POPULLAR PRŮVODCE PRO STUDENTY DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY, ZDROJE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POPULLAR PRŮVODCE PRO STUDENTY DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY, ZDROJE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBSAH"

Transkript

1 POPULLAR PRŮVODCE PRO STUDENTY DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY, ZDROJE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBSAH ÚVOD DO PRŮVODCE NEŽ ZAČNEME Pět warmp-up aktivit projektu PopuLLar... 5 Aktivita 1: Poslechové cvičení... 5 Aktivita 2: Posluchač a řečník... 6 Aktivita 3: Představivost, rytmy a zvuky... 7 Aktivita 4: Napočítej do 10!... 8 Aktivita 5: Improvizační kruh JAK ÚSPĚŠNĚ NAPSAT TEXT K VYBRANÉ PÍSNI Ztraceno v překladu: Tipy a triky Užitečné nástroje pro překládání JAK VYTVOŘIT AUDIO NAHRÁVKU Technologie audio nahrávání JAK VYTVOŘIT VAŠE TŘÍDNÍ VIDEO Záznamové zařízení Zorganizujte se! Zadávání úkolů Kamera! Jdeme na to! Úprava vašeho třídního videa Tři možné přístupy k úpravě videa Nezapomeňte! SDÍLENÍ VAŠICH VÝSLEDKŮ... 25

2 5.1 Výhody sdílení Úroveň sdílení Jak povzbudit studenty, aby sdíleli svá videa VYTVOŘENÍ TŘÍDNÍHO SBORU Jak začít Krok 1 Experimentování se zpěvem Krok 2 Rozluštění melodie Krok 3 Jednoduché pohybové aktivity Warm-up aktivity Cvičení dělá mistra

3 ÚVOD DO PRŮVODCE Průvodce pro studenty je připravený tak, aby vám podal jasné a stručné informace o tom, jak pracovat s projektem PopuLLar. Pro učitele je vytvořen vlastní průvodní materiál. Průvodce pro studenty je rozdělen do dvou hlavních částí: 1. Průvodce krok za krokem (obsažen níže) 2. Doprovodné materiály a zdroje (včetně doplňkových aktivit) naleznete jej jako samostatný dokument, který je přílohou tohoto průvodce Tento projekt se skládá z několika po sobě jdoucích kroků, z nichž je každý do detailu popsán včetně instrukcí, které vám pomohou dokončit celý záměr. Pro snadnější pochopení celého procesu je vytvořen také video průvodce. Výsledky projektu Výstupem projektu je otextovaná, nahraná a natočená píseň ve dvou jazykových verzích (v rodném a cílovém jazyce). Vytvořené video bude připraveno k umístění na internet a sdílení mezi ostatními studenty napříč Evropou, abyste ukázali, jak jste dobří. Poté obdržíte také video od ostatních studentů, abyste ho znovu otextovali, nahráli a sdíleli. Stanete se součástí evropské komunity PopuLLar. 3

4 1 NEŽ ZAČNEME Tato kapitola prozradí potenciálním účastníkům, proč a jak by se měli zapojit do projektu PopuLLar. Kroky, které je nutné absolvovat, abyste se stali součástí PopuLLar, už znáte. Teď se pojďme podívat na to, jak může tento projekt podpořit vaši kreativitu, jazykové znalosti a cit k hudbě. Je jen na studentech, zda už mají na paměti nějakou ze svých oblíbených písní, kterou by rádi navrhli svým spolužákům a přetvořili podle již zmíněných pravidel v rámci všech projektových roků. Učitelé budou připraveni pomoci svým žákům v otázkách načasování, logistiky, požadovaného vybavení, atp. Než se účastníci pustí do práce, mohou se rozhodnout, že jejich akční plán odstartují nějakou warm-up aktivitou nebo hrou, která by mohla pomoci studentům: Dostat se do kontaktu se svými spolužáky způsobem, který se liší od běžné každodenní interakce; Naslouchat si navzájem a lépe tak pochopit své záměry; Užít si poslech hudby ve třídě; Vychutnat si komunikaci o hudbě; Přirozeně navázat dobrou náladu pro spolupráci. Tyto aktivity jsou v následujících stránkách tohoto dokumentu podrobně popsány včetně doporučené doby trvání pro každou z nich. Rovněž jsme zpracovali všechny informace pro studenty, kteří se rozhodnou vytvořit v rámci projektu pěvecký sbor. 4

