Prague City Report Q Trh s nemovitostmi v Praze. 1. čtvrtletí 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prague City Report Q1 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 1. čtvrtletí 2012"

Transkript

1 Prague City Report Q1 212 Trh s nemovitostmi v Praze 1. čtvrtletí 212

2 2 On Point Prague City Report Q1 212 Economy/Investment Economy The Czech economy gradually slowed down quarter-by-quarter in 211, both in year-on-year and quarter-on-quarter comparisons. The quarter-on-quarter slowdown occurred sooner than in the EU economy. The loss of dynamics was affected only partially by external demand, however the major cause for slowdown is a slowdown in both household and governmental consumption, which form 7% of the Czech GDP. Furthermore, investment also decreased throughout the year. Foreign trade thus represented the only growth factor in 211, yet was affected by the fluctuation of the exchange rate. In 211, GDP grew by 1.7 %, year-on-year compared to 2.6 % in 21. Slow down of the growth rate was gradual throughout the year, similarly to the European economy, with an increased pace in the second half of the year. GDP Growth and forecast (%) Source/Zdroj: Oxford Economic Forecast Růst HDP a předpověď(%) F 213F 214F 215F Industry The industrial production in 211 increased by 6.9 % with a significant slow down of the growth rate during the year. The production of motor vehicles formed half of this growth, which confirms the dependence of the Czech Republic on the automotive industry. Construction has continued to decline for three years in a row, with a negative outlook for 212 and onwards. Retail sales were driven mainly by the sale of motor vehicles and petrol prices, otherwise they were stable in 211. In Q1 212, a minor increase in expenditures in both retail and services was recorded, however consumers remain cautious. CPI Consumer prices went up by 1.9 % ranging significantly in growth rates for individual consumption items (the price of food went up by 4.6 %). This is mainly a result of VAT changes, where reduced rate was increased by 4 basis points to 14%. An increase of 1 basos points for both VAT rates is expected in 213, which will further contribute to CPI growth. Employment The labour market in the Czech Republic remains relatively stable. By the end of Q1 212, the unemployment rate reached 8.9%. In Q2 and Q3 we expect to see a decline in unemployment with the start of seasonal work in agriculture and to lesser extent in construction. According to Eurostat, which uses the unified methodology, the unemployment rate in the Czech Republic in March 212 was only 6.7%, 35 bps below EU level and the fifth lowest within the Union. Investment Climate After a very active 211 when investment volumes exceeded 2 billion, the start of 212 was slow with only one transaction closing. This was sale of office project 4D Kodanská Office Center by Orco s Endurance Fund. There are however currently more than 1 billion in real estate investment product currently being marketed in the Czech Republic. The more active investors are relatively busy reviewing new opportunities and undertaking due diligence. The limited activity in Q1 has been a result of a number of factors including the fact that the banks are highly selective and conservative on who they will finance, on which projects and on the terms / levels of debt. Projects without any transferable debt or where new financing is required are more difficult to win investor focus unless absolutely prime. Investors are extremely selective on what they will seriously consider and revert to the fundamentals of location, location, location. Unemployment rate 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% Source/Zdroj: CZSO, MPSV Míra nezaměstnanosti Q1

