Uživatelská příručka A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka 2.0 012-13985A"

Transkript

1 Uživatelská příručka A

2 Uživatelská příručka SPARKvue Uživatelská příručka A 2.0 Omezená záruka Popis záruky na výrobek najdete v katalogu společnosti PASCO. Autorské právo Tato uživatelská příručka je chráněná autorským právem a všechna práva jsou vyhrazena.neziskovým vzdělávacím institucím se uděluje povolení reprodukovat jakoukoli část příručky za předpokladu, že kopie budou používány pouze v jejich laboratořích a učebnách a nebudou prodávány za účelem zisku.jakákoli jiná reprodukce bez písemného souhlasu společnosti PASCO scientific je zakázána. Ochranné známky PASCO, PASCO scientific, DataStudio, PASPORT, SPARK, SPARK Science Learning System, SPARKlab, SPARKbook,SPARKvue, Xplorer a Xplorer GLX jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti PASCO scientific v USA a dalších zemích.všechny ostatní značky, produkty a názvy služeb jsou nebo mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb a slouží k identifikaci produktů či služeb příslušných vlastníků.další informace naleznete na adrese Licence na software Všechny potřebné licence k softwarovým součástem aplikace SPARKvuea systému SPARK Science Learning System naleznete na disku CD-ROM nebo DVD-ROM, který je součástí produktu, nebo jsou součástí staženého softwaru.chcete-li získat zdrojový kód součásti softwaru s licencí GPL/LGPL, kontaktujte společnost PASCO telefonicky na čísle (v USA), (po celém světě) nebo prostřednictvím u na adrese A i

3 Technická podpora a podpora pro učitele Technická podpora a podpora pro učitele Další informace k aplikaci SPARKvue a dalším produktům společnosti PASCO získáte od zaměstnanců technické podpory a podpory pro učitele společnosti PASCO telefonicky, em nebo prostřednictvím webu. Telefon: Web: (v USA) (po celém světě) Technické poznámky: A ii

4 Uživatelská příručka Obsah SPARKvue Uživatelská příručka i Technická podpora a podpora pro učitele ii Obsah iii 1 Úvod 1 O aplikaci SPARKvue 1 Úvodní informace 1 2 Zahájení experimentu 3 Instalace aplikace SPARKvue 3 SpuštěníSPARKvue 3 Připojení rozhraní a čidel k mobilnímu zařízení 3 Připojení zařízení Bluetooth 4 ipad 4 Android 4 SPARKvue Konfigurace 4 Monitorování dynamických dat 5 Přechod z domovské obrazovky 5 Otevření měření SPARKlab 6 Zobrazení měření SPARKlab 6 Sestavení měření SPARKlab 7 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 7 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 7 Přidejte další stránky: 10 3 Příprava experimentu 11 Úprava sběru dat 11 Nastavení vzorkovací frekvence 11 Uvedení aplikace do periodického vzorkovacího režimu SPARKvue 11 Uvedení aplikace do ručního vzorkovacího režimu SPARKvue 12 Nastavení podmínky automatického zastavení A iii

5 Uživatelská příručka Úprava způsobu zobrazení čísel 13 Nastavení počtu zobrazených desetinných míst 13 Nastavení počtu zobrazených platných číslic 13 Zobrazení čísel v matematickém zápisu 14 Změna měrných jednotek 14 Změna měrných jednotek ve stávajícím zobrazení 14 Změna výchozích měrných jednotek 15 Kalibrace čidel 15 Výběr měření ke kalibraci a typ kalibrace 15 Provedení kalibrace 16 Provedení 2 bodové kalibrace 16 Provedení kalibrace s pouze 1bodovým posunutím 16 Provedení kalibrace s pouze 1bodovým sklonem 17 Kalibrace čidla počtu kapek (příklad) 17 Používání adaptérů čidel 18 Připojení čidla prostřednictvím digitálního adaptéru nebo portu optické brány 18 Připojení čidla prostřednictvím analogového adaptéru 19 4 Záznam dat 20 Záznam sady periodicky vzorkovaných dat 20 Záznam sady ručně vzorkovaných dat 20 Odstranění datových sad 21 5 Zobrazení dat 23 Zobrazení dat v čárovém grafu 23 Vytvoření nového čárového grafu 23 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 23 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 23 Zobrazení a skrytí palety nástrojů čárového grafu 25 Úprava měřítka čárového grafu A iv

