VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Vyberte z následujících podkapitol: 8.1 Historie Společnosti CPI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 8. PROFIL SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Vyberte z následujících podkapitol: 8.1 Historie Společnosti CPI"

Transkript

1 8. PROFIL SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Vyberte z následujících podkapitol: 8.1 Historie Společnosti CPI 8.2 Portfolio Společnosti CPI 8.1 HISTORIE SPOLEČNOSTI CPI Společnost Czech Property Investments, a.s. dovrší koncem roku 2011 již dvacátý rok od svého založení Od svého vzniku v roce 1991 Společnost postupně změnila a výrazně rozšířila sféru své podnikatelské činnosti. V obchodním rejstříku byla zapsána jako Investiční privatizační fond Boleslavsko, a.s. a věnovala se především aktivitám na kapitálovém trhu. V důsledku změn na kapitálovém trhu v průběhu devadesátých let se společnost rozhodla svou činnost zaměřit jiným směrem a kapitálový trh v roce 1997 zcela opustila. V září 1998 došlo k přejmenování společnosti na Czech Property Investments, a.s. Léta Od poloviny roku 1998, kdy byl výrazně navýšen základní kapitál společnosti, se Czech Property Investments, a.s. začala výrazně orientovat na trh s realitami, správu movitého i nemovitého majetku a později i developerskou činnost. Investovala jak do nákupu nemovitostí, tak do oprav a rekonstrukce objektů pro komerční využití. Hlavní aktivity v tomto období směřovaly vedle hlavního města především do oblasti západních a severních Čech. Portfolio společnosti se rozrostlo mimo jiné o nájemní bytové domy v Ústí nad Labem, v Brně a v Praze Letňanech, v oblasti maloobchodu pak o hypermarkety v Chebu, v Nymburce a ve Vyškově, jejichž dlouhodobým nájemcem se stala společnost AHOLD Czech Republic a.s. Léta Z pohledu rozvoje aktivit a vnitřní organizace společnosti jde o nejvýznamnější období. Dominantní činností byla i nadále správa a pronájem nemovitostí, a dále akvizice, které se promítly jak ve struktuře majetku společnosti, tak ve výrazném nárůstu hodnoty jejich aktiv. Posílil především segment hotelnictví, bydlení a maloobchodu v Praze, regionech i na Slovensku. Rozšířil se také fond pozemků, určených k výstavbě zejména rezidenčních projektů. V tomto období společnost také významně expandovala v oblasti developmentu. V Praze zahájila a úspěšně dokončila několik bytových projektů, které následně prodala koncovým zákazníkům. V průběhu několika let se také podařilo prodat nájemníkům zhruba 900 nájemních bytů v Praze Letňanech. Pozici významného developera na pražském trhu posílila také výstavba komplexu Nákupní Galerie Fénix a kongresového hotelu Clarion ve Vysočanech, který byl dokončen na jaře roku Léta I přes výrazné zmražení aktivit na realitním trhu, způsobené finanční a následně hospodářskou krizí ve světě, se společnosti podařilo dokončit a úspěšně prodat nebo zprovoznit hned několik projektů z oblasti bydlení a hotelnictví. Jediným započatým projektem v tomto období se stal víceúčelový komplex v Ústí nad Labem pod názvem CPI City Center, zastřešující kanceláře, obchodní jednotky a čtyřhvězdičkový hotel. Již na počátku krize společnost jasně deklarovala svou obezřetnost v plánované výstavbě a namísto nového developmentu se soustředila spíše na konsolidaci aktiv a kapitálu a připravovala si půdu pro budoucí investice. Společnost využila situace k akvizici několika obchodních podílů a započala změny v akcionářské struktuře, které následně vedly k jejímu zjednodušení. Rok 2010 Rok 2010 představuje v historii společnosti výrazný mezník. Czech Property Investments v průběhu roku významně investovala především do stávajících nemovitostí a své aktivity rozvinula v odvětvích, která se dosud v portfoliu prezentovala jen jako budoucí developerské záměry. Akvizice se dotkly téměř všech segmentů: CPI výrazně rozšířila svůj bytový fond s nájemním bydlením, expandovala v oblasti maloobchodu, zvýšila počet kancelářských ploch a posílila v odvětví hotelnictví a logistiky. 22

2 8.2 PORTFOLIO SPOLEČNOSTI CPI Czech Property Investments, a.s. je jednou z předních českých realitních společností zabývající se developmentem, investicemi a správou nemovitostí. Skupina působí na českém a slovenském trhu a své aktivity rozvíjí v oblasti rezidenčních nemovitostí, kancelářských objektů, obchodních areálů, pohostinství a logistických center CPI RESIDENCE CPI RETAIL CPI OFFICE CPI HOSPITALITY CPI LOGISTICS CPI RESIDENCE Jedním z klíčových segmentů činnosti CPI je oblast bydlení. Společnost je významným aktérem především na poli nájemního bydlení. S více jak bytovými jednotkami zaujímá post druhého největšího poskytovatele nájemního bydlení v České republice. CPI se prezentuje také v oblasti rezidenčního developmentu. Činnost skupiny v tomto odvětví zahrnuje rekonstrukci stávajících objektů, výstavbu bytových a rodinných domů a rezidenčních komplexů. Na Slovensku společnost realizovala zatím jediný rezidenční projekt horských apartmánů u města Ružomberok. Hospodářská recese v letech 2008 a 2009 přiměla společnost CPI pozastavit výstavbu nových rezidenčních projektů. Z důvodu zpřísněných podmínek pro bankovní financování obchod s nemovitostmi významně klesl, stejně jako ceny nových nemovitostí. I přes zvýšenou aktivitu konkurence v roce 2010 v oblasti rezidenčního developmentu se CPI rozhodla i nadále s výstavbou vyčkat na příznivější období. NÁJEMNÍ BYDLENÍ Společnost je v současnosti druhým největším poskytovatelem nájemního bydlení v České republice. V průběhu roku 2009 došlo k fúzi několika dceřiných společností zabývajících se správou a pronájmem bytového fondu na území ČR: společnosti CPI BYTY, a.s. (dříve BPT Prague, a.s.), SPOBYT, a.s., BYTY TŘINEC, a.s. a Byty Česká Lípa, a.s. Od ledna 2010 je portfolio nájemních bytů soustředěno pod jedinou společností, a to CPI BYTY, a.s. Původní bytový fond, který CPI spravovala, se v létě 2010 rozrostl o dalších téměř nájemních jednotek v severočeském městě Litvínov. Stávající bytový fond společnosti tak čítá nájemních bytů ve třinácti městech (patnácti lokalitách) České republiky. Přehled portfolia demonstruje následující tabulka. 23

