VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 č.j. SŠŘ-239/2012 VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK Stránka 1

2 Součásti výroční zprávy: I. Základní charakteristika str. 3 II. Střední škola Soběslav 1. Základní údaje 5 2. Přehled oborů vzdělávání 5 3. Údaje o pracovnících školy 6 4. Údaje o přijímacím řízení 9 5. Údaje o vzdělávání žáků Výchovné poradenství a prevence rizik.chování Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výsledky kontrol ČŠI Další údaje o škole 27 III. Základní škola praktická Soběslav 1. Základní údaje Přehled oborů vzdělávání Přehled pracovníků školy Údaje o přijímání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích kontrol ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Další údaje o škole Akce školy Závěr 36 IV. Základní škola praktická Veselí nad Lužnicí 1. Základní údaje Přehled oborů vzdělávání Údaje o pracovnících školy Údaje o přijímání žáků Výsledky výchovy a vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o kontrolách ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Další údaje o škole Akce školy Závěr 41 V. Hospodaření školy, péče o majetek 42 VI. Zapojení do projektů 48 VII. Závěr 49 Stránka 2

3 I. Z Á K L A D N Í C H A R A K T E R I S T I K A Tato výroční zpráva je zpracována a zveřejněna na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 10, odst. 3, v platném znění a vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění. Název: v období Střední škola a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 (IČ: ) a Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66 (IČ: ) K datu došlo rozhodnutím KÚ České Budějovice ke splynutí výše uvedených škol a vzniká nové školské zařízení: Název: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Identifikátor zař. : IČ: Právní forma : příspěvková organizace Adresa ředitelství: SŠŘ a ZŠ, Wilsonova 405, Soběslav Telefon: , www: od Zřizovatel: Ředitelka školy: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice IČ: telefon: Ing. Darja Bártová Zástupci ředitele: Ivana Michalčíková pro OV statutární zástupce ředitelky Mgr. Pavel Smrž pro technické učební obory (od ) Mgr. Jaroslava Píšová pro ZŠ Soběslav Mgr. Jana Lišková pro ZŠ Veselí nad Lužnicí Součásti školy: střední škola IZO (dle typu školy) základní škola IZO školní družina IZO školní jídelna IZO Stránka 3

4 školní jídelna-výdejna IZO internát IZO domov mládeže IZO Odloučená pracoviště: Jiráskova 66/II, Soběslav střední odborné učiliště, domov mládeže tel.č , Na Pískách 469, Soběslav střední odborné učiliště tel.č , Bechyňská 26, Soběslav odborné učiliště, tel.č internát, tel.č , Školní náměstí 56, Soběslav základní škola praktická, - školní družina; tel. č , K Zastávce 532, Veselí nad Lužnicí základní škola praktická, - školní družina; tel. č , Povolený počet žáků: základní školy 116 (od ) střední školy 583 školní družiny 49 internátu 62 domov mládeže 80 Školská rada Střední škola a Základní škola Soběslav - členové: Mgr. Ilona Vránková - za pedagogy školy Petr Habart - za zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky Mgr. Petr Valeš - za zřizovatele SOU technické Soběslav členové: Mgr. Štěpán Ježek - za pedagogy školy Josef Honsa - za zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky Ladislav Bleha - za zřizovatele Dne byla Radou Jihočeského kraje jmenována nová školská rada usnesením č. 277/2012/RK 86 za obě splynutá učiliště se stanoveným počtem členů 3, ve složení: Ivana Michalčíková - za pedagogy školy, školského zařízení Miloš Picek - za zákonný zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Mgr. Jaromír Novák - za zřizovatele školy, školského zařízení Funkční období této školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté. Školská rada zasedala dvakrát ročně a řešila záležitosti v rámci svých kompetencí. Stránka 4

5 I I. S TŘEDNÍ ŠKOL A 1. Základní údaje Střední škola poskytuje výchovu, teoretické vzdělání a odbornou přípravu v učebních oborech: odborného učiliště (střední vzdělání s výučním listem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) středního odborného učiliště (střední vzdělání s výučním listem). Hlavním cílem školy je zapojení žáků do tříleté odborné přípravy, která směřuje k úspěšnému ukončení vzdělávacího programu v příslušných oborech, k integraci do společnosti a profesní připravenosti uplatnit se ve zvoleném oboru na trhu práce. 2. Přehled oborů vzdělávání Učební obory SŠ, Soběslav, Wilsonova 405 Název kód Zednické práce (dobíhající obor) Zednické práce ŠVP Zednické práce Rekondiční a sportovní masér ŠVP Rekondiční a sportovní masér H/01 V těchto třídách probíhá skupinová výuka: 1. CU + 2. CU, 1. P + 2. P, 2. D + 3. D Počet tříd E/ E/01 Truhlářské práce (dobíhající obor) E/001 Truhlářská a čalounická výroba ŠVP Truhlářské práce E/01 Květinářské a aranžérské práce Zahradnické práce ŠVP Květinářské a aranžérské práce Kuchařské práce ( dobíhajíc í obor) Stravovací a ubytovací služby ŠVP Kuchařské práce Potravinářská výroba ŠVP Cukrářské práce Pečovatelské práce Pečovatelské služby ŠVP Pečovatelské služby (d o bíh ající o bor) (do b íh ající o b or) E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/01 Stránka 5

