POPULLAR PRŮVODCE PRO STUDENTY DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY, ZDROJE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POPULLAR PRŮVODCE PRO STUDENTY DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY, ZDROJE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBSAH"

Transkript

1 POPULLAR PRŮVODCE PRO STUDENTY DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY, ZDROJE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBSAH ÚVOD DO PRŮVODCE NEŽ ZAČNEME Pět warmp-up aktivit projektu PopuLLar... 5 Aktivita 1: Poslechové cvičení... 5 Aktivita 2: Posluchač a řečník... 6 Aktivita 3: Představivost, rytmy a zvuky... 7 Aktivita 4: Napočítej do 10!... 8 Aktivita 5: Improvizační kruh JAK ÚSPĚŠNĚ NAPSAT TEXT K VYBRANÉ PÍSNI Ztraceno v překladu: Tipy a triky Užitečné nástroje pro překládání JAK VYTVOŘIT AUDIO NAHRÁVKU Technologie audio nahrávání JAK VYTVOŘIT VAŠE TŘÍDNÍ VIDEO Záznamové zařízení Zorganizujte se! Zadávání úkolů Kamera! Jdeme na to! Úprava vašeho třídního videa Tři možné přístupy k úpravě videa Nezapomeňte! SDÍLENÍ VAŠICH VÝSLEDKŮ... 25

2 5.1 Výhody sdílení Úroveň sdílení Jak povzbudit studenty, aby sdíleli svá videa VYTVOŘENÍ TŘÍDNÍHO SBORU Jak začít Krok 1 Experimentování se zpěvem Krok 2 Rozluštění melodie Krok 3 Jednoduché pohybové aktivity Warm-up aktivity Cvičení dělá mistra

3 ÚVOD DO PRŮVODCE Průvodce pro studenty je připravený tak, aby vám podal jasné a stručné informace o tom, jak pracovat s projektem PopuLLar. Pro učitele je vytvořen vlastní průvodní materiál. Průvodce pro studenty je rozdělen do dvou hlavních částí: 1. Průvodce krok za krokem (obsažen níže) 2. Doprovodné materiály a zdroje (včetně doplňkových aktivit) naleznete jej jako samostatný dokument, který je přílohou tohoto průvodce Tento projekt se skládá z několika po sobě jdoucích kroků, z nichž je každý do detailu popsán včetně instrukcí, které vám pomohou dokončit celý záměr. Pro snadnější pochopení celého procesu je vytvořen také video průvodce. Výsledky projektu Výstupem projektu je otextovaná, nahraná a natočená píseň ve dvou jazykových verzích (v rodném a cílovém jazyce). Vytvořené video bude připraveno k umístění na internet a sdílení mezi ostatními studenty napříč Evropou, abyste ukázali, jak jste dobří. Poté obdržíte také video od ostatních studentů, abyste ho znovu otextovali, nahráli a sdíleli. Stanete se součástí evropské komunity PopuLLar. 3

4 1 NEŽ ZAČNEME Tato kapitola prozradí potenciálním účastníkům, proč a jak by se měli zapojit do projektu PopuLLar. Kroky, které je nutné absolvovat, abyste se stali součástí PopuLLar, už znáte. Teď se pojďme podívat na to, jak může tento projekt podpořit vaši kreativitu, jazykové znalosti a cit k hudbě. Je jen na studentech, zda už mají na paměti nějakou ze svých oblíbených písní, kterou by rádi navrhli svým spolužákům a přetvořili podle již zmíněných pravidel v rámci všech projektových roků. Učitelé budou připraveni pomoci svým žákům v otázkách načasování, logistiky, požadovaného vybavení, atp. Než se účastníci pustí do práce, mohou se rozhodnout, že jejich akční plán odstartují nějakou warm-up aktivitou nebo hrou, která by mohla pomoci studentům: Dostat se do kontaktu se svými spolužáky způsobem, který se liší od běžné každodenní interakce; Naslouchat si navzájem a lépe tak pochopit své záměry; Užít si poslech hudby ve třídě; Vychutnat si komunikaci o hudbě; Přirozeně navázat dobrou náladu pro spolupráci. Tyto aktivity jsou v následujících stránkách tohoto dokumentu podrobně popsány včetně doporučené doby trvání pro každou z nich. Rovněž jsme zpracovali všechny informace pro studenty, kteří se rozhodnou vytvořit v rámci projektu pěvecký sbor. 4

5 1.1 PĚT WARM-UP AKTIVIT PROJEKTU POPULLAR Aktivita 1: Poslechové cvičení Doba trvání: minut, záleží na počtu studentů Pro tuto aktivitu budete potřebovat CD přehrávač nebo počítač, notebook s reproduktory a audio stopu, kterou chcete poslouchat. Pro tento případ doporučujeme, aby poslouchanou hudbu přinesl učitel jako překvapení a nikdo jiný předtím o dané písni nevěděl. Například: Clair de Lune by Claude Debussy Krok 1 Přesuňte všechny lavice na stranu k jedné zdi a židle umístěte do kruhu uprostřed místnosti. Studenti jsou připraveni na to, že budou poslouchat hudbu a mají v ruce tužku a zápisník. Následují dva jednoduché kroky: a) sednou si pohodlně s rovnými zády, relaxují a hlavu mají mírně nahnutou dopředu; b) zavřou svoje oči. Krok 2 Nejprve si zhruba 50 nebo 60 vteřin užívají ticha. Poté co se studenti pustí do poslechu hudby, začne v nich evokovat pocity a myšlenky na základě melodie. Krok 3 Když hudba dohraje, studenti vše potichu zaznamenají na papír. Krok 4 Každý student přečte nahlas své poznámky ostatním. Ze všech pocitů a myšlenek bude poté možno vytvořit příběh. 5