3 On Point Report Title 9 May Ekonomika/Investice Ekonomika V průběhu roku 211 česká ekonomika postupně stále více zpomalovala, a to jak v meziročním, tak i v mezičtvrtletním srovnání. Mezičtvrtletní zpomalení se objevilo dříve než v ekonomice EU. Ztráta dynamiky byla částečně ovlivněna externí poptávkou, ale hlavní příčinou poklesu bylo omezení výdajů domácností i vlády, které tvoří 7 % českého HDP. Navíc v průběhu roku klesaly investice. Zahraniční obchod tak představoval jedíný růstový faktor, navíc ovlivněný kurzovými změnami. V roce 211 rostlo HDP o 1,7 % v meziročním srovnání oproti 2,6 % v roce 21. Zpomalování růstu postupně v průběhu roku gradovalo, společně s evropskou ekonomikou, a v druhé polovině roku byla rychlost poklesu ještě patrnější. Průmysl V roce 211 rostla průmyslová výroba o 6,9 %, rovněž s výrazným zpomalením v průběhu roku. Výroba motorových vozidel tvořila polovinu tohoto růstu, což jen potvrzuje závislost České republiky na automobilovém průmyslu. Stavebnictví je v poklesu již tři roky po sobě a rovněž pro rok 212 a dále u něj přetrvává negativní výhled. Maloobchodní statistiky táhnul prodej motorových vozidel a ceny benzínu, jinak v roce 211 maloobchodní trh stagnoval. V 1. čtvrtletí 212 se objevilo mírné zvýšení ve výdajích jak v maloobchodě, tak i ve službách, spotřebitelé však nadále zůstávají opatrní. Consumer Price Index (% change) Index spotřebiteslkých cen (%změna) F 213F 214F 215F 216F Source: IHS Global Insight Inflace Spotřebitelské ceny vzrostly o 1,9 %, přičemž míra růstu cen se značně liší dle skupin zboží (cena potravin vzrostla o 4,6 %). To je dáno zejména nárůstem nižší sazby DPH, která vzrostla z 1 % na 14 %. Další zvýšení obou sazeb DPH o jeden procentní bod, je navíc očekáváno v roce 213, což přispěje k dalšímu růstu inflace. Zaměstnanost Trh práce v České republice je relativně stabilní. Na konci 1. čtvrtletí dosahovala míra nezaměstnanosti 8,9 %. Ve 2. a 3. čtvrtletí očekáváme pokles nezaměstnanosti, a to díky začátku sezónních prací v zemědělství a v menší míře i ve stavebnictví. Podle Eurostatu, který používá unifikovanou metodologii, byla nezaměstnanost v České republice v březnu pouhých 6,7 %, což je 3,5 procentního bodu pod průměrem EU a zároveň pátá mejmižší nezaměstnanost v rámci EU. Investiční prostředí Po velmi aktivním roce 211, kdy celková výše investic do realit přesáhla 2 miliardy, byl začátek roku 212 velmi pomalý s pouhou jednou uzavřenou transakcí. Jednalo se o prodej projektu 4D Kodaňská Office Center od Endurance Fund firmy Orco. Na trhu v České republice jsou však momentálně v jednání nemovitosti v investiční hodnotě více než 1 miliardy. Aktivnější investoři jsou tak zaneprázdněni zhodnocováním nových příležitostí a procházejí tzv. due dilligence. Omezená aktivita na trhu v 1. čtvrtletí je souhrn několika faktorů, včetně skutečnosti že banky jsou velmi vybíravé a konzervativní při rozhodování, komu poskytnou financování, na které projekty a za jakých podmínek či výše dluhu. Projekty bez jakéhokoliv převoditelného dluhu nebo takové, které vyžadují nové financování, obtížněji získají pozornost investorů, pokud nejsou opravdu nejlepší (tzv. prime). Investoři jsou rovněž extrémně vybíraví v tom, jaké přiležitosti budou vážněji zhodnocovat a vrací se ke starému základu investic do nemovitostí: lokalita, lokalita, lokalita. Prime Yields Sector Sektor Offices Kanceláře Retail Maloobchod Warehouses Sklady Yield (%) Výnos (%) Source/Zdroj: Jones Lang LaSalle Výnosy z nejlepších nemovitostí Changes on previous quarter Změna oproti předchozímu čtvrtletí

