Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje"

Transkript

1 Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013

2 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává s vývojem v ČR v časovém horizontu deseti let, vznikají tak časové řady vystihující vývoj a trend jednotlivých ukazatelů. Informace o zdravotním stavu obyvatelstva kraje jsou zpracovány na základě povinných hlášení, z výkazů o činnosti ambulantních zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče a šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému. Hlavním zdrojem dat byl Datový prezenční systém, který provozuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Dalšími zdroji byly Zdravotnické ročenky Královéhradeckého kraje a statistické údaje poskytnuté Regionálním pracovištěm Ústavu zdravotnických informací statistiky v Hradci Králové. Údaje o pracovní neschopnosti se týkají všech pracovníků, údaje jsou uváděny podle sídla zaměstnavatele. Údaje o zdravotním stavu jsou uváděny podle bydliště pacienta, s výjimkou péče o diabetiky, kde jsou čísla uváděny podle sídla zdravotnického zařízení, ve kterém je poskytována zdravotní péče. Pro nejaktuálnější data a pokračování v číselných řadách je možno použití krajských Zdravotnických ročenek, které navazují na celostátní ročenky a jsou vydávány a publikovány na internetových stránkách Jsou zde vystaveny Zdravotnické ročenky ČR a Zdravotnické ročenky všech krajů od roku 2000, které je možné využít k porovnání vybraných ukazatelů. Zpráva by měla být nejen podkladem pro tvorbu hlavních směrů Zdravotní politiky v kraji, ale také by měla být zdrojem informací o dlouhodobém trendu ve vývoji zdravotního stavu obyvatel Královéhradeckého kraje. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje Habrmanova 19, Hradec Králové tel.: , fax.: zpracovala: Mgr. Růžena Jirásková tel.:

3 Obsah Obsah... 3 Demografie... 5 Počet obyvatel dle jednotlivých věkových skupin v roce Zdravotní stav obyvatel... 7 Střední délka života... 7 Střední délka života při narození ženy... 7 Střední délka života při narození muži... 8 Úmrtnost... 9 Novorozenecká úmrtnost... 9 Kojenecká úmrtnost... 9 Živě narození s vrozenou vývojovou vadou Standardizovaná úmrtnost celková Standardizovaná úmrtnost podle diagnóz Úmrtnost na KVO Úmrtnost na nádorová onemocnění Úmrtnost na nádory prsu Úmrtnost na nádory plic Úmrtnost na nádory tlustého střeva a konečníku Úmrtnost na nádory kůže Úmrtnost na poranění, úrazy a otravy Nemocnost Kardiovaskulární onemocnění hospitalizovaní Novotvary Incidence zhoubných novotvarů Incidence zhoubných novotvarů včetně Dg. C 44 jiný ZN kůže Diabetes mellitus (E 10 E14) Pracovní neschopnost Nemoci z povolání Vybrané infekční onemocnění Incidence tuberkulózy

4 Incidence gonorrhoey Incidence syfilis Hepatitidy Vybraná infekční onemocnění

5 Demografie Královéhradecký kraj svoji rozlohou km2 zaujímá šest procent rozlohy České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů. Území kraje je po provedení reformy státní správy od tvořeno pěti okresy. Rozlohou je největší okres Trutnov, který tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním následuje s více než pětinou okres Rychnov nad Kněžnou a zbytek území se rovnoměrně, zhruba po 18 %, dělí mezi tři zbývající okresy. Rozloha území / okres km² ČR Královéhradecký kraj Hradec Králové 875 Jičín 887 Náchod 851 Rychnov nad Kněžnou 998 Trutnov Ke konci roku 2010 měl Královéhradecký kraj celkem obyvatel, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové s více než 163 tisíci osobami. Naopak populačně nejmenší se obyvateli je okres Rychnov nad Kněžnou. Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k mělo 48 statut města a 10 statut městyse. Podíl městského obyvatelstva dosáhl celkem 67,2 %. Hlavním centrem kraje je statutární město Hradec Králové s obyvateli, druhým největším městem s obyvateli je město Trutnov. Nejméně urbanizován je okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). V kraji činil tento podíl 12,8 % obyvatel. Průměrná rozloha obce je ha a průměrný počet obyvatel v obci dosáhl osob. Počet obyvatel dle jednotlivých věkových skupin v roce 2010 Královéhradecký kraj měl k stále nejnižší podíl obyvatel ve věku let ze všech krajů (69,0 %) a zároveň měl nejvyšší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (16,5 %) předstihl již Hl. m. Prahu. Průměrný věk je rovněž nad republikovým průměrem a druhý nejvyšší po Hl. m. Praze. Stejně je tomu v porovnání s krajským průměrem v okresech Hradec Králové a Jičín. Nejvyšší podíl obyvatel do 14 let měly okresy Rychnov nad Kněžnou a Náchod, nejvyšší podíl obyvatel ve věku let byl v okrese Trutnov a ve věkové skupině nad 65 let v okrese Hradec Králové. 5