6 Uživatelská příručka Úprava měřítka grafu pro zobrazení veškerých dat 26 Úprava měřítka přímou manipulací 26 Výběr dat pro zobrazení ve stávajícím čárovém grafu 27 Zobrazení a skrytí datových sad v grafu 27 Změna proměnné na ose x nebo y 27 Výběr dat pro operaci v čárovém grafu 28 Výběr datové sady pro operaci v čárovém grafu 28 Výběr části datové sady pro operaci v čárovém grafu 28 Přidání anotace k datům v čárovém grafu 30 Přidání anotace 30 Úprava nebo odstranění anotace 31 Zobrazení dat v grafech s několika osami y 31 Vytvoření čárového grafu s více osami y 31 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 31 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 31 Práce s několika osami y 33 Zobrazení dat ve sloupcovém grafu 33 Vytvoření nového sloupcového grafu 34 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 34 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 34 Zobrazení a skrytí palety nástrojů sloupcového grafu 35 Zobrazení dat ve sloupcových grafech 36 Přidání sloupců a názvů sloupců ve sloupcových grafech 36 Úprava sloupců a názvů sloupců ve sloupcových grafech 37 Přidání dat do sloupcových grafů 37 Ruční zadání dat do sloupcového grafu 38 Získání dat sloupcového grafu pomocí čidla 38 Přidání dalších datových sad do sloupcového grafu A v

7 Uživatelská příručka Přidání dalších datových sad do sloupcového grafu prostřednictvím dat z čidel 39 Zobrazení a skrytí datových sad ve sloupcovém grafu 39 Výběr dat pro operaci ve sloupcovém grafu 40 Přidání anotace do sloupcových grafů 40 Přidání anotací ke sloupcům 41 Úprava nebo odstranění anotací u sloupců 41 Zobrazení číselných hodnot u sloupců 42 Zobrazení sloupcových grafů 42 Posun ve sloupcovém grafu 43 Změna měřítka sloupcového grafu, aby se zobrazila všechna data 43 Nastavení měřítka sloupcového grafu roztažením nebo stažením os 43 Úprava popisků os a jednotek ve sloupcových grafech 44 Zobrazení dat v tabulce 44 Vytvoření tabulky 44 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 45 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 45 Zobrazení a skrytí palety nástrojů tabulky 46 Posunutí tabulky 47 Výběr dat pro zobrazení ve stávající tabulce 47 Výběr sady pro zobrazení ve stávajícím sloupci 47 Změna proměnné zobrazené ve stávajícím sloupci 48 Přidání sloupce 48 Odebrání sloupce 49 Výběr buněk pro operaci v tabulce 49 Zobrazení dat v číselném zobrazení 51 Vytvoření nového číselného zobrazení 51 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: A vi

8 Uživatelská příručka B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 51 Zobrazení a skrytí palety nástrojů číselného zobrazení 52 Změna proměnné v číselném zobrazení 53 Zobrazení dat v měřítku 54 Vytvoření nového měřítka 54 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 54 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 54 Zobrazení a skrytí palety nástrojů měřítka 55 Úprava stupnice měřítka 56 Úprava měřítka pro zobrazení veškerých dat 56 Nastavení stupnice měřítka 57 Změna proměnné zobrazené na měřítku 57 Úprava vzhledu měřítka 57 6 Zachycení snímku 59 Připojení kamery nebo jiného video zařízení 59 Vytvoření nového snímku z kamery 59 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 59 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 60 Zobrazení snímku z kamery 62 Na domovské obrazovce 62 Z měření SPARKlab 63 Zobrazení a skrytí palety nástrojů snímku 63 Zachycení snímku z kamery 64 Přepnutí mezi živými a zachycenými snímky z kamery 64 Výběr zachyceného snímku z kamery k zobrazení 65 Úprava měřítka a polohy snímku z kamery 65 Přiblížení 65 Oddálení A vii

9 Uživatelská příručka Přizpůsobení velikosti 66 Posun snímku z kamery 66 Měření ve snímku z kamery 66 Umístění nástroje měření 66 Přesun nástroje měření 67 Odstranění nástroje měření 68 Kalibrace měření snímků z kamery 68 Kreslení na snímek z kamery 69 Kreslení 70 Mazání 70 Smazání všech údajů 71 Anotace snímku z kamery 72 Přidání anotace 72 Přesunutí anotace 73 Úprava anotace 73 Odstranění anotace 74 Pojmenování snímku 74 Odstranění a přejmenování snímku 75 Export snímku 75 7 Analýza dat 76 Analýza dat v grafu 76 Zobrazení statistiky v čárovém grafu 76 Použití přizpůsobení křivky 78 Odebrání přizpůsobení křivky 79 Nákres prognózy 79 Nalezení hodnot x a y daného bodu 79 Nalezení rozdílu mezi hodnotami x a y dvou bodů 81 Nalezení sklonu v daném bodě v grafu dat A viii