6 Učební obory SŠ, Soběslav, Jiráskova 66/II Název kód Poskytované kurzy Strojní mechanik (Zámečník se zaměřením na svařování) H/01 Řidičské oprávnění A, B (hradí žák), svářečské kurzy ZK , ZK (oba kurzy zdarma) Obráběč kovů H/01 Řidičské oprávnění A, B (hradí žák), svářečský kurz ZK (žák hradí část kurzu) Elektromechanik pro zařízení a přístroje (mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení) H/01 Řidičské oprávnění A, B (hradí žák), kurz pájení mědi ZP , ZP (kurzy zdarma), svářečský kurz ZK (žák hradí část kurzu) Elektrikář - silnoproud H/02 Řidičské oprávnění A, B (hradí žák), svářečský kurz ZK (žák hradí část kurzu) Instalatér - topenář Opravář zemědělských strojů Kadeřník H/ H/01 Řidičské oprávnění A, B(hradí žák), kurz pájení mědi ZP , ZP (kurzy zdarma), ZP 15 P2 (kurz zdarma), svářečský kurz ZK (kurz zdarma) Řidičské oprávnění B, C a T (všechna oprávnění zdarma), svářečské kurzy ZK , ZK nebo ZK (oba kurzy zdarma) H/01 Řidičské oprávnění A, B(hradí žák). Umělecký kovář a zámečník, pasíř H/01 Legenda:ZK (dříve Z-G1) - svařování plamenem ZK ( dříve Z-E1) - svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou ZK (dříve Z-M1) - svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře ZP 15 P2 (dříve D-U7) - polyfúzní svařování plastů ZP kapilární pájení mědi naměkko ZP kapilární pájení mědi natvrdo Řidičské oprávnění A, B(hradí žák). Svářečský kurz ZK (žák hradí část kurzu) Výuka ve všech učebních oborech probíhala dle osnov schválených MŠMT ČR nebo podle platných školních vzdělávacích programů (ŠVP). Z osnov rovněž vycházely tematické plány pro jednotlivé vyučovací předměty. 3. Údaje o pracovnících školy Počet pracovníků ve střední škole (stav k ): fyzických 98 přepočtených 93,57 Seznam zaměstnanců: Ředitelka: Bártová Darja, Ing. Pracoviště: SŠ, Soběslav, Wilsonova 405 Zástupkyně ředitelky: Michalčíková Ivana, statutární zástupce ředitelky, ZŘ pro OV Učitelé VVP + OP: Jeczelewská Klára, Mgr., vedoucí učitelka TV a odloučeného pracoviště Stránka 6

7 Bělská Jitka, Mgr. Krchová Helena, Ing. Prejzová Helena, Ing. Procházková Milena, Mgr. Pužíková Eva, Mgr. Šídlo Pavel, Ing. Učitelé odborného výcviku: Antochová Blanka + učitelka OP Buřičová Jana, Bc. + učitelka OP Čech Petr + učitel OP Čihák Ladislav Drtina Václav Hrazdilová Marie Janů Radek + učitel OP Kadlecová Radka, Mgr. + učitelka OP Sokolová Loskotová Gabriela + učitelka OP Metelec Karel + učitel OP Nováková Jana Pavlík Miloslav + učitel OP Průcha Daniel Skořepová Věra Schmiedová Pavla Smržová Eva Staněk Josef + noční vychovatel Štěpánová Stanislava Tůmová Jitka Uhlířová Marie Vránek Miloslav Vychovatelé internátu: Štěpánková Zdeňka, vedoucí vychovatelka I+DM Blažek Bohuslav Čápová Jana Moučková Marie Petrášová Dagmar Provozní zaměstnanci: Čamra Ladislav Hrádková Monika Kluzáková Iva Mikešová Jana Petrů Ivana THP: Ježková Dana Fáberová Radka Studničková Marie školník, řidič uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí provozně ekonomického úseku, personální a mzdová účetní hospodářka ekonom Stránka 7

