X84-X85 Scan/Print/Copy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "X84-X85 Scan/Print/Copy"

Transkript

1 X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002

2 Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Další informace týkající se kompatibility naleznete v elektronické dokumentaci produktu. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo odpovídající náhradní napájecí zdroj společnosti Lexmark. Napájecí kabel musí být připojen do správně uzemněné a snadno přístupné elektrické zásuvky blízko produktu. Služby nebo opravy, které nejsou popsány v této příručce, svěřte profesionálnímu opraváři. ENERGY STAR Program ENERGY STAR je výsledkem partnerského úsilí organizace EPA a výrobců výpočetní techniky prosadit zavedení energeticky úsporných výrobků a omezit tak znečišt ování ovzduší při výrobě elektrické energie. Společnosti, které se účastní tohoto programu, uvádějí na trh osobní počítače, tiskárny, monitory a faxy, které se samy vypínají v případě, že nejsou právě používány. Díky této funkci se sníží jejich spotřeba elektrické energie až o polovinu. Společnost Lexmark si cení své účasti v tomto programu. Společnost Lexmark International, Inc., partner programu ENERGY STAR, potvrzuje, že tento výrobek vyhovuje pravidlům programu ENERGY STAR stanoveným pro energetickou účinnost. Informace o autorských právech Kopírování některých materiálů, včetně dokumentů, obrázků a měny, může být bez souhlasu nebo licence nezákonné. Pokud si nejste jisti, zda máte ke kopírování oprávnění, vyhledejte právní pomoc.

3 Obsah Instalace tiskárny...1 Použití ovládacího panelu...7 Použití tlačítek ovládacího panelu... 8 Použití programu pro řízení skenování a kopírování... 8 Použití nabídek tiskárny... 9 Kopírování...11 Skenování...12 Tisk...13 Systém Windows Macintosh Nastavení výchozích hodnot...14 Vytváření projektů...15 Vytvoření svatebního oznámení Další zábavné projekty Řešení problémů...17 V tiskárně je zablokovaný papír Nesprávné podávání papírů nebo podávání více listů Tiskárna nebo skener nekomunikují Další chybové zprávy Dokument se nevytiskne Tisk dokumentu je pomalý Odinstalování a opětovná instalace softwaru tiskárny iii

4 Zobrazení online uživatelské příručky Uživatelé systému Windows: nebo 1 Vložte disk CD 1. 2 Klepněte na položku Nástroje. 3 Klepněte na položku Zobrazit dokumentaci. 1 Vložte disk CD 1. 2 Klepněte na položku Zobrazit dokumentaci. Uživatelé systému Macintosh: 1 Vložte disk CD 2. 2 Klepněte na položku Zobrazit uživatelskou příručku. iv

5 Instalace tiskárny Děkujeme, že jste si zakoupili tiskárnu Lexmark X84-X85. Začněme tedy. 1 Odstraňte karton. 2 Odemkněte skener. 3 Zatím nepřipojujte kabel USB. 4 Připojte zdroj napájení

6 5 Čekejte, dokud se na displeji nezobrazí text. Poznámka: Pokud se text nezobrazí, odpojte a poté znovu připojte zdroj napájení. Výběr jazyka a velikosti papíru: 1 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). 2 Stiskněte tlačítko nebo dokud se na displeji nezobrazí Language (Jazyk), a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). 3 Stiskněte tlačítko nebo dokud se nezobrazí požadovaný jazyk a velikost papíru, a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). 6 Zvedněte podpěru papíru a vytáhněte výstupní zásobník papíru. 7 Vložte běžný papír pro inkoustové tiskárny a upravte vodicí lištu. 2

7 8 Otevřete dvířka kazety. 9 Odstraňte pásek. 10 Vložte tiskové kazety a zasuňte je na místo. 11 Zavřete dvířka kazety. Zaklapněte Zaklapněte 3

8 12 Stiskněte tlačítko nebo a poté stisknutím tlačítka Select (Výběr) vyberte typ kazety (stará nebo nová) a bu standardní, nebo vysokokapacitní. 13 Počkejte, až se vytiskne stránka se vzorkem vyrovnání. Stiskněte tlačítko nebo a stisknutím tlačítka Select (Výběr) zadejte hodnoty vyrovnání. Nyní můžete tiskárnu používat ke kopírování bez počítače. 4

9 Chcete-li skenovat, tisknout nebo kopírovat s využitím počítače, pokračujte v instalaci podle následujících kroků: 1 Vložte disk CD 1. 2 Uživatelé systému Windows: Klepněte na tlačítko Instalovat nyní. Uživatelé systému Macintosh: Připojte kabel USB a klepněte na tlačítko Install and Agree (Instalovat a souhlasit). Klepněte na tlačítko Další. 5

