Silniční síť. základ civilizace a prosperity. 4. Úvodní slovo prezidenta republiky. 10. Slovo ministra dopravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Silniční síť. základ civilizace a prosperity. 4. Úvodní slovo prezidenta republiky. 10. Slovo ministra dopravy"

Transkript

1 jaro 2014 Silniční síť základ civilizace a prosperity 4. Úvodní slovo prezidenta republiky 10. Slovo ministra dopravy 14. Pohled NKÚ na kvalitu výběrových řízení 30. Modernizace železniční trati Praha Kladno s odbočením na Letiště Václava Havla v Ruzyni

2 Vydává Společnost pro rozvoj silniční dopravy v České republice Václavské náměstí 831/ Praha 1 IČ: Redakční rada Pavel Braha PhDr. Václav Budínský Mgr. Pavel Eybert Ing. Bořivoj Kačena Ing. Jaroslav Krauter Ing. Vladimír Křížek, CSc. Lukáš Kubáček Ing. František Laudát Prof. Ing. Petr Moos, CSc. Mgr. Miroslav Osladil Ing. Gabriela Příbramská Ing. Jiří Šnajdar Ing. Rostislav Vondruška Registrace MK ČR E pod č. j. MK 17561/2012 OMA ze dne ISSN X Grafická úprava CTECH s.r.o. Titulní strana Dr. Václav J. Andrle, CSc. Ostatní foto Ing. Gabriela Příbramská Autoři článků CTECH s.r.o. Vychází 2 ročně NEPRODEJNÉ Vážení čtenáři, Úvodní slovo předsedy před Vaší zaslouženou dovolenou jsme pro Vás připravili další přehlídku názorů na to, jak účinně přispět k rozvoji dopravní infrastruktury a zkvalitnění silniční dopravy v ČR. Pan prezident republiky v úvodním článku tohoto čísla vyjádřil podporu využití soukromého kapitálu pro zrychlení výstavby silnic a dálnic s dovětkem, že takováto investice nás může zbavit korupčních vlivů. Slovo nového ministra dopravy naznačuje cesty, kterými by chtěl razantně přispět k řešení celé řady problémů, s nimiž se výstavba české dopravní infrastruktury řadu let potýká. Velice zajímavý a podnětný je příspěvek prezidenta NKÚ. Pojmenovává přesně stav, v němž momentálně jsme: nezmění-li se současná příprava a výstavba, pak dostavíme páteřní síť v ČR až za 32 let a bude dražší o půl biliónu Kč, než se předpokládalo v roce 1999! Nový generální ředitel ŘSD nás seznamuje se svými záměry, jak vylepšit obraz ŘSD a zlepšit práci jím řízené organizace. Jak se potýkají v Jihomoravském kraji a v hlavním městě Praze se Zásadami územního rozvoje po rozhodnutích Nejvyššího správního soudu, je vysvětleno v dalších článcích. Věnujeme se také problematice silnic II. a III. tříd, ve spojitosti s rozhodovacími procesy o dopravě v hlavním městě. V dalším článku se propojují tři druhy dopravy městská hromadná, železniční a letecká. Získáte informace o stavu přípravy napojení Letiště Václava Havla s centrem Prahy. i námět jak zefektivnit hospodaření s dopravní cestou jsou vhodným tématem, protože jejich cílem je zlevnit výstavbu i údržbu, při zvýšení kvality. Vizemi do blízkého budoucna jsou informace o chytrém městě i o rozvoji elektromobilů v ČR. Krátký a rychlý pohled na vyhodnocení výsledků mýtného v ČR za roky 2007 až 2013 by mohl být podnětem pro urychlení rozhodovacího procesu, jak dál s mýtem v ČR po roce Zamyšlení nad širšími souvislostmi rozhodování nerozhodování o projektu společnosti Amazon v Brně je výzvou k další diskuzi, jak vylepšit současnou dopravně- -politickou strategii, aby opravdu strategií byla. A článek o financování dopravní infrastruktury je jen logickým navázáním na toto téma. V tomto čísle jsme nevynechali ani bezpečnost silničního provozu světlo na silnici a nehody jsou spojité nádoby. Nerad bych zapomněl na okénko tajemníka, kde mimo jiné dostáváte informace o průběhu valné hromady naší společnosti. Když jste dočetli až sem, konečně se dozvíte, že redakční rada se po úporné diskuzi rozhodla pro toto jarní číslo změnit titulní stranu magazínu a akceptovala umělecký pohled na možný rozvoj dopravní infrastruktury, doprovázený květinovou explozí. Děkuji redakční radě za účinnou spolupráci, autorům článků za pečlivé zpracování a i PhDr. Václav Anderle zaslouží poděkování za poskytnutí práva použít jeho obraz na titulní stranu. Všem Vám přeji pohodu při čtení a na dovolené. Že se české stavební a montážní firmy úspěšně prosazují na zahraničních trzích a že jsou cenově konkurenceschopné, si můžete přečíst v několika dalších článcích. Nové technologie a technologické postupy Praha, červen 2014 Ing. Bořivoj Kačena předseda představenstva 3

