VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 č.j. SŠŘ-239/2012 VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK Stránka 1

2 Součásti výroční zprávy: I. Základní charakteristika str. 3 II. Střední škola Soběslav 1. Základní údaje 5 2. Přehled oborů vzdělávání 5 3. Údaje o pracovnících školy 6 4. Údaje o přijímacím řízení 9 5. Údaje o vzdělávání žáků Výchovné poradenství a prevence rizik.chování Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výsledky kontrol ČŠI Další údaje o škole 27 III. Základní škola praktická Soběslav 1. Základní údaje Přehled oborů vzdělávání Přehled pracovníků školy Údaje o přijímání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích kontrol ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Další údaje o škole Akce školy Závěr 36 IV. Základní škola praktická Veselí nad Lužnicí 1. Základní údaje Přehled oborů vzdělávání Údaje o pracovnících školy Údaje o přijímání žáků Výsledky výchovy a vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o kontrolách ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Další údaje o škole Akce školy Závěr 41 V. Hospodaření školy, péče o majetek 42 VI. Zapojení do projektů 48 VII. Závěr 49 Stránka 2

3 I. Z Á K L A D N Í C H A R A K T E R I S T I K A Tato výroční zpráva je zpracována a zveřejněna na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 10, odst. 3, v platném znění a vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění. Název: v období Střední škola a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 (IČ: ) a Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66 (IČ: ) K datu došlo rozhodnutím KÚ České Budějovice ke splynutí výše uvedených škol a vzniká nové školské zařízení: Název: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Identifikátor zař. : IČ: Právní forma : příspěvková organizace Adresa ředitelství: SŠŘ a ZŠ, Wilsonova 405, Soběslav Telefon: , www: od Zřizovatel: Ředitelka školy: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice IČ: telefon: Ing. Darja Bártová Zástupci ředitele: Ivana Michalčíková pro OV statutární zástupce ředitelky Mgr. Pavel Smrž pro technické učební obory (od ) Mgr. Jaroslava Píšová pro ZŠ Soběslav Mgr. Jana Lišková pro ZŠ Veselí nad Lužnicí Součásti školy: střední škola IZO (dle typu školy) základní škola IZO školní družina IZO školní jídelna IZO Stránka 3

4 školní jídelna-výdejna IZO internát IZO domov mládeže IZO Odloučená pracoviště: Jiráskova 66/II, Soběslav střední odborné učiliště, domov mládeže tel.č , Na Pískách 469, Soběslav střední odborné učiliště tel.č , Bechyňská 26, Soběslav odborné učiliště, tel.č internát, tel.č , Školní náměstí 56, Soběslav základní škola praktická, - školní družina; tel. č , K Zastávce 532, Veselí nad Lužnicí základní škola praktická, - školní družina; tel. č , Povolený počet žáků: základní školy 116 (od ) střední školy 583 školní družiny 49 internátu 62 domov mládeže 80 Školská rada Střední škola a Základní škola Soběslav - členové: Mgr. Ilona Vránková - za pedagogy školy Petr Habart - za zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky Mgr. Petr Valeš - za zřizovatele SOU technické Soběslav členové: Mgr. Štěpán Ježek - za pedagogy školy Josef Honsa - za zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky Ladislav Bleha - za zřizovatele Dne byla Radou Jihočeského kraje jmenována nová školská rada usnesením č. 277/2012/RK 86 za obě splynutá učiliště se stanoveným počtem členů 3, ve složení: Ivana Michalčíková - za pedagogy školy, školského zařízení Miloš Picek - za zákonný zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Mgr. Jaromír Novák - za zřizovatele školy, školského zařízení Funkční období této školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté. Školská rada zasedala dvakrát ročně a řešila záležitosti v rámci svých kompetencí. Stránka 4

5 I I. S TŘEDNÍ ŠKOL A 1. Základní údaje Střední škola poskytuje výchovu, teoretické vzdělání a odbornou přípravu v učebních oborech: odborného učiliště (střední vzdělání s výučním listem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) středního odborného učiliště (střední vzdělání s výučním listem). Hlavním cílem školy je zapojení žáků do tříleté odborné přípravy, která směřuje k úspěšnému ukončení vzdělávacího programu v příslušných oborech, k integraci do společnosti a profesní připravenosti uplatnit se ve zvoleném oboru na trhu práce. 2. Přehled oborů vzdělávání Učební obory SŠ, Soběslav, Wilsonova 405 Název kód Zednické práce (dobíhající obor) Zednické práce ŠVP Zednické práce Rekondiční a sportovní masér ŠVP Rekondiční a sportovní masér H/01 V těchto třídách probíhá skupinová výuka: 1. CU + 2. CU, 1. P + 2. P, 2. D + 3. D Počet tříd E/ E/01 Truhlářské práce (dobíhající obor) E/001 Truhlářská a čalounická výroba ŠVP Truhlářské práce E/01 Květinářské a aranžérské práce Zahradnické práce ŠVP Květinářské a aranžérské práce Kuchařské práce ( dobíhajíc í obor) Stravovací a ubytovací služby ŠVP Kuchařské práce Potravinářská výroba ŠVP Cukrářské práce Pečovatelské práce Pečovatelské služby ŠVP Pečovatelské služby (d o bíh ající o bor) (do b íh ající o b or) E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/01 Stránka 5