10 Uživatelská příručka Nalezení korelačního koeficientu (r) 83 Zobrazení střední kvadratické chyby 85 Analýza dat v grafech s několika osami y 86 Zobrazení statistiky ve sloupcovém grafu 86 Zobrazení statistiky v tabulce 87 Číselné zobrazení statistik 88 Zobrazení statistiky v měřítku 89 8 Výpočty a ručně zadaná data 91 Práce s výpočty 91 Otevření obrazovky kalkulátoru 91 Vytvoření výpočtu 91 Zobrazení výpočtu 92 Ruční zadání dat 93 Otevření seznamu měření 93 Zobrazení dostupných měření 93 Zobrazení dostupných dat zadaných uživatelem 94 Vytvoření datové sady pro ruční zadání 94 Vytvoření datové sady pro ručně zadaná čísla 94 Vytvoření datové sady pro ručně zadaný text 94 Příprava tabulky na ruční zadání dat 95 Zadání dat do ruční datové sady 95 Zobrazení ručně zadaných dat 95 Úprava ručně zadaných dat 96 Zadejte uživatelem definovaná data Sestavení stránek měření SPARKlab 97 Vytvoření nové stránky SPARKlab 97 A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 97 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : A ix

11 Uživatelská příručka O přidávání prvků na stránku SPARKlab 100 Odebrání nebo nahrazení snímku či mediálního souboru 100 Přidání snímku na pozadí 100 Odstranění stránky SPARKlab Ukládání a sdílení 102 Uložení měření SPARKlab (místně a online) 102 Chcete-li uložit vaši práci místně: 102 Uložení práce prostřednictvím Online Úložiště: 102 Export dat 103 Otevření uloženého měření 103 Používání služby online úložiště 103 Přihlášení ke službě online úložiště 104 Otevření souboru ze služby online úložiště 104 Uložení souboru do služby online úložiště Vedení deníku 106 Pořízení snímku 106 Otevření deníku 106 Přidání popisku ke snímku a úprava stávajícího popisku 107 Navigace v deníku 107 Odstranění záznamu nebo snímku z deníku 107 Změna uspořádání záznamů 107 Zavření deníku 107 Uložení deníku 108 Export deníku Běžné úlohy 109 Otáčení stránek 109 Návrat na domovskou obrazovku 109 Zadání znaků a řeckých písmen A x

12 Uživatelská příručka Otevření obrazovky informací o aplikaci SPARKvue 110 Nastavení jazyka A xi

13 1 Úvod O aplikaci SPARKvue 1 Úvod "O aplikaci SPARKvue ": 1 "Úvodní informace": 1 "Technická podpora a podpora pro učitele": ii O aplikaci SPARKvue SPARKvue kombinuje multimediální studijní plán, sběr dat v reálném čase a výkonné vědecké analytické nástroje v uživatelském rozhraní s ikonami, které se snadno používá.sparkvue je kompatibilní se všemi čidly a rozhraními PASCO PASPORT. SPARKvue je navržen tak, aby se ve vaší škole stal centrem vědeckého výukového prostředí založeného na objevování. Učiteli i žákovi poskytuje integrovanou podporu pro zkoumání vědeckých konceptů. SPARKvue obsahuje šest bezplatných předinstalovaných měření SPARKlab standardních laboratoří založených na dotazech v unikátním formátu elektronického poznámkového bloku. Tato měření SPARKlab integrují podkladový obsah, sběr a analýzu a dokonce i vyhodnocení vše v jednom prostředí. Vše potřebné je zde přímo v kontextu. Úvodní informace Existují tři základní způsoby zahájení zkoumání v aplikaci SPARKvue. Otevřete integrované měření SPARKlab a postupujte podle pokynů na obrazovce. Zobrazte měření SPARKlab s jedním měřením v grafu, tabulce, číselném zobrazení a měřítku. Sestavte vlastní měření SPARKlab s vámi zvolenými daty, zobrazením, textem a obrázky A 1

14 1 Úvod Úvodní informace Chcete-li zahájit studiumsparkvue, nainstalujte software, připojte rozhraní k počítači, zapojte čidlo a spusťte software kliknutím na ikonu na ploše. Budete-li při provádění některé úlohy potřebovat nápovědu, najdete v této příručce pokyny krok za krokem A 2

15 2 Zahájení experimentu Instalace aplikace SPARKvue 2 Zahájení experimentu 1. "Instalace aplikace SPARKvue ": 3 2. "SpuštěníSPARKvue ": 3 3. "Připojení rozhraní a čidel k mobilnímu zařízení": 3 4. "Monitorování dynamických dat": 5 Instalace aplikace SPARKvue 1. Stáhněte aplikaci SPARKvue z obchodu s aplikacemi společnosti Apple nebo Google. 2. Postupujte dle uvedených pokynů. SpuštěníSPARKvue Klepněte na ikonu spustíte aplikaci SPARKvue SPARKvue. Připojení rozhraní a čidel k mobilnímu zařízení SPARKvue spuštěný v počítači nebo mobilním zařízení přijímá data z jednoho nebo několika připojených či integrovaných čidel. V aplikaci SPARKvue se čidla, která jsou integrována v počítači nebo zařízení, nazývají Onboard (Integrovaná) čidla například Onboard Microphone (Integrovaný mikrofon), Onboard Light Sensor (Integrované světelné čidlo) atd. SPARKvue je kompatibilní s většinou běžných integrovaných čidel a také s několika typy externích rozhraní, která poskytují přístup k čidlům, a to včetně rozhraní AirLink2, SPARKLink, SPARK Science Learning System, USBLink a Xplorer GLX. Chcete-li získávat data pomocí aplikace SPARKvue, budete potřebovat počítač nebo mobilní zařízení s alespoň jedním integrovaným čidlem nebo s připojeným externím rozhraním s připojenými čidly. Potřebujete-li provést experiment, který vyžaduje více čidel připojených k jednomu rozhraní, můžete k jednomu počítači připojit více rozhraní. Rozhraní mohou být stejného typu nebo různých typů. Pod níže uvedenými odkazy najdete pokyny pro připojení rozhraní a čidel k počítači nebo mobilnímu zařízení. "Připojení zařízení Bluetooth": A 3

