Číslo 1/2012 Magazín podnikové skupiny OBO Bettermann. Myslíme dál: Nikdy se nepřestáváme zlepšovat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 1/2012 Magazín podnikové skupiny OBO Bettermann. Myslíme dál: Nikdy se nepřestáváme zlepšovat"

Transkript

1 Číslo 1/2012 Magazín podnikové skupiny OBO Bettermann Myslíme dál: Nikdy se nepřestáváme zlepšovat trvalá udržitelnost: Ekologické výrobky s potenciálem do budoucna Řešení: Od nemocnice až po letiště

2 Fakta v tomto čísle Obsah 14 katalogů a brožur s řešeními OBO je dnes k dispozici. Další budou následovat Hlavní téma: Myslet dopředu. dbát na trvalou udržitelnost. Ekologická udržitelnost 6 Ekonomická udržitelnost 10 Společenská udržitelnost 13 Přes 20 procent činí podíl obnovitelných energií na celkové spotřebě elektrické energie v Německu 65 let a ani o píď v horší kondici: Ulrich Bettermann oslavil narozeniny Před 70 lety byl v Mendenu vynalezen princip Ohne BOhren Výrobky Nové výrobky na veletrhu Light+Building Řešení Řešení pro kancelářské a administrativní budovy 32 Řešení pro bytovou výstavbu 33 Řešení pro průmysl a výrobu 34 Řešení pro letiště a nádraží 35 Řešení pro tunely všech druhů 36 Řešení pro sportoviště a budovy k pořádání veřejných akcí 37 Řešení pro zdravotnictví 38 Řešení pro datová centra 39 Řešení pro fotovoltaická zařízení 40 Řešení pro bioplynové stanice a větrné elektrárny ugandských dětí bude moci v budoucnu díky daru fi rmy OBO chodit do školy reference Tunel Howald v Lucembursku 42 Bolšoj těatr v Moskvě 43 Závody Audi v Maďarsku 44 Více než lidí dnes po celé světě pracuje ve fi rmě OBO. A všichni myslí dopředu tun CO 2 se ušetří při výrobě kabelových žlabů Magic z firemního dění Výkonnostní soutěž mládeže z elektrotechnických řemesel 46 Ulrich Bettermann a úspěch fi rmy OBO 47 Škola Christopha Bettermanna v Ugandě 48 Sponzor mladého fotbalu 48 Ulrich Bettermann na návštěvě u prezidenta 49 Pomoc lidem v nouzi 49 Světové ekonomické fórum v Davosu 50 Hra o ceny s OBO Points 51 Přes eur darovali společně čtenáři novin a fi rma OBO v roce 2011 Přes metrů kabelových žlabů se ve fi rmě OBO vyrobí každý rok hmoždinek OBO bylo vyrobeno od jejich vynalezení v roce 1942 Impresum Vydavatel a redakce: OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG Postfach 1120 D Menden Tel. +49 (0) 23 73/89-0 Fax +49 (0) 23 73/ Koncepce a art direction: kröger kommunikation Fotografi e: OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG Studio Schroll, Hagen Podněty, upozornění, texty a fotografi e zasílejte redakčnímu týmu časopisu OBO Blick, Karin Herrmann, Marketingservice International. Redakční tým časopisu OBO Blick děkuje všem, kteří přispěli k úspěšnému vydání tohoto čísla. 2 OBO Blick 1/2012

3 Úvodník Úvodník Rodina Bettermannova při 100letém výročí firmy Myslet dopředu, dbát na trvalou udržitelnost Firma OBO Bettermann hledí do budoucnosti s nadějí. I v nadcházejících letech chce společně se svými zákazníky a partnery nepřetržitě a udržitelně růst. Z kvalitních výrobků vytváříme inovativní systémy a budujeme elektrotechnickou infrastrukturu budov po celém světě. Měřítkem jsou nám tradice, inovace, kompetence a blízkost k zákazníkům. Pro německou a evropskou elektrotechnickou branži jsou témata energetické efektivity a trvalé udržitelnosti, ale také renovací a sanace klíčovými pojmy efektivního a kvalitního růstu. Na předním evropském veletrhu elektrotechniky light+building 2012 představí OBO Bettermann konkrétní nabídku se dvěma tisícovkami nových výrobků a řešeními v oblasti cable managementu a systémů ochrany před bleskem a přepětím. Na základě sortimentu čítajícího 30 tisíc položek přijde OBO Bettermann jako přední inovátor s pravděpodobně ještě o něco větším překvapením, než jak tomu bylo doposud zvykem. Z technického hlediska tvoří centrum pozornosti propojené výrobky OBO a trvalá udržitelnost řešení OBO jako páteř elektrotechnické struktury budov. Design, funkčnost, zatížitelnost a rychlá montáž přitom kráčí ruku v ruce. Chceme myslet dopředu a dbát na trvalou udržitelnost. Vše, co děláme, musí dávat ekonomický, ekologický a společenský smysl, a to i z dlouhodobého hlediska. Trvalá udržitelnost toto slovo s moderním nádechem dnes slyšíme ze všech stran. Ve skutečnosti byl pojem vymyšlen před dvěma stoletími v lesnictví. V tomto oboru všichni vědí, že sklízet se dá jen to, co člověk před několika generacemi a před dlouhými desetiletími zasel, o co pečoval a o co se staral. Jako rodinná firma, která se po celé generace pyšní svou úspěšností, jsme názoru, že k tématu trvalé udržitelnosti a kvalitního růstu máme co říct. Vaše rodina Bettermannova OBO Blick 1/2012 3