6 Učební obory SŠ, Soběslav, Jiráskova 66/II Název kód Poskytované kurzy Strojní mechanik (Zámečník se zaměřením na svařování) H/01 Řidičské oprávnění A, B (hradí žák), svářečské kurzy ZK , ZK (oba kurzy zdarma) Obráběč kovů H/01 Řidičské oprávnění A, B (hradí žák), svářečský kurz ZK (žák hradí část kurzu) Elektromechanik pro zařízení a přístroje (mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení) H/01 Řidičské oprávnění A, B (hradí žák), kurz pájení mědi ZP , ZP (kurzy zdarma), svářečský kurz ZK (žák hradí část kurzu) Elektrikář - silnoproud H/02 Řidičské oprávnění A, B (hradí žák), svářečský kurz ZK (žák hradí část kurzu) Instalatér - topenář Opravář zemědělských strojů Kadeřník H/ H/01 Řidičské oprávnění A, B(hradí žák), kurz pájení mědi ZP , ZP (kurzy zdarma), ZP 15 P2 (kurz zdarma), svářečský kurz ZK (kurz zdarma) Řidičské oprávnění B, C a T (všechna oprávnění zdarma), svářečské kurzy ZK , ZK nebo ZK (oba kurzy zdarma) H/01 Řidičské oprávnění A, B(hradí žák). Umělecký kovář a zámečník, pasíř H/01 Legenda:ZK (dříve Z-G1) - svařování plamenem ZK ( dříve Z-E1) - svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou ZK (dříve Z-M1) - svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře ZP 15 P2 (dříve D-U7) - polyfúzní svařování plastů ZP kapilární pájení mědi naměkko ZP kapilární pájení mědi natvrdo Řidičské oprávnění A, B(hradí žák). Svářečský kurz ZK (žák hradí část kurzu) Výuka ve všech učebních oborech probíhala dle osnov schválených MŠMT ČR nebo podle platných školních vzdělávacích programů (ŠVP). Z osnov rovněž vycházely tematické plány pro jednotlivé vyučovací předměty. 3. Údaje o pracovnících školy Počet pracovníků ve střední škole (stav k ): fyzických 98 přepočtených 93,57 Seznam zaměstnanců: Ředitelka: Bártová Darja, Ing. Pracoviště: SŠ, Soběslav, Wilsonova 405 Zástupkyně ředitelky: Michalčíková Ivana, statutární zástupce ředitelky, ZŘ pro OV Učitelé VVP + OP: Jeczelewská Klára, Mgr., vedoucí učitelka TV a odloučeného pracoviště Stránka 6

7 Bělská Jitka, Mgr. Krchová Helena, Ing. Prejzová Helena, Ing. Procházková Milena, Mgr. Pužíková Eva, Mgr. Šídlo Pavel, Ing. Učitelé odborného výcviku: Antochová Blanka + učitelka OP Buřičová Jana, Bc. + učitelka OP Čech Petr + učitel OP Čihák Ladislav Drtina Václav Hrazdilová Marie Janů Radek + učitel OP Kadlecová Radka, Mgr. + učitelka OP Sokolová Loskotová Gabriela + učitelka OP Metelec Karel + učitel OP Nováková Jana Pavlík Miloslav + učitel OP Průcha Daniel Skořepová Věra Schmiedová Pavla Smržová Eva Staněk Josef + noční vychovatel Štěpánová Stanislava Tůmová Jitka Uhlířová Marie Vránek Miloslav Vychovatelé internátu: Štěpánková Zdeňka, vedoucí vychovatelka I+DM Blažek Bohuslav Čápová Jana Moučková Marie Petrášová Dagmar Provozní zaměstnanci: Čamra Ladislav Hrádková Monika Kluzáková Iva Mikešová Jana Petrů Ivana THP: Ježková Dana Fáberová Radka Studničková Marie školník, řidič uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí provozně ekonomického úseku, personální a mzdová účetní hospodářka ekonom Stránka 7