16 2 Zahájení experimentu Připojení rozhraní a čidel k mobilnímu zařízení Připojení zařízení Bluetooth Zařízení Bluetooth lze připojit pouze k jednomu hostiteli zároveň a musí zůstat do vzdálenosti přibližně 10 metrů. (Pokud je zařízení již připojeno k jinému systému, zobrazí se chybová zpráva.) Zařízení AirLink2 a SPARKlink Air lze také připojit prostřednictvím USB. Poznámka: Po vyzvání zadejte u zařízení SPARKlink Air heslo ipad 1. Pro spárování bluetooth zařízení PASCO použijte standardní postup tabletu ipad. 2. Připojte čidla dle potřeby. Android Není nutná žádná konfigurace v aplikaci SPARKvue. 1. Pro spárování bluetooth zařízení PASCO použijte standardní postup systému Android. 2. Pokračujte krokem 1 procesu " SPARKvue Konfigurace": 4 konfigurace. SPARKvue Konfigurace Postup připojení zařízenísparkvue 1. Zapněte zařízení AirLink2, SPARKlink Air nebo jiné podporované bluetooth zařízení. 2. Klepnutím na tlačítko Nastavení a nástroje otevřete obrazovku Nastavení a nástroje. 3. Klepněte na tlačítko Připojení snímače přes Bluetooth. SPARKvuevyhledá dostupná čidla bluetooth a zobrazí seznam podporovaných zařízení v dosahu. Poznámka: Používáte-li zařízení při výuce, může být pro spárování k dispozici mnoho zařízení. Pro zajištění připojení ke správnému zařízení PASCO zkontrolujte identifikační číslo na zadní straně. Poznámka: Pokud není zařízení uvedeno, tak ho, než budete pokračovat, spárujte pomocí standardního postupu systému Mac nebo Windows. 4. Klepněte na možnost Připojit. Vybrané zařízení přejde po úspěšném připojení ze stavu Připojit do stavu Odpojit A 4

17 2 Zahájení experimentu Monitorování dynamických dat 5. Dvojitým klepnutím na položku OK zavřete obrazovku Nastavení a nástroje. 6. Volitelně: Zapojte čidla do rozhraní bluetooth. Postup odpojení zařízení 1. Klepnutím na tlačítko Nastavení a nástroje otevřete obrazovku Nastavení a nástroje. 2. Klepněte na tlačítko Připojení snímače přes Bluetooth. 3. Klepněte na možnost Odpojit. Vybrané zařízení přejde po úspěšném připojení ze stavu Odpojit do stavu Připojit. 4. Dvojitým klepnutím na položku OK zavřete obrazovku Nastavení a nástroje. Monitorování dynamických dat Při každém otevření domovské obrazovky se zobrazí dynamická data ze všech připojených čidel. Domovská obrazovka je první obrazovka, která se zobrazí po spuštění.sparkvue Pokud domovskou obrazovku nevidíte, použijte tlačítko Domů pro návrat na domovskou stránku.klepněte Přechod z domovské obrazovky Po zobrazení domovské obrazovky jste připraveni na přechod k měření SPARKlab. Měření SPARKlab je vícestránkovým prostředím, v němž se odehrává vědecké zkoumání. Dokončením některé z níže uvedených úloh otevřete integrované měření SPARKlab, zobrazíte určité měření v okně SPARKlab nebo sestavíte vlastní měření SPARKlab. "Otevření měření SPARKlab": 6 "Zobrazení měření SPARKlab": 6 "Sestavení měření SPARKlab": A 5