4 Myslíme dopředu JSOU U kabelových nosných SYStÉMŮ JeŠtě VŮBeC MOŽnÉ InOVaCe? Jak Se z kanálu pro UklÁdÁnÍ VedenÍ Stane designový OBJekt? S JakýMI VýzVaMI SI MUSÍMe poradit, aby naše FIrMa zůstala nadále V JÁdrU zdravá? Jak dokážeme neustále VYlepŠOV VýrOBkŮ ze VŠeCH OBlaStÍ ele 4 OBO Blick 1/2012

5 Jak MŮŽeMe zlepšit SVOU efektivitu Ve SlUŽBÁCH I Ve VýrOBě? Myslíme dopředu Jak OptIMalIzUJeMe SOUlad MezI SYStÉMY na OCHranU před BleSkeM a přepětím? at 30 tisíc ktroinstalací? Jak MŮŽeMe SVÉ VýrOBkY UčInIt JeŠtě zelenější? Jen ten, kdo dnes dokáže klást správné otázky, poskytne v budoucnu správné odpovědi. Představují popud k ekonomickému, ekologickému i společenskému jednání. Myslet dopředu takový je základ trvalé udržitelnosti. Zítřejších úspěchů se dočká jen ten, kdo dnes myslí na budoucnost. V tomto smyslu vám v novém čísle časopisu OBO Blick představujeme své úsilí a novinky na cestě k vyšší udržitelnosti. OBO Blick 1/2012 5

6 Hlavní téma Myslet dopředu. Dbát na trvalou udržitelnost. Udržitelnost toto slovo dnes slyšíme ze všech stran. Myšlenka, z níž tento termín vyplývá, je pro OBO stará jako firma sama. Spočívá v povaze rodinné firmy, z níž vychází respekt k ekonomickým, ekologickým i společenským hodnotám. Nedílnou součástí je věrnost místním pracovníkům a místům působení, stejně jako ekologické výrobní procesy a dlouhodobě hospodárné jednání. Rodinné firmy jako OBO jsou skutečnými vynálezci trvalé udržitelnosti. Přemýšlejí v jiných časových dimenzích a k podniku mají mnohem osobnější vztah. Nicméně i rodinné firmy se pohybují v podmínkách skutečného světa, a musejí tedy dbát na prezentaci svého úsilí. Jeho základní prvky jsme nyní vůbec poprvé shrnuli ve Zprávě OBO o udržitelnosti, která na existenciální téma pohlíží ze třech úhlů: Ekologická udržitelnost Ekonomická udržitelnost Společenská udržitelnost 6 OBO Blick 1/2012

