Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím"

Transkript

1 ÚSEK TAJEMNÍKA, GAJDOŠOVA 7, BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: DATUM: BZID 03171/12/UT/raf BZID 03171/12/3 Mgr. Lukáš Rafaj Vážený pan Lubomír Nováček Zábrdovická 156/ BRNO Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážený pane, k Vaší žádosti o informaci podané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla dne doručena ÚMČ Brno- Židenice prostřednictvím provozovatele poštovní licence a kde požadujete informace: 1) Jaké množství finančních prostředků bylo vybráno z nájemného v bytech a nebytových prostorách z bytového domu na ulici Zábrdovická 156/20, Brno, jehož správa přísluší MČ Brno-Židenice, od do V odpovědi žádáte o vyčíslení po jednotlivých letech a rozdělení na byty a nebytové prostory, 2) Jaké množství finančních prostředků bylo MČ Brno-Židenice vynaloženo na údržbu, opravy a provoz bytového domu na ulici Zábrdovická 156/20, Brno, jehož správa přísluší MČ Brno- Židenice od do V odpovědi žádáte o vyčíslení po jednotlivých letech, rozepsané na konkrétní akce, 3) Jaký je záměr MČ Brno-Židenice (resp. města Brna) s bytovým domem na ulici Zábrdovická 156/20, Brno v nejbližším období (následující rok až dva), jaký je záměr střednědobý (2-5) let a jaký dlouhodobý. V odpovědi žádáte o informaci, zda jsou do tohoto objektu plánovány investice, zejména s ohledem na je údržbu, opravy a provoz (např. opravy většího rozsahu, revitalizace domu, rekonstrukce bytů, opravy technologických zařízení apod.), včetně termínů a rozsahu. K bodu 1. a 2. Vaší žádostí Vám v příloze zasíláme materiály poskytnuté současným správcem nemovitosti fa. Bytasen spol. s.r.o., a to v následujícím rozsahu: 1) Přehled finančních prostředků vybraných z nájemného v bytech a nebytových prostorech bytového domu na ulici Zábrdovická 156/20, Brno, jehož správa přísluší MČ Brno- Židenice, od do vyčíslený po jednotlivých letech a rozdělení na byty a nebytové prostory. Údaje od do nebyly předchozím správcem nemovitosti předány ani ÚMČ ani firmě Bytasen spol. s.r.o., proto je není možné poskytnout.

2 2) Přehled finančních prostředků vynaložených na údržbu, opravy a provoz bytového domu na ulici Zábrdovická 156/20, Brno, jehož správa přísluší MČ Brno-Židenice od 04/1999 do 02/2012 vyčíslený po jednotlivých letech, rozepsaný na konkrétní akce. Údaje od do do 03/1999 nebyly předchozím správcem nemovitosti předány ani ÚMČ ani firmě Bytasen spol. s.r.o., proto je není možné poskytnout. K bodu 3 Vaší žádosti Vám již povinný subjekt informaci poskytl. S pozdravem Ing. Jiří Janáček tajemník

3 ÚSEK TAJEMNÍKA, GAJDOŠOVA 7, BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: DATUM: BZID 03171/12/UT/raf BZID 03171/12/2 Mgr. Lukáš Rafaj Vážený pan Lubomír Nováček Zábrdovická 156/ BRNO Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážený pane, k Vaší žádosti o informaci podané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla dne doručena ÚMČ Brno- Židenice prostřednictvím provozovatele poštovní licence a kde požadujete informaci: 1) Jaké množství finančních prostředků bylo vybráno z nájemného v bytech a nebytových prostorách z bytového domu na ulici Zábrdovická 156/20, Brno, jehož správa přísluší MČ Brno-Židenice, od do V odpovědi žádáte o vyčíslení po jednotlivých letech a rozdělení na byty a nebytové prostory. 2) Jaké množství finančních prostředků bylo MČ Brno-Židenice vynaloženo na údržbu, opravy a provoz bytového domu na ulici Zábrdovická 156/20, Brno, jehož správa přísluší MČ Brno- Židenice od do V odpovědi žádáte o vyčíslení po jednotlivých letech, rozepsané na konkrétní akce. 3) Jaký je záměr MČ Brno-Židenice (resp. města Brna) s bytovým domem na ulici Zábrdovická 156/20, Brno v nejbližším období (následující rok až dva), jaký je záměr střednědobý (2-5) let a jaký dlouhodobý. V odpovědi žádáte o informaci, zda jsou do tohoto objektu plánovány investice, zejména s ohledem na je údržbu, opravy a provoz (např. opravy většího rozsahu, revitalizace domu, rekonstrukce bytů, opravy technologických zařízení apod.), včetně termínů a rozsahu, Vám sdělujeme, v souladu s ust. 17 odst. 1,3) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb., že MČ Brno-Židenice jako povinný subjekt požaduje po Vás, jako žadateli, úhradu nákladů, spojených s poskytnutím informace k bodu 1 a 2 Vaší žádosti. Podle 17 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopii, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací ( 5 odst. 1, písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.) byl vydán MČ Brno-Židenice a je přístupný na

