Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje"

Transkript

1 Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013

2 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává s vývojem v ČR v časovém horizontu deseti let, vznikají tak časové řady vystihující vývoj a trend jednotlivých ukazatelů. Informace o zdravotním stavu obyvatelstva kraje jsou zpracovány na základě povinných hlášení, z výkazů o činnosti ambulantních zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče a šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému. Hlavním zdrojem dat byl Datový prezenční systém, který provozuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Dalšími zdroji byly Zdravotnické ročenky Královéhradeckého kraje a statistické údaje poskytnuté Regionálním pracovištěm Ústavu zdravotnických informací statistiky v Hradci Králové. Údaje o pracovní neschopnosti se týkají všech pracovníků, údaje jsou uváděny podle sídla zaměstnavatele. Údaje o zdravotním stavu jsou uváděny podle bydliště pacienta, s výjimkou péče o diabetiky, kde jsou čísla uváděny podle sídla zdravotnického zařízení, ve kterém je poskytována zdravotní péče. Pro nejaktuálnější data a pokračování v číselných řadách je možno použití krajských Zdravotnických ročenek, které navazují na celostátní ročenky a jsou vydávány a publikovány na internetových stránkách Jsou zde vystaveny Zdravotnické ročenky ČR a Zdravotnické ročenky všech krajů od roku 2000, které je možné využít k porovnání vybraných ukazatelů. Zpráva by měla být nejen podkladem pro tvorbu hlavních směrů Zdravotní politiky v kraji, ale také by měla být zdrojem informací o dlouhodobém trendu ve vývoji zdravotního stavu obyvatel Královéhradeckého kraje. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje Habrmanova 19, Hradec Králové tel.: , fax.: zpracovala: Mgr. Růžena Jirásková tel.:

3 Obsah Obsah... 3 Demografie... 5 Počet obyvatel dle jednotlivých věkových skupin v roce Zdravotní stav obyvatel... 7 Střední délka života... 7 Střední délka života při narození ženy... 7 Střední délka života při narození muži... 8 Úmrtnost... 9 Novorozenecká úmrtnost... 9 Kojenecká úmrtnost... 9 Živě narození s vrozenou vývojovou vadou Standardizovaná úmrtnost celková Standardizovaná úmrtnost podle diagnóz Úmrtnost na KVO Úmrtnost na nádorová onemocnění Úmrtnost na nádory prsu Úmrtnost na nádory plic Úmrtnost na nádory tlustého střeva a konečníku Úmrtnost na nádory kůže Úmrtnost na poranění, úrazy a otravy Nemocnost Kardiovaskulární onemocnění hospitalizovaní Novotvary Incidence zhoubných novotvarů Incidence zhoubných novotvarů včetně Dg. C 44 jiný ZN kůže Diabetes mellitus (E 10 E14) Pracovní neschopnost Nemoci z povolání Vybrané infekční onemocnění Incidence tuberkulózy

4 Incidence gonorrhoey Incidence syfilis Hepatitidy Vybraná infekční onemocnění

5 Demografie Královéhradecký kraj svoji rozlohou km2 zaujímá šest procent rozlohy České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů. Území kraje je po provedení reformy státní správy od tvořeno pěti okresy. Rozlohou je největší okres Trutnov, který tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním následuje s více než pětinou okres Rychnov nad Kněžnou a zbytek území se rovnoměrně, zhruba po 18 %, dělí mezi tři zbývající okresy. Rozloha území / okres km² ČR Královéhradecký kraj Hradec Králové 875 Jičín 887 Náchod 851 Rychnov nad Kněžnou 998 Trutnov Ke konci roku 2010 měl Královéhradecký kraj celkem obyvatel, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové s více než 163 tisíci osobami. Naopak populačně nejmenší se obyvateli je okres Rychnov nad Kněžnou. Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k mělo 48 statut města a 10 statut městyse. Podíl městského obyvatelstva dosáhl celkem 67,2 %. Hlavním centrem kraje je statutární město Hradec Králové s obyvateli, druhým největším městem s obyvateli je město Trutnov. Nejméně urbanizován je okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). V kraji činil tento podíl 12,8 % obyvatel. Průměrná rozloha obce je ha a průměrný počet obyvatel v obci dosáhl osob. Počet obyvatel dle jednotlivých věkových skupin v roce 2010 Královéhradecký kraj měl k stále nejnižší podíl obyvatel ve věku let ze všech krajů (69,0 %) a zároveň měl nejvyšší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (16,5 %) předstihl již Hl. m. Prahu. Průměrný věk je rovněž nad republikovým průměrem a druhý nejvyšší po Hl. m. Praze. Stejně je tomu v porovnání s krajským průměrem v okresech Hradec Králové a Jičín. Nejvyšší podíl obyvatel do 14 let měly okresy Rychnov nad Kněžnou a Náchod, nejvyšší podíl obyvatel ve věku let byl v okrese Trutnov a ve věkové skupině nad 65 let v okrese Hradec Králové. 5