7 Hlavní téma Ekologická udržitelnost Jak úsporně vyrábět plastové výrobky? Ve firmě OBO používáme výhradně kvalitní suroviny. Jednu z nich představuje univerzální plastická hmota PVC, jenž se využívá například při výrobě propojovacích kanálů. Díky inovativnímu procesu recyklace nyní dokážeme tento materiál využívat ještě efektivněji. Odpad z vysekávání se proměňuje na takzvaný regenerát, který se znovu používá při extruzi. Konstantní kvalitu materiálu (ročně vyprodukujeme 923 tun PVC regenerátu) přitom zajišťuje komplexní metoda recyklace. Současně šetříme velké množství energie. Přesněji řečeno: 415 tun ropy, 314 tun plynu, 111 tun uhlí. Toto množství odpovídá úspoře 1108 tun emisí CO 2. Odkud pochází náš proud? Důležitým zdrojem pro výrobu 30 tisíc produktů ze sortimentu firmy OBO je energie. Jen elektrického proudu se v Mendenu každoročně spotřebuje kolem 20 milionů kilowatthodin. Tak vysoká spotřeba je pochopitelně spojena se zvláštní odpovědností. Firma OBO proto ze sta procent přešla na přirozeně obnovitelnou elektrickou energii. n100% zelený proud. Zaručeně pod ko trolou. Rozhodnutím používat elektrický proud z obnovitelných zdrojů snižuje OBO roční emise CO 2 o tun. Pro srovnání: Stejné množství emisí by dvě tisícovky zaměstnanců firmy OBO vyprodukovaly, pokud by každý z nich za rok autem ujel navíc 28 tisíc kilometrů. Pokud bychom toto množství CO 2 chtěli ušetřit biologickým způsobem, museli bychom například vysadit 783 tisíc buků. Přechod pro firmu OBO znamená další krok na cestě ke zvýšení udržitelnosti jejího podnikání. OBO Blick 1/2012 7

8 Hlavní téma Ekologická udržitelnost Jak efektivněji osvětlovat parkovací budovy? OBO a Hella společně píší novou kapitolu v oboru osvětlení s kabelovými nosnými systémy a univerzálním integrovaným LED modulem. Zkombinováním univerzálních průmyslových LED modulů s našimi kabelovými nosnými systémy dosahujeme při montáži i v následném trvalém provozu dosud netušených předností. Základem tohoto nového způsobu instalace jsou světelné jednotky sestávající z kabelového žlabu, kabelového žebříku nebo kanálu AZ mini a z LED modulu. Integrovaný systém se vyznačuje nízkou spotřebou energie, mimořádně dlouhou životností, vysokou robustností a minimálními nároky na údržbu. Srovnání s běžným osvětlovacím systémem se v každém případě vyplatí: Při třech tisícovkách svítidel a době amortizace kratší než 1,5 roku se při 30letém provozu dopočteme úspory provozních nákladů ve výši 3 milionů eur a úspory CO 2 ve výši 600 tun p. a. (0,57 kg/kwh). 8 OBO Blick 1/2012

9 Hlavní téma Ekologická udržitelnost Jak vypadá budoucnost výroby elektrické energie? rok 2011 byl zlomovým bodem energetické politiky, zejména v německu. Stále více každodenně využívané energie bude postupně pocházet z obnovitelných zdrojů. V důsledku výrazné změny v zásobování energií vznikají nové výzvy, s nimiž si výkonné elektrické sítě budou muset poradit. Neustále vyrovnávat nabídku a poptávku bude možné jen s inteligentním propojením všech účastníků, od výrobců energie až po spotřebitele. Trend směřuje k decentrálním výrobním zařízením, a to jak při výrobě primární energie z fosilních zdrojů v malých kogeneračních jednotkách, tak při výrobě z obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické soustavy, větrné elektrárny a bioplynové stanice. Důsledkem jsou podstatně komplexnější úlohy z hlediska regulace zátěže, udržování napětí a stability sítě. Smart grid inteligentně propojuje všechny informace tak, aby bylo možné efektivně využívat všechny druhy energie. Sluneční energie Vodní energie Větrná energie Biomasa Jak můžeme pomoci? Konvenční elektrárna Kanceláře a veřejné budovy Síť silová/datová Sítě Výrobní průmysl Soukromé domácnosti (blokové tepelné minielektrárny) Elektromobily Vést proud. přenášet data. Řídit energii. takto společnost OBO popisuje již mnoho let základní úlohu svých systémů. Význam této úlohy v době inteligentních budov (smart buildings) propojených inteligentními sítěmi ještě dále poroste. V důsledku komplexnějších struktur se zvětšuje potřeba síťového propojení a ochrany jednotlivých komponent soustav, bez ohledu na to, o jaký typ budovy se jedná. Firma OBO vyvíjí a dodává řešení pro téměř kompletní elektrotechnickou infrastrukturu, která zajišťují, aby energie i data bezpečně a bez poruch dorazily do svého cíle. OBO tím dále zjednodušuje projektování a realizaci inteligentních budov a soustav pro získávání energie od spolehlivého propojení všech jednotlivých komponent až po komplexní ochranu ucelených citlivých systémů. Další informace naleznete v našich aplikačních brožurách. OBO Blick 1/2012 9

