Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Rozhovor s Oldřichem Zlámalem strana 3 Víceúčelová aula pro Jihočeskou univerzitu dokončena strana 6 Radkova Lhota nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou strana 10

2 obsah 7/2014 Úvodník Poštovane Dame i Gospodo, dobro došli na Balkan 1 Zahájení výstavby Biology Parku v Brně 2 Rozhovor s Oldřichem Zlámalem 3 Panoramatický výtah atrakce lázeňského města 5 Víceúčelová aula pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích dokončena 6 Sympozium Mosty 2014 a udělení ocenění Mostní dílo roku Odborné praxe studentů brněnského VUT FAST oboru R nadále pokračují 8 Radkova Lhota nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou 10 Proč být členem OSŽ? 11 Foto na titulní straně: Pohled na areál a nový pavilon specializovaného domova pro seniory v Radkově Lhotě. Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Bc. Tereza Mikolášová, Jana Botková Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R 19/75 ze dne 31. října 1995.

3 úvodník 7/ Poštovane Dame i Gospodo, DOBRO DOŠLI NA BALKAN* Když se vysloví slovo Balkán, většině z Vás se zcela jistě vybaví vzpomínky na krásné jaderské pobřeží, průzračnou vodu, vůni pečeného masa a ryb na roštu, dobré víno a rakiji. To je Balkán, který většina z Vás zná. Je tady ale i Balkán poznamenaný krutou válkou v devadesátých letech, Balkán, kde se střetávají tři různá náboženství pravoslavné, křesťanské a muslimské. Balkán, který se nyní snaží vrátit zpět na úroveň předválečných let, kdy jsme jezdili do zemí dnes už bývalé Jugoslávie pouze na devizový příslib. Z této snahy v současné době vyplývá řada obchodních příležitostí a možností uplatnění stavebních společností, kdy má zejména naše společnost, působící v mezinárodním měřítku, šanci uspět a realizovat svoje obchodní záměry. Prvním projektem realizovaným v oblasti Západního Balkánu (v našem firemním názvosloví Teritorium Balkán G, do kterého zahrnujeme státy bývalé Jugoslávie a Albánii), byla modernizace železničních tratí v Chorvatsku. Následovaly projekty v Černé Hoře, Bosně a Hercegovině a ve Slovinsku. Z počátku se jednalo zejména o projekty v oblasti železniční infrastruktury. Následovaly projekty v oblasti silnic a dálnic a v současné době se realizují i projekty v oblasti vodohospodářských staveb jako jsou čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovody, protipovodňová opatření. Za velký obchodní úspěch lze považovat získání první významné stavby v oblasti pozemního stavitelství, výstavby centrální věznice v Sarajevu. Realizace těchto projektů je výsledkem dlouhodobé cílené snahy proniknout do balkánského teritoria. Do teritoria, kterým vedou významné silniční a dálniční koridory, které je potřeba modernizovat, do teritoria, kde je potřeba budovat vodovodní a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, spalovny, nemocnice apod. Právě projekty v těchto oblastech, které jsou financovány z prostředků IPA fondů, Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj, Světové banky a dalších, jsou velkým potenciálem pro realizaci záměrů naší společnosti. Nespoléháme se ale jen na přípravu projektů se zajištěným financováním. Připravujeme také projekty Ing. Zdeněk Zedníček ve spolupráci s našimi bankami, mezi které patří zejména Česká exportní banka a další významné banky jako Komerční banka, či Česká spořitelna, a nabízíme investorům možnost exportního financování projektů. Naše společnost má v současné době v tomto teritoriu pobočky a dceřiné společnosti v Chorvatsku, Černé Hoře, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Slovinsku. Ve všech zmíněných zemích a Makedonii připravujeme řadu projektů v různých segmentech stavebnictví, s různými zdroji financování. Na přípravě a realizaci těchto projektů se podílí jak naši kolegové v jednotlivých zemích, tak zejména kolegové na centrále. Podařilo se zde vytvořit tým převážně mladých, jazykově vybavených pracovníků v různých funkcích, kteří čerpají zkušenosti od starších kolegů a jsou perspektivou naší společnosti. Chtěl bych jim všem za jejich práci poděkovat a současně bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na realizaci našich projektů v tomto krásném, ale složitém teritoriu. A věřte, že práce na projektech na Balkáně opravdu není o pečeném masu a dobrém vínu. Lijepo ljeto!** Ing. Zdeněk Zedníček, výkonný ředitel teritoria G - Balkán *) Vážené dámy a pánové, vítejte na Balkáně **) Pěkné léto!

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby Zahájení výstavby BIOLOGY PARKU V BRNĚ Za účasti prezidenta Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, prorektora Masarykovy univerzity prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc., europoslance Ing. Evžena Tošenovského, Dr.h.c. a představitelů Krajské hospodářské komory jižní Moravy, proběhl 14. července slavnostní akt zahájení stavby projektu Biology Park Brno. Jeho realizaci zajišťuje divize 1 Brno, OHL ŽS, a.s. Projekt Biology Park Brno vznikl z dlouhodobé iniciativy představitelů Krajské hospodářské komory jižní Moravy a za významné podpory představitelů Masarykovy univerzity, Jihomoravského kraje a města Brna. Myšlenka na vytvoření infrastruktury a aktivního prostoru pro inovativní podnikatelské subjekty orientované na biotechnologie a biomedicínu vznikla již v roce 2009, v souladu s definovanou strategií Jihomoravského kraje a města Brna. Hlavním cílem projektu je podpora hospodářského rozvoje regionu, převážně v oblastech rozvoje konkurenceschopnosti a přenosu výsledků výzkumu a vývoje na trh. Nástrojem naplnění tohoto cíle se stane v polovině roku 2015 dokončený objekt biotechnologického parku a podnikatelského inkubátoru Biology Park Brno, který rozšíří a doplní oblast univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích, v těsné blízkosti Fakultní nemocnice Brno. Logicky tak naváže na již fungující biomedicínský inkubátor Slavnostního poklepání základního kamene se zúčastnili (zleva): Mgr. Petr Kostík, ředitel Krajské hospodářské komory JM kraje a předseda představenstva společnosti Biology Park Brno a.s., Ing. Tomáš Nossek, výkonný ředitel závodu Česká republika společnosti OHL ŽS, a.s., JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory ČR, Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c., poslanec Evropského parlamentu a prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prorektor pro výzkum, Masarykova univerzita Brno

