VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 OBSAH: 1. Charakteristika školy Přehled oborů Údaje o pracovnících školy 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4 2. Přehled oborů 7 3. Údaje o pracovnících školy 9 4. Přijímací řízení Výsledky vzdělávání Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 33 učení 12. Předložené a školou realizované projekty financované z 34 cizích zdrojů 13. Spolupráce s odbory a dalšími partnery Základní údaje o hospodaření školy 38 3

2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 IZO: IČO: Adresa: Dačice, nám. Republiky 86/V, Tel.: Fax: Zřizovatel: Právní forma: Ředitel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích Příspěvková organizace Mgr. Radek Hillay ORGANIZACE VYKONÁVÁ ČINNNOSTI: Střední škola Domov mládeže Školní jídelna Školní jídelna - výdejna MÍSTA POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ŠKOLSKÝCH SLUŽEB Dačice, nám. Republiky 86/V ředitelství, domov mládeže, školní jídelna, výuka odborného výcviku Dačice, Jemnická 58 teoretická výuka, školní jídelna - výdejna 4

3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST vzdělávací kurzy opravárenská a servisní činnost hostinská činnost výroba a montáž strojů pro zemědělství a lesnictví svářečská škola služby v zemědělství ubytovací služby provozování autoškoly VEDENÍ ŠKOLY Mgr. Hillay Radek Mgr. Jiří Doležal Mgr. Šteflová Drahoslava Štěbetáková Anna Štokrová Jarmila Běhanová Marta - ředitel - statutární zástupce, zástupce ředitele pro odborný výcvik - zástupce ředitele pro teoretickou výuku - vedoucí vychovatelka - vedoucí ekonomického úseku - vedoucí školní jídelny 5

4 ŠKOLSKÁ RADA Rada Jihočeského kraje dne usnesením č. 586/2008/RK vzala na vědomí výsledky voleb do školské rady se stanoveným počtem členů: 6 Složení: za pedagogy školy: Bc. Antonín Šálek - předseda Bc. Václav Vyhnálek - zapisovatel za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Jitka Valdová - místopředseda Jana Buzková za zřizovatele školy je výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován členem uvedené školské rady v souladu 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): Pavel Habr Ing. Jan Koutný Funkční období školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté a končí k

5 2. PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ a) učební obory SOU 1. ročník RVP H/01 Zemědělec-farmář, ŠVP č.j /2010 s účinností od a 2. ročník RVP H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP č.j /2009 Automechanik s účinností od RVP H/01 Kuchař-číšník, ŠVP č.j /2009 Kuchař s účinností od ŠVP č.j /2009 Kuchař-číšník s účinností od RVP H/01 Opravář zemědělských strojů, ŠVP č.j /2009 Opravář zemědělských strojů s účinností od RVP H/01 Zedník, ŠVP č.j /2009 Zedník, s účinností od ročník H/001 Automechanik, PD vydány MŠMT ČR dne č.j /98-23 s účinností od H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství, PD vydány MŠMT dne č.j.20737/03-23 s účinností od H/001 Kuchař, PD vydány MŠMT dne č.j /03-23 s účinností od H/003 Opravář zemědělských strojů, PD vydány MHČR dne č.j /93-74 s účinností od H/001 Zedník, PD vydány MŠMT ČR dne , č.j /97-72 s účinností od b) učební obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1. ročník RVP E/02 Potravinářské práce, ŠVP č.j /2010 Pečivář-cukrovinkář s účinností od RVP E/01 Opravářské práce, ŠVP č.j /2010 Opravářské práce s účinností od a 3. ročník E/002 Pečivářské a cukrovinkářské práce, PD vydány MŠMT ČR dne č.j /95-24 s účinností od počínaje 1. ročníkem E/002 - Opravářské práce, PD vydány MŠMT ČR dne č.j / s účinností od počínaje 1. ročníkem 7

6 POČTY ŽÁKŮ Název oboru třída začátek šk. r. konec šk. r. mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP automechanik) A A automechanik A ŠVP opravář zemědělských strojů OZS OZS opravář zemědělských strojů OZ ŠVP kuchař číšník KČZ KČ kuchař-číšník pro pohostinství KČK kuchař číšník ŠVP kuchař KF KZ kuchař KČK ŠVP zemědělec farmář KF ŠVP zedník KČZ KZ zedník OZ ŠVP opravářské práce OP opravářské práce OP OP ŠVP pečivář- cukrovinkář PC pečivářské a cukrovinkářské práce PCP CELKEM

