Novinka ve Wordu Rychlé části. Vlastnosti dokumentu. Pole. Stavební bloky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinka ve Wordu 2007. Rychlé části. Vlastnosti dokumentu. Pole. Stavební bloky"

Transkript

1 Word Rychlé části

2 Novinka ve Wordu 2007 Rychlé části Vlastnosti dokumentu Pole Stavební bloky

3 Rychlé části Titulní strany Záhlaví Zápatí Čísla stránek Vodoznak Tabulky Formuláře Automatický text Bibliografie Text Textová pole Obsah Rovnice

4 Stavební bloky

5 Stavební bloky využití Části textu nebo částí obsahu, které chceme opětovně používat Rychlé vložení předdefinované části Snadná distribuce pomocí šablon Příklady použití Hlavička dokumentu Podpis Logo a adresa společnosti Odmítnutí odpovědnosti

6 Stavební bloky přehled Vložení Text Rychlé části Organizátor stavebních bloků

7 Stavební bloky přehled všech Tisk Položky stavebních prvků

8 Stavební bloky obsah Vytvoření Vložení Úprava obsahu Úprava vlastností Distribuce Odstranění Obnovení

9 1. Vytvoření Text V následujícím textu jsou uvedeny Obrázek Text + obrázek Textové pole Tento text se vztahuje ke stavebním prvkům. Stavební bloky Vlastnosti dokumentu Pole SmartArt Rychlé části

10 1. Vytvoření Postup: 1. Vytvoříme text nebo jiný objekt 2. Označíme objekt (včetně?) 3. Vložení Text Rychlé části Uložit Nebo ALT + F3

11 1. Vytvoření Každý objekt má unikátní název snadné vyhledávání max. 32 znaků vše povoleno Text, tabulka, záhlaví Obecné nebo vlastní Krátký popis Kde budeme používat Text Odstavec Strana

12 1. Vytvoření Do nového dokumentu vložte text oslovení Blok textu uložte jako text (vložit pouze obsah) Dobrý den, na základě Vaší objednávky

13 1. Vytvoření Do dokumentu vložte svůj podpis Blok textu uložte jako odstavec (vložit obsah do samostatného odstavce)

14 1. Vytvoření Do dokumentu vložte logo OPPA a text Blok textu uložte jako odstavec (vložit obsah do samostatného odstavce)

15 Určení pozice 2. Vložení Vložení Text Rychlé části OSB

16 2. Vložení Organizátor stavebních bloků 6 polí, možnost řazení, náhled + popis

17 3. Úprava obsahu Změna pouze nahrazením 1. Vložit 2. Upravit 3. Uložit pod stejným názvem, galerií i kategorií Stavební blok můžeme přidat i k více galeriím

18 3. Úprava obsahu 1. Použijte stavební blok se svým podpisem 2. Upravte formáty, mezery, barvy, 3. Přidejte soubor podpis.jpg 4. Aktualizujte stavební blok

19 4. Úprava vlastností Vložení Text Rychlé části Organizátor stavebních bloků

20 Normal.dotm 5. Distribuce na jiný počítač Win XP: C:\Documents and Settings\%uživatel%\Data aplikací\microsoft\šablony\ Win 7: C:\Users\%uživatel%\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony\

21 Building Blocks.docx 5. Distribuce na jiný počítač Win XP: C:\Documents and Settings\%uživatel%\Data aplikací\microsoft\document Building Blocks\1029\ C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\Document Parts\ Win 7: c:\users\%uživatel%\appdata\roaming\microsoft\document Building Blocks\1029\ c:\program Files\Microsoft Office\Office12\Document Parts\1029\

22 Cesty se mohou lišit Office 2007 Office 12 Office 2010 Office 14 Česká verze 1029 Anglická verze 1033 apod. 5. Distribuce na jiný počítač

23 5. Distribuce na jiný počítač Distribuce pomocí vlastní šablony Do šablony uložíme vybrané SB SB nebudou k dispozici, pokud není spuštěna šablona

24 Postup 5. Distribuce galerie stavebních prvků 1. Vytvoříme a uložíme šablonu (DOTM) 2. Vytvoříme / uložíme stavební blok do šablony 3. Zvolíme kategorii 4. Vývojář Režim Návrhu Galerie SB Vlastnosti 5. Uložíme šablonu

25 Otevření šablony 5. Distribuce Sloučit stavební bloky do šablony

26 Individuální odstranění 6. Odstranění Vložení Text Rychlé části Organizátor stavebních bloků Vybrat a odstranit Hromadné odstranění Smazat Normal.dotm Building Blocks.docx Případně další šablony

27 7. Obnovení Možnosti aplikace Word Doplňky Spravovat Zakázané položky Přejít Building Blocks.dotx Povolit Restart aplikace