8 Školní jídelna: Trešlová Marie Šedivý Vladimír Frühaufová Martina Srncová Romana Tomaščiková Jaroslava Wallerthová Jitka vedoucí ŠJ vedoucí kuchař kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka Pracoviště: SŠ, Soběslav, Jiráskova 66/II Zástupce ředitelky: Mgr. Smrž Pavel (od ) ZŘ pro technické obory Učitelé VVP + OP: Háková Alena, Mgr., vedoucí učitelka TV a odloučeného pracoviště (od ) Hejl Josef Hřebík Jiří Ježek Štěpán, Mgr. Kouba Pavel, Mgr. Kováč Ivan, Ing. Lüley Ladislav, Ing. Marek Miroslav, Ing. Novotný Jiří, Ing. Podlahová Kamila, Mgr Smetana Luděk, Ing. (do ) Šetka František Trešl Vladimír, PaedDr. (do ) Štěchová Monika Mgr. (od ) Tůma Václav, Ing. Vlna František, Ing. Vojtěch Milan, Mgr. Žák Radovan, Mgr. Učitelé odborného výcviku: Šandera Daniel vedoucí učitel praktického vyučování Doležal František vedoucí odloučeného pracoviště Na Pískách Dvořák Jan vedoucí svářečské školy Douda František Dvořák Jan ml. Dvořák Pavel + učitel OP Fara Jiří Komín Jan Krejčí Vladimír + učitel OP Novotný Zdeněk Podlaha Pavel Princ Miloslav Princová Jana + učitelka OP Řehoř Václav Skůpová Michaela + učitelka OP Štěpánková Iva Stránka 8

9 Vácha Daniel Vejda Bohuslav Vosyka Václav Vychovatelé domova mládeže: Prokůpková Zdeňka Novotná Pavla Nekovářová Jana Janoušková Irena THP: Novák Stanislav, Ing. ekonom Hřebíková Ladislava pomocná účetní Hanzlíková Marie (do ) sekretářka Provozní zaměstnanci: Antoch Milan Nováková Monika Novotná Zlatuše Slípková Marie Zwettlerová Lenka školník uklízečka a výdej stravy uklízečka a výdej stravy uklízečka uklízečka 4. Údaje o přijímacím řízení Ve školním roce 2012/2013 budeme otevírat první ročníky v učebních oborech: Zahradnické práce - ŠVP Květinářské a aranžérské práce Zednické práce Truhlářská a čalounická výroba ŠVP Truhlářské práce Stravovací a ubytovací služby ŠVP Kuchařské práce Pečovatelské služby Potravinářská výroba ŠVP Cukrářské práce Rekondiční a sportovní masér Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektrikář silnoproud Instalatér ŠVP Instalatér topenář Opravář zemědělských strojů Kadeřník Umělecký kovář a zámečník, pasíř E/ E/ E/ E/ E/ E/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/01 První ročníky v učebních oborech Praktická škola C/002, Obráběč kovů H/01, Strojní mechanik H/01, Truhlář H/01 a Zahradník H/01 nebudou ve školním roce 2012/13 otevřeny pro nezájem ze strany uchazečů. Stránka 9

10 Přijatí žáci - tabulka Učební obor celkem přijato do 1. roč. pro škol.rok 2012/13 Zahradnické práce - Květinářské a aranžérské práce 8 Zahradnické práce - Zahradnické práce 1 Zednické práce 9 Truhlářské práce 4 Potravinářská výroba - Cukrářské práce 14 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce 11 Pečovatelské služby 8 Rekondiční a sport. masér 22 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - Mechanik pro chladící a klimatiz. zařízení 2 Elektrikář - silnoproud 7 Instalatér - Instalatér-topenář 6 Opravář zemědělských strojů 39 Kadeřník 18 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 14 C e l k e m 163 Nábor nových žáků byl prováděn formou přímého kontaktu (osobní návštěvy) s výchovnými poradci a vedením základních škol a také formou pohovorů s rodiči. Učební obory byly i vhodně propagovány (nabídka učeb.oborů zaslána např. na ÚP, inzeráty v tisku, webové stránky školy, účast obou škol na burze škol v Táboře a J. Hradci, prezentace obou škol na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích apod. Vlastní přijetí nových žáků proběhlo formou výběrového řízení dle stanovených kritérií bez přijímacích zkoušek, pouze u učebního oboru Kovář proběhly talentové zkoušky. Přijati byli všichni přihlášení žáci. Stránka 10

