VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Vyberte z následujících podkapitol: 8.1 Historie Společnosti CPI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 8. PROFIL SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Vyberte z následujících podkapitol: 8.1 Historie Společnosti CPI"

Transkript

1 8. PROFIL SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Vyberte z následujících podkapitol: 8.1 Historie Společnosti CPI 8.2 Portfolio Společnosti CPI 8.1 HISTORIE SPOLEČNOSTI CPI Společnost Czech Property Investments, a.s. dovrší koncem roku 2011 již dvacátý rok od svého založení Od svého vzniku v roce 1991 Společnost postupně změnila a výrazně rozšířila sféru své podnikatelské činnosti. V obchodním rejstříku byla zapsána jako Investiční privatizační fond Boleslavsko, a.s. a věnovala se především aktivitám na kapitálovém trhu. V důsledku změn na kapitálovém trhu v průběhu devadesátých let se společnost rozhodla svou činnost zaměřit jiným směrem a kapitálový trh v roce 1997 zcela opustila. V září 1998 došlo k přejmenování společnosti na Czech Property Investments, a.s. Léta Od poloviny roku 1998, kdy byl výrazně navýšen základní kapitál společnosti, se Czech Property Investments, a.s. začala výrazně orientovat na trh s realitami, správu movitého i nemovitého majetku a později i developerskou činnost. Investovala jak do nákupu nemovitostí, tak do oprav a rekonstrukce objektů pro komerční využití. Hlavní aktivity v tomto období směřovaly vedle hlavního města především do oblasti západních a severních Čech. Portfolio společnosti se rozrostlo mimo jiné o nájemní bytové domy v Ústí nad Labem, v Brně a v Praze Letňanech, v oblasti maloobchodu pak o hypermarkety v Chebu, v Nymburce a ve Vyškově, jejichž dlouhodobým nájemcem se stala společnost AHOLD Czech Republic a.s. Léta Z pohledu rozvoje aktivit a vnitřní organizace společnosti jde o nejvýznamnější období. Dominantní činností byla i nadále správa a pronájem nemovitostí, a dále akvizice, které se promítly jak ve struktuře majetku společnosti, tak ve výrazném nárůstu hodnoty jejich aktiv. Posílil především segment hotelnictví, bydlení a maloobchodu v Praze, regionech i na Slovensku. Rozšířil se také fond pozemků, určených k výstavbě zejména rezidenčních projektů. V tomto období společnost také významně expandovala v oblasti developmentu. V Praze zahájila a úspěšně dokončila několik bytových projektů, které následně prodala koncovým zákazníkům. V průběhu několika let se také podařilo prodat nájemníkům zhruba 900 nájemních bytů v Praze Letňanech. Pozici významného developera na pražském trhu posílila také výstavba komplexu Nákupní Galerie Fénix a kongresového hotelu Clarion ve Vysočanech, který byl dokončen na jaře roku Léta I přes výrazné zmražení aktivit na realitním trhu, způsobené finanční a následně hospodářskou krizí ve světě, se společnosti podařilo dokončit a úspěšně prodat nebo zprovoznit hned několik projektů z oblasti bydlení a hotelnictví. Jediným započatým projektem v tomto období se stal víceúčelový komplex v Ústí nad Labem pod názvem CPI City Center, zastřešující kanceláře, obchodní jednotky a čtyřhvězdičkový hotel. Již na počátku krize společnost jasně deklarovala svou obezřetnost v plánované výstavbě a namísto nového developmentu se soustředila spíše na konsolidaci aktiv a kapitálu a připravovala si půdu pro budoucí investice. Společnost využila situace k akvizici několika obchodních podílů a započala změny v akcionářské struktuře, které následně vedly k jejímu zjednodušení. Rok 2010 Rok 2010 představuje v historii společnosti výrazný mezník. Czech Property Investments v průběhu roku významně investovala především do stávajících nemovitostí a své aktivity rozvinula v odvětvích, která se dosud v portfoliu prezentovala jen jako budoucí developerské záměry. Akvizice se dotkly téměř všech segmentů: CPI výrazně rozšířila svůj bytový fond s nájemním bydlením, expandovala v oblasti maloobchodu, zvýšila počet kancelářských ploch a posílila v odvětví hotelnictví a logistiky. 22

