základy asp strana 1/25 autor: Ilja Kraval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "základy asp strana 1/25 autor: Ilja Kraval"

Transkript

1 základy asp strana 1/25 Základy ASP Ilja Kraval, r. 2000, Tento dokument podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena, šíření tohoto dokumentu, resp. jeho částí není bez svolení autora dovoleno a je trestné. Obsah Základy ASP 1 Obsah 1 Co bylo před ASP...2 Princip dynamicky vytvořených stránek ASP...2 Server-side a client-side scripting...3 ASP jako GUI a ASP jako část aplikace...5 Základem ASP - vestavěné objekty ASP...6 První část konceptu ASP - Session a Application objekty...6 Druhá část konceptu ASP - komunikace v daném session pomocí Request a Response objektů...7 Transakce ve skriptu ASP...7 Request objekt...7 Použití kolekce ServerVariables...11 Získání názvu serveru...11 Získání typu browseru...12 Získání nastaveného rozlišení browseru...12 Získání nastaveného jazyka na klientovi...12 Použití kolekce Cookies - zápis a čtení...12 Response objekt...13 Rozdělení funkcionality objektu Response...14 vložení informace do stránky...14 zaslání cookie...14 redirect browseru...14 bufferování...14 nastavení property stránky...14 check konetku klienta...15 Rozdíl mezi Response.Write a <% = %>...15 Buffering v ASP

2 základy asp strana 2/25 Postupné nebo okamžité zobrazování mezivýsledků v ASP...16 Větvení programu a buffering v ASP...17 COM objekty v ASP...18 Objekt Server...18 Použití metody Server.CreateObject...18 Příklad 1 na tvorbu instance COM objektu v ASP...19 Oblasti viditelnosti proměnných v ASP...20 Application objekt...20 Význam kolekce Contents objektu Application a StaticObject...21 Události objektu Application...21 Použití metody Lock a Unlock...21 Příklad na globální viditelnost proměnné...22 Session objekt...22 Session a property SessionID...22 Proměnné a objekty v oblasti viditelnosti Session...23 Příklad na login do aplikace v ASP...23 Další objekty v ASP...24 Scripting...24 Server komponenty...24 Objekty MS Samples...25 Co bylo před ASP Internetu se nejprve používaly pouze statické stránky HTML. Technologií statických stránek nebylo možné zavést aplikační prvky - stránky se pouze prohlížely bez interakce se systémem. Postupem času se začal zdokonalovat samotný jazyk HTML. Stránky získaly dynamiku na straně klienta. Dalším vývojem vznikla technologie DHTML - Dynamic HTML. Tato technologie sice přinesla dynamiku na stránky HTML, avšak jedná se pouze o dynamiku na straně klienta (formulářovou dynamiku). Nelze hovořit o aplikační dynamice, pouze klientské. V současné době je DHTML jedním ze základních prvků Internetovských formulářů a dynamických stránek a dále se rozvíjí. Prvním případem použití aplikační dynamiky byla technologie Common GateWay Interface (CGI). Tato technologie umožňuje dynamicky vytvořit stránku pomocí C nebo Perlu. Brzy se však projevila nevýhoda této technologie - každý HTTP požadavek dává vzniknout novému procesu a po obsluze tohoto požadavku proces opět zaniká. Další technologií, která vznikla jako alternativa k CGI, je ISAPI technologie. Zde je logika aplikace natažena do procesu pouze jednou a nedochází tak k takové zátěži jako u CGI. Tato technologie je také základem technologie ASP - Active Server Pages. Technologie Active Server Pages je technologií běžící pod MS Internet Information Serverem. Princip dynamicky vytvořených stránek ASP Základní princip ukazuje následující obrázek: 2

3 základy asp strana 3/25 Princip ASP - dynamicky tvořené stránky Web browser Web server ASP stránka např. default.asp HTML zobrazení HTML kód obrázek 1 Princip ASP - dynamicky vytvořené stránky Požadavek ze strany klienta na stažení stránky vede k dynamickému vytvoření stránky, která je poté stažena a zobrazena. Server-side a client-side scripting Je třeba rozlišovat mezi dynamicky tvořenými stránkami (například pomocí ASP) a mezi dynamickým HTML. Dynamicky tvořené stránky v ASP se vytvářejí na serveru, tj. před jejich vytvořením není známa konečná podoba stránky. Záleží na aplikaci, jak bude výsledná stránka nakonec vypadat. Teprve až když nastává proces stažení stránky browserem a teprve tehdy vstupuje role DHTML na straně klienta. DHTML a ASP dvě různé dynamiky Web browser Client-side scripting a DHTML Web server Server-side scripting - ASP ASP stránka např. default.asp HTML zobrazení HTML kód obrázek 2 Pozice server-side scriptingu a client-side scriptingu 3

