X84-X85 Scan/Print/Copy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "X84-X85 Scan/Print/Copy"

Transkript

1 X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen

2 Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Další informace týkající se kompatibility naleznete v elektronické dokumentaci produktu. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo odpovídající náhradní napájecí zdroj společnosti Lexmark. Napájecí kabel musí být připojen do správně uzemněné a snadno přístupné elektrické zásuvky blízko produktu. Služby nebo opravy, které nejsou popsány v této příručce, svěřte profesionálnímu opraváři. ENERGY STAR Program ENERGY STAR je výsledkem partnerského úsilí organizace EPA a výrobců výpočetní techniky prosadit zavedení energeticky úsporných výrobků a omezit tak znečišt ování ovzduší při výrobě elektrické energie. Společnosti, které se účastní tohoto programu, uvádějí na trh osobní počítače, tiskárny, monitory a faxy, které se samy vypínají v případě, že nejsou právě používány. Díky této funkci se sníží jejich spotřeba elektrické energie až o polovinu. Společnost Lexmark si cení své účasti v tomto programu. Společnost Lexmark International, Inc., partner programu ENERGY STAR, potvrzuje, že tento výrobek vyhovuje pravidlům programu ENERGY STAR stanoveným pro energetickou účinnost. Informace o autorských právech Kopírování některých materiálů, včetně dokumentů, obrázků a měny, může být bez souhlasu nebo licence nezákonné. Pokud si nejste jisti, zda máte ke kopírování oprávnění, vyhledejte právní pomoc.

3 Obsah Instalace tiskárny...1 Použití ovládacího panelu...7 Použití tlačítek ovládacího panelu... 8 Použití programu pro řízení skenování a kopírování... 8 Použití nabídek tiskárny... 9 Kopírování...11 Skenování...12 Tisk...13 Systém Windows Macintosh Nastavení výchozích hodnot...14 Vytváření projektů...15 Vytvoření svatebního oznámení Další zábavné projekty Řešení problémů...17 V tiskárně je zablokovaný papír Nesprávné podávání papírů nebo podávání více listů Tiskárna nebo skener nekomunikují Další chybové zprávy Dokument se nevytiskne Tisk dokumentu je pomalý Odinstalování a opětovná instalace softwaru tiskárny iii

4 Zobrazení online uživatelské příručky Uživatelé systému Windows: nebo 1 Vložte disk CD 1. 2 Klepněte na položku Nástroje. 3 Klepněte na položku Zobrazit dokumentaci. 1 Vložte disk CD 1. 2 Klepněte na položku Zobrazit dokumentaci. Uživatelé systému Macintosh: 1 Vložte disk CD 2. 2 Klepněte na položku Zobrazit uživatelskou příručku. iv

5 Instalace tiskárny Děkujeme, že jste si zakoupili tiskárnu Lexmark X84-X85. Začněme tedy. 1 Odstraňte karton. 2 Odemkněte skener. 3 Zatím nepřipojujte kabel USB. 4 Připojte zdroj napájení

6 5 Čekejte, dokud se na displeji nezobrazí text. Poznámka: Pokud se text nezobrazí, odpojte a poté znovu připojte zdroj napájení. Výběr jazyka a velikosti papíru: 1 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). 2 Stiskněte tlačítko nebo dokud se na displeji nezobrazí Language (Jazyk), a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). 3 Stiskněte tlačítko nebo dokud se nezobrazí požadovaný jazyk a velikost papíru, a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). 6 Zvedněte podpěru papíru a vytáhněte výstupní zásobník papíru. 7 Vložte běžný papír pro inkoustové tiskárny a upravte vodicí lištu. 2

7 8 Otevřete dvířka kazety. 9 Odstraňte pásek. 10 Vložte tiskové kazety a zasuňte je na místo. 11 Zavřete dvířka kazety. Zaklapněte Zaklapněte 3

8 12 Stiskněte tlačítko nebo a poté stisknutím tlačítka Select (Výběr) vyberte typ kazety (stará nebo nová) a bu standardní, nebo vysokokapacitní. 13 Počkejte, až se vytiskne stránka se vzorkem vyrovnání. Stiskněte tlačítko nebo a stisknutím tlačítka Select (Výběr) zadejte hodnoty vyrovnání. Nyní můžete tiskárnu používat ke kopírování bez počítače. 4

