Uživatelská příručka A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka 2.0 012-13985A"

Transkript

1 Uživatelská příručka A

2 Uživatelská příručka SPARKvue Uživatelská příručka A 2.0 Omezená záruka Popis záruky na výrobek najdete v katalogu společnosti PASCO. Autorské právo Tato uživatelská příručka je chráněná autorským právem a všechna práva jsou vyhrazena.neziskovým vzdělávacím institucím se uděluje povolení reprodukovat jakoukoli část příručky za předpokladu, že kopie budou používány pouze v jejich laboratořích a učebnách a nebudou prodávány za účelem zisku.jakákoli jiná reprodukce bez písemného souhlasu společnosti PASCO scientific je zakázána. Ochranné známky PASCO, PASCO scientific, DataStudio, PASPORT, SPARK, SPARK Science Learning System, SPARKlab, SPARKbook,SPARKvue, Xplorer a Xplorer GLX jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti PASCO scientific v USA a dalších zemích.všechny ostatní značky, produkty a názvy služeb jsou nebo mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb a slouží k identifikaci produktů či služeb příslušných vlastníků.další informace naleznete na adrese Licence na software Všechny potřebné licence k softwarovým součástem aplikace SPARKvuea systému SPARK Science Learning System naleznete na disku CD-ROM nebo DVD-ROM, který je součástí produktu, nebo jsou součástí staženého softwaru.chcete-li získat zdrojový kód součásti softwaru s licencí GPL/LGPL, kontaktujte společnost PASCO telefonicky na čísle (v USA), (po celém světě) nebo prostřednictvím u na adrese A i

3 Technická podpora a podpora pro učitele Technická podpora a podpora pro učitele Další informace k aplikaci SPARKvue a dalším produktům společnosti PASCO získáte od zaměstnanců technické podpory a podpory pro učitele společnosti PASCO telefonicky, em nebo prostřednictvím webu. Telefon: Web: (v USA) (po celém světě) Technické poznámky: A ii

4 Uživatelská příručka Obsah SPARKvue Uživatelská příručka i Technická podpora a podpora pro učitele ii Obsah iii 1 Úvod 1 O aplikaci SPARKvue 1 Úvodní informace 1 2 Zahájení experimentu 3 Instalace aplikace SPARKvue 3 SpuštěníSPARKvue 3 Připojení rozhraní a čidel k mobilnímu zařízení 3 Připojení zařízení Bluetooth 4 ipad 4 Android 4 SPARKvue Konfigurace 4 Monitorování dynamických dat 5 Přechod z domovské obrazovky 5 Otevření měření SPARKlab 6 Zobrazení měření SPARKlab 6 Sestavení měření SPARKlab 7 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 7 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 7 Přidejte další stránky: 10 3 Příprava experimentu 11 Úprava sběru dat 11 Nastavení vzorkovací frekvence 11 Uvedení aplikace do periodického vzorkovacího režimu SPARKvue 11 Uvedení aplikace do ručního vzorkovacího režimu SPARKvue 12 Nastavení podmínky automatického zastavení A iii

5 Uživatelská příručka Úprava způsobu zobrazení čísel 13 Nastavení počtu zobrazených desetinných míst 13 Nastavení počtu zobrazených platných číslic 13 Zobrazení čísel v matematickém zápisu 14 Změna měrných jednotek 14 Změna měrných jednotek ve stávajícím zobrazení 14 Změna výchozích měrných jednotek 15 Kalibrace čidel 15 Výběr měření ke kalibraci a typ kalibrace 15 Provedení kalibrace 16 Provedení 2 bodové kalibrace 16 Provedení kalibrace s pouze 1bodovým posunutím 16 Provedení kalibrace s pouze 1bodovým sklonem 17 Kalibrace čidla počtu kapek (příklad) 17 Používání adaptérů čidel 18 Připojení čidla prostřednictvím digitálního adaptéru nebo portu optické brány 18 Připojení čidla prostřednictvím analogového adaptéru 19 4 Záznam dat 20 Záznam sady periodicky vzorkovaných dat 20 Záznam sady ručně vzorkovaných dat 20 Odstranění datových sad 21 5 Zobrazení dat 23 Zobrazení dat v čárovém grafu 23 Vytvoření nového čárového grafu 23 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 23 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 23 Zobrazení a skrytí palety nástrojů čárového grafu 25 Úprava měřítka čárového grafu A iv