6 Aktivita 2: Posluchač a řečník Doba trvání: minut Krok 1 Učitel dá studentům úkol k zamyšlení, aby vybrali cokoli, na co často myslí. Poté se rozhodnou jestli by byli radši posluchači nebo řečníky. Nesmí sdílet své myšlenky s ostatními: svoji představu si nechají pro sebe. Poté se skupina rozdělí do dvojic a každý pár si sedne sám. Krok 2 V každém páru bude jeden hovořit o zážitku nebo zkušenosti, zatímco ten druhý poslouchá. Posluchač může vyjadřovat svůj zájem pouze očima, gesty a řečí těla. Dvojice se v průběhu času ve svých rolích vystřídají. Každý hovor bude trvat 5 minut a je zahájen a ukončem učitelem. Krok 3 Celá třída poté diskutuje o zkušenostech a poznatcích, které v průběhu hovorů zjistila. 6

7 Aktivita 3: Představivost, rytmy a zvuky Doba trvání závisí na to, kolik kroků aktivita obsahuje. Celkově může trvat okolo 15 minut. Krok 1 Studenti stojí v kruhu. Jeden z nich vytvoří imaginární objekt tím, že ho vykreslí do vzduchu. Poté hodí objekt na jiného studenta, který objekt upraví a zase pošle dál. Celý proces se opakuje, dokud se nevystřídají všichni. Během této aktivity mezi sebou musí studenti udržovat oční kontakt. Krok 2 Student vytvoří nějaký rytmus. Tento rytmus předá dalšímu studentovi, který rytmus zopakuje a přidá svoji část. Takto se celý cyklus opakuje, dokud se nevystřídají všichni. Studenti by se měli snažit být co nejkreativnější mohou používat ruce, prsty nebo celé tělo. Krok 3 Student začne popěvovat libovolný zvuk. Může to být jakýkoliv druh zvuku, včetně zpěvu nebo melodie, ať už jemně nebo hlasitě, pomalu nebo rychle. Další postup se opakuje stejně jako v krocích 1 a 2. 7

8 Aktivita 4: Napočítej do 10! Doba trvání záleží na tom, za jak dlouho bude dosaženo cíle. Krok 1 Studenti stojí v kruhu. Cílem je, aby skupina náhodně napočítala od jedné do deseti. Jeden student řekne jedna, poté další dva, po něm tři a tak dále až do deseti. Krok 2 Hra začíná tím, že se studenti pokusí odhadnout, kdo řekl jaké číslo. Kdokoliv z nich může tipnout libovolné číslo, ale musí se postupovat podle číselného pořádku od jedné do deseti. Pokud dva nebo více studentů řeklo číslici současně, je nutné začít znova, a to i v případě, že skupina dopočítala i číslo 10. Poznámka: studenti se na sebe mohou dívat, ale není dovoleno naznačovat gesty, které číslo mají na mysli. 8

9 Aktivita 5: Improvizační kruh Doba trvání: minut Krok 1 Studenti začnou tím, že zpívají nějakou notoricky známou píseň, u které zná každý slova. Vyzkouší si ji zazpívat alespoň třikrát nebo čtyřikrát, dokud se v písni necítí jistí. Krok 2 Poté bude třída rozdělena do dvou nerovnoměrných skupin. Menší skupina bude uprostřed a ta větší vytvoří kruh kolem ní. Krok 3 Skupina studentů uprostřed začne zpívat známou nacvičenou písničku a studenti kolem v tu chvíli vydávají různé zvuky (sh...sh... tra... tra... bum..bum..., bubnování na tělo...), kterými tvoří doprovod k písni. Toto lze zopakovat několikrát dokola, dokud se všichni studenti nevystřídají v obou částech kruhu. Pro výsledek je důležité pozorně poslouchat jeden druhého a vyzkoušet si různou dynamiku (měkčí, hlasitější, ). 9

10 2 JAK ÚSPĚŠNĚ NAPSAT TEXT K VYBRANÉ PÍSNI Jelikož je psaní textu poměrně složitý úkol, nabízíme zde studentům stručný nástin toho, jak by tento proces mohl vypadat. Samozřejmě se jím nemusí řídit. Tento postup může učitel využít v případě, že ho studenti požádají o pomoc. Tento krok je velmi důležitý a výrazně se promítne v konečném výstupu projektu. Vyberte takovou melodii, která bude jasně evokovat myšlenky a pocity. Vyberte téma písně (může to být cokoli od zlomeného srdce až po zážitky z dovolené). Je vhodné, aby se na tématu podílelo co nejvíc studentů pro tento účel lze použít brainstorming. Všechny nápady a myšlenky si zapište. Naučte se popěvovat melodii, analyzovat části písně, které se opakují nebo verše, které byste mohli použít v refrénu. Snažte se postupovat při tvorbě textu od slov k větám, a to i s ohledem na melodii a tón celé písně. Vybírejte pečlivě a účelně každé slovo. Nezapomeňte průběžně kontrolovat, jestli se všechny slabiky hodí do verše a melodie. Doporučujeme začínat od posledního slova, které tvoří rým a poté navázat zbytek věty. Zvažte, kdy se budou verše a rýmy v rámci celé písně opakovat. Kontrolujte zpětně, jestli váš text dává smysl v souvislosti s nově vzniklými řádky. Zkuste si každou část zazpívat, abyste vyzkoušeli, zda je vše v pořádku. Nezapomeňte na korekturu celého textu - dobra písnička má základ v dobrém textu. Zazpívejte si písničku celou, abyste zjistili, jestli jsou jednotlivé sekce v pořádku. Dejte textu chytlavý název. 10

