1. Charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Charakteristika školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok

2 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je státní školou s právní subjektivitou hospodařící jako příspěvková organizace. Sídlí v rekonstruované budově bývalého renesančního dvora v centru Jindřichova Hradce. Objekt je v majetku města J.Hradec. Součástí ZUŠ J.Hradec jsou odloučená pracoviště ve městech Studená, Nová Bystřice a Kardašova Řečice. Zřizovatelem školy je Jihočeský kraj. Statutárním zástupcem je ředitelka Mgr.Jarmila Kulhavá. ZUŠ J. Hradec poskytuje základy uměleckého vzdělání žákům od pěti do osmnácti let věku v hudebním /dále HO/, výtvarném /dále VO/, tanečním /dále TO/ a literárně dramatickém /dále LDO/ oboru. Ve svém regionu plní nejen funkci výchovně vzdělávací ale i kulturní. Vybavení školy Škola je standardně vybavena učebními pomůckami. V HO se postupně a pravidelně obměňuje inventář hudebních nástrojů a pomůcek. Pouze v klavírním oddělení se jedná o vybavení starými nástroji jejichž údržba vyžaduje značné náklady na opravy a udržování. Vybavení VO dovoluje aplikovat ve výuce všechny obvyklé výtvarné techniky dané učebními plány pro ZUŠ. Škola má k dispozici i vlastní keramickou pec. Rovněž vybavení TO a LDO odpovídá požadavkům na zabezpečení kvalitní výuky a vzdělávání. Stav a počet učeben vyhovuje náplni činnosti jednotlivých oborů. 2. Přehled učebních plánů Ve šk.roce 2008/2009 se vyučovalo ve všech čtyřech oborech uměleckého vzdělávání v následujících předmětech podle příslušných učebních plánů: Hudební obor Učební plány pro základní umělecké školy, schváleno MŠMT ČR dne 26. června 1995 pod č.j /95.25 s účinností od 1. září 1995 Přípravné studium PHV č.1 klavír č.2a smyčcové nástroje... č.3 Základní studium dechové ä bicí nástroje.. č.5a, 5b, 6 I.stupně kytara č.8 akordeon.. č.9 zpěv. č.10, 11 Základní studium II.stupně klávesové, smyčcové, dechové a bicí nástroje, kytara, akordeon č.12 zpěv č.13

3 Taneční obor Učební plány pro základní umělecké školy, schváleno MŠMT dne pod č.j / a č.j /2003 s platností od Přípravné studium č.1 Základní studium I.stupně č.2 Základní studium II.stupně č.4 Výtvarný obor Učební plány pro základní umělecké školy, schváleno MŠMT ČR,dne pod č.j / s platností od Přípravné studium č.1 Základní studium I.stupně č.2 Základní studium II.stupně č.3 Literárně-dramatický obor Učební plány pro základní umělecké školy, schváleno MŠMT pod č.j / s platností od a pod č.j / s platností od Přípravné studium č.1 Základní studium I.stupně č.2 Základní studium II.stupně č Pracovníci školy údaje o pedagogických pracovnících školy a jejich kvalifikaci a praxi ve školním roce Příjmení Jméno Předmět nástroj praxe Týd. poč. Úvazek vzdělání hodin 1. Kulhavá Jarmila ředitelka - výtvarný obor VŠ 2. Mikula Marián zástupce ředitelky flétna VO 3. Bazáková Viktorie klavír VO 4. David Zdeněk zobcová flétna ,43 VO 5. Dubenská Yvetta klavír VO 6. Fajkusová Kristina akordeon VO 7. Fröhlich Vojtěch klavír, korepetice ,52 SŠ 8. Hájek Přemek kytara VŠ 9. Horáková Eva hudební nauka ,76 VŠ 10. Chytka Miroslav housle ,39 VO 11. Jirsová Zuzana literárně-dramatický obor 32 22,5 1 VŠ 12. Krausová Janka klavír VO 13 Krch Jan flétna VO 14. Kubát Roman žestě, zob. flétna ,57 VO 15. Kulhavá Hana výtvarný obor VŠ 16. Kýček Milan kytara ,61 SŠ 17. Martinů Jaroslav klavír, housle ,78 VO 18. Maryšková Hana klavír, zpěv ,91 VO 19. Matys Pavel klavír, korepetice ,52 VŠ

