Kronika městské části Brno-Slatina. rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika městské části Brno-Slatina. rok 2013"

Transkript

1 Kronika městské části Brno-Slatina rok 2013

2

3 Obsah 1 Významné události 1 Vzpomínkové akce Rekonstrukce Terének Parčík na ulici Vlnitá Dinosauři ve Slatině Výsledky sčítání lidu Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí Bezpečnost ve Slatině Partnerství s HC Kometa Brno Sousoší sv. Cyrila a Metoděje Z rozhodování zastupitelstva 5 3 Všeobecné události 9 Volba prezidenta republiky Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Závěrečný účet městské části Brno-Slatina za rok Školství 14 Základní škola Brno, Přemyslovo náměstí Základní škola a Mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí Mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí Střední škola grafická Brno, Šmahova Česko-anglická mateřská škola Kinder-City Společenský život 20 Vlci přicházejí s větrem Plesy ve Slatině Pálení čarodějnic Knihovna Jiřího Mahena v Brně pobočka ve Slatině Slatinské kulturní léto Filiální kostel Povýšení sv. Kříže Farmářské trhy, zabijačka, prodej kaprů Klub důchodců Slatinské hody

4 6 Osady 28 Osada pod Stránskou skálou Osada Malá Slatina Zájmová činnost 29 Divadlo J. K. Tyla Občanské sdružení dětí a dospělých Klubíčko Dům dětí a mládeže Fantazie Historický šerm ve Slatině Sbor dobrovolných hasičů Brno-Slatina Zahrádkáři Životní jubilea a slatinské osobnosti 34 Za Ladislavem Štěpánkem Ing. Jiří Slováček Slatinští jubilanti Vítání nových malých občánků Mgr. Marie Plotěná malířka, kreslířka, výtvarnice Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc Petr Šmaha řádný člen Spolku výtvarných umělců Mánes Jiří Kolbaba Malířka Eva Krejčí Sport 39 SK Slatina Sportovní kulečník Atleti ze Slatiny Úspěchy hasičů ze Slatiny Slatinský kros Různé události 47 Havárie na Tuřance Srážka autobusů Záchrana psa Agresivní mladík Sběr šatstva charitní šatník Závěr 49

5 1 Významné události Vzpomínkové akce Osvobození Slatiny v roce 1945 Akce se tradičně konala před kostelem Povýšení sv. Kříže u pomníků obětem I. i II. světové války a pomníku padlým sovětským vojákům na území Slatiny a pomníku jedinému americkému vojákovi v Brně, který zahynul poblíž Malé Slatiny v roce 1944 při letecké bojové akci. Akce byla obzvláštněna přítomností uniformovaných členů Brněnského historického vojenského klubu. Vznik Československé republiky U příležitosti 95. výročí vzniku samostatné Československé republiky se 24. října 2013 konalo slavnostní shromáždění občanů a lampionový průvod. Občané a děti s lampiony se sešli na Přemyslově náměstí a odtud se průvod vydal ulicí Tilhonovou, Mikulčickou, Zlínskou, Budínskou a Matlachovou k pomníku obětí slatinských občanů v obou světových válkách před kostelem Povýšení sv. Kříže. Účastníci shromáždění si připomněli okolnosti vzniku Československé republiky. Projev, vysvětlující toto výročí, jako obvykle fundovaně, přednesl PhDr. Karel Janiš. Rekonstrukce Terének Úprava prostoru nad severním slatinským sídlištěm byla provedena v rámci Regionálního operačního programu, financovaného z prostředků Evropské unie. EU na akci přispěla tis. Kč a statutární město Brno zaplatilo tis. Kč. Areál byl zkolaudován v dubnu 2011 a předán do majetku a správy městské části Brno-Slatina. Modelací terénu byly provedeny různé prostorové útvary, doplněné dnes již vzrostlými stromy, keři a plochami trávníku. Na kamenitých svazích byly vysázeny skalničky a pruhy levandule. Areál je protkán chodníky, které zpřístupňují jednotlivá hřiště a zákoutí. Páteřní chodník je osvětlen veřejným osvětlením. V dolní části areálu se nachází dětské hřiště, v těsném sousedství jsou ve svahu umístěny nerezové skluzavky a houpačky. Pro sportovní využití jsou volně přístupná dvě víceúčelová hřiště. V horní části se nachází moderní skatepark. Pro odpočinek jsou kolem chodníku umístěny lavičky a nezbytné odpadkové koše. V prodloužení ulice Rousínovské bylo vybudováno 15 parkovacích míst pro návštěvníky areálu. Areál udržují slatinské Technické služby a městská část věnuje nemalé finanční prostředky na jeho udržování. V zimním období zde děti (pokud je sníh) sáňkují, zbytek roku v dopoledních hodinách areál navštěvují děti ze zdejších mateřských škol a po celý den jsou zde vidět rodiče s malými dětmi. Velmi vyhledávaný je skatepark a to vyznavači tohoto sportu z celého Brna a okolí. Parčík na ulici Vlnitá V polovině roku byla zahájena rekonstrukce parčíku na ulici Vlnitá. Celá oblast byla rozdělena na tři části středová zůstala zatravnatělá a byly zde umístěny branky na fotbal. Ve východní části bylo umístěno dětské hřiště s velkou dvousedadlovou houpačkou a dostalo lanovou kruhovou

6 Paní Martina Jochmanová s dcerou Sofií na lampionovém průvodě průlezku, nerezovou skluzavku a malou lezeckou stěnu vč. pískoviště. V západní části byla umístěna venkovní posilovna pro dospělé vč. seniorů. Stávající břízy byly nahrazeny jednak habrovou stěnou a jednak alejí okrasných třešní. Projekt byl financován z prostředků města Brna s finanční spoluúčastí městské části Brno- Slatina. Dinosauři ve Slatině Studentu Masarykovy univerzity Brno se podařil unikátní nález a to při stěhování sbírek Masarykovy univerzity do nových prostor. Zjistil, že zub, který podle původního určení patřil mořskému příbuznému krokodýlů, ve skutečnosti patří dinosaurovi. Jde o specifický druh moravského teropoda. Zub byl původně uložen ve sbírkách Německé techniky v Brně, která sice zanikla v roce 1945, ale její sbírky převzala Masarykova univerzita. Na německy psané popisce bylo uvedeno, že nález pochází z Švédských šancí ve Slatině. Zub, velký asi 5 cm, vzbudil pozornost studentů a Daniel Madzia srovnal nález zubu s jinými existujícími pozůstatky dinosaurů. Díky tomu zjistil, o jakého dinosaura se jedná. Jediný zub sice nestačí k přesnému určení jeho vlastníka, ale dá se říci, ke kterým dinosaurům měl z hlediska příbuzenských vztahů co nejblíže. Dle Daniela Madzii moravský teropod patřil do skupiny Tetanurae a podobal se například megalosaurovi nebo alosaurovi. Spolu s kolegy se pokusil o rekonstrukci vzhledu tohoto ještěra. Výsledky bádání zpracoval ve své bakalářské práci pod vedením PhDr. Nely Dolákové. Dle paní docentky Dolákové byl nález a jeho určení pro jistotu podroben oponentnímu řízení na odborném zahraničním pracovišti. Popis moravského teropoda, který vznikl na základě bakalářské práce Daniela Madzii, se prestižní odborný časopis Acta Paleontologica rozhodl otisknout. Identifikovaný zub náležel teropodovi, který žil na našem území před 160 miliony let. V té době se na našem území rozkládalo mělké moře, o čemž svědčí nálezy fosilií nejen na Stránské skále, ale i na Švédských šancích. Podle PhDr. Nely Dolákové mohl teropod spadnout do moře a utopit se, i když je možné, že uhynul přímo v moři, protože některá zvířata uměla trochu plavat a přesouvala se z ostrova na ostrov. Dinosauři ze skupiny Tetanurae chodili po zadních nohách, přední končetiny měli zkrácené se třemi prsty a měli dlouhý a silný ocas. Jejich délka byla 4 až 6 metrů. Do znalostí o dávné minulosti Slatiny tak přibyl nový zajímavý poznatek.

7 Fotografie zubu dinosaura nalezeného na Švédských valech Výsledky sčítání lidu V březnu 2011 proběhlo celostátní sčítání lidu. Pro Slatinu máme pouze tyto rámcové výsledky: Obyvatel bylo celkem 9 360, z toho mužů a žen. Dětí do 14 let věku bylo 1 347, obyvatel ve věku let a obyvatel 65 let a více Ekonomicky aktivních obyvatel bylo 4 962, z toho zaměstnaných. Detailnější údaje celkem ze tří dotazníků, které všichni obyvatelé vyplňovali, např. počet domů, bytů a jiné, statistický úřad není schopen dodat, což je v době počítačů nepochopitelné. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 13 Rada města Brna schválila investiční záměr na výstavbu objektu Centra služeb ve Slatině. Investiční záměr byl zařazen do operativního plánu investic města Brna. Záměr byl schválen v souladu s projektem městské části Slatina v plném rozsahu. V budoucnu by se mělo jednat o výstavbu objektu v hodnotě cca. 90 milionů korun, který by měl nabídnout hlavně nový kulturní sál, po němž se už léta volá, dále nebytové prostory určené např. pro komerci nebo umístění knihovny či ordinace lékařů a sjednocení tří odloučených pracovišt MČ (Stavební úřad na Přemyslově námětí 18, bytový odbor na ulici Kroměřížské a zbývající pracoviště na Budínské ulici) na jedno místo. V současné době se MČ snaží zajistit finance na projekt pro dokumentaci k územnímu řízení a pro stavební povolení. Občané přilehlých nemovitostí k plánovanému objektu vznášejí hlasité námitky s tím, že stavba jim úplně zastíní jejich zahrady a dvory, a tím znehodnotí jejich nemovitosti, avšak pan starosta Jiří Ides v Aktualitách o Slatině č. 6/2013 všechny ujišt uje, že stavba nebude rozhodně žádným rušícím elementem v dané lokalitě.

8 Bezpečnost ve Slatině Slatina je jednou z nejbezpečnějších brněnských městských částí. I přesto však Městská policie zjišt uje a musí řešit přestupky či udělovat blokové pokuty. Přehled podává následující souhrn přestupků, řešených Městskou policií ve Slatině: Rok dopravní přestupky veřejný pořádek přestupky se psy alkohol ostatní Celkem Strážníky Městské policie je možno potkávat během dne na pochůzkách po Slatině. Pravidelně jsou osobně zabezpečovány přechody pro školáky mezi 7,30 do 8,00 na Přemyslově náměstí před Kaplí sv. Floriána a přechod z druhé strany Kaple sv. Floriána na ulici Tuřanka. Strážníci zde hlídkují, řídí doslova nepřetržitý proud vozidel a zabezpečují tak přednostní bezpečný přechod dětí přes vozovku. Partnerství s HC Kometa Brno HC Kometa Brno navázala spolupráci s městskými částmi statutárního města Brno, ze které by měly těžit především děti. Děti tak budou mít možnost lépe poznat poslání a smysl činnosti tohoto klubu a jaké cíle mají mládežničtí reprezentanti klubu. Spolupráce nese název Děti dětem Kometa městu. Součinnost s Kometou nabízí variantu jak děti motivovat a zapojit je více do volnočasových aktivit a vést je ke sportování. Jednou z akcí byl i sběr odpadků v okolí Špilberku, které děti sbíraly spolu s hokejisty. Sousoší sv. Cyrila a Metoděje V centru pozornosti našeho národa v roce 2013 bylo výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Oba bratři znali slovanský jazyk, a tak když byzantský císař Michael III. byl požádán knížetem Rastislavem vyslat na Moravu učence, kteří by na Moravu přinesli písmo a jazyk srozumitelný lidu, byli vysláni právě tito mimořádně vzdělaní a učení bratři. Křest anství sice již na Moravě bylo šířeno západními kněžími, ale lid jejich jazyku nerozuměl. Cyril (původním jménem Konstantin) vymyslel abecedu slovanského písma hlaholici, později přetvořenou a nazvanou cyrilice, která je dnes (i když pozměněná) nazývána azbuka. I když se ve Slatině nekonala žádná vzpomínková akce, není možno toto výročí pominout, protože již od roku 1886 stojí v parku na Přemyslově náměstí sousoší těchto svatých. Roku 1980 ustavil papež Jan Pavel II. kromě patrona Evropy sv. Benedikta tyto bratry jako spolupatrony Evropy se všemi poctami a liturgickými výsadami. Sousoší věnovala v roce 1886 se svou rodinou Františka, vdova po Františku Krejčím, a tenkrát určitě netušila, jak mezinárodně významné světce nechala ve Slatině umístit.

9 2 Z rozhodování zastupitelstva Novým místopředsedou městské části Brno-Slatina se stal pan Mgr. Petr Semrád. Zastupitelstvo jej zvolilo místo pana Ing. Jiřího Navrátila, který nás navždy opustil koncem minulého roku. Krátký medailon, věnovaný panu Ing. Navrátilovi, je zahrnut do slatinské kroniky za rok Pokračuje projekt Všechny děti jsou naše. Rada MČ se zabývala možností zapojení do širšího spektra volnočasových aktivit dětí i děti ze sociálně slabších rodin, na které nemohou v současné době vzhledem ke své ekonomické situaci tyto rodiny dosáhnout. V rámci podpory sociálně slabších rodin rada vyčlenila finanční objem z rozpočtu MČ na účely poskytování finančních příspěvků pro děti, a to na různé aktivity, které není v silách rodiny finančně pokrýt. Pravomoc rozhodnout o příspěvku byla svěřena odboru sociální péče MČ a výše příspěvku byla upravena již v předcházejícím roce. V současné době je možno v rámci projektu čerpat maximální příspěvek na dítě na jednotlivé akce ve výši Kč/rok. Jednou z podmínek je trvalé bydliště dítěte ve Slatině. Mezi aktivity, na něž je možno čerpat příspěvek, patří např. účast na letním táboře, lyžařském výcviku, zájmových kroužcích, ozdravném pobytu, aktivit ve sportovních oddílech apod. Rada MČ tak vyjádřila solidární přístup k nízkopříjmovým rodinám s dětmi. Průběžně na zasedání Rady MČ a zastupitelstva MČ Brno-Slatina byla v rámci potřeby zpřesnění finančního plánu projednávána a schvalována rozpočtová opatření. Bylo schváleno pořádání 9. ročníku plesu městské části a to opět na Slunečním dvoře. Vstupné bylo 150 Kč. Bylo schváleno použití sálu na Přemyslově náměstí pro valnou hromadu Jednotky sboru dobrovolných hasičů, pro akce Klubu důchodců a panu Igoru Horákovi pro nácvik školu lidového tance. Byla uzavřena smlouva o vzájemné propagaci se sportovní organizací Kometa Group Brno. Mgr. Radmila Pechová složila slib zastupitele, do Rady MČ byla zvolena paní Prahová, místostarostou byl zvolen Mgr. Petr Semrád. ZŠ na Přemyslově náměstí byl povolen nákup interaktivní tabule za 100 tis. Kč z investičního fondu školy. Byly projednány dohody o platbách za návštěvu dětí z jiných obcí ve slatinských školách. Byl projednán pořadník na byty, které jsou ve správě MČ. Hasičům byl bezplatně zapůjčen sál na Přemyslově náměstí pro pořádání karnevalu mladých hasičů. Byly schváleny finanční plány na rok 2013 pro ZŠ Přemyslovo náměstí 1, pro ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2, Technické služby na Přemyslově náměstí 13, MŠ Jihomoravské náměstí 5 a pro Zařízení školního stravování Jihomoravské náměstí 2.

10 Pravidelným bodem jednání rady je projednávání záležitostí spojených s byty, které má MČ ve své správě. Jedná se zejména o převody bytů do osobního vlastnictví, výměny bytů, výpovědi z bytů, jednání o dlužném nájemném a projednávání splátkového kalendáře, úpravu nájemního vztahu, soudní jednání např. o neplatnosti výpovědi apod., sestavování seznamu žadatelů o sociální byty a jeho předání bytovému odboru MMB a vůbec všechny problémy spojené s byty ve správě MČ. Průběžně je aktualizován pořadník na byty. Dalším pravidelným bodem jednání je rozhodování o hospodaření s majetkem, např. směny pozemků ve vlastnictví MMB, příp. prodeje malých pozemků, které jsou užívány jako předzahrádky před rodinnými domky, např. na ulici Budínská apod. Byla schválena úprava dětského hřiště při MŠ Jihomoravské náměstí 5 v přírodním stylu v hodnotě 998 tis. Kč. Byla podána v této záležitosti žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí MMB. MČ Slatina by se měla podílet na ceně maximálně 10%. Pro posouzení žádostí o veřejnou podporu malého rozsahu de minimis z rozpočtu MČ byla jmenována komise ve složení: MUDr. M. Janíčková, Ing. K. Fiala, Ing. V. Klajsner, Ing. P. Drahovzal a E. Šik. Byla schválena finanční spoluúčast při realizaci úsporných opatření z prostředků Operačního programu Životní prostředí a to na objekt ZŠ na Přemyslově náměstí ve výši tis. Kč. ZMČ uložilo kontrolnímu výboru provést kontrolu čerpání prostředků veřejné podpory malého rozsahu de minimis za rok 2011 a rok 2012 a provést namátkovou kontrolu nájemních smluv za pronájem nebytových prostor ve zřízených příspěvkových organizacích za období školního roku 2011/2012. MUDr. Markéta Janíčková byla zvolena členkou finančního výboru. Byly schváleny roční účetní závěrky všech podřízených organizací - ZŠ na PN, ZŠ A MŠ na JhmN, MŠ na JhmN č. 5, ZŠS na JhmN a TS na PN. Bylo schváleno zakoupení metacího stroje pro Technické služby max. za 200 tis. Kč. Byla vybrána firma Vulcanus Brno na provádění úklidových prací ve společných prostorách bytových domů, které jsou ve správě MČ a úklidu přístupových chodníků k nim za tis. Kč ročně. Byla schválena oprava vzduchotechniky v bytových domech Rousínovská 7, 9, 11 a Dědická 7, 9, 11 za částku max. 1,3 mil.kč. Na pořádání příměstského tábora dne byl bezplatně zapůjčen DDM Junior sál na Přemyslově náměstí. Závěrečný účet za rok 2012 byl schválen bez výhrad. Bylo rozhodnuto, že parkoviště na Bučovické lze v souladu se všemi právními normami kvalifikovat jako veřejnou zakázku malého rozsahu. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na odvětrání střešního pláště a zateplení domů na Vlnité 9 a 11. Předpokládaný náklad ve výši 1,38 mil. Kč. Byly schváleny výjimky z regulace veřejné produkce hudby pro akce v areálu restaurace Na Spartaku na ulici Tuřanka. Integrované střední škole polygrafické byl poskytnut dar ve výši 5 tis. Kč na soutěž zručnosti. Byla projednána Inspekční zpráva České školní inspekce v ZŠ na Přemyslově náměstí. Veřejná podpora malého rozsahu de minimis byla rozdělena žadatelům ve výši 430 tis. Kč.

11 Byl schválen návrh vyhlášky Ministerstva životního prostředí o vyhlášení Stránské skály národní kulturní památkou a stanovení bližších ochranných podmínek. Byl schválen požární řád města Brna. Sál na Přemyslově náměstí byl zdarma propůjčen na rozloučení s předškoláky. Bylo ukončeno konkurzní řízení a ředitelkou ZŠ a MŠ na Jihomoravském náměstí byla jmenována Mgr. Olga Bauerová. Realizací pořadů Slatinského kulturního léta byl pověřen pan Vojtěch Polanský. Byl vysloven souhlas se zřízením přípravné třídy na ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí. Na zhotovní pasportu zeleně na území MČ Brno-Slatina byla vybrána firma Zahradní a krajinářská tvorba Brno za nabídkovou cenu Kč vč. DPH. Bylo rozhodnuto provést přestavbu nebytového prostoru na Vyškovské 2,4 na služebnu Městské policie. Provede firma DIRS Brno za cenu Kč vč. DPH. Zhotovení filmu o Slatině provede firma Bosco Media Centrum (Ing. Petr Chovanec) předběžná cena 52 tis. Kč. Zhotovení parkoviště na ulici Bučovická provede firma MTc Brno za nabídkovou cenu Kč vč. DPH. Bylo vyhlášeno nabídkové řízení na provedení úpravy parku na ulici Vlnitá a střediska sběrného odpadu na ulici Zemanova. V červnu proběhla diskuze s občany, bydlícími v Osadě pod Stránskou skálou. Zastupitelstvu byla předána i petice občanů, kterou podepsalo cca 180 občanů. Jednalo se o problémech této lokality - blízkost spalovny, rekonstrukce sítí a následná oprava komunikace na ulicích Podstránská a Černovičky, rekonstrukce parku a chybějící lavičky, zátopy na ulici Podstránská, problémy s úklidem veřejných prostranství a jiné. Bylo schváleno zakoupení konvektomatu Self Cooking za 330 tis. Kč bez DPH pro ZŠS vč. 2 zavážecích vozíků a 45 gastronádob do konvektomatu za 60 tis. Kč bez DPH Jako dodavatel elektrického napojení technologie stravování byla vybrána firma WALER Brno s nabídkovou cenou 561 tis. Kč vč. DPH Pro provedení stavebních úprav v mateřské škole Jihomoravské nám. 4 byla vybrána firma Presl Brno a to za tis. Kč vč. DPH. Na opravu chodníků na Kroměřížské, Rousínovské, Přemyslovo náměstí a Jihomoravské náměstí byla vybrána firma Josefa Crlíka z Tetčic. Opravu vzduchotechniky v domech Rousínovská 7, 9, 11 provede firma České stavby Brno za tis. Kč vč. DPH. Byl podepsán dodatek ke smlouvě s firmou OSS Brno na opravu odvětrání a opravu střechy na domech Vlnitá 9 a 11 za 97 tis. Kč vč. DPH. Byl bezplatně zapůjčen sál na Přemyslově náměstí slatinským seniorům pro jejich akce a na slavnosní setkání slatinské obce věřících při příležitosti 65. výročí vysvěcení kostela Povýšení sv. Kříže ve Slatině a také slatinským stárkům. Byl schválen rozpočtový výhled na léta Bylo schváleno navýšení kapacity MŠ Jihomoravské náměstí 4, jež spadá pod správu ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2 ze 119 dětí na 144 dětí s účinností od Rada neodsouhlasila prodej 5 parcel společnosti CTP v k.ú. Černovice a to do doby, než bude vybudováno nové napojení celé lokality na dálnici.

12 Pro zpracování projektové dokumentace na úpravu bytových jader panelových domů byla vybrána firma Par Arch s nabídkovou cenou Kč. Ke dni odvolala Rada z funkce vedoucího bytového odboru Ing. Karla Cenka, který odchází do starobního důchodu a s účinností jmenovala do této funkce JUDr. Janu Šikovou. RMČ odsouhlasila přijetí věcného daru od AJ Arna s.r.o. Mikulčická pro ZŠ Přemyslovo náměstí ve výši Kč. Pro provedení opravy střešního pláště a zateplení IN NP nástavby na domě Vlnitá 17, 19, 21 byla vybrána firma Consisters s.r.o. Brno s limitní cenou Kč vč. DPH. Zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy domů v lokalitě Tilhonova a Vlnitá pro zřízení kočárkáren a sušáren bylo v rámci výběrového řízení zadáno firmě Ing. arch. Vilém Chroboczek s nabídkovou cenou Kč vč. DPH. Rada rozhodla o bezúplatném zapůjčení učebny na Přemyslově náměstí ve Staré radnici občanskému sdružení Slatinští zahrádkáři a občanskému sdružení Slatinští stárci pro akci Slatinské kácení máje. Byla uzavřena smlouva na dodávku vánočního osvětlení Slatiny s Technickými sítěmi Brno. Bylo rozhodnuto pronajmout nebytové prostory na ul. Křehlíkova 23, 23a pro zařízení typu mateřské školy. Pronajimatel je firma Bemett. Byl projednán nákup devítimístného dopravního automobilu pro potřeby slatinských dobrovolných hasičů s nabídkovou cenou 259 tis. Kč. Pojmenování ulic v bývalém areálu kasáren, které jsou souběžné s ulicí Řípskou, bylo schváleno v následujícím pořadí: Kasárenská V zelené čtvrti U kasáren Kigginsova. Ulici, vznikající na bývalé polní trati Brněnky, příčně k ulici Řípská, nazvat Brněnky.

13 3 Všeobecné události Volba prezidenta republiky První kolo První kolo voleb probíhalo ve dnech Počet voličů byl 6944 a volební účast 65%. Výsledky za Slatinu: Kandidát Počet hlasů Zuzana Roithová 296 Jan Fischer 610 Jana Bobošíková 75 Tat ána Fischerová 10 Přemysl Sobotka 103 Miloš Zeman 1178 Vladimír Franz 269 Jiří Dienstbier 697 Karel Schwarzenberg 1105 Druhé kolo Druhé kolo voleb probíhalo ve dnech Počet voličů byl 6929, volební účast 62,7%. Výsledky za Slatinu: Miloš Zeman získal 2289 hasů, Karel Schwarzenberg 2056 hlasů. Výsledky za Brno-město: Karel Schwanzenberg dostal hlasů, tj. 53,90% a Miloš Zeman dostal hlasů, tj. 46,1%. Karel Schwarzenberg zvítězil v Brně ve všech městských částech kromě Slatiny a Starého Lískovce. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Volby se konaly ve dnech října 2013.

14 Výsledky za Slatinu V seznamu bylo zapsáno voličů, obálek bylo vydáno 4 450, obálku odevzdalo občanů. Platných hlasů bylo 4 395, volební účast 64,63%. název strany počet hlasů získané % 1. ČSSD ,75 2. ANO ,33 3. KSČM ,80 4. TOP ,37 5. KDU-ČSL 305 6,93 6. ODS 296 6,73 7. Úsvit přímé demokracie T. Okamury 267 6,07 8. Strana zelených 200 4,55 9. Strana svobodných občanů 155 3, Česká pirátská strana 140 3, Strana Práv Občanů Zemanovci 108 2,45 Ostatní kandidující strany Hlavu vzhůru-volební blok, Politické hnutí Změna, Strana soukromníků ČR, Suverenita Strana zdravého rozumu, DSSS, LEV 21 Národní socialisté a Koruna Česká (monarch.strana) dostaly ve Slatině méně než jedno procento hlasů. Výsledky za Jihomoravský kraj název strany získané % 1. ČSSD 22,94% 2. ANO ,34% 3. KSČM 14,36% 4. KDU-ČSL 10,26% 5. TOP 09 9,79% 6. ODS 7,01% 7. Úsvit přímé demokracie 6,49% Výsledky za celou republiku název strany získané % 1. ČSSD 20,45% 2. ANO ,65% 3. KSČM 14,91% 4. TOP 09 11,99% 5. ODS 7,72% 6. Úsvit přímé demokracie 6,88% 7. KDU-ČSL 6,78%

15 Závěrečný účet městské části Brno-Slatina za rok 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen na zasedání zastupitelstva dne Rozpočet byl v průběhu roku upravován formou rozpočtových opatření. Hospodaření bylo měsíčně kontrolováno RMČ a ZMČ byly předkládány zprávy o plnění rozpočtu čtvrtletně. Skutečné hospodářské výsledky za rok 2013 Příjmy tvořily tis. Kč, výdaje tis. Kč. Příjmová část tis. Kč Neinvestiční dotace Investiční dotace Poplatky, daně Vedlejší hospodářská činnost Pronájmy majetku Kultura, reklamy, knihy atd. 272 Dary 199 Sankce, náhrady 212 Finanční vypořádání Příjmy celkem Daňové příjmy jsou tvořeny především z daní právnických osob za obce, místními poplatky a správními poplatky. Oproti roku 2012 jsou nižší o 858 tis. Kč, což bylo způsobeno rozhodnutím města Brna o ponechání výnosů z výherních hracích automatů v rozpočtu města. Přijaté transfery zahrnují neinvestiční a investiční dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu Jihomoravského kraje, z rozpočtu města Brna a transfery od jiných obcí celkem tis. Kč. Přijaté transfery ze státního rozpočtu, resp. Státního fondu: tis. Kč na výkon státní správy na sociálně-právní ochranu dětí 465 na volby do Parlamentu ČR 261 na volby prezidenta ČR 193 na úroky k úvěrům celkem 6 860

16 Přijaté transfery z rozpočtu Jihomoravského kraje na vybavení hasičů: 82 tis. Kč Přijaté transfery z rozpočtu města Brna: tis. Kč neúčelová dotace na vybudování parkoviště na Bučovické na revitalizaci parku Tilhonova/Vlnitá na vybavení školním nábytkem 150 na provozní náklady DDM 85 celkem Na žáky z jiných obcí, jejichž děti navštěvují naše ZŠ bylo přijato 44 tis. Kč Výdajová část tis. Kč Investiční výdaje Běžné výdaje, z toho Komunikace Školství Kultura, Aktuality o Slatině, knihovna 887 Mládež a tělovýchova 924 Bytové hospodářství Nebytové hospodářství 552 Zeleň, odpady Sociálně-právní ochrana 440 Zastupitelé Volby 425 Místní správa PO 363 Daň z příjmu právnických osob obce 821 Veřejná finanční podpora NNO 435 Finanční vypořádání 154 Ostatní 69 celkem

17 Přehled kapitálových výdajů: 1) Akce bude dokončena v r ) Akce je ukončena. 3) Vůz bude doplacen v roce tis. Kč Přesun střediska sběrných odpadů Zemanova 1) 139 Parkoviště na ul. Bučovické 2) Server pro potřeby ÚMČ 48 Vybudování nové třídy v MŠ Jihomoravské náměstí 4 2) Revitalizace parku Tilhonova-Vlnitá 2) Zhotovení propagačního DVD o Slatině 1) 40 Zakoupení VW Transporteru pro slatinský hasičský sbor 3) 90 Financování: dlouhodobé půjčky byly splaceny částkou tis. Kč a krátkodobé půjčky byly přijaty ve výši tis. Kč. Vedlejší hospodářská činnost vykázala výnosy ve výši tis. Kč a celkové náklady byly ve výši tis. Kč. Největší podíl na celkových nákladech vedlejší hospodářské činnosti tvoří náklady na velké opravy majetku a to tis. Kč. Z celkových výnosů největší podíl tvoří výnosy z nájemného, a to tis. Kč. Auditorská firma roční účetní závěrku prověřila a schválila.

18 4 Školství Základní škola Brno, Přemyslovo náměstí 1 Informace jsou uvedeny za školní rok Zřizovatelem školy je Statutární město Brno městská část Slatina. Kapacita školy je 370 žáků. Na 1. stupni bylo v 5. ročnících 10 tříd s počtem žáků 198, průměr žáků na třídu byl 19,8. Na 2. stupni bylo ve 4. ročnících 8 tříd s počtem žáků 170, průměr žáků na třídu byl 21,25. Celkem v 9. ročnících bylo 18 tříd s počtem žáků 368, průměr žáků na jednu třídu byl 20,44. Ve školní jídelně se stravovalo 271 žáků a 24 dospělých. Školní družina měla 5 odddělení s kapacitou 150 dětí. Navštěvovalo ji 130 dětí. Vychovatelů v družině bylo fyzicky 5, přepočtený stav činil 3,248. Výuku zajišt ovalo fyzicky 30 osob, přepočtěný stav činil 28,5. Odborně kvalifikovaných bylo 29. Nepedagogických pracovníků bylo 5. Na škole pracovali 4 asistenti. I. stupeň navštěvovalo 198 žáků, s vyznamenáním prospělo 142 žáků II. stupeň navštěvovalo 170 žáků, s vyznamenáním prospělo 61 žáků. Celkem do školy chodilo 368 žáků, s vyznamenáním prospělo 203 žáků. Snížený stupeň v chování číslo 2 obdržel 1 žák, stejně tak jako 1 žák obdržel snížený stupeň číslo 3. Při přijímacím řízení na střední školu bylo na gymnázia přijato 18 žáků, na střední odborné školy také 18 žáků a na střední odborná učiliště 10 žáků. Audit účetnictví nezjistil žádné závady a nebylo uloženo žádné nápravné opatření, stejně jako u dalších provedených kontrol. Ředitelka školy povolila odklad povinné školní docházky pro 9 dětí. Na škole pracovalo 10 kroužků se 127 dětmi. Z prostředků EU bylo škole poskytnuto tis. Kč. V rámci integrace školu navštěvovali 4 žáci s poruchou učení, 1 žák s poruchou chování a 2 žáci s poruchou zraku a sluchu.

19 ZŠ má dvě budovy, jednu z roku 1903 a jednu z roku Školní vzdělávací program se nazývá Od vyučování k učení, od známkování k hodnocení, z minulosti do budoucnosti. V květnu 2007 byl škole propůjčen Asociací českých daltonských škol certifikát Česká daltonská škola na 4 roky, v květnu 2012 byl obnoven na další 4 roky. Původní kapacita školy bylo 400 žáků a když z hygienických důvodů byla uzavřena dřevěná budova na zahradě školy, užívaná jako školní družina, musely se pro školní družinu uvolnit dvě třídy, užívané pro první třídy v přístavbě na zahradě školy a kapacita byla snížena na 370 dětí. Naplněnost tříd je 100%. Škola je již 10 let zapojena do projektu Zdravá záda, který garantuje Krajská hygienická stanice a rehabilitační oddělení Fakultní dětské nemocnice v Brně. Primář MUDr. Radek Brauner chodí dětem pravidelně prohlížet páteř a v případě problému kontaktuje rodiče. Posilování páteře se provádí alternativním používáním velkých gymnastických míčů místo sedacího nábytku, které se používají i v hodinách tělesné výchovy. Daltonskému vzdělávání slouží plně vybavená studovna informační a multimediální učebna. Pro velký počet žáků musela být v tomto školním roce využívána multimediální učebna jako kmenová učebna pro žáky 9. ročníku. Hřiště školy mohou děti pod dozorem používat i o velkých přestávkách. Stejně tak k relaxaci slouží školní dvůr s pingpongovými stoly a basketbalovými koši. Od září 2011 je škola zapojena do projektu EU školám. Byla vybudována nová počítačová učebna s 24 počítači. Celkem škola disponuje 65 počítači připojenými k internetu. Všichni učitelé dostali notebook pro svoji práci. V rámci projektu bylo vytvořeno 420 ks DUMů do řady předmětů. Z peněz EU se odučilo 846 hodin, zejména jazyky, informatika a přírodopis v angličtině metodou CLIL. Škola má k dispozici 4 interaktivní tabule, každá třída má dataprojektor a reproduktory pro výuku cizích jazyků. Každý žák má v centrálních šatnách svou šatní skříňku. Žáci se zúčastňovali celé řady soutěží, organizovaných v Brně, někteří byli mimořádně úspěšní. Obsazovali nejen přední místa, ale 2x i první místo v soutěžích. Mladí učitelé dějepisu a zeměpisu pokračovali v tzv. terénním vyučování, kdy jezdí s žáky na několikadenní soustředění do Jedovnic. Po celý školní rok se učitelé sami vzdělávali na různých seminářích a projektech. Zvláštní péče je věnována zaostávajícím žákům, s integrujícími žáky pracuje speciální pedagožka. V první třídě byl mimořádně nadaný žák na matematiku. Na tento předmět se chodil učit do 3. třídy. Lyžařské výcviky jsou už léta samozřejmostí. Žáci tříd se účastní pobytového lyžařského výcviku, menší děti jezdí do Němčiček na denní výcviky. Do školy chodí na praxi studenti pedagogické fakulty v řadě aprobací. Družina má k dispozici pro děti velkou zahradu s mnoha atrakcemi. Pořádá pro děti mnoho zajímavých a oblíbených akcí. Zvláštností školy je skleník, kde roste i několik exotických rostlin. Školu navštěvuje 18 dětí cizinců. Je jim věnována zvláštní péče, zejména pomoc s českým jazykem. Věkový průměr vyučujících je 39 let. Ředitelkou školy je Mgr. Světlana Brankovská.

20 Základní škola a Mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2 Základní škola Brno, Jihomoravské náměstí 2 Informace jsou uvedeny za školní rok Zřizovatelem školy je Statutární město Brno, městská část Slatina. Škola zahrnuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a výdejnu stravy. Kapacita školy je 420 žáků. I. stupeň v 5. ročnících navštěvuje v 11 třídách 213 dětí. II. stupeň ve 4. ročnících navštěvuje v 5 třídách 114 dětí. Celkem má škola v 9. ročnících 16 tříd s 327 žáky. Školní vzdělávací program má název Úspěch Otvíráme dětem svět úspěchu. Celkový počet pedagogických pracovníků je 34, přepočtený stav 31, z toho odborně kvalifikovaných je 33, přepočtený stav je 30,5. Školní družina má 4 oddělení s kapacitou 120 dětí a je plně obsazená. O děti se starají 4 vychovatelé. I. stupeň školy navštěvuje 213 dětí, s vyznamenáním prospělo 184 žáků. II. stupeň školy navštěvuje 114 dětí, s vyznamenáním prospělo 37 žáků. Celkem do školy chodí 327 dětí, s vyznamenáním prospělo 221 žáků, na II. stupni neprospěli 3 žáci, ročník opakuje 1 žák. Snížený stupeň z chování číslo 2 dostali 2 žáci, snížený stupeň číslo 3 dostal 1 žák. Školu navštěvují 2 žáci mimořádně nadaní. Při přijímacím řízení na gymnázia bylo přijato 6 žáků, na střední odborné školy bylo přijato 17 žáků a na střední odborná učiliště bylo přijato 8 žáků. Audit hospodaření neuložil žádná nápravná opatření. Na škole pracuje 12 zájmových kroužků s 143 dětmi. Do školy dochází 5 dětí s vývojovou poruchou chování, 4 děti s vývojovou poruchou učení a 1 dítě trpící autismem. Ředitelka školy povolila odklad povinné školní docházky 16 dětem. Na škole pracuje 1 výchovný poradce a má vysokoškolské vzdělání a 1 školní metodik prevence, také s vysokoškolským vzděláním. Škola v posledních pěti letech prošla co do vzhledu velkými změnami nová okna, nová obvodová fasáda, šatny se proměnily v otevřený barevný prostor, děti mají svou skříňku. Velkou mírou byl obnoven sedací nábytek žáků, odpovídající požadavkům na ergonomii školního prostředí, vybavení učeben odpovídá moderním požadavkům na výuku. Škola je komunitní školou, která úspěšně provozuje komunitní vzdělávání se svým školním vzdělávacím programem Úspěch otevíráme dětem svět úspěchu. Školu navštěvuje téměř 10% dětí z národnostních menšin. Pedagogové se věnují práci s dětmi s poruchami chování i učení, ale pozornost se věnuje i žákům nadaným. V rámci etické výchovy a v rámci dobrovolnické aktivity žáků jsou děti zapojeny do Adopce na dálku a jsou takto podporovány dvě děti z Indie. Tuto aktivitu podporuje i školní parlament a škola za ni získala v roce 2010 prestižní cenu Ď v kategorii Hrdý český mecenáš.

21 Prostřednictvím projektového vyučování ve všech ročnících jsou posilovány mezipředmětové vztahy a spolupráce mezi žáky, ale i směrem k široké veřejnosti. Daří se jí získávat řadu dotačních titulů, vč. programů EU. Škola je zapojena do Sítě brněnských otevřených škol, Asociace aktivních škol, škol podporujících zdraví, podílí se na mezinárodním projektu Rozvoj kvality komunitních škol projekt dopadu mezinárodních standardů a projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání. Angličtina se zde učí od 1. třídy a druhý cizí jazyk od 6. ročníku. Devátou třídu zakončují žáci absolventskými pracemi. Škola organizuje mnoho projektů, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí např. lyžařský výcvik, jazykový pobyt v Anglii, akce Zdravé zuby a akce Ovoce do škol a jiné. A to vše realizací myšlenky J. A. Komenského škola hrou. Žáci se zúčastňují mnoha různých sportovních a vědomostních soutěží i soutěží v oblastni kultury v rámci Brna a dosahují výborná umístění. Školní i mimoškolní aktivita je velice rozsáhlá a vyžaduje velké mimořádné nasazení nejen ředitelky školy, ale i celého učitelského sboru při organizování všech akcí. Ředitelkou školy je Mgr. Olga Bauerová. Mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2 a 4 Informace jsou uvedeny za školní rok MŠ je organizačně zařazena do ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2. Od roku 2008 v mateřské škole působí Občanské sdružení rodičů MŠ Jihomoravské náměstí 4. Škola má 4 třídy standardní se 109 dětmi, průměr na 1 třídu je 28 dětí, průměr na 1 učitele je 14 dětí. Dále má škola 1 třídu speciální-logo s 10 dětmi, na jednoho učitele připadá 5 dětí. Původní kapacita školy byla 119 dětí, v průběhu školního roku se zvýšila o 25 míst. MŠ je zařazena do sítě škol podporujících zdraví a to od Státním zdravotním ústavem v Praze. Pracuje podle ŠVP Kurikulum podpory zdraví pod názvem Jede vláček, jede dál, do světa mě s sebou vzal, který je závazným dokumentem. Cílem je vychovat zdravou osobnost. Výchovně vzdělávací proces je širokopásmový a zahrnuje nejen oblast biologickou, psychomotorickou a interpersonální, ale i sociálně-kulturní a enviromentální. Snahou je naučit děti vážit si zdraví a praktické péči o něj. Smyslem práce učitelek je vytvořit pro děti podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu. Ve vztahu k rodičům jsou vytvářeny partnerské vztahy a spolupráce. Logopedickou třídu navštěvuje 10 dětí. Dětem je zde plně umožněno předškolní vzdělávání a logopedická terapie různých vad řeči. Pro děti v rámci nadstandardní péče jsou k dispozici kroužky keramiky, zumba, angličtinka, logo-poradna a solná jeskyně. Odklad školní docházky mělo 6 dětí, 10 dětí mělo narušenou komunikační schopnost. Školy v přírodě se zúčastnilo 34 dětí s délkou trvání 5 dnů. Děti se účastní i různých mimoškolních aktivit a soutěží. Do školy bylo přijato 33 dětí. 9 učitelů bylo kvalifikovaných, z toho 4 s vysokoškolským vzděláním a 1 pracovník neměl pedagogickou kvalifikaci. Pracovníci školy se zůčastňují dalšího vzdělávání, z toho 2 na rozvíjení jazykových schopností, 9 si zvýšilo finanční gramotnost a 2 pracovali na elektronické podpoře zápisu do MŠ. Vedoucí učitelkou je Bc. Renata Vendolská. Ředitelkou ZŠ a MŠ Brno Jihomoravské náměstí 2 je Mgr. Olga Bauerová.

22 Mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 5 Informace jsou uvedeny za školní rok Zřizovatelem školy je Statutární město Brno městská část Slatina. Mateřská škola je fakultní školou Masarykovy univerzity Brno, je členem Asociace daltonských škol. Vzdělávací program, podle kterého škola pracuje, se nazývá Společně objevujeme svět kolem nás a byl vytvořen na období od září 2011 do srpna Se školou spolupracuje Občanské sdružení 5/3, které v roce 2008 založili rodiče dětí a podílí se na organizování různých, pro děti atraktivních, akcích. Škola má standardních 7 tříd a 193 dětí. Kapacita školy je plně naplněna. Na jednu třídu připadá průměrně 27,6 dětí, průměr na učitele je 13,8 dětí. Pro tento školní rok bylo přijato 47 dětí, nepřijato zůstalo 80 dětí. Na škole pracuje 12 odborně kvalifikovaných učitelů, z toho 11 učitelů se středním odborným vzděláním a 1 pedagog s vysokoškolským vzděláním obor sociální pedagogika. Celkem se o děti stará 14 pedagogů, z toho 2 jsou nekvalifikovaní. Věkové složení: 4 vyučující do 35 let, 8 vyučujících do 50 let a 2 vyučující nad 50 let. Všichni zaměstnanci školy se zúčastňují vzdělávacích kurzů, za tento školní rok absolvovali 17 kurzů různého odborného zaměření. Ředitelkou školy byla do Bc. Marcela Havlíčková, k datu byla Radou města Brna na základě konkurzního řízení jmenována Ing. Jana Balášová. Střední škola grafická Brno, Šmahova 110 Informace jsou uvedeny za školní rok Je to jediná střední škola ve Slatině. (viz AoS č.2/2013) K datu došlo ke změně názvu z Integrovaná střední škola polygrafická Brno na Střední škola grafická Brno. Zřizovatelem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Kapacita školy je 732 žáků. Obory, které jsou na škole vyučovány: Polygrafie Obalová technika Tiskař na polygrafických strojích Reprodukční grafik pro media Technik dokončovacího zpracování tiskovin Reprodukční grafik (zkrácené studium) Tiskař na polygrafických strojích (zkrácené studium) Kniha (zkrácené studium) Školu řídí ředitelka, 2 zástupci ředitelky a vyučuje zde 38,168 učitelů (přepočtený stav). Z toho 16 mužů a 22,168 žen.

23 Nepedagogických pracovníků bylo (přepočtený stav) 14,19. Přijímací řízení: 1. kolo: přihlášeno 255 zájemců, přijato kolo: přihlášeno 50 zájemců, přijato 48. Celkem přijato do nového školního roku 201 zájemců. Výsledky maturitních zkoušek: S vyznamenáním prospělo 5 studentů, prospělo 66 maturantů, neprospělo 8 maturantů. Výsledky závěrečných zkoušek: S vyznamenáním prospělo 17 žáků, prospělo 24 žáků. Dalšího vzdělávání se pracovníci školy zúčastnili na 79 různých kurzech a akcích. Škola se zapojila do projektu UNIV 2 KRAJE Školy centrum celoživotního vzdělávání, což přineslo pedagogickým pracovníkům mnoho cenných zkušeností, přispělo k vytváření lepších podmínek pro pokytování dalšího vzdělávání, zvýšilo pracovní kompetence a napomohlo lepšímu využívání materiální a personální kapacity školy. Škola organizuje i mezinárodní spolupráci a účast studentů a žáků na mezinárodních projektech kromě četných mimoškolních aktivit a prezentace školy, např. odborné exkurze, lyžařské výcvikové zájezdy, poznávací zájezdy, návštěvy divadel a mnoho dalších zajímavých akcí vč. účasti studentů v soutěžích, kde dosahují významných umístění. Důraz je kladen i na spolupráci školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty. Škola realizovala i projekty financované z cizích zdrojů, např. Operační program v JMK Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z Regionálního operačního programu Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin, snížení energetické náročnosti objektu školy, z JhMK program Škola podporující zdraví, program Interaktivní metody zdokonalující edukaci na SŠG, program Analýza materiálů a kontroly kvality tisku, předtisková příprava a inovace v oblasti tisku a další. Ředitelkou školy je Ing. Jarmila Šustrová. Zástupkyně ředitelky pro teoretickou výuku byla Mgr. Dagmar Fránková, od je Mgr. Barbora Slováčková. Zástupce ředitelky pro praktickou výuku je Tomáš Pernes. Vedoucí učitelka odborného výcviku je Bc. Eva Veselá. Česko-anglická mateřská škola Kinder-City Paní Pavlína Kubíčková nastartovala v březnu velice ambiciozní projekt, který již od samého počátku byl podporován městskou částí Brno-Slatina, městskou částí Brno-Černovice a Regionální hospodářskou komorou v Brně. Česko-anglická školka je určena pro děti od 2 do 6 let a nachází se na Černovické terase. Paní Kubíčková má destiletou praxi ve vedení státní mateřské školky a absolvovala řadu zahraničních stáží. Pedagogové v této školce komunikují s dětmí jak česky, tak anglicky. Vzdělávací program je zaměřen na výchovu dětí v tolerantním a multikulturním prostředí, děti se učí zpívat, tančit, pozorovat, poznávat cizí města, kultury, kuchyně. Kromě bilingvního výukového programu nabízí školka výuku jógy, tenisu, golfu, španělštiny i prohlídky od lékařských specialistů. Umístění školky na Černovické terase je výhodné pro rodiče, kteří zde pracují. Školka je otevřena od 7 18 hodin. Výukovému programu odpovídá i cena za pobyt dětí zde. Pohybuje kolem Kč měsíčně. Zakladatelkou je Pavlína Kubíčková.

24 5 Společenský život Vlci přicházejí s větrem je název čtvrté vlčí antologie slatinského rodáka, spisovatele PhDr. Jaroslava Monte Kvasnici. Kniha volně navazuje na jeho čtenářsky velmi úspěšné knihy: Krajina s vlky - Rapsodie šedých stínů, Krajina s vlky - honba za přízrakem Gévaudanu a Jantarové oči. První část knihy Vlci přicházejí s větrem (knihu opět vydává nakladatelství Élysion) Vlčí vábení líčí tragický osud mladé vlčice, která zahynula pod koly automobilu, vypráví o vzrušujících a vzácných setkání autora s vlky, zabývá se existencí a putováním prosperující lužické smečky, představuje čtenářům charismatickou chovatelku vlků Tanju Askani, pátrá po zavátých vlčích stopách ve starých tiscích, zabývá se tristní situací vlků na Sibiři, ale také jejich nemilosrdným lovem na Slovensku a v jiných krajinách, představuje vlčího konkurenta predátora rosomáka, vypráví o návratu bobrů do jejich někdejší domoviny, dokumentuje vlčí nesmírnou životní a loveckou přizpůsobivost a srovnává uspořádání hierarchie vlčích smeček s hyeními klany. Ve druhé části Svět podle vlka (a psa) uskutečňuje autor odvážnou hloubkovou sondu do složitého labyrintu emocí psovitých šelem, nebot právě emoce jsou motivátorem širokého spektra vnitrodruhové komunikace. Ve třetí části Carmina luporum představuje autor své krystalky haiku z jeho cest divočinou. Kniha je doplněna rozsáhlou komentovanou bibliografií, která nasměruje zájemce správným směrem. Text Monte Kvasnici doprovázejí unikátní fotografie Zdeňky Prokešové a virtuózní kresby terénního zoologa Ludvíka Kunce. Bonusem knihy jsou nesmírně cenné snímky z fotopastí Vlada Trulíka z Kysucké vrchoviny. Plesy ve Slatině Školní ples Dne 2. března se ve vyzdobené tělcvičně ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2 konal II. školní ples. K tanci a poslechu hráli Kameníkovi Muzikanti a Moravia trio. Vstupné bylo 150 Kč. Ples pořádaný MČ Brno-Slatina Velmi oblíbený je ples, který pořádá MČ Brno-Slatina. Tradičně byl opět na Slunečním dvoře. K tanci i poslechu hrály dvě hudby a dle účastníků byl mimořádně vydařený. Pálení čarodějnic Skupina historického šermu Lucius uspořádala 30. dubna na hřišti na Černozemní ulici tradiční akci Pálení čarodějnic. V odpoledních hodinách byla zábava určena především pro děti, byly připraveny různé soutěže, byla vyhlášena nejhezčí čarodějnice a pro děti byly zdarma opečené špekáčky. Šermíři představili i premiéru hry Nemrtvý. Večer zahrála k tanci i poslechu hudební skupina Hydrant. Jako vždy při akci asistovali členové místního hasičského záchranného sboru.

25 Knihovna Jiřího Mahena v Brně pobočka ve Slatině Knihovnu pravidelně navštěvuje celkem 644 čtenářů, z toho 280 dětí. V průběhu roku 2013 byly zorganizovány následující akce pro školy a veřejnost: Společně s občanským sdružením Pipit byla zorganizována výstava Chráněná území brněnska a tedy i o naší Stránské skále. Výtvarná práce pro děti: Velikonoční ušák 90 dětí Letem světem výstava o ptactvu Výtvarná dílna Dinosauři v knihovně 44 dětí Výstava prací dětí ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2 na téma Náš dům Slavnostní pasování žáků 1. tříd ze ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2 a ZŠ Přemyslovo náměstí 1 na rytíře knih a čtenáře knihovny proběhlo za účasti místostarosty pana Mgr. Petra Semráda. Děti dostaly pasovací šerpy, průkazky čtenáře knihovny a drobné upomínkové dárky. Podzimní výtvarná dílna Drak 43 dětí Výtvarná dílna Kdyby kočka měla křídla 22 dětí Výtvarná dílna Moje kamarádka knížka 49 dětí Kromě půjčování knih a časopisů mohou návštěvníci použít i služby internetu. Pobočka úzce spolupracuje se ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2, ZŠ Přemyslovo náměstí 1 a MŠ Jihomoravské náměstí 5, ale také se sdružením Pippit. Vedoucí pobočky je paní Hana Vrbková. Slatinské kulturní léto Je to rozsáhlá velká akce. Na podiu na Slunečním dvoře vystupuje řada kulturních souborů s programy pro děti i dospělé od května až do září. V tomto roce začínalo kulturní léto vystoupením skupin Glass Onion (Beatles Revival), Piknik (Tučný Revival) a představením pro děti. V červnu

26 Dětské publikum Slatinského kulturního léta

27 vystoupila malá dechovka Doubravěnka, folková skupina DNA, divadlo pro děti Facka a skupina The Frees předvedla muzikály a písničky z pohádek. V červenci skupina Deja Vu zazpívala spirituály a folk, skupina PKT předvedla rockové balady a nakonec byl revival ABBA. Hudbu 80. a 90. let předvedla skupina The Sparrows. Seriál kulturních akcí zakončovali Deep Purple revival Brno a Pohárek folklorní soubor Týnec. Na prostranství před podiem bývají rozestavěny lavice na posezení, takže pro účastníky posluchače je zajištěno maximální pohodlí vč. občestvení v přilehlých restauracích a cukrárně Adinka. Filiální kostel Povýšení sv. Kříže V roce 2012 byly na kostele provedeny důležité opravy, podařilo se opravit elekrické rozvody ke zvonům na věži a také provést nové uzemnění hromosvodů na kostele. Byly staré již asi 60 let. Pod kůrem vyrostla nová mísnost pro udílení usmíření, jejíž provedení je v souladu s veškerými požadavky, které církev na tyto prostory klade. Nejvíce sledovanou událostí byla výměna oken. Nejdříve to byla tři dřevěná okna v presbytáři. Okna mají výborné tepelné vlastnosti, a tak přišlo rozhodnutí vyměnit všechna okna v celé chrámové lodi, což byla finančně náročná akce, a tak byla vyhlášena účelová sbírka. Díky štědrosti dárců se sešlo dosti finančních prstředků, aby se nová okna mohla pořídit. Akce výměny trvala jen jeden týden a dobrovolníci se zapojili nejen do přípravy prostor kostela k výměně oken, ale po výměně i ke generálnímu úklidu. Začištění venkovních špalet se trochu opozdilo, protože sjednaný zedník si zlomil klíční kost. V posledních letech jezdí muži dvakrát do roka do Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce na víkendy pro chlapy a smyslem jsou duchovní cvičení. Rok 2013 začal maškarním bálem pro malé i velké v oratoři kostela. Na čtvrtek 19. září roku 2013 připadlo 65. výročí vysvěcení kostela Povýšení sv. Kříže. Je vhodné připomenout, že v době výstavby kostela již doba těmto akcím velmi nepřála. S výstavbou se již uvažovalo ve 30. letech, pak přišla německá okupace a teprve až od osvobození v roce 1945 mohla Kostelní jednota realizovat předchozí tužby na postavení kostela. Mše sv. se do té doby ve Slatině nesloužily, věřící chodili do kostela hlavně do Líšně, ale někdy i do Židenic. Plány na kostel vypracoval Arch. Ing. Lipenský a původní již stojící kapličku určil jako presbytář a navrhl k ní přistavět chrámovou lod. Prováděcí plány vypracoval šlapanický pan Jetelina a do výstavby se zapojilo mnoho slatinských občanů. Stavbyvedoucím byl pan Sedlinský a duší celé výstavby byl líšeňský pan farář ThDr. František Křehlík. Nebylo výjimečné, že osobně pracoval i na stavbě, když to bylo potřeba. Pamětníci jej ctí jako vzácného hodného člověka, ale tehdejší režim s ním tvrdě zatočil. Z Líšně jej vyštvali a nakonec skončil po prodělaných infarktech v Domově knězů na Vysočině, kde jej vzorně opatrovaly řádové sestry. Dokonce mu zařizovaly meziknihovní výpůjčky pro jeho práci o historii Vysočiny. Škoda, že se výsledky tohoto bádání po jeho smrti ztratily. V roce 2013 se jevila už velmi potřebná oprava střechy kostela. Oprava střechy se rozdělila na dvě etapy. V první etapě měla být oprava střechy nad presbytářem, kvalifikovaný odhad finančních prostředků byl čtvrt milionu Kč. Z kostelních rezerv by bylo možno použít 100 tis. Kč a zbývajících 150 tis. Kč by nebylo možno uhradit z nedělních sbírek, a tak byla vyhlášena opět účelová sbírka. Opravu střechy bude možno provést až v roce V sobotu byl zorganizován v sále Staré radnice na Přemyslově náměstí tzv. Farní den. Jedná se přátelské setkání dětí a dospělých s edukační, duchovní i zábavnou částí, doprovázenou písněmi i reprodukovanou hudbou. První farní den byl v Telnici v roce 2000 a pak už pokračovala tato akce každoročně. V květnu šli farníci do Vranova, v říjnu jeli na pout do Sloupu u Brna. Oblíbená je nedělní kavárna, tj. po mši sv. je možno v oratoři přátelsky posedět, vypít čaj či kávu i s malým zákuskem. Málokdo ví, že listinu z roku 1306, kde je první autentická zmínka o Slatině a je pochopitelně psána středověkou latinou, ochotně a se zaujetím přeložil P. Josef Vaníček, kněz z líšeňské fary, který jako jeden z mála jazykovědců ovládal středověkou latinu. Český text pak mohl být zveřejněn v Druhé knížce o Slatině. P. Josef Vaníček měl těžký život. Po studiích na gymnaziích v Opavě a Holešově tajně vystudoval teologii. Vojenskou tříletou službu absolvoval u neblaze proslulých PTP. Pak postupně pracoval jako elektromechanik, pak jako dělník na stavbách přehrad. V roce

28 D.P. František Vavruša 1968 byl vysvěcen na kněze. Duchovní správu vykonával v několika farnostech a od roku 1997 kněžskou službu vykonával v Líšni. Na věčnost odešel v den svých 87. narozenin 6. srpna At odpočívá v pokoji. Farářem v Líšni je D.P. František Vavruša. Farmářské trhy, zabijačka, prodej kaprů Stále oblíbenější jsou tzv. farmářské trhy. Ve Slatině se konají v areálu SK Slatina pod lipami. Zde je možno nakoupit kvalitní produkty přímo od farmářů i pěstitelů: pekařské a cukrářské výrobky, mléko, maso a uzeniny, koření, sýry a sýrové pochoutky, ovoce a zeleninu, med, víno, česnek, brambory, čaje, přírodní kosmetiku a další produkty a vč. ochutnávky jsou zde i různá překvapení. První trh byl už v květnu a pak v průběhu roku ještě několikrát. Současně je zde možno nakoupit i zabijačkové pochoutky. Po celou dobu je k dispozici i občerstvení v přilehlé restauraci Na Spartaku a je možno posedět u stolů na lavicích přímo uprostřed stánků pod klenbou starých lip a poslouchat reprodukovanou hudbu. V říjnu pořádal SK Slatina domácí zabijačku. Po dva dny bylo možno nakoupit různé zabijačkové pochoutky i zažít atmosféru jejich zpracovávání. V zájmu vyjít vstříc zákazníkům byl v areálu SK Slatina před Vánocemi zahájen i prodej kaprů. Akce měla malý zádrhel jedna dávka dovezených ryb měla jen samé hodně malé, více méně neprodejné kapry, tak byly vráceny a musely se dovézt větší kusy. Naštěstí Pohořelice nejsou tak daleko, takže vše bylo brzy v pořádku. Klub důchodců Klub sdružuje cca 100 seniorů. Jeho činnost zahrnuje od pravidelných setkávání na Staré radnici na Přemyslově náměstí každý týden i zájezdy za různými zajímavostmi až po trávení společných dovolených. Kromě zábavy, tance a zpívání jsou besedy doplňovány i různými odbornými zajímavými přednáškami. Předsedkyní je Jaroslava Pešová.

29 Výrobky na farmářském trhu Pan Jiří Forst vaří zabijačkovou polévku

30 Zdeněk Grolich se svou stárkou Slatinské hody Jako každoročně občanské sdružení Slatinští stárci pořádalo Tradiční slatinské hody ve dnech září. Jako pozvání publikovali veselou pozvánku v Aktualitách o Slatině následujícího znění: Hodové hlášení: Vážení občané věnujte pozornost tomuto hlášení. Žádáme všecky občany aj občanky, aby si pozametali před svojima barákama, pozavírali zaběhnuté slepice aj psy, protože tento měsíc jsou slatinské hody. Tak jako vždycky chasa obchází Slatinu s pozváním a potom jde žádat o povolení pořádat hodovou muziku. Vyhrávat jim budou šikovní chlapci z Dambořanky. Hodová zábava začíná v osm hodin a kdo si chce určitě sednout, nech si z domu vezme štokrle, aby nebyl moc nakrknutý, lebo Spartak se nafouknout nedá! V průběhu večera jestli ještě nebudou někeří moc unavení, vám chasa předvede Moravskou a Českou besedu, kterou 2 měsíce nacvičovala a 2 bečky vína u teho vypila. V neděli ráno do kostela dary ponesou, odpoledne v průvodě se před dědinou v krojích natřesou. Tož se přijd te na ně podívat, zatancovat si, popít a taky zazpívat. Hody se vydařily, sluníčko svítilo a lidé se vesele a dobře bavili.

31 D.P. František Křehlík Pomníček Vlasty Dostálové na Stránské skále

32 6 Osady Osada pod Stránskou skálou Dle hodnocení výboru osady byl pro tuto lokalitu rok 2013 zlomovým rokem. Opomíjené okrajové části Slatiny se dostalo pozornosti, po které už léta volala. Občané osady, zahrnující ulice Podstránská, Stránská a Černovičky, se dočkali i konkrétních výsledků svého úsilí. Dříve zorganizovali i několik peticí ke zlepšení stavu osady. Koncem roku 2013 bylo zřízeno dětské hřiště na náměstíčku ulice Podstránská, a byl tak vyřešen i neutěšený stav tohoto prostranství. Hřiště je vybaveno různými hracími prvky pro děti, oploceno nízkým plůtkem a opatřeno lavičkami na posezení. Příslibem pro řešení tamních problémů jsou i pravidelná setkání osadního výboru s panem starostou Idesem, na kterých se probírají aktuální problémy. Potěšující je i aktivita spoluobčanů a zejména mladých rodin, které přišly s nápadem, jak oživit kulturní dění pořádáním pravidelných akcí např. pálení čarodějnic. Osadní výbor věří, že tento trend a aktivita občanů vydrží i v dalších letech. Předsedou osadního výboru je Vlastimil Hradský. Osada Malá Slatina Osada je tvořena jednou ulicí s domky podél silnice. Staré nízké domečky s malými okénky již téměř zmizely a jsou nahrazovány novými dobře udržovanými, někdy i dvoupodlažními, moderními domy. Jediné, co navozuje dojem dřívější starobylosti, je dláždění vozovky mezi domky a to velkými žulovými kostkami, tzv. kočičími hlavami, což však pro jízdu autem moc příhodné není. Od roku 2004 spadá Malá Slatina do líšeňské římsko-katolické farnosti. Dříve patřila pod tuřanskou farnost. Každoročně se zde jednu májovou neděli koná odpoledne májová pobožnost za účasti faráře z Líšně D.P. Františka Vavruši a slatinských věřících. Pak následuje společenské přátelské odpoledne s opékáním špekáčků na soukromé zahradě. Duší celé akce jsou manželé Večeřovi.

33 7 Zájmová činnost Divadlo J. K. Tyla Předsedou tohoto občanského sdružení je PhDr. BcA. Martin Krytinář. V rozhovoru s šéfredaktorem Aktualit o Slatině (z ledna 2013), panem Jiřím Tomanem, mimo jiné uvádí: Kromě představení ve Slatině uskutečňují divadelníci zájezdy do okolních vesnic a ostatních městských částí v rámci projektu Divadlo dětem-divadlo seniorům. Svým vystoupením pak zpestřují život dětem v Dětské fakultní nemocnici Brno a seniorům v mnoha Domovech seniorů. Divadlo prosperuje a těší se i přízni vedení městské části Slatina. Soubor nemusí řešit existenční problémy a může se plně věnovat svému poslání a reprezentovat Slatinu i v jiných obcích. Výběr repertoáru je složitá záležitost. Klasické předlohy jsou upravovány na vlastní podmínky, hrají se pohádky pro děti. Pro dospělé se dříve hrávaly především komedie, v současnosti byla úspěšně provedena činohra Denis a detektivní hra Past. Přestože nazkoušet nové představení vyžaduje zpravidla dobu několika měsíců zkoušení a tím i velké nároky na volný čas, má divadlo stále dost zájemců o hraní a odměnou jim pak je plně obsazený divadelní sál, někdy je zájemců víc než je kapacita sálu. Soubor čítá kolem 20 aktivních členů. Divadelníci splupracují i na dalších akcích, např. při organizaci fašanku, pořádají maškarní ples pro děti, Mikulášskou nadílku apod. Je chvályhodné, že herci hrají pro radost svou i diváků, jejich angažovanost není zištná a nadšení ochotníků hrát pro potěšení je zárukou, že divadlo bude ve Slatině žít dál a pokračovat v již dlouholeté tradici. Akce v roce 2013: Maškarní ples pro děti Popelka pohádka (2x) Utopený Hastrman pohádka, premiéra Mikulášská nadílka s pohádkou Jak Rumcajs, Manka a Cipísek šli pro Mikuláše, premiéra Mrazík (2x), obnovená repríza Nastudována byla hra Osm žen. Zahájena příprava hry Strakonický dudák. V rámci projektu Divadlo dětem-divadlo seniorům bylo uskutečněno celkem 11 výjezdů a provedena zde divadelní představení. Předsedou je PhDr. BcA. Martin Krytinář. Místopředsedou je Petr Čampa. Pokladní je Marta Kroutilová Navrátilová.

34 Zveme Vás na premiéru pohádky UTOPENÝ HASTRMAN v režii Ludmily Slavíkové - Slancové neděle v 10:00 hodin v sídle divadla (sál Přemyslovo náměstí 18, Brno Slatina) Hrají: Radek Náměstek, Martin Merta, Veronika Traxlerová, Petra Striegelová, Dana Hájková, Petr Čampa, Radek Kotrla, Zdeněk Pospíšil, Kamila Plucarová a Marie Doležalová Vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 40,- Kč Prodej vstupenek na před zahájením na pokladně divadla, rezervace možná prostřednictvím Rezervace není nutná. Činnost divadelního souboru finančně podporují: Statutární město Brno a MČ Brno - Slatina P. Čampa na pozvánce k divadelnímu představení Občanské sdružení dětí a dospělých Klubíčko Motivací k založení Klubíčka v roce 1998 bylo a stále je vytváření námětů a podmínek k aktivnímu a smysluplnému využívání volného času celých rodin, protože dobře fungující rodina je tou nejlepší cestou k dobře fungující občanské společnosti. Hlavní náplní je organizování poznávacích, relaxačních a sportovních akcí pro rodiny s dětmi do 18 let vč. pravidelných aktivit pro maminky s dětmi od půl roku do 6 let v průběhu celého roku vč. zimních a letních táborů. Pravidelnou zájmovou činnost navštěvovalo: Rodiče a děti 1) Děti ve věku 4-6 let 2) Sportovní činnost - zk Blechy ZK Provázek (děti 2-6 let) Senior klub 128 rodičů a 130 dětí 72 dětí za rok 260 osob za rok 906 dětí 21 seniorek 1) zk Myšátka, Myšky, Myšičky, Kot átka a Klubíčko 2) zk Píd alka, Larvička-sportovní kroužek, Angličtina, Výtvarka a Keramika

35 Příležitostné akce: MDD, vítání jara, svatováclavská pout, martinské slavnosti 6x Táta na sobotu 3x sportovní den (ping-pong, volejbal a sportovní den) Herna (pondělí, středa, čtvrtek, pátek) Pálení stromků 2x Loučení s Klubíčkem a potáborové setkání dětí a rodičů 60 tátů a 78 dětí 61 rodičů a 46 dětí 85 rodičů a 112 dětí 317 rodičů s dětmi 106 rodičů a 152 dětí Osvětové akce: 5 seminářů pro maminky s hlídáním dětí 43 rodičů a 16 dětí Kultura: 3x divadlo (Tetiny, Paravánek, Radost) 2x kulturní akce (Mikuláš, Karneval) 98 rodičů a 111 dětí 127 rodičů a 150 dětí Tvořivé dílny: 10x Klub matek + vitráže (tvoření pro maminky) 2x Tvořivé dílny (Velikonoce, Vánoce) 89 maminek 93 rodičů a 114 dětí Pobytové akce a výlety: 2x Podmitrov víkendovka pro rodinky s dětmi 1x ZOO Vídeň rodinky s dětmi 1x Tátovíkend 42 rodičů a 51 dětí 26 rodičů a 21 dětí 13 tátů a 20 dětí Tábory: 1x zimní tábor RS Štíří důl pro rodinky 3x letní tábory (Dřevotvarka, Sebranice, Štíří důl, Černé lesy) 21 rodičů a 20 dětí 75 rodičů a 85 dětí Celkem se pravidelných aktivit za rok 2013 zúčastnilo 330 účastníků, příležitostných akcí a tvořivých dílen účastníků, Provázku 906 dětí, sportovních aktivit a zk Blechy 367 účastníků, zimních a letních táborů 201 účastníků. Zprávu poskytla Marcela Koláčková. Dům dětí a mládeže Fantazie Orientační stručný přehled akcí a počty účastníků jsou pro zápis do slatinské kroniky stále nedostupné. Vedoucí je Mgr. Zdeňka Jemelková.

36 Šermířské odpoledne ve Slatině Historický šerm ve Slatině Skupina historického šermu Lucius v současné době čítá 8 členů. I přes malý počet členů je jeho veřejné působení bohaté. V roce 2012 se kromě tradiční akce pálení čarodějnic zúčastnili 4 rekonstrukcí bitev, měli 8 vystoupení na různých místech Moravy, v Jemnici vystoupili na slavnosti Barchan a uspořádali šermířský ples Lucia. V roce 2013 to byla opět akce 30. dubna Pálení čarodějnic, opět ples Lucia a účast na bitvě u Libušína a dalších akcích. Předsedou je Ing. Tomáš Houser a místopředsedkyní Petra Doupovcová. Kroniku vede Ing. Petra Houserová, hospodářem je Ing. Jana Slípková. Sbor dobrovolných hasičů Brno-Slatina Sbor má v současné době 55 členů, z toho je 17 mladých hasičů a 38 hasičů starších 18 let. Kromě požárních výjezdů na záchranu lidí i majetku a pomoc při živelných pohromách, pomoc při zatopených sklepech a odstraňování spadlých stromů a podobně, spolupracují členové sboru např. při tradičním pálení vánočních stromků, pálení čarodějnic, pokácení a pak postavení vánočního stromu na Přemyslově náměstí, stavění stánků a pak jejich demontáž při vánočních trzích. Pravidelná je i asistence při akcích Slatinského kulturního léta. Celkově členové odpracovali hodin, z toho 450 hodin na údržbě techniky a 860 hodin na hasičské zbrojnici. Kroužek mladých hasičů má 20 členů a věnují se jim 4 vedoucí mládeže. Družstva mladých úspěšně bodovala v různých soutěžích. Ve Slatině uspořádali členové sboru soutěž Měděný pulec a mladší žáci skončili na 9. místě a starší žáci 4. místě. V soutěži požárního útoku v Chrlicích mladší skončili na 5. místě a starší na 2. místě. V Bohunicích mladší obsadili 7. místo a starší 5. místo. O Putovní pohár starosty Slatiny mladší vysoutěžili 3. místo a starší skončili na 1. místě. Konečně zůstal pohár doma. Soutěž požární ochrana očima dětí přinesla slatinským dětem i první místa a byli oceněni Okresním sdružením hasičů Brno-město. Mladí hasiči plnili i potřebné odbornosti, za které dostali zasloužené odznaky. Úspěšný byl i oblíbený karneval pro malé členy na Staré radnici. Pro

37 veřejnost připravili slatinští hasiči Den s hasiči, plný různých soutěží a hasičské techniky. Mladí hasiči měli i soustředění mimo Slatinu, na podzim tzv. spaní na hasičské zbrojnici a konec roku zakončili mikulášskou a vánoční besídkou. Starostou Sboru dobrovolných hasičů v Brně-Slatině je Vladimír Dočkal. Náměstkem starosty je Jaroslav Dobrý st. Velitelem je Jiří Sláma. Hospodářem je Michal Andrys, členové výboru jsou Jiří Streit a Dušan Konečný. Vedoucí mládeže je Klára Šikulová. Zahrádkáři Zahrádkáři ze staré Slatiny se rozhodli, že vystoupí z Českého svazu zahrádkářů, protože svaz jim už neposkytuje žádné výhody jako byl dříve výhodnější nákup hnojiva, chemických postřiků apod. a jen požaduje roční příspěvek 100 Kč od členů. I když je pravda, že z této stokoruny nechává místní organizaci k dispozici 40 Kč, není to však pro členy něco povzbuzujícího. A tak si založili občanské sdružení s názvem Slatinští zahrádkáři. Přípravný výbor ve složení Miroslava Buršíková a Karel Červinka, vedený Stanislavem Pavláskem, vypracoval stanovy a poslal je na Ministerstvo vnitra ČR. Registrace byla schválena dne pod jednacím číslem VS/1-1/92665/13-R a bylo přiděleno IČO Celkem bylo 14 zakládajícíh členů. Cílem sdružení je zajišt ovat odborné přednášky, a tak informovat členy o novinkách v sortimentu ovocných stromů, zeleniny a květin vč. jejich ochrany proti škůdcům s důrazem na zásady ekologického pěstování. Předsedou byl zvolen Karel Červinka. Soutěž mladých hasičů na Přemyslově náměstí

38 8 Životní jubilea a slatinské osobnosti Za Ladislavem Štěpánkem Dne nás navždy opustil pan Ladislav Štěpánek, narozený ve Slatině , dlouholetý obětavý člen Divadla J. K. Tyla. V souboru působil nejen jako osvětlovač, ale i jako herec. Největší radost měl, když při hraní viděl, že se lidé dobře baví a jsou hrou zaujati. V sále Staré radnice na Přemyslově náměstí 18 nainstaloval elektrické zařízení pro osvětlování scény. Divadlo jako ochotník miloval, i když hlavní profesí byl elektrikářem a to velmi dobrým a kreativním. Odešel vlastně poslední člen ze staré gardy slatinských divadelníků. Ing. Jiří Slováček V lednu oslavil pan Ing. Jiří Slováček 88 let. Do Slatiny se přestěhoval se svou manželkou před třemi roky za svými dcerami z Uherského Hradiště. Ing. Slováček se narodil na Ukrajině roku 1925, kde jeho český otec zůstal po první světové válce. Když byl povolán do armády, absolvoval pěchotní učiliště v Baku a v říjnu 1944 již jako podporučík Rudé Armády bojoval ve 4. ukrajinském frontu, kde jako velitel samopalníků projevil mnoho statečnosti. V boji o železniční stanici Dzedzice v Polsku byl raněn. Po vyléčení se vrátil do boje počátkem dubna Zúčastnil se bojů o Ostravu i Prahu. Za statečnost v boji proti okupantům byl mnohokráte vyznamenán, více než desetkrát. Dostal mimo jiné i medaili za osvobození Prahy, které si váží nejvíce. Je nositelem řádu Rudé hvězdy a Řádu Velké vlastenecké války I. stupně. Po válce pracoval Jiří Slováček znovu na Ukrajině, vystudoval leningradský institut a stal se inženýrem vodní dopravy. V roce 1959 se oženil s Věrou Ivanovou, učitelkou hudby. Věra Ivanová-Slováčková se také účastnila bojů, a to jako zdravotnice. I ona je nositelem různých vyznamenání. Spolu vychovali dvě dcery. Když byla v roce 1992 možnost vrátit se do vlasti, vrátili se do rodného kraje otce Jiřího Slováčka a usadili se v Uherském Hradišti. Dnes jsou oba manželé držitelé statutu Válečný veterán. Ing. Slováčka sice sužují mnohé zdravotní potíže, přesto on i jeho paní se zájmem sledují společenský i politický vývoj v naší zemi. Oběma jim přejeme stálou pohodu a pokud možno i pevnější zdraví.

39 Ing. Bohumil Reichstädter, CSc. slaví 90. narozeniny Slatinští jubilanti Členky sociální komise MČ Brno-Slatina navštívily celkem 150 jubilantů. Každému jubilantu byl předán dárkový balíček a přání podepsané panem starostou. Věkové rozložení bylo následující: Ročníky ženy muži 1938 (75 let) (80 let) (85 let) (90 let) (91 let) (92 let) (93 let) (94 let) (95 let) 1 0 celkem Z celkového počtu jubilantů bylo 63% žen a 37% mužů. Mezi jubilanty staršími 90 let bylo 19 žen a 10 mužů. Nejpočetnější skupinou, tak jako v minulém roce, byly ženy ve věku 80 let (z celkového počtu jubilantů 21%). Oproti minulému roku stoupl počet jubilantů o 35.

40 Vítání nových malých občánků V květnu a listopadu proběhlo vítání nově narozených dětí. V květnu bylo pozváno 26 rodičů s dětmi. Dostavilo se všech 26 pozvaných, z toho 13 chlapečků a 13 děvčátek. V listopadu bylo pozváno 24 rodičů a dostavilo se 22 dětí, z toho 12 děvčátek a 10 chlapečků. Vítání má vždy slavnostní ráz vystoupí školní sbor se svým pásmem, promluví bud pan starosta nebo pan místostarosta. Děti dostaou malý dáreček a maminky květiny. Vzhledem k zákonu o ochraně osobnosti není dostupná evidence nově narozených dětí, a tak rodiče jsou v Aktualitách o Slatině vyzýváni, aby se sami k vítání přihlásili. Takže statistika nově narozených slatinských občánků určitě není kompletní. Mgr. Marie Plotěná malířka, kreslířka, výtvarnice Paní Marie Plotěná, žijící ve Slatině, je členkou Sdružení Q, České unie karikaturistů, Sdružení Bienále Brno, Unie výtvarných umělců a Federace evropských karikaturistů. Od roku 1972 do roku 2013 měla přibližně 90 samostatných autorských výstav a více než 200 výstav skupinových. V roce 2013 vystavovala např. v Galerii PEX a na Slovensku např. v Senici v Záhorské galérii Jána Mudrocha a jinde. Své obrazy, kreslený humor, biblické ilustrace a výtvarná díla vystavovala po celém světě a také významná a ceněná ocenění se jí dostávají doslova z celého světa. Obdržela celkem 23 ocenění, 15 na domácí scéně a 8 v zahraničí. Vystavovala např. v Mexiku, Brazílii, USA, Tajvanu, Kolumbii, Kubě, Francii, Holandsku, Švýcarsku, Itálii, Španělsku, Řecku, Izraeli, Turecku, Rusku, Číně, Rakousku, Portugalsku, Anglii, Bulharsku, Belgii, Německu a Kanadě. Jsme rádi, že mezi námi žije tak vyjímečná, mimořádná osobnost. Pozvánka na výstavu obrazů Marie Plotěné

41 Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. Doc. PhDr. Luděk Galuška, C.Sc. je ve Slatině žijící český archeolog, byzantolog a publicista. Maturoval v Uherském Hradišti. Je absolventem Filosofické fakulty Komenského univerzity se specializací na slovanskou archeologii. Specializuje se na raně středověké státní útvary s přihlédnutím k Velké Moravě a na etnogenezi Slovanů. Po absolvování studia nastoupil do Prehistorického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, později Archeologického ústavu MZM v Brně. Je vedoucím pracoviště slovanské archeologie a vedoucím archeologických výzkumů v lokalitách Staré Město, Hluk, Ostrožská Nová Ves, Modrá u Velehradu a hradisko sv. Klimenta u Osvětiman. Studentům přednáší jako docent středověké archeologie na Masarykově univerzitě v Brně. Je spoluautorem projektu skanzenu Modrá, autorem mnoha článků a archeologických publikací. Spolupodílel se na knihách o historii měst a obcí v lokalitách, kde prováděl výzkum. Zaměřuje se i na popularizaci archeologie v rozhlase, televizi i tisku a velmi poutavě osobně přednáší na besedách, pořádaných spolkem Starý Velehrad v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Je autorem a spoluautorem řady scénářů tématických výstav a expozic, spoluautorem a odborným spolupracovníkem při přípravě televizních, filmových a rozhlasových relací s tematikou Velké Moravy a raného středověku. Byl odborným poradcem při natáření filmu Cyril a Metoděj, apoštolové Slovanů. Za svou činnost obdržel pamětní medaili k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu, udělenou arcibiskupem olomouckým Msgr. J. Graubnerem a Medaili sv. Václava, udělenou zastupitelstvem Ostrožské Nové Vsi za zásluhy o rozvoj rodné obce s přihlédnutím k výzkumné archeologické činnosti prováděné na jejím katastru. V roce 2014 hodlá kandidovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v Uherském Hradišti. Doc. PhDr. L. Galuška, C.Sc. je jednou z velmi významných osobností, žijících ve Slatině. Petr Šmaha řádný člen Spolku výtvarných umělců Mánes Slatinský rodák Petr Šmaha dostal nabídku vystavovat v Galerii Anderle v Pelého vile v Praze ve výstavním sále In camera, Malá galerie v přízemí. Výstava měla název Nedořečenosti. Kromě toho se umělec účastní na mnoha jiných výstavách. Petr Šmaha je významný představitel české vlny figurální exprese od sklonku šedesátých let až do dnešních dnů. V časopise Prestige for life v čísle l/2013 je osobnosti Petra Šmahy věnován odborný rozbor, v níž se podle autora pojednání Jana Kříže odráží i jeho konkrétní osobní dobová angažovanost i odpovědnost za děje kolem něj. Mimo jiné jej zasáhla smutná soudní historie marných snah spolku Mánes o znovuzískání budovy Mánes, kterou si spolek svým nákladem pro svou výstavní činnost zbudoval. Totalitní režim spolek zrušil a budovu dal do užívání jinému subjektu a současné soudy nepochopitelně odmítly nárok na nápravu dřívější křivdy. Výsledkem osobní účasti na soudních jednáních kolem zmařené restituce budovy je výtvarné zamyšlení nad českým soudnictvím cyklus Kauza Mánes. Protesty skupiny umělců před budovou Mánes jen potvrzují smysl tohoto cyklu. Od výstavy jeho obrazů v roce 2003 ve Slatině uplynulo již 10 let. Petr Šmaha dění ve Slatině stále sleduje a svým angažovaným subjektivním názorem se jej snaží ovlivnit. Má hluboké kořeny ve Slatině, jeho pradědeček František Šmaha byl mnohokrát za sebou zvolen slatinským starostou.

42 Jiří Kolbaba Před časem se do Slatiny přistěhoval Jiří Kolbaba, český cestovatel, fotograf a spisovatel, viceprezident Českého klubu cestovatelů. Jiří Kolbaba procestoval všech šest kontinentů planety, více než 130 zemí světa. Popularizuje poznávání cizích kultur, ochranu přírody. Spolupracuje s mnoha médii, na rádiu Impuls má vlastní velmi populární pořad o cestování. Rovněž tak rozsáhlá je jeho přednášková činnost s neodolatelným projevem a humorem. Uspořádal rozsáhlé výstavy doma i v zahraničí a dosud vydal 6 publikací. V roce 2012 se připojil k vědecké expedici výzkumníků z Masarykovy univerzity v Antarktidě. V rámci dobrovolnického programu se podílí na chodu a zazimovacích pracích na polární stanici J.G.Mendela. V roce 2013 navštívil Antarktidu již potřetí a to na polské plachetnici Selma. Přednášky o cestování pořádá i ve Slatině a ty se těší velké oblibě slatinských občanů. Jiří Kolbaba má obrovské charisma a jeho přednášky jsou opravdu výjimečně zajímavé. Malířka Eva Krejčí V dubnu vystavovala paní Eva Krejčí v kavárně Anděl na Gorkého ulici své obrazy pod souborným návem Kouzlo barev. Každý obraz měl svůj název, např. Květinová lod, Pampeliška, Slunce v květu, Jarní vánek a další. Názvem obrazu chce paní Krejčí napovědět divákovi štětcem zachycený záměr. Všechny obrazy měly rozměr 30x40 cm a jásavé barvy. Paní Krejčí obeslala i výstavu v Železném, kde je členkou Klubu přátel výtvarného umění. Protože zájem zde vystavovat byl veliký, doslova desítky malířů, vystavovala zde paní Krejčí pouze dva obrazy. Barevnost i humor jejích obrazů je velmi originální.

43 9 Sport SK Slatina SK Slatina je největší zájmové sportovní uskupení ve Slatině. Má 635 členů, z toho mužů je 387, žen 64 a mládež v počtu 184. Má 6 sportovních oddílů a to oddíl kopané, tenisu, stolního tenisu, lyžníků, kulturistiky a ČSAPV. Předsedou SK Slatina je Ing. Václav Klajsner. Oddíl kopané Kopaná je nejpopulárnější sport nejen ve světě, ale i ve Slatině. Oddíl je ve Slatině nejpočetnější. Ve Slatině se závodně hraje již od roku K dispozici mají hráči jednak trávníkovou plochu v areálu SK Slatina na ulici Tuřanka a jednak umělý trávník v areálu ZŠ a MŠ na Jihomoravském náměstí, pro treninky i oficiální zápasy. V zimě hráči trenují v tělocvičně školy na Jihomoravském náměstí. Mužstva: Muži A v soutěži se umístili na 6. místě. Hráli v kategorii A2A - 1A - sk. A. Muži B v soutěži se umístili na 11. místě. Hráli v kategorii A1A - II. třída - městský přebor. Starší dorost zahrnuje ročníky hrají v krajském přeboru, což je nejvyšší krajská soutěž a umístili se na 13. místě. Trenérem je Jindřich Tomsa. Mladší dorost zahrnuje ročníky a hrají stejně jako starší dorost v krajském přeboru a umístili se na 9. místě. Trenérem je Martin Burian. Starší žáci patří sem ročníky a hrají v krajské soutěži. Umístili se na 7. místě. Trenérem je Pavel Koš. Mladší žáci patří sem ročníky 2002 a 2003 a hrají také v krajské soutěži. Umístili se na 9. místě. Trenérkou je Lenka Ondrášková. Starší přípravka patří sem ročníky a hrají v městské soutěži. Umístili se na 2. místě z 10. družstev. Trenérem je Michal Skoták. Mladší přípravka zahrnuje ročníky a hrají v městské soutěži. Za uplynulou sezonu obsadili 8. místo a v soutěži družstev dosáhli i na bronzové umístění a získali pohár. Do přípravky chodí i ročník Trenérem je Jaroslav Matoušek. Starší páni hrají v kategorii Liga starších pánů a v soutěži obsadili 10. příčku.

44 Fotbalový zápas ve Slatině Podařilo se získat pro družstva mužů nového trenéra a je jím pan Stefanos Chadzidis. Dříve trénoval Dynamo Cvrčovice. Pan Chadzidis je příslibem výkonnostního vzestupu v kategorii mužů. Předsedou oddílu na Ing. Michal Nos. (viz AoS 4/2013) Oddíl tenisu Oddíl má dvě družstva dospělých: Družstvo A hraje krajský přebor II. třídy skupina BA a obsadili 4.místo. Družstvo B hraje také krajský přebor a to IV. třídu skupina EA a obsadili také 4. místo. Dorostenci skončili na posledním 8. místě v krajském přeboru III. třídy skupina BD. Družstvo žáků oddíl nemá. Základní sestavu hráčů družstva A tvoří Ing. Miloš Bahenský, Miroslav Stehlík, Filip Guziar, Martin Stehlík, Veronika Martincová a Pavlína Trubačová. Členský příspěvek závodního hráče činí Kč ročně, pro rekreační hráče je stanoven roční příspěvek Kč. Na zimu si prostor tenisových kurtů pronajímá Miroslav Stehlík, který zde nechává postavit nafukovací zimní halu s vytápěním. Poslední sobotu v září uspořádal oddíl tenisu již tradiční tenisový turnaj ve čtyřhrách, tentokrát pod názvem Memoriál Jirky Navrátila, jako vzpomínku na bývalého starostu a místostarostu městské části Brno-Slatina a člena tenisového oddílu. Dlouholetým předsedou oddílu je Ing. Jaroslav Buršík. Oddíl stolního tenisu Oddíl má 9 družstev dospělých a jedno družstvo žáků. Kromě toho jsou v oddíle ještě 4 družstva neregistrovaných hráčů, tzv. BREST družstva. Členové platí roční členský příspěvek ve výši Kč. Z toho pak se platí vklady do soutěží, rozhodčí na ligu, přestupy apod. Nižší soutěže než je liga mají jako rozhodčí vlastní hráče. Na stůl je norma 10x5 m, což vyžadují pravidla především pro soutěže vyšších kategorií. Slatinská herna má šířku jen 9,1m.

45 Zahájení memorialu Jiřího Navrátila Dá se říci, že sezóna byla pro stolní tenis ve Slatině přímo historická, protože jedno mužstvo hrálo dokonce ve 3. lize. Družstvo A hrálo v 3. lize sk. D a obsadilo 10. místo. V příští sezóně z vlastního rozhodnutí bude hrát v divizi. Trenéry jsou L. Jeřábek a A. Blatná. Družstvo B hrálo v divizi mužů a obsadilo 11. místo, v nastávající sezóně bude hrát v I. krajské soutěži I. třídy. Vedoucím je J. Traxler. Družstvo C hrálo v krajské soutěži II. třídy A a obsadilo 6. místo z 12. družstev. Vedoucím je D. Hlaváč. Družstvo D hrálo v krajské soutěži II. třídy B a obsadilo 1. místo. V příští sezóně postupuje a bude hrát v krajské soutěži I. třídy. Vedoucím je R. Zaplatil. Družstvo E hrálo v městském přeboru a obsadilo 2. místo. Vedoucím je Z. Sedláček. Družstvo F hrálo v městské soutěži I. třídy a obsadilo 3. místo. Vedoucím je P. Čampa. Družstvo G hrálo v městské soutěži II. třídy a obsadilo 4. místo. Vedoucím je M. Ondruš. Družstvo I hrálo v městské soutěži IV. třídy a obsadilo 6. místo. Vedoucím je F. Linhárek. Družstvo starších žáků hrálo v městském přeboru a obsadilo 10. místo. Vedoucím je L. Jeřábek. Předsedou oddílu je již dlouhá léta Petr Čampa

46 Výzdoba herny stolního tenisu Trénink mladých sportovců

47 Oddíl lyžníků Členové oddílu se věnují běžeckému lyžování a dělají výlety do přírody na zajímavá místa po celé ČR na běžkách. Mimo zimu se věnují přípravě na suchu formou běžecké přípravy a během roku se účastní běžeckých závodů, např. pražský půlmaraton, klasický pražský mezinárodní maraton, půlmaraton v Olomouci nebo mistrovství České republiky v silničním běhu Běchovice-Praha a dalších akcí, pořádaných regionálními atletickými svazy, např. v Brně Vokolo Príglu apod. V zahraničí se Ing. Klajsner zúčastnil akce ABM AMBRO Maraton Rotterdam. Předsedou oddílu a zároveň nejaktivnějším sportovcem je Ing. Václav Klajsner. Oddíl kulturistiky Moderním cvičebním nářadím a přístroji je vybavená tělocvična pro kulturistiku v areálu SK Slatina. Zde je možno si protáhnout tělo a v posilovně nabrat fyzičku. Vedoucím je Radim Pernica. Česká asociace sportu pro všechny Pracují zde 2 oddíly a to: žákyně, žáci (děvčata a chlapci od předškolního věku až do 5. třídy a cvičitelkami jsou Marie Konečná a Ing. Lenka Matyášová a druhý oddíl tvoří ženy (lady aerobic, hlavně ženy středního věku) a cvičitelkou je Marie Konečná. Organizace má 40 členů z toho mládež 21 (4 chlapci a 17 děvčat) a 19 žen středního věku. Členská základna se často mění, odcházejí školáci, někdy je zlákají i jiné aktivity a přicházejí děti ze školek. Od roku 2005 je členkou Metodické rady Regionálního centra v Brně Marie Konečná. Atletického přeboru, organizovaným Regionálním centrem Sportu pro všechny Brno-město se kromě dětí zúčastnily i tři maminky. v kategorii Předškolní chlapci A obsadil 2. místo Vítek Mitáš v kategorii Předškolní chlapci B obsadil 1. místo Adam Suchánek v kategorii Předškolní dívky A obsadila Iva Matyášová 1. místo v kategorii Předškolní dívky B obsadila Klára Matyášová 1. místo a dalších 7 dětí bylo na bodovaných místech v kategorii Mladší žákyně I Markéta Mitášová obsadila 1. místo a další tři dívky se umístily na místě v kategorii Mladší žákyně II byla Míša Šmídová na 3. místě a další dvě žákyně byly na 5. a 6. místě Na podzim byl turnaj Václavská atletika 2013 a děti z odddílu byly opět úspěšné. Ve své kategorii se na 1. a 2. místě umístili Vítek Mitáš a Tomáš Kubík, Klára Klíčová na 1. místě a Iva Matyášová na 3. místě, Markéta Mitášová dosáhla na 1. místo, Klára Matyášová dosáhla na 2. místo, Pavla Kubíková na 6. místo a Míša Šmídová byla na 1. místě. V rámci projektu Brno zdravé město pořádal oddíl SPV Bystrc každoroční Veselou cestu Z pohádky do pohádky procházku bystrckým lesem s plněním různých úkolů na stanovištích v duchu známých pohádek. Ženy ze slatinského oddílu SPV pomáhaly s realizací této akce a v rolích pořadatelů se osvědčily. Na ukončení cvičebního roku koncem června se na zahradě Konečných opékají špekáčky a děti naposled dovádějí. Ženy ukončují cvičební rok společným posezením. Předsedkyní Asociace sportu pro všechny ve Slatině je Marie Konečná.

48 Cvičenky s trenérkou pí. Konečnou Sportovní kulečník V uplynulém ročníku obsadili slatinští kulečníkáři soutěže družstev třemi týmy. Ve 4. třídě družstvo s přehledem zvítězilo a postoupilo do vyšší třídy. Ve 2. třídě, kam tým postoupil v loňské sezóně, byl úkol nespadnout znovu do 3. třídy splněn a to se také podařilo. Družstvo A stejně jako vloni vyhrálo 1. třídu, ale postup do I. ligy byl opět odmítnut. Důvodem je opět nedostatek finančních prostředků, které by musely pokrýt zvýšené cestovní náklady i eventuální posílení družstva. Kromě soutěží družstev se členové zúčastňovali i soutěží jednotlivců. V kádrové hře se Miroslav Močička stal přeborníkem kraje a v nejtěžší disciplíně kvartách skončil Ivan Hammer na 3. místě. Celkově lze hodnotit uplynulou sezónu jako velmi úspěšnou. K úplné spokojenosti chybí slatinským kulečníkářům jen mít k dispozici více finančních prostředků. Předsedou je Ivan Hammer. Atleti ze Slatiny Komise trenérů Jihomoravského kraje jednomyslně zvolila vítězem v kraji žáka ZŠ Přemyslovo náměstí Daniela Suchánka. Díky 5. místu na Mistrovství ČR v krosu a dvěma zlatým medailím jak na Mistrovství Moravy a Slezska, tak i na mezikrajovém utkání, neměl Daniel v žácích konkurenci.v letošním roce, i když ve své kategorii je mladší, již získal 8. místo na halovém Mistrovství ČR. Tyto úspěchy získal v běhu na 800 a 300 metrů. Daniela trénuje Mgr. Lukáš Plachý. V Jablonci nad Nisou se konalo Mistrovství ČR v atletice dorostu a juniorů. Po postupu z rozběhu svedl Michal Suchánek v běhu na 400 m ve finále souboj o nejlepší pozici a skončil v cíli 4. jen o několik setin za 3. místem. V Novém městě na Moravě se konalo Mistrovství republiky družstev v atletice. Nejlepší brněnský tým, VSK Univerzita Brno, za který závodí i atleti městské části Brno-Slatina, získal pohár

49 Malí atleti ve Slatině a stříbrné medaile za druhé místo. Mezi medailisty patří Michal Suchánek a David Klézl, kteří byli oporou ve sprinterských disciplínách, především ve štafetách. Trenérem je Mgr. Lukáš Plachý. Úspěchy hasičů ze Slatiny Radek Málek, profesionální hasič žijící ve Slatině, získal v roce 2012 tři zlaté medaile v kulturistice na Světových hrách v Sydney, vybojoval další tři zlaté medaile v kategorii Masters (40 50 let) na vrcholné světové soutěži v kulturistice Natur Olympia 2012 v městě Reno v Nebrasce a tím dosáhl nejvyššího ocenění ve své sportovní kariéře. Český svaz naturálního sportu vyhlásil za rok 2012 nejlepší sportovce a ve své kategorii byl Radek Málek vyhlášen jako vítěz. V severoirském Belfastu reprezentovali Českou republiku dva profesionální hasiči ze Slatiny a dosáhli ve Světových hrách, kterých se zúčastnilo přes hasičů a policistů z celého světa, významných výsledků. Stanislav Kalvoda, který slouží na požární stanici Lidická a je i členem Sboru dobrovolných hasičů ve Slatině, získal na těchto Světových hrách šest medailí. Bronzovou vybojoval v páce a skoku do dálky, stříbrnou z desetiboje a tři zlaté za 110 m překážek a dvě z nejprestižnější disciplíny TFA (v překladu to znamená: nejtvrdší hasič přežije) v jednotlivcích a v týmech. Dle pana Kalvody právě v tomto závodě jde o ryze hasičskou disciplínu hasili požár v patře obytného domu a přenášeli 80kilovou figurínu do bezpečí. Po celou dobu zásahu se hasiči pohybují v zásahovém oděvu vč. dýchací techniky. Výhra jej překvapila. Většinou to bývá silová záležitost, tentokrát to byla víc sprinterská disciplína a to mu vyhovovalo. V týmu soutěžil s kolegy z Varnsdorfu a opět zvítězili. S medailemi si nejprve pohrála jeho sedmiletá dcera a pak už je pan Kalvoda měl k dispozici na tiskovky. Radek Málek, sloužící na požární stanici v Líšni, reprezentoval na těchto Světových hrách v kulturistice, kde získal stříbrnou medaili a druhou přidal za silový dvojboj (bench press/mrtvý tah). Radek se připravuje na závody ve slatinské posilovně Gym Blue Sun. Další medaile získal Radek Málek v soutěži Mr. Natural Olympie 2013 v americkém San Diegu, kde zvítětil v kategorii Masters a byl druhý v kategorii do 180 cm. Druhý soutěžní den závodil v kategorii Páry s Lenkou Červenou, v které zvítězili. Radek Málek i Stanislav Kalvoda potvrdili svou roli favoritů a opět se stali nejúspěšnějšími sportovci z české reprezentace. Oba už přemýšlí o nadcházejících hrách v Los Angeles a Slatina jim přeje hodně zdraví a pokračování ve vítězném medailovém tažení ve všech soutěžích a kategoriích.

50 Radek Málek a Stanislav Kalvoda Slatinský kros VSK Univerzita Brno oddíl atletiky pořádal v neděli 6. října 2013 pod záštitou Jihomoravského kraje a Městské části Brno-Slatina již 7. ročník běžeckého závodu Slatinský kros Start první kategorie byl v 9 hodin na ulici Dědické na hřišti u Terének, k vyhlášení výsledků došlo kolem 12 hodin. Nově zrekonstruovaná trat většinou vedla po travnatém povrchu, na chodnících i mimo ně, různě se stáčela, vedla z kopce i do kopce. Novinkou byl závod tříčlenných štafet, kde se na start postavili jak děti tak dospělí. Účast byla tentokrát velká, závodilo 189 závodníků. Hlavním organizátorem a vlastně i iniciátorem je Mgr. Lukáš Plachý.

51 10 Různé události Havárie na Tuřance V úterý 15. ledna v pozdních nočních hodinách došlo na ulici Tuřanka u domu číslo 2b poblíž Kaple sv. Floriána k propadnutí vozovky ve velikosti 6x6 metrů. Bylo štěstím, že si bezprostředně po propadnutí vozovky toho všimli manželé Soňa a Josef Janků a hned přivolali na pomoc příslušné orgány, které jámu zabezpečily. Havarie se stala v místě napojení kanalizační přípojky do stoky a její příčinou byla zcela zborcená stěna kanalizace a tím nefunkční kanalizační přípojka. Ulice Tuřanka byla z těchto důvodů zcela uzavřena pro veškerou dopravu včetně městské hromadné dopravy. Brněnské vodárny a kanalizace a.s., která tyto odpadní sítě provozuje, věnovala opravě havarie odpadu mimořádnou pozornost, protože si byla vědoma problémů, plynoucích z omezení dopravy v tomto místě. Práce na opravě začaly hned 16. ledna a trvaly do 21. ledna, kdy byl provoz na ulici Tuřanka obnoven. Srážka autobusů Dne 5. února se stala ve Slatině na Hviezdoslavově ulici kolem 13. hodiny vážná dopravní nehoda. Do autobusu městské hromadné dopravy, linka číslo 75, který stál na zastávce, narazil linkový autobus regionálního dopravce, směřující do Mokré. Dle policejního mluvčího Pavla Švába byl střet velmi silný. Stojící autobus se pruce posunul asi o půl metru a narazil do sloupu veřejného osvětlení, druhý autobus byl odhozen o několik metrů zpět. V péči zdravotníků skončilo 18 cestujících a řidič jednoho z autobusů. Ten utrpěl vážná zranění a hasiči ho museli ze zdemolované kabiny vytříhat pomocí dvou sad hydraulického nářadí, vyprostit a na páteřní desce dostat ven. U ostatních se jednalo pouze o lehčí poranění jako pohmožděniny nebo povrchové rány. Na místě zasahovalo devět sanitek a jeden lékařský vůz. Neštěstím se zabývali brněnští policisté, proč autobus linky 701, který v dané zastávce ani nezastavuje, do stojícího vozu narazil, jak jel rychle, zda neštěstí neovlivila mokrá vozovka či technická závada vozu apod. Řidič vozu MHD neví, co se přesně stalo. Regionální dopravce uvedl, že příčinou střetu byla mozková příhoda jejich řidiče. jak tvrdí jeho dcera. Policie je opatrná a v tomto případě se musí zjistit, zda obtíže řidiče nastaly před nehodou nebo po ní. Podle záchranářů i brněnského dopravce se jednalo o jednu z největších nehod v krajském městě v posledních letech. Shodně ji srovnávali se srážkou trolejbusu s tramvají z května 2011 v Černých polích. Při střetu tehdy zemřel 77letý senior, dalších 14 cestujících skončilo v nemocnici. Viníkem tragedie byl řidič trolejbusu Milan Hladký. Soud jej za to poslal na 3 roky a 4 měsíce za mříže.

52 Záchrana psa Brněnští strážníci v březnu zachránili ve Slatině poblíž bývalých kasáren kokrspaněla, který byl zamotaný do ostnatého drátu. Bezmocného zvířete si všiml náhodný kolemjdoucí a hned přivolal hlídku městské policie. Ta po příjezdu psa vysvobodila a odvezla ho do útulku. Agresivní mladík V pátek 1. března řádil v restauraci poblíž Přemyslova náměstí mladík. Po hádce s jedním z hostů začal po návštěvnících házet sklenice, popelníky i židle. Zastavili ho až policisté. Dva z hostů skončili v nemocnici, mladík putoval přímo do policejní cely. Hrozí mu až dva roky za mřížemi. Sběr šatstva charitní šatník Již několikrát zorganizovala místní organizace KDU-ČSL spolu s Diecézní charitou Brno sběr oblečení, botů či doplňků, lůžkovin, zbytky látek, ručníků, utěrek, záclon, domácích potřeb, batohů, potřeb osobní hygieny, čistících prostředků i ručního nářadí a jiných věcí, které již občané nepotřebují a jsou ještě použitelné. Věci poslouží lidem v nouzi. Věci lidé donášeli do oratoře kostela ve Slatině zabalené, a to bud v plastových pytlích či krabicích a to pak bylo odváženo autem Diecézní charity do jejích prostor a po roztřídění byly věci rozdávány potřebným lidem. Na této záslužné práci se podíleli především paní Marta Kroutilová Navrátilová, pan PhDr. BcA. Martin Krytinář a další. Dokud neodešel na věčnost, tak vždy pomáhal i bývalý starosta pan Ing. Jiří Navrátil.

53 11 Závěr Závěrem zápisů o dění ve Slatině v roce 2013 bych chtěla upřímně poděkovat všem, kteří mně byli ochotni poskytnout podklady pro záznam do kroniky a díky jim jsem mohla postihnout dění ve Slatině v jeho různorodosti a pestrosti. Určitě však byly události, které unikly pozornosti, neměly možná dostatečně výraznou publicitu. Doufám však, že záznamy v kronice dávají alespoň rámcový přehled o životě ve Slatině v roce Nemohu opomnět jmenovitě poděkovat za vynikající vstřícnost ředitelkám obou slatinských základních škol a to paní Mgr. Olze Bauerové a paní Mgr. Světlaně Brankovské, ředitelce MŠ Jihomoravské náměstí 5 paní Ing. Janě Balášové, ze Střední školy grafické zástupci ředitelky panu Tomáši Pernesovi a vedoucí učitelce odborného výcviku paní Bc. Evě Veselé. Rovněž tak za podklady z oblasti sportu bych chtěla poděkovat panu Ing. Václavu Klajsnerovi, panu Petru Čampovi, panu Ing. Miloši Bahenskému, paní Marii Konečné a panu Ivanu Hammerovi. Vynikající spolupráci musím zdůraznit také s panem PhDr. BcA. Martinem Krytinářem, s představiteli slatinských hasičů s panem Dočkalem a panem Streitem, s paní Marcelou Koláčkovou, s paní Hanou Vrbkovou, velmi ochotnými pracovnicemi Úřadu městské části Brno-Slatina a s mnoha dalšími, kteří jsou uváděni přímo v jednotlivých kapitolách kroniky a nechtěla bych opomenout jim projevit svoje poděkování za to, že mně poskytli informace, protože si toho velmi vážím. Můj veliký vděk patří panu Radomíru Černochovi MSc., protože mé zápisy upravuje graficky a vkládá do textu fotografie, které velkou mírou sama pořizuji na příslušných akcích, čímž významně pozvedá technickou úroveň kroniky. Kromě toho umist uje od roku 2003 slatinské kroniky i na internet. Vážím si podpory vedení slatinského zastupitelstva, jmenovitě zejména pana starosty Jiřího Idese, pana místostarosty Mgr. Petra Semráda, paní tajemnice Bc. Danuše Stokláskové, že mají důvěru v mou objektivnost a věří mému úsilí podat co nejvěrnější obraz života ve Slatině. Necht Slatina i nadále vzkvétá! Miroslava Buršíková Červenec 2014

54 Přílohy Díky laskavosti p. Františka Kukly z meteorologického oddělení Letiště Brno-Tuřany je možno do kroniky zařadit diagramy o počasí v naší lokalitě za rok 2013.

55

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, p. o. b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2009/2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 B. Smetany 1122, 742 21

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více