3 Úvodní slovo prezidenta republiky Vážení čtenáři, výstavba moderní silniční a dálniční sítě v České republice připomíná nekonečný příběh. První konkrétní návrhy na vybudování páteřní dálniční komunikace se objevily už ve 30. letech minulého století. Bohužel, ani po desítkách let nemůžeme hrdě prohlásit, že máme splněno. Řada klíčových komunikací stále čeká na dokončení. Bez kapacitního silničního spojení jsou krajská města České Budějovice a Karlovy Vary, dohotovena není dálnice D8, nadále marně čekáme na výstavbu alternativní trasy k dálnici D1 z Prahy do Brna. Nyní se tato naše nejstarší dálnice rozsáhle rekonstruuje a není divu, že se při absenci náhradní kapacitní komunikace řidiči musí potýkat s potížemi. Po rozsáhlých opravách volají i silnice I. třídy, o silnicích nižších tříd nemluvě. Často zaznívá, jako odezva na volání po urychlení dostavby silnic a dálnic: nejsou peníze. Kde je příčina? Jednoznačně v obrovské míře korupce, která v uplynulých letech výstavbu komunikací provázela. Skandály s předražením jednotlivých staveb propukají s železnou pravidelností. Stejně tak jako kritika takového počínání. abychom výstavbu klíčových komunikací řešili v rámci PPP projektů (Public Private Partnership). Pokud je veřejná zakázka zadána státní firmě, jde o měkké rozpočtové omezení. A původní náklady jsou tak s železnou pravidelností navyšovány. Pro soukromou firmu by taková situace znamenala, při uzavření smlouvy se stanoveným termínem realizace a penále, že musí sáhnout do svých zdrojů. Toto je cesta, jak zabránit velké korupci při zadávání takových veřejných zakázek. Je v zájmu nás všech, abychom právě tuto otázku korupce vyřešili co nejdříve. Moderní silniční a dálniční síť je důležitá nejen pro běžného řidiče, ale také pro český průmysl. Česká republika musí být odpovídajícím způsobem napojena na dálniční sítě zemí Evropské unie, urychlí se tím přeprava zboží. Při debatách o rozvoji silniční a dálniční sítě nesmíme také opomenout, že jde o významné investice, které mohou přispět k nastartování české ekonomiky. Platí, že z krize se můžeme jedině proinvestovat. Z pozice prezidenta republiky tedy mohu závěrem uvést, že výstavba moderní silniční a dálniční sítě, oproštěná od korupčních vlivů, má moji plnou podporu. V zájmu zrychlení výstavby silnic a dálnic ale musíme pokročit dál, než jen lomit rukama nad promrhanými financemi. Řešení ale nehledejme na Ředitelství silnic a dálnic, přebujelé instituci. Dlouhodobě prosazuji, Ing. Miloš Zeman, CSc. prezident republiky 4 Úvodní slovo prezidenta 5

4 03 04 Úvodní slovo předsedy Ing. Bořivoj Kačena, předseda představenstva Úvodní slovo prezidenta republiky Ing. Miloš Zeman, CSc., prezident republiky...výstavba moderní silniční a dálniční sítě v České republice připomíná nekonečný příběh. První konkrétní návrhy na vybudování páteřní dálniční komunikace se objevily už ve 30. letech minulého století Slovo ministra dopravy Ing. Antonín Prachař, ministr dopravy, MDČR Je konec krize dopravního stavitelství na dohled? Je české dopravní stavitelství v krizi? Může s tím ministr dopravy něco udělat? Bude líp? Ve funkci jsem krátkou dobu, ale už od počátku je mi jasné Pohled NKÚ na kvalitu výběrových řízení Ing. Miroslav Kala, prezident, Nejvyšší kontrolní úřad Výstavbu silniční sítě v České republice lze charakterizovat jednoduše stavíme průměrné