Číslo 1/2012 Magazín podnikové skupiny OBO Bettermann. Myslíme dál: Nikdy se nepřestáváme zlepšovat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 1/2012 Magazín podnikové skupiny OBO Bettermann. Myslíme dál: Nikdy se nepřestáváme zlepšovat"

Transkript

1 Číslo 1/2012 Magazín podnikové skupiny OBO Bettermann Myslíme dál: Nikdy se nepřestáváme zlepšovat trvalá udržitelnost: Ekologické výrobky s potenciálem do budoucna Řešení: Od nemocnice až po letiště

2 Fakta v tomto čísle Obsah 14 katalogů a brožur s řešeními OBO je dnes k dispozici. Další budou následovat Hlavní téma: Myslet dopředu. dbát na trvalou udržitelnost. Ekologická udržitelnost 6 Ekonomická udržitelnost 10 Společenská udržitelnost 13 Přes 20 procent činí podíl obnovitelných energií na celkové spotřebě elektrické energie v Německu 65 let a ani o píď v horší kondici: Ulrich Bettermann oslavil narozeniny Před 70 lety byl v Mendenu vynalezen princip Ohne BOhren Výrobky Nové výrobky na veletrhu Light+Building Řešení Řešení pro kancelářské a administrativní budovy 32 Řešení pro bytovou výstavbu 33 Řešení pro průmysl a výrobu 34 Řešení pro letiště a nádraží 35 Řešení pro tunely všech druhů 36 Řešení pro sportoviště a budovy k pořádání veřejných akcí 37 Řešení pro zdravotnictví 38 Řešení pro datová centra 39 Řešení pro fotovoltaická zařízení 40 Řešení pro bioplynové stanice a větrné elektrárny ugandských dětí bude moci v budoucnu díky daru fi rmy OBO chodit do školy reference Tunel Howald v Lucembursku 42 Bolšoj těatr v Moskvě 43 Závody Audi v Maďarsku 44 Více než lidí dnes po celé světě pracuje ve fi rmě OBO. A všichni myslí dopředu tun CO 2 se ušetří při výrobě kabelových žlabů Magic z firemního dění Výkonnostní soutěž mládeže z elektrotechnických řemesel 46 Ulrich Bettermann a úspěch fi rmy OBO 47 Škola Christopha Bettermanna v Ugandě 48 Sponzor mladého fotbalu 48 Ulrich Bettermann na návštěvě u prezidenta 49 Pomoc lidem v nouzi 49 Světové ekonomické fórum v Davosu 50 Hra o ceny s OBO Points 51 Přes eur darovali společně čtenáři novin a fi rma OBO v roce 2011 Přes metrů kabelových žlabů se ve fi rmě OBO vyrobí každý rok hmoždinek OBO bylo vyrobeno od jejich vynalezení v roce 1942 Impresum Vydavatel a redakce: OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG Postfach 1120 D Menden Tel. +49 (0) 23 73/89-0 Fax +49 (0) 23 73/ Koncepce a art direction: kröger kommunikation Fotografi e: OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG Studio Schroll, Hagen Podněty, upozornění, texty a fotografi e zasílejte redakčnímu týmu časopisu OBO Blick, Karin Herrmann, Marketingservice International. Redakční tým časopisu OBO Blick děkuje všem, kteří přispěli k úspěšnému vydání tohoto čísla. 2 OBO Blick 1/2012

3 Úvodník Úvodník Rodina Bettermannova při 100letém výročí firmy Myslet dopředu, dbát na trvalou udržitelnost Firma OBO Bettermann hledí do budoucnosti s nadějí. I v nadcházejících letech chce společně se svými zákazníky a partnery nepřetržitě a udržitelně růst. Z kvalitních výrobků vytváříme inovativní systémy a budujeme elektrotechnickou infrastrukturu budov po celém světě. Měřítkem jsou nám tradice, inovace, kompetence a blízkost k zákazníkům. Pro německou a evropskou elektrotechnickou branži jsou témata energetické efektivity a trvalé udržitelnosti, ale také renovací a sanace klíčovými pojmy efektivního a kvalitního růstu. Na předním evropském veletrhu elektrotechniky light+building 2012 představí OBO Bettermann konkrétní nabídku se dvěma tisícovkami nových výrobků a řešeními v oblasti cable managementu a systémů ochrany před bleskem a přepětím. Na základě sortimentu čítajícího 30 tisíc položek přijde OBO Bettermann jako přední inovátor s pravděpodobně ještě o něco větším překvapením, než jak tomu bylo doposud zvykem. Z technického hlediska tvoří centrum pozornosti propojené výrobky OBO a trvalá udržitelnost řešení OBO jako páteř elektrotechnické struktury budov. Design, funkčnost, zatížitelnost a rychlá montáž přitom kráčí ruku v ruce. Chceme myslet dopředu a dbát na trvalou udržitelnost. Vše, co děláme, musí dávat ekonomický, ekologický a společenský smysl, a to i z dlouhodobého hlediska. Trvalá udržitelnost toto slovo s moderním nádechem dnes slyšíme ze všech stran. Ve skutečnosti byl pojem vymyšlen před dvěma stoletími v lesnictví. V tomto oboru všichni vědí, že sklízet se dá jen to, co člověk před několika generacemi a před dlouhými desetiletími zasel, o co pečoval a o co se staral. Jako rodinná firma, která se po celé generace pyšní svou úspěšností, jsme názoru, že k tématu trvalé udržitelnosti a kvalitního růstu máme co říct. Vaše rodina Bettermannova OBO Blick 1/2012 3

4 Myslíme dopředu JSOU U kabelových nosných SYStÉMŮ JeŠtě VŮBeC MOŽnÉ InOVaCe? Jak Se z kanálu pro UklÁdÁnÍ VedenÍ Stane designový OBJekt? S JakýMI VýzVaMI SI MUSÍMe poradit, aby naše FIrMa zůstala nadále V JÁdrU zdravá? Jak dokážeme neustále VYlepŠOV VýrOBkŮ ze VŠeCH OBlaStÍ ele 4 OBO Blick 1/2012

5 Jak MŮŽeMe zlepšit SVOU efektivitu Ve SlUŽBÁCH I Ve VýrOBě? Myslíme dopředu Jak OptIMalIzUJeMe SOUlad MezI SYStÉMY na OCHranU před BleSkeM a přepětím? at 30 tisíc ktroinstalací? Jak MŮŽeMe SVÉ VýrOBkY UčInIt JeŠtě zelenější? Jen ten, kdo dnes dokáže klást správné otázky, poskytne v budoucnu správné odpovědi. Představují popud k ekonomickému, ekologickému i společenskému jednání. Myslet dopředu takový je základ trvalé udržitelnosti. Zítřejších úspěchů se dočká jen ten, kdo dnes myslí na budoucnost. V tomto smyslu vám v novém čísle časopisu OBO Blick představujeme své úsilí a novinky na cestě k vyšší udržitelnosti. OBO Blick 1/2012 5

6 Hlavní téma Myslet dopředu. Dbát na trvalou udržitelnost. Udržitelnost toto slovo dnes slyšíme ze všech stran. Myšlenka, z níž tento termín vyplývá, je pro OBO stará jako firma sama. Spočívá v povaze rodinné firmy, z níž vychází respekt k ekonomickým, ekologickým i společenským hodnotám. Nedílnou součástí je věrnost místním pracovníkům a místům působení, stejně jako ekologické výrobní procesy a dlouhodobě hospodárné jednání. Rodinné firmy jako OBO jsou skutečnými vynálezci trvalé udržitelnosti. Přemýšlejí v jiných časových dimenzích a k podniku mají mnohem osobnější vztah. Nicméně i rodinné firmy se pohybují v podmínkách skutečného světa, a musejí tedy dbát na prezentaci svého úsilí. Jeho základní prvky jsme nyní vůbec poprvé shrnuli ve Zprávě OBO o udržitelnosti, která na existenciální téma pohlíží ze třech úhlů: Ekologická udržitelnost Ekonomická udržitelnost Společenská udržitelnost 6 OBO Blick 1/2012

