VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 OBSAH: 1. Charakteristika školy Přehled oborů Údaje o pracovnících školy 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4 2. Přehled oborů 7 3. Údaje o pracovnících školy 9 4. Přijímací řízení Výsledky vzdělávání Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 33 učení 12. Předložené a školou realizované projekty financované z 34 cizích zdrojů 13. Spolupráce s odbory a dalšími partnery Základní údaje o hospodaření školy 38 3

2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 IZO: IČO: Adresa: Dačice, nám. Republiky 86/V, Tel.: Fax: Zřizovatel: Právní forma: Ředitel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích Příspěvková organizace Mgr. Radek Hillay ORGANIZACE VYKONÁVÁ ČINNNOSTI: Střední škola Domov mládeže Školní jídelna Školní jídelna - výdejna MÍSTA POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ŠKOLSKÝCH SLUŽEB Dačice, nám. Republiky 86/V ředitelství, domov mládeže, školní jídelna, výuka odborného výcviku Dačice, Jemnická 58 teoretická výuka, školní jídelna - výdejna 4

3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST vzdělávací kurzy opravárenská a servisní činnost hostinská činnost výroba a montáž strojů pro zemědělství a lesnictví svářečská škola služby v zemědělství ubytovací služby provozování autoškoly VEDENÍ ŠKOLY Mgr. Hillay Radek Mgr. Jiří Doležal Mgr. Šteflová Drahoslava Štěbetáková Anna Štokrová Jarmila Běhanová Marta - ředitel - statutární zástupce, zástupce ředitele pro odborný výcvik - zástupce ředitele pro teoretickou výuku - vedoucí vychovatelka - vedoucí ekonomického úseku - vedoucí školní jídelny 5

4 ŠKOLSKÁ RADA Rada Jihočeského kraje dne usnesením č. 586/2008/RK vzala na vědomí výsledky voleb do školské rady se stanoveným počtem členů: 6 Složení: za pedagogy školy: Bc. Antonín Šálek - předseda Bc. Václav Vyhnálek - zapisovatel za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Jitka Valdová - místopředseda Jana Buzková za zřizovatele školy je výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován členem uvedené školské rady v souladu 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): Pavel Habr Ing. Jan Koutný Funkční období školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté a končí k

5 2. PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ a) učební obory SOU 1. ročník RVP H/01 Zemědělec-farmář, ŠVP č.j /2010 s účinností od a 2. ročník RVP H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP č.j /2009 Automechanik s účinností od RVP H/01 Kuchař-číšník, ŠVP č.j /2009 Kuchař s účinností od ŠVP č.j /2009 Kuchař-číšník s účinností od RVP H/01 Opravář zemědělských strojů, ŠVP č.j /2009 Opravář zemědělských strojů s účinností od RVP H/01 Zedník, ŠVP č.j /2009 Zedník, s účinností od ročník H/001 Automechanik, PD vydány MŠMT ČR dne č.j /98-23 s účinností od H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství, PD vydány MŠMT dne č.j.20737/03-23 s účinností od H/001 Kuchař, PD vydány MŠMT dne č.j /03-23 s účinností od H/003 Opravář zemědělských strojů, PD vydány MHČR dne č.j /93-74 s účinností od H/001 Zedník, PD vydány MŠMT ČR dne , č.j /97-72 s účinností od b) učební obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1. ročník RVP E/02 Potravinářské práce, ŠVP č.j /2010 Pečivář-cukrovinkář s účinností od RVP E/01 Opravářské práce, ŠVP č.j /2010 Opravářské práce s účinností od a 3. ročník E/002 Pečivářské a cukrovinkářské práce, PD vydány MŠMT ČR dne č.j /95-24 s účinností od počínaje 1. ročníkem E/002 - Opravářské práce, PD vydány MŠMT ČR dne č.j / s účinností od počínaje 1. ročníkem 7

6 POČTY ŽÁKŮ Název oboru třída začátek šk. r. konec šk. r. mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP automechanik) A A automechanik A ŠVP opravář zemědělských strojů OZS OZS opravář zemědělských strojů OZ ŠVP kuchař číšník KČZ KČ kuchař-číšník pro pohostinství KČK kuchař číšník ŠVP kuchař KF KZ kuchař KČK ŠVP zemědělec farmář KF ŠVP zedník KČZ KZ zedník OZ ŠVP opravářské práce OP opravářské práce OP OP ŠVP pečivář- cukrovinkář PC pečivářské a cukrovinkářské práce PCP CELKEM