10 Hlavní téma Ekonomická udržitelnost Jsou u kabelových nosných systémů nadále možné zásadní inovace? Když OBO před čtyřmi lety přineslo v podobě systému RKS-Magic revoluci do světa ukládání kabelových žlabů, mnoho lidí si myslelo, že zde vývoj končí. Nové výrobky kts Magic nyní dokazují, že lze i nadále přicházet se zásadními inovacemi. Díky světově jedinečné, patentově chráněné metodě výroby podporují středně těžké a těžké kabelové nosné systémy OBO ještě vyšší zatížení, ještě snadněji se montují a jsou ještě šetrnější k životnímu prostředí. Z hlediska bezpečnosti se výrobky KTS Magic vyznačují vyšší stabilitou, zlepšeným odvodem hasicí vody ve smyslu směrnic VdS a vynikajícím odvodem tepla z kabelů podle požadavků normy ČSN Montáž zjednodušuje a zrychluje optimalizovaná struktura a bezšroubový systém. Díky patentované laserové výrobní metodě DUO-Plus a zcela nově vyvinuté technologii ušetříme při výrobě každý rok 2600 tun CO OBO Blick 1/2012

11 Hlavní téma Jak dlouho může být výrobek úspěšný? Když jsme před 70 lety vynalezli hmoždinku OBO, málokdo by si pomyslel, v jak zářnou budoucnost se princip Ohne BOhren ( bez vrtání ) pro naši firmu rozvine. Přerod první myšlenky v nejúspěšnější výrobek značky OBO všech dob byl možný jen díky účasti mnoha lidí. Tento solidní základ naší zdravé rodinné firmy tvoří více než dva tisíce zaměstnanců. Neustálý růst ale neznamená pouze úspěch; vyplývá z něj také zvláštní odpovědnost za zachování značky OBO, za zabezpečení pracovních míst i za ochranu životního prostředí. firma plných 340 patentů ve všech oblastech elektroinstalací. Tuto významnou pozici hodláme zaujímat i v budoucnosti. Proto se neustále věnujeme optimalizaci stávajících a vynalézání nových výrobků. V tomto vydání magazínu OBO Blick představíme nejnovější nápady, výrobky a řešení, které vznikly jen díky tomu, že myslíme dopředu. Ve firmě OBO se řídíme heslem Každý den nový nápad. Inovace výrobků jsou u nás díky tomu téměř na denním pořádku. Ne nadarmo drží dnes 5,5 miliardy hmoždinek OBO bylo vyrobeno během 70 let od jejich vynalezení nákladních aut by bylo potřeba k přepravení tohoto množství. OBO Blick 1/

12 Hlavní téma Ekonomická udržitelnost Jak naše výrobky provázat tak, aby odpovídaly potřebám zákazníků? Naším cílem je definovat složitá témata z pohledu konkrétního řešení a výrobky přesně přizpůsobit potřebám jednotlivých trhů. Optimální řešení jsou nedílnou součástí našeho úsilí o trvale udržitelné jednání a přemýšlení dopředu. Výsledkem je dnes 14 katalogů a brožur s odpověďmi na dotazy zákazníků z nejrůznějších oblastí. Některá z řešených témat vám představujeme na stranách 32 až 41. Každou jednotlivou brožuru si také můžete stáhnout z internetových stránek Lösungen für den Tunnelbau Lösungen für die Lebensmittelindustrie Lösungen für Flughäfen und Bahnhöfe Lösungen für den Schiffbau Lösungen für Windenergieanlagen Lösungen für Kraftwerke Lösungen für Büro- und Verwaltungsgebäude Lösungen für Produktion und Industrie Lösungen für Biogas-Anlagen Lösungen für Datencenter Lösungen für den Wohnungsbau Lösungen für Photovoltaik-Anlagen Lösungen für Sport und Unterhaltung Lösungen für das Gesundheitswesen Intenzivní práce na tématech řešení dokládá naši neustávající snahu o přemýšlení a jednání z pohledu zákazníka. Andreas Bettermann 12 OBO Blick 1/2012

13 110899_Fit mit Obo 2012_ indd :42 Hlavní téma Společenská udržitelnost Jak zůstávají naši zaměstnanci dlouhodobě fit? Abychom obstáli v každodenní soutěži, potřebujeme, aby ve firmě OBO pracovali zdraví a motivovaní lidé. Pod heslem Fit s OBO má proto každý zaměstnanec k dispozici rozsáhlou nabídku zaměřenou na podporu zdraví. Sahá od tipů pro zvládání stresu přes bezplatné preventivní prohlídky až po atraktivní možnosti sportování a trávení volného času. Chceme, aby se lidé ve firmě OBO cítili dobře. Fit mit OBO 2012 Gesund sein und gesund bleiben Další příklady, s jakou vážností přistupujeme ke společenské odpovědnosti, naleznete na straně 46 a dále v tomto čísle. OBO Blick 1/