silnice za nadprůměrné ceny. V době, kdy se státní rozpočet pere se stále více se rozevírajícími nůžkami mezi nároky na své příjmy Financování dopravní infrastruktury rok 2015 rok zúčtování Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel, SFDI Trochu nadneseným nadpisem bych rád upozornil, že na konci příštího roku si Česká republika ověří, nakolik jsme schopni užívat evropské dotace (nejenom) v dopravní infrastruktuře ŘSD pracuje: zahajujeme tendry za 8,5 mld. Kč Ing. Jan Kubiš, generální ředitel, ŘSD ČR Když jsem před dvěma měsíci usedl do křesla generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic, slíbil jsem určité změny v chodu tohoto podniku. Postupně nastavujeme... Obsah 24 Jihomoravský kraj pracuje na nových Zásadách územního rozvoje Ing. Antonín Tesařík, člen rady, Jihomoravský kraj Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK) jsou pro celý region jižní Moravy a jeho další rozvoj jedním ze stěžejních dokumentů. Jsou územně plánovací dokumentací, která Pražský okruh stále v mlhách Ing. František Laudát, poslanec, PS PČR V České republice pouze dvě kapacitní komunikace splňují náročná ekonomická kritéria ekonomické výhodnosti. Jedná se o historickou část brněnské dálnice D1 a Pražský okruh Modernizace železniční trati Praha Kladno s odbočením na Letiště Václava Havla v Ruzyni Ing. Jiří Kolář, Ph.D., generální ředitel (do ), Správa železniční dopravní cesty Železniční síť, s níž hospodaří státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), je klíčovou částí dopravního systému České republiky. Jakožto dopravní systém schopný přepravit vysoké počty Dopravní obslužnost ve Středočeském kraji (2014) Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel, KSÚS SK Vážení přátelé, Silniční síť Středočeského kraje tvoří dálnice, rychlostní silnice,- silnice I., II.a III. třídy, místní a účelové komunikace. Celková délka činí v kraji km. Síť krajských silnic, tedy II. a III. třídy představuje km, z toho cca Kapsch v projektu RODOS zkoumá dopravu v Česku Ing. Karel Feix, ředitel, Kapsch Telematic Services spol. s r.o. Česká dopravní síť čelí náporu mobility osob a zboží, přitom její kapacitu nelze nadále příliš rozšiřovat. Je tedy nutné hledat způsoby Mýtné výnosy atakovaly metu padesáti miliard korun Ing. Ondřej Zaoral, Ph.D., inoxive s.r.o. Hlavním úkolem českého mýtného systému je vytvořit jeden ze zdrojů financování dopravní infrastruktury. Za prvních sedm let provozu systém vybral 49,2 mld. Kč, v posledních letech systematicky roste podíl Metrostav modernizuje dopravní tepnu v hlavním městě Polska Ing. Josef Neuwirth, ředitel divize, Metrostav a.s. Smlouva byla podepsána mezi generálním zhotovitelem Metrostav a.s.a investorem GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i... 6 Obsah 7

5 48 Česká firma AŽD je na trhu již 60 let Zdeněk Chrdle, generální ředitel, AŽD Praha, s.r.o. Není tolik firem na našem trhu, které by se mohly pochlubit 60. letou tradicí. A je ještě méně takových, které zůstaly v českých rukou. Takovou firmou je AŽD Praha. Vznikla v roce 1954 a po celou dobu své Rychlá a efektivní technologie opravy výtluků všech typů vozovek Vladimír Majer, vedoucí obalovny, Středočeské obalovny a.s. Výtluky jsou neustále opakujícím se problémem, který má dopad na bezpečnost silničního provozu, zároveň na rozpočty správců daných komunikací, a otálením s jejich opravou se budoucí náklady dále zvyšují. Tím se také zvyšují nároky správců komunikací na provedení a kvalitu oprav Efektivní hospodaření s dopravní cestou Vojtěch Hlaváček, ředitel společnosti a člen představenstva, Proteo Consult a.s. Dopravní infrastruktura představuje jeden ze základní faktorů ekonomického a sociálního rozvoje státu i jednotlivých regionů. Její budování a následný provoz a údržba současně tvoří významnou kapitolu Vliv