11 2.1 ZTRACENO V PŘEKLADU: TIPY A TRIKY Přestože snad budou studenti nabuzeni ke splnění všech výše zmíněných kroků, může se stát, že s překladem textu budou mít problém. Nebude jednoduché skloubit jejich myšlenky v rýmech s rytmem písně, a zároveň alespoň s částečnou gramatickou správností cílového cizího jazyka. Učitel může získat pocit, že by měl zasáhnout do tohoto procesu, přesto ale doporučujeme, aby skutečně počkal až na žádost o pomoc přímo od studentů. Dvě nejnáročnější etapy budou pravděpodobně: A. Připravit se na překlad B. Samotná překladová fáze A. JAK PŘIPRAVIT SKUPINU NA PŘEKLÁDÁNÍ V případě, že studenti budou potřebovat pomoct najít správný úhel pohledu, může učitel zdůraznit, že je nutné vnímat text písně jako celek. Nicméně my jsme pro vás připravili několik tipů a nápadů, které vám pomohou správně pochopit celou tuto fázi i bez přítomnosti učitele: Poslechněte si pečlivě celou píseň a dejte průchod svým představám o scéně, postavách, místě, situaci, atp. Pokuste se vytvořit si jednotný obraz ve své mysli. Uvědomte si, jaké pocity ve vás situace vzbudila Nezapomeňte se vcítit do rytmu, skladby a uvolněte své emoce. Jakmile si skupina utvoří jednotnou představu o vybrané písni, je čas začít vytvářet skupinovou práci. Doporučujeme využít dostatek prostoru, utvořit příjemnou atmosféru pro diskuzi a podělit se o své pocity z předcházejících etap. Pravděpodobně vznikne několik pohledů na vybranou skladbu, ze kterých je potřeba vybrat jeden směr, kterým se bude celá třída ubírat. Pro tyto účely je velmi vhodné využít metodu brainstormingu. 11

12 B. PŘEKLADOVÁ FÁZE Studenti by měli mít na paměti, že naprosto dokonalý a přesný překlad není v tomto případě důležitý. Naopak by se měli zaměřit na zachování myšlenky a ústředního tématu, který musí souhlasit s melodií a rytmem písně. Tato fáze vyžaduje, aby studenti maximálně využili svůj hudební sluch a jazykový cit. Skupina by se nejdříve měla zamyslet nad použití konkrétních rýmu v rámci celého textu a až potom začít pracovat na celých větách tak, aby dobře seděli ve skladbě. Proto je dobré mít melodii neustále v hlavě. Několikrát bylo již zmíněno, že je například možné rozdělit původní jednu slabiku na dvě v rychlejším rytmu nebo naopak. Celá třída by se měla soustředit na klíčová slova a ústřední téma celého textu, které vzniklo při brainstormingu. Například u slova déšť můžete hledat příbuzná slova jako šedé mraky, bouře, apod. Přestože je to komplikovaná činnost, je správné, aby na ní pracovali studenti sami autonomně. 12

13 2.1.1 UŽITEČNÉ NÁSTROJE PRO PŘEKLÁDÁNÍ Vytvoření textu v cizím jazyce je pro studenty velká výzva. Zde je několik užitečných tipů, které by jim mohli zpříjemnit tento proces. RÝMOVACÍ SLOVNÍKY Rýmovací slovníky lze používat ve spoustě jazykových verzí, které jsou ještě navíc většinou zdarma online. Zde uvádíme odkaz na jeden z nich, který lze používat v italštině, němčině, turečtině, angličtině, španělštině a dalších jazycích. Stačí pouze zadat počet písmen a začít vyhledávat slova, které se rýmují. SLOVNÍKY SYNONYM Slovník synonym seřazuje slova do skupin podle podobnosti jejich významu (synonyma a občas antonyma) na rozdíl od klasického slovníku, který obsahuje pouze definice a výslovnosti jednotlivých slov. (v několika jazycích) (angličtina) (němčina) (španělština) 13

14 AKTIVÁTORY Jazykový aktivátor je novým konceptem slovníkových knih. Pomáhá správně používat zadaná slova (ve správné situaci a správně gramaticky upravené) a najít přesně to slovo, které je potřebné do dané situace. Obsahuje také koncepční jazykové mapy. (němčina) (španělština) JEDNOJAZYČNÉ SLOVNÍKY Jednojazyčné slovníky jsou navrženy tak, aby splňovaly specifické potřeby student, kteří se učí cizí jazyk. (angličtina) (angličtina) (španělština) (němčina) DVOJJAZYČNÉ SLOVNÍKY Dvojjazyčné nebo překladové slovníky jsou specializovanými nástroji, které se používají pro překládání slov a frází z jednoho do druhého jazyka. 14