3 Společnost Město Počet Česká Lípa Český Těšín 330 Děčín 194 Jablonec nad Nisou 66 Liberec 50 Litvínov 2686 CPI BYTY, a.s. Most 72 Nové Město pod Smrkem 198 Praha 867 Slaný 77 Teplice 22 Třinec Ústí nad Labem Celkem

4 Statistika portfolia nájemního bydlení CPI eviduje celkem domů (čísel popisných) s celkovou plochou bytů přesahující m 2. Počet nájemníků v roce 2010 převýšil osob. Převážná část výše uvedených jednotek je dlouhodobě pronajímána za regulované nájemné. Od roku 2007 dochází v České republice ke státem řízené deregulaci nájemného, což se pozitivně odráží v příjmech a v hospodaření společnosti. Tento proces, ustanovený zákonem 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného, vyvrcholil právě v roce Zákon stanovoval (a do konce roku 2012 i v řadě regionů nadále stanovuje) pravidla a maximální částku postupného navyšování regulovaného nájemného. Cílem má být přiblížení desetiletí podhodnoceného nájemného ve vybraných bytech úrovni nájemného tvořeného na volném trhu. Část bytů navíc představuje určitou šedou zónu, která podléhá zvláštním historickým předpisům, jež nájemníkům garantují exkluzivní podmínky a státem regulovanou činži, přesto nespadají do skupiny bytů s regulovaným nájemným, u nichž lze její další navyšování řešit podle zákona 107/2006 Sb Podklady, ze kterých ministerstvo pro Místní rozvoj v době přípravy zákona vycházelo, nejenže nereflektovaly reálnou hodnotu nemovitostí v daném čase a lokalitě, ale do každoročního koeficientu, o který bylo možné nájemné zvýšit, nezahrnuly ani žádný předpoklad hospodářského vývoje. Počátkem roku 2010 se tak nájemné v jednotlivých městech diametrálně odlišovalo, přestože ekonomický potenciál obyvatelstva i jednotlivých měst byl srovnatelný. 25

5 Ve vybraných městech umožňoval zákon 107/2006 Sb. pro rok 2010 poměrně skokové navýšení činží a na výsledcích se projevil také nákup rezidenčního souboru v Litvínově. Tržby společnosti CPI tak v roce 2010 dosáhly částky 341 milionů korun, téměř o 60 milionů víc než v roce předchozím. Před společností CPI se však v roce 2010 objevil nelehký úkol. S koncem platnosti zákona 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného k bylo třeba nastavit další zvyšování činží na přijatelnou a tržním podmínkám odpovídající hodnotu, a to dohodou smluvních stran nájemního vztahu. V případě CPI se ukončení platnosti uvedeného zákona dotklo 13 měst a zhruba nájemníků. Město Počet jednotek celkem k Počet regulovaných bytů Regul. nájemné 2010 (cena poč. roku 2010 na m 2 ) Česká Lípa ,2 Český Těšín ,7 Děčín ,41 Jablonec ,89 Liberec* ,15 Litvínov ,18 Most ,46 Nové město pod Smrkem ,04 Praha* ,4 Slaný* ,25 Teplice ,46 Třinec ,7 Ústí nad Labem ,39 CELKEM * V těchto městech skončí platnost zákona 107/2006 Sb

6 Společnost zvolila model tzv. třístupňového navyšování, kdy snahu o dosažení cílové částky rozložila do tří let. Postupným navyšováním se snažila přihlížet k ekonomické síle nájemníků a sociálním aspektům. Navržené nájemné pro jednotlivé byty zohledňovalo především velikost bytu a atraktivitu lokality. Podle zákona je třeba se na nové výši nájemného dohodnout s nájemníkem. Tento proces CPI nastartovala už v září 2010, proces dohadování stále probíhá. Pokud výsledky dosáhnou očekávaného úspěchu, lze předpokládat nárůst v příjmech z pronájmu bytů v roce 2011 ve výši až 100 milionů korun. Rozložené zvyšování nájemného navíc garantuje narůstající příjmy z pronájmu bytů i do budoucna. Část bytového portfolia společnosti představují také nebytové prostory, které jsou dále poskytovány k pronájmu a využívány jako další zdroj příjmů. Příjmy z pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví CPI BYTY, a.s. dosáhly v loňském roce 31,6 milionů korun. Spolu s navyšováním regulovaného nájemného přistoupila společnost CPI v roce 2010 také k masovějším investicím do revitalizace bytového fondu. Práce na postupném zlepšování technického stavu a zvyšování standardu bydlení budou v následujících letech posíleny právě příjmy z deregulovaného nájemného CPI RETAIL Maloobchodní prodejny, nákupní centra a obchodní areály představují velmi důležitou složku portfolia společnosti CPI. Skupina se věnuje jak vlastní výstavbě, tak akvizicím a dalšímu rozvoji stávajících retailových ploch. Maloobchodní nemovitosti CPI se vyznačují rozmanitostí ve formě i geografické působnosti. Skupina vlastní a spravuje statisíce obchodních ploch v podobě samostatných obchodních jednotek, hypermarketů a diskontních prodejen, obchodních areálů i nákupních center po celé ČR. Maloobchod se dlouhodobě prokázal jako velice stabilní a na své úspěšnosti neztratil ani během krizových let 2008 a To byl také jeden z hlavních důvodů, proč CPI ani v období hospodářské recese nepozastavila své aktivity v tomto odvětví. Významnou expanzi zažil ovšem až v roce 2010, kdy doslova vévodil realizovaným akvizicím. CPI nakoupila nemovitosti, pozemky a budoucí developerské záměry v České republice a na Slovensku v objemu dosahujícím hodnoty 4 miliardy korun. Spolu s dalšími maloobchodními prostorami tak aktiva společnosti v oblasti retail dosáhla celkové hodnoty 8,435 mld. korun. Český trh Mezi akvizicemi menších obchodních ploch v České republice lze uvést např. supermarkety Billa v Praze, Kolíně a Zlíně nebo diskonty Penny Market v Chrastavě, Mimoni a Úvalech, které zcela nově rozšířily portfolio řetězců, s nimiž CPI spolupracuje. Společnost koupila dále hypermarkety Interspar nebo hobby markety OBI jako součást obchodních areálů 27