11 5. Údaje o vzdělávání žáků Prospěch a chování žáků SŠ, Soběslav, Wilsonova 405 Třída 1.AR 1.C 1.CU 1.D 1.K Pololetí Zač. pololetí Počet žáků konec polol. z toho dívek Prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno počet % počet % počet % z 1 předm.z 2 předm.z 3 předm. počet % , ,0 1 7, ,0 2, TU+3OV 0 1TU , , ,0 2, OV , , ,0 2, neof. 0 2U+2P , , ,0 2, TU 1 2TU U , , ,0 2, U , , ,0 2, TU 0 0 2TU ,0 9 90, ,0 2, TU U+1P ,0 7 70, ,0 2, ,7 5 38,5 1 7, ,1 2, TU+6OV 1 4TU+2OV P ,0 8 66, ,3 2, TU 2 1OV 0 1Š 0 2U+1P Průměrný prospěch Prodloužení klasif. období Chování Napomenutí TU/ učitele OV DŘ Důtka TU/ učitele OV Pochvala TU, OV, Ř Podm.vylouč. ze studia/ inter.(dm) Vyloučení ze studia/ inter.(dm) Ukončení studia/ přestup/ přerušení 1.P 1.M 2.AR 2.C 2.CU 2.D 2.K ,0 5 72, ,0 2, ,3 3 50, ,7 2, TU U , , ,4 2, TU P , , ,0 2, TU 1TU 0 0 1U ,0 4 50, ,0 2, TU ,5 4 50, ,5 1, TU , , ,0 2, TU 0 1-vych U ,0 8 80,0 1 10, ,0 2, OV 1 2TU ,0 5 83, ,7 2, TU 0 1TU , , ,0 2, U , , ,0 2, U ,7 4 66, ,7 2, TU ,0 3 60,0 1 20, ,0 2, TU 1 3TU U+1P ,0 3 60, ,0 2, TU 1 3TU 1TU 0 0 2U Stránka 11

12 Třída 2.P 3.AR 3.AZ 3.C 3.D Pololetí Zač. pololetí Počet žáků konec z toho pololetí dívek Prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno počet % počet % počet % z 1 předm. z 2 předm. z 3 předm. počet % , ,0 0 0, ,0 2, OV U , ,0 0 0, ,0 2, TU,1OV přeruš , ,6 0 0, ,1 2, TU 0 1TU , ,6 0 0, ,0 2, TU 1 1TU 4TU 0 0 1U ,0 3 42,9 0 0, ,1 1, TU 0 3TU P ,7 3 50,0 0 0, ,3 1, TU 0 0 1TU 0 0 1U ,0 7 70,0 2 20, ,0 2, TU U ,0 8 80,0 0 0, ,0 2, ,0 3 60,0 2 40, ,0 2, TU U , ,0 0 0, ,0 2, U Průměrný prospěch Prodloužení klasif. období Chování Napomenutí TU/ učitele OV DŘ Důtka TU/ učitele OV Pochvala TU, OV, Ř Podm.vylouč. ze studia/ inter.(dm) Vyloučení ze studia/ inter.(dm) Ukončení studia/ přestup/ přerušení 3.K 3.P CELKEM za 1.pol. CELKEM za 2.pol , ,6 1 7, ,1 2, TU+4OV 0 3TU+2 OV+1vy , ,7 0 0, ,1 2, TU ,5 6 75,0 0 0, ,5 2, TU ,3 6 66,7 0 0, ,0 1, TU, 15OV 4 11TU, V 22TU, 4OV, 2vych. 11TU 1OV 11TU 1 neof. 12TU 1Š U+10P, z toho U, 1 P, 1 přeruš. Stránka 12

13 Prospěch a chování žáků SŠ, Soběslav, Jiráskova 66/II Třída OZA1 OZB1 E 1 MCH1 I 1 Pololetí Zač. pololetí Počet žáků konec pololetí z toho dívek Prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno počet % počet % počet % z 1 předm.z 2 předm.z 3 předm. počet % , ,9 9 39, ,4 2, TU,4OV 1OV , ,9 6 26, ,0 3,12 OZ TU 3OV ,0 6 38, , ,0 3, TU 6 6TU,4OV 0 3Š 0 1U ,0 8 47,0 7 41, ,0 3, OV 30V ,0 3 60,0 1 20, ,0 2, TU,2OV P ,0 4 80,0 0 0, ,0 3,02 opak.roč , ,0 0 0, ,0 2, U , ,0 0 0, ,0 3, ,0 6 60,0 4 40, ,0 2, TU 4OV ,0 9 81,8 2 18, ,0 2, TU 0 0 3OV Průměrný prospěch Prodloužení klasif. období Chování Napomenutí TU/ učitele OV DŘ Důtka TU/ učitele OV Pochvala TU, OV, Ř Podm.vylouč.ze studia/ inter.(dm) Vyloučení ze studia/ inter. (DM) Ukončení studia/ přestup/ přerušení UK1 K 1 OZA2 OZB2 E 2 MCH2 I , ,3 4 26, ,7 2, TU 1OV,1Ř 1Š,1DM 1DM 2U+1P , ,7 0 0, ,7 2, TU,4Ř 0 0 1U-k ,8 7 33,3 9 42, ,9 2, OV 4 8TU,12OV 1Ř 0 0 1U , ,6 4 22, ,7 2, OV 1 6OV 2TU,1Ř 1DM 0 3U+1P ,0 7 46,7 8 53, ,7 3, TU,2OV 5 5TU,7OV 2Ř 1Š-prob. 0 2U ,0 8 57,1 6 42, ,0 3,09 OZ OV 1TU 0 0 1U ,0 7 38, , ,7 3, TU,2OV 1 5TU,4OV 1TU 0 0 1U , ,5 4 25, ,5 3, OV 3 7OV 2TU,1OV přeruš , ,0 0 0, ,0 2, , ,0 0 0, ,0 2, TU ,0 8 88,9 1 11, ,1 2, P ,0 7 77,8 0 0, ,2 2, ,0 9 69,2 4 30, ,7 2, OV 0 0 3TU , ,6 1 7, ,4 2, TU 0 1OV 1OV Stránka 13