5 1.1 PĚT WARM-UP AKTIVIT PROJEKTU POPULLAR Aktivita 1: Poslechové cvičení Doba trvání: minut, záleží na počtu studentů Pro tuto aktivitu budete potřebovat CD přehrávač nebo počítač, notebook s reproduktory a audio stopu, kterou chcete poslouchat. Pro tento případ doporučujeme, aby poslouchanou hudbu přinesl učitel jako překvapení a nikdo jiný předtím o dané písni nevěděl. Například: Clair de Lune by Claude Debussy Krok 1 Přesuňte všechny lavice na stranu k jedné zdi a židle umístěte do kruhu uprostřed místnosti. Studenti jsou připraveni na to, že budou poslouchat hudbu a mají v ruce tužku a zápisník. Následují dva jednoduché kroky: a) sednou si pohodlně s rovnými zády, relaxují a hlavu mají mírně nahnutou dopředu; b) zavřou svoje oči. Krok 2 Nejprve si zhruba 50 nebo 60 vteřin užívají ticha. Poté co se studenti pustí do poslechu hudby, začne v nich evokovat pocity a myšlenky na základě melodie. Krok 3 Když hudba dohraje, studenti vše potichu zaznamenají na papír. Krok 4 Každý student přečte nahlas své poznámky ostatním. Ze všech pocitů a myšlenek bude poté možno vytvořit příběh. 5

6 Aktivita 2: Posluchač a řečník Doba trvání: minut Krok 1 Učitel dá studentům úkol k zamyšlení, aby vybrali cokoli, na co často myslí. Poté se rozhodnou jestli by byli radši posluchači nebo řečníky. Nesmí sdílet své myšlenky s ostatními: svoji představu si nechají pro sebe. Poté se skupina rozdělí do dvojic a každý pár si sedne sám. Krok 2 V každém páru bude jeden hovořit o zážitku nebo zkušenosti, zatímco ten druhý poslouchá. Posluchač může vyjadřovat svůj zájem pouze očima, gesty a řečí těla. Dvojice se v průběhu času ve svých rolích vystřídají. Každý hovor bude trvat 5 minut a je zahájen a ukončem učitelem. Krok 3 Celá třída poté diskutuje o zkušenostech a poznatcích, které v průběhu hovorů zjistila. 6

7 Aktivita 3: Představivost, rytmy a zvuky Doba trvání závisí na to, kolik kroků aktivita obsahuje. Celkově může trvat okolo 15 minut. Krok 1 Studenti stojí v kruhu. Jeden z nich vytvoří imaginární objekt tím, že ho vykreslí do vzduchu. Poté hodí objekt na jiného studenta, který objekt upraví a zase pošle dál. Celý proces se opakuje, dokud se nevystřídají všichni. Během této aktivity mezi sebou musí studenti udržovat oční kontakt. Krok 2 Student vytvoří nějaký rytmus. Tento rytmus předá dalšímu studentovi, který rytmus zopakuje a přidá svoji část. Takto se celý cyklus opakuje, dokud se nevystřídají všichni. Studenti by se měli snažit být co nejkreativnější mohou používat ruce, prsty nebo celé tělo. Krok 3 Student začne popěvovat libovolný zvuk. Může to být jakýkoliv druh zvuku, včetně zpěvu nebo melodie, ať už jemně nebo hlasitě, pomalu nebo rychle. Další postup se opakuje stejně jako v krocích 1 a 2. 7

8 Aktivita 4: Napočítej do 10! Doba trvání záleží na tom, za jak dlouho bude dosaženo cíle. Krok 1 Studenti stojí v kruhu. Cílem je, aby skupina náhodně napočítala od jedné do deseti. Jeden student řekne jedna, poté další dva, po něm tři a tak dále až do deseti. Krok 2 Hra začíná tím, že se studenti pokusí odhadnout, kdo řekl jaké číslo. Kdokoliv z nich může tipnout libovolné číslo, ale musí se postupovat podle číselného pořádku od jedné do deseti. Pokud dva nebo více studentů řeklo číslici současně, je nutné začít znova, a to i v případě, že skupina dopočítala i číslo 10. Poznámka: studenti se na sebe mohou dívat, ale není dovoleno naznačovat gesty, které číslo mají na mysli. 8