4 základy asp strana 4/25 Následující příklad ukazuje na rozdíl mezi dynamikou DHTML a ASP dynamikou. Kód dynamiky na straně klienta - DHTML : (stránka.../pr1/pr1_2.asp) <P>ukázka client-side scriptingu <BR> pozor browser musí umět VB script</p> <SCRIPT Language = "VBScript"> sub hello() msgbox "Toto je Vb script na klientovi" end sub </SCRIPT> <INPUT TYPE = "BUTTON" NAME="VBS" VALUE="Klikni na script" onclick = "hello()"> Tento jednoduchý kód umožňuje pomocí kliknutí na button spustit procedury na straně klienta, tato procedura je součástí client-side skriptu. Oproti tomu následující jednoduchý server-side skript se na straně klienta chová staticky, ale stránka ASP je dynamicky vytvořena na straně serveru před stažením. Některé části stránky jsou statické, jiné se dynamicky vytvářejí ve skriptu na serveru. Tato serverová část skriptu je syntakticky v ASP oddělena pomocí <%...%>. Části mimo tuto sekci jsou klasickými HTML kódem, části uvnitř odpovídají server-side syntaxi (v tomto případě VBScriptu). (stránka.../pr1/pr1_3.asp) <P>příklad na server side scripting</p> <P> dnes je : <% = Date %> a čas je <% = Time %> <P> ale pozor, to je čas na serveru a ne na klientovi (na Internetu hraje roli) </P> V tomto příkladu byla použita syntaxe výstupu do HTML kódu pomocí rovnítka, tj. do místa označeném rovnítkem se do HTML dosazuje hodnota uvedená za rovnítkem. Výsledná stránka v kódu vypadá (pokud ten den bylo na serveru a čas byl zrovna 21:46:06) takto: <HTML> <HEAD> <META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> </HEAD> <BODY> <P>příklad na server side scripting</p> <P> dnes je : 4

5 základy asp strana 5/ a čas je 21:14:06 <P> ale pozor, to je čas na serveru a ne na klientovi (na Internetu hraje roli) </P> </BODY> </HTML> což se zobrazí u klienta takto: příklad na server side scripting dnes je : a čas je 21:14:06 ale pozor, to je čas na serveru a ne na klientovi (na Internetu hraje roli) Do místa v hotovém HTML kódu se dosadily hodnoty za rovnítkem (konkrétní datum a konkrétní čas). Je zřejmé, že klient při prohlídce HTML kódu již nepozná, která část stránky byla generována dynamicky a která staticky. Rozdíl mezi DHTML a ASP také zodpovídá otázku, která zazněla na jednom ze seminářů, jak se řeší obecně tisk z Internetovské aplikace založené na ASP. Ve chvíli, kdy je stránka stažena, tak ASP již ztratilo svou moc cokoli ovlivnit - na straně klienta ASP již nemá smysl, protože ASP je technologie pro tvorbu dynamickou stránek na straně serveru před stažením ke klientovi. Otázka tisku z Internetovských aplikací je obecně (pokud chceme řešit problém pro libovolný browser) dost složitá a je to otázka samotného DHTML. Například pro IE5 lze použít pro řízení tisku následující konstrukce: <style>.mybreak {page-break-before: always} </style> a pro novou stránku vložit tag: <p class=mybreak> V případě, že řídíme nové stránky z aplikace v ASP, potom vložení tagu <p class=mybreak> provedeme pomocí příkazu Response.Write. ASP jako GUI a ASP jako část aplikace Dynamicky vytvořené stránky mají zvláštnost v tom, že na jedné straně jsou prezentovány na straně klienta jako stránky (formulář, výstup apod.), na straně druhé protože obsahují skripty, nesou také určitou část aplikační logiky. Například výstupem pro dynamicky vytvořenou stránku může být přímo část HTML kódu, například takto: (stránka.../pr1/pr1_4.asp) <P>příklad na výstup přes proměnnou (resp. operaci)</p> <P> 5

6 základy asp strana 6/25 <% s = "<FONT SIZE=6>nyní je " & Date & " a čas je " & Time & "</FONT>" %> <% = s %> <P> všimněte si, že výstup je interpretován i s tagem fontu... </P> V příkladu je v proměnné s uschována část HTML kódu a výstupem je interpretována i s tagem. Základem ASP - vestavěné objekty ASP ASP obsahuje scripting na straně serveru, většinou se používá VBScript, ale je možné zavést i jiný jazyk (například Perl). Pro funkcionalitu ASP jsou podstatné vestavěné objekty, které umožňují vytvořit přes svou funkcionalitu plnohodnotnou Internetovskou aplikaci. Tyto objekty vytvářejí objektový model ASP (název model je trochu nadnesený, protože se jedná o nezávislé objekty): Objektový model ASP - přehled Request object Server object Klient Response object ObjectContext object N krát Server Session object Application object obrázek 3 Přehled objektů ASP Existuje celkem pouze 6 objektů, které jsou součástí ASP technologie, z toho tři objekty, které umožňují komunikaci mezi klientem a serverem - Request, Response a ObjectContext objekt a tři objekty, které jsou v kompetenci aplikace na serveru Server, Application a Session objekt. První část konceptu ASP - Session a Application objekty Prvním konceptem ASP je viditelnost v rámci celé aplikace a viditelnost v rámci jednoho session klienta. K tomuto konceptu jsou zavedené objekty Application a Session. Objekt Application má pouze jednu instanci v celé aplikaci a Session objekt se vyskytuje na serveru N krát - tolikrát, kolik je přihlášených klientů. Každý Session objekt patří k danému přihlášenému klientovi. Protože je kód aplikace napsaný z pohledu jednoho klienta (i když se jich hlásí několik), pracuje se v kódu pouze s jedním objektem Session, který jediný je v dosahu viditelnosti kódu, klient nemá přístupné Session objekty jiných klientů. 6