2 8.2 PORTFOLIO SPOLEČNOSTI CPI Czech Property Investments, a.s. je jednou z předních českých realitních společností zabývající se developmentem, investicemi a správou nemovitostí. Skupina působí na českém a slovenském trhu a své aktivity rozvíjí v oblasti rezidenčních nemovitostí, kancelářských objektů, obchodních areálů, pohostinství a logistických center CPI RESIDENCE CPI RETAIL CPI OFFICE CPI HOSPITALITY CPI LOGISTICS CPI RESIDENCE Jedním z klíčových segmentů činnosti CPI je oblast bydlení. Společnost je významným aktérem především na poli nájemního bydlení. S více jak bytovými jednotkami zaujímá post druhého největšího poskytovatele nájemního bydlení v České republice. CPI se prezentuje také v oblasti rezidenčního developmentu. Činnost skupiny v tomto odvětví zahrnuje rekonstrukci stávajících objektů, výstavbu bytových a rodinných domů a rezidenčních komplexů. Na Slovensku společnost realizovala zatím jediný rezidenční projekt horských apartmánů u města Ružomberok. Hospodářská recese v letech 2008 a 2009 přiměla společnost CPI pozastavit výstavbu nových rezidenčních projektů. Z důvodu zpřísněných podmínek pro bankovní financování obchod s nemovitostmi významně klesl, stejně jako ceny nových nemovitostí. I přes zvýšenou aktivitu konkurence v roce 2010 v oblasti rezidenčního developmentu se CPI rozhodla i nadále s výstavbou vyčkat na příznivější období. NÁJEMNÍ BYDLENÍ Společnost je v současnosti druhým největším poskytovatelem nájemního bydlení v České republice. V průběhu roku 2009 došlo k fúzi několika dceřiných společností zabývajících se správou a pronájmem bytového fondu na území ČR: společnosti CPI BYTY, a.s. (dříve BPT Prague, a.s.), SPOBYT, a.s., BYTY TŘINEC, a.s. a Byty Česká Lípa, a.s. Od ledna 2010 je portfolio nájemních bytů soustředěno pod jedinou společností, a to CPI BYTY, a.s. Původní bytový fond, který CPI spravovala, se v létě 2010 rozrostl o dalších téměř nájemních jednotek v severočeském městě Litvínov. Stávající bytový fond společnosti tak čítá nájemních bytů ve třinácti městech (patnácti lokalitách) České republiky. Přehled portfolia demonstruje následující tabulka. 23

3 Společnost Město Počet Česká Lípa Český Těšín 330 Děčín 194 Jablonec nad Nisou 66 Liberec 50 Litvínov 2686 CPI BYTY, a.s. Most 72 Nové Město pod Smrkem 198 Praha 867 Slaný 77 Teplice 22 Třinec Ústí nad Labem Celkem

4 Statistika portfolia nájemního bydlení CPI eviduje celkem domů (čísel popisných) s celkovou plochou bytů přesahující m 2. Počet nájemníků v roce 2010 převýšil osob. Převážná část výše uvedených jednotek je dlouhodobě pronajímána za regulované nájemné. Od roku 2007 dochází v České republice ke státem řízené deregulaci nájemného, což se pozitivně odráží v příjmech a v hospodaření společnosti. Tento proces, ustanovený zákonem 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného, vyvrcholil právě v roce Zákon stanovoval (a do konce roku 2012 i v řadě regionů nadále stanovuje) pravidla a maximální částku postupného navyšování regulovaného nájemného. Cílem má být přiblížení desetiletí podhodnoceného nájemného ve vybraných bytech úrovni nájemného tvořeného na volném trhu. Část bytů navíc představuje určitou šedou zónu, která podléhá zvláštním historickým předpisům, jež nájemníkům garantují exkluzivní podmínky a státem regulovanou činži, přesto nespadají do skupiny bytů s regulovaným nájemným, u nichž lze její další navyšování řešit podle zákona 107/2006 Sb Podklady, ze kterých ministerstvo pro Místní rozvoj v době přípravy zákona vycházelo, nejenže nereflektovaly reálnou hodnotu nemovitostí v daném čase a lokalitě, ale do každoročního koeficientu, o který bylo možné nájemné zvýšit, nezahrnuly ani žádný předpoklad hospodářského vývoje. Počátkem roku 2010 se tak nájemné v jednotlivých městech diametrálně odlišovalo, přestože ekonomický potenciál obyvatelstva i jednotlivých měst byl srovnatelný. 25