9 Chcete-li skenovat, tisknout nebo kopírovat s využitím počítače, pokračujte v instalaci podle následujících kroků: 1 Vložte disk CD 1. 2 Uživatelé systému Windows: Klepněte na tlačítko Instalovat nyní. Uživatelé systému Macintosh: Připojte kabel USB a klepněte na tlačítko Install and Agree (Instalovat a souhlasit). Klepněte na tlačítko Další. 5

10 Klepněte na tlačítko Další. Klepněte na tlačítko Další. 3 Čekejte, dokud nebudete softwarem disku CD vyzváni k připojení kabelu USB. 1 2 Důležité: Nebude-li instalace po připojení kabelu USB pokračovat, odpojte a poté znovu připojte kabel USB a zdroj napájení. Blahopřejeme! Nyní můžete skenovat, tisknout a kopírovat pomocí vašeho zařízení Lexmark X84-X85. 6

11 Použití ovládacího panelu Tiskárna obsahuje tlačítka, pomocí kterých můžete kopírovat, skenovat, tisknout a přizpůsobovat své dokumenty, displej LCD, který zobrazuje zprávy a položky nabídek, a tři světelné indikátory kvality

12 Použití tlačítek ovládacího panelu # Tlačítko: Požadovaná operace: 1 Počet kopií Výběr počtu kopií. 2 Zmenšit/ Vytvoření kopie, která je menší nebo větší než originál. zvětšit 3 nebo Pohyb mezi položkami na displeji doprava nebo doleva. 4 Nabídka Změna nastavení pomocí nabídek tiskárny. 5 Barevné kopírování Vytvoření barevné kopie. 6 Kvalita Nastavení kvality kopie. 7 Skenovat do Výběr položky ze seznamu cílů skenování na displeji. 8 Storno Zrušení skenovací či kopírovací úlohy nebo obnovení výchozího nastavení položky nabídky. 9 Světlejší/ tmavší Zesvětlení nebo ztmavení kopie oproti originálu. 10 Typ papíru Výběr typu papíru. 11 Výběr Výběr zobrazené možnosti. 12 Černobílá kopie Vytvoření černobílé kopie. 13 Skenovat Spuštění skenování do aktuálně vybraného cíle. 14 Vypínač Vypnutí nebo zapnutí tiskárny. Použití programu pro řízení skenování a kopírování Po instalaci softwaru do počítače lze pomocí programu pro řízení skenování a kopírování nastavovat konfiguraci skenovacích, tiskových a kopírovacích úloh. Chcete-li otevřít okno programu pro řízení skenování a kopírování, postupujte takto: 1 Vyberte příkaz Start Programy Lexmark X84-X85 Program pro řízení skenování a kopírování. 2 Dodatečné změny dokumentu můžete provést po klepnutí na volby Soubor Nastavení. 8

13 Použití nabídek tiskárny Jednoduché skládání Rozmnožit Plakát Jazyk Typ předlohy pro kopírování Velikost předlohy pro kopírování Intenzita barev Nastavit předvolby Předvolené tovární nastavení Údržba Interval nastaveného počtu kopií Interval zvětšení/zmenšení Množství inkoustu Interval automatického vypnutí Výběr jazyka zobrazení 1 V případě potřeby použijte překryvný štítek. 2 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). 3 Stiskněte tlačítko nebo dokud se nezobrazí nabídka Language (Jazyk), a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). 4 Stiskněte tlačítko nebo dokud se nezobrazí požadovaný jazyk, a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). Výběr dalších položek nabídky 1 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). 2 Stiskněte tlačítko nebo dokud se nezobrazí požadovaná nabídka, a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). 3 Stiskněte tlačítko nebo dokud se nezobrazí požadovaná položka, a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). 9

14 Speciální funkce nabídky Pomocí nabídek ovládacího panelu tiskárny lze vytvářet speciální kopírovací úlohy bez použití počítače. Pomocí nabídky Plakát můžete vytvořit kopii obrázku o velikosti plakátu. Originál 4 stránky 9 stránek 16 stránek Pomocí nabídky Rozmnožit můžete vytvořit několik kopií obrázku na jedné stránce. Originál 4 obrázky 9 obrázků 16 obrázků Pomocí možnosti Reduce/Enlarge (Zvětšit/zmenšit) a položky Přizpůsobit automaticky můžete malý obrázek zvětšit na celou stránku. Originál Automaticky přizpůsobit 10