7 základy asp strana 7/25 Objekt Session je v dosahu viditelnosti daného session klienta, objekt Application je ve viditelnosti celé aplikace a lze pomocí něj sdílet informace společné pro celou aplikaci. Druhá část konceptu ASP - komunikace v daném session pomocí Request a Response objektů Druhý koncept ASP spočívá v komunikaci mezi klientem a aplikací v rámci daného session pomocí objektů Request a Response. Komunikace na nejnižší úrovni pomocí HTPP je obalena vyšším přístupem pomocí objektů Request a Response, čímž se tato komunikace skrývá za jednoduchou práci s těmito dvěma objekty. Jednotlivé HTTP požadavky ze strany klienta se do aplikace dostávají přes objekt Request. Navíc tento objekt zpřístupňuje informace o klientovi. Odpovědi HTTP se klientovi z aplikace zasílají pomocí objektu Response. Tento objekt umožňuje také redirect - přesměrování požadavku na jinou stránku. Transakce ve skriptu ASP Jako vcelku nová věc se v ASP 2.0 objevuje možnost transakčního zpracování stránky. Pokud stránka obsahuje bude tato stránka zpracována transakčně. Objekt ObjectContext zpřístupňuje dvě metody SetComplete a SetAbort. Zavedení transakčního zpracování u ASP stránky není nic jiného, než aplikování MTS na VBscript stránky ASP. Blíže o transakčním zpracování pod MTS v semináři o třívrstvové architektuře a její nástroje. Request objekt Request objekt zprostředkuje převzetí požadavku od klienta a přenese jej do aplikace. Výčet jeho kolekcí, property a metody ukazuje obrázek: Request object Collections QueryString Form ServerVariables Cookies ClientCertficate Properties TotalBytes Methods BinaryRead obrázek 4 Kolekce, property a metody objektu Request 7

8 základy asp strana 8/25 Hodnoty převzaté od klienta z formuláře se vyskytují v objektu Request buď v kolekci QueryString anebo v kolekci Form. Záleží na jedné konstrukci ve formuláři, který vyplňuje klient. Tuto situaci zobrazuje následující obrázek: Základní scénář - FORM, GET, POST URL browser <FORM...>... </FORM HTTP header METHOD = GET METHOD = POST Čtení dat pomocí Request.QueryString collection Čtení dat pomocí Request.Form collection ASP Aplikace obrázek 5 Rozdíl metody GET a POST ve formuláři Výchozím bodem scénáře je formulář, který vyplňuje klient. Tento formulář ve tvaru HTML má podobu <FORM...>...nějaké Inputy </FORM> Tag <FORM..> obsahuje: stránku, která bude odpovědí na tento formulář (na ní se provede automatický redirect, tato stránka se zadává do atributu ACTION zadání metody, která má být použita - buď metoda GET nebo POST, což se zadává do atributu METHOD Příklad takového tagu: <FORM NAME="frm" ACTION="answer.asp" METHOD="GET"> Pokud se zadá metoda GET, potom převzaté hodnoty z formuláře se stávají součástí URL oddělené od názvu stránky otazníkem. V tomto případě je také omezen počet znaků, které lze převzít z formuláře počtem znaků URL. Příklad na metodu GET: (stránka.../pr2/pr2_1.asp) <P>Příklad na metodu get</p> <CENTER> <FORM NAME="frm" ACTION="answer.asp" METHOD="GET"> <PRE> Jmeno: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="Jmeno"> 8

9 základy asp strana 9/25 <INPUT TYPE="TEXT" NAME=" "> </PRE> <INPUT TYPE=Reset VALUE="RESET"> <INPUT TYPE=Submit VALUE="OK"> </FORM> V tomto případě se požadavek zpracuje nad stránkou answer.asp a po zadání hodnot Jmeno: hurvinek a odsouhlasení bude mít URL tvar: URL Hodnoty za otazníkem vznikly z názvů INPUT atributů NAME a zadaných hodnot podle schemtau NAME input=zadaná hodnota kde oddělovačem za otazníkem je &.. Tedy pokud zadáme formulář takto s metodou GET, vznikne redirect na stránku zadanou v ACTION, v URL bude za stránkou otazník s hodnotami podle uvedeného schématu <name>=<hodnota> oddělené &. Na druhé straně pokud ASP přijme požadavek se stránkou s otazníkem a schematem <name>=<hodnota>, provede redirect na zpracování uvedené stránky a sopučasně provede parsing výrazu za otazníkem, čímž získá jak všechna <name>, tak všechna odpovídající <hodnota>. Poté kolekci QueryString naplní hodnotami <hodnota> s klíči <name>, takže lze jednoduchým způsobem čtením této kolekc získat údaje zadané klientem, příklad Stránka answer.asp v předešlém příkladu: (stránka.../pr2/answer.asp) <PRE> Jmeno: <% =Request.QueryString("jmeno") %> <% =Request.QueryString(" ") %> </PRE> Odpovídající klíče jmeno a v syntaxi Request.QueryString("jmeno") a Request.QueryString(" ") odpovídají té části URL, kde je za otazníkem a tato část URL odpovídá názvům INPUT tagů v HTML formuláře. Tímto se dostaly hodnoty z formuláře až do Request objektu, odkud jsou vyjímatelné přes klíče. 9