7 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Celkový počet zaměstnanců byl v tomto školním roce 59 fyzických osob, přepočtených pracovníků 58,24. Na jednotlivých úsecích pracovalo: 1. Úsek teoretické výuky: fyzické přepočtené Učitelé 17 včetně ZŘTV a ředitele 17 16,62 z toho se zkráceným úvazkem 1 s VŠ bakalářské studium se SŠ 4 s odbornou způsobilostí 12 se spec. pedagogikou 2 2. Úsek odborného výcviku : Učitelé odborného výcviku 20 včetně ZŘPV + VUOV z toho: s VŠ bakalářské studium se SŠ 13 s vyučením 20 s DPS 19 se spec. ped. 6 VUOV 2 3. Asistent pedagoga: se SŠ 1 4. Úsek domova mládeže: Vychovatelé 3 včetně vedoucí vychovatelky 3 3 z toho: s VŠ 0 se SŠ 3 s DPS 3 5. Úsek administrativy: se SŠ 4 6. Úsek školní jídelny: 7 včetně vedoucí ŠJ 7 7 z toho: se SŠ 2 s vyučením 5 7. Úsek provozních zaměstnanců: 7 7 6,62 z toho: s vyučením 5 se ZŠ 2 9

8 1. Vedení školy celkem 6 Mgr. Hillay Radek - ředitel, splňuje vše Mgr. Doležal Jiří - statutární zástupce, zástupce pro OV - splňuje vše Mgr. Šteflová Drahoslava - zástupce pro TV - splňuje vše Štěbetáková Anna - vedoucí vychovatelka - splňuje vše Štokrová Jarmila - vedoucí ekonomického úseku, rozpočtář, mzdová účetní Běhanová Marta - vedoucí školní jídelny 2. Učitelé teoretické výuky celkem 15 Ing. Čechová Věra Ing. Dědek Bohumil Ing. Doležal Josef Fic Josef Mgr. Havlíčková Eva Kulík Luboš Mandát Zdeněk Muselová Libuše Ing. Novák František Ing. Ošmerová Veronika Mgr. Procházková Lucie Ing. Prokopiová Kateřina Mgr. Stehlíková Andrea Bc. Šálek Antonín Ing. Šimánková Hana - splňuje vše - splňuje vše + speciální pedagogiku - splňuje vše + speciální pedagogiku - nesplňuje VŠ a pedagogickou způsobilost - splňuje vše (zkrácený úvazek) - nesplňuje VŠ a pedagogické vzdělání - nesplňuje VŠ - nesplňuje VŠ a pedagogické vzdělání - splňuje vše - splňuje vše - splňuje vše - splňuje vše - splňuje vše - nesplňuje VŠ, splňuje pedagogické vzdělání - splňuje vše 3. Učitelé odborného výcviku celkem 19 Jakubec Jan - splňuje odborně, nesplňuje pedagogické vzdělání Kalvoda Jaroslav - splňuje vše Ing. Kolařík Jiří - splňuje vše Mgr. Kolumberská Hana - splňuje vše + spec. pedagogika Král Zdeněk - splňuje vše Lovětínský Dušan - splňuje vše Malá Radmila - splňuje vše Marková Vladimíra - splňuje vše + spec. pedagogika Bc. Matějka Pavel - splňuje vše + spec. pedagogika Novák Miroslav - splňuje vše Nováček Miroslav - splňuje vše Pátek Zdeněk - splňuje vše Píza Josef - splňuje vše Košťálová Milena - splňuje vše Bc. Štancl Bohumír - splňuje vše + spec. pedagogika Švikovský Jan - vrchní učitel OV, splňuje vše Mgr. Točíková Romana - vrchní učitel OV, splňuje vše Urbanec Pavel - splňuje vše Bc. Vyhnálek Václav - splňuje vše + spec. pedagogika 10

9 4. Asistent pedagoga: celkem 1 Blanka Tichá - splňuje vše 5. Vychovatelé domova mládeže celkem 2 Břínek Bohumír - splňuje vše + speciální pedagogika Smažilová Zdeňka - splňuje vše 6. Ostatní pracovníci celkem 16 Holakovská Věra Šindelář František Javůrková Anna Doležalová Eva Kacetlová Ludmila Prokopcová Jiřina Tunklová Anna Veseláková Jana Procházková Eva Zamazalová Jana Bajgl Lubomír Bajglová Jana Doležalová Věra Kolaříková Jana Povolná Hana Štanglová Jana - sekretářka, administrativní a spisový pracovník - hospodář - rozpočtář, účetní - vedoucí kuchařka - kuchařka - kuchařka - kuchařka - kuchařka - kuchařka - bezpečnostní pracovník, - topič, školník - uklízečka - uklízečka, - uklízečka, topič, školník - uklízečka, (zkrácený úvazek - uklízečka, (zkrácený úvazek) 11