15 Kopírování Podle těchto pokynů můžete tiskárnu používat ke kopírování bez počítače. Kopírování můžete provádět také s počítačem. Nápovědu naleznete v online uživatelské příručce. 1 Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá. 2 Otevřete horní kryt. 3 Umístěte dokument lícovou stranou dolů do pravého dolního rohu skenovací plochy. 4 Zavřete horní kryt. 5 Chcete-li nastavit kvalitu kopie, stiskněte tlačítko Kvalita (Fotografická, Běžná nebo Rychlá). 6 Stiskněte tlačítko Color copy (Barevná kopie) nebo Black copy (Černobílá kopie). Můžete také změnit další položky nabídky. Další informace viz str

16 Skenování 1 Ujistěte se, že jste nainstalovali software tiskárny pro systém Windows nebo Macintosh. Další informace viz str Zkontrolujte, zda jsou tiskárna i počítač zapnuté. 3 Otevřete horní kryt. 4 Umístěte dokument lícovou stranou dolů do pravého dolního rohu skenovací plochy. 5 Zavřete horní kryt. 6 Opakovaným stisknutím tlačítka Scan to (Skenovat do) zobrazte na displeji požadovaný cíl skenování. 7 Stiskněte tlačítko Select (Výběr). 8 Stiskněte tlačítko Scan (Skenovat). Můžete také změnit další nastavení. Nápovědu naleznete v online uživatelské příručce. 12

17 Tisk Systém Windows 1 Ujistěte se, že jste nainstalovali software tiskárny pro systém Windows. Další informace viz str V nabídce Soubor programu vyberte příkaz Tisk. 3 Chcete-li upravit nastavení tisku, klepněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby tiskárny. 4 V dialogovém okně Tisk klepněte na tlačítko OK nebo Tisk (podle použitého programu). Macintosh 1 Ujistěte se, že jste nainstalovali software tiskárny pro systém Macintosh. Další informace viz str V programu zobrazte nabídku Soubor. 3 Vyberte příkaz Tisk. 4 Změňte nastavení podle potřeby a poté vyberte příkaz Uložit nastavení. 5 Klepněte na tlačítko Tisk. Můžete také změnit další nastavení. Nápovědu naleznete v online uživatelské příručce. 13

18 Nastavení výchozích hodnot Pokud často kopírujete a skenujete s určitým nastavením, například s konkrétní velikostí papíru, můžete tyto hodnoty nastavit jako výchozí. Pokud tiskárnu využíváte pro tisk z počítače, musíte tyto změny provést na dvou místech: na ovládacím panelu a v programu pro řízení skenování a kopírování. Použití ovládacího panelu: Ověřte tyto skutečnosti: Je nastavena požadovaná velikost papíru. Je nastavena požadovaná velikost předlohy pro kopírování. 1 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). 2 Stiskněte tlačítko nebo dokud se na displeji nezobrazí Language (Jazyk) nebo Copy Source Size (Velikost předlohy pro kopírování), a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). 3 Stiskněte tlačítko nebo dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení, a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). 4 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). 5 Stiskněte tlačítko nebo dokud se na displeji nezobrazí Set Defaults (Nastavit výchozí hodnoty), a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). Použití počítače: Ověřte tyto skutečnosti: V nastavení tiskárny je nastavena požadovaná velikost papíru. V programu pro řízení skenování a kopírování je skenovaná oblast nastavena na požadovanou velikost papíru. 1 V nabídce Soubor programu vyberte příkaz Tisk. 2 Chcete-li upravit nastavení tisku, klepněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby tiskárny. 3 Klepněte na kartu Papír, vyberte požadovanou velikost papíru a klepněte na tlačítko OK. 4 Vyberte příkaz Start Programy Lexmark X84-X85 Program pro řízení skenování a kopírování. 5 Vyberte příkaz Soubor Nastavení a klepněte na kartu Stránka. 6 Vyberte požadovanou velikost papíru a klepněte na tlačítko OK. 14

