Sociální sítě teoretický koncept

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální sítě teoretický koncept"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Sociální sítě teoretický koncept Bakalářská práce Autor: Štěpán Košař Informační technologie, Manažer projektů informačních systémů Vedoucí práce: Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D. Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Dobříši dne Štěpán Košař

3 Poděkování: Rad bych poděkoval Ing. PhDr. Antonínu Pavlíčkovi, Ph.D., který mi poskytl cenné rady ke zpracovávanému tématu.

4 Anotace V prvních kapitolách se chci věnovat využití sociálních sítí pro uživatele, historii, vývoji, průlomovým okamžikům a technikám. Dále se zaměřím na současný trh internetových sociálních sítí, především na získávání nových uživatelů a aktualizace jednotlivých sítí pro udržení aktivního uživatele. Také se chci věnovat rozdělením jednotlivých sociálních sítí. Můžeme si říci, že internetový trh sociálních sítí je v režii jednoho giganta, Facebooku. Částečně je to pravda, ale i Facebook musí neustále aktualizovat vylepšovat své služby, jelikož zde máme i další velké hráče. Tím jsou Twitter, LinkedIn a nově Google+. Dále budu psát o marketingové činnosti na sociálních sítích, jako nové formy reklamy a marketingových nástrojů v rámci těchto sítí. Jak získávají firmy své zákazníky, využití sociálních sítí v marketingové komunikaci. Klíčová slova: Sociální sítě, Facebook, Marketing, Plugin, Profil, Stránka Annotation In the first chapter, I want to concentrate on usage of social networks, its history, development, techniques and breakthrough moments. Further, I will focus on present market of online social networks, mainly on an acquirement of new users and an update each network has to make in order to maintain active users. Also, I want to discuss the division of individual social networks. We can say that the market of social networks is managed by a giant, Facebook. This is partly true but even Facebook has to make improvements because its users have other great players to choose from. There are Twitter, LinkedIn and Google plus. In addition, I will write about marketing activities on social networks such as new form of advertising and marketing tools within these networks. I will also devote to the means companies use to get customers and usage of social networks in marketing communication. Key words: Social networks, Facebook, Marketing, Plugin, Profile, Page

5 Obsah Úvod... 8 I. Teoretická část Co jsou to sociální sítě Sociální sítě v reálném životě Virtuální sociální sítě Proč být součástí sociální sítě Nalezení přátel Komunikace Fotky Události Proč nebýt součástí sociální sítě Soukromí Závislost Přátelé Shrnutí Současný trh sociálních sítí Historie sociálních sítí Facebook Statistiky Facebooku Historie Facebooku Popis Facebooku Twitter Historie Twitteru Google Plus LinkedIn Soukromí a bezpečí... 27

6 3.1 Ochrana osobních údajů Být součástí a nebýt viděn Spam na sociálních sítích Znehodnocení mailu a telefonních čísel Sdělování informací Využití sociálních sítí pro reklamu Teoretický koncept Špatné cílení reklamy Kampaně na míru Reklama v aplikacích Virální marketing Obtíže a omezení Nenaplněné představy Úpadek sociální sítě Problém zobrazení Negativní publicita II. Praktická část Integrace webu lastkurzy.cz na sociální sítě Lastkurzy Tvorba firemních stránek Stránky na Facebooku Stránky na Google Plus Stránky na Twitteru Reklamní aktivity Vytváření falešných profilů Postup tvorby falešného profilu Sdílení příspěvků... 41

7 1.3.3 Vytváření falešných stránek Facebook pluginy Like button Send button Live stream Comments Registration Login button Like box Recommendations Google Plus pluginy Google +1 button Twitter pluginy Tweet button Analýza a výsledky Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh... 52