5 7/ Jihomoravského kraje INBIT, pavilon Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií ILBIT nebo Středoevropský technologický institut CEITEC. Dnešní slavnostní poklepání základního kamene odstartovalo realizaci více než m 2 plochy moderního biotechnologického parku a podnikatelského inkubátoru, nabízejícího k pronájmu plně vybavené chemické a biotechnologické laboratoře v různých stupních čistoty prostředí, kancelářské prostory a prezentační plochy, primárně určené k realizaci vědecko výzkumných záměrů a inovativních projektů orientovaných na biologické vědní obory. Ze slov jednotlivých řečníků byl patrný zřejmý důraz na budoucí úzkou spolupráci zástupců podnikatelského a akademického prostředí, čehož je důkazem sama realizace projektu Biology Park Brno. Nejen vstřícnost zástupců Masarykovy univerzity, ale i města Brna a Jihomoravského kraje nám dopomohla získat významnou finanční podporu pro realizaci projektu Biology Park Brno z Evropských strukturálních fondů, čímž byl nepřímo významně podpořen rozvoj vědy, výzkumu a inovací v regionu, uvedl Petr Kostík, ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy a předseda představenstva společnosti Biology Park Brno. Útvar Kancelář GŘ nejlepší zaměstnanci roku 2013 Rozhovor s OLDŘICHEM ZLÁMALEM, ředitelem výstavby V lednu jste byl na Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok 2013 oceněn za úspěšné vedení stavby Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín. Tato stavba získala také ocenění Česká dopravní stavba od Svazu podnikatelů ve stavebnictví v roce Můžete nás se stavbou blíže seznámit? V čem je tato stavba zajímavá a čím Vás profesně obohatila? Vážím si ocenění, kterého se této stavbě dostalo, neboť se jedná o kvalitně provedený úsek III. tranzitního koridoru, který přispívá ke zkvalitnění komfortu cestujících na železnici. Hned na úvod, než přejdeme k zajímavostem stavby, bych chtěl ještě jednou poděkovat celému kolektivu stavby, který se každodenní poctivou prací zasloužil o kvalitní výsledek celého díla. Podařilo se vytvořit dělný tým pracovníků, kteří táhli za jeden provaz, i když v průběhu stavby docházelo k různým personálním změnám, a to jak na pozicích obsazených pracovníky OHL ŽS, tak pracovníky dalších členů Sdružení BYČT, zahrnující společnosti Subterra a Eiffage (dříve Tchas). Ale zpátky k vaší otázce. Nebudu čtenáře unavovat výčtem jednotlivých parametrů stavby, neboť pokud si dobře pamatuji, toto již bylo prezentováno v některém z předchozích vydání. Za zmínku však stojí úsek železničního spodku v úseku Třinec Český Těšín, v oblasti přeložení zastávky Ropice, kde byl v úseku metrů zřízen nový násep ze zlepšené zeminy o celkovém objemu m 3 a stabilizace železničního spodku pomocí vibrovaných štěrkových pilot v délce metrů dvoukolejné tratě. Druhou technickou zajímavostí je ocelový železniční most přes řeku Olši poblíž zastávky Ropice. Jedná se o jednopolový dvojkolejný most o rozpětí 62 metrů, který v krajině působí velmi elegantně a při jeho zatěžkávací zkoušce byla k vidění neobvyklá koncentrace tří kolejových jeřábů EDK-750 na jednom místě. Oceněným zaměstnancem jste byl mimo jiné také za odvahu se zapojit do řízení polské stavby. Lišila se Vaše představa o polském řízení staveb od skutečnosti? Ano, velmi výrazně. A to i přes to, že už mám za sebou 28 let praxe. Uvedu jeden příklad za všechny. Objem veškeré, mnohdy téměř duplicitní korespondence došlé a odeslané pošty, je pro našince nepochopitelný. Za jeden měsíc činnosti na stavbě Trzebinia Krzeszovice vyprodukujeme takové množství korespondence jako za dobu tří let na stavbě Bystřice nad Olší Český Těšín. Ještě dovětek k zmíněné odvaze. Mám za sebou 12 let praxe u bývalého železničního vojska, takže nejsem zvyklý polemizovat nad rozhodnutím svého nadřízeného. Moc možností na výběr nebylo.