9 Aktivita 5: Improvizační kruh Doba trvání: minut Krok 1 Studenti začnou tím, že zpívají nějakou notoricky známou píseň, u které zná každý slova. Vyzkouší si ji zazpívat alespoň třikrát nebo čtyřikrát, dokud se v písni necítí jistí. Krok 2 Poté bude třída rozdělena do dvou nerovnoměrných skupin. Menší skupina bude uprostřed a ta větší vytvoří kruh kolem ní. Krok 3 Skupina studentů uprostřed začne zpívat známou nacvičenou písničku a studenti kolem v tu chvíli vydávají různé zvuky (sh...sh... tra... tra... bum..bum..., bubnování na tělo...), kterými tvoří doprovod k písni. Toto lze zopakovat několikrát dokola, dokud se všichni studenti nevystřídají v obou částech kruhu. Pro výsledek je důležité pozorně poslouchat jeden druhého a vyzkoušet si různou dynamiku (měkčí, hlasitější, ). 9

10 2 JAK ÚSPĚŠNĚ NAPSAT TEXT K VYBRANÉ PÍSNI Jelikož je psaní textu poměrně složitý úkol, nabízíme zde studentům stručný nástin toho, jak by tento proces mohl vypadat. Samozřejmě se jím nemusí řídit. Tento postup může učitel využít v případě, že ho studenti požádají o pomoc. Tento krok je velmi důležitý a výrazně se promítne v konečném výstupu projektu. Vyberte takovou melodii, která bude jasně evokovat myšlenky a pocity. Vyberte téma písně (může to být cokoli od zlomeného srdce až po zážitky z dovolené). Je vhodné, aby se na tématu podílelo co nejvíc studentů pro tento účel lze použít brainstorming. Všechny nápady a myšlenky si zapište. Naučte se popěvovat melodii, analyzovat části písně, které se opakují nebo verše, které byste mohli použít v refrénu. Snažte se postupovat při tvorbě textu od slov k větám, a to i s ohledem na melodii a tón celé písně. Vybírejte pečlivě a účelně každé slovo. Nezapomeňte průběžně kontrolovat, jestli se všechny slabiky hodí do verše a melodie. Doporučujeme začínat od posledního slova, které tvoří rým a poté navázat zbytek věty. Zvažte, kdy se budou verše a rýmy v rámci celé písně opakovat. Kontrolujte zpětně, jestli váš text dává smysl v souvislosti s nově vzniklými řádky. Zkuste si každou část zazpívat, abyste vyzkoušeli, zda je vše v pořádku. Nezapomeňte na korekturu celého textu - dobra písnička má základ v dobrém textu. Zazpívejte si písničku celou, abyste zjistili, jestli jsou jednotlivé sekce v pořádku. Dejte textu chytlavý název. 10

11 2.1 ZTRACENO V PŘEKLADU: TIPY A TRIKY Přestože snad budou studenti nabuzeni ke splnění všech výše zmíněných kroků, může se stát, že s překladem textu budou mít problém. Nebude jednoduché skloubit jejich myšlenky v rýmech s rytmem písně, a zároveň alespoň s částečnou gramatickou správností cílového cizího jazyka. Učitel může získat pocit, že by měl zasáhnout do tohoto procesu, přesto ale doporučujeme, aby skutečně počkal až na žádost o pomoc přímo od studentů. Dvě nejnáročnější etapy budou pravděpodobně: A. Připravit se na překlad B. Samotná překladová fáze A. JAK PŘIPRAVIT SKUPINU NA PŘEKLÁDÁNÍ V případě, že studenti budou potřebovat pomoct najít správný úhel pohledu, může učitel zdůraznit, že je nutné vnímat text písně jako celek. Nicméně my jsme pro vás připravili několik tipů a nápadů, které vám pomohou správně pochopit celou tuto fázi i bez přítomnosti učitele: Poslechněte si pečlivě celou píseň a dejte průchod svým představám o scéně, postavách, místě, situaci, atp. Pokuste se vytvořit si jednotný obraz ve své mysli. Uvědomte si, jaké pocity ve vás situace vzbudila Nezapomeňte se vcítit do rytmu, skladby a uvolněte své emoce. Jakmile si skupina utvoří jednotnou představu o vybrané písni, je čas začít vytvářet skupinovou práci. Doporučujeme využít dostatek prostoru, utvořit příjemnou atmosféru pro diskuzi a podělit se o své pocity z předcházejících etap. Pravděpodobně vznikne několik pohledů na vybranou skladbu, ze kterých je potřeba vybrat jeden směr, kterým se bude celá třída ubírat. Pro tyto účely je velmi vhodné využít metodu brainstormingu. 11