8 Úvod Internet, sociální sítě a marketing. I takto by se dala charakterizovat následující práce. Internet je zde chápan jako nepostradatelné prostředí pro sociální sítě. Sociální sítě jako důležité pole působnosti pro marketing. Sociální sítě jsou aktuálně fenoménem internetu. Rychlý růst členů sociálních sítí je v současnosti jedním z hlavních témat návštěvnosti internetu. Proto se na začátku práce budu věnovat důvodu, proč lidé sociální sítě navštěvují a jaké mají uživatelé internetu eventuality při výběru sociální sítě, které nabízejí různé možnosti. Faktorem pro úspěch tvůrců reklamy, je dokonalé zmapování konkrétní sítě z pohledu uživatele. Z toho důvodu podrobněji popíši fungování jednotlivých sociálních sítí. Jen menšina uživatelů sociálních sítí se zamýšlí nad otázkou bezpečnosti a soukromí. Proto se právě této kapitole budu věnovat. Nastíním své zkušenosti a poznatky, které se mi podařilo nasbírat v této složité oblasti. Rovněž se zaměřím na prodej produktů pomocí sociálních sítí. V dnešní době najdeme jen zlomek firem, které své působení nepřenáší na sociální služby. I zde se budu snažit popsat své zkušenosti s podporou osvědčených technik. A konečně praktická část mé práce. Zde se budu věnovat implementaci, chcete-li vstup, fungující společnosti na trh sociálních sítí. K tomu, abych dokázal tento úkol splnit, je důležitá znalost fungování sociální sítě a její možnosti a funkce, které nám umožňuje. Podstatnou část zacílím na podchycení neplacených technik, kterých může znalý marketingový pracovník dosáhnout. Další částí bude implementace pluginů, které můžeme uplatnit na svých internetových stránkách pro dosažení lepšího propojení se stránkou sociální sítě. Jednotlivé kapitoly budu doplňovat s výstupními statistikami. Snahou je vytvořit práci, charakteru příručky, která by nezasvěcenému uživateli doplnila informace a pomohla mu tak k pochopení dané problematiky. 8

9 I. Teoretická část 1 Co jsou to sociální sítě Pojem sociální síť, anglicky social network, není potřeba dlouze vysvětlovat. Každý na tuto otázku, ať už je členem nějaké komunity nebo není, zná odpověď. Ve zkratce bych to nazval jako propojení lidí, kteří si chtějí vyměňovat informace, zájmy, sdílet fotky a videa, hrát hry a podobně. Jednotlivé funkce, chcete-li možnosti, má každá internetová sociální síť jiné, ale výše zmíněné bych nazval jako standard. 1.1 Sociální sítě v reálném životě Sociální síť je pojem, jenž nepochází z oblasti informatiky ale ze Sociologie. Jde o strukturu uzlu, které reprezentují buď jednotlivce nebo skupiny či organizace a tak dále. Tyto uzly jsou propojeny vzájemnými vazbami. Touto vazbou nemusí být nutně přátelství či partnerství, ale klidně i společné názory, koníčky, sexuální vztahy nebo nenávist [1]. Člověk, stejně jako většina ostatních tvorů žijící na planetě, má potřebu se stát členem nějaké skupiny, komunikovat, vyjadřovat své názory a pocity. Lidé, ať už si to uvědomují či nikoli, jsou členy mnoha komunit. V reálném životě to znamená například zaměstnání, sportovní aktivity, školní docházka a další. 1.2 Virtuální sociální sítě V dnešní době mnoho lidí žije své virtuální životy. Většina uživatelů sociálních sítí přenáší svůj reálný život do toho virtuálního. V posledních letech, kdy je internet dostupný pro každého, zde tráví populace poměrně hodně času. Vznikají různá internetová fóra, kam se lidé připojují pro své společné nadšení, jako například motorkari.cz, bmwklub.cz webtrh.cz apod. V neposlední řadě jsou to stálé upadající chatové místnosti, které nahrazují stále atraktivnější skupiny na Facebooku. 1.3 Proč být součástí sociální sítě Proč být součástí sociální sítě? Na tuto otázku bychom mohli odpovědět dvěma způsoby. A to z hlediska firem nebo zákazníků. V této podkapitole se budu věnovat, co znamenají sociální sítě pro uživatele jako jednotlivce. Za zhruba 4 roky, po které jsem součástí sociální sítě 9