14 Třída UK2 KA2 KB2 OZA3 OZB3 E 3 MCH3 Pololetí Zač. pololetí Počet žáků konec z toho pololetí dívek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno počet % počet % počet % z 1 předm. z 2 předm. z 3 předm.počet % ,0 8 66,7 4 33, ,0 2, OV 8Ř , ,7 1 8, ,0 2,59 OZ Ř ,0 5 55,6 3 33, ,2 2, TU,3OV 2TU,1Ř ,0 6 66,7 1 11, ,3 2, TU 0 1TU,2OV , ,6 4 23, ,5 2, TU 3 2TU,3OV 5TU,4Ř ,3 9 52,9 2 11, ,8 2, TU,3OV 1TU,7Ř , ,6 4 23, ,8 2, TU,2OV 5 1TU,1OV 2TU,1OV 1Š , ,2 0 0, ,9 2, TU,2OV 1TU,30V,1Ř , ,7 6 33, ,0 2, TU,4OV 2 6TU 3OV přeruš , ,0 0 0, ,0 2, TU 4OV 2Š ,0 8 91,1 1 8, ,9 2, OV 2 3TU,4OV 2TU 1Š 0 1U ,5 7 87,5 0 0, ,0 2, Ř 0 0 1U ,0 4 66,7 2 33, ,0 2, , ,0 0 0, ,0 2, , ,0 0 0, ,0 2, Ř I , ,0 0 0, ,0 2, ,4 7 53,8 3 23, ,7 2, TU,2OV 2Ř UK , ,0 0 0, ,0 2, Ř ,7 9 75,0 0 0, ,3 1, TU 1 1OV 7TU,5Ř přeruš. K , ,4 0 0, ,3 2, TU 0 1TU,1OV 1Ř Průměrný prospěch Prodloužení klasif. období Chování Napomenutí TU/ učitele OV DŘ Důtka TU/ učitele OV Pochvala TU, OV, Ř Podm.vylouč.ze studia/ inter.(dm) Vyloučení ze studia/ inter.(dm) Ukončení studia/ přestup/ přerušení CELKEM za 1.pol Š, 1DM 1DM 8 U, 3P, 2 přeruš. CELKEM za 2.pol Š, 1DM 5 U, 1 P, 2 přeruš. Stránka 14