veřejného osvětlení na bezpečnost silničního provozu kpt. Judr. Sabina Burdová, dopravní inženýrka, ŘSDP PP ČR Světlo je součást našeho života. Bereme ho jako samozřejmost. Využíváme ho denně k různým činnostem. Ve dne nám přirozené světlo zajišťuje Slunce, v noci si pomáháme umělým osvětlením. Denní světlo je však důležitou fyziologickou a psychologickou potřebou lidského Dopravně-politická anti-struktura dneška Ing. Tomáš Munzi, Národohospodářská fakulta VŠE Čerstvý spor brněnských zastupitelů o vybudování logistického centra globální společnosti Amazon rozvířil veřejnou debatu v mnoha ekonomických, environmentálních a sociálních rovinách. Jedním z ústředních sporných bodů byl i nedobudovaný dálniční přivaděč pro napojení Financování dopravní infrastruktury je příležitost k rozvoji Ing. Jan Troják, ředitel projektového financování, Československá obchodní banka, a. s. Pod termínem financování dopravní infrastruktury si lidé představují nejrůznější formy. Od plateb dodavatelům ze státního rozpočtu, přes dluhové financování, až po koncesní projekty s platbou za poskytnutou službu. Na toto financování se dá opravdu pohlížet z mnoha stran Registr smluv, objednávek a faktur - protikorupční opatření v praxi Ing. Jiří Brádle, jednatel, Cuesta s.r.o. RSOF je portálové řešení, které umožňuje zvýšit transparentnost při nakládaní s finančními prostředky. Díky moderním informačním technologiím byl pro veřejnou správu státní správu a samosprávu vytvořený nástroj, poskytující informace o nakládaní s veřejnými finančními prostředky Okénko tajemníka Pavel Braha, člen představenstva, SPRSD ČR 62 Chytrá města prof. dr. Ing. Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní, ČVUT v Praze Jelikož je odhadováno, že v budoucnu bude žít více než 2/3 všech obyvatel ve městech, je třeba se pokusit o využití všech dostupných informací (predikce počasí, mobility, spotřeby energie atd.) a vytvořit takové znalosti o daném městě, které bude možno použít pro zajištění dalšího Elektromobily jsou součástí moderní dopravy Ing. Tomáš Chmelík, Ph.D., manažer útvaru čistých technologií, ČEZ a.s. Elektromobilita se v Evropské unii stala fenoménem současnosti. Rozšíření elektromobilů ve velkých metropolích dává zemím EU šanci zlepšit kvalitu ovzduší, snížit emise CO2 a do budoucna pravděpodobně i zlevnit náklady budoucna pravděpodobně i zlevnit náklady na městskou dopravu... 8 Obsah Obsah 9

6 Nedávno jsem na téma rozvoj sil- A takto bych mohl pokračovat a nezasahovat do připravovaných niční sítě hovořil na jednání vlády a současně narážet i na obrovskou staveb nekoncepčními změnami. Slovo ministra dopravy o plánovaném obchvatu Břeclavi. Berme ho jako ilustraci. K uvedené stavbě bylo vydáno územní rozhodnutí, jehož platnost končí v dubnu spoustu problémů. Vážnou situaci jsem nedávno řešil znovu v Ústeckém kraji, kde jsem apeloval na hejtmana i další přítomné kraj- Musíme mít k dispozici dostatek připravených projektů a postupně dohnat zpožďování přípravy staveb. Ve skutečných číslech to 2016 a je v souladu s územním ské úředníky, aby k vysvětlování znamená, že letošní schválený roz- plánem. Když se podíváme na jiné problematiky územních plánů počet Státního fondu dopravní in- trasy, například stavbu R52, pova- a výkupu pozemků přistupovali frastruktury ve výši 71 mld. korun žuji to za vítězství, byť to trvalo racionálně, a občané tak měli větší na nové i opravné akce musíme celých dvanáct let. Stavba obchva- motivaci podpořit strategické zá- i s ohledem na spouštění mnoha tu Břeclavi byla konečně i reálně jmy České republiky. Je hezké, že nových výběrových řízení navýšit vyhodnocená jako jedna z priorit všichni chtějí mít krásné silnice, pro rok 2015 minimálně na objem a její zahájení po prokousání se ale ne všichni jsou ochotní přinést 75 mld. korun, abychom pokryli