10 základy asp strana 10/25 Protože Request objekt naplní kolekci QueryString vždy při parsingu části za otazníkem, nemusí se toto URL produkovat pouze pomocí formuláře. V dalším příkaldu je uveden odkaz s URL, kde je přednastavena hodnota pro parsing natvrdo za otazníkem takto: (stránka.../pr2/pr2_2.asp) <P>metoda GET používá URL, což lze ukázat zde: (musíte změnit název serveru, zde je server "ilja", nahraďte svým) </P> <P><a href="http://ilja/sem4/pr2/answer.asp?jmeno=aaa& =bbb"> klikni sem </a> Po kliknutí na odkaz s nápisem klikni sem vznikne požadavek s URL: což vede k parsingu a v QueryStringu budou dvě hodnoty, s klíčem jmeno bude aaa a s klíčem emali bbb. Stránka answer.asp zobrazí zadané hodnoty aaa a bbb. Tohoto vcelku triviálního přístupu lze využít pro dynamickou tvorbu stringu za otazníkem a tak předat hodnoty pro server. Nemusí jít tedy pouze o formulář, který vytvoří konstrukci za otazníkem Další příklad jednoduchým způsobem provádí výběr obrázku při kliknutí na odkaz: (stránka.../pr3/pr3_1.asp) <P>ukázka na využití QueryStringu jinak, než formulářem a metodou GET - odkaz přebírá hodnotu do QueryStringu a tím se zvolí hodnota proměnné </P> <P><a href=answer.asp?file=msdn_cz.gif>logo CZ</a></P> <P><a href=answer.asp?file=msdn_en.gif>logo EN</a></P> a stránka answer.asp obsahuje kód: (stránka.../pr3/answer.asp) <P><IMG SRC=<%=Request.QueryString("file") %> > </P> Při kliknutí na první odkaz se Request.QueryString("file") naplní hodnotou msdn_cz.gif, což má za následek, že v answer.asp se do atributu SRC vloží tato hodnota a zobrazí se tento obrázek. Podobně pokud se klikne na druhý odkaz, zobrazí se druhý obrázek. Tento příklad je ilustrativní v tom, že lze použít ještě složitější struktury naplnění kolekce QueryString. Připomeňme, že pokud se použije metoda POST, potom předávané hodnoty nejsou součástí URL adresy, ale přímo headeru HTTP požadavku a délka je na rozdíl od GET metody takřka neomezena. Pokud se však použije metoda POST ve formuláři, potom se nenaplní objekt kolekce QueryString, ale kolekce Form (která je také obsažena v Request objektu). Je třeba podotknout, že pro předání hodnot do do Request objektu ať už metodou GET nebo POST se nemusí použít pouze editační pole (TYPE = TEXT }, ale i jiné standardní prvky DHTML. Jako příklad na použití POST metody a jiných prvků ve formuláři ukažme například použití radiobuttonů (přepínačů): 10

11 základy asp strana 11/25 (stránka.../pr4/pr1_4.asp) <P>Jiné prvky formuláře, např. radiobutton:</p> <CENTER> <P>Muž nebo žena</p> <P> <FORM NAME="frm" ACTION="answer.asp" METHOD="POST"> <INPUT TYPE = "RADIO" NAME="Pohlavi" VALUE="Muž">Muž <INPUT TYPE = "RADIO" NAME="Pohlavi" VALUE="Žena">Žena </P> <INPUT TYPE="Submit" VALUE="OK"> </CENTER> </FORM> a v answer.asp kód (stránka.../pr4/answer.asp) <P>vybráno: <%=Request.Form("Pohlavi")%></P> Použití kolekce ServerVariables Kolekce ServerVariables obsahuje velké množství informací od údajů z HTTP (header apod., údajů spojených s certifikací, s klientem, IP adresy apod. Ukažme si některé příklady pro získání těchto informací: Získání názvu serveru (stránka.../pr5/pr5_1.asp) <P>příklad na server variable SERVER NAME </P> <P>Tento server se jmenuje:</p> <P><% = Request.ServerVariables("SERVER_NAME") %> </P> <P>a tato hodnota se dává do odkazu např. takto:</p> <A HREF="http://<% =Request.ServerVariables("SERVER_NAME")%>/sem4/pr1/pr1_1.asp"> toto je první příklad semináře... </A> <P>např. toto použijeme u aplikace, kde neznáme jméno serveru při psaní aplikace...</p> 11

12 základy asp strana 12/25 Získání typu browseru (stránka.../pr6/pr6_1.asp) <P>Příklad na zjištění browsera je jednoduchý</p> <% = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") %> Získání nastaveného rozlišení browseru Nejprve se pomocí jednoduchého skriptu na straně klienta získají hodnoty výška a šířka, které se předají pomocí otazníkové konvence (pro parsing QueryString) do URL a provede se redirect na takto získané URL: (stránka.../pr7/pr7_1.asp) <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT"> s="?w=" + screen.width + "&H=" + screen.height location.href="answer.asp" + s </SCRIPT> Na stránce kam došlo k automatickému přesměrování se mohou hodnoty přečíst pomocí kolekce QueryString, například: (stránka.../pr7/answer.asp) <P>width= <% =Request.QueryString("W")%></P> <P>height= <% =Request.QueryString("H")%></P> Získání nastaveného jazyka na klientovi (stránka.../pr8/pr8_1.asp) <P>lang = <% = Request.ServerVariables("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE")%></P> Použití kolekce Cookies - zápis a čtení Jedno cookie je malá informace, kterou si klient na žádost serveru může uschovat a použít později. Většinou se jedná o přednastavení položek v editačních polích apod. (Je třeba vzít na vědomí, že klient si může použití cookies vypnout). Samotné cookie jako objekt může mít další své atributy, které lze nastavit (doba expirace apod.) Jednoduchý příklad na demonstraci cookie: (stránka.../pr9/pr9_1.asp) 12