5 Ve vybraných městech umožňoval zákon 107/2006 Sb. pro rok 2010 poměrně skokové navýšení činží a na výsledcích se projevil také nákup rezidenčního souboru v Litvínově. Tržby společnosti CPI tak v roce 2010 dosáhly částky 341 milionů korun, téměř o 60 milionů víc než v roce předchozím. Před společností CPI se však v roce 2010 objevil nelehký úkol. S koncem platnosti zákona 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného k bylo třeba nastavit další zvyšování činží na přijatelnou a tržním podmínkám odpovídající hodnotu, a to dohodou smluvních stran nájemního vztahu. V případě CPI se ukončení platnosti uvedeného zákona dotklo 13 měst a zhruba nájemníků. Město Počet jednotek celkem k Počet regulovaných bytů Regul. nájemné 2010 (cena poč. roku 2010 na m 2 ) Česká Lípa ,2 Český Těšín ,7 Děčín ,41 Jablonec ,89 Liberec* ,15 Litvínov ,18 Most ,46 Nové město pod Smrkem ,04 Praha* ,4 Slaný* ,25 Teplice ,46 Třinec ,7 Ústí nad Labem ,39 CELKEM * V těchto městech skončí platnost zákona 107/2006 Sb

6 Společnost zvolila model tzv. třístupňového navyšování, kdy snahu o dosažení cílové částky rozložila do tří let. Postupným navyšováním se snažila přihlížet k ekonomické síle nájemníků a sociálním aspektům. Navržené nájemné pro jednotlivé byty zohledňovalo především velikost bytu a atraktivitu lokality. Podle zákona je třeba se na nové výši nájemného dohodnout s nájemníkem. Tento proces CPI nastartovala už v září 2010, proces dohadování stále probíhá. Pokud výsledky dosáhnou očekávaného úspěchu, lze předpokládat nárůst v příjmech z pronájmu bytů v roce 2011 ve výši až 100 milionů korun. Rozložené zvyšování nájemného navíc garantuje narůstající příjmy z pronájmu bytů i do budoucna. Část bytového portfolia společnosti představují také nebytové prostory, které jsou dále poskytovány k pronájmu a využívány jako další zdroj příjmů. Příjmy z pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví CPI BYTY, a.s. dosáhly v loňském roce 31,6 milionů korun. Spolu s navyšováním regulovaného nájemného přistoupila společnost CPI v roce 2010 také k masovějším investicím do revitalizace bytového fondu. Práce na postupném zlepšování technického stavu a zvyšování standardu bydlení budou v následujících letech posíleny právě příjmy z deregulovaného nájemného CPI RETAIL Maloobchodní prodejny, nákupní centra a obchodní areály představují velmi důležitou složku portfolia společnosti CPI. Skupina se věnuje jak vlastní výstavbě, tak akvizicím a dalšímu rozvoji stávajících retailových ploch. Maloobchodní nemovitosti CPI se vyznačují rozmanitostí ve formě i geografické působnosti. Skupina vlastní a spravuje statisíce obchodních ploch v podobě samostatných obchodních jednotek, hypermarketů a diskontních prodejen, obchodních areálů i nákupních center po celé ČR. Maloobchod se dlouhodobě prokázal jako velice stabilní a na své úspěšnosti neztratil ani během krizových let 2008 a To byl také jeden z hlavních důvodů, proč CPI ani v období hospodářské recese nepozastavila své aktivity v tomto odvětví. Významnou expanzi zažil ovšem až v roce 2010, kdy doslova vévodil realizovaným akvizicím. CPI nakoupila nemovitosti, pozemky a budoucí developerské záměry v České republice a na Slovensku v objemu dosahujícím hodnoty 4 miliardy korun. Spolu s dalšími maloobchodními prostorami tak aktiva společnosti v oblasti retail dosáhla celkové hodnoty 8,435 mld. korun. Český trh Mezi akvizicemi menších obchodních ploch v České republice lze uvést např. supermarkety Billa v Praze, Kolíně a Zlíně nebo diskonty Penny Market v Chrastavě, Mimoni a Úvalech, které zcela nově rozšířily portfolio řetězců, s nimiž CPI spolupracuje. Společnost koupila dále hypermarkety Interspar nebo hobby markety OBI jako součást obchodních areálů 27

7 v Mladé Boleslavi a Litoměřicích, a hobby market Bauhaus v Českých Budějovicích. S ohledem na novou výstavbu je třeba připomenout také obchodní jednotky umístěné v rámci víceúčelového komplexu CPI City Center v Ústí nad Labem, které byly dokončeny a zprovozněny v prvním čtvrtletí roku Přehled obchodních areálů (2010) Projekt Rozloha v m 2 CPI Retail Par Prostějov CPI Retail Park Český Těšín CPI Retail Park Mladá Boleslav CPI Retail Park Příbram CPI Retail Park Třinec CPI Retail Park Vyškov Czech Property Investments, a.s. je vlastníkem následujících supermarketů, hypermarketů a diskontů, které jsou dlouhodobě pronajaty obchodním řetězcům (údaje za rok 2010): Lokalita (Česká republika) Český Těšín Cheb Chrastava Kolín Litoměřice Mimoň Mladá Boleslav Nymburk Praha - 2 supermarkety Prostějov Příbram Třinec Úvaly Vyškov Zlín Obchodní řetězec TESCO Hyper ALBERT PENNY MARKET BILLA INTERSPAR, OBI PENNY MARKET INTERSPAR, OBI Hyper ALBERT BILLA INTERSPAR TESCO, OBI TESCO PENNY MARKET Hyper ALBERT BILLA 28

