VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 č.j. SŠŘ-239/2012 VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK Stránka 1

2 Součásti výroční zprávy: I. Základní charakteristika str. 3 II. Střední škola Soběslav 1. Základní údaje 5 2. Přehled oborů vzdělávání 5 3. Údaje o pracovnících školy 6 4. Údaje o přijímacím řízení 9 5. Údaje o vzdělávání žáků Výchovné poradenství a prevence rizik.chování Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výsledky kontrol ČŠI Další údaje o škole 27 III. Základní škola praktická Soběslav 1. Základní údaje Přehled oborů vzdělávání Přehled pracovníků školy Údaje o přijímání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích kontrol ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Další údaje o škole Akce školy Závěr 36 IV. Základní škola praktická Veselí nad Lužnicí 1. Základní údaje Přehled oborů vzdělávání Údaje o pracovnících školy Údaje o přijímání žáků Výsledky výchovy a vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o kontrolách ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Další údaje o škole Akce školy Závěr 41 V. Hospodaření školy, péče o majetek 42 VI. Zapojení do projektů 48 VII. Závěr 49 Stránka 2

3 I. Z Á K L A D N Í C H A R A K T E R I S T I K A Tato výroční zpráva je zpracována a zveřejněna na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 10, odst. 3, v platném znění a vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění. Název: v období Střední škola a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 (IČ: ) a Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66 (IČ: ) K datu došlo rozhodnutím KÚ České Budějovice ke splynutí výše uvedených škol a vzniká nové školské zařízení: Název: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Identifikátor zař. : IČ: Právní forma : příspěvková organizace Adresa ředitelství: SŠŘ a ZŠ, Wilsonova 405, Soběslav Telefon: , www: od Zřizovatel: Ředitelka školy: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice IČ: telefon: Ing. Darja Bártová Zástupci ředitele: Ivana Michalčíková pro OV statutární zástupce ředitelky Mgr. Pavel Smrž pro technické učební obory (od ) Mgr. Jaroslava Píšová pro ZŠ Soběslav Mgr. Jana Lišková pro ZŠ Veselí nad Lužnicí Součásti školy: střední škola IZO (dle typu školy) základní škola IZO školní družina IZO školní jídelna IZO Stránka 3

4 školní jídelna-výdejna IZO internát IZO domov mládeže IZO Odloučená pracoviště: Jiráskova 66/II, Soběslav střední odborné učiliště, domov mládeže tel.č , Na Pískách 469, Soběslav střední odborné učiliště tel.č , Bechyňská 26, Soběslav odborné učiliště, tel.č internát, tel.č , Školní náměstí 56, Soběslav základní škola praktická, - školní družina; tel. č , K Zastávce 532, Veselí nad Lužnicí základní škola praktická, - školní družina; tel. č , Povolený počet žáků: základní školy 116 (od ) střední školy 583 školní družiny 49 internátu 62 domov mládeže 80 Školská rada Střední škola a Základní škola Soběslav - členové: Mgr. Ilona Vránková - za pedagogy školy Petr Habart - za zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky Mgr. Petr Valeš - za zřizovatele SOU technické Soběslav členové: Mgr. Štěpán Ježek - za pedagogy školy Josef Honsa - za zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky Ladislav Bleha - za zřizovatele Dne byla Radou Jihočeského kraje jmenována nová školská rada usnesením č. 277/2012/RK 86 za obě splynutá učiliště se stanoveným počtem členů 3, ve složení: Ivana Michalčíková - za pedagogy školy, školského zařízení Miloš Picek - za zákonný zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Mgr. Jaromír Novák - za zřizovatele školy, školského zařízení Funkční období této školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté. Školská rada zasedala dvakrát ročně a řešila záležitosti v rámci svých kompetencí. Stránka 4

5 I I. S TŘEDNÍ ŠKOL A 1. Základní údaje Střední škola poskytuje výchovu, teoretické vzdělání a odbornou přípravu v učebních oborech: odborného učiliště (střední vzdělání s výučním listem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) středního odborného učiliště (střední vzdělání s výučním listem). Hlavním cílem školy je zapojení žáků do tříleté odborné přípravy, která směřuje k úspěšnému ukončení vzdělávacího programu v příslušných oborech, k integraci do společnosti a profesní připravenosti uplatnit se ve zvoleném oboru na trhu práce. 2. Přehled oborů vzdělávání Učební obory SŠ, Soběslav, Wilsonova 405 Název kód Zednické práce (dobíhající obor) Zednické práce ŠVP Zednické práce Rekondiční a sportovní masér ŠVP Rekondiční a sportovní masér H/01 V těchto třídách probíhá skupinová výuka: 1. CU + 2. CU, 1. P + 2. P, 2. D + 3. D Počet tříd E/ E/01 Truhlářské práce (dobíhající obor) E/001 Truhlářská a čalounická výroba ŠVP Truhlářské práce E/01 Květinářské a aranžérské práce Zahradnické práce ŠVP Květinářské a aranžérské práce Kuchařské práce ( dobíhajíc í obor) Stravovací a ubytovací služby ŠVP Kuchařské práce Potravinářská výroba ŠVP Cukrářské práce Pečovatelské práce Pečovatelské služby ŠVP Pečovatelské služby (d o bíh ající o bor) (do b íh ající o b or) E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/01 Stránka 5