7 v Mladé Boleslavi a Litoměřicích, a hobby market Bauhaus v Českých Budějovicích. S ohledem na novou výstavbu je třeba připomenout také obchodní jednotky umístěné v rámci víceúčelového komplexu CPI City Center v Ústí nad Labem, které byly dokončeny a zprovozněny v prvním čtvrtletí roku Přehled obchodních areálů (2010) Projekt Rozloha v m 2 CPI Retail Par Prostějov CPI Retail Park Český Těšín CPI Retail Park Mladá Boleslav CPI Retail Park Příbram CPI Retail Park Třinec CPI Retail Park Vyškov Czech Property Investments, a.s. je vlastníkem následujících supermarketů, hypermarketů a diskontů, které jsou dlouhodobě pronajaty obchodním řetězcům (údaje za rok 2010): Lokalita (Česká republika) Český Těšín Cheb Chrastava Kolín Litoměřice Mimoň Mladá Boleslav Nymburk Praha - 2 supermarkety Prostějov Příbram Třinec Úvaly Vyškov Zlín Obchodní řetězec TESCO Hyper ALBERT PENNY MARKET BILLA INTERSPAR, OBI PENNY MARKET INTERSPAR, OBI Hyper ALBERT BILLA INTERSPAR TESCO, OBI TESCO PENNY MARKET Hyper ALBERT BILLA 28

8 OC IGY České Budějovice Významným přírůstkem do retailové rodiny je obchodní centrum IGY v Českých Budějovicích. Třípodlažní obchodnězábavní komplex v centru Českých Budějovic zahrnuje 62 obchodních jednotek, služby, restaurace a kavárny, supermarket Albert, fitness a wellness centrum o rozloze m 2 a multifunkční kulturní centrum s variabilním sálem s kapacitou až 400 osob. Součástí IGY Centra jsou také dvě administrativní budovy s celkovou plochou přesahující m 2 kanceláří, a dále nadzemní pětipodlažní garáže s 387 parkovacími místy a 72 nekrytých parkovacích stání na střeše nákupní galerie. Slovenský trh O poznání méně akvizic realizovala společnost CPI na Slovensku. Přesto byly tyto nákupy v rámci lokálního realitního trhu spíše výjimkou. Czech Property Investments, a.s. vlastní na Slovensku sedm hypermarketů, k nimž v roce 2010 přibyly dva další v podobě potravinářského řetězce TESCO v Čadci a Trebišově. Přehled hypermarketů v SR (2010) Lokalita Obchodní řetězec Komárno Levice Liptovský Mikuláš Michalovce Považská Bystrica Prievidza Spišská Nová Ves Čadca Trebišov Hypernova Hypernova Hypernova Hypernova Hypernova Hypernova Hypernova TESCO TESCO 29

9 Skladbu maloobchodních areálů a nákupních center v Čechách a na Slovensku v budoucnu rozšíří vlastní developerské záměry i nové akvizice již fungujících areálů. Společnost CPI vidí v krajských městech dostatečný ekonomický potenciál pro budování nových obchodních zón, které jsou reakcí na poptávku místních obyvatel CPI OFFICE Kancelářské prostory tvoří významnou část investičních a developerských aktivit Czech Property Investments, a.s. Společnost se může prezentovat jak stávajícími kancelářskými budovami, tak projektováním a výstavbou vlastních administrativních objektů v Praze a krajských městech ČR. Jen v roce 2010 přibylo do kancelářského portfolia CPI téměř m 2 nových ploch KANCELÁŘSKÝ DEVELOPMENT V roce 2010 reprezentoval kancelářskou výstavbu jediný projekt společnosti CPI - administrativně-obchodní komplex CPI City Center v Ústí nad Labem, jehož hrubá stavba byla dokončena na jaře 2010, počátkem roku 2011 zkolaudována a následně zprovozněna a otevřena veřejnosti. CPI City Center Ústí nad Labem Komplex CPI City Center, umístěný nedaleko centra města, sdružuje na celkové ploše m 2 rozsáhlé kancelářské prostory s komerčním zázemím, čtyřhvězdičkový hotel s kongresovým centrem a potřebné služby. Čtyřpatrová budova nabízí celkem m 2 obchodních a administrativních ploch typu A. Čtyřhvězdičkový hotel Clarion, určený převáženě business klientele, nabízí více jak osm desítek pokojů a odpovídající kongresové centrum s moderním technickým vybavením. Součástí komplexu jsou také podzemní garáže s kapacitou 160 parkovacích míst. CPI City Center Ústí nad Labem představuje pilotní projekt z oblasti multifunkčních komplexů. Podobnou strategii jako v případě ústeckého záměru hodlá společnost CPI realizovat také v dalších krajských městech. Základem všech 30

10 polyfunkčních projektů se vždy stanou již existující hotely, často významná lokální střediska, která projdou rekonstrukcí. Cílem je vytvořit v krajských městech síť multifunkčních komplexů, která vždy nabídnou moderní kanceláře s odpovídajícím komerčním zázemím a čtyřhvězdičkový hotel mezinárodní značky Clarion s kongresovým centrem. Uvedený koncept CPI City Center se připravuje např. v Olomouci nebo Hradci Králové. AKVIZICE Rok 2010 přinesl dramatickou změnu kancelářské divize CPI zejména díky významným nákupům, jejichž celková hodnota přesáhla částku 3,219 miliard korun. Důvodem je především fakt, že až do roku 2010 reprezentovaly segment office především budoucí developerské záměry a starší nebytové prostory v majetku společnosti. Expanze společnosti CPI je tak v roce 2010 kromě maloobchodu významně spojována právě se vstupem na trh kanceláří. Portfolio kancelářských nemovitostí v Praze v roce 2010 rozšířily následující projekty: Budova společnosti Nestlé (Praha 4 - Modřany) Moderní kancelářský objekt - centrála potravinářského koncernu Nestlé pro český a slovenský trh - vyrostl v bývalém průmyslovém areálu modřanské čokoládovny Orion v ulici Mezi Vodami. Prosklená budova ve tvaru písmene U s pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími má zhruba m 2 využitelných ploch a společnost Nestlé Česko ji využívá od roku Kromě open space kanceláří pro 350 zaměstnanců, otevřených do prostorného atria plného zeleně, zahrnuje objekt také konferenční a školící centrum, vývojovou kuchyň, senzorickou laboratoř, jídelnu pro zaměstnance, firemní prodejnu a další prostory s technickým zázemím. 31