8 Školní jídelna: Trešlová Marie Šedivý Vladimír Frühaufová Martina Srncová Romana Tomaščiková Jaroslava Wallerthová Jitka vedoucí ŠJ vedoucí kuchař kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka Pracoviště: SŠ, Soběslav, Jiráskova 66/II Zástupce ředitelky: Mgr. Smrž Pavel (od ) ZŘ pro technické obory Učitelé VVP + OP: Háková Alena, Mgr., vedoucí učitelka TV a odloučeného pracoviště (od ) Hejl Josef Hřebík Jiří Ježek Štěpán, Mgr. Kouba Pavel, Mgr. Kováč Ivan, Ing. Lüley Ladislav, Ing. Marek Miroslav, Ing. Novotný Jiří, Ing. Podlahová Kamila, Mgr Smetana Luděk, Ing. (do ) Šetka František Trešl Vladimír, PaedDr. (do ) Štěchová Monika Mgr. (od ) Tůma Václav, Ing. Vlna František, Ing. Vojtěch Milan, Mgr. Žák Radovan, Mgr. Učitelé odborného výcviku: Šandera Daniel vedoucí učitel praktického vyučování Doležal František vedoucí odloučeného pracoviště Na Pískách Dvořák Jan vedoucí svářečské školy Douda František Dvořák Jan ml. Dvořák Pavel + učitel OP Fara Jiří Komín Jan Krejčí Vladimír + učitel OP Novotný Zdeněk Podlaha Pavel Princ Miloslav Princová Jana + učitelka OP Řehoř Václav Skůpová Michaela + učitelka OP Štěpánková Iva Stránka 8

9 Vácha Daniel Vejda Bohuslav Vosyka Václav Vychovatelé domova mládeže: Prokůpková Zdeňka Novotná Pavla Nekovářová Jana Janoušková Irena THP: Novák Stanislav, Ing. ekonom Hřebíková Ladislava pomocná účetní Hanzlíková Marie (do ) sekretářka Provozní zaměstnanci: Antoch Milan Nováková Monika Novotná Zlatuše Slípková Marie Zwettlerová Lenka školník uklízečka a výdej stravy uklízečka a výdej stravy uklízečka uklízečka 4. Údaje o přijímacím řízení Ve školním roce 2012/2013 budeme otevírat první ročníky v učebních oborech: Zahradnické práce - ŠVP Květinářské a aranžérské práce Zednické práce Truhlářská a čalounická výroba ŠVP Truhlářské práce Stravovací a ubytovací služby ŠVP Kuchařské práce Pečovatelské služby Potravinářská výroba ŠVP Cukrářské práce Rekondiční a sportovní masér Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektrikář silnoproud Instalatér ŠVP Instalatér topenář Opravář zemědělských strojů Kadeřník Umělecký kovář a zámečník, pasíř E/ E/ E/ E/ E/ E/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/01 První ročníky v učebních oborech Praktická škola C/002, Obráběč kovů H/01, Strojní mechanik H/01, Truhlář H/01 a Zahradník H/01 nebudou ve školním roce 2012/13 otevřeny pro nezájem ze strany uchazečů. Stránka 9

10 Přijatí žáci - tabulka Učební obor celkem přijato do 1. roč. pro škol.rok 2012/13 Zahradnické práce - Květinářské a aranžérské práce 8 Zahradnické práce - Zahradnické práce 1 Zednické práce 9 Truhlářské práce 4 Potravinářská výroba - Cukrářské práce 14 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce 11 Pečovatelské služby 8 Rekondiční a sport. masér 22 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - Mechanik pro chladící a klimatiz. zařízení 2 Elektrikář - silnoproud 7 Instalatér - Instalatér-topenář 6 Opravář zemědělských strojů 39 Kadeřník 18 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 14 C e l k e m 163 Nábor nových žáků byl prováděn formou přímého kontaktu (osobní návštěvy) s výchovnými poradci a vedením základních škol a také formou pohovorů s rodiči. Učební obory byly i vhodně propagovány (nabídka učeb.oborů zaslána např. na ÚP, inzeráty v tisku, webové stránky školy, účast obou škol na burze škol v Táboře a J. Hradci, prezentace obou škol na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích apod. Vlastní přijetí nových žáků proběhlo formou výběrového řízení dle stanovených kritérií bez přijímacích zkoušek, pouze u učebního oboru Kovář proběhly talentové zkoušky. Přijati byli všichni přihlášení žáci. Stránka 10