6 Učební obory SŠ, Soběslav, Jiráskova 66/II Název kód Poskytované kurzy Strojní mechanik (Zámečník se zaměřením na svařování) H/01 Řidičské oprávnění A, B (hradí žák), svářečské kurzy ZK , ZK (oba kurzy zdarma) Obráběč kovů H/01 Řidičské oprávnění A, B (hradí žák), svářečský kurz ZK (žák hradí část kurzu) Elektromechanik pro zařízení a přístroje (mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení) H/01 Řidičské oprávnění A, B (hradí žák), kurz pájení mědi ZP , ZP (kurzy zdarma), svářečský kurz ZK (žák hradí část kurzu) Elektrikář - silnoproud H/02 Řidičské oprávnění A, B (hradí žák), svářečský kurz ZK (žák hradí část kurzu) Instalatér - topenář Opravář zemědělských strojů Kadeřník H/ H/01 Řidičské oprávnění A, B(hradí žák), kurz pájení mědi ZP , ZP (kurzy zdarma), ZP 15 P2 (kurz zdarma), svářečský kurz ZK (kurz zdarma) Řidičské oprávnění B, C a T (všechna oprávnění zdarma), svářečské kurzy ZK , ZK nebo ZK (oba kurzy zdarma) H/01 Řidičské oprávnění A, B(hradí žák). Umělecký kovář a zámečník, pasíř H/01 Legenda:ZK (dříve Z-G1) - svařování plamenem ZK ( dříve Z-E1) - svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou ZK (dříve Z-M1) - svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře ZP 15 P2 (dříve D-U7) - polyfúzní svařování plastů ZP kapilární pájení mědi naměkko ZP kapilární pájení mědi natvrdo Řidičské oprávnění A, B(hradí žák). Svářečský kurz ZK (žák hradí část kurzu) Výuka ve všech učebních oborech probíhala dle osnov schválených MŠMT ČR nebo podle platných školních vzdělávacích programů (ŠVP). Z osnov rovněž vycházely tematické plány pro jednotlivé vyučovací předměty. 3. Údaje o pracovnících školy Počet pracovníků ve střední škole (stav k ): fyzických 98 přepočtených 93,57 Seznam zaměstnanců: Ředitelka: Bártová Darja, Ing. Pracoviště: SŠ, Soběslav, Wilsonova 405 Zástupkyně ředitelky: Michalčíková Ivana, statutární zástupce ředitelky, ZŘ pro OV Učitelé VVP + OP: Jeczelewská Klára, Mgr., vedoucí učitelka TV a odloučeného pracoviště Stránka 6

7 Bělská Jitka, Mgr. Krchová Helena, Ing. Prejzová Helena, Ing. Procházková Milena, Mgr. Pužíková Eva, Mgr. Šídlo Pavel, Ing. Učitelé odborného výcviku: Antochová Blanka + učitelka OP Buřičová Jana, Bc. + učitelka OP Čech Petr + učitel OP Čihák Ladislav Drtina Václav Hrazdilová Marie Janů Radek + učitel OP Kadlecová Radka, Mgr. + učitelka OP Sokolová Loskotová Gabriela + učitelka OP Metelec Karel + učitel OP Nováková Jana Pavlík Miloslav + učitel OP Průcha Daniel Skořepová Věra Schmiedová Pavla Smržová Eva Staněk Josef + noční vychovatel Štěpánová Stanislava Tůmová Jitka Uhlířová Marie Vránek Miloslav Vychovatelé internátu: Štěpánková Zdeňka, vedoucí vychovatelka I+DM Blažek Bohuslav Čápová Jana Moučková Marie Petrášová Dagmar Provozní zaměstnanci: Čamra Ladislav Hrádková Monika Kluzáková Iva Mikešová Jana Petrů Ivana THP: Ježková Dana Fáberová Radka Studničková Marie školník, řidič uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí provozně ekonomického úseku, personální a mzdová účetní hospodářka ekonom Stránka 7