18 2 Zahájení experimentu Přechod z domovské obrazovky Otevření měření SPARKlab SPARKvue obsahuje integrovaná měření SPARKlab.Společnost PASCO nabízí další bezplatná měření.chcete-li otevřít měření SPARKlab, proveďte následující kroky: 1. Připojte čidla potřebná pro měření SPARKlab, které chcete provést. 2. Jsou-li připojena nepotřebná čidla, odpojte je. 3. V podokně měření SPARKlab přejděte do složky obsahující měření SPARKlab, které chcete otevřít. 4. Klepněte na měření SPARKlab, které chcete zobrazit. Náhled měření se zobrazí v pravém podokně. 5. Kliknutím na náhled měření otevřete. Otevře se měření SPARKlab. Ve svém vědeckém zkoumání pokračujte podle pokynů na obrazovce. 6. Klepněte na navigaci stránkami otáčejte stránky. Zobrazení měření SPARKlab Měření SPARKlab se zobrazenou cestou je nejrychlejší způsob záznamu dat a jejich zobrazení v grafu, tabulce, číselném zobrazení a měřítku. Chcete-li zobrazit měření SPARKlab, proveďte následující kroky: 1. Připojte čidlo. 2. Na domovské obrazovce Klepněte na měření, které chcete zobrazit.klepněte Vybrané měření se zvýrazní. 3. Klepněte na tlačítko Zobrazit. Poznámka:Aby bylo tlačítko Zobrazit k dispozici, je třeba vybrat měření. Otevře se čtyřstránkové měření SPARKlab. 4. Klepněte na tlačítko spuštění zaznamenáte data. Klepněte na navigaci stránkamiotevřete data v různých zobrazeních A 6

19 2 Zahájení experimentu Přechod z domovské obrazovky Sestavení měření SPARKlab Když vytváříte vlastní měření SPARKlab, navrhujete jednotlivé stránky s použitím měření a zobrazení dle vlastního přání.můžete přidávat také texty a obrázky. Chcete-li sestavit měření SPARKlab, připojte čidlo (nebo čidla) a proveďte následující kroky. A. 从 主 页 屏 幕 创 建 新 的 SPARKlab: 触 摸 构 建 继 续 进 行 到 步 骤 1 B. 在 SPARKlab 内, 添 加 新 页 面 : 触 摸 新 页 面 按 钮 继 续 进 行 到 步 骤 1 1. 从 库 选 择 模 板 上 下 滚 动 以 查 看 模 板 显 示 选 择 将 对 每 个 占 位 符 打 开 A 7

20 2 Zahájení experimentu Přechod z domovské obrazovky 2. 触 摸 每 个 占 位 符 的 显 示 类 型 3. 触 摸 折 线 图 图 标 4. 触 摸 条 形 图 图 标 5. 触 摸 媒 体 图 标 6. 触 摸 数 字 图 标 7. 触 摸 仪 表 图 标 8. 触 摸 文 本 图 标 9. 触 摸 表 格 图 标 10. 触 摸 照 相 机 图 标 11. 触 摸 评 估 图 标 A 8

21 2 Zahájení experimentu Přechod z domovské obrazovky 折 线 图 数 字 表 格 条 形 图 仪 表 照 相 机 媒 体 文 本 评 估 注 : 对 于 某 些 页 面 配 置, 表 格 和 图 表 是 禁 用 的 示 例 : 已 禁 用 表 格 和 图 表 已 启 用 12. 对 于 文 本 框 : 在 文 本 框 中 输 入 文 本 13. 对 于 照 相 机 : 触 摸 图 像 工 具 按 钮 请 参 见 Zachycení snímku z kamery 14. 对 于 其 他 数 据 显 示 框 : 在 页 面 上 为 每 个 显 示 框 选 择 数 据 a. 触 摸 显 示 框 的 数 据 标 签, 例 如 : 选 择 测 量 项 X 轴 变 量 Proměnná na ose Y 选 择 媒 体 文 件 Přidat vyhodnocení 或 b. 打 开 显 示 框 属 性 并 选 择 数 据 i. Klepněte na tlačítko nástrojů zobrazení v blízkosti spodního nebo horního levého rohu zobrazení. ii. Klepněte na tlačítko vlastností A 9

22 2 Zahájení experimentu Přechod z domovské obrazovky Přidejte další stránky: Chcete-li do svého měření SPARKlab přidat stránky, Klepněte opakovaně na tlačítko nové stránky.klepněte A 10

23 3 Příprava experimentu Úprava sběru dat 3 Příprava experimentu "Úprava sběru dat": 11 "Úprava způsobu zobrazení čísel": 13 "Kalibrace čidel": 15 "Používání adaptérů čidel": 18 Úprava sběru dat Data můžete začít zaznamenávat pomocí výchozích nastavení nebo můžete provedením alespoň jedné z níže uvedených akcí změnit vzorkovací frekvenci či vzorkovací režim. "Nastavení vzorkovací frekvence": 11 "Uvedení aplikace do periodického vzorkovacího režimu SPARKvue ": 11 "Uvedení aplikace do ručního vzorkovacího režimu SPARKvue ": 12 "Nastavení podmínky automatického zastavení": 12 Nastavení vzorkovací frekvence Když je aplikace v režimu periodického vzorkování (výchozí režim), pomocí těchto kroků nastavte počet datových bodů zaznamenaných každou sekundu nebo časové prodlevy mezi jednotlivými datovými body:sparkvue 1. Klepněte na tlačítko možností vzorkování. 2. Otevře se obrazovka možností vzorkování. 3. Klepněte na pole Vzorkovací frekvence a na hodnotu.klepněte 4. Klepněte na pole Jednotka vzorkovací frekvence a na Hz, sekundy, minuty nebo hodiny.klepněte 5. Klepněte na tlačítko OK. Uvedení aplikace do periodického vzorkovacího režimu SPARKvue V periodickém vzorkovacím režimu (výchozí režim, někdy nazývaný nepřetržitý režim) aplikace v pravidelných intervalech zaznamenává datové body.sparkvue Chcete-li aplikaci přepnout z ručního vzorkovacího režimu do periodického vzorkovacího režimu, proveďte následující kroky:sparkvue A 11