6 Okres, kraj Počet 0 14 let let 65 a více let obyvatel abs. v % abs. v % abs. v % Hradec Králové , , ,3 Jičín , , ,3 Náchod , ,7 Rychnov nad Kněžnou , , ,9 Trutnov , , ,6 Královéhradecký kraj , , ,4 6

7 Zdravotní stav obyvatel Střední délka života Střední délka života (SDŽ) je ukazatel, který vyjadřuje střední hodnotu počtu let zbývajících do smrti x-letému člověku za předpokladu zachování úmrtnosti z období výpočtu (při narození = ve věku 0). Je to tedy takový předpoklad kolik let se dožije člověk od okamžiku zjišťování. Střední délka života je ovlivněna úrovní zdravotní péče, životním stylem (způsob stravování, spotřeba alkoholu, kouření, tělesná aktivita, stres), socioekonomickými podmínkami (vzdělání, zaměstnání, ekonomické postavení, příjem, rodinný stav). SDŽ je rozdělena podle pohlaví. Střední délka života při narození ženy Střední délka života u žen, stejně jako u mužů, má rostoucí trend, jak v Královéhradeckém kraji, tak i v ČR. V období od roku vzrostla střední délka života žen v Královéhradeckém kraji o 2,13 let (v roce 2000 ze 78,67 let na 80,8 let v roce 2010), v ČR o 2,25 let (v roce 2000 ze 78,4 let na 80,6 let v roce 2010). 81 Střední délka života při narození ženy

8 Střední délka života při narození muži V Královéhradeckém kraji, ale i v celé ČR dochází k plynulému prodlužování střední délky života mužů. Střední délka života u mužů v Královéhradeckém kraji se zvýšila za období o 3,04 roku (ze 72,2 let na 75,2 let) v ČR je situace obdobná, střední délka života mužů ve sledovaném období se zvýšila o 2,75 roku (ze 71,6 let na 74,4 let). 76 Střední délka života při narození muži (ECHI) Naděje dožití podle okresů v období Kraj, okresy při narození Muži ve věku 45 let ve věku 65 let při narození Ženy ve věku 45 let ve věku 65 let Královéhradecký kraj 75,06 31,68 15,46 80,47 36,40 18,48 Hradec Králové 75,97 32,36 15,75 81,07 36,99 18,92 Jičín 74,34 31,02 14,88 80,23 36,17 18,47 Náchod 75,17 31,71 15,69 80,48 36,56 18,52 Rychnov nad Kněžnou 75,34 31,89 15,73 80,31 36,26 18,20 Trutnov 74,08 31,08 15,07 79,89 35,67 18,00 Zdroj dat: Český statistický úřad 8

9 Úmrtnost Novorozenecká úmrtnost Novorozenecká úmrtnost = počet zemřelých do 28 dnů života na dětí živě narozených. Kojenecká úmrtnost Kojenecká úmrtnost = počet zemřelých do 1 roku věku na dětí živě narozených. Křivka trendu kojenecké úmrtnosti je podobná křivce novorozenecké úmrtnosti. 9