12 B. PŘEKLADOVÁ FÁZE Studenti by měli mít na paměti, že naprosto dokonalý a přesný překlad není v tomto případě důležitý. Naopak by se měli zaměřit na zachování myšlenky a ústředního tématu, který musí souhlasit s melodií a rytmem písně. Tato fáze vyžaduje, aby studenti maximálně využili svůj hudební sluch a jazykový cit. Skupina by se nejdříve měla zamyslet nad použití konkrétních rýmu v rámci celého textu a až potom začít pracovat na celých větách tak, aby dobře seděli ve skladbě. Proto je dobré mít melodii neustále v hlavě. Několikrát bylo již zmíněno, že je například možné rozdělit původní jednu slabiku na dvě v rychlejším rytmu nebo naopak. Celá třída by se měla soustředit na klíčová slova a ústřední téma celého textu, které vzniklo při brainstormingu. Například u slova déšť můžete hledat příbuzná slova jako šedé mraky, bouře, apod. Přestože je to komplikovaná činnost, je správné, aby na ní pracovali studenti sami autonomně. 12

13 2.1.1 UŽITEČNÉ NÁSTROJE PRO PŘEKLÁDÁNÍ Vytvoření textu v cizím jazyce je pro studenty velká výzva. Zde je několik užitečných tipů, které by jim mohli zpříjemnit tento proces. RÝMOVACÍ SLOVNÍKY Rýmovací slovníky lze používat ve spoustě jazykových verzí, které jsou ještě navíc většinou zdarma online. Zde uvádíme odkaz na jeden z nich, který lze používat v italštině, němčině, turečtině, angličtině, španělštině a dalších jazycích. Stačí pouze zadat počet písmen a začít vyhledávat slova, které se rýmují. SLOVNÍKY SYNONYM Slovník synonym seřazuje slova do skupin podle podobnosti jejich významu (synonyma a občas antonyma) na rozdíl od klasického slovníku, který obsahuje pouze definice a výslovnosti jednotlivých slov. (v několika jazycích) (angličtina) (němčina) (španělština) 13

14 AKTIVÁTORY Jazykový aktivátor je novým konceptem slovníkových knih. Pomáhá správně používat zadaná slova (ve správné situaci a správně gramaticky upravené) a najít přesně to slovo, které je potřebné do dané situace. Obsahuje také koncepční jazykové mapy. (němčina) (španělština) JEDNOJAZYČNÉ SLOVNÍKY Jednojazyčné slovníky jsou navrženy tak, aby splňovaly specifické potřeby student, kteří se učí cizí jazyk. (angličtina) (angličtina) (španělština) (němčina) DVOJJAZYČNÉ SLOVNÍKY Dvojjazyčné nebo překladové slovníky jsou specializovanými nástroji, které se používají pro překládání slov a frází z jednoho do druhého jazyka. 14

15 VÍCEJAZYČNÉ SLOVNÍKY (angličtina, španělština, francouzština, italština, ruština, němčina, čínština) (turečtina, angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, atd.) (turečtina, angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, atd.) ONLINE PŘEKLADAČE (OBECNĚ) Online překladače nabízejí okamžité převádění textu nebo webových stránek v různých jazycích. (včetně hlasových možností) SLOVNÍKY IDIOMŮ A USTÁLENÝCH VÝRAZŮ (němčina) KOTROLA PŘEKLEPŮ Kontrola pravopisu a překlepů je aplikace, která označuje slova v dokumentu vyhodnocená jako nesprávná. Tyto aplikace jsou schopny pracovat nezávisle na odstavcích nebo větších částech textu. Mohou být i součástí softwaru, u, elektronického slovníku nebo webového vyhledavače. 15

16 3 JAK VYTVOŘIT AUDIO NAHRÁVKU Průvodce vám již podal racionální důvody, proč lze považovat používání hudby za velmi vhodný nástroj do jazykové učebny. Využití multimédií sahá ještě dál. Multimédii rozumíme v této souvislosti audio a video nahrávky vaší písně. Díky nim budete disponovat dokonalým záznamem o tom, co jste vyrobili. 3.1 TECHNOLOGIE AUDIO NAHRÁVÁNÍ Zvukový záznam můžeme zařadit mezi technologie, které jsou přístupné a především snadné pro použití. Většina moderních telefonů již disponuje nástrojem na nahrávání zvuku. Stejně tak lze využít notebooky s vestavěnými mikrofony nebo zvukové záznamníky. Poté lze nahrávky velmi jednoduše nahrát a sdílet. Pokud se studentům nechce ukazovat se na videu, je nahrání audio nahrávky dobrou volbou. Můžete použít například free-warový nástroj s názvem Audacity (www.audacity.sourceforge.net). Následující videa vás provedou celým procesem nahrávání:

17 3.2 ČTYŘI KROKY K VAŠÍ AUDIO NAHRÁVCE 1. Připravte si zvukové zařízení: Doporučujeme provést nejdříve testovací nahrávku. Ujistěte se, že jste dostatečně blízko u mikrofonu, aby byla kvalita zvuku co nejlepší. Před nahráváním ještě nabijte baterie, abyste nebyli omezeni dobou nahrávání. 2. Nahrajte píseň: Procvičte si ve skupině skladbu a můžete začít nahrávat. Ujistěte se, že se během záznamu nedotýkáte mikrofonu, abyste nevytvářeli rušivé zvuky. Stiskněte tlačítko pro nahrávání s dostatečným předstihem a vypněte s krátkou rezervou, aby se nestalo, že bude začátek nebo konec skladby chybět. 3. Zkontrolujte svou nahrávku: Až budete hotovi, zkontrolujte kvalitu nahrávání. Pokud budete spokojeni s výsledkem, vraťte se zpět ke kroku č. 2 a nahrajte ještě druhou skladbu. 4. Sdílejte: Písničku teď můžete sdílet například na SoundCloud, nebo na jinou podobnou platformu. Nezapomeňte nahrávku nahrát na Wikispaces (vice informací naleznete v páté kapitole). 17

18 4 JAK VYTVOŘIT VAŠE TŘÍDNÍ VIDEO Zaznamenávání zvuku je poměrně jasná činnost, která nepotřebuje příliš přípravy. Nejnáročnější je připravit techniku, kterou chcete použít. Zamyslete se nad tím, jaká technika je dostupná v rámci školy nebo co konkrétně mohou obstarat studenti sami. Poté doporučujeme porovnat kvalitu záznamu jednotlivých zařízení. Účelové přístroje jsou obvykle nejlepší, ale můžete použít také počítač nebo chytrý telefon. Externí mikrofony by vám mohly pomoci zaznamenat kvalitnější zvuk. 4.1 ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ Stejně jako u nahrávání zvuku použijte zařízení, které je pro vás běžně dostupné. Prvním krokem nahrávání není běžet do obchodu s elektronikou a koupit si nejmodernější videokameru. Pro záznam obrazu můžete bez problémů použít váš fotoaparát, chytrý telefon nebo účelovou videokameru. Záleží jen na vás, kterou z možností si zvolíte. Kvalita videa není primárním cílem tohoto projektu, ale ujistěte se, že textu skladby je dobře rozumět, aby ho mohli ostatní dobře pochopit. Pokud máte k dispozici více nahrávacích zařízení, můžete nahrávat písničku z více úhlů ve více skupinách, a tím připravit co nejlepší záběry pro závěrečné úpravy. 18

19 4.2 ZORGANIZUJTE SE! ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ Pokud se rozhodnete zapojit do svého projektu nahrávání videa, což doporučujeme, je důležité dobře promyslet všechny organizační prvky. Například mohou studenti pracovat v malých týmech na jednotlivých fázích procesu tvorby videa. Je vhodnější připravit si nejdřív jednoduchý scénář, než jen točit různé záběry a získat tak spoustu nepřehledného materiálu. Proto by se nejprve studenti měli poradit, co přesně chtějí nahrávat a vytvořit si hrubý plán nebo nástin toho, jaké záběry chtějí pořídit. 4.3 KAMERA! JDEME NA TO! Nahrávání videa může být velmi zábavný a tvůrčí proces, při kterém by měli být studenti velmi kreativní a používat nahrávací zařízení všemi možnými způsoby. Můžou experimentovat s obrazem, nahrávat v různých polohách a výšce. Pro lepší představivost se podívejte na toto video: Několik kroků při tvorbě videa: Příprava na natáčení: Ujistěte se, že je vaše nahrávací zařízení připraveno a má dostatek volné paměti na natočení vašeho videa. Natáčení videa: Nejprve natočte hudební klip na jeden zátah. Stejně jako při nahrávání zvuku se ujistěte, že jste začali nahrávat s dostatečným předstihem, aby ve finální podobě kus videa nechyběl. Naopak doporučujeme nechat běžet nahrávací zařízení v průběhu celého klipu, nežádoucí části potom můžete jednoduše vystřihnout. Kontrola videa: Zkontrolujte finální verzi vašeho videa, a pokud s ním nejste spokojeni, pokuste se ho nahrát znovu. Úprava a sdílení videa: Můžete buď nahrát video přímo z vašeho zařízení anebo převést do příslušného formátu na vašem počítači. 19