11 5. Údaje o vzdělávání žáků Prospěch a chování žáků SŠ, Soběslav, Wilsonova 405 Třída 1.AR 1.C 1.CU 1.D 1.K Pololetí Zač. pololetí Počet žáků konec polol. z toho dívek Prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno počet % počet % počet % z 1 předm.z 2 předm.z 3 předm. počet % , ,0 1 7, ,0 2, TU+3OV 0 1TU , , ,0 2, OV , , ,0 2, neof. 0 2U+2P , , ,0 2, TU 1 2TU U , , ,0 2, U , , ,0 2, TU 0 0 2TU ,0 9 90, ,0 2, TU U+1P ,0 7 70, ,0 2, ,7 5 38,5 1 7, ,1 2, TU+6OV 1 4TU+2OV P ,0 8 66, ,3 2, TU 2 1OV 0 1Š 0 2U+1P Průměrný prospěch Prodloužení klasif. období Chování Napomenutí TU/ učitele OV DŘ Důtka TU/ učitele OV Pochvala TU, OV, Ř Podm.vylouč. ze studia/ inter.(dm) Vyloučení ze studia/ inter.(dm) Ukončení studia/ přestup/ přerušení 1.P 1.M 2.AR 2.C 2.CU 2.D 2.K ,0 5 72, ,0 2, ,3 3 50, ,7 2, TU U , , ,4 2, TU P , , ,0 2, TU 1TU 0 0 1U ,0 4 50, ,0 2, TU ,5 4 50, ,5 1, TU , , ,0 2, TU 0 1-vych U ,0 8 80,0 1 10, ,0 2, OV 1 2TU ,0 5 83, ,7 2, TU 0 1TU , , ,0 2, U , , ,0 2, U ,7 4 66, ,7 2, TU ,0 3 60,0 1 20, ,0 2, TU 1 3TU U+1P ,0 3 60, ,0 2, TU 1 3TU 1TU 0 0 2U Stránka 11

12 Třída 2.P 3.AR 3.AZ 3.C 3.D Pololetí Zač. pololetí Počet žáků konec z toho pololetí dívek Prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno počet % počet % počet % z 1 předm. z 2 předm. z 3 předm. počet % , ,0 0 0, ,0 2, OV U , ,0 0 0, ,0 2, TU,1OV přeruš , ,6 0 0, ,1 2, TU 0 1TU , ,6 0 0, ,0 2, TU 1 1TU 4TU 0 0 1U ,0 3 42,9 0 0, ,1 1, TU 0 3TU P ,7 3 50,0 0 0, ,3 1, TU 0 0 1TU 0 0 1U ,0 7 70,0 2 20, ,0 2, TU U ,0 8 80,0 0 0, ,0 2, ,0 3 60,0 2 40, ,0 2, TU U , ,0 0 0, ,0 2, U Průměrný prospěch Prodloužení klasif. období Chování Napomenutí TU/ učitele OV DŘ Důtka TU/ učitele OV Pochvala TU, OV, Ř Podm.vylouč. ze studia/ inter.(dm) Vyloučení ze studia/ inter.(dm) Ukončení studia/ přestup/ přerušení 3.K 3.P CELKEM za 1.pol. CELKEM za 2.pol , ,6 1 7, ,1 2, TU+4OV 0 3TU+2 OV+1vy , ,7 0 0, ,1 2, TU ,5 6 75,0 0 0, ,5 2, TU ,3 6 66,7 0 0, ,0 1, TU, 15OV 4 11TU, V 22TU, 4OV, 2vych. 11TU 1OV 11TU 1 neof. 12TU 1Š U+10P, z toho U, 1 P, 1 přeruš. Stránka 12

13 Prospěch a chování žáků SŠ, Soběslav, Jiráskova 66/II Třída OZA1 OZB1 E 1 MCH1 I 1 Pololetí Zač. pololetí Počet žáků konec pololetí z toho dívek Prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno počet % počet % počet % z 1 předm.z 2 předm.z 3 předm. počet % , ,9 9 39, ,4 2, TU,4OV 1OV , ,9 6 26, ,0 3,12 OZ TU 3OV ,0 6 38, , ,0 3, TU 6 6TU,4OV 0 3Š 0 1U ,0 8 47,0 7 41, ,0 3, OV 30V ,0 3 60,0 1 20, ,0 2, TU,2OV P ,0 4 80,0 0 0, ,0 3,02 opak.roč , ,0 0 0, ,0 2, U , ,0 0 0, ,0 3, ,0 6 60,0 4 40, ,0 2, TU 4OV ,0 9 81,8 2 18, ,0 2, TU 0 0 3OV Průměrný prospěch Prodloužení klasif. období Chování Napomenutí TU/ učitele OV DŘ Důtka TU/ učitele OV Pochvala TU, OV, Ř Podm.vylouč.ze studia/ inter.(dm) Vyloučení ze studia/ inter. (DM) Ukončení studia/ přestup/ přerušení UK1 K 1 OZA2 OZB2 E 2 MCH2 I , ,3 4 26, ,7 2, TU 1OV,1Ř 1Š,1DM 1DM 2U+1P , ,7 0 0, ,7 2, TU,4Ř 0 0 1U-k ,8 7 33,3 9 42, ,9 2, OV 4 8TU,12OV 1Ř 0 0 1U , ,6 4 22, ,7 2, OV 1 6OV 2TU,1Ř 1DM 0 3U+1P ,0 7 46,7 8 53, ,7 3, TU,2OV 5 5TU,7OV 2Ř 1Š-prob. 0 2U ,0 8 57,1 6 42, ,0 3,09 OZ OV 1TU 0 0 1U ,0 7 38, , ,7 3, TU,2OV 1 5TU,4OV 1TU 0 0 1U , ,5 4 25, ,5 3, OV 3 7OV 2TU,1OV přeruš , ,0 0 0, ,0 2, , ,0 0 0, ,0 2, TU ,0 8 88,9 1 11, ,1 2, P ,0 7 77,8 0 0, ,2 2, ,0 9 69,2 4 30, ,7 2, OV 0 0 3TU , ,6 1 7, ,4 2, TU 0 1OV 1OV Stránka 13