7 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Celkový počet zaměstnanců byl v tomto školním roce 59 fyzických osob, přepočtených pracovníků 58,24. Na jednotlivých úsecích pracovalo: 1. Úsek teoretické výuky: fyzické přepočtené Učitelé 17 včetně ZŘTV a ředitele 17 16,62 z toho se zkráceným úvazkem 1 s VŠ bakalářské studium se SŠ 4 s odbornou způsobilostí 12 se spec. pedagogikou 2 2. Úsek odborného výcviku : Učitelé odborného výcviku 20 včetně ZŘPV + VUOV z toho: s VŠ bakalářské studium se SŠ 13 s vyučením 20 s DPS 19 se spec. ped. 6 VUOV 2 3. Asistent pedagoga: se SŠ 1 4. Úsek domova mládeže: Vychovatelé 3 včetně vedoucí vychovatelky 3 3 z toho: s VŠ 0 se SŠ 3 s DPS 3 5. Úsek administrativy: se SŠ 4 6. Úsek školní jídelny: 7 včetně vedoucí ŠJ 7 7 z toho: se SŠ 2 s vyučením 5 7. Úsek provozních zaměstnanců: 7 7 6,62 z toho: s vyučením 5 se ZŠ 2 9

8 1. Vedení školy celkem 6 Mgr. Hillay Radek - ředitel, splňuje vše Mgr. Doležal Jiří - statutární zástupce, zástupce pro OV - splňuje vše Mgr. Šteflová Drahoslava - zástupce pro TV - splňuje vše Štěbetáková Anna - vedoucí vychovatelka - splňuje vše Štokrová Jarmila - vedoucí ekonomického úseku, rozpočtář, mzdová účetní Běhanová Marta - vedoucí školní jídelny 2. Učitelé teoretické výuky celkem 15 Ing. Čechová Věra Ing. Dědek Bohumil Ing. Doležal Josef Fic Josef Mgr. Havlíčková Eva Kulík Luboš Mandát Zdeněk Muselová Libuše Ing. Novák František Ing. Ošmerová Veronika Mgr. Procházková Lucie Ing. Prokopiová Kateřina Mgr. Stehlíková Andrea Bc. Šálek Antonín Ing. Šimánková Hana - splňuje vše - splňuje vše + speciální pedagogiku - splňuje vše + speciální pedagogiku - nesplňuje VŠ a pedagogickou způsobilost - splňuje vše (zkrácený úvazek) - nesplňuje VŠ a pedagogické vzdělání - nesplňuje VŠ - nesplňuje VŠ a pedagogické vzdělání - splňuje vše - splňuje vše - splňuje vše - splňuje vše - splňuje vše - nesplňuje VŠ, splňuje pedagogické vzdělání - splňuje vše 3. Učitelé odborného výcviku celkem 19 Jakubec Jan - splňuje odborně, nesplňuje pedagogické vzdělání Kalvoda Jaroslav - splňuje vše Ing. Kolařík Jiří - splňuje vše Mgr. Kolumberská Hana - splňuje vše + spec. pedagogika Král Zdeněk - splňuje vše Lovětínský Dušan - splňuje vše Malá Radmila - splňuje vše Marková Vladimíra - splňuje vše + spec. pedagogika Bc. Matějka Pavel - splňuje vše + spec. pedagogika Novák Miroslav - splňuje vše Nováček Miroslav - splňuje vše Pátek Zdeněk - splňuje vše Píza Josef - splňuje vše Košťálová Milena - splňuje vše Bc. Štancl Bohumír - splňuje vše + spec. pedagogika Švikovský Jan - vrchní učitel OV, splňuje vše Mgr. Točíková Romana - vrchní učitel OV, splňuje vše Urbanec Pavel - splňuje vše Bc. Vyhnálek Václav - splňuje vše + spec. pedagogika 10

9 4. Asistent pedagoga: celkem 1 Blanka Tichá - splňuje vše 5. Vychovatelé domova mládeže celkem 2 Břínek Bohumír - splňuje vše + speciální pedagogika Smažilová Zdeňka - splňuje vše 6. Ostatní pracovníci celkem 16 Holakovská Věra Šindelář František Javůrková Anna Doležalová Eva Kacetlová Ludmila Prokopcová Jiřina Tunklová Anna Veseláková Jana Procházková Eva Zamazalová Jana Bajgl Lubomír Bajglová Jana Doležalová Věra Kolaříková Jana Povolná Hana Štanglová Jana - sekretářka, administrativní a spisový pracovník - hospodář - rozpočtář, účetní - vedoucí kuchařka - kuchařka - kuchařka - kuchařka - kuchařka - kuchařka - bezpečnostní pracovník, - topič, školník - uklízečka - uklízečka, - uklízečka, topič, školník - uklízečka, (zkrácený úvazek - uklízečka, (zkrácený úvazek) 11