4 4 On Point Prague City Report Q1 212 Office Stock and Supply In the first quarter of 212, two new office buildings were completed with an area of ca. 28,919 m 2. These office completions included; project Keystone, located in the emerging Prague 8 submarket and the B3 Pankrác scheme, which is situated in Prague 4 at the Pankrác metro stop. At the end of the first quarter of 212, a total of ca. 178, m 2 was under construction. Out of this number, approximately 83,5 m 2 should be completed within the next 9 months. We estimate that in 212 a total of 112, m 2 of modern office space will be completed in Prague. This represents an approximate 12% increase in comparison to last year. The majority of new office space in 212 will be delivered to Prague 4 (34% of the 212 estimated supply in 2 projects), Prague 8 (33% of total supply in 4 projects) and Prague 5 (21% of total supply in 3 projects). Total Stock Celkový Source/Zdroj: Jones Lang LaSalle, Prague Research Forum Objem kancelářských ploch Q1 m2 thousands/tisíce m2 Demand In Q1 212, gross take-up once again remained very strong, with 79,746 m 2 of leasing transactions closed. In Q1, approximately 47.7% of all transactions were renegotiations of contracts. In comparison to last year s annual rate of 29.7%, this is quite a significant increase. Net take-up in Q1 212 amounted to 41,7 m 2. This might be considered as a slightly worse result compared to average volumes from last year. Vacancy As predicted at the beginning of this year, the Q1 212 vacancy rate has experienced a slight increase compared to the end of 211. The average vacancy rate in Prague increased by 25 bps to the current level of 12.26%. The largest and most active submarkets, i.e. Prague 4 and Prague 5 have a long term vacancy below 1% in spite of new completions within the submarkets. Rental levels The highest rents achieved in prime office buildings in the city centre remain in the range of 2 to 21 /m 2 /month. Inner city rents were also stable: Pankrác (Prague 4) at 15 to 16 /m 2 /month and Smíchov (Prague 5) and Karlín (Prague 8) at 16 to 17.5 /m 2 /month. Rents in the Outer City are at 13 to 14.5 /m²/month. Gross Take-Up Source/Zdroj: Jones Lang LaSalle, Prague Research Forum Hrubý objem pronájmů Q1 m2 thousands / tisíce m2 Net Absorption In Q1 212, net absorption was again positive at 4,467 m 2. Positive net absorption has been recorded on the Prague market for the last seven consecutive quarters. However, in the first quarter of this year we have recorded a slow-down of net absorption compared to the previous quarter (-75%) as well as y-o-y (-77%). We believe net absorption will remain in positive figures during 212 and due to significant pre-leases we estimate the volume to be stronger in the remaining quarters of 212. Forecast With increased levels of completion in Q2 212 we expect the vacancy to increase further, peaking up to 12.35%. However, in the remainder of 212, the market will continue to absorb the vacant space and the vacancy should start to decrease. Over the course of 212, we believe that net absorption could reach approximately 1, m 2 in comparison to 11, m 2 of expected office completions. Thanks to that, the vacancy rate is predicted to reach 1.75% at the end of 212. In terms of rents, we do not expect prime rent to grow before the end of 213.

5 On Point Report Title 9 May Kanceláře Objem ploch a nová nabídka V prvním čtvrtletí 212 byly dokončeny dvě nové kancelářské budovy s celkovou plochou cca m 2. Jsou to budovy Keystone v dynamicky rostoucí kancelářské lokalitě Prahy 8 - Karlín a B3 Pankrác v Praze 4 v blízkosti metra Pankrác. Na konci 1. čtvrtletí 212 bylo ve výstavbě cca 178 m 2 kanceláří. Z tohoto objemy by mělo být téměř 83 5 m 2 dokončeno v dalších devíti měsících. Celkový objem dokončených moderních kanceláří v Praze v roce 212 by tak podle našich odhadů měl dosáhnout 112 m 2. Ve srovnání s rokem 211 se jedná o 12% nárůst. Většina těchto prostor bude dokončena v Praze 4 (34 % z celkového objemu plánovaného na 212 ve 2 projektech), Praze 8 (33 %ve 4 projektech) a Praze 5 (21 % ve 3 projektech). Vacancy and prime rents Neobsazenost a nájemné za nejlepší prostory Q1 Prime monthly rent / Nájemné za nejlepší prostory /m2 Vacancy rate / Míra neobsazenosti Source/Zdroj: Jones Lang LaSalle 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Praha 4 a Praha 5 mají dlouhodobě neobsazenost pod úrovní 1 %, a to i přesto, že jsou v těchto částech dokončovány nové prostory. Cena pronájmů Nejvyšší dosahované nájemné v kancelářích v centru města zůstává nezměněné na úrovni 2-21 /m 2 /měsíc. Ve vnitřním městě jsou nájmy rovněž stabilní: na Pankráci (Praha 4) v úrovni /m 2 /měsíc a na Smíchově (Praha 5) a v Karlíně (Praha 8) v úrovni 16-17,5 /m 2 /měsíc. Ve Vnějším městě jsou nájmy na úrovni 13-14,5 /m 2 /měsíc. Čistá absorpce ploch V prvním čtvrtletí 212 byla absorpce kancelářských ploch kladná na úrovni m 2. Pozitivní absorpci jsme tak zaznamenali v Praze již sedm po sobě jdoucích čtvrtletí. V 1. čtvrtletí však došlo ke zpomalení absorpce ve srovnání s předchozím čtvrtletím (-75 %), a stejně tak i meziročně (-77 %). Věříme však, že absorpce zůstane v kladných číslech i během roku 212 a vzhledem k výrazným objemům předpronájmů odhadujeme ve zbývajících čtvrtletích i vyšší objem absorpce. Vacancy Forecast 15% 13% 11% 9% 7% 5% Předpověď vývoje neobsazenosti Poptávka V 1. čtvrtletí byl hrubý objem pronájmů opět relativně vysoký, s celkovým objemem transakcí m 2 uzavřených transakcí. V 1. čtvrtletí tvořily cca 47,7 % z celkového objemu přejednané smlouvy. Ve srovnání s průměrnem loňského roku ve výši 29,7 % jde o výrazný nárůst. Čistý objem pronájmů za 1. čtvrtletí 212 dosáhnul 41 7 m 2, což je ve srovnání s průměrem čtvrtletí v minulém roce mírné zhoršení. Neobsazenost Jak jsme předpovídali na počátku roku, v prvním čtvrtletí 212 došlo k mírnému zvýšení neobsazenosti ve srovnání s koncem roku 211. Průměrná výše neobsazensto v Praze vzrostla o,25 procentního bodu na 12,26 %. Největší a nejaktivnější městské části, tedy Source/Zdroj: Jones Lang LaSalle Vacancy/Neobsazenost Optimistic forecast/optimistická předpověď Pesimistic forecast/pesimistická předpověď Předpověď Se zvýšeným objemem dokončených prostor ve 2. čtvrtletí 212 očekáváme další nárůst neobsazenosti až na úroveń cca 12,35 %. Ve zbytku roku 212 však bude trh absorbovat volné prostory a neobsazenost by měla klesat. V průběhu roku 212 podle našich odhadů dosáhne absorpce 1 m 2 ve srovnání se 11 m 2 očekávaných nově dokončených prostor. Díky tomu očekáváme pokles neobsazenosti na cca 1,75 % ke konci roku 212. Do konce roku 213 neočekáváme žádný růst u nájemného za nejlepší kancelářské prostory.