8 Školní jídelna: Trešlová Marie Šedivý Vladimír Frühaufová Martina Srncová Romana Tomaščiková Jaroslava Wallerthová Jitka vedoucí ŠJ vedoucí kuchař kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka Pracoviště: SŠ, Soběslav, Jiráskova 66/II Zástupce ředitelky: Mgr. Smrž Pavel (od ) ZŘ pro technické obory Učitelé VVP + OP: Háková Alena, Mgr., vedoucí učitelka TV a odloučeného pracoviště (od ) Hejl Josef Hřebík Jiří Ježek Štěpán, Mgr. Kouba Pavel, Mgr. Kováč Ivan, Ing. Lüley Ladislav, Ing. Marek Miroslav, Ing. Novotný Jiří, Ing. Podlahová Kamila, Mgr Smetana Luděk, Ing. (do ) Šetka František Trešl Vladimír, PaedDr. (do ) Štěchová Monika Mgr. (od ) Tůma Václav, Ing. Vlna František, Ing. Vojtěch Milan, Mgr. Žák Radovan, Mgr. Učitelé odborného výcviku: Šandera Daniel vedoucí učitel praktického vyučování Doležal František vedoucí odloučeného pracoviště Na Pískách Dvořák Jan vedoucí svářečské školy Douda František Dvořák Jan ml. Dvořák Pavel + učitel OP Fara Jiří Komín Jan Krejčí Vladimír + učitel OP Novotný Zdeněk Podlaha Pavel Princ Miloslav Princová Jana + učitelka OP Řehoř Václav Skůpová Michaela + učitelka OP Štěpánková Iva Stránka 8

9 Vácha Daniel Vejda Bohuslav Vosyka Václav Vychovatelé domova mládeže: Prokůpková Zdeňka Novotná Pavla Nekovářová Jana Janoušková Irena THP: Novák Stanislav, Ing. ekonom Hřebíková Ladislava pomocná účetní Hanzlíková Marie (do ) sekretářka Provozní zaměstnanci: Antoch Milan Nováková Monika Novotná Zlatuše Slípková Marie Zwettlerová Lenka školník uklízečka a výdej stravy uklízečka a výdej stravy uklízečka uklízečka 4. Údaje o přijímacím řízení Ve školním roce 2012/2013 budeme otevírat první ročníky v učebních oborech: Zahradnické práce - ŠVP Květinářské a aranžérské práce Zednické práce Truhlářská a čalounická výroba ŠVP Truhlářské práce Stravovací a ubytovací služby ŠVP Kuchařské práce Pečovatelské služby Potravinářská výroba ŠVP Cukrářské práce Rekondiční a sportovní masér Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektrikář silnoproud Instalatér ŠVP Instalatér topenář Opravář zemědělských strojů Kadeřník Umělecký kovář a zámečník, pasíř E/ E/ E/ E/ E/ E/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/01 První ročníky v učebních oborech Praktická škola C/002, Obráběč kovů H/01, Strojní mechanik H/01, Truhlář H/01 a Zahradník H/01 nebudou ve školním roce 2012/13 otevřeny pro nezájem ze strany uchazečů. Stránka 9

10 Přijatí žáci - tabulka Učební obor celkem přijato do 1. roč. pro škol.rok 2012/13 Zahradnické práce - Květinářské a aranžérské práce 8 Zahradnické práce - Zahradnické práce 1 Zednické práce 9 Truhlářské práce 4 Potravinářská výroba - Cukrářské práce 14 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce 11 Pečovatelské služby 8 Rekondiční a sport. masér 22 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - Mechanik pro chladící a klimatiz. zařízení 2 Elektrikář - silnoproud 7 Instalatér - Instalatér-topenář 6 Opravář zemědělských strojů 39 Kadeřník 18 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 14 C e l k e m 163 Nábor nových žáků byl prováděn formou přímého kontaktu (osobní návštěvy) s výchovnými poradci a vedením základních škol a také formou pohovorů s rodiči. Učební obory byly i vhodně propagovány (nabídka učeb.oborů zaslána např. na ÚP, inzeráty v tisku, webové stránky školy, účast obou škol na burze škol v Táboře a J. Hradci, prezentace obou škol na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích apod. Vlastní přijetí nových žáků proběhlo formou výběrového řízení dle stanovených kritérií bez přijímacích zkoušek, pouze u učebního oboru Kovář proběhly talentové zkoušky. Přijati byli všichni přihlášení žáci. Stránka 10

