Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Rozhovor s Oldřichem Zlámalem strana 3 Víceúčelová aula pro Jihočeskou univerzitu dokončena strana 6 Radkova Lhota nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou strana 10

2 obsah 7/2014 Úvodník Poštovane Dame i Gospodo, dobro došli na Balkan 1 Zahájení výstavby Biology Parku v Brně 2 Rozhovor s Oldřichem Zlámalem 3 Panoramatický výtah atrakce lázeňského města 5 Víceúčelová aula pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích dokončena 6 Sympozium Mosty 2014 a udělení ocenění Mostní dílo roku Odborné praxe studentů brněnského VUT FAST oboru R nadále pokračují 8 Radkova Lhota nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou 10 Proč být členem OSŽ? 11 Foto na titulní straně: Pohled na areál a nový pavilon specializovaného domova pro seniory v Radkově Lhotě. Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Bc. Tereza Mikolášová, Jana Botková Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R 19/75 ze dne 31. října 1995.

3 úvodník 7/ Poštovane Dame i Gospodo, DOBRO DOŠLI NA BALKAN* Když se vysloví slovo Balkán, většině z Vás se zcela jistě vybaví vzpomínky na krásné jaderské pobřeží, průzračnou vodu, vůni pečeného masa a ryb na roštu, dobré víno a rakiji. To je Balkán, který většina z Vás zná. Je tady ale i Balkán poznamenaný krutou válkou v devadesátých letech, Balkán, kde se střetávají tři různá náboženství pravoslavné, křesťanské a muslimské. Balkán, který se nyní snaží vrátit zpět na úroveň předválečných let, kdy jsme jezdili do zemí dnes už bývalé Jugoslávie pouze na devizový příslib. Z této snahy v současné době vyplývá řada obchodních příležitostí a možností uplatnění stavebních společností, kdy má zejména naše společnost, působící v mezinárodním měřítku, šanci uspět a realizovat svoje obchodní záměry. Prvním projektem realizovaným v oblasti Západního Balkánu (v našem firemním názvosloví Teritorium Balkán G, do kterého zahrnujeme státy bývalé Jugoslávie a Albánii), byla modernizace železničních tratí v Chorvatsku. Následovaly projekty v Černé Hoře, Bosně a Hercegovině a ve Slovinsku. Z počátku se jednalo zejména o projekty v oblasti železniční infrastruktury. Následovaly projekty v oblasti silnic a dálnic a v současné době se realizují i projekty v oblasti vodohospodářských staveb jako jsou čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovody, protipovodňová opatření. Za velký obchodní úspěch lze považovat získání první významné stavby v oblasti pozemního stavitelství, výstavby centrální věznice v Sarajevu. Realizace těchto projektů je výsledkem dlouhodobé cílené snahy proniknout do balkánského teritoria. Do teritoria, kterým vedou významné silniční a dálniční koridory, které je potřeba modernizovat, do teritoria, kde je potřeba budovat vodovodní a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, spalovny, nemocnice apod. Právě projekty v těchto oblastech, které jsou financovány z prostředků IPA fondů, Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj, Světové banky a dalších, jsou velkým potenciálem pro realizaci záměrů naší společnosti. Nespoléháme se ale jen na přípravu projektů se zajištěným financováním. Připravujeme také projekty Ing. Zdeněk Zedníček ve spolupráci s našimi bankami, mezi které patří zejména Česká exportní banka a další významné banky jako Komerční banka, či Česká spořitelna, a nabízíme investorům možnost exportního financování projektů. Naše společnost má v současné době v tomto teritoriu pobočky a dceřiné společnosti v Chorvatsku, Černé Hoře, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Slovinsku. Ve všech zmíněných zemích a Makedonii připravujeme řadu projektů v různých segmentech stavebnictví, s různými zdroji financování. Na přípravě a realizaci těchto projektů se podílí jak naši kolegové v jednotlivých zemích, tak zejména kolegové na centrále. Podařilo se zde vytvořit tým převážně mladých, jazykově vybavených pracovníků v různých funkcích, kteří čerpají zkušenosti od starších kolegů a jsou perspektivou naší společnosti. Chtěl bych jim všem za jejich práci poděkovat a současně bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na realizaci našich projektů v tomto krásném, ale složitém teritoriu. A věřte, že práce na projektech na Balkáně opravdu není o pečeném masu a dobrém vínu. Lijepo ljeto!** Ing. Zdeněk Zedníček, výkonný ředitel teritoria G - Balkán *) Vážené dámy a pánové, vítejte na Balkáně **) Pěkné léto!

