Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu"

Transkript

1 Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Fraser MacDonald, ze společnosti Mott MacDonald, navrhuje novou smlouvu o spolupráci s Radou města Leedsu, která povede k racionalizaci, modernizaci a rozšíření systému řízení městské dopravy v Leedsu. ÚVOD V červenci 2006 zahájily společnost Mott MacDonald a Rada města Leedsu (LCC) pětiletou spolupráci na vytvoření vize strategického řízení dopravy pro LCC. V rámci této spolupráce společnost Mott MacDonald napomáhá Radě města Leedsu při racionalizaci, modernizaci a rozšiřování systému řízení a kontroly městské dopravy v Leedsu. Tento projekt zahrnuje dodávku softwaru, hardwaru a poradenských služeb v oblasti inteligentních dopravních systémů (ITS). LCC aspiruje na to, aby město Leeds bylo vyhodnoceno jako jedno z předních evropských měst v oblasti využívání inteligentních dopravních systémů za účelem podpory dopravy ve městě a kolem města. Zákon o řízení dopravy rovněž klade požadavky na to, aby místní úřady lépe využívaly dopravní infrastrukturu. První fáze poskytne pracovníkům dispečerského dopravního centra při Radě města Leeds integrované řízení řady systémů ITS, což bude vést ke zvýšení provozní efektivity. Zlepšené monitorování výkonových parametrů sítě bude také jedním z přínosů poskytnutých touto strategií. Veřejnost bude mít prospěch ze zlepšených informací pro cestující (dodávaných doma nebo na cestě), jakož i ze zlepšených výkonových parametrů sítě, které povedou k menšímu množství zpoždění a ke snížené míře dopravních kongescí. V rámci komentáře k uvedené nové smlouvě o spolupráci uvedl Gordon Robertson, hlavní inženýr u Rady města Leeds, že společnost Mott MacDonald se v plném rozsahu zmocnila vize plně integrovaného počítačového systému poskytujícímu efektivní řízení dopravy a účinné zásahy, která je do budoucna orientovanou vizí města Leeds, a rovněž pozdvihuje poskytování dopravních informací veřejnosti na novou úroveň. Když bude tato vize plně zrealizována, můžeme si být jisti, že se Leeds stane ještě lepším místem pro život, práci a cestování. INTEGRACE DISPEČERSKÉHO CENTRA Jakožto součást uvedeného projektu dodá společnost Mott MacDonald svůj společný systém řízení dat (CDMF, Stěžejní částí CDMF je databáze v souladu s řízením s kontrolou městské dopravy (UTMC), která usnadňuje výměnu dat mezi systémy ITS splňujícími stanovené požadavky. CDMF rovněž poskytuje řadu klíčových aplikací, jako jsou například řízení poruch a správa aktiv, které usnadňují každodenní úkoly provozovatelů dispečerského centra. CDMF je již implementován na řadě míst napříč Velkou Británií, včetně regionů Lancashire, West Sussex, Glasgow a Manchester. Provozovatelé budou využívat jednotné obslužné rozhraní pro všechny připojené systémy. To představuje rozhraní vycházející z mapy a poskytuje obsluze určitý jednotný pohled na silniční síť. Data ze všech připojených zařízení jsou využívána k řízení tohoto rozhraní. 1

2 Obsluha může okamžitě vidět změny, k nimž došlo ve stavu silniční sítě, porouchaná zařízení a další podrobnosti, které mohou ovlivnit, jakým způsobem se provádí řízení silniční sítě. V Leedsu bude CDMF zpočátku podporovat integraci systémů UTMC, RMU a CCTV. Relevantní data, jako jsou např. informace o stavu zařízení, budou obdržena od každého systému, zatímco je možno zasílat zpět příslušné příkazy. Tyto příkazy budou například umožňovat obsluze pracovat s kamerovým systémem (CCTV) přímo z obslužného rozhraní. Ústřední funkcí CDMF je management poruch. Poruchy je možno zadávat do systému dvěma způsoby. Pracovníci obsluhy mohou zadat nějakou poruchu a její vyřešení manuálním způsobem pro jakoukoliv položku terénního zařízení nebo vybavení. Alternativně mohou být poruchy a příslušná vyřešení těchto poruch obdrženy automaticky ze systémů tvořících rozhraní a předávány dodavatelům zajišťujícím údržbu, aniž by docházelo k manuálním zásahům, čímž je zajištěno zkrácení časů pro údržbu. Jakmile bude porucha deklarována, vstupuje do rozsáhlého procesového cyklu. Tento cyklus zajišťuje plně kontrolovanou historii poruch nebo trasování od nastání po odstranění. Dodavatelé zajišťující údržbu mohou mít k dispozici přímý přístup do systému řízení poruch. To urychluje odstraňování poruch a snižuje režijní náklady na vysílání stavů poruch. Je k dispozici plná sestava výkonových parametrů umožňující stanovit úroveň servisu, která je dosahována jednotlivými dodavateli, jakož i oprávnění jako celku. Informační internetová stránka pro cestování v Leedsu CDMF rovněž poskytne LCC kompletní řešení pro správu aktiv. Nová zařízení je možno rychle přidávat do daného systému, přičemž příslušná data budou doplněna o geografické referenční údaje. Rovněž je možno udržovat určitý inventář sekundárních zařízení na každém místě. Provádí se nová kontrola umožňující snadno stanovit inventář příslušného místa v jakémkoliv časovém okamžiku. 2