14 Nové výrobky katalog 01/2012 Přehled všech novinek novinky Také letos přináší OBO mnoho nových nápadů ze všech sedmi produktových oblastí. Všechny jsou shrnuty v praktickém a přehledném katalogu novinek. Objednejte si svou vlastní kopii: v našem zákaznickém servisu nebo na internetové adrese VBS Spojovací a upevňovací systémy VBS program trubek z hliníku a ušlechtilé oceli Program trubek rozšiřují nové kvalitní elektroinstalační trubky z hliníku a z korozivzdorné ušlechtilé oceli. Naše hliníkové trubky jsou k dispozici v provedení se závitem i v nástrčném provedení. U trubek z korozivzdorné oceli lze volit mezi provedením V2A a V4A. Ke všem trubkám samozřejmě dostanete také vhodné oblouky a spojky. Všechny nové trubky jsou kompatibilní s celým programem příslušenství OBO. VBS rodina Quick z hliníku Hliníkové příchytky Quick ve velikostech M16 až M63 jsou dokonalým doplňkem programu hliníkových trubek. A co je nejlepší: díky možnosti násuvného spojování je instalace (například při montáži na strop) ještě rychlejší a jednodušší. Příchytku Quick lze namontovat na profi lovou lištu s šířkou výřezu 11 mm (typ 2060 a 2061). 14 OBO Blick 1/2012

15 Nové výrobky ZeLenÉ VÝROBKY VBS zelené výrobky Existují zelené odbočné krabice? Výrobky OBO VBS, jako jsou příchytky Quick nebo odbočné krabice, jsou již po desetiletí ztělesněním robustnosti a praktické použitelnosti. tyto známé a často používané výrobky jsou nyní k dispozici také v provedení z obnovitelných surovin. Materiálem nových Zelených výrobků jsou inovativní plasty na bázi obnovitelných (dorůstajících) surovin, jako je například celulóza (součást dřeva) nebo biopolyamid. Vlastnosti přitom zůstávají beze změny: Materiál se zpracovává stejně dobře jako srovnatelné výrobky z běžného plastu. Rozdíly nejsou ani v životnosti. Používání nových "Zelených výrobků" je pro fi rmu OBO dalším krokem na cestě ke zvýšení udržitelnosti jejího podnikání. Díky šetrnému přístupu k fosilním zdrojům vycházejí naše výrobky vstříc aktuálním požadavkům na ekologickou nezávadnost budov. ZELE- NÉ VBS Svazkové držáky Va Řada Grip byla rozšířena o varianty z korozivzdorné oceli V2A a V4A. Slučují vysokou mechanickou odolnost (a to i v případě požáru) se speciálními požadavky, které na ně klade například potravinářský průmysl nebo instalace v tunelech. Svazkové držáky VA se dodávají ve třech velikostech. OBO Blick 1/

16 Nové výrobky VBS Nové varianty řady T Kvalita až do posledního detailu, flexibilní používání zavedenou řadu T rozšiřujeme o tyto nové varianty: T40 a T60 s předlisovanými 20mm vývody T100 se čtyř- nebo pětipólovými, předem zapojenými zásuvkami Wieland T100 se šesti předem zapojenými zásuvkami Wieland GST 18i3 T100 s různými způsoby osazení předem zapojených vodičů (Wieland) VBS Nové příslušenství řady T Kromě nových variant jsme řadu T rozšířili i o další vhodné příslušenství: nové svorkovnice ve čtyřech velikostech pro typy T25 až T350 zásuvná profilová lišta k upevnění svorkovnice (T100 až T350) naklapávací plastový upevňovací prvek pro kabelové a mřížové žlaby TBS Systémy ochrany před tranzientními jevy a blesky TBS Svodič pro větrné elektrárny Větru navzdory: Nový zásuvný svodič V20-C 3+NPE400 je dimenzován pro sítě 400/690 V, díky čemuž je obzvláště vhodný pro použití v zařízeních větrných elektráren. Díky svodové schopnosti až 100 ka (8/20), optické indikaci stavu, volitelné dálkové signalizaci a systému Shock Guard je svodič připraven pro použití i v těch nejtvrdších podmínkách. TBS Svodič bleskových proudů a přepětí MDP do prostředí s nebezpečím výbuchu Nové svodiče bleskových proudů a přepětí pro vícežilové systémy (čtyřpólové) jsou certifikovány pro jiskrově bezpečné Ex měřici obvody (Atesty: BVS 11 ATEX E 131 X; EX II 2(1) G Ex ia IIC T4). Přímé uzemnění stínění, bezšroubové připojovací svorky a velká šířka frekvenčního pásma do 100 MHz umožňují rozmanité využití v měřících, řidících a regulačních systémech. Přístroje MDP 48 V lze využít i v aplikacích systémů průmyslových sběrnic jako Profibus nebo Field Bus, pro něž jsou testovány. Přístroje MDP s atestem pro prostředí s nebezpečím výbuchu se dodávají v provedení 5 V, 24 V a 48 V. 16 OBO Blick 1/2012

