Číslo 1/2012 Magazín podnikové skupiny OBO Bettermann. Myslíme dál: Nikdy se nepřestáváme zlepšovat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 1/2012 Magazín podnikové skupiny OBO Bettermann. Myslíme dál: Nikdy se nepřestáváme zlepšovat"

Transkript

1 Číslo 1/2012 Magazín podnikové skupiny OBO Bettermann Myslíme dál: Nikdy se nepřestáváme zlepšovat trvalá udržitelnost: Ekologické výrobky s potenciálem do budoucna Řešení: Od nemocnice až po letiště

2 Fakta v tomto čísle Obsah 14 katalogů a brožur s řešeními OBO je dnes k dispozici. Další budou následovat Hlavní téma: Myslet dopředu. dbát na trvalou udržitelnost. Ekologická udržitelnost 6 Ekonomická udržitelnost 10 Společenská udržitelnost 13 Přes 20 procent činí podíl obnovitelných energií na celkové spotřebě elektrické energie v Německu 65 let a ani o píď v horší kondici: Ulrich Bettermann oslavil narozeniny Před 70 lety byl v Mendenu vynalezen princip Ohne BOhren Výrobky Nové výrobky na veletrhu Light+Building Řešení Řešení pro kancelářské a administrativní budovy 32 Řešení pro bytovou výstavbu 33 Řešení pro průmysl a výrobu 34 Řešení pro letiště a nádraží 35 Řešení pro tunely všech druhů 36 Řešení pro sportoviště a budovy k pořádání veřejných akcí 37 Řešení pro zdravotnictví 38 Řešení pro datová centra 39 Řešení pro fotovoltaická zařízení 40 Řešení pro bioplynové stanice a větrné elektrárny ugandských dětí bude moci v budoucnu díky daru fi rmy OBO chodit do školy reference Tunel Howald v Lucembursku 42 Bolšoj těatr v Moskvě 43 Závody Audi v Maďarsku 44 Více než lidí dnes po celé světě pracuje ve fi rmě OBO. A všichni myslí dopředu tun CO 2 se ušetří při výrobě kabelových žlabů Magic z firemního dění Výkonnostní soutěž mládeže z elektrotechnických řemesel 46 Ulrich Bettermann a úspěch fi rmy OBO 47 Škola Christopha Bettermanna v Ugandě 48 Sponzor mladého fotbalu 48 Ulrich Bettermann na návštěvě u prezidenta 49 Pomoc lidem v nouzi 49 Světové ekonomické fórum v Davosu 50 Hra o ceny s OBO Points 51 Přes eur darovali společně čtenáři novin a fi rma OBO v roce 2011 Přes metrů kabelových žlabů se ve fi rmě OBO vyrobí každý rok hmoždinek OBO bylo vyrobeno od jejich vynalezení v roce 1942 Impresum Vydavatel a redakce: OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG Postfach 1120 D Menden Tel. +49 (0) 23 73/89-0 Fax +49 (0) 23 73/ Koncepce a art direction: kröger kommunikation Fotografi e: OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG Studio Schroll, Hagen Podněty, upozornění, texty a fotografi e zasílejte redakčnímu týmu časopisu OBO Blick, Karin Herrmann, Marketingservice International. Redakční tým časopisu OBO Blick děkuje všem, kteří přispěli k úspěšnému vydání tohoto čísla. 2 OBO Blick 1/2012

3 Úvodník Úvodník Rodina Bettermannova při 100letém výročí firmy Myslet dopředu, dbát na trvalou udržitelnost Firma OBO Bettermann hledí do budoucnosti s nadějí. I v nadcházejících letech chce společně se svými zákazníky a partnery nepřetržitě a udržitelně růst. Z kvalitních výrobků vytváříme inovativní systémy a budujeme elektrotechnickou infrastrukturu budov po celém světě. Měřítkem jsou nám tradice, inovace, kompetence a blízkost k zákazníkům. Pro německou a evropskou elektrotechnickou branži jsou témata energetické efektivity a trvalé udržitelnosti, ale také renovací a sanace klíčovými pojmy efektivního a kvalitního růstu. Na předním evropském veletrhu elektrotechniky light+building 2012 představí OBO Bettermann konkrétní nabídku se dvěma tisícovkami nových výrobků a řešeními v oblasti cable managementu a systémů ochrany před bleskem a přepětím. Na základě sortimentu čítajícího 30 tisíc položek přijde OBO Bettermann jako přední inovátor s pravděpodobně ještě o něco větším překvapením, než jak tomu bylo doposud zvykem. Z technického hlediska tvoří centrum pozornosti propojené výrobky OBO a trvalá udržitelnost řešení OBO jako páteř elektrotechnické struktury budov. Design, funkčnost, zatížitelnost a rychlá montáž přitom kráčí ruku v ruce. Chceme myslet dopředu a dbát na trvalou udržitelnost. Vše, co děláme, musí dávat ekonomický, ekologický a společenský smysl, a to i z dlouhodobého hlediska. Trvalá udržitelnost toto slovo s moderním nádechem dnes slyšíme ze všech stran. Ve skutečnosti byl pojem vymyšlen před dvěma stoletími v lesnictví. V tomto oboru všichni vědí, že sklízet se dá jen to, co člověk před několika generacemi a před dlouhými desetiletími zasel, o co pečoval a o co se staral. Jako rodinná firma, která se po celé generace pyšní svou úspěšností, jsme názoru, že k tématu trvalé udržitelnosti a kvalitního růstu máme co říct. Vaše rodina Bettermannova OBO Blick 1/2012 3

4 Myslíme dopředu JSOU U kabelových nosných SYStÉMŮ JeŠtě VŮBeC MOŽnÉ InOVaCe? Jak Se z kanálu pro UklÁdÁnÍ VedenÍ Stane designový OBJekt? S JakýMI VýzVaMI SI MUSÍMe poradit, aby naše FIrMa zůstala nadále V JÁdrU zdravá? Jak dokážeme neustále VYlepŠOV VýrOBkŮ ze VŠeCH OBlaStÍ ele 4 OBO Blick 1/2012