11 5. Údaje o vzdělávání žáků Prospěch a chování žáků SŠ, Soběslav, Wilsonova 405 Třída 1.AR 1.C 1.CU 1.D 1.K Pololetí Zač. pololetí Počet žáků konec polol. z toho dívek Prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno počet % počet % počet % z 1 předm.z 2 předm.z 3 předm. počet % , ,0 1 7, ,0 2, TU+3OV 0 1TU , , ,0 2, OV , , ,0 2, neof. 0 2U+2P , , ,0 2, TU 1 2TU U , , ,0 2, U , , ,0 2, TU 0 0 2TU ,0 9 90, ,0 2, TU U+1P ,0 7 70, ,0 2, ,7 5 38,5 1 7, ,1 2, TU+6OV 1 4TU+2OV P ,0 8 66, ,3 2, TU 2 1OV 0 1Š 0 2U+1P Průměrný prospěch Prodloužení klasif. období Chování Napomenutí TU/ učitele OV DŘ Důtka TU/ učitele OV Pochvala TU, OV, Ř Podm.vylouč. ze studia/ inter.(dm) Vyloučení ze studia/ inter.(dm) Ukončení studia/ přestup/ přerušení 1.P 1.M 2.AR 2.C 2.CU 2.D 2.K ,0 5 72, ,0 2, ,3 3 50, ,7 2, TU U , , ,4 2, TU P , , ,0 2, TU 1TU 0 0 1U ,0 4 50, ,0 2, TU ,5 4 50, ,5 1, TU , , ,0 2, TU 0 1-vych U ,0 8 80,0 1 10, ,0 2, OV 1 2TU ,0 5 83, ,7 2, TU 0 1TU , , ,0 2, U , , ,0 2, U ,7 4 66, ,7 2, TU ,0 3 60,0 1 20, ,0 2, TU 1 3TU U+1P ,0 3 60, ,0 2, TU 1 3TU 1TU 0 0 2U Stránka 11

12 Třída 2.P 3.AR 3.AZ 3.C 3.D Pololetí Zač. pololetí Počet žáků konec z toho pololetí dívek Prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno počet % počet % počet % z 1 předm. z 2 předm. z 3 předm. počet % , ,0 0 0, ,0 2, OV U , ,0 0 0, ,0 2, TU,1OV přeruš , ,6 0 0, ,1 2, TU 0 1TU , ,6 0 0, ,0 2, TU 1 1TU 4TU 0 0 1U ,0 3 42,9 0 0, ,1 1, TU 0 3TU P ,7 3 50,0 0 0, ,3 1, TU 0 0 1TU 0 0 1U ,0 7 70,0 2 20, ,0 2, TU U ,0 8 80,0 0 0, ,0 2, ,0 3 60,0 2 40, ,0 2, TU U , ,0 0 0, ,0 2, U Průměrný prospěch Prodloužení klasif. období Chování Napomenutí TU/ učitele OV DŘ Důtka TU/ učitele OV Pochvala TU, OV, Ř Podm.vylouč. ze studia/ inter.(dm) Vyloučení ze studia/ inter.(dm) Ukončení studia/ přestup/ přerušení 3.K 3.P CELKEM za 1.pol. CELKEM za 2.pol , ,6 1 7, ,1 2, TU+4OV 0 3TU+2 OV+1vy , ,7 0 0, ,1 2, TU ,5 6 75,0 0 0, ,5 2, TU ,3 6 66,7 0 0, ,0 1, TU, 15OV 4 11TU, V 22TU, 4OV, 2vych. 11TU 1OV 11TU 1 neof. 12TU 1Š U+10P, z toho U, 1 P, 1 přeruš. Stránka 12

13 Prospěch a chování žáků SŠ, Soběslav, Jiráskova 66/II Třída OZA1 OZB1 E 1 MCH1 I 1 Pololetí Zač. pololetí Počet žáků konec pololetí z toho dívek Prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno počet % počet % počet % z 1 předm.z 2 předm.z 3 předm. počet % , ,9 9 39, ,4 2, TU,4OV 1OV , ,9 6 26, ,0 3,12 OZ TU 3OV ,0 6 38, , ,0 3, TU 6 6TU,4OV 0 3Š 0 1U ,0 8 47,0 7 41, ,0 3, OV 30V ,0 3 60,0 1 20, ,0 2, TU,2OV P ,0 4 80,0 0 0, ,0 3,02 opak.roč , ,0 0 0, ,0 2, U , ,0 0 0, ,0 3, ,0 6 60,0 4 40, ,0 2, TU 4OV ,0 9 81,8 2 18, ,0 2, TU 0 0 3OV Průměrný prospěch Prodloužení klasif. období Chování Napomenutí TU/ učitele OV DŘ Důtka TU/ učitele OV Pochvala TU, OV, Ř Podm.vylouč.ze studia/ inter.(dm) Vyloučení ze studia/ inter. (DM) Ukončení studia/ přestup/ přerušení UK1 K 1 OZA2 OZB2 E 2 MCH2 I , ,3 4 26, ,7 2, TU 1OV,1Ř 1Š,1DM 1DM 2U+1P , ,7 0 0, ,7 2, TU,4Ř 0 0 1U-k ,8 7 33,3 9 42, ,9 2, OV 4 8TU,12OV 1Ř 0 0 1U , ,6 4 22, ,7 2, OV 1 6OV 2TU,1Ř 1DM 0 3U+1P ,0 7 46,7 8 53, ,7 3, TU,2OV 5 5TU,7OV 2Ř 1Š-prob. 0 2U ,0 8 57,1 6 42, ,0 3,09 OZ OV 1TU 0 0 1U ,0 7 38, , ,7 3, TU,2OV 1 5TU,4OV 1TU 0 0 1U , ,5 4 25, ,5 3, OV 3 7OV 2TU,1OV přeruš , ,0 0 0, ,0 2, , ,0 0 0, ,0 2, TU ,0 8 88,9 1 11, ,1 2, P ,0 7 77,8 0 0, ,2 2, ,0 9 69,2 4 30, ,7 2, OV 0 0 3TU , ,6 1 7, ,4 2, TU 0 1OV 1OV Stránka 13