20 4.4 ÚPRAVA VAŠEHO TŘÍDNÍHO VIDEA Úprava vašeho videa může znamenat velmi důležitý prvek při snaze dosáhnout co nejlepšího výsledku. Video můžete také obohatit různými nápisy a názvy a případně přidat i titulky, při jejichž tvoření dbejte na jazykovou správnost. Pro tyto úpravy není potřeba žádný drahý software. Moviemaker a imovie jsou pro začátek ideální (užitečný odkaz na tutoriál: Jak se pustit do úprav? Nejprve je nutné dostat vaše záběry v příslušném formátu do vašeho počítače. Pro tento účel použijte USB disk nebo paměťovou kartu. Jakmile importujete veškerý materiál do PC, můžete začít upravovat. Vyberte jednotlivé snímky, sestříhejte je a případně doplňte zmíněnými texty. Jestliže budete se svým výtvorem spokojeni, můžete ho začít sdílet. Pokud chcete vytvořit sofistikovanější video s prolínáním jednotlivých snímků a vytvářením statických záběrů, budete potřebovat nainstalovat software na rozšířenou verzi, například Premiere Elements, Magix Video nebo Pinnacle Studio. Výroba tohoto typu videa je časově velmi náročná a pro účely tohoto projektu zbytečná. 20

21 4.5 TŘI MOŽNÉ PŘÍSTUPY K ÚPRAVĚ VIDEA Přístup 1 NAHRÁVKA V JEDNOM ZÁBĚRU (BEZ ÚPRAV) Shrnutí Požadavky Důležité Nahrajte svoji skladbu v jednom záběru bez upravování. Videokamera / nahrávací zařízení, počítač s připojením k internetu, nebo chytrý telefon. Zaměřte se na použití různých pohledů a snažte se příliš netřást s obrazem, ideálně použít stativ. Použijte svoji tvořivost, aby bylo video co nejzáživnější. Příklad 21

22 Přístup 2 NAHRÁVKA V JEDNOM ZÁBĚRU S ÚPRAVAMI Shrnutí Požadavky Nahrajte svůj klip jednou kamerou v jednom záběru a obohaťte finální produkt o titulky a název (to ještě stale není příliš náročné). Videokamera / nahrávací zařízení, počítač s připojením k internetu, nebo chytrý telefon, program na vytváření titulků. Důležité Osvojte si práci s vaším programem na úpravy a ujistěte se, že je kompatibilní s formátem natočeného videa. Příklad 22

23 Přístup 3 VYTVOŘENÍ VÍCE ZÁBĚRŮ S VĚTŠÍMI ÚPRAVAMI Shrnutí Požadavky Důležité Nahrajte své záběry několikrát na několik různých zařízení z různých úhlů pohledu, abyste měli dostatek různorodého materiál pro upravování. Videokamera / nahrávací zařízení, počítač s připojením k internetu, nebo chytrý telefon, program na úpravu videa (např. Moviemaker nebo imovie pro jednodušší práci nebo Premiere Elements, Magix Video nebo Pinnacle Studio pro náročnější uživatele), internet pro sdílení online. Už při natáčení přemýšlejte nad tím, jak by závěrečné úpravy mohly vypadat. Nebojte se prostříhávat i statické snímky. Příklad 23

24 4.6 NEZAPOMEŇTE! Připravili jsme pro vás několik bodů, které byste měli brát v potaz. V jednoduchosti je krása! Nezačínejte velké a složité věci, na které potom nebudete mít čas a nestihnete vaše video dokončit. Projektem PopuLLar byste se měli bavit, ne jím být frustrováni. Pokud se vám výsledek nebude líbit, můžete video přetočit ještě jednou a poučit se tak z předchozích chyb. Až budete spokojeni, můžete video nahrát na Wikispaces. Požádejte rodiče! Pravděpodobně budete potřebovat podpis svých rodičů, abyste mohli publikovat své výsledky a dostali souhlas použitím záběrů. Za odměnu jim potom ukažte finální výsledek. Nezapomeňte na autorská práva! Pokud se rozhodnete použít pro projekt komerční hudbu, nezapomínejte na autorská práva. Tento problém se dá řešit několika způsoby. Pokud se tím nechcete zdržovat, použijte hudbu, na kterou se tyto práva nevztahují. Sdílejte vaše video! Sdílením svého videa začněte u vás doma a u vašich přátel. Určitě vás rádi uvidí ve vašem autorském videu. 24