10 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Přijímací řízení výsledky pro školní rok 2011/2012 Učební obory: I. kolo II. kolo III.kolo CELKEM Automechanik 33/19 2/2 1/1 22 Opravář zemědělských strojů 33/22 3/2 2/2 26 Kuchař 13/8 2/2 4/4 14 Kuchař-číšník 33/13 2/1 1/1 15 Zedník 11/6-1/1 7 Zemědělec-farmář 9/4 2/2 1/1 7 Opravářské práce 16/13 1/0 2/2 15 Pečivář-cukrovinkář 12/8 1/0 1/1 9 Gastronomie 21/21 5/5-26 CELKEM 181/114 18/14 13/ počet přijatých/počet odevzdaných zápisových lístků 12

11 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ přehled klasifikace za 1. pololetí TŘÍDA Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Studijní průměr A ,56 KF ,74 KČZ ,72 OZS ,65 A ,83 OZS ,83 KČ ,44 KZ ,76 KČK ,71 A ,67 OZ ,65 OP ,84 OP ,35 OP ,64 PC ,12 PCP ,11 CELKEM ,60 hodnocení chování: Pochvaly: třídního učitele 29 učitele odborného výcviku 24 vychovatele 0 ředitele 1 Výchovná opatření: napomenutí třídního učitele 27 napomenutí učitele OV 10 napomenutí vychovatele 4 důtka třídního učitele 49 důtka učitele odborného výcviku 12 důtka ředitele 25 podmíněné vyloučení 4 vyloučení 0 Klasifikace chování : 2. stupeň z chování stupeň z chování 6 13

12 přehled klasifikace za 2. pololetí TŘÍDA Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Studijní průměr A ,73 KČ ,48 OZS ,84 KZ ,07 OZ ,76 KČK ,72 A ,67 A ,55 KČK ,64 OZS ,88 OP ,32 OP ,67 OP ,76 PCP ,20 PCP ,17 CELKEM ,63 hodnocení chování: Pochvaly: třídního učitele 17 učitele odborného výcviku 40 vychovatele 0 ředitele 9 Výchovná opatření: napomenutí třídního učitele 8 napomenutí učitele OV 9 napomenutí vychovatele 1 důtka třídního učitele 37 důtka učitele odborného výcviku 20 důtka ředitele 19 podmíněné vyloučení 4 vyloučení 0 Klasifikace chování : 2. stupeň z chování stupeň z chování 9 14

13 PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2010/2011 v závěrečných ročnících POČET ŽÁKŮ konajících závěrečnou zkoušku Počet žáků s celkovým hodnocením prospěl s vyznamenání m prospěl neprospěl automechanik H/ kuchař H/ kuchař - číšník pro pohostinství opravář zemědělských strojů H/ H/ zedník H/ opravářské práce E/ pečivářské a cukrovinkářské práce E/ CELKEM NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Počet žáků Počet žáků s celkovým hodnocením konajících závěrečnou zkoušku prospěl s vyznamenán ím prospěl neprospěl automechanik H/ kuchař - číšník pro pohostinství H/ kuchař H/ Celkem VÝSLEDKY ZKOUŠEK ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 15

14 TŘÍDA SKUPINA POČET ŽÁKŮ PROSPĚLO NEPROSPĚLO PROCENTO ÚSPĚŠNOSTI Z TOHO NEPROSPĚLO PPV OUV PJ A 3 BC OZS 3 BC OP 3 BC B 1 C 3 B 1 T OZS 2 T OP 2 T DČ B,T,BT B DČ A CELKEM DČ doplňková činnost VÝSLEDKY SVÁŘEČSKÝCH ZKOUŠEK A ODBORNÝCH KURZŮ Kurzy svařování Celkem se zúčastnilo 103 žáků. Úspěšně kurzy dokončilo 100 žáků. Metoda ZK OZ 3. - Opravář zemědělských strojů - zúčastnilo se 20 žáků, 18 prospělo Metoda ZK OZS 2. - Opravář zemědělských strojů - zúčastnilo se 26 žáků, 26 prospělo Metoda ZK

15 OZ 3. - Opravář zemědělských strojů - zúčastnilo se 11 žáků, 11 prospělo A 2. - Automechanik- zúčastnilo se 19 žáků, 19 prospělo OP3. - Opravářské práce - z 9 žáků konalo kurz 5, všichni prospěli Zaškolení svářečského pracovníka A 1. - Automechanik - zúčastnilo se 22 žáků, prospělo 21, neprospěl 1 Přezkoušení prováděla zkušební organizace č. 12, Československý Lloyd Praha Odborné kurzy Samochodná sklízecí řezačka SP8-049 OZ 3. - Opravář zemědělských strojů - kurz konalo 20 žáků, prospělo 16 Samochodná sklízecí řezačka Claas Jaguar OZ 3. - Opravář zemědělských strojů - kurz konalo 16 žáků z 20, prospělo 16 Sklízecí mlátička E 512, 514 OZS2. - Opravář zem. strojů - kurz konalo 25 žáků, prospělo 25 OP 2. - Opravářské práce - kurz konalo 6 žáků, prospělo 5 Sklízecí mlátička New Holland OZS2. - Opravář zem. strojů - kurz konalo 13 žáků, ZZ se budou konat v září 2011 OP2. - Opravářské práce - kurz konali 2 žáci, ZZ se budou konat v září 2011 Baristický kurz 17

