Možnost skla pro předlohy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnost skla pro předlohy"

Transkript

1 Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka tak, aby se dotýkala předloh. Zvedněte podavač. Stisknutím tlačítka Vymazat vše (AC) zrušte všechny předchozí volby naprogramované na obrazovce.. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb na ovládacím panelu.. Stiskněte tlačítko Kopírování na dotekové obrazovce.. V případě potřeby vyberte kartu Kopírování. Tato karta je obvykle aktivní po spuštění služby Kopírování.. Vyberte požadované možnosti.. Pomocí číselné klávesnice na ovládacím panelu zadejte požadovaný počet výtisků. 8. Stisknutím tlačítka Start na ovládacím panelu nasnímejte předlohu. 0 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných zemích. IG000

2 Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Odeslání faxu Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka tak, aby se dotýkala předloh. Zvedněte podavač. Stisknutím tlačítka Vymazat vše (AC) zrušte všechny předchozí volby naprogramované na obrazovce.. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb na ovládacím panelu.. Stiskněte tlačítko Fax na dotekové obrazovce.. V případě potřeby vyberte kartu Fax. Tato karta je obvykle aktivní po spuštění služby Fax.. Vyberte vstupní pole Zadejte faxové číslo a pomocí číselné klávesnice nebo klávesnice na dotekové obrazovce zadejte faxové číslo příjemce.. Stiskněte tlačítko Přidat. Chcete-li dokument odeslat více příjemcům, zadejte postupně další údaje o každém příjemci a pokaždé stiskněte tlačítko Přidat, dokud nepřidáte všechny příjemce. 8. Stisknutím tlačítka Zavřít uložte zadané informace. 9. Vyberte požadované možnosti. 0. Stisknutím tlačítka Start na ovládacím panelu nasnímejte předlohu. 0 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných zemích. IG000

3 Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Odeslání serverového faxu Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka tak, aby se dotýkala předloh. Zvedněte podavač. Stisknutím tlačítka Vymazat vše (AC) zrušte všechny předchozí naprogramované volby.. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb na ovládacím panelu.. Stiskněte tlačítko Fax na serveru.. V případě potřeby vyberte kartu Fax na serveru. Tato karta je obvykle aktivní po spuštění služby Fax na serveru.. Vyberte vstupní pole Zadejte faxové číslo a pomocí číselné klávesnice nebo klávesnice na dotekové obrazovce zadejte faxové číslo příjemce.. Stiskněte tlačítko Přidat. Chcete-li dokument odeslat více příjemcům, zadejte postupně další údaje o každém příjemci a pokaždé stiskněte tlačítko Přidat, dokud nepřidáte všechny příjemce. 8. Stisknutím tlačítka Zavřít uložte zadané informace. 9. Vyberte požadované možnosti. 0. Stisknutím tlačítka Start na ovládacím panelu nasnímejte předlohu. 0 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných zemích. IG000

4 Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Odeslání internetového faxu Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka tak, aby se dotýkala předloh. Zvedněte podavač. Stisknutím tlačítka Vymazat vše (AC) zrušte všechny předchozí volby naprogramované na obrazovce.. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb na ovládacím panelu.. Stiskněte tlačítko Internetový fax.. V případě potřeby vyberte kartu Internetový fax. Tato karta je obvykle aktivní po spuštění služby Internetový fax.. Stiskněte tlačítko Nový příjemce.... Pomocí klávesnice na dotekové obrazovce zadejte ovou adresu příjemce. 8. Stiskněte tlačítko Přidat. Chcete-li dokument odeslat více příjemcům, zadejte postupně další údaje o každém příjemci a pokaždé stiskněte tlačítko Přidat, dokud nepřidáte všechny příjemce. 9. Stisknutím tlačítka Zavřít uložte zadané informace. 0. Vyberte požadované možnosti.. Stisknutím tlačítka Start na ovládacím panelu nasnímejte předlohu. 0 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných zemích. IG000

5 Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Odeslání u Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka tak, aby se dotýkala předloh. Zvedněte podavač. Stisknutím tlačítka Vymazat vše (AC) zrušte všechny předchozí volby naprogramované na obrazovce.. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb na ovládacím panelu.. Stiskněte tlačítko na dotekové obrazovce.. V případě potřeby vyberte kartu . Tato karta je obvykle aktivní po spuštění služby .. Stiskněte tlačítko Nový příjemce.... Pomocí klávesnice na dotekové obrazovce zadejte ovou adresu příjemce. 8. Stiskněte tlačítko Přidat. 9. Stisknutím tlačítka Zavřít uložte zadané informace. 0. Vyberte požadované možnosti.. Stisknutím tlačítka Start na ovládacím panelu nasnímejte předlohu. 0 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných zemích. IG000

