Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Rozhovor s Oldřichem Zlámalem strana 3 Víceúčelová aula pro Jihočeskou univerzitu dokončena strana 6 Radkova Lhota nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou strana 10

2 obsah 7/2014 Úvodník Poštovane Dame i Gospodo, dobro došli na Balkan 1 Zahájení výstavby Biology Parku v Brně 2 Rozhovor s Oldřichem Zlámalem 3 Panoramatický výtah atrakce lázeňského města 5 Víceúčelová aula pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích dokončena 6 Sympozium Mosty 2014 a udělení ocenění Mostní dílo roku Odborné praxe studentů brněnského VUT FAST oboru R nadále pokračují 8 Radkova Lhota nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou 10 Proč být členem OSŽ? 11 Foto na titulní straně: Pohled na areál a nový pavilon specializovaného domova pro seniory v Radkově Lhotě. Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Bc. Tereza Mikolášová, Jana Botková Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R 19/75 ze dne 31. října 1995.

3 úvodník 7/ Poštovane Dame i Gospodo, DOBRO DOŠLI NA BALKAN* Když se vysloví slovo Balkán, většině z Vás se zcela jistě vybaví vzpomínky na krásné jaderské pobřeží, průzračnou vodu, vůni pečeného masa a ryb na roštu, dobré víno a rakiji. To je Balkán, který většina z Vás zná. Je tady ale i Balkán poznamenaný krutou válkou v devadesátých letech, Balkán, kde se střetávají tři různá náboženství pravoslavné, křesťanské a muslimské. Balkán, který se nyní snaží vrátit zpět na úroveň předválečných let, kdy jsme jezdili do zemí dnes už bývalé Jugoslávie pouze na devizový příslib. Z této snahy v současné době vyplývá řada obchodních příležitostí a možností uplatnění stavebních společností, kdy má zejména naše společnost, působící v mezinárodním měřítku, šanci uspět a realizovat svoje obchodní záměry. Prvním projektem realizovaným v oblasti Západního Balkánu (v našem firemním názvosloví Teritorium Balkán G, do kterého zahrnujeme státy bývalé Jugoslávie a Albánii), byla modernizace železničních tratí v Chorvatsku. Následovaly projekty v Černé Hoře, Bosně a Hercegovině a ve Slovinsku. Z počátku se jednalo zejména o projekty v oblasti železniční infrastruktury. Následovaly projekty v oblasti silnic a dálnic a v současné době se realizují i projekty v oblasti vodohospodářských staveb jako jsou čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovody, protipovodňová opatření. Za velký obchodní úspěch lze považovat získání první významné stavby v oblasti pozemního stavitelství, výstavby centrální věznice v Sarajevu. Realizace těchto projektů je výsledkem dlouhodobé cílené snahy proniknout do balkánského teritoria. Do teritoria, kterým vedou významné silniční a dálniční koridory, které je potřeba modernizovat, do teritoria, kde je potřeba budovat vodovodní a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, spalovny, nemocnice apod. Právě projekty v těchto oblastech, které jsou financovány z prostředků IPA fondů, Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj, Světové banky a dalších, jsou velkým potenciálem pro realizaci záměrů naší společnosti. Nespoléháme se ale jen na přípravu projektů se zajištěným financováním. Připravujeme také projekty Ing. Zdeněk Zedníček ve spolupráci s našimi bankami, mezi které patří zejména Česká exportní banka a další významné banky jako Komerční banka, či Česká spořitelna, a nabízíme investorům možnost exportního financování projektů. Naše společnost má v současné době v tomto teritoriu pobočky a dceřiné společnosti v Chorvatsku, Černé Hoře, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Slovinsku. Ve všech zmíněných zemích a Makedonii připravujeme řadu projektů v různých segmentech stavebnictví, s různými zdroji financování. Na přípravě a realizaci těchto projektů se podílí jak naši kolegové v jednotlivých zemích, tak zejména kolegové na centrále. Podařilo se zde vytvořit tým převážně mladých, jazykově vybavených pracovníků v různých funkcích, kteří čerpají zkušenosti od starších kolegů a jsou perspektivou naší společnosti. Chtěl bych jim všem za jejich práci poděkovat a současně bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na realizaci našich projektů v tomto krásném, ale složitém teritoriu. A věřte, že práce na projektech na Balkáně opravdu není o pečeném masu a dobrém vínu. Lijepo ljeto!** Ing. Zdeněk Zedníček, výkonný ředitel teritoria G - Balkán *) Vážené dámy a pánové, vítejte na Balkáně **) Pěkné léto!