6 Okres, kraj Počet 0 14 let let 65 a více let obyvatel abs. v % abs. v % abs. v % Hradec Králové , , ,3 Jičín , , ,3 Náchod , ,7 Rychnov nad Kněžnou , , ,9 Trutnov , , ,6 Královéhradecký kraj , , ,4 6

7 Zdravotní stav obyvatel Střední délka života Střední délka života (SDŽ) je ukazatel, který vyjadřuje střední hodnotu počtu let zbývajících do smrti x-letému člověku za předpokladu zachování úmrtnosti z období výpočtu (při narození = ve věku 0). Je to tedy takový předpoklad kolik let se dožije člověk od okamžiku zjišťování. Střední délka života je ovlivněna úrovní zdravotní péče, životním stylem (způsob stravování, spotřeba alkoholu, kouření, tělesná aktivita, stres), socioekonomickými podmínkami (vzdělání, zaměstnání, ekonomické postavení, příjem, rodinný stav). SDŽ je rozdělena podle pohlaví. Střední délka života při narození ženy Střední délka života u žen, stejně jako u mužů, má rostoucí trend, jak v Královéhradeckém kraji, tak i v ČR. V období od roku vzrostla střední délka života žen v Královéhradeckém kraji o 2,13 let (v roce 2000 ze 78,67 let na 80,8 let v roce 2010), v ČR o 2,25 let (v roce 2000 ze 78,4 let na 80,6 let v roce 2010). 81 Střední délka života při narození ženy

8 Střední délka života při narození muži V Královéhradeckém kraji, ale i v celé ČR dochází k plynulému prodlužování střední délky života mužů. Střední délka života u mužů v Královéhradeckém kraji se zvýšila za období o 3,04 roku (ze 72,2 let na 75,2 let) v ČR je situace obdobná, střední délka života mužů ve sledovaném období se zvýšila o 2,75 roku (ze 71,6 let na 74,4 let). 76 Střední délka života při narození muži (ECHI) Naděje dožití podle okresů v období Kraj, okresy při narození Muži ve věku 45 let ve věku 65 let při narození Ženy ve věku 45 let ve věku 65 let Královéhradecký kraj 75,06 31,68 15,46 80,47 36,40 18,48 Hradec Králové 75,97 32,36 15,75 81,07 36,99 18,92 Jičín 74,34 31,02 14,88 80,23 36,17 18,47 Náchod 75,17 31,71 15,69 80,48 36,56 18,52 Rychnov nad Kněžnou 75,34 31,89 15,73 80,31 36,26 18,20 Trutnov 74,08 31,08 15,07 79,89 35,67 18,00 Zdroj dat: Český statistický úřad 8

9 Úmrtnost Novorozenecká úmrtnost Novorozenecká úmrtnost = počet zemřelých do 28 dnů života na dětí živě narozených. Kojenecká úmrtnost Kojenecká úmrtnost = počet zemřelých do 1 roku věku na dětí živě narozených. Křivka trendu kojenecké úmrtnosti je podobná křivce novorozenecké úmrtnosti. 9

10 Kojenecká úmrtnost okres Hradec Králové 3,77 2,88 1,46 4,38 7,43 2,59 2,49 2,86 2,15 1,08 1,13 Jičín 1,45 7,44 5,72 0,00 5,64 2,58 5,40 2,24 2,31 3,37 4,70 Náchod 3,71 2,81 8,51 4,65 2,82 0,88 1,73 2,45 1,56 3,10 4,95 Rychnov n. Kn. 3,94 4,07 2,68 2,42 4,82 0,00 2,42 1,12 1,14 2,21 0,00 Trutnov 0,89 3,63 2,79 4,42 5,43 4,16 4,31 3,66 2,18 1,52 0,78 KHK 2,82 3,84 4,04 3,53 5,39 2,22 3,10 2,61 1,92 2,08 2,16 ČR 4,09 3,96 4,15 3,9 3,74 3,4 3,33 3,14 2,83 2,88 2,67 Živě narození s vrozenou vývojovou vadou Definice ukazatele: Živě narození s vrozenou vývojovou vadou, zjištěnou do 1 roku života dítěte, na živě narozených. Vrozené vady jsou statisticky sledovány v Národním registru vrozených vad, kde jsou evidovány malformity podle roku narození dítěte, zjištěné do 1 roku života. To je důvodem toho, že sumární data jsou k dispozici s určitým časovým posunem a jsou uzavřena až ke konci roku následujícího. V roce 2010 se v České republice narodilo dětí s vrozenou vadou, což představuje 433 narozených s vrozenou vadou na živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů. (v KHK je to 458,4) 700 Živě narození s vrozenou vadou na ŽN