4 20. Mikulová Lea kytara 16 18,5 0,80 VO 21. Musilová Jana kytara VO 22. Novák Václav žestě, zob. flétna ,78 VO 23. Paichl Aleš klavír, korepetice VO 24. Pešková Helena taneční obor VO+pedagog. tance AMU 25. Průšová Ilona violoncello ,61 VŠ 26. Stráník Josef klarinet, zob. flétna VO 27. Stráníková Hana housle, viola VO 28. Škardová Jana výtvarný obor VŠ 29. Štrupl Štěpán klavír, varhany, sbor 5 17,5 0,76 SŠ 30. Vachová Michaela výtvarný obor 6 6 0,29 VŠ 31. Běhal Pavel kytara 12 1 VO 32. Maděryč Vojtěch literárně-dramatický obor 4 4 SŠ 33. Marušáková Iveta literárně-dramatický obor 16 1,5 VŠ 34. Šanda Jaroslav housle 46 5 VO 35. Stellnerová Lucie taneční obor 0 3 SŠ pozn.: VO = vyšší odborné vzdělání (absolutorium konzervatoře) SŠ = středoškolské vzdělání VŠ = vysokoškolské vzdělání Počet tříd : 22,83 Celkový počet přepočtených úvazků pedagogů: 24,73 4. Počty žáků v jednotlivých oborech: obor počet žáků hudební obor 414 výtvarný obor 214 taneční obor 127 literárně-dramatický obor 75 celkem Přijímací řízení Pro šk.rok 2009/2010 proběhlo přijímací řízení v měsíci květnu 2009 podle předem stanovených kritérií zveřejněných na školním webu. Termín konání byl zveřejněn na škole a všech MŠ v Jindřichově Hradci, v ZŠ a MŠ Kardašova Řečice, Nová Bystřice a Studená a na webových stránkách školy. Rovněž byl publikován v regionálním tisku. Do přípravného ročníku v HO a VO byli navíc zařazeni žáci, kteří uspěli u talentového průzkumu do II.ZŠ s rozšířenou výukou estetických předmětů. Počty uchazečů o docházku do ZUŠ počet účastníků přijímacího řízení z toho přijatých žáků HO VO TO LDO 15 15

5 6. Výsledky a průběh vzdělávání Seznam pořádaných akcí: ZÁŘÍ: 1) účast žáků LDO na Dadainspiračních dnech Z.Jirsová, V.Maděryč 2) Benefiční koncert v Rytířském sále St.hradu a zámku, účinkoval Mezinárodní smyčcový orchestr pod vedením M.Chytky. Spolupráce I.Průšová 3) účast na ÚK přehlídky VO ZUŠ - Šternberk H.Kulhavá, J.Škardová, M.Vachová 4) vystoupení violoncellového tria na 10.slavnostním benefičním koncertě v Deštné I.Průšová ŘÍJEN: 5) účast žáků LDO na 19. celostátní dílně středoškolské dramatiky a mladého divadla Nahlížení 2008 v Bechyni V.Maděryč 6) účast K.Fílové na Mezinárodní pěvecké soutěži B.Martinů v Praze L.Mikulová 7) Koncert žáků HO, org. H.Maryšková 8) Přehlídka komorní hry a akordeonových souborů a orchestrů K.Fajkusová LISTOPAD: 9) vystoupení TO na pěvecké soutěži Jihočeský vrabčák- Střelnice, H.Pešková 10) vystoupení pro SOŠ JH J.Musilová, K.Fajkusová 11) vystoupení pro Jihočeskou hospodářskou komoru J.Krausová, J.Musilová, H.Krch 12) DECHOVÝ VEČER, org.mikula 13) Koncert v Schremsu (AT), Mezinárodní smyčcový orchestr pod vedením M.Chytky, spolupráce I.Průšová 14) kytarové odpoledne org.l.mikulová 15) Koncert žáků HO, org. L.Mikulová 16) vystoupení žáků akordeonového oddělení na akci Policejní bál K.Fajkusová 17) vystoupení žáků LDO na nesoutěžní přehl. a dílně mladého divadla NADĚLENÍ 2008 v Brně Z.Jirsová PROSINEC: 18) koncerty pro MŠ H.Stráníková, L.Mikulová, (A.Paichl, I.Průšová) 19) vystoupení žáků akordeonového odd. pro seniori K.Fajkusová 20) vystoupení DPS Smetánek na koncertu sboru GVN Š.Štrupl, kostel sv Jana 21) Klavírní koncert klavírní oddělení, org.dubenská, 17:00 sál ZUŠ 22) Vánoční akordeonový koncert, kostel Nanebevzetí p.marie org, K.Fajkusová 23) vystoupení pěveckého sboru a dalších žáků na akci Advent na zámku - Štrupl, Stráníková, Mikula 24) 13. a Advent v Muzeu fotografie H.Stráníková, L.Mikulová, M.Mikula 25) :00 - Vánoční koncert žáků ZUŠ kaple MM org.y.dubenská 26) :00 Koncert žáků HO, org. A.Paichl 27) vystoupení žáku akordonového odd. na Vánočním koncertu v Roseči K.Fajkusová 28) vystoupení na Ván.koncertu v H.Pěně J.Stráník, H.Stráníková, H.Maryšková