14 Třída UK2 KA2 KB2 OZA3 OZB3 E 3 MCH3 Pololetí Zač. pololetí Počet žáků konec z toho pololetí dívek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno počet % počet % počet % z 1 předm. z 2 předm. z 3 předm.počet % ,0 8 66,7 4 33, ,0 2, OV 8Ř , ,7 1 8, ,0 2,59 OZ Ř ,0 5 55,6 3 33, ,2 2, TU,3OV 2TU,1Ř ,0 6 66,7 1 11, ,3 2, TU 0 1TU,2OV , ,6 4 23, ,5 2, TU 3 2TU,3OV 5TU,4Ř ,3 9 52,9 2 11, ,8 2, TU,3OV 1TU,7Ř , ,6 4 23, ,8 2, TU,2OV 5 1TU,1OV 2TU,1OV 1Š , ,2 0 0, ,9 2, TU,2OV 1TU,30V,1Ř , ,7 6 33, ,0 2, TU,4OV 2 6TU 3OV přeruš , ,0 0 0, ,0 2, TU 4OV 2Š ,0 8 91,1 1 8, ,9 2, OV 2 3TU,4OV 2TU 1Š 0 1U ,5 7 87,5 0 0, ,0 2, Ř 0 0 1U ,0 4 66,7 2 33, ,0 2, , ,0 0 0, ,0 2, , ,0 0 0, ,0 2, Ř I , ,0 0 0, ,0 2, ,4 7 53,8 3 23, ,7 2, TU,2OV 2Ř UK , ,0 0 0, ,0 2, Ř ,7 9 75,0 0 0, ,3 1, TU 1 1OV 7TU,5Ř přeruš. K , ,4 0 0, ,3 2, TU 0 1TU,1OV 1Ř Průměrný prospěch Prodloužení klasif. období Chování Napomenutí TU/ učitele OV DŘ Důtka TU/ učitele OV Pochvala TU, OV, Ř Podm.vylouč.ze studia/ inter.(dm) Vyloučení ze studia/ inter.(dm) Ukončení studia/ přestup/ přerušení CELKEM za 1.pol Š, 1DM 1DM 8 U, 3P, 2 přeruš. CELKEM za 2.pol Š, 1DM 5 U, 1 P, 2 přeruš. Stránka 14