10 Kojenecká úmrtnost okres Hradec Králové 3,77 2,88 1,46 4,38 7,43 2,59 2,49 2,86 2,15 1,08 1,13 Jičín 1,45 7,44 5,72 0,00 5,64 2,58 5,40 2,24 2,31 3,37 4,70 Náchod 3,71 2,81 8,51 4,65 2,82 0,88 1,73 2,45 1,56 3,10 4,95 Rychnov n. Kn. 3,94 4,07 2,68 2,42 4,82 0,00 2,42 1,12 1,14 2,21 0,00 Trutnov 0,89 3,63 2,79 4,42 5,43 4,16 4,31 3,66 2,18 1,52 0,78 KHK 2,82 3,84 4,04 3,53 5,39 2,22 3,10 2,61 1,92 2,08 2,16 ČR 4,09 3,96 4,15 3,9 3,74 3,4 3,33 3,14 2,83 2,88 2,67 Živě narození s vrozenou vývojovou vadou Definice ukazatele: Živě narození s vrozenou vývojovou vadou, zjištěnou do 1 roku života dítěte, na živě narozených. Vrozené vady jsou statisticky sledovány v Národním registru vrozených vad, kde jsou evidovány malformity podle roku narození dítěte, zjištěné do 1 roku života. To je důvodem toho, že sumární data jsou k dispozici s určitým časovým posunem a jsou uzavřena až ke konci roku následujícího. V roce 2010 se v České republice narodilo dětí s vrozenou vadou, což představuje 433 narozených s vrozenou vadou na živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů. (v KHK je to 458,4) 700 Živě narození s vrozenou vadou na ŽN

11 Živě narození s vrozenou vadou na ŽN Okres Hradec Králové 490,57 680,17 416,97 459,85 364,62 361,99 417,19 428,33 457,73 453,07 Jičín 391,87 253,35 386,27 377,36 296,19 309,28 364,37 426,01 335,26 528,09 Náchod 343,55 478,87 396,98 343,87 403,76 405,29 337,08 506,12 429,35 441,18 Rychnov n/kn. 433,64 612,24 575,64 495,77 542,17 403,23 434,78 528,68 433,30 541,44 Trutnov 223,81 299,73 325,58 415,56 352,94 282,63 336,50 366,30 422,13 378,79 KHK 376,33 484,46 412,45 420,18 389,21 351,53 378,80 444,30 423,73 458,39 ČR 326,15 340,30 402,11 407,43 375,27 372,27 356,61 397,97 390,06 393,16 Standardizovaná úmrtnost celková Standardizovaná úmrtnost úmrtnost teoretické evropské populace ( evropského standardu ) vypočtená z jednotlivých specifických úmrtností konkrétní populace. Přepočteno na obyvatel. Od roku 2005 dochází k poklesu SDR u obou pohlaví v ČR i v Královéhradeckém kraji. 11

12 SDR celkem muži Okres Hradec 1023,5 998,8 996,8 996,3 977,8 940,1 887,8 858,1 796,5 831,6 806,9 Králové Jičín 1227,9 1108,7 1158,7 1114, ,9 1046,1 918,7 900,9 989,7 816,9 Náchod 1017,3 1039,9 1099,7 1034,4 987,9 926,4 938,8 958,4 886,9 936,5 890,1 Rychnov 1089,4 1140,0 952,7 1091,6 1027,4 982,6 894,2 934, ,5 858,1 n/kn Trutnov 1293,4 1142,9 1182,3 1327,7 1237,8 1166,4 1077,8 968,2 946,1 1056,5 931,9 KHK 1115,5 1073,6 1073,8 1099,6 1042, , ,8 930,1 859,8 ČR 1161,5 1131,9 1146,2 1164,8 1106,5 1076,6 1024,1 991,2 966,5 962,5 940,8 SDR celkem ženy okres Hradec Králové 583,3 612,3 628,8 640,6 628,7 596,4 582,9 574,9 549,8 520,8 477,1 Jičín 666,1 671,4 647,2 658,1 599,7 640,3 617,3 573,1 587,4 529,5 546,6 Náchod 606,5 641,0 664,0 701,5 638,3 598,1 583,9 580,4 551,2 563,5 513,5 Rychnov n/kn 686,8 670,7 589,3 659,7 676,2 632,0 653,9 585,8 533,9 580,5 553,8 Trutnov 670,7 707,6 687,8 729,5 708,0 681,7 689,4 596,9 565,6 671,4 542,7 KHK 632,1 655,4 646,7 677,3 648,4 626,5 619,9 582,3 556,2 570,8 518,9 ČR 690,4 684,8 685,8 703,5 661,8 657,2 613,2 595,4 576,7 576,5 557,1 Standardizovaná úmrtnost podle diagnóz Vývoj trendu podílu úmrtnosti na jednotlivá onemocnění na celkově standardizovanou úmrtnost se v Královéhradeckém kraji příliš neliší od vývoje v ČR. Standardizovaná úmrtnost podle pohlaví, vybraných příčin smrti na osob (2010): 12