10 Klepněte na tlačítko Další. Klepněte na tlačítko Další. 3 Čekejte, dokud nebudete softwarem disku CD vyzváni k připojení kabelu USB. 1 2 Důležité: Nebude-li instalace po připojení kabelu USB pokračovat, odpojte a poté znovu připojte kabel USB a zdroj napájení. Blahopřejeme! Nyní můžete skenovat, tisknout a kopírovat pomocí vašeho zařízení Lexmark X84-X85. 6

11 Použití ovládacího panelu Tiskárna obsahuje tlačítka, pomocí kterých můžete kopírovat, skenovat, tisknout a přizpůsobovat své dokumenty, displej LCD, který zobrazuje zprávy a položky nabídek, a tři světelné indikátory kvality

12 Použití tlačítek ovládacího panelu # Tlačítko: Požadovaná operace: 1 Počet kopií Výběr počtu kopií. 2 Zmenšit/ Vytvoření kopie, která je menší nebo větší než originál. zvětšit 3 nebo Pohyb mezi položkami na displeji doprava nebo doleva. 4 Nabídka Změna nastavení pomocí nabídek tiskárny. 5 Barevné kopírování Vytvoření barevné kopie. 6 Kvalita Nastavení kvality kopie. 7 Skenovat do Výběr položky ze seznamu cílů skenování na displeji. 8 Storno Zrušení skenovací či kopírovací úlohy nebo obnovení výchozího nastavení položky nabídky. 9 Světlejší/ tmavší Zesvětlení nebo ztmavení kopie oproti originálu. 10 Typ papíru Výběr typu papíru. 11 Výběr Výběr zobrazené možnosti. 12 Černobílá kopie Vytvoření černobílé kopie. 13 Skenovat Spuštění skenování do aktuálně vybraného cíle. 14 Vypínač Vypnutí nebo zapnutí tiskárny. Použití programu pro řízení skenování a kopírování Po instalaci softwaru do počítače lze pomocí programu pro řízení skenování a kopírování nastavovat konfiguraci skenovacích, tiskových a kopírovacích úloh. Chcete-li otevřít okno programu pro řízení skenování a kopírování, postupujte takto: 1 Vyberte příkaz Start Programy Lexmark X84-X85 Program pro řízení skenování a kopírování. 2 Dodatečné změny dokumentu můžete provést po klepnutí na volby Soubor Nastavení. 8

13 Použití nabídek tiskárny Jednoduché skládání Rozmnožit Plakát Jazyk Typ předlohy pro kopírování Velikost předlohy pro kopírování Intenzita barev Nastavit předvolby Předvolené tovární nastavení Údržba Interval nastaveného počtu kopií Interval zvětšení/zmenšení Množství inkoustu Interval automatického vypnutí Výběr jazyka zobrazení 1 V případě potřeby použijte překryvný štítek. 2 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). 3 Stiskněte tlačítko nebo dokud se nezobrazí nabídka Language (Jazyk), a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). 4 Stiskněte tlačítko nebo dokud se nezobrazí požadovaný jazyk, a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). Výběr dalších položek nabídky 1 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). 2 Stiskněte tlačítko nebo dokud se nezobrazí požadovaná nabídka, a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). 3 Stiskněte tlačítko nebo dokud se nezobrazí požadovaná položka, a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). 9

14 Speciální funkce nabídky Pomocí nabídek ovládacího panelu tiskárny lze vytvářet speciální kopírovací úlohy bez použití počítače. Pomocí nabídky Plakát můžete vytvořit kopii obrázku o velikosti plakátu. Originál 4 stránky 9 stránek 16 stránek Pomocí nabídky Rozmnožit můžete vytvořit několik kopií obrázku na jedné stránce. Originál 4 obrázky 9 obrázků 16 obrázků Pomocí možnosti Reduce/Enlarge (Zvětšit/zmenšit) a položky Přizpůsobit automaticky můžete malý obrázek zvětšit na celou stránku. Originál Automaticky přizpůsobit 10

15 Kopírování Podle těchto pokynů můžete tiskárnu používat ke kopírování bez počítače. Kopírování můžete provádět také s počítačem. Nápovědu naleznete v online uživatelské příručce. 1 Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá. 2 Otevřete horní kryt. 3 Umístěte dokument lícovou stranou dolů do pravého dolního rohu skenovací plochy. 4 Zavřete horní kryt. 5 Chcete-li nastavit kvalitu kopie, stiskněte tlačítko Kvalita (Fotografická, Běžná nebo Rychlá). 6 Stiskněte tlačítko Color copy (Barevná kopie) nebo Black copy (Černobílá kopie). Můžete také změnit další položky nabídky. Další informace viz str

