Zaměření: KURZY ICT. Zaměření: KURZY ICT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměření: KURZY ICT. Zaměření: KURZY ICT"

Transkript

1 Zaměření: KURZY ICT Část zakázky: 1 Název: Základy virtualizace Virtualizační nástroje (VMware, XEN, Hyper-V) Virtuální stroj a virtuální HW Instalace VMware Workstation na platformě Windows Rozbor struktury virtuálního stroje Instalace OS do virtuálního stroje VMware Tools Snapshoting Optimalizace výkonu Zálohování Klonování Vytvoření virtuálního teamu Voicové aplikace a VMware (best practice) 18 hodin Část zakázky: 2 Název: Adobe Flash - základní kurz Zaměření: KURZY ICT využití možností aplikace Adobe Flash pokročilé animace s využitím perspektivy a 3D režimu animace s využitím inverzní kinematiky sdílené knihovny publikování obsahu do různých formátů základy jazyka ActionScript 2.0 Uzavřený 1

2 18 hodin 2 Část zakázky: 3 Zaměření: KURZY ICT Název: Adobe Flash - pokročilé techniky 2 využití možností aplikace Adobe Flash pokročilé animace s využitím perspektivy a 3D režimu animace s využitím inverzní kinematiky sdílené knihovny publikování obsahu do různých formátů základy jazyka ActionScript 2.0 Uzavřený 12 hodin Část zakázky: 4 Zaměření: KURZY ICT Název: Správa barev v praxi porozumění teorii barev chápání jednotlivé součásti správy barev vytváření a upravovat profily zařízení umění nasadit správu barev do operačního systému umění nasadit správu barev do některých aplikací správně aplikovat správu barev v tiskovém PDF 2

3 6 hodin Počet osob: 3 Část zakázky: 5 Zaměření: KURZY ICT Název: Internetový design Webdesign Co potřebujeme, než začneme Téma, zaměření a cíl WWW stránek v závislosti na volbě stylu Návrh layoutu Základní grafické povědomí, nejčastější chyby Grafické nástroje Ladění designu Programming HTML nástroje Využití šablon Možnosti animované grafiky na webu Praktické cvičení 18 hodin Počet osob: 3 3

4 Zaměření: KURZY ICT Část zakázky: 6 Název: Základy jazyka HTML a tvorba www stránek Základy jazyka HTML, WWW stránky, možnosti vytváření dokumentů v HTML kódu, konverze z jiných programů, prohlížeče WWW stránek Seznámení s editorem HTML, struktura stránky, hlavička a tělo dokumentů, informace v záhlaví stránky, nastavení vlastností stránky, definování barev v HTML kódu Práce s textem - velikost, barva, fonty, formátování odstavců, logické a fyzické styly písma, speciální znaky, čáry, komentáře Vytváření číslovaných a nečíslovaných seznamů, nastavení tvaru odrážek a číslování Hypertextové odkazy - na jiné stránky aktuálního webu, na záložky na téže či jiné stránce, na stránky v Internetu, na elektronické adresy, na soubory Práce s obrázky - formáty GIF a JPEG, vkládání, umístění na stránce a vzhledem k textu, hypertextové odkazy, transparentní barvy Obrazové mapy - použití, vytváření mapy a definice aktivních oblastí s odkazy Tabulky - použití, vytvoření tabulky, editace, formátování buněk a celé tabulky, titulky Použití rámců - vytvoření stránky s rámci, úpravy, zobrazení stránek v rámcích, odkazy mezi jednotlivými rámci Prezentace stránek na Internetu, zaregistrování na vyhledávacích serverech Zásady při sestavování WWW stránek, tipy a triky 12 hodin Počet osob: 2 4

5 Zaměření: KURZY ICT Část zakázky: 7 Název: Využití 2D dokumentace pro modelování a vizualizaci příprava 2D geometrie na převod do 3D využití několika typů příkazů pro rychlou tvorbu 3D modelů z 2D geometrie editační funkce AutoCADu pro zpřesnění 3D modelů základní vizualizační nástroje export 3D modelu tvorba 3D modelu z importovaného DWG nebo DXF souboru tvorba 3D modelu na základě náčrtu v rastrovém obrázku vytvoření výkresové dokumentace a vizualizace 3D modelu nástroj 2D to 3D Tool for Autodesk Inventor (testovací verze) tvorba výkresové dokumentace 3D modelu z Autodesk Inventoru v AutoCAD Mechanicalu seznámení se s uživatelským prostředím, selekce transformace import objektů/sestav z AutoCADu/Inventoru práce s objekty seznámení se s editorem materiálů aplikace materiálů na objekty/podobjekty 12 hodin Počet osob: 3 Zaměření: KURZY ICT Část zakázky: 8 Název: Velká DTP dílna aneb chci být grafikem Práce s písmem Základní typografické dovednosti a pravidla pro sazbu 5