13 základy asp strana 13/25 Language=VBScript %> <% Response.Cookies("mycook") = "hello" %> <HTML> <HEAD> <META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> </HEAD> <BODY> <P>Příklad na cookie. V úvodu stránky došlo k zápisu cookie pomocí Response.Cookie... Druhá stránka převezme cookie od klienta a ukáže hodnotu</p> <a href="answer.asp"> ukaž cookie... </a> </BODY> </HTML> Při načtení této stránky dojde k zápisu cookie u klienta. Na jiné stránce si převzaté cookie můžeme zobrazit: (stránka.../pr9/answer.asp) <P>cookie "mycook" má hodonotu</p> <P><% = Request.Cookies("mycook") %> Response objekt Objekt Request sloužil k převzetí informací ze strany klienta. Objekt Response slouží k opačnému účelu - k řízení přenosu informace od serveru ke klientovi. Použití obou objketů vytváří základní koncept komunikace přes ASP. Seznam kolekcí, properties a metod objektu Response ukazuje následující obrázek: 13

14 základy asp strana 14/25 Response objekt Collections Cookies Properties Buffer CacheControl Charset ContentType Expires ExpiresAbsolute IsClientConnected PICS Status Methods AddHeader AppendToLog BinaryWrite Clear End Flush Redirect Write obrázek 6 Objekt Response a jeho kolekce, properties a metody Rozdělení funkcionality objektu Response vložení informace do stránky write, zapisuje proměnnou do současného HTTP binarywrite zapisuje proměnnou do současného HTTP bez konverze zaslání cookie cookies předává cookie klientovi redirect browseru redirect přesměruje browser na jiné URL bufferování buffer nastaví možnost bufferingu stránky flush vyprázdní buffer a pošle jeho obsah klientovi clear vyprázdní buffer (a nic víc) end vyprázdní buffer a ukončí plnění a přenos nastavení property stránky expires specifikuje délku času za jak dlouho dojde k expiraci stránky cachované na browseru expiresabsolute specifikuje absolutně datum a čas expirace cachované na browserou contenttype specifikuje HTTP contenttype addheader nastavuje název HTML headeru na hodnotu status nastavuje status line serveru, například 401 Unauthorized cachecontrol nastavuje informaci pro proxy server a chachování 14

15 základy asp strana 15/25 PICS nastavuje PICS label charset nastavuje charset do headeru check konetku klienta isclientconnected vrací zda je klient konektován Rozdíl mezi Response.Write a <% = %> Jsou možné dvě syntaxe pro výstup proměnné s konverzí HTML, buď se použije rovnítková konvence anebo Response.Write. Z hlediska výstupu jsou si obě syntaxe rovnocenné, avšak v některých případech je výhodnější použít Response.Write namísto rovnítka. Nechejme provést výstup z cyklu pomocí rovnítka například takto: (file.../pr10/pr10_1.asp) <% for i = 1 to 6 %> result: <% = i %> <BR> <HR> <%next%> Všimněte si, že statické části stránky jsou po částech result: a poté <BR> <HR> Mezi tyto části je vložen skript serveru, přičemž pouze v části <% = i %> dojde k výstupu do dynamicky tvořené stránky ASP. Stejného výsledku výstupu z cyklu můžeme dosáhnout tímto kódem: (viz stejný file.../pr10/pr10_1.asp) <% for i=1 to 6 Response.Write ("result : " & i & "<BR><HR>") next %> Tento zápis je do jisté míry přehlednější - skript je celistvý. Z tohoto příkladu vyplývá jeden zajímavý závěr: Response.Write má podobný význam jako syntaxe <% %>, ale inverzně. Zatímco <% %> vkládá skript serveru do výstupu (streamu HTML), Response.Write vkládá výstup streamu HTML do server skriptu. Metoda BinaryWrite na rozdíl od Write neprovádí konverzi a provede výstup jako binární balík dat bez ohledu na jeho obsah (obrázky apod.). 15

16 základy asp strana 16/25 Buffering v ASP Pomocí Response objektu lze řídit výstup do browseru klienta pomocí bufferování. Pokud se na začátku stránky nastaví povolení bufferování, může se provádět postupný a řízený výstup na browser klienta. Postupné nebo okamžité zobrazování mezivýsledků v ASP Pomocí metody flush můžeme vypustit držený obsah bufferu ke klientovi až v okamžiku, kdy je to třeba, například: viz file...pr11/pr11_1.asp Language=VBScript %> <%Response.Buffer= true %> <HTML> <HEAD> <META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> </HEAD> <BODY> <P>Příklad na buffering 1, všimněte prosím v úvodu, že ve skriptu je nastaveno na buffering na true</p> <P>Čekejte...</P> <% Response.Flush for i=1 to 6 for j=1 to j=j+1 next Response.Write("result: " & i & "<br>") Response.Flush next %> poznámka: Příklad obsahuje zpožďovací smyčku. V tomto případě je flush umístěn za každý zápis do bufferu proměnné i (a nový řádek) Response.Write("result: " & i & "<br>"), čímž dojde k okamžitému zobrazení výsledku již v průběhu cyklu. Pokud příkaz Response.Flush umísítme až za next, tj. takto:... 16