17 Nové výrobky TBS Svod iscon ve světle šedé Osvědčený systém iscon jsme rozšířili o světle šedou variantu. Ideálně se nyní hodí pro použití na světlých fasádách, ale také k uložení do země (např. na zelených střechách). Všechny svody iscon nahrazují oddělovací vzdálenost 0,75 metru na vzduchu resp. 1,5 metru v pevných stavebních materiálech. TBS isfang izolovaný jímací stožár s uvnitř uloženým vedením iscon Třídílný hliníkový jímací stožár s plastovou izolovanou konstrukcí, je k dispozici s výškou čtyři a šest metrů. Umožňuje uložit vedení iscon uvnitř jímacího stožáru, čímž zachovává jak dokonalý vzhled, tak i funkčnost. TBS iscon pro prostředí s nebezpečím výbuchu Je to oficiální: Izolovaný svodič iscon je dle zkoušek organizace Dekra schválen i pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Je pouze nutné vedení v pravidelných odstupech po 0,5 metru připojit k systému vyrovnání potenciálu. TBS Předem sestavená systémová PV řešení ve skříni OBO rozšiřuje svůj sortiment řešení pro přímé připojení: Skříň s krytím IP 65 kombinuje rychlou a bezpečnou montáž s dokonalou ochranou před povětrnostními vlivy. Předem instalované kombinované DC svodiče (typ 1 + 2) pro fotovoltaiku poskytují spolehlivou ochranu měničů se dvěma nebo třemi vstupy pro MPP trackery před bleskem a přepětím až do 900 V DC. OBO Blick 1/

18 Nové výrobky KTS Kabelové nosné systémy Budoucnost systémů kabelových žlabů právě začala 18 OBO Blick 1/2012

19 Nové výrobky Dá se mezi systémy kabelových žlabů uskutečnit revoluce? Dá se zlepšit zatížitelnost a zároveň i snadnost údržby? Rozhodně! Naši inženýři našli na tyto otázky působivou odpověď. Pomocí zcela nové výrobní metody Duo-Plus vznikají kabelové žlaby, jaké jste dosud neviděli. OBO Blick 1/

20 Nové výrobky Nové kabelové žlaby Magic: Čtyřikrát lepší Nový systém Magic je důsledně promyšlen až do konce. Díky nové metodě výroby se výrobky nyní používají ještě rychleji, bezpečněji a hospodárněji. 1. Kompletně naklapávací Od žlabu po tvarový díl: Systém kabelových žlabů Magic je světově prvním systémem, u nějž jsou všechny důležité systémové součásti vybaveny inovativním spojem Magic. Pružinové prvky jsou pevnou součástí dílů a nelze je ztratit. Jednoduše vzájemně zasunout, zaklapnout hotovo. 2. Zvýšená zatížitelnost Kabelové žlaby Magic se v porovnání s našimi dosavadními systémy vyznačují ještě vyšší stabilitou. Výsledkem komplexní 3D struktury a změny skladby materiálu v prostoru laserových svarů jsou dosud nedosažené hodnoty zatížitelnosti. Ještě rychleji, ještě snadněji: naklapávací tvarové díly s osvědčenou spojkou Magic. 20 OBO Blick 1/2012

21 Nové výrobky 3. Lepší ekologická bilance 2 miliony metrů kabelových žlabů Magic ročně odpovídají... Univerzální talent. Nová variabilní spojka přemosťuje místa styku a umožňuje vytvářet čisté přechody i v případě křivých řezů. úspoře 2600 tun CO 2 ročně díky nové výrobní metodě DUO-Plus. 430 Uspořené emise odpovídají 11 milionům kilometrů nebo 430 cestám kolem zeměkoule ujetým běžným osobním automobilem. 200 hektarů lesa, resp. 200 tisíc stromů by bylo zapotřebí k odbourání srovnatelného množství CO 2. To odpovídá ploše 286 fotbalových hřišť. OBO Blick 1/