7 Hlavní téma Ekologická udržitelnost Jak úsporně vyrábět plastové výrobky? Ve firmě OBO používáme výhradně kvalitní suroviny. Jednu z nich představuje univerzální plastická hmota PVC, jenž se využívá například při výrobě propojovacích kanálů. Díky inovativnímu procesu recyklace nyní dokážeme tento materiál využívat ještě efektivněji. Odpad z vysekávání se proměňuje na takzvaný regenerát, který se znovu používá při extruzi. Konstantní kvalitu materiálu (ročně vyprodukujeme 923 tun PVC regenerátu) přitom zajišťuje komplexní metoda recyklace. Současně šetříme velké množství energie. Přesněji řečeno: 415 tun ropy, 314 tun plynu, 111 tun uhlí. Toto množství odpovídá úspoře 1108 tun emisí CO 2. Odkud pochází náš proud? Důležitým zdrojem pro výrobu 30 tisíc produktů ze sortimentu firmy OBO je energie. Jen elektrického proudu se v Mendenu každoročně spotřebuje kolem 20 milionů kilowatthodin. Tak vysoká spotřeba je pochopitelně spojena se zvláštní odpovědností. Firma OBO proto ze sta procent přešla na přirozeně obnovitelnou elektrickou energii. n100% zelený proud. Zaručeně pod ko trolou. Rozhodnutím používat elektrický proud z obnovitelných zdrojů snižuje OBO roční emise CO 2 o tun. Pro srovnání: Stejné množství emisí by dvě tisícovky zaměstnanců firmy OBO vyprodukovaly, pokud by každý z nich za rok autem ujel navíc 28 tisíc kilometrů. Pokud bychom toto množství CO 2 chtěli ušetřit biologickým způsobem, museli bychom například vysadit 783 tisíc buků. Přechod pro firmu OBO znamená další krok na cestě ke zvýšení udržitelnosti jejího podnikání. OBO Blick 1/2012 7

8 Hlavní téma Ekologická udržitelnost Jak efektivněji osvětlovat parkovací budovy? OBO a Hella společně píší novou kapitolu v oboru osvětlení s kabelovými nosnými systémy a univerzálním integrovaným LED modulem. Zkombinováním univerzálních průmyslových LED modulů s našimi kabelovými nosnými systémy dosahujeme při montáži i v následném trvalém provozu dosud netušených předností. Základem tohoto nového způsobu instalace jsou světelné jednotky sestávající z kabelového žlabu, kabelového žebříku nebo kanálu AZ mini a z LED modulu. Integrovaný systém se vyznačuje nízkou spotřebou energie, mimořádně dlouhou životností, vysokou robustností a minimálními nároky na údržbu. Srovnání s běžným osvětlovacím systémem se v každém případě vyplatí: Při třech tisícovkách svítidel a době amortizace kratší než 1,5 roku se při 30letém provozu dopočteme úspory provozních nákladů ve výši 3 milionů eur a úspory CO 2 ve výši 600 tun p. a. (0,57 kg/kwh). 8 OBO Blick 1/2012

9 Hlavní téma Ekologická udržitelnost Jak vypadá budoucnost výroby elektrické energie? rok 2011 byl zlomovým bodem energetické politiky, zejména v německu. Stále více každodenně využívané energie bude postupně pocházet z obnovitelných zdrojů. V důsledku výrazné změny v zásobování energií vznikají nové výzvy, s nimiž si výkonné elektrické sítě budou muset poradit. Neustále vyrovnávat nabídku a poptávku bude možné jen s inteligentním propojením všech účastníků, od výrobců energie až po spotřebitele. Trend směřuje k decentrálním výrobním zařízením, a to jak při výrobě primární energie z fosilních zdrojů v malých kogeneračních jednotkách, tak při výrobě z obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické soustavy, větrné elektrárny a bioplynové stanice. Důsledkem jsou podstatně komplexnější úlohy z hlediska regulace zátěže, udržování napětí a stability sítě. Smart grid inteligentně propojuje všechny informace tak, aby bylo možné efektivně využívat všechny druhy energie. Sluneční energie Vodní energie Větrná energie Biomasa Jak můžeme pomoci? Konvenční elektrárna Kanceláře a veřejné budovy Síť silová/datová Sítě Výrobní průmysl Soukromé domácnosti (blokové tepelné minielektrárny) Elektromobily Vést proud. přenášet data. Řídit energii. takto společnost OBO popisuje již mnoho let základní úlohu svých systémů. Význam této úlohy v době inteligentních budov (smart buildings) propojených inteligentními sítěmi ještě dále poroste. V důsledku komplexnějších struktur se zvětšuje potřeba síťového propojení a ochrany jednotlivých komponent soustav, bez ohledu na to, o jaký typ budovy se jedná. Firma OBO vyvíjí a dodává řešení pro téměř kompletní elektrotechnickou infrastrukturu, která zajišťují, aby energie i data bezpečně a bez poruch dorazily do svého cíle. OBO tím dále zjednodušuje projektování a realizaci inteligentních budov a soustav pro získávání energie od spolehlivého propojení všech jednotlivých komponent až po komplexní ochranu ucelených citlivých systémů. Další informace naleznete v našich aplikačních brožurách. OBO Blick 1/2012 9

10 Hlavní téma Ekonomická udržitelnost Jsou u kabelových nosných systémů nadále možné zásadní inovace? Když OBO před čtyřmi lety přineslo v podobě systému RKS-Magic revoluci do světa ukládání kabelových žlabů, mnoho lidí si myslelo, že zde vývoj končí. Nové výrobky kts Magic nyní dokazují, že lze i nadále přicházet se zásadními inovacemi. Díky světově jedinečné, patentově chráněné metodě výroby podporují středně těžké a těžké kabelové nosné systémy OBO ještě vyšší zatížení, ještě snadněji se montují a jsou ještě šetrnější k životnímu prostředí. Z hlediska bezpečnosti se výrobky KTS Magic vyznačují vyšší stabilitou, zlepšeným odvodem hasicí vody ve smyslu směrnic VdS a vynikajícím odvodem tepla z kabelů podle požadavků normy ČSN Montáž zjednodušuje a zrychluje optimalizovaná struktura a bezšroubový systém. Díky patentované laserové výrobní metodě DUO-Plus a zcela nově vyvinuté technologii ušetříme při výrobě každý rok 2600 tun CO OBO Blick 1/2012

11 Hlavní téma Jak dlouho může být výrobek úspěšný? Když jsme před 70 lety vynalezli hmoždinku OBO, málokdo by si pomyslel, v jak zářnou budoucnost se princip Ohne BOhren ( bez vrtání ) pro naši firmu rozvine. Přerod první myšlenky v nejúspěšnější výrobek značky OBO všech dob byl možný jen díky účasti mnoha lidí. Tento solidní základ naší zdravé rodinné firmy tvoří více než dva tisíce zaměstnanců. Neustálý růst ale neznamená pouze úspěch; vyplývá z něj také zvláštní odpovědnost za zachování značky OBO, za zabezpečení pracovních míst i za ochranu životního prostředí. firma plných 340 patentů ve všech oblastech elektroinstalací. Tuto významnou pozici hodláme zaujímat i v budoucnosti. Proto se neustále věnujeme optimalizaci stávajících a vynalézání nových výrobků. V tomto vydání magazínu OBO Blick představíme nejnovější nápady, výrobky a řešení, které vznikly jen díky tomu, že myslíme dopředu. Ve firmě OBO se řídíme heslem Každý den nový nápad. Inovace výrobků jsou u nás díky tomu téměř na denním pořádku. Ne nadarmo drží dnes 5,5 miliardy hmoždinek OBO bylo vyrobeno během 70 let od jejich vynalezení nákladních aut by bylo potřeba k přepravení tohoto množství. OBO Blick 1/

12 Hlavní téma Ekonomická udržitelnost Jak naše výrobky provázat tak, aby odpovídaly potřebám zákazníků? Naším cílem je definovat složitá témata z pohledu konkrétního řešení a výrobky přesně přizpůsobit potřebám jednotlivých trhů. Optimální řešení jsou nedílnou součástí našeho úsilí o trvale udržitelné jednání a přemýšlení dopředu. Výsledkem je dnes 14 katalogů a brožur s odpověďmi na dotazy zákazníků z nejrůznějších oblastí. Některá z řešených témat vám představujeme na stranách 32 až 41. Každou jednotlivou brožuru si také můžete stáhnout z internetových stránek Lösungen für den Tunnelbau Lösungen für die Lebensmittelindustrie Lösungen für Flughäfen und Bahnhöfe Lösungen für den Schiffbau Lösungen für Windenergieanlagen Lösungen für Kraftwerke Lösungen für Büro- und Verwaltungsgebäude Lösungen für Produktion und Industrie Lösungen für Biogas-Anlagen Lösungen für Datencenter Lösungen für den Wohnungsbau Lösungen für Photovoltaik-Anlagen Lösungen für Sport und Unterhaltung Lösungen für das Gesundheitswesen Intenzivní práce na tématech řešení dokládá naši neustávající snahu o přemýšlení a jednání z pohledu zákazníka. Andreas Bettermann 12 OBO Blick 1/2012