17 základy asp strana 17/25 Response.Write("result: " & i & "<br>") next Response.Flush %> dojde k zobrazení výsledku až po proběhnutí celého operace (celého cyklu). Větvení programu a buffering v ASP Buffering se používá také pro větvení programu, kdy v určité větvi se má výsledek zobrazení podstatně změnit od začátku oproti jiné větvi. Použije se proto vyčištění bufferu a začne se nanovo. Podobného účinku se dá docílit poněkud kostrbatěji pomocí proměnné, která drží obsah stránky (tato proměnná nahrazuje vlastně buffer). Příkladem takovéto situace je chybový stav, který ruší již připravené zobrazení a musí se zobrazit něco úplně jiného (například error hlášení apod.). Následující kód simuluje sekvenci operací. Pokud je výsledek funkce simulovaný proměnnou operace false, dojde k zobrazení chybového hlášení, v opačném případě se zobrazí všechny OK sekvence: viz file...pr11/pr11_2.asp <P>Buffering lze použít pro větvení programu, kdy se změní výsledek a nemusíme si výstup z ASP do HTML uschovávat do proměnné, ale je v bufferu, který se buď vyčistí anebo zobrazí</p> <P>Provádíme nějaké výpočty...</p> <P>Chodíme do DB apod.</p> <% Response.Flush %> <% Response.Write("zatím je mezivýsledek OK!<BR>") %> Response.Write("další mezivýsledek OK!<BR>") Response.Write("další mezivýsledek OK!<BR>") Response.Write("další mezivýsledek OK!<BR>") 'operace = false operace = true if operace = true then Response.Write("další mezivýsledek OK!<BR>") Response.Write("Všechno OK!") else Response.Clear Response.Write ("Všechno špatně<br>") end if 17

18 základy asp strana 18/25 Změňte hodnotu proměnné operace = true na operace = false pomocí přepnutí apostrofu a sledujte výsledek. COM objekty v ASP Základem ASP je skript technologie. Znamená to ve svém důsledku, že lze použít vlastnoručně vytvářené objekty COM a volat je stejně jako v každém jiném skriptu (například VBskcipt u VBS filu, makro aplikace u aplikací Office - VBA apod). Poloha ASP se takto dostává do jiné roviny - pokud totiž business logiku přeneseme pouze do objektů COM, samotný skript ztrácí business logiku a stává se pouze pojítkem mezi klientem a business objektem. Tento stav je z hlediska návrhu architektury ideální, dochází k re-use binárních objektů na síti přes ASP Internetem nebo Intranetem. Poznámka: Může nastat případ, kdy se tato technologie takto nemůže použít z organizačně obchodních důvodů. Pokud je například WEB server pouze pronajatý, potom vám provider ze samozřejmých důvodů nedovolí použít vaše vlastní (a pro něj neznámé) COM objekty. Objekt Server Vlastnosti objektu Server ukazuje následující obrázek Server objekt Collections Properties ScriptTimeOut Methods CreateObject HTMLEncode MapPath URLEncode obrázek 7 Objekt Server a jeho vlastnosti Objekt Server jak vidět nedrží žádné kolekce. Vlastnost ScriptTimeOut nastavuje délku time-out pro výkon scriptu (například při chybě apod.). Tato časová délka nemůže být kratší než administrativně nastavená implicitní hodnota (bez administrativního zásahu je implicitní hodnota 90 s). Použití metody Server.CreateObject Podobně jako v jiných prostředí skriptu volání CreateObject slouží k zavedení instance objektu- COM v prostředí daného skriptu. Existují dva podstatné rozdíly v ASP oproti klasickému CreateObject v jiných skript prostředích: 18

19 základy asp strana 19/25 1. Musí být vždy v syntaxi uvedeno Server.CreateObject - nestačí pouze CreateObject jako např. ve VBScriptu 2. Viditelnost daného objektu je závislá na tom, jak a kde tento objekt vzniká a jakému druhu proměnné je přiřazen. O viditelnosti (tzv. scope) bude pojednáno dále u objektů Session a Application Jinak je použití COM objektu stejné, jako u jiných skript prostředí. Příklad 1 na tvorbu instance COM objektu v ASP Vzhledem k tomu, že v předešlých kapitolách máme již zavedenu komponentu Barvy ActiveX DLL, použijeme právě tuto COM komponentu pro ukázku vytvoření instance: (viz file pr12/pr12_1.asp) <P>Musíte mít zaregistrovánu komponentu BarvyDLL (viz předešlé semináře), v kódu změňte cestu k souboru UDL</P> <% set colb = Server.CreateObject("BarvyDLL.ccolBarvy") colb.naplnzdatabaze ("file name=d:/barvy.udl") for each it in colb Response.Write(it.text & "<BR>") next %> <P> Podobný příklad můžeme převést na výběr barvy: (viz file pr13/pr13_1.asp) <SELECT NAME="Barvy"> <% set colb = CreateObject("BarvyDLL.ccolBarvy") %> colb.naplnzdatabaze ("file name=d:/barvy.udl") for each it in colb Response.Write("<OPTION VALUE=") Response.Write(it.kod & ">" & it.text) next </SELECT> kde se zobrazí seznam barev jako combobox. V předešlém příkladu se objekt kolekce barev zrodil na dané stránce a pouze s touto stránkou také žije. Oblast viditelnosti jev tomto případě oblast jedné stránky. Tento příklad je pouze ilustrací zrodu objektu, málokdy se totiž používá tato oblast viditelnosti objektu omezená na jednu stránku. Všimněme si, jak jsme jednoduchým způsobem přemístili již hotovou část systému ve tvaru COM objektu do nového prostředí pomocí ASP na Internet. 19