celou mašinérií předpokládám oběti. Stát tak má neustále svá- všechny akce zahájené v letošním v letech 2017 až zané ruce v některých úsecích roce. nemůžeme začít stavět, přestože Na mnoha úsecích silnic a dálnic zbývá odkoupit třeba i jen 1 % Podstatné je, abychom neprováděli se po zimní pauze začalo znovu pozemků. Ve druhé polovině roku další nekoncepční pozastavování pracovat. Modernizace dálnice D proto chceme předložit prací z důvodů rozpočtových re- vstoupila do další fáze, ve které klíčový zákon o liniových stav- strikcí v letech 2010 až Reali- musí řidiči počítat s výraznými do- bách, abychom mohli lépe prosa- zovat jednoduše můžeme jen to, co pravními komplikacemi. Opravovat dit stavby ve strategickém zájmu je připravené, a proto kladu zásad- se totiž bude celá jedna polovina státu. Každý bude mít právo se ní důraz na zodpovědnou přípravu dálnice, provoz na Brno i na Prahu vyjádřit, ale odvolání bude možné staveb. Máme dnes k dispozici už bude proto sveden jen na jednu podat pouze v jednom balíku. To dva vládou schválené nepolitické polovinu. Vláda také počátkem znamená jedno odvolání a jedno dokumenty Dopravní politiku března schválila realizaci osmi ve- rozhodnutí, nebude možné se ČR i navazující Dopravní sektorové řejných zakázek na výstavbu téměř znovu odvolávat v kterékoli fázi strategie včetně souhlasného sta- 48 kilometrů dálnic a silnic první přípravy staveb. Vyřešit by se tak noviska SEA, do nichž je zapojeno třídy. Věci se tedy prokazatelně měly problémy se stavbami, které široké množství zainteresovaných hýbou kupředu. Pro Českou repub- se táhnou i desítky let. Proble- stran (Evropská komise, profesní Je konec krize dopravního stavitelství na dohled? firem a do úřednického aparátu. Všichni spolu musíme začít otevřeně liku je to dobrá zpráva. Realizace všech zmíněných staveb významně urychlí dopravu a zároveň dojde ke matický z jiného důvodu je zase sesunutý úsek dálnice D8 u Dobkoviček, kde na jaře uskutečníme sdružení projekčních i stavebních firem, odborníci z vysokých škol, zahraniční oponentura). Práce komunikovat a minimálně v oblastech zvýšení bezpečnosti a plynulosti dlouho odkládaný geologický všech subjektů v resortu by měla Je české dopravní stavitelství v krizi? strategického zájmu nalézat konsen- silničního provozu. Zde se kon- průzkum. Dostavba dálnice D8 se vycházet z principů obsažených Může s tím ministr dopravy něco udě- sus, přičemž tato pravidla platí ve krétně jedná o stavbu dvou úseků zřejmě protáhne až do roku 2016, právě v těchto dokumentech, lat? Bude líp? Ve funkci jsem krátkou všech oblastech dopravy. Proto jsem dálnice D3, rychlostní silnici R4 ale v těchto chvílích rozhodně ne- abychom neohrozili jejich neschvá- dobu, ale už od počátku je mi jasné, mimo jiné zástupce krajů a odborné v prostoru obce Dubenec, zkapa- sedíme se založenýma rukama. lení v rámci Operačního programu že situace se podobně jako v jiných obce vyzval ke spolupráci v oblasti citnění komunikace I/37, moder- Doprava Aktuálně pak oblastech lidského konání zlepší tehdy, rozvoje veřejné dopravy v rámci dis- nizaci silnice I/44, která propojuje Stát se na problematiku silničních pro vládu připravujeme materiál když si navzájem nebudeme házet kuze nad tzv. Bílou knihou. Nebuďme okres Jeseníky s ostatními regiony staveb musí začít dívat nejen teo- shrnující všechna významná výbě- klacky pod nohy. Jinými slovy, pokud alibisté, ale pojďme se opravdu všichni ČR, stavbu další části znojemské- reticky, ale také zdravým selským rová řízení, která plánujeme vypsat mám jako ministr věci pohnout kupře- zaměřit na to, co dopravě v naší tran- ho obchvatu na komunikaci I/38, rozumem. Nesmíme jen problémy v letošním roce. du, nevyhnutelně k tomu coby velmi zitní zemi prospěje. přeložku komunikace I/68 mimo pojmenovávat, ale reálně je řešit, podstatné