15 Odborný výcvik žáků Praktický výcvik byl zajišťován ve vlastních školních dílnách, cvičných kuchyňkách a na smluvně zajištěných pracovištích odborného výcviku. Přehled pracovišť odborného výcviku a zakázek SŠ, Soběslav, Wilsonova 405: Květinářské a aranžérské práce vlastní dílny, školní zahrada, Zahradnictví a Květinová síň Tábor, Sempra Mažice, Technické služby města Soběslav, Kovosvit Sezimovo Ústí, drobní odběratelé, Květinová síň Soběslav, farma Mokrá, Baumax Tábor Zednické práce areál SŠ Soběslav, drobní odběratelé, TS města Soběslav Truhlářské práce vlastní dílny, Jitona a.s., Soběslav, Lesy Wratislav, Eqidomus Dráchov Kuchařské práce cvičné kuchyňky, kuchyně SŠ Soběslav, MŠ DUHA Soběslav, Senior dům Soběslav Pečovatelské práce cvičné kuchyňky, cvičné dílny šití, kuchyně SŠ Soběslav, G-centrum Tábor, TEP Veselí nad Lužnicí Rekondiční a sportovní masér odborná učebna v budově školy v Bechyňské ulici Cukrářské práce cvičná kuchyňka, drobní odběratelé Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení) Lavos-servis chlazení spol. s.r.o., Pražská 521, Jindřichův Hradec Martin Demk, Hradišťsko 26, Dačice EGE GASTROTECHNIKA s.r.o., Novohradská 397/34, České Budějovice Energostar Tábor s.r.o, Sedláčkova 1856, Tábor Cool servis s.r.o., Chladicí technika obchod a servis, Leskovická 2898, Tábor Maso Planá a. s., Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí Sinop CB a.s., Pod Stromovkou 205, Litvínovice, České Budějovice Milan Rothschedl, Dlouhá 82, Prachatice Výroba, instalace a opravy chladicího zařízení, Ivan Novák, Olbramovice 94 Ladislav Košťál FIKO, Masarykovo nám. 40, Mirovice Servis chlazení, Malenický Václav, Sedláčkova 1856, Tábor Plachý-Emzet- František Plachý, Gabrielovo nám. 460, Chýnov Mrazík M+M s.r.o., Vápovská 294/III, Dačice NEZA Pelhřimov s.r.o., K Silu 1996, Pelhřimov CARRIER TRANSICOLD, Česká republika s.r.o., Nemanická 7, České Budějovice Chadicí servis Jedlička, s.r.o., Klatovská tř. 177, Plzeň město Frigomont s.r.o., Palackého nám., Dačice Klimaservis CB s.r.o., Žižkova 309/12, České Budějovice Vlastimil Peterka, Alej Míru 611, Týn nad Vltavou Stránka 15

16 Václav Lebeda, Jaromíra Malého 2194, Písek František Němec, Dlouhá 1030/14, České Budějovice Elektrikář silnoproud Miloš Petr, Elektal, Chýnovská 9, Tábor Elektro-Legát spol. s r.o., Wilsonova 832/III, Soběslav OTO ELEKTRO s.r.o., Mlynařovická 362, Volary DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o., Průmyslová 211, Chotoviny Jihostav Soběslav s.r.o., Na Pískách 443/II, Soběslav Benešovské strojírny a.s., Dvořákova 1653, Benešov Elmont Tábor s.r.o., Vožická 2604, Tábor Stavcent a.s., Jarošovská 753, Jindřichův Hradec Instalatér Vodoinstalatérství, topenářství, Oldřich Machek, Jindřiš 6, Rodvínov, Jindřichův Hradec Vodoinstalatérství, topenářství, Ladislav Štefl, Sibiřská 318, Jindřichův Hradec, Opravář zemědělských strojů ZD Dolní Hořice, Dolní Hořice 27, Miroslav Šenoult, zemědělský podnikatel, Psárov 23, Soběslav Reprogen a.s., Husova 607, Planá nad Lužnicí, Jindřich Kadlec, zemědělský podnikatel, Hlavatce 110, Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ, Choustník 2, František Kouba AGROSERVIS, Rybova Lhota 60, Skalice, Soběslav Jaroslav Říha, Skopytce 21, Choustník AGRO-partner s.r.o., Květnová 506/II, Soběslav Jasanka s.r.o., Chabrovice 9, Soběslav Zemědělské družstvo Opařany, Stádlec 66 KOHLSCHEIN s.r.o., Vídeňská 157/120, Brno Zemědělské družstvo Pojbuky, Pojbuky 56, Mladá Vožice Josef Čížek, Výroba a opravy zemědělských strojů, Turovec 17 Jaroslav Kment, Úlehle 1, Mladá Vožice ZVS Nemyšl s.r.o., Nemyšl 52, Mladá Vožice STS Kamenice nad Lipou s.r.o., Masarykova 21, Kamenice nad Lipou Agrospol Mladá Vožice a.s., Dubina 550, Mladá Vožice Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ, Choustník 2 AGRO STŘED s.r.o., Mezno 57, Miličín Václav Brožka,,Agro dílny Mahouš, Netolice Agrozet České Budějovice a.s., závod Tábor Zemědělské družstvo se sídlem ve Velkém Ratmírově, Velký Ratmírov 24 Ing. Antonín Kroužek, Sezimovská 432, Měšice, Tábor Zemědělská společnost Slapy a.s., Slapy 100 FARMA PRČICE s.r.o., Prčice 1 Jednotné zemědělské družstvo Rodvínov, Rodvínov 72, Jindřichův Hradec Kadeřník Studio K2, Jana Myšíková, nám. Míru143, Jindřichův Hradec Holičství, Kadeřnictví, Alena Trefilová, Žižkovo nám. 190, Mladá Vožice Kadeřnictví Dagmar, Dagmar Holcová, Nám Míru 99, Deštná Kadeřnictví, Dana Přibylová, Dlouhá 125, Strmilov Stránka 16