6 Uživatelská příručka Úprava měřítka grafu pro zobrazení veškerých dat 26 Úprava měřítka přímou manipulací 26 Výběr dat pro zobrazení ve stávajícím čárovém grafu 27 Zobrazení a skrytí datových sad v grafu 27 Změna proměnné na ose x nebo y 27 Výběr dat pro operaci v čárovém grafu 28 Výběr datové sady pro operaci v čárovém grafu 28 Výběr části datové sady pro operaci v čárovém grafu 28 Přidání anotace k datům v čárovém grafu 30 Přidání anotace 30 Úprava nebo odstranění anotace 31 Zobrazení dat v grafech s několika osami y 31 Vytvoření čárového grafu s více osami y 31 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 31 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 31 Práce s několika osami y 33 Zobrazení dat ve sloupcovém grafu 33 Vytvoření nového sloupcového grafu 34 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 34 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 34 Zobrazení a skrytí palety nástrojů sloupcového grafu 35 Zobrazení dat ve sloupcových grafech 36 Přidání sloupců a názvů sloupců ve sloupcových grafech 36 Úprava sloupců a názvů sloupců ve sloupcových grafech 37 Přidání dat do sloupcových grafů 37 Ruční zadání dat do sloupcového grafu 38 Získání dat sloupcového grafu pomocí čidla 38 Přidání dalších datových sad do sloupcového grafu A v

7 Uživatelská příručka Přidání dalších datových sad do sloupcového grafu prostřednictvím dat z čidel 39 Zobrazení a skrytí datových sad ve sloupcovém grafu 39 Výběr dat pro operaci ve sloupcovém grafu 40 Přidání anotace do sloupcových grafů 40 Přidání anotací ke sloupcům 41 Úprava nebo odstranění anotací u sloupců 41 Zobrazení číselných hodnot u sloupců 42 Zobrazení sloupcových grafů 42 Posun ve sloupcovém grafu 43 Změna měřítka sloupcového grafu, aby se zobrazila všechna data 43 Nastavení měřítka sloupcového grafu roztažením nebo stažením os 43 Úprava popisků os a jednotek ve sloupcových grafech 44 Zobrazení dat v tabulce 44 Vytvoření tabulky 44 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 45 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 45 Zobrazení a skrytí palety nástrojů tabulky 46 Posunutí tabulky 47 Výběr dat pro zobrazení ve stávající tabulce 47 Výběr sady pro zobrazení ve stávajícím sloupci 47 Změna proměnné zobrazené ve stávajícím sloupci 48 Přidání sloupce 48 Odebrání sloupce 49 Výběr buněk pro operaci v tabulce 49 Zobrazení dat v číselném zobrazení 51 Vytvoření nového číselného zobrazení 51 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: A vi

8 Uživatelská příručka B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 51 Zobrazení a skrytí palety nástrojů číselného zobrazení 52 Změna proměnné v číselném zobrazení 53 Zobrazení dat v měřítku 54 Vytvoření nového měřítka 54 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 54 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 54 Zobrazení a skrytí palety nástrojů měřítka 55 Úprava stupnice měřítka 56 Úprava měřítka pro zobrazení veškerých dat 56 Nastavení stupnice měřítka 57 Změna proměnné zobrazené na měřítku 57 Úprava vzhledu měřítka 57 6 Zachycení snímku 59 Připojení kamery nebo jiného video zařízení 59 Vytvoření nového snímku z kamery 59 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 59 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 60 Zobrazení snímku z kamery 62 Na domovské obrazovce 62 Z měření SPARKlab 63 Zobrazení a skrytí palety nástrojů snímku 63 Zachycení snímku z kamery 64 Přepnutí mezi živými a zachycenými snímky z kamery 64 Výběr zachyceného snímku z kamery k zobrazení 65 Úprava měřítka a polohy snímku z kamery 65 Přiblížení 65 Oddálení A vii

9 Uživatelská příručka Přizpůsobení velikosti 66 Posun snímku z kamery 66 Měření ve snímku z kamery 66 Umístění nástroje měření 66 Přesun nástroje měření 67 Odstranění nástroje měření 68 Kalibrace měření snímků z kamery 68 Kreslení na snímek z kamery 69 Kreslení 70 Mazání 70 Smazání všech údajů 71 Anotace snímku z kamery 72 Přidání anotace 72 Přesunutí anotace 73 Úprava anotace 73 Odstranění anotace 74 Pojmenování snímku 74 Odstranění a přejmenování snímku 75 Export snímku 75 7 Analýza dat 76 Analýza dat v grafu 76 Zobrazení statistiky v čárovém grafu 76 Použití přizpůsobení křivky 78 Odebrání přizpůsobení křivky 79 Nákres prognózy 79 Nalezení hodnot x a y daného bodu 79 Nalezení rozdílu mezi hodnotami x a y dvou bodů 81 Nalezení sklonu v daném bodě v grafu dat A viii