8 OC IGY České Budějovice Významným přírůstkem do retailové rodiny je obchodní centrum IGY v Českých Budějovicích. Třípodlažní obchodnězábavní komplex v centru Českých Budějovic zahrnuje 62 obchodních jednotek, služby, restaurace a kavárny, supermarket Albert, fitness a wellness centrum o rozloze m 2 a multifunkční kulturní centrum s variabilním sálem s kapacitou až 400 osob. Součástí IGY Centra jsou také dvě administrativní budovy s celkovou plochou přesahující m 2 kanceláří, a dále nadzemní pětipodlažní garáže s 387 parkovacími místy a 72 nekrytých parkovacích stání na střeše nákupní galerie. Slovenský trh O poznání méně akvizic realizovala společnost CPI na Slovensku. Přesto byly tyto nákupy v rámci lokálního realitního trhu spíše výjimkou. Czech Property Investments, a.s. vlastní na Slovensku sedm hypermarketů, k nimž v roce 2010 přibyly dva další v podobě potravinářského řetězce TESCO v Čadci a Trebišově. Přehled hypermarketů v SR (2010) Lokalita Obchodní řetězec Komárno Levice Liptovský Mikuláš Michalovce Považská Bystrica Prievidza Spišská Nová Ves Čadca Trebišov Hypernova Hypernova Hypernova Hypernova Hypernova Hypernova Hypernova TESCO TESCO 29

9 Skladbu maloobchodních areálů a nákupních center v Čechách a na Slovensku v budoucnu rozšíří vlastní developerské záměry i nové akvizice již fungujících areálů. Společnost CPI vidí v krajských městech dostatečný ekonomický potenciál pro budování nových obchodních zón, které jsou reakcí na poptávku místních obyvatel CPI OFFICE Kancelářské prostory tvoří významnou část investičních a developerských aktivit Czech Property Investments, a.s. Společnost se může prezentovat jak stávajícími kancelářskými budovami, tak projektováním a výstavbou vlastních administrativních objektů v Praze a krajských městech ČR. Jen v roce 2010 přibylo do kancelářského portfolia CPI téměř m 2 nových ploch KANCELÁŘSKÝ DEVELOPMENT V roce 2010 reprezentoval kancelářskou výstavbu jediný projekt společnosti CPI - administrativně-obchodní komplex CPI City Center v Ústí nad Labem, jehož hrubá stavba byla dokončena na jaře 2010, počátkem roku 2011 zkolaudována a následně zprovozněna a otevřena veřejnosti. CPI City Center Ústí nad Labem Komplex CPI City Center, umístěný nedaleko centra města, sdružuje na celkové ploše m 2 rozsáhlé kancelářské prostory s komerčním zázemím, čtyřhvězdičkový hotel s kongresovým centrem a potřebné služby. Čtyřpatrová budova nabízí celkem m 2 obchodních a administrativních ploch typu A. Čtyřhvězdičkový hotel Clarion, určený převáženě business klientele, nabízí více jak osm desítek pokojů a odpovídající kongresové centrum s moderním technickým vybavením. Součástí komplexu jsou také podzemní garáže s kapacitou 160 parkovacích míst. CPI City Center Ústí nad Labem představuje pilotní projekt z oblasti multifunkčních komplexů. Podobnou strategii jako v případě ústeckého záměru hodlá společnost CPI realizovat také v dalších krajských městech. Základem všech 30