5 Jak MŮŽeMe zlepšit SVOU efektivitu Ve SlUŽBÁCH I Ve VýrOBě? Myslíme dopředu Jak OptIMalIzUJeMe SOUlad MezI SYStÉMY na OCHranU před BleSkeM a přepětím? at 30 tisíc ktroinstalací? Jak MŮŽeMe SVÉ VýrOBkY UčInIt JeŠtě zelenější? Jen ten, kdo dnes dokáže klást správné otázky, poskytne v budoucnu správné odpovědi. Představují popud k ekonomickému, ekologickému i společenskému jednání. Myslet dopředu takový je základ trvalé udržitelnosti. Zítřejších úspěchů se dočká jen ten, kdo dnes myslí na budoucnost. V tomto smyslu vám v novém čísle časopisu OBO Blick představujeme své úsilí a novinky na cestě k vyšší udržitelnosti. OBO Blick 1/2012 5

6 Hlavní téma Myslet dopředu. Dbát na trvalou udržitelnost. Udržitelnost toto slovo dnes slyšíme ze všech stran. Myšlenka, z níž tento termín vyplývá, je pro OBO stará jako firma sama. Spočívá v povaze rodinné firmy, z níž vychází respekt k ekonomickým, ekologickým i společenským hodnotám. Nedílnou součástí je věrnost místním pracovníkům a místům působení, stejně jako ekologické výrobní procesy a dlouhodobě hospodárné jednání. Rodinné firmy jako OBO jsou skutečnými vynálezci trvalé udržitelnosti. Přemýšlejí v jiných časových dimenzích a k podniku mají mnohem osobnější vztah. Nicméně i rodinné firmy se pohybují v podmínkách skutečného světa, a musejí tedy dbát na prezentaci svého úsilí. Jeho základní prvky jsme nyní vůbec poprvé shrnuli ve Zprávě OBO o udržitelnosti, která na existenciální téma pohlíží ze třech úhlů: Ekologická udržitelnost Ekonomická udržitelnost Společenská udržitelnost 6 OBO Blick 1/2012

7 Hlavní téma Ekologická udržitelnost Jak úsporně vyrábět plastové výrobky? Ve firmě OBO používáme výhradně kvalitní suroviny. Jednu z nich představuje univerzální plastická hmota PVC, jenž se využívá například při výrobě propojovacích kanálů. Díky inovativnímu procesu recyklace nyní dokážeme tento materiál využívat ještě efektivněji. Odpad z vysekávání se proměňuje na takzvaný regenerát, který se znovu používá při extruzi. Konstantní kvalitu materiálu (ročně vyprodukujeme 923 tun PVC regenerátu) přitom zajišťuje komplexní metoda recyklace. Současně šetříme velké množství energie. Přesněji řečeno: 415 tun ropy, 314 tun plynu, 111 tun uhlí. Toto množství odpovídá úspoře 1108 tun emisí CO 2. Odkud pochází náš proud? Důležitým zdrojem pro výrobu 30 tisíc produktů ze sortimentu firmy OBO je energie. Jen elektrického proudu se v Mendenu každoročně spotřebuje kolem 20 milionů kilowatthodin. Tak vysoká spotřeba je pochopitelně spojena se zvláštní odpovědností. Firma OBO proto ze sta procent přešla na přirozeně obnovitelnou elektrickou energii. n100% zelený proud. Zaručeně pod ko trolou. Rozhodnutím používat elektrický proud z obnovitelných zdrojů snižuje OBO roční emise CO 2 o tun. Pro srovnání: Stejné množství emisí by dvě tisícovky zaměstnanců firmy OBO vyprodukovaly, pokud by každý z nich za rok autem ujel navíc 28 tisíc kilometrů. Pokud bychom toto množství CO 2 chtěli ušetřit biologickým způsobem, museli bychom například vysadit 783 tisíc buků. Přechod pro firmu OBO znamená další krok na cestě ke zvýšení udržitelnosti jejího podnikání. OBO Blick 1/2012 7

8 Hlavní téma Ekologická udržitelnost Jak efektivněji osvětlovat parkovací budovy? OBO a Hella společně píší novou kapitolu v oboru osvětlení s kabelovými nosnými systémy a univerzálním integrovaným LED modulem. Zkombinováním univerzálních průmyslových LED modulů s našimi kabelovými nosnými systémy dosahujeme při montáži i v následném trvalém provozu dosud netušených předností. Základem tohoto nového způsobu instalace jsou světelné jednotky sestávající z kabelového žlabu, kabelového žebříku nebo kanálu AZ mini a z LED modulu. Integrovaný systém se vyznačuje nízkou spotřebou energie, mimořádně dlouhou životností, vysokou robustností a minimálními nároky na údržbu. Srovnání s běžným osvětlovacím systémem se v každém případě vyplatí: Při třech tisícovkách svítidel a době amortizace kratší než 1,5 roku se při 30letém provozu dopočteme úspory provozních nákladů ve výši 3 milionů eur a úspory CO 2 ve výši 600 tun p. a. (0,57 kg/kwh). 8 OBO Blick 1/2012