10 Facebook, jsem rozpoznal řadu výhod, které pro mě tato síť přináší. Tyto řádky mohou využít lidé, kteří se rozhodují, jestli se mají stát součástí tohoto virtuálního světa Nalezení přátel Když přišla do České republiky éra Facebooku, tak se většině lidem nelíbilo, přihlašování podle jména, příjmení a k tomu datum narození. Byli zvyklí na svou identitu skrytou pod nicky na libimseti.cz, lide.cz apod. Přitom Facebook nám dává možnost, jak oslovit lidi, s kterými jsme neměli možnost se doposud jinak kontaktovat, právě podle jména. Je to způsob velice jednoduchý, rychlý, ale hlavně bezplatný Komunikace Spojení chatu a profilu bylo podle mě naprosto revoluční. Uživatelé sociální sítě a aplikace pro psaní zpráv přes internet měli buď jedno, nebo druhé. Jelikož lidé mají potřebu mezi sebou komunikovat, toto sjednocení jim umožnilo trávit čas na profilu, který nebyl doposud tak zajímavý, a při tom psát zprávy. Je to klíčová vlastnost všech úspěšných sociálních sítí po celém světě Fotky Ačkoli já nemám na profilu žádnou fotku mimo profilové, tak se rád podívám na zajímavé snímky ostatních. Myslím tím zejména fotografie zajímavých míst, kam jsem se ještě nedostal. Tato funkce na Facebooku je v rozumné míře zajímavá a určitě může přinést uživateli pozitivní dojem Události Další, pro mne jednou z mála užitečných funkcí na Facebooku, bych zmínil události. Vytváří zajímavou možnost jak oslovit velký počet uživatelů velice jednoduchým způsobem. Někdo by mohl namítnout, že to samé můžeme využít pomoci u, ale z mého pozorování většina lidí využívá Facebook daleko četněji než . Já jsem zastánce ové schránky a prostřednictvím Microsoft Office Outlook jsem připraven odpovědět ihned, pokud to čas dovolí. 1.4 Proč nebýt součástí sociální sítě V této podkapitole se budu věnovat proč se naopak nestát členem jedné ze sociálních sítí. Vyzkoušel jsem jich několik, jak pro účely této práce, tak čistě pro zajímavost. Nicméně se budu opět věnovat Facebooku, jakožto nejpoužívanější síti. Dále jsem zkoumal Google+ a 10

11 Twitter, ale pro zlomek aktivity mých přátel jsem nemohl učinit tak rozsáhlé poznatky, jako právě na Facebooku. Zde bych shrnul co mě a dalším uživatelů vadí na Facebooku, ale přes to ho dál používají Soukromí Když budeš chtít informace o někom z Harvardu, dej mi vědět. Mám víc než čtyři tisíce e- mailů, obrázků, adres a čísel sociálního pojištění, [2] napsal před lety zakladatel Facebooku Mark Zukerberg svému kamarádovi. Když se jej kamarád zeptal, jak je to možné, Zukerberg odpověděl: Prostě to poslali, věří mi. Pitomci. [2] V rukou negramotného člověka, co se týče informačních technologií a internetu, je sociální síť zbraní. Po celém světě se začínají objevovat případy, kvůli kterým mají tyto lidé problémy. Zde nastává otázka, jestli je to správně či nikoli. Mě samotnému se podařilo sledovat případ okradeného uživatele blogu o autech, který díky Facebooku dohledal osobu, jež ho podvedla. Registrovaný uživatel sociálních sítí může ve velké míře nastavit účet takovým způsobem, aby zamezil ostatním návštěvníků jeho profilu zjišťovat informace. Ovšem historie každého registrovaného člověka, který vymazal svůj profil, zůstává nadále v databázi Facebooku Závislost Závislost, nebo mohu říci přehnaná aktivita na sociálních sítích, mě v mém několika letém pozorování velice zarazila. Zde budu opět odrážet své zkušenosti z výzkumu sociální sítě Facebook. Děti školou povinné a studenti středních škol tráví drtivou většinu svého času online a mají neustálou potřebu sdělovat svým přátelům a ostatním uživatelům de facto všechno, co dělají, přitom právě díky Facebooku nedělají nic. Facebook, jako jedna z mála sociálních sítí, si oblíbili lidé všech generací. A snad právě proto se dostal, jak do školních lavic, tak do kanceláří firem. Dnes se v 90% zaměstnání setkáváme s úplným zákazem používaní sociálních sítí Přátelé Toto téma se týká všech uživatelů sociálních sítí. Ve svém listu přátel mám profily přátel, které skutečně znám. Trávil jsem s nimi čas na školách, v zájmových kurzech apod. Najdou se však tací uživatelé, kteří mají na svém profilu tisíc a více přátel. Nemohu pochopit, jak je možné si s tolika lidmi udržovat nějaký vztah. Ač si čtu zeď minimálně a absolutně nic na ní 11