13 Úmrtnost na KVO Standardizovaná úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění. Standardizovaná úmrtnost na KVO má sestupnou tendenci jak v ČR, tak v Královéhradeckém kraji. Při porovnání situace v KHK s ČR se počty úmrtí na KVO převážně pohybují pod celorepublikovým průměrem. Počet úmrtí na KVO u mužů je vyšší než u žen. 800 SDR na nemoci oběhové soustavy muži (ECHI) 450 SDR na nemoci oběhové soustavy ženy SDR na nemoci oběhové soustavy muži okres Hradec Králové 499,2 516,7 469,5 493,1 424,2 448,4 417,0 383,1 356,6 359,3 372,1 Jičín 592,1 576,7 592,0 530,5 586,2 569,5 465,9 462,3 366,9 517,6 348,8 Náchod 491,4 568,3 610,7 562,2 540,7 461,1 435,4 467,5 412,1 433,9 407,2 Rychnov n/kn 618,8 611,8 484,4 579,8 465,4 478,5 420,8 489,7 499,7 463,5 390,3 Trutnov 635,3 524,1 618,1 690,3 653,2 564,2 505,1 441,3 461,0 502,3 426,4 KHK 555,4 549,9 547,8 562,3 521,8 495,2 445,7 438,8 410,3 439,6 389,7 ČR 576,8 558,2 560,5 568,5 530,8 508,0 477,8 453,7 437,1 436,0 424,4 SDR na nemoci oběhové soustavy ženy okres Hradec Králové 287,1 350,5 335,1 344,6 341,6 327,5 282,6 294,4 271,6 271,9 222,1 Jičín 385,8 368,3 371,9 394,0 328,7 384,7 325,6 306,8 294,1 268,7 250,5 Náchod 347,7 363,0 386,9 389,2 377,7 322,5 317,2 314,2 271,5 299,2 268,4 Rychnov n/kn 398,4 369,0 324,3 378,7 378,8 330,8 370,0 324,7 305,2 330,6 291,9 Trutnov 403,0 396,8 359,4 389,9 390,8 376,6 344,5 328,1 307,1 366,9 285,6 KHK 354,1 367,7 355,0 375,7 362,2 345,4 320,4 311,6 286,9 304,5 258,5 ČR 378,9 375,8 379,4 384,3 356,8 351,0 318,2 306,8 292,3 296,2 282,4 13

14 Úmrtnost na nádorová onemocnění Standardizovaná úmrtnost na nádorová onemocnění. Incidence zhoubných novotvarů u mužů a žen vzrůstá, avšak pozitivním jevem je, že úmrtnost tento jev nekopíruje. 350 SDR na novotvary muži (ECHI*) 200 SDR na novotvary ženy (ECHI*) SDR na novotvary muži okres Hradec Králové 277,7 277,5 292,6 276,1 301, ,9 237,6 246,5 255,5 259,4 Jičín 379,0 267,3 296,8 315,9 204,2 251,2 302,0 257,5 307,3 244,2 248,9 Náchod 280, ,1 246,5 245,6 207,1 274,2 280,6 260,3 268,5 261,9 Rychnov n/ Kn 244,7 316,5 255,9 289,2 339,7 253,1 249,8 255,6 228,0 205,8 242,7 Trutnov 364,0 342,2 299,5 349,3 342,1 331,8 310,3 240,8 255,1 306,5 275,0 KHK 305,9 291,4 286,5 292,4 289,7 260,4 267,9 252,4 256,5 260,6 259,8 ČR 326,6 317,3 323,2 321,0 315,1 296,7 286,8 277,5 272,8 268,9 266,9 SDR na novotvary ženy okres Hradec Králové 156,7 160,9 170,6 168,1 152,7 132,6 162,1 165,6 164,0 141,9 140,6 Jičín 151,0 169,0 147,3 155,1 151,7 138,7 151,9 152,9 171,0 125,4 169,7 Náchod 148,2 175,4 171,0 171,3 132,1 134,4 125,5 149,6 157,5 151,5 138,1 Rychnov n/ Kn 156,6 155,2 139,7 136,9 168,1 186,0 152,7 149,1 122,4 116,6 124,6 Trutnov 142,0 171,4 191,4 170,7 172,4 158,0 183,3 150,1 153,5 170,5 150,3 KHK 150,6 166,7 167,4 162,7 153,9 146,7 156,4 154,8 155,3 144,5 144,1 ČR 178, ,3 177,4 172,9 166,0 164,9 157,0 155,2 150,7 149,5 14