10 polyfunkčních projektů se vždy stanou již existující hotely, často významná lokální střediska, která projdou rekonstrukcí. Cílem je vytvořit v krajských městech síť multifunkčních komplexů, která vždy nabídnou moderní kanceláře s odpovídajícím komerčním zázemím a čtyřhvězdičkový hotel mezinárodní značky Clarion s kongresovým centrem. Uvedený koncept CPI City Center se připravuje např. v Olomouci nebo Hradci Králové. AKVIZICE Rok 2010 přinesl dramatickou změnu kancelářské divize CPI zejména díky významným nákupům, jejichž celková hodnota přesáhla částku 3,219 miliard korun. Důvodem je především fakt, že až do roku 2010 reprezentovaly segment office především budoucí developerské záměry a starší nebytové prostory v majetku společnosti. Expanze společnosti CPI je tak v roce 2010 kromě maloobchodu významně spojována právě se vstupem na trh kanceláří. Portfolio kancelářských nemovitostí v Praze v roce 2010 rozšířily následující projekty: Budova společnosti Nestlé (Praha 4 - Modřany) Moderní kancelářský objekt - centrála potravinářského koncernu Nestlé pro český a slovenský trh - vyrostl v bývalém průmyslovém areálu modřanské čokoládovny Orion v ulici Mezi Vodami. Prosklená budova ve tvaru písmene U s pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími má zhruba m 2 využitelných ploch a společnost Nestlé Česko ji využívá od roku Kromě open space kanceláří pro 350 zaměstnanců, otevřených do prostorného atria plného zeleně, zahrnuje objekt také konferenční a školící centrum, vývojovou kuchyň, senzorickou laboratoř, jídelnu pro zaměstnance, firemní prodejnu a další prostory s technickým zázemím. 31

11 Longin Business Center (Praha 2) Longin Business Center zastřešuje administrativní objekt s m 2 kancelářských ploch umístěný na prestižní adrese v centru Prahy mezi Václavským a Karlovým náměstím. Kromě kanceláří nabízí business centrum také luxusní pětihvězdičkové ubytování. Rezidenční objekt provozovaný společností Marriott Executive Apartments zahrnuje 55 apartmá k dlouhodobému pronájmu, a podzemní parkování. City West sídlo společnosti Siemens (Praha 5 Stodůlky) Stávající objekty City West byly dokončeny na přelomu roku 2009 a 2010 a představují první fázi rozsáhlého areálu, zahrnujícího kromě administrativních a maloobchodních ploch také rezidenční domy a zelené plochy. Administrativní centrum patřící skupině CPI zahrnuje desetipodlažní objekt ve tvaru diamantu (budova B2) a na něj navazující soubor tři budov (objekt B3), které jsou plně pronajaty společnosti Siemens. Celková plocha kanceláří činí m 2 a pracuje zde zaměstnanců. Součástí jsou dále maloobchodní prostory a sklady. Soubor budov má také vlastní parkovací stání s celkovou kapacitou 450 aut. Projekt City West Siemens získal v prestižní soutěži Best of Realty 2010 třetí místo v kategorii Nové administrativní centrum. O ocenění projektu rozhodla volba dostupné lokality a kvalitní urbanisticko-architektonické zpracování projektu. 32

12 Mimopražské akvizice kanceláří zastupuje Obchodní centrum IGY v Českých Budějovicích. OC IGY České Budějovice OC IGY představuje rozsáhlý komplex v centru Českých Budějovic, který využívá vzájemné synergie obchodní, administrativní a relaxační funkce. Kancelářské prostory se nacházejí ve dvou budovách přiléhajících k nákupní galerii. Celková pronajímatelná plocha kanceláří činí m 2. Součástí IGY je třípodlažní obchodně-zábavní centrum, které zahrnuje 62 obchodních jednotek, služby, restaurace a kavárny, supermarket Albert, fitness a wellness centrum o rozloze m 2 a multifunkční kulturní centrum s variabilním sálem s kapacitou až 450 osob. Součástí IGY centra jsou dále nadzemní pětipodlažní garáže s 387 parkovacími místy a 72 nekrytých parkovacích stání na střeše nákupní galerie. V blízkosti objektu se nacházejí tři autobusové a trolejbusové zastávky a spojnice s dopravním obchvatem města s výjezdy na Prahu, Brno a Plzeň. Kancelářské prostory budou klíčovým odvětvím i nadále. Společnost se hodlá soustředit jak na vlastní výstavbu především mimo Prahu, tak na případný nákup odpovídajících nemovitostí v Praze i regionech CPI HOSPITALITY Společnost CPI je jedním z největších vlastníků hotelového a dlouhodobého ubytování v České republice. Hotelová síť v současnosti čítá 15 hotelů v Praze a krajských městech o celkové kapacitě lůžek a konferenčních míst. Soubor činností v tomto segmentu zahrnuje jak rekonstrukci původních objektů, tak výstavbu zcela nových hotelů různého standardu. Rozmanité portfolio zahrnuje ubytovny pro dlouhodobé ubytování a hotely v kategorii od dvou do pěti hvězd. Rok 2010 byl pro CPI významný především z hlediska nového uspořádání hotelové sítě. Společnost zúžila své portfolio na čtyři základní brandy: pětihvězdičkový exklusivní Buddha-Bar Hotels & Resorts, luxusní čtyřhvězdičkový Clarion Hotels, tříhvězdičkový Fortuna Hotels a Ubytovny.cz pro dlouhodobé ubytování, se staly stavebním kamenem budoucího rozvoje hotelové sítě. Záměrem těchto změn byla čitelnější struktura ze strany zákazníků i partnerů, sjednocení standardů v rámci jednotlivých brandů a jejich zkvalitňování, posílení pozice a zviditelnění značek na hotelovém trhu. Cílená segmentace s sebou navíc přinesla řadu ekonomických a marketingových výhod. 33

