Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje"

Transkript

1 Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013

2 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává s vývojem v ČR v časovém horizontu deseti let, vznikají tak časové řady vystihující vývoj a trend jednotlivých ukazatelů. Informace o zdravotním stavu obyvatelstva kraje jsou zpracovány na základě povinných hlášení, z výkazů o činnosti ambulantních zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče a šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému. Hlavním zdrojem dat byl Datový prezenční systém, který provozuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Dalšími zdroji byly Zdravotnické ročenky Královéhradeckého kraje a statistické údaje poskytnuté Regionálním pracovištěm Ústavu zdravotnických informací statistiky v Hradci Králové. Údaje o pracovní neschopnosti se týkají všech pracovníků, údaje jsou uváděny podle sídla zaměstnavatele. Údaje o zdravotním stavu jsou uváděny podle bydliště pacienta, s výjimkou péče o diabetiky, kde jsou čísla uváděny podle sídla zdravotnického zařízení, ve kterém je poskytována zdravotní péče. Pro nejaktuálnější data a pokračování v číselných řadách je možno použití krajských Zdravotnických ročenek, které navazují na celostátní ročenky a jsou vydávány a publikovány na internetových stránkách Jsou zde vystaveny Zdravotnické ročenky ČR a Zdravotnické ročenky všech krajů od roku 2000, které je možné využít k porovnání vybraných ukazatelů. Zpráva by měla být nejen podkladem pro tvorbu hlavních směrů Zdravotní politiky v kraji, ale také by měla být zdrojem informací o dlouhodobém trendu ve vývoji zdravotního stavu obyvatel Královéhradeckého kraje. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje Habrmanova 19, Hradec Králové tel.: , fax.: zpracovala: Mgr. Růžena Jirásková tel.:

3 Obsah Obsah... 3 Demografie... 5 Počet obyvatel dle jednotlivých věkových skupin v roce Zdravotní stav obyvatel... 7 Střední délka života... 7 Střední délka života při narození ženy... 7 Střední délka života při narození muži... 8 Úmrtnost... 9 Novorozenecká úmrtnost... 9 Kojenecká úmrtnost... 9 Živě narození s vrozenou vývojovou vadou Standardizovaná úmrtnost celková Standardizovaná úmrtnost podle diagnóz Úmrtnost na KVO Úmrtnost na nádorová onemocnění Úmrtnost na nádory prsu Úmrtnost na nádory plic Úmrtnost na nádory tlustého střeva a konečníku Úmrtnost na nádory kůže Úmrtnost na poranění, úrazy a otravy Nemocnost Kardiovaskulární onemocnění hospitalizovaní Novotvary Incidence zhoubných novotvarů Incidence zhoubných novotvarů včetně Dg. C 44 jiný ZN kůže Diabetes mellitus (E 10 E14) Pracovní neschopnost Nemoci z povolání Vybrané infekční onemocnění Incidence tuberkulózy

4 Incidence gonorrhoey Incidence syfilis Hepatitidy Vybraná infekční onemocnění

5 Demografie Královéhradecký kraj svoji rozlohou km2 zaujímá šest procent rozlohy České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů. Území kraje je po provedení reformy státní správy od tvořeno pěti okresy. Rozlohou je největší okres Trutnov, který tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním následuje s více než pětinou okres Rychnov nad Kněžnou a zbytek území se rovnoměrně, zhruba po 18 %, dělí mezi tři zbývající okresy. Rozloha území / okres km² ČR Královéhradecký kraj Hradec Králové 875 Jičín 887 Náchod 851 Rychnov nad Kněžnou 998 Trutnov Ke konci roku 2010 měl Královéhradecký kraj celkem obyvatel, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové s více než 163 tisíci osobami. Naopak populačně nejmenší se obyvateli je okres Rychnov nad Kněžnou. Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k mělo 48 statut města a 10 statut městyse. Podíl městského obyvatelstva dosáhl celkem 67,2 %. Hlavním centrem kraje je statutární město Hradec Králové s obyvateli, druhým největším městem s obyvateli je město Trutnov. Nejméně urbanizován je okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). V kraji činil tento podíl 12,8 % obyvatel. Průměrná rozloha obce je ha a průměrný počet obyvatel v obci dosáhl osob. Počet obyvatel dle jednotlivých věkových skupin v roce 2010 Královéhradecký kraj měl k stále nejnižší podíl obyvatel ve věku let ze všech krajů (69,0 %) a zároveň měl nejvyšší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (16,5 %) předstihl již Hl. m. Prahu. Průměrný věk je rovněž nad republikovým průměrem a druhý nejvyšší po Hl. m. Praze. Stejně je tomu v porovnání s krajským průměrem v okresech Hradec Králové a Jičín. Nejvyšší podíl obyvatel do 14 let měly okresy Rychnov nad Kněžnou a Náchod, nejvyšší podíl obyvatel ve věku let byl v okrese Trutnov a ve věkové skupině nad 65 let v okrese Hradec Králové. 5