17 Lenka Marýšková, holičství a kadeřnictví, Kasárenská 234, Jindřichův Hradec III Irena Novotná, Kadeřnictví, Radouňka 177, Jindřichův Hradec Holičství a kadeřnictví, Marika Bílková, P. Brandla 753/II, Veselí nad Lužnicí Kadeřnictví, Smejkalová Božena, Nová 401, Kunžak Zdeňka Želivská Salon Gloria, Kotnovská 3016, Tábor Holičství, kadeřnictví, Pflegerová Alena, Čsl. armády 2242, Tábor Holičství, kadeřnictví, Zdeňka Kroužková, Dr. E. Beneše 242/14, Sezimovo Ústí Kadeřnictví LEXI, Michaela Leixnerová, Jindřiš 40, Jindřichův Hradec Miroslava Kofroňová, Husovo nám. 531, Tábor Michaela Štěpánová, Holičství, kadeřnictví, Sázava 68, Pelhřimov Lenka Hájková, Holičství a kadeřnictví, Lodhéřov 37 Šárka Maxerová, holičství a kadeřnictví, Lužnická 96/2, Soběslav Dáša Lamačová - Kadeřnictví, Jáchymova 397, Jindřichův Hradec, Jitka Havlíková, ART Salon, Václavská 103, Jindřichův Hradec, Kadeřnictví, Marcela Krausová, Panská 136, Jindřichův Hradec STUDIO PRO-HAIR, Za Kostelem 81, Jindřichův Hradec, Lucie Procházková, Holičství, kadeřnictví, Nám. Tomáše Bati 417/12, Sezimovo Ústí, Holičství, kadeřnictví, Ivana Šmídová, Zeyerovo náb. 278, Strakonice VERIDA, Veronika Dvořáková, Březina 84/1, Třeboň, Kadeřnictví, Vlasta Kroupová, Otakarova 2001/2, České Budějovice Umělecký kovář a zámečník Kovářství, podkovářství, Zdeněk Kmoch Solní 1814, Pelhřimov Daniel Fikar Sladovnická 10, Karlovy Vary Vratislav Černý E. Krásnohorské 28A, Brno, Ing. Mgr. Ondřej Šimek, Kovářství, podkovářství Nádražní 207, Jindřichův Hradec, JK KOVO, Jaromír Krupka Vlčice 48, Strmilov, Dan Černý, Kovářství, podkovářství Komenského 36, Nové Hrady, Umělecký kovář, Petr Hnojna, ČSLA 73, Planá nad Lužnicí, Stanislav Šutka, Kovářství, podkovářství Masarykovo nám. 86, Třeboň Vratislav Hrubý, Kovářství, podkovářství Nerudova 187, Řevnice, Přemysl Návara, Kovářství, podkovářství Sokolská 35, Třeboň, Antonín Gabčo zámečnictví Na Stráži 248, Strakonice Jan Odvárka, Umělecké kovářství-metal-design Dolní Třebonín 1, Kovárna zámečnictví, Kopáček Bavorova 18, Strakonice Miloslav Trefanec Činov 664, Klatovy IV, Petr Nekovář Bavorovská 546, Netolice, Kovářství, Ivo Rudolf Vodná 13, Bečov nad Teplou, Umělecké kovářství a zámečnictví, David Hájek Mysletice 15, Votice Jaroslav Nekola, zámečnictví Záhoří 38, Umělecké kovářství a zámečnictví, Jan Padrta Svobody 273/II, Třeboň, Ladislav Mudra Chalkeia umělec. zámečnictví a kovářství Božkovské nám. 16, Plzeň Ing. Pařízek KOVO s.r.o., Pražská 276, Hluboká nad Vltavou Jan Beran, Umělecké kovářství a zámečnictví Kozinova 22, Praha 15 Michael Mansfeld Kamenec 2096, Turnov, Umělecké kovářství a zámečnictví, Brož Miroslav Vráto 57, Rudolfov Pavel Jambor, Kovářství Peškova 512, Ústí nad Labem Neštěmice Stránka 17