15 VÍCEJAZYČNÉ SLOVNÍKY (angličtina, španělština, francouzština, italština, ruština, němčina, čínština) (turečtina, angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, atd.) (turečtina, angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, atd.) ONLINE PŘEKLADAČE (OBECNĚ) Online překladače nabízejí okamžité převádění textu nebo webových stránek v různých jazycích. (včetně hlasových možností) SLOVNÍKY IDIOMŮ A USTÁLENÝCH VÝRAZŮ (němčina) KOTROLA PŘEKLEPŮ Kontrola pravopisu a překlepů je aplikace, která označuje slova v dokumentu vyhodnocená jako nesprávná. Tyto aplikace jsou schopny pracovat nezávisle na odstavcích nebo větších částech textu. Mohou být i součástí softwaru, u, elektronického slovníku nebo webového vyhledavače. 15

16 3 JAK VYTVOŘIT AUDIO NAHRÁVKU Průvodce vám již podal racionální důvody, proč lze považovat používání hudby za velmi vhodný nástroj do jazykové učebny. Využití multimédií sahá ještě dál. Multimédii rozumíme v této souvislosti audio a video nahrávky vaší písně. Díky nim budete disponovat dokonalým záznamem o tom, co jste vyrobili. 3.1 TECHNOLOGIE AUDIO NAHRÁVÁNÍ Zvukový záznam můžeme zařadit mezi technologie, které jsou přístupné a především snadné pro použití. Většina moderních telefonů již disponuje nástrojem na nahrávání zvuku. Stejně tak lze využít notebooky s vestavěnými mikrofony nebo zvukové záznamníky. Poté lze nahrávky velmi jednoduše nahrát a sdílet. Pokud se studentům nechce ukazovat se na videu, je nahrání audio nahrávky dobrou volbou. Můžete použít například free-warový nástroj s názvem Audacity (www.audacity.sourceforge.net). Následující videa vás provedou celým procesem nahrávání:

17 3.2 ČTYŘI KROKY K VAŠÍ AUDIO NAHRÁVCE 1. Připravte si zvukové zařízení: Doporučujeme provést nejdříve testovací nahrávku. Ujistěte se, že jste dostatečně blízko u mikrofonu, aby byla kvalita zvuku co nejlepší. Před nahráváním ještě nabijte baterie, abyste nebyli omezeni dobou nahrávání. 2. Nahrajte píseň: Procvičte si ve skupině skladbu a můžete začít nahrávat. Ujistěte se, že se během záznamu nedotýkáte mikrofonu, abyste nevytvářeli rušivé zvuky. Stiskněte tlačítko pro nahrávání s dostatečným předstihem a vypněte s krátkou rezervou, aby se nestalo, že bude začátek nebo konec skladby chybět. 3. Zkontrolujte svou nahrávku: Až budete hotovi, zkontrolujte kvalitu nahrávání. Pokud budete spokojeni s výsledkem, vraťte se zpět ke kroku č. 2 a nahrajte ještě druhou skladbu. 4. Sdílejte: Písničku teď můžete sdílet například na SoundCloud, nebo na jinou podobnou platformu. Nezapomeňte nahrávku nahrát na Wikispaces (vice informací naleznete v páté kapitole). 17

18 4 JAK VYTVOŘIT VAŠE TŘÍDNÍ VIDEO Zaznamenávání zvuku je poměrně jasná činnost, která nepotřebuje příliš přípravy. Nejnáročnější je připravit techniku, kterou chcete použít. Zamyslete se nad tím, jaká technika je dostupná v rámci školy nebo co konkrétně mohou obstarat studenti sami. Poté doporučujeme porovnat kvalitu záznamu jednotlivých zařízení. Účelové přístroje jsou obvykle nejlepší, ale můžete použít také počítač nebo chytrý telefon. Externí mikrofony by vám mohly pomoci zaznamenat kvalitnější zvuk. 4.1 ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ Stejně jako u nahrávání zvuku použijte zařízení, které je pro vás běžně dostupné. Prvním krokem nahrávání není běžet do obchodu s elektronikou a koupit si nejmodernější videokameru. Pro záznam obrazu můžete bez problémů použít váš fotoaparát, chytrý telefon nebo účelovou videokameru. Záleží jen na vás, kterou z možností si zvolíte. Kvalita videa není primárním cílem tohoto projektu, ale ujistěte se, že textu skladby je dobře rozumět, aby ho mohli ostatní dobře pochopit. Pokud máte k dispozici více nahrávacích zařízení, můžete nahrávat písničku z více úhlů ve více skupinách, a tím připravit co nejlepší záběry pro závěrečné úpravy. 18