10 Uživatelská příručka Nalezení korelačního koeficientu (r) 83 Zobrazení střední kvadratické chyby 85 Analýza dat v grafech s několika osami y 86 Zobrazení statistiky ve sloupcovém grafu 86 Zobrazení statistiky v tabulce 87 Číselné zobrazení statistik 88 Zobrazení statistiky v měřítku 89 8 Výpočty a ručně zadaná data 91 Práce s výpočty 91 Otevření obrazovky kalkulátoru 91 Vytvoření výpočtu 91 Zobrazení výpočtu 92 Ruční zadání dat 93 Otevření seznamu měření 93 Zobrazení dostupných měření 93 Zobrazení dostupných dat zadaných uživatelem 94 Vytvoření datové sady pro ruční zadání 94 Vytvoření datové sady pro ručně zadaná čísla 94 Vytvoření datové sady pro ručně zadaný text 94 Příprava tabulky na ruční zadání dat 95 Zadání dat do ruční datové sady 95 Zobrazení ručně zadaných dat 95 Úprava ručně zadaných dat 96 Zadejte uživatelem definovaná data Sestavení stránek měření SPARKlab 97 Vytvoření nové stránky SPARKlab 97 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 97 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : A ix

11 Uživatelská příručka O přidávání prvků na stránku SPARKlab 100 Odebrání nebo nahrazení snímku či mediálního souboru 100 Přidání snímku na pozadí 100 Odstranění stránky SPARKlab Ukládání a sdílení 102 Uložení měření SPARKlab (místně a online) 102 Chcete-li uložit vaši práci místně: 102 Uložení práce prostřednictvím Online Úložiště: 102 Export dat 103 Otevření uloženého měření 103 Používání služby online úložiště 103 Přihlášení ke službě online úložiště 104 Otevření souboru ze služby online úložiště 104 Uložení souboru do služby online úložiště Vedení deníku 106 Pořízení snímku 106 Otevření deníku 106 Přidání popisku ke snímku a úprava stávajícího popisku 107 Navigace v deníku 107 Odstranění záznamu nebo snímku z deníku 107 Změna uspořádání záznamů 107 Zavření deníku 107 Uložení deníku 108 Export deníku Běžné úlohy 109 Otáčení stránek 109 Návrat na domovskou obrazovku 109 Zadání znaků a řeckých písmen A x

12 Uživatelská příručka Otevření obrazovky informací o aplikaci SPARKvue 110 Nastavení jazyka A xi

13 1 Úvod O aplikaci SPARKvue 1 Úvod "O aplikaci SPARKvue ": 1 "Úvodní informace": 1 "Technická podpora a podpora pro učitele": ii O aplikaci SPARKvue SPARKvue kombinuje multimediální studijní plán, sběr dat v reálném čase a výkonné vědecké analytické nástroje v uživatelském rozhraní s ikonami, které se snadno používá.sparkvue je kompatibilní se všemi čidly a rozhraními PASCO PASPORT. SPARKvue je navržen tak, aby se ve vaší škole stal centrem vědeckého výukového prostředí založeného na objevování. Učiteli i žákovi poskytuje integrovanou podporu pro zkoumání vědeckých konceptů. SPARKvue obsahuje šest bezplatných předinstalovaných měření SPARKlab standardních laboratoří založených na dotazech v unikátním formátu elektronického poznámkového bloku. Tato měření SPARKlab integrují podkladový obsah, sběr a analýzu a dokonce i vyhodnocení vše v jednom prostředí. Vše potřebné je zde přímo v kontextu. Úvodní informace Existují tři základní způsoby zahájení zkoumání v aplikaci SPARKvue. Otevřete integrované měření SPARKlab a postupujte podle pokynů na obrazovce. Zobrazte měření SPARKlab s jedním měřením v grafu, tabulce, číselném zobrazení a měřítku. Sestavte vlastní měření SPARKlab s vámi zvolenými daty, zobrazením, textem a obrázky A 1

14 1 Úvod Úvodní informace Chcete-li zahájit studiumsparkvue, nainstalujte software, připojte rozhraní k počítači, zapojte čidlo a spusťte software kliknutím na ikonu na ploše. Budete-li při provádění některé úlohy potřebovat nápovědu, najdete v této příručce pokyny krok za krokem A 2