11 Longin Business Center (Praha 2) Longin Business Center zastřešuje administrativní objekt s m 2 kancelářských ploch umístěný na prestižní adrese v centru Prahy mezi Václavským a Karlovým náměstím. Kromě kanceláří nabízí business centrum také luxusní pětihvězdičkové ubytování. Rezidenční objekt provozovaný společností Marriott Executive Apartments zahrnuje 55 apartmá k dlouhodobému pronájmu, a podzemní parkování. City West sídlo společnosti Siemens (Praha 5 Stodůlky) Stávající objekty City West byly dokončeny na přelomu roku 2009 a 2010 a představují první fázi rozsáhlého areálu, zahrnujícího kromě administrativních a maloobchodních ploch také rezidenční domy a zelené plochy. Administrativní centrum patřící skupině CPI zahrnuje desetipodlažní objekt ve tvaru diamantu (budova B2) a na něj navazující soubor tři budov (objekt B3), které jsou plně pronajaty společnosti Siemens. Celková plocha kanceláří činí m 2 a pracuje zde zaměstnanců. Součástí jsou dále maloobchodní prostory a sklady. Soubor budov má také vlastní parkovací stání s celkovou kapacitou 450 aut. Projekt City West Siemens získal v prestižní soutěži Best of Realty 2010 třetí místo v kategorii Nové administrativní centrum. O ocenění projektu rozhodla volba dostupné lokality a kvalitní urbanisticko-architektonické zpracování projektu. 32

12 Mimopražské akvizice kanceláří zastupuje Obchodní centrum IGY v Českých Budějovicích. OC IGY České Budějovice OC IGY představuje rozsáhlý komplex v centru Českých Budějovic, který využívá vzájemné synergie obchodní, administrativní a relaxační funkce. Kancelářské prostory se nacházejí ve dvou budovách přiléhajících k nákupní galerii. Celková pronajímatelná plocha kanceláří činí m 2. Součástí IGY je třípodlažní obchodně-zábavní centrum, které zahrnuje 62 obchodních jednotek, služby, restaurace a kavárny, supermarket Albert, fitness a wellness centrum o rozloze m 2 a multifunkční kulturní centrum s variabilním sálem s kapacitou až 450 osob. Součástí IGY centra jsou dále nadzemní pětipodlažní garáže s 387 parkovacími místy a 72 nekrytých parkovacích stání na střeše nákupní galerie. V blízkosti objektu se nacházejí tři autobusové a trolejbusové zastávky a spojnice s dopravním obchvatem města s výjezdy na Prahu, Brno a Plzeň. Kancelářské prostory budou klíčovým odvětvím i nadále. Společnost se hodlá soustředit jak na vlastní výstavbu především mimo Prahu, tak na případný nákup odpovídajících nemovitostí v Praze i regionech CPI HOSPITALITY Společnost CPI je jedním z největších vlastníků hotelového a dlouhodobého ubytování v České republice. Hotelová síť v současnosti čítá 15 hotelů v Praze a krajských městech o celkové kapacitě lůžek a konferenčních míst. Soubor činností v tomto segmentu zahrnuje jak rekonstrukci původních objektů, tak výstavbu zcela nových hotelů různého standardu. Rozmanité portfolio zahrnuje ubytovny pro dlouhodobé ubytování a hotely v kategorii od dvou do pěti hvězd. Rok 2010 byl pro CPI významný především z hlediska nového uspořádání hotelové sítě. Společnost zúžila své portfolio na čtyři základní brandy: pětihvězdičkový exklusivní Buddha-Bar Hotels & Resorts, luxusní čtyřhvězdičkový Clarion Hotels, tříhvězdičkový Fortuna Hotels a Ubytovny.cz pro dlouhodobé ubytování, se staly stavebním kamenem budoucího rozvoje hotelové sítě. Záměrem těchto změn byla čitelnější struktura ze strany zákazníků i partnerů, sjednocení standardů v rámci jednotlivých brandů a jejich zkvalitňování, posílení pozice a zviditelnění značek na hotelovém trhu. Cílená segmentace s sebou navíc přinesla řadu ekonomických a marketingových výhod. 33

13 Buddha-Bar Hotels & Resorts***** V době otevření Buddha-Bar Hotelu Prague, počátkem roku 2009, šlo vůbec o první hotel světoznámé značky zážitkových restaurací, která vzniká v rámci sítě francouzského původu Buddha-Bar Hotels & Resorts. V České republice i nadále zůstává jediným pětihvězdičkovým hotelem v rodině Czech Property Investments. Buddha-Bar Hotel Prague disponuje celkem 39 pokoji a na seznam originálních butikových hotelů se zapsal především díky svému unikátnímu konceptu, kombinujícímu prvky orientu a francouzského designu s unikátními technologiemi, to vše v atmosféře secesního domu v historickém jádru Prahy. Neméně významný důraz se zde klade také na úroveň služeb. Clarion Hotels**** Hotely značky Clarion Hotels jsou provozovány na základě franšízy od nadnárodní hotelové řetězce Choice Hotels International, a představují čtyřhvězdičkové fullservisové hotely specializované především na business a kongresovou klientelu. Hotely se profilují nejen komfortním ubytováním a stravováním, ale i nadstandardními konferenčními možnostmi. V současné době síť zahrnuje 5 hotelů značky Clarion v Praze a regionech: Clarion Hotel Prague Old Town Clarion Congress Hotel Prague Clarion Hotel Prague City (otevřen 2010) Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem (otevřen na jaře 2011) Značka Clarion Hotels se stala vlajkovou lodí společnosti, která v souladu s dlouhodobou strategií hodlá řetězec rozšířit kromě Prahy také do většiny krajských měst a nabídnout ucelenou síť kvalitních hotelů s odpovídajícím konferenčním 34

14 zázemím. Po rekonstrukci a rebrandingu se tak ve střednědobém horizontu zařadí pod značku Clarion Hotels další hotely společnosti, stojící v současnosti mimo uvedené brandy. Fortuna Hotels*** Fortuna Hotels představuje původní značku portfolia CPI a nabízí krátkodobé ubytování střední tříhvězdičkové kategorie zaměřené na turistickou a tzv. lowcost korporátní klientelu. Z původních dvou hotelů v roce 1994 se síť rozrostla na současné čtyři provozy. V roce 2010 vlastnila CPI následující hotely značky Fortuna Hotels v Praze: Hotel Fortuna City Hotel Fortuna West Hotel Fortuna Rhea Hotel Fortuna Luna CPI počítá i s další expanzí brandu Fortuna Hotels, ať už prostřednictvím vlastního developmentu nebo akvizic, anebo formou franšízy poskytnuté externímu subjektu. 35

15 Ubytovny.cz Relativně nová značka Ubytovny.cz zastřešuje objekty pro dlouhodobé ubytování v Praze i v regionech. Také tento brand čeká v budoucnu expanze výhradně formou franšízy poskytnuté externím partnerům. Dosud samostatně, mimo strukturu brandů, stojí následující ubytovací zařízení: Hotel Černigov*** (Hradec Králové) Hotel Sigma Olomouc*** Hotel Gomel**** (České Budějovice) 36