12 nepřidávám, tak mě zaujala jedna skupina, která výstižně pojala heslo lidí se sklony si neustále přidávat přátele Facebook není filatelie Shrnutí Dle mého názoru jsou sociální sítě přínosné v rukou člověka, který s nimi umí zacházet. Už od samotného začátku si musí uživatel uvědomit, že všechny poskytnuté informace jsou někde uložené. Pokud od registrace nezveřejňujeme zbytečné informace (adresa, název školy, telefonní čísla a v neposlední řadě statusy), tak se mi zdají Facebook a ostatní sociální sítě bezpečné. 12

13 2 Současný trh sociálních sítí Dnešní trh sociálních sítí odráží spletitou minulost, díky které máme dnes k dispozici vynikající služby. Stejně jako v každém odvětví, i zde existuje konkurence, která může uživatele jen těšit. Aktuálně soupeří na trhu čtyři velké sociální sítě Facebook, Twitter a Google+ a pracovně orientovaný LinkedIn. Toto soupeření přináší uživatelům neustálé zlepšování služeb, které zapříčiňuje konkurenci těchto sociálních sítí. V následujících řádkách si popíšeme historii a dnešní svět sociálních sítí. 2.1 Historie sociálních sítí Sociální sítě, ačkoli se to může dnes mnoha lidem zdát, nejsou vynálezem posledních let. Jejich historie je značně spletitá a notně nepřehledná. V této části se pokusím shrnout historii a vývoj propojení lidských komunit. Počátek není možné určit, jelikož mnozí odborníci se liší ve svých názorech. Osobně se stavím na stranu znalců, kteří se přiklánějí k prvnímu odeslanému u, jako stavebnímu kamenu dnešním sociálním sítím. Tento byl odeslán po intranetu v roce Další pokusy o propojení lidí sahají na konec 70. let, kdy se začal vyvíjet Bulletin Board Systém (BBS), CompuServe, Gopher a Telnet. BBS byl systém elektronických nástěnek, který umožňoval přístup k centrálnímu systému, kde mohli uživatelé přispívat do jednotlivých stránek. Dále zde mohli stahovat hry a programy a zanechávat zprávy ostatním uživatelům. Jelikož se BBSky rozvíjely v časech, kdy byla cena telefonního připojení příliš vysoká, fungovali spíše na lokálních sítích a uživatelé se tu navzájem znali. CompuServe byl systém založený na BBS, který umožňoval členům sdílení souborů a přístup ke zprávám a událostem. Nejen, že dovoloval posílat zprávy ostatním uživatelům, ale také zprostředkoval cestu k tisícům diskuzních fór, kde mohli lidé diskutovat. O několik let později se v roce 1994 objevují stránky Geocities, které umožnili vytvářet vlastní webové stránky přiřazené k Six Cities (šest měst) jako například Hollywood, Wallstreet apod. 13