3 Letecké snímkování geografické perspektivy poskytuje fotografický přehled situace v Leedsu Integrátor strategií CDMF umožňuje pracovníkům dispečerského centra LCC definovat automatizované odezvy k událostem na síti. Může být definována libovolně složitá sada pravidel, která vyjadřuje příslušný scénář, jako například typ událostí / nastávání událostí nebo úrovně kongescí. Při detekci může strategie jednoduchým způsobem upozornit pracovníka obsluhy nebo může provádět složitější sadu kroků. Tyto kroky zahrnují provedení libovolných příkazů na jakémkoliv připojeném systému. Například je možno nastavit strategický VMS se specifikovaným hlášením nebo je možno vyvolat nějaké makro UTC. Po ukončení může příslušná strategie provádět příkazy určené k vyřízení odezvy. Například je možno odstranit potlačení VMS nebo zrušit příkazy UTC. Následně pak dojde k integraci dat detektorů pro sčítání dopravy. Tyto výsledky se budou používat k upozornění provozovatelů na kongesce na silniční síti a rovněž mohou být použity pro spuštění opatření v rámci strategické odezvy. Autobusové informace typu RTPI budou rovněž integrovány. Dále se plánuje rozhraní se systémem SPRUCE (viz strany originálu). Interakce se systémem SPRUCE umožní integrátoru strategií používat plány systému SPRUCE jakožto součást mechanismu odezvy. Stejně tak jako ústřední technologie, bude i výše popsaná spolupráce napomáhat při dosahování zlepšení ve fyzickém prostředí dispečerského centra, včetně zdokonalených postavení obslužných pracovních stanic a obrazového zázemí. NAVÁDĚCÍ SYSTÉM PRO PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Rada města Leeds se pouští do programu, jehož cílem je nahradit naváděcí metodiky pro parkování osobních automobilů. Společnost Mott MacDonald napomáhá s umístěním a obstaráním naváděcího systému managementu vozidel (VMS). Systém CDMF bude využíván k řízení naváděcího systému pro parkování osobních automobilů. Společnost Mott MacDonald bude poskytovat rozhraní ke každému z automobilových parkovišť, která budou poskytovat data dodaného systému. Tato data budou využívána k řízení silničního systému VMS, který je v souladu s UTMC. Historická data budou rovněž uchovávána v systému CDMF pro pozdější analýzu a pro zajištění profilových dat, která je možno využít v případě, že aktuální provozní data nebudou k dispozici. 3

4 CESTOVNÍ INFORMACE V REÁLNÉM ČASE Jedním z klíčových aspektů projektu je aspekt, který se týká zajištění relevantních informací v reálném čase pro cestující veřejnost. Základním kamenem strategie pro poskytování těchto informací jsou internetové stránky s veřejným přístupem (http://www.leedstravel.info). Tyto stránky v současné době uvádějí data o událostech a nehodách v reálném čase pro širší oblast Leedsu, včetně městských dat a dat z dálnic. Tato data jsou získávána z NTCC a cestovního zpravodajství BBC. K dispozici jsou rovněž statická data o parkování automobilů, údaje o dostupnosti prostoru v systému Blue Badge a na vlakových a autobusových nádražích. Do systému byl též zakomponován odkaz na program pro plánování cest známý jako Transport Direct. Budoucí rozšíření internetových stránek bude zahrnovat obrazy z kamerových systémů a autobusové informace v reálném čase. S tím, jak budou jednotlivá automobilová parkoviště začínat poskytovat data o obsazenosti pro DCMF, budou tato data zobrazována na internetových stránkách. Uživatelský profil bude umožňovat ukládání preferencí v oblasti tras, druhu dopravy a denní doby. Na základě tohoto profilu budou vždy uživateli prezentována nejrelevantnější data. Uživatelský profil bude společný přes všechny kanály, přičemž bude předkládat uživateli jednotný pohled na dostupné informace. Kromě uživatelsky podněcovaného přístupu bude daný systém schopen dodávat varovné informace registrovaným uživatelům na základě jejich profilových preferencí. Možné kanály pro dosažení této situace zahrnují elektronickou poštu, hlasovou komunikaci a SMS. Frasera Mac Donalda můžete kontaktovat na čísle +44 (0) nebo em na adrese CESTOVNÍ INFORMACE ZA HRANICÍ INTERNETU V KANCELÁŘI Plně funkčně vybavený internetový nástroj má jen omezené použití, když se nacházíte na cestě. V důsledku toho dochází k prosazování řady dalších komunikačních kanálů. V současné době probíhá vývoj přístupu pro lehké prohlížeče. To pak bude umožňovat uživatelům takových zařízení, jako jsou PDA, inteligentní telefony a jiné přístroje komunikující v prostředí Java, prohlížet mapová zobrazení dat na internetu. Takto poskytované informace mohou zahrnovat informace o událostech, data pro automobilová parkoviště a dokonce i kamerové obrazy. Poskytování informací o událostech prostřednictvím SMS zpráv rovněž prochází příslušným výzkumem. Také by bylo možno využívat informace na bázi hlasového rozlišení. 4

5 Název originálu: Delivering a vision of strategic traffic management in Leeds Zdroj: TEC, 4/2007, s Překlad: Petr Zavadil 5