15 2 Zahájení experimentu Instalace aplikace SPARKvue 2 Zahájení experimentu 1. "Instalace aplikace SPARKvue ": 3 2. "SpuštěníSPARKvue ": 3 3. "Připojení rozhraní a čidel k mobilnímu zařízení": 3 4. "Monitorování dynamických dat": 5 Instalace aplikace SPARKvue 1. Stáhněte aplikaci SPARKvue z obchodu s aplikacemi společnosti Apple nebo Google. 2. Postupujte dle uvedených pokynů. SpuštěníSPARKvue Klepněte na ikonu spustíte aplikaci SPARKvue SPARKvue. Připojení rozhraní a čidel k mobilnímu zařízení SPARKvue spuštěný v počítači nebo mobilním zařízení přijímá data z jednoho nebo několika připojených či integrovaných čidel. V aplikaci SPARKvue se čidla, která jsou integrována v počítači nebo zařízení, nazývají Onboard (Integrovaná) čidla například Onboard Microphone (Integrovaný mikrofon), Onboard Light Sensor (Integrované světelné čidlo) atd. SPARKvue je kompatibilní s většinou běžných integrovaných čidel a také s několika typy externích rozhraní, která poskytují přístup k čidlům, a to včetně rozhraní AirLink2, SPARKLink, SPARK Science Learning System, USBLink a Xplorer GLX. Chcete-li získávat data pomocí aplikace SPARKvue, budete potřebovat počítač nebo mobilní zařízení s alespoň jedním integrovaným čidlem nebo s připojeným externím rozhraním s připojenými čidly. Potřebujete-li provést experiment, který vyžaduje více čidel připojených k jednomu rozhraní, můžete k jednomu počítači připojit více rozhraní. Rozhraní mohou být stejného typu nebo různých typů. Pod níže uvedenými odkazy najdete pokyny pro připojení rozhraní a čidel k počítači nebo mobilnímu zařízení. "Připojení zařízení Bluetooth": A 3

16 2 Zahájení experimentu Připojení rozhraní a čidel k mobilnímu zařízení Připojení zařízení Bluetooth Zařízení Bluetooth lze připojit pouze k jednomu hostiteli zároveň a musí zůstat do vzdálenosti přibližně 10 metrů. (Pokud je zařízení již připojeno k jinému systému, zobrazí se chybová zpráva.) Zařízení AirLink2 a SPARKlink Air lze také připojit prostřednictvím USB. Poznámka: Po vyzvání zadejte u zařízení SPARKlink Air heslo ipad 1. Pro spárování bluetooth zařízení PASCO použijte standardní postup tabletu ipad. 2. Připojte čidla dle potřeby. Android Není nutná žádná konfigurace v aplikaci SPARKvue. 1. Pro spárování bluetooth zařízení PASCO použijte standardní postup systému Android. 2. Pokračujte krokem 1 procesu " SPARKvue Konfigurace": 4 konfigurace. SPARKvue Konfigurace Postup připojení zařízenísparkvue 1. Zapněte zařízení AirLink2, SPARKlink Air nebo jiné podporované bluetooth zařízení. 2. Klepnutím na tlačítko Nastavení a nástroje otevřete obrazovku Nastavení a nástroje. 3. Klepněte na tlačítko Připojení snímače přes Bluetooth. SPARKvuevyhledá dostupná čidla bluetooth a zobrazí seznam podporovaných zařízení v dosahu. Poznámka: Používáte-li zařízení při výuce, může být pro spárování k dispozici mnoho zařízení. Pro zajištění připojení ke správnému zařízení PASCO zkontrolujte identifikační číslo na zadní straně. Poznámka: Pokud není zařízení uvedeno, tak ho, než budete pokračovat, spárujte pomocí standardního postupu systému Mac nebo Windows. 4. Klepněte na možnost Připojit. Vybrané zařízení přejde po úspěšném připojení ze stavu Připojit do stavu Odpojit A 4

17 2 Zahájení experimentu Monitorování dynamických dat 5. Dvojitým klepnutím na položku OK zavřete obrazovku Nastavení a nástroje. 6. Volitelně: Zapojte čidla do rozhraní bluetooth. Postup odpojení zařízení 1. Klepnutím na tlačítko Nastavení a nástroje otevřete obrazovku Nastavení a nástroje. 2. Klepněte na tlačítko Připojení snímače přes Bluetooth. 3. Klepněte na možnost Odpojit. Vybrané zařízení přejde po úspěšném připojení ze stavu Odpojit do stavu Připojit. 4. Dvojitým klepnutím na položku OK zavřete obrazovku Nastavení a nástroje. Monitorování dynamických dat Při každém otevření domovské obrazovky se zobrazí dynamická data ze všech připojených čidel. Domovská obrazovka je první obrazovka, která se zobrazí po spuštění.sparkvue Pokud domovskou obrazovku nevidíte, použijte tlačítko Domů pro návrat na domovskou stránku.klepněte Přechod z domovské obrazovky Po zobrazení domovské obrazovky jste připraveni na přechod k měření SPARKlab. Měření SPARKlab je vícestránkovým prostředím, v němž se odehrává vědecké zkoumání. Dokončením některé z níže uvedených úloh otevřete integrované měření SPARKlab, zobrazíte určité měření v okně SPARKlab nebo sestavíte vlastní měření SPARKlab. "Otevření měření SPARKlab": 6 "Zobrazení měření SPARKlab": 6 "Sestavení měření SPARKlab": A 5