14 Třída UK2 KA2 KB2 OZA3 OZB3 E 3 MCH3 Pololetí Zač. pololetí Počet žáků konec z toho pololetí dívek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno počet % počet % počet % z 1 předm. z 2 předm. z 3 předm.počet % ,0 8 66,7 4 33, ,0 2, OV 8Ř , ,7 1 8, ,0 2,59 OZ Ř ,0 5 55,6 3 33, ,2 2, TU,3OV 2TU,1Ř ,0 6 66,7 1 11, ,3 2, TU 0 1TU,2OV , ,6 4 23, ,5 2, TU 3 2TU,3OV 5TU,4Ř ,3 9 52,9 2 11, ,8 2, TU,3OV 1TU,7Ř , ,6 4 23, ,8 2, TU,2OV 5 1TU,1OV 2TU,1OV 1Š , ,2 0 0, ,9 2, TU,2OV 1TU,30V,1Ř , ,7 6 33, ,0 2, TU,4OV 2 6TU 3OV přeruš , ,0 0 0, ,0 2, TU 4OV 2Š ,0 8 91,1 1 8, ,9 2, OV 2 3TU,4OV 2TU 1Š 0 1U ,5 7 87,5 0 0, ,0 2, Ř 0 0 1U ,0 4 66,7 2 33, ,0 2, , ,0 0 0, ,0 2, , ,0 0 0, ,0 2, Ř I , ,0 0 0, ,0 2, ,4 7 53,8 3 23, ,7 2, TU,2OV 2Ř UK , ,0 0 0, ,0 2, Ř ,7 9 75,0 0 0, ,3 1, TU 1 1OV 7TU,5Ř přeruš. K , ,4 0 0, ,3 2, TU 0 1TU,1OV 1Ř Průměrný prospěch Prodloužení klasif. období Chování Napomenutí TU/ učitele OV DŘ Důtka TU/ učitele OV Pochvala TU, OV, Ř Podm.vylouč.ze studia/ inter.(dm) Vyloučení ze studia/ inter.(dm) Ukončení studia/ přestup/ přerušení CELKEM za 1.pol Š, 1DM 1DM 8 U, 3P, 2 přeruš. CELKEM za 2.pol Š, 1DM 5 U, 1 P, 2 přeruš. Stránka 14

15 Odborný výcvik žáků Praktický výcvik byl zajišťován ve vlastních školních dílnách, cvičných kuchyňkách a na smluvně zajištěných pracovištích odborného výcviku. Přehled pracovišť odborného výcviku a zakázek SŠ, Soběslav, Wilsonova 405: Květinářské a aranžérské práce vlastní dílny, školní zahrada, Zahradnictví a Květinová síň Tábor, Sempra Mažice, Technické služby města Soběslav, Kovosvit Sezimovo Ústí, drobní odběratelé, Květinová síň Soběslav, farma Mokrá, Baumax Tábor Zednické práce areál SŠ Soběslav, drobní odběratelé, TS města Soběslav Truhlářské práce vlastní dílny, Jitona a.s., Soběslav, Lesy Wratislav, Eqidomus Dráchov Kuchařské práce cvičné kuchyňky, kuchyně SŠ Soběslav, MŠ DUHA Soběslav, Senior dům Soběslav Pečovatelské práce cvičné kuchyňky, cvičné dílny šití, kuchyně SŠ Soběslav, G-centrum Tábor, TEP Veselí nad Lužnicí Rekondiční a sportovní masér odborná učebna v budově školy v Bechyňské ulici Cukrářské práce cvičná kuchyňka, drobní odběratelé Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení) Lavos-servis chlazení spol. s.r.o., Pražská 521, Jindřichův Hradec Martin Demk, Hradišťsko 26, Dačice EGE GASTROTECHNIKA s.r.o., Novohradská 397/34, České Budějovice Energostar Tábor s.r.o, Sedláčkova 1856, Tábor Cool servis s.r.o., Chladicí technika obchod a servis, Leskovická 2898, Tábor Maso Planá a. s., Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí Sinop CB a.s., Pod Stromovkou 205, Litvínovice, České Budějovice Milan Rothschedl, Dlouhá 82, Prachatice Výroba, instalace a opravy chladicího zařízení, Ivan Novák, Olbramovice 94 Ladislav Košťál FIKO, Masarykovo nám. 40, Mirovice Servis chlazení, Malenický Václav, Sedláčkova 1856, Tábor Plachý-Emzet- František Plachý, Gabrielovo nám. 460, Chýnov Mrazík M+M s.r.o., Vápovská 294/III, Dačice NEZA Pelhřimov s.r.o., K Silu 1996, Pelhřimov CARRIER TRANSICOLD, Česká republika s.r.o., Nemanická 7, České Budějovice Chadicí servis Jedlička, s.r.o., Klatovská tř. 177, Plzeň město Frigomont s.r.o., Palackého nám., Dačice Klimaservis CB s.r.o., Žižkova 309/12, České Budějovice Vlastimil Peterka, Alej Míru 611, Týn nad Vltavou Stránka 15