10 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Přijímací řízení výsledky pro školní rok 2011/2012 Učební obory: I. kolo II. kolo III.kolo CELKEM Automechanik 33/19 2/2 1/1 22 Opravář zemědělských strojů 33/22 3/2 2/2 26 Kuchař 13/8 2/2 4/4 14 Kuchař-číšník 33/13 2/1 1/1 15 Zedník 11/6-1/1 7 Zemědělec-farmář 9/4 2/2 1/1 7 Opravářské práce 16/13 1/0 2/2 15 Pečivář-cukrovinkář 12/8 1/0 1/1 9 Gastronomie 21/21 5/5-26 CELKEM 181/114 18/14 13/ počet přijatých/počet odevzdaných zápisových lístků 12

11 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ přehled klasifikace za 1. pololetí TŘÍDA Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Studijní průměr A ,56 KF ,74 KČZ ,72 OZS ,65 A ,83 OZS ,83 KČ ,44 KZ ,76 KČK ,71 A ,67 OZ ,65 OP ,84 OP ,35 OP ,64 PC ,12 PCP ,11 CELKEM ,60 hodnocení chování: Pochvaly: třídního učitele 29 učitele odborného výcviku 24 vychovatele 0 ředitele 1 Výchovná opatření: napomenutí třídního učitele 27 napomenutí učitele OV 10 napomenutí vychovatele 4 důtka třídního učitele 49 důtka učitele odborného výcviku 12 důtka ředitele 25 podmíněné vyloučení 4 vyloučení 0 Klasifikace chování : 2. stupeň z chování stupeň z chování 6 13

12 přehled klasifikace za 2. pololetí TŘÍDA Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Studijní průměr A ,73 KČ ,48 OZS ,84 KZ ,07 OZ ,76 KČK ,72 A ,67 A ,55 KČK ,64 OZS ,88 OP ,32 OP ,67 OP ,76 PCP ,20 PCP ,17 CELKEM ,63 hodnocení chování: Pochvaly: třídního učitele 17 učitele odborného výcviku 40 vychovatele 0 ředitele 9 Výchovná opatření: napomenutí třídního učitele 8 napomenutí učitele OV 9 napomenutí vychovatele 1 důtka třídního učitele 37 důtka učitele odborného výcviku 20 důtka ředitele 19 podmíněné vyloučení 4 vyloučení 0 Klasifikace chování : 2. stupeň z chování stupeň z chování 9 14

13 PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2010/2011 v závěrečných ročnících POČET ŽÁKŮ konajících závěrečnou zkoušku Počet žáků s celkovým hodnocením prospěl s vyznamenání m prospěl neprospěl automechanik H/ kuchař H/ kuchař - číšník pro pohostinství opravář zemědělských strojů H/ H/ zedník H/ opravářské práce E/ pečivářské a cukrovinkářské práce E/ CELKEM NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Počet žáků Počet žáků s celkovým hodnocením konajících závěrečnou zkoušku prospěl s vyznamenán ím prospěl neprospěl automechanik H/ kuchař - číšník pro pohostinství H/ kuchař H/ Celkem VÝSLEDKY ZKOUŠEK ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 15

14 TŘÍDA SKUPINA POČET ŽÁKŮ PROSPĚLO NEPROSPĚLO PROCENTO ÚSPĚŠNOSTI Z TOHO NEPROSPĚLO PPV OUV PJ A 3 BC OZS 3 BC OP 3 BC B 1 C 3 B 1 T OZS 2 T OP 2 T DČ B,T,BT B DČ A CELKEM DČ doplňková činnost VÝSLEDKY SVÁŘEČSKÝCH ZKOUŠEK A ODBORNÝCH KURZŮ Kurzy svařování Celkem se zúčastnilo 103 žáků. Úspěšně kurzy dokončilo 100 žáků. Metoda ZK OZ 3. - Opravář zemědělských strojů - zúčastnilo se 20 žáků, 18 prospělo Metoda ZK OZS 2. - Opravář zemědělských strojů - zúčastnilo se 26 žáků, 26 prospělo Metoda ZK