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS V našich médiích jsou polské výrobky pod velkou kritikou, zejména potraviny. Zakládají se tyto informace na pravdě? Dobrá otázka, protože nejen prací živ je člověk. Pokud si někdo koupí klobásku za 50 Kč za kilo, nemůže očekávat, že v ní bude maso. A tak je to se vším. Moje osobní zkušenost je pouze pozitivní. V Polsku byly zachovány drobné provozovny rodinného typu (pekárny, uzenářství, zelinářství), které i po několik generací nabízí vlastní výrobky svým spoluobčanům, které si nemohou dovolit šidit, protože výběr je široký. Je rozdíl si ráno cestou do práce koupit v malém obchůdku čerstvé, mnohdy ještě teplé pečivo, než v supermarketu gumový rohlík od nadnárodního řetězce. Ing. Oldřich Zlámal Jaká jsou specifika polského trhu? Trochu jsem to naznačil již v předchozí odpovědi. Přebujelá administrativa, která komplikuje i ty nejbanálnější záležitosti, protichůdná vyjádření orgánů státní správy, minimální snaha úředníků nacházet, popřípadě odsouhlasit průchodná řešení. Výsledkem je smutný pohled na vlak kategorie Inter City, ploužící se krajinou rychlostí 30 kilometrů v hodině z důvodu dlouhodobého zanedbání údržby a nemožnosti zahájit plánované rekonstrukce. Ze strany investora není provedena odpovídající příprava, a proto jsou smlouvy oproti základním ustanovením FIDIC tak výrazně změněny, že zhotovitel je, slušně řečeno, výrazně omezen na svých právech. Mnozí si jistě pamatují neslavnou kapitolu budování polských dálnic čínskými dodavateli, kdy na závěr nebylo ani dodavatelů, ani dálnic. Na tomto místě bych chtěl složit poklonu pracovníkům SŽDC Stavební správa, protože se slzou štěstí v oku vzpomínám na spolupráci s investorem na předchozích stavbách v ČR. Byl jste také na projektech v Maďarsku. V čem se tyto země liší, nebo naopak v čem jsou si podobné? V čem se zásadně liší, to je jazyk. I po čtyřech letech v Maďarsku jsem se neobešel bez tlumočníka. Styl jednání v Maďarsku byl impulzivnější oproti Polsku. V čem jsou si tyto státy podobné, je rozhodně oblast technických norem a předpisů, protože historicky vycházely ze stejných zdrojů. Každá ze zemí si chrání svůj trh zejména pro vlastní kapacity. To, že nejsme zdejší, nám bylo dáváno jasně najevo, často zejména v Maďarsku a bohužel i pracovníky naší dceřiné společnosti. Postupem času však člověk na to horší zapomíná a lepší vzpomínky zůstávají. Co Vám zkušenosti na stavbách v zahraničí přinesly, nebo naopak vzaly? Je toho hodně, co by se dalo zmínit. Rozhodně se mi rozšířila schopnost poznávat lidi a předvídat jejich budoucí chování, zejména ve zlomových momentech. Spolupracoval jsem s lidmi, které bych jinak nikdy nepotkal. Vzpomínám na jeden moment ze stavby v Maďarsku, kdy dodavatelská firma montovala výhybky, ale v dodávce měli delší betonové pražce, než bylo třeba. Tak je prostě zkrátili rozbrušovačkou a při kontrole prací tvrdili, že takové úpravy jsou v Maďarsku dovolené. Při následné kontrole prací s investorem jsme v první chvíli mysleli, že bude třeba volat sanitku. Takový případ bych u nás nezažil a v paměti mi zůstane velmi dlouho. Děkuji Vám za rozhovor Jana Botková, asistentka

7 7/ napsali o nás PANORAMATICKÝ VÝTAH atrakce lázeňského města Součástí rekonstrukce Lázní Aurora, kterou v letech 2011 a 2012 realizovala divize 5 Plzeň, byla i výstavba venkovního výtahu na jižní straně budovy A. Výtah je ze dvou stran prosklený a jezdí až do 9. patra, přestože je budova osmipatrová. Deváté patro slouží jako vyhlídka na nádhernou třeboňskou pánev s dominantou rybníka Svět. Díky nápaditému architektonickému řešení byl ve výšce 25 metrů vytvořen nejvyšší dostupný bod v Třeboni, městu tolik oblíbeném mezi turisty. Během dvou let fungování zrekonstruovaných lázní se tato vyhlídka stala vyhledávanou atrakcí jak mezi turisty a návštěvníky lázní, tak i mezi místními obyvateli. Za dobrého počasí je vidět nejen okolí Třeboně včetně Schwarzenberské hrobky a věže na náměstí, ale i Novohradské a Slepičí hory. Turisté, kteří se rozhodnou výtah využít, si vychutnají jízdu proskleným tubusem s výhledem do krajiny rychlostí 1,7 m/s. Během května letošního roku byla vyhlídka obohacena o popisky panoramat na jednotlivých světových stranách, což usnadňuje návštěvníkům orientaci v krajině. Turisté se k vyhlídce dostanou pěšky, na kole nebo i turistickým vláčkem, který má příhodný název Třeboňáček. V rámci venkovního výtahu bylo vybudované i venkovní schodiště, které zajišťuje zájemcům o romantický zážitek přístup 24 hodin denně. Proto mohou návštěvníci využít vyhlídku i pro sledování západů či východů slunce nad třeboňskou krajinou v každém ročním období. foto: Roman Růžička a Petr Janžura Pro naši divizi je velkou ctí, že se mohla podílet na zrealizování tohoto atraktivního projektu, který má mezi veřejností velký ohlas. Bc.Tereza Mikolášová, technik kalkulací divize 5 OHL ŽS, a.s. ve spolupráci s Martinou Vrchotovou (časopis Lázeňská pohoda 7/2014)