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby Zahájení výstavby BIOLOGY PARKU V BRNĚ Za účasti prezidenta Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, prorektora Masarykovy univerzity prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc., europoslance Ing. Evžena Tošenovského, Dr.h.c. a představitelů Krajské hospodářské komory jižní Moravy, proběhl 14. července slavnostní akt zahájení stavby projektu Biology Park Brno. Jeho realizaci zajišťuje divize 1 Brno, OHL ŽS, a.s. Projekt Biology Park Brno vznikl z dlouhodobé iniciativy představitelů Krajské hospodářské komory jižní Moravy a za významné podpory představitelů Masarykovy univerzity, Jihomoravského kraje a města Brna. Myšlenka na vytvoření infrastruktury a aktivního prostoru pro inovativní podnikatelské subjekty orientované na biotechnologie a biomedicínu vznikla již v roce 2009, v souladu s definovanou strategií Jihomoravského kraje a města Brna. Hlavním cílem projektu je podpora hospodářského rozvoje regionu, převážně v oblastech rozvoje konkurenceschopnosti a přenosu výsledků výzkumu a vývoje na trh. Nástrojem naplnění tohoto cíle se stane v polovině roku 2015 dokončený objekt biotechnologického parku a podnikatelského inkubátoru Biology Park Brno, který rozšíří a doplní oblast univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích, v těsné blízkosti Fakultní nemocnice Brno. Logicky tak naváže na již fungující biomedicínský inkubátor Slavnostního poklepání základního kamene se zúčastnili (zleva): Mgr. Petr Kostík, ředitel Krajské hospodářské komory JM kraje a předseda představenstva společnosti Biology Park Brno a.s., Ing. Tomáš Nossek, výkonný ředitel závodu Česká republika společnosti OHL ŽS, a.s., JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory ČR, Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c., poslanec Evropského parlamentu a prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prorektor pro výzkum, Masarykova univerzita Brno

5 7/ Jihomoravského kraje INBIT, pavilon Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií ILBIT nebo Středoevropský technologický institut CEITEC. Dnešní slavnostní poklepání základního kamene odstartovalo realizaci více než m 2 plochy moderního biotechnologického parku a podnikatelského inkubátoru, nabízejícího k pronájmu plně vybavené chemické a biotechnologické laboratoře v různých stupních čistoty prostředí, kancelářské prostory a prezentační plochy, primárně určené k realizaci vědecko výzkumných záměrů a inovativních projektů orientovaných na biologické vědní obory. Ze slov jednotlivých řečníků byl patrný zřejmý důraz na budoucí úzkou spolupráci zástupců podnikatelského a akademického prostředí, čehož je důkazem sama realizace projektu Biology Park Brno. Nejen vstřícnost zástupců Masarykovy univerzity, ale i města Brna a Jihomoravského kraje nám dopomohla získat významnou finanční podporu pro realizaci projektu Biology Park Brno z Evropských strukturálních fondů, čímž byl nepřímo významně podpořen rozvoj vědy, výzkumu a inovací v regionu, uvedl Petr Kostík, ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy a předseda představenstva společnosti Biology Park Brno. Útvar Kancelář GŘ nejlepší zaměstnanci roku 2013 Rozhovor s OLDŘICHEM ZLÁMALEM, ředitelem výstavby V lednu jste byl na Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok 2013 oceněn za úspěšné vedení stavby Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín. Tato stavba získala také ocenění Česká dopravní stavba od Svazu podnikatelů ve stavebnictví v roce Můžete nás se stavbou blíže seznámit? V čem je tato stavba zajímavá a čím Vás profesně obohatila? Vážím si ocenění, kterého se této stavbě dostalo, neboť se jedná o kvalitně provedený úsek III. tranzitního koridoru, který přispívá ke zkvalitnění komfortu cestujících na železnici. Hned na úvod, než přejdeme k zajímavostem stavby, bych chtěl ještě jednou poděkovat celému kolektivu stavby, který se každodenní poctivou prací zasloužil o kvalitní výsledek celého díla. Podařilo se vytvořit dělný tým pracovníků, kteří táhli za jeden provaz, i když v průběhu stavby docházelo k různým personálním změnám, a to jak na pozicích obsazených pracovníky OHL ŽS, tak pracovníky dalších členů Sdružení BYČT, zahrnující společnosti Subterra a Eiffage (dříve Tchas). Ale zpátky k vaší otázce. Nebudu čtenáře unavovat výčtem jednotlivých parametrů stavby, neboť pokud si dobře pamatuji, toto již bylo prezentováno v některém z předchozích vydání. Za zmínku však stojí úsek železničního spodku v úseku Třinec Český Těšín, v oblasti přeložení zastávky Ropice, kde byl v úseku metrů zřízen nový násep ze zlepšené zeminy o celkovém objemu m 3 a stabilizace železničního spodku pomocí vibrovaných štěrkových pilot v délce metrů dvoukolejné tratě. Druhou technickou zajímavostí je ocelový železniční most přes řeku Olši poblíž zastávky Ropice. Jedná se o jednopolový dvojkolejný most o rozpětí 62 metrů, který v krajině působí velmi elegantně a při jeho zatěžkávací zkoušce byla k vidění neobvyklá koncentrace tří kolejových jeřábů EDK-750 na jednom místě. Oceněným zaměstnancem jste byl mimo jiné také za odvahu se zapojit do řízení polské stavby. Lišila se Vaše představa o polském řízení staveb od skutečnosti? Ano, velmi výrazně. A to i přes to, že už mám za sebou 28 let praxe. Uvedu jeden příklad za všechny. Objem veškeré, mnohdy téměř duplicitní korespondence došlé a odeslané pošty, je pro našince nepochopitelný. Za jeden měsíc činnosti na stavbě Trzebinia Krzeszovice vyprodukujeme takové množství korespondence jako za dobu tří let na stavbě Bystřice nad Olší Český Těšín. Ještě dovětek k zmíněné odvaze. Mám za sebou 12 let praxe u bývalého železničního vojska, takže nejsem zvyklý polemizovat nad rozhodnutím svého nadřízeného. Moc možností na výběr nebylo.

