ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách"

Transkript

1 ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách Střední školy a učiliště na jihu Čech mají, pokud se poklesu počtu studentů týká, to nejhorší za sebou. Věřím, že jsme se odrazili na demografické křivce ode dna. Poprvé od školního roku 2010/2011 se pokles počtu žáků snížil, a to na osm set, řekla na tiskové konferenci k technickému vzdělávání v Jihočeském kraji, kterou pořádala Jihočeská hospodářská komora, vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Jihočeského kraje Hana Šímová. Další dobrou zprávou je nárůst počtu studentů v oborové skupině strojírenství. Při poklesu celkového počtu studentů je to dokonce vynikající zpráva. Ukazuje se, že kroky, které na jihu Čech již několik let podnikáme, mají výsledky, ať už se jedná o činnost Sektorové rady pro strojírenství, stipendijní programy, spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a zaměstnavateli a snaží se i samotné školy, zdůraznila Hana Šímová. Zvýšení zájmu o technické obory, které nyní studuje 35 procent dětí, je dobrá zpráva, ale zaměstnavatelé stále vnímají stav na trhu práce jako výrazný problém. Na setkání s podnikateli se debata vždy dostane na dvě témata dopravní infrastrukturu a lidské zdroje, řekl ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist. Firmy se proto snaží spolupracovat se školami, vznikla i Sektorová rada pro strojírenství. Před třemi lety jsme se s ostatními zaměstnavateli dohodli, že se pokusíme ovlivnit veřejnost a zvýšit zájem. Jsem ráda, že v tvrdém byznysu funguje taková gentlemanská dohoda. Přes velkou konkurenci se firmy spojily a táhnou v tomto za jeden provaz. Cílem je dostat děti na školy a teprve až poté o ně usilovat, uvedla Věra Vrchotová, předsedkyně Sektorové rady pro strojírenství a ředitelka rozvoje lidských zdrojů MOTOR JIKOV Group a.s. Na dobrou zkušenost s působením Sektorové rady pro strojírenství chce navázat regionální sektorová dohoda v oblasti elektrotechniky a energetiky. (pokr. na str. 2) Na tiskové konferenci k technickému vzdělávání vystoupili (zleva) předsedkyně Sektorové rady pro strojírenství a ředitelka rozvoje lidských zdrojů MOTOR JIKOV Group a.s. Věra Vrchotová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje Hana Šímová, ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist, krajský expert Svazu průmyslu a dopravy ČR Lenka Vohradníková a ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., Dana Feferlová. ÚVODNÍ SLOVO Věřím, že náš růst bude pokračovat Vážené dámy, vážení pánové, rok 2015 již má za sebou jednu šestinu, dovolte proto, abych Vás informoval o tom, co Jihočeská hospodářská komora pro rok průmyslu a technického vzdělávání přichystala. Ještě více prohloubíme naši snahu pomoci jihočeským zaměstnavatelům získávat kvalitní pracovní sílu. S působením začínáme již na základních školách, kterým zprostředkováváme exkurze ve firmách. V rozšířeném formátu se zaměřením na techniku se letos uskuteční výstava Vzdělání a řemeslo a pokračovat budeme v tradičních burzách škol. V případě vysokých škol Jihočeské univerzity a Vysoké školy technické a ekonomické se aktivně zapojujeme do zprostředkovávání praxí pro absolventy. Spolupracujeme i s našimi rakouskými a bavorskými kolegy, kteří kvůli demografickému vývoji čelí stejnému problému nedostatku odborníků. V letošním roce dokončíme projekt Regionální sektorové dohody Jihočeského kraje na téma elektrotechniky a energetiky a zahájíme aktivity spojené s projektem. Chtěl bych zdůraznit, že Jihočeská hospodářská komora má jako jediná vlastní manažerku projektu, což přispěje k větší efektivitě a lepšímu zacílení aktivit. Obory elektrotechnika a energetika jsme vybrali na základě průzkumu, který ukázal, že právě zde je rozdíl mezi poptávkou a nabídkou absolventů a odborníků na trhu práce jeden z největších. Věřím, že dohoda v krátkodobém horizontu napomůže s řešením nejpalčivějšího problému jihočeských zaměstnavatelů. Příprava dohody je sama o sobě důkazem dobře nastavené spolupráce Jihočeské hospodářské komory s úřady státní správy, samosprávy, škol a podnikatelských subjektů. I nadále budeme úzce spolupracovat s krajským úřadem Jihočeského kraje, úřady práce a dalšími institucemi. Práce Jihočeské hospodářské komory bude stejně jako v letech předchozích směřovat k podpoře podnikatelského prostředí a hájení zájmů našich členů. Pokračovat bude naše zapojení do vědomostních platforem v Euroregionu Dunaj Vltava a spolupráce s našimi rakouskými a bavorskými sousedy, a to nejen na úrovni hospodářský komor. V neposlední řadě se chceme znovu více zaměřit na poradenství pro podnikatele. Našim členům nabídneme pomoc orientovat se ve složité problematice evropských dotací a možnostech jejich čerpání, neboť v letošním roce již budou otevřeny nové výzvy na realizaci podnikatelských záměrů. Budeme pořádat formální i neformální setkávání podnikatelů jak mezi sebou, tak se zástupci samosprávy a státní správy. Rok 2015 pro nás bude zároveň volebním rokem, kdy si nejdříve zvolí své vedení jednotlivé oblasti a na podzim pak jejich zástupci i nové představenstvo Jihočeské hospodářské komory. Věřím, že i letos se nám podaří díky atraktivitě našich služeb přilákat nové členy a členská základna Jihočeské hospodářské komory se tak bude již několikátým rokem rozrůstat. Ředitel úřadu JHK Luděk Keist

2 Letos poprvé si mohou podnikatelé, kteří poskytují praxe studentům, snížit základ daně o nový daňový odpočet na podporu odborného vzdělávání. Tento odpočet lze provést již za období roku 2014 a mohou si jej uplatnit firmy, které nabízejí na svém pracovišti praktické vyučování a odbornou praxi žákům středních škol a studentům vyšších odborných a vysokých škol. Odpočet se vypočítává z nákladů, které byly vynaloženy na pořízení majetku sloužícího pro odborné (pokr. ze str. 1) Zapojili se do ní klíčoví zaměstnavatelé, školy, úřad práce, odbor školství krajského úřadu, Jihočeské hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPD ČR) a další. Mezi hlavní témata patří rekvalifikace, praxe studentů, další vzdělávání dospělých a propagace technických oborů, řekla Lenka Vohradníková, krajský expert SPD ČR pro projekt Sektorové dohody. Všichni účastníci konference včetně ředitelů několika středních škol se shodli na tom, že je nutné působit nejen na žáky devátých tříd, ale i jejich rodiče a při oslovování se zaměřit i na děti v nižších ročnících. Propagace technického školství pak musí začít již v mateřských školách. Přispět k jeho popularitě má například zábavná technická soutěž pro týmy složené z žáků základních a středních škol a firem pořádána JHK. Rok 2015 je vyhlášen rokem průmyslu a technického vzdělávání. Rádi bychom ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou uspořádali technický zážitkový den, kde budou k vidění činnosti a práce jihočeských technických Poskytujete praxe studentům? Snižte si díky tomu daně vzdělávání a dalších nákladů vynaložených na žáka a studenta. Podmínkou je mít oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřít s příslušnou školou smlouvu o obsahu a rozsahu praxe. Musí být také vedena průkazná evidence o poskytované vzdělávací činnosti a jejím průběhu, informovala Hana Šímová, vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje. Pak se mohou stroje, zařízení a další technika využívané pro od- Praxi studentům poskytuje například společnost MOTOR JIKOV. Na snímku mistr odborného výcviku Zdeněk Struska se Štěpánem Troubilem. a řemeslně orientovaných podniků, ale také praktické ukázky, uvedla ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů Dana Feferlová. borné vzdělávání nejen standardně odpisovat, ale daňově uplatnit ještě podruhé formou odpočtu od základu daně. Druhá složka odpočtu představuje určitý paušál na podporu výdajů na žáka a studenta. Zaměstnanci se při praxích odborně věnují mládeži namísto své běžné pracovní činnosti, vítáme proto i tuto částečnou náhradu formou daňové úlevy, ocenila Věra Vrchotová, ředitelka rozvoje lidských zdrojů společnosti MO- TOR JIKOV Group a.s. Zavedení odpočtu je další dobrý krok k prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů, který může významně přispět k řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly, se kterým se jihočeští zaměstnavatelé potýkají zejména v technických oborech, řekl ředitel úřadu Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist. Další pozitivní daňovou změnou související s odborným vzděláváním je, že žáci a studenti, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy, budou mít své příjmy osvobozeny od daně z příjmů. Díky tomu došlo ke sjednocení s dosavadním osvobozením od plateb pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a tím ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů. KRÁTCE Fórum podnikatelů a živnostníků Třeboňska za účasti předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha se konalo v pondělí 9. března od 17 hodin v hotelu Zlatá hvězda v Třeboni. Část programu byla také věnována starostům měst a městyse mikroregionu Třeboňska, kteří představili své plány v nadcházejícím období. 25 let od pádu železné opony si v polovině prosince loňského roku připomněli na vzpomínkové akci v Dolním Dvořišti hornorakouský hejtman Josef Pühringer jeho jihočeský protějšek Jiří Zimola, starostové příhraničních obcí z obou zemí a členové obou krajských vedení a hospodářských komor. Součástí slavnostního programu byla také konference hejtmanů v Bad Leonfeldenu, kde se řešila především témata jako dopravní politika, přesněji řečeno spojení Českých Budějovic a Lince. Navazující slavnostní akt se odehrál v hostinci Pammer v Leopoldschlagu jako poklona lidem, kteří před 25 lety měli odvahu postavit se proti režimu. Následovalo setkání podnikatelů v Haus am Ring v Bad Leonfeldenu. O den později se konala podobná akce v dolnorakouském Schremsu, kdy mezi řečníky vystoupil také Jaroslav Křivan, ředitel hospodářského parku České Velenice/ Gmünd na česko-rakouské hranici. Desátým jubilejním ročníkem zahájila Jihočeská hospodářská komora na začátku ledna plesovou sezonu v Prachaticích. Jako každý rok byl připraven bohatý program, který, jak doufáme, uspokojil i náročné návštěvníky, uvedla Radka Dvořáková, ředitelka prachatické oblastní kanceláře. Na plese se sešel téměř stejný počet lidí jako v předchozích letech. Na úvod roztleskali celý sál tanečníci a tanečnice ze studia CRABDANCE Prachatice pod vedením Moniky Kobanové. K tanci a poslechu hrála skvělá prachatická kapela TopBand. Celým večerem pak provázel sympatický Jiří Gruntorád. Příjemným a chutným zpestřením plesu byl bohatý raut, který připravila firma Kateřina a Robert Třískovi. 2

3 Bilancovat se členy komory přišel primátor Jiří Svoboda Podnikatelé si poslechli plány obcí a měst na Českokrumlovsku Člen představenstva JHK Otakar Veselý (zleva), výherce vyhlídkového letu nad Jihočeským krajem František Fošum a starosta města Český Krumlov Dalibor Carda. Zlepšení dopravní obslužnosti, rozvoj silniční sítě, řešení problému s parkováním a příprava oslav 750. výročí založení města. To byly hlavní body, se kterými seznámil nový primátor města České Budějovice Jiří Svoboda zástupce největších českobudějovických firem při Novoročním bilancování, které pořádala Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory České Budějovice. Z diskuze mezi podnikateli a zástupci firem vyplynulo, že nejpalčivějším problémem i pro rok 2015 zůstává nedostatek kvalifikované pracovní síly v technických oblastech. Jednali jsme s ministrem dopravy Danem Ťokem a ujistil nás, že zahájení stavby dalších úseků dálnice D3 je jeho nejvyšší prioritou. Na jaře by se mělo začít kopat, informoval primátor Jiří Svoboda. Zástupci ministerstva dopravy, Jihočeského kraje a města České Budějovice vytvořili pracovní skupinu, která se bude k otázkám dopravy scházet každého čtvrt roku. Hlavním tématem Novoročního bilancování však byl nedostatek technicky vzdělaných pracovníků na trhu práce. Mezi vývojáři tvoří dnes už více než pětinu Slováci. Ve chvíli, kdy bude na Slovensku rozšiřovat výrobu například Volkswagen, budeme se potýkat s odlivem zkušených pracovníků. Máme příslib dalších velkých projektů, ale musíme mít jistotu, že budeme mít dost lidí, zdůraznil za Robert Bosch, s.r.o., Milan Šlachta. Na nezájem vysokých škol o praxi si stěžoval jednatel strojírenské firmy KERN-LIEBERS CR, s.r.o., Jaroslav Kopp. Je mi líto, že z místních škol nikdo nepřijde na praxi, řekl Jaroslav Kopp. Pomoc firmám nabídl ředitel úřadu JHK Luděk Keist. Můžete se obrátit na nás, umíme zprostředkovat kontakty se školami i jednotlivými studenty, kteří například studují v zahraničí a hledají praxi v Čechách, zdůraznil Luděk Keist. Zkušenosti s praxemi vysokoškoláků mají v MOTORu JIKOV. Už před lety jsme začali spolupracovat se školami, a to nejen s vysokými a středními, ale i mateřskými a základními školami. Mateřinkám přispíváme technickými hračkami, základním školám materiálem a nástroji do pracovní výchovy. Máme vlastní výcvikové středisko pro učební i maturitní obory i šest pracovišť pro stáže vysokoškoláků. Kromě vybavení máme určeny i vlastní zaměstnance, kteří působí jako mentoři. Nyní se nám již daří z řad stipendistů doplňovat řady zaměstnanců, uvedla ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů MOTOR JIKOV Group a.s. Věra Vrchotová. Propagovat technické školství a pomoci tak do budoucna zaměstnavatelům bude letos také výstava Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém Výstavišti, která je letos zaměřena přímo na techniku v rámci roku průmyslu a technického vzdělávání Hlavním cílem Novoročního Podnikatelským fórem spojeným s novoročním setkáním odstartovala Oblastní kancelář JHK v Českém Krumlově rok Do kina LUNA přišlo kolem šesti desítek podnikatelů, zástupců firem, státní správy a samosprávy. Jsem rád, že se nám daří držet tradici těchto setkání nastartovanou již s tehdejším českokrumlovským starostou Františkem Mikešem. Čeká nás začátek nového programovacího období evropských fondů a k čerpání je v rámci programů pro podnikatele připraveno šest set miliard korun. Využijte proto informační servis, který poskytuje Jihočeská hospodářská komora a zapojte se do čerpání. Byla by velká škoda programy nevyužít, řekl předseda oblasti Český Krumlov JHK Otakar Veselý. Od starostů Českého Krumlova, Kaplice, Velešína, Vyššího Brodu, Horní Plané, Větřní a Lipna nad Vltavou se členové JHK dozvěděli, co se v městech a obcích Českokrumlovska chys- bilancování bylo setkání a vzájemná diskuse hlavních aktérů trhu práce regionu Oblastní kanceláře JHK České Budějovice, významných osobností a představitelů místní státní správy a samosprávy. Cíle se nám, myslím, podařilo splnit a věřím, že se z Novoročního bilancování stane tradice, řekla Lenka Vohradníková, ředitelka Oblastní kanceláře JHK České Budějovice. Při novoročním bilancování se setkali i rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer (v popředí, zleva), člen představenstva JHK Miloslav Kamiš, ředitel Výstaviště České Budějovice Josef Friedrich a primátor města České Budějovice Jiří Svoboda. tá nového. Podnikatelé a firmy jsou pro nás samozřejmě velmi důležití, vždyť na vašem úspěchu závisí, kolik dostaneme do rozpočtů z odvedených daní. Za loňský rok mi finanční odbor hlásil nárůst výběru daní, doufám, že vám to vrátíme naším konáním, řekl starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. K vyšším příjmům obcí přispěl i nový zákon o rozpočtovém rozdělení daní, pro jehož přijetí hlasoval i senátor za obvod Český Krumlov Tomáš Jirsa. Peníze z daní, které šly státu a krajům, se nám díky tomu povedlo přerozdělit ve prospěch obcí a měst, řekl senátor Tomáš Jirsa. Ten hlasoval i pro zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, v rámci kterého se zmenší i vojenský újezd Boletice. Vznikne zde úplně nová obec Polná Květušín. Jihočeskou hospodářskou komoru a její činnost představil na Podnikatelském fóru ředitel úřadu JHK Luděk Keist. 3

4 Světová výstava Expo 2015 v Miláně je již za dveřmi! Světová výstava Expo 2015 se téměř po 5 letech opět vrací na půdu evropského kontinentu, ba co víc, konečně po 15 letech bude opět jednoduše dostupná českým návštěvníkům. Bude se konat tohoto roku. Mezi hlavní atributy lidstva patří touha po dokonalosti, která se vyznačuje pokrokem a soutěživostí, počínaje jednotlivci a celými národy konče. Za příklad tohoto projevu můžeme pokládat právě Světovou výstavu Expo. Ta se bude letos odehrávat v Miláně a opět bude navazovat na předchozí výstavy, jejichž historie sahá až do 19. století. První výstavu tohoto typu připravili Britové v Londýně v roce 1851 a ta vyvolala značnou vlnu ohlasu po celém světě. V podobném duchu začaly organizovat výstavy i další země a vznikla tak řada světových unikátů, například právě Expu z roku 1889 vděčí Paříž za svůj dnes již neodmyslitelný symbol - Eiffelovu věž. Hostujícím městem pro Expo 2015 bylo vybráno italské Milano- město módy a kultury, které se naposledy stalo dějištěm Expa v roce 1906 s tématem Doprava. Letos hodlá PARTNER ČESKÉHO PAVILONU SVĚTOVÁ VÝSTAVA EXPO 2015 MILANO Termín výstavy: Nabídka služeb: autobusové a letecké zájezdy ubytování v Miláně a okolí prodej vstupenek své návštěvníky zaujmout aktuální problematikou světových zásob potravin, podtitulem výstavy se stalo Feeding the Planet, Energy for Life (Uživit planetu, energie pro život). Již nyní se můžeme těšit na nezapomenutelnou událost. Celkovou koncepcí výstavního areálu, který se bude rozkládat na ploše větší než 1 kilometr čtvereční, byla pověřena světově proslulá dvojice švýcarských architektů Jacques Herzog a Pierre de Meuron (autoři stadionu Ptačí hnízdo pro OH 2008). Výstava se pokusí téma potravin a výživy představit jak ve spojení s vědou a pokrokem, tak prostřednictvím kultury a tradic. Mezi 130 vystaviteli nebude chybět ani Česká republika s pavilonem z dílny vizovické firmy KOMA MODULAR CON- STRUCTION podle architektonického studia Chybik+Kristof Associated Architect. Pavilon přináší nápadité využití modulů, které umožňují snadnou stavbu i rozebrání pavilonu stejně jako tomu bylo u slavné české expozice z Expa 1958 v Bruselu. Dále se můžete těšit na důmyslné propojení exteriéru a interiéru budovy, zakomponování vodní plochy do okolního prostoru, a tím i citlivé propojení s ústředním tématem české výstavy, jímž je voda a její čištění prostřednictvím nanotechnologií. Návštěvníci budou moci zavítat i do české restaurace a ochutnat mimo jiné i orosené pivo. Český pavilon již během svého budování sklízí první úspěchy. Jeho výstavba začala jako jedna z prvních, krátce po převzetí pozemku v červenci 2014 českým komisařem účasti ČR na Expu - Jiřím F. Potužníkem. Dnes je zástupci médií i organizátory výstavy považován za nejpokročilejší stavbu na Expu. Italská média ho dokonce zařadila do pětice nejlepších pavilonů na Expu, a to hned na druhé místo po hostitelské Itálii. Takže je rozhodně na co se těšit! Centrála České Budějovice: Biskupská České Budějovice tel.: ; tel./fax: Pobočka Praha: Vodičkova 31 - Myšák Gallery Praha 1 tel./fax: ; tel.: ; 4

5 JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Prezident Hospodářské komory diskutoval s podnikateli Táborska Prezident Hospodářské komory (HK) České republiky Vladimír Dlouhý přijel mezi podnikatele Táborska. V rámci své návštěvy viděl provozy dvou firem a navštívil i Vyšší odbornou školu, Střední odbornou školu (VOŠ, SOŠ) Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí. Na závěr návštěvy promluvil na XIX. Podnikatelském fóru Táborska. Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý přijel na pozvání oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory (JHK) v Táboře na konci loňského roku. S výrobním programem firmy KOH-I-NOOR Mladá Vožice, a.s., ho při prohlídce výrobních prostor společnosti seznámil předseda představenstva a generální ředitel Igor Tichý. Na setkání nechyběl ani starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský. Společně se zástupci JHK se poté Vladimír Dlouhý přesunul do Bechyně, kde pro něj byla připravena prohlídka firmy MICRO-EPSILON Czech Republic, s.r.o. Prezidenta HK ČR přivítal Václav Vomáčka, jednatel firmy, a starosta Bechyně Pavel Houdek. Z Bechyně vedla cesta Vladimíra Dlouhého do Sezimova Ústí. Nejprve do VOŠ, SOŠ Centra odborné přípravy, kde za odborného výkladu ředitele školy Františka Kamlacha viděl vybavení technických učeben a prohlédl si celou školu. Návštěva na Táborsku vyvrcholila při XIX. Podnikatelském fóru v Informačně-vzdělávacím středisku Jihočeského kraje v Sezimově Ústí, kde Vladimír Dlouhý promluvil na téma Česká ekonomika : lepší časy? Dalším významným hostem večera byl Jaroslav Zvěřina. Známý sexuolog svou přednáškou zaujal všechny přítomné. Podnikatelského fóra se již tradičně účastní členské firmy JHK Ok Tábor, starostové okolních města a obcí. Vladimír Dlouhý na setkání s podnikateli dlouze diskutoval. Jednatel firmy MICROEPSILON Czech Republic, s. r. o., Václav Vomáčka (druhý zprava) ukazuje prezidentu HK ČR Vladimíru Dlouhému výrobky firmy. 5

6 Členové Jihočeské hospodářské komory dostali Cenu Sdružení českých spotřebitelů ňují léta zkušeností s obchodem a servisem zemědělské techniky. Dále pak i odbornou úroveň obsluhy a rozšiřování nabídky prodeje. FORMELO, s.r.o., rodiči vyhledávaná českobudějovická soukromá mateřská škola získala ocenění za příjemný a zároveň profesionální přístup vedený kvalitními pedagogy a stále rozšiřující se nabídkou. LAPROD AK, s.r.o., vyrábí a prodává lahůdky, saláty, pomazánky, chlebíčky a bagety. Ocenění získává za vysokou kvalitu výrobků, kde nejsou přidávány koncentráty ani stabilizátory na prodloužení trvanlivosti. Jan Polák se zabývá prodejem a míchání barev. Spotřebitelé ocenili širokou nabídku, profesionální přístup a vstřícnost strakonické firmy. Dále pak ochotu a odborné poradenství. Vladimíra Veselá cukrářství, s.r.o. Majitelka Vladimíra Veselá-Kroupová je sama vyučená cukrářkou, proto je podle spotřebitelů její firma na neustálém vzestupu. Rozšiřuje prostory, vytváří nová pracovní místa a patří mezi výrobce s nejvyšší kvalitou. BOMA Milevsko, s.r.o., zajišťuje vodoinstalace, topení a další služby. Její zákazníci velmi oceňují, že firma má vlastní servisní oddělení a udržuje kvalitu prováděných prací. Apchem - Ing. Miloš Snášel, zabývající se renovací inkoustových a toner cartidgí, na trhu působí od roku 1991 a zapsal se jako spolehlivý dodavatel kvalitních barviv a dalších chemických produktů. Na snímku ze slavnostního předávání ocenění jsou Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana, Miloš Snášel za oceněnou firmu Apchem - Ing. Miloš Snášel a hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Osm členů Jihočeské hospodářské komory se může pochlubit Cenou Spokojený zákazník Jihočeského kraje za rok Jsou mezi nimi cukrářka Vladimíra Veselá z Tábora, českobudějovická soukromá mateřská škola FORMELO, s.r.o., nebo pořadatelka selských dnů na Jindřichohradecku Jana Mitasová. Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale dále při poskytování služeb, či při uvádění výrobků na trh, má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a nadstandardně poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, například o zajištění odborného servisu a podobně. Při udělení ceny komise ustavená při Sdružení českých spotřebitelů přihlédla i k tomu, jaký image firma má jak mezi spotřebiteli, tak i u místní a podnikatelské samosprávy. Ceny Spokojený zákazník Jihočeského kraje převzali podnikatelé na konci loňského roku na Krajském úřadě Jihočeského kraje. V Jihočeském kraji převzal záštitu nad předáním ceny hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, který ceny také předal. Mezi oceněnými byli členové Jihočeské hospodářské komory: Jana Mitasová, která organizuje selské dny, získala ocenění za prodej, zpracování regionálních potravin a domácích produktů od pěstitelů a chovatelů z Jindřichohradecka. LIVA Předslavice prodává a opravuje stroje. Zákazníci oce- 6

7 Strojírenství a doprava jsou dva obory, které na VŠTE lákají stále více maturantů Jihočeští maturanti, kteří chtějí pokračovat na vysoké škole, nemusejí už řešit, do jaké části Čech budou za studiem strojírenství nebo dopravy dojíždět. Oba atraktivní technické obory, spolu s obory ekonomickými a stavebními, totiž nabízí i Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) v Českých Budějovicích, sídlící v Okružní ulici. Letos na ní působí čtyři tisíce studentů v celkem pěti bakalářských oborech a jednom magisterském. Škola působí také v Táboře, kde má Centrum technických studií se specializací Progresivní materiály v automobilovém průmyslu. Blízkost školy snižuje náklady na studium, ale není to jediný důvod, proč zamířit k nám. Cíleně se profilujeme jako regionální, profesně zaměřená škola, mající blízko k praxi. A to oceňují i firmy, s nimiž úzce spolupracujeme, říká Ludmila Opekarová, prorektorka VŠTE. Odborná praxe zahrnuje 520 hodin a svou délkou je výjimečná. Studentům dává možnost uplatnit své znalosti před pouhým teoretizováním v učebnách. Škola má nyní uzavřeno téměř tisíc rámcových dohod o praxích a ročně na ně vysílá na devět stovek studentů. Pro firmy je spolupráce s Vysokou školou technickou a ekonomickou zajímavá i daňově, neboť si při plném rozsahu praxe mohou odečíst 104 tisíc korun z daňového základu. Studenti poznají naše prostředí a po absolvování školy jsou připraveni plynule přejít do práce. Výrazně se tím zkracuje čas jejich adaptace a tím i náklady vysvětluje Věra Vrchotová, ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Letos lze na VŠTE podávat přihlášky ke studiu v denní i kombinované formě do 30. dubna. Další možnosti nabízí Centrum celoživotního vzdělávání. O tom všem se lze dozvědět více na webových stránkách Jihočeská univerzita letos nabírá čtyři desítky budoucích mechatroniků Kvalifikovaných vysokoškolsky vzdělaných techniků je na jihu Čech nedostatek a firmy se o ně doslova přetahují. Z toho důvodu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích akreditovala minulý rok nový technický obor Mechatronika. Podávat přihlášky je možné do 16. března. Čtyřletý bakalářský obor nabízí interdisciplinární vzdělání v prolínající se kombinaci elektroniky s elektrotechnikou, výpočetní techniky s informatikou a strojírenstvím. Absolventi studijního oboru získají strojírensko-elektrotechnické vzdělání, které dokáží kombinovat se znalostmi z informatiky, automatizace a řízení. První ročník jsme otevřeli loni, letos plánujeme přijmout další čtyři desítky zájemců o studium, sdělil koordinátor pro mechatroniku na Jihočeské univerzitě Vítězslav Straňák. Při zajišťování studijního oboru spolupracuje Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity s Fakultou strojní ČVUT v Praze a společností Robert Bosch České Budějovice. Důvodem spolupráce je zajištění vysoké úrovně teoretické výuky i praktické přípravy v reálném provozu. Výuka mechatroniky probíhá na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kam odborné předměty se zaměřením na strojírenství a mechatronické systémy přijíždějí přednášet nejvýznačnější specialisté z Fakulty strojní ČVUT. Na výuce se také podílejí odborníci ze společnosti Robert Bosch České Budějovice, kteří se soustředí na předměty zaměřené na výrobní proces a dále vedou studenty při absolvování praxí a řešení bakalářských prací. Spolupráce je však rozvíjena i s dalšími komerčními partnery a Jihočeskou hospodářskou komorou tak, aby studijní obor co nejlépe pokryl požadavky zaměstnavatelů působící v jižních Čechách. Hlavní myšlenkou při přípravě tohoto oboru byla snadná uplatnitelnost jeho absolventů buď na trhu práce, nebo při pokračování v dalším studiu. Bude jen na rozhodnutí studentů, zda využijí nabídek ze strany našich partnerů či se budou realizovat jinde, doplnil Vít Straňák. Další informace o oboru je možné nalézt na webu Přírodovědecké fakulty JU 7

8 Jindřichohradecká základní škola na Hvězdárně podporuje technické vzdělávání Marcela Fenclová, výchovná poradkyně Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54. Situace na trhu práce v představách běžné veřejnosti zdánlivě nesouvisí s fungováním standardní základní školy. Jedním ze základních smyslů vzdělávání a výchovy na všech úrovních však by měl být obecně prospěšný a perspektivní chod společnosti, respektive zajištění schopných kvalifikovaných pracovníků všech kategorií a úrovní od pomocných profesních oblastí až po intelektuální elitu. Vedení Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54, zaznamenalo včas současnou poptávku po technických profesích a promítlo do své vzdělávací strategie jejich perspektivu. Tento trend se v rámci vlastních školních aktivit snažíme podpořit, rozvinout a zviditelnit. S tím souvisí i osvěta především rodičovské veřejnosti a zapojení žáků, rodičů i učitelů do konkrétních akcí a projektů podporujících zmíněnou myšlenku, říká výchovná poradkyně základní školy Marcela Fenclová. ho zákulisí Letiště V. Havla v Praze či do Národního technického muzea. Kromě toho měli možnost blíže poznat i některé prosperující jindřichohradecké firmy a také se mohli seznámit s technickým zázemím SOŠ a SOU specializovaným na profese, jako jsou elektrikář zaměřený na silnoproud, nástrojař, zedník, klempíř nebo také počítačový technik a programátor. Při rozšiřování povědomí o technickém školství vám přišly vhod i aktivity oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory Jindřichův Hradec Ano, ta totiž kromě tradiční organizace Prezentační výstavy středních škol, jež přispívá k informovanosti a základní orientaci v nabídce studijních odborů, navázala spolupráci s naší školou ve smyslu pořádání exkurzí do firem pro učitele a výchovné poradce a osvěty rodičů v rámci pravidelných schůzek. Efektem je vytvoření chybějící spojitosti školství, respektive regulace kvality i počtu zřizovaných studijních oborů a zájem o ně, a trhu práce, čili jeho stavu, požadavků a perspektiv. ZŠ na Hvězdárně, která funguje od roku 1996, je poměrně mladou školou a má velmi moderní, kvalitní a funkční zázemí pro výuku pracovních činností. Jaké to pro vás má výhody? Vyučující tohoto předmětu zázemí efektivně využívají, podstatné ale je, že vedení školy nedopustilo zrušení speciálních učeben, stará se o jejich vybavení a v rámci Školního vzdělávacího programu zachovalo v plné míře možný rozsah zaměření praktických činností na opracování všech dostupných materiálů, jako jsou dřevo, kov, plast, dále na elektrotechniku, ruční práce a přípravu pokrmů. Nejde tedy jen o přípravu na běžně používané činnosti v praktickém životě, ale zcela záměrně o rozvoj technických dovedností a manuální zručnosti žáků a žákyň. Také informační servis zajištěný vyučujícími a aktivní kariérové poradenství přispívají k celkové orientaci v problematice. Ve spojitosti se zmíněnými návštěvami firem a dílen SOŠ se tudíž motivace k technickému vzdělávání umocňuje a celý systém dává žákům a jejich rodičům možnost pochopit jeho důležitost, v současné době i jistou naléhavost a zřetelnou spojitost s budoucím uplatněním. Jak vnímáte současný trend, kdy se rodiče snaží dostat děti hlavně na střední školy s maturitou? Zkušenosti s výchovou a vzděláním žáků ukázaly, jakým nebezpečím pro správnou volbu povolání a volbu studijního zaměření jsou zažité stereotypy a předsudky společnosti. Konkrétně jde o převládající preference maturitních oborů a také upřednostňování subjektivních pocitů při volbě bez respektu k širším sociálním souvislostem. Obvykle trvá dlouhou dobu, než se obecné smýšlení přizpůsobí vzniklým poměrům a podmínkám. Nezbývá než věřit, že s přispěním součinnosti několika institucí, v tomto případě naší školy, SOŠ a SOU Jindřichův Hradec a oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory Jindřichův Hradec, veřejné vědomí rychleji přijme realitu a za pár let se naše společnost opět bude moci chlubit šikovnými řemeslníky a plně kvalifikovanými odborníky v technické sféře. Jaký byl začátek propagace technického vzdělávání na vaší škole? Ten je spojen se začleněním naší školy do projektu SOŠ a SOU v Jindřichově Hradci s příznačným názvem Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. Středoškoláci k jeho realizaci přistoupili konstruktivně a dosud naplňují kýžený smysl poctivě a systematicky. Žáci a žákyně osmého a devátého ročníku se díky tomu mohli zúčastnit velmi zajímavých exkurzí například do technické- ČESKÉ BUDĚJOVICE TÁBOR ČESKÝ KRUMLOV Vidíme věcem pod kapotu! 8

9 Personalisté při ranní kávě řešili nechuť mladých lidí získávat praxi Morning for business, ranní setkání na JHK, se konají jednou do měsíce, vždy se zaměřením na jinou profesní skupinu. Jak číst myšlenky, kde získat peníze na stáže ve firmách a jak oslovit mladé lidi se zájmem o praxi. To vše se dozvěděli personalisté členských firem Jihočeské hospodářské komory (JHK) na pravidelném setkání Morning for business Pod heslem přestaňte se vzdělávat, získejte vědomosti, představil na setkání Kompetenční akademii Leoš Kubíček, který pak předvedl jak číst myšlenky díky znalosti typologie neurolingvistického programování. Projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fondu dalšího vzdělávání (FDV) představila regionální konzultantka FDV Irena Paulátová. Jedinečnost projektu je zajištěna prostřednictvím způsobu vzdělávání spočívajícím v přímém přenosu know-how od poskytovatelů stáží k cílové skupině. Stážistům je díky projektu umožněno dosáhnout praktického vzdělávání založeného na reálných požadavcích trhu. Stáže jsou určené pro pedagogické pracovníky středních odborných škol, věkovou kategorii nad čtyřicet a nad padesát let, osoby pracující na DPP a DPČ, rodiče po mateřské dovolené nebo na rodičovské dovolené nebo osoby nezaměstnané déle než tři měsíce, uvedla Irena Paulátová. Projekt potrvá do června Stáže pro mladé, projekt FDV, představil zástupce fondu Jakub Hora. Přínos projektu spočívá v možnosti vyzkoušet si případného nového zaměstnance a v podstatě si tak prodloužit jeho zkušební dobu. Počítáme s tím, že z celkové částky 190 milionů korun podpoříme stáže 2200 žáků a studentů, uvedl Jakub Hora. Projekt trvá do srpna 2015 a nabízí stáže pro středoškoláky a vysokoškoláky v rozsahu od jednoho do čtyř měsíců. Motivovat stážistu výdělkem 60 korun na hodinu je sice pěkné, nám ale u mladých lidí chybí základní zájem o práci, snaha něco se naučit. Oni si chtějí jen odpracovat hodiny, ale aby se něco naučili, k tomu je musíme přemlouvat, podotkl Luboš Ferenčík, majitel Zahradnického centra Ferenčík. Morning for business, ranní setkání na JHK, se konají jednou do měsíce, vždy se zaměřením na jinou profesní skupinu. Zástupci firem si vyměňují informace, zkušenosti a kontakty a navazují novou spolupráci, popsala ideu setkání Lenka Vohradníková z pořádající Oblastní kanceláře České Budějovice JHK. Další Morning for business se konal v polovině února se zaměřením na ženy podnikatelky Leoš Kubíček (vlevo) z Kompetenční akademie předvedl účastníkům setkání jak číst myšlenky, a to díky znalosti typologie neurolingvistického programování. 9

10 10

11 Dotace z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Již na jaře tohoto roku budou vyhlášeny první výzvy v rámci nového Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Uvádí to předběžný harmonogram vyhlašování výzev pro rok 2015, který zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jako řídící orgán OP PIK. Konkrétně by se mělo jednat o vyhlášení výzev v těchto programech: Inovace Podpora pořízení nových výrobních technologií, včetně nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Potenciál Podpora vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a také navázání bližší spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi Aplikace Podpora projektů průmyslového výzkumu a vývoje s výstupy v podobě prototypů, poloprovozů, materiálů a softwaru. Partnerství znalostního transferu Podpora rozvoje oboustranně prospěšné spolupráce mezi podnikatelskou sférou a výzkumnými organizacemi. Spolupráce Podpora vytváření klastrů a technologických platforem, které se zaměřují na rozvoj inovací a mezinárodní konkurenceschopnosti. Technologie Podpora realizace podnikatelských záměrů drobných podnikatelů díky zakoupení potřebného technologického vybavení. Marketing Podpora efektivní prezentaci malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství. Poradenství 2 Program poskytuje malým a středním podnikům dotace na získání odborného know-how, díky kterému budou moci inovovat a dále rozvíjet své podnikání. Nemovitosti Podpora rozvoje podnikatelských nemovitostí, jako například rekonstrukce pro výrobní haly, technologická a výzkumná centra či centra strategických služeb. Možnost čerpat finanční prostředky na realizaci podnikatelských projektů dává také Program zvýhodněných úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji, který bude vyhlášen v rámci grantového programu Jihočeského kraje dne 20. března. Cílem programu je podpora ve formě zvýhodněných úvěrů pro podnikatele do padesáti zaměstnanců. Podnikatelé mohou díky tomuto programu získat zvýhodněné financování na rozšíření svých provozoven, pořízení strojů, ale i zásob, a to až do výše jednoho milionu korun. Zapojit se mohou i začínající podnikatelé, kteří prostřednictvím úvěru získají startovací finance na své podnikatelské nápady. Poskytovatelem úvěrů je Českomoravská záruční a rozvojová banka, která finanční prostředky spravuje. Pomůžeme webu růst! Vyvíjíme weby a aplikace, které mají vydělávat a ne utrácet Vaše peníze. POPTEJTE NÁS Tipy na zajímavé akce I pro další období pro vás JHK připravuje širokou nabídku seminářů, školení, vzdělávacích kurzů a exkurzí z nichž vybíráme například: 19. března se uskuteční seminář s názvem Veřejné zakázky v roce 2015, který bude zaměřen na komplexní problematiku veřejných zakázek, a to jak pro zadavatele, tak i dodavatele. Na semináři budou diskutovány praktické důsledky změn zadávacího řízení po technické novele účinné od i chystané změny související s připravovaným novým zákonem o veřejných zakázkách. Samostatný blok pak bude věnován veřejným zakázkám malého rozsahu ve stavebnictví. 21. května jsme pro vás připravili seminář Obchodní styk s Německem novinky 2015, jehož hlavním tématem bude platnost německého zákona o minimálních mzdách ve vztahu k českým firmám, povinnosti českých firem k německým úřadům, pokud vysílají svoje zaměstnance nebo živnostníky do Německa, na co si mají dávat české firmy pozor při uzavírání smluv s německým partnerem, co dělat, když německý partner neplatí reklamace, opožděné dodávky, insolvenční řízení a soudní řešení. Seminářem vás provede česky mluvící německá advokátka, odbornice s dvacetiletou praxí v České republice a na Slovensku, Marcella Pawelka. Těšit se můžete i na oblíbené odborné exkurze, kdy budete mít příležitost prohlédnout si například nejmodernější výrobní haly automobilového závodu BMW v Dingolfingu nebo strojovnu hlavního výrobního bloku Jaderné elektrárny Temelín. Také pro vás připravujeme zajímavý třídílný marketingový seriál, mezi jehož hlavní témata budou patřit především sociální sítě, e-shopy, a komplexní aktivity IT marketingu. Kompletní přehled všech připravovaných akcí s podrobnými informacemi naleznete na 11

12 Noví členové JHK Oblastní kancelář České Budějovice Richard Dvořák RD Clean nabídka komplexních úklidových služeb a registrace vozidel kontakt: Richard Dvořák, tel , ZÁRUBA GASTRO a.s. hostinská činnost kontakt: Ing. Hana Kozojedová, tel ART 4 PROMOTION s.r.o. event marketing, vlastní produkce, vlastní technika, LED obrazovky kontakt: Jaroslava Šírková, Tradecentrum Services s.r.o. Reklamní činnost a marketing, zpracování dat, služby databank, správa sítí, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, zprostředkování obchodu a služeb kontakt: Ing. Pavel Kritscha, tel , ŘEMPO CB, a.s. velkoobchod a maloobchod s pracovními oděvy, OOPP, hygienou, papírovým programem, technickými materiály a textiliemi, náčiním a nářadím a dalším sortimentem kontakt: tel , Aleš Preisler Servis automobilů kontakt: Ferenčík s.r.o. obchod, služby kontakt: tel Bc. Lyubov Symovonyk Jazykové služby & průvodcovská činnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti kontakt: BL facility s.r.o. revize, montáže a opravy plynových zařízení, elektrických zařízení kontakt: tel.: , Zdeňka Jungwirthová tlumočení, překlady z/do německého jazyka, zprostředkování služeb kontakt: Alpha Supplies s.r.o. výroba, obchod a služby, kancelářský spotřební materiál kontakt: Tomáš Srbecký, tel Oblastní kancelář Tábor DITA, výrobní družstvo invalidů výroba a prodej textilu a funkčního oblečení pro děti, výroba autopotahů, lehké konfekce kontakt: tel , SRBA s.r.o. stravovací služby, autodoprava kontakt: tel , Ing. Pavel Hofman - Landeco atelier služby v oblasti zahradní a krajinářské architektury kontakt: tel , Nábytek VASA spol. s r.o. výroba kancelářského nábytku, bytového nábytku, služby spojené s vybavováním interiérů kontakt: tel , První táborské elektromontáže spol s r.o. prodej elektromateriálu, projekty, revize, inženýrská činnost, montáže kontakt: tel , PVX Tábor s.r.o. poradenství, inženýrské služby, komponenty pro strojírenství kontakt: tel , Radka Kliková účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství kontakt: tel , Oblastní kancelář Milevsko KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o. dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizace, servisní činnost, projektová činnost, revize kontakt: tel , Oblastní kancelář Strakonice Jiří Milisterfer AGROM Maloobchodní a nově i internetový prodej především zahradní, zemědělské a dílenské techniky kontakt: Oblastní kancelář Písek Prosperita Písek o.s. firemní semináře, školení, Poradenství pro dotace z EU, kariérové poradenství, koučink, zpracování genderového auditu, pomoc při integraci cizinců v ČR kontakt: Petr Lusk s.r.o. nákladní autodoprava kontakt: tel Šindelářová Alena vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování kompletní mzdové agendy, účetní poradenství, kontakt: cz, tel , Dana Žáčková kosmetické služby, poradenství a kurzy kontakt: tel , Oblastní kancelář Prachatice A MANO s.r.o. ruční keramická výroba užitkových a dekoračních předmětů, kompletace, balící služby, úklidové služby, zakázková výroba, pražírna kávy kontakt: Oblastní kancelář Jindřichův Hradec X-travel a pobočka Invia cestovní agentura, prodej zájezdů kontakt: tel Marta Zrzavá vedení účetnictví, daňová evidence kontakt: tel Arstav s.r.o. Stavební firma Kontakt: Oblastní kancelář Český Krumlov Engel strojírenská spol. s.r.o. výroba elektrických skříňových rozvaděčů, ocelových rámů, olejových nádrží, plechových dílů, montáží dopravníkových pásů a sestav součástí strojů kontakt: tel: , TARSTIA s.r.o. Nájemce a provozovatel Kina a Kinokavárny LUNA Český Krumlov Kontakt: tel , Oblastní kancelář Třeboň Strojní čištění odpadů a kanalizace Jiří Hrdina TV monitoring, vysokotlakové čištění, vodoinstalatérství, topenářství, havarijní služba A MANO Chráněná dílna Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory Uzávěrka tohoto čísla byla v pondělí 9. února Vydavatel: Jihočeská hospodářská komora Redaktor: Marek Prášil Grafické zpracování: FP Print, s.r.o., České Budějovice Tisk: Hořická ofsetová tiskárna, s.r.o., Hořice na Šumavě Tisk povolen MK ČR E

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Zápis ze 76. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne

Zápis ze 76. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne Zápis ze 76. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 19. 1. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Miloslav Kamiš Bc. Miroslav Mühlböck Pavel Sekyra Ing. Slavoj Dolejš Ing. Oskar Hrubý Petr

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s.

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. Sektorová dohoda pro obor strojírenství Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. podpis Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji byla slavnostně podepsána dne 4. dubna 2012 na Krajském

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

Ocenění podnikatelé JČK- Spokojený zákazník 2014 - schválený seznam

Ocenění podnikatelé JČK- Spokojený zákazník 2014 - schválený seznam Ocenění podnikatelé JČK- Spokojený zákazník 2014 - schválený seznam Jméno/Název: PAS - D s.r.o 1 IČ: 25176536 Sídlo: Severní 370,Dačice,380 01 Provozovna: Severní 370,Dačice,380 01 Prodej papírenského

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď JIŽNÍ ČECHY Začátek roku přináší žákům posledních ročníků základních škol nelehké rozhodování. Kam po základní škole? Jaký obor si vybrat, aby práce bavila a

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Zatraktivnění technických oborů

Zatraktivnění technických oborů Zapojení zaměstnavatelů do vzdělávání Praxe a praktická výuka ve firmách Daňové úlevy Úpravy RVP a ŠVP Obsah přizpůsobený zaměstnavateli (při zachování univerzálnosti absolventa) Hodinové dotace POSPOLU

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Zápis ze 74. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne

Zápis ze 74. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne Zápis ze 74. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 8. 9. 2014 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Miloslav Kamiš Bc. Miroslav Mühlböck Pavel Sekyra Ing. Slavoj Dolejš Petr Kozojed Ing. Jan

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání Průmysl nemá u veřejnosti takovou pověst, jakou by si zasloužil. Cíle: Zvýšit povědomí cílových skupin o průmyslu jako základu moderní ekonomiky 21. století, který vytváří pracovní místa, je nositelem

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou logistiky, o.p.s. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Postavení

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Ing. Veronika Friedlová Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa 3. března 2016, Ostrava Obsah prezentace Agentura CzechInvest Hlavní

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti

AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti I. Základní školy zavést systém praktické výuky a motivaci rodičů a žáků zjistit technickou úroveň a manuální zručnost dětí od 6. - 9. třídy technicky zdatné děti vést k technickým povoláním, speciální

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 13. 12.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 13. 12. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 13. 12. 2007 Termín konání: 13. 12. 2007 od 10:00 hod. Místo konání: restaurace DUO v Karlových Varech, Dlouhá 12, Stará Role Přítomni: Organizace AB AKCIMA, s. r. o. ISŠ

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV 2015 VÍTEJTE V MOTOR JIKOV MOTOR JIKOV GROUP je skupina čtyř podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Zápis ze 80. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne

Zápis ze 80. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne Zápis ze 80. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 7. 9. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Miloslav Kamiš Dipl. Ing. Miroslav Mühlböck Pavel Sekyra Ing. Slavoj Dolejš Jiří Fuka Úřad

Více

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července 2015 Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Právník roku SP ČR předával ocenění 16. 4. Vyhlášení vítězů soutěže Manažer roku 23.

Více

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Aplikace Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, průmyslových

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více

Spolupráce firmy Kasper Kovo a průmyslovky přináší úspěchy

Spolupráce firmy Kasper Kovo a průmyslovky přináší úspěchy reklama Trutnovinky» Zprávy» Aktuality Spolupráce firmy Kasper Kovo a průmyslovky přináší úspěchy 23.11.2015 Aktuality čtenost 634 Trutnov - Firma Kasper Kovo a Střední průmyslová škola (SPŠ) v Trutnově

Více

MSP a transfer technologií

MSP a transfer technologií MSP a transfer technologií Jiří JANOŠEC, Ph.D. Technologické centrum Akademie Věd ČR Skupina transferu technologií - CIRC/CeTT 7. června 2007 Projekty TC AV ČR na transfer technologií TC je koordinátorem

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Bulletin číslo 03/2014

Bulletin číslo 03/2014 Bulletin číslo 03/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Představujeme - Kontaktní centrum pro podnikatele Opletalova

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020

Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020 Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020 V roce 2020 se město Ostrava začíná významněji profilovat jako kulturně-technologické město. Prostřednictvím podpory kooperace mezi uměním a

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Tradice již od r. 1918, znovuobnoven r. 1990 (25 let) Zastupuje 27

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více