22 Nové výrobky 4. Otestováno s kladným výsledkem Stahl- Innovationspreis 2012 Nutzen Sie Ihre Chance und machen Sie mit! Melden Sie sich im Internet an unter oder schicken Sie uns das Anmeldeformular per Fax ( ) Bitte senden Sie mir die Teilnahmeunterlagen zu. Ich möchte Projekt(e) einreichen. Otestováno dle Firma VDE (ČSN) Vorname Name Straße PLZ Ort patentovaný spoj Telefon Fax patentovaná výrobní metoda nominováno na ceny za inovace v ocelových výrobcích 2012 Stahl-Informations-Zentrum Sohnstr. 65, Düsseldorf Fax: první kompletně naklapávací Tel: systém kabelových žlabů OBO na trhu Splňuje požadavky VdS CEA-4001 Um der großen Anwendungsvielfalt von Stahl gerecht zu werden, wird der Stahl-Innovationspreis in vier Kategorien ausgeschrieben. Vom Handwerker, Techniker und Konstrukteur über den Architekten und Designer bis zum Forscher und Erfinder kann jeder mitmachen, der eine neue Idee rund um den Werkstoff Stahl hat. Mit einem Sonderpreis wird außerdem die innovativste Entwicklung zum Klimaschutz mit Stahl ausgezeichnet. Produkte aus Stahl Ausgezeichnet werden serienreife Produkte, die ganz oder überwiegend aus Stahl bestehen und verbesserte oder neue Anwendungen für den Werkstoff Stahl eröffnen. Sie zeichnen sich insbesondere durch Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit aus. Stahl in Forschung und Entwicklung / Verfahren Ausgezeichnet werden Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie Verarbeitungsverfahren für verbesserte oder neue Stahlanwendungen. Bauteile und Systeme aus Stahl für das Bauen Ausgezeichnet werden serienfähige Bauteile, Elemente und Systeme aus Stahl, die beim Bauen neue Akzente hinsichtlich Architektur, Konstruktion, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit setzen. Stahl-Design Ausgezeichnet werden Produkte aus Stahl mit beispielhaftem Design, deren Form und Funktion das kreative Potenzial des Werkstoffs unterstreichen. Sonderpreis Klimaschutz mit Stahl Ausgezeichnet wird die Innovation, die durch Verwendung von Stahl dazu beiträgt, Energie und Material einzusparen sowie CO2-Emissionen zu senken Bedingungen Preisträger Die Teilnahme am Stahl-Innovationspreis 2012 Die Preisträger erhalten Preisgeld, Urkunde ist kostenfrei. und Sachpreis. Teilnahmeberechtigt sind Personen, Unternehmen, Institutionen sowie Kooperationen onspreises 2012 werden in einer Dokumentation Die prämierten Projekte des Stahl-Innovati- von Wissenschaft und Wirtschaft mit Sitz in und in einer Wanderausstellung vorgestellt. Deutschland. Zudem werden sie im Rahmen der Presse- und Jeder Teilnehmer kann beliebig viele Projekte Öffentlichkeitsarbeit des Stahl-Informationseinreichen. Zentrums präsentiert. Die eingereichten Projekte Die Teilnehmer räumen dem müssen in den letzten fünf Stahl-Informations-Zentrum Jahren entwickelt worden sein. alle Nutzungsrechte für die Der Teilnehmer muss über honorarfreie Publizierung das Urheber- bzw. Nutzungsrecht für das/die Projekt/e Stahl- Öffentlichkeitsarbeit für den ihrer Projekte im Rahmen der verfügen. Bestehende Patente Stahl-Innovationspreis ein. Innovationspreis 2012 Recht zur werblichen Nutzung Dritter dürfen nicht verletzt Die Preisträger erhalten das werden. Stahl erzeugende Unternehmen und ihre Mitarbeiter Einsendeschluss: der Auszeichnung. sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Stahl-Innovationspreis Keine Teilnahmegebühren Preisgelder Jeder Teilnehmer erhält pro Projekt zwei 2012 ist mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt Präsentationstafeln, auf denen das Projekt Euro dotiert. mit einem kurzen Text, ggf. ergänzt durch Den Geldpreis erhält jeweils die Person / Fotos und Skizzen, zu beschreiben ist. Firma / Institution, die im Teilnahmeformular als Einreicher genannt ist. Jury Der Jury gehören Persönlichkeiten aus Einsendeschluss Wirtschaft, Forschung, Architektur und Bis zum 16. Januar 2012 können Projekte für Design an. den Stahl-Innovationspreis 2012 eingereicht Die Sitzungen der Jury sind nicht öffentlich. werden. Sie entscheidet verbindlich über die Platzierung der Projekte und die Aufteilung der Preisgelder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hodnoty zatížení všech typů testovány dle EN Odpovídá ČSN Funkce stínění před elektromagnetickým rušením produkt se sníženými emisemi CO 2 (2600 t/rok při 2 mil. kilometrů), první zelený kabelový nosný systém OBO na světě Splňuje požadavky na vyrovnání potenciálu podle EN OBO Blick 1/2012