6 LEDEN 2009: 29) Koncert pro PHV - org. Eva Horáková 30) :00 Koncert žáků HO, org.j.musilová 31) okresní kolo soutěže TO ZUŠ přehlídka - Sez.Ústí účast TO ÚNOR: školní kolo soutěže ZUŠ - dechové nástroje, zpěv 32) předtančení žáků TO na VI.Plese Staviservisu H.Pešková 33) :00 Koncert žáků HO, org. J.Krausová 34) okresní kolo soutěže ZUŠ dechové nástroje a ve zpěvu Dačice (17 žáků) BŘEZEN 2009: 35) krajské kolo soutěže ZUŠ dechové nástroje dřevěné Dačice (7 žáků) 36) :00 Koncert žáků HO, V.Bazáková 37) krajské kolo soutěže ZUŠ smyčcové soubory a orchestry Bechyně (2 soubory) 38) krajské kolo soutěže ZUŠ zpěv Tábor (2 žáci) 39) Koncert žáků reprezentujících v soutěžích ZUŠ kaple MM, org.j.stráník 40) :00 Klavírní večer Y.Dubenská 41) krajské kolo soutěže TO ZUŠ Třeboň (1 soubor) DUBEN : 42) 2.4. a 3.4. učast žáků na klavírní přehlídce - Třeboň (5 žáků) 43) :30 vystoupení v Harbachu, org.p.hájek (Stráník, Pešková, Fajkusová, Mikula) 44) :00 a 10:00 koncert pro 6.ZŠ, org.v.novák 45) :00 Koncert žáků HO, org. K.Fajkusová 46) Kytarový koncert refektář NMF, org.l.mikulová 47) ústřední kolo soutěže ZUŠ dechové nástroje dřevěné Vysoké Mýto (1 žák) M.Mikula 48) :00 koncert pro pro 1.ZŠ, org.v.novák 49) vystoupení žáků v Městské knihovně na zahájení přednášky o F.Chopinovi Krausová, Dubenská 50) :00 I.Absolventský koncert kaple M.M. org.j.krausová 51) :00 II.Absolventský koncert sál ZUŠ. org.j.musilová 52) :30 - koncert pro 4.ZŠ, org.v.novák 53) :00 koncert pro 5.ZŠ, org.v.novák 54) Akordeonová přehlídka ZUŠ Jihočeského kraje ZUŠ org.fajkusová 55) setkání žáků TO z J.Hradce a z Gmündu org.h.pešková 56) :00 a 10:10 koncert pro 2.ZŠ, org.v.novák 57) :00 a 10:00 koncert pro 3.ZŠ, org.v.novák 58) vystoupení na vernisáži v Muzeu Jindřichohradecka akord.odd., K.Fajkusová KVĚTEN: 59) koncert pro ZŠ a MŠ Plavsko V.Novák 60) 7.5. účast žáků na soutěži Zlivská kytara 2009 M.Kýček, J.Musilová 61) 7.5. účast žáků na soutěži Novohradská flétna 09 M.Mikula 62) Talentové zkoušky HO 15-17, Vo 16, TO a LDO 13:30-15:00 63) společný koncert violoncellových souborů ZUŠ JH, Tábor a Trhové Sviny v Táboře - I.Průšová

