Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky Šablona: 21. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 9. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Moje rodina genealogie Metodický list (pracovní

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více