9 Hlavní téma Ekologická udržitelnost Jak vypadá budoucnost výroby elektrické energie? rok 2011 byl zlomovým bodem energetické politiky, zejména v německu. Stále více každodenně využívané energie bude postupně pocházet z obnovitelných zdrojů. V důsledku výrazné změny v zásobování energií vznikají nové výzvy, s nimiž si výkonné elektrické sítě budou muset poradit. Neustále vyrovnávat nabídku a poptávku bude možné jen s inteligentním propojením všech účastníků, od výrobců energie až po spotřebitele. Trend směřuje k decentrálním výrobním zařízením, a to jak při výrobě primární energie z fosilních zdrojů v malých kogeneračních jednotkách, tak při výrobě z obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické soustavy, větrné elektrárny a bioplynové stanice. Důsledkem jsou podstatně komplexnější úlohy z hlediska regulace zátěže, udržování napětí a stability sítě. Smart grid inteligentně propojuje všechny informace tak, aby bylo možné efektivně využívat všechny druhy energie. Sluneční energie Vodní energie Větrná energie Biomasa Jak můžeme pomoci? Konvenční elektrárna Kanceláře a veřejné budovy Síť silová/datová Sítě Výrobní průmysl Soukromé domácnosti (blokové tepelné minielektrárny) Elektromobily Vést proud. přenášet data. Řídit energii. takto společnost OBO popisuje již mnoho let základní úlohu svých systémů. Význam této úlohy v době inteligentních budov (smart buildings) propojených inteligentními sítěmi ještě dále poroste. V důsledku komplexnějších struktur se zvětšuje potřeba síťového propojení a ochrany jednotlivých komponent soustav, bez ohledu na to, o jaký typ budovy se jedná. Firma OBO vyvíjí a dodává řešení pro téměř kompletní elektrotechnickou infrastrukturu, která zajišťují, aby energie i data bezpečně a bez poruch dorazily do svého cíle. OBO tím dále zjednodušuje projektování a realizaci inteligentních budov a soustav pro získávání energie od spolehlivého propojení všech jednotlivých komponent až po komplexní ochranu ucelených citlivých systémů. Další informace naleznete v našich aplikačních brožurách. OBO Blick 1/2012 9

10 Hlavní téma Ekonomická udržitelnost Jsou u kabelových nosných systémů nadále možné zásadní inovace? Když OBO před čtyřmi lety přineslo v podobě systému RKS-Magic revoluci do světa ukládání kabelových žlabů, mnoho lidí si myslelo, že zde vývoj končí. Nové výrobky kts Magic nyní dokazují, že lze i nadále přicházet se zásadními inovacemi. Díky světově jedinečné, patentově chráněné metodě výroby podporují středně těžké a těžké kabelové nosné systémy OBO ještě vyšší zatížení, ještě snadněji se montují a jsou ještě šetrnější k životnímu prostředí. Z hlediska bezpečnosti se výrobky KTS Magic vyznačují vyšší stabilitou, zlepšeným odvodem hasicí vody ve smyslu směrnic VdS a vynikajícím odvodem tepla z kabelů podle požadavků normy ČSN Montáž zjednodušuje a zrychluje optimalizovaná struktura a bezšroubový systém. Díky patentované laserové výrobní metodě DUO-Plus a zcela nově vyvinuté technologii ušetříme při výrobě každý rok 2600 tun CO OBO Blick 1/2012

11 Hlavní téma Jak dlouho může být výrobek úspěšný? Když jsme před 70 lety vynalezli hmoždinku OBO, málokdo by si pomyslel, v jak zářnou budoucnost se princip Ohne BOhren ( bez vrtání ) pro naši firmu rozvine. Přerod první myšlenky v nejúspěšnější výrobek značky OBO všech dob byl možný jen díky účasti mnoha lidí. Tento solidní základ naší zdravé rodinné firmy tvoří více než dva tisíce zaměstnanců. Neustálý růst ale neznamená pouze úspěch; vyplývá z něj také zvláštní odpovědnost za zachování značky OBO, za zabezpečení pracovních míst i za ochranu životního prostředí. firma plných 340 patentů ve všech oblastech elektroinstalací. Tuto významnou pozici hodláme zaujímat i v budoucnosti. Proto se neustále věnujeme optimalizaci stávajících a vynalézání nových výrobků. V tomto vydání magazínu OBO Blick představíme nejnovější nápady, výrobky a řešení, které vznikly jen díky tomu, že myslíme dopředu. Ve firmě OBO se řídíme heslem Každý den nový nápad. Inovace výrobků jsou u nás díky tomu téměř na denním pořádku. Ne nadarmo drží dnes 5,5 miliardy hmoždinek OBO bylo vyrobeno během 70 let od jejich vynalezení nákladních aut by bylo potřeba k přepravení tohoto množství. OBO Blick 1/

12 Hlavní téma Ekonomická udržitelnost Jak naše výrobky provázat tak, aby odpovídaly potřebám zákazníků? Naším cílem je definovat složitá témata z pohledu konkrétního řešení a výrobky přesně přizpůsobit potřebám jednotlivých trhů. Optimální řešení jsou nedílnou součástí našeho úsilí o trvale udržitelné jednání a přemýšlení dopředu. Výsledkem je dnes 14 katalogů a brožur s odpověďmi na dotazy zákazníků z nejrůznějších oblastí. Některá z řešených témat vám představujeme na stranách 32 až 41. Každou jednotlivou brožuru si také můžete stáhnout z internetových stránek Lösungen für den Tunnelbau Lösungen für die Lebensmittelindustrie Lösungen für Flughäfen und Bahnhöfe Lösungen für den Schiffbau Lösungen für Windenergieanlagen Lösungen für Kraftwerke Lösungen für Büro- und Verwaltungsgebäude Lösungen für Produktion und Industrie Lösungen für Biogas-Anlagen Lösungen für Datencenter Lösungen für den Wohnungsbau Lösungen für Photovoltaik-Anlagen Lösungen für Sport und Unterhaltung Lösungen für das Gesundheitswesen Intenzivní práce na tématech řešení dokládá naši neustávající snahu o přemýšlení a jednání z pohledu zákazníka. Andreas Bettermann 12 OBO Blick 1/2012

13 110899_Fit mit Obo 2012_ indd :42 Hlavní téma Společenská udržitelnost Jak zůstávají naši zaměstnanci dlouhodobě fit? Abychom obstáli v každodenní soutěži, potřebujeme, aby ve firmě OBO pracovali zdraví a motivovaní lidé. Pod heslem Fit s OBO má proto každý zaměstnanec k dispozici rozsáhlou nabídku zaměřenou na podporu zdraví. Sahá od tipů pro zvládání stresu přes bezplatné preventivní prohlídky až po atraktivní možnosti sportování a trávení volného času. Chceme, aby se lidé ve firmě OBO cítili dobře. Fit mit OBO 2012 Gesund sein und gesund bleiben Další příklady, s jakou vážností přistupujeme ke společenské odpovědnosti, naleznete na straně 46 a dále v tomto čísle. OBO Blick 1/