7 64) účast žáků akordeon.odd. na soutěžní přehlídce konzervatoře Plzeň 65) Koncert žáků HO, org. Z.David 66) účast žáků TO na přehlídce současného tance v Bazilice v Č.Budějovicích H.Pešková 67) vystoupení žáků HO na vernisáži v Okresním archivu L.Mikulová 68) :00 III. Absolventský koncert Rytířský sál, org.i.průšová 69) vystoupení žáků TO na záv.vystoupení TO Třeboň J.Hradec 70) Zájezd žáků a učitelů do TURNOVA partnerská spolupráce se ZUŠ Turnov, org. M.Mikula, účast učitelů: Stráníková, M.Chytka, A. Paichl, J.Kulhavá, J.Krausová, Mikulovi 71) postupové zkoušky v dechovém oddělení 72) Akordeonová přehlídka ZUŠ okresní, ZUŠ, org.k.fajkusová 73) :00 IV. Absolventský koncert Divadelní sál, org.j.stráník 74) vernisáž a výstava prací žáků VO H.a J.Kulhavá, J.Škardová, M.Vachová, K.Fajkusová ČERVEN: 75) :00 - Akordeonový koncert, kaple MM, org.k.fajkusová - termín bude upřesněn 76) :00 - V. Absolventský koncert Rytířský sál, org.h.stráníková 77) 8.6. vystoupení žáků LDO Rozum a štěstí Z.Jirsová 78) absolventské vystoupení LDO A.Týmala Z.Jirsová 79) :00 Závěrečné vystoupení TO, org. H.Pešková 80) vystoupení žáků akordeon.oddělení na Letní slavnosti v Deštné K.Fajkusová 81) účast V.Marušáka (LDO) na celostátní recitační soutěži v Turnově Z.Jirsová 82) vystoupení žáků LDO V.Maděryč 83) :00 Závěrečný koncert HO ZUŠ, org. J.Krch, zámek-rytířský sál 84) vystoupení žáků akordeon.oddělení na Vítání občánků v Hospřízi K.Fajkusová 85) vytoupení žáků TO ve Zwettlu H.Pešková 86) vytoupení žáků TO v Gmündu H.Pešková 87) Zahradní veselení - org. M.Chytka, J.Krch, H.Kulhavá, Stráníkovi, L.Mikulová 88) vystoupení saxofonového souboru na vernisáži My Evropané J.Stráník 89) VI. Absolventský koncert org.j.musilová - Umístění žáků ZUŠ v soutěžích Mezinárodní pěvecká soutěž B.Martinů Praha, Kristýna Fílová (L.Mikulová) čestné uznání MŠMT vyhlásilo pro školní rok 2008/2009 přehlídku tanečního oboru a soutěže hudebního oboru ZUŠ v oborech: hra na lidové nástroje, sólový a komorní zpěv, hra na dechové a bicí nástroje, hra houslových a smyčcových souborů, hra žákovských orchestrů OKRESNÍ KOLA: TO: 3 soubory ČU vyučující: H.Pešková do KK postoupil 1 soubor zpěv: Kristýna Vacková Dalimil Smrž vyučující: H.Maryšková zobcová fl.: Klára Snížková Markéta Koudelková vyučující: M.Mikula