15 Odborný výcvik žáků Praktický výcvik byl zajišťován ve vlastních školních dílnách, cvičných kuchyňkách a na smluvně zajištěných pracovištích odborného výcviku. Přehled pracovišť odborného výcviku a zakázek SŠ, Soběslav, Wilsonova 405: Květinářské a aranžérské práce vlastní dílny, školní zahrada, Zahradnictví a Květinová síň Tábor, Sempra Mažice, Technické služby města Soběslav, Kovosvit Sezimovo Ústí, drobní odběratelé, Květinová síň Soběslav, farma Mokrá, Baumax Tábor Zednické práce areál SŠ Soběslav, drobní odběratelé, TS města Soběslav Truhlářské práce vlastní dílny, Jitona a.s., Soběslav, Lesy Wratislav, Eqidomus Dráchov Kuchařské práce cvičné kuchyňky, kuchyně SŠ Soběslav, MŠ DUHA Soběslav, Senior dům Soběslav Pečovatelské práce cvičné kuchyňky, cvičné dílny šití, kuchyně SŠ Soběslav, G-centrum Tábor, TEP Veselí nad Lužnicí Rekondiční a sportovní masér odborná učebna v budově školy v Bechyňské ulici Cukrářské práce cvičná kuchyňka, drobní odběratelé Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení) Lavos-servis chlazení spol. s.r.o., Pražská 521, Jindřichův Hradec Martin Demk, Hradišťsko 26, Dačice EGE GASTROTECHNIKA s.r.o., Novohradská 397/34, České Budějovice Energostar Tábor s.r.o, Sedláčkova 1856, Tábor Cool servis s.r.o., Chladicí technika obchod a servis, Leskovická 2898, Tábor Maso Planá a. s., Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí Sinop CB a.s., Pod Stromovkou 205, Litvínovice, České Budějovice Milan Rothschedl, Dlouhá 82, Prachatice Výroba, instalace a opravy chladicího zařízení, Ivan Novák, Olbramovice 94 Ladislav Košťál FIKO, Masarykovo nám. 40, Mirovice Servis chlazení, Malenický Václav, Sedláčkova 1856, Tábor Plachý-Emzet- František Plachý, Gabrielovo nám. 460, Chýnov Mrazík M+M s.r.o., Vápovská 294/III, Dačice NEZA Pelhřimov s.r.o., K Silu 1996, Pelhřimov CARRIER TRANSICOLD, Česká republika s.r.o., Nemanická 7, České Budějovice Chadicí servis Jedlička, s.r.o., Klatovská tř. 177, Plzeň město Frigomont s.r.o., Palackého nám., Dačice Klimaservis CB s.r.o., Žižkova 309/12, České Budějovice Vlastimil Peterka, Alej Míru 611, Týn nad Vltavou Stránka 15

16 Václav Lebeda, Jaromíra Malého 2194, Písek František Němec, Dlouhá 1030/14, České Budějovice Elektrikář silnoproud Miloš Petr, Elektal, Chýnovská 9, Tábor Elektro-Legát spol. s r.o., Wilsonova 832/III, Soběslav OTO ELEKTRO s.r.o., Mlynařovická 362, Volary DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o., Průmyslová 211, Chotoviny Jihostav Soběslav s.r.o., Na Pískách 443/II, Soběslav Benešovské strojírny a.s., Dvořákova 1653, Benešov Elmont Tábor s.r.o., Vožická 2604, Tábor Stavcent a.s., Jarošovská 753, Jindřichův Hradec Instalatér Vodoinstalatérství, topenářství, Oldřich Machek, Jindřiš 6, Rodvínov, Jindřichův Hradec Vodoinstalatérství, topenářství, Ladislav Štefl, Sibiřská 318, Jindřichův Hradec, Opravář zemědělských strojů ZD Dolní Hořice, Dolní Hořice 27, Miroslav Šenoult, zemědělský podnikatel, Psárov 23, Soběslav Reprogen a.s., Husova 607, Planá nad Lužnicí, Jindřich Kadlec, zemědělský podnikatel, Hlavatce 110, Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ, Choustník 2, František Kouba AGROSERVIS, Rybova Lhota 60, Skalice, Soběslav Jaroslav Říha, Skopytce 21, Choustník AGRO-partner s.r.o., Květnová 506/II, Soběslav Jasanka s.r.o., Chabrovice 9, Soběslav Zemědělské družstvo Opařany, Stádlec 66 KOHLSCHEIN s.r.o., Vídeňská 157/120, Brno Zemědělské družstvo Pojbuky, Pojbuky 56, Mladá Vožice Josef Čížek, Výroba a opravy zemědělských strojů, Turovec 17 Jaroslav Kment, Úlehle 1, Mladá Vožice ZVS Nemyšl s.r.o., Nemyšl 52, Mladá Vožice STS Kamenice nad Lipou s.r.o., Masarykova 21, Kamenice nad Lipou Agrospol Mladá Vožice a.s., Dubina 550, Mladá Vožice Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ, Choustník 2 AGRO STŘED s.r.o., Mezno 57, Miličín Václav Brožka,,Agro dílny Mahouš, Netolice Agrozet České Budějovice a.s., závod Tábor Zemědělské družstvo se sídlem ve Velkém Ratmírově, Velký Ratmírov 24 Ing. Antonín Kroužek, Sezimovská 432, Měšice, Tábor Zemědělská společnost Slapy a.s., Slapy 100 FARMA PRČICE s.r.o., Prčice 1 Jednotné zemědělské družstvo Rodvínov, Rodvínov 72, Jindřichův Hradec Kadeřník Studio K2, Jana Myšíková, nám. Míru143, Jindřichův Hradec Holičství, Kadeřnictví, Alena Trefilová, Žižkovo nám. 190, Mladá Vožice Kadeřnictví Dagmar, Dagmar Holcová, Nám Míru 99, Deštná Kadeřnictví, Dana Přibylová, Dlouhá 125, Strmilov Stránka 16