28 Vytvořte SB záhlaví Stavební bloky - cvičení Automatický text Autor, Název Nad pole vložte vodorovnou čáru ze siluetou města šedou Uložte záhlaví do galerie záhlaví Návrh Záhlaví Uložit výběr do galerie záhlaví

29 Zápatí Stavební bloky - cvičení Vložte vlevo automaticky aktualizované datum ve formátu d. MMMM (dddd) Vpravo tvar slunce se stínem, barva oranžová, kratší paprsky, uprostřed červeně římskými číslicemi číslo strany Uložte zápatí do galerie přes Rychlé části nebo zápatí

30 Pole

31 { PAGE } { FORMTEXT } { TIME "d.m.yyyy"} { TOC \o "1-3" \h \z \u } \* MERGEFORMAT Pole co to je?

32 Klávesové zkratky F9 SHIFT + F9 CTRL + F9 ALT + F9

33 Informace o dokumentu Připravit Vlastnosti Vlastnosti dokumentu Upřesnit vlastnosti

34 Informace o dokumentu Vložení pole Informace o dokumentu Vložení Rychlé části Pole kategorie Informace o dokumentu Počet znaků NUMCHARS Počet slov NUMWORDS Počet běžných stran NUMPAGES \# "0" \* Arabic

35 DocProperty Informace o dokumentu Počet znaků vč. mezer DOCPROPERTY CharactersWithSpaces Počet řádků DOCPROPERTY Lines Počet odstavců DOCPROPERTY Paragraphs Celková doba úprav DOCPROPERTY TotalEditingTime Název dokumentu DOCPROPERTY Title

36 Vnoření polí Počet přepočtených normostran { = { DOCPROPERTY CharactersWithSpaces / 1800 \# "# ##0,00" } \ * MERGEFORMAT } 1. Vložíme pole Formula Vzorec např. 0/1800 Formát čísla # ##0,00 2. Přepnout zobrazení polí 3. Označíme první 0 4. Vložíme pole DocProperty CharactersWithSpaces

37 Vnoření polí ručně Manuální zápis kódu pole Na velikosti písmen názvů polí nezáleží 1. CTRL + F9 2. = 3. CTRL + F9 4. docproperty characterswithspaces 5. zapíšeme /1800 mezi } } 6. ALT+F9 7. F9

38 Pomocí stavebních bloků uložte 4 jména Zvolte vlastní název kategorie (školení) Do dokumentu vložte ovládací prvek GSB navázaný na kategorii školení Pole cvičení

39 Pole cvičení Použití polí pro operace se SB Do dokumentu vložíme pole AutoTextList Jako parametr pole zapíšeme libovolný nápovědný text např. "Vyberte" { AutoTextList "Vyberte" }

40 Pole reference Máme dlouhý dokument, kde na několika místech chceme měnit údaje 1. Definice záložek 2. ASK 3. REF

41 1. Definice záložek Pole reference Vložení Odkazy Záložka Do pole Název záložky uvedeme název V názvu záložky nesmí být mezera

42 Pole reference Zobrazení značek záložek Možnosti aplikace Word Upřesnit Zobrazit záložky

43 2. Vložení pole ASK Pole reference Vložení Text Rychlé části Pole... Vybereme pole Ask Vybereme záložku na kterou se chceme odkazovat

44 3. Vložení pole REF Pole reference Pole REF vypíše hodnotu záložky REF NázevPole 4. Aktualizace dokumentu Označení textu + F9 Makrem Selection.WholeStory Selection.Fields.Update Selection.HomeKey Unit:=wdStory

45 Pole číslování Pomocí polí chceme číslovat pokladní doklady Vložení Odkazy Záložka Vložení Text Rychlé části Pole... Ask Přiřadíme záložku Vstupní otázku Výchozí odpověď ASK cislo1 "Jaké má být první číslo dokladu?" \d 1

46

47 Pole číslování Místo Ref budeme potřebovat vložit pořadí Vložíme pole Seq V možnostech nastavíme záložku, formát čísla, přepínače \r (začátek číslování posloupnosti) SEQ cislo1 \# "00000" \r 1

48 Pole číslování Další pořadí budou obdobná - přepínač \n Seq cislo1 \# "00000" \n Aby se odpověď na Ask aplikovala, zapíšeme místo \r 1 Ref na Ask { SEQ cislo1 \# "00 000" \r { REF cislo1 } }