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS V našich médiích jsou polské výrobky pod velkou kritikou, zejména potraviny. Zakládají se tyto informace na pravdě? Dobrá otázka, protože nejen prací živ je člověk. Pokud si někdo koupí klobásku za 50 Kč za kilo, nemůže očekávat, že v ní bude maso. A tak je to se vším. Moje osobní zkušenost je pouze pozitivní. V Polsku byly zachovány drobné provozovny rodinného typu (pekárny, uzenářství, zelinářství), které i po několik generací nabízí vlastní výrobky svým spoluobčanům, které si nemohou dovolit šidit, protože výběr je široký. Je rozdíl si ráno cestou do práce koupit v malém obchůdku čerstvé, mnohdy ještě teplé pečivo, než v supermarketu gumový rohlík od nadnárodního řetězce. Ing. Oldřich Zlámal Jaká jsou specifika polského trhu? Trochu jsem to naznačil již v předchozí odpovědi. Přebujelá administrativa, která komplikuje i ty nejbanálnější záležitosti, protichůdná vyjádření orgánů státní správy, minimální snaha úředníků nacházet, popřípadě odsouhlasit průchodná řešení. Výsledkem je smutný pohled na vlak kategorie Inter City, ploužící se krajinou rychlostí 30 kilometrů v hodině z důvodu dlouhodobého zanedbání údržby a nemožnosti zahájit plánované rekonstrukce. Ze strany investora není provedena odpovídající příprava, a proto jsou smlouvy oproti základním ustanovením FIDIC tak výrazně změněny, že zhotovitel je, slušně řečeno, výrazně omezen na svých právech. Mnozí si jistě pamatují neslavnou kapitolu budování polských dálnic čínskými dodavateli, kdy na závěr nebylo ani dodavatelů, ani dálnic. Na tomto místě bych chtěl složit poklonu pracovníkům SŽDC Stavební správa, protože se slzou štěstí v oku vzpomínám na spolupráci s investorem na předchozích stavbách v ČR. Byl jste také na projektech v Maďarsku. V čem se tyto země liší, nebo naopak v čem jsou si podobné? V čem se zásadně liší, to je jazyk. I po čtyřech letech v Maďarsku jsem se neobešel bez tlumočníka. Styl jednání v Maďarsku byl impulzivnější oproti Polsku. V čem jsou si tyto státy podobné, je rozhodně oblast technických norem a předpisů, protože historicky vycházely ze stejných zdrojů. Každá ze zemí si chrání svůj trh zejména pro vlastní kapacity. To, že nejsme zdejší, nám bylo dáváno jasně najevo, často zejména v Maďarsku a bohužel i pracovníky naší dceřiné společnosti. Postupem času však člověk na to horší zapomíná a lepší vzpomínky zůstávají. Co Vám zkušenosti na stavbách v zahraničí přinesly, nebo naopak vzaly? Je toho hodně, co by se dalo zmínit. Rozhodně se mi rozšířila schopnost poznávat lidi a předvídat jejich budoucí chování, zejména ve zlomových momentech. Spolupracoval jsem s lidmi, které bych jinak nikdy nepotkal. Vzpomínám na jeden moment ze stavby v Maďarsku, kdy dodavatelská firma montovala výhybky, ale v dodávce měli delší betonové pražce, než bylo třeba. Tak je prostě zkrátili rozbrušovačkou a při kontrole prací tvrdili, že takové úpravy jsou v Maďarsku dovolené. Při následné kontrole prací s investorem jsme v první chvíli mysleli, že bude třeba volat sanitku. Takový případ bych u nás nezažil a v paměti mi zůstane velmi dlouho. Děkuji Vám za rozhovor Jana Botková, asistentka

7 7/ napsali o nás PANORAMATICKÝ VÝTAH atrakce lázeňského města Součástí rekonstrukce Lázní Aurora, kterou v letech 2011 a 2012 realizovala divize 5 Plzeň, byla i výstavba venkovního výtahu na jižní straně budovy A. Výtah je ze dvou stran prosklený a jezdí až do 9. patra, přestože je budova osmipatrová. Deváté patro slouží jako vyhlídka na nádhernou třeboňskou pánev s dominantou rybníka Svět. Díky nápaditému architektonickému řešení byl ve výšce 25 metrů vytvořen nejvyšší dostupný bod v Třeboni, městu tolik oblíbeném mezi turisty. Během dvou let fungování zrekonstruovaných lázní se tato vyhlídka stala vyhledávanou atrakcí jak mezi turisty a návštěvníky lázní, tak i mezi místními obyvateli. Za dobrého počasí je vidět nejen okolí Třeboně včetně Schwarzenberské hrobky a věže na náměstí, ale i Novohradské a Slepičí hory. Turisté, kteří se rozhodnou výtah využít, si vychutnají jízdu proskleným tubusem s výhledem do krajiny rychlostí 1,7 m/s. Během května letošního roku byla vyhlídka obohacena o popisky panoramat na jednotlivých světových stranách, což usnadňuje návštěvníkům orientaci v krajině. Turisté se k vyhlídce