13 110899_Fit mit Obo 2012_ indd :42 Hlavní téma Společenská udržitelnost Jak zůstávají naši zaměstnanci dlouhodobě fit? Abychom obstáli v každodenní soutěži, potřebujeme, aby ve firmě OBO pracovali zdraví a motivovaní lidé. Pod heslem Fit s OBO má proto každý zaměstnanec k dispozici rozsáhlou nabídku zaměřenou na podporu zdraví. Sahá od tipů pro zvládání stresu přes bezplatné preventivní prohlídky až po atraktivní možnosti sportování a trávení volného času. Chceme, aby se lidé ve firmě OBO cítili dobře. Fit mit OBO 2012 Gesund sein und gesund bleiben Další příklady, s jakou vážností přistupujeme ke společenské odpovědnosti, naleznete na straně 46 a dále v tomto čísle. OBO Blick 1/

14 Nové výrobky katalog 01/2012 Přehled všech novinek novinky Také letos přináší OBO mnoho nových nápadů ze všech sedmi produktových oblastí. Všechny jsou shrnuty v praktickém a přehledném katalogu novinek. Objednejte si svou vlastní kopii: v našem zákaznickém servisu nebo na internetové adrese VBS Spojovací a upevňovací systémy VBS program trubek z hliníku a ušlechtilé oceli Program trubek rozšiřují nové kvalitní elektroinstalační trubky z hliníku a z korozivzdorné ušlechtilé oceli. Naše hliníkové trubky jsou k dispozici v provedení se závitem i v nástrčném provedení. U trubek z korozivzdorné oceli lze volit mezi provedením V2A a V4A. Ke všem trubkám samozřejmě dostanete také vhodné oblouky a spojky. Všechny nové trubky jsou kompatibilní s celým programem příslušenství OBO. VBS rodina Quick z hliníku Hliníkové příchytky Quick ve velikostech M16 až M63 jsou dokonalým doplňkem programu hliníkových trubek. A co je nejlepší: díky možnosti násuvného spojování je instalace (například při montáži na strop) ještě rychlejší a jednodušší. Příchytku Quick lze namontovat na profi lovou lištu s šířkou výřezu 11 mm (typ 2060 a 2061). 14 OBO Blick 1/2012

15 Nové výrobky ZeLenÉ VÝROBKY VBS zelené výrobky Existují zelené odbočné krabice? Výrobky OBO VBS, jako jsou příchytky Quick nebo odbočné krabice, jsou již po desetiletí ztělesněním robustnosti a praktické použitelnosti. tyto známé a často používané výrobky jsou nyní k dispozici také v provedení z obnovitelných surovin. Materiálem nových Zelených výrobků jsou inovativní plasty na bázi obnovitelných (dorůstajících) surovin, jako je například celulóza (součást dřeva) nebo biopolyamid. Vlastnosti přitom zůstávají beze změny: Materiál se zpracovává stejně dobře jako srovnatelné výrobky z běžného plastu. Rozdíly nejsou ani v životnosti. Používání nových "Zelených výrobků" je pro fi rmu OBO dalším krokem na cestě ke zvýšení udržitelnosti jejího podnikání. Díky šetrnému přístupu k fosilním zdrojům vycházejí naše výrobky vstříc aktuálním požadavkům na ekologickou nezávadnost budov. ZELE- NÉ VBS Svazkové držáky Va Řada Grip byla rozšířena o varianty z korozivzdorné oceli V2A a V4A. Slučují vysokou mechanickou odolnost (a to i v případě požáru) se speciálními požadavky, které na ně klade například potravinářský průmysl nebo instalace v tunelech. Svazkové držáky VA se dodávají ve třech velikostech. OBO Blick 1/

16 Nové výrobky VBS Nové varianty řady T Kvalita až do posledního detailu, flexibilní používání zavedenou řadu T rozšiřujeme o tyto nové varianty: T40 a T60 s předlisovanými 20mm vývody T100 se čtyř- nebo pětipólovými, předem zapojenými zásuvkami Wieland T100 se šesti předem zapojenými zásuvkami Wieland GST 18i3 T100 s různými způsoby osazení předem zapojených vodičů (Wieland) VBS Nové příslušenství řady T Kromě nových variant jsme řadu T rozšířili i o další vhodné příslušenství: nové svorkovnice ve čtyřech velikostech pro typy T25 až T350 zásuvná profilová lišta k upevnění svorkovnice (T100 až T350) naklapávací plastový upevňovací prvek pro kabelové a mřížové žlaby TBS Systémy ochrany před tranzientními jevy a blesky TBS Svodič pro větrné elektrárny Větru navzdory: Nový zásuvný svodič V20-C 3+NPE400 je dimenzován pro sítě 400/690 V, díky čemuž je obzvláště vhodný pro použití v zařízeních větrných elektráren. Díky svodové schopnosti až 100 ka (8/20), optické indikaci stavu, volitelné dálkové signalizaci a systému Shock Guard je svodič připraven pro použití i v těch nejtvrdších podmínkách. TBS Svodič bleskových proudů a přepětí MDP do prostředí s nebezpečím výbuchu Nové svodiče bleskových proudů a přepětí pro vícežilové systémy (čtyřpólové) jsou certifikovány pro jiskrově bezpečné Ex měřici obvody (Atesty: BVS 11 ATEX E 131 X; EX II 2(1) G Ex ia IIC T4). Přímé uzemnění stínění, bezšroubové připojovací svorky a velká šířka frekvenčního pásma do 100 MHz umožňují rozmanité využití v měřících, řidících a regulačních systémech. Přístroje MDP 48 V lze využít i v aplikacích systémů průmyslových sběrnic jako Profibus nebo Field Bus, pro něž jsou testovány. Přístroje MDP s atestem pro prostředí s nebezpečím výbuchu se dodávají v provedení 5 V, 24 V a 48 V. 16 OBO Blick 1/2012

17 Nové výrobky TBS Svod iscon ve světle šedé Osvědčený systém iscon jsme rozšířili o světle šedou variantu. Ideálně se nyní hodí pro použití na světlých fasádách, ale také k uložení do země (např. na zelených střechách). Všechny svody iscon nahrazují oddělovací vzdálenost 0,75 metru na vzduchu resp. 1,5 metru v pevných stavebních materiálech. TBS isfang izolovaný jímací stožár s uvnitř uloženým vedením iscon Třídílný hliníkový jímací stožár s plastovou izolovanou konstrukcí, je k dispozici s výškou čtyři a šest metrů. Umožňuje uložit vedení iscon uvnitř jímacího stožáru, čímž zachovává jak dokonalý vzhled, tak i funkčnost. TBS iscon pro prostředí s nebezpečím výbuchu Je to oficiální: Izolovaný svodič iscon je dle zkoušek organizace Dekra schválen i pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Je pouze nutné vedení v pravidelných odstupech po 0,5 metru připojit k systému vyrovnání potenciálu. TBS Předem sestavená systémová PV řešení ve skříni OBO rozšiřuje svůj sortiment řešení pro přímé připojení: Skříň s krytím IP 65 kombinuje rychlou a bezpečnou montáž s dokonalou ochranou před povětrnostními vlivy. Předem instalované kombinované DC svodiče (typ 1 + 2) pro fotovoltaiku poskytují spolehlivou ochranu měničů se dvěma nebo třemi vstupy pro MPP trackery před bleskem a přepětím až do 900 V DC. OBO Blick 1/

18 Nové výrobky KTS Kabelové nosné systémy Budoucnost systémů kabelových žlabů právě začala 18 OBO Blick 1/2012

19 Nové výrobky Dá se mezi systémy kabelových žlabů uskutečnit revoluce? Dá se zlepšit zatížitelnost a zároveň i snadnost údržby? Rozhodně! Naši inženýři našli na tyto otázky působivou odpověď. Pomocí zcela nové výrobní metody Duo-Plus vznikají kabelové žlaby, jaké jste dosud neviděli. OBO Blick 1/

20 Nové výrobky Nové kabelové žlaby Magic: Čtyřikrát lepší Nový systém Magic je důsledně promyšlen až do konce. Díky nové metodě výroby se výrobky nyní používají ještě rychleji, bezpečněji a hospodárněji. 1. Kompletně naklapávací Od žlabu po tvarový díl: Systém kabelových žlabů Magic je světově prvním systémem, u nějž jsou všechny důležité systémové součásti vybaveny inovativním spojem Magic. Pružinové prvky jsou pevnou součástí dílů a nelze je ztratit. Jednoduše vzájemně zasunout, zaklapnout hotovo. 2. Zvýšená zatížitelnost Kabelové žlaby Magic se v porovnání s našimi dosavadními systémy vyznačují ještě vyšší stabilitou. Výsledkem komplexní 3D struktury a změny skladby materiálu v prostoru laserových svarů jsou dosud nedosažené hodnoty zatížitelnosti. Ještě rychleji, ještě snadněji: naklapávací tvarové díly s osvědčenou spojkou Magic. 20 OBO Blick 1/2012