6 Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Ukládání a opětovný tisk úloh Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop Ukládání úloh pomocí tiskového ovladače. V počítači otevřete dokument, který chcete vytisknout.. V seznamu dostupných tiskových ovladačů vyberte ovladač Xerox.. Otevře okno vlastností tiskového ovladače.. V případě potřeby klikněte na kartu Volby tisku. Tato karta je obvykle aktivní po spuštění tiskového ovladače.. V rozevírací nabídce Typ úlohy vyberte možnost Uložená úloha.. V nabídce Uložit do vyberte složku, do které má být úloha uložena.. Klikněte na tlačítko OK. 8. Vyberte požadované možnosti. 9. Uložte nastavení kliknutím na tlačítko OK. 0. Stiskněte potvrzovací tlačítko, jehož název závisí na aplikaci, ze které tisknete. Ve většině aplikací stiskněte tlačítko OK nebo Tisk. Opětovný tisk uložených úloh. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb na ovládacím panelu.. Stiskněte tlačítko Tisk z na dotekové obrazovce.. Stiskněte tlačítko Uložené úlohy... na dotekové obrazovce. Zobrazí se složky s uloženými úlohami.. Vyberte požadovanou složku.. Vyberte požadovanou uloženou úlohu. Pokud je to nutné, procházejte šipkami nahoru a dolů seznamem, dokud se úloha nezobrazí.. Vyberte požadované možnosti.. Stisknutím tlačítka Start na ovládacím panelu úlohu vytiskněte. 0 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných zemích. IG000

7 Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Snímání v síti Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka tak, aby se dotýkala předloh. Zvedněte podavač. Stisknutím tlačítka Vymazat vše (AC) zrušte všechny předchozí volby naprogramované na obrazovce.. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb na ovládacím panelu.. Stiskněte tlačítko Snímání v síti na dotekové obrazovce.. V případě potřeby vyberte kartu Snímání v síti. Tato karta je obvykle aktivní po spuštění služby Snímání v síti.. V rozevírací nabídce Všechny šablony vyberte typ šablony.. Vyberte v seznamu požadovanou šablonu. 8. Vyberte požadované možnosti. 9. Stisknutím tlačítka Start na ovládacím panelu nasnímejte předlohu. 0 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných zemích. IG000

8 Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Základní informace o přístroji Základní informace o přístroji Funkce V závislosti na konfiguraci může přístroj poskytovat následující funkce: Kopírování Kopírování průkazu totožnosti 8 Snímání jedním dotykem Snímání do... 9 Snímání v síti Fax Fax na serveru Internetový fax Podavač předloh a sklo pro předlohy Zásobník (volitelný) Zásobníky papíru a 8 Zásobník vkladače (volitelný) Vysokoobjemový finišer (volitelný) Tisk z... Zásobníky papíru a Ruční podavač 9 Jednotka pro trojnásobné skládání (volitelná) Podpora Xerox online Domovská stránka služeb Číselná klávesnice Jazyk Služby Stav úloh Stav přístroje 8 Nápověda 9 Přerušit 0 Start Úspora energie a napájení zapnuto/ vypnuto Doteková obrazovka Vymazat vše Přihlášení/odhlášení Stop 0 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných zemích. IG000

9 Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vložení papíru Základní informace o přístroji Zásobník Zásobník Zásobník Zásobník Ruční podavač Zásobník (volitelný) Zásobník vkladače (volitelný) Zásobníky a. Otevřete zásobník.. Vložte médium do zásobníku. Médium je nutné vložit k levé straně zásobníku. Papír nesmí přesahovat nad značku naplnění.. Přesvědčte se, že se vodítka lehce dotýkají papíru.. Zavřete zásobník.. Pokud je zásobník nastavený jako Pevně nastavený, je proces vkládání papíru u konce.. Pokud je zásobník nastavený jako Plně nastavitelný, zobrazí se na obrazovce nastavení zásobníku papíru. Je-li nastavení správné, stiskněte tlačítko Potvrdit. Pokud nastavení není správné, změňte ho podle potřeby. Zásobníky a. Otevřete zásobník.. Vložte médium do zásobníku. Médium je nutné vložit k levé straně zásobníku. Papír nesmí přesahovat nad značku naplnění.. Zavřete zásobník. Ruční podavač. Přesvědčte se, že je zásobník v dolní poloze. Pro větší médium použijte nástavec zásobníku.. Vložte médium do zásobníku. Médium je nutné vložit k levé straně zásobníku. Papír nesmí přesahovat nad značku naplnění.. Přesvědčte se, že se vodítka lehce dotýkají papíru.. Pokud je zásobník nastavený jako Pevně nastavený, je proces vkládání papíru u konce.. Pokud je zásobník nastavený jako Plně nastavitelný, zobrazí se na obrazovce nastavení zásobníku papíru. Je-li nastavení správné, stiskněte tlačítko Potvrdit. Pokud nastavení není správné, změňte ho podle potřeby. Zásobník. Stisknutím tlačítka otevřete dvířka.. Počkejte, až se zásobník papíru sníží.. Vložte médium do zásobníku. Médium je nutné vložit k levé straně zásobníku. Papír nesmí přesahovat nad značku naplnění.. Zavřete dvířka. Zásobník (vkladač). Vložte médium ve správné orientaci pro úlohu. Štítky na horní části zásobníku (vkladače) obsahují pokyny pro orientaci vstupu a výstupu.. Vyrovnejte papír s levým okrajem zásobníku. Papír nesmí přesahovat nad značku naplnění.. Přesvědčte se, že se vodítko lehce dotýká papíru. 0 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných zemích. IG000