19 4.2 ZORGANIZUJTE SE! ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ Pokud se rozhodnete zapojit do svého projektu nahrávání videa, což doporučujeme, je důležité dobře promyslet všechny organizační prvky. Například mohou studenti pracovat v malých týmech na jednotlivých fázích procesu tvorby videa. Je vhodnější připravit si nejdřív jednoduchý scénář, než jen točit různé záběry a získat tak spoustu nepřehledného materiálu. Proto by se nejprve studenti měli poradit, co přesně chtějí nahrávat a vytvořit si hrubý plán nebo nástin toho, jaké záběry chtějí pořídit. 4.3 KAMERA! JDEME NA TO! Nahrávání videa může být velmi zábavný a tvůrčí proces, při kterém by měli být studenti velmi kreativní a používat nahrávací zařízení všemi možnými způsoby. Můžou experimentovat s obrazem, nahrávat v různých polohách a výšce. Pro lepší představivost se podívejte na toto video: Několik kroků při tvorbě videa: Příprava na natáčení: Ujistěte se, že je vaše nahrávací zařízení připraveno a má dostatek volné paměti na natočení vašeho videa. Natáčení videa: Nejprve natočte hudební klip na jeden zátah. Stejně jako při nahrávání zvuku se ujistěte, že jste začali nahrávat s dostatečným předstihem, aby ve finální podobě kus videa nechyběl. Naopak doporučujeme nechat běžet nahrávací zařízení v průběhu celého klipu, nežádoucí části potom můžete jednoduše vystřihnout. Kontrola videa: Zkontrolujte finální verzi vašeho videa, a pokud s ním nejste spokojeni, pokuste se ho nahrát znovu. Úprava a sdílení videa: Můžete buď nahrát video přímo z vašeho zařízení anebo převést do příslušného formátu na vašem počítači. 19

20 4.4 ÚPRAVA VAŠEHO TŘÍDNÍHO VIDEA Úprava vašeho videa může znamenat velmi důležitý prvek při snaze dosáhnout co nejlepšího výsledku. Video můžete také obohatit různými nápisy a názvy a případně přidat i titulky, při jejichž tvoření dbejte na jazykovou správnost. Pro tyto úpravy není potřeba žádný drahý software. Moviemaker a imovie jsou pro začátek ideální (užitečný odkaz na tutoriál: Jak se pustit do úprav? Nejprve je nutné dostat vaše záběry v příslušném formátu do vašeho počítače. Pro tento účel použijte USB disk nebo paměťovou kartu. Jakmile importujete veškerý materiál do PC, můžete začít upravovat. Vyberte jednotlivé snímky, sestříhejte je a případně doplňte zmíněnými texty. Jestliže budete se svým výtvorem spokojeni, můžete ho začít sdílet. Pokud chcete vytvořit sofistikovanější video s prolínáním jednotlivých snímků a vytvářením statických záběrů, budete potřebovat nainstalovat software na rozšířenou verzi, například Premiere Elements, Magix Video nebo Pinnacle Studio. Výroba tohoto typu videa je časově velmi náročná a pro účely tohoto projektu zbytečná. 20

21 4.5 TŘI MOŽNÉ PŘÍSTUPY K ÚPRAVĚ VIDEA Přístup 1 NAHRÁVKA V JEDNOM ZÁBĚRU (BEZ ÚPRAV) Shrnutí Požadavky Důležité Nahrajte svoji skladbu v jednom záběru bez upravování. Videokamera / nahrávací zařízení, počítač s připojením k internetu, nebo chytrý telefon. Zaměřte se na použití různých pohledů a snažte se příliš netřást s obrazem, ideálně použít stativ. Použijte svoji tvořivost, aby bylo video co nejzáživnější. Příklad 21

22 Přístup 2 NAHRÁVKA V JEDNOM ZÁBĚRU S ÚPRAVAMI Shrnutí Požadavky Nahrajte svůj klip jednou kamerou v jednom záběru a obohaťte finální produkt o titulky a název (to ještě stale není příliš náročné). Videokamera / nahrávací zařízení, počítač s připojením k internetu, nebo chytrý telefon, program na vytváření titulků. Důležité Osvojte si práci s vaším programem na úpravy a ujistěte se, že je kompatibilní s formátem natočeného videa. Příklad 22

23 Přístup 3 VYTVOŘENÍ VÍCE ZÁBĚRŮ S VĚTŠÍMI ÚPRAVAMI Shrnutí Požadavky Důležité Nahrajte své záběry několikrát na několik různých zařízení z různých úhlů pohledu, abyste měli dostatek různorodého materiál pro upravování. Videokamera / nahrávací zařízení, počítač s připojením k internetu, nebo chytrý telefon, program na úpravu videa (např. Moviemaker nebo imovie pro jednodušší práci nebo Premiere Elements, Magix Video nebo Pinnacle Studio pro náročnější uživatele), internet pro sdílení online. Už při natáčení přemýšlejte nad tím, jak by závěrečné úpravy mohly vypadat. Nebojte se prostříhávat i statické snímky. Příklad 23

24 4.6 NEZAPOMEŇTE! Připravili jsme pro vás několik bodů, které byste měli brát v potaz. V jednoduchosti je krása! Nezačínejte velké a složité věci, na které potom nebudete mít čas a nestihnete vaše video dokončit. Projektem PopuLLar byste se měli bavit, ne jím být frustrováni. Pokud se vám výsledek nebude líbit, můžete video přetočit ještě jednou a poučit se tak z předchozích chyb. Až budete spokojeni, můžete video nahrát na Wikispaces. Požádejte rodiče! Pravděpodobně budete potřebovat podpis svých rodičů, abyste mohli publikovat své výsledky a dostali souhlas použitím záběrů. Za odměnu jim potom ukažte finální výsledek. Nezapomeňte na autorská práva! Pokud se rozhodnete použít pro projekt komerční hudbu, nezapomínejte na autorská práva. Tento problém se dá řešit několika způsoby. Pokud se tím nechcete zdržovat, použijte hudbu, na kterou se tyto práva nevztahují. Sdílejte vaše video! Sdílením svého videa začněte u vás doma a u vašich přátel. Určitě vás rádi uvidí ve vašem autorském videu. 24