18 2 Zahájení experimentu Přechod z domovské obrazovky Otevření měření SPARKlab SPARKvue obsahuje integrovaná měření SPARKlab.Společnost PASCO nabízí další bezplatná měření.chcete-li otevřít měření SPARKlab, proveďte následující kroky: 1. Připojte čidla potřebná pro měření SPARKlab, které chcete provést. 2. Jsou-li připojena nepotřebná čidla, odpojte je. 3. V podokně měření SPARKlab přejděte do složky obsahující měření SPARKlab, které chcete otevřít. 4. Klepněte na měření SPARKlab, které chcete zobrazit. Náhled měření se zobrazí v pravém podokně. 5. Kliknutím na náhled měření otevřete. Otevře se měření SPARKlab. Ve svém vědeckém zkoumání pokračujte podle pokynů na obrazovce. 6. Klepněte na navigaci stránkami otáčejte stránky. Zobrazení měření SPARKlab Měření SPARKlab se zobrazenou cestou je nejrychlejší způsob záznamu dat a jejich zobrazení v grafu, tabulce, číselném zobrazení a měřítku. Chcete-li zobrazit měření SPARKlab, proveďte následující kroky: 1. Připojte čidlo. 2. Na domovské obrazovce Klepněte na měření, které chcete zobrazit.klepněte Vybrané měření se zvýrazní. 3. Klepněte na tlačítko Zobrazit. Poznámka:Aby bylo tlačítko Zobrazit k dispozici, je třeba vybrat měření. Otevře se čtyřstránkové měření SPARKlab. 4. Klepněte na tlačítko spuštění zaznamenáte data. Klepněte na navigaci stránkamiotevřete data v různých zobrazeních A 6

19 2 Zahájení experimentu Přechod z domovské obrazovky Sestavení měření SPARKlab Když vytváříte vlastní měření SPARKlab, navrhujete jednotlivé stránky s použitím měření a zobrazení dle vlastního přání.můžete přidávat také texty a obrázky. Chcete-li sestavit měření SPARKlab, připojte čidlo (nebo čidla) a proveďte následující kroky. A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 触 摸 构 建 继 续 进 行 到 步 骤 1 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 触 摸 新 页 面 按 钮 继 续 进 行 到 步 骤 1 1. 从 库 选 择 模 板 上 下 滚 动 以 查 看 模 板 显 示 选 择 将 对 每 个 占 位 符 打 开 A 7

20 2 Zahájení experimentu Přechod z domovské obrazovky 2. 触 摸 每 个 占 位 符 的 显 示 类 型 3. 触 摸 折 线 图 图 标 4. 触 摸 条 形 图 图 标 5. 触 摸 媒 体 图 标 6. 触 摸 数 字 图 标 7. 触 摸 仪 表 图 标 8. 触 摸 文 本 图 标 9. 触 摸 表 格 图 标 10. 触 摸 照 相 机 图 标 11. 触 摸 评 估 图 标 A 8

21 2 Zahájení experimentu Přechod z domovské obrazovky 折 线 图 数 字 表 格 条 形 图 仪 表 照 相 机 媒 体 文 本 评 估 注 : 对 于 某 些 页 面 配 置, 表 格 和 图 表 是 禁 用 的 示 例 : 已 禁 用 表 格 和 图 表 已 启 用 12. 对 于 文 本 框 : 在 文 本 框 中 输 入 文 本 13. 对 于 照 相 机 : 触 摸 图 像 工 具 按 钮 请 参 见 Zachycení snímku z kamery 14. 对 于 其 他 数 据 显 示 框 : 在 页 面 上 为 每 个 显 示 框 选 择 数 据 a. 触 摸 显 示 框 的 数 据 标 签, 例 如 : 选 择 测 量 项 X 轴 变 量 Proměnná na ose Y 选 择 媒 体 文 件 Přidat vyhodnocení 或 b. 打 开 显 示 框 属 性 并 选 择 数 据 i. Klepněte na tlačítko nástrojů zobrazení v blízkosti spodního nebo horního levého rohu zobrazení. ii. Klepněte na tlačítko vlastností A 9

22 2 Zahájení experimentu Přechod z domovské obrazovky Přidejte další stránky: Chcete-li do svého měření SPARKlab přidat stránky, Klepněte opakovaně na tlačítko nové stránky.klepněte A 10