4 Úhrada po zaokrouhlení na celé koruny směrem dolů činí.379,- Kč. Výše úhrady je stanovena v souladu s ustanovením 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu, podrobný rozpis nákladů je přiložen. Kopii dokladu o úhradě celkových nákladů, doručte prosím po uhrazení na adresu: Úřad městské části Brno Židenice, Úsek tajemníka, Gajdošova 7, Brno. Úhradu celkových nákladů lze provést osobně na pokladně ÚMČ Brno-Židenice nebo prostřednictvím poštovní poukázky či bankovního převodu (Bankovní spojení - Komerční banka Brno-město, č.ú.: /0100, variabilní symbol ). V případě, že do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení požadovanou úhradu nezaplatíte, bude Vaše žádost o poskytnutí informace odložena. K bodu 3 Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: Podle poslední aktualizace Seznamu domů nedoporučených k prodeji a Seznamu domů doporučených k prodeji z 06/2011 je obecní dům Zábrdovická 20 zahrnut do Seznamu domů nedoporučených k prodeji. Z toho plyne, že Zastupitelstvo MČ Brno-Židenice tento dům k prodeji nedoporučilo a městská část si ho hodlá ponechat. Podle dlouhodobé koncepce postupné modernizace a regenerace obecních domů v MČ Brno- Židenice je objekt Zábrdovická 20 zahrnut do tzv. III. etapy, jejíž realizace se předpokládá v letech Předmětem regenerace by měly být zejména tyto práce: - výměna oken, - zateplení obvodového pláště včetně průjezdu, sklepů a půdy, - oprava střechy, klempířské prvky, nadstřešního zdiva komínů, - výměna ZTI (voda, plyn, odpady) včetně ležatých rozvodů ve sklepě, - instalace vodoměrů na SV, - oprava el. instalace páteřní rozvod včetně výměny bytových rozvodnic, - oprava koupelen společné s WC (výměna zař. předmětů, obklad, dlažba), - zřízení etážového nebo ústředního topení (v případě zřízení domovní plyn. kotelny dodání vodoměrů TUV a měřičů tepla na radiátory), - výměna kuchyňských linek, - výměna poštovních schránek. S pozdravem Ing. Jiří Janáček tajemník

5 Vyhodnocení nákladů spojených s poskytnutím informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č.j.: BZID 01426/12/UT/raf Xerokopie ČB 15 stran 1.50,-Kč/ks celkem 22.50,- Kč Tisk na tiskárně PC 1 strana 3.-Kč/ks celkem 3,-Kč Osobní náklady 3 hodiny 150,-Kč/hod celkem 450,-Kč (vyhledávání a kompletace 1 pracovník) Balné 1x 20,-Kč celkem 20,- Kč * Poštovné dle ČP 1x 34,-Kč celkem 34,- Kč * CELKEM ,- Kč ** *poštovné a balné se neplatí v případě osobního vyzvednutí ** částka zaokrouhlena na celé Kč směrem dolů

6 *poštovné a balné se neplatí v případě osobního vyzvednutí ** částka zaokrouhlena na celé Kč směrem dolů