15 OZ 3. - Opravář zemědělských strojů - zúčastnilo se 11 žáků, 11 prospělo A 2. - Automechanik- zúčastnilo se 19 žáků, 19 prospělo OP3. - Opravářské práce - z 9 žáků konalo kurz 5, všichni prospěli Zaškolení svářečského pracovníka A 1. - Automechanik - zúčastnilo se 22 žáků, prospělo 21, neprospěl 1 Přezkoušení prováděla zkušební organizace č. 12, Československý Lloyd Praha Odborné kurzy Samochodná sklízecí řezačka SP8-049 OZ 3. - Opravář zemědělských strojů - kurz konalo 20 žáků, prospělo 16 Samochodná sklízecí řezačka Claas Jaguar OZ 3. - Opravář zemědělských strojů - kurz konalo 16 žáků z 20, prospělo 16 Sklízecí mlátička E 512, 514 OZS2. - Opravář zem. strojů - kurz konalo 25 žáků, prospělo 25 OP 2. - Opravářské práce - kurz konalo 6 žáků, prospělo 5 Sklízecí mlátička New Holland OZS2. - Opravář zem. strojů - kurz konalo 13 žáků, ZZ se budou konat v září 2011 OP2. - Opravářské práce - kurz konali 2 žáci, ZZ se budou konat v září 2011 Baristický kurz 17

16 KČK 1., KZ 1., KČK 2., KČK 3. - kuchař-číšník, kuchař - kurz konalo 12 žáků, prospělo 12 Kurz vyřezávání jednoduchých ozdob z ovoce a zeleniny KČK 1., KZ 1., KČK 2., KČK 3. - kurz konalo 16 žáků, prospělo PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 18

17 Na začátku školního roku byla na všech úsecích provedena diagnostika žáků s cílem odhalit případné projevy negativních jevů. Diagnostiky v písemné podobě jsou k dispozici na všech úsecích (teoretická výuka, odborný výcvik, domov mládeže). Témata jako drogy, alkoholismus, šikana, rasismus, xenofobie nebo gamblerství jsou zařazena do třídnických hodin a předmětu občanská nauka nebo občanská výchova, některá témata jsou i v českém jazyce a dalších předmětech. Rasistické ani xenofobní projevy nebyly v průběhu školního roku zaznamenány, stejně jako gamblerství. Na začátku školního roku byla zajištěna pomoc romským žákům za sociálně slabých rodin, kteří o dotaci MŠMT požádali. Jedná se o příspěvek na ubytování, stravování a dopravu. Dotace nebyla čerpána, neboť tito žáci vzdělávání předčasně ukončili. Uskutečněné preventivní akce: Září Říjen Nabídka volnočasových aktivit, zájmová činnost Audiovizuální pořad Island agentura Pohodáři Vzdělání a řemeslo České Budějovice Den zdraví v Dačicích výrobky zdravé výživy Den otevřených dveří Průzkum v oblasti návykových látek u I. ročníků Závěrečné ročníky- beseda s třídním učitelem Mladý člověk a droga Růžov u Borovan exkurze, environmentální výchova Listopad Na SR rodičům vysvětlena rizika spojená s užíváním návykových látek seznámení s výsledky průzkumu 1. a 2. ročníky- beseda s třídním učitelem Zdravotní rizika kouření, konzumace alkoholu, narkomanie 1. ročníky beseda s příslušníkem Policie ČR Legislativa a drogy, problematika trestního postihu deliktů souvisejících se zneužíváním omamných a psychotropních látek Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Přednáška : Poválečná situace v našem regionu tábory pro německé uprchlíky Seznámení pedagogických pracovníků s výsledky průzkumu v oblasti návykových látek Průzkum k problematice šikanování u 1. a 2. ročníků Dívky - beseda se školní metodičkou prevence dospívání, hygiena, zdravý životní styl S tebou o tobě Seznámení pedagogických pracovníků s výsledky průzkumu v oblasti šikany Pro dívky beseda s odborným ženským lékařem na téma Vývoj lidského života, antikoncepce, zodpovědné partnerské vztahy 3. ročníky beseda s příslušníkem Policie ČR Kriminalita mládeže související s výkonem povolání Exkurze Praha Parlament České republiky, Česká národní banka V rámci SR seznámení rodičů s výsledky průzkumu v oblasti šikanování Beseda vycházejících ročníků s pracovnicí ÚP Jindřichův Hradec 19