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby VÍCEÚČELOVÁ AULA PRO JIHOČESKOU UNIVERZITU v Českých Budějovicích dokončena V úterý 15. července 2014 byla zadavateli, Jihočeské univerzitě, slavnostně předána víceúčelová aula v Dukelské ulici v Českých Budějovicích. Projekt pod vedením Martina Topky z divize 5 Plzeň byl zahájen v září loňského roku a jeho úkolem bylo vybudovat atraktivní víceúčelovou aulu poblíž historického městského centra na nábřeží řeky Malše. Od řeky je budova oddělena pouze parkem a Dukelskou ulicí. V okolí nově vzniklé budovy je patrná celá řada novodobých provozních budov a dostaveb, mezi které patří Český Rozhlas nebo DK Metropol. Původní budova byla součástí komplexu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Nacházely se v ní prostory pro výuku českého jazyka, germanistiky i výtvarné výchovy. Ve dvoře se nacházela tělocvična, která v rámci projektu získala nové zateplení. Záměrem investora byla výměna stávajícího sanitárního vybavení v prvním nadzemním podlaží, dále pak oprava východní dvorní fasády objektu spolu s výměnou oken a opravou soklu jižní fasády. Ve dvoře byla položena zámková dlažba. Vedle drobných úprav, jako je osvětlení dvora nebo zhotovení přístřešku na kontejnery, přinesl projekt hlavně vybudování zbrusu nové víceúčelové auly v dvorním traktu jako nástavby na stávající rekonstruovanou tělocvičnu. Tím univerzita získala nové prostory pro výuku velkých studijních skupin, konference, či jiné studentské aktivity vyžadující moderní a prostorné zázemí. Prostor má kapacitu 120 diváků a dalších 60 diváků na balkoně. Nová aula splňuje i akustické a světelné parametry, díky

9 7/ kterým ji mohou využívat zájmové kroužky z oblasti umělecké činnosti. Kvalitní akustické vlastnosti interiéru jsou zajištěny speciálními akustickými panely. Pevné desky tmavošedého odstínu jsou umístěny na protilehlých stěnách u vstupu do auly v obou podlažích. Posuvné akustické panely se nachází na stěnách nad okny a pomocí elektrického pohonu jsou zasunovatelné do zděných nik na balkoně. Dalším prvkem zvyšujícím kvalitu zvuku jsou tři druhy podhledů. U všech druhů instalovaných na stropě auly jsou vytvořeny drážky na stmívatelné LED diodové pásky, které nepřímo osvětlují boky nosníků a vytváří tím příjemnou atmosféru. Projekt počítal i s pořádáním společenských akcí pro posluchače nemluvící českým jazykem. V posluchárně je proto vybudován tlumočnický systém pomocí mobilní překladatelské kabiny. Základní informace: Název Víceúčelová aula nástavba tělocvičny Dukelská 245/9, České Budějovice Investor Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Projektant A1 spol. s r.o., Lannova 13, České Budějovice Zhotovitel OHL ŽS, a.s., divize 5 Plzeň Termín zahájení Termín ukončení Vedoucí projektu Martin Topka Stavbyvedoucí Ing. Milan Pitner Technická příprava Ing. David Čapek, Ing. Jiří Harvalík Skutečná cena Kč bez DPH Aula v Dukelské ulici je jednou z řady staveb, které divize 5 Plzeň v Českých Budějovicích zrealizovala pro Jihočeskou univerzitu. V současné době naše divize pracuje i na dalším projektu Rekonstrukce objektů pro projekt Modernizace ZF JU jehož předání se předpokládá v průběhu měsíce srpna. Bc. Tereza Mikolášová, technik kalkulací ocenění SYMPOZIUM MOSTY 2014 a udělení ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU 2012 Mezinárodní sympozium Mosty si za dobu své existence vydobylo pevné místo v kalendáři odborné mostařské veřejnosti. Koná se v pravidelném dubnovém termínu, pod záštitou ministra dopravy, a je již nedílnou součástí doprovodného programu mezinárodního stavebního veletrhu IBF. Letošní již 19. mezinárodní sympozium Mosty 2014 proběhlo ve dnech , tradičně v prostorách hotelu Voroněž. Vysoká účast odborné veřejnosti a množství a úroveň přihlášených příspěvků dávají této akci punc výjimečnosti a posilují vnímání celospolečenského významu mostů. Pro OHL ŽS, a.s., byl letošní ročník výjimečný a úspěšný, co se prezentace technického umu odborných kapacit naší společnosti týče. Bylo nás opravdu vidět všude. To, že jsme se stali hlavním partnerem 19. ročníku sympozia, nám zaručilo privilegované umístění firemního loga přímo v kongresovém sále, prezentaci OHL ŽS, a.s., v prostorách hotelu Voroněž a samozřejmě i prostřednictvím sborníku odborných příspěvků, vydaného v rámci konání sympozia. Naši společnost jsme však také zodpovědně zastupovali jak v předsednictvu sympozia, tak i mezi přednášejícími. Jedním z nejpoutavějších odborných příspěvků totiž byla přednáška Petra Novotného, stavbyvedoucího divize Mosty a tunely, závodu Železnice, o realizaci viaduktu Pavlovići v Bosně a Hercegovině technologií postupného vysouvání nosné konstrukce. Právě jeho ne zcela tradičně pojatá přednáška, o úskalích balkánské mise provázejících naše mostaře po dobu realizace této technicky náročné