dostanou pěšky, na kole nebo i turistickým vláčkem, který má příhodný název Třeboňáček. V rámci venkovního výtahu bylo vybudované i venkovní schodiště, které zajišťuje zájemcům o romantický zážitek přístup 24 hodin denně. Proto mohou návštěvníci využít vyhlídku i pro sledování západů či východů slunce nad třeboňskou krajinou v každém ročním období. foto: Roman Růžička a Petr Janžura Pro naši divizi je velkou ctí, že se mohla podílet na zrealizování tohoto atraktivního projektu, který má mezi veřejností velký ohlas. Bc.Tereza Mikolášová, technik kalkulací divize 5 OHL ŽS, a.s. ve spolupráci s Martinou Vrchotovou (časopis Lázeňská pohoda 7/2014)

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby VÍCEÚČELOVÁ AULA PRO JIHOČESKOU UNIVERZITU v Českých Budějovicích dokončena V úterý 15. července 2014 byla zadavateli, Jihočeské univerzitě, slavnostně předána víceúčelová aula v Dukelské ulici v Českých Budějovicích. Projekt pod vedením Martina Topky z divize 5 Plzeň byl zahájen v září loňského roku a jeho úkolem bylo vybudovat atraktivní víceúčelovou aulu poblíž historického městského centra na nábřeží řeky Malše. Od řeky je budova oddělena pouze parkem a Dukelskou ulicí. V okolí nově vzniklé budovy je patrná celá řada novodobých provozních budov a dostaveb, mezi které patří Český Rozhlas nebo DK Metropol. Původní budova byla součástí komplexu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Nacházely se v ní prostory pro výuku českého jazyka, germanistiky i výtvarné výchovy. Ve dvoře se nacházela tělocvična, která v rámci projektu získala nové zateplení. Záměrem investora byla výměna stávajícího sanitárního vybavení v prvním nadzemním podlaží, dále pak oprava východní dvorní fasády objektu spolu s výměnou oken a opravou soklu jižní fasády. Ve dvoře byla položena zámková dlažba. Vedle drobných úprav, jako je osvětlení dvora nebo zhotovení přístřešku na kontejnery, přinesl projekt hlavně vybudování zbrusu nové víceúčelové auly v dvorním traktu jako nástavby na stávající rekonstruovanou tělocvičnu. Tím univerzita získala nové prostory pro výuku velkých studijních skupin, konference, či jiné studentské aktivity vyžadující moderní a prostorné zázemí. Prostor má kapacitu 120 diváků a dalších 60 diváků na balkoně. Nová aula splňuje i akustické a světelné parametry, díky

9 7/ kterým ji mohou využívat zájmové kroužky z oblasti umělecké činnosti. Kvalitní akustické vlastnosti interiéru jsou zajištěny speciálními akustickými panely. Pevné desky tmavošedého odstínu jsou umístěny na protilehlých stěnách u vstupu do auly v obou podlažích. Posuvné akustické panely se nachází na stěnách nad okny a pomocí elektrického pohonu jsou zasunovatelné do zděných nik na balkoně. Dalším prvkem zvyšujícím kvalitu zvuku jsou tři druhy podhledů. U všech druhů instalovaných na stropě auly jsou vytvořeny drážky na stmívatelné LED diodové pásky, které nepřímo osvětlují boky nosníků a vytváří tím příjemnou atmosféru. Projekt počítal i s pořádáním společenských akcí pro posluchače nemluvící českým jazykem. V posluchárně je proto vybudován tlumočnický systém pomocí mobilní překladatelské kabiny. Základní informace: Název Víceúčelová aula nástavba tělocvičny Dukelská 245/9, České Budějovice Investor Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Projektant A1 spol. s r.o., Lannova 13, České Budějovice Zhotovitel OHL ŽS, a.s., divize 5 Plzeň Termín zahájení Termín ukončení Vedoucí projektu Martin Topka Stavbyvedoucí Ing. Milan Pitner Technická příprava Ing. David Čapek, Ing. Jiří Harvalík Skutečná cena Kč bez DPH Aula v Dukelské ulici je jednou z řady staveb, které divize 5 Plzeň v Českých Budějovicích zrealizovala pro Jihočeskou univerzitu. V současné době naše divize pracuje i na dalším projektu Rekonstrukce objektů pro projekt Modernizace ZF JU jehož předání se předpokládá v průběhu měsíce srpna. Bc. Tereza Mikolášová, technik kalkulací ocenění SYMPOZIUM MOSTY 2014 a udělení ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU 2012 Mezinárodní sympozium Mosty si za dobu své existence vydobylo pevné místo v kalendáři odborné mostařské veřejnosti. Koná se v pravidelném dubnovém termínu, pod záštitou ministra dopravy, a je již nedílnou součástí doprovodného programu mezinárodního stavebního veletrhu IBF. Letošní již 19. mezinárodní