15 Úmrtnost na nádory prsu V ČR se trend SDR na zhoubné nádory prsu ve sledovaném časovém období jeví jako sestupný. V Královéhradeckém kraji zaznamenáváme kolísání hodnot se sestupnou tendencí. Nejnižší úmrtnost byla v kraji zaznamenána v roce 2010 a to 18,4 (v ČR 20,6). Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 1995 a to 33,7 případů (v ČR 31,8). 35 SDR na zhoubný novotvary prsu - ženy (C50) (ECHI) Zemřelí na novotvary - dg C 50 ženy Absolutní počet zemřelých na zhoubný novotvar prsu okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR

16 Úmrtnost na nádory plic Definice: dg. C 33, 34 zhoubné novotvary průdušnice, průdušek, plic Muži umírají v důsledku zhoubných nádorů plic a průdušek až třikrát častěji než ženy a to i v Královéhradeckém kraji. 95 Zemřelí na ZN dg C 33,C 34 na muži 35 Zemřelí na ZN dg C 33,34 na ženy Zemřelí na novotvary - dg C 33, C 34 muži Absolutní počet zemřelých na zhoubný novotvar průdušnice, C 33, C34 okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR Zemřelí na novotvary dg C 33,34 ženy Absolutní počet zemřelých na zhoubný novotvar průdušnice, C 33, C34 okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR

17 Úmrtnost na nádory tlustého střeva a konečníku Dg. C 19,20,21 zhoubné nádory kolorekta, rekta, řitě a řitního kanálu V úmrtnosti na toto onemocnění jsou mezi muži a ženami rozdíly. Muži umírají na toto onemocnění častěji než ženy a to v ČR až o 35%. 30 Zemřelí na ZN dg C 19,C 20,C 21 na muži 20 Zemřelí na ZN dg C 19,20,21 na ženy Zemřelí na novotvary - dg C 19, C 20, C 21 muži Absolutní počet zemřelých na zhoubné novotvary tlustého střeva okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR Zemřelí na novotvary - dg C 19, C 20, C 21 ženy okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR

18 Úmrtnost na nádory kůže Dg. C43 zhoubný melanom kůže Tento zhoubný nádor je nejčetnější zhoubným novotvarem u obou pohlaví. Ročně představuje okolo 23% všech nově hlášených případů. Úmrtnost na toto onemocnění se u obou pohlaví v KHK pohybuje nad celorepublikovými hodnotami. Výrazně stoupá křivka úmrtnosti u žen v roce KHK vykazuje hodnotu 4,6 na obyvatel (ČR 2,8 na obyvatel). 7 Zemřelí na ZN dg C 43 na muži 5 Zemřelí na ZN dg C 43 na ženy Zhoubné novotvary dg C 43 na muži okres Hradec Králové 12,9 14,2 7,8 14,3 20,9 22,1 24,6 30,8 20,4 21,5 Jičín 10,6 18,4 7,9 18,5 15,9 15,9 18,3 33,6 20,4 22,8 Náchod 12,8 7,3 18,3 16,5 14,6 12,8 7,3 20,0 16,3 23,6 Rychnov n/kn. 7,8 7,7 7,8 12,9 10,4 36,1 15,4 12,9 25,6 15,3 Trutnov 20,2 11,9 11,9 20,5 18,8 20,4 20,4 16,9 25,3 23,6 KHK 13,4 11,9 10,9 16,5 16,9 21,0 17,9 23,4 21,4 21,7 ČR 14,6 15,2 15,4 17,2 16,9 17,9 18,4 19,7 19,6 21,7 Zemřelí na ZN dg C 43 na ženy okres Hradec Králové 0,0 4,8 2,4 2,4 2,4 2,4 6,1 2,4 7,2 3,6 Jičín 0,0 0,0 2,5 5,1 5,1 0,0 2,5 2,5 2,5 10,0 Náchod 3,4 1,7 1,7 1,7 0,0 5,2 3,5 3,5 0,0 3,5 Rychnov n/kn. 2,5 2,5 2,5 2,5 9,9 7,4 0,0 7,5 0,0 7,5 Trutnov 1,6 3,2 6,5 3,3 0,0 0,0 3,3 4,9 0,0 1,6 KHK 1,4 2,8 3,2 2,8 2,8 2,8 3,6 3,9 2,5 4,6 ČR 2,7 3,2 2,9 2,9 2,9 2,8 2,5 2,4 3,0 2,8 18