18 Beseda s cestovatelem J. Vaňkem MěKS Dačice Exkurze Horní Rakousko obnovitelné zdroje energie Exkurze Motel Toužín Beseda s místostarostou Dačic Ing. J. Bartoškem. Negativní jevy a závislosti Exkurze Toužín čistička odpadních vod Díky celkové příznivé atmosféře ve škole k žádným závažným přestupkům ve šk.r. 2010/11 nedošlo. V zápisech výchovného poradce celkem 11 zápisů, ve schránce důvěry 9 vzkazů osobní problémy žáků. Vše bylo řešeno ve spolupráci s rodiči, sociálním odborem, dětskou lékařkou, doporučena návštěva PPP. 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 20

19 Úsek teoretické výuky Kurz anglického jazyka Ing. Čechová Gymnázium Dačice Muselová Německý jazyk pro střední školy Mgr. Havlíčková Masarykova univerzita Brno Doplňkové pedagogické studium pro SŠ Ing. Novák NIDV pobočka Jihlava Mandát Diagnostika traktorů Massey-Ferguson Ing. Doležal Lavičky u Velkého Meziříčí Porady školních metodiků prevence Muselová Jindřichův Hradec Školení lektorů Mgr. Stehlíková Fraus Plzeň Interaktivně nejen s interaktivní tabulí Mgr. Stehlíková Fraus Plzeň (České Budějovice) Mgr. Šteflová Studium pro koordinátory environmentálního Ing. Šimánková Občanské sdružení Plzeň vzdělávání Bakaláři úvazky, rozvrh Ing. Novák České Budějovice Mgr. Šteflová Jednotná závěrečná zkouška zadání Bc. Šálek Praha Ing. Ošmerová Praha Mandát Brno Ing. Doležal Brno Školení výchovných poradců Muselová Jindřichův Hradec Ing. Ošmerová Jindřichův Hradec Intenzívní metodická podpora pro ped. prac. Ing. Prokopiová České Budějovice Seminář Literatura v souvislostech Ing. Prokopiová Jihlava Úsek odborného výcviku Seminář Teplé restaurační moučníky Mgr. Točíková Brno Košťálová Kurz Vyřezávání ozdob z ovoce a zeleniny Urbanec Dačice Mgr. Točíková Kurz Barista Mgr. Točíková Dačice Urbanec 21

20 Seminář Nová závěrečná zkouška Mgr. Doležal Praha Semináře k fondům EU Mgr. Doležal České Budějovice Seminář Nové výuky ve svářečských školách Švikovský, Píza Jihlava Školení obsluhy a údržby sklízecí mlátičky Bc. Matějka Agrall a.s. Bantice Bc. Vyhnálek Seminář pro svářečské techniky Švikovský CLPR Praha Školení diagnostiky traktorů Bc. Matějka AZ CENTRUM Lavičky Bc. Vyhnálek Pátek Mgr. Doležal Kurz pájení mědi Lovětínský Kunžak Funkční studium FS 1 Mgr. Doležal NIDV Jihlava Studium DPSJakubec MU Brno Úsek administrativy Odměňování zaměstnanců Hillay Spisová služba v el. podobě Holakovská Jihlava Č. Budějovice FKSP a sociální fondy Javůrková Jihlava Účetní závěrka PO Javůrková Č. Budějovice Aktuality v účetnictví Javůrková Č. Budějovice Mezitímní závěrka v PO Javůrková Č. Budějovice Mzdový program Štokrová Praha Nemocenské pojištění a pojistné Štokrová J. Hradec Obsluha nízkotlakých kotlů Šindelář J. Hradec 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 22

21 ZÁJMOVÁ ČINNOST ŽÁKŮ V letošním školním roce 2010/2011 pracovalo na domově mládeže při SOU zas Dačice sedm zájmových útvarů. Z toho čtyři sportovní : florbal posilování nohejbal odbíjená Tři zájmové útvary technického a estetického zaměření : diagnostika automobilů výpočetní technika umělecké kování Do zájmových útvarů se přihlásilo 106 žáků SOU zas a vedlo je 8 pedagogických pracovníků. Z toho : 4 učitelé odborného výcviku 3 učitelé 1 vychovatelé SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH ŽÁKŮ MÍSTNÍ KOLA A 3. - Automechanik datum konání: počet zúčastněných: 14 žáků z 17 soutěžní úkoly: - demontáž, montáž, vyvážení kola osobního automobilu - seřízení světlometů osobního automobilu - 30 testových otázek teorie umístění: 1. Štork Vladislav 2. Krupil Lukáš 3. Pernica Václav OZ 3. - Opravář zemědělských strojů 23