6 Okres, kraj Počet 0 14 let let 65 a více let obyvatel abs. v % abs. v % abs. v % Hradec Králové , , ,3 Jičín , , ,3 Náchod , ,7 Rychnov nad Kněžnou , , ,9 Trutnov , , ,6 Královéhradecký kraj , , ,4 6

7 Zdravotní stav obyvatel Střední délka života Střední délka života (SDŽ) je ukazatel, který vyjadřuje střední hodnotu počtu let zbývajících do smrti x-letému člověku za předpokladu zachování úmrtnosti z období výpočtu (při narození = ve věku 0). Je to tedy takový předpoklad kolik let se dožije člověk od okamžiku zjišťování. Střední délka života je ovlivněna úrovní zdravotní péče, životním stylem (způsob stravování, spotřeba alkoholu, kouření, tělesná aktivita, stres), socioekonomickými podmínkami (vzdělání, zaměstnání, ekonomické postavení, příjem, rodinný stav). SDŽ je rozdělena podle pohlaví. Střední délka života při narození ženy Střední délka života u žen, stejně jako u mužů, má rostoucí trend, jak v Královéhradeckém kraji, tak i v ČR. V období od roku vzrostla střední délka života žen v Královéhradeckém kraji o 2,13 let (v roce 2000 ze 78,67 let na 80,8 let v roce 2010), v ČR o 2,25 let (v roce 2000 ze 78,4 let na 80,6 let v roce 2010). 81 Střední délka života při narození ženy

8 Střední délka života při narození muži V Královéhradeckém kraji, ale i v celé ČR dochází k plynulému prodlužování střední délky života mužů. Střední délka života u mužů v Královéhradeckém kraji se zvýšila za období o 3,04 roku (ze 72,2 let na 75,2 let) v ČR je situace obdobná, střední délka života mužů ve sledovaném období se zvýšila o 2,75 roku (ze 71,6 let na 74,4 let). 76 Střední délka života při narození muži (ECHI) Naděje dožití podle okresů v období Kraj, okresy při narození Muži ve věku 45 let ve věku 65 let při narození Ženy ve věku 45 let ve věku 65 let Královéhradecký kraj 75,06 31,68 15,46 80,47 36,40 18,48 Hradec Králové 75,97 32,36 15,75 81,07 36,99 18,92 Jičín 74,34 31,02 14,88 80,23 36,17 18,47 Náchod 75,17 31,71 15,69 80,48 36,56 18,52 Rychnov nad Kněžnou 75,34 31,89 15,73 80,31 36,26 18,20 Trutnov 74,08 31,08 15,07 79,89 35,67 18,00 Zdroj dat: Český statistický úřad 8

9 Úmrtnost Novorozenecká úmrtnost Novorozenecká úmrtnost = počet zemřelých do 28 dnů života na dětí živě narozených. Kojenecká úmrtnost Kojenecká úmrtnost = počet zemřelých do 1 roku věku na dětí živě narozených. Křivka trendu kojenecké úmrtnosti je podobná křivce novorozenecké úmrtnosti. 9

10 Kojenecká úmrtnost okres Hradec Králové 3,77 2,88 1,46 4,38 7,43 2,59 2,49 2,86 2,15 1,08 1,13 Jičín 1,45 7,44 5,72 0,00 5,64 2,58 5,40 2,24 2,31 3,37 4,70 Náchod 3,71 2,81 8,51 4,65 2,82 0,88 1,73 2,45 1,56 3,10 4,95 Rychnov n. Kn. 3,94 4,07 2,68 2,42 4,82 0,00 2,42 1,12 1,14 2,21 0,00 Trutnov 0,89 3,63 2,79 4,42 5,43 4,16 4,31 3,66 2,18 1,52 0,78 KHK 2,82 3,84 4,04 3,53 5,39 2,22 3,10 2,61 1,92 2,08 2,16 ČR 4,09 3,96 4,15 3,9 3,74 3,4 3,33 3,14 2,83 2,88 2,67 Živě narození s vrozenou vývojovou vadou Definice ukazatele: Živě narození s vrozenou vývojovou vadou, zjištěnou do 1 roku života dítěte, na živě narozených. Vrozené vady jsou statisticky sledovány v Národním registru vrozených vad, kde jsou evidovány malformity podle roku narození dítěte, zjištěné do 1 roku života. To je důvodem toho, že sumární data jsou k dispozici s určitým časovým posunem a jsou uzavřena až ke konci roku následujícího. V roce 2010 se v České republice narodilo dětí s vrozenou vadou, což představuje 433 narozených s vrozenou vadou na živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů. (v KHK je to 458,4) 700 Živě narození s vrozenou vadou na ŽN