16 KČK 1., KZ 1., KČK 2., KČK 3. - kuchař-číšník, kuchař - kurz konalo 12 žáků, prospělo 12 Kurz vyřezávání jednoduchých ozdob z ovoce a zeleniny KČK 1., KZ 1., KČK 2., KČK 3. - kurz konalo 16 žáků, prospělo PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 18

17 Na začátku školního roku byla na všech úsecích provedena diagnostika žáků s cílem odhalit případné projevy negativních jevů. Diagnostiky v písemné podobě jsou k dispozici na všech úsecích (teoretická výuka, odborný výcvik, domov mládeže). Témata jako drogy, alkoholismus, šikana, rasismus, xenofobie nebo gamblerství jsou zařazena do třídnických hodin a předmětu občanská nauka nebo občanská výchova, některá témata jsou i v českém jazyce a dalších předmětech. Rasistické ani xenofobní projevy nebyly v průběhu školního roku zaznamenány, stejně jako gamblerství. Na začátku školního roku byla zajištěna pomoc romským žákům za sociálně slabých rodin, kteří o dotaci MŠMT požádali. Jedná se o příspěvek na ubytování, stravování a dopravu. Dotace nebyla čerpána, neboť tito žáci vzdělávání předčasně ukončili. Uskutečněné preventivní akce: Září Říjen Nabídka volnočasových aktivit, zájmová činnost Audiovizuální pořad Island agentura Pohodáři Vzdělání a řemeslo České Budějovice Den zdraví v Dačicích výrobky zdravé výživy Den otevřených dveří Průzkum v oblasti návykových látek u I. ročníků Závěrečné ročníky- beseda s třídním učitelem Mladý člověk a droga Růžov u Borovan exkurze, environmentální výchova Listopad Na SR rodičům vysvětlena rizika spojená s užíváním návykových látek seznámení s výsledky průzkumu 1. a 2. ročníky- beseda s třídním učitelem Zdravotní rizika kouření, konzumace alkoholu, narkomanie 1. ročníky beseda s příslušníkem Policie ČR Legislativa a drogy, problematika trestního postihu deliktů souvisejících se zneužíváním omamných a psychotropních látek Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Přednáška : Poválečná situace v našem regionu tábory pro německé uprchlíky Seznámení pedagogických pracovníků s výsledky průzkumu v oblasti návykových látek Průzkum k problematice šikanování u 1. a 2. ročníků Dívky - beseda se školní metodičkou prevence dospívání, hygiena, zdravý životní styl S tebou o tobě Seznámení pedagogických pracovníků s výsledky průzkumu v oblasti šikany Pro dívky beseda s odborným ženským lékařem na téma Vývoj lidského života, antikoncepce, zodpovědné partnerské vztahy 3. ročníky beseda s příslušníkem Policie ČR Kriminalita mládeže související s výkonem povolání Exkurze Praha Parlament České republiky, Česká národní banka V rámci SR seznámení rodičů s výsledky průzkumu v oblasti šikanování Beseda vycházejících ročníků s pracovnicí ÚP Jindřichův Hradec 19

18 Beseda s cestovatelem J. Vaňkem MěKS Dačice Exkurze Horní Rakousko obnovitelné zdroje energie Exkurze Motel Toužín Beseda s místostarostou Dačic Ing. J. Bartoškem. Negativní jevy a závislosti Exkurze Toužín čistička odpadních vod Díky celkové příznivé atmosféře ve škole k žádným závažným přestupkům ve šk.r. 2010/11 nedošlo. V zápisech výchovného poradce celkem 11 zápisů, ve schránce důvěry 9 vzkazů osobní problémy žáků. Vše bylo řešeno ve spolupráci s rodiči, sociálním odborem, dětskou lékařkou, doporučena návštěva PPP. 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 20