18 Kovářství, podkovářství, Zbyněk Liška Broumov 87, David Šmíd, Kovářství Strašice 383, Michal Bartůněk, Kovářství, podkovářství A. Dvořáka 790, Votice, Křítek Josef Harantova 1300, Písek, Jaroslav Hájek Haškova 803, Hluboká nad Vltavou, Jiří Kozák, Umělecko řemeslné zpracování kovů Budovatelská 1932, Písek, Petr Chroňák Umělecké kovářství Lčovice 1, Čkyně, Jan Staněk, práce kovářské a zámečnické Bohumilice 11, Čkyně, Josef Čížek, Kovářství Turovec 17, Jaroslav Zavadil - Kovářství Bedřichov 27, Pacov Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová s.r.o., Alšovo nám. 75, Písek, Michal Tesař, Kovářství, podkovářství Malovičky 11, Netolice, Petr Soukup-Zámečnictví Podlesí 1, Staré Město pod Landštejnem, Slavonice, Kovářství a zámečnictví Kovář, s.r.o., Horní Břečkov 32, Jan Skuhra, Kovářství, podkovářství Na zátiší 530, Nová Bystřice, Pavel Pinkas-Kovářství Třebnice 5, Dublovice, Kovářství, podkovářství, Ondřej Kuchtík, Vojenova 323, Písek, Kovářství, podkovářství, Václav Ebel Budyně 7, Závěrečné zkoušky Ve školním roce ukončilo odbornou přípravu na SŠŘ Soběslav 122 žáků v 11 učebních oborech: Květinářské a aranžérské práce Zednické práce Truhlářské práce Kuchařské práce Práce ve zdravotnických a soc. zařízeních - pečovatelské práce Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektrikář silnoproud Instalatér ŠVP Instalatér topenář Opravář zemědělských strojů Kadeřník Umělecký kovář a zámečník, pasíř Stránka 18

19 Přehled výsledků závěrečných zkoušek Učební obor středního odborného učiliště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY kód počet žáků připuštěno k ZZ prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo Květinář.a aranžérské práce E/ Zednické práce E/ Truhlářské práce E/ Kuchařské práce E/ Pečovatelské práce E/ Mechanik pro chladící a klimatiz. zařízení H/ Elektrikář - silnoproud H/ Instalatér - topenář H/ Opravář zemědělských strojů H/ Kadeřník H/ Umělecký kovář a zámečník, H/01 pasíř C e l k e m Výchovné poradenství a prevence rizikového chování Téma: Výchova ke zdravému životnímu stylu, zdravému sebevědomí, uplatnění se ve společnosti - všestranný rozvoj osobnosti žáků - osvojení si pozitivního sociálního chování - zapojení žáků do celoškolních a charitativních akcí - vytváření vhodných podmínek pro využití volného času (internát, DM zájmové kroužky, TV, počítače) - vzdělávání pedagogických pracovníků, získávání nových informací (odborná školení, kurz PC, základní kurz anglického jazyka) - příprava žáků do pracovního procesu (informace o situaci na pracovním trhu, zákoník práce, aktuální změny v sociální oblasti nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, sociál. dávky, veřejná služba) - odmítání všech negativních společenských jevů (drogy, šikana, rasismus, xenofobie, kriminalita ) Stránka 19

20 Východiskem úkolů výchovného poradenství a primární prevence rizikového chování pro školní rok bylo osvojování si zdravého životního stylu ve všech souvislostech. Při činnosti se vycházelo z metodických pokynů MŠMT: a) Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j / ) a nové Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j / ) z něho vychází Směrnice k prevenci rizikového chování (č.j. OU-172/2010) jako součást organizačního řádu školy b) Program MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků c) Program Spolupráce škol s Policií ČR při prevenci a vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (č.j / ) d) Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků základních a středních škol z vyučování a při prevenci a postihu záškoláctví (č.j / ) e) Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (č.j /99-22) f) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních (č.j / ) g) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a škol. zařízení (č.j /2008-6) doplněný Směrnicí k prevenci šikany (č.j. 254/2009) h) Metodický pokyn MŠMT ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování (č.j / ) i) Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení (č.j / ) j) Metodický pokyn k zařazení učiva Úvod do světa práce do vzdělávacích programů středních škol (č.j /2000-2), nová Metodika zapracování tématu Člověk a svět práce do ŠVP byla zařazena do tematických plánů i do nově vytvořených ŠVP (výuka probíhala od počínaje 1. roč. v učebních oborech Kuchařské práce, Cukrářské práce, Zahradnické práce, Květinářské a aranžérské práce, ve školním roce se již vyučovalo podle nových ŠVP ve všech učebních oborech počínaje 1. ročníkem; zároveň dobíhala výuka podle starých učebních osnov ve 3. ročnících a 3 oborech 2. ročníků), prvním rokem rovněž probíhala výuka v novém učebním oboru Rekondiční a sportovní masér k) Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (č.j / ) + Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) l) Ochrana člověka za mimořádných událostí dodatek k učebním dokumentům (č.j / ) Na plnění programu se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy třídní učitelé, učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, učitelé odborného výcviku a vychovatelé internátu a DM. Působení na žáky mělo charakter motivační a výchovně vzdělávací. Školní činnosti doplňovaly volnočasové aktivity na internátě (široká nabídka zájmových kroužků, sportovní akce, filmy a TV pořady) a úspěšné prezentace žáků na soutěžích a výstavách. Stránka 20

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více