sympozium Mosty 2014 proběhlo ve dnech , tradičně v prostorách hotelu Voroněž. Vysoká účast odborné veřejnosti a množství a úroveň přihlášených příspěvků dávají této akci punc výjimečnosti a posilují vnímání celospolečenského významu mostů. Pro OHL ŽS, a.s., byl letošní ročník výjimečný a úspěšný, co se prezentace technického umu odborných kapacit naší společnosti týče. Bylo nás opravdu vidět všude. To, že jsme se stali hlavním partnerem 19. ročníku sympozia, nám zaručilo privilegované umístění firemního loga přímo v kongresovém sále, prezentaci OHL ŽS, a.s., v prostorách hotelu Voroněž a samozřejmě i prostřednictvím sborníku odborných příspěvků, vydaného v rámci konání sympozia. Naši společnost jsme však také zodpovědně zastupovali jak v předsednictvu sympozia, tak i mezi přednášejícími. Jedním z nejpoutavějších odborných příspěvků totiž byla přednáška Petra Novotného, stavbyvedoucího divize Mosty a tunely, závodu Železnice, o realizaci viaduktu Pavlovići v Bosně a Hercegovině technologií postupného vysouvání nosné konstrukce. Právě jeho ne zcela tradičně pojatá přednáška, o úskalích balkánské mise provázejících naše mostaře po dobu realizace této technicky náročné

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS stavby, byla účastníky mostařské konference po zásluze oceněna. Na pomyslném vrcholu jsme se ovšem ocitli v okamžiku, kdy byly vyhlášeny výsledky pravidelné prestižní soutěže Mostní dílo roku. Do této soutěže mohly být přihlášeny mosty, které byly uvedeny do provozu nejdříve v roce 2012 a osvědčily se tak v alespoň ročním provozu. Soutěží se ve dvou kategoriích a v kategorii novostavba, v konkurenci dalších čtyř mostů, uspěla naše společnost s Mostem na větvi H3 a H4, Hradecká přes rondel na VMO Dobrovského v Brně, realizovaným divizí Mosty (více se o projektu můžete dozvědět v letošním únorovém čísle tohoto časopisu, tedy Mozaika 2/2014). Po devíti letech (Mostní dílo 2003, estakády na tramvajové trati Hlubočepy Barrandov) se nám tak dostalo opět prestižního ocenění od odborné mostařské veřejnosti za technicky zdařilé, kvalitní a esteticky pojaté mostní dílo. Petr Zbraněk, ředitel divize Mosty a tunely lidské zdroje ODBORNÉ PRAXE STUDENTŮ brněnského VUT FAST oboru R nadále pokračují Společnost OHL ŽS si plně uvědomuje, že kvalita firmy bude taková, jací budou lidé v ní. Proto ani v době, která přijímání a rozvoji lidských zdrojů příliš nepřeje, nepřerušila svoji snahu o získávání nových perspektivních zaměstnanců z řad absolventů a pokračuje v projektech, jejichž cílem je postupná generační obměna. Projekt absolventských praxí tak napomáhá naší snaze vybrat si ke spolupráci jen ty nejlepší. Uplatnění absolventů vysokoškolského studia na trhu práce je rozšířeným problémem, přičemž k hlavním bariérám tohoto uplatnění patří absence odborné praxe, pracovních návyků, nereálné představy o pracovním životě nebo nesoulad odborné vybavenosti s požadavky zaměstnavatelů. Pozitivní stránkou hovořící pro přijetí absolventů, je nezatíženost absolventa špatnými nebo odlišnými pracovními návyky, větší jazyková vybavenost, schopnost práce na PC a zejména ochota učit se novým věcem. O skutečně vynikající a perspektivní absolventy se vede mezi stavebními společnostmi konkurenční boj. Odbor ŘLZ dlouhodobě spolupracuje se stavební fakultou VUT v Brně, kde se již před rokem 2007 podílel spolu se zástupci dalších stavebních společností na přípravě a akreditaci magisterského studijního oboru R Realizace staveb. Tento navazující magisterský obor si mohou zvolit absolventi bakalářského studijního programu, zejména oborů Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby, Vodní hospodářství a vodní stavby. Stanovením přesného obsahu a vhodné délky praxe, která je součástí studia oboru R, se podařilo naplnit požadavek stavebních firem na praxi v pravém slova smyslu odbornou. Brigádnické činnosti či krátkodobé praxe nebyly pro studenty tak významnou a komplexní zkušeností. Požadavek stavebních firem na dobu odborné praxe se pohyboval okolo 10 týdnů. V tomto rozsahu byla následně odborná praxe pro obor Realizace staveb akreditována. Do obsahu studia byly zapracovány náměty budoucích zaměstnavatelů na inovace, při zachování požadovaného poměru předmětů teoretického inženýrského základu a předmětů nadstavbových. Odborné