21 Nové výrobky 3. Lepší ekologická bilance 2 miliony metrů kabelových žlabů Magic ročně odpovídají... Univerzální talent. Nová variabilní spojka přemosťuje místa styku a umožňuje vytvářet čisté přechody i v případě křivých řezů. úspoře 2600 tun CO 2 ročně díky nové výrobní metodě DUO-Plus. 430 Uspořené emise odpovídají 11 milionům kilometrů nebo 430 cestám kolem zeměkoule ujetým běžným osobním automobilem. 200 hektarů lesa, resp. 200 tisíc stromů by bylo zapotřebí k odbourání srovnatelného množství CO 2. To odpovídá ploše 286 fotbalových hřišť. OBO Blick 1/

22 Nové výrobky 4. Otestováno s kladným výsledkem Stahl- Innovationspreis 2012 Nutzen Sie Ihre Chance und machen Sie mit! Melden Sie sich im Internet an unter oder schicken Sie uns das Anmeldeformular per Fax ( ) Bitte senden Sie mir die Teilnahmeunterlagen zu. Ich möchte Projekt(e) einreichen. Otestováno dle Firma VDE (ČSN) Vorname Name Straße PLZ Ort patentovaný spoj Telefon Fax patentovaná výrobní metoda nominováno na ceny za inovace v ocelových výrobcích 2012 Stahl-Informations-Zentrum Sohnstr. 65, Düsseldorf Fax: první kompletně naklapávací Tel: systém kabelových žlabů OBO na trhu Splňuje požadavky VdS CEA-4001 Um der großen Anwendungsvielfalt von Stahl gerecht zu werden, wird der Stahl-Innovationspreis in vier Kategorien ausgeschrieben. Vom Handwerker, Techniker und Konstrukteur über den Architekten und Designer bis zum Forscher und Erfinder kann jeder mitmachen, der eine neue Idee rund um den Werkstoff Stahl hat. Mit einem Sonderpreis wird außerdem die innovativste Entwicklung zum Klimaschutz mit Stahl ausgezeichnet. Produkte aus Stahl Ausgezeichnet werden serienreife Produkte, die ganz oder überwiegend aus Stahl bestehen und verbesserte oder neue Anwendungen für den Werkstoff Stahl eröffnen. Sie zeichnen sich insbesondere durch Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit aus. Stahl in Forschung und Entwicklung / Verfahren Ausgezeichnet werden Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie Verarbeitungsverfahren für verbesserte oder neue Stahlanwendungen. Bauteile und Systeme aus Stahl für das Bauen Ausgezeichnet werden serienfähige Bauteile, Elemente und Systeme aus Stahl, die beim Bauen neue Akzente hinsichtlich Architektur, Konstruktion, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit setzen. Stahl-Design Ausgezeichnet werden Produkte aus Stahl mit beispielhaftem Design, deren Form und Funktion das kreative Potenzial des Werkstoffs unterstreichen. Sonderpreis Klimaschutz mit Stahl Ausgezeichnet wird die Innovation, die durch Verwendung von Stahl dazu beiträgt, Energie und Material einzusparen sowie CO2-Emissionen zu senken Bedingungen Preisträger Die Teilnahme am Stahl-Innovationspreis 2012 Die Preisträger erhalten Preisgeld, Urkunde ist kostenfrei. und Sachpreis. Teilnahmeberechtigt sind Personen, Unternehmen, Institutionen sowie Kooperationen onspreises 2012 werden in einer Dokumentation Die prämierten Projekte des Stahl-Innovati- von Wissenschaft und Wirtschaft mit Sitz in und in einer Wanderausstellung vorgestellt. Deutschland. Zudem werden sie im Rahmen der Presse- und Jeder Teilnehmer kann beliebig viele Projekte Öffentlichkeitsarbeit des Stahl-Informationseinreichen. Zentrums präsentiert. Die eingereichten Projekte Die Teilnehmer räumen dem müssen in den letzten fünf Stahl-Informations-Zentrum Jahren entwickelt worden sein. alle Nutzungsrechte für die Der Teilnehmer muss über honorarfreie Publizierung das Urheber- bzw. Nutzungsrecht für das/die Projekt/e Stahl- Öffentlichkeitsarbeit für den ihrer Projekte im Rahmen der verfügen. Bestehende Patente Stahl-Innovationspreis ein. Innovationspreis 2012 Recht zur werblichen Nutzung Dritter dürfen nicht verletzt Die Preisträger erhalten das werden. Stahl erzeugende Unternehmen und ihre Mitarbeiter Einsendeschluss: der Auszeichnung. sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Stahl-Innovationspreis Keine Teilnahmegebühren Preisgelder Jeder Teilnehmer erhält pro Projekt zwei 2012 ist mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt Präsentationstafeln, auf denen das Projekt Euro dotiert. mit einem kurzen Text, ggf. ergänzt durch Den Geldpreis erhält jeweils die Person / Fotos und Skizzen, zu beschreiben ist. Firma / Institution, die im Teilnahmeformular als Einreicher genannt ist. Jury Der Jury gehören Persönlichkeiten aus Einsendeschluss Wirtschaft, Forschung, Architektur und Bis zum 16. Januar 2012 können Projekte für Design an. den Stahl-Innovationspreis 2012 eingereicht Die Sitzungen der Jury sind nicht öffentlich. werden. Sie entscheidet verbindlich über die Platzierung der Projekte und die Aufteilung der Preisgelder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hodnoty zatížení všech typů testovány dle EN Odpovídá ČSN Funkce stínění před elektromagnetickým rušením produkt se sníženými emisemi CO 2 (2600 t/rok při 2 mil. kilometrů), první zelený kabelový nosný systém OBO na světě Splňuje požadavky na vyrovnání potenciálu podle EN OBO Blick 1/2012

23 Nové výrobky 5. Velká rozmanitost materiálů a povrchů FS FT V2A V4A Mnohostranný a univerzální: Celý program Magic naleznete v aktuálním katalogu KTS. OBO Blick 1/

24 Brandschutzinformation Europa OBO 1 Nové výrobky BSS Protipožární systémy Myslíme dopředu i v požární ochraně Základem naší rozsáhlé kompetence v oblasti požární ochrany je jedinečné a rozsáhlé spektrum výrobků. Díky němu jsme jedním z mála dodavatelů, kteří dokáží nabídnout sortiment pokrývající všechny důležité cíle požární ochrany staveb. new + mnoho optimalizovaných výrobků + rozšířené spektrum produktů + bezpočet novinek Systémy přepážek Maltová přepážka PYROMIX Měkká přepážka PYROPLATE Fibre Protipožární pěna PYROSIT NG Podušková přepážka PYROBAG Řada pěnových materiálů PYROPLUG Manžeta trubky PYROCOMB Konstrukční materiály pro malé přepážky a průchodky jednotlivých kabelů dle MLAR Instalace v únikových cestách Montáž nad zavěšenými protipožárními stropy: Svazkové držáky a kabelové spony Kabelové žlaby Mřížové žlaby Protipožární kanály Kovový kanál PYROLINE Rapid Betonový kanál PYROLINE Con Kanál pro FV aplikace PYROLINE Sun PV Kabelové bandáže Pro suché prostory Pro prostory se zvláštními požadavky Systémy se zachováním funkčnosti Kabelové žlaby Mřížové žlaby Kabelové žebříky Stoupací žebříky Příchytky a trubky Kovové kanály Odbočné krabice Brandschutz in der Elektrotechnik ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation Nová příručka Požární ochrana v elektrotechnice je tady. V kompaktní podobě poskytuje důležité informace o různých oblastech. Od stavebního práva až po průmyslovou protipožární ochranu. 24 OBO Blick 1/2012