8 Mikuláš Balo vyučující: J.Krch Barbora Kněžínková vyučující:v.novák Kateřina Bajerová vyučující: J.Stráník flétna: Eliška Marková Kristýna Vaníčková Petra Trsková Jana Zemanová vyučující: M.Mikula klarinet: Jan Poslušný Ondřej Soukup saxofon: Eva Michálková Eva Novotná vyučující: J.Stráník trubka: David Petrák 1.místo náhradník na postup do KK píst.trombon: Anastázie Zemanová vyučující:v.novák KRAJSKÁ KOLA: zpěv: Kristýna Vacková Dalimil Smrž 3.místo vyučující: H.Maryšková zobcová fl.: Klára Snížková 3.místo flétna: Kristýna Vaníčková 1.místo Petra Trsková 1.místo Jana Zemanová 1.místo - náhradník na postup do ÚK vyučující: M.Mikula klarinet: Jan Poslušný Ondřej Soukup saxofon: Eva Novotná 3.místo vyučující: J.Stráník smyčcové soubory a orchestry: violoncellový soubor 1.místo vyučující: I.Průšová smyčcový orchestr SINFONIA 1.místo vyučující: H.Stráníková, M.Chytka ÚSTŘEDNÍ KOLO: flétna: Jana Zemanová čestné uznání ZLIVSKÁ KYTARA: kytara: Iveta Ližanová 3.místo Tomáš Chmela vyučující: J.Musilová Kamila Růtová 1.místo Kristýna Machová 3.místo vyučující: M.Kýček

9 NOVOHRADSKÁ FLÉTNA: zobcová flétna: Klára Snížková 3.místo příčná flétna: Kristýna Vaníčková vyučující: M.Mikula SOUTĚŽ KONZERVATOŘE PLZEŇ: akordeon: Dagmar Chalupová čestné uznání Ondřej Chalupa čestné uznání Lukáš Kovář čestné uznání Tomáš Křivánek 3.místo vyučující: K.Fajkusová Recitační soutěž Vít Marušák vyučující Z.Jirsová 1.cena v okresním a krajském kole čestné uznání za účast v ÚK Přijatí žáci na umělecké školy žák škola vyučující Kristýna Fílová Konzervatoř České Budějovice Lea Mikulová obor zpěv Petr Mottl Deylova konzervatoř Praha Jana Krausová obor klavír Líba Rodová Střední uměleckoprůmyslová škola Helenín obor propagační výtvarnictví Hana Kulhavá Vendula Krupičková Střední uměleckoprůmyslová škola Helenín obor modelářství a návrhářství oděvů Hana Kulhavá Adam Tippl Střední umělecko-průmyslová škola Brno obor grafika Hana Kulhavá Kateřina Radová SOŠ a SOU Třeboň obor modelářství a návrhářství oděvů Hana Kulhavá Jakub Holoubek SOŠ Třebíč obor umělecký kovář Hana Kulhavá Martin Leština SOŠ Třebíč obor umělecký kovář Hana Kulhavá Daniel Koller SOŠ Třebíč obor umělecký kovář Hana Kulhavá Antonín Týmal DAMU Praha Zuzana Jirsová

10 ZUŠ organizuje a spoluorganizuje řadu kulturních akcí, které se staly součástí kulturního života města J. Hradec. Škola spolupracuje se Společností Vítězslava Nováka. Spolupráce škole usnadňuje mj. organizaci zájezdů žáků do divadel, na koncerty, pořádání kulturních akcí pro žáky školy a veřejnost aj.. ZUŠ J. Hradec poskytuje ve svých prostorách zázemí pro účinkující na koncertech vítězů mezinárodní soutěže Concertino Praga, organizuje účast žáků na koncertech CP. Škola spolupracovala s městem J. Hradec při zajišťování řady dalších kulturních akcí, organizaci dětského dne, festivalu Folková růže aj. V Jindřichově Hradci, Mgr.Jarmila Kulhavá

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2013/2014 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Kotěrova 4395, Zlín Odloučené pracoviště: Provodov, Fryšták,

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZUŠ Tachov ------------------------------------- za školní rok 2011/2012 Obsah : --------- 1. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PARDUBICE - POLABINY LONKOVA 510 PARDUBICE 530 09 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 PODLE VYHLÁŠKY 139/1995 Sb. 17e, odst. 2 Obsah I. Základní údaje 2 II.

Více

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín B. Němcové 258, 760 01 Zlín IČO: 25 33 64 10 IZO: 600 003 523 Číslo účtu: 379781453/0300 Právní forma: společnost s

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZUŠ Chrudim je zpracována na základě vyhlášky č. 15/ 2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2013 2014 Obsah: 1) Pracovníci školy 2) Další vzdělávání pracovníků 3) Přehled o stavu

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZUŠ ŘÍČANY... 3 HUDEBNÍ OBOR... 5 Všeobecné informace HO...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více