6 Příloha č.1 Vytvoření jakýkoliv požadovaný dokument v InDesignu včetně všech náležitostí pro další zpracování v ofsetovém tisku Připravit si obrazová data ve Photoshopu, včetně úprav, retuší a montáží Vytvářet vektorovou grafiku v Illustratoru Připravovat si grafické prvky, které se stanou součástí vizuálního stylu vámi zpracovávaného dokumentu Zpracovávání komplikovaných a rozsáhlých dokumentů včetně požadavků daných technologií Dodržovat pravidla pro správný a bezchybný výstup na RIPu Získání základních pojmů z oblasti DTP Seznámení se s používanými softwary, poznáte současný stav a existující různé praxe v závislosti na konkrétním vybavení Osvojení průběhu klasického workflow v grafickém studiu/dtp pracovišti tiskárny Typy výstupů, vektorová versus bitmapová grafika a jazyk postskript Ořezové cesty a cesty ve Photoshopu 35 hodin Zaměření: KURZY ICT Část zakázky: 9 Název: Systém Balakář Základní seznámení se systémem Správa systému Balakáři Evidence žáků školní matrika, elektronický sběr dat Tvorba aplikací, výstupní tiskové sestavy, korespondence Klasifikace, vysvědčení, rozvrh, suplování, výkazy Přijímací zkoušky, maturitní zkoušky Databáze v Bakaláři 6

7 Počet osob: 5 Webové aplikace modul pro rodiče Třídní kniha Spisová služba 36 hodin Zaměření: KURZY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ Část zakázky: 10 Název: Charakteristika a ukázky dobrého vyučování v matematice Počet osob: 2 Seznámení s aktivitami, které nabídnou žákovi možnost autonomního rozvoje jeho schopností, dovedností a budou dostatečně motivující Základní charakteristiky vhodných aktivit Modifikace aktivit pro různý věk žáků 5 hodin Zaměření: KURZY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ Část zakázky: 11 Název: Nová paradigmata v ochraně přírody Jak se mění náš pohled na ekologii a ochranu přírody Kam se posunuly naše znalosti oboru v posledních desetiletích Výzkum jako základ jakýchkoliv aktivit 7

8 Počet osob: 2 O nutnosti neřídit se dojmy, ale vycházet z výsledků podpořených daty Staré paradigma, jaké jsou jeho limity a rizika Aktuální problémy ochrany přírody zalesňování, agroenvironmentální dotace, rekultivace důlních děl, unifikace přístupů na velké ploše Cílem je upozornění na podstatné změny paradigmatu v ochraně přírody 6 hodin Příloha č.1 Zaměření: KURZY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ Část zakázky: 12 Název: Základy finanční matematiky Počet osob: 2 Personální práce a její úloha v organizaci Analýza a vytváření pracovních míst Personální plánování Získávání a výběr pracovníků Přijímání pracovníků Hodnocení pracovníků a pracovního výkonu Vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci Odměňování pracovníků Pracovní vztahy Péče o pracovníky 5 hodin 8

9 Zaměření: KURZY PSYCHOLOGICKÉ Část zakázky: 13 Název: Klima školní třídy Počet osob: Ujasnění základních pojmů, činitelů Možnosti a metody zjišťování klimatu školní třídy Nestandardní sociometrické metody orientace v klimatu třídy Práce s klimatem školní třídy pomocí standardizovaných metod Praktický rozbor kasuistiky třídy formování nového třídního kolektivu Seznámení s odbornou literaturou vztahující se k tématu Uzavřený 4 hodiny 50 osob Zaměření: KURZY PSYCHOLOGICKÉ Část zakázky: 14 Název: Efektivní komunikace rozvoj komunikačních dovedností naslouchání ostatním komunikační bariéry komunikační zlozvyky asertivita práce s informacemi prezentační dovednosti Uzavřený 9

10 12 hodin Počet osob: 3 skupiny po 15 osobách Termín: 25. a Zaměření: KURZY PSYCHOLOGICKÉ Část zakázky: 15 Název: Řešení konfliktů identifikace problému aktivní přístup k řešení konfliktů určení podstaty a snaha o odstranění problému týmové řešení problémů využití metod při řešení konfliktů zapojení analytického a kreativního myšlení při řešení problémů Počet osob: Uzavřený 12 hodin 2 skupiny po 15 osobách Termín: 25. a Zaměření: KURZY PSYCHOLOGICKÉ Část zakázky: 16 Název: Zvládání problémových studentů Definice pojmu problémový student (žák) Typy problémových studentů (žáků) Strategie jednání s problémovými typy Organizační a technické podmínky pro úspěšné zvládání problémových typů 10

11 Počet osob: 3 Zásady efektivní komunikace s problémovými typy Krizová komunikace Zvládání problémových typů Chyby při komunikaci s problémovými typy Jak se vyvarovat podnícení agrese 6 hodin Zaměření: KURZY ODBORNÉ Část zakázky: 17 Název: Obsluha měřicího multisenzorového stroje Werth Obsluha měřicího multisenzorového stroje Werth Statistické měření v programu WERTH 8 hodin Zaměření: KURZY ODBORNÉ Část zakázky: 18 Název: Logistika skladování Procesní pojetí skladové logistiky Finanční a procesní pohled na skladování Konvenční i moderní skladové technologie a systémy 11