19 Úsek teoretické výuky Kurz anglického jazyka Ing. Čechová Gymnázium Dačice Muselová Německý jazyk pro střední školy Mgr. Havlíčková Masarykova univerzita Brno Doplňkové pedagogické studium pro SŠ Ing. Novák NIDV pobočka Jihlava Mandát Diagnostika traktorů Massey-Ferguson Ing. Doležal Lavičky u Velkého Meziříčí Porady školních metodiků prevence Muselová Jindřichův Hradec Školení lektorů Mgr. Stehlíková Fraus Plzeň Interaktivně nejen s interaktivní tabulí Mgr. Stehlíková Fraus Plzeň (České Budějovice) Mgr. Šteflová Studium pro koordinátory environmentálního Ing. Šimánková Občanské sdružení Plzeň vzdělávání Bakaláři úvazky, rozvrh Ing. Novák České Budějovice Mgr. Šteflová Jednotná závěrečná zkouška zadání Bc. Šálek Praha Ing. Ošmerová Praha Mandát Brno Ing. Doležal Brno Školení výchovných poradců Muselová Jindřichův Hradec Ing. Ošmerová Jindřichův Hradec Intenzívní metodická podpora pro ped. prac. Ing. Prokopiová České Budějovice Seminář Literatura v souvislostech Ing. Prokopiová Jihlava Úsek odborného výcviku Seminář Teplé restaurační moučníky Mgr. Točíková Brno Košťálová Kurz Vyřezávání ozdob z ovoce a zeleniny Urbanec Dačice Mgr. Točíková Kurz Barista Mgr. Točíková Dačice Urbanec 21

20 Seminář Nová závěrečná zkouška Mgr. Doležal Praha Semináře k fondům EU Mgr. Doležal České Budějovice Seminář Nové výuky ve svářečských školách Švikovský, Píza Jihlava Školení obsluhy a údržby sklízecí mlátičky Bc. Matějka Agrall a.s. Bantice Bc. Vyhnálek Seminář pro svářečské techniky Švikovský CLPR Praha Školení diagnostiky traktorů Bc. Matějka AZ CENTRUM Lavičky Bc. Vyhnálek Pátek Mgr. Doležal Kurz pájení mědi Lovětínský Kunžak Funkční studium FS 1 Mgr. Doležal NIDV Jihlava Studium DPSJakubec MU Brno Úsek administrativy Odměňování zaměstnanců Hillay Spisová služba v el. podobě Holakovská Jihlava Č. Budějovice FKSP a sociální fondy Javůrková Jihlava Účetní závěrka PO Javůrková Č. Budějovice Aktuality v účetnictví Javůrková Č. Budějovice Mezitímní závěrka v PO Javůrková Č. Budějovice Mzdový program Štokrová Praha Nemocenské pojištění a pojistné Štokrová J. Hradec Obsluha nízkotlakých kotlů Šindelář J. Hradec 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 22

21 ZÁJMOVÁ ČINNOST ŽÁKŮ V letošním školním roce 2010/2011 pracovalo na domově mládeže při SOU zas Dačice sedm zájmových útvarů. Z toho čtyři sportovní : florbal posilování nohejbal odbíjená Tři zájmové útvary technického a estetického zaměření : diagnostika automobilů výpočetní technika umělecké kování Do zájmových útvarů se přihlásilo 106 žáků SOU zas a vedlo je 8 pedagogických pracovníků. Z toho : 4 učitelé odborného výcviku 3 učitelé 1 vychovatelé SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH ŽÁKŮ MÍSTNÍ KOLA A 3. - Automechanik datum konání: počet zúčastněných: 14 žáků z 17 soutěžní úkoly: - demontáž, montáž, vyvážení kola osobního automobilu - seřízení světlometů osobního automobilu - 30 testových otázek teorie umístění: 1. Štork Vladislav 2. Krupil Lukáš 3. Pernica Václav OZ 3. - Opravář zemědělských strojů 23

22 datum konání: a počet zúčastněných: 14 žáků z 20 soutěžní úkoly: - jízda zručnosti - údržba vstřikovače, demontáž, montáž a seřízení umístění: 1. Máca Pavel 2. Kyprý Jan 3. Král Jan OP 3. - Opravářské práce datum konání: počet zúčastněných: 9 žáků soutěžní úkoly: - jízda zručnosti - údržba vstřikovače, demontáž, montáž a seřízení umístění: 1. Skalický Vladimír 2. Kadlec František 3. Nekula Aleš KČK 3. - Kuchař číšník pro pohostinství datum konání: počet zúčastněných: 6 žáků z 24 soutěžní úkoly: - normování - příprava zadaného menu umístění: 1. Dušková Jana 2. Bočková Zuzana 3. Vítámvásová Šárka PCP 2. Pečivářské a cukrovinářské práce datum konání: počet zúčastněných: 6 žáků z 7 soutěžní úkoly - příprava kynutých moravských koláčů umístění: 1. Skalická Daniela 2. Tran Thi Thu Huyen 3. Doudová Květuše V každé soutěži byli tři nejlepší odměněni věcnou cenou. REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE 24