14 V roce 1995 byla spuštěna první internetová sociální síť classmates.com vybudovaná Randym Conradem, leteckým inženýrem Boeing v Seattlu (USA). Jelikož se Conradovi nedařilo spojit se svými spolužáky tradičním způsobem, zkusil to pomocí počítačové sítě [3]. Ze začátku malý projekt, který ukázal myšlenku virtuálního spojení se spolužáky, se stal téměř okamžitě populární. Dnešní počet registrovaných uživatelů se pohybuje na hranicí 30 miliónů převážně z USA a Kanady [4]. Další sociální síť SixDegrees.com nikdy nedosáhla takové úspěšnosti jako classmates.com. Stránky se objevily v roce 1997 a byly jedny z prvních, které svým uživatelům umožňovaly vytvářet profily, pozvat přátele, organizovat skupiny a navštěvovat ostatní profily. Podle svého zakladatele nebyl projekt úspěšný, protože předběhl svou dobu. Na konci 90. let byl obecně počet uživatelů internetu nízký. V roce 2000 byla služba ukončena. V roce 2003 vstupuje na internetový trh unikátní sociální síť LinkedIn, jejíž 5 zakladatelů zapříčinilo vývoj na podzim roku Tato síť je na rozdíl od SixDegrees.com orientovaná na korporátní klientelu v nejrůznějších oborech z celého světa. LinkedIn je jedna z úspěšných a její vzestup je datován dodnes. V Kalifornii v roce 2002 vstoupila na trh nová sociální služba Friendster. Tato síť je jednou z nejstarších a první, která se těšila z naprostého rozmachu a boomu. Friendster přišel v ten nejlepší okamžik, avšak absolutně nepřipraven na masu návštěvníků. Nezvládl exponenciální nárůst počtu registrovaných uživatelů, kteří si začali přidávat neznámé přátele, místo předpokládaných opravdových přátel, se kterými zakladatelé počítali. Původní myšlenka byla založená na prohlížení profilů ostatních uživatelů do čtvrté úrovně známosti. V důsledku zmíněných problému začali lidé opouštět tuto službu, což mělo v důsledku její konec. MySpace jako jedna z mála sociálních sítí dokázala využít neustálého poklesu registrovaných uživatelů Friendsteru. Služba založená v srpnu 2003 dokázala hned o rok později Friendster trumfnout a dostat se do postavení leadera na trhu sociálních sítí. MySpace se stalo velice populární díky široké škále možností, jako například personalizace webu (účtu), kromě klasických profilů se objevovaly i profily hudebníků, herců apod. MySpace byl koupen v roce 2005 za 580 milionů dolarů a o šest let později v roce 2011 byl prodán za 35 milionů. Aktuálně nejpopulárnější služba, založená roku 2004 na síti Harvardské univerzity, byla pouze pro studenty školy a registrovaný musel mít koncovku.edu. Facebook se stal natolik oblíbený, že se v roce 2005 rozšířil na další vysoké školy v Evropě a USA s tím, že už 14

15 tam na něj studenti netrpělivě čekali a nemusel si tak dobývat své postavení. V poslední fázi se otevírá všem ostatním uživatelům internetu. V té době to nebyl plnohodnotný profil, který si můžeme založit dnes, ale existovaly množnosti tvorby doplňků, které upravovali vzhled stránek. V březnu roku 2006 spouští Jack Dorsey sociální službu s názvem Twitter. V roce 2008 MySpace přichází o místo největší sociální sítě (z hlediska unikátních návštěvníků) a do čela se dostávat Facebook. Aktuálně je leaderem na trhu sociálních sítí Facebook se svými více než 810 miliony uživateli. Twitter a LinkedIn jsou stále úspěšnější a jejich počet registrovaných uživatelů roste. Naopak MySpace se snaží neúspěšně zastavit svůj pád přes možné propojení s Facebookem. Z hlediska zemí si celkem dobře lokálně počínají čínský QQ a ruský VKontakte. Zhruba rok starou novinkou je služba Google+, která má počáteční růst lepší než Facebook, ale musíme vzít v potaz lokálnost v začátcích Facebooku. Google Plus neposkytuje aktuální statistiky, ale 27. prosince 2011 zveřejnil 62 milionu registrovaných členů a každý den se dále zaregistruje zhruba nových uživatelů. 2.2 Facebook Jelikož se Facebook pomalu ale jistě stává novým fenoménem českého a zahraničního internetu budu mu v této kapitole věnovat největší pozornost. V praktické části dále rozeberu množství pluginů a implementaci na web. Přes 800 milionů zaregistrovaných uživatelů dělají s Facebooku největší, nejoblíbenější a hlavně nejúspěšnější sociální síť světa Statistiky Facebooku V České republice a ostatních zemí čísla počtu registrovaných členů stále stoupají. V České republice bylo v únoru roku 2012 tři a půl milionu uživatelů. S tímto číslem obsazujeme 41. místo žebříčku registrovaných účtu. V ČR to znamená, že bez mála 35% populace má účet na Facebooku. První dvě místa patří USA, Indii a jen půl milionu na druhé místo ztrácí Indonesie. Nejpočetnější věkové skupiny, obě s 29%, jsou a Statistiky ukazují, že se rapidně zvyšuje počet registrovaných uživatelů 66+. Rozložení pohlaví činí u mužů 49% a u žen 51%. 15