19 Vytváření projektů Pomocí skenovacích, tiskových a kopírovacích funkcí tiskárny lze vytvářet projekty. Na základě pokynů uvedených v této příručce můžete vytvořit svatební oznámení. Další nápady najdete na str. 16. Vytvoření svatebního oznámení 1 Položte čerstvou květinu nebo jiný objekt na panel skeneru a přikryjte jej listem papíru. 2 Naskenujte květinu nebo jiný předmět do programu pro editaci obrázků. 3 Doplňte požadovaný text oznámení. 4 Vytiskněte oznámení. Chcete-li oznámení vytisknout jako knížečku nebo jako oboustranný dokument, vyhledejte příslušné návody v online uživatelské příručce. 15

20 Další zábavné projekty Vytvoření stránky s výstřižky. Tisk štítků na kořenky. Obnovení starých fotografií. Skenování fotografie a zaslání výsledku přátelům. Vytvoření vlastních karet na recepty. Zvětšení nebo zmenšení hrotu jehly nebo struktury dřeva. Potisk magnetů na ledničku. Návody k vytváření těchto projektů a celou řadu dalších informací naleznete v online uživatelské příručce. 16

21 Řešení problémů Pokud dojde k problému s tiskárnou, zkontrolujte následující: Napájecí kabel je zapojen do tiskárny a do elektrické zásuvky. Tiskárna je zapnutá. Pásky zakrývající spodní strany kazet jsou odstraněné. Kabel USB je řádně připojen k počítači a k tiskárně. Počítač je zapnut. Papír je založen správně. Tiskárna je nastavena jako výchozí tiskárna. Pokud problémy s tiskárnou přetrvávají, přečtěte si podrobné informace týkající se odstraňování problémů v online Uživatelské příručce. Pokyny k zobrazení online uživatelské příručky viz str. iv. V tiskárně je zablokovaný papír Vyjměte papír z tiskárny. Pokud je papír zasunut příliš daleko do tiskárny a nelze jej vyjmout: 1 Stisknutím vypínače vypněte tiskárnu. 2 Pevně uchopte papír a vytáhněte jej z tiskárny. Pokud na papír nemůžete dosáhnout, protože je zasunut příliš hluboko v tiskárně: a Otevřete dvířka kazet a vytáhněte papír z tiskárny. b Zavřete dvířka kazety. 3 Stisknutím vypínače zapněte tiskárnu a odešlete dokument k tisku. 17

22 Nesprávné podávání papírů nebo podávání více listů Ověřte tyto skutečnosti: Používáte papír doporučený pro inkoustové tiskárny. Papír do tiskárny nebyl založen násilím. Do tiskárny nebylo vloženo příliš mnoho listů papíru. Papír byl vložen správně. Vodicí lišta se opírá o levý okraj papíru tak, aby se papíry na podpěře papíru neprohýbaly. Tiskárna je umístěna na rovném plochém podkladu. V okně Vlastnosti tiskárny, Tiskové předvolby nebo v programu pro řízení skenování a kopírování je vybrán správný typ a velikost papíru. Tiskárna nebo skener nekomunikují 1 Odpojte a poté znovu připojte kabel USB. 2 Odpojte a poté znovu připojte zdroj napájení. 3 Restartujte počítač. Poznámka: Pokud tato chyba přetrvává, odinstalujte a poté znovu nainstalujte software tiskárny Lexmark X84-X85. Další informace viz str. 20. Další chybové zprávy 1 Vypněte tiskárnu. 2 Po několika sekundách tiskárnu znovu zapněte. Poznámka: V některých případech může být nutné znovu odeslat dokument k tisku. 18