23 JÍZDA ZRUČNOSTI 2011 místo konání: SOU Blatná, účast: OZS 3. Svoboda Rudolf, Dvořák Jiří a Nekula Aleš z OP3 umístění: 6. Svoboda Rudolf 14. Dvořák Jiří 29. Nekula Aleš AUTOMECHANIK- JUNIOR 2011 místo konání: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Č. Budějovice účast: A 3. Štork Ladislav umístění: 8. místo O JIHOČESKOU PRALINKU místo konání: České Budějovice, účast: PCP1 Vendula Zelená, Kamila Novotná CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE NÁRODNÍ KOLO OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ místo konání: SOŠ a SOU Sušice, účast: OZS 3. Máca Pavel umístění:17. místo GASTROŠTAFETA místo konání: Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, účast: KČK3 Veronika Kvašná, Jan Nosek umístění: 2. místo MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 25

24 ZLATÝ POHÁR LINDE 15. ročník místo konání: Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek Místek, účast: OZ 3. Urbanec Lukáš OZ 3. Král Jan A 3. Smrčka Lukáš umístění - metoda ZK , Smrčka Lukáš místo praktická část - metoda ZK , Král Jan - 1. místo praktická část - metoda ZK , Urbanec Lukáš - 4. místo praktická část, 3. místo teoretická část SPORTOVNÍ SOUTĚŽE CORNY CUP v atletice družstev dívky: 4. místo okresní kolo AŠSK ČR chlapci: 5. míst Stolní tenis, Mikulášský turnaj dívky 3. místo SOU Dačice chlapci 1. místo Odbíjená, O hrnec zlaťáků dívky 6. místo Florbal, okresní kolo AŠSK ČR chlapci 2. místo Stolní tenis, oblastní turnaj AŠSK ČR 5. místo Florbal, oblastní kolo AŠSK ČR chlapci 4. místo ODBORNÉ EXKURZE Třídy: A 1. - Autotec Brno přehlídka novinek z oblasti osobních automobilů a příslušenství ve střední Evropě OZ.1. - OZS - Den Zemědělce sklizeň pícnin, finále jízd zručnosti, Kámen u Pelhřimova - Z Nová Bystřice a Stavcent J. Hradec prohlídka dřevostavby, staveb, stavebních strojů 26

25 - výstava zemědělské techniky prodejce AGCZS LAVIČKY ve spolupráci s ZD Hříšnice OP 1. - Den Zemědělce sklizeň pícnin, finále jízd zručnosti - výstava zemědělské techniky prodejce AGCZS LAVIČKY ve spolupráci s ZD Hříšnice KČK 1. - Gastro Velké Meziříčí výstava gastronomických výrobků PCP 1. - Gastro Velké Meziříčí výstava gastronomických výrobků A 2. - TPCA Kolín výroba a montáž osobních automobilů - Autosalon Brno přehlídka novinek v oblasti osobních automobilů OZS 2. - Den Zemědělce sklizeň pícnin, finále jízd zručnosti - ZETOR Brno výroba traktorů, montážní linka - výstava zemědělské techniky prodejce AGCZS LAVIČKY ve spolupráci s ZD Hříšnice - Stavební veletrh Brno, nejnovější trendy ve stavebnictví OP 2. - Den Zemědělce sklizeň pícnin, finále jízd zručnosti - výstava zemědělské techniky prodejce AGCZ LAVIČKY ve spolupráci s ZD Hříšnice PCP 2. - Gastro Velké Meziříčí výstava gastronomických výrobků A 3. - TPCA Kolín výroba a montáž osobních automobilů OZS 3. - Agrozet Pelhřimov výroba zemědělských strojů - ZETOR Brno výroba traktorů, montážní linka OP 3. - Agrozet Pelhřimov výroba zemědělských strojů - výstava zemědělské techniky prodejce AGCZ LAVIČKY ve spolupráci s ZD Hříšnice KČK 2. - Gastro Hradec Hradec Králové výstava gastronomických výrobků KČK 3. - Znovín Znojmo prohlídka závodu Šatov a Louckého kláštera Znojmo KČZ 3. - KČ - Znovín Znojmo prohlídka závodu Šatov a Louckého kláštera Znojmo Z - Jihlava výstava Stavíme bydlíme DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY Dny otevřených dveří výstava zemědělské techniky a zahrádkářských výpěstků prezentace školy, flambování palačinek, diagnostika brzd pro veřejnost výstava slavnostních tabulí, studené kuchyně a cukrářských výrobků v rámci závěrečných zkoušek oborů kuchař číšník, kuchař a cukrovinkářské a pečivářské práce 27

