Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle"

Transkript

1 1 z :15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek Markéta Hrabánková Jan Hrdinka Viktoriya Kanibolotskaya

2 2 z :15 1 Formulace zadání projektu Cílem projektu je založit v e-learningovém prostředí Moodle kurz nazvaný Projekt pro studenty VŠE a VOŠIS. 1.1 MOODLE Moodle je softwarový balíček pro tvorbu elektronických kurzů na internetu. Je poskytován zdarma jako tzv. Open source software. Moodle obsahuje řadu modulů, ze kterých si tvůrce vybere, ty které chce využívat. Nemusí tedy instalovat a nastavovat všechny moduly. Systém umožňuje instalaci výukových materiálů a zajišťuje prostředky pro přístup ke zdrojům a jejich řízení. Systém také umožňuje komunikaci účastníků vzdělávacího procesu, která se realizuje ve formě internet-konference - fóra, debat a také výměny zpráv, které obsahují, mimo jiné, úkoly zadávané studentům, řešení těchto úkolů a poznámky. Systém poskytuje možnost specifikace kategorií studijních kurzů, jako např. Office work, Teaching a Learning a seskupení předmětů do kategorií s cílem usnadnit prohlížení a vyhledávání předmětů. Studijní kurzy mohou zahrnovat studijní materiály, jako je anotace kurzů, zdroje, úkoly, diskusní témata. Zdroje kurzů mohou být předloženy různotvárností organizačních komponent, mezi kterými jsou textové stránky, webové stránky, soubory v různých formátech, adresáře (text page, web page, file, web site, directories). Uživatele systému (users), v závislosti na uskutečnitelné funkcionalitě, jsou rozděleny na studenty, instruktory, autory kurzů a administrátory systému. Současně je stanovena multifunkčnost uživatelů - stejný uživatel může být správcem systému, instruktorem jednoho nebo více kurzů a zároveň studentem jednoho nebo více kurzů. Kromě toho systém poskytuje speciální kategorii návštěvníků (hostů), které mohou jednoduše prozkoumat různé kurzy systému a neprovádět přitom v systému žádné speciální operace. Moodle poskytuje svým uživatelům širokou škálu možností vzdálené komunikace a spolupráce, mezi kterými jsou: , chat, fóra, kolektivní příručka wiki a slovníky, sdílení souborů, audio a video konference atd.

3 3 z :15 Mezi standardní funkce Moodlu patří např.: o Tvorba a vedení studijních materiálů o Plánování o Vkládání studijních materiálů ve formě HTML, o Vkládání souborů ke stažení o Úkoly pro účastníky kurzu o Automaticky vyhodnocované testy o Ankety o Zprávy na základě výsledků výuky o Virtuální semináře, přednášky a další vzdělávací činnosti na základě audio-video konferencí v reálném čase Systém však nabízí i řadu rozšiřujících modulů např.: o Způsob zobrazení kalendáře pomocí Ganttova diagramu o Diskusní fórum o On-line chat o Pro hosty odpovědní formuláře 1.2 Zadavatel Zadavatelem projektu je profesorka PhDr. Helena Kučerová, která daný předmět vyučuje. Hlavním požadavkem zadavatele bylo založit nový kurz na Moodle pro předmět Projekt a zprovoznit jeho základní funkce. Požadavky zadavatele: o evidence studentů o vkládání dokumentů o známkování o aplikace pro plánování a řízení zdrojů 1.3 Návrh řešení Po upřesnění veškerých požadavků zadavatele na systém navrhnul řešitelský tým vytvoření hlavního kurzu Projekt a v něm vytvoření skupin, ve kterých budou studenti pracovat. Studenti se tedy budou registrovat do kurzu Projekt, kde vytvoří skupiny a dostanou téma k řešení. Studenti budou mít právo nahlížet pouze do své skupiny, do které budou přiřazeni. V rámci této skupiny budou mít možnost využívat základních funkcí Moodlu jako je vkládání textů, plánování termínů, budou mít zpřístupněné diskusní fórum atd. V hlavním kurzu budou mít přístup ke všem dokumentům, které zpřístupní vyučující. Hlavní kurz bude sloužit vyučujícímu pro zadávání úkolů, testů, i termínů dokončení jednotlivých úkolů. Vyučující bude mít možnost nahlížet do dokumentace jednotlivých skupin, tím získá přehled o činnosti jednotlivých týmů, což může posloužit i pro snazší rozhodování o klasifikaci jednotlivých týmů.