24 3 Příprava experimentu Úprava sběru dat 1. Klepněte na tlačítko možností vzorkování. Otevře se obrazovka možností vzorkování. 2. Klepněte na tlačítko Periodicky. 3. Klepněte na tlačítko OK. Uvedení aplikace do ručního vzorkovacího režimu SPARKvue V ručním vzorkovacím režimu jsou při každém ručním spuštění aplikace zaznamenávány hodnoty jednotlivých měření.sparkvue. Chcete-li uvést aplikaci do ručního vzorkovacího režimu, proveďte následující kroky:sparkvue 1. Klepněte na tlačítko možností vzorkování. Otevře se obrazovka možností vzorkování. 2. Klepněte na tlačítko Ručně. 3. Klepněte na tlačítko OK. Nastavení podmínky automatického zastavení Jakmile nastavíte podmínky zastavení, aplikace automaticky zastaví záznam dat po nastaveném časovém intervalu.sparkvue Chcete-li nastavit podmínky zastavení, proveďte následující kroky: 1. Klepněte na tlačítko možností vzorkování. Otevře se obrazovka možností vzorkování. 2. V nabídce Podmínka automatického zastavení: Klepněte na pole Podmínka: a Ukončit po uplynutí.klepněteklepněte 3. Klepněte na pole Hodnota a zadejte časovou hodnotu. 4. Klepněte na pole Jednotky a časové jednotky.klepněte 5. Klepněte na tlačítko OK A 12

25 3 Příprava experimentu Úprava způsobu zobrazení čísel Úprava způsobu zobrazení čísel "Nastavení počtu zobrazených desetinných míst": 13 "Nastavení počtu zobrazených platných číslic": 13 "Zobrazení čísel v matematickém zápisu": 14 "Změna měrných jednotek": 14 Nastavení počtu zobrazených desetinných míst 1. Klepněte na tlačítko nástrojů experimentu. Otevře se obrazovka nástrojů experimentu. 2. Klepněte na možnost Vlastnosti dat. Otevře se obrazovka vlastností dat. 3. Klepněte na pole měření a Klepněte na měření nebo jinou proměnnou.klepněte 4. Klepněte na pole Styl čísel a Pevná přesnost.klepněte 5. Klepněte na pole Číslice a vyberte počet číslic, které se mají zobrazit za desetinnou čárkou. 6. Klepněte na tlačítko OK. Nastavení počtu zobrazených platných číslic 1. Klepněte na tlačítko nástrojů experimentu. Otevře se obrazovka nástrojů experimentu. 2. Klepněte na možnost Vlastnosti dat. Otevře se obrazovka vlastností dat. 3. Klepněte na pole měření a Klepněte na měření nebo jinou proměnnou.klepněte 4. Klepněte na pole Styl čísel a Platné číslice.klepněte 5. Klepněte na pole Číslice a vyberte počet platných číslic, které se mají zobrazit. 6. Klepněte na tlačítko OK A 13

26 3 Příprava experimentu Úprava způsobu zobrazení čísel Zobrazení čísel v matematickém zápisu 1. Klepněte na tlačítko nástrojů experimentu. 2. Klepněte na možnost Vlastnosti dat. Otevře se obrazovka vlastností dat. 3. Klepněte na pole měření a Klepněte na měření nebo jinou proměnnou.klepněte 4. Klepněte na formát čísel. Zobrazí se možnosti formátu čísel. 5. Klepněte na pole Styl čísel:a Klepněte na matematický zápis.klepněte 6. Klepněte na pole Číslice a vyberte počet číslic, které se mají zobrazit. 7. Klepněte na tlačítko OK. Změna měrných jednotek Provedením jedné nebo obou z následujících úloh vyberte různé měrné jednotky. "Změna měrných jednotek ve stávajícím zobrazení": 14 "Změna výchozích měrných jednotek": 15 Změna měrných jednotek ve stávajícím zobrazení Chcete-li změnit měrné jednotky ve stávajícím grafu, číselném zobrazení, tabulce nebo měřítku, proveďte následující kroky: 1. Klepněte na tlačítko měření proveďte změnu. Přejděte ke kroku Nebo [ klepnutím Touch / kliknutím Click] na tlačítko nástrojů otevřete paletu nástrojů.klepněte 3. Klepněte na tlačítko vlastností otevřete obrazovku vlastností A 14