praxe v délce 10 týdnů jsou pro navazující magisterské studium programu Stavební inženýrství, oboru Realizace staveb, zařazeny jako povinný předmět v letním semestru prvního ročníku. Cílem studijního oboru R je výchova odborníků schopných okamžitého kvalifikovaného uplatnění v oblasti realizace staveb. Skladba předmětů a zařazení povinné odborné praxe přispívá k podstatnému zkrácení adaptačního období absolventa školy ve stavební firmě, a tím vytváří předpoklady pro rychlý odborný růst a kariérní postup absolventů oboru. Absolvent studia oboru Realizace staveb nabízí schopnost komplexně a samostatně řešit stavebně technické i ekonomické a manažerské úkoly. V jednotlivých předmětech se studenti seznamují s problematikou technické i technologické struktury stavby, učí

11 7/ se vhodnému modelování a optimalizaci výrobních procesů, zvládnou problematiku managementu realizace staveb včetně projektového řízení, základy ekonomiky a práva ve stavebnictví, a jsou také jazykově vybaveni pro běžnou i odbornou cizojazyčnou komunikaci. Zařazení povinné odborné praxe do letního semestru prvního ročníku umožňuje studentům ověřit a uplatnit své znalosti a reagovat následně na své studijně odborné potřeby v závěru studia, zejména při zpracování závěrečné práce. Společnost OHL ŽS v letním semestru tohoto roku poskytla praxi sedmi studentům, kteří však nejprve prošli pečlivým výběrem ze strany zaměstnanců odboru ŘLZ a prokázali, že jejich zájem o obor a profesní život ve výrobní společnosti je skutečný a ne pouze deklarovaný. Tito studenti následně pracovali na našich projektech na pozici asistenta stavbyvedoucího. Praxi vykonávali přímo na jednotlivých projektech v rámci celé ČR, aby si tak vyzkoušeli stavařský život se vším, co k němu patří. Každý student měl svého přiděleného garanta praxe, který jej po celou dobu provázel a dbal o to, aby praxe byla Jeden ze studentů oboru R Bc. Ondřej Zaťko při práci na úpravách kabelovodu v rámci projektu Rekonstrukce žst. Olomouc. pro obě strany maximálně přínosná. Každý garant také vedl tzv. Záznam o průběhu odborné praxe, který sloužil jako jeden z podkladů k hodnocení studenta na závěrečném semináři, který uzavírá předmět odborné praxe a na kterém je studentům udělen klasifikovaný zápočet. Vzhledem ke snaze o co nejobjektivnější hodnocení odborných praxí, a také s cílem získání zpětné vazby od garantů, se tohoto závěrečného semináře účastnili nejen vyučující VUT FAST Brno, ale také zástupci naší společnosti, aby společně se studenty zhodnotili průběh jejich praxí. Studenti si na tento den připravili prezentace v délce cca 15 minut, informovali o stavbě, na kterou byli umístěni a o vykonávané činnosti v průběhu odborné praxe. Připravené prezentace přednesli jednak svým spolužákům, tak i členům komise složené ze zmíněných zástupců zapojených firem a akademických pracovníků. Podle ohlasů z jednotlivých projektů a divizí, ale i podle udělených známek, lze v letošním roce konstatovat, že praxe splnily své poslání, neboť studenti byli všestranně pozitivně hodnoceni. Někteří z nich pokračují na našich stavbách i po skončení povinné části praxe a byl jim z naší strany nabídnut trvalý pracovní poměr. Při výběru skutečně schopných zaměstnanců totiž stále platí přísloví, že dobrého námořníka nepoznáte na klidném moři. Ti, kterým jsme nabídli trvalé uplatnění mezi našimi zaměstnanci, prokázali, že dokáží proplout bouřlivými vodami stavařského řemesla a dobrými námořníky, resp. stavaři skutečně jsou a budou. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na projektu praxí pro studenty oboru R a pomohli rozvoji studentů i jejich následnému uplatnění. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby RADKOVA LHOTA nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou V pondělí 21. července proběhlo slavnostní předání nového pavilonu specializovaného domova pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou v Radkově Lhotě. Divize 2 Olomouc OHL ŽS jej realizovala ve sdružení se společností TOMI-REMONT. postavena v sousedství stávajícího objektu domova pro seniory. Na osm desítek klientů zde najde nejvyšší standard péče. V novém pavilonu bude uživatelům k dispozici celkem 47 pokojů, z toho 15 jednolůžkových s balkonem a 32 dvoulůžkových. Všechny pokoje mají samostatné