26 Výstava Vzdělávání a řemeslo Č. Budějovice prezentace školy, flambování palačinek Příprava a zajištění rautů, studené kuchyně, občerstvení dětské dny základní škola Český Rudolec, mateřská škola Hříšice - pečení cukroví den zdraví prezentace výrobků Gastrofest Č. Budějovice provozování kavárny zajištění občerstvení na předváděcí akci zemědělské techniky v Hříšici zajištění občerstvení na předváděcí akci zemědělské techniky v Hospřízi zajištění občerstvení na předváděcí akci zemědělské techniky Garnea Neplachov zajištění občerstvení na předváděcí akci zemědělské techniky Zhoř u Jihlavy zajištění občerstvení pro nemocnici Dačice zajištění občerstvení na 12. prodejním veletrhu TP Petrů zajištění občerstvení pro ZŠ B. Němcové Dačice výročí založení zajištění obsluhy při pohoštění Klášter Nová Říše výročí založení Akce pro město a jiné organizace příprava a oprava podia pro MěKS na kulturní vystoupení pomoc při sklizňových pracích na zemědělských farmách a závodech péče o městskou zeleň v okolí areálu školy výpomoc Městské knihovně odvoz větví spolupráce s BESIPem na pořádání oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů výstava zahrádkářských výpěstků a výrobků žáků SOU zas Dačice charitativní akce prodej srdíček, magnetek výpomoc Městské lesy Dačice AKTIVITY A PREZENTACE DOMOVA MLÁDEŽE Září Návštěva v Městské knihovně v Dačicích spojená s besedou s knihovnicí, prohlídka knihovny, možnosti členství, práce s internetem. Cílem akce byla podpora zájmu žáků o četbu. Návštěva malé ZOO pana Janečka v Kostelním Vydří chov drobného ptactva, drůbeže, různé druhy kachen morčat,poník apod. Prohlídka areálu s různými zajímavostmi, které jsou výplody lidské fantazie. Prohlídka i vyprávění pana Janečka se žákům velmi líbilo. Malování na sklo dílna DM Vyřezávání do okrasných dýní a výroba figurek na výstavu -dílna DM Beseda Sebeobrana - zajištěna ve spolupráci s nízkoprahovým centrem pro děti a mládež SÍŤ ze Starého města pod Landštejnem 3x turistické vycházky do přírody v okolí města Dačice. / Toužín,Hradišťko, Kostelní Vydří / - vycházka byla spojená s vyprávěním pověstí, které se vázaly k různým historickým objektům apod. Turnaj ve florbalu se žáky SŠTO Návštěva kuželny sledování zápasu v kuželkách 28

27 Říjen Turnaj v kulečníku Návštěva požární stanice v Dačicích setkání s profesionálními hasiči, beseda, ukázka historické a dnešní požární techniky, zajímavé vyprávění o výjezdech k požárům a pod. Vyřezávání do okrasných dýní, výroba figurek dílna DM Beseda Sebeobrana 2x pokračování cyklu z projektu hrazeného EU zajišťuje nízkoprahové centrum pro děti a mládež SÍŤ ze Starého města pod Lanštejnem Beseda o hygieně a základech stolování Úprava prostranství před DM zametáních chodníků, úprava záhonů, hrabání listí Prezentace výrobků žáků na Dni zdraví v Měks Dačice Příprava na Den otevřených dveří aranžování výstavy ovoce a zeleniny a prezentace výrobků žáků Listopad Turnaj v šipkách Malování květináčů ubrousková technika Beseda Sebeobrana 4x pokračování cyklu projektu hrazeného EU Diskotéka v tělocvičně Malování na sklo Vyřezávání květin z březových proutků Zájezd do vodního ráje Jihlava Přírodovědná vycházka do okolí města Dačice Člověk mezi lidmi - beseda o základech a zásadách společenského chování - použita videokazeta Prosinec Turnaj v kulečníku Pomoc při nakládání kamionu v Domovince Výroba zvonků z přírodního provázku + vodní sklo Návštěva vánoční výstavy v městském muzeu v Dačicích Výroba vánoční výzdoby adventní věnce, svícny, zdobení vánočního stromečku dílna DM Pečení a zdobení vánočních perníčkú dílna DM, zapůjčena kuchyň OV Výroba betlému na DM při akci panovala velmi dobrá tvůrčí nálada, Betlém již tradičně oslovil všechny žáky DM, přispěl k dobré předvánoční atmosféře. Vánoční posezení u betlému poslech vánočních koled, příjemné posezení při čaji a cukroví, vyprávění o vánočních zvycích a tradicích. Návštěva plaveckého bazénu- AQUAPARKU v Jihlavě Leden Turnaj ve stolní kopané Turnaj ve florbale Návštěva plaveckého bazénu AQUAPARKU v Jihlavě Malování na sklo, výroba Kofoláků dílna DM Poslechová diskotéka 29