16 Václav Lebeda, Jaromíra Malého 2194, Písek František Němec, Dlouhá 1030/14, České Budějovice Elektrikář silnoproud Miloš Petr, Elektal, Chýnovská 9, Tábor Elektro-Legát spol. s r.o., Wilsonova 832/III, Soběslav OTO ELEKTRO s.r.o., Mlynařovická 362, Volary DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o., Průmyslová 211, Chotoviny Jihostav Soběslav s.r.o., Na Pískách 443/II, Soběslav Benešovské strojírny a.s., Dvořákova 1653, Benešov Elmont Tábor s.r.o., Vožická 2604, Tábor Stavcent a.s., Jarošovská 753, Jindřichův Hradec Instalatér Vodoinstalatérství, topenářství, Oldřich Machek, Jindřiš 6, Rodvínov, Jindřichův Hradec Vodoinstalatérství, topenářství, Ladislav Štefl, Sibiřská 318, Jindřichův Hradec, Opravář zemědělských strojů ZD Dolní Hořice, Dolní Hořice 27, Miroslav Šenoult, zemědělský podnikatel, Psárov 23, Soběslav Reprogen a.s., Husova 607, Planá nad Lužnicí, Jindřich Kadlec, zemědělský podnikatel, Hlavatce 110, Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ, Choustník 2, František Kouba AGROSERVIS, Rybova Lhota 60, Skalice, Soběslav Jaroslav Říha, Skopytce 21, Choustník AGRO-partner s.r.o., Květnová 506/II, Soběslav Jasanka s.r.o., Chabrovice 9, Soběslav Zemědělské družstvo Opařany, Stádlec 66 KOHLSCHEIN s.r.o., Vídeňská 157/120, Brno Zemědělské družstvo Pojbuky, Pojbuky 56, Mladá Vožice Josef Čížek, Výroba a opravy zemědělských strojů, Turovec 17 Jaroslav Kment, Úlehle 1, Mladá Vožice ZVS Nemyšl s.r.o., Nemyšl 52, Mladá Vožice STS Kamenice nad Lipou s.r.o., Masarykova 21, Kamenice nad Lipou Agrospol Mladá Vožice a.s., Dubina 550, Mladá Vožice Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ, Choustník 2 AGRO STŘED s.r.o., Mezno 57, Miličín Václav Brožka,,Agro dílny Mahouš, Netolice Agrozet České Budějovice a.s., závod Tábor Zemědělské družstvo se sídlem ve Velkém Ratmírově, Velký Ratmírov 24 Ing. Antonín Kroužek, Sezimovská 432, Měšice, Tábor Zemědělská společnost Slapy a.s., Slapy 100 FARMA PRČICE s.r.o., Prčice 1 Jednotné zemědělské družstvo Rodvínov, Rodvínov 72, Jindřichův Hradec Kadeřník Studio K2, Jana Myšíková, nám. Míru143, Jindřichův Hradec Holičství, Kadeřnictví, Alena Trefilová, Žižkovo nám. 190, Mladá Vožice Kadeřnictví Dagmar, Dagmar Holcová, Nám Míru 99, Deštná Kadeřnictví, Dana Přibylová, Dlouhá 125, Strmilov Stránka 16