sociální zařízení se sprchovým koutem. Dále se v nové budově nachází i ordinace lékaře, rehabilitace, pedikúra, kadeřnictví, bufet a kuchyně s jídelnou, která bude využívána také jako společenský sál. Rozhodnutí o výstavbě pavilonu v Radkově Lhotě vycházelo z dlouholetých zkušeností domova s poskytováním této náročné sociální služby. Hlavním důvodem výstavby byl především vzrůstající počet žádostí o umístění osob trpících demencí a zvláště Alzheimerovou chorobou, vysvětlila náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Yvona Kubjátová. V čtyřpodlažní budově najde zázemí 79 seniorů trpících Alzheimerovou chorobou. Stavba nového pavilonu trvala bezmála dva roky a Olomoucký kraj, který je zřizovatelem domova, za ni zaplatil 156 milionů korun. Mám radost, že se dnešním dnem zakončila jedna z největších investičních akcí v kraji a že peníze na výstavbu pavilonu přinesou hodnotnější život všem, kteří potřebují celodenní specializovanou péči a především kvalifikovaný dohled. Tímto jsme navíc naplnili i jedno z předsevzetí programového prohlášení krajské rady, uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Čtyřpatrová budova s obytným podkrovím pro dlouhodobé ubytování klientů byla Potřebný provoz a péči zajistí klientům nového zařízení téměř padesát pracovníků personálu. Veškeré prostory a vybavení jsou osazeny bezpečnostními prvky a mají určitá specifika. Jsou to například částečně prosklené skříně a komody, vybavení pokojů komunikačním systémem nebo elektricky polohovatelné matrace. Pro návštěvníky, kteří tu chtějí strávit se svými blízkými více času, jsou k dispozici podkrovní hostinské pokoje. Útvar Kancelář GŘ

13 7/ odborová činnost Proč být ČLENEM OSŽ? Členství v odborech není spoření, ale pojištění. Tak tuto otázku si určitě každý ze zaměstnanců OHL ŽS v duchu položil vícekrát. Nevím přesně, kdy byla u naší firmy založena odborová organizace, ale vím jistě, že při mém nástupu k firmě v roce 1978 bylo samozřejmostí, že se zaměstnanci při nástupu ke členství hlásili. Dnešní doba je v tomto trošku jiná, ale odborová organizace u firmy stále existuje a funguje na každém závodě. Při OHL ŽS máme celkem 6 ZV OSŽ s nimiž bych Vás chtěl v krátkosti seznámit. Na ředitelství společnosti se můžou zaměstnanci obrátit na předsedkyni ZV paní Dagmaru Moučkovou, na závodě ČR (dříve PS) je předsedkyní Kateřina Křížová, u divize PS Ostrava Olomouc a bývalého TAPS Ostrava je předseda Josef Šlachta, u divize Technologie a Instalace je předsedou František Záděra, u závodu Železnice je to Alena Kapounová a u závodu M&PC (kam patří stále i AZ SERVIS, a.s.) je předsedou Rudolf Rozbořil. Závodní výbory OSŽ řídila Rada předsedů OSŽ OHL ŽS, a.s. (nově Výbor OSŽ). Předsedou Rady byl dlouhodobě Jiří Cenek. V současnosti vykonávám funkci předsedy Výboru OSŽ já, a pro ty, kdo mě neznají, se jmenuji Oldřich Sobol. Kancelář máme na PŘ v Burešově ulici ve třetím patře. Všichni Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně výhod členství v organizaci. Rádi ve svých řadách přivítáme každého zájemce o členství v odborové organizaci. V kostce bych Vás rád informoval o tom, co patří k hlavní činnosti OSŽ. Vrcholově OSŽ vede dialog s vládou a zaměstnavateli a připomínkuje zákony z hlediska potřeb zaměstnanců. Odbory v první řadě udržují sociální smír v rámci firmy a zastupují všechny zaměstnance při kolektivním vyjednávání se zaměstnavatelem. Snažíme se udržet zaměstnanost a vytváříme nemalé programy benefitů, které mohou využívat všichni zaměstnanci, bez ohledu na členství v organizaci. Jedná se o příplatky na důchodové či životní pojištění, týden dovolené navíc, finanční odměnu

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS za věrnost a odpracované roky u firmy a další výhody, jejichž výčet najdete v Kolektivní smlouvě. Členové OSŽ však mohou čerpat i mnohé další výhody. Pořádáme pro ně zájezdy (turistické, poznávací či lyžařské), kulturní akce (vstupenky na divadla, koncerty), sportovní akce a mnoho dalších benefitů, mezi které patří například příspěvky pro děti na školu v přírodě či na tábor. Dále probíhá školení členů v různých praktických dovednostech (například seznámení s právním minimem, výuka práce s počítačem apod.). Členství v OSŽ je ale výhodné i z dalších hledisek. Nejedná se pouze o pořádání zábavných