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby Zahájení výstavby BIOLOGY PARKU V BRNĚ Za účasti prezidenta Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, prorektora Masarykovy univerzity prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc., europoslance Ing. Evžena Tošenovského, Dr.h.c. a představitelů Krajské hospodářské komory jižní Moravy, proběhl 14. července slavnostní akt zahájení stavby projektu Biology Park Brno. Jeho realizaci zajišťuje divize 1 Brno, OHL ŽS, a.s. Projekt Biology Park Brno vznikl z dlouhodobé iniciativy představitelů Krajské hospodářské komory jižní Moravy a za významné podpory představitelů Masarykovy univerzity, Jihomoravského kraje a města Brna. Myšlenka na vytvoření infrastruktury a aktivního prostoru pro inovativní podnikatelské subjekty orientované na biotechnologie a biomedicínu vznikla již v roce 2009, v souladu s definovanou strategií Jihomoravského kraje a města Brna. Hlavním cílem projektu je podpora hospodářského rozvoje regionu, převážně v oblastech rozvoje konkurenceschopnosti a přenosu výsledků výzkumu a vývoje na trh. Nástrojem naplnění tohoto cíle se stane v polovině roku 2015 dokončený objekt biotechnologického parku a podnikatelského inkubátoru Biology Park Brno, který rozšíří a doplní oblast univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích, v těsné blízkosti Fakultní nemocnice Brno. Logicky tak naváže na již fungující biomedicínský inkubátor Slavnostního poklepání základního kamene se zúčastnili (zleva): Mgr. Petr Kostík, ředitel Krajské hospodářské komory JM kraje a předseda představenstva společnosti Biology Park Brno a.s., Ing. Tomáš Nossek, výkonný ředitel závodu Česká republika společnosti OHL ŽS, a.s., JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory ČR, Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c., poslanec Evropského parlamentu a prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prorektor pro výzkum, Masarykova univerzita Brno

5 7/ Jihomoravského kraje INBIT, pavilon Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií ILBIT nebo Středoevropský technologický institut CEITEC. Dnešní slavnostní poklepání základního kamene odstartovalo realizaci více než m 2 plochy moderního biotechnologického parku a podnikatelského inkubátoru, nabízejícího k pronájmu plně vybavené chemické a biotechnologické laboratoře v různých stupních čistoty prostředí, kancelářské prostory a prezentační plochy, primárně určené k realizaci vědecko výzkumných záměrů a inovativních projektů orientovaných na biologické vědní obory. Ze slov jednotlivých řečníků byl patrný zřejmý důraz na budoucí úzkou spolupráci zástupců podnikatelského a akademického prostředí, čehož je důkazem sama realizace projektu Biology Park Brno. Nejen vstřícnost zástupců Masarykovy univerzity, ale i města Brna a Jihomoravského kraje nám dopomohla získat významnou finanční podporu pro realizaci projektu Biology Park Brno z Evropských strukturálních fondů, čímž byl nepřímo významně podpořen rozvoj vědy, výzkumu a inovací v regionu, uvedl Petr Kostík, ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy a předseda představenstva společnosti Biology Park Brno. Útvar Kancelář GŘ nejlepší zaměstnanci roku 2013 Rozhovor s OLDŘICHEM ZLÁMALEM, ředitelem výstavby V lednu jste byl na Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok 2013 oceněn za úspěšné vedení stavby Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín. Tato stavba získala také ocenění Česká dopravní stavba od Svazu podnikatelů ve stavebnictví v roce Můžete nás se stavbou blíže seznámit? V čem je tato stavba zajímavá a čím Vás profesně obohatila? Vážím si ocenění, kterého se této stavbě dostalo, neboť se jedná o kvalitně provedený úsek III. tranzitního koridoru, který přispívá ke zkvalitnění komfortu cestujících na železnici. Hned na úvod, než přejdeme k zajímavostem stavby, bych chtěl ještě jednou poděkovat celému kolektivu stavby, který se každodenní poctivou prací zasloužil o kvalitní výsledek celého díla. Podařilo se vytvořit dělný tým pracovníků, kteří táhli za jeden provaz, i když v průběhu stavby docházelo k různým personálním změnám, a to jak na pozicích obsazených pracovníky OHL ŽS, tak pracovníky dalších členů Sdružení BYČT, zahrnující společnosti Subterra a Eiffage (dříve Tchas). Ale zpátky k vaší otázce. Nebudu čtenáře unavovat výčtem jednotlivých parametrů stavby, neboť pokud si dobře pamatuji, toto již bylo prezentováno v některém z předchozích vydání. Za zmínku však stojí úsek železničního spodku v úseku Třinec Český Těšín, v oblasti přeložení zastávky Ropice, kde byl v úseku metrů zřízen nový násep ze zlepšené zeminy o celkovém objemu m 3 a stabilizace železničního spodku pomocí vibrovaných štěrkových pilot v délce metrů dvoukolejné tratě. Druhou technickou zajímavostí je ocelový železniční most přes řeku Olši poblíž zastávky Ropice. Jedná se o jednopolový dvojkolejný most o rozpětí 62 metrů, který v krajině působí velmi elegantně a při jeho zatěžkávací zkoušce byla k vidění neobvyklá koncentrace tří kolejových jeřábů EDK-750 na jednom místě. Oceněným zaměstnancem jste byl mimo jiné také za odvahu se zapojit do řízení polské stavby. Lišila se Vaše představa o polském řízení staveb od skutečnosti? Ano, velmi výrazně. A to i přes to, že už mám za sebou 28 let praxe. Uvedu jeden příklad za všechny. Objem veškeré, mnohdy téměř duplicitní korespondence došlé a odeslané pošty, je pro našince nepochopitelný. Za jeden měsíc činnosti na stavbě Trzebinia Krzeszovice vyprodukujeme takové množství korespondence jako za dobu tří let na stavbě Bystřice nad Olší Český Těšín. Ještě dovětek k zmíněné odvaze. Mám za sebou 12 let praxe u bývalého železničního vojska, takže nejsem zvyklý polemizovat nad rozhodnutím svého nadřízeného. Moc možností na výběr nebylo.