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS stavby, byla účastníky mostařské konference po zásluze oceněna. Na pomyslném vrcholu jsme se ovšem ocitli v okamžiku, kdy byly vyhlášeny výsledky pravidelné prestižní soutěže Mostní dílo roku. Do této soutěže mohly být přihlášeny mosty, které byly uvedeny do provozu nejdříve v roce 2012 a osvědčily se tak v alespoň ročním provozu. Soutěží se ve dvou kategoriích a v kategorii novostavba, v konkurenci dalších čtyř mostů, uspěla naše společnost s Mostem na větvi H3 a H4, Hradecká přes rondel na VMO Dobrovského v Brně, realizovaným divizí Mosty (více se o projektu můžete dozvědět v letošním únorovém čísle tohoto časopisu, tedy Mozaika 2/2014). Po devíti letech (Mostní dílo 2003, estakády na tramvajové trati Hlubočepy Barrandov) se nám tak dostalo opět prestižního ocenění od odborné mostařské veřejnosti za technicky zdařilé, kvalitní a esteticky pojaté mostní dílo. Petr Zbraněk, ředitel divize Mosty a tunely lidské zdroje ODBORNÉ PRAXE STUDENTŮ brněnského VUT FAST oboru R nadále pokračují Společnost OHL ŽS si plně uvědomuje, že kvalita firmy bude taková, jací budou lidé v ní. Proto ani v době, která přijímání a rozvoji lidských zdrojů příliš nepřeje, nepřerušila svoji snahu o získávání nových perspektivních zaměstnanců z řad absolventů a pokračuje v projektech, jejichž cílem je postupná generační obměna. Projekt absolventských praxí tak napomáhá naší snaze vybrat si ke spolupráci jen ty nejlepší. Uplatnění absolventů vysokoškolského studia na trhu práce je rozšířeným problémem, přičemž k hlavním bariérám tohoto uplatnění patří absence odborné praxe, pracovních návyků, nereálné představy o pracovním životě nebo nesoulad odborné vybavenosti s požadavky zaměstnavatelů. Pozitivní stránkou hovořící pro přijetí absolventů, je nezatíženost absolventa špatnými nebo odlišnými pracovními návyky, větší jazyková vybavenost, schopnost práce na PC a zejména ochota učit se novým věcem. O skutečně vynikající a perspektivní absolventy se vede mezi stavebními společnostmi konkurenční boj. Odbor ŘLZ dlouhodobě spolupracuje se stavební fakultou VUT v Brně, kde se již před rokem 2007 podílel spolu se zástupci dalších stavebních společností na přípravě a akreditaci magisterského studijního oboru R Realizace staveb. Tento navazující magisterský obor si mohou zvolit absolventi bakalářského studijního programu, zejména oborů Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby, Vodní hospodářství a vodní stavby. Stanovením přesného obsahu a vhodné délky praxe, která je součástí studia oboru R, se podařilo naplnit požadavek stavebních firem na praxi v pravém slova smyslu odbornou. Brigádnické činnosti či krátkodobé praxe nebyly pro studenty tak významnou a komplexní zkušeností. Požadavek stavebních firem na dobu odborné praxe se pohyboval okolo 10 týdnů. V tomto rozsahu byla následně odborná praxe pro obor Realizace staveb akreditována. Do obsahu studia byly zapracovány náměty budoucích zaměstnavatelů na inovace, při zachování požadovaného poměru předmětů teoretického inženýrského základu a předmětů nadstavbových. Odborné praxe v délce 10 týdnů jsou pro navazující magisterské studium programu Stavební inženýrství, oboru Realizace staveb, zařazeny jako povinný předmět v letním semestru prvního ročníku. Cílem studijního oboru R je výchova odborníků schopných okamžitého kvalifikovaného uplatnění v oblasti realizace staveb. Skladba předmětů a zařazení povinné odborné praxe přispívá k podstatnému zkrácení adaptačního období absolventa školy ve stavební firmě, a tím vytváří předpoklady pro rychlý odborný růst a kariérní postup absolventů oboru. Absolvent studia oboru Realizace staveb nabízí schopnost komplexně a samostatně řešit stavebně technické i ekonomické a manažerské úkoly. V jednotlivých předmětech se studenti seznamují s problematikou technické i technologické struktury stavby, učí