23 3 Příprava experimentu Úprava sběru dat 3 Příprava experimentu "Úprava sběru dat": 11 "Úprava způsobu zobrazení čísel": 13 "Kalibrace čidel": 15 "Používání adaptérů čidel": 18 Úprava sběru dat Data můžete začít zaznamenávat pomocí výchozích nastavení nebo můžete provedením alespoň jedné z níže uvedených akcí změnit vzorkovací frekvenci či vzorkovací režim. "Nastavení vzorkovací frekvence": 11 "Uvedení aplikace do periodického vzorkovacího režimu SPARKvue ": 11 "Uvedení aplikace do ručního vzorkovacího režimu SPARKvue ": 12 "Nastavení podmínky automatického zastavení": 12 Nastavení vzorkovací frekvence Když je aplikace v režimu periodického vzorkování (výchozí režim), pomocí těchto kroků nastavte počet datových bodů zaznamenaných každou sekundu nebo časové prodlevy mezi jednotlivými datovými body:sparkvue 1. Klepněte na tlačítko možností vzorkování. 2. Otevře se obrazovka možností vzorkování. 3. Klepněte na pole Vzorkovací frekvence a na hodnotu.klepněte 4. Klepněte na pole Jednotka vzorkovací frekvence a na Hz, sekundy, minuty nebo hodiny.klepněte 5. Klepněte na tlačítko OK. Uvedení aplikace do periodického vzorkovacího režimu SPARKvue V periodickém vzorkovacím režimu (výchozí režim, někdy nazývaný nepřetržitý režim) aplikace v pravidelných intervalech zaznamenává datové body.sparkvue Chcete-li aplikaci přepnout z ručního vzorkovacího režimu do periodického vzorkovacího režimu, proveďte následující kroky:sparkvue A 11

24 3 Příprava experimentu Úprava sběru dat 1. Klepněte na tlačítko možností vzorkování. Otevře se obrazovka možností vzorkování. 2. Klepněte na tlačítko Periodicky. 3. Klepněte na tlačítko OK. Uvedení aplikace do ručního vzorkovacího režimu SPARKvue V ručním vzorkovacím režimu jsou při každém ručním spuštění aplikace zaznamenávány hodnoty jednotlivých měření.sparkvue. Chcete-li uvést aplikaci do ručního vzorkovacího režimu, proveďte následující kroky:sparkvue 1. Klepněte na tlačítko možností vzorkování. Otevře se obrazovka možností vzorkování. 2. Klepněte na tlačítko Ručně. 3. Klepněte na tlačítko OK. Nastavení podmínky automatického zastavení Jakmile nastavíte podmínky zastavení, aplikace automaticky zastaví záznam dat po nastaveném časovém intervalu.sparkvue Chcete-li nastavit podmínky zastavení, proveďte následující kroky: 1. Klepněte na tlačítko možností vzorkování. Otevře se obrazovka možností vzorkování. 2. V nabídce Podmínka automatického zastavení: Klepněte na pole Podmínka: a Ukončit po uplynutí.klepněteklepněte 3. Klepněte na pole Hodnota a zadejte časovou hodnotu. 4. Klepněte na pole Jednotky a časové jednotky.klepněte 5. Klepněte na tlačítko OK A 12

25 3 Příprava experimentu Úprava způsobu zobrazení čísel Úprava způsobu zobrazení čísel "Nastavení počtu zobrazených desetinných míst": 13 "Nastavení počtu zobrazených platných číslic": 13 "Zobrazení čísel v matematickém zápisu": 14 "Změna měrných jednotek": 14 Nastavení počtu zobrazených desetinných míst 1. Klepněte na tlačítko nástrojů experimentu. Otevře se obrazovka nástrojů experimentu. 2. Klepněte na možnost Vlastnosti dat. Otevře se obrazovka vlastností dat. 3. Klepněte na pole měření a Klepněte na měření nebo jinou proměnnou.klepněte 4. Klepněte na pole Styl čísel a Pevná přesnost.klepněte 5. Klepněte na pole Číslice a vyberte počet číslic, které se mají zobrazit za desetinnou čárkou. 6. Klepněte na tlačítko OK. Nastavení počtu zobrazených platných číslic 1. Klepněte na tlačítko nástrojů experimentu. Otevře se obrazovka nástrojů experimentu. 2. Klepněte na možnost Vlastnosti dat. Otevře se obrazovka vlastností dat. 3. Klepněte na pole měření a Klepněte na měření nebo jinou proměnnou.klepněte 4. Klepněte na pole Styl čísel a Platné číslice.klepněte 5. Klepněte na pole Číslice a vyberte počet platných číslic, které se mají zobrazit. 6. Klepněte na tlačítko OK A 13