16 Právě tyto hotely jsou zahrnuty do plánovaného budování sítě hotelů Clarion v krajských městech ČR. Uvedené hotely projdou v budoucnu rekonstrukcí, která umožní jejich zařazení do mezinárodní sítě Clarion. Stávající kapacita konferenčního zázemí bude v řadě případů navýšena a uzpůsobena nejmodernějším požadavkům. Hotely by se následně měly stát součástí multifunkčních center, které kromě ubytování a kongresového zázemí nabídnou také prostory ke komerčnímu využití. HOTELOVÝ DEVELOPMENT I přes přetrvávající recesi v oblasti turistiky a cestování individuálních i korporátních klientů, společnost dokončila a otevřela dva hotely čtyřhvězdičkové kategorie, které zaznamenaly úspěšný začátek. Clarion Hotel Prague City**** V dubnu 2010 otevřela Czech Property Investments v Praze další hotel značky Clarion. Útulný Clarion Hotel Prague City na Tylově náměstí na Vinohradech zahrnuje 64 pokojů a širokou škálu služeb. Hotel je umístěn v historickém objektu a jeho rekonstrukce probíhala v součinnosti s památkáři. Zájem o hotel se projevil již v prvních dnech po otevření, kdy měl 100% obsazenost. Ideální poloha v centru města, příjemná atmosféra a kvalitní zázemí služeb předurčuje hotel k úspěchu. 37

17 Development a především rozrůstající se síť hotelů Clarion v krajských městech reprezentují dva aktuální projekty: Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem**** Koncem března 2011 byl otevřen kongresový hotel v centru města Ústí nad Labem. Hotel nabízí ubytování v 83 pokojích, které lze v nejvyšším patře propojit a vytvořit tak prostorově velkorysá apartmá. Kongresové centrum tvoří sál s kapacitou 330 osob, který je možné variabilně rozdělit na menší konferenční místnosti, a separátní salónek pro dalších 50 hostů. Díky špičkové technice a akustickým podmínkám je sál vhodný nejen pro odborná setkání, ale také pro pořádání společenských akcí. Hotelová restaurace, umístěná ve vnitrobloku s výhledem na vnitřní náměstí, nabízí kvalitní domácí i mezinárodní kuchyni. Podzemní garáže zajišťují parkování pro 160 vozů. Clarion Congress Hotel České Budějovice**** (ex. Hotel Gomel) 2010 s úmyslem jej rekonstruovat a následně rebrandovat. Rekonstrukce byla zahájena počátkem roku 2011 a její konec se předpokládá na počátku roku 2012, kdy by se měl hotel otevřít veřejnosti již pod novým názvem Clarion Congress Hotel České Budějovice. Svým hostům nabídce zcela zmodernizované interiéry včetně technologií, novou fasádu a venkovní prostranství. Čtyřhvězdičkový hotel poskytne ubytování ve více jak dvou stovkách pokojů, k tomu vynikající gastronomické zázemí v několika restauracích, barech a pivnici. Návštěvníci mohou využít také konferenční prostory v podobě velkého kongresového a společenského sálu o celkové kapacitě 640 osob, který bude mít variabilní charakter. Rozšíří se také nabídka služeb přímo v objektu hotelu a dále kapacita stávajícího venkovního parkoviště. 38

18 Podobný záměr plánuje CPI v budoucnu také u hotelů v Olomouci nebo Hradci Králové. V dlouhodobém horizontu by rekonstruované hotely doplnily také novostavby kanceláří a retailu CPI LOGISTICS Oblast logistiky je v rámci historie činností skupiny zatím nejmladším odvětvím. Czech Property Investments vlastní přes 2 miliony m 2 pozemků v atraktivních lokalitách určených k výstavbě areálů lehkého průmyslu a skladování převážně v regionu Severních a Západních Čech. Na základě výrazné stagnace v oblasti logistiky v letech 2008 a 2009 CPI nezahájila výstavbu žádného z připravovaných projektů. Ani hospodářské oživení roku 2010 ovšem nepřineslo dostatečně vysokou poptávku, na kterou by bylo třeba reagovat okamžitou spekulativní výstavbou. Případným zájemcům však může společnost nabídnout následující lokality, připravené k realizaci skladovacích nebo výrobních prostor: Obec Žďárek (Ústecký kraj) Obec Bor (Plzeňský kraj) Obec Mlýnec (Plzeňský kraj) 39

19 Nabízené lokality umožňují postupnou výstavbu a expanzi firem v rámci daného areálu. Výhodou logistické výstavby je vysoká flexibilita časová i operační, výstavba je otázkou řádově několika měsíců a prostory lze variabilně uzpůsobit potřebám konkrétního pronajímatele. 40

Ř Í Z E N Í R O Z V O J E H O T E L O V É H O Ř E T Ě Z C E. J A N K R A T I N A generální ředitel CPI Hotels, a.s.

Ř Í Z E N Í R O Z V O J E H O T E L O V É H O Ř E T Ě Z C E. J A N K R A T I N A generální ředitel CPI Hotels, a.s. H O T E L O V É H O Ř E T Ě Z C E J A N K R A T I N A generální ředitel CPI Hotels, a.s. 13.5.2008 Clarion Congress Hotel Prague Clarion Hotel Prague Old Town Quality Hotel Prague Comfort Hotel Prague

Více

1.pololetí 2009 1.pololetí 2008

1.pololetí 2009 1.pololetí 2008 POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. K 30.6.2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA Společnost CPI Hotels, a.s. v současné době provozuje 13 hotelů a 2 zařízení dlouhodobého ubytování o celkové kapacitě přes 7100 lůžek, čímž

Více

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě Penta Investments divize Real Estate Kanceláře od kvantity ke kvalitě 4.března 2014 I. KVANTITA - Pražský kancelářský trh na konci roku 2013 'Hlavní indikátory Velikost trhu 2,96 milionu m2 kancelářských

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2011. www.cpihotels.com

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2011. www.cpihotels.com POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2011 P a g e 2 Společnost CPI Hotels, a.s. v současnosti patří k největším českým hotelovým řetězcům. Ke konci prvního pololetí provozovala 16 ubytovacích zařízení

Více

Nový projekt na Praze 7 LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM

Nový projekt na Praze 7 LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM Nový projekt na Praze 7 LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM Severojižní magistrála LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM Vltavská Strossmayerovo náměstí Kamenická Letenské náměstí VELETRŽNÍ PALÁC Veletržní Veletržní palác PARKHOTEL

Více

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK CIMEX GROUP PROPERTY BOOK Profil společnosti CIMEX GROUP Celková plocha pronajímatelných kancelářských prostor: 100 000 m 2 Hodnota portfolia administrativních budov CZK 4,2 miliardy Hodnota portfolia

Více

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem (2011)