25 5 SDÍLENÍ VAŠICH VÝSLEDKŮ Tato část příručky vysvětluje výhody sdílení výsledků vaší práce v projektu PopuLLar mezi ostatními školami po celé Evropě a nastiňuje způsoby, jak to udělat co nejlépe. 5.1 VÝHODY SDÍLENÍ Koncepce tohoto projektu zahrnuje sdílení studentských výsledků napříč Evropou. Tato myšlenka vyvolává evropské pojetí projektu a především umožňuje studentům pracovat s hudbou, jejich primárním zájmem, za použití cizího jazyka, a to především v autentickém prostředí, které není příliš náročné a motivuje studenty k tomu, aby byla jejich práce co nejlepší. Další nespornou výhodou je, že se studenti zdokonalí v oblasti ICT nástrojů pomocí metod internetové sdílení, a to velmi přirozenou cestou. 5.2 ÚROVEŇ SDÍLENÍ V PopuLLar je sdílení rozděleno do dvou rovin: 1. Škola může vytvořit vlastní píseň, nahrát audio a video a výsledný produkt včetně textu sdílet na komunikační platformě projektu Wikispaces. 2. Škola vybere píseň jiné školy, poslechne si ji, okomentuje, přeloží do rodného jazyka a nahraje jejich vlastní verzi. Tato část je velmi důležitým aspektem projektu, neboť ve studentech vyvolává pocit soutěžení, a zároveň zvyšuje úroveň spolupráce nejenom v rámci třídy, ale i v souvislosti s komunikací mezi partnerskými školami. 25

26 5.3 JAK POVZBUDIT STUDENTY, ABY SDÍLELI SVÁ VIDEA Je důležité, aby učitelé pochopili, že projekt je navržen tak, aby byl vytvořen pokud možno autonomně student. Nicméně PopuLLar obsahuje několik aktivit, které budou pravděpodobně vyžadovat asistenci učitele. Mělo by být například dohlédnuto na to, že se platformy projektu (Wikispaces, Facebook, ) používají ke správným účelům a výstupy studentů jsou v pořádku s ohledem na etický kodex projektu. Jednou z těchto oblastí je právě nahrávání studentských prací. Pouze učitel by měl mít přihlašovací údaje pro kanál YouTube a Wikispaces. Studenti samozřejmě mohou video nahrát sami, ale vše by mělo být pod kontrolou učitele. Jakmile je video na YouTube, může být vloženo i na PopuLLar Wikispaces včetně textu v daném jazyce a poznámek. 5.4 PROČ YOUTUBE A WIKI? Jak pro učitele, tak i pro studenty je velmi důležitá znalost tzv. web 2.3 nástrojů. Jeden nástroj může často velmi výrazně pomoci s plněním daného vzdělávacího záměru, stejně jako v PopuLLar, kdy jsme využili kombinaci několika nástrojů, aby bylo dosaženo co nejkomplexnějšího výsledku. V praxi nabízí web 2.0 nástroje v mnoha aspektech života včetně vzdělávání a kariéry, kdy kombinuje využití dané aplikace a možnosti internetu. Videa jsou obecně poměrně velké soubory, které většinou nelze nahrát přímo na dané stránky. Z hlediska úložného prostoru by se to stalo velmi nákladným. Ideální je nahrát vaše video na YouTube a pomocí odkazu přivést na vámi požadované místo. My jsme pro tyto účely zvolili platformu Wikispaces. 26

27 PopuLLar YouTube kanál Heslo k PopuLLar YouTube kanálu bude zpřístupněno učiteli. Učitel může po přihlášení zpřístupnit kanál studentům, kteří nahrají na kanál své video a přidají popisek. Učitel by měl ještě jednou zkontrolovat nahrané video i popis od studentů, a poté video publikovat. Studenti by neměli znát heslo PopuLLar YouTube kanálu. Video manuál Jak nahrát video na YouTube naleznete zde: Oficiální YouTube verze: PopuLLar Wiki PopuLLar Wiki je prostor, kde studenti a učitelé vkládají své výsledky. Wikispaces je místem, kde studenti sdílí své videa, a zároveň vyhledávají videa, která by rádi přepracovali do svého rodného jazyka. Členové Wikispaces mohou upravovat stránku své instituce podle své představy. Nová škola, která si přeje vstoupit do projektu, by měla požádat jednoho z partnerů projektu o vytvoření stránky instituce, kde doporučujeme vložit krátký popis, fotky a odkazy. Každá taková stránka obsahuje také diskusní fórum, kde se budou moci vyjadřovat učitelé a studenti na adresu studentských videí. 27