16 1.2.2 Historie Facebooku Zakladatelem Facebooku byl dvacetiletý student druhého ročníku Harvardu, Mark Zuckerberg. Mark byl nadaný programátor, který před Facebookem vytvořil několik programů. Jeden projekt od něj dokonce chtěl koupit Microsoft, ale Mark ho poskytl veřejnosti zadarmo na internetu. Jeho další počin už byl podstatně odvážnější. Z ukradených fotek na internetových stránkách několika fakult, vytvořil program na porovnávání dvou fotek, samozřejmě studentek. Uživatel služby facemash.com měl za úkol vybrat tu hezčí. Facemash během prvních čtyř hodiny navštívilo 450 návštěvníku, kteří zhodnotili více než fotografií. I přesto, že byl facemash.com populární, u řady profesorů, si rozhodně obdiv najít nemohl a Mark šel před disciplinární komisi, která ho obvinila z porušování autorských práv, narušení bezpečnosti a soukromí a porušování pravidel univerzity. Další projekt s názvem Thefacebook sliboval vytvoření sociální služby, která by umožňovala studentům a profesorům sdílet vybrané informace širokému okolí. Na svém profilu by měli možnost specifikovat vlastní osobu a přátelit se s ostatními uživateli. Sami si mohli vybrat, s jakými se budou přátelit lidmi a kdo a jak bude vidět jejich profil. Toto složité dílo trvalo Markovi zhruba měsíc. V lednu roku 2004 začal programovat a v únoru byl web hotový. Zuckerberg časem svůj název zkrátil na Facebook. V prvotní fázi Facebooku se mohli registrovat pouze studenti Harvardu. Za první měsíc se jich zaregistrovala více než polovina. Zhruba za dva měsíce, v březnu roku 2004, se Facebook rozšířil na další americké univerzity Columbia, Yale a Stanford. Netrvalo dlouho a tato populární, prozatím studentská, sociální síť expandovala v září roku 2005 do všech univerzit v USA. Stejný měsíc o rok později byl Facebook otevřen veřejnosti. Podmínkami registrace je věk nad 13 let a platná ová adresa. 24. října 2007 Microsoft koupil 1,6% podíl Facebooku za 240 milionů dolarů, čímž se ukázala celková aktuální hodnota společnosti na 15 miliard dolarů. Ke konci roku 2008 vzniklo mezinárodní ústředí Facebooku v Dublinu. V září roku 2009 měl Facebook první kladný cash flow. V listopadu 2010 byla celková hodnota společnosti přes 40 miliard dolarů, což ji zařadilo na 3. místo po Googlu (170 miliard dolarů) a Microsoftu (208 miliard dolarů). Dnešní hodnota (k přelomu roku 2011/2012) činí zhruba 85 miliard dolarů. 16

17 1.2.3 Popis Facebooku Jelikož se design úvodní stránky profilu Facebooku neustále mění, je těžké ho popsat. K lednu roku 2012 se stává aktuální profil historie, ke kterému se prozatím moc uživatelů nehlásí. Drtivá většina stále používá profil starý, který se pokusím v následujících řádkách orientačně popsat. Po úspěšném přihlášení nás čeká na domovské stránce Facebooku neměnící se typická modrá lišta, která nás upozorňuje na žádosti o přátelství, soukromé zprávy, upozornění, panel vyhledávání, odkaz pro zobrazení hlavní stránky, odkaz pro zobrazení profilu a šipku směrem dolů, ve které jsou skryté možnosti. Po levé straně máme možnost úpravy zobrazovaných příspěvků, odkazy na zprávy, události, nalezení přátel a aplikaci, kde si může uživatel organizovat, co se mu zde ukáže. Uprostřed je klíčová vlastnost Facebooku, zeď. Po pravé straně se zobrazuje panel v podobě online přátel, příspěvku a reklamy. V profilu uživatele máme možnost pod profilovou fotkou v levém horním rohu nastavovat profil, jako vkládání fotek, organizování události, změny informacích v uživatelském účtu a spoustu dalších aplikací, které jsou externě vytvářeny třetí stranou. Dále máme možnost vkládání fotek, videí a hudby na soukromou zeď. Pravá část Facebooku se nemění a je totožná s výchozí domovskou stránkou. Informace Informace uživateli dovolují rozepsat se o sobě. Mimo celého jména je zde možno vyplnit nejrůznější doplňující informace, ale také má vlastník účtu právo nenapsat nic, vyjímaje počátečních údajů v registraci. Za své doby, kdy byl Facebook používán jen na školách, se stal velice atraktivní rodinný stav, což trvá do dnes. Následují různé možnosti jako je vyplnění aktuálního zaměstnání nebo školy, které nám mohou pomoci snáze získávat přátele a rozšiřovat své kontakty. Na základě vyplněných údajů, na nás Facebook směřuje svou reklamu. Přátelé Přátelé jsou naprosto prioritní funkcí každé sociální sítě. V době, kdy má v České republice zaregistrovaný účet na Facebooku každý třetí, máme možnost najít naše ztracené přátele z dřívější doby nebo být ve spojení s lidmi, které známe ze všedního života. Facebook umožňuje hledání přátel buď přes ovou adresu, nebo celé jméno člověka. Kromě toho Facebook nabízí automatické navrhování přátel podle počtu společných přátel. Další možností 17