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem (2011) POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. K 30.6.2010 CPI Hotels, a.s., Bečvářova 2081/14, 100 00 Praha 10, IČ 47 116 757, DIČ: 47 116 757 Office: Václavské náměstí 47, 110 00 Praha 1, tel: +420 234 712 405, fax:

Více

ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu

ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu Martin Skalický, investiční ředitel REICO České spořitelny Filip Kubricht, finanční ředitel REICO České spořitelny 15. 11. 2010 Obsah Aktuální situace

Více

Mánes House. Investiční Memorandum. Václavská 12, Praha 2

Mánes House. Investiční Memorandum. Václavská 12, Praha 2 Investiční Memorandum Mánes House Václavská 12, Praha 2 Na Perštýně 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Úvod 1 Klíčové

Více

administrativní budova

administrativní budova administrativní budova Římská 14, Praha 2, Vinohrady INVESTIČNÍ MEMORANDUM Investiční příležitost koupit kompletně zrekonstruovanou budovu situovanou v městské části Praha 2 - Vinohrady. Ideální pro kupujícího,

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

1.pololetí 2008 1.pololetí 2007 Provozní jednotka

1.pololetí 2008 1.pololetí 2007 Provozní jednotka POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. K 30.6.2008 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY Společnost CPI Hotels, a.s. v současné době provozuje 13 hotelů o celkové kapacitě přes 4700 lůžek, čímž se řadí k předním českým

Více

PRAHA 9 LETŇANY LETŇANSKÉ ZAHRADY

PRAHA 9 LETŇANY LETŇANSKÉ ZAHRADY PRAHA 9 LETŇANY LETŇANSKÉ ZAHRADY KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY Lokalita Bytový areál Letňanské zahrady se nachází poblíž ulice Veselská v

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

Trendy tuzemského realitního trhu

Trendy tuzemského realitního trhu Trendy tuzemského realitního trhu Podobně jako ve druhé polovině roku 2008 a v roce 2009, pokračoval i v roce 2010 propad trhu, i když v relativním vyjádření se jednalo o menší procentní hodnoty. Propad

Více

czech property investments, a.s. Prezentace společnosti

czech property investments, a.s. Prezentace společnosti czech property investments, a.s. Prezentace společnosti Právní upozornění Tento materiál není investičním doporučením nebo nabídkou ke koupi dluhopisů Emitenta. Veškeré informace uvedené v prezentaci mají

Více

Realitní trh v ČR 2008

Realitní trh v ČR 2008 Realitní trh v ČR 2008 Přehled vývoje realitního trhu v České republice Logistika Kanceláře Maloobchod Byty Investice Hotely 2 Průmyslový a logistický trh 1997 První budovy střední velikosti pro logistiku

Více

Obsah. 3 5 6 8 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 21 21 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48

Obsah. 3 5 6 8 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 21 21 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48 Annual Report 2006 Obsah 1. Czech Property Investments, a.s. Group (CPI Group)... 2. Přehled vybraných ukazatelů CPI Group... 3. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích... 4. Úvodní

Více

PREZENTACE PROJEKTU GÉČKO OSTRAVA. www.reflecta.cz. www.ncgecko.cz

PREZENTACE PROJEKTU GÉČKO OSTRAVA. www.reflecta.cz. www.ncgecko.cz PREZENTACE PROJEKTU GÉČKO OSTRAVA N Á K U P N Í C E N T R U M REFERENCE Společnost REFLECTA Development a.s. otevřela v roce 2007 dostavbu obchodních pasáží pod názvem Nákupní centrum Géčko k hypermarketům

Více

Investiční memorandum VINOHRADSKÁ 83 PRAHA 2 VINOHRADY

Investiční memorandum VINOHRADSKÁ 83 PRAHA 2 VINOHRADY Investiční memorandum VINOHRADSKÁ 83 PRAHA 2 VINOHRADY Skvělá investiční příležitost POPIS NEMOVITOSTI Rezidence La Fenice se nachází v rezidenční lokalitě pražských Vinohrad (Praha 2) nedaleko zastávky

Více

Summary of PR coverage. Date Publication/website Name of the article or coverage

Summary of PR coverage. Date Publication/website Name of the article or coverage PUBLICITY SC Futurum Kolin: World brands coming to Kolin Summary of PR coverage Date Publication/website Name of the article or coverage 1 13.10.2008 www.kolin.cz Novinky 2 15.10.2008 ČRo Středočeský kraj

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48 Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah 1. Skupina Czech Property Investments, a.s. (CPI Group)... 2. Přehled vybraných ukazatelů CPI Group... 3. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy

Více

Realistický pohled na pražský realitní rok 2010

Realistický pohled na pražský realitní rok 2010 Tisková zpráva Realistický pohled na pražský realitní rok 2010 Praha 9. prosince 2010 - Průměrné prodejní ceny bytu klesaly Staví se více malých bytů Ceny pozemků v Praze a nejbližším okolí stagnují nebo

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

Název Stěhování této NKÚ z prostor

Název Stěhování této NKÚ z prostor CPI Office Název Stěhování této NKÚ z prostor prezentace budovy Tokovo TISKOVÁ KONFERENCE CPI GROUP 8. 3. 2013 Aktuální stav Aktuální stav CPI Group koupila objekt Tokovo od skupiny PPF v říjnu 2011 se

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

E-SHOPY vs. SKLADOVÉ NEMOVITOSTI ZÓNA LOGISTIKA

E-SHOPY vs. SKLADOVÉ NEMOVITOSTI ZÓNA LOGISTIKA E-SHOPY vs. SKLADOVÉ NEMOVITOSTI 23.03.2016 ZÓNA LOGISTIKA 108 AGENCY ZAMĚŘENÍ NA KOMERČNÍ NEMOVITOSTI Průmyslové nemovitosti Kanceláře a maloobchod Správa nemovitostí Investiční příležitosti Marketing

Více

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město Investiční memorandum Rašínovo nábřeží 66 Praha 2 Nové Město Představení Klasická budova z přelomu století, která je jednou z dominant pravého břehu Vltavy, stojí na rohu Rašínova nábřeží a Trojanovy ulice.