14 Nové výrobky katalog 01/2012 Přehled všech novinek novinky Také letos přináší OBO mnoho nových nápadů ze všech sedmi produktových oblastí. Všechny jsou shrnuty v praktickém a přehledném katalogu novinek. Objednejte si svou vlastní kopii: v našem zákaznickém servisu nebo na internetové adrese VBS Spojovací a upevňovací systémy VBS program trubek z hliníku a ušlechtilé oceli Program trubek rozšiřují nové kvalitní elektroinstalační trubky z hliníku a z korozivzdorné ušlechtilé oceli. Naše hliníkové trubky jsou k dispozici v provedení se závitem i v nástrčném provedení. U trubek z korozivzdorné oceli lze volit mezi provedením V2A a V4A. Ke všem trubkám samozřejmě dostanete také vhodné oblouky a spojky. Všechny nové trubky jsou kompatibilní s celým programem příslušenství OBO. VBS rodina Quick z hliníku Hliníkové příchytky Quick ve velikostech M16 až M63 jsou dokonalým doplňkem programu hliníkových trubek. A co je nejlepší: díky možnosti násuvného spojování je instalace (například při montáži na strop) ještě rychlejší a jednodušší. Příchytku Quick lze namontovat na profi lovou lištu s šířkou výřezu 11 mm (typ 2060 a 2061). 14 OBO Blick 1/2012

15 Nové výrobky ZeLenÉ VÝROBKY VBS zelené výrobky Existují zelené odbočné krabice? Výrobky OBO VBS, jako jsou příchytky Quick nebo odbočné krabice, jsou již po desetiletí ztělesněním robustnosti a praktické použitelnosti. tyto známé a často používané výrobky jsou nyní k dispozici také v provedení z obnovitelných surovin. Materiálem nových Zelených výrobků jsou inovativní plasty na bázi obnovitelných (dorůstajících) surovin, jako je například celulóza (součást dřeva) nebo biopolyamid. Vlastnosti přitom zůstávají beze změny: Materiál se zpracovává stejně dobře jako srovnatelné výrobky z běžného plastu. Rozdíly nejsou ani v životnosti. Používání nových "Zelených výrobků" je pro fi rmu OBO dalším krokem na cestě ke zvýšení udržitelnosti jejího podnikání. Díky šetrnému přístupu k fosilním zdrojům vycházejí naše výrobky vstříc aktuálním požadavkům na ekologickou nezávadnost budov. ZELE- NÉ VBS Svazkové držáky Va Řada Grip byla rozšířena o varianty z korozivzdorné oceli V2A a V4A. Slučují vysokou mechanickou odolnost (a to i v případě požáru) se speciálními požadavky, které na ně klade například potravinářský průmysl nebo instalace v tunelech. Svazkové držáky VA se dodávají ve třech velikostech. OBO Blick 1/

16 Nové výrobky VBS Nové varianty řady T Kvalita až do posledního detailu, flexibilní používání zavedenou řadu T rozšiřujeme o tyto nové varianty: T40 a T60 s předlisovanými 20mm vývody T100 se čtyř- nebo pětipólovými, předem zapojenými zásuvkami Wieland T100 se šesti předem zapojenými zásuvkami Wieland GST 18i3 T100 s různými způsoby osazení předem zapojených vodičů (Wieland) VBS Nové příslušenství řady T Kromě nových variant jsme řadu T rozšířili i o další vhodné příslušenství: nové svorkovnice ve čtyřech velikostech pro typy T25 až T350 zásuvná profilová lišta k upevnění svorkovnice (T100 až T350) naklapávací plastový upevňovací prvek pro kabelové a mřížové žlaby TBS Systémy ochrany před tranzientními jevy a blesky TBS Svodič pro větrné elektrárny Větru navzdory: Nový zásuvný svodič V20-C 3+NPE400 je dimenzován pro sítě 400/690 V, díky čemuž je obzvláště vhodný pro použití v zařízeních větrných elektráren. Díky svodové schopnosti až 100 ka (8/20), optické indikaci stavu, volitelné dálkové signalizaci a systému Shock Guard je svodič připraven pro použití i v těch nejtvrdších podmínkách. TBS Svodič bleskových proudů a přepětí MDP do prostředí s nebezpečím výbuchu Nové svodiče bleskových proudů a přepětí pro vícežilové systémy (čtyřpólové) jsou certifikovány pro jiskrově bezpečné Ex měřici obvody (Atesty: BVS 11 ATEX E 131 X; EX II 2(1) G Ex ia IIC T4). Přímé uzemnění stínění, bezšroubové připojovací svorky a velká šířka frekvenčního pásma do 100 MHz umožňují rozmanité využití v měřících, řidících a regulačních systémech. Přístroje MDP 48 V lze využít i v aplikacích systémů průmyslových sběrnic jako Profibus nebo Field Bus, pro něž jsou testovány. Přístroje MDP s atestem pro prostředí s nebezpečím výbuchu se dodávají v provedení 5 V, 24 V a 48 V. 16 OBO Blick 1/2012

17 Nové výrobky TBS Svod iscon ve světle šedé Osvědčený systém iscon jsme rozšířili o světle šedou variantu. Ideálně se nyní hodí pro použití na světlých fasádách, ale také k uložení do země (např. na zelených střechách). Všechny svody iscon nahrazují oddělovací vzdálenost 0,75 metru na vzduchu resp. 1,5 metru v pevných stavebních materiálech. TBS isfang izolovaný jímací stožár s uvnitř uloženým vedením iscon Třídílný hliníkový jímací stožár s plastovou izolovanou konstrukcí, je k dispozici s výškou čtyři a šest metrů. Umožňuje uložit vedení iscon uvnitř jímacího stožáru, čímž zachovává jak dokonalý vzhled, tak i funkčnost. TBS iscon pro prostředí s nebezpečím výbuchu Je to oficiální: Izolovaný svodič iscon je dle zkoušek organizace Dekra schválen i pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Je pouze nutné vedení v pravidelných odstupech po 0,5 metru připojit k systému vyrovnání potenciálu. TBS Předem sestavená systémová PV řešení ve skříni OBO rozšiřuje svůj sortiment řešení pro přímé připojení: Skříň s krytím IP 65 kombinuje rychlou a bezpečnou montáž s dokonalou ochranou před povětrnostními vlivy. Předem instalované kombinované DC svodiče (typ 1 + 2) pro fotovoltaiku poskytují spolehlivou ochranu měničů se dvěma nebo třemi vstupy pro MPP trackery před bleskem a přepětím až do 900 V DC. OBO Blick 1/