4 4 z :15 2 Harmonogram Projekt byl zadavatelem zadán dne a dokončen a předán zadavateli by měl být do Projekt byl pro realizaci rozdělen do dílčích úkolů a k nim byly stanoveny následující termíny jejich dokončení Vytvoření základního kurzu v Moodlu + základní funkce Ø evidence studentů Ø texty Ø odkazy na související stránky Ø známkování Vytvoření systémů na odevzdávání úkolů Vytvoření systému na plánování projektů Vytvoření systému na sledování termínů Vytvoření systému na dotazy a y, začátek tvorby technické dokumentace Vytvoření komunikační platformy pro komunikaci v Moodlu Dokončení technické dokumentace, vytvoření elektronických podkladů Dokončení systému Projekt v Moodlu, zhodnocení problémů a přínosů pro členy týmu Odevzdání a závěrečná prezentace projektu

5 5 z : Harmonogram GANNTŮV DIAGRAM

6 6 z : Řešení Na první schůzce zadavatel specifikoval další požadavky a to, že požaduje zprovoznění modulů na odevzdávání úkolů, sledování a plánování úkolů, kontaktní formulář pro hosty (nepřihlášené osoby), dále zprovoznění diskusního fóra a zapracovat do systému aplikaci pro plánování a řízení úkolů a lidských zdrojů. Po schůzce se zadavatelem řešitelský tým upřesnil požadavky na systém a na základě těchto požadavků byl vytvořen USE CASE diagram funkčnosti platformy MOODLE. Na diagramu jsou znázorněni uživatelé, kteří se systémem budou pracovat a k nim jsou nadefinované možné operace užití systému VÝVOJ ŘEŠENÍ Po upřesnění požadavků tým navrhnul řešení a to vytvořit Hlavní kurz, který by sloužil vyučujícímu, a studenti by se do něho přihlašovali v rámci kurzu Projekt. V tomto hlavním kurzu dále vytvořit jakýsi podkurz, který by sloužil studentům pro realizaci jim zadaných úkolů ve

7 7 z :15 skupinách. Studenti by měli přístupová práva pouze ke své skupině, neviděli by dokumentaci nikoho jiného než skupiny, do které jsou zařazeni. Naopak vyučující by měl pochopitelně přístup ke všem podkurzům, viděl by do dokumentace všech studentů, a mohl tedy lépe sledovat a hodnotit jejich činnost. Bohužel modul, který by podporoval vytvoření těchto podkurzů, již není možné nalézt. Proto řešitelský tým musel přijít s jiným řešením. Nakonec se řešitelský tým domluvil na tom, že se v hlavním kurzu založí skupiny, opatří se heslem, aby do nich neměl přístup kdokoli. Studenti přihlášení v kurzu Projekt se na první hodině rozřadí do skupin a vyučující jim přidělí hesla, kterými se přihlásí do své skupiny. Vyučující tedy bude mít přehled o tom, kdo je ve které skupině, jaký mají zadaní projektu a jak daný úkol realizují. Zadavatel s tímto bez připomínek souhlasil. Zde je ukázka sekvenčního diagramu, který popisuje možnou komunikaci mezi a studentem, vyučujícím a případným hostem. Obrázek 2: Sekvenční diagram pro komunikaci mezi studentem, vyučujícím a případným hostem

8 8 z :15 3 Technická dokumentace Řešitelský tým vytvořil nový kurz v e-learningovém prostředí Moodle nazvaný Projekt. V první řadě se zprovoznily standardní moduly, které nebylo třeba instalovat, ale pouze nastavit až následně se řešily rozšiřující moduly a speciální požadavky zadavatele na systém. Obrázek 3: Moodle vyučující Dále bylo nutné vyřešit a nastavit známkování. Pro usnadnění práce vyučujícímu tým vytvořil dvojí způsob známkování. Jednak má vyučující možnost známkovat celý tým (skupinové hodnocení). Tedy co napíše k jednomu ze studentů, se v rámci skupiny připíše i ostatním členům, což značně ušetří vyučujícímu čas. Ne vždy je však toto vyžadováno, proto je tu druhá možnost známkovat studenty individuálně (osobní hodnocení), podle zásluh jednotlivců.

9 9 z :15 Obrázek 4: Rozdělení známkování Dalším bodem bylo vyřešit a nastavit odevzdávání úkolů. V Moodle je nastaveno dvojím způsobem, jednak student může vkládat přímo text nebo do sekce odevzdávání úkolů vloží soubor. Následující obrázek zobrazuje pohled vyučujícího, kdy v systému vidí, kdo daný úkol odevzdal, k jednotlivým úkolům je nastavena možnost přidělení bodů (známky). Obrázek 5: Odevzdávání úkolů Dále se řešitelský tým zaměřil na nastavení prostředí Moodle pro skupiny (studenty). Studenti mají nastavený přístup k úkolům zadání a odevzdávání. Vidí své individuální hodnocení i skupinové hodnocení, a to celkově nebo podrobně za jednotlivé úkoly. Studentům je také zpřístupněno fórum a chat pro možnost komunikace.