11 Živě narození s vrozenou vadou na ŽN Okres Hradec Králové 490,57 680,17 416,97 459,85 364,62 361,99 417,19 428,33 457,73 453,07 Jičín 391,87 253,35 386,27 377,36 296,19 309,28 364,37 426,01 335,26 528,09 Náchod 343,55 478,87 396,98 343,87 403,76 405,29 337,08 506,12 429,35 441,18 Rychnov n/kn. 433,64 612,24 575,64 495,77 542,17 403,23 434,78 528,68 433,30 541,44 Trutnov 223,81 299,73 325,58 415,56 352,94 282,63 336,50 366,30 422,13 378,79 KHK 376,33 484,46 412,45 420,18 389,21 351,53 378,80 444,30 423,73 458,39 ČR 326,15 340,30 402,11 407,43 375,27 372,27 356,61 397,97 390,06 393,16 Standardizovaná úmrtnost celková Standardizovaná úmrtnost úmrtnost teoretické evropské populace ( evropského standardu ) vypočtená z jednotlivých specifických úmrtností konkrétní populace. Přepočteno na obyvatel. Od roku 2005 dochází k poklesu SDR u obou pohlaví v ČR i v Královéhradeckém kraji. 11

12 SDR celkem muži Okres Hradec 1023,5 998,8 996,8 996,3 977,8 940,1 887,8 858,1 796,5 831,6 806,9 Králové Jičín 1227,9 1108,7 1158,7 1114, ,9 1046,1 918,7 900,9 989,7 816,9 Náchod 1017,3 1039,9 1099,7 1034,4 987,9 926,4 938,8 958,4 886,9 936,5 890,1 Rychnov 1089,4 1140,0 952,7 1091,6 1027,4 982,6 894,2 934, ,5 858,1 n/kn Trutnov 1293,4 1142,9 1182,3 1327,7 1237,8 1166,4 1077,8 968,2 946,1 1056,5 931,9 KHK 1115,5 1073,6 1073,8 1099,6 1042, , ,8 930,1 859,8 ČR 1161,5 1131,9 1146,2 1164,8 1106,5 1076,6 1024,1 991,2 966,5 962,5 940,8 SDR celkem ženy okres Hradec Králové 583,3 612,3 628,8 640,6 628,7 596,4 582,9 574,9 549,8 520,8 477,1 Jičín 666,1 671,4 647,2 658,1 599,7 640,3 617,3 573,1 587,4 529,5 546,6 Náchod 606,5 641,0 664,0 701,5 638,3 598,1 583,9 580,4 551,2 563,5 513,5 Rychnov n/kn 686,8 670,7 589,3 659,7 676,2 632,0 653,9 585,8 533,9 580,5 553,8 Trutnov 670,7 707,6 687,8 729,5 708,0 681,7 689,4 596,9 565,6 671,4 542,7 KHK 632,1 655,4 646,7 677,3 648,4 626,5 619,9 582,3 556,2 570,8 518,9 ČR 690,4 684,8 685,8 703,5 661,8 657,2 613,2 595,4 576,7 576,5 557,1 Standardizovaná úmrtnost podle diagnóz Vývoj trendu podílu úmrtnosti na jednotlivá onemocnění na celkově standardizovanou úmrtnost se v Královéhradeckém kraji příliš neliší od vývoje v ČR. Standardizovaná úmrtnost podle pohlaví, vybraných příčin smrti na osob (2010): 12