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS V našich médiích jsou polské výrobky pod velkou kritikou, zejména potraviny. Zakládají se tyto informace na pravdě? Dobrá otázka, protože nejen prací živ je člověk. Pokud si někdo koupí klobásku za 50 Kč za kilo, nemůže očekávat, že v ní bude maso. A tak je to se vším. Moje osobní zkušenost je pouze pozitivní. V Polsku byly zachovány drobné provozovny rodinného typu (pekárny, uzenářství, zelinářství), které i po několik generací nabízí vlastní výrobky svým spoluobčanům, které si nemohou dovolit šidit, protože výběr je široký. Je rozdíl si ráno cestou do práce koupit v malém obchůdku čerstvé, mnohdy ještě teplé pečivo, než v supermarketu gumový rohlík od nadnárodního řetězce. Ing. Oldřich Zlámal Jaká jsou specifika polského trhu? Trochu jsem to naznačil již v předchozí odpovědi. Přebujelá administrativa, která komplikuje i ty nejbanálnější záležitosti, protichůdná vyjádření orgánů státní správy, minimální snaha úředníků nacházet, popřípadě odsouhlasit průchodná řešení. Výsledkem je smutný pohled na vlak kategorie Inter City, ploužící se krajinou rychlostí 30 kilometrů v hodině z důvodu dlouhodobého zanedbání údržby a nemožnosti zahájit plánované rekonstrukce. Ze strany investora není provedena odpovídající příprava, a proto jsou smlouvy oproti základním ustanovením FIDIC tak výrazně změněny, že zhotovitel je, slušně řečeno, výrazně omezen na svých právech. Mnozí si jistě pamatují neslavnou kapitolu budování polských dálnic čínskými dodavateli, kdy na závěr nebylo ani dodavatelů, ani dálnic. Na tomto místě bych chtěl složit poklonu pracovníkům SŽDC Stavební správa, protože se slzou štěstí v oku vzpomínám na spolupráci s investorem na předchozích stavbách v ČR. Byl jste také na projektech v Maďarsku. V čem se tyto země liší, nebo naopak v čem jsou si podobné? V čem se zásadně liší, to je jazyk. I po čtyřech letech v Maďarsku jsem se neobešel bez tlumočníka. Styl jednání v Maďarsku byl impulzivnější oproti Polsku. V čem jsou si tyto státy podobné, je rozhodně oblast technických norem a předpisů, protože historicky vycházely ze stejných zdrojů. Každá ze zemí si chrání svůj trh zejména pro vlastní kapacity. To, že nejsme zdejší, nám bylo dáváno jasně najevo, často zejména v Maďarsku a bohužel i pracovníky naší dceřiné společnosti. Postupem času však člověk na to horší zapomíná a lepší vzpomínky zůstávají. Co Vám zkušenosti na stavbách v zahraničí přinesly, nebo naopak vzaly? Je toho hodně, co by se dalo zmínit. Rozhodně se mi rozšířila schopnost poznávat lidi a předvídat jejich budoucí chování, zejména ve zlomových momentech. Spolupracoval jsem s lidmi, které bych jinak nikdy nepotkal. Vzpomínám na jeden moment ze stavby v Maďarsku, kdy dodavatelská firma montovala výhybky, ale v dodávce měli delší betonové pražce, než bylo třeba. Tak je prostě zkrátili rozbrušovačkou a při kontrole prací tvrdili, že takové úpravy jsou v Maďarsku dovolené. Při následné kontrole prací s investorem jsme v první chvíli mysleli, že bude třeba volat sanitku. Takový případ bych u nás nezažil a v paměti mi zůstane velmi dlouho. Děkuji Vám za rozhovor Jana Botková, asistentka

7 7/ napsali o nás PANORAMATICKÝ VÝTAH atrakce lázeňského města Součástí rekonstrukce Lázní Aurora, kterou v letech 2011 a 2012 realizovala divize 5 Plzeň, byla i výstavba venkovního výtahu na jižní straně budovy A. Výtah je ze dvou stran prosklený a jezdí až do 9. patra, přestože je budova osmipatrová. Deváté patro slouží jako vyhlídka na nádhernou třeboňskou pánev s dominantou rybníka Svět. Díky nápaditému architektonickému řešení byl ve výšce 25 metrů vytvořen nejvyšší dostupný bod v Třeboni, městu tolik oblíbeném mezi turisty. Během dvou let fungování zrekonstruovaných lázní se tato vyhlídka stala vyhledávanou atrakcí jak mezi turisty a návštěvníky lázní, tak i mezi místními obyvateli. Za dobrého počasí je vidět nejen okolí Třeboně včetně Schwarzenberské hrobky a věže na náměstí, ale i Novohradské a Slepičí hory. Turisté, kteří se rozhodnou výtah využít, si vychutnají jízdu proskleným tubusem s výhledem do krajiny rychlostí 1,7 m/s. Během května letošního roku byla vyhlídka obohacena o popisky panoramat na jednotlivých světových stranách, což usnadňuje návštěvníkům orientaci v krajině. Turisté se k vyhlídce dostanou pěšky, na kole nebo i turistickým vláčkem, který má příhodný název Třeboňáček. V rámci venkovního výtahu bylo vybudované i venkovní schodiště, které zajišťuje zájemcům o romantický zážitek přístup 24 hodin denně. Proto mohou návštěvníci využít vyhlídku i pro sledování západů či východů slunce nad třeboňskou krajinou v každém ročním období. foto: Roman Růžička a Petr Janžura Pro naši divizi je velkou ctí, že se mohla podílet na zrealizování tohoto atraktivního projektu, který má mezi veřejností velký ohlas. Bc.Tereza Mikolášová, technik kalkulací divize 5 OHL ŽS, a.s. ve spolupráci s Martinou Vrchotovou (časopis Lázeňská pohoda 7/2014)