27 3 Příprava experimentu Kalibrace čidel 4. Klepněte na pole jednotek a vyberte měrnou jednotku. 5. Klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se měření s vybranými jednotkami. Změna výchozích měrných jednotek Chcete-li změnit výchozí jednotky pro budoucí použití měření, proveďte následující kroky: 1. Klepněte na tlačítko nástrojů experimentu a otevřete paletu experimentu. Poznámka: Tlačítko nástrojů experimentu je viditelné v režimu sběru dat. 2. Klepněte na možnost Vlastnosti dat otevřete obrazovku vlastností dat. 3. Klepněte na pole měření a vyberte měření. 4. Klepněte na pole jednotek a vyberte měrné jednotky. 5. Klepněte na tlačítko OK. Jakmile příště vyberete pro zobrazení toto měření, zobrazí se s jednotkami, které jste vybrali. Kalibrace čidel Kalibrace čidel je volitelným krokem, který může pomoci zpřesnit výsledky měření. Provedením následujících úloh vyberete měření a typ kalibrace a provedete kalibraci. 1. "Výběr měření ke kalibraci a typ kalibrace": "Provedení kalibrace": 16 Výběr měření ke kalibraci a typ kalibrace 1. Klepněte na tlačítko nástrojů experimentu. Otevře se obrazovka nástrojů experimentu. 2. Klepněte na tlačítko kalibrace čidla. Otevře se obrazovka Kalibrace čidla:výběr měření. 3. Klepněte na pole Čidlo a na čidlo, které chcete zkalibrovat.klepněte 4. Klepněte na pole Měření a na měření, které chcete zkalibrovat.klepněte A 15

28 3 Příprava experimentu Kalibrace čidel 5. Klepněte na pole Typ kalibrace a na typ kalibrace.klepněte Informace týkající se vhodného typu kalibrace pro dané čidlo naleznete v pokynech k čidlu. 6. Klepněte na tlačítko DALŠÍ. Otevře se obrazovka kalibrace čidla a zadání hodnot. 7. Přejděte k části Provedení kalibrace."provedení kalibrace": 16. Provedení kalibrace Jakmile vyberete měření, které chcete kalibrovat, a typ kalibrace (viz předchozí úloha), jste připraveni k provedení kalibrace. V závislosti na zvoleném typu kalibrace proveďte 2 bodovou kalibraci, kalibraci s pouze 1 bodovým posunutím nebo kalibraci s pouze 1 bodovým sklonem. "Provedení 2 bodové kalibrace": 16 "Provedení kalibrace s pouze 1bodovým posunutím": 16 "Provedení kalibrace s pouze 1bodovým sklonem": 17 Provedení 2 bodové kalibrace Na obrazovce Kalibrace čidla: Zadejte hodnoty proveďte tyto kroky: 1. Aplikujte na čidlo známé množství. Vložte například sondu pro měření ph do roztoku pufru s ph V části Kalibrační bod 1 klepněte na pole Standardní hodnota: a zadejte známou hodnotu. Zadejte například známou hodnotu ph roztoku pufru. 3. V části Kalibrační bod 1 klepněte na možnost Načíst z čidla. Hodnota naměřená čidlem se přenese do pole Hodnota čidla:. 4. Aplikujte na čidlo jiné známé množství. Vložte například sondu pro měření ph do roztoku pufru s ph V části Kalibrační bod 2 klepněte na pole Standardní hodnota: a zadejte známou hodnotu. Zadejte například známou hodnotu ph roztoku pufru. 6. V části Kalibrační bod 2 klepněte na možnost Načíst z čidla. Hodnota naměřená čidlem se přenese do pole Hodnota čidla:. 7. Klepněte na tlačítko OK. Kalibrace je dokončena. Provedení kalibrace s pouze 1bodovým posunutím Na obrazovce Kalibrace čidla: Zadejte hodnoty proveďte tyto kroky: A 16