26 3 Příprava experimentu Úprava způsobu zobrazení čísel Zobrazení čísel v matematickém zápisu 1. Klepněte na tlačítko nástrojů experimentu. 2. Klepněte na možnost Vlastnosti dat. Otevře se obrazovka vlastností dat. 3. Klepněte na pole měření a Klepněte na měření nebo jinou proměnnou.klepněte 4. Klepněte na formát čísel. Zobrazí se možnosti formátu čísel. 5. Klepněte na pole Styl čísel:a Klepněte na matematický zápis.klepněte 6. Klepněte na pole Číslice a vyberte počet číslic, které se mají zobrazit. 7. Klepněte na tlačítko OK. Změna měrných jednotek Provedením jedné nebo obou z následujících úloh vyberte různé měrné jednotky. "Změna měrných jednotek ve stávajícím zobrazení": 14 "Změna výchozích měrných jednotek": 15 Změna měrných jednotek ve stávajícím zobrazení Chcete-li změnit měrné jednotky ve stávajícím grafu, číselném zobrazení, tabulce nebo měřítku, proveďte následující kroky: 1. Klepněte na tlačítko měření proveďte změnu. Přejděte ke kroku Nebo [ klepnutím Touch / kliknutím Click] na tlačítko nástrojů otevřete paletu nástrojů.klepněte 3. Klepněte na tlačítko vlastností otevřete obrazovku vlastností A 14

27 3 Příprava experimentu Kalibrace čidel 4. Klepněte na pole jednotek a vyberte měrnou jednotku. 5. Klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se měření s vybranými jednotkami. Změna výchozích měrných jednotek Chcete-li změnit výchozí jednotky pro budoucí použití měření, proveďte následující kroky: 1. Klepněte na tlačítko nástrojů experimentu a otevřete paletu experimentu. Poznámka: Tlačítko nástrojů experimentu je viditelné v režimu sběru dat. 2. Klepněte na možnost Vlastnosti dat otevřete obrazovku vlastností dat. 3. Klepněte na pole měření a vyberte měření. 4. Klepněte na pole jednotek a vyberte měrné jednotky. 5. Klepněte na tlačítko OK. Jakmile příště vyberete pro zobrazení toto měření, zobrazí se s jednotkami, které jste vybrali. Kalibrace čidel Kalibrace čidel je volitelným krokem, který může pomoci zpřesnit výsledky měření. Provedením následujících úloh vyberete měření a typ kalibrace a provedete kalibraci. 1. "Výběr měření ke kalibraci a typ kalibrace": "Provedení kalibrace": 16 Výběr měření ke kalibraci a typ kalibrace 1. Klepněte na tlačítko nástrojů experimentu. Otevře se obrazovka nástrojů experimentu. 2. Klepněte na tlačítko kalibrace čidla. Otevře se obrazovka Kalibrace čidla:výběr měření. 3. Klepněte na pole Čidlo a na čidlo, které chcete zkalibrovat.klepněte 4. Klepněte na pole Měření a na měření, které chcete zkalibrovat.klepněte A 15

28 3 Příprava experimentu Kalibrace čidel 5. Klepněte na pole Typ kalibrace a na typ kalibrace.klepněte Informace týkající se vhodného typu kalibrace pro dané čidlo naleznete v pokynech k čidlu. 6. Klepněte na tlačítko DALŠÍ. Otevře se obrazovka kalibrace čidla a zadání hodnot. 7. Přejděte k části Provedení kalibrace."provedení kalibrace": 16. Provedení kalibrace Jakmile vyberete měření, které chcete kalibrovat, a typ kalibrace (viz předchozí úloha), jste připraveni k provedení kalibrace. V závislosti na zvoleném typu kalibrace proveďte 2 bodovou kalibraci, kalibraci s pouze 1 bodovým posunutím nebo kalibraci s pouze 1 bodovým sklonem. "Provedení 2 bodové kalibrace": 16 "Provedení kalibrace s pouze 1bodovým posunutím": 16 "Provedení kalibrace s pouze 1bodovým sklonem": 17 Provedení 2 bodové kalibrace Na obrazovce Kalibrace čidla: Zadejte hodnoty proveďte tyto kroky: 1. Aplikujte na čidlo známé množství. Vložte například sondu pro měření ph do roztoku pufru s ph V části Kalibrační bod 1 klepněte na pole Standardní hodnota: a zadejte známou hodnotu. Zadejte například známou hodnotu ph roztoku pufru. 3. V části Kalibrační bod 1 klepněte na možnost Načíst z čidla. Hodnota naměřená čidlem se přenese do pole Hodnota čidla:. 4. Aplikujte na čidlo jiné známé množství. Vložte například sondu pro měření ph do roztoku pufru s ph V části Kalibrační bod 2 klepněte na pole Standardní hodnota: a zadejte známou hodnotu. Zadejte například známou hodnotu ph roztoku pufru. 6. V části Kalibrační bod 2 klepněte na možnost Načíst z čidla. Hodnota naměřená čidlem se přenese do pole Hodnota čidla:. 7. Klepněte na tlačítko OK. Kalibrace je dokončena. Provedení kalibrace s pouze 1bodovým posunutím Na obrazovce Kalibrace čidla: Zadejte hodnoty proveďte tyto kroky: A 16