22 datum konání: a počet zúčastněných: 14 žáků z 20 soutěžní úkoly: - jízda zručnosti - údržba vstřikovače, demontáž, montáž a seřízení umístění: 1. Máca Pavel 2. Kyprý Jan 3. Král Jan OP 3. - Opravářské práce datum konání: počet zúčastněných: 9 žáků soutěžní úkoly: - jízda zručnosti - údržba vstřikovače, demontáž, montáž a seřízení umístění: 1. Skalický Vladimír 2. Kadlec František 3. Nekula Aleš KČK 3. - Kuchař číšník pro pohostinství datum konání: počet zúčastněných: 6 žáků z 24 soutěžní úkoly: - normování - příprava zadaného menu umístění: 1. Dušková Jana 2. Bočková Zuzana 3. Vítámvásová Šárka PCP 2. Pečivářské a cukrovinářské práce datum konání: počet zúčastněných: 6 žáků z 7 soutěžní úkoly - příprava kynutých moravských koláčů umístění: 1. Skalická Daniela 2. Tran Thi Thu Huyen 3. Doudová Květuše V každé soutěži byli tři nejlepší odměněni věcnou cenou. REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE 24

23 JÍZDA ZRUČNOSTI 2011 místo konání: SOU Blatná, účast: OZS 3. Svoboda Rudolf, Dvořák Jiří a Nekula Aleš z OP3 umístění: 6. Svoboda Rudolf 14. Dvořák Jiří 29. Nekula Aleš AUTOMECHANIK- JUNIOR 2011 místo konání: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Č. Budějovice účast: A 3. Štork Ladislav umístění: 8. místo O JIHOČESKOU PRALINKU místo konání: České Budějovice, účast: PCP1 Vendula Zelená, Kamila Novotná CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE NÁRODNÍ KOLO OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ místo konání: SOŠ a SOU Sušice, účast: OZS 3. Máca Pavel umístění:17. místo GASTROŠTAFETA místo konání: Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, účast: KČK3 Veronika Kvašná, Jan Nosek umístění: 2. místo MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 25

24 ZLATÝ POHÁR LINDE 15. ročník místo konání: Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek Místek, účast: OZ 3. Urbanec Lukáš OZ 3. Král Jan A 3. Smrčka Lukáš umístění - metoda ZK , Smrčka Lukáš místo praktická část - metoda ZK , Král Jan - 1. místo praktická část - metoda ZK , Urbanec Lukáš - 4. místo praktická část, 3. místo teoretická část SPORTOVNÍ SOUTĚŽE CORNY CUP v atletice družstev dívky: 4. místo okresní kolo AŠSK ČR chlapci: 5. míst Stolní tenis, Mikulášský turnaj dívky 3. místo SOU Dačice chlapci 1. místo Odbíjená, O hrnec zlaťáků dívky 6. místo Florbal, okresní kolo AŠSK ČR chlapci 2. místo Stolní tenis, oblastní turnaj AŠSK ČR 5. místo Florbal, oblastní kolo AŠSK ČR chlapci 4. místo ODBORNÉ EXKURZE Třídy: A 1. - Autotec Brno přehlídka novinek z oblasti osobních automobilů a příslušenství ve střední Evropě OZ.1. - OZS - Den Zemědělce sklizeň pícnin, finále jízd zručnosti, Kámen u Pelhřimova - Z Nová Bystřice a Stavcent J. Hradec prohlídka dřevostavby, staveb, stavebních strojů 26

25 - výstava zemědělské techniky prodejce AGCZS LAVIČKY ve spolupráci s ZD Hříšnice OP 1. - Den Zemědělce sklizeň pícnin, finále jízd zručnosti - výstava zemědělské techniky prodejce AGCZS LAVIČKY ve spolupráci s ZD Hříšnice KČK 1. - Gastro Velké Meziříčí výstava gastronomických výrobků PCP 1. - Gastro Velké Meziříčí výstava gastronomických výrobků A 2. - TPCA Kolín výroba a montáž osobních automobilů - Autosalon Brno přehlídka novinek v oblasti osobních automobilů OZS 2. - Den Zemědělce sklizeň pícnin, finále jízd zručnosti - ZETOR Brno výroba traktorů, montážní linka - výstava zemědělské techniky prodejce AGCZS LAVIČKY ve spolupráci s ZD Hříšnice - Stavební veletrh Brno, nejnovější trendy ve stavebnictví OP 2. - Den Zemědělce sklizeň pícnin, finále jízd zručnosti - výstava zemědělské techniky prodejce AGCZ LAVIČKY ve spolupráci s ZD Hříšnice PCP 2. - Gastro Velké Meziříčí výstava gastronomických výrobků A 3. - TPCA Kolín výroba a montáž osobních automobilů OZS 3. - Agrozet Pelhřimov výroba zemědělských strojů - ZETOR Brno výroba traktorů, montážní linka OP 3. - Agrozet Pelhřimov výroba zemědělských strojů - výstava zemědělské techniky prodejce AGCZ LAVIČKY ve spolupráci s ZD Hříšnice KČK 2. - Gastro Hradec Hradec Králové výstava gastronomických výrobků KČK 3. - Znovín Znojmo prohlídka závodu Šatov a Louckého kláštera Znojmo KČZ 3. - KČ - Znovín Znojmo prohlídka závodu Šatov a Louckého kláštera Znojmo Z - Jihlava výstava Stavíme bydlíme DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY Dny otevřených dveří výstava zemědělské techniky a zahrádkářských výpěstků prezentace školy, flambování palačinek, diagnostika brzd pro veřejnost výstava slavnostních tabulí, studené kuchyně a cukrářských výrobků v rámci závěrečných zkoušek oborů kuchař číšník, kuchař a cukrovinkářské a pečivářské práce 27