16 Skenování 1 Ujistěte se, že jste nainstalovali software tiskárny pro systém Windows nebo Macintosh. Další informace viz str Zkontrolujte, zda jsou tiskárna i počítač zapnuté. 3 Otevřete horní kryt. 4 Umístěte dokument lícovou stranou dolů do pravého dolního rohu skenovací plochy. 5 Zavřete horní kryt. 6 Opakovaným stisknutím tlačítka Scan to (Skenovat do) zobrazte na displeji požadovaný cíl skenování. 7 Stiskněte tlačítko Select (Výběr). 8 Stiskněte tlačítko Scan (Skenovat). Můžete také změnit další nastavení. Nápovědu naleznete v online uživatelské příručce. 12

17 Tisk Systém Windows 1 Ujistěte se, že jste nainstalovali software tiskárny pro systém Windows. Další informace viz str V nabídce Soubor programu vyberte příkaz Tisk. 3 Chcete-li upravit nastavení tisku, klepněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby tiskárny. 4 V dialogovém okně Tisk klepněte na tlačítko OK nebo Tisk (podle použitého programu). Macintosh 1 Ujistěte se, že jste nainstalovali software tiskárny pro systém Macintosh. Další informace viz str V programu zobrazte nabídku Soubor. 3 Vyberte příkaz Tisk. 4 Změňte nastavení podle potřeby a poté vyberte příkaz Uložit nastavení. 5 Klepněte na tlačítko Tisk. Můžete také změnit další nastavení. Nápovědu naleznete v online uživatelské příručce. 13

18 Nastavení výchozích hodnot Pokud často kopírujete a skenujete s určitým nastavením, například s konkrétní velikostí papíru, můžete tyto hodnoty nastavit jako výchozí. Pokud tiskárnu využíváte pro tisk z počítače, musíte tyto změny provést na dvou místech: na ovládacím panelu a v programu pro řízení skenování a kopírování. Použití ovládacího panelu: Ověřte tyto skutečnosti: Je nastavena požadovaná velikost papíru. Je nastavena požadovaná velikost předlohy pro kopírování. 1 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). 2 Stiskněte tlačítko nebo dokud se na displeji nezobrazí Language (Jazyk) nebo Copy Source Size (Velikost předlohy pro kopírování), a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). 3 Stiskněte tlačítko nebo dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení, a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). 4 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). 5 Stiskněte tlačítko nebo dokud se na displeji nezobrazí Set Defaults (Nastavit výchozí hodnoty), a poté stiskněte tlačítko Select (Výběr). Použití počítače: Ověřte tyto skutečnosti: V nastavení tiskárny je nastavena požadovaná velikost papíru. V programu pro řízení skenování a kopírování je skenovaná oblast nastavena na požadovanou velikost papíru. 1 V nabídce Soubor programu vyberte příkaz Tisk. 2 Chcete-li upravit nastavení tisku, klepněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby tiskárny. 3 Klepněte na kartu Papír, vyberte požadovanou velikost papíru a klepněte na tlačítko OK. 4 Vyberte příkaz Start Programy Lexmark X84-X85 Program pro řízení skenování a kopírování. 5 Vyberte příkaz Soubor Nastavení a klepněte na kartu Stránka. 6 Vyberte požadovanou velikost papíru a klepněte na tlačítko OK. 14

19 Vytváření projektů Pomocí skenovacích, tiskových a kopírovacích funkcí tiskárny lze vytvářet projekty. Na základě pokynů uvedených v této příručce můžete vytvořit svatební oznámení. Další nápady najdete na str. 16. Vytvoření svatebního oznámení 1 Položte čerstvou květinu nebo jiný objekt na panel skeneru a přikryjte jej listem papíru. 2 Naskenujte květinu nebo jiný předmět do programu pro editaci obrázků. 3 Doplňte požadovaný text oznámení. 4 Vytiskněte oznámení. Chcete-li oznámení vytisknout jako knížečku nebo jako oboustranný dokument, vyhledejte příslušné návody v online uživatelské příručce. 15

20 Další zábavné projekty Vytvoření stránky s výstřižky. Tisk štítků na kořenky. Obnovení starých fotografií. Skenování fotografie a zaslání výsledku přátelům. Vytvoření vlastních karet na recepty. Zvětšení nebo zmenšení hrotu jehly nebo struktury dřeva. Potisk magnetů na ledničku. Návody k vytváření těchto projektů a celou řadu dalších informací naleznete v online uživatelské příručce. 16