17 Lenka Marýšková, holičství a kadeřnictví, Kasárenská 234, Jindřichův Hradec III Irena Novotná, Kadeřnictví, Radouňka 177, Jindřichův Hradec Holičství a kadeřnictví, Marika Bílková, P. Brandla 753/II, Veselí nad Lužnicí Kadeřnictví, Smejkalová Božena, Nová 401, Kunžak Zdeňka Želivská Salon Gloria, Kotnovská 3016, Tábor Holičství, kadeřnictví, Pflegerová Alena, Čsl. armády 2242, Tábor Holičství, kadeřnictví, Zdeňka Kroužková, Dr. E. Beneše 242/14, Sezimovo Ústí Kadeřnictví LEXI, Michaela Leixnerová, Jindřiš 40, Jindřichův Hradec Miroslava Kofroňová, Husovo nám. 531, Tábor Michaela Štěpánová, Holičství, kadeřnictví, Sázava 68, Pelhřimov Lenka Hájková, Holičství a kadeřnictví, Lodhéřov 37 Šárka Maxerová, holičství a kadeřnictví, Lužnická 96/2, Soběslav Dáša Lamačová - Kadeřnictví, Jáchymova 397, Jindřichův Hradec, Jitka Havlíková, ART Salon, Václavská 103, Jindřichův Hradec, Kadeřnictví, Marcela Krausová, Panská 136, Jindřichův Hradec STUDIO PRO-HAIR, Za Kostelem 81, Jindřichův Hradec, Lucie Procházková, Holičství, kadeřnictví, Nám. Tomáše Bati 417/12, Sezimovo Ústí, Holičství, kadeřnictví, Ivana Šmídová, Zeyerovo náb. 278, Strakonice VERIDA, Veronika Dvořáková, Březina 84/1, Třeboň, Kadeřnictví, Vlasta Kroupová, Otakarova 2001/2, České Budějovice Umělecký kovář a zámečník Kovářství, podkovářství, Zdeněk Kmoch Solní 1814, Pelhřimov Daniel Fikar Sladovnická 10, Karlovy Vary Vratislav Černý E. Krásnohorské 28A, Brno, Ing. Mgr. Ondřej Šimek, Kovářství, podkovářství Nádražní 207, Jindřichův Hradec, JK KOVO, Jaromír Krupka Vlčice 48, Strmilov, Dan Černý, Kovářství, podkovářství Komenského 36, Nové Hrady, Umělecký kovář, Petr Hnojna, ČSLA 73, Planá nad Lužnicí, Stanislav Šutka, Kovářství, podkovářství Masarykovo nám. 86, Třeboň Vratislav Hrubý, Kovářství, podkovářství Nerudova 187, Řevnice, Přemysl Návara, Kovářství, podkovářství Sokolská 35, Třeboň, Antonín Gabčo zámečnictví Na Stráži 248, Strakonice Jan Odvárka, Umělecké kovářství-metal-design Dolní Třebonín 1, Kovárna zámečnictví, Kopáček Bavorova 18, Strakonice Miloslav Trefanec Činov 664, Klatovy IV, Petr Nekovář Bavorovská 546, Netolice, Kovářství, Ivo Rudolf Vodná 13, Bečov nad Teplou, Umělecké kovářství a zámečnictví, David Hájek Mysletice 15, Votice Jaroslav Nekola, zámečnictví Záhoří 38, Umělecké kovářství a zámečnictví, Jan Padrta Svobody 273/II, Třeboň, Ladislav Mudra Chalkeia umělec. zámečnictví a kovářství Božkovské nám. 16, Plzeň Ing. Pařízek KOVO s.r.o., Pražská 276, Hluboká nad Vltavou Jan Beran, Umělecké kovářství a zámečnictví Kozinova 22, Praha 15 Michael Mansfeld Kamenec 2096, Turnov, Umělecké kovářství a zámečnictví, Brož Miroslav Vráto 57, Rudolfov Pavel Jambor, Kovářství Peškova 512, Ústí nad Labem Neštěmice Stránka 17