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby VÍCEÚČELOVÁ AULA PRO JIHOČESKOU UNIVERZITU v Českých Budějovicích dokončena V úterý 15. července 2014 byla zadavateli, Jihočeské univerzitě, slavnostně předána víceúčelová aula v Dukelské ulici v Českých Budějovicích. Projekt pod vedením Martina Topky z divize 5 Plzeň byl zahájen v září loňského roku a jeho úkolem bylo vybudovat atraktivní víceúčelovou aulu poblíž historického městského centra na nábřeží řeky Malše. Od řeky je budova oddělena pouze parkem a Dukelskou ulicí. V okolí nově vzniklé budovy je patrná celá řada novodobých provozních budov a dostaveb, mezi které patří Český Rozhlas nebo DK Metropol. Původní budova byla součástí komplexu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Nacházely se v ní prostory pro výuku českého jazyka, germanistiky i výtvarné výchovy. Ve dvoře se nacházela tělocvična, která v rámci projektu získala nové zateplení. Záměrem investora byla výměna stávajícího sanitárního vybavení v prvním nadzemním podlaží, dále pak oprava východní dvorní fasády objektu spolu s výměnou oken a opravou soklu jižní fasády. Ve dvoře byla položena zámková dlažba. Vedle drobných úprav, jako je osvětlení dvora nebo zhotovení přístřešku na kontejnery, přinesl projekt hlavně vybudování zbrusu nové víceúčelové auly v dvorním traktu jako nástavby na stávající rekonstruovanou tělocvičnu. Tím univerzita získala nové prostory pro výuku velkých studijních skupin, konference, či jiné studentské aktivity vyžadující moderní a prostorné zázemí. Prostor má kapacitu 120 diváků a dalších 60 diváků na balkoně. Nová aula splňuje i akustické a světelné parametry, díky

9 7/ kterým ji mohou využívat zájmové kroužky z oblasti umělecké činnosti. Kvalitní akustické vlastnosti interiéru jsou zajištěny speciálními akustickými panely. Pevné desky tmavošedého odstínu jsou umístěny na protilehlých stěnách u vstupu do auly v obou podlažích. Posuvné akustické panely se nachází na stěnách nad okny a pomocí elektrického pohonu jsou zasunovatelné do zděných nik na balkoně. Dalším prvkem zvyšujícím kvalitu zvuku jsou tři druhy podhledů. U všech druhů instalovaných na stropě auly jsou vytvořeny drážky na stmívatelné LED diodové pásky, které nepřímo osvětlují boky nosníků a vytváří tím příjemnou atmosféru. Projekt počítal i s pořádáním společenských akcí pro posluchače nemluvící českým jazykem. V posluchárně je proto vybudován tlumočnický systém pomocí mobilní překladatelské kabiny. Základní informace: Název Víceúčelová aula nástavba tělocvičny Dukelská 245/9, České Budějovice Investor Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Projektant A1 spol. s r.o., Lannova 13, České Budějovice Zhotovitel OHL ŽS, a.s., divize 5 Plzeň Termín zahájení Termín ukončení Vedoucí projektu Martin Topka Stavbyvedoucí Ing. Milan Pitner Technická příprava Ing. David Čapek, Ing. Jiří Harvalík Skutečná cena Kč bez DPH Aula v Dukelské ulici je jednou z řady staveb, které divize 5 Plzeň v Českých Budějovicích zrealizovala pro Jihočeskou univerzitu. V současné době naše divize pracuje i na dalším projektu Rekonstrukce objektů pro projekt Modernizace ZF JU jehož předání se předpokládá v průběhu měsíce srpna. Bc. Tereza Mikolášová, technik kalkulací ocenění SYMPOZIUM MOSTY 2014 a udělení ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU 2012 Mezinárodní sympozium Mosty si za dobu své existence vydobylo pevné místo v kalendáři odborné mostařské veřejnosti. Koná se v pravidelném dubnovém termínu, pod záštitou ministra dopravy, a je již nedílnou součástí doprovodného programu mezinárodního stavebního veletrhu IBF. Letošní již 19. mezinárodní sympozium Mosty 2014 proběhlo ve dnech , tradičně v prostorách hotelu Voroněž. Vysoká účast odborné veřejnosti a množství a úroveň přihlášených příspěvků dávají této akci punc výjimečnosti a posilují vnímání celospolečenského významu mostů. Pro OHL ŽS, a.s., byl letošní ročník výjimečný a úspěšný, co se prezentace technického umu odborných kapacit naší společnosti týče. Bylo nás opravdu vidět všude. To, že jsme se stali hlavním partnerem 19. ročníku sympozia, nám zaručilo privilegované umístění firemního loga přímo v kongresovém sále, prezentaci OHL ŽS, a.s., v prostorách hotelu Voroněž a samozřejmě i prostřednictvím sborníku odborných příspěvků, vydaného v rámci konání sympozia. Naši společnost jsme však také zodpovědně zastupovali jak v předsednictvu sympozia, tak i mezi přednášejícími. Jedním z nejpoutavějších odborných příspěvků totiž byla přednáška Petra Novotného, stavbyvedoucího divize Mosty a tunely, závodu Železnice, o realizaci viaduktu Pavlovići v Bosně a Hercegovině technologií postupného vysouvání nosné konstrukce. Právě jeho ne zcela tradičně pojatá přednáška, o úskalích balkánské mise provázejících naše mostaře po dobu realizace této technicky náročné

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS stavby, byla účastníky mostařské konference po zásluze oceněna. Na pomyslném vrcholu jsme se ovšem ocitli v okamžiku, kdy byly vyhlášeny výsledky pravidelné prestižní soutěže Mostní dílo roku. Do této soutěže mohly být přihlášeny mosty, které byly uvedeny do provozu nejdříve v roce 2012 a osvědčily se tak v alespoň ročním provozu. Soutěží se ve dvou kategoriích a v kategorii novostavba, v konkurenci dalších čtyř mostů, uspěla naše společnost s Mostem na větvi H3 a H4, Hradecká přes rondel na VMO Dobrovského v Brně, realizovaným divizí Mosty (více se o projektu můžete dozvědět v letošním únorovém čísle tohoto časopisu, tedy Mozaika 2/2014). Po devíti letech (Mostní dílo 2003, estakády na tramvajové trati Hlubočepy Barrandov) se nám tak dostalo opět prestižního ocenění od odborné mostařské veřejnosti za technicky zdařilé, kvalitní a esteticky pojaté mostní dílo. Petr Zbraněk, ředitel divize Mosty a tunely lidské zdroje ODBORNÉ PRAXE STUDENTŮ brněnského VUT FAST oboru R nadále pokračují Společnost OHL ŽS si plně uvědomuje, že kvalita firmy bude taková, jací budou lidé v ní. Proto ani v době, která přijímání a rozvoji lidských zdrojů příliš nepřeje, nepřerušila svoji snahu o získávání nových perspektivních zaměstnanců z řad absolventů a pokračuje v projektech, jejichž cílem je postupná generační obměna. Projekt absolventských praxí tak napomáhá naší snaze vybrat si ke spolupráci jen ty nejlepší. Uplatnění absolventů vysokoškolského studia na trhu práce je rozšířeným problémem, přičemž k hlavním bariérám tohoto uplatnění patří absence odborné praxe, pracovních návyků, nereálné představy o pracovním životě nebo nesoulad odborné vybavenosti s požadavky zaměstnavatelů. Pozitivní stránkou hovořící pro přijetí absolventů, je nezatíženost absolventa špatnými nebo odlišnými pracovními návyky, větší jazyková vybavenost, schopnost práce na PC a zejména ochota učit se novým věcem. O skutečně vynikající a perspektivní absolventy se vede mezi stavebními společnostmi konkurenční boj. Odbor ŘLZ dlouhodobě spolupracuje se stavební fakultou VUT v Brně, kde se již před rokem 2007 podílel spolu se zástupci dalších stavebních společností na přípravě a akreditaci magisterského studijního oboru R Realizace staveb. Tento navazující magisterský obor si mohou zvolit absolventi bakalářského studijního programu, zejména oborů Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby, Vodní hospodářství a vodní stavby. Stanovením přesného obsahu a vhodné délky praxe, která je součástí studia oboru R, se podařilo naplnit požadavek stavebních firem na praxi v pravém slova smyslu odbornou. Brigádnické činnosti či krátkodobé praxe nebyly pro studenty tak významnou a komplexní zkušeností. Požadavek stavebních firem na dobu odborné praxe se pohyboval okolo 10 týdnů. V tomto rozsahu byla následně odborná praxe pro obor Realizace staveb akreditována. Do obsahu studia byly zapracovány náměty budoucích zaměstnavatelů na inovace, při zachování požadovaného poměru předmětů teoretického inženýrského základu a předmětů nadstavbových. Odborné praxe v délce 10 týdnů jsou pro navazující magisterské studium programu Stavební inženýrství, oboru Realizace staveb, zařazeny jako povinný předmět v letním semestru prvního ročníku. Cílem studijního oboru R je výchova odborníků schopných okamžitého kvalifikovaného uplatnění v oblasti realizace staveb. Skladba předmětů a zařazení povinné odborné praxe přispívá k podstatnému zkrácení adaptačního období absolventa školy ve stavební firmě, a tím vytváří předpoklady pro rychlý odborný růst a kariérní postup absolventů oboru. Absolvent studia oboru Realizace staveb nabízí schopnost komplexně a samostatně řešit stavebně technické i ekonomické a manažerské úkoly. V jednotlivých předmětech se studenti seznamují s problematikou technické i technologické struktury stavby, učí

11 7/ se vhodnému modelování a optimalizaci výrobních procesů, zvládnou problematiku managementu realizace staveb včetně projektového řízení, základy ekonomiky a práva ve stavebnictví, a jsou také jazykově vybaveni pro běžnou i odbornou cizojazyčnou komunikaci. Zařazení povinné odborné praxe do letního semestru prvního ročníku umožňuje studentům ověřit a uplatnit své znalosti a reagovat následně na své studijně odborné potřeby v závěru studia, zejména při zpracování závěrečné práce. Společnost OHL ŽS v letním semestru tohoto roku poskytla praxi sedmi studentům, kteří však nejprve prošli pečlivým výběrem ze strany zaměstnanců odboru ŘLZ a prokázali, že jejich zájem o obor a profesní život ve výrobní společnosti je skutečný a ne pouze deklarovaný. Tito studenti následně pracovali na našich projektech na pozici asistenta stavbyvedoucího. Praxi vykonávali přímo na jednotlivých projektech v rámci celé ČR, aby si tak vyzkoušeli stavařský život se vším, co k němu patří. Každý student měl svého přiděleného garanta praxe, který jej po celou dobu provázel a dbal o to, aby praxe byla Jeden ze studentů oboru R Bc. Ondřej Zaťko při práci na úpravách kabelovodu v rámci projektu Rekonstrukce žst. Olomouc. pro obě strany maximálně přínosná. Každý garant také vedl tzv. Záznam o průběhu odborné praxe, který sloužil jako jeden z podkladů k hodnocení studenta na závěrečném semináři, který uzavírá předmět odborné praxe a na kterém je studentům udělen klasifikovaný zápočet. Vzhledem ke snaze o co nejobjektivnější hodnocení odborných praxí, a také s cílem získání zpětné vazby od garantů, se tohoto závěrečného semináře účastnili nejen vyučující VUT FAST Brno, ale také zástupci naší společnosti, aby společně se studenty zhodnotili průběh jejich praxí. Studenti si na tento den připravili prezentace v délce cca 15 minut, informovali o stavbě, na kterou byli umístěni a o vykonávané činnosti v průběhu odborné praxe. Připravené prezentace přednesli jednak svým spolužákům, tak i členům komise složené ze zmíněných zástupců zapojených firem a akademických pracovníků. Podle ohlasů z jednotlivých projektů a divizí, ale i podle udělených známek, lze v letošním roce konstatovat, že praxe splnily své poslání, neboť studenti byli všestranně pozitivně hodnoceni. Někteří z nich pokračují na našich stavbách i po skončení povinné části praxe a byl jim z naší strany nabídnut trvalý pracovní poměr. Při výběru skutečně schopných zaměstnanců totiž stále platí přísloví, že dobrého námořníka nepoznáte na klidném moři. Ti, kterým jsme nabídli trvalé uplatnění mezi našimi zaměstnanci, prokázali, že dokáží proplout bouřlivými vodami stavařského řemesla a dobrými námořníky, resp. stavaři skutečně jsou a budou. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na projektu praxí pro studenty oboru R a pomohli rozvoji studentů i jejich následnému uplatnění. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby RADKOVA LHOTA nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou V pondělí 21. července proběhlo slavnostní předání nového pavilonu specializovaného domova pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou v Radkově Lhotě. Divize 2 Olomouc OHL ŽS jej realizovala ve sdružení se společností TOMI-REMONT. postavena v sousedství stávajícího objektu domova pro seniory. Na osm desítek klientů zde najde nejvyšší standard péče. V novém pavilonu bude uživatelům k dispozici celkem 47 pokojů, z toho 15 jednolůžkových s balkonem a 32 dvoulůžkových. Všechny pokoje mají samostatné sociální zařízení se sprchovým koutem. Dále se v nové budově nachází i ordinace lékaře, rehabilitace, pedikúra, kadeřnictví, bufet a kuchyně s jídelnou, která bude využívána také jako společenský sál. Rozhodnutí o výstavbě pavilonu v Radkově Lhotě vycházelo z dlouholetých zkušeností domova s poskytováním této náročné sociální služby. Hlavním důvodem výstavby byl především vzrůstající počet žádostí o umístění osob trpících demencí a zvláště Alzheimerovou chorobou, vysvětlila náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Yvona Kubjátová. V čtyřpodlažní budově najde zázemí 79 seniorů trpících Alzheimerovou chorobou. Stavba nového pavilonu trvala bezmála dva roky a Olomoucký kraj, který je zřizovatelem domova, za ni zaplatil 156 milionů korun. Mám radost, že se dnešním dnem zakončila jedna z největších investičních akcí v kraji a že peníze na výstavbu pavilonu přinesou hodnotnější život všem, kteří potřebují celodenní specializovanou péči a především kvalifikovaný dohled. Tímto jsme navíc naplnili i jedno z předsevzetí programového prohlášení krajské rady, uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Čtyřpatrová budova s obytným podkrovím pro dlouhodobé ubytování klientů byla Potřebný provoz a péči zajistí klientům nového zařízení téměř padesát pracovníků personálu. Veškeré prostory a vybavení jsou osazeny bezpečnostními prvky a mají určitá specifika. Jsou to například částečně prosklené skříně a komody, vybavení pokojů komunikačním systémem nebo elektricky polohovatelné matrace. Pro návštěvníky, kteří tu chtějí strávit se svými blízkými více času, jsou k dispozici podkrovní hostinské pokoje. Útvar Kancelář GŘ

13 7/ odborová činnost Proč být ČLENEM OSŽ? Členství v odborech není spoření, ale pojištění. Tak tuto otázku si určitě každý ze zaměstnanců OHL ŽS v duchu položil vícekrát. Nevím přesně, kdy byla u naší firmy založena odborová organizace, ale vím jistě, že při mém nástupu k firmě v roce 1978 bylo samozřejmostí, že se zaměstnanci při nástupu ke členství hlásili. Dnešní doba je v tomto trošku jiná, ale odborová organizace u firmy stále existuje a funguje na každém závodě. Při OHL ŽS máme celkem 6 ZV OSŽ s nimiž bych Vás chtěl v krátkosti seznámit. Na ředitelství společnosti se můžou zaměstnanci obrátit na předsedkyni ZV paní Dagmaru Moučkovou, na závodě ČR (dříve PS) je předsedkyní Kateřina Křížová, u divize PS Ostrava Olomouc a bývalého TAPS Ostrava je předseda Josef Šlachta, u divize Technologie a Instalace je předsedou František Záděra, u závodu Železnice je to Alena Kapounová a u závodu M&PC (kam patří stále i AZ SERVIS, a.s.) je předsedou Rudolf Rozbořil. Závodní výbory OSŽ řídila Rada předsedů OSŽ OHL ŽS, a.s. (nově Výbor OSŽ). Předsedou Rady byl dlouhodobě Jiří Cenek. V současnosti vykonávám funkci předsedy Výboru OSŽ já, a pro ty, kdo mě neznají, se jmenuji Oldřich Sobol. Kancelář máme na PŘ v Burešově ulici ve třetím patře. Všichni Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně výhod členství v organizaci. Rádi ve svých řadách přivítáme každého zájemce o členství v odborové organizaci. V kostce bych Vás rád informoval o tom, co patří k hlavní činnosti OSŽ. Vrcholově OSŽ vede dialog s vládou a zaměstnavateli a připomínkuje zákony z hlediska potřeb zaměstnanců. Odbory v první řadě udržují sociální smír v rámci firmy a zastupují všechny zaměstnance při kolektivním vyjednávání se zaměstnavatelem. Snažíme se udržet zaměstnanost a vytváříme nemalé programy benefitů, které mohou využívat všichni zaměstnanci, bez ohledu na členství v organizaci. Jedná se o příplatky na důchodové či životní pojištění, týden dovolené navíc, finanční odměnu

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS za věrnost a odpracované roky u firmy a další výhody, jejichž výčet najdete v Kolektivní smlouvě. Členové OSŽ však mohou čerpat i mnohé další výhody. Pořádáme pro ně zájezdy (turistické, poznávací či lyžařské), kulturní akce (vstupenky na divadla, koncerty), sportovní akce a mnoho dalších benefitů, mezi které patří například příspěvky pro děti na školu v přírodě či na tábor. Dále probíhá školení členů v různých praktických dovednostech (například seznámení s právním minimem, výuka práce s počítačem apod.). Členství v OSŽ je ale výhodné i z dalších hledisek. Nejedná se pouze o pořádání zábavných akcí. Protože každého z nás mohou potkat jak v pracovním, tak v osobním životě nepříjemnosti, OSŽ pro své členy zajišťuje rozsáhlý servis podpory. Člen OSŽ má v oblasti pracovněprávní a sociální mimo jiné právo: OSŽ informuje o aktuálním dění prostřednictvím týdeníku Obzor, internetového měsíčníku a na webových stránkách OSŽ V současné době máme u naší firmy OHL ŽS na 1400 zaměstnanců a z toho je 530 členů v OSŽ. Malý počet členů je způsoben tím, že starší a dlouholetí zaměstnanci a členové odborů nám odcházejí do zaslouženého důchodu a noví se zatím pro členství nerozhodli či o naší organizaci ani pořádně nevědí. Doufám, že po přečtení tohoto článku se aspoň na chvilku každý zamyslí a zváží, zda být členem OSŽ, a v případě zájmu se obrátí na jednotlivé zástupce příslušných ZV OSŽ. Oldřich Sobol, výkonný předseda Výboru OSŽ na nepřetržitý právní servis (krizová linka) při vzniku mimořádné události (dále jen MU) při organizování a provozování drážní dopravy a jiných mimořádností, vyplývajících z pracovněprávních vztahů, na bezplatnou právní pomoc, včetně zastupování před soudem a bezplatné poradenství a ochranu v pracovněprávních otázkách a věcech sociálního zabezpečení souvisejících s pracovněprávními vztahy, dle podmínek stanovených Řádem právní pomoci OSŽ, na bezplatné poradenství v problematice bydlení na základě smlouvy OSŽ a Sdružení nájemníků ČR, být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli prostřednictvím ZO OSŽ; minimální finanční spoluúčast člena OSŽ (zaměstnance) při značném rozsahu pojištění nad rámec obvyklých pojistných podmínek, na nenávratnou dávku z Podpůrného fondu OSŽ a na návratnou bezúročnou půjčku při insolvenci zaměstnavatele, při tíživých sociálních situacích, na jejichž zmírnění jejich finanční a hmotné prostředky nestačí, dle Statutu PF OSŽ. BLAHOPŘÁNÍ V červenci 2014 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 45 let pracuje u společnosti Jan Trochta, vedoucí projektu (středisko A272) 40 let pracují u společnosti Drahomír Chudý, instalatér (středisko A272) Jaroslav Hirsch, vedoucí střediska (středisko 54T7) Pavel Kučera, elektromontér (středisko 54T3) 35 let pracuje u společnosti Vladimír Krejčíř, ŘSMV autobusů (středisko A232) 20 let pracují u společnosti Michal Hudeček, zedník (středisko A212) Milan Osička, elektromontér (středisko 54T2) 15 let pracují u společnosti Ondřej Kutač, specialista ekonom (středisko F211) Ing. Jan Navrátil, ředitel divize (středisko A221) Vítězslav Zámoravec, skladník (středisko 54U1) Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

15 7/ STŘEDISKO SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE NABÍZÍ: Stříkaná hydroizolace OHL ŽS, a.s., středisko Speciálních technologií A283 kontaktní osoba: Ing. Milan Matějíček, vedoucí střediska tel.: strojem REAKU VÝHODY: bezešvé spoje strojní aplikace snadná realizace problematických detailů chemická odolnost odolnost proti mechanickému poškození vysoká přilnavost k podkladu vysoká průtažnost, překlenutí trhlin POUŽITÍ: pozemní stavby ploché střechy, přímo pojížděné garáže, spodní stavba dopravní stavby izolace mostů vodohospodářské stavby izolace nádrží POPIS SYSTÉMU: dvousložková izolační membrána je na polyuretanové bázi k mísení obou složek polyuretanu dochází za horka v aplikační trysce izolační membrána vytvrzuje do sekund, poté je už pochůzná VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY: 2013 Sportovní areál PPV parkoviště, VUT v Brně 2012 Sanace žel. mostu Dolní loučky 2011 ČS Orlová Lutyně oprava střechy 2010 Rozšíření TS R110 kv Mikulov izolace vany 2009 Hala myčky osobních vozů, Odstavné nádraží Brno 2009 Žel.most na trati Bystřice Český Těšín 2009 Dálniční most na D1 v km 256,326, Kojetín

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Závod Železnice Management a správa závodu Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Divize Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel: Divize Mosty a Tunely Drážní 11, Brno Slatina tel: Divize Technologie Světlá 5, Brno tel: Závod Mechanizace a produkční centra divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice Středisko Doprava a mechanizace tel.: , fax.: Středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: , Teritorium Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.:

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Dálničního areálu EXTRA s rozestavěným hotelem Brno Popis lokality - Brno Dálniční areál EXTRA s Hotelem EXTRA se nachází na okraji aglomerace města Brna, na pomezí okresů Brno-město a Brno-venkov.

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 PROGRAM LLP/ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu na e-mail. adresu:

Více

váš partner v automobilovém světě AUTOSALONY A SERVISY

váš partner v automobilovém světě AUTOSALONY A SERVISY váš partner v automobilovém světě AUTOSALONY A SERVISY Co vám přinesou Živé stavby : Realizace autosalonu do 4 týdnů V našem autosalonu protopíte nejméně Živé stavby dispozici a vzhled můžete měnit www.zivestavby.cz

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Etikav reálném podnikatelskémprostředí. Ing. JiříCieńciała, CSc. předsedapředstavenstvaa generální ředitel TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Etikav reálném podnikatelskémprostředí. Ing. JiříCieńciała, CSc. předsedapředstavenstvaa generální ředitel TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Etikav reálném podnikatelskémprostředí Ing. JiříCieńciała, CSc. předsedapředstavenstvaa generální ředitel TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. GE Kodex chování 2 Dodržujte všechny příslušné zákony a regulační pravidla,

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

ProCeram a.s. provozovna Zličín Řevnická 170/4 155 21 Praha 5 www.proceram.cz

ProCeram a.s. provozovna Zličín Řevnická 170/4 155 21 Praha 5 www.proceram.cz ProCeram a.s. provozovna Zličín Řevnická 170/4 155 21 Praha 5 Profil společnosti ProCeram Kdo jsme Společnost ProCeram a.s. byla založena v roce 2007 a patří do skupiny NEW LIVING GROUP, jejíž hlavní náplní

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

ÚJV ŘEŽ, a. s. Investiční Memorandum

ÚJV ŘEŽ, a. s. Investiční Memorandum ÚJV ŘEŽ, a. s. Obsah 1. Úvod 2. Celkový přehled nabízených nemovitostí 3. Struktura vlastnictví 4. Lokalita 5. Klíčové výhody 6. Hotel s pozemkem 7. Prvorepubliková vila 8. Bytové jednotky 9. Pozemky 10.

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C POZVÁNKA CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C CMYK 0-0-0-100 PANTONE Process Blac 10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 0-0-0-30 40 % PANTONE

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje Rozvojové projekty Jihočeského kraje Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje země zaslíbená Jihočeský kraj Finance Dle schváleného rozpočtu hospodaří Jihočeský kraj v roce 2011 s celkovými příjmy

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více