19 Úmrtnost na poranění, úrazy a otravy Standardizovaná úmrtnost - teoretická intenzita úmrtnosti (na osob) reálné populace s určitým věkově specifickým profilem úmrtnosti za předpokladu věkové struktury. Výrazně častěji na poranění úrazy a otravy umírají muži a to jak v ČR tak i v KHK. 110 SDR na poranění a otravy muži (ECHI) 50 SDR na poranění a otravy ženy (ECHI) SDR na poranění a otravy muži okres Hradec Králové 84,2 88,7 92,4 69,6 92,7 64,7 65,2 71,7 85,3 61,2 46,6 Jičín 111,0 118,5 104,6 114,4 99,0 50,0 100,6 46,2 70,0 93,2 70,5 Náchod 98,0 98,7 102,7 78,9 55,5 82,5 57,8 71,4 69,7 71,4 83,2 Rychnov n/kn. 89,0 71,4 79,4 107,4 75,0 82,9 49,5 68,0 55,3 80,1 61,7 Trutnov 81,0 99,2 81,1 123,9 95,7 91,9 76,4 98,5 63,7 92,3 77,4 KHK 90,6 95,2 92,2 94,7 84,7 74,7 69,2 73,4 70,8 76,9 66,4 ČR 92,8 89,6 91,3 96,2 88,9 82,7 77,6 78,0 76,5 75,2 74,7 SDR na poranění a otravy ženy okres Hradec Králové 36,3 25,2 40,3 33,3 31,5 30,1 29,4 20,9 24,4 21,8 21,8 Jičín 31,3 34,7 21,9 23,9 30,4 12,3 20,2 23,0 27,8 26,1 22,3 Náchod 38,3 24,9 19,5 36,2 36,3 22,5 38,1 33,4 18,6 23,9 25,4 Rychnov n/kn. 19,5 35,7 41,2 24,7 43,4 25,5 36,8 17,4 27,6 25,4 26,3 Trutnov 35,1 40,7 28,7 43,0 31,6 26,7 38,7 20,3 24,8 33,5 19,4 KHK 33,2 31,5 31,2 33,2 33,9 24,6 32,8 23,1 24,2 26,0 22,7 ČR 34,1 33,3 32,7 35,3 33,9 29,2 25,4 26,1 25,4 23,8 23,4 19

20 Nemocnost Hospitalizovaní jsou uvedeni v absolutních počtech. Počet případů hospitalizace v nemocnicích na obyvatel podle trvalého bydliště; bez cizinců, bezdomovců a hospitalizovaných s neudaným bydlištěm, od roku 1997 navíc i bez hospitalizovaných s neudaným pohlavím. Do roku 1997 údaje za zdravotnictví bez zařízení ostatních centrálních orgánů, od roku 1998 souhrnně za zdravotnictví celkem vč. zdravotnických zařízení obrany, vnitra, spravedlnosti a dopravy Hospitalizovaní dle kraje bydliště na obyv Hospitalizovaní dle kraje bydliště na obyv. okres Hradec Králové Jičín , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Náchod Rychnov n/kn. Trutnov KHK ČR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 20