13 Úmrtnost na KVO Standardizovaná úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění. Standardizovaná úmrtnost na KVO má sestupnou tendenci jak v ČR, tak v Královéhradeckém kraji. Při porovnání situace v KHK s ČR se počty úmrtí na KVO převážně pohybují pod celorepublikovým průměrem. Počet úmrtí na KVO u mužů je vyšší než u žen. 800 SDR na nemoci oběhové soustavy muži (ECHI) 450 SDR na nemoci oběhové soustavy ženy SDR na nemoci oběhové soustavy muži okres Hradec Králové 499,2 516,7 469,5 493,1 424,2 448,4 417,0 383,1 356,6 359,3 372,1 Jičín 592,1 576,7 592,0 530,5 586,2 569,5 465,9 462,3 366,9 517,6 348,8 Náchod 491,4 568,3 610,7 562,2 540,7 461,1 435,4 467,5 412,1 433,9 407,2 Rychnov n/kn 618,8 611,8 484,4 579,8 465,4 478,5 420,8 489,7 499,7 463,5 390,3 Trutnov 635,3 524,1 618,1 690,3 653,2 564,2 505,1 441,3 461,0 502,3 426,4 KHK 555,4 549,9 547,8 562,3 521,8 495,2 445,7 438,8 410,3 439,6 389,7 ČR 576,8 558,2 560,5 568,5 530,8 508,0 477,8 453,7 437,1 436,0 424,4 SDR na nemoci oběhové soustavy ženy okres Hradec Králové 287,1 350,5 335,1 344,6 341,6 327,5 282,6 294,4 271,6 271,9 222,1 Jičín 385,8 368,3 371,9 394,0 328,7 384,7 325,6 306,8 294,1 268,7 250,5 Náchod 347,7 363,0 386,9 389,2 377,7 322,5 317,2 314,2 271,5 299,2 268,4 Rychnov n/kn 398,4 369,0 324,3 378,7 378,8 330,8 370,0 324,7 305,2 330,6 291,9 Trutnov 403,0 396,8 359,4 389,9 390,8 376,6 344,5 328,1 307,1 366,9 285,6 KHK 354,1 367,7 355,0 375,7 362,2 345,4 320,4 311,6 286,9 304,5 258,5 ČR 378,9 375,8 379,4 384,3 356,8 351,0 318,2 306,8 292,3 296,2 282,4 13

14 Úmrtnost na nádorová onemocnění Standardizovaná úmrtnost na nádorová onemocnění. Incidence zhoubných novotvarů u mužů a žen vzrůstá, avšak pozitivním jevem je, že úmrtnost tento jev nekopíruje. 350 SDR na novotvary muži (ECHI*) 200 SDR na novotvary ženy (ECHI*) SDR na novotvary muži okres Hradec Králové 277,7 277,5 292,6 276,1 301, ,9 237,6 246,5 255,5 259,4 Jičín 379,0 267,3 296,8 315,9 204,2 251,2 302,0 257,5 307,3 244,2 248,9 Náchod 280, ,1 246,5 245,6 207,1 274,2 280,6 260,3 268,5 261,9 Rychnov n/ Kn 244,7 316,5 255,9 289,2 339,7 253,1 249,8 255,6 228,0 205,8 242,7 Trutnov 364,0 342,2 299,5 349,3 342,1 331,8 310,3 240,8 255,1 306,5 275,0 KHK 305,9 291,4 286,5 292,4 289,7 260,4 267,9 252,4 256,5 260,6 259,8 ČR 326,6 317,3 323,2 321,0 315,1 296,7 286,8 277,5 272,8 268,9 266,9 SDR na novotvary ženy okres Hradec Králové 156,7 160,9 170,6 168,1 152,7 132,6 162,1 165,6 164,0 141,9 140,6 Jičín 151,0 169,0 147,3 155,1 151,7 138,7 151,9 152,9 171,0 125,4 169,7 Náchod 148,2 175,4 171,0 171,3 132,1 134,4 125,5 149,6 157,5 151,5 138,1 Rychnov n/ Kn 156,6 155,2 139,7 136,9 168,1 186,0 152,7 149,1 122,4 116,6 124,6 Trutnov 142,0 171,4 191,4 170,7 172,4 158,0 183,3 150,1 153,5 170,5 150,3 KHK 150,6 166,7 167,4 162,7 153,9 146,7 156,4 154,8 155,3 144,5 144,1 ČR 178, ,3 177,4 172,9 166,0 164,9 157,0 155,2 150,7 149,5 14

15 Úmrtnost na nádory prsu V ČR se trend SDR na zhoubné nádory prsu ve sledovaném časovém období jeví jako sestupný. V Královéhradeckém kraji zaznamenáváme kolísání hodnot se sestupnou tendencí. Nejnižší úmrtnost byla v kraji zaznamenána v roce 2010 a to 18,4 (v ČR 20,6). Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 1995 a to 33,7 případů (v ČR 31,8). 35 SDR na zhoubný novotvary prsu - ženy (C50) (ECHI) Zemřelí na novotvary - dg C 50 ženy Absolutní počet zemřelých na zhoubný novotvar prsu okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR

16 Úmrtnost na nádory plic Definice: dg. C 33, 34 zhoubné novotvary průdušnice, průdušek, plic Muži umírají v důsledku zhoubných nádorů plic a průdušek až třikrát častěji než ženy a to i v Královéhradeckém kraji. 95 Zemřelí na ZN dg C 33,C 34 na muži 35 Zemřelí na ZN dg C 33,34 na ženy Zemřelí na novotvary - dg C 33, C 34 muži Absolutní počet zemřelých na zhoubný novotvar průdušnice, C 33, C34 okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR Zemřelí na novotvary dg C 33,34 ženy Absolutní počet zemřelých na zhoubný novotvar průdušnice, C 33, C34 okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR

17 Úmrtnost na nádory tlustého střeva a konečníku Dg. C 19,20,21 zhoubné nádory kolorekta, rekta, řitě a řitního kanálu V úmrtnosti na toto onemocnění jsou mezi muži a ženami rozdíly. Muži umírají na toto onemocnění častěji než ženy a to v ČR až o 35%. 30 Zemřelí na ZN dg C 19,C 20,C 21 na muži 20 Zemřelí na ZN dg C 19,20,21 na ženy Zemřelí na novotvary - dg C 19, C 20, C 21 muži Absolutní počet zemřelých na zhoubné novotvary tlustého střeva okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR Zemřelí na novotvary - dg C 19, C 20, C 21 ženy okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR

18 Úmrtnost na nádory kůže Dg. C43 zhoubný melanom kůže Tento zhoubný nádor je nejčetnější zhoubným novotvarem u obou pohlaví. Ročně představuje okolo 23% všech nově hlášených případů. Úmrtnost na toto onemocnění se u obou pohlaví v KHK pohybuje nad celorepublikovými hodnotami. Výrazně stoupá křivka úmrtnosti u žen v roce KHK vykazuje hodnotu 4,6 na obyvatel (ČR 2,8 na obyvatel). 7 Zemřelí na ZN dg C 43 na muži 5 Zemřelí na ZN dg C 43 na ženy Zhoubné novotvary dg C 43 na muži okres Hradec Králové 12,9 14,2 7,8 14,3 20,9 22,1 24,6 30,8 20,4 21,5 Jičín 10,6 18,4 7,9 18,5 15,9 15,9 18,3 33,6 20,4 22,8 Náchod 12,8 7,3 18,3 16,5 14,6 12,8 7,3 20,0 16,3 23,6 Rychnov n/kn. 7,8 7,7 7,8 12,9 10,4 36,1 15,4 12,9 25,6 15,3 Trutnov 20,2 11,9 11,9 20,5 18,8 20,4 20,4 16,9 25,3 23,6 KHK 13,4 11,9 10,9 16,5 16,9 21,0 17,9 23,4 21,4 21,7 ČR 14,6 15,2 15,4 17,2 16,9 17,9 18,4 19,7 19,6 21,7 Zemřelí na ZN dg C 43 na ženy okres Hradec Králové 0,0 4,8 2,4 2,4 2,4 2,4 6,1 2,4 7,2 3,6 Jičín 0,0 0,0 2,5 5,1 5,1 0,0 2,5 2,5 2,5 10,0 Náchod 3,4 1,7 1,7 1,7 0,0 5,2 3,5 3,5 0,0 3,5 Rychnov n/kn. 2,5 2,5 2,5 2,5 9,9 7,4 0,0 7,5 0,0 7,5 Trutnov 1,6 3,2 6,5 3,3 0,0 0,0 3,3 4,9 0,0 1,6 KHK 1,4 2,8 3,2 2,8 2,8 2,8 3,6 3,9 2,5 4,6 ČR 2,7 3,2 2,9 2,9 2,9 2,8 2,5 2,4 3,0 2,8 18