11 7/ se vhodnému modelování a optimalizaci výrobních procesů, zvládnou problematiku managementu realizace staveb včetně projektového řízení, základy ekonomiky a práva ve stavebnictví, a jsou také jazykově vybaveni pro běžnou i odbornou cizojazyčnou komunikaci. Zařazení povinné odborné praxe do letního semestru prvního ročníku umožňuje studentům ověřit a uplatnit své znalosti a reagovat následně na své studijně odborné potřeby v závěru studia, zejména při zpracování závěrečné práce. Společnost OHL ŽS v letním semestru tohoto roku poskytla praxi sedmi studentům, kteří však nejprve prošli pečlivým výběrem ze strany zaměstnanců odboru ŘLZ a prokázali, že jejich zájem o obor a profesní život ve výrobní společnosti je skutečný a ne pouze deklarovaný. Tito studenti následně pracovali na našich projektech na pozici asistenta stavbyvedoucího. Praxi vykonávali přímo na jednotlivých projektech v rámci celé ČR, aby si tak vyzkoušeli stavařský život se vším, co k němu patří. Každý student měl svého přiděleného garanta praxe, který jej po celou dobu provázel a dbal o to, aby praxe byla Jeden ze studentů oboru R Bc. Ondřej Zaťko při práci na úpravách kabelovodu v rámci projektu Rekonstrukce žst. Olomouc. pro obě strany maximálně přínosná. Každý garant také vedl tzv. Záznam o průběhu odborné praxe, který sloužil jako jeden z podkladů k hodnocení studenta na závěrečném semináři, který uzavírá předmět odborné praxe a na kterém je studentům udělen klasifikovaný zápočet. Vzhledem ke snaze o co nejobjektivnější hodnocení odborných praxí, a také s cílem získání zpětné vazby od garantů, se tohoto závěrečného semináře účastnili nejen vyučující VUT FAST Brno, ale také zástupci naší společnosti, aby společně se studenty zhodnotili průběh jejich praxí. Studenti si na tento den připravili prezentace v délce cca 15 minut, informovali o stavbě, na kterou byli umístěni a o vykonávané činnosti v průběhu odborné praxe. Připravené prezentace přednesli jednak svým spolužákům, tak i členům komise složené ze zmíněných zástupců zapojených firem a akademických pracovníků. Podle ohlasů z jednotlivých projektů a divizí, ale i podle udělených známek, lze v letošním roce konstatovat, že praxe splnily své poslání, neboť studenti byli všestranně pozitivně hodnoceni. Někteří z nich pokračují na našich stavbách i po skončení povinné části praxe a byl jim z naší strany nabídnut trvalý pracovní poměr. Při výběru skutečně schopných zaměstnanců totiž stále platí přísloví, že dobrého námořníka nepoznáte na klidném moři. Ti, kterým jsme nabídli trvalé uplatnění mezi našimi zaměstnanci, prokázali, že dokáží proplout bouřlivými vodami stavařského řemesla a dobrými námořníky, resp. stavaři skutečně jsou a budou. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na projektu praxí pro studenty oboru R a pomohli rozvoji studentů i jejich následnému uplatnění. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby RADKOVA LHOTA nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou V pondělí 21. července proběhlo slavnostní předání nového pavilonu specializovaného domova pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou v Radkově Lhotě. Divize 2 Olomouc OHL ŽS jej realizovala ve sdružení se společností TOMI-REMONT. postavena v sousedství stávajícího objektu domova pro seniory. Na osm desítek klientů zde najde nejvyšší standard péče. V novém pavilonu bude uživatelům k dispozici celkem 47 pokojů, z toho 15 jednolůžkových s balkonem a 32 dvoulůžkových. Všechny pokoje mají samostatné sociální zařízení se sprchovým koutem. Dále se v nové budově nachází i ordinace lékaře, rehabilitace, pedikúra, kadeřnictví, bufet a kuchyně s jídelnou, která bude využívána také jako společenský sál. Rozhodnutí o výstavbě pavilonu v Radkově Lhotě vycházelo z dlouholetých zkušeností domova s poskytováním této náročné sociální služby. Hlavním důvodem výstavby byl především vzrůstající počet žádostí o umístění osob trpících demencí a zvláště Alzheimerovou chorobou, vysvětlila náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Yvona Kubjátová. V čtyřpodlažní budově najde zázemí 79 seniorů trpících Alzheimerovou chorobou. Stavba nového pavilonu trvala bezmála dva roky a Olomoucký kraj, který je zřizovatelem domova, za ni zaplatil 156 milionů korun. Mám radost, že se dnešním dnem zakončila jedna z největších investičních akcí v kraji a že peníze na výstavbu pavilonu přinesou hodnotnější život všem, kteří potřebují celodenní specializovanou péči a především kvalifikovaný dohled. Tímto jsme navíc naplnili i jedno z předsevzetí programového prohlášení krajské rady, uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Čtyřpatrová budova s obytným podkrovím pro dlouhodobé ubytování klientů byla Potřebný provoz a péči zajistí klientům nového zařízení téměř padesát pracovníků personálu. Veškeré prostory a vybavení jsou osazeny bezpečnostními prvky a mají určitá specifika. Jsou to například částečně prosklené skříně a komody, vybavení pokojů komunikačním systémem nebo elektricky polohovatelné matrace. Pro návštěvníky, kteří tu chtějí strávit se svými blízkými více času, jsou k dispozici podkrovní hostinské pokoje. Útvar Kancelář GŘ

13 7/ odborová činnost Proč být ČLENEM OSŽ? Členství v odborech není spoření, ale pojištění. Tak tuto otázku si určitě každý ze zaměstnanců OHL ŽS v duchu položil vícekrát. Nevím přesně, kdy byla u naší firmy založena odborová organizace, ale vím jistě, že při mém nástupu k firmě v roce 1978 bylo samozřejmostí, že se zaměstnanci při nástupu ke členství hlásili. Dnešní doba je v tomto trošku jiná, ale odborová organizace u firmy stále existuje a funguje na každém závodě. Při OHL ŽS máme celkem 6 ZV OSŽ s nimiž bych Vás chtěl v krátkosti seznámit. Na ředitelství společnosti se můžou zaměstnanci obrátit na předsedkyni ZV paní Dagmaru Moučkovou, na závodě ČR (dříve PS) je předsedkyní Kateřina Křížová, u divize PS Ostrava Olomouc a bývalého TAPS Ostrava je předseda Josef Šlachta, u divize Technologie a Instalace je předsedou František Záděra, u závodu Železnice je to Alena Kapounová a u závodu M&PC (kam patří stále i AZ SERVIS, a.s.) je předsedou Rudolf Rozbořil. Závodní výbory OSŽ řídila Rada předsedů OSŽ OHL ŽS, a.s. (nově Výbor OSŽ). Předsedou Rady byl dlouhodobě Jiří Cenek. V současnosti vykonávám funkci předsedy Výboru OSŽ já, a pro ty, kdo mě neznají, se jmenuji Oldřich Sobol. Kancelář máme na PŘ v Burešově ulici ve třetím patře. Všichni Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně výhod členství v organizaci. Rádi ve svých řadách přivítáme každého zájemce o členství v odborové organizaci. V kostce bych Vás rád informoval o tom, co patří k hlavní činnosti OSŽ. Vrcholově OSŽ vede dialog s vládou a zaměstnavateli a připomínkuje zákony z hlediska potřeb zaměstnanců. Odbory v první řadě udržují sociální smír v rámci firmy a zastupují všechny zaměstnance při kolektivním vyjednávání se zaměstnavatelem. Snažíme se udržet zaměstnanost a vytváříme nemalé programy benefitů, které mohou využívat všichni zaměstnanci, bez ohledu na členství v organizaci. Jedná se o příplatky na důchodové či životní pojištění, týden dovolené navíc, finanční odměnu