21 Hospitalizovaní dle bydliště - muži celkem (absolutně) okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR Hospitalizovaní dle bydliště - ženy celkem (absolutně) okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR

22 Kardiovaskulární onemocnění hospitalizovaní Definice: Počet hospitalizovaných na nemoci oběhové soustavy v nemocnicích podle trvalého bydliště. Hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění je v o okresech sledována od roku 1994, na krajské úrovni od roku Ve sledovaném období i nadále trvá trend vysokého počtu hospitalizovaných z důvodů kardiovaskulárního onemocnění. Muži jsou častěji hospitalizováni než ženy. B Hospitalizovaní muži - oběhová soustava okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR B Hospitalizovaní ženy - oběhová soustava okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR

23 Novotvary Vývoj počtu hlášených onemocnění má stále rostoucí trend. Podle údajů z ročenky ÚZIS bylo v České republice v roce 2009 hlášeno v Královéhradeckém kraji nových onemocnění zhoubnými novotvary. Z tohoto počtu bylo nově hlášených onemocnění u mužů a u žen. Rozdělení mezi pohlavími je rovnoměrné, ženy tvořily 48,5 % všech případů. Incidence nádorových onemocnění se v okresech kraje pohybuje od 514 do nových onemocnění. Nejnižší incidence u žen i u mužů je v okrese Rychnov nad Kněžnou. Nejvyšší pak u žen i u mužů v okrese Hradec Králové. Nejčetnějším zhoubným novotvarem u obou pohlaví byl opět ZN kůže (dg. C44), který představoval 25 % všech nově hlášených případů. U mužů následuje ZN předstojné žlázy prostaty, ZN průdušky-bronchu a plíce, ZN tlustého střeva a u žen ZN prsu, ZN tlustého střeva, ZN průdušky-bronchu a plíce a ZN těla děložního. Zhoubné novotvary (ZN) jsou stále po nemocech oběhové soustavy nejčastější příčinou úmrtí. Incidence zhoubných novotvarů Incidence zhoubných novotvarů počet nových onemocnění v daném roce na obyvatel trvale žijících v daném regionu. Absolutní počet hlášených nových onemocnění zhoubným novotvarem nebo novotvarem in situ, vč. dg jiný ZN kůže, v daném roce (podle data stanovení diagnózy), podle trvalého bydliště pacienta. Okruh zpravodajských jednotek: zdravotnické zařízení, které nádorové onemocnění diagnostikuje - hlášení se týká státních i nestátních zdravotnických zařízení všech rezortů. Vývoj incidence novotvarů - vybrané diagnózy (absolutně) Muži C18 C19-21 C33-34 C44 C61 C64 C65 -C68 C00-C

24 Ženy C18 C19-21 C33-34 C44 C50 C54 C56-57 C00-C Zdrojem dat je Národní onkologický registr. Vzhledem k důkladným kontrolám dat o zhoubných novotvarech jsou definitivní údaje publikovány s dvouletým zpožděním. Slovní označení kódů diagnóz (MKN-10) C16 ZN žaludku C18 ZN tlustého střeva C19 ZN rektosigmoideálního spojení C20 ZN konečníku-rekta C21 ZN řiti a řitního kanálu C23 ZN žlučníku C24 ZN jiných a neurčených částí žlučových cest C25 ZN slinivky břišní C32 ZN hrtanu C33 ZN průdušnice-trachey C34 ZN průdušky-bronchu a plíce C43 Zhoubný melanom kůže C44 Jiný ZN kůže C50 ZN prsu C53 ZN hrdla děložního-cervicis uteri C54 ZN těla děložního C56 ZN vaječníku C57 ZN jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů C61 ZN předstojné žlázy-prostaty C64 ZN ledviny mimo pánvičku C65 ZN ledvinné pánvičky C66 ZN močovodu-ureteru C67 ZN močového měchýře C68 ZN jiných a neurčených močových orgánů C00-C97 Zhoubné novotvary D00-D09 Novotvary in situ 24