25 Nové výrobky BSS Kanál do únikových cest PYROLINE Rapid Kanál z ocelového plechu PYROLINE Rapid je opatřen vnitřní povrchovou úpravou, která v případě požáru napění. Splňuje třídy požární ochrany I30 až I120 a hodí se jak k přímé montáži na stěnu nebo strop, tak i k montáži pomocí závěsných nosných konstrukcí. K systému patří tvarové díly, jako je vnitřní a vnější roh, plochý roh, svislý ohyb stoupající i klesající a vhodné koncové díly. BSS Zachování funkčnosti s novou krabicí FireBox Za povědomým názvem FireBox se skrývá zcela nově vyvinutá rodina produktů, které se vyrábějí z nerozbitného termoplastu odolného proti nárazům a disponují mnoha přednostmi známé řady T. Zachování funkčnosti zaručuje jádro krabice FireBox: Z výroby kompletně předem smontovaná keramická svorkovnice odolná proti vysokým teplotám. BSS PYROLINE Sun PV Protipožární kanál byl vyvinut speciálně k ukládání fotovoltaických vedení stejnosměrného proudu. Dokonalou izolaci zaručuje lehký beton zpevněný skleněnými vlákny. V případě požáru jsou obyvatelé a zasahující hasiči spolehlivě chráněni před vysokým dotykovým napětím. Kanál je možné používat v interiéru i ve venkovních prostorách a dá se jak přetírat, tak i tapetovat. BSS Manžeta trubky PyrOCOMB Manžetu trubky, vyznačující se plochou montáží, je možné používat různými způsoby: jako trubkovou přepážku k protahování hořlavých trubek z nejrůznějších materiálů nebo jako průchodku svazků elektroinstalačních trubek (pevných i ohebných, osazených kabely či prázdných). Dá se kombinovat s maltovou přepážkou PYROMIX a s měkkou přepážkou PYROPLATE Fibre. OBO Blick 1/

Evoluce jedné revoluce: systémy Magic od OBO IT S MAGIC

Evoluce jedné revoluce: systémy Magic od OBO IT S MAGIC Evoluce jedné revoluce: systémy Magic od OBO IT S MAGIC 2 Vyvinut našimi nejlepšími inženýry. Montován bezpočtem řemeslníků po celém světě. Objevte evoluci principu Magic. Princip jednoduchosti Všechny

Více

Ochrana před bleskem a přepětím pro maximální bezpečnost. Chráněno THINK CONNECTED.

Ochrana před bleskem a přepětím pro maximální bezpečnost. Chráněno THINK CONNECTED. Ochrana před bleskem a přepětím pro maximální bezpečnost Chráněno THINK CONNECTED. Blesky a přepětí ohrožují lidi, budovy i zařízení. 2 OBO TBS Chráněno Podobně jako čtyři sehraní osobní strážci zajišťují

Více

Jednoduše rozmanité: Kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 80

Jednoduše rozmanité: Kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 80 Jednoduše rozmanité: Kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 80 Prostor pro vaše instalace 2 Kanály pro vestavbu přístrojů tvoří v mnoha kancelářích páteřní článek elektroinstalací. Kanály namontované v pohodlné

Více

Systémová řešení OBO pro fotovoltaická zařízení Kompletně připravena. Bezpečně chránící.

Systémová řešení OBO pro fotovoltaická zařízení Kompletně připravena. Bezpečně chránící. Systémová řešení OBO pro fotovoltaická zařízení Kompletně připravena. Bezpečně chránící. Fotovoltaická zařízení inteligentně chráněna a bezpečně instalována TBS Systémy ochrany před tranzientními jevy

Více

RNA. RNA - hybridní rozvaděč. Datový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP20 / IK05

RNA. RNA - hybridní rozvaděč. Datový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP20 / IK05 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 - hybridní rozvaděč Datový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP20 / IK05 163 Výklopné boční panely Boční nosné panely na obou stranách

Více

Cable Management by OBO Profesionální řešení zaměřená na budoucnost

Cable Management by OBO Profesionální řešení zaměřená na budoucnost Cable Management by OBO Profesionální řešení zaměřená na budoucnost Spolehlivé kontakty pro projektování a montáž Cable Management by OBO Inovativní systémy pro Vaší profesionální silovou a datovou infrastrukturu

Více

MULTINORM. Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor. Kvalitní sklepní světlík. Kvalitní sklepní svût. www.ronn.cz

MULTINORM. Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor. Kvalitní sklepní světlík. Kvalitní sklepní svût. www.ronn.cz MULTINORM Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Kvalitní sklepní světlík Kvalitní sklepní svût www.ronn.cz MEA MULTINORM osvědčené a spolehlivé. Již mnoho let standardní řešení pro jednoduché použití

Více

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Produktové skupiny FACILITY Připojte se do světa možností IT POWER DISTRIBUTION Energie pro vaše IT ELEKTROMATERIÁL Komplexní program pro elektroniku

Více

Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku

Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku Skříňky GA z hliníkového odlitku 8 4 7 1 5 6 3 2 Extrémní odolnost při provozu spektrum využití této zvlášť robustní skříňky z hliníkové litiny nemá žádná

Více

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz tato trubka vám zajistí klidný spánek raupiano PLUS - PRÉMIOVÁ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA PRO VÁŠ DOMOV www.rehau.cz výrobek: RAUPIANO PLUS Prémiová protihluková ochrana pro velké objekty RAUPIANO PLUS je systém

Více

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché vedení kabelů a optimální umístění svítidel z hlediska osvětlovací

Více

Budoucnost systémů kabelových žlabů právě začala.

Budoucnost systémů kabelových žlabů právě začala. Budoucnost systémů kabelových žlabů právě začala. THINK CONNECTED. Vítejte ve světě kabelových žlabů Magic. 04_KTS Prospekt Magic / cs / 30/10/2012 (LLExport_04009) / 06/11/2012 2 OBO KTS 04_KTS Prospekt

Více

Program MOSAIC TM řešení na stěnu

Program MOSAIC TM řešení na stěnu A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Program MOSAIC TM řešení na stěnu Rychlá a variabilní instalace. Zjednodušení údržby a realizace změn díky jednoduchému přístupu ke

Více

Modulový systém pro PODLAHU STĚNU - STROP. 3 jedinečné suché konstrukční systémy pro vytápění a chlazení.

Modulový systém pro PODLAHU STĚNU - STROP. 3 jedinečné suché konstrukční systémy pro vytápění a chlazení. Modulový systém pro PODLAHU STĚNU - STROP. 3 jedinečné suché konstrukční systémy pro vytápění a chlazení. Konstrukční výška je jen 1. Modulové podlahové vytápění. Velmi nízké. VYTÁPĚNÍ Jedinečné! S výškou

Více

Technický katalog svorkovnicových skříněk KL

Technický katalog svorkovnicových skříněk KL Technický katalog svorkovnicových skříněk KL 1 4 6 5 3 7 2 Skříňka s mezinárodními certifikáty, která je sériově připravena k dodání ze skladu v mnoha standardních rozměrech. Díky praktickému systémovému

Více

Kovové trubky Vhodná výbava pro vysoké zatížení

Kovové trubky Vhodná výbava pro vysoké zatížení Kovové trubky Vhodná výbava pro vysoké zatížení Stav: leden 2012 DRENÁŽNÍ SYSTÉMY ELEKTROSYSTÉMY DOMÁCÍ TECHNIKA PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY Ocelové a nerezové trubky Sortiment ocelových a nerezových trubek z

Více

Rychloběžná spirálová vrata pro mrazírenské prostory. Série TK

Rychloběžná spirálová vrata pro mrazírenské prostory. Série TK Rychloběžná spirálová vrata pro mrazírenské prostory Série TK 02 Série TK U hluboko zmrazených výrobků nesmí být během skladování a při přepravě přerušen chladicí řetězec. To vyžaduje enormní spotřebu

Více

Program MOSAIC TM øešení na stìnu

Program MOSAIC TM øešení na stìnu Program MOSIC TM øešení na stìnu Rychlá a variabilní instalace. Zjednodušení údržby a realizace změn díky jednoduchému přístupu ke kabelům. Ideální řešení pro novostavby a rekonstrukce. OJEVTE NŠE ØEŠENÍ

Více

SNA. SNA - hybridní rozvaděč. Silový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP 30 / IK 06

SNA. SNA - hybridní rozvaděč. Silový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP 30 / IK 06 - hybridní rozvaděč Silový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP 30 / IK 06 169 Odnímatelná dvířka Systém uchycení pantů umožňuje snadnou demontáž dvířek. Krycí rámeček Při využití možnosti

Více

Domovní rozvodnice KLV

Domovní rozvodnice KLV www.eaton.cz www.eaton.sk CERTIFIKOVÁNO na EZÚ dle ČSN EN 61439-3 Domovní rozvodnice KLV NOVINKA Inovované plastové rozvodnice KLV s plechovými dvířky Inovované domovní plastové rozvodnice KLV s plechovými

Více

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor.