18 Kovářství, podkovářství, Zbyněk Liška Broumov 87, David Šmíd, Kovářství Strašice 383, Michal Bartůněk, Kovářství, podkovářství A. Dvořáka 790, Votice, Křítek Josef Harantova 1300, Písek, Jaroslav Hájek Haškova 803, Hluboká nad Vltavou, Jiří Kozák, Umělecko řemeslné zpracování kovů Budovatelská 1932, Písek, Petr Chroňák Umělecké kovářství Lčovice 1, Čkyně, Jan Staněk, práce kovářské a zámečnické Bohumilice 11, Čkyně, Josef Čížek, Kovářství Turovec 17, Jaroslav Zavadil - Kovářství Bedřichov 27, Pacov Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová s.r.o., Alšovo nám. 75, Písek, Michal Tesař, Kovářství, podkovářství Malovičky 11, Netolice, Petr Soukup-Zámečnictví Podlesí 1, Staré Město pod Landštejnem, Slavonice, Kovářství a zámečnictví Kovář, s.r.o., Horní Břečkov 32, Jan Skuhra, Kovářství, podkovářství Na zátiší 530, Nová Bystřice, Pavel Pinkas-Kovářství Třebnice 5, Dublovice, Kovářství, podkovářství, Ondřej Kuchtík, Vojenova 323, Písek, Kovářství, podkovářství, Václav Ebel Budyně 7, Závěrečné zkoušky Ve školním roce ukončilo odbornou přípravu na SŠŘ Soběslav 122 žáků v 11 učebních oborech: Květinářské a aranžérské práce Zednické práce Truhlářské práce Kuchařské práce Práce ve zdravotnických a soc. zařízeních - pečovatelské práce Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektrikář silnoproud Instalatér ŠVP Instalatér topenář Opravář zemědělských strojů Kadeřník Umělecký kovář a zámečník, pasíř Stránka 18

19 Přehled výsledků závěrečných zkoušek Učební obor středního odborného učiliště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY kód počet žáků připuštěno k ZZ prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo Květinář.a aranžérské práce E/ Zednické práce E/ Truhlářské práce E/ Kuchařské práce E/ Pečovatelské práce E/ Mechanik pro chladící a klimatiz. zařízení H/ Elektrikář - silnoproud H/ Instalatér - topenář H/ Opravář zemědělských strojů H/ Kadeřník H/ Umělecký kovář a zámečník, H/01 pasíř C e l k e m Výchovné poradenství a prevence rizikového chování Téma: Výchova ke zdravému životnímu stylu, zdravému sebevědomí, uplatnění se ve společnosti - všestranný rozvoj osobnosti žáků - osvojení si pozitivního sociálního chování - zapojení žáků do celoškolních a charitativních akcí - vytváření vhodných podmínek pro využití volného času (internát, DM zájmové kroužky, TV, počítače) - vzdělávání pedagogických pracovníků, získávání nových informací (odborná školení, kurz PC, základní kurz anglického jazyka) - příprava žáků do pracovního procesu (informace o situaci na pracovním trhu, zákoník práce, aktuální změny v sociální oblasti nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, sociál. dávky, veřejná služba) - odmítání všech negativních společenských jevů (drogy, šikana, rasismus, xenofobie, kriminalita ) Stránka 19

20 Východiskem úkolů výchovného poradenství a primární prevence rizikového chování pro školní rok bylo osvojování si zdravého životního stylu ve všech souvislostech. Při činnosti se vycházelo z metodických pokynů MŠMT: a) Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j / ) a nové Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j / ) z něho vychází Směrnice k prevenci rizikového chování (č.j. OU-172/2010) jako součást organizačního řádu školy b) Program MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků c) Program Spolupráce škol s Policií ČR při prevenci a vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (č.j / ) d) Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků základních a středních škol z vyučování a při prevenci a postihu záškoláctví (č.j / ) e) Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (č.j /99-22) f) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních (č.j / ) g) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a škol. zařízení (č.j /2008-6) doplněný Směrnicí k prevenci šikany (č.j. 254/2009) h) Metodický pokyn MŠMT ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování (č.j / ) i) Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení (č.j / ) j) Metodický pokyn k zařazení učiva Úvod do světa práce do vzdělávacích programů středních škol (č.j /2000-2), nová Metodika zapracování tématu Člověk a svět práce do ŠVP byla zařazena do tematických plánů i do nově vytvořených ŠVP (výuka probíhala od počínaje 1. roč. v učebních oborech Kuchařské práce, Cukrářské práce, Zahradnické práce, Květinářské a aranžérské práce, ve školním roce se již vyučovalo podle nových ŠVP ve všech učebních oborech počínaje 1. ročníkem; zároveň dobíhala výuka podle starých učebních osnov ve 3. ročnících a 3 oborech 2. ročníků), prvním rokem rovněž probíhala výuka v novém učebním oboru Rekondiční a sportovní masér k) Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (č.j / ) + Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) l) Ochrana člověka za mimořádných událostí dodatek k učebním dokumentům (č.j / ) Na plnění programu se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy třídní učitelé, učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, učitelé odborného výcviku a vychovatelé internátu a DM. Působení na žáky mělo charakter motivační a výchovně vzdělávací. Školní činnosti doplňovaly volnočasové aktivity na internátě (široká nabídka zájmových kroužků, sportovní akce, filmy a TV pořady) a úspěšné prezentace žáků na soutěžích a výstavách. Stránka 20

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více