29 3 Příprava experimentu Kalibrace čidel 1. Aplikujte na čidlo známé množství. Vložte například teplotní sondu do ledové vody, o níž víte, že její teplota je 0 C. 2. V části Kalibrační bod 1 klepněte na pole Standardní hodnota: a zadejte známou hodnotu. Zadejte například známou teplotu vody. 3. V části Kalibrační bod 1 klepněte na možnost Načíst z čidla. Hodnota naměřená čidlem se přenese do pole Hodnota čidla:. 4. Klepněte na tlačítko OK. Kalibrace je dokončena. Provedení kalibrace s pouze 1bodovým sklonem Na obrazovce Kalibrace čidla: Zadejte hodnoty proveďte tyto kroky: 1. Aplikujte na čidlo známé množství. Například vložte sondu na měření rozpuštěného kyslíku do láhve, o níž víte, že obsahuje 9,1 mg/l rozpuštěného kyslíku. 2. V části Kalibrační bod 2 klepněte na pole Standardní hodnota: a zadejte známou hodnotu. Zadejte například známou koncentraci rozpuštěného kyslíku. 3. V části Kalibrační bod 2 klepněte na možnost Načíst z čidla. Hodnota naměřená čidlem se přenese do pole Hodnota čidla:. 4. Klepněte na tlačítko OK. Kalibrace je dokončena. Kalibrace čidla počtu kapek (příklad) Tip: Dávkovač kapek obsahuje dva zavírací kohouty. Horní kohout se používá k regulaci průtoku a dolní kohout se používá k aktivaci a deaktivaci průtoku. Dolní kohout musí být buď ve zcela otevřené, nebo zcela uzavřené poloze. Počítadlo kapek se kalibruje pomocí SPARKvue Nástroje experimentu ke korelaci zjištěného počtu kapek s objemem kapaliny vypuštěné z dávkovače kapek. 1. Upevněte dávkovač kapek (injekční stříkačka, dva kohouty a odkapávací hrot) na pomocnou tyč. 2. Naplňte stříkačku titračním činidlem. 3. Otevřete oba kohouty a upravte nastavení horního kohoutu tak, aby kapky odkapávaly rychlostí přibližně 1 kapka za sekundu. Po dosažení této rychlosti uzavřete dolní ventil. 4. Připojte počítadlo kapek a spusťte aplikaci SPARKvue. 5. Zarovnejte odkapávací hrot s otvorem v počítadlu kapek. Vložte pod otvor počítadla kapek kádinku se stupnicí o obsahu 10 ml A 17

30 3 Příprava experimentu Používání adaptérů čidel 6. Při sledování obrazovky Domů otevřete dolní kohout a nechte titrační činidlo protékat. 7. Po nashromáždění přibližně 10 ml titračního činidla v kádince uzavřete dolní kohout. 8. Zaznamenejte přesný objem kapaliny nashromážděný v kádince. 9. Vytvořte požadované zobrazení pro váš experiment. 10. Klepněte na tlačítko Nástroje experimentu. Otevře se obrazovka Nástroje experimentu. 11. Klepněte na možnost KALIBRACE SENZORŮ. Otevře se obrazovka Kalibrace senzoru: výběr měření. 12. pole Senzor: a vyberte položku počítadla kapek. 13. Klepněte na pole Měření: a vyberte možnost objemu kapaliny (ml). 14. Klepněte na pole Typ kalibrace:a vyberte položku 1 bodová (Nastaví jen sklon). 15. Klepněte na možnost DALŠÍ. Otevře se obrazovka KALIBRACE SENZORŮ. 16. Pod položkou Kalibrační bod 2 klepněte na pole Standardní hodnota: a zadejte změřený objem (z kroku 8). 17. Pod položkou Kalibrační bod 2 klepněte na možnost Načíst ze senzoru. 18. Klepnutím na položku OK opusťte obrazovku KALIBRACE SENZORŮ. 19. Klepnutím na položku OK opusťte obrazovku Nástroje experimentu. Používání adaptérů čidel "Připojení čidla prostřednictvím digitálního adaptéru nebo portu optické brány": 18 "Připojení čidla prostřednictvím analogového adaptéru": 19 Připojení čidla prostřednictvím digitálního adaptéru nebo portu optické brány Pomocí digitálního adaptéru (díl PASCO PS-2159) lze připojit čidla s digitálním přepínačem (jako například optické brány a kladky) k rozhraní PASPORT a používat je SPARKvue. Umožňuje také používání čidla pohybu ScienceWorkshop (CI-6742A) nebo čidla rotačního pohybu (CI-6538) A 18