20 základy asp strana 20/25 Oblasti viditelnosti proměnných v ASP V aplikaci ASP existují tři oblasti viditelnosti proměnné nebo COM objektu (oblast platnosti a použitelnosti): 1. oblast viditelnosti jedné stránky - proměnnou nebo objekt lze použít pouze na této stránce (viz předešlý příklad). Podobně libovolná proměnná zavedená na dané stránce jako lokální na této stránce má oblast viditelnosti pouze na této stránce a jinde nemůže být volána. 2. oblast viditelnosti v rámci jednoho Session. V rámci sezení jednoho přihlášeného klienta lze zavést proměnné nebo objekty, které jsou použitelné z několika stránek, ale patří pouze k danému Session (nesdílejí se mezi Session). K zavedení takto viditelných proměnných slouží objekt Session. 3. oblast viditelnosti v aplikaci. Lze zavést viditelnost proměnné nebo objektu v celé aplikaci, takž informace nesená v této proměnné (objektu) je sdílená mezi všemi session. Application objekt Kolekce, property metody a události objektu Application ukazuje následující obrázek: Application objekt Collections Contents StaticObjects Events onstart onend Methods Lock Unlock obrázek 8 vlastnosti Application objektu Objekt Application umožňuje zavádět globální proměnné a objekty v aplikaci. Syntaxe zavedení takovéto proměnné je velmi jednoduchá - sám objekt Application je kolekcí těchto proměnných s klíčem názvu této proměnné. Proměnnou globální viditelnosti lze tedy jednoduše zavést pomocí klíče kolekce a zadání hodnoty, např.: <%... Application( MyNumber ) = %> anebo pro COM objekt takto: <%... Set Application( MyObject ) = Server.CreateObject(...) %> 20

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Použití inteligentních značek s informačními službami

Použití inteligentních značek s informačními službami Použití inteligentních značek s informačními službami Jan Fransen Podokno úloh Zdroje informací v aplikacích sady Microsoft Office 2003 umožňuje uživatelům snadno prohledávat množství integrovaných či

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Server-side technologie pro webové aplikace

Server-side technologie pro webové aplikace Server-side technologie pro webové aplikace PIA 2011/2012 Téma 6 Copyright 2006 Přemysl Brada, Západočeská univerzita Server-side scriptování Cíl dynamické generování webového obsahu/rozhraní integrace

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Základy maker Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory:

Více

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE X33EJA Security, Realms Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE 'web.xml' 'glassfish-web.xml' dále nutno nastavit realm v admin. konzoli GF 1

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí Čtvrtek 8. září Anonymní test znalostí Čtvrtek 15. září PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home

Více

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Skriptovací jazyky. Obsah

Skriptovací jazyky. Obsah Skriptovací jazyky doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Co je to skriptovací jazyk? Výhody a nevýhody

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

PHP a Large Objecty v PostgreSQL

PHP a Large Objecty v PostgreSQL PHP a Large Objecty v PostgreSQL Pavel Janík ml. http://www.janik.cz PHP a Large Objecty v PostgreSQL 1 Jazyk PHP je velmi mocným jazykem pro vývoj webových aplikací. Má podporu snad všech velkých i menších

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Testování webových aplikací Seznam.cz

Testování webových aplikací Seznam.cz Testování webových aplikací Seznam.cz Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Serverové skriptovací technologie

Serverové skriptovací technologie 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2011/11/10 17:41:58 $ Obsah Úvod... 3 Základní principy generování stránek na serveru... 4 Interakce s webovou aplikací

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

03 - Základy editace dynamických stránek

03 - Základy editace dynamických stránek Dynamické WWW stránky V předchozí kapitole byly popsány tagy jazyka HTML, kterým se říká statické. Jinými slovy, lze jimi vytvořit plnohodnotnou a kvalitní statickou stránku. To znamená, že stránka sice

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

Tematický celek 03 - Cvičné příklady

Tematický celek 03 - Cvičné příklady Tematický celek 03 - Cvičné příklady Cvičný 1 Dim a As Object Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 'Proceruda tlačítka "Vlož obsah

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

wplatba SOAP api Technická dokumentáce

wplatba SOAP api Technická dokumentáce wplatba SOAP api Technická dokumentáce 1 OBSAH ÚČEL DOKUMENTU... 3 TECHNICKÝ KONTAKT... 3 LEGENDA... 3 PLATEBNÍ METODY... 4 KOMUNIKACE... 4 TESTOVÁNÍ... 4 JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ... 4 CARDPAY...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.19 Název materiálu: 19 PHP- Základy práce s databází PHP 2. část MySQL (Aplikace knihovna) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup DUM je žákům průvodcem vytvoření databáze knih

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Od CGI k FastCGI. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko.