19 Úmrtnost na poranění, úrazy a otravy Standardizovaná úmrtnost - teoretická intenzita úmrtnosti (na osob) reálné populace s určitým věkově specifickým profilem úmrtnosti za předpokladu věkové struktury. Výrazně častěji na poranění úrazy a otravy umírají muži a to jak v ČR tak i v KHK. 110 SDR na poranění a otravy muži (ECHI) 50 SDR na poranění a otravy ženy (ECHI) SDR na poranění a otravy muži okres Hradec Králové 84,2 88,7 92,4 69,6 92,7 64,7 65,2 71,7 85,3 61,2 46,6 Jičín 111,0 118,5 104,6 114,4 99,0 50,0 100,6 46,2 70,0 93,2 70,5 Náchod 98,0 98,7 102,7 78,9 55,5 82,5 57,8 71,4 69,7 71,4 83,2 Rychnov n/kn. 89,0 71,4 79,4 107,4 75,0 82,9 49,5 68,0 55,3 80,1 61,7 Trutnov 81,0 99,2 81,1 123,9 95,7 91,9 76,4 98,5 63,7 92,3 77,4 KHK 90,6 95,2 92,2 94,7 84,7 74,7 69,2 73,4 70,8 76,9 66,4 ČR 92,8 89,6 91,3 96,2 88,9 82,7 77,6 78,0 76,5 75,2 74,7 SDR na poranění a otravy ženy okres Hradec Králové 36,3 25,2 40,3 33,3 31,5 30,1 29,4 20,9 24,4 21,8 21,8 Jičín 31,3 34,7 21,9 23,9 30,4 12,3 20,2 23,0 27,8 26,1 22,3 Náchod 38,3 24,9 19,5 36,2 36,3 22,5 38,1 33,4 18,6 23,9 25,4 Rychnov n/kn. 19,5 35,7 41,2 24,7 43,4 25,5 36,8 17,4 27,6 25,4 26,3 Trutnov 35,1 40,7 28,7 43,0 31,6 26,7 38,7 20,3 24,8 33,5 19,4 KHK 33,2 31,5 31,2 33,2 33,9 24,6 32,8 23,1 24,2 26,0 22,7 ČR 34,1 33,3 32,7 35,3 33,9 29,2 25,4 26,1 25,4 23,8 23,4 19

20 Nemocnost Hospitalizovaní jsou uvedeni v absolutních počtech. Počet případů hospitalizace v nemocnicích na obyvatel podle trvalého bydliště; bez cizinců, bezdomovců a hospitalizovaných s neudaným bydlištěm, od roku 1997 navíc i bez hospitalizovaných s neudaným pohlavím. Do roku 1997 údaje za zdravotnictví bez zařízení ostatních centrálních orgánů, od roku 1998 souhrnně za zdravotnictví celkem vč. zdravotnických zařízení obrany, vnitra, spravedlnosti a dopravy Hospitalizovaní dle kraje bydliště na obyv Hospitalizovaní dle kraje bydliště na obyv. okres Hradec Králové Jičín , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Náchod Rychnov n/kn. Trutnov KHK ČR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 20

21 Hospitalizovaní dle bydliště - muži celkem (absolutně) okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR Hospitalizovaní dle bydliště - ženy celkem (absolutně) okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR

22 Kardiovaskulární onemocnění hospitalizovaní Definice: Počet hospitalizovaných na nemoci oběhové soustavy v nemocnicích podle trvalého bydliště. Hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění je v o okresech sledována od roku 1994, na krajské úrovni od roku Ve sledovaném období i nadále trvá trend vysokého počtu hospitalizovaných z důvodů kardiovaskulárního onemocnění. Muži jsou častěji hospitalizováni než ženy. B Hospitalizovaní muži - oběhová soustava okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR B Hospitalizovaní ženy - oběhová soustava okres Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR

23 Novotvary Vývoj počtu hlášených onemocnění má stále rostoucí trend. Podle údajů z ročenky ÚZIS bylo v České republice v roce 2009 hlášeno v Královéhradeckém kraji nových onemocnění zhoubnými novotvary. Z tohoto počtu bylo nově hlášených onemocnění u mužů a u žen. Rozdělení mezi pohlavími je rovnoměrné, ženy tvořily 48,5 % všech případů. Incidence nádorových onemocnění se v okresech kraje pohybuje od 514 do nových onemocnění. Nejnižší incidence u žen i u mužů je v okrese Rychnov nad Kněžnou. Nejvyšší pak u žen i u mužů v okrese Hradec Králové. Nejčetnějším zhoubným novotvarem u obou pohlaví byl opět ZN kůže (dg. C44), který představoval 25 % všech nově hlášených případů. U mužů následuje ZN předstojné žlázy prostaty, ZN průdušky-bronchu a plíce, ZN tlustého střeva a u žen ZN prsu, ZN tlustého střeva, ZN průdušky-bronchu a plíce a ZN těla děložního. Zhoubné novotvary (ZN) jsou stále po nemocech oběhové soustavy nejčastější příčinou úmrtí. Incidence zhoubných novotvarů Incidence zhoubných novotvarů počet nových onemocnění v daném roce na obyvatel trvale žijících v daném regionu. Absolutní počet hlášených nových onemocnění zhoubným novotvarem nebo novotvarem in situ, vč. dg jiný ZN kůže, v daném roce (podle data stanovení diagnózy), podle trvalého bydliště pacienta. Okruh zpravodajských jednotek: zdravotnické zařízení, které nádorové onemocnění diagnostikuje - hlášení se týká státních i nestátních zdravotnických zařízení všech rezortů. Vývoj incidence novotvarů - vybrané diagnózy (absolutně) Muži C18 C19-21 C33-34 C44 C61 C64 C65 -C68 C00-C