13 Buddha-Bar Hotels & Resorts***** V době otevření Buddha-Bar Hotelu Prague, počátkem roku 2009, šlo vůbec o první hotel světoznámé značky zážitkových restaurací, která vzniká v rámci sítě francouzského původu Buddha-Bar Hotels & Resorts. V České republice i nadále zůstává jediným pětihvězdičkovým hotelem v rodině Czech Property Investments. Buddha-Bar Hotel Prague disponuje celkem 39 pokoji a na seznam originálních butikových hotelů se zapsal především díky svému unikátnímu konceptu, kombinujícímu prvky orientu a francouzského designu s unikátními technologiemi, to vše v atmosféře secesního domu v historickém jádru Prahy. Neméně významný důraz se zde klade také na úroveň služeb. Clarion Hotels**** Hotely značky Clarion Hotels jsou provozovány na základě franšízy od nadnárodní hotelové řetězce Choice Hotels International, a představují čtyřhvězdičkové fullservisové hotely specializované především na business a kongresovou klientelu. Hotely se profilují nejen komfortním ubytováním a stravováním, ale i nadstandardními konferenčními možnostmi. V současné době síť zahrnuje 5 hotelů značky Clarion v Praze a regionech: Clarion Hotel Prague Old Town Clarion Congress Hotel Prague Clarion Hotel Prague City (otevřen 2010) Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem (otevřen na jaře 2011) Značka Clarion Hotels se stala vlajkovou lodí společnosti, která v souladu s dlouhodobou strategií hodlá řetězec rozšířit kromě Prahy také do většiny krajských měst a nabídnout ucelenou síť kvalitních hotelů s odpovídajícím konferenčním 34

14 zázemím. Po rekonstrukci a rebrandingu se tak ve střednědobém horizontu zařadí pod značku Clarion Hotels další hotely společnosti, stojící v současnosti mimo uvedené brandy. Fortuna Hotels*** Fortuna Hotels představuje původní značku portfolia CPI a nabízí krátkodobé ubytování střední tříhvězdičkové kategorie zaměřené na turistickou a tzv. lowcost korporátní klientelu. Z původních dvou hotelů v roce 1994 se síť rozrostla na současné čtyři provozy. V roce 2010 vlastnila CPI následující hotely značky Fortuna Hotels v Praze: Hotel Fortuna City Hotel Fortuna West Hotel Fortuna Rhea Hotel Fortuna Luna CPI počítá i s další expanzí brandu Fortuna Hotels, ať už prostřednictvím vlastního developmentu nebo akvizic, anebo formou franšízy poskytnuté externímu subjektu. 35

15 Ubytovny.cz Relativně nová značka Ubytovny.cz zastřešuje objekty pro dlouhodobé ubytování v Praze i v regionech. Také tento brand čeká v budoucnu expanze výhradně formou franšízy poskytnuté externím partnerům. Dosud samostatně, mimo strukturu brandů, stojí následující ubytovací zařízení: Hotel Černigov*** (Hradec Králové) Hotel Sigma Olomouc*** Hotel Gomel**** (České Budějovice) 36

16 Právě tyto hotely jsou zahrnuty do plánovaného budování sítě hotelů Clarion v krajských městech ČR. Uvedené hotely projdou v budoucnu rekonstrukcí, která umožní jejich zařazení do mezinárodní sítě Clarion. Stávající kapacita konferenčního zázemí bude v řadě případů navýšena a uzpůsobena nejmodernějším požadavkům. Hotely by se následně měly stát součástí multifunkčních center, které kromě ubytování a kongresového zázemí nabídnou také prostory ke komerčnímu využití. HOTELOVÝ DEVELOPMENT I přes přetrvávající recesi v oblasti turistiky a cestování individuálních i korporátních klientů, společnost dokončila a otevřela dva hotely čtyřhvězdičkové kategorie, které zaznamenaly úspěšný začátek. Clarion Hotel Prague City**** V dubnu 2010 otevřela Czech Property Investments v Praze další hotel značky Clarion. Útulný Clarion Hotel Prague City na Tylově náměstí na Vinohradech zahrnuje 64 pokojů a širokou škálu služeb. Hotel je umístěn v historickém objektu a jeho rekonstrukce probíhala v součinnosti s památkáři. Zájem o hotel se projevil již v prvních dnech po otevření, kdy měl 100% obsazenost. Ideální poloha v centru města, příjemná atmosféra a kvalitní zázemí služeb předurčuje hotel k úspěchu. 37