systémové kolečko potře- zastavěné území obcí Hnojník a k tomu také potřebujeme mít Čeká nás také úprava Zákona Ing. Antonín Prachař ministr dopravy MDČR buji také vstřícnost a zodpovědnost všech zainteresovaných stran. Necílím pouze na komerční stavební firmy. a Střítež a přeložku silnice I/34 vedenou obchvaty obcí Ústrašín, Ondřejov a Myslotín. stabilní rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Neomezovat přípravu staveb finančně o zadávání veřejných zakázek (ZVZ), a to dle výsledků diskuse s Ministerstvem pro místní rozvoj Stejnou měrou mířím také do vlastních řad, do managementu státních 10 Slovo ministra 11

7 a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže využití opravných prostředků nesmí být nástrojem nekalého konkurenčního boje. Rádi bychom akcelerovali majetkoprávní vypořádání staveb s cílem motivace k dobrovolnému prodeji místo nuceného vyvlastnění. Dále se zasazuji také o to, aby silničáři měli na našich silnicích legislativně jednodušší pozici. V určitých případech dnes už není nutné žádat o stavební povolení, čímž odpadá náročný administrativní proces. Pro správce komunikací to znamená jediné mohou pružněji reagovat na drobné opravy a údržbu silnic. U vozovek s asfaltovým krytem je možné bez ohlášení či stavebního povolení provádět obnovu povrchu, jeho protismykových vlastností či rovnosti a používat metody využívající recyklace původního povrchu. U vozovek s cementobetonovým krytem jde o obnovu protismykových vlastností a rovnosti povrchu vozovky. Obnovu jednotlivých součástí a příslušenství či obnovu silniční vegetace je možné jednodušeji provádět i v souvislém delším úseku. Už na počátku svého působení ve funkci jsem se zavázal, že za své klíčové priority považuji adekvátní napojení české infrastruktury na transevropskou dopravní síť TEN-T, modernizaci důležitých železničních uzlů a nastavení řádných kontrolních mechanismů v resortních organizacích. Ve spolupráci s kraji, které mají na starosti územní plány ve svých lokalitách, bych chtěl přistoupit k řešení nedokončených staveb tak, abychom napojili naši infrastrukturu na všechny transevropské sítě. Důležitou součástí dobudování české dálniční sítě je ale samozřejmě i například Pražský okruh. Čeká nás ještě hodně práce, přičemž pro efektivní fungování resortu je podle mne stěžejní nastavit řádné kontrolní procesy v podřízených organizacích ministerstva, podrobit auditu náklady stavebních investic a opírat se o vlastní činnost namísto zadávání služeb externím dodavatelům. Tyto ozdravné procesy jsme už rozběhli a podstatné změny k lepšímu by měly přinést zejména u Ředitelství silnic a dálnic, kde se hned po stabilizaci vedení a řídicích procesů zaměřím na transformaci této státní příspěvkové organizace na státní podnik. Stávající forma totiž už ze své podstaty představuje zásadní omezení pro plnění výše uvedených činností. Jedná se zejména o absolutní závislost na nestabilních finančních prostředcích z veřejných rozpočtů, včetně nemožnosti čerpání potřebných externích dluhových prostředků nezatěžujících bilanci státního rozpočtu. Směrem dovnitř organizace neumožňuje vytvářet nezbytné stabilní pracovní prostředí při adekvátním a férovém ohodnocení zaměstnanců společnosti, což ve svém důsledku znamená neúměrný nárůst nákladů na využívání externích činností, které by jinak měly být organizaci vlastní. Hlavním cílem je z Ředitelství silnic a dálnic vytvořit subjekt, který dokáže v nejbližších letech zefektivnit svou činnost snížením množství outsourcingu, bude moci čerpat dluhové prostředky a s jejich pomocí zajistit efektivní správu dálniční sítě (včetně kofinancování zdrojů EU) bez toho, aby došlo k navýšení dluhu a deficitu veřejného sektoru. Je jednoznačně vhodné vytvořit státní podnik, který bude zajišťovat jen rozvoj, výstavbu, modernizaci, správu, údržbu