25 5 SDÍLENÍ VAŠICH VÝSLEDKŮ Tato část příručky vysvětluje výhody sdílení výsledků vaší práce v projektu PopuLLar mezi ostatními školami po celé Evropě a nastiňuje způsoby, jak to udělat co nejlépe. 5.1 VÝHODY SDÍLENÍ Koncepce tohoto projektu zahrnuje sdílení studentských výsledků napříč Evropou. Tato myšlenka vyvolává evropské pojetí projektu a především umožňuje studentům pracovat s hudbou, jejich primárním zájmem, za použití cizího jazyka, a to především v autentickém prostředí, které není příliš náročné a motivuje studenty k tomu, aby byla jejich práce co nejlepší. Další nespornou výhodou je, že se studenti zdokonalí v oblasti ICT nástrojů pomocí metod internetové sdílení, a to velmi přirozenou cestou. 5.2 ÚROVEŇ SDÍLENÍ V PopuLLar je sdílení rozděleno do dvou rovin: 1. Škola může vytvořit vlastní píseň, nahrát audio a video a výsledný produkt včetně textu sdílet na komunikační platformě projektu Wikispaces. 2. Škola vybere píseň jiné školy, poslechne si ji, okomentuje, přeloží do rodného jazyka a nahraje jejich vlastní verzi. Tato část je velmi důležitým aspektem projektu, neboť ve studentech vyvolává pocit soutěžení, a zároveň zvyšuje úroveň spolupráce nejenom v rámci třídy, ale i v souvislosti s komunikací mezi partnerskými školami. 25

26 5.3 JAK POVZBUDIT STUDENTY, ABY SDÍLELI SVÁ VIDEA Je důležité, aby učitelé pochopili, že projekt je navržen tak, aby byl vytvořen pokud možno autonomně student. Nicméně PopuLLar obsahuje několik aktivit, které budou pravděpodobně vyžadovat asistenci učitele. Mělo by být například dohlédnuto na to, že se platformy projektu (Wikispaces, Facebook, ) používají ke správným účelům a výstupy studentů jsou v pořádku s ohledem na etický kodex projektu. Jednou z těchto oblastí je právě nahrávání studentských prací. Pouze učitel by měl mít přihlašovací údaje pro kanál YouTube a Wikispaces. Studenti samozřejmě mohou video nahrát sami, ale vše by mělo být pod kontrolou učitele. Jakmile je video na YouTube, může být vloženo i na PopuLLar Wikispaces včetně textu v daném jazyce a poznámek. 5.4 PROČ YOUTUBE A WIKI? Jak pro učitele, tak i pro studenty je velmi důležitá znalost tzv. web 2.3 nástrojů. Jeden nástroj může často velmi výrazně pomoci s plněním daného vzdělávacího záměru, stejně jako v PopuLLar, kdy jsme využili kombinaci několika nástrojů, aby bylo dosaženo co nejkomplexnějšího výsledku. V praxi nabízí web 2.0 nástroje v mnoha aspektech života včetně vzdělávání a kariéry, kdy kombinuje využití dané aplikace a možnosti internetu. Videa jsou obecně poměrně velké soubory, které většinou nelze nahrát přímo na dané stránky. Z hlediska úložného prostoru by se to stalo velmi nákladným. Ideální je nahrát vaše video na YouTube a pomocí odkazu přivést na vámi požadované místo. My jsme pro tyto účely zvolili platformu Wikispaces. 26

27 PopuLLar YouTube kanál Heslo k PopuLLar YouTube kanálu bude zpřístupněno učiteli. Učitel může po přihlášení zpřístupnit kanál studentům, kteří nahrají na kanál své video a přidají popisek. Učitel by měl ještě jednou zkontrolovat nahrané video i popis od studentů, a poté video publikovat. Studenti by neměli znát heslo PopuLLar YouTube kanálu. Video manuál Jak nahrát video na YouTube naleznete zde: Oficiální YouTube verze: PopuLLar Wiki PopuLLar Wiki je prostor, kde studenti a učitelé vkládají své výsledky. Wikispaces je místem, kde studenti sdílí své videa, a zároveň vyhledávají videa, která by rádi přepracovali do svého rodného jazyka. Členové Wikispaces mohou upravovat stránku své instituce podle své představy. Nová škola, která si přeje vstoupit do projektu, by měla požádat jednoho z partnerů projektu o vytvoření stránky instituce, kde doporučujeme vložit krátký popis, fotky a odkazy. Každá taková stránka obsahuje také diskusní fórum, kde se budou moci vyjadřovat učitelé a studenti na adresu studentských videí. 27

28 Jakmile si jiná škola vybere vaše video a projde všemi kroky projektu vytvořením textu v rodném jazyce, nazpíváním a nahráním písně, může nahrát video na vaši stránku k porovnání s ostatními. Kromě přepracování písničky jiné školy musí studenti vytvořit i dva vlastní výtvory v rodném a cílovém jazyce, které budou také přístupné k přepracování. Budou potom moci porovnat svou práci s prací student z jiné země a zamyslet se nad kulturními a jazykovými rozdíly. Zde naleznete tři krátká videa, která se věnují nahrávání videa, přidání zvuku a diskusního fóra na Wiki