17 Development a především rozrůstající se síť hotelů Clarion v krajských městech reprezentují dva aktuální projekty: Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem**** Koncem března 2011 byl otevřen kongresový hotel v centru města Ústí nad Labem. Hotel nabízí ubytování v 83 pokojích, které lze v nejvyšším patře propojit a vytvořit tak prostorově velkorysá apartmá. Kongresové centrum tvoří sál s kapacitou 330 osob, který je možné variabilně rozdělit na menší konferenční místnosti, a separátní salónek pro dalších 50 hostů. Díky špičkové technice a akustickým podmínkám je sál vhodný nejen pro odborná setkání, ale také pro pořádání společenských akcí. Hotelová restaurace, umístěná ve vnitrobloku s výhledem na vnitřní náměstí, nabízí kvalitní domácí i mezinárodní kuchyni. Podzemní garáže zajišťují parkování pro 160 vozů. Clarion Congress Hotel České Budějovice**** (ex. Hotel Gomel) 2010 s úmyslem jej rekonstruovat a následně rebrandovat. Rekonstrukce byla zahájena počátkem roku 2011 a její konec se předpokládá na počátku roku 2012, kdy by se měl hotel otevřít veřejnosti již pod novým názvem Clarion Congress Hotel České Budějovice. Svým hostům nabídce zcela zmodernizované interiéry včetně technologií, novou fasádu a venkovní prostranství. Čtyřhvězdičkový hotel poskytne ubytování ve více jak dvou stovkách pokojů, k tomu vynikající gastronomické zázemí v několika restauracích, barech a pivnici. Návštěvníci mohou využít také konferenční prostory v podobě velkého kongresového a společenského sálu o celkové kapacitě 640 osob, který bude mít variabilní charakter. Rozšíří se také nabídka služeb přímo v objektu hotelu a dále kapacita stávajícího venkovního parkoviště. 38

18 Podobný záměr plánuje CPI v budoucnu také u hotelů v Olomouci nebo Hradci Králové. V dlouhodobém horizontu by rekonstruované hotely doplnily také novostavby kanceláří a retailu CPI LOGISTICS Oblast logistiky je v rámci historie činností skupiny zatím nejmladším odvětvím. Czech Property Investments vlastní přes 2 miliony m 2 pozemků v atraktivních lokalitách určených k výstavbě areálů lehkého průmyslu a skladování převážně v regionu Severních a Západních Čech. Na základě výrazné stagnace v oblasti logistiky v letech 2008 a 2009 CPI nezahájila výstavbu žádného z připravovaných projektů. Ani hospodářské oživení roku 2010 ovšem nepřineslo dostatečně vysokou poptávku, na kterou by bylo třeba reagovat okamžitou spekulativní výstavbou. Případným zájemcům však může společnost nabídnout následující lokality, připravené k realizaci skladovacích nebo výrobních prostor: Obec Žďárek (Ústecký kraj) Obec Bor (Plzeňský kraj) Obec Mlýnec (Plzeňský kraj) 39

19 Nabízené lokality umožňují postupnou výstavbu a expanzi firem v rámci daného areálu. Výhodou logistické výstavby je vysoká flexibilita časová i operační, výstavba je otázkou řádově několika měsíců a prostory lze variabilně uzpůsobit potřebám konkrétního pronajímatele. 40

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48 Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah 1. Skupina Czech Property Investments, a.s. (CPI Group)... 2. Přehled vybraných ukazatelů CPI Group... 3. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Czech Property Investments, a.s. KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 (neauditovaná) Konsolidovaná pololetní zpráva 2012 (neauditovaná) OBSAH 1. SKUPINA CPI... 4 2. OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA POLOLETNÍ ZPRÁVU SKUPINY

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 15 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 1. DODATEK PROSPEKTU Tento dokument (dále

Více

VÝROČN Č Í Z PRÁ R VA A 20 2 0 0 7

VÝROČN Č Í Z PRÁ R VA A 20 2 0 0 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2007 1 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 4 2 CPI HOTELS, A.S. 5 2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 5 2.2 AKCIONÁŘI, AKCIE, DLUHOPISY, MAJETKOVÉ ÚČASTI 6 2.2.1 HLAVNÍ AKCIONÁŘI 6 2.2.2 ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2011. www.cpihotels.com

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2011. www.cpihotels.com POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2011 P a g e 2 Společnost CPI Hotels, a.s. v současnosti patří k největším českým hotelovým řetězcům. Ke konci prvního pololetí provozovala 16 ubytovacích zařízení

Více

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G.