Více

Rekonstrukce kancelářských budov a příklady nového využití

Rekonstrukce kancelářských budov a příklady nového využití Rekonstrukce kancelářských budov a příklady nového využití Penta Investments 20.10.2016 Petr Palička STAVEBNÍ FÓRUM Kanceláře: redesign, revitalizace, rekonstrukce CONTENT Úvod O Penta Investments v real

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

investiční memorandum dlouhá 7 praha 1 - staré město "Prémiová investiční příležitost

investiční memorandum dlouhá 7 praha 1 - staré město Prémiová investiční příležitost investiční memorandum dlouhá 7 praha 1 - staré město "Prémiová investiční příležitost představení Dlouhá 7 je jedna z nejvýznamějších nárožních budov pražského centra, která se nachází uprostřed luxusní

Více

HYBERNSKÁ. Investiční memorandum. Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město. Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy

HYBERNSKÁ. Investiční memorandum. Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město. Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy Investiční memorandum Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy Na Perštýně 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail:

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

můj katalog nemovitostí

můj katalog nemovitostí můj katalog nemovitostí exkluzivní lokalita kvalita & design výjimečnost trvalá hodnota nadčasovost bezpečnost dětská hřiště služby pohodlí Do svého katalogu jste si vybrali tyto nemovitosti: nemovitost

Více

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Středa 16. září 2015 PARKHOTEL Praha Kvalita a spolehlivost dat rezidenčního trhu Současná situace Data shromažďovaná

Více

Fórum českého stavebnictví 2012

Fórum českého stavebnictví 2012 Fórum českého stavebnictví 2012 RNDr. Evžen Korec, CSc. 06.03.2012 Představení EKOSPOL a.s. patří mezi TOP 4 developerské firmy v ČR v oblasti rezidenčního developmentu (dle podílu na trhu) Jediný velký

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

REICO Funds. úvod. Č S n e m o v i t o s t n í f o n d. Ing. Martin skalický investiční ředitel, člen představenstva. V Praze dne 7.12.

REICO Funds. úvod. Č S n e m o v i t o s t n í f o n d. Ing. Martin skalický investiční ředitel, člen představenstva. V Praze dne 7.12. úvod Ing. Martin skalický investiční ředitel, člen představenstva V Praze dne 7.12.2007 V uplynulých týdnech jsme Vás průběžně informovali o připravované akvizici dalších nemovitostí do portfolia ČS nemovitostního

Více

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1 SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 1 www.sekyragroup.cz Sekyra Group Real Estate reference (1/2) Historie: Společnost založená v roce 1996 navázala na advokátní praxi dr. Sekyry v oboru nemovitostí Společnost

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA. Prokop Svoboda Svoboda & Williams

REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA. Prokop Svoboda Svoboda & Williams REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA Prokop Svoboda Svoboda & Williams PŘEDSTAVENÍ SVOBODA & WILLIAMS Během 20 let svého působení jsme se pevně zařadili mezi respektovaná jména na pražském realitním

Více

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK CENTRUM KRAKOV ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK Centrum Krakov základní údaje Centrum Krakov je projekt novostavby lokálního obchodního centra vznikajícího na místě

Více

Investiční Příležitost

Investiční Příležitost Investiční Příležitost Divadelní 24, Praha 1 - Staré Město Výjimečná novostavba na nábřeží Vltavy citlivě propojená s kompletně rekonstruovanou historickou budovou v ulici Karolíny Světlé. Objekt nabízí

Více

City West B1, Praha 5 Stodůlky, Siemensova 4

City West B1, Praha 5 Stodůlky, Siemensova 4 Exkluzivní kanceláře a obchodní prostory (showroomy) v budově City West B1. Administrativní objekt City West je součástí rozsáhlého projektu kancelářských a rezidenčních nemovitostí Západní Město. Kolaudováno

Více

BUDOVA WRIGLEY. Investiční Memorandum. Sokolovská 270/201, Libeň, Praha 8

BUDOVA WRIGLEY. Investiční Memorandum. Sokolovská 270/201, Libeň, Praha 8 Investiční Memorandum BUDOVA WRIGLEY Sokolovská 270/201, Libeň, Praha 8 Přední světový výrobce žvýkaček Wrigley hledá investora nebo kupce, který by koupil pro vlastní účely budovu v Praze 8, již v současné

Více

Development na Ostravsku

Development na Ostravsku Development na Ostravsku Ing. Radka Demčáková account manager S.K. Neumanna 608/7 702 00 Ostrava e-mail: radka.demcakova@stingcommerce.cz www.rksting.cz Cílem prezentace je: Úvod Seznámit Vás s vývojem

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

1. Společnost Czech Property Investments, a.s.

1. Společnost Czech Property Investments, a.s. Výroční zpráva 2008 Obsah 1. Czech Property Investments, a.s.... 2. Přehled vybraných ukazatelů CPI Group... 3. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích... 4. Úvodní slovo předsedy

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A

ZÁKLADNÍ NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A ZÁKLADNÍ NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A KONFERENČNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SPOLUPRÁCE ODBOROVÝ SVAZ KOVO ODBOROVÝ SVAZ DOPRAVY ODBOROVÝ SVAZ STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Strana 2 CPI Hotels, a.s. je jednou z největších

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Správa nemovitostí Představení společnosti SVOBODA & WILLIAMS

Správa nemovitostí Představení společnosti SVOBODA & WILLIAMS Svoboda & Williams patří mezi nejzavedenější jména na pražském realitním trhu. Je považována za klíčového hráče v segmentu prodeje i pronájmu nadstandardních a high-endových rezidenčních nemovitostí. SVOBODA

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc.

STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc. STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc. Představení EKOSPOL a.s. přední česká developerská společnost prodej bytů prodej parcel k výstavbě rodinných

Více

Hotelový program pro rok 2013

Hotelový program pro rok 2013 Hotelový program pro rok 2013 ODBOROVÝ SVAZ KOVO ODBOROVÝ SVAZ DOPRAVY ODBOROVÝ SVAZ STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ S t r a n a 2 CPI Hotels, a.s. je jednou z největších hotelových skupin v České republice.

Více

Renegociace stály za většinou aktivit na trhu. Objem nových pronájmů výrazně poklesl.

Renegociace stály za většinou aktivit na trhu. Objem nových pronájmů výrazně poklesl. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 2. čtvrtletí 2011 Renegociace stály za většinou aktivit na trhu Další pokles míry neobsazenosti skladových prostor. Objem nových pronájmů výrazně poklesl.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých podmínek na trhu. Obnovení aktivity ze strany výrobních společností. Hrubá realizovaná poptávka

Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých podmínek na trhu. Obnovení aktivity ze strany výrobních společností. Hrubá realizovaná poptávka Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 2. čtvrtletí Výrazné zvýšení aktivity na trhu 221 000 m 2 pronajatých skladových a výrobních ploch. Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých

Více

CPI Retail Portfolio I, a.s. Pololetní zpráva 2015. (neauditovaná)

CPI Retail Portfolio I, a.s. Pololetní zpráva 2015. (neauditovaná) ; CPI Retail Portfolio I, a.s. Pololetní zpráva 2015 (neauditovaná) CPI Retail Portfolio I, a.s. Pololetní zpráva 2015 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI Retail Portfolio I, a.s. v číslech pololetí 2015 16,593

Více

Olympik Garni, a. s.