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS za věrnost a odpracované roky u firmy a další výhody, jejichž výčet najdete v Kolektivní smlouvě. Členové OSŽ však mohou čerpat i mnohé další výhody. Pořádáme pro ně zájezdy (turistické, poznávací či lyžařské), kulturní akce (vstupenky na divadla, koncerty), sportovní akce a mnoho dalších benefitů, mezi které patří například příspěvky pro děti na školu v přírodě či na tábor. Dále probíhá školení členů v různých praktických dovednostech (například seznámení s právním minimem, výuka práce s počítačem apod.). Členství v OSŽ je ale výhodné i z dalších hledisek. Nejedná se pouze o pořádání zábavných akcí. Protože každého z nás mohou potkat jak v pracovním, tak v osobním životě nepříjemnosti, OSŽ pro své členy zajišťuje rozsáhlý servis podpory. Člen OSŽ má v oblasti pracovněprávní a sociální mimo jiné právo: OSŽ informuje o aktuálním dění prostřednictvím týdeníku Obzor, internetového měsíčníku a na webových stránkách OSŽ V současné době máme u naší firmy OHL ŽS na 1400 zaměstnanců a z toho je 530 členů v OSŽ. Malý počet členů je způsoben tím, že starší a dlouholetí zaměstnanci a členové odborů nám odcházejí do zaslouženého důchodu a noví se zatím pro členství nerozhodli či o naší organizaci ani pořádně nevědí. Doufám, že po přečtení tohoto článku se aspoň na chvilku každý zamyslí a zváží, zda být členem OSŽ, a v případě zájmu se obrátí na jednotlivé zástupce příslušných ZV OSŽ. Oldřich Sobol, výkonný předseda Výboru OSŽ na nepřetržitý právní servis (krizová linka) při vzniku mimořádné události (dále jen MU) při organizování a provozování drážní dopravy a jiných mimořádností, vyplývajících z pracovněprávních vztahů, na bezplatnou právní pomoc, včetně zastupování před soudem a bezplatné poradenství a ochranu v pracovněprávních otázkách a věcech sociálního zabezpečení souvisejících s pracovněprávními vztahy, dle podmínek stanovených Řádem právní pomoci OSŽ, na bezplatné poradenství v problematice bydlení na základě smlouvy OSŽ a Sdružení nájemníků ČR, být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli prostřednictvím ZO OSŽ; minimální finanční spoluúčast člena OSŽ (zaměstnance) při značném rozsahu pojištění nad rámec obvyklých pojistných podmínek, na nenávratnou dávku z Podpůrného fondu OSŽ a na návratnou bezúročnou půjčku při insolvenci zaměstnavatele, při tíživých sociálních situacích, na jejichž zmírnění jejich finanční a hmotné prostředky nestačí, dle Statutu PF OSŽ. BLAHOPŘÁNÍ V červenci 2014 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 45 let pracuje u společnosti Jan Trochta, vedoucí projektu (středisko A272) 40 let pracují u společnosti Drahomír Chudý, instalatér (středisko A272) Jaroslav Hirsch, vedoucí střediska (středisko 54T7) Pavel Kučera, elektromontér (středisko 54T3) 35 let pracuje u společnosti Vladimír Krejčíř, ŘSMV autobusů (středisko A232) 20 let pracují u společnosti Michal Hudeček, zedník (středisko A212) Milan Osička, elektromontér (středisko 54T2) 15 let pracují u společnosti Ondřej Kutač, specialista ekonom (středisko F211) Ing. Jan Navrátil, ředitel divize (středisko A221) Vítězslav Zámoravec, skladník (středisko 54U1) Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

15 7/ STŘEDISKO SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE NABÍZÍ: Stříkaná hydroizolace OHL ŽS, a.s., středisko Speciálních technologií A283 kontaktní osoba: Ing. Milan Matějíček, vedoucí střediska tel.: strojem REAKU VÝHODY: bezešvé spoje strojní aplikace snadná realizace problematických detailů chemická odolnost odolnost proti mechanickému poškození vysoká přilnavost k podkladu vysoká průtažnost, překlenutí trhlin POUŽITÍ: pozemní stavby ploché střechy, přímo pojížděné garáže, spodní stavba dopravní stavby izolace mostů vodohospodářské stavby izolace nádrží POPIS SYSTÉMU: dvousložková izolační membrána je na polyuretanové bázi k mísení obou složek polyuretanu dochází za horka v aplikační trysce izolační membrána vytvrzuje do sekund, poté je už pochůzná VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY: 2013 Sportovní areál PPV parkoviště, VUT v Brně 2012 Sanace žel. mostu Dolní loučky 2011 ČS Orlová Lutyně oprava střechy 2010 Rozšíření TS R110 kv Mikulov izolace vany 2009 Hala myčky osobních vozů, Odstavné nádraží Brno 2009 Žel.most na trati Bystřice Český Těšín 2009 Dálniční most na D1 v km 256,326, Kojetín

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Závod Železnice Management a správa závodu Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Divize Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel: Divize Mosty a Tunely Drážní 11, Brno Slatina tel: Divize Technologie Světlá 5, Brno tel: Závod Mechanizace a produkční centra divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice Středisko Doprava a mechanizace tel.: , fax.: Středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: , Teritorium Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.:

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Středoevropský technologický institut

Středoevropský technologický institut CEITEC Středoevropský technologický institut CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Regionální hospodářská komora Brno PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Ředitelka divize Rozvoje 10.12.2015

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016 PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016 15. 16. října 2016 Dny kantonské opery v Jihomoravském kraji Šest klasických čínských příběhů ve formě tradičního umění zahrnujícího hudbu, zpěv, bojová

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH 2011 Ekonomická fakulta / Fakulta rybářství a ochrany vod / Filozofická fakulta / Pedagogická fakulta / Přírodovědecká fakulta / Teologická

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy Libor Grubhoffer a kol. 13. 5. 2014, Clarion Congress Hotel České Budějovice Česká biotechnologická platforma CEBIO Česká biotechnologická platforma

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ MANAGEMENT STAVEBNÍ FIRMY ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ OBSAH ČESKÝ STAVEBNÍ TRH SROVNÁNÍ STAVEBNÍCH PODNIKŮ V ČR HLAVNÍ KONKURENTI Metrostav, a.s. Skanska, a.s. Eurovia

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV Operačního programu VAVPI Prioritní osa 2 Článek I. Obecná ustanovení 1. Centrum ekologických aplikací v krajině (dále

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

èasopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby www.inzenyrske-stavby.cz èasopis Vydavatelství JAGA

èasopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby www.inzenyrske-stavby.cz èasopis Vydavatelství JAGA èasopis 32 Periodicita: sedmkrát roènì Cena: 69 Kè* Rozsah: 56 a 112 stran Roèník: 57. Náklad: 3 500 výtiskù * Aktuální cena předplatného je na. Zábìr èasopisu Titul je federálním periodikem, tedy časopisem

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

21. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES Sborník příspěvků 2016

21. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES Sborník příspěvků 2016 Sborník příspěvků 2016 21. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2016 GENERÁLNÍ PARTNER SYMPOZIA KONANÉ POD ZÁŠTITOU MINISTRA DOPRAVY ING. DANA ŤOKA, HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JUDR. MICHALA HAŠKA A PRIMÁTORA

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

BIOLOGY PARK BRNO. Biology Park Brno

BIOLOGY PARK BRNO. Biology Park Brno BIOLOGY PARK BRNO O PROJEKTU Předmětem projektu je vybudování nového biotechnologického parku v Brně, jehož základním smyslem je podpořit hospodářský rozvoj regionu, rozvoj konkurenceschopnosti a přenos

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

PODMÍNKY CŽV PŘEDSTAVENÍ ABSOLVENTI VZDĚLANOST STABILITA INOVACE MODERNÍ KAMPUS STÁŽ FAKULTY FINANCOVÁNÍ ANALÝZA PR TÝM. Bc. INTERNACIONALIZACE

PODMÍNKY CŽV PŘEDSTAVENÍ ABSOLVENTI VZDĚLANOST STABILITA INOVACE MODERNÍ KAMPUS STÁŽ FAKULTY FINANCOVÁNÍ ANALÝZA PR TÝM. Bc. INTERNACIONALIZACE VOLBY VÝZKUM VIZE JU PŘIPRAVENOST AKADEMICKÉ SVOBODY STRATEGIE SÍŤ INTERNET DATA 2016-2020 STUDENTI MODERNÍ KAMPUS ZDROJE ODBORNOST CÍLE GRANT PODPORA REGION AV DYNAMICKÁ UČITEL NOVÁ MÉDIA ROZVOJ STABILITA

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT. Alena Kohoutková

Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT. Alena Kohoutková Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT Alena Kohoutková Základní data narozena 10.10.1953 v Praze vdaná děti: Alžběta (1987), Štěpán (1989) absolventka Stavební fakulty ČVUT v Praze

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Nábytek a interiérové vybavení pro 120 dvojlůžkových pokojů SUPERIOR včetně interiéru 144 koupelen a WC ubytovacího objektu A, Lázně Aurora, Třeboň

Nábytek a interiérové vybavení pro 120 dvojlůžkových pokojů SUPERIOR včetně interiéru 144 koupelen a WC ubytovacího objektu A, Lázně Aurora, Třeboň Akce: Nábytek a interiérové vybavení pro 120 dvojlůžkových pokojů SUPERIOR včetně interiéru 144 koupelen a WC ubytovacího objektu A, Lázně Aurora, Třeboň Místo stavby: Lázně Aurora s.r.o., Třeboň Lázeňská

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE 8. ročník soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE! VYPISOVATELÉ: Ve čtvrtek 9. června 2011 byli v Betlémské kapli, kde je již tradičně galavečer pořádán, vyhlášeni

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ Modernizace traťového úseku Přerov (mimo) Olomouc (mimo) - Celková délka stavby: 17,385 km Termín realizace první části - Zahájení stavby: 04/2004 - Ukončení stavby:

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ REZIDENCE U ZÁMKU REZIDENCE U ZÁMKU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 50, VSETÍN ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ K PRODEJI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ INVESTOR: NOVÉ BYTY VSETÍN s.r.o. VÝHRADNÍ PRODEJCE: AENTURA

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Dne 10. 6. 2016 se uskutečnila v gesci Biology Parku Brno, Krajské hospodářské

Více

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv Inovace BSP Biomedicínsk nská a klinická technika s cílem c zvýšit míru m uplatnění absolventů na trhu práce ce 27. 6. 2006 26. 6. 2008 Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv Projekt je realizován v rámci

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více