26 Výstava Vzdělávání a řemeslo Č. Budějovice prezentace školy, flambování palačinek Příprava a zajištění rautů, studené kuchyně, občerstvení dětské dny základní škola Český Rudolec, mateřská škola Hříšice - pečení cukroví den zdraví prezentace výrobků Gastrofest Č. Budějovice provozování kavárny zajištění občerstvení na předváděcí akci zemědělské techniky v Hříšici zajištění občerstvení na předváděcí akci zemědělské techniky v Hospřízi zajištění občerstvení na předváděcí akci zemědělské techniky Garnea Neplachov zajištění občerstvení na předváděcí akci zemědělské techniky Zhoř u Jihlavy zajištění občerstvení pro nemocnici Dačice zajištění občerstvení na 12. prodejním veletrhu TP Petrů zajištění občerstvení pro ZŠ B. Němcové Dačice výročí založení zajištění obsluhy při pohoštění Klášter Nová Říše výročí založení Akce pro město a jiné organizace příprava a oprava podia pro MěKS na kulturní vystoupení pomoc při sklizňových pracích na zemědělských farmách a závodech péče o městskou zeleň v okolí areálu školy výpomoc Městské knihovně odvoz větví spolupráce s BESIPem na pořádání oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů výstava zahrádkářských výpěstků a výrobků žáků SOU zas Dačice charitativní akce prodej srdíček, magnetek výpomoc Městské lesy Dačice AKTIVITY A PREZENTACE DOMOVA MLÁDEŽE Září Návštěva v Městské knihovně v Dačicích spojená s besedou s knihovnicí, prohlídka knihovny, možnosti členství, práce s internetem. Cílem akce byla podpora zájmu žáků o četbu. Návštěva malé ZOO pana Janečka v Kostelním Vydří chov drobného ptactva, drůbeže, různé druhy kachen morčat,poník apod. Prohlídka areálu s různými zajímavostmi, které jsou výplody lidské fantazie. Prohlídka i vyprávění pana Janečka se žákům velmi líbilo. Malování na sklo dílna DM Vyřezávání do okrasných dýní a výroba figurek na výstavu -dílna DM Beseda Sebeobrana - zajištěna ve spolupráci s nízkoprahovým centrem pro děti a mládež SÍŤ ze Starého města pod Landštejnem 3x turistické vycházky do přírody v okolí města Dačice. / Toužín,Hradišťko, Kostelní Vydří / - vycházka byla spojená s vyprávěním pověstí, které se vázaly k různým historickým objektům apod. Turnaj ve florbalu se žáky SŠTO Návštěva kuželny sledování zápasu v kuželkách 28