49 Pole - Ask, ASK Záložka "Výzva" *Přepínače+ - \d Určuje výchozí odpověď pro případ, že do dialogového okna výzvy nebude zadána žádná odpověď. Například pole, ASK Autor "Zadejte iniciály autora:" \d "tds" - přiřadí text "tds" k záložce Autor, pokud nezadáte odpověď. Nezadámeli výchozí odpověď, použije aplikace Word poslední vloženou odpověď. Chceteli jako výchozí nastavit prázdnou položku, zadejte za přepínač prázdné uvozovky, například \d "" \o Při použití u hlavního dokumentu hromadné pošty bude výzva zobrazena pouze jednou, a nikoli po každém sloučení záznamu nových dat. Stejná odpověď bude vložena do každého výsledného sloučeného dokumentu

50 Pole Seq, SEQ Identifikátor *Záložka+ *Přepínače+ - \c Zopakuje nejbližší předcházející číslo posloupnosti. Např. pro vkládání čísel kapitol do záhlaví a zápatí. \h Skryje výsledek pole. Tento přepínač použijte, chcete-li odkázat na pole SEQ křížovým odkazem bez vytištění čísla. Můžete například chtít odkázat na číslovanou kapitolu, aniž by bylo vytištěno číslo této kapitoly. Přepínač \h neskryje výsledek pole v případě, že je zároveň použit formátovací přepínač (\*). \n Vloží následující číslo posloupnosti u specifikovaných položek. Jde o výchozí nastavení. \r n Nastaví začátek číslování posloupnosti od zadaného čísla n. Zadáním pole, SEQ obrázek \r 3 - začne číslovat obrázky od čísla 3. \s Nastaví začátek číslování posloupnosti na úroveň nadpisu, která následuje za přepínačem s. Zadáním pole, SEQ Obrázek \s 2 - například nastavíte začátek číslování na styl Nadpis 2.

51 Pole Ref, *REF+ Záložka *Přepínače+ - \d Určí znaky, které budou oddělovat čísla v posloupnosti (například čísla kapitol) a čísla stránek. \f Přidá číslo poznámky pod čarou, vysvětlivky nebo anotace, které jsou označeny záložkou, a vloží odpovídající poznámku nebo komentář. Například záložka Poznámka1 představuje značku odkazu poznámky pod čarou číslo 1. Pole, REF Poznámka1 \f } je vloženo za poznámku pod čarou číslo 2. Výsledek pole zobrazí v textu dokumentu značku odkazu poznámky pod čarou 3 a vloží text poznámky pod čarou číslo 1 do okna poznámky pod čarou. \h Vytvoří hypertextový odkaz na odstavec označený záložkou. \n Způsobí, že pole zobrazí celé číslování odkazovaného odstavce, a to bez koncových teček. Není-li údaj o předcházejících úrovních součástí aktivní úrovně, nebude zobrazen.

52 Pole Ref \p Umožňuje označení umístění pole vzhledem ke zdrojové záložce, a to pomocí slov výše nebo níže. Pokud se pole REF nachází v dokumentu před záložkou, je použito slovo níže. Jestliže se pole REF nachází za záložkou je použito slovo výše. Je-li pole REF zahnuto v rámci záložky, je vrácena chyba. Tento přepínač může být také použit spolu s přepínači \n, \r a \w. V takovém případě je hodnota "nad" nebo "pod" připojena na konec výsledku pole. \r Vloží celé číslování odstavců odstavce se záložkou v relativním kontextu - nebo vzhledem k jeho pozici ve schématu číslování - bez koncových teček. \t Ve spojení s přepínačem \n, \r nebo \w způsobí, že se nezobrazí text pole REF, který není tvořen oddělovači nebo čísly. Pomocí tohoto přepínače můžete například vytvořit odkaz na Sekci 1.01, přičemž jako výsledek se zobrazí pouze \w Vloží číslo odstavce se záložkou v plném kontextu z kteréhokoli místa v dokumentu. Například při vytváření odkazu na odstavec "ii" zobrazí pole REF s přepínačem \w jako výsledek 1.a.ii.

53 Vlastnosti dokumentu

54 Vlastnosti dokumentu Jméno ve vlastnostech aplikace vs. ve vlastnostech dokumentu Vlastnosti dokumentu Pole

55 Vlastnosti dokumentu Vytvořte titulní stranu BP Obor pole se seznamem Logo výběr SB Pole Název a Autor Datum "MMMM yyyy

56 1. Vytvoření stavebního bloku Pomocí automatických polí Vlastnosti dokumentu a Pole vytvořte a naformátujte titulní stranu DP Celou stránku uložte jako titulní stránku (vložit obsah do samostatné stránky)

57 Další zdroje informací Paul McFedries: Tricks of the Microsoft Office 2007 Gurus, QUE, 2007, ISBN-10: David J. Clark: The Unofficial Guide to Microsoft Office Word 2007, Wiley Publishing, Inc., 2007, ISBN: John Pierce: 2007 Microsoft Office System Inside Out, Microsoft Press, 2007, ISBN:

58 Dotazy? Děkuji za pozornost