17 Lenka Marýšková, holičství a kadeřnictví, Kasárenská 234, Jindřichův Hradec III Irena Novotná, Kadeřnictví, Radouňka 177, Jindřichův Hradec Holičství a kadeřnictví, Marika Bílková, P. Brandla 753/II, Veselí nad Lužnicí Kadeřnictví, Smejkalová Božena, Nová 401, Kunžak Zdeňka Želivská Salon Gloria, Kotnovská 3016, Tábor Holičství, kadeřnictví, Pflegerová Alena, Čsl. armády 2242, Tábor Holičství, kadeřnictví, Zdeňka Kroužková, Dr. E. Beneše 242/14, Sezimovo Ústí Kadeřnictví LEXI, Michaela Leixnerová, Jindřiš 40, Jindřichův Hradec Miroslava Kofroňová, Husovo nám. 531, Tábor Michaela Štěpánová, Holičství, kadeřnictví, Sázava 68, Pelhřimov Lenka Hájková, Holičství a kadeřnictví, Lodhéřov 37 Šárka Maxerová, holičství a kadeřnictví, Lužnická 96/2, Soběslav Dáša Lamačová - Kadeřnictví, Jáchymova 397, Jindřichův Hradec, Jitka Havlíková, ART Salon, Václavská 103, Jindřichův Hradec, Kadeřnictví, Marcela Krausová, Panská 136, Jindřichův Hradec STUDIO PRO-HAIR, Za Kostelem 81, Jindřichův Hradec, Lucie Procházková, Holičství, kadeřnictví, Nám. Tomáše Bati 417/12, Sezimovo Ústí, Holičství, kadeřnictví, Ivana Šmídová, Zeyerovo náb. 278, Strakonice VERIDA, Veronika Dvořáková, Březina 84/1, Třeboň, Kadeřnictví, Vlasta Kroupová, Otakarova 2001/2, České Budějovice Umělecký kovář a zámečník Kovářství, podkovářství, Zdeněk Kmoch Solní 1814, Pelhřimov Daniel Fikar Sladovnická 10, Karlovy Vary Vratislav Černý E. Krásnohorské 28A, Brno, Ing. Mgr. Ondřej Šimek, Kovářství, podkovářství Nádražní 207, Jindřichův Hradec, JK KOVO, Jaromír Krupka Vlčice 48, Strmilov, Dan Černý, Kovářství, podkovářství Komenského 36, Nové Hrady, Umělecký kovář, Petr Hnojna, ČSLA 73, Planá nad Lužnicí, Stanislav Šutka, Kovářství, podkovářství Masarykovo nám. 86, Třeboň Vratislav Hrubý, Kovářství, podkovářství Nerudova 187, Řevnice, Přemysl Návara, Kovářství, podkovářství Sokolská 35, Třeboň, Antonín Gabčo zámečnictví Na Stráži 248, Strakonice Jan Odvárka, Umělecké kovářství-metal-design Dolní Třebonín 1, Kovárna zámečnictví, Kopáček Bavorova 18, Strakonice Miloslav Trefanec Činov 664, Klatovy IV, Petr Nekovář Bavorovská 546, Netolice, Kovářství, Ivo Rudolf Vodná 13, Bečov nad Teplou, Umělecké kovářství a zámečnictví, David Hájek Mysletice 15, Votice Jaroslav Nekola, zámečnictví Záhoří 38, Umělecké kovářství a zámečnictví, Jan Padrta Svobody 273/II, Třeboň, Ladislav Mudra Chalkeia umělec. zámečnictví a kovářství Božkovské nám. 16, Plzeň Ing. Pařízek KOVO s.r.o., Pražská 276, Hluboká nad Vltavou Jan Beran, Umělecké kovářství a zámečnictví Kozinova 22, Praha 15 Michael Mansfeld Kamenec 2096, Turnov, Umělecké kovářství a zámečnictví, Brož Miroslav Vráto 57, Rudolfov Pavel Jambor, Kovářství Peškova 512, Ústí nad Labem Neštěmice Stránka 17

18 Kovářství, podkovářství, Zbyněk Liška Broumov 87, David Šmíd, Kovářství Strašice 383, Michal Bartůněk, Kovářství, podkovářství A. Dvořáka 790, Votice, Křítek Josef Harantova 1300, Písek, Jaroslav Hájek Haškova 803, Hluboká nad Vltavou, Jiří Kozák, Umělecko řemeslné zpracování kovů Budovatelská 1932, Písek, Petr Chroňák Umělecké kovářství Lčovice 1, Čkyně, Jan Staněk, práce kovářské a zámečnické Bohumilice 11, Čkyně, Josef Čížek, Kovářství Turovec 17, Jaroslav Zavadil - Kovářství Bedřichov 27, Pacov Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová s.r.o., Alšovo nám. 75, Písek, Michal Tesař, Kovářství, podkovářství Malovičky 11, Netolice, Petr Soukup-Zámečnictví Podlesí 1, Staré Město pod Landštejnem, Slavonice, Kovářství a zámečnictví Kovář, s.r.o., Horní Břečkov 32, Jan Skuhra, Kovářství, podkovářství Na zátiší 530, Nová Bystřice, Pavel Pinkas-Kovářství Třebnice 5, Dublovice, Kovářství, podkovářství, Ondřej Kuchtík, Vojenova 323, Písek, Kovářství, podkovářství, Václav Ebel Budyně 7, Závěrečné zkoušky Ve školním roce ukončilo odbornou přípravu na SŠŘ Soběslav 122 žáků v 11 učebních oborech: Květinářské a aranžérské práce Zednické práce Truhlářské práce Kuchařské práce Práce ve zdravotnických a soc. zařízeních - pečovatelské práce Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektrikář silnoproud Instalatér ŠVP Instalatér topenář Opravář zemědělských strojů Kadeřník Umělecký kovář a zámečník, pasíř Stránka 18