29 6 VYTVOŘENÍ TŘÍDNÍHO SBORU PopuLLar je primárně vytvořený pro student všech typů středních škol, kteří aktivně studují druhý jazyk. Proč tedy v rámci těchto větších tříd neuspořádat sbor a nenazpívat celé video sborově? Vytvoření třídního sboru je pro tuto příležitost ideální variantou. Pokud se na zpěvu bude podílet celá třída, může to napomoci k mnohem lepšímu a kvalitnějšímu výslednému produktu, na který budou moci být pyšní všichni studenti. Samozřejmě, že se ve skupině najde několik studentů, kteří jsou odborníky na hru na hudební nástroje nebo natáčení videa. Ti můžou připravit skvělé podmínky pro zbytek účastníků, kteří by vytvořili sbor. A kdo ví, třeba vás bude sborový zpěv bavit natolik, že v něm budete pokračovat i později. Nicméně vedle sboru se nabízejí i klasické možnosti zpěvu ať už ve skupině nebo sólově. Doporučujeme zamyslet se předem nad organizací zpěvu, neboť může hrát velmi důležitou roli při formování výsledného videa. Obecně lze říci, že nejdůležitějším faktorem při zpívání ve sboru je získat správný rytmický cit. O tom, jak správně vytvořit sbor vás informuje také náš video průvodce. 29

30 6.1 JAK ZAČÍT Po konzultaci s profesionálními experty na hudbu jsme pro vás připravili několik praktických návrhů, které vám pomohou se sborem v třídě plné studentů zaměřujících se na cizí jazyk. Zaprvé je nutné, aby se každý podílel na účasti. Je důležité, aby třída vytvořila také pozitivní prostředí pro sborový zpěv doprovod na jednoduché hudební nástroje, atp. Někteří studenti by se mohli cítit trapně, pokud ještě nikdy nezkoušeli zpívat ve sboru. Proto jsme vytvořili tuto kapitolu, která vám pomůže klidně překonat tento experiment. Pokud má učitel nějaké zkušenosti s vedením sboru, může vest svou třídu sám, ale jinak doporučujeme kontaktovat specialistu nebo osobu, která má se sborem větší zkušenosti. Níže naleznete pár kroků včetně warmp-up aktivit vhodných k použití ještě před ostrým zpěvem. Krok 1 Experimentování se zpěvem Pro začátek si vyberte jednu tradiční a známou píseň v rodném jazyce, například Rolničky, rolničky nebo Skákal pes, přes oves. Tuto písničku zpívejte všichni ve vybraném tónu, ale ne příliš nízko ani příliš vysoko. Zkuste střídat tóninu a průběžně ji rozšiřovat, abyste zjistili, jaký je rozsah celého sboru. Krok 2 Rozluštění melodie Jakmile si osvojíte zpívaní ve sboru, jeden z vás může začít mírně pozměňovat některý z typických prvků ve vybrané písni. Je to důležité proto, aby si všichni studenti uvědomili, z jakých prvků se píseň skládá, a že je lze velmi variabilně měnit: a) Zazpívejte si píseň ještě jednou a používejte místo textu pouze hlásky ( lo la ). Tím si zcela uvědomíte, jaká je melodie skladby. b) Recitujte text písně ve stejném rytmu při tleskání rukou. c) Vyberte jen jednu část písně, kterou budete zpívat pořád dokola a mírně měnit melodii. d) Použijte jen jedno slovo, které budete zpívat dokola a demonstrovat tím melodii celé písně napříč jednotlivými částmi. e) Měňte rychlost zpěvu opakovaně zpomalujte a zrychlujte. f) Zpívejte potichu a hlasitěji. Ukazuje to další variabilitu, kterou můžete využít při zpívání. g) Zpívejte a měňte u toho svou náladu tak, aby to bylo ve výsledku znát (štěstí, smutek, hněv, pýcha, atd.) 30

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva

Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva Co budete k natáčení potřebovat? - kameru, nebo jiné zařízení schopné zaznamenávat video) - externí mikrofon - stativ - náhradní baterie

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA

MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Třída: I4.A Školní rok: 2012/2013 Autor: Lukáš Zuzaňák Prohlášení autora: Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Mentoring. Individuální podpora pro pedagogy. Informace ke klíčové aktivitě KA3

Mentoring. Individuální podpora pro pedagogy. Informace ke klíčové aktivitě KA3 Mentoring Individuální podpora pro pedagogy Informace ke klíčové aktivitě KA3 Motto: Milý učiteli, milá školo, nabízíme Ti zapojení do aktivit mentoringu, které mají sloužit k Tvé individuální a cílené

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení Stažení programu Program Jazyky bez bariér pro smartphone, iphone, tablety s operačním systémem Android a ipad si můžete zdarma stáhnout www.jazyky-bez-barier.cz/download pro mobily, tablety a internet

Více

FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013

FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013 FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013 Připravit se, Zůstat v bezpečí, Napravit škody V projektu přírodních živlů váš tým: Identifikuje komunitu, která by mohla být postižena přírodním živlem Popíše problém, který

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE. 4. část. Slovník pojmů aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE. 4. část. Slovník pojmů aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE 4. část Slovník pojmů aplanet SLOVNÍK POJMŮ APLANET NEORIENTUJETE SE V TERMÍNECH SPOJENÝCH SE ZAKLÁDÁNÍM OSOBNÍCH VZDĚLÁVACÍCH SÍTÍ? VYUŽIJTE TENTO SLOVNÍK A VYZBROJTE SE TOU SPRÁVNOU

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

JAK JEDNODUŠE, RYCHLE A S NÁPADEM PŘIPRAVIT A SPUSTIT VÁŠ VIDEO ON-LINE KURZ

JAK JEDNODUŠE, RYCHLE A S NÁPADEM PŘIPRAVIT A SPUSTIT VÁŠ VIDEO ON-LINE KURZ JAK JEDNODUŠE, RYCHLE A S NÁPADEM PŘIPRAVIT A SPUSTIT VÁŠ VIDEO ON-LINE KURZ Nyní jste začali číst pdf návod, určený každému, kdo přemýšlí o sdílení své dovednosti, prostřednictvím online videí, ale bojí

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Dejte vaší škole nový rozměr!