18 je návrh přátel ostatním a naopak. Jelikož si každý vlastník účtu rozhoduje o tom, koho chce mít v přátelích, může přátelství rovněž odmítnout. Poté žádající uživatel neuvidí sdílené informace dotyčného. Fotky a videa Další možnosti k sebeprezentaci nabízí Facebook v podobě fotek a videí. Každý uživatel může na svém profilu přidávat videozáznamy, fotky nebo kompletní fotoalba. Nahrávání fotek je velice jednoduché a rychlé. Zhruba před třemi lety byl maximální počet nahraných fotek v jeden okamžik omezen na pět. Nyní je toto omezení nastaveno na dvě stě fotek. Při vytváření fotoalba můžeme nastavit úroveň zabezpečení neboli viditelnost (pouze přátelé, přátelé přátel, veřejné nebo blokovat jednotlivé uživatele). K fotkám lze přidávat komentáře, označovat osoby na fotce, nebo pokud jsme připojeni k internetu a přidáme fotografii, Facebook sám označí místo, kde byla fotka pořízena. Označení na fotografiích lze zrušit stejně jednoduše, jako osobu přidat z jiného účtu. Fotografie umožňují oprávněným uživatelům komentovat anebo kliknout na položku líbí se mi. Videozáznamy disponují stejnými funkcemi jako fotografie. Velikost je omezena na velikost 1 GB a délku do 20 minut. Stránky Stránka se de facto neliší od běžného profilu uživatele. Můžeme ji rozdělit na oficiální (stránky sportovců, značek, filmařů), nebo neoficiální (stránky za různé k ničemu nevedoucí hnutí, falšování stránek sportovců apod.). Umožňuje přidávat na zeď různé informace v podobě statusu, fotek, videí nebo odkazů a informovat tak o aktivitách dané stránky. Fanouškem se staneme poté, když klikneme na tlačítko To se mi líbí. Následně budeme moci přidávat příspěvky na zeď. Na naší veřejné zdi se nám budou ukazovat aktivity stránky, neboli se staneme odběrateli. Komunikace se stránkou se bude objevovat přátelům na jejich veřejné zdi. Facebook čerpá z informací uvedených na profilu a vytváří tak komunitní stránky. Pokud například uvedeme zaměstnání nebo školu, která neexistuje, Facebook k ní okamžitě vytvoří jednoduchou stránku. Tuto stránku pak můžete na základě uvedených informací sdílet s ostatními, kteří mají rovněž stejný popis. Tuto stránku nelze spravovat, ale je na ní možné komentovat a sdílet poznatky a další informace, které se následně nezobrazují na zdi uživatele. 18

