MANAŽER ČASOPISU. Obr. 1 Hlavní stránka manažera časopisu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAŽER ČASOPISU. Obr. 1 Hlavní stránka manažera časopisu"

Transkript

1 MANAŽER ČASOPISU Manažer časopisu odpovídá za základní nastavení časopisu a přiděluje práva přístupu editorům, editorům sekcí, redaktorům, typografům, korektorům a recenzentům. Manažer časopisu zároveň vytváří nové Sekce časopisu, zodpovídá za nastavení ů, kterými systém komunikuje s jednotlivými uživateli, spravuje Čtenářské nástroje (sdílení, tisk, podobné dokumenty, ) a má přístup ke statistikám časopisu. Obr. 1 Hlavní stránka manažera časopisu 1

2 STRÁNKY PRO SPRÁVU Oznámení Aby mohl manažer časopisu vytvářet oznámení, je potřeba tuto možnost vybrat v základním nastavení (Správa časopisu -> Nastavení -> Správa -> 4.4 Oznámení). Oznámení se zobrazuje na hlavní stránce časopisu. Oznámení je možné vytvořit v požadovaných jazykových mutacích a nastavit dobu jeho zobrazení. Obr. 2 Vytvoření nového oznámení Obr. 3 Krátký popis bude zobrazen na hlavní stránce pod názvem oznámení. Popis bude zobrazen po rozkliknutí. 2

3 Prohlížeč souborů V prohlížeči souborů získává manažer časopisu okamžitý přístup a kontrolu nad všemi soubory časopisu (články, recenze, ). Obr. 4 Prohlížeč souborů 3

4 Sekce časopisu Časopis může být organizován do jednotlivých sekcí (předmluva, články, recenze, informace,.). Pro každý časopis musí být vytvořena minimálně jedna sekce. Pro každou sekci je možné nastavit editory, uživatele, kteří do ní mohou přispívat, zda její příspěvky budou recenzovány, jak budou informace o sekci zobrazovány apod. Obr. 5 Nastavení sekcí časopisu 4

5 Formuláře posudků V základním nastavení je posudek zapsán do textového pole. OJS umožňuje vytvoření formulářů posudků s předefinovanými otázkami. Obr. 6 Vytvoření a editace formuláře posudku. V horní části jsou odkazy na Položky formuláře a Náhled Formuláře. Obr. 7 Vytvoření jednotlivých položek formuláře posudku. 5

6 Obr. 8 Náhled formuláře posudku Obr. 9 Aktivace formuláře. Po užití formuláře posudku v minimálně jednom recenzním řízení, není již možné příslušný formulář měnit, deaktivovat nebo smazat. 6

7 Jazyky V této sekci se provádí nastavení, jakými jazyky bude systém komunikovat (uživatelské rozhraní, příspěvky, formuláře). Obr. 10 Nastavení jazykových mutací Tiráž Osoby edičního týmu a jejich role mohou být zobrazeny na základě vygenerování OJS nebo může být vytvořen vlastní seznam (např. Redakční rada). Obr. 11 Nastavení tiráže 7

8 Obr. 12 Vytvoření nové položky v sekci Lidé. V horní části zvolení členů dané položky. Připravené y V této sekci lze vytvářet a editovat y, které jsou systémem automaticky odesílány. Dynamicky generované informace jsou uvedeny v této podobě: {$copyeditorname}. Obr. 13 Seznam připravených ů. 8

9 Obr. 14 Editace šablony u. 9

10 Čtenářské nástroje Povolením Čtenářských nástrojů, lze uživatelům poskytnout více informací a možností související s daným článkem. Jedná se o např. o verzi pro tisk, nabídku podobných dokumentů, vygenerování citace (pouze styly podporované OJS), sdílení článku, odeslání u autorovi, komentáře, Obr. 15 Nastavení čtenářských nástrojů 10

11 Nastavení V této sekci se provádí základní nastavení časopisu. Obr. 16 Základní nastavení časopisu 11

12 Statistiky & Reporty Pro každý časopis zaznamenává OJS statistiky, jednotlivé reporty jsou generovány do formátu csv. Obr. 17 Stránka se statistikami a generováním reportů. 12

13 Platby Součástí OJS je modul Platby, ve kterém mohou být nastaveny poplatky pro autory (např. odeslání příspěvku, zrychlené recenzní řízení, publikování článku), pro čtenáře (předplatné, platba za článek), pro členy asociace nebo dary. Tyto informace budou zobrazeny v sekci O časopisu. Obr. 18 Nastavení typů poplatků 13

14 Obr. 19 Platby mohou být uskutečněny prostřednictvím služby PayPal nebo ručně mimo OJS. V horní části obrazovky jsou vedeny záznamy jednotlivých plateb. UŽIVATELÉ V této sekci lze přidávat, editovat, slučovat nebo mazat jednotlivé uživatele časopisu. ROLE V této sekci přiděluje manažer časopisu role (editor, editor sekce, typograf, ). Po kliknutí na příslušnou osobu, je možné editovat její profil. 14