27 Říjen Turnaj v kulečníku Návštěva požární stanice v Dačicích setkání s profesionálními hasiči, beseda, ukázka historické a dnešní požární techniky, zajímavé vyprávění o výjezdech k požárům a pod. Vyřezávání do okrasných dýní, výroba figurek dílna DM Beseda Sebeobrana 2x pokračování cyklu z projektu hrazeného EU zajišťuje nízkoprahové centrum pro děti a mládež SÍŤ ze Starého města pod Lanštejnem Beseda o hygieně a základech stolování Úprava prostranství před DM zametáních chodníků, úprava záhonů, hrabání listí Prezentace výrobků žáků na Dni zdraví v Měks Dačice Příprava na Den otevřených dveří aranžování výstavy ovoce a zeleniny a prezentace výrobků žáků Listopad Turnaj v šipkách Malování květináčů ubrousková technika Beseda Sebeobrana 4x pokračování cyklu projektu hrazeného EU Diskotéka v tělocvičně Malování na sklo Vyřezávání květin z březových proutků Zájezd do vodního ráje Jihlava Přírodovědná vycházka do okolí města Dačice Člověk mezi lidmi - beseda o základech a zásadách společenského chování - použita videokazeta Prosinec Turnaj v kulečníku Pomoc při nakládání kamionu v Domovince Výroba zvonků z přírodního provázku + vodní sklo Návštěva vánoční výstavy v městském muzeu v Dačicích Výroba vánoční výzdoby adventní věnce, svícny, zdobení vánočního stromečku dílna DM Pečení a zdobení vánočních perníčkú dílna DM, zapůjčena kuchyň OV Výroba betlému na DM při akci panovala velmi dobrá tvůrčí nálada, Betlém již tradičně oslovil všechny žáky DM, přispěl k dobré předvánoční atmosféře. Vánoční posezení u betlému poslech vánočních koled, příjemné posezení při čaji a cukroví, vyprávění o vánočních zvycích a tradicích. Návštěva plaveckého bazénu- AQUAPARKU v Jihlavě Leden Turnaj ve stolní kopané Turnaj ve florbale Návštěva plaveckého bazénu AQUAPARKU v Jihlavě Malování na sklo, výroba Kofoláků dílna DM Poslechová diskotéka 29

28 Únor Turnaj v kulečníku Návštěva vodního ráje Jihlava Soutěžní večer v tělocvičně míčové hry Výroba kofoláků - dílna DM Beseda se žáky na téma,, Drogy a společnost Březen Návštěva plaveckého bazénu - AQUAPARKU v Jihlavě Turnaj ve florbalu Beseda Chování na místě dopravní nehody beseda v rámci projektu hrazeného z prostředků EU, zajištěna ve spolupráci s nízkoprahovým zařízením pro dětí a mládež SÍŤ ze Starého města pod Landštejnem. Společná vycházka orientace v terénu práce s buzolou Kreslení, vybarvování, malování dílna DM Sportovní večer soutěž v tělocvičně Beseda s kosmetičkou péče o pleť, líčení akce se velmi líbila Duben Úprava prostranství před DM zametání chodníků, úklid přilehlého lesíka,hrabání trávníků Dílna DM práce s přírodním materiálem aranžování Dílna DM pletení pomlázek, malování velikonočních vajíček Společenské hry Květen Beseda s policií ČR Chování na místě dopravní nehody, poskytnutí první pomoci zajištěna ve spolupráci s nízkoprahovým centrem pro děti a mládež SÍŤ ze Starého města pod Lanštejnem Úprava prostranství před DM zametání chodníků, hrabání trávníků, okopávání záhonů Dílna DM pletení košíků z papírových ruliček Turistické vycházky do přírody v okolí města Dačice orientace v terénu / buzola /, vázání uzlů, léčivé byliny Urbaneč, Toužín Kopaná městské hřiště - 3x Červen Návštěva kynologického klubu v Dačicích ukázka výcviku psů poslušnost, obrana Opékání vuřtů - kynologické cvičiště Dačice Úprava prostranství před DM zametání chodníků, stříhání keřů, sázení afrikánů na záhony před DM, pletí apod. Návštěva u pana Jirzy beseda o lokomotivách spojená s projížďkou Poslechová diskotéka 30

29 9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2010/2011 nebyla provedena inspekce ČŠI. 31

30 10. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ Ve školním roce 2010/2011 se škola pokračovala v realizaci aktivit v rámci projektu IQ INDUSTRY - Inovace-kvalifikace profesní přípravy Škola uzavřela dvě smlouvy o Partnerské spolupráci GARNEA a.s. Neplachov AGROCENTRUM ZS, s.r.o. Lavičky Byl akreditován seminář pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku Téma: Přenos výkonu u moderní zemědělské techniky 32

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4 2. Přehled oborů 7 3. Údaje o pracovnících školy 9 4. Přijímací řízení 12 5. Výsledky vzdělávání 13 6. Prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4 2. Přehled oborů 7 3. Údaje o pracovnících školy 9 4. Přijímací řízení 12 5. Výsledky vzdělávání 13 6. Prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2012/2013 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2012/2013 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2012/2013 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4 2. Přehled oborů 7 3. Údaje o pracovnících školy 9 4. Přijímací řízení 12 5. Výsledky vzdělávání 13 6. Prevence

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 ÚNOR 2008 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více