18 Nové výrobky KTS Kabelové nosné systémy Budoucnost systémů kabelových žlabů právě začala 18 OBO Blick 1/2012

19 Nové výrobky Dá se mezi systémy kabelových žlabů uskutečnit revoluce? Dá se zlepšit zatížitelnost a zároveň i snadnost údržby? Rozhodně! Naši inženýři našli na tyto otázky působivou odpověď. Pomocí zcela nové výrobní metody Duo-Plus vznikají kabelové žlaby, jaké jste dosud neviděli. OBO Blick 1/

20 Nové výrobky Nové kabelové žlaby Magic: Čtyřikrát lepší Nový systém Magic je důsledně promyšlen až do konce. Díky nové metodě výroby se výrobky nyní používají ještě rychleji, bezpečněji a hospodárněji. 1. Kompletně naklapávací Od žlabu po tvarový díl: Systém kabelových žlabů Magic je světově prvním systémem, u nějž jsou všechny důležité systémové součásti vybaveny inovativním spojem Magic. Pružinové prvky jsou pevnou součástí dílů a nelze je ztratit. Jednoduše vzájemně zasunout, zaklapnout hotovo. 2. Zvýšená zatížitelnost Kabelové žlaby Magic se v porovnání s našimi dosavadními systémy vyznačují ještě vyšší stabilitou. Výsledkem komplexní 3D struktury a změny skladby materiálu v prostoru laserových svarů jsou dosud nedosažené hodnoty zatížitelnosti. Ještě rychleji, ještě snadněji: naklapávací tvarové díly s osvědčenou spojkou Magic. 20 OBO Blick 1/2012

21 Nové výrobky 3. Lepší ekologická bilance 2 miliony metrů kabelových žlabů Magic ročně odpovídají... Univerzální talent. Nová variabilní spojka přemosťuje místa styku a umožňuje vytvářet čisté přechody i v případě křivých řezů. úspoře 2600 tun CO 2 ročně díky nové výrobní metodě DUO-Plus. 430 Uspořené emise odpovídají 11 milionům kilometrů nebo 430 cestám kolem zeměkoule ujetým běžným osobním automobilem. 200 hektarů lesa, resp. 200 tisíc stromů by bylo zapotřebí k odbourání srovnatelného množství CO 2. To odpovídá ploše 286 fotbalových hřišť. OBO Blick 1/

22 Nové výrobky 4. Otestováno s kladným výsledkem Stahl- Innovationspreis 2012 Nutzen Sie Ihre Chance und machen Sie mit! Melden Sie sich im Internet an unter oder schicken Sie uns das Anmeldeformular per Fax ( ) Bitte senden Sie mir die Teilnahmeunterlagen zu. Ich möchte Projekt(e) einreichen. Otestováno dle Firma VDE (ČSN) Vorname Name Straße PLZ Ort patentovaný spoj Telefon Fax patentovaná výrobní metoda nominováno na ceny za inovace v ocelových výrobcích 2012 Stahl-Informations-Zentrum Sohnstr. 65, Düsseldorf Fax: první kompletně naklapávací Tel: systém kabelových žlabů OBO na trhu Splňuje požadavky VdS CEA-4001 Um der großen Anwendungsvielfalt von Stahl gerecht zu werden, wird der Stahl-Innovationspreis in vier Kategorien ausgeschrieben. Vom Handwerker, Techniker und Konstrukteur über den Architekten und Designer bis zum Forscher und Erfinder kann jeder mitmachen, der eine neue Idee rund um den Werkstoff Stahl hat. Mit einem Sonderpreis wird außerdem die innovativste Entwicklung zum Klimaschutz mit Stahl ausgezeichnet. Produkte aus Stahl Ausgezeichnet werden serienreife Produkte, die ganz oder überwiegend aus Stahl bestehen und verbesserte oder neue Anwendungen für den Werkstoff Stahl eröffnen. Sie zeichnen sich insbesondere durch Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit aus. Stahl in Forschung und Entwicklung / Verfahren Ausgezeichnet werden Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie Verarbeitungsverfahren für verbesserte oder neue Stahlanwendungen. Bauteile und Systeme aus Stahl für das Bauen Ausgezeichnet werden serienfähige Bauteile, Elemente und Systeme aus Stahl, die beim Bauen neue Akzente hinsichtlich Architektur, Konstruktion, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit setzen. Stahl-Design Ausgezeichnet werden Produkte aus Stahl mit beispielhaftem Design, deren Form und Funktion das kreative Potenzial des Werkstoffs unterstreichen. Sonderpreis Klimaschutz mit Stahl Ausgezeichnet wird die Innovation, die durch Verwendung von Stahl dazu beiträgt, Energie und Material einzusparen sowie CO2-Emissionen zu senken Bedingungen Preisträger Die Teilnahme am Stahl-Innovationspreis 2012 Die Preisträger erhalten Preisgeld, Urkunde ist kostenfrei. und Sachpreis. Teilnahmeberechtigt sind Personen, Unternehmen, Institutionen sowie Kooperationen onspreises 2012 werden in einer Dokumentation Die prämierten Projekte des Stahl-Innovati- von Wissenschaft und Wirtschaft mit Sitz in und in einer Wanderausstellung vorgestellt. Deutschland. Zudem werden sie im Rahmen der Presse- und Jeder Teilnehmer kann beliebig viele Projekte Öffentlichkeitsarbeit des Stahl-Informationseinreichen. Zentrums präsentiert. Die eingereichten Projekte Die Teilnehmer räumen dem müssen in den letzten fünf Stahl-Informations-Zentrum Jahren entwickelt worden sein. alle Nutzungsrechte für die Der Teilnehmer muss über honorarfreie Publizierung das Urheber- bzw. Nutzungsrecht für das/die Projekt/e Stahl- Öffentlichkeitsarbeit für den ihrer Projekte im Rahmen der verfügen. Bestehende Patente Stahl-Innovationspreis ein. Innovationspreis 2012 Recht zur werblichen Nutzung Dritter dürfen nicht verletzt Die Preisträger erhalten das werden. Stahl erzeugende Unternehmen und ihre Mitarbeiter Einsendeschluss: der Auszeichnung. sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Stahl-Innovationspreis Keine Teilnahmegebühren Preisgelder Jeder Teilnehmer erhält pro Projekt zwei 2012 ist mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt Präsentationstafeln, auf denen das Projekt Euro dotiert. mit einem kurzen Text, ggf. ergänzt durch Den Geldpreis erhält jeweils die Person / Fotos und Skizzen, zu beschreiben ist. Firma / Institution, die im Teilnahmeformular als Einreicher genannt ist. Jury Der Jury gehören Persönlichkeiten aus Einsendeschluss Wirtschaft, Forschung, Architektur und Bis zum 16. Januar 2012 können Projekte für Design an. den Stahl-Innovationspreis 2012 eingereicht Die Sitzungen der Jury sind nicht öffentlich. werden. Sie entscheidet verbindlich über die Platzierung der Projekte und die Aufteilung der Preisgelder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hodnoty zatížení všech typů testovány dle EN Odpovídá ČSN Funkce stínění před elektromagnetickým rušením produkt se sníženými emisemi CO 2 (2600 t/rok při 2 mil. kilometrů), první zelený kabelový nosný systém OBO na světě Splňuje požadavky na vyrovnání potenciálu podle EN OBO Blick 1/2012