11 Živě narození s vrozenou vadou na ŽN Okres Hradec Králové 490,57 680,17 416,97 459,85 364,62 361,99 417,19 428,33 457,73 453,07 Jičín 391,87 253,35 386,27 377,36 296,19 309,28 364,37 426,01 335,26 528,09 Náchod 343,55 478,87 396,98 343,87 403,76 405,29 337,08 506,12 429,35 441,18 Rychnov n/kn. 433,64 612,24 575,64 495,77 542,17 403,23 434,78 528,68 433,30 541,44 Trutnov 223,81 299,73 325,58 415,56 352,94 282,63 336,50 366,30 422,13 378,79 KHK 376,33 484,46 412,45 420,18 389,21 351,53 378,80 444,30 423,73 458,39 ČR 326,15 340,30 402,11 407,43 375,27 372,27 356,61 397,97 390,06 393,16 Standardizovaná úmrtnost celková Standardizovaná úmrtnost úmrtnost teoretické evropské populace ( evropského standardu ) vypočtená z jednotlivých specifických úmrtností konkrétní populace. Přepočteno na obyvatel. Od roku 2005 dochází k poklesu SDR u obou pohlaví v ČR i v Královéhradeckém kraji. 11

12 SDR celkem muži Okres Hradec 1023,5 998,8 996,8 996,3 977,8 940,1 887,8 858,1 796,5 831,6 806,9 Králové Jičín 1227,9 1108,7 1158,7 1114, ,9 1046,1 918,7 900,9 989,7 816,9 Náchod 1017,3 1039,9 1099,7 1034,4 987,9 926,4 938,8 958,4 886,9 936,5 890,1 Rychnov 1089,4 1140,0 952,7 1091,6 1027,4 982,6 894,2 934, ,5 858,1 n/kn Trutnov 1293,4 1142,9 1182,3 1327,7 1237,8 1166,4 1077,8 968,2 946,1 1056,5 931,9 KHK 1115,5 1073,6 1073,8 1099,6 1042, , ,8 930,1 859,8 ČR 1161,5 1131,9 1146,2 1164,8 1106,5 1076,6 1024,1 991,2 966,5 962,5 940,8 SDR celkem ženy okres Hradec Králové 583,3 612,3 628,8 640,6 628,7 596,4 582,9 574,9 549,8 520,8 477,1 Jičín 666,1 671,4 647,2 658,1 599,7 640,3 617,3 573,1 587,4 529,5 546,6 Náchod 606,5 641,0 664,0 701,5 638,3 598,1 583,9 580,4 551,2 563,5 513,5 Rychnov n/kn 686,8 670,7 589,3 659,7 676,2 632,0 653,9 585,8 533,9 580,5 553,8 Trutnov 670,7 707,6 687,8 729,5 708,0 681,7 689,4 596,9 565,6 671,4 542,7 KHK 632,1 655,4 646,7 677,3 648,4 626,5 619,9 582,3 556,2 570,8 518,9 ČR 690,4 684,8 685,8 703,5 661,8 657,2 613,2 595,4 576,7 576,5 557,1 Standardizovaná úmrtnost podle diagnóz Vývoj trendu podílu úmrtnosti na jednotlivá onemocnění na celkově standardizovanou úmrtnost se v Královéhradeckém kraji příliš neliší od vývoje v ČR. Standardizovaná úmrtnost podle pohlaví, vybraných příčin smrti na osob (2010): 12

13 Úmrtnost na KVO Standardizovaná úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění. Standardizovaná úmrtnost na KVO má sestupnou tendenci jak v ČR, tak v Královéhradeckém kraji. Při porovnání situace v KHK s ČR se počty úmrtí na KVO převážně pohybují pod celorepublikovým průměrem. Počet úmrtí na KVO u mužů je vyšší než u žen. 800 SDR na nemoci oběhové soustavy muži (ECHI) 450 SDR na nemoci oběhové soustavy ženy SDR na nemoci oběhové soustavy muži okres Hradec Králové 499,2 516,7 469,5 493,1 424,2 448,4 417,0 383,1 356,6 359,3 372,1 Jičín 592,1 576,7 592,0 530,5 586,2 569,5 465,9 462,3 366,9 517,6 348,8 Náchod 491,4 568,3 610,7 562,2 540,7 461,1 435,4 467,5 412,1 433,9 407,2 Rychnov n/kn 618,8 611,8 484,4 579,8 465,4 478,5 420,8 489,7 499,7 463,5 390,3 Trutnov 635,3 524,1 618,1 690,3 653,2 564,2 505,1 441,3 461,0 502,3 426,4 KHK 555,4 549,9 547,8 562,3 521,8 495,2 445,7 438,8 410,3 439,6 389,7 ČR 576,8 558,2 560,5 568,5 530,8 508,0 477,8 453,7 437,1 436,0 424,4 SDR na nemoci oběhové soustavy ženy okres Hradec Králové 287,1 350,5 335,1 344,6 341,6 327,5 282,6 294,4 271,6 271,9 222,1 Jičín 385,8 368,3 371,9 394,0 328,7 384,7 325,6 306,8 294,1 268,7 250,5 Náchod 347,7 363,0 386,9 389,2 377,7 322,5 317,2 314,2 271,5 299,2 268,4 Rychnov n/kn 398,4 369,0 324,3 378,7 378,8 330,8 370,0 324,7 305,2 330,6 291,9 Trutnov 403,0 396,8 359,4 389,9 390,8 376,6 344,5 328,1 307,1 366,9 285,6 KHK 354,1 367,7 355,0 375,7 362,2 345,4 320,4 311,6 286,9 304,5 258,5 ČR 378,9 375,8 379,4 384,3 356,8 351,0 318,2 306,8 292,3 296,2 282,4 13