12 Počet osob: 2 Příloha č.1 Postupy, rizika a přínosy při zavádění systémů řízení skladu Nástroje pro řízení a zlepšování výkonnosti a produktivity skladového provozu Optimální postup při návrhu nového skladu, případové studie 6 hodiny Zaměření: KURZY ODBORNÉ Část zakázky: 19 Název: Kování Tepelné zpracování oceli - zařízení pro tepelné zpracování a jeho obsluha - odhad teploty podle barev - nácvik žíhání, kalení a popouštění Počet osob: 3 Tváření kovů za tepla - obsluha zařízení pro tváření kovů za tepla - nácvik dovedností základních kovářských prací 60 hodin 12

13 Zaměření: KURZY ODBORNÉ Část zakázky: 20 Název: Zdaňování příjmů ze závislé činnosti Aktuální novinky ve zdaňování mezd a platů Problematika zpracování řádných a dodatečných vyúčtování a další zkušenosti s aplikací daňového řádu ve mzdových účtárnách Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2011 Zdaňování příjmů zaměstnanců, kteří jsou v ČR daňovými nerezidenty Daňový režim vybraných benefitů poskytovaných z FSKP nebo ze sociálních fondů Nové vzory daňových tiskopisů 5 hodin Část zakázky: 21 Název: Den autodiagnostiky 2011 Měření vstřikovačů Common Rail ukázky praxe Vstřikování TSI Frekvenční měřič hmotnosti vzduchu Sériová diagnostika vznětových motorů Vozidla s hybridním pohonem Význam a použití motorových olejů u moderních zážehových a vznětových motorů 13

14 8 hodin Část zakázky: 22 Název: Anglický jazyk - začátečníci základy a systému stavby anglické věty slovosled tvoření kladné věty, záporu a otázky použití osobních, přivlastňovacích a ukazovacích zájmen popisu prostoru a času pomocí vazby There is/are včetně nejdůležitějších předložek tvoření množného čísla podstatných jmen Individuální výuka 60 hodin Část zakázky: 23 Název: Anglický jazyk mírně pokročilí základní větné stavby slovosled 14

15 tvoření kladné věty, záporu, otázky a rozkazu použití osobních a přivlastňovacích zájmen popis prostoru a času včetně nejdůležitějších předložek tvoření množného čísla a aspektu počitatelnosti podstatných jmen Individuální výuka 60 hodin Část zakázky: 24 Název: Anglický jazyk středně pokročilí správné použití slovesných časů tvoření a použití podmínkových souvětí tvoření a použití vztažných vět a infinitivních vazeb tvoření trpného rodu rozšířené využití způsobových sloves rozšířené způsoby vyprávění za použití nepřímé řeči porovnávání vlastností Individuální výuka 60 hodin 15

16 Část zakázky: 25 Název: Anglický jazyk pokročilí, konverzace Pokročilé gramatické struktury Podmínkové a časové souvětí Vedlejší věty Infinitivní vazby a gerundia Pokročilé používání členů Konverzační témata Individuální výuka 60 hodin Počet osob: 2 Část zakázky: 26 Název: Übungen für die Zwischenzeit Počet osob: 2 Soubor krátkých 5-10 minutových aktivit, které lze využít na začátku či na konci hodiny Aktivity k osvěžení výuky a aktivaci žáků Získání souboru námětů a univerzálních aktivit nevyžadujících náročnou přípravu, které lze operativně využít při výuce JN 4 hodiny 16

17 Část zakázky: 27 Název: Čeština s humorem - 1. část Jak žáky zklidnit, navodit vzájemné sympatie a soulad Dechová cvičení a nácvik správné artikulace Hry s jazykem Nonverbální vyjadřování Práce s obrazovým materiálem atd. 4 hodiny Část zakázky: 28 Název: Výuka slovní zásoby nové přístupy Počet osob: 2 Seznámení s novými trendy ve výuce slovní zásoby Novějších způsoby popisu a zprostředkování lexika Ukázky prakticky využitelné aktivity zaměřené především na prezentaci a procvičení slov Prezentace metody využití poznatků korpusové lingvistiky ve výuce (mj. práce s kolokacemi, slovotvornými procesy, sémantikou slov 5 hodin 17

18 Část zakázky: 29 Název: Motivační setkání vyučujících cizích jazyků Rozšíření metodických zkušeností, vyzkoušení si nové interaktivní metody práce Hodnocení a testování v cizích jazycích Maturitní zkouška Využití ICT a multimédií ve výuce Využití her a činnostní učení Práce se slovními příručkami Gramatika, lexikologie, fonetika, psaní, písničky, hry, reálie 8 hodin Část zakázky: 30 Název: Grammar? No dread! No drill! Jak dělat gramatiku pro studenty příjemnější Hry, aktivity, které zvyšují chuť ke studiu anglické gramatiky 5 hodin 18