a opravy dálnic a ostatních dnes výkonově zpoplatněných silnic I. třídy. Je také nutné, aby stát posílil roli odpovědného hospodáře vůči jím vlastněné infrastruktuře a postupně dle rozpočtových možností navýšil také zdroje na opravy a údržbu už existujících komunikací. Účelně musíme přistoupit zejména k čerpání evropských prostředků. Klíčové ale zejména je, aby jednotliví investoři včas dokončili přípravu prioritních staveb. Mezi ně teď patří především jednotlivé části Pražského okruhu R1, rychlostní silnice R35 a R52, dokončení dálnice D8, další části dálnice D11, dálnice D3 v Jihočeském kraji včetně obchvatu krajského města a také dokončení dálnice D1 kolem Přerova. Co říci na závěr? Buďme optimisté. Přestože poslední léta jsou poznamenána hospodářskou krizí, která se projevila snížením finančních prostředků v resortu dopravy, podařila se i řada pozitivních věcí. Byl učiněn pokrok ve stavbě nových úseků naší páteřní dopravní sítě, a to v oblasti výstavby dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy i v oblasti výstavby železnic. Je nepochybné, že rozvoj dopravní sítě značně pomáhá konkurenceschopnosti naší ekonomiky, pro kterou je zajištění rychlé a spolehlivé výměny zboží klíčové. Rozhodnutí o dalším vývoji dopravní infrastruktury není činěno pouze na několik měsíců či málo let. Dívejme se na dopravu jako na celek a pokusme se společně nalézt co nejširší shodu v oblasti priorit, a zajistit tak stabilní a předvídatelný rozvoj infrastruktury, kterou všichni potřebujeme a která nebude poplatná vlivům slibů politiků ani lobby regionů. 12 Slovo ministra Slovo ministra 13

8 ještě půl bilionu! Na úvod jen pár čísel, abychom si schvalování akcí byla především jejich stavební připravenost a možnost fi- všechny. U stavby R55 v úseku Bzenec Přívoz Rohatec nesouhlasila ekolo- Pohled NKÚ na kvalitu výběrových řízení uvědomili, o jak závažném problému hovoříme. Celková délka sítě dálnic a rychlostních komunikací má podle Ministerstva dopravy dosáhnout 2179 kilometrů. Ke konci roku 2012 bylo zprovozněno 1187 kilometrů, tedy jen nancování z prostředků EU rozhodovalo se tedy bez ohledu na potřebnost souvislých silničních tahů. V důsledku toho neúměrně rostla rozestavěnost jednotlivých projektů bez jakékoli koncepce do budoucna. Mimochodem gická sdružení s povrchovým vedením trasy kvůli negativnímu dopadu na chráněné druhy ptactva. ŘSD proto vypracovalo novou variantu vedení trasy v tzv. galerii, která byla o 5,7 miliardy korun dražší. Novou variantu něco málo přes polovinu. Přitom od koncepční materiál pro výstavbu dál- sice odsouhlasilo Ministerstvo životní- roku 2000 bylo postaveno pouhých nic a rychlostních komunikací vláda ho prostředí, ale ekologická sdružení 402 kilometrů dálnic a 212 kilometrů schválila až v listopadu variantu v galerii odmítla. Poté vláda rychlostních silnic tedy 614 kilome- na základě vyhodnocení skupiny trů dálnic a rychlostních komunikací Ministerstvo dopravy hovořilo v mi- odborníků uložila v roce 2010 za 12 let, které přišly na 212 miliard nulých letech o řadě opatření, která pokračovat v přípravě stavby v další, korun. měla nepříznivý trend ve výstavbě tzv. tunelové variantě. Náklady na dálnic a rychlostních komunikací tunelovou variantu ovšem byly 16,6 Kontroloři nyní spočítali, že pokud by zvrátit ať už šlo o stabilizaci zdrojů miliardy korun, tedy o 115 % vyšší to takto šlo dál, dokončení plánované Státního fondu dopravní infrastruk- proti variantě v galerii a o 746 % vyšší sítě potrvá 32 let a přijde na dalších tury, zapojení soukromých zdrojů do proti původní variantě. ŘSD v přípra- 520 miliard korun, což je mimocho- financování výstavby sítě (tzv. PPP vě stavby nepokračovalo a zatím ani dem o 64 % více, než se předpokláda- projekty), vytvoření cenových databází nestanovilo další postup. lo