24 Ženy C18 C19-21 C33-34 C44 C50 C54 C56-57 C00-C Zdrojem dat je Národní onkologický registr. Vzhledem k důkladným kontrolám dat o zhoubných novotvarech jsou definitivní údaje publikovány s dvouletým zpožděním. Slovní označení kódů diagnóz (MKN-10) C16 ZN žaludku C18 ZN tlustého střeva C19 ZN rektosigmoideálního spojení C20 ZN konečníku-rekta C21 ZN řiti a řitního kanálu C23 ZN žlučníku C24 ZN jiných a neurčených částí žlučových cest C25 ZN slinivky břišní C32 ZN hrtanu C33 ZN průdušnice-trachey C34 ZN průdušky-bronchu a plíce C43 Zhoubný melanom kůže C44 Jiný ZN kůže C50 ZN prsu C53 ZN hrdla děložního-cervicis uteri C54 ZN těla děložního C56 ZN vaječníku C57 ZN jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů C61 ZN předstojné žlázy-prostaty C64 ZN ledviny mimo pánvičku C65 ZN ledvinné pánvičky C66 ZN močovodu-ureteru C67 ZN močového měchýře C68 ZN jiných a neurčených močových orgánů C00-C97 Zhoubné novotvary D00-D09 Novotvary in situ 24

25 Incidence zhoubných novotvarů včetně Dg. C 44 jiný ZN kůže Je zaznamenáván neustále rostoucí trend nádorového onemocnění. Počet nově hlášených nemocných stoupá u obou pohlaví. Zjištěné hodnoty za KHK v roce 2009 přesahují průměrné hodnoty ČR. 900 Zhoubné novotvary včetně dg C 44 na obyv Zhoubné novotvary včetně dg C 44 na obyvatel Okres Hradec Králové 562,4 575,2 585,4 630,7 662,2 670,8 722,6 775,4 763,7 812,8 Jičín 583,1 532,8 528,5 648,9 635,6 631,7 745,2 812,7 817,8 822,5 Náchod 514,7 526,2 633,2 651,3 691,6 676,2 620,8 666,5 746,2 874,0 Rychnov n/kn. 484,5 513,2 571,7 543,5 628,1 755,9 686,9 692,0 670,7 648,3 Trutnov 563,9 523,3 566,3 611,5 623,9 637,3 663,4 751,4 776,4 809,3 KHK 544,7 538,9 581,0 620,8 651,2 671,4 686,9 741,3 757,3 802,3 ČR 591,1 608,1 642,5 661,4 679,9 698,1 700,5 737,9 743,5 751,5 25

26 900 Zhoubné novotvary včetně dg C 44 na M 800 Zhoubné novotvary včetně dg C 44- na Ž

27 Diabetes mellitus (E 10 E14) Počet evidovaných diabetiků na obyvatel. V Královéhradeckém kraji je výrazný a trvalý, stoupající trend evidovaných žen i mužů s touto diagnózou. Hodnoty se pohybují nad celorepublikovými údaji. Diabetes tedy patří v KHK k nejčastějším civilizačním onemocněním. Počet léčených diabetiků se průběžně zvyšuje. V kraji bylo k evidováno diabetiků (z toho bylo téměř 52 % žen). Struktura léčby má trvalý trend, zvolna se snižuje podíl léčených pouze dietou a roste počet závislých na medikaci Prevalence diabetiků - muži 9000 Prevalence diabetiků - ženy Prevalence diabetiků - muži Okres Hradec ,8 Králové 930,7 5541,8 6884, , ,1 7914, ,5 9543,2 9783,8 Jičín 6360,7 6439, ,5 5703, , ,2 5965,5 5668,2 5848,1 6154,5 6664,7 Náchod Rychnov n/kn Trutnov KHK ČR 4 594, , , , , ,0 5471,7 5503,2 5717,2 5660,1 5995,3 5980,5 6379,3 6645, , , ,8 7212,7 7329,8 7280,3 7825,3 8262,6 6602,8 7199, , , , ,8 7890,3 8092,1 8518, , , , , , , , , , , , , , , ,8 6328,2 6600,5 6818, , , , , ,6 27