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor. Dunkermotoren HROMADNÁ DOPRAVA KOLEJOVÁ VOZIDLA Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii:» Rychlá dostupnost vzorků a prototypů» Kvalifikované systémy pro

Více

Janisol HI. Kvalitní ocel pro kvalitní izolaci

Janisol HI. Kvalitní ocel pro kvalitní izolaci Janisol HI Kvalitní ocel pro kvalitní izolaci Nové měřítko v oblasti tepelných izolací oken a dveří Janisol HI spojuje estetiku a technickou vyzrálost. Velmi štíhlé pohledové šířky dávají akcent architektuře,

Více

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Komunikační systém Acti 9 poskytuje vašim obchodním partnerům úplnou kontrolu nad jejich elektroinstalací 100% Pouze od Schneider Electric exclusive

Více

Roth plochý kolektor Heliostar 218... hightech s

Roth plochý kolektor Heliostar 218... hightech s Roth Heliostar nyní též s menší plochou... pro každé použití správná velikost Po úspěšném uvedení na trh kolektoru Roth Heliostar s inovovanou polykarbonátovou vanou je nyní k dodání nově ve dvou různých

Více

PODLAHOVÉ TOPENÍ PRO SUCHOU VÝSTAVBU

PODLAHOVÉ TOPENÍ PRO SUCHOU VÝSTAVBU FBHK 01/13 TOPENÍ. CHLAZENÍ. POCIT POHODY. Grafická úprava: HÄC-MÄC, Grafikstudio, Eisenstadt Text: G. Loibelsberger Obálka: Stefan Badegruber, Wien www.variotherm.cz PODLAHOVÉ TOPENÍ PRO SUCHOU VÝSTAVBU

Více

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora HLINÍKOVÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM PRO ODVĚTRANÉ FASÁDY Hliníkový systém pro montáž odvětraných fasád vyvinutý pro použití cementotřískových, vláknocementových, kompaktních a ostatních desek na bázi dřeva, kovu

Více

Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě

Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě 2 Ústředna EPS řady 1200 Jednoduchá instalace, vysoká bezpečnost Kompletní ochrana přizpůsobená vašim potřebám Ústředna EPS řady 1200

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ ESB ROZVADĚČE, a.s. K terminálu 7 619 00 Brno tel.: +420 515 502 111 fax: +420 515 502 101 www.esb-rozvadece.cz KATALOG ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ REOS 1. POUŽITÍ Rozvaděče

Více

W TECHNICKÝ LIST: DOMOVNÍ MULTIMEDIÁLNÍ ROZVADĚČ ŘADY DW4HD

W TECHNICKÝ LIST: DOMOVNÍ MULTIMEDIÁLNÍ ROZVADĚČ ŘADY DW4HD KOMPETENCE ZAVAZUJE. W TECHNICKÝ LIST: DOMOVNÍ MULTIMEDIÁLNÍ ROZVADĚČ ŘADY DW4HD Výklopné boční díly Prázdné porty pro moduly TOOLLESS Prostor pro napájecí zásuvku - příklad osazení STRANA 1/5 w SCHRACK-INFO

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

ÚLOŽNÉ A UPEVŇOVACÍ SYSTÉMY PRO MONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A INSTALACÍ

ÚLOŽNÉ A UPEVŇOVACÍ SYSTÉMY PRO MONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A INSTALACÍ Ing. Karel Dvořáček ÚLOŽNÉ A UPEVŇOVACÍ SYSTÉMY PRO MONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A INSTALACÍ (druhé aktualizovan é vydán Text k inzerátu na první straně obálky: KOPOS KOLÍN, a. s. tradiční výrobce elektroinstalačního

Více

Ceník nového kabelu DEVIflex Září 2013

Ceník nového kabelu DEVIflex Září 2013 DEVIflex nahrazuje kabely DTIP. Vyhovuje normě IEC 60800:2009 Vnější plášť z PVC Instalace při nízkých teplotách až 5 C Kulatý průřez Plné stínění 360 DEVIflex nahrazuje kabely DTIP Ceník nového kabelu

Více

ODBORNÍCI DÁVAJÍ PŘEDNOST OSVĚDČENÝM VÝROBKŮM

ODBORNÍCI DÁVAJÍ PŘEDNOST OSVĚDČENÝM VÝROBKŮM POLO-KAL DOMOVNÍ TECHNIKA ODBORNÍCI DÁVAJÍ PŘEDNOST OSVĚDČENÝM VÝROBKŮM 20 POLO-KAL není jen odpadová trubka, ale celý trubní systém s bezpočtem vzájemně přesně sladěných a tisíckrát osvědčených komponent.

Více

Pro centrální rozvody sterilní tlakové páry ABSOLUTNĚ TĚSNÝ! Zvlhčovač vzduchu pro tlakovou páru z centrálního zdroje CONDAIR ESCO

Pro centrální rozvody sterilní tlakové páry ABSOLUTNĚ TĚSNÝ! Zvlhčovač vzduchu pro tlakovou páru z centrálního zdroje CONDAIR ESCO Pro centrální rozvody sterilní tlakové páry ABSOLUTNĚ TĚSNÝ! Zvlhčovač vzduchu pro tlakovou páru z centrálního zdroje CONDAIR ESCO Rotační keramický ventil systému Condair ESCO v poloze Otevřeno CONDAIR

Více

IP65 EN 60529 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL 7035. Ui 1000V EN 62208. Vnější rozměry. LxHxD (mm)

IP65 EN 60529 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL 7035. Ui 1000V EN 62208. Vnější rozměry. LxHxD (mm) Řada 40 CD Nástěnné rozvodnice a skříně 40 CDK - Nástĕnné rozvodnice ve vyšším krytí - IP65-25 C +60 C 10 J IP65 Kouřové transparentní dveře - hladké stěny GW40101 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah

TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Investor: Hala pro úpravu plochého skla parc. č. 269. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6 v k.ú. Lázně Toušeň WINDOW HOLDING a.s. Stupeň projektu: Dokumentace pro provedení

Více

RONN MEA DRAIN. www.ronn.cz ŘEŠENÍ PRO ODVODŇOVÁNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ. > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300

RONN MEA DRAIN. www.ronn.cz ŘEŠENÍ PRO ODVODŇOVÁNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ. > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300 ŘEŠENÍ PRO ODVODŇOVÁNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ RONN MEA DRAIN Kvalita Elegance Nízká hlučnost www.ronn.cz > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300 MEA DRAIN Systémové řešení PG Zlepšovat

Více

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Schüco ThermoSlide Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoSlide Perfektní propojení

Více

Technický katalog Systémy nosných ramen

Technický katalog Systémy nosných ramen Technický katalog Systémy nosných ramen 2 Různé úhly výhledu na stroj, vysoký nebo malý obsluhující pracovník, práce vsedě nebo vstoje se systémy nosných ramen Rittal optimálně realizujete interakci mezi

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

PORTOFORTE, LINEA, MY PORT, NEO

PORTOFORTE, LINEA, MY PORT, NEO Přístřešek na auto www.pristresek-na-auto.cz PORTOFORTE, LINEA, MY PORT, NEO ŘADA NEO ŘADA LINEA ŘADA PORTOFORTE ŘADA MY-PORT Nadčasová elegance a estetika v čistém trendu moderní architektury Optimální

Více

Moderní koncepce prostor se vyznačují tím, že jsou flexibilní. V době, která je charakteristická stálými změnami, musí i elektroinstalace prokázat co

Moderní koncepce prostor se vyznačují tím, že jsou flexibilní. V době, která je charakteristická stálými změnami, musí i elektroinstalace prokázat co Moderní koncepce prostor se vyznačují tím, že jsou flexibilní. V době, která je charakteristická stálými změnami, musí i elektroinstalace prokázat co nejvyšší flexibilitu. Změny musí být kdykoli proveditelné

Více

Šetřit energii? Docela jednoduše.

Šetřit energii? Docela jednoduše. Šetřit energii? Docela jednoduše. Inovativní systém profilů šetřících energie od firmy VEKA Kvalita třídy A od firmy VEKA: maximální výkon po celý život Moderní plastová okna dosahují životnosti 30 nebo

Více

NOVINKA! DŮVĚŘUJ KNAUFU. ZAJISTÍ BEZPEČÍ. FIREWIN nové komplexní řešení KNAUF pro pasivní požární ochranu budov.