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G. Ing. Karel Potměšil Analytik potmesil@cyrrus.cz ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G. DEVELOPERSKÁ HRA NA CITY 19. 2. 2007 Cílová cena 1938 CZK Úvodní doporučení: koupit Základní informace Datum 19. 2. 2007

Více

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem (2011)

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem (2011) POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. K 30.6.2010 CPI Hotels, a.s., Bečvářova 2081/14, 100 00 Praha 10, IČ 47 116 757, DIČ: 47 116 757 Office: Václavské náměstí 47, 110 00 Praha 1, tel: +420 234 712 405, fax:

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

CRESTYL Group. Nabídka na pronájem s následnou koupí nemovitého majetku v Prostějově

CRESTYL Group. Nabídka na pronájem s následnou koupí nemovitého majetku v Prostějově Nabídka na pronájem s následnou koupí nemovitého majetku v Prostějově Březen 2009 Úvodní slovo předkladatele Předkládáme vyhlašovateli záměru pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků v Prostějově

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1

GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1 GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1 Úvodní slovo jediného člena představenstva Vážení přátelé, posláním společnosti GREENVALE a.s. je pronájem areálu AQUAPALACE WELLNESS RESORT v Čestlicích u Prahy. RESORT

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013 P a g e 2 Společnost CPI Hotels, a.s. v současnosti patří k největším českým hotelovým řetězcům. Ke konci prvního pololetí roku 2013 provozovala 17 ubytovacích

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2012. www.cpihotels.com

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2012. www.cpihotels.com POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2012 P a g e 2 Společnost CPI Hotels, a.s. v současnosti patří k největším českým hotelovým řetězcům. Ke konci prvního pololetí roku 2012 provozovala 17 ubytovacích

Více

URBANISTICKÝ VÝVOJ PRAHY ZA POSLEDNÍCH 20 LET

URBANISTICKÝ VÝVOJ PRAHY ZA POSLEDNÍCH 20 LET URBANISTICKÝ VÝVOJ PRAHY ZA POSLEDNÍCH 20 LET Kateřina Szentesiová Urbanistický vývoj Prahy za posledních 20 let odráží zásadní společenské změny, které se odehrály po listopadu 1989. Praha se v tomto

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Vira Valenchuk Vývoj a struktura vybraného hotelového řetězce Diplomová práce 2014 Vývoj a struktura vybraného hotelového řetězce Diplomová práce Bc.

Více

AQUAPALACE, a.s. Výroční zpráva 2014

AQUAPALACE, a.s. Výroční zpráva 2014 AQUAPALACE, a.s. Výroční zpráva 2014 r Úvodní slovo jediného člena představenstva Vážení přátelé, posláním společnosti AQUAPALACE, a.s. je pronájem areálu AQUAPALACE WELLNESS RESORT v Čestlicích u Prahy.

Více

F P D C O R P O R A T I O N C Z

F P D C O R P O R A T I O N C Z FPD CORPORATION CZ VYROČNÍ ZPRÁVA 2013 INTERIÉR ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY TĚŠNOV 1, PRAHA 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 8 MILNÍKY HISTORIE SPOLEČNOSTI 12 INVESTICE 2013

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

C O R P O R A T I O N C Z

C O R P O R A T I O N C Z CORPORATION CZ 2 zvolila obchodní strategii, která se snaží snižovat rizika tím, že se nespoléhá na jediné pole působnosti, ale rozděluje své aktivity do rozmanitých oblastí. Svá aktiva vkládá do společností

Více

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 Zpracovatel: Počet stran: 60 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským

Více

1.pololetí 2008 1.pololetí 2007 Provozní jednotka

1.pololetí 2008 1.pololetí 2007 Provozní jednotka POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. K 30.6.2008 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY Společnost CPI Hotels, a.s. v současné době provozuje 13 hotelů o celkové kapacitě přes 4700 lůžek, čímž se řadí k předním českým

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 3 / lidé a stavby Jsou příležitosti, které se neopakují 4 / obsah

Více

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem. únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s.

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem. únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s. Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s. Obsah Shrnutí obsahu projektu....3 Obecná informace o kongresovém

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

Analýza podmínek podnikání ve městě. Tereza Battová

Analýza podmínek podnikání ve městě. Tereza Battová Analýza podmínek podnikání ve městě Tereza Battová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu podmínek podnikání ve městě a vliv podnikání na jeho rozvoj. V teoretické části

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více