23 Dokument se nevytiskne Ověřte, že tiskové kazety jsou nainstalovány správně. Další informace viz str. 3. Použijte nepoškozený kabel USB. Zkontrolujte stav tiskárny a ujistěte se, že dokument nebyl zastaven nebo pozastaven. Chcete-li zkontrolovat stav tiskárny, postupujte takto: 1 Vyberte příkaz Start Nastavení Tiskárny. 2 Poklepejte na ikonu tiskárny Lexmark X84-X85. 3 Zkontrolujte, zda není zaškrtnuta možnost Pozastavit tisk. 4 Vytiskněte zkušební stránku. 5 Zkontrolujte nastavení softwarové aplikace. Tisk dokumentu je pomalý Zavřete nepoužívané aplikace. V okně Vlastnosti tiskárny, Tiskové předvolby nebo v programu pro řízení skenování a kopírování vyberte na kartě Dokument/kvalita možnost Běžná nebo Rychlý. Nápovědu naleznete v online uživatelské příručce. Zvažte možnost instalovat do počítače více paměti RAM. Poznámka: Fotografie a dokumenty obsahující grafické prvky se mohou tisknout pomaleji než běžný text. Odinstalování a opětovná instalace softwaru tiskárny Pokud software tiskárny nepracuje správně, nebo pokud se při pokusu o použití tiskárny zobrazí zpráva o chybě komunikace, bude možná nutné odinstalovat a poté znovu nainstalovat software tiskárny. 19

24 Odinstalování softwaru 1 Odpojte kabel USB. 2 Vyberte příkaz Start Programy Lexmark X84-X85 Odinstalovat. 3 Při odinstalování softwaru tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. 4 Restartujte počítač. Instalace softwaru Uživatelé systému Windows: 1 Odpojte kabel USB. 2 Instalujte software vložením disku CD Lexmark X84-X85. 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. Poznámka: Nepřipojujte kabel USB, dokud vás k tomu nevyzve software disku CD. Problémy při faxování Máte-li problémy s přijímáním nebo odesíláním faxů, zkontrolujte tyto skutečnosti: V počítači je nainstalovaný funkční faxmodem. Je nainstalován faxový software z disku CD2. Ovladač faxu, který chcete použít, je v programu pro řízení skenování a kopírování nastaven jako výchozí ovladač faxu. Chcete-li zkontrolovat výchozí ovladač faxu, postupujte takto: 1 Vyberte příkaz Start Programy Lexmark X84-X85 Program pro řízení skenování a kopírování. 2 Vyberte příkaz Soubor Nastavení a klepněte na kartu Kopírování/Fax. Není-li ovladač faxu, který chcete použít jako výchozí, uveden v seznamu, postupujte takto: 1 Klepněte na tlačítko Nastavení faxu. 2 Ze seznamu vyberte ovladač faxu, který chcete použít jako výchozí. 3 Klepněte na tlačítko Vybrat. 20

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

X73 Scan/Print/Copy. Začínáme. Březen, 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Začínáme. Březen, 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Začínáme Březen, 2001 www.lexmark.com Vydání: Březen 2001 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům: SPOLEČNOST LEXMARK INTERNATIONAL, INC

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Poznámka k vydání. Základy. Kopírování. Tisk. Skenování. Řešení problémů. Poznámky. Rejstřík. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Poznámka k vydání. Základy. Kopírování. Tisk. Skenování. Řešení problémů. Poznámky. Rejstřík. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Poznámka k vydání Vydání: Červen 2002 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům: SPOLEČNOST LEXMARK INTERNATIONAL, INC PŘEDKLÁDÁ TUTO PUBLIKACI VE STAVU "JAK JE"

Více

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter pro systémy Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 až 9.2 a Mac OS X 10.0.3 až 10.1 leden 2002 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com

Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com Od instalace po tisk Z45 Color Jetprinter Od instalace po tisk Leden 2002 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Z55 Color Jetprinter. Uživatelská příručka. Prosinec 2001. www.lexmark.com

Z55 Color Jetprinter. Uživatelská příručka. Prosinec 2001. www.lexmark.com Uživatelská příručka Z55 Color Jetprinter Uživatelská příručka Prosinec 2001 www.lexmark.com Informace o bezpeènosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

3500-4500 Series All-In-One

3500-4500 Series All-In-One 3500-4500 Series All-In-One Začínáme Březen 2007 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

2300 Series All-In-One

2300 Series All-In-One 2300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Uživatelská příručka pro systém Windows. Informace o zařízení All-In-One na str. 9. Jak používat zařízení All-In-One v sít ovém prostředí.