14 Úmrtnost na nádorová onemocnění Standardizovaná úmrtnost na nádorová onemocnění. Incidence zhoubných novotvarů u mužů a žen vzrůstá, avšak pozitivním jevem je, že úmrtnost tento jev nekopíruje. 350 SDR na novotvary muži (ECHI*) 200 SDR na novotvary ženy (ECHI*) SDR na novotvary muži okres Hradec Králové 277,7 277,5 292,6 276,1 301, ,9 237,6 246,5 255,5 259,4 Jičín 379,0 267,3 296,8 315,9 204,2 251,2 302,0 257,5 307,3 244,2 248,9 Náchod 280, ,1 246,5 245,6 207,1 274,2 280,6 260,3 268,5 261,9 Rychnov n/ Kn 244,7 316,5 255,9 289,2 339,7 253,1 249,8 255,6 228,0 205,8 242,7 Trutnov 364,0 342,2 299,5 349,3 342,1 331,8 310,3 240,8 255,1 306,5 275,0 KHK 305,9 291,4 286,5 292,4 289,7 260,4 267,9 252,4 256,5 260,6 259,8 ČR 326,6 317,3 323,2 321,0 315,1 296,7 286,8 277,5 272,8 268,9 266,9 SDR na novotvary ženy okres Hradec Králové 156,7 160,9 170,6 168,1 152,7 132,6 162,1 165,6 164,0 141,9 140,6 Jičín 151,0 169,0 147,3 155,1 151,7 138,7 151,9 152,9 171,0 125,4 169,7 Náchod 148,2 175,4 171,0 171,3 132,1 134,4 125,5 149,6 157,5 151,5 138,1 Rychnov n/ Kn 156,6 155,2 139,7 136,9 168,1 186,0 152,7 149,1 122,4 116,6 124,6 Trutnov 142,0 171,4 191,4 170,7 172,4 158,0 183,3 150,1 153,5 170,5 150,3 KHK 150,6 166,7 167,4 162,7 153,9 146,7 156,4 154,8 155,3 144,5 144,1 ČR 178, ,3 177,4 172,9 166,0 164,9 157,0 155,2 150,7 149,5 14

15 Úmrtnost na nádory prsu V ČR se trend SDR na zhoubné nádory prsu ve sledovaném časovém období jeví jako sestupný. V Královéhradeckém kraji zaznamenáváme kolísání hodnot se sestupnou tendencí. Nejnižší úmrtnost byla v kraji zaznamenána v roce 2010 a to 18,4 (v ČR 20,6). Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 1995 a to 33,7 případů (v ČR 31,8). 35 SDR na zhoubný novotvary prsu - ženy (C50) (ECHI) Zemřelí na novotvary - dg C 50 ženy Absolutní počet zemřelých na zhoubný novotvar prsu okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR

16 Úmrtnost na nádory plic Definice: dg. C 33, 34 zhoubné novotvary průdušnice, průdušek, plic Muži umírají v důsledku zhoubných nádorů plic a průdušek až třikrát častěji než ženy a to i v Královéhradeckém kraji. 95 Zemřelí na ZN dg C 33,C 34 na muži 35 Zemřelí na ZN dg C 33,34 na ženy Zemřelí na novotvary - dg C 33, C 34 muži Absolutní počet zemřelých na zhoubný novotvar průdušnice, C 33, C34 okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR Zemřelí na novotvary dg C 33,34 ženy Absolutní počet zemřelých na zhoubný novotvar průdušnice, C 33, C34 okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR

17 Úmrtnost na nádory tlustého střeva a konečníku Dg. C 19,20,21 zhoubné nádory kolorekta, rekta, řitě a řitního kanálu V úmrtnosti na toto onemocnění jsou mezi muži a ženami rozdíly. Muži umírají na toto onemocnění častěji než ženy a to v ČR až o 35%. 30 Zemřelí na ZN dg C 19,C 20,C 21 na muži 20 Zemřelí na ZN dg C 19,20,21 na ženy Zemřelí na novotvary - dg C 19, C 20, C 21 muži Absolutní počet zemřelých na zhoubné novotvary tlustého střeva okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR Zemřelí na novotvary - dg C 19, C 20, C 21 ženy okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR

18 Úmrtnost na nádory kůže Dg. C43 zhoubný melanom kůže Tento zhoubný nádor je nejčetnější zhoubným novotvarem u obou pohlaví. Ročně představuje okolo 23% všech nově hlášených případů. Úmrtnost na toto onemocnění se u obou pohlaví v KHK pohybuje nad celorepublikovými hodnotami. Výrazně stoupá křivka úmrtnosti u žen v roce KHK vykazuje hodnotu 4,6 na obyvatel (ČR 2,8 na obyvatel). 7 Zemřelí na ZN dg C 43 na muži 5 Zemřelí na ZN dg C 43 na ženy Zhoubné novotvary dg C 43 na muži okres Hradec Králové 12,9 14,2 7,8 14,3 20,9 22,1 24,6 30,8 20,4 21,5 Jičín 10,6 18,4 7,9 18,5 15,9 15,9 18,3 33,6 20,4 22,8 Náchod 12,8 7,3 18,3 16,5 14,6 12,8 7,3 20,0 16,3 23,6 Rychnov n/kn. 7,8 7,7 7,8 12,9 10,4 36,1 15,4 12,9 25,6 15,3 Trutnov 20,2 11,9 11,9 20,5 18,8 20,4 20,4 16,9 25,3 23,6 KHK 13,4 11,9 10,9 16,5 16,9 21,0 17,9 23,4 21,4 21,7 ČR 14,6 15,2 15,4 17,2 16,9 17,9 18,4 19,7 19,6 21,7 Zemřelí na ZN dg C 43 na ženy okres Hradec Králové 0,0 4,8 2,4 2,4 2,4 2,4 6,1 2,4 7,2 3,6 Jičín 0,0 0,0 2,5 5,1 5,1 0,0 2,5 2,5 2,5 10,0 Náchod 3,4 1,7 1,7 1,7 0,0 5,2 3,5 3,5 0,0 3,5 Rychnov n/kn. 2,5 2,5 2,5 2,5 9,9 7,4 0,0 7,5 0,0 7,5 Trutnov 1,6 3,2 6,5 3,3 0,0 0,0 3,3 4,9 0,0 1,6 KHK 1,4 2,8 3,2 2,8 2,8 2,8 3,6 3,9 2,5 4,6 ČR 2,7 3,2 2,9 2,9 2,9 2,8 2,5 2,4 3,0 2,8 18

19 Úmrtnost na poranění, úrazy a otravy Standardizovaná úmrtnost - teoretická intenzita úmrtnosti (na osob) reálné populace s určitým věkově specifickým profilem úmrtnosti za předpokladu věkové struktury. Výrazně častěji na poranění úrazy a otravy umírají muži a to jak v ČR tak i v KHK. 110 SDR na poranění a otravy muži (ECHI) 50 SDR na poranění a otravy ženy (ECHI) SDR na poranění a otravy muži okres Hradec Králové 84,2 88,7 92,4 69,6 92,7 64,7 65,2 71,7 85,3 61,2 46,6 Jičín 111,0 118,5 104,6 114,4 99,0 50,0 100,6 46,2 70,0 93,2 70,5 Náchod 98,0 98,7 102,7 78,9 55,5 82,5 57,8 71,4 69,7 71,4 83,2 Rychnov n/kn. 89,0 71,4 79,4 107,4 75,0 82,9 49,5 68,0 55,3 80,1 61,7 Trutnov 81,0 99,2 81,1 123,9 95,7 91,9 76,4 98,5 63,7 92,3 77,4 KHK 90,6 95,2 92,2 94,7 84,7 74,7 69,2 73,4 70,8 76,9 66,4 ČR 92,8 89,6 91,3 96,2 88,9 82,7 77,6 78,0 76,5 75,2 74,7 SDR na poranění a otravy ženy okres Hradec Králové 36,3 25,2 40,3 33,3 31,5 30,1 29,4 20,9 24,4 21,8 21,8 Jičín 31,3 34,7 21,9 23,9 30,4 12,3 20,2 23,0 27,8 26,1 22,3 Náchod 38,3 24,9 19,5 36,2 36,3 22,5 38,1 33,4 18,6 23,9 25,4 Rychnov n/kn. 19,5 35,7 41,2 24,7 43,4 25,5 36,8 17,4 27,6 25,4 26,3 Trutnov 35,1 40,7 28,7 43,0 31,6 26,7 38,7 20,3 24,8 33,5 19,4 KHK 33,2 31,5 31,2 33,2 33,9 24,6 32,8 23,1 24,2 26,0 22,7 ČR 34,1 33,3 32,7 35,3 33,9 29,2 25,4 26,1 25,4 23,8 23,4 19

20 Nemocnost Hospitalizovaní jsou uvedeni v absolutních počtech. Počet případů hospitalizace v nemocnicích na obyvatel podle trvalého bydliště; bez cizinců, bezdomovců a hospitalizovaných s neudaným bydlištěm, od roku 1997 navíc i bez hospitalizovaných s neudaným pohlavím. Do roku 1997 údaje za zdravotnictví bez zařízení ostatních centrálních orgánů, od roku 1998 souhrnně za zdravotnictví celkem vč. zdravotnických zařízení obrany, vnitra, spravedlnosti a dopravy Hospitalizovaní dle kraje bydliště na obyv Hospitalizovaní dle kraje bydliště na obyv. okres Hradec Králové Jičín , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Náchod Rychnov n/kn. Trutnov KHK ČR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 20

21 Hospitalizovaní dle bydliště - muži celkem (absolutně) okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR Hospitalizovaní dle bydliště - ženy celkem (absolutně) okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR

22 Kardiovaskulární onemocnění hospitalizovaní Definice: Počet hospitalizovaných na nemoci oběhové soustavy v nemocnicích podle trvalého bydliště. Hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění je v o okresech sledována od roku 1994, na krajské úrovni od roku Ve sledovaném období i nadále trvá trend vysokého počtu hospitalizovaných z důvodů kardiovaskulárního onemocnění. Muži jsou častěji hospitalizováni než ženy. B Hospitalizovaní muži - oběhová soustava okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR B Hospitalizovaní ženy - oběhová soustava okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR

23 Novotvary Vývoj počtu hlášených onemocnění má stále rostoucí trend. Podle údajů z ročenky ÚZIS bylo v České republice v roce 2009 hlášeno v Královéhradeckém kraji nových onemocnění zhoubnými novotvary. Z tohoto počtu bylo nově hlášených onemocnění u mužů a u žen. Rozdělení mezi pohlavími je rovnoměrné, ženy tvořily 48,5 % všech případů. Incidence nádorových onemocnění se v okresech kraje pohybuje od 514 do nových onemocnění. Nejnižší incidence u žen i u mužů je v okrese Rychnov nad Kněžnou. Nejvyšší pak u žen i u mužů v okrese Hradec Králové. Nejčetnějším zhoubným novotvarem u obou pohlaví byl opět ZN kůže (dg. C44), který představoval 25 % všech nově hlášených případů. U mužů následuje ZN předstojné žlázy prostaty, ZN průdušky-bronchu a plíce, ZN tlustého střeva a u žen ZN prsu, ZN tlustého střeva, ZN průdušky-bronchu a plíce a ZN těla děložního. Zhoubné novotvary (ZN) jsou stále po nemocech oběhové soustavy nejčastější příčinou úmrtí. Incidence zhoubných novotvarů Incidence zhoubných novotvarů počet nových onemocnění v daném roce na obyvatel trvale žijících v daném regionu. Absolutní počet hlášených nových onemocnění zhoubným novotvarem nebo novotvarem in situ, vč. dg jiný ZN kůže, v daném roce (podle data stanovení diagnózy), podle trvalého bydliště pacienta. Okruh zpravodajských jednotek: zdravotnické zařízení, které nádorové onemocnění diagnostikuje - hlášení se týká státních i nestátních zdravotnických zařízení všech rezortů. Vývoj incidence novotvarů - vybrané diagnózy (absolutně) Muži C18 C19-21 C33-34 C44 C61 C64 C65 -C68 C00-C

24 Ženy C18 C19-21 C33-34 C44 C50 C54 C56-57 C00-C Zdrojem dat je Národní onkologický registr. Vzhledem k důkladným kontrolám dat o zhoubných novotvarech jsou definitivní údaje publikovány s dvouletým zpožděním. Slovní označení kódů diagnóz (MKN-10) C16 ZN žaludku C18 ZN tlustého střeva C19 ZN rektosigmoideálního spojení C20 ZN konečníku-rekta C21 ZN řiti a řitního kanálu C23 ZN žlučníku C24 ZN jiných a neurčených částí žlučových cest C25 ZN slinivky břišní C32 ZN hrtanu C33 ZN průdušnice-trachey C34 ZN průdušky-bronchu a plíce C43 Zhoubný melanom kůže C44 Jiný ZN kůže C50 ZN prsu C53 ZN hrdla děložního-cervicis uteri C54 ZN těla děložního C56 ZN vaječníku C57 ZN jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů C61 ZN předstojné žlázy-prostaty C64 ZN ledviny mimo pánvičku C65 ZN ledvinné pánvičky C66 ZN močovodu-ureteru C67 ZN močového měchýře C68 ZN jiných a neurčených močových orgánů C00-C97 Zhoubné novotvary D00-D09 Novotvary in situ 24

25 Incidence zhoubných novotvarů včetně Dg. C 44 jiný ZN kůže Je zaznamenáván neustále rostoucí trend nádorového onemocnění. Počet nově hlášených nemocných stoupá u obou pohlaví. Zjištěné hodnoty za KHK v roce 2009 přesahují průměrné hodnoty ČR. 900 Zhoubné novotvary včetně dg C 44 na obyv Zhoubné novotvary včetně dg C 44 na obyvatel Okres Hradec Králové 562,4 575,2 585,4 630,7 662,2 670,8 722,6 775,4 763,7 812,8 Jičín 583,1 532,8 528,5 648,9 635,6 631,7 745,2 812,7 817,8 822,5 Náchod 514,7 526,2 633,2 651,3 691,6 676,2 620,8 666,5 746,2 874,0 Rychnov n/kn. 484,5 513,2 571,7 543,5 628,1 755,9 686,9 692,0 670,7 648,3 Trutnov 563,9 523,3 566,3 611,5 623,9 637,3 663,4 751,4 776,4 809,3 KHK 544,7 538,9 581,0 620,8 651,2 671,4 686,9 741,3 757,3 802,3 ČR 591,1 608,1 642,5 661,4 679,9 698,1 700,5 737,9 743,5 751,5 25