akcí. Protože každého z nás mohou potkat jak v pracovním, tak v osobním životě nepříjemnosti, OSŽ pro své členy zajišťuje rozsáhlý servis podpory. Člen OSŽ má v oblasti pracovněprávní a sociální mimo jiné právo: OSŽ informuje o aktuálním dění prostřednictvím týdeníku Obzor, internetového měsíčníku a na webových stránkách OSŽ V současné době máme u naší firmy OHL ŽS na 1400 zaměstnanců a z toho je 530 členů v OSŽ. Malý počet členů je způsoben tím, že starší a dlouholetí zaměstnanci a členové odborů nám odcházejí do zaslouženého důchodu a noví se zatím pro členství nerozhodli či o naší organizaci ani pořádně nevědí. Doufám, že po přečtení tohoto článku se aspoň na chvilku každý zamyslí a zváží, zda být členem OSŽ, a v případě zájmu se obrátí na jednotlivé zástupce příslušných ZV OSŽ. Oldřich Sobol, výkonný předseda Výboru OSŽ na nepřetržitý právní servis (krizová linka) při vzniku mimořádné události (dále jen MU) při organizování a provozování drážní dopravy a jiných mimořádností, vyplývajících z pracovněprávních vztahů, na bezplatnou právní pomoc, včetně zastupování před soudem a bezplatné poradenství a ochranu v pracovněprávních otázkách a věcech sociálního zabezpečení souvisejících s pracovněprávními vztahy, dle podmínek stanovených Řádem právní pomoci OSŽ, na bezplatné poradenství v problematice bydlení na základě smlouvy OSŽ a Sdružení nájemníků ČR, být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli prostřednictvím ZO OSŽ; minimální finanční spoluúčast člena OSŽ (zaměstnance) při značném rozsahu pojištění nad rámec obvyklých pojistných podmínek, na nenávratnou dávku z Podpůrného fondu OSŽ a na návratnou bezúročnou půjčku při insolvenci zaměstnavatele, při tíživých sociálních situacích, na jejichž zmírnění jejich finanční a hmotné prostředky nestačí, dle Statutu PF OSŽ. BLAHOPŘÁNÍ V červenci 2014 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 45 let pracuje u společnosti Jan Trochta, vedoucí projektu (středisko A272) 40 let pracují u společnosti Drahomír Chudý, instalatér (středisko A272) Jaroslav Hirsch, vedoucí střediska (středisko 54T7) Pavel Kučera, elektromontér (středisko 54T3) 35 let pracuje u společnosti Vladimír Krejčíř, ŘSMV autobusů (středisko A232) 20 let pracují u společnosti Michal Hudeček, zedník (středisko A212) Milan Osička, elektromontér (středisko 54T2) 15 let pracují u společnosti Ondřej Kutač, specialista ekonom (středisko F211) Ing. Jan Navrátil, ředitel divize (středisko A221) Vítězslav Zámoravec, skladník (středisko 54U1) Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

15 7/ STŘEDISKO SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE NABÍZÍ: Stříkaná hydroizolace OHL ŽS, a.s., středisko Speciálních technologií A283 kontaktní osoba: Ing. Milan Matějíček, vedoucí střediska tel.: strojem REAKU VÝHODY: bezešvé spoje strojní aplikace snadná realizace problematických detailů chemická odolnost odolnost proti mechanickému poškození vysoká přilnavost k podkladu vysoká průtažnost, překlenutí trhlin POUŽITÍ: pozemní stavby ploché střechy, přímo pojížděné garáže, spodní stavba dopravní stavby izolace mostů vodohospodářské stavby izolace nádrží POPIS SYSTÉMU: dvousložková izolační membrána je na polyuretanové bázi k mísení obou složek polyuretanu dochází za horka v aplikační trysce izolační membrána vytvrzuje do sekund, poté je už pochůzná VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY: 2013 Sportovní areál PPV parkoviště, VUT v Brně 2012 Sanace žel. mostu Dolní loučky 2011 ČS Orlová Lutyně oprava střechy 2010 Rozšíření TS R110 kv Mikulov izolace vany 2009 Hala myčky osobních vozů, Odstavné nádraží Brno 2009 Žel.most na trati Bystřice Český Těšín 2009 Dálniční most na D1 v km 256,326, Kojetín

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Závod Železnice Management a správa závodu Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Divize Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel: Divize Mosty a Tunely Drážní 11, Brno Slatina tel: Divize Technologie Světlá 5, Brno tel: Závod Mechanizace a produkční centra divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice Středisko Doprava a mechanizace tel.: , fax.: Středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: , Teritorium Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: