Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14"

Transkript

1 Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak nám. Komenského 237 příspěvková organizace PSČ tel./fax IČ Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

2 a) základní údaje o škole, charakteristika školy, údaje o školské radě Škola je zřízena Obcí Kunžak jako příspěvková organizace s názvem Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak. Pod tímto názvem byla zařazena do sítě škola s REDIZO (IZO ZŠ: , IZO ŠD: , IZO ŠJ: ). Sídlo školy: náměstí Komenského 237, Kunžak, Ředitelkou je Mgr. Eva Krafková, zástupkyní ředitele Mgr. Dana Horázná. Ve školním roce 2013/14 měla škola 9 tříd a 2 oddělení školní družiny. Škola měla podle zahajovacího výkazu celkem 180 žáků (průměrný počet žáků na třídu je 19,00 na I. stupni je 109 žáků v 5 třídách (průměr 21,8) a na II. stupni je 71 žáků v 4 třídách (průměr 17,7). Více jak polovina žáků bydlí v Kunžaku (tj. 55,55%), ostatní dojíždějí 80 (45,45 %): z místních částí Kunžaku 20, z Člunecka 21, ze Střížovicka 32, 2 z obvodu Studená a 1 z obvodu Jindřichův Hradec a 1 ze Strmilova. Během školního roku do školy přibyli 4 žáci, trvale se odstěhovali 2 žáci a 3 žáci pobyli ve škole jenom několik měsíců, takže na konci školního roku bylo ve škole 182 žáci. Do školní družiny bylo zapsáno celkem 50 žáků I. stupně, kteří byli rozděleni do dvou oddělení. Jedno z nich pracovalo v úplném výchovném programu, druhé oddělení bylo otevřeno jen na 1,5 hodiny denně od do hodin. Toto oddělení navštěvovali zejména přespolní žáci do odjezdu autobusů. Během školního roku probíhaly práce na dalším zkvalitňování materiálního vybavení pracoviště. Ve třech třídách byl opraven nástřik soklů. Byly zakoupeny nové židle do počítačové učebny, kam se také dokoupily počítačové stanice, protože stoupá počet žáků ve třídách. Ze stejných důvodů se dokoupily lavice a židle. Byly zakoupeny paravany, které budou využity na prezentaci prací žáků a na instalaci různých výstav. Zakoupili jsme PC sestavu do ředitelny. Školní jídelna byla vybavena novým nápojovým výrobníkem. Do kotelny se muselo zakoupit nové čerpadlo. Z grantu máme zapůjčeny další 2 fotoaparáty a 1 jsme koupili z vlastních financí. Z obecního rozpočtu byla v červenci zafinancována výměna oken v 2. nadzemním podlaží. Stále se dovybavuje fond učebnic a školních pomůcek byly zakoupeny nové mapy, nástěnné obrazy pro výuku anglikého jazyka, českého jazyka, přírodopisu a matematiky, nová výková CD a DVD a výukový sofware (i pro práci s dyslektiky), doplňková četba, funkční model parního stroje, vybavení na florbal, gymnastický koberec, míče, tretry, číselné osy, fotovoltaická stavebnice. Školní družina se stále dovybavuje novými stavebnicemi, hrami a hračkami. V přírodní učebně jsme založili okrasný záhon a malé arboretum. Byl dokončen projekt, na který jsme získali grant ministerstva životního prostředí ve výši ,- Kč. Projekt jsme začali realizovat na jaře Během letních měsíců byl znovu natřen altán a lavičky. Získali jsme titul Přírodní ukázková zahrada. V rámci projektu Stromy, skřeti, dřeváci zde byl vysazen buk. V realizaci výuky máme vyřešené vybavení učebnicemi a z větší části didaktickými pomůckami. Stále se projevuje nedostatek státních prostředků na nákup učebnic a učebních pomůcek, i když v roce 2014 byla částka určená na nákup pomůcek přece jenom vyšší. Fond

3 učebnic je přesto obnovován v delším časovém intervalu, některé učebnice přesluhují, ani nákup učebních pomůcek nestačí na obnovu současného stavu. Škola se řídí celoročním plánem práce, který je konkretizován v měsíčních plánech. Pravidelně měsíčně se konaly provozní porady, pětkrát ročně pedagogické rady. Na škole byly ustanoveny tři metodické komise: metodické sdružení I. stupně, předmětová komise přírodovědných předmětů a předmětová komise společenskovědních předmětů. Jejich práce se zaměřila na organizování školních kol soutěží a přípravy celoškolních projektů. Školská rada pracuje v tomto složení: jmenovaní zástupci zřizovatele: Alena Brunnerová, Ing. Petr Moučka, Petr Král zvolení zástupci rodičů: Ladislav Melichar, Ing. Kateřina Smejkalová, Ing. Iveta Plucarová zvolení zástupci pegagogů: Mgr. Jitka Beranová, Mgr. Štěpánka Štruplová, Mgr. Iva Kolářová Předsedou byl zvolen pan Petr Král. b) přehled oborů vzdělání Ve všech ročnících je vyučováno podle vlastního Školního vzdělávacího programu ZŠ Sira Nicholase Wintona Kunžak. Škola zajišťuje standardní vzdělání poskytované základní školou. Jako volitelný předmět byl vyučován biologický seminář. S žáky, kterým byly diagnostikovány specifické poruchy učení, byla prováděna reedukace. Od ledna 2012 pracuje na škole v rámci projektu RAMPS VIP III speciální pedagog. Pracuje s dětmi podle jejich individuálních potřeb, provádí reedukaci a jejím úkolem je poskytovat nejen odbornou pomoc žákům, ale v případě potřeby poskytuje konzultace rodičům, mají-li se svými dětmi výchovné nebo vzdělávací problémy. Jeden žák integrován a má vypracovaný IVP a také má přidělenou asistentku pedagoga a je vyučován podle ŠVP praktická škola. Další dva žáci mají vypracovaný IVP. c) personálního zabezpečení činnosti školy Na škole pracovalo celkem 22,153 přepočtených pracovníků: 12,57 učitelů (skutečně 14 3 muži a 11 žen), 0,893 vychovatelka školní družiny (skutečně 1) a provoz druhého oddělení ŠD zajišťoval 1 vychovatel s úvazkem 0,267, 1 asistentka pedagoga na úvazek 1,0 a 7,5 přepočtených provozních zaměstnanců (skutečně 8 z toho 7 na plný úvazek, 1 na zkrácený úvazek, který si doplňuje z vedlejší činnosti). V červnu se zaměstnankyní školy stala na 0,5 úvazku speciální pedagožka. Školník a vedoucí školní jídleny ukončili pracovní poměr - důvodem byl jejich odchod do důchodu. Na místo školníka byl přijat v červnu nový pracovník. Všechny vychovatelky a všichni provozní zaměstnanci jsou pro svou práci plně kvalifikováni. U učitelů byla kvalifikovanost zajištěna na 100 %.

4 Přidělením předmětů byla zajištěna aprobovanost 72,1 %. Oproti loňskému školnímu roku se nezměnila. Většina předmětů (Č, Hv, Nj, Vv, Bis, Inf, F, 1. st.,) je vyučována stoprocentně aprobovaně. Neaprobovaně jsou vyučovány předměty s nižší časovou dotací (ORv, Z, Ch), částečně aprobovaně jsou vyučovány tyto předměty: D, Aj, Pv, M, Př, Tv. Během školního roku nebyla výuka výrazněji narušena pracovní neschopností učitelů, ani u žáků se neprojevila výraznější nemocnost. Zameškané hodiny v druhém pololetí : třída Počet hodin Průměr na žáka Vyuč. hodin týdně denně Průměr dnů na žáka , ,4 7, , ,2 5, , , ,2 7, ,2 8,5 d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 22. ledna 2014 se uskutečnil zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/2015. K zápisu se měli dostavit rodiče s 38 dětmi, dostavilo se 34 rodičů s dětmi. Po odkladu bylo 12 dětí, v řádném termínu bylo 22 dětí, na jinou školu nakonec nastoupilo 8 žáků a z jiných obvodů přišli 4 žáci. Jeden žák se přistěhoval v průběhu srpna. Na odklad školní docházky bylo navrženo 9 žáků. Při zápisu bylo zapsáno celkem 25 dětí. V září nakonec nastoupí 26 žáků, z toho je 9 dívek a 17 chlapců. 16 dětí je z Kunžaku, 1 z Lánů, 1 ze Suchdola, 3 z Vlčic, 1 ze Střížovic, 2 z Člunku, 1 z Lomů a 1 z Jindřichova Hradce. Přihlášky: Vycházející žáci: 20 žáků (10 d, 10 ch) + 2 ch z 5. r. celkem dívky chlapci 9. ročník ročník ročník ročník - gymnázium Kola přijímacího řízení 1.kolo 2.kolo Po změně záp. lístku 16 žáků 1 žáků 0

5 Maturitní obory: 14 žáků (8 d, 6 ch): 73% celkem dívky chlapci Gymnázium Obchodní akademie - lyceum Obchodní akademie Obchodní akademie - cestovní ruch SZŠ zdravotní asistent SPŠ stavební SŠ vodohospodář Učební obory: 5 žáků (2 d, 3 ch): 27% celkem dívky chlapci Rybář Cukrář Prodavač Opravář zemědělských strojů žák (integrovaný) nenastupuje do žádné SŠ Protože trvale klesá zájem vycházejících žáků o učební obory, žáci i s horším prospěchem jsou přijímáni na maturitní obory a zhoršuje se celková manuální zručnost dětí, s pracovními nástroji, s opracováváním různých materiálů se většina z nich setkává pouze ve škole při hodinách pracovního vyučování, tak jsme uvítali možnost účastnit se dvouletého projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji, který probíhá na SŠTO Dačice. Srovnání, kam žáci nastupují po ukončení základního vzdělání: 2007/08 58% maturitní obory 42% učební obory 2008/09 64% maturitní obory 36% učební obory 2010/11 67% maturitní obory 33% učební obory 2011/12 76% maturitní obory 24% učební obory 2012/13 78% maturitní obory 22% učební obory 2013/14 74% maturitní obory 26% učební obory Zájem vycházejících žáků o technické obory (SOU a SOŠ): 2007/08 54% (13 z 24) 2008/09 40% (10 z 25) 2010/11 27% (4 z 15) 2011/12 30% (5 z 25) 2012/13 17% (3 z 18) 2013/14 16% (3 z 19) Při rozhodování o svém budoucí škole měli žáci k dispozici všechny dostupné materiály potřebné ke kvalifikovanému rozhodnutí, zúčastnili se burzy škol v J. Hradci a výukového programu na Úřadu práce v J. Hradci.

6 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky výroční klasifikace prospěchu - porovnání obou pololetí: Třída Prospělo s vyznamenáním 1.pololetí 2013/ pololetí 2013/2014 Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno % (25) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (25) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 2. 76% (19) 24% (6) 0% (0) 0% (0) 72% (18) 28% (7) 0% (0) 0% (0) % (11) 26.67% (4) 0% (0) 0% (0) 66.67% (10) 33.33% (5) 0% (0) 0% (0) 4. 65% (13) 35% (7) 0% (0) 0% (0) 65% (13) 35% (7) 0% (0) 0% (0) 5. 56% (14) 40% (10) 0% (0) 0% (0) 52% (13) 48% (12) 0% (0) 0% (0) % (9) 41.18% (7) 5.88% (1) 0% (0) 35.29% (6) 58.82% (10) 5.88% (1) 0% (0) % (3) 61.11% (11) 16.67% (3) 0% (0) 16.67% (3) 55.56% (10) 27.78% (5) 0% (0) % (9) 42.11% (8) 5.26% (1) 0% (0) 26.32% (5) 63.16% (12) 10.53% (2) 0% (0) % (6) 66.67% (12) 0% (0) 0% (0) 33.33% (6) 66,67% (12) 0% (0) 0% (0) Celkem 59.89% (109) 35.71% (65) 2.75% (5) 0% (0) 54.4% (99) 40.66% (74) 4.4% (8) 0% (0) třída Počet žáků se samými jedničkami třída Průměrný prospěch na konci šk. roku 1. 1, , , , , , , , ,63 celkem 1,56 Na konci školního roku bylo na druhém stupni nedostatečnou známkou hodnoceno osm žáků, tři v srpnu dělali opravné zkoušky. Jeden žák opakuje ročník, protože byl klasifikován více než dvěma nedostatečnými známkami. Dva žáci postupují do dalšího ročníku s nedostatečnými, protože již jednou opakují ročník. Dva žáci vycházejí s nedostatečnými, jeden ze sedmého ročníku a jeden z osmého ročníku. Žáci 7. ročníku udělali opravnou

7 zkoušku z českého jazyka a matematiky a postoupili do 8. ročníku. Žák 8. ročníku udělal opravné zkoušky z českého jazyka. Během školního roku byla využívána všechna výchovná opaření k posílení kázně, jak pochvaly, tak napomenutí a důtky. Nejčastějšími problémy v chování žáků je neznalost pravidel vzájemné komunikace a nedbalost v plnění školních povinností. Jedná se zejména o neukázněnost, neplnění školních povinností. Všechny problémy v chování byly řešeny bezprostředně ve spolupráci s rodiči. Ve školním roce 2013/14 jsme neřešili žádný závažný přestupek žáků. Při závěrečném vyhodnocení školního roku jsme knižními odměnami oceňovali vzorné chování, práci pro třídní kolektiv a pro školu, reprezentaci školy ve sportu, v naukových soutěžích. V rámci mezinárodního projektu Ekoškola, jsme uspořádali mnoho akcí. Jejich přípravě se podílí členové ekotýmu, kteří také chodí s nápady a iniciativou. Pro ekotým byl na škole uspořádán praktický seminář o plánování. Tři žákyně 8. ročníku se zúčastnily semináře Ekoškoly v Praze. V příštím školním roce nás čeká čtvrtá obhajoba mezinárodního titulu Ekoškola. Škola se zapojila do projektu Recyklohraní. 9. května jsme pořádali oslavu Dne Země. Téma si zvolili sami žáci, v hlasování letos vyhrálo téma Sport v přírodě. Připravili jsme pro děti různé dílny. Také se nám podařilo uspořádat dvě exkurze, a to díky sponzorskému příspěvku Obce Kunžak ,- Kč, který jsme použili na dopravu. Dvě výtvarné dílny Turistikou na rozhlednu U Jakuba Lanový park Landštejn Larp Hasičský sport a technika Kuželky In line výlet Golfové hřiště Fitko Cyklovýlet a lanový park Landštějn Z podnětu ekotýmu byla do plánu akcí ekoškoly zařazena ve větší míře dopravní výchova. V květnu učitelé zorganizovali pro žáky 1. až 5. ročníku dopravní soutěž, jejíž součástí byla nejen jízda zručnosti na kole, která se konala na náměstí před školou, ale i testy z dopravní výchovy. Pro ty nejmenší soutěž připravili žáci 6. třídy. Byli zde přítomni policisté z Nové bystřice, kteří dětem kontrolovali vybavení kol. Během školního roku jsme pro žáky uspořádali školní kola některých naukových soutěží, sportovních turnajů a vítězové školních kol pak reprezentovali školu v kolech okresních a i tam jsme měli několik velmi úspěšných dětí, které postoupily i do krajských kol. - Logická olympiáda postup do krajského kola - Michaela Urbánková

8 - Přírodovědný klokan - Rybářská soutěž SOU Třeboň Erik Janotka - Matematická olympiáda okresní kolo Daniel Beránek, Linda Burianová a 3. místo Lada Švecová - Dějepisná olympiáda okresní kolo - Olympiáda v českém jazyce okresní kolo Eliška Strabergerová - Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo - Jana Okálová - Recitační soutěž okresní kolo Lukáš Jirků, Julie Smejkalová, Klára Štruplová, Lada Švecová, Tereza Hrbová - Matematický klokan - Rybářská olympiáda krajské kolo Daniel Seitl (1. místo), Erik Janotka, Petr Kasl - Žákovská konference KEV Jihočeského kraje Lada Švecová, Lucie Hrádková 3. místo Sport - ve škole máme pingpongové stoly, kde děti hrají stolní tenis o přestávkách, některé také začaly chodit do tenisového oddílu místní tělovýchovné jednoty. Ve stolním tenise jsou pak na soutěžích velice úspěšní. Letos tomu nebylo jinak. V okresním kole školu reprezentovala čtyři družstva a přivezla 3 zlaté medaile a jednu bronzovou. Z krajského kola dovezly mladší žákyně zlato, starší žáci stříbro, starší žákyně bronz. Dalšího úspěchu dosáhli mladší žáci v turnaji ve vybíjené, kde mezi mnoha školami získali krásné 4. místo. A velký úspěch zaznamenali mladší fotbalisté. Z turnaje Mac Donald Cup přivezli pohár a stříbrné medaile. Mladší žáci se také zúčastnili atletické soutěže O štít města Dačic. Starší žáci se zúčastnili přespolního běhu, kde obsadili 2. místo. Na florbalovém turnaji naši žáci obsadili 2. místo. Žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili turnaje v přehazované a fotbalového turnaje v Dačicích. Soutěže v plavání se zúčastnili žáci I. i II. stupně a přivezli 5 medailí. Žáci se zúčastnili se svými pracemi žákovských konferencí Klubu ekologické výchovy. 1. Jihočeské ŽK KEV se zúčasnili s prací Kunžak dříve a dnes Linda Burianová, Markéta Geistová, Karolína Vrbová. Před konferencí měly ještě možnost účastnit se exkurze po jihočeských kulturních památkách. Lucie Hrádková a Lada Švecová prezentovaly svou práci Přírodní učebna na ŽK KEV v Praze na ministerstvu školství. A na jaře opět Lucie Hrádková a Lada Švecová prezentovaly svou badatelskou práci o rybníku na Lánech na Jihočeské ŽK KEV, kde získaly 3. místo. Na škole pracovalo několik kroužků: kroužek třídy vedoucí Flétna r. Š. Štruplová Flétna 1. a 2. r. Š. Štruplová ZdrTv Zařazení žáci H. Chrstošová Aerobik Dívky r. H. Chrstošová Aerobik Dívky r. J. Beranová Florbal r. P.Chrstoš Dramatický kroužek r. E. Krafková

9 Myslivecký kroužek r. E. Nováková Angličtina r. I. Pazourová Anglický klub r. Bill Gregory Anglický klub r. Bill Gregory Římskokatolické zájemci J. Špiřík náboženství Kroužek šachu zájemci J. Špiřík Sportovní hry r. M. Marková Výuka hry na nástroj individuální p. Martinů Na prvním stupni byli žáci zapojeni do projektu Zdravé zuby a 1. třída byla zapojena do projektu Veselé zoubky. Využili jsme několika nabídek kulturních institucí a výuku jsme doplnili o návštěvu jejich akcí v rámci výuky: výstava Tutechamon (6. r.), program Přemyslovci na českém trůnu I. (3. 9. r.), divadlo Okýnko O rybce Šupince (1. 5. r.). Uspořádali jsme pro žáky r. koncert dětského pěveckého sboru Kvítek z umělecké školy z Dačic, koncert se konal v místním kostele. Pro žáky II. stupně jsme zorganizovali projektový den zaměřený na pracovní výchovu. Žáci si volili mezi jednotlivými dílnami (výroba šperků, pedig, quling, fitness centrum a zdravá výživa). Největší skupina byla v SŠTO Dačice, kde byl připraven program v rámci projektu Podpora technického vzdělávání. Do výuky byly zařazeny tyto výukové programy s tématikou EVVO: Cassiopeia u nás pilotuje několikadenní program Stromy, skřeti, dřeváci (7. a 8. r.), Grázlova naučná stezka (5. r.). Lyžařský výcvik jsme v letošním školním roce organizovali pro 7. a 8. ročník. Proběhl v měsíci únoru v Krkonoších. Žáci ročníku se zapojili do projektu Čtení pomáhá. Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali v bazénu v Jindřichově Hradci 10 dvouhodinových lekcí kurzu plavání. V rámci výuky byly pro žáky uspořádány tyto besedy a přednášky: beseda nad kronikou Kunžaku (3. r.), setkání s pamětníkem ve Slavonicích - beseda a přednáška o totalitním režimu (9. r.), přednáška Obnovitelné zdroje energie - Jihočeské matky (9. r.), Papua Nová Quinea - Vojtěch Kolář ( r.), Motýli - Vojtěch Kolář (3. a 4. r.), přednáška Houby ( r.), Putování po Islandu na handbikách (8. a 9. r.), přednáška Rozhledna Valtínov ( r.), beseda s europoslancem Kohlíčkem (8. a 9. r.). Na exkurzích si žáci buď prohloubí, nebo ověří své znalosti v praxi a jsou tedy nedílnou součástí výuky. Při organizaci exkurzí se snažíme umožnit žákům dostat se do zajímavých míst a také zde zajistit výukový program. Stejně tak školní výlety se snažíme

10 spojit s výukovým programem (terénní exkurze, prohlídky památek, zoo) nebo s rozvojem sportovních aktivit (vodáctví, outdorové aktivity). Během školního roku jsme pro žáky školy zorganizovali následující exkurze: exkurze JETE, Týn nad Vltavou - likvidace elektroodpadu ( r.) exkurze u truhláře pana Josefa Kudrny mlýnské kolo (8. r.) exkurze v bioplynové stanice ZD Kunžak (9. r.) návštěva mezinárodní křesťanské školy v Praze poznávání Prahy a školy, ubytování v rodinách (7. 9. r.) dopravní hřiště v Jindřichově Hradci (1. 4. r.) výukový program v knihovně v Jindřichově Hradci (3. a 4. r.) exkurze Dalešice, Chadimův mlýn, sklář (8. a 9. r.) exkurze v Lišově ve výrobně nábytku (7. r.) Národní divadlo v Praze (9. r.) Krýzovy jesličky (1. a 2. r.) Exkurze SOU a SŠ rybářská Vodňany - interaktivní výstava o rybách ( r.) terénní exkurze CHKO Třeboňsko (9. r.) terénní exkurze na Jizerce (5. r.) burza škol JH (8. a 9. r.) školní výlety: Výstava Giganti (1. a 2. r.) Tábor tři muzea (3. a 6. r.) Český Krumlov - divadlo Cesta kolem světa za 80 dní, zámek J. Hradec (4. a 5. r.) Vlčice - cyklovýlet (7. r.) Vltava vodáctví (8. a 9. r.) V rámci výtvarné výchovy vyráběli žáci keramiku. Pro žáky 1. až 3. ročníku jsme uspořádali maškarní karneval. Uspořádali jsme předvánoční sportovní turnaje a atletické soutěže a turnaje na konci školního roku. Zapojujeme se do projektu Jaro ožívá, organizovaného Českou společností ornitologickou. V rámci projektu sledujeme přílet stěhovavých ptáků, především čápa bílého, který hnízdí na hnízdní podložce blízko školy, a z oken nejvyššího patra je na něj krásný výhled. Již osm let žáci prvního stupně vedou Kroniku kunžackého čápa. Zapisují jeho přílet, počet mláďat a odlet, kreslí obrázky a monitorují další důležité události z života čápů v Kunžaku. I v letošním školním roce jsme uskutečnili oblíbený projekt Děti dětem, kdy starší žáci připravují výukové programy pro mladší děti. 8. třída připravila výukový program pro děti ze 4. a 5. ročníku. 7. třída měla program o houbách pro žáky 1. a 2. třídy, žáci 6. třídy připravili program recyklohraní pro 3. a 4. třídu. Žáci 9. ročníku pro ostatní třídy připravili mikulášskou nadílku. V maskách také obešli Kunžak a navštívili obyvatele DPS. Také připravili soutěž o nekrásnější čarodějnici. Žáci 6. ročníku připravili dopravní soutěž pro děti

11 z I. stupně. Projekt Děti dětem se nám velmi osvědčil, přispívá k tvorbě dobrých vztahů mezi žáky, žáci se lépe poznají a navzájem si pomáhají, učí se organizovat jednotlivé aktivity. Tento projekt je u dětí velmi oblíbený. f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů K posilování spolupráce a vzájemné tolerance žáků ve třídách jako prevenci patologických jevů v chování jsme využili metodičkou prevence detailně zpracovaný minimální preventivní program a program proti šikanování. Pořádáme pobyty v přírodě Poznej se mimo školu pro třídní kolektiv 4. ročníku. V hodinách Občanské a rodinné výchovy je využíván program Malá policejní akademie a s ním spojené aktivity. Žáci jsou prostřednictvím výukových programů seznamováni s nebezpečím kyberšikany. Ve 4. ročníku proběhl několikatýdenní program na upevnění vztahů v třídním kolektivu, který organizovala spolu s třídní učitelkou metodička prevence. Vyhledáváme vhodné semináře týkající se dané problematiky, účastní se jich nejen metodička prevence, ale i další pedagogové. Pravidelně jednou ročně pořádáme ve škole pro celý sbor na sebe navazující semináře pana Dr. Zdeňka Martínka na téma agrese, agresivita. Dále k upevnění vzájemných dobrých vztahů přispěl projekt Děti dětem. S těmito aktivitami máme velmi dobré zkušenosti a jeví se nám jako perspektivní. Snažíme se žákům nabídnout co nejširší škálu kroužků, tak aby se naučili vhodně vyplnit volný čas. Aktivit na vybudování a upevnění dobrých vztahů v třídních kolektivech využíváme i na školních výletech a pobytových akcích. Jsme škola, kde se všichni známe, tak se daří jakékoliv projevy sociálně patologických jevů v chování žáků včas podchytit. Během roku jsme řešili pouze drobné projevy nevhodného chování, žádné závažné problémy jsme nezaznamenali. g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jsme se při výběru seminářů, kurzů a přednášek nejvíce zaměřili na ty, které se týkaly environmentální výchovy, nových výukových metod, vyučující anglického jazyka absolvovali semináře týkající se metod práce, ředitelka absolvovala semináře týkající se pracovně právních problémů. Vyučující anglického jazyka se účastní dlouhodobého kurzu angličtiny. Ve škole jsme uspořádali seminář pana Zdeňka Martínka na téma Děti Rizikové chování mládeže, kterého se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci školy a také učitelé z MŠ Kunžak, MŠ Strmilov a MŠ a ZŠ Popelín. Snažíme účastnit se vhodných seminářů pořádaných jinými organizacemi z dotačních titulů (např. CEGV Cassiopeia semináře EVVO, účast na projektech Moderní pedagog, Podpopora technického vzdělání). Všichni koordinátoři již v minulých letech absolvovali specializační studium. Sbor má trvalý zájem o další vzdělávání, učitelé si sami aktivně vyhledávají vhodné semináře a kurzy.

12 Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili těchto seminářů s následujícími tématy: Název semináře Školící organizace Počet účastníků Počet hodin Angličtina pro II, st. ZŠ Oxford 1 6 Rozvoj pedagogů pracujících ve Moderní pedagog - grant Jčk 8 12 výuce s interaktivní tabulí Educo centrum Efektivní učení žáka se speciálními Moderní pedagog - grant JčK 3 10 vzdělávacími potřebami Educo centrum Komunikace a práce s žáky Moderní pedagog - grant Jčk 2 16 s problémovým chováním Educo centrum Rizikové chování mládeže Zdeněk Martínek 16 4 Hry, soutěže a náměty 1 8 s přírodovědným zaměřením NIDV Práce v programu NIQES ČŠI 1 4 Podpora tech. vzd. - grant JčK 2 8 E-learning SSTO Dačice Podpora tech. vzd. - grant JčK 4 8 Práce s technickými informacemi SSTO Dačice Podpora tech. vzd. - grant JčK 2 30 PASCO -environmentální SSTO Dačice Podpora tech. vzd. - grant JčK 4 8 Knihovna SSTO Dačice Seminář dobré praxe programu 1 8 Ekoškola Tereza Podzimní dny EVVO Cassiopeia 1 8 Občanský zákoník NIDV 1 8 Nové právní předpisy Zeman 1 4 Základní podmínky života Cassiopeia 1 4 Tvořivé psaní v hodinách ČJ I IDV 1 4 Angličtina pro ty, co se nechtějí učit NIDV 2 12 Právní vědomí vychovatelů NIDV 1 8 Spolupráce s pubertálními žáky v 1 6 EVVO Cassiopeia Jazykový kurz Aj NIDV - grant 1 dlouhodobý h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V letošním roce škola slaví 110 let. K tomuto výročí jsme uspořádali řadu akcí pro žáky i pro jejich rodiče a veřejnost. Oslavy vyvrcholí 13. září 2014, kdy se bude konat Den otevřených dveří a setkání bývalých i současných zaměstnanců školy. Ve škole budou výstavky prací žáků, pomůcek, učebnic a fotografií. Díky finančnímu příspěvku Obce Kunžak a finanční pomoci sponzorů se nám podařilo k tomuto výročí vydat Pamětní tisk k 110. výročí otevření školní budovy, který obsahuje nejen seznamy absolventů a zaměstnanců, ale který připomíná uplynulých 10 let od vydání minulé publikace o škole. Nechali jsme vyrobit trička s logem školy, propisky a placky.

13 V rámci oslav jsme již po šesté pořádali pro žáky a jejich rodiče a pro všechny příznivce turistiky pochod okolo Kunžaku. Turistům přálo pěkné jarní počasí, cestou za splněné úkoly sbírali samolepky, na Vysokém kameni se mohli občerstvit. Většina účastníků ušla 12 nebo dokonce 17 kilometrů. Na pochod přišlo více než 120 účastníků, všichni se dobře pobavili a odměnou jim byl diplom a zasloužený perníček. Uspořádali jsme výstavu fotografií Kunžak dříve a dnes. Výstava byla instalována ve škole a pak více než měsíc v budově obecního. Výstavu připravily žákyně 8. ročníku (Linda Burianová, Markéta Geistová, Karolína Vrbová), které v archivu obce Kunžak vybraly staré fotografie různých míst obce a stejná místa nafotografovaly v současnosti. Téma pak také zpracovaly do práce, kterou prezentovaly na 1. Jihočeské konferenci KEV. Na podzim jsme uspořádali Den otevřených vrat v přírodní učebně, kterou navštívilo hodně zájemnců z řad rodičů i občanů obce. V listopadu jsme zorganizovali burzu vánočních výrobků, která se setkala u rodičů a ostatních návštěvníků s velkým zájmem. Žáci všech ročníků tvořili výrobky s vánoční tématikou a také takové, které se mohli darovat k Vánocům. Výtěžek z prodeje byl použit na zaplacení školného pro Labana. Děti z prvního stupně a členové kroužku hry na flétnu několikrát vystupovaly na veřejnosti (předvánoční setkání s důchodci, v DPS, vítání občánků). Letos se podruhé v místním kostele pořádala Noc kostelů, na její organizaci jsme se spolupodíleli spolu s páterem Špiříkem. Žáci školy zde hráli na flétny, recitovali a sehráli scénku. Dramatický kroužek se svou hrou Viking Vike vystoupil nejen na školních představeních, ale hrál i pro rodiče a veřejnost. N atěchto představeních předvedla svá vystoupení děvčata z kroužků aerobiku. Jako již každý rok na jaře děti ze školy vyrazily uklidit okolí školy a hlavní ulice a cesty v obci. Tato akce probíhá ve spolupráci s obecním úřadem. S touto akcí jsme se přihlásili do projektu Ukliďme svět. Členům místní organizace Svazu tělesně postižených jsme umožnili využívat prostory multimediální učebny pro konání přednášek a besed. Již třetí školní rok jsme pořádali ve spolupráci s CISP kurzy anglického jazyka pro veřejnost, jeden kurz byl pro začátečníky a jeden byl pro pokročilé. Kurzy vede rodilý mluvčí. V rámci spolupráce s mezinárodní školou CISP jsme uspořádali vánoční koncert studentů této školy. Paní Ruth Hálová (Wintonovo dítě) během školního roku navštívila naši školu. Přijela před Vánocemi na vánoční koncert CISP. Navázali jsme s ní osobní přátelský vztah, děti si ji velmi oblíbily.

14 19. května oslavil Sir Nicholas Winton 105. narozeniny. My jsme v tento den již po šesté běželi štafetový běh okolo školy, tentokrát na 105 metrů. Všechny děti i členové čestného družstva běželi naplno a všichni se nakonec stali vítězi. Letos s námi neběžela paní Ruth Hálová a její pejsci, oslavovala totiž společně s panem Wintonem v Anglii. Vyřídila mu naše pozdravy. O tom, že naše vztahy s Nickym nejsou formální svědčí například i to, že na všech fotografiích a ve všech reportážích, kde sedí doma v křesle, měl pod hlavou polštářek, který mu uháčkovaly naše děti. 20. května se v pražském kině Lucerna konal program Růže pro Nickyho. Tohoto pořadu se jako diváci zúčastnilo více než čtyřicet žáků z naší školy a v programu vystoupili i naši žáci a ředitelka školy. Hovořili zde o tom, jak to všechno vlastně začalo, o tom, že petice, která vyjadřuje podporu udělení Nobelovy ceny míru S. N. Wintonovi, začala v Kunžaku. Kromě jiného jsme zde poprvé viděli i filmové záběry, kdy pan Winton před dvěma lety ve věku 103 let létal ultralightem, který dokonce sám pilotoval! Děkoval nám za náš tehdejší originální dárek padák. Nyní říká: Nejsem nemocný, jsem jenom starý. Ale duševně je stále mladík, který dokáže vtipně glosovat, komentovat současné politické dění, chodí do opery, o vše se zajímá. Žáci naší školy mu poslali dárek publikaci o škole, která je i s anglickým překladem, a nakreslili mu obrázky. Během školního roku jsme uspořádali několik charitativních akcí, celkem bylo na různá konta zasláno ,- Kč. Jednalo se o tyto akce: Sdružení Bindu Malí prosebníci 5 100,- Kč Červená stužka 2 952,- Kč CPK Chrpa 1 250,- Kč Život dětem 820,- Kč Český den boje proti rakovině 5 193,- Kč Adopce Labana ,- Kč Žáci také pomáhali při organizaci Tříkrálové sbírky, kdy se vybralo 9 219,- Kč. Všechny sbírky organizovali žáci II. stupně, jednotlivé třídy si vzaly patronáty na akcemi. Žáci se učí nejen pomáhat druhým a budují si sociální cítění, ale také se učí vystupovat na veřejnosti. Sběr tříděného papíru je tradiční oblíbený projekt pro 9. třídu realizovaný převážně v hodinách biologického semináře a ve volném čase žáků. V roce 2013 se uskutečnil již 9. ročník tohoto projektu. Sběr tříděného paíru se konal v říjnu a pak ještě jednou v květnu. Podařilo se sebrat 11,6 tun papíru. Akce se koná vždy jen 3 dny, ale žáci doma shromažďují papír dlouho před tím. Snaží se, aby jejich třída vyhrála. Každý rok se takto vybere kolem 10 tun vytříděného papíru: noviny, časopisy, knihy, vlnitá lepenka a směsný papír. Na sběru tříděného papíru škola úzce spolupracuje s obcí. Hlavní část realizace projektu se uskutečňuje v zapůjčených objektech obce (stavební buňce a v bývalém kině). Záštitu projektu poskytuje starosta obce Kunžak pan Jaroslav Čapek, který se také vždy účastní slavnostního vyhlášení výsledků v tělocvičně za přítomnosti všech žáků školy. Každá třída obdrží diplom a sladkou odměnu. Vítězné třídy pak obdrží dorty, dort dostane také 9. třída za organizaci a odvedenou práci. Finanční výtěžek ze sběru papíru pravidelně věnujeme na charitativní účely. Keňskému chlapci Labanovi již 7 let platíme školné. Finanční prostředky na uhrazení jeho školného získáváme právě ze sběru tříděného papíru nebo z burzy vlastnoručně vyrobených výrobků.

15 Žáci mu píší dopisy v anglickém jazyce, malují obrázky a zasílají drobné dárky. Podařilo se nám pro něj také zakoupit jízdní kolo a zaplatit mu zdravotní prohlídky s očkováním. Ročně nyní platíme ,- Kč na školné. Celý projekt má výchovný přínos pro žáky naší školy, jejich rodiče i veřejnost obce Kunžak. Žáci se učí správně třídit papír, včetně třídění na jednotlivé komponenty. Aktivně se zapojují do dění v obci a ochrany životního prostředí, osvojují si zodpovědné chování. Projekt umožňuje recyklovat několik tun papíru, které by z velké části skončily v kamnech místních obyvatel, neboť většina obyvatel Kunžaku topí v kamnech na tuhá paliva. Přispívá proto i ke zlepšení kvality ovzduší. Díky propojení projektu s charitativní akcí se žáci seznamují s civilizačními problémy v globálním měřítku, budují si sociální cítění a empatii, učí se pomáhat druhým a získávají nový úhel pohledu na vlastní život. Tento projekt zařadila CEGV Cassiopeia mezi příklady dobré praxe a byl publikován. Své aktivity prezentujeme na svých webových stránkách a v Kunžackém zpravodaji. Zprávy o dění ve škole se také objevily v regionálních novinách Jindřichohradecký deník, i v celostátních tiskovinách. i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/14 na škole neproběhla kontrola ČŠI. Ve škole provedl kontrolu finanční a kontrolní výbor Obce Kunžak. Předmětem kontroly byly: zřizovací listina, rozpočet, účetnictví, majetek. Závěr kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky. j) základní údaje o hospodaření školy Hospodaření Příjmy Dotace KÚ JčK přímé náklady na vzdělávání ,00 Příspěvek Obce příspěvek na neinvestiční náklady ,00 Dotace na Dopravní hřiště 5 700,00 Grant MŽP na přírodní učebnu Poplatky od rodičů: z toho: úplata za ŠD úplata za činnost zájmových kroužků , , , ,00 Celkové stravné ,00 Příjmy z hospodářské činnosti stravné od cizích strávníků ,00 Úroky z bankovního účtu 3 113,21 Příspěvek školné Labana ,00

16 Zůstatek rezervního fondu a fondu odměn ,33 Rezervní fond a fond odměn ,00 Na účet ZŠ bylo převedeno v roce 2013 celkem ,21 2. Výdaje Dotace KÚ na přímé náklady na vzdělávání platy ostatní osobní náklady pojistné, FKSP, ostatní neinvestiční výdaje , , , ,00 Kroužky - mzda ,00 Doprava na dopravní hřiště 5 700,00 Grant MŽP na přírodní učebnu ,00 Neinvestiční náklady ŠD ,00 Náklady na hospodářskou činnost ,00 Potraviny ,56 Jiné ostatní náklady ,00 Náklady spojené s OPVK-šablony - ESF ,70 Mzdové náklady provozní rozpočet a ostatní zdroje ,00 Ostatní provozní náklady * podrobná tabulka ,94 Neinvestiční výdaje v roce 2013 činily celkem ,50 Ostatní provozní náklady - podrobný rozpis Hmotný majetek DDHM, DHM ,70 Zemní plyn (mimořádné vyúčtování vráceno ,- Kč) ,00 Elektřina ,00 Voda ,00 Pojistka ,00 Telefon, internet ,64 Poštovné 7 036,00 Revize ,00 Služby a doprava ,30 Odpady 9 000,00 Cestovné 9 235,00 Nájmy bazén ,00 Bankovní poplatky ,50 Všeobecný materiál, čisticí prostředky ,00 Opravy ,00 Aktualizace software 4 194,00 Předplatné a odborná literatura ,00 Učební pomůcky, učebnice 5 307,80 Software 5 768,00 ZŠ nemá žádné investiční výdaje.

17 3. Hospodářský výsledek V roce 2013 vykázala škola celkový zisk ,71 Kč, který byl na základě souhlasu obecního zastupitelstva rozdělen takto: do fondu odměn: ,00 Kč a do rezervního fondu: ,71 Kč. k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Během celého školního roku jsme pokračovali v plnění jednotlivých bodů mezinárodního projektu Ekoškola. Jsme jednou ze 14 škol v ČR, která tento titul získala již po třetí. Další obhajoba nás čeká příští školní rok. Spojili jsme práci Žákovské rady a ekotýmu, což se nám osvědčilo. V ekotýmu jsou zastoupeni žáci od 4. ročníku, pedagogové a provozní zaměstnanci. Ekotým se pravidelně scházel a fungoval jako iniciátor a zprostředkovatel všech akcí. Byl sestaven celoroční plán činnosti. Sbíráme hliník, vybité baterie, třídíme odpad na papír, pet lahve a tetrapak obaly, sklo a ostatní odpad. Na škole je organizován i sběr pomerančové kůry a léčivých bylin - výtěžek je vyplácen žákům. Do projektu ekoškoly jsou zapojeni nejen všichni žáci školy, ale i všichni zaměstnanci školy a snažíme se zapojit i veřejnost (např. sběr tříděného papíru). V závěru školního roku jsme pořádali ekokonferenci, kde sami žáci od těch nejmenších mluvili o jednotlivých aktivitách, které jsme během celého roku pořádali. Žáci byli samostatní, dokázali prezentovat svoji práci a dokázali naslouchat ostatním a ocenit jejich úsilí. Byly zde vyhodnocovány některé celoroční aktivity, například ve sběru bylin, sběru pomerančové kůry. Aktivní žáci byli odměněni drobnými cenami. l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Všichni pracovníci jsou pro své zařazení plně kvalifikovaní. Všichni učitelé mají magisterské studium. Všichni koordinároři a výchovný poradce v minulých letech absolvovali specializační studium. Ředitelka a zástupkyně absolvovaly funkční studium FI. m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Již mnoho let se snažíme získat finanční prostředky prostřednictvím různých grantů. Buď jsme sami žadatelé, nebo se zapojujeme do projektů, které pro nás realizují jiné subjekty. Získáváme tak finance na další vzdělávání učitelů, na různé exkurze a výukové programy pro žáky, nebo na péči o žáky se specifickými poruchami učení. Moderní pedagog jihočeská patnáctka do tohoto projektu jsme se zapojili na podzim 2013 a 12 učitelů se účastnilo těchto seminářů: Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí, Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, Komunikace a práce s žáky s problémovým chováním.

18 Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji příjemcem dotace je Střední škola technická a obchodní Dačice, spolu s dalšími základními školami regionu se účastníme odborných seminářů pro pedagogy, žáci 8. a 9. třídy se v rámci projektu zúčastnili exkurze do elektrárny Dalešice, do technické památky Chadimův mlýn a viděli ukázku sklářské práce pana Dvořáka. Proběhl projektový den v SŠTO, kde naši žáci pracovali v tamních dílnách. Skupina žáků se pravidelně každých čtrnáct dnů účastní technického kroužku, kde žáci pracují s moderními laboratorními přístroji PASCO. Tento projekt bude pokračovat i příštím školním roce. Jčk - Škola zařídí, kraj zaplatí V říjnu 2013 jsme zorganizovali pro žáky 8. a 9. třídy exkurzi do Temelína a do firmy Rumpold v Týně nad Vltavou, která se zabývá recyklací elektroodpadu. Nyní připravujeme exkurzi na podzim 2014, kdy žáci ročníku pojedou do Prahy do Zemědělského muzea na výstavu Od věků sloužím člověku a navštíví Pražský hrad. Doprava a vstupy jsou hrazeny z tohoto grantu. Dopravní výchova - Pravidelně žádáme o poskytnutí dotace Jihočeského kraje Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště. Dětem tak umožníme nejen výuku na dopravním hřišti v Jindřichově Hradci, ale vždy se nám daří spojit tyto akce například s kurzem plavání nebo s jinými exkurzemi, takže i tímto způsobem výrazně snížíme příspěvky rodičů na dopravu. JčK - EVVO - v letošním roce jsme uspěli s žádostí o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v programu Rozvoj venkova a krajiny v oblasti Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s projektem Poznáváme chráněná území a chráněné druhy v jihočeském kraji. Díky tomuto grantu žáci tří tříd navštíví CHKO Třeboňsko, NP Šumava a PP a PR v Novohradských horách, kde mají zajištěný výukový program v terénu. Výstupem projektu budou mimo jiné kalendáře a pexesa, která žáci sami připraví ze svých fotografií. Jedna terénní exkurze již proběhla v květnu, kdy 9. třída navštívila CHKO Třeboňsko, výukový program pro ně zajišťovali pracovníci Českého nadačního fondu pro vydru. Další dvě akce jsou připraveny na podzim. Stromy, skřeti, dřeváci - Český nadační fond pro vydru realizuje na naší škole výukový program Stromy, skřeti, dřeváci v rámci projektu "Děti pro děti, děti pro přírodu". Tématem programu je strom a jeho význam pro ekosystém i pro fungování života na Zemi. Součástí cyklu je i exkurze do středních škol či dílen, kde se pracuje se dřevem. Na naší škole probíhají dva celoroční programy, do kterých jsou zapojeni žáci 7. a 8. ročníku. RAMPS VIP III - V roce 2012 jsme se zapojili do projektu RAMPS - VIP III, v jehož rámci na naší škole pracuje na úvazek 0,5 speciální pedagog. Tento projekt skončil letos v květnu. Naštěstí se nám podařilo získat finanční prostředky na jeho pokračování, ale zatím pouze do konce roku Práce speciálního pedagoga, v našem případě paní PhDr. Jitky Balcarové se nám velmi osvědčila. Pomáhá nejen mnoha dětem s výukovými a výchovnými potížemi, ale také metodicky pomáhá učitelům i rodičům. Jenom pro zajímavost, v ČR je něco přes 4000 základních škol a jenom na 424 školách působí speciální pedagogové nebo psychologové, v Jihočeském kraji je nás pouze 15 škol, které mají tuto velmi potřebnou službu. Ministerstvo životního prostředí - V loňském školním roce jsme začali realizovat projekt Učíme se pod stromy, na jehož realizaci jsme získali od ministerstva životního prostředí

19 52 000,- Kč (z původně požadovaných ,- Kč). Projekt byl ukončen na podzim Peníze byly použity na zbudování arboreta v přírodní učebně a na její další dovybavení výukovými prvky. Podaná ruka - Škola se v roce 2012 zapojila do projektu Podaná ruka, který je financován z prostředků EU a jeho organizátorem je Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia. Cílem tohoto projektu je metodická a informační pomoc s realizací environmentální a multikulturní výchovy v jihočeských mateřských, základních a středních školách. Učitelé naší školy se zúčasnili seminářů týkajících se této problematiky. Mléko do škol - Již tradičně jsme se účastnili projektu Mléko do škol, kromě mléka žáci odebírali i lipánky, přihlášeno bylo asi 60% žáků školy. Ceny mléčných výrobků jsou dotovány z prostředků ČR a EU. Výrobky nám dodává firma Laktea. Ovoce a zelenina do škol -Také jsme se přihlásili do projektu Ovoce do škol a žáci I. stupně dostávali zdarma dvakrát v měsíci ovoce, nebo zeleninu. Ovoce a zeleniny jsou hrazeny z prostředků ČR a EU. Na dodávání zboží máme smlouvu s firmou Laktea. n) údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Pokračovala spolupráce s mateřskými školami v Kunžaku a ve Střížovicích. Vzájemně se navštěvují děti ze školek s našimi prvňáčky (společná vánoční besídka, návštěva budoucích žáků 1. třídy ve škole, společná návštěva kulturních programů, výlet 1. a 2. třídy do střížovické MŠ). Pátým rokem spolupracujeme s mezinárodní školou Christian International School of Prague. Vyučovacím jazykem žáků, kteří jsou z celého světa, je angličtina, ale učí se také česky, komunikace probíhala v obou jazycích. V prosinci přijelo do naší školy na dva dny 16 studentů a 4 pedagogové, byli ubytováni v rodinách žáků a pedagogů naší školy. Uspořádali jsme společné hodiny. Dvojjazyčný předvánoční koncert pro veřejnost a pak pro všechny žáky naší školy. Promítli jsme jim film Nickyho rodina o Siru Nicholasi Wintonovi. Na jaře žáci naší školy navštívili CISP v Praze, zúčastnili se vyučování, kdy se seznámili s jiným systémem výuky a společně poznávali Prahu. Byli ubytováni v rodinách studentů. Poznali nejen odlišný systém výuky, ale i jiné kulturní zvyklosti v mezinárodních rodinách. V této spolupráci bychom rádi pokračovali, protože ji považujeme za oboustranně velice přínosnou. Od října ve škole vedl rodilý mluvčí z CISP kluby anglického jazyka (pro mladší a starší žáky). Vedl i sportovní hry pro žáky druhého stupně. Také vedl dva kurzy angličtiny pro dospělé, které navštěvovalo asi 20 občanů Kunžaku. U příležitosti čtvrtletního a třičtvrtěletního hodnocení jsme podávali rodičům informace o škole a o prospěchu a chování žáků. V listopadu formou plenární schůze Sdružení rodičů a v dubnu formou konzultačního týdne. Změna formy konzultací se nám osvědčila, je tak dostatek času na rozhovor s rodiči. Rodiče dostali vysvětlující dopis, kde měli informace, o přítomnosti vyučujícíh ve škole v době konzultačního týdne, mohli se na schůzku přihlásit i

20 elektronicky. Kromě toho jsme rodičům avizovali možnost podat informace prakticky kdykoliv, krátké informace například telefonicky v době přestávek. Upřednostňujeme však osobní jednání, na které si vyučující vyhradí potřebný čas. Koncem května jsme se sešli s rodiči budoucích žáků 1. třídy. Řešili jsme otázku učebního programu, jeho zajištění učebnicemi, pracovními sešity, školními pomůckami a potřebami. Velmi dobře spolupracujeme s většinou rodičů, kteří se pravidelně informují o prospěchu a chování svých dětí. Když se vyskytly problémy v chování a prospěchu, zvali jsme rodiče problémových dětí do školy k hledání společného řešení. K rozhovoru jsme přizvali zainteresované vyučující, ale i žáky, jichž se rozhovor týkal. Do řešení problémů se zapojila i speciální pedagožka paní Jitka Balcarová. Společně hledáme nejlepší řešení pro jednotlivé žáky. V letošním školním roce jsme žádali organizace, podniky i jednotlivce o sponzorské dary. Díky těmto příspěvkům se nám podaří zajistit vydání publikace ke 110. výročí školy a oslavu tohoto výročí, finance budou popř. použity ve prospěch výchovně vzdělávacích aktivit v oblasti osobnostně sociální a ekologické výchovy žáků naší školy. Sponzorské dary poskytli: Sdružení rodičů, Ing. Karel Plucar, Staving spol. s.r.o. Studená, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Jindřichův Hradec, Obec Střížovice, Zemědělské družstvo Kunžak, P- Ateliér JH s.r.o., SOME Jindřichův Hradec s.r.o., ABC Učebnice Prachatice, JHComp s.r.o. Jindřichův Hradec, Tecnocap s.r.o., Rostislav Smejkal, spotřební družstvo Jednota. Při ZŠ působí sdružení rodičů. Spolupracujeme zejména při finančním zajišťování aktivit školy. Na slušné úrovni v rámci zákonných možností škola spolupracuje při řešení problémů žáků s pracovníky referátu sociálních věcí MěÚ J. Hradec, s policisty z obvodního oddělení, Nové Bystřici, dětskou lékařkou, PPP v Jindřichově Hradci a v Pelhřimově. Ve školním roce se vyskytlo minimum problémů, které by bylo nutno řešit společně. K našim partnerům při naplňování EVVO patří mimo jiné Hamerský potok o.s., Český nadační fond pro vydru, CEGV Cassiopeia, Správa CHKO Třeboňsko, Slavonická renesanční o.p.s. Využíváme jejich programovou nabídku seminářů a výukových programů. Jsme členy Klubu ekologické výchovy a sdružení M.R.K.E.V. V Kunžaku 1. září Mgr. Eva Krafková, ředitelka školy

Červenec 2014 č. 1 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Červenec 2014 č. 1 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Červenec 2014 č. 1 Vážení spoluobčané, komunální volby 10. a 11. října 2014 ukončí volební období současného zastupitelstva obce. Uvnitř tohoto vydání jsou zveřejněny hlavní akce, kterými se zastupitelstvo

Více

ZÁPIS DO KRONIKY 2011

ZÁPIS DO KRONIKY 2011 ZÁPIS DO KRONIKY 2011 Činnost OÚ a zastupitelstva Obecní zastupitelstvo se během roku 2011 scházelo pravidelně, celkem na 13 zasedáních. Členové zastupitelstva: Alena Brunnerová (SDH Valtínov), Jaroslav

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY... 5 4. APROBOVANOST VÝUKY... 6 5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více