NOVINKA! DŮVĚŘUJ KNAUFU. ZAJISTÍ BEZPEČÍ. FIREWIN nové komplexní řešení KNAUF pro pasivní požární ochranu budov. NOVINKA! DŮVĚŘUJ KNAUFU. ZAJISTÍ BEZPEČÍ. FIREWIN nové komplexní řešení KNAUF pro pasivní požární ochranu budov. 1 DESKY RED PIANO OMÍTKY VERMIPLASTER Indoor protipožární omítka FIREBOARD SIBATERM Outdoor

Více

POSVIŤME SI NA ÚSPORY

POSVIŤME SI NA ÚSPORY POSVIŤME SI NA ÚSPORY O firmě JE OBEČNĚ ZNÁMO, ŽE SVĚTLO JE PODSTATOU VŠEHO ŽIVÉHO A MÁ VLIV NA KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA. SVĚTLO PŘÍMO OVLIVŇUJE NAŠE ZDRAVÍ, NÁLADU A JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO KDODENNÍHO

Více

Doplňky. Prvky DA pro zajištění ventilace vzduchu a DD odvodu vlhkosti. Příklad montáže prvků DA 284 (IP66) DA 084 (IP55) DD 084 (IP66)

Doplňky.  Prvky DA pro zajištění ventilace vzduchu a DD odvodu vlhkosti. Příklad montáže prvků DA 284 (IP66) DA 084 (IP55) DD 084 (IP66) Prvky DA pro zajištění ventilace vzduchu a DD odvodu vlhkosti DA 084 (IP55) DA 284 (IP66) otvor ve stěně rozváděče 37 +1 5 Nm (10 Nm max.) plast, barva světle šedá filtr přívod vzduchu ok. 1,5 cm 2 IP55

Více

Obsah Úvod a služby 4-7 DK-kabelové krabicové rozvodky 8-141 KV-malé rozváděče do 63 A 142-205 Rozváděčový systém s dveřmi do 250 A 206-287

Obsah Úvod a služby 4-7 DK-kabelové krabicové rozvodky 8-141 KV-malé rozváděče do 63 A 142-205 Rozváděčový systém s dveřmi do 250 A 206-287 Obsah Úvod a služby 4-7 DK-kabelové krabicové rozvodky 8-141 1,5-240 mm 2, IP 54-67 KV-malé rozváděče do 63 A 142-205 IP 54-65, 3-54 modul. jednotek Rozváděčový systém s dveřmi do 250 A 206-287 IP 66 Rozváděčový

Více

Pohon garážových vrat ProMatic Spolehlivá funkce za atraktivní cenu

Pohon garážových vrat ProMatic Spolehlivá funkce za atraktivní cenu Pohon garážových vrat ProMatic Spolehlivá funkce za atraktivní cenu LET záruka ProMatic Standardně s ručním vysílačem HSE 2 BS v černé barvě Pohony garážových vrat ProMatic jsou vybaveny osvědčenou technikou

Více

heroal S 42 Posuvný systém

heroal S 42 Posuvný systém Posuvný systém Perfektnost se skrývá v detailu Nový posuvný systém heroal S 42 nastavuje měřítka týkající se tepelné izolace, udržitelnosti a úspornosti. Kompletně nově vyvinutá hliníková spojená konstrukce

Více

STĚNOVÉ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ V SUCHÉ VÝSTAVBĚ

STĚNOVÉ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ V SUCHÉ VÝSTAVBĚ TOPENÍ. CHLAZENÍ. POCIT POHODY. MWHK 01/13 Grafická úprava: HÄC-MÄC, Grafikstudio, Eisenstadt Text: G. Loibelsberger Obálka: Stefan Badegruber, Wien www.variotherm.cz STĚNOVÉ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ V SUCHÉ

Více

T24 Viditelný nárazuvzdorný systém s rovnou hranou tř. 2A a 3A

T24 Viditelný nárazuvzdorný systém s rovnou hranou tř. 2A a 3A T24 Viditelný nárazuvzdorný systém s rovnou hranou tř. 2A a 3A Podhledový systém T24 Viditelný nárazuvzdorný systém s rovnou hranou 1 5 6 3 4 2 7 8 1 Hlavní profil T24 CMC 2800 2 Příčný profil T24 CMC

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

Zásuvkové skříně Famatel IP44 až IP65

Zásuvkové skříně Famatel IP44 až IP65 1 Zásuvkové IP44 až IP65 ZSF zásuvková skříň ZSFV s hlavním vypínačem ZSFT s trafem a vypínačem trafa Zásuvky Používáme vlastní zásuvky a značky - odolné vůči UV záření. Skříně vybavujeme osvědčenými a

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

VCHODOVÉ STŘÍŠKY. Systém vchodových stříšek z akrylátového skla a nerezové oceli a vchodové stříšky z dutinkového polykarbonátu

VCHODOVÉ STŘÍŠKY. Systém vchodových stříšek z akrylátového skla a nerezové oceli a vchodové stříšky z dutinkového polykarbonátu VCHODOVÉ STŘÍŠKY Systém vchodových stříšek z akrylátového skla a nerezové oceli a vchodové stříšky z dutinkového polykarbonátu SYSTÉM VCHODOVÝCH STŘÍŠEK Inovace v provedení z akrylového skla a ušlechtilé

Více

STROPNÍ STATIVY. ...kvalita provìøená medicínou

STROPNÍ STATIVY. ...kvalita provìøená medicínou STROPNÍ STATIVY...kvalita provìøená medicínou Systémy stropních stativů od společnosti TRUMPF Flexibilita a svoboda designu Optimální využití prostoru a individuální poziční nastavitelnost zařízení to

Více

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Návod k montáži Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Popis přístroje V modulárním funkčním sloupu je možno instalovat společně na stěnu několik jednotlivých přístrojů s jednotným designem.

Více

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi Kvalita ověřená mnoha instalacemi Veřejné osvětlení Tunely Parky, parkoviště Fotovoltaika Průmysl Letištní plochy Sportoviště Komerční prostory Nákupní centra 16 Made in Italy GHOST - R Product Conformity

Více

Modulární stropní reproduktor Chytré řešení ozvučení do libovolného stropu

Modulární stropní reproduktor Chytré řešení ozvučení do libovolného stropu Modulární stropní reproduktor Chytré řešení ozvučení do libovolného stropu 2 Modulární stropní reproduktor Navrženo s ohledem na montážní pracovníky Skvěle se hodí do prakticky libovolného stropu Inovativní

Více

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ GDS síťový systém JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ Czech EFEKTIVNÍ A FUNKČNÍ OCHRANA PROTI HLUKU Na základě úspěšného systému panelů PLANTA byl nový protihlukový panel PLANTA ALUFERA přizpůsoben požadavkům evropských

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

NAPÁJENÍ A DATA MODERNĚ

NAPÁJENÍ A DATA MODERNĚ NAPÁJENÍ A DATA MODERNĚ ŘEŠENÍ DO NÁBYTKU I DO PODLAHY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY KRABICE POP-UP 2 Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí

Více

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa Zemní plyn Moduly BHKW do 4 000 kw ti Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů www.istockphoto.com BHKW na zemní plyn Účinná alternativa innos č ú v e c d ů V Silný partner Šetrné ke klimatu a účinné

Více

energeto Vyjímečné okno

energeto Vyjímečné okno 1 energeto Vyjímečné okno Podstatné pro energetickou účinnost okna je Uw hodnota. Čím je tato hodnota koeficientu tepelného prostupu (Uw) nižší, tím je energetická účinnost okna vyšší. Zlepšením (snížením)

Více

Nové kabelové krabicové rozvodky. Vývoj originálu. Stupeň 1 - Pro venkovní instalaci. www.enycase.eu

Nové kabelové krabicové rozvodky. Vývoj originálu. Stupeň 1 - Pro venkovní instalaci. www.enycase.eu Nové kabelové krabicové rozvodky. Vývoj originálu. Stupeň 1 - Pro venkovní instalaci. 2014 1931 www.enycase.eu Kabelové krabicové rozvodky Hensel: Příběh o úspěchu! Od svých počátků se společnost Gustav

Více

Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony

Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony www.siemens.cz/ventily Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony Široká řada pohonů a příslušenství pro jednoduchý návrh, úsporu času a bezchybnou instalaci Answers for infrastructure. Termické

Více

Pohon garážových vrat SupraMatic Super rychlý pohon s mnoha přídavnými funkcemi.