v roce Že si Česká republika nebo například přednostní dokončení něco takového s největší pravděpo- rozestavěných úseků. Prakticky žádná Klíčovými příčinami neúměrného pro- dobností nebude moci dovolit, je nade z těchto opatření ale neuvedlo v život. dlužování doby výstavby silnic a dálnic vší pochybnost. NKÚ přitom odhadl, jsou často opakovaná napadání že možné úspory v procesu výstavby Tak tedy vypadá rámec, na jehož vydaných územních a stavebních roz- dálnic a rychlostních komunikací do- půdorysu se výstavba rychlostních hodnutí a neukončená majetkoprávní sahují až 20 procent. Co je tedy třeba silnic a dálnic v České republice v po- vypořádání nemovitostí a pozemků změnit, aby se snížila cena silničních sledních letech odehrávala. Je zřejmé, potřebných k výstavbě. Přitom vypo- komunikací, ale také zvýšila rychlost, že na špatných základech se efek- řádání majetkoprávních vztahů trvá jakou jsou budovány? tivní a hospodárný systém výstavby běžně dva až tři roky, v řadě případů Odkud kam? Ministerstvo dopravy při výstavbě rychlostních silnic a dálnic staví jen obtížně. Vinu za zdlouhavou a drahou výstavbu dopravní infrastruktury ale i déle než pět let, což přirozeně brání vydání stavebních povolení. Výstavbu silniční sítě v České republice lze charakterizovat jednoduše stavíme průměrné silnice za nadprůměrné ceny. V době, kdy se státní rozpočet pere se stále více se rozevírajícími nůžkami mezi nároky na své příjmy a výdaje, si něco takového už opravdu nemůžeme dovolit. Uvědomují si to politici, zadavatelé stavebních prací a čím dál víc i samotní dodavatelé. dálnic a rychlostních komunikací nevycházelo z vládou schválené a dlouhodobě závazné koncepce, která by vymezila priority a stanovila naléhavost výstavby jednotlivých úseků a zároveň zohledňovala reálné zdroje ale nelze přičítat jen Ministerstvu dopravy. Územní řízení: vydírání nebo výpalné? Podobu projektů mnohdy významně Všechny výše zmíněné faktory vedou ve svém součtu k tomu, že doba výstavby od zahájení kroků k vydání územního rozhodnutí do jejího ukončení se pohybovala nejčastěji kolem 12 let, přičemž samotné stavební práce Nejvyšší kontrolní úřad se výstavbě řešení. Bez toho, aby si nejen stát, ale financování. Ministerstvo přitom mezi ovlivňují požadavky účastníků územ- představovaly pouhou třetinu tohoto silniční infrastruktury věnuje dlou- i zadavatelé a dodavatelé přenastavili lety 1999 až 2012 vypracovalo hned ních a stavebních řízení, kteří trvají času. Pokud doba výstavby přesahuje hodobě a na mnohé neduhy, kterými vzájemná i vlastní vnitřní pravidla, je pět materiálů koncepčního charak- na zařazení dodatečných stavebních horizont jednoho desetiletí, pak jen tato oblast trpí a které její výstupy cesta ke zlepšení fakticky vyloučená. teru. Ty ale nebyly vládou schváleny objektů nebo na změnách těch stá- samotná inflace zvýší náklady o desít- prodražují, opakovaně upozorňuje. Po- a některé z nich resort dokonce ani vajících. Tyto požadavky ale mnohdy ky procent. V případě, že dojde navíc psat, proč je situace v oblasti budování vládě nepředložil. nebyly dostatečně odůvodněné, k významným úpravám projektu silniční infrastruktury tak tristní a to a pokud na ně ŘSD odmítlo přistou- třeba na základě požadavků účastníků nejen z hlediska nákladů, ale i z po- Plánování výstavby tak vycházelo od pit, docházelo k dalším průtahům vstupujících do územních a staveb- Ing. Miroslav Kala prezident Nejvyšší kontrolní úřad hledu dosažených výsledků není jednoduché, proměnných tohoto procesu je celá řada. Pokusím se nastínit roku 2007 jen z ročně aktualizovaných harmonogramů. Kritériem pro v přípravě staveb, a tedy i k navyšování jejich nákladů. Jeden příklad za ních řízení, náklady mohou povyskočit o další desítky procent. část z nich a nabídnout východiska či 14 Pohled NKÚ na kvalitu VŘ 15