28 Jakmile si jiná škola vybere vaše video a projde všemi kroky projektu vytvořením textu v rodném jazyce, nazpíváním a nahráním písně, může nahrát video na vaši stránku k porovnání s ostatními. Kromě přepracování písničky jiné školy musí studenti vytvořit i dva vlastní výtvory v rodném a cílovém jazyce, které budou také přístupné k přepracování. Budou potom moci porovnat svou práci s prací student z jiné země a zamyslet se nad kulturními a jazykovými rozdíly. Zde naleznete tři krátká videa, která se věnují nahrávání videa, přidání zvuku a diskusního fóra na Wiki

29 6 VYTVOŘENÍ TŘÍDNÍHO SBORU PopuLLar je primárně vytvořený pro student všech typů středních škol, kteří aktivně studují druhý jazyk. Proč tedy v rámci těchto větších tříd neuspořádat sbor a nenazpívat celé video sborově? Vytvoření třídního sboru je pro tuto příležitost ideální variantou. Pokud se na zpěvu bude podílet celá třída, může to napomoci k mnohem lepšímu a kvalitnějšímu výslednému produktu, na který budou moci být pyšní všichni studenti. Samozřejmě, že se ve skupině najde několik studentů, kteří jsou odborníky na hru na hudební nástroje nebo natáčení videa. Ti můžou připravit skvělé podmínky pro zbytek účastníků, kteří by vytvořili sbor. A kdo ví, třeba vás bude sborový zpěv bavit natolik, že v něm budete pokračovat i později. Nicméně vedle sboru se nabízejí i klasické možnosti zpěvu ať už ve skupině nebo sólově. Doporučujeme zamyslet se předem nad organizací zpěvu, neboť může hrát velmi důležitou roli při formování výsledného videa. Obecně lze říci, že nejdůležitějším faktorem při zpívání ve sboru je získat správný rytmický cit. O tom, jak správně vytvořit sbor vás informuje také náš video průvodce. 29

30 6.1 JAK ZAČÍT Po konzultaci s profesionálními experty na hudbu jsme pro vás připravili několik praktických návrhů, které vám pomohou se sborem v třídě plné studentů zaměřujících se na cizí jazyk. Zaprvé je nutné, aby se každý podílel na účasti. Je důležité, aby třída vytvořila také pozitivní prostředí pro sborový zpěv doprovod na jednoduché hudební nástroje, atp. Někteří studenti by se mohli cítit trapně, pokud ještě nikdy nezkoušeli zpívat ve sboru. Proto jsme vytvořili tuto kapitolu, která vám pomůže klidně překonat tento experiment. Pokud má učitel nějaké zkušenosti s vedením sboru, může vest svou třídu sám, ale jinak doporučujeme kontaktovat specialistu nebo osobu, která má se sborem větší zkušenosti. Níže naleznete pár kroků včetně warmp-up aktivit vhodných k použití ještě před ostrým zpěvem. Krok 1 Experimentování se zpěvem Pro začátek si vyberte jednu tradiční a známou píseň v rodném jazyce, například Rolničky, rolničky nebo Skákal pes, přes oves. Tuto písničku zpívejte všichni ve vybraném tónu, ale ne příliš nízko ani příliš vysoko. Zkuste střídat tóninu a průběžně ji rozšiřovat, abyste zjistili, jaký je rozsah celého sboru. Krok 2 Rozluštění melodie Jakmile si osvojíte zpívaní ve sboru, jeden z vás může začít mírně pozměňovat některý z typických prvků ve vybrané písni. Je to důležité proto, aby si všichni studenti uvědomili, z jakých prvků se píseň skládá, a že je lze velmi variabilně měnit: a) Zazpívejte si píseň ještě jednou a používejte místo textu pouze hlásky ( lo la ). Tím si zcela uvědomíte, jaká je melodie skladby. b) Recitujte text písně ve stejném rytmu při tleskání rukou. c) Vyberte jen jednu část písně, kterou budete zpívat pořád dokola a mírně měnit melodii. d) Použijte jen jedno slovo, které budete zpívat dokola a demonstrovat tím melodii celé písně napříč jednotlivými částmi. e) Měňte rychlost zpěvu opakovaně zpomalujte a zrychlujte. f) Zpívejte potichu a hlasitěji. Ukazuje to další variabilitu, kterou můžete využít při zpívání. g) Zpívejte a měňte u toho svou náladu tak, aby to bylo ve výsledku znát (štěstí, smutek, hněv, pýcha, atd.) 30