Pohon garážových vrat SupraMatic Super rychlý pohon s mnoha přídavnými funkcemi. Pohon garážových vrat SupraMatic Super rychlý pohon s mnoha přídavnými funkcemi. LET záruka SUPERRYCHLÉ OTEVÍRÁNÍ VRAT SupraMatic standardně s dálkovým ovladačem HS 5 BS s černým strukturovaným povrchem

Více

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Název: Investor: CIDEM Hranice, a.s. Skalní 1088, 753 01 Hranice Místo stavby: parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Část projektu: D.1.4.2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů Vypracoval:

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

Katalog 2006 Komponenty pro datové rozvody

Katalog 2006 Komponenty pro datové rozvody www.moeller.cz Katalog 2006 Komponenty pro datové rozvody Rozváděče a pasivní prvky pro datové rozvody. 10 a 19 rozváděče Příslušenství rozváděčů Pasivní prvky Moderní elektroinstalace Obsah Obchodní údaje....................

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST 14.12.2016 PETR ŠTULC, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU ROZVOJE ČEZ ESCO, a.s. t / obyvatele ENERGIE A JEJÍ ROLE VE MĚSTĚ 75 % energie v EU

Více

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a stožárových konstrukcí. EGE ke všem svým výrobkům zajišťuje

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

Venkovní obklady stěn

Venkovní obklady stěn Venkovní obklady stěn 2 / 3 TWINSON TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVETU Vítejte ve světě Twinson, kde příroda a technologie kráčejí ruku v ruce. Twinson je vyroben ze dřeva a PVC. Spojením výhod obou materiálů v

Více

Pro projektanty, kutily, montéry a specialisty řízení jakosti. Protože nejen ve výrobě existují Průmyslová pracoviště

Pro projektanty, kutily, montéry a specialisty řízení jakosti. Protože nejen ve výrobě existují Průmyslová pracoviště Pro projektanty, kutily, montéry a specialisty řízení jakosti. Protože nejen ve výrobě existují Průmyslová pracoviště systém DESMO... 177 Systém Swing...178 Systém Basis...179 Příslušenství psacího stolu...

Více

DRYPOINT M PLus. Sušení. Hospodárnost na minimálním prostoru. DRYPOINT M PLUS, řešení dva v jednom pro filtraci a sušení

DRYPOINT M PLus. Sušení. Hospodárnost na minimálním prostoru. DRYPOINT M PLUS, řešení dva v jednom pro filtraci a sušení Výrobky Beko DRYPOINT M PLus Sušení Hospodárnost na minimálním prostoru DRYPOINT M PLUS, řešení dva v jednom pro filtraci a sušení Výrobky BEKO Sušení DRYPOINT M PLUS Dva v jednom: úspěšný koncept membránových

Více

Svislé markýzy Markýzolety

Svislé markýzy Markýzolety Výbava Typ 101 Typ 107 Typ 108 Typ 109 Typ 10 Pohon a obsluha Motorový pohon (vč. ovládacího spínače) Rádiový motor (vč. 1-kanálového bezdrátového ovladače) O O O O Zásuvná spojka volná Zásuvná spojka

Více

01 PODNIK 01 PODNIK » DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) PODNIK

01 PODNIK 01 PODNIK » DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) PODNIK PORTRÉT PODNIKU 01 PODNIK 01 PODNIK ÚDAJE O OBRATU V MILIONECH EUR 350 300 250 200 150 100 50» DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) 0 1993 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 BUDOUCNOST ZACÍNÁ DNES

Více

typ DR MOD 30 DR MOD 60 DR MOD 75 kat. č hmotnost 27 g 27 g 25 g balení 1 ks 1 ks 1 ks

typ DR MOD 30 DR MOD 60 DR MOD 75 kat. č hmotnost 27 g 27 g 25 g balení 1 ks 1 ks 1 ks 953 201 DR M 2P 30 953 202 DR M 2P 60 953 203 DR M 2P 75 953 204 DR M 2P 150 953 200 DR M 2P 255 953 201 4013364109674 4-1-3 79,9 g 1 Stk. 953 202 4013364109681 4-1-3 81,1 g 1 Stk. 953 203 4013364109698

Více

Osvětlovací jednotky AEGIS od společnosti Bosch Osvětlení pro zabezpečovací a bezpečnostní systémy

Osvětlovací jednotky AEGIS od společnosti Bosch Osvětlení pro zabezpečovací a bezpečnostní systémy Osvětlovací jednotky AEGIS od společnosti Bosch Osvětlení pro zabezpečovací a bezpečnostní systémy 2 Osvětlovací jednotky AEGIS Osvětlovací jednotky AEGIS Osvětlení pro zabezpečovací a bezpečnostní systémy

Více

To nejlepší pro Váš dům.

To nejlepší pro Váš dům. Prof ily třídy A: To nejlepší pro Váš dům. 100% KVALITA Profily třídy A dle ČSN EN 12608 jen od VEKA Obraťte se na nás těšíme se na Vás: Silné profily silný výkon Firma VEKA jako jeden z předních světových

Více

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Instalační podmínky pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Obsah V tomto dokumentu jsou popsány rozměry, minimální vzdálenosti, které je nutné dodržet, množství přiváděného čerstvého a odváděného

Více

Systémy kabelových žebříků s vysokou nosností a dobrými ventilačními vlastnostmi, potřebnými zvláště u energetických vedení a jednožilových kabelů

Systémy kabelových žebříků s vysokou nosností a dobrými ventilačními vlastnostmi, potřebnými zvláště u energetických vedení a jednožilových kabelů Systémy kabelových žebříků s vysokou nosností a dobrými ventilačními vlastnostmi, potřebnými zvláště u energetických vedení a jednožilových kabelů Obzvláště snadná montáž díky integrovanému upevnění na

Více

Svodiče pro systém LSA. DEHNrapid LSA DRL 10 B DRL 10 B FSD DRL RE

Svodiče pro systém LSA. DEHNrapid LSA DRL 10 B DRL 10 B FSD DRL RE 907 400 DRL 10 B 180 907 400 4013364107557 4-2-1 64,6 g 10 Stk. 105,00 907 401 DRL 10 B 180 FSD 907 401 4013364107564 4-2-1 69 g 10 Stk. 129,80 907 420 DRL RE 5 907 421 DRL RE 12 907 422 DRL RE 24 907

Více

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC150 Carflow Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více

PLASTOVÉ ROZVODNICE NA OMÍTKU

PLASTOVÉ ROZVODNICE NA OMÍTKU 40 CD SERIE 40 CD 1 SERIE 40 CD VLASTNOSTI A VÝHODY KOMPLETNÍ ŘADA Řada modulárních rozvodnic vhodná pro všechny aplikace při jištění elektrického rozvodu. 40 CD JEDNODUCHÁINSTALACE A OSOBNÍ ŘEŠENÍ Díky

Více

MEA DRAIN. > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300 ŘEŠENÍ PRO ODVODNĚNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ

MEA DRAIN.  > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300 ŘEŠENÍ PRO ODVODNĚNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ MEA WATER MANAGEMENT MEA DRAIN > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300 ŘEŠENÍ PRO ODVODNĚNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ KVALITA ELEGANCE NÍZKÁ HLUČNOST www.mea-odvodneni.cz MEA DRAIN

Více

Jedinečná konstrukce pro více řešení 2. Typové označení skříní 8. Skříň ENUX jednokřídlé dveře 16. Skříň ENUX dvoukřídlé dveře 22

Jedinečná konstrukce pro více řešení 2. Typové označení skříní 8. Skříň ENUX jednokřídlé dveře 16. Skříň ENUX dvoukřídlé dveře 22 vydání 20 Obsah Jedinečná konstrukce pro více řešení 2 Typové označení skříní 8 Skříň ENUX jednokřídlé dveře 16 Skříň ENUX dvoukřídlé dveře 22 Skříň ENUX SIMPLEX jednokřídlé dveře 25 Skříň ENUX SIMPLEX

Více

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Jednoduše bezpečný Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Bezpečnostní zámek CET CET kombinuje princip mechanického zamykání s elektronicky kódovaným aktuátorem. Všestranný Zámky CET se používají pro

Více

BULLETIN 5/2012 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 5/2012 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 5/2012 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom Vážení obchodní partneři, ve spolupráci se společností PROFiber jsme pro Vás připravili školení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.20; 91.140.60 Duben 2009 ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody Fire protection of buildings Cable line Sécurité des bâtiments contre l,incendie Ligne de

Více

Nové Plexo³ tolik prostoru, kolik potřebujete

Nové Plexo³ tolik prostoru, kolik potřebujete Nové Plexo³ tolik prostoru, kolik potřebujete ROZVODNICE VE ZVÝŠENÉM KRYTÍ IP 65 Už žádná omezení ve vedení kabelů: větší prostor uvnitř rozvodnice 2 Široká nabídka rozvodnic 11 velikostí 2 8 modulů 1x12,

Více