10 10 z :15 Obrázek 6: Moodle z pohledu studenta Obrázek 7: Ukázka diskusního fóra

11 11 z :15 Obrázek 8: Chat

12 12 z :15 Jedním z požadavků zadavatele bylo vytvořit odpovědní formulář pro hosty, kteří by rádi studentům zadávali projekty k řešení. V tomto formuláři jsou nadefinovány pole pro vyplnění, která se následně odešlou odpovědné osobě (vyučujícímu) na . Obrázek 9: Odpovědní formulář 1 Obrázek 10: Odpovědní formulář 2 Vyučující má snadný přístup ke skupinám a k rozdělení účastníků kurzu do skupin.

13 13 z :15 Obrázek 11: Přehled studentů(skupin)

14 14 z :15 V neposlední řadě se týmu podařilo vyřešit i požadavek na připojení modulu pro plánování a sledování termínů, úkolů. Nastavili jsme do Moodlu modul Ganttova diagramu, který je přehledný a snadno ovladatelný. Obrázek 12: Ganttův diagram Obrázek 13: WIKI stránky

15 15 z :15 Obrázek 14:WIKI stránky2

16 16 z :15 4 Seznam členů týmů a jejich jednotlivý podíl na řešení Jméno Funkce Funkce v týmu Eva Dvořáková vedoucí týmu Plánování a organizace prací, řídicí činnost Tomáš Kuneš zástupce vedoucí týmu Technické řešení problémů Miroslav Ballek člen týmu Podpora technického řešení Markéta Hrabánková člen týmu Modelování diagramů, grafické zpracování, technická dokumentace Jan Hrdinka člen týmu Analýzy, IT konzultant Viktoriya Kanibolotskaya člen týmu Modelování diagramů, dokumentace projektu 5 Problémy při realizaci projektu Při řešení každého projektu či problému řešitelské týmy narazí na nějaké komplikace. Také v našem případě, jsme narazili na několik překážek, avšak celková práce na projektu nepřinesla žádné závažné a nepřekonatelné problémy. V rámci řešení našeho projektu jsme narazili zejména na tyto problémy: o Změna harmonogramu na začátku jsme se zpozdili oproti plánovanému časovému harmonogramu především z důvodu vyhledávání vhodných modulů a hledání vhodného řešení, které by bylo dobře proveditelné. o Neexistence potřebných modulů došlo k návrhu řešení, avšak realizace nebyla možná z důsledku neexistence potřebných modulů, proto tým musel přijít s jiným řešením.

17 17 z : Skutečný časový harmonogram:

18 18 z :15 6 Přínos projektu Systém Moodle je známý všem členům týmu, jelikož je v něm vyučováno více kurzů na VŠE-VOŠIS. Proto bylo pro řešitelský tým snadné se v prostředí Moodle orientovat, a proto se tým snažil využívat veškeré možnosti systému. Účast na tomto projektu byla pro celý tým dobrou zkušeností. Jednotliví členové týmu měli možnost využít získaných znalostí v praxi. Každý člen týmu měl na starosti více úkolů. Tým se naučil i několik nových věcí o systému Moodle především o nových možnostech systému, jeho vytváření, instalací jednotlivých modulů atd. Dále členové týmu měli možnost získat zkušenosti s řízením projektů, spolupráce v týmu a také si účastníci mohli plně uvědomit význam práce každého člena týmu, což jistě uplatní i do budoucna. Eva DVOŘÁKOVÁ: Získala jsem nové zkušenosti a poznatky ohledně řízení a vedení lidí, plánování času a činností. Vzhledem k mé pozici v týmu bylo nutné umět dobře komunikovat se všemi členy, což si myslím, že se podařilo. Tomáš KUNEŠ: Spoluprácí na tomto projektu jsem získal mnohé nové poznatky pro další rozvoj svých osobních aktivit. Jelikož v e-learningovém prostředí Moodle pracuji a vyučuji v něm, měl tento projekt pro mě veliký přínos. Miroslav BALLEK: Tento projekt mě velice obohatil především po stránce práce s e-learningovým prostředím Moodle a po stránce organizace projektového řízení. Bylo to pro mě velkým přínosem do budoucna. Markéta HRABÁNKOVÁ: Vzhledem k mé pozici v týmu jsme měla možnost využít svých znalostí modelování diagramů (procesů), především při modelování případů užití systému Moodle (Use Case diagram). Získala jsem nové poznatky o modulech a možnostech využití e-learningového prostředí Moodle. Především jsem získala poznatky o správném fungování týmu, moc dobře se mi s ostatními spolupracovalo. Jan HRDINKA: V rámci realizace tohoto projektu jsem získal zkušenosti s tvorbou interaktivního uživatelského prostředí na bázi WEB 2.0. Měl jsem možnost seznámit se s dalšími možnostmi dynamického e-learningového prostředí. Viktoriya KANIBOLOTSKAYA: V průběhu práce na projektu jsem měla možnost nahlédnout hlouběji do možností využití

19 19 z :15 systému Moodle. Vlastní práce na projektu pro mne byla užitečná především v tom, že jsem vytvářela diagramy v Power Designeru, což potřebuji při zpracování bakalářské práce.