28 Únor Turnaj v kulečníku Návštěva vodního ráje Jihlava Soutěžní večer v tělocvičně míčové hry Výroba kofoláků - dílna DM Beseda se žáky na téma,, Drogy a společnost Březen Návštěva plaveckého bazénu - AQUAPARKU v Jihlavě Turnaj ve florbalu Beseda Chování na místě dopravní nehody beseda v rámci projektu hrazeného z prostředků EU, zajištěna ve spolupráci s nízkoprahovým zařízením pro dětí a mládež SÍŤ ze Starého města pod Landštejnem. Společná vycházka orientace v terénu práce s buzolou Kreslení, vybarvování, malování dílna DM Sportovní večer soutěž v tělocvičně Beseda s kosmetičkou péče o pleť, líčení akce se velmi líbila Duben Úprava prostranství před DM zametání chodníků, úklid přilehlého lesíka,hrabání trávníků Dílna DM práce s přírodním materiálem aranžování Dílna DM pletení pomlázek, malování velikonočních vajíček Společenské hry Květen Beseda s policií ČR Chování na místě dopravní nehody, poskytnutí první pomoci zajištěna ve spolupráci s nízkoprahovým centrem pro děti a mládež SÍŤ ze Starého města pod Lanštejnem Úprava prostranství před DM zametání chodníků, hrabání trávníků, okopávání záhonů Dílna DM pletení košíků z papírových ruliček Turistické vycházky do přírody v okolí města Dačice orientace v terénu / buzola /, vázání uzlů, léčivé byliny Urbaneč, Toužín Kopaná městské hřiště - 3x Červen Návštěva kynologického klubu v Dačicích ukázka výcviku psů poslušnost, obrana Opékání vuřtů - kynologické cvičiště Dačice Úprava prostranství před DM zametání chodníků, stříhání keřů, sázení afrikánů na záhony před DM, pletí apod. Návštěva u pana Jirzy beseda o lokomotivách spojená s projížďkou Poslechová diskotéka 30

29 9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2010/2011 nebyla provedena inspekce ČŠI. 31

30 10. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ Ve školním roce 2010/2011 se škola pokračovala v realizaci aktivit v rámci projektu IQ INDUSTRY - Inovace-kvalifikace profesní přípravy Škola uzavřela dvě smlouvy o Partnerské spolupráci GARNEA a.s. Neplachov AGROCENTRUM ZS, s.r.o. Lavičky Byl akreditován seminář pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku Téma: Přenos výkonu u moderní zemědělské techniky 32

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4 2. Přehled oborů 7 3. Údaje o pracovnících školy 9 4. Přijímací řízení 12 5. Výsledky vzdělávání 13 6. Prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4 2. Přehled oborů 7 3. Údaje o pracovnících školy 9 4. Přijímací řízení 12 5. Výsledky vzdělávání 13 6. Prevence

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice, Zámek 1 O B S A H : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. střední školy za školní rok 2009-2010. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. střední školy za školní rok 2009-2010. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec. VÝROČNÍ ZPRÁVA střední školy za školní rok 2009-2010 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III 377 43 Jindřichův Hradec Školní rok sestavená za školní rok 2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012-2013 (Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., včetně novely

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

Integrovaná střední škola stavební České Budějovice, Nerudova 59. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Integrovaná střední škola stavební České Budějovice, Nerudova 59. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Integrovaná střední škola stavební České Budějovice, Nerudova 59 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Předkládá: Mgr. Pavel Veselý, ředitel školy Výroční zpráva schválena Školskou radou

Více

Zpráva byla projednána v souladu s 10 odst. 3 školského zákona pedagogickou radou a schválena školskou radou. Stránka 2 z 47

Zpráva byla projednána v souladu s 10 odst. 3 školského zákona pedagogickou radou a schválena školskou radou. Stránka 2 z 47 Stránka 1 z 47 Ředitelství Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jindřichův Hradec předkládá na základě 10 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 212/213 Zpracoval: Mgr. Otakar Březina Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 21.1.213. Mgr.

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz Střední

Více

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2008 2009. V Nejdku, dne 8. října 2009. Ing. Ivana Schwarzová. Mgr.

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2008 2009. V Nejdku, dne 8. října 2009. Ing. Ivana Schwarzová. Mgr. Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce 2008 2009 I. Základní údaje o škole II. Přehled učebních dokumentů III. Přehled pracovníků školy IV. Vzdělávací výsledky školy V. Výsledky inspekční činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více