23 Nové výrobky 5. Velká rozmanitost materiálů a povrchů FS FT V2A V4A Mnohostranný a univerzální: Celý program Magic naleznete v aktuálním katalogu KTS. OBO Blick 1/

24 Brandschutzinformation Europa OBO 1 Nové výrobky BSS Protipožární systémy Myslíme dopředu i v požární ochraně Základem naší rozsáhlé kompetence v oblasti požární ochrany je jedinečné a rozsáhlé spektrum výrobků. Díky němu jsme jedním z mála dodavatelů, kteří dokáží nabídnout sortiment pokrývající všechny důležité cíle požární ochrany staveb. new + mnoho optimalizovaných výrobků + rozšířené spektrum produktů + bezpočet novinek Systémy přepážek Maltová přepážka PYROMIX Měkká přepážka PYROPLATE Fibre Protipožární pěna PYROSIT NG Podušková přepážka PYROBAG Řada pěnových materiálů PYROPLUG Manžeta trubky PYROCOMB Konstrukční materiály pro malé přepážky a průchodky jednotlivých kabelů dle MLAR Instalace v únikových cestách Montáž nad zavěšenými protipožárními stropy: Svazkové držáky a kabelové spony Kabelové žlaby Mřížové žlaby Protipožární kanály Kovový kanál PYROLINE Rapid Betonový kanál PYROLINE Con Kanál pro FV aplikace PYROLINE Sun PV Kabelové bandáže Pro suché prostory Pro prostory se zvláštními požadavky Systémy se zachováním funkčnosti Kabelové žlaby Mřížové žlaby Kabelové žebříky Stoupací žebříky Příchytky a trubky Kovové kanály Odbočné krabice Brandschutz in der Elektrotechnik ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation Nová příručka Požární ochrana v elektrotechnice je tady. V kompaktní podobě poskytuje důležité informace o různých oblastech. Od stavebního práva až po průmyslovou protipožární ochranu. 24 OBO Blick 1/2012

25 Nové výrobky BSS Kanál do únikových cest PYROLINE Rapid Kanál z ocelového plechu PYROLINE Rapid je opatřen vnitřní povrchovou úpravou, která v případě požáru napění. Splňuje třídy požární ochrany I30 až I120 a hodí se jak k přímé montáži na stěnu nebo strop, tak i k montáži pomocí závěsných nosných konstrukcí. K systému patří tvarové díly, jako je vnitřní a vnější roh, plochý roh, svislý ohyb stoupající i klesající a vhodné koncové díly. BSS Zachování funkčnosti s novou krabicí FireBox Za povědomým názvem FireBox se skrývá zcela nově vyvinutá rodina produktů, které se vyrábějí z nerozbitného termoplastu odolného proti nárazům a disponují mnoha přednostmi známé řady T. Zachování funkčnosti zaručuje jádro krabice FireBox: Z výroby kompletně předem smontovaná keramická svorkovnice odolná proti vysokým teplotám. BSS PYROLINE Sun PV Protipožární kanál byl vyvinut speciálně k ukládání fotovoltaických vedení stejnosměrného proudu. Dokonalou izolaci zaručuje lehký beton zpevněný skleněnými vlákny. V případě požáru jsou obyvatelé a zasahující hasiči spolehlivě chráněni před vysokým dotykovým napětím. Kanál je možné používat v interiéru i ve venkovních prostorách a dá se jak přetírat, tak i tapetovat. BSS Manžeta trubky PyrOCOMB Manžetu trubky, vyznačující se plochou montáží, je možné používat různými způsoby: jako trubkovou přepážku k protahování hořlavých trubek z nejrůznějších materiálů nebo jako průchodku svazků elektroinstalačních trubek (pevných i ohebných, osazených kabely či prázdných). Dá se kombinovat s maltovou přepážkou PYROMIX a s měkkou přepážkou PYROPLATE Fibre. OBO Blick 1/