Uživatelská příručka pro systém Windows. Informace o zařízení All-In-One na str. 9. Jak používat zařízení All-In-One v sít ovém prostředí. X6100 Series Uživatelská příručka pro systém Windows Informace o zařízení All-In-One na str. 9 Informace o částech tiskárny a softwaru. Práce v síti na str. 75 Jak používat zařízení All-In-One v sít ovém

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Popis domovské obrazovky

Popis domovské obrazovky Stručná příručka Informace o tiskárně Pomocí ovládacího panelu tiskárny 9 2 3 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 4 Popis domovské obrazovky Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

Podrobná příručka uživatele

Podrobná příručka uživatele Podrobná příručka uživatele DCP-J140W Verze 0 CZE Příručky uživatele a kde je hledat Jakou příručku? Co obsahuje? Kde se nachází? Příručka bezpečnosti výrobku Nejdříve si přečtěte tuto Příručku. Před konfigurováním

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru Tento skener

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Květen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Rollei DF-S 190 SE.

Rollei DF-S 190 SE. Obsah balení Rollei DF-S190 SE skener Držáky negativů/filmů Rychlý podavač Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Informace o vydání. Základy. Kopírování. Tisk. Skenování. Řešení problémů. Dodatek. Rejstřík. www.lexmark.com Lexmark X73

Informace o vydání. Základy. Kopírování. Tisk. Skenování. Řešení problémů. Dodatek. Rejstřík. www.lexmark.com Lexmark X73 Informace o vydání Vydání: Březen 2001 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům:společnost LEXMARK INTERNATIONAL, INC PŘEDKLÁDÁ TUTO PUBLIKACI VE STAVU JAK JE

Více

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Řada X54x. Uživatelská příručka. Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

Řada X54x. Uživatelská příručka. Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Řada X54x Uživatelská příručka August 2009 www.lexmark.com Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Obsah Bezpečnostní informace...10 Poučení o

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte zařízení HP Deskjet 3510 series Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Obsah. Uživatelská příručka 1

Obsah. Uživatelská příručka 1 HP Scanjet G3010 Obsah 1 Práce se skenerem...2 Kde získat další informace...2 Usnadnění práce...2 Použití programu HP Photosmart...3 Čelní panel a příslušenství...4 Přehled skenování...5 Skenování obrázků

Více

HP Scanjet G3010 Příručka instalace a podpory

HP Scanjet G3010 Příručka instalace a podpory HP Scanjet G3010 Příručka instalace a podpory Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány,

Více

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží series Uživatelská příručka k aplikaci RICOH Printer Přehled Verze pro Windows Verze pro Mac Odstraňování potíží OBSAH Jak číst tuto příručku... 2 1. Přehled Úvod k softwarovému programu RICOH Printer...

Více

Úvodní příručka NPD4499-00 CS

Úvodní příručka NPD4499-00 CS NPD4499-00 CS Kapitola 1 Úvod Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Tato Quick Guide () poskytuje úvod a ilustrace k základním operacím s tímto zařízením a jeho často užívaným funkcím.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

X1100 Series All-In-One

X1100 Series All-In-One X1100 Series All-In-One Uživatelská příručka Informace o zařízení All-In-One Popis softwaru Práce se zařízením All-In-One Údržba Řešení problémů www.lexmark.com Vydání: Květen 2003 Následující odstavec

Více

Uživatelská příručka tiskárny S300 Series

Uživatelská příručka tiskárny S300 Series Uživatelská příručka tiskárny S300 Series Duben 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4443 Model(y): 101, 10E Obsah Informace o bezpečnosti...5 Informace o tiskárně...6 Děkujeme vám, že jste si vybrali

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Uživatelská příručka pro tiskárnu 2600 Series

Uživatelská příručka pro tiskárnu 2600 Series Uživatelská příručka pro tiskárnu 2600 Series Leden 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4433, 4445 Model(y): Různé, xxx, kde x je libovolný alfanumerický znak Obsah Informace o bezpečnosti...5 Úvod...6

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Fotografický skener HP Scanjet 4370 Uživatelská příručka

Fotografický skener HP Scanjet 4370 Uživatelská příručka Fotografický skener HP Scanjet 4370 Uživatelská příručka HP Scanjet 4370 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo překlad

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...7 Kontrolka stavu bezdrátového připojení...8 3 Tisk Tisk

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více