23 Nové výrobky 5. Velká rozmanitost materiálů a povrchů FS FT V2A V4A Mnohostranný a univerzální: Celý program Magic naleznete v aktuálním katalogu KTS. OBO Blick 1/

24 Brandschutzinformation Europa OBO 1 Nové výrobky BSS Protipožární systémy Myslíme dopředu i v požární ochraně Základem naší rozsáhlé kompetence v oblasti požární ochrany je jedinečné a rozsáhlé spektrum výrobků. Díky němu jsme jedním z mála dodavatelů, kteří dokáží nabídnout sortiment pokrývající všechny důležité cíle požární ochrany staveb. new + mnoho optimalizovaných výrobků + rozšířené spektrum produktů + bezpočet novinek Systémy přepážek Maltová přepážka PYROMIX Měkká přepážka PYROPLATE Fibre Protipožární pěna PYROSIT NG Podušková přepážka PYROBAG Řada pěnových materiálů PYROPLUG Manžeta trubky PYROCOMB Konstrukční materiály pro malé přepážky a průchodky jednotlivých kabelů dle MLAR Instalace v únikových cestách Montáž nad zavěšenými protipožárními stropy: Svazkové držáky a kabelové spony Kabelové žlaby Mřížové žlaby Protipožární kanály Kovový kanál PYROLINE Rapid Betonový kanál PYROLINE Con Kanál pro FV aplikace PYROLINE Sun PV Kabelové bandáže Pro suché prostory Pro prostory se zvláštními požadavky Systémy se zachováním funkčnosti Kabelové žlaby Mřížové žlaby Kabelové žebříky Stoupací žebříky Příchytky a trubky Kovové kanály Odbočné krabice Brandschutz in der Elektrotechnik ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation Nová příručka Požární ochrana v elektrotechnice je tady. V kompaktní podobě poskytuje důležité informace o různých oblastech. Od stavebního práva až po průmyslovou protipožární ochranu. 24 OBO Blick 1/2012

25 Nové výrobky BSS Kanál do únikových cest PYROLINE Rapid Kanál z ocelového plechu PYROLINE Rapid je opatřen vnitřní povrchovou úpravou, která v případě požáru napění. Splňuje třídy požární ochrany I30 až I120 a hodí se jak k přímé montáži na stěnu nebo strop, tak i k montáži pomocí závěsných nosných konstrukcí. K systému patří tvarové díly, jako je vnitřní a vnější roh, plochý roh, svislý ohyb stoupající i klesající a vhodné koncové díly. BSS Zachování funkčnosti s novou krabicí FireBox Za povědomým názvem FireBox se skrývá zcela nově vyvinutá rodina produktů, které se vyrábějí z nerozbitného termoplastu odolného proti nárazům a disponují mnoha přednostmi známé řady T. Zachování funkčnosti zaručuje jádro krabice FireBox: Z výroby kompletně předem smontovaná keramická svorkovnice odolná proti vysokým teplotám. BSS PYROLINE Sun PV Protipožární kanál byl vyvinut speciálně k ukládání fotovoltaických vedení stejnosměrného proudu. Dokonalou izolaci zaručuje lehký beton zpevněný skleněnými vlákny. V případě požáru jsou obyvatelé a zasahující hasiči spolehlivě chráněni před vysokým dotykovým napětím. Kanál je možné používat v interiéru i ve venkovních prostorách a dá se jak přetírat, tak i tapetovat. BSS Manžeta trubky PyrOCOMB Manžetu trubky, vyznačující se plochou montáží, je možné používat různými způsoby: jako trubkovou přepážku k protahování hořlavých trubek z nejrůznějších materiálů nebo jako průchodku svazků elektroinstalačních trubek (pevných i ohebných, osazených kabely či prázdných). Dá se kombinovat s maltovou přepážkou PYROMIX a s měkkou přepážkou PYROPLATE Fibre. OBO Blick 1/

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Produktové skupiny FACILITY Připojte se do světa možností IT POWER DISTRIBUTION Energie pro vaše IT ELEKTROMATERIÁL Komplexní program pro elektroniku

Více

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi Kvalita ověřená mnoha instalacemi Veřejné osvětlení Tunely Parky, parkoviště Fotovoltaika Průmysl Letištní plochy Sportoviště Komerční prostory Nákupní centra 16 Made in Italy GHOST - R Product Conformity

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa Zemní plyn Moduly BHKW do 4 000 kw ti Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů www.istockphoto.com BHKW na zemní plyn Účinná alternativa innos č ú v e c d ů V Silný partner Šetrné ke klimatu a účinné