25 Incidence zhoubných novotvarů včetně Dg. C 44 jiný ZN kůže Je zaznamenáván neustále rostoucí trend nádorového onemocnění. Počet nově hlášených nemocných stoupá u obou pohlaví. Zjištěné hodnoty za KHK v roce 2009 přesahují průměrné hodnoty ČR. 900 Zhoubné novotvary včetně dg C 44 na obyv Zhoubné novotvary včetně dg C 44 na obyvatel Okres Hradec Králové 562,4 575,2 585,4 630,7 662,2 670,8 722,6 775,4 763,7 812,8 Jičín 583,1 532,8 528,5 648,9 635,6 631,7 745,2 812,7 817,8 822,5 Náchod 514,7 526,2 633,2 651,3 691,6 676,2 620,8 666,5 746,2 874,0 Rychnov n/kn. 484,5 513,2 571,7 543,5 628,1 755,9 686,9 692,0 670,7 648,3 Trutnov 563,9 523,3 566,3 611,5 623,9 637,3 663,4 751,4 776,4 809,3 KHK 544,7 538,9 581,0 620,8 651,2 671,4 686,9 741,3 757,3 802,3 ČR 591,1 608,1 642,5 661,4 679,9 698,1 700,5 737,9 743,5 751,5 25

26 900 Zhoubné novotvary včetně dg C 44 na M 800 Zhoubné novotvary včetně dg C 44- na Ž

27 Diabetes mellitus (E 10 E14) Počet evidovaných diabetiků na obyvatel. V Královéhradeckém kraji je výrazný a trvalý, stoupající trend evidovaných žen i mužů s touto diagnózou. Hodnoty se pohybují nad celorepublikovými údaji. Diabetes tedy patří v KHK k nejčastějším civilizačním onemocněním. Počet léčených diabetiků se průběžně zvyšuje. V kraji bylo k evidováno diabetiků (z toho bylo téměř 52 % žen). Struktura léčby má trvalý trend, zvolna se snižuje podíl léčených pouze dietou a roste počet závislých na medikaci Prevalence diabetiků - muži 9000 Prevalence diabetiků - ženy Prevalence diabetiků - muži Okres Hradec ,8 Králové 930,7 5541,8 6884, , ,1 7914, ,5 9543,2 9783,8 Jičín 6360,7 6439, ,5 5703, , ,2 5965,5 5668,2 5848,1 6154,5 6664,7 Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR 4 594, , , , , ,0 5471,7 5503,2 5717,2 5660,1 5995,3 5980,5 6379,3 6645, , , ,8 7212,7 7329,8 7280,3 7825,3 8262,6 6602,8 7199, , , , ,8 7890,3 8092,1 8518, , , , , , , , , , , , , , , ,8 6328,2 6600,5 6818, , , , , ,6 27

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

SOUČASNÁ SITUACE V ČR

SOUČASNÁ SITUACE V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SOUČASNÁ SITUACE V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

Souhrn Summary. The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009. Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká

Souhrn Summary. The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009. Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2009 The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009 Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká Souhrn

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PODSTATNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY INFEKČNÍCH NEMOCÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTEMATICKY REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ NA VYMÝCENÍ, ELIMINACI NEBO ZVLÁDNUTÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ,

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á ANALÝZA MĚSTSK É ČÁSTI PRAHA 10 Zpracoval: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Na Václavce 46 150 00 Praha 5 OBSAH 1. Cíl sociálně dem ografické analýzy... 4 2. Správní a územ

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Signální zpráva o rodině v regionu Krušnohoří

Signální zpráva o rodině v regionu Krušnohoří PROJEKT RODINA Signální zpráva o rodině v regionu Krušnohoří 2 Zadavatel projektu OBLASTNÍ CHARITA MOST, P. Jílemnického 2457, 434 01 MOST Autor projektu Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci. Ing. Martin Holub

Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci. Ing. Martin Holub Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci Ing. Martin Holub březen 2004 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 1 Definice nepříspěvkových dob... 4 2 Metodika... 6 2.1 Příjmová strana...

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Obsah 1. CHARAKTERISTIKA KRAJE...3 2. OVZDUŠÍ...6 3. VODA...9 4. LESY A KRAJINA...12 5. OCHRANA PŘÍRODY...15 6. ENERGETIKA...19 7. PRŮMYSL A TĚŽBA...22

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více