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK. Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice

Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK. Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice Ing. Giljan Pavlovová Libereckého kraje se sídlem vedoucí

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 MUDr Jozef Král a MUDr Josef Trmal Ph.D Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 2014 Ústí nad Labem Obsah 1. Úvod 3 2. Slovníček

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města ŘÍČANY MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Národní síť podpory zdraví, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, říjen

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Valašské Meziříčí Komise pro Zdravé město Valašské Meziříčí 1. Úvod Zdraví je to nejcennější,

Více

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy 1 Praha 2015 Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy 2015 2 Autorský

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 14 10.10.2003 Moravskoslezského kraje v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje řadu

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011 Mgr. Jiří Holub, ČR Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Konference ČZF 12. 10. 2011 Úvod Obsah sdělení NZIS základní pojetí ČR a hlavní úkoly Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420 221951420 Struktura Zdraví a vzdělání v České

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Long list - veřejné zdraví

Long list - veřejné zdraví Long list - veřejné Tabulka 1 Long list veřejné 1. Solidarita ve v evropském regionu 2. Spravedlnost ve 3. Zdravý start do života 4. Zdraví mladých Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Vývoj invalidity v letech 2003 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí Část II.

Vývoj invalidity v letech 2003 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí Část II. Vývoj invalidity v letech 2003 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí Část II. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení:

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky Šlachtová H. Tomášková H. Polaufová P. Skýbová D. Tomášek I. Fejtková P. Šplíchalová A. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Studie realizovaná

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Nemocnost dětí v Ostravě

Nemocnost dětí v Ostravě Nemocnost dětí v Ostravě M. Dostál, A. Pastorková, R.J. Šrám Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i. 1 Studie zdravotního stavu dětí z Ostravy - Radvanic a Bartovic Cíl porovnat zdravotní stav dětí

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Srpen 2003 Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky ÚZIS ČR 2003 Zpracoval Ústav zdravotnických

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii. Pavel Urban

Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii. Pavel Urban Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii Pavel Urban Evropský seznam nemocí z povolání Doporučení Komise č. 90/326/EEC k přijetí Evropského seznamu nemocí z povolání Doporučení Komise č. 2003/670/EC

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 5 Zdraví

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 5 Zdraví AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21 Téma: 5 Zdraví MÍSTO: VSETÍN VYPRACOVALI: MGR. PETR KOŘENEK A KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN OBDOBÍ HODNOCENÍ: 2008-2012 Oblast:...

Více

Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele. trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele

Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele. trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele Michala Lustigová / Konzultační den CHŽP - Sledování

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 1 17.6.2004 Gastroenterologie - činnost oboru Zlínského e v roce Publikované údaje jsou čerpány

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 9. 213 43 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 212 Activity in branch gastroenterology in the CR in the

Více

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav Praha, CZ Centrum podpory veřejného zdraví Centrum podpory veřejného zdraví zaměřuje se na rizikové faktory životního stylu kouření, užívaní alkoholu, obezitu, úrazy... a propaguje

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty

Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty Zdravé stárnutí II aktivizace seniorů v regionech Analýza dostupných dat a stanovení priorit pro podporu zdraví v krajích: Praha, Středočeský, Liberecký, Plzeňský, Karlovarský, Moravskoslezský a Jihomoravký

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

VÝVOJ VNĚJŠÍCH PŘÍČIN ÚMRTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ VNĚJŠÍCH PŘÍČIN ÚMRTÍ V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ VNĚJŠÍCH PŘÍČIN ÚMRTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Michaela Antovová Abstrakt Kategorie vnějších příčin úmrtí patří mezi četněji zastoupené skupiny příčin úmrtí v České republice. Přes to jsou až na mediálně

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009. Newly notified occupational diseases 2009

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009. Newly notified occupational diseases 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 17 Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009 Newly notified occupational diseases 2009 Souhrn Aktuální

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Posviťme si na břemena

Posviťme si na břemena EVROPSKÝ TÝDEN BOZP 2007 Posviťme si na břemena Muskuloskeletální nemoci z povolání v České republice 1. Úvod Sledování výskytu nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání je významným ukazatelem zdravotního

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče

Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče Jiří Vorlíček Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Údaje z ČR Počet nových onkologických onemocnění v registru ČR: 1977: 37 000 nových onemocnění 1999:

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více