Více

Org@Tower. Vertikální členění na míru

Org@Tower. Vertikální členění na míru Vertikální členění na míru Telekomunikace a informační technologie stále výrazněji ovlivňují každodenní práci. Mobilita, kreativita a týmová práce dominují rychlým změnám v úspěšných firmách. Kancelář

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Společnost heroal na veletrhu BAU 2015

Společnost heroal na veletrhu BAU 2015 Složky pro novináře BAU 2015 Tisková zpráva: Produktová informace heroal BAU 2015 Společnost heroal na veletrhu BAU 2015 Modulární systémy heroal pro opláštění budov Jednoduše. Lépe. Mnichov/Verl, leden

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení EFORTE ŘEŠENÍ OKEN PODLE VAŠICH PŘEDSTAV Okenní profil Eforte pro moderní a energeticky úsporné bydlení. Rozmanitost

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010. Návod k montáži systému OBO iscon

Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010. Návod k montáži systému OBO iscon Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010 Návod k montáži systému OBO iscon Obsah 1. Všeobecné upozornění 3 2. Technické údaje 3 3. Projektování 4 4. Přiříznutí a odizolování vedení iscon 5 5. Instalace

Více

Nové kabelové krabicové rozvodky. Vývoj originálu. Stupeň 1 - Pro venkovní instalaci. www.enycase.eu

Nové kabelové krabicové rozvodky. Vývoj originálu. Stupeň 1 - Pro venkovní instalaci. www.enycase.eu Nové kabelové krabicové rozvodky. Vývoj originálu. Stupeň 1 - Pro venkovní instalaci. 2014 1931 www.enycase.eu Kabelové krabicové rozvodky Hensel: Příběh o úspěchu! Od svých počátků se společnost Gustav

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM

Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA Minikanály a lišty pro ukládání vodičů Systém elektroinstalačních profilů KM je určen k rychlému a snadnému zhotovení elektrické, poplachové,

Více

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických komponent s důrazem na LED, LCD a PCB. Prvotřídním

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

POSVIŤME SI NA ÚSPORY

POSVIŤME SI NA ÚSPORY POSVIŤME SI NA ÚSPORY O firmě JE OBEČNĚ ZNÁMO, ŽE SVĚTLO JE PODSTATOU VŠEHO ŽIVÉHO A MÁ VLIV NA KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA. SVĚTLO PŘÍMO OVLIVŇUJE NAŠE ZDRAVÍ, NÁLADU A JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO KDODENNÍHO

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM Schodišťový systém TOPSTEP Schodišťový systém TOPSTEP snadná údržba oproti dřevěným obkladům materiál nepracuje a nesesychá jednoduchá montáž bez stavebních úprav dlouhá životnost a

Více

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Schüco ThermoSlide Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoSlide Perfektní propojení

Více

FASÁDY. Investice do budoucnosti

FASÁDY. Investice do budoucnosti FASÁDY Investice do budoucnosti Vzhled dekorativních omítek, výhody odvětrávaných fasád Rodinný dům před sanací fasády Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinytherm Kvalita a promyšlené detaily Fasádní

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

Přepěťová ochrana. Ochrana proti atmosférickému přepětí a přepěťová ochrana pro střídače Sunny Boy asunnytripower

Přepěťová ochrana. Ochrana proti atmosférickému přepětí a přepěťová ochrana pro střídače Sunny Boy asunnytripower Přepěťová ochrana Ochrana proti atmosférickému přepětí a přepěťová ochrana pro střídače Sunny Boy asunnytripower Obsah U FV systémů se FV generátor nachází venku, často na budovách. Podle situace se také

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech Žárovka Thomase Alva Edisona nebyla první na trhu. Ale byla tou, která s konečnou platnos pomohla elektřině k průlomu. Stále znovu mění vynálezy svět.

Více

Obsah. Společnost se představuje. Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65

Obsah. Společnost se představuje. Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65 Obsah Společnost se představuje Strany 1-4 Strany 5-10 Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65 Strany 11-78 Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65 Strany 79-114 Mi-rozváděče do

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Jednoduše bezpečný Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Bezpečnostní zámek CET CET kombinuje princip mechanického zamykání s elektronicky kódovaným aktuátorem. Všestranný Zámky CET se používají pro

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více

UŽ ŽÁDNÝ ELEKTRO STRES

UŽ ŽÁDNÝ ELEKTRO STRES UŽ ŽÁDNÝ ELEKTRO STRES BUDOVY S NOVÝMI OD PIP Lidé si čím dál více vědomě volí zdravý životní styl. Chtějí omezit škodlivé důsledky věcí kolem nich, jak jen to je možné. Kromě toho, že chtějí čistý vzduch

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Inovativní systém u nás chladí příroda Nová knihovna Humboldtovy univerzity, Berlín. Foto Stefan Müller. Centrální knihovna, Ulm. Foto Martin Duckek.

Více

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků.

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. Náš princip: Vidíme úkoly očima našich zákazníků. Erkennen, worum es geht. Mit System. Rozpoznáme,

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 2015. www.bauhaus.cz

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 2015. www.bauhaus.cz www.bauhaus.cz REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 05 Dřevěné regály I Kovové regály a regálové stavebnicové systémy I Plastové regály a skříně I Regálové kostky I Drátěný program I Nábytkové a kancelářské dřevěné

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Průmyslová sekční vrata

Průmyslová sekční vrata Průmyslová sekční vrata VÝROBKY PRO PODNIKÁNÍ KRISPOL VRATA PRO NÁROČNÉ KRISPOL SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO PODNIKÁNÍ Společnost KRISPOL je předním evropským výrobcem vrat, oken a dveří a lídrem v oblasti technologických

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

Profesionální řešení... Excelentní kvalita...

Profesionální řešení... Excelentní kvalita... Profesionální řešení... Excelentní kvalita... LED-systems.cz - se specializuje na energeticky vysoce úsporné LED světelné zdroje a osvětlení, osazené výhradně nejmodernějšími POWER LED chipy s důrazem

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen.