Od CGI k FastCGI. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Od CGI k FastCGI Ondřej Caletka 5. října 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) Od CGI k FastCGI 5. října 2013 1 / 18 Obsah 1 Common

Více

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz Internet cvičení ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009 Tomáš Pop DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY PRAGUE Faculty of Mathematics and Physics Java Script obecně Moc

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

MySQLi (objektově) Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze');

MySQLi (objektově) Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze'); MySQLi (objektově) Rozšíření PHP MySQL - základní rozšíření umožňující práci s MySQL. Doporučuje se ho používat pouze do verze MySQL 4.1.3. I když je funkční i u novějších verzí, neumožňuje využití nových

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Drupal API 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Témata Práce s databází Bezpečnost práce s Drupalem Forms API Jak udělat vlastní modul Hooks Lokalizace 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 2 Práce s databází Drupal poskytuje

Více

3MA481 Propojení Accessu a Excelu David Hach

3MA481 Propojení Accessu a Excelu David Hach Popis práce Tato práce se zabývá propojením aplikací MS Office s pomocí kódů ve VBA. V tomto konkrétním příkladě je znázorněn případ komunikace mezi programy MS Access 2007 a MS Excel 2007. Díky možnostem

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

ExcelVBAmodul. Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel

ExcelVBAmodul. Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel ExcelVBAmodul Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel ExcelVBAmodul Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel 3. verze dokumentu 05/2013 MICROPEL s.r.o.

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

PROPOJENÍ PRODUKTŮ YAMACO SOFTWARE

PROPOJENÍ PRODUKTŮ YAMACO SOFTWARE PROPOJENÍ PRODUKTŮ YAMACO SOFTWARE SE SPISOVÝMI SLUŽBAMI A/NEBO INFORMAČNÍMI SYSTÉMY TŘETÍCH SPOLEČNOSTÍ PŘÍRUČKA A NÁVODY YAMACO SOFTWARE 2007-2009 1. ÚVODEM Všechny produkty společnosti YAMACO Software

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Sekvenční a podmíněné provádění

Sekvenční a podmíněné provádění Programování v Bourne shellu Sekvenční a podmíněné provádění Sekvenční provádění znamená vykonávání jednoho příkazu za druhým bez ohledu na okolnosti. Pro oddělení příkazů při sekvenčním provádění se používá

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide.

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide. ESCAPE OF VIRUSES Hra Escape of viruses je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. Hra se spouští tlačítkem Start game. Úkolem hráče je eliminovat viry na hrací ploše kliknutím kurzoru

Více

4D Mobile! Úvod! Achitektura 4D Mobile!

4D Mobile! Úvod! Achitektura 4D Mobile! 4D Mobile Úvod Wakanda, publikovaná 4D SAS, je platforma pro vývoj a publikování webových aplikací vnitřně založena na standardních technologiích: jako je JavaScript a HTML5. Můžete použít "4D Mobile",

Více

Visual Basic for Application

Visual Basic for Application Visual Basic for Application Leopold Bartoš 1 Začátek 1.1 Úvod Visual Basic for Application (VBA) je programové prostředí pro produkty, které jsou zahrnuty do balíku, který dostal jméno Microsoft Office.

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO

PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ KATEDRA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2000 AUTOR: VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY DOKUMENTACE Datum: 16.12. 2013 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes

Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes Metoda PUT protokolu HTTP slouží k dotazu na možnou komunikaci se serverem na konkrétní URL analýze způsobu připojení zjištění typu

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Obsah 1. Nová instalace... 2 1.1. Server... 2 1.2. Klientská stanice... 2 1.3. Příklad instalace klientské části Oracle 9.2... 4 2. Přechod z

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS je redakční systém napsaný v jazycích PHP a MySQL. Vše je navrženo tak, aby weby postavené na tomto systému mohli spravovat i nezkušení uživatelé. Největší

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Kód. Proměnné. #include using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Pantek Productivity Pack. Verify User Control. Uživatelský manuál

Pantek Productivity Pack. Verify User Control. Uživatelský manuál Pantek Productivity Pack Verify User Control Verze 2.5 29. října 2002 Obsah ÚVOD... 3 Charakteristika produktu... 3 Systémové požadavky... 3 Omezení... 3 Instalace... 4 Licencování... 4 KONFIGURACE...

Více

JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA)

JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA) JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA) 2. část autor: RNDr. Ilja Kraval, červenec 2010 http://www.objects.cz ÚVOD V minulém článku bylo pojednáno o složitosti

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Skriptování na straně serveru a klienta

Skriptování na straně serveru a klienta 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2012/03/29 21:34:27 $ Obsah Úvod... 3 Nová platforma... 4 Výhody webové platformy... 5 Nevýhody webové platformy... 6 Přístupy

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Základy PHP. Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru

Základy PHP. Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru Základy PHP Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru Princip fungování web serveru Server se podívá do svého datového úložiště Hypertext Transfer Protocol Internet Internet Nalezne požadovaný

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

EASY ACCESS 2.0. Podpora pro vzdálené HMI a PLC. základní uživatelská příručka

EASY ACCESS 2.0. Podpora pro vzdálené HMI a PLC. základní uživatelská příručka EASY ACCESS 2.0 Podpora pro vzdálené HMI a PLC základní uživatelská příručka Komenského 63, 543 01 Vrchlabí, tel.: 499429100, 499429117, GSM: 731409296, fax: 499422508 http://www.tecon.cz, e-mail: info@tecon.cz

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

eretail.cz MANUÁL PRO PARTNERY

eretail.cz MANUÁL PRO PARTNERY eretail.cz MANUÁL PRO PARTNERY Základní příručka pro partnery v síti eretail.cz Obsah dokumentu: 1. Jak umístit reklamní prvek na web 2. Měření výkonu - přehledy, reporty, statistiky 3. Propojení přes

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o přijaté transakci verze 169 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému Xpay na klienta 3 1.2

Více