26 900 Zhoubné novotvary včetně dg C 44 na M 800 Zhoubné novotvary včetně dg C 44- na Ž

27 Diabetes mellitus (E 10 E14) Počet evidovaných diabetiků na obyvatel. V Královéhradeckém kraji je výrazný a trvalý, stoupající trend evidovaných žen i mužů s touto diagnózou. Hodnoty se pohybují nad celorepublikovými údaji. Diabetes tedy patří v KHK k nejčastějším civilizačním onemocněním. Počet léčených diabetiků se průběžně zvyšuje. V kraji bylo k evidováno diabetiků (z toho bylo téměř 52 % žen). Struktura léčby má trvalý trend, zvolna se snižuje podíl léčených pouze dietou a roste počet závislých na medikaci Prevalence diabetiků - muži 9000 Prevalence diabetiků - ženy Prevalence diabetiků - muži Okres Hradec ,8 Králové 930,7 5541,8 6884, , ,1 7914, ,5 9543,2 9783,8 Jičín 6360,7 6439, ,5 5703, , ,2 5965,5 5668,2 5848,1 6154,5 6664,7 Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR 4 594, , , , , ,0 5471,7 5503,2 5717,2 5660,1 5995,3 5980,5 6379,3 6645, , , ,8 7212,7 7329,8 7280,3 7825,3 8262,6 6602,8 7199, , , , ,8 7890,3 8092,1 8518, , , , , , , , , , , , , , , ,8 6328,2 6600,5 6818, , , , , ,6 27

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Zdravotní plány měst a jejich indikátory

Zdravotní plány měst a jejich indikátory Seminář Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik Zdravotní plány měst a jejich indikátory 22. dubna 2009 Zdravotní plány měst a jejich indikátory Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Analýzy zdravotního stavu

Analýzy zdravotního stavu Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav Analýzy zdravotního stavu souhrnný pohled na veřejné zdraví v daném

Více

ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst

ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst Profily zdraví ve městech ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst MUDr. Stanislav Wasserbauer Státní zdravotní ústav Zdravá Vysočina, o.s. PROFILY ZDRAVÍ souhrnný pohled na stav zdraví ve městě a na faktory

Více

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS 2. Zdraví Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 6 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS Česká republika Liberecký kraj Novorozenecká úmrtnost ( ) 2,7 2, 1,8

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH 1959 2001 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN:

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel Zdravého města CHRUDIM II. část 2014 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města JIHLAVA II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK. Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice

Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK. Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice Ing. Giljan Pavlovová Libereckého kraje se sídlem vedoucí

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ V LETECH

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ V LETECH Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ V LETECH 1960 1999 2002 Zpracoval Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky regionální odbor

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Nejčerstvější údaje o zdravotní péči o seniory jsou k dispozici za rok 213. V zásadě jde o data přebíraná od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zdravotní stav Jak u obyvatelstva

Více

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková Adresa: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64 460 01 Liberec 1 Telefon: (+420) 485 253

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Třinec

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Třinec KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví 13.12.211, Třinec MUDr. Helena Šebáková Bc. Eva Kolářová RNDr. Jiří Urbanec helena.sebakova@khsova.cz

Více

Na co Češi nejčastěji umírají

Na co Češi nejčastěji umírají Na co Češi nejčastěji umírají Magdaléna Poppová Tisková konference 14. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Počet zemřelých dle pohlaví v tis. osob

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Regionální odbor jižních Čech

Regionální odbor jižních Čech ZDRAVOTNICTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 2000 Strakonice Písek Tábor Jindřichův Hradec Zpracoval regionální odbor jižních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR U tří lvů 1, 370 01 České Budějovice

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

MMO zdravotní ukazatele

MMO zdravotní ukazatele MMO zdravotní ukazatele Vybrané demografické ukazatele a ukazatele zdravotního stavu v letech 5 až 9 (srovnání Ostrava, MSK a ČR) vše zdroj ÚZIS Počet živě narozených na obyvatel 5 6 7 8 9 MS kraj 9,73

Více

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: Ing. Giljan Dobrevová PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420)

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.12.23 8 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 22 V této aktuální informaci jsou zpracovány údaje o

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 46 Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 V této Aktuální informaci jsou použity údaje Státního zdravotního ústavu

Více

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4. Zdravotní péče Údaje o zdravotním stavu obyvatel a zdravotní péči byly poskytnuty z výstupů publikovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky (Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 8 6 7 1 2 3 9 10 5 4 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor hl. m. Prahy ÚZIS / Zdravotnictví hl. m. Prahy 1999 / 2 Obsah: Úvod...