Dejte vaší škole nový rozměr! Dejte vaší škole nový rozměr! Co je to FRONTER? Fronter je otevřená výuková platforma, která si za dvanáct let svého nasazení ve vzdělávacích institucích v celé Evropě získala více než jeden milion aktivních

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR Jak na Europassživotopis a motivační dopis Národní centrum Europass ČR Co v prezentaci najdete 1. Hlavní klady dokumentů Europass 2. Rady, co vyplnit do jednotlivých kolonek Europass-životopisu, které

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Pokyny pro itunes U. Vytvoření vlastního kurzu. Přehled

Pokyny pro itunes U. Vytvoření vlastního kurzu. Přehled Obsah Přehled 1 Začínáme 2 Nastavení kurzu 3 Úpravy a organizace obsahu 5 Přidávání příspěvků, úloh a materiálů 6 Správa a spolupráce 8 Správa zapsaných studentů 9 Doporučené postupy 10 Přehled Díky itunes

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma?

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? 1. Registrace se provádí na stránce: http://www.extrazaruka.cz http://www.extrazaruka.sk 2. Na úvodní stránce můžete nalézt také seznam

Více

Webináře manuál OBSAH

Webináře manuál OBSAH Webináře manuál OBSAH CO je webinář?...2 PROČ webinář?...2 CO POTŘEBUJETE na webinář?...2 PŘIHLÁŠENÍ na webinář?...3 PRŮBĚH webináře?...3 POPIS učebny pro webinář...6 CO je webinář? Slovo WEBINÁŘ vzniklo

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích Uživatelská příručka Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Jašíkova 1536/10 Praha 4, 149 00 IČO: 289 77 939 DIČ: CZ 289 77 939 support@exohosting.cz

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Příručka pro uživatele verze Online

Příručka pro uživatele verze Online Deutsch im Maschinenbau Němčina ve strojírenství Příručka pro uživatele verze Online česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení Příručka pro uživatele verze Online - česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Informace k SW pro nahrávání videoúkolů

Informace k SW pro nahrávání videoúkolů Projekt Angličtina pro strojaře Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/02.0013 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Informace k SW pro nahrávání videoúkolů Vy, studenti strojírenské angličtiny v rámci projektu

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Aktivity pro individuální procvičování

Aktivity pro individuální procvičování 4 KAPITOLA Aktivity pro individuální procvičování Oblast využití Typ komunikace Aktivita a stručný popis Strana slovní zásoba gramatika obsah kulturní reálie Ústně Písemně Povely Žáci se postaví a následují

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

IN-SEZNAM. stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů. Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o.

IN-SEZNAM. stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů. Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o. IN-SEZNAM stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o. TUK-TUK s.r.o. Frýdlantská 2143, 738 01 Frýdek-Místek IČ 29387213 tel.: +420 608 173 327

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Návod k použití služby

Návod k použití služby Návod k použití služby - 1 - Obsah Obsah... 2 Technické požadavky... 3 Úvodní stránka služby... 4 Úvodní stránka Chci kartu... 5 Chci kartu: Žádost o změnu vzhledu stávající karty... 6 Chci kartu: Žádost

Více

Televize. Uživatelská příručka

Televize. Uživatelská příručka Televize Uživatelská příručka METRONET TELEVIZE METRONET Televize je digitální televize, která je vždy o krok napřed. Tato televize Vám přináší nadstandartní funkce a ten největší komfort při sledování

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Vytváření aktivizačních

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO LEKTORY OBSAH OBSAH... ÚVOD...3. PŘIHLÁŠENÍ...4. MOJE DOKUMENTY...4 3. NAHRÁVÁNÍ DOKUMENTŮ...5 4. ZPRÁVA...6 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO LEKTORY /6 ÚVOD Vážený lektore, rádi

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

2. Fotografie tiskneme sami... 10

2. Fotografie tiskneme sami... 10 Tištěné fotoalbum OBSAH 1. Tištěné fotoalbum... 3 2. Fotografie tiskneme sami... 10 2.1 Snímky jsou uloženy v paměti fotoaparátu... 10 2.2 Snímky jsou uloženy na paměťové kartě... 10 2 1. TIŠTĚNÉ FOTOALBUM

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace Podrobný návod Učíme se používat prostředí TwinSpace Jak aktualizovat profil... 3 Jak do prostředí TwinSpace přizvat učitele a hosty... 5 Jak do prostředí TwinSpace přizvat žáky... 8 Jak přidat do prostředí

Více

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a Název: Skladba Cíl: Opakování učiva o větě jednoduché a souvětí Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, substituce Pomůcky:

Více