21 Řešení problémů Pokud dojde k problému s tiskárnou, zkontrolujte následující: Napájecí kabel je zapojen do tiskárny a do elektrické zásuvky. Tiskárna je zapnutá. Pásky zakrývající spodní strany kazet jsou odstraněné. Kabel USB je řádně připojen k počítači a k tiskárně. Počítač je zapnut. Papír je založen správně. Tiskárna je nastavena jako výchozí tiskárna. Pokud problémy s tiskárnou přetrvávají, přečtěte si podrobné informace týkající se odstraňování problémů v online Uživatelské příručce. Pokyny k zobrazení online uživatelské příručky viz str. iv. V tiskárně je zablokovaný papír Vyjměte papír z tiskárny. Pokud je papír zasunut příliš daleko do tiskárny a nelze jej vyjmout: 1 Stisknutím vypínače vypněte tiskárnu. 2 Pevně uchopte papír a vytáhněte jej z tiskárny. Pokud na papír nemůžete dosáhnout, protože je zasunut příliš hluboko v tiskárně: a Otevřete dvířka kazet a vytáhněte papír z tiskárny. b Zavřete dvířka kazety. 3 Stisknutím vypínače zapněte tiskárnu a odešlete dokument k tisku. 17

22 Nesprávné podávání papírů nebo podávání více listů Ověřte tyto skutečnosti: Používáte papír doporučený pro inkoustové tiskárny. Papír do tiskárny nebyl založen násilím. Do tiskárny nebylo vloženo příliš mnoho listů papíru. Papír byl vložen správně. Vodicí lišta se opírá o levý okraj papíru tak, aby se papíry na podpěře papíru neprohýbaly. Tiskárna je umístěna na rovném plochém podkladu. V okně Vlastnosti tiskárny, Tiskové předvolby nebo v programu pro řízení skenování a kopírování je vybrán správný typ a velikost papíru. Tiskárna nebo skener nekomunikují 1 Odpojte a poté znovu připojte kabel USB. 2 Odpojte a poté znovu připojte zdroj napájení. 3 Restartujte počítač. Poznámka: Pokud tato chyba přetrvává, odinstalujte a poté znovu nainstalujte software tiskárny Lexmark X84-X85. Další informace viz str. 20. Další chybové zprávy 1 Vypněte tiskárnu. 2 Po několika sekundách tiskárnu znovu zapněte. Poznámka: V některých případech může být nutné znovu odeslat dokument k tisku. 18

23 Dokument se nevytiskne Ověřte, že tiskové kazety jsou nainstalovány správně. Další informace viz str. 3. Použijte nepoškozený kabel USB. Zkontrolujte stav tiskárny a ujistěte se, že dokument nebyl zastaven nebo pozastaven. Chcete-li zkontrolovat stav tiskárny, postupujte takto: 1 Vyberte příkaz Start Nastavení Tiskárny. 2 Poklepejte na ikonu tiskárny Lexmark X84-X85. 3 Zkontrolujte, zda není zaškrtnuta možnost Pozastavit tisk. 4 Vytiskněte zkušební stránku. 5 Zkontrolujte nastavení softwarové aplikace. Tisk dokumentu je pomalý Zavřete nepoužívané aplikace. V okně Vlastnosti tiskárny, Tiskové předvolby nebo v programu pro řízení skenování a kopírování vyberte na kartě Dokument/kvalita možnost Běžná nebo Rychlý. Nápovědu naleznete v online uživatelské příručce. Zvažte možnost instalovat do počítače více paměti RAM. Poznámka: Fotografie a dokumenty obsahující grafické prvky se mohou tisknout pomaleji než běžný text. Odinstalování a opětovná instalace softwaru tiskárny Pokud software tiskárny nepracuje správně, nebo pokud se při pokusu o použití tiskárny zobrazí zpráva o chybě komunikace, bude možná nutné odinstalovat a poté znovu nainstalovat software tiskárny. 19

24 Odinstalování softwaru 1 Odpojte kabel USB. 2 Vyberte příkaz Start Programy Lexmark X84-X85 Odinstalovat. 3 Při odinstalování softwaru tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. 4 Restartujte počítač. Instalace softwaru Uživatelé systému Windows: 1 Odpojte kabel USB. 2 Instalujte software vložením disku CD Lexmark X84-X85. 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. Poznámka: Nepřipojujte kabel USB, dokud vás k tomu nevyzve software disku CD. Problémy při faxování Máte-li problémy s přijímáním nebo odesíláním faxů, zkontrolujte tyto skutečnosti: V počítači je nainstalovaný funkční faxmodem. Je nainstalován faxový software z disku CD2. Ovladač faxu, který chcete použít, je v programu pro řízení skenování a kopírování nastaven jako výchozí ovladač faxu. Chcete-li zkontrolovat výchozí ovladač faxu, postupujte takto: 1 Vyberte příkaz Start Programy Lexmark X84-X85 Program pro řízení skenování a kopírování. 2 Vyberte příkaz Soubor Nastavení a klepněte na kartu Kopírování/Fax. Není-li ovladač faxu, který chcete použít jako výchozí, uveden v seznamu, postupujte takto: 1 Klepněte na tlačítko Nastavení faxu. 2 Ze seznamu vyberte ovladač faxu, který chcete použít jako výchozí. 3 Klepněte na tlačítko Vybrat. 20