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen. Okenní systémy Energie zůstává uvnitř vše ostatní venku Kvalita, která přesvědčí Vaše výhody s Výrobek Vám nabízí vhodné řešení všech problémů, které vzniknou při stavbě či rekonstrukci. Bohatý výběr systémů,

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra

Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra Ideální řešení pro Vaše projekty Unikátní systémy Velkoformátové dlažby gi13_sem_004-005_group_cz.qxd:sem

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

Nábytek SMART má tři varianty stolového podnoží, a to kombinace kovových nohou a lubů z DTD desek, celokovového podnoží typu U a typu A.

Nábytek SMART má tři varianty stolového podnoží, a to kombinace kovových nohou a lubů z DTD desek, celokovového podnoží typu U a typu A. Český kancelářský nábytek SMART představuje moderní koncept tvorby kancelářských pracovišť. Atraktivní geometrické linie odrážejí základní tvůrčí principy: jednoduchost, variabilitu a funkčnost kancelářského

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony,

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY Pro vybavení staveniště vám může společnost Cramo poskytnout efektivní dodávky technických zařízení v průběhu kompletního stavebního

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

HLINÍKOVÉ FASÁDY HUECK+HARTMANN

HLINÍKOVÉ FASÁDY HUECK+HARTMANN HLINÍKOVÉ SYSTÉMY HLINÍKOVÉ FASÁDY JSTE NÁROČNÍ, JDETE ZA SVÝM CÍLEM A NECHCETE BÝT OMEZENI VE VAŠICH PŘEDSTAVÁCH? Jedině Vám jsou určeny naše hliníkové sestavy a výrobky. Uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky,

Více

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Plane Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Vývoj technologie LED vedl ke vzniku řady Plane inovačního modulárního svítidla, které v sobě slučuje nejlepší výkonnost světelného

Více

pro průmysl Průmyslová oplocení Výrobky ocelové, hliníkové a protipožární

pro průmysl Průmyslová oplocení Výrobky ocelové, hliníkové a protipožární pro průmysl Průmyslová vrata Průmyslová oplocení Výrobky ocelové, hliníkové a protipožární Firma Firma WIŚNIOWSKI je v současné době největším výrobcem garážových a průmyslových vrat a systémů oplocení

Více

LiHD. Revoluční akumulátorová technologie pro nové maximální výkony. Li HD TECHNOLOGY

LiHD. Revoluční akumulátorová technologie pro nové maximální výkony. Li HD TECHNOLOGY LiHD. evoluční akumulátorová technologie pro nové maximální výkony. Budoucnost potřebuje vize. Vážení čtenáři, již po mnoho let důsledně sledujeme naši inovativní vizí bezkabelového staveniště. Stále výkonnější

Více

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info Úsměv v dešti Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK www.galeco.info Okapový systém Galeco STAL Stavíte-li dům, nemyslíte jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli odolná a spolehlivá

Více

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Plotové systémy Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Proč se vyplatí vybrat si oplocení POLARGOS? 1. Poskytuje Vám pocit bezpečí Oplocením domu našimi systémy budujete stylové zabezpečení kolem svého

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

DODEJTE SVÉMU MAJETKU BEZPECNOST A HODNOTU

DODEJTE SVÉMU MAJETKU BEZPECNOST A HODNOTU DODEJTE SVÉMU MAJETKU BEZPECNOST A HODNOTU Rešení pro ochranu majetku SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE www.troax.com Prední svetový dodavatel zabezpecení a ochrany v interiéru Skladování & ochrana majetku

Více

energetická hospodárnost v souladu s designem

energetická hospodárnost v souladu s designem energetická hospodárnost v souladu s designem vchodové dveře GENEO www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl vchodové dveře GENEO vchodové dveře z profilového systému GENEO a výjimečného materiálu rau-fipro

Více

Produkty firmy STEGO přinášejí perfektní management teploty.

Produkty firmy STEGO přinášejí perfektní management teploty. Produkty firmy STEGO přinášejí perfektní management teploty. PERFEKTNÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY AŤ UŽ SE JEDNÁ O TOPENÍ, VĚTRÁNÍ, REGULACI NEBO OSVĚTLENÍ NAŠE INOVACE A NEKOMPROMISNÍ NÁROKY NA KVALITU VYTVÁŘEJÍ

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě!

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě! Novinka firmy Roto se ozve, když je na správném místě! Roto german made Společnost Roto Frank AG se sídlem v Leinfelden- Echterdingenu u Stuttgartu je německá skupina podniků. Firma Roto se stabilně rozrostla

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Znáte zařízení na odvod kouře a tepla?

Znáte zařízení na odvod kouře a tepla? Znáte zařízení na odvod kouře a tepla? Datum vydání: 19.05.2009 v.a.d. Součást preventivních opatření požární ochrany tvoří kategorie zařízení na odvod kouře a tepla. Pokud dojde k požáru, představují

Více

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienic Design ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienické standardy pro vysokou produktivitu a bezpečnost Rittal The System. promyšlená systémová řešení pro hygienickou

Více

prostor pro život www.rehau.com/relazzo Stavebnictví Automotive Průmysl

prostor pro život www.rehau.com/relazzo Stavebnictví Automotive Průmysl prostor pro život relazzo. VAŠE PRAVÁ TERASA. www.rehau.com/relazzo Stavebnictví Automotive Průmysl RELAZZO NA ČEM OPRAVDU ZÁLEŽÍ Vlastní terasa je místem pro příjemné posezení u grilu, veselé dětské

Více

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Inovační technologie lepení pro Vaše okna Inovační technologie lepení pro Vaše okna Technologie lepení oken nejnovější generace Používání inovačních technologií zlepšuje mnoho oblastí našeho života. Nové postupy a pokrok se nezastaví ani před

Více

Clino Guard Bezpečnost bez omezení

Clino Guard Bezpečnost bez omezení Clino Guard Bezpečnost bez omezení Systémy péče o osoby se ztrátou orientace 02 03 Ochrana osob se ztrátou orientace Systém péče o osoby se ztrátou orientace Clino Guard od firmy Ackermann podstatně usnadňuje

Více