19 Stránka umožňuje správci vyplnit různé informace. Tyto informace se rozlišují podle typu stránek, například služba/výrobek disponuje možnostmi založeno, informace, popis, přehled a další. Vytvoření stránky s podrobným popisem se budu věnovat v praktické části ve spojitosti vytvoření stránky pro web nabízející kurzy na poslední chvíli. Rovněž bych se rád věnoval statistikám a analýzám vytvořené stránky, které Facebook nabízí. Obávám se, že stránky nebudou v tom čase natolik populární, abych zde mohl vytvářet nějaký dalekosáhlý výzkum. Mimo klasické výsledky pozorování, jako je počet fanoušků, které vidí každý jiný uživatel, Facebook nabízí mnohé další. Správce může vidět osu vývoje fanoušků, kompletní přehled pro jednotlivé příspěvky, interakci (množství komentářů, to se mi líbí atd.), demografii (místo, věk, pohlaví, jazyk). Vlastník stránky může na základě těchto informací neustále kontrolovat vývoj a reagovat tak na nejnovější podněty, které mohou stránku neustále posouvat vpřed. Skupiny Skupina se příliš neliší od stránky, či běžného profilu. Zakládání skupin umožňuje uživatelům reagovat na vlivy z okolí a zakládat tak skupiny pro diskuze. Sdružuje lidi, kteří mají zájem o stejné věci a chtějí se o to podělit s ostatními. Jelikož skupina slouží spíše k diskuzi a výměně názorů, není příliš vhodná pro propagace. Při zakládání skupiny si může tvůrce rozhodnout ze tří možností zabezpečení. Skupina otevřená dovoluje připojení uživatelů bez omezení, uzavřená požaduje pozvání existujícího člena a poslední utajená, je nezjistitelná a uzavřená. Rovněž je vhodná na kolektivní práci. Nabízí skupinový chat nebo spolupráci na jednoduchých dokumentech. Disponuje možností vytvoření zvláštního u ve tvaru Události Události jsou velice efektivním nástrojem, který nám umožňuje organizovat nejrůznější aktivity s oslovením vybraných lidí. Událost může vytvářet uživatel, stránka i skupiny. Vytvoření události je jednoduché a velice rychlé. Princip je založen de facto na vytvoření stránky, která obsahuje informace o dané události (název, místo, datum, čas a další podrobnosti o akci). Máme na výběr vytvoření veřejné události, kde i pozvaní mohou zvát další přátele, nebo tzv. zamčenou, kdy může jen tvůrce události pozvat přátele. Přijetí události se ukáže v nástroji upozornění, což vede k vyjádření účasti. Uživatelé si následně vybírají, zda 19

20 se zúčastní, možná zúčastní, nezúčastní nebo také nemusí vůbec reagovat a zobrazují se jako ještě se nevyjádřili. Událost disponuje mnoha funkcemi. Pozvaní uživatelé mají možnost diskutovat, přidávat odkazy a videa stejně, jako na každém jiném profilu, stránce či skupině. Aplikace Aplikace jsou jednou z možností jak pobavit uživatele a lze si tím i poměrně dost vydělat, jako například Zynga. Na Facebooku může vytvářet aplikace každý zaregistrovaný člověk pod profilem nebo pod stránkou. Čím dál více můžeme pozorovat, že stránky se službami tvoří aplikace pro zatraktivnění stránky (Coca cola, Slevomat atd.). Drtivá většina aplikací je nabízena zdarma, výměnou za zobrazovanou reklamu kolem aplikace. Facebook nyní poskytuje tisíce aplikací od nejpopulárnějších her, informačních aplikací až po klamavé. Všechny tyto zmíněné aplikace běží v rámci Facebooku na jeho webu. Facebook pro placené aplikace vyvinul svou jedinou platnou měnu Facebook Credits. Další možností jsou aplikace, běžící mimo Facebook, které ho přesto k životu potřebují. Zmínil bych registraci na stránkách služeb čí různých blogů, kdy místo složitého programování použijete kód Facebooku a implementujete ho do svého webu. Uživateli tak odpadá nutnost se registrovat na další a další webové stránky a stačí mu jen jediná registrace na Facebooku (př. Eurosport). Jako malé mínus je funkcionalita Facebooku. Pokud se přetíží nebo nějakým způsobem zkolabuje, spadnou i tyto stránky, které jsou na něm závislé. Zeď Jeden z klíčových prvků Facebooku i dalších sociálních sítí je zeď. Slouží k nepřímé komunikaci s ostatními uživateli, kteří mohou reagovat na sdílený obsah. Sdíleným obsahem myslíme statusy, odkazy, fotky videa a další. Facebook dovoluje nastavení viditelnosti zdi pro přátele, přátele přátel i cizí návštěvníky profilu. Dále umožňuje blokování obsahu, který nechce mít vlastník účtu na svém profilu. Když na svou zeď přidáme jakýkoli příspěvek, zpravidla se objeví na hlavní straně vašich přátel, ti pak mohou sdílet obsah a komunikovat s jednotlivými uživateli. 20