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 29 6 Zhoubné nádory v roce 26 Malignant neoplasms in 26 Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TÁBOR. MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Hana Pokorná

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TÁBOR. MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Hana Pokorná Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TÁBOR MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Hana Pokorná Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Jihlava, srpen

Více

Ing. Giljan Dobrevová, PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková

Ing. Giljan Dobrevová, PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková Autoři: Ing. Giljan Dobrevová, PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420) 485 226 444 E-mail: info@kraj-lbc.cz

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města ŘÍČANY MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Národní síť podpory zdraví, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, říjen

Více

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 MUDr Jozef Král a MUDr Josef Trmal Ph.D Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 2014 Ústí nad Labem Obsah 1. Úvod 3 2. Slovníček

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801120 1 Obsah: Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2001 Olomoucký

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2000 Jeseník Šumperk Olomouc Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS ČR 2001

Více

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresa: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64 460 01 Liberec 1

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 213 5 Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 21 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in

Více

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí,

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, 6 Úmrtnost V roce 213 zemřelo 19,2 tisíce osob, což bylo o jeden tisíc více než v předchozím roce. Oproti předchozímu roku se snížil počet zemřelých kojenců o 2 na 265 a zároveň se snížila i kojenecká

Více

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 21 71 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 2.6.216 1 Pohlavně přenosná ve Středočeském kraji rok 215 Zdrojem

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Analýzy zdravotního stavu obyvatel. pro zdravotní plány města

Analýzy zdravotního stavu obyvatel. pro zdravotní plány města Analýzy zdravotního stavu obyvatel pro zdravotní plány města Seminář: Ukazatele populačního zdraví Praha 30. 3. 2016 MUDr. Stanislav Wasserbauer Ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného

Více

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 211 13 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Valašské Meziříčí Komise pro Zdravé město Valašské Meziříčí 1. Úvod Zdraví je to nejcennější,

Více

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy 1 Praha 2015 Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy 2015 2 Autorský

Více

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava,

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava, KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava, 5.2.214 MUDr. Helena Šebáková a kol. helena.sebakova@khsova.cz

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, Tab. 6.2 Zemřelí kojenci a kojenecká úmrtnost, Vývoj obyvatelstva České republiky, Úmrtnost

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, Tab. 6.2 Zemřelí kojenci a kojenecká úmrtnost, Vývoj obyvatelstva České republiky, Úmrtnost 6 Úmrtnost Počet zemřelých se meziročně zvýšil o 5,5 tisíce na 111,2 tisíce. Naděje dožití při narození mužů po více než dekádě nepřetržitého růstu pouze stagnovala na hodnotě 75,8 let a naděje dožití

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2001

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.23 6 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 21 Aktuální informace zahrnuje údaje o počtu hospitalizací

Více

Regionální odbor severních Čech

Regionální odbor severních Čech ZDRAVOTNICTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE 2000 Liberec Jablonec nad Nisou Česká Lípa Semily Zpracoval regionální odbor severních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Klíšská 30, 401 13 Ústí nad Labem

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Seminář Zdravotní stav obyvatel ČR, Lékařský dům, 19. října 211 Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2 18 16 14

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2001

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2002 45 Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2001 Počet případů onemocnění tuberkulózou je v České republice statisticky

Více

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 1. 212 2 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 7. 2013 21 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města JIHLAVA. MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města JIHLAVA. MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města JIHLAVA MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, prosinec 2010 Obsah 1 Úvod. 4

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Co najde epidemiolog v datech Národního registru hospitalizovaných: modelový příklad neinfekční diagnózy idiopatické střevní záněty

Co najde epidemiolog v datech Národního registru hospitalizovaných: modelový příklad neinfekční diagnózy idiopatické střevní záněty Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí,

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, 6 Úmrtnost V roce 214 se počet zemřelých meziročně snížil o 3,5 tisíce na 15,7 tisíce. Naděje dožití při narození se zvýšila u obou pohlaví o,6 roku a dosáhla 75,8 let u mužů a 81,6 let u žen. Kojenecká

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 27. 7. 2007 Gynekologická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 4 19.9.2003 Činnost oboru dermatovenerologie v ambulantní péči v Karlovarském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města MLADÁ BOLESLAV

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města MLADÁ BOLESLAV Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města MLADÁ BOLESLAV MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav, Praha Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města MLADÁ BOLESLAV MUDr. Miloslav

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 18.6.2004 Ukončené případy pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2003 Podkladem

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 11. 2014 30 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.12.2004 85 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 27 59 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 21. 7.2003 Ambulantní péče v oboru dermatovenerologie v Jihomoravském kraji v roce 2002

Více

ANALÝZA A VYHODNOCENÍ STRAKONICE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL MĚSTA MUDR. STANISLAV WASSERBAUER MUDR. MILOSLAV KODL HANA POKORNÁ

ANALÝZA A VYHODNOCENÍ STRAKONICE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL MĚSTA MUDR. STANISLAV WASSERBAUER MUDR. MILOSLAV KODL HANA POKORNÁ ANALÝZA A VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL MĚSTA STRAKONICE MUDR. STANISLAV WASSERBAUER MUDR. MILOSLAV KODL HANA POKORNÁ ZDRAVÁ VYSOČINA, O.S. SRPEN 2010 Obsah 1 Úvod. 4 2 Slovníček základních pojmů.......

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15 13.10.2003 Ambulantní péče v oboru očním v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více