Olympik Garni, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Garni, a. s. za rok 2006 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha

Více

PRAHA 7 HOLEŠOVICE VLTAVSKÁ VYHLÍDKA

PRAHA 7 HOLEŠOVICE VLTAVSKÁ VYHLÍDKA PRAHA 7 HOLEŠOVICE VLTAVSKÁ VYHLÍDKA KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY Lokalita Bytový projekt Vltavská vyhlídka se nachází na křižovatce ulic

Více

MEGA Yarmarka Brovary. Investment memorandum

MEGA Yarmarka Brovary. Investment memorandum MEGA Yarmarka Brovary Investment memorandum duben 2014 OBSAH Ukrajina Základní fakta Makroekonomický přehled Kyjevský realitní trh Kancelářské prostory Retailový trh Představení projektu Lokalita Aktuální

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2 URBANISMUS 20 Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova Michal Kalfeřt A - 7-2 1. ÚVOD Analyzované území patří do městské části Praha 3, katastrální území Žižkov. Územním plánem

Více

Výrazný pokles aktivity na trhu. Renegociace staly za většinou aktivit na trhu. Oblast Ostravska prakticky plně pronajata

Výrazný pokles aktivity na trhu. Renegociace staly za většinou aktivit na trhu. Oblast Ostravska prakticky plně pronajata Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 3. čtvrtletí 2011 Výrazný pokles aktivity na trhu Renegociace staly za většinou aktivit na trhu Další pokles míry neobsazenosti skladových prostor Autor

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Množství nově dokončených průmyslových ploch je rekordně nízké v 1. čtvrtletí nebyla dokončena žádná nová skladová hala. Hrubá realizovaná poptávka

Množství nově dokončených průmyslových ploch je rekordně nízké v 1. čtvrtletí nebyla dokončena žádná nová skladová hala. Hrubá realizovaná poptávka Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 1. čtvrtletí 2010 Autor Lenka Hartmanová Consulting & Research Česká Republika +420 234 262 239 lenka.hartmanova@dtz.com Kontakty Martin Šumera Senior Industrial

Více

Exkluzivní byty s výhledem na celou Prahu TOP OF PRAGUE

Exkluzivní byty s výhledem na celou Prahu TOP OF PRAGUE Exkluzivní byty s výhledem na celou Prahu Exkluzivní byty v nejvyšších patrech unikátních rezidenčních věží v Praze 3 8 9 7 6 3 1 2 10 5 PRAHA 4 Dokončené exkluzivní byty ve třech horních patrech Residence

Více

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK CIMEX GROUP PROPERTY BOOK CIMEX GROUP Hotelové portfolio Hotelové portfolio CIMEX GROUP 14 hotelů 2 011 pokojů CZK 3,2 bln (EUR 120 mio) hodnota portfolia Hotely a resorty kategorie 4* a 3* Hotely a resorty

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

PRAHA 7 HOLEŠOVICE REZIDENCE NAD VLTAVOU NEBYTOVÉ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE

PRAHA 7 HOLEŠOVICE REZIDENCE NAD VLTAVOU NEBYTOVÉ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE PRAHA 7 HOLEŠOVICE REZIDENCE NAD VLTAVOU NEBYTOVÉ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE Lokalita Bytový projekt Jankovcova se nachází na křižovatce ulic Jateční a V Háji v Praze 7 Holešovicích. Dnem

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

PRAHA 6 BŘEVNOV KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY

PRAHA 6 BŘEVNOV KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY Lokalita Bytový areál Rezidence Břevnovské centrum se nachází v

Více

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz Aktuálně k prodeji Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích připraveno pro wellness, fitcentrum, zdravotní služby (rehabilitace/ordinace) právě stavěno jako součást areálu s bydlením

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří několik budov v uzavřené lokalitě bývalého poplužního dvora,

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Bydlení v nejlepší lokalitě

Bydlení v nejlepší lokalitě Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování na jaře roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji města

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM

PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM NEBYTOVÉ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE Lokalita Široké možnosti financování Bytový areál Rezidence Břevnovské centrum se nachází v ulici Patočkova

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Únor 2011 Martin Horák, úvěrový specialista, Firemní klientela, Regionální centrum Brno III Martin Potůček, konzultant Evropského kompetenčního centra Brno

Více

Velký objem realizovaných pronájmů 197 500 m 2 ve 4. čtvrtletí, 780 000 m 2 v roce 2010. Oživení ve výstavbě nových kapacit pro konkrétní nájemce.

Velký objem realizovaných pronájmů 197 500 m 2 ve 4. čtvrtletí, 780 000 m 2 v roce 2010. Oživení ve výstavbě nových kapacit pro konkrétní nájemce. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 4. čtvrtletí 2010 Obsah Shrnutí 1 Nabídka 2 Poptávka 2 Míra neobsazenosti 2 Nájemné 2 Očekávaný další vývoj 3 Doporučení 3 Nejvýznamnější pronájmy 4 Definice

Více

Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s.

Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. Hospitality & Tourism Summit 2007 Současnost a budoucnost českého hotelnictví a gastronomie Bc. Václav Stárek Současnost Relativně poklidná atmosféra Nekalá

Více

RAKOUSKO. Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci. Ski Amadé. Garantovaný výnos z pronájmu

RAKOUSKO. Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci. Ski Amadé. Garantovaný výnos z pronájmu RAKOUSKO Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci Garantovaný výnos z pronájmu Ski Amadé Wagrain, Rakousko Skvělé lyžování a krásné léto v Alpách Městečko Wagrain se nachází v srdci lyžařského střediska

Více

R&P DEVELOPMENT. Růžička a partneři development s.r.o.

R&P DEVELOPMENT. Růžička a partneři development s.r.o. R&P DEVELOPMENT Růžička a partneři development s.r.o. Společnost Růžička a partneři development s.r.o. se věnuje podnikatelské činnosti v oblasti realit a developmentu NABÍZÍME TYTO SLUŽBY developerská

Více

PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM

PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE Lokalita Široké možnosti financování Bytový areál Rezidence Břevnovské centrum se nachází v ulici Patočkova

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 219/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Bydlení s nejhezčími výhledy

Bydlení s nejhezčími výhledy Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování začátkem roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji

Více

Vestec Střed rezidenční komplex

Vestec Střed rezidenční komplex Vestec Střed rezidenční komplex Akropolis reality, s.r.o. Zdeněk Špetlík Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 731 303 055 tel/fax: 224 91 90 13 zdenek.spetlik@akropolisreality.cz www.akropolisreality.cz

Více