29 3 Příprava experimentu Kalibrace čidel 1. Aplikujte na čidlo známé množství. Vložte například teplotní sondu do ledové vody, o níž víte, že její teplota je 0 C. 2. V části Kalibrační bod 1 klepněte na pole Standardní hodnota: a zadejte známou hodnotu. Zadejte například známou teplotu vody. 3. V části Kalibrační bod 1 klepněte na možnost Načíst z čidla. Hodnota naměřená čidlem se přenese do pole Hodnota čidla:. 4. Klepněte na tlačítko OK. Kalibrace je dokončena. Provedení kalibrace s pouze 1bodovým sklonem Na obrazovce Kalibrace čidla: Zadejte hodnoty proveďte tyto kroky: 1. Aplikujte na čidlo známé množství. Například vložte sondu na měření rozpuštěného kyslíku do láhve, o níž víte, že obsahuje 9,1 mg/l rozpuštěného kyslíku. 2. V části Kalibrační bod 2 klepněte na pole Standardní hodnota: a zadejte známou hodnotu. Zadejte například známou koncentraci rozpuštěného kyslíku. 3. V části Kalibrační bod 2 klepněte na možnost Načíst z čidla. Hodnota naměřená čidlem se přenese do pole Hodnota čidla:. 4. Klepněte na tlačítko OK. Kalibrace je dokončena. Kalibrace čidla počtu kapek (příklad) Tip: Dávkovač kapek obsahuje dva zavírací kohouty. Horní kohout se používá k regulaci průtoku a dolní kohout se používá k aktivaci a deaktivaci průtoku. Dolní kohout musí být buď ve zcela otevřené, nebo zcela uzavřené poloze. Počítadlo kapek se kalibruje pomocí SPARKvue Nástroje experimentu ke korelaci zjištěného počtu kapek s objemem kapaliny vypuštěné z dávkovače kapek. 1. Upevněte dávkovač kapek (injekční stříkačka, dva kohouty a odkapávací hrot) na pomocnou tyč. 2. Naplňte stříkačku titračním činidlem. 3. Otevřete oba kohouty a upravte nastavení horního kohoutu tak, aby kapky odkapávaly rychlostí přibližně 1 kapka za sekundu. Po dosažení této rychlosti uzavřete dolní ventil. 4. Připojte počítadlo kapek a spusťte aplikaci SPARKvue. 5. Zarovnejte odkapávací hrot s otvorem v počítadlu kapek. Vložte pod otvor počítadla kapek kádinku se stupnicí o obsahu 10 ml A 17

30 3 Příprava experimentu Používání adaptérů čidel 6. Při sledování obrazovky Domů otevřete dolní kohout a nechte titrační činidlo protékat. 7. Po nashromáždění přibližně 10 ml titračního činidla v kádince uzavřete dolní kohout. 8. Zaznamenejte přesný objem kapaliny nashromážděný v kádince. 9. Vytvořte požadované zobrazení pro váš experiment. 10. Klepněte na tlačítko Nástroje experimentu. Otevře se obrazovka Nástroje experimentu. 11. Klepněte na možnost KALIBRACE SENZORŮ. Otevře se obrazovka Kalibrace senzoru: výběr měření. 12. pole Senzor: a vyberte položku počítadla kapek. 13. Klepněte na pole Měření: a vyberte možnost objemu kapaliny (ml). 14. Klepněte na pole Typ kalibrace:a vyberte položku 1 bodová (Nastaví jen sklon). 15. Klepněte na možnost DALŠÍ. Otevře se obrazovka KALIBRACE SENZORŮ. 16. Pod položkou Kalibrační bod 2 klepněte na pole Standardní hodnota: a zadejte změřený objem (z kroku 8). 17. Pod položkou Kalibrační bod 2 klepněte na možnost Načíst ze senzoru. 18. Klepnutím na položku OK opusťte obrazovku KALIBRACE SENZORŮ. 19. Klepnutím na položku OK opusťte obrazovku Nástroje experimentu. Používání adaptérů čidel "Připojení čidla prostřednictvím digitálního adaptéru nebo portu optické brány": 18 "Připojení čidla prostřednictvím analogového adaptéru": 19 Připojení čidla prostřednictvím digitálního adaptéru nebo portu optické brány Pomocí digitálního adaptéru (díl PASCO PS-2159) lze připojit čidla s digitálním přepínačem (jako například optické brány a kladky) k rozhraní PASPORT a používat je SPARKvue. Umožňuje také používání čidla pohybu ScienceWorkshop (CI-6742A) nebo čidla rotačního pohybu (CI-6538) A 18

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot A - obrazovka po spuštění a/nebo při neaktivním připojení Úvodní obrazovka s nakonfigurovaným a vybraným připojením s názvem Chata. Při prvním spuštění je v seznamu

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone.

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone. Nastavení e-mailu Platné pro připojení k serveru Exchange iphone Windows Phone Android Apple Mail Microsoft Outlook Co je potřeba: Mít v telefonu nastaven přístup k Internetu Znát svou e-mailovou adresu

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Windows & Mac OS X)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Windows & Mac OS X) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Windows & Mac OS X) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM. Rev. 024

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM. Rev. 024 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM Rev. 024 Potřebujete pomoc? Máte otázky? Máte otázky k používání tohoto výrobku? Hledáte informace o jiných produktech Freecom,

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači Úvod Memeo Instant Backup představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým a nepřetržitým zálohováním vašich cenných souborů na disku C aplikace Memeo Instant Backup chrání

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení Face Recognition for HP ProtectTools Příručka jednoduchého nastavení Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více