19 Přehled výsledků závěrečných zkoušek Učební obor středního odborného učiliště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY kód počet žáků připuštěno k ZZ prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo Květinář.a aranžérské práce E/ Zednické práce E/ Truhlářské práce E/ Kuchařské práce E/ Pečovatelské práce E/ Mechanik pro chladící a klimatiz. zařízení H/ Elektrikář - silnoproud H/ Instalatér - topenář H/ Opravář zemědělských strojů H/ Kadeřník H/ Umělecký kovář a zámečník, H/01 pasíř C e l k e m Výchovné poradenství a prevence rizikového chování Téma: Výchova ke zdravému životnímu stylu, zdravému sebevědomí, uplatnění se ve společnosti - všestranný rozvoj osobnosti žáků - osvojení si pozitivního sociálního chování - zapojení žáků do celoškolních a charitativních akcí - vytváření vhodných podmínek pro využití volného času (internát, DM zájmové kroužky, TV, počítače) - vzdělávání pedagogických pracovníků, získávání nových informací (odborná školení, kurz PC, základní kurz anglického jazyka) - příprava žáků do pracovního procesu (informace o situaci na pracovním trhu, zákoník práce, aktuální změny v sociální oblasti nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, sociál. dávky, veřejná služba) - odmítání všech negativních společenských jevů (drogy, šikana, rasismus, xenofobie, kriminalita ) Stránka 19

20 Východiskem úkolů výchovného poradenství a primární prevence rizikového chování pro školní rok bylo osvojování si zdravého životního stylu ve všech souvislostech. Při činnosti se vycházelo z metodických pokynů MŠMT: a) Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j / ) a nové Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j / ) z něho vychází Směrnice k prevenci rizikového chování (č.j. OU-172/2010) jako součást organizačního řádu školy b) Program MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků c) Program Spolupráce škol s Policií ČR při prevenci a vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (č.j / ) d) Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků základních a středních škol z vyučování a při prevenci a postihu záškoláctví (č.j / ) e) Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (č.j /99-22) f) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních (č.j / ) g) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a škol. zařízení (č.j /2008-6) doplněný Směrnicí k prevenci šikany (č.j. 254/2009) h) Metodický pokyn MŠMT ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování (č.j / ) i) Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení (č.j / ) j) Metodický pokyn k zařazení učiva Úvod do světa práce do vzdělávacích programů středních škol (č.j /2000-2), nová Metodika zapracování tématu Člověk a svět práce do ŠVP byla zařazena do tematických plánů i do nově vytvořených ŠVP (výuka probíhala od počínaje 1. roč. v učebních oborech Kuchařské práce, Cukrářské práce, Zahradnické práce, Květinářské a aranžérské práce, ve školním roce se již vyučovalo podle nových ŠVP ve všech učebních oborech počínaje 1. ročníkem; zároveň dobíhala výuka podle starých učebních osnov ve 3. ročnících a 3 oborech 2. ročníků), prvním rokem rovněž probíhala výuka v novém učebním oboru Rekondiční a sportovní masér k) Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (č.j / ) + Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) l) Ochrana člověka za mimořádných událostí dodatek k učebním dokumentům (č.j / ) Na plnění programu se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy třídní učitelé, učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, učitelé odborného výcviku a vychovatelé internátu a DM. Působení na žáky mělo charakter motivační a výchovně vzdělávací. Školní činnosti doplňovaly volnočasové aktivity na internátě (široká nabídka zájmových kroužků, sportovní akce, filmy a TV pořady) a úspěšné prezentace žáků na soutěžích a výstavách. Stránka 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY č.j. SŠŘ-172/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK Stránka 1 Součásti výroční zprávy: I. Základní charakteristika str. 3 II. Střední škola Soběslav 1. Základní

Více

č.j. SŠŘ-117/2014 č.j. SŠŘ 117/2014 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Stránka 1

č.j. SŠŘ-117/2014 č.j. SŠŘ 117/2014 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Stránka 1 č.j. SŠŘ-117/2014 č.j. SŠŘ 117/2014 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Stránka 1 Součásti výroční zprávy: I. Základní charakteristika str. 3 II. Střední škola Soběslav 1. Základní údaje 5 2. Přehled oborů vzdělávání 5

Více

č.j. SŠŘ-141/2015 SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 / 2 0 1 5 Stránka 1

č.j. SŠŘ-141/2015 SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 / 2 0 1 5 Stránka 1 SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV č.j. SŠŘ-141/2015 Stránka 1 Součásti výroční zprávy: I. Základní charakteristika str. 3 II. Střední škola Soběslav 1. Základní údaje 5 2. Přehled oborů vzdělávání 5 3. Údaje o pracovnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více