6 6 On Point Prague City Report Q1 212 Retail Supply The total shopping centre stock in Prague remains unchanged at 778,9 m 2, while in other regions of the Czech Republic we have seen new completions. The most significant new completions were in Ostrava: first, an extension of Avion Shopping Park Ostrava opened to confirm its position as the largest regional shopping destination. Later, Forum Karolina opened and with its 58, m 2, it is the largest shopping centre built in a single phase in the country. Other completions in Q1 212 include a small retail park by CPI in Beroun and new hypermarkets by Tesco in Ivančice near Brno and in Nový Jičín. Together with Albert Hypermarket in Forum Nová Karolína, the total number of hypermarkets increased to 284. There are prospects of new high street units coming to the market in 212 on Na Příkopě Street, where UniCredit has left the old bank building and CPI as the new owner is likely to dedicate the space to prime retail. Similarly, Lordship proceeds with its Na Příkopě 14 building, also formerly a bank, which will supply additional prime retail space. Together with the space in the ČNB building, which is now waiting for new tenants and the planned openings of Carpisa and Pandora, 212 is going to be a year of significant changes for Prague s prime high street tenant mix. Wenceslas Square is not lagging behind, with the recent opening of the flagship store of Polish brand Reserved Demand Prague s prime high street and luxury high street remain the most sought after locations from both new market entries and established brands without flagship stores in downtown Prague, however we have recorded new market entries even outside of the prime locations. New comers alongside the high street remain focussed on Prague s top performing shopping centres. The most notable market players in terms of new brands or flagship stores on the market is Centrum Chodov, which saw the opening of Aldo Footwear, Karen Millen, the return of Palmers to the market and Crocs brand store. T.M.Lewin has selected Myslbek for their first store in the country, while Pietro Brunelli opened in Platnéřská Street. British frozen goods retailer, Iceland, is testing the market with an opening in Plzeň. Ostrava has seen new openings of brands such as Reserved, Mohito, Home&You and House. Rents Prime shopping centre rents in Prague remain unchanged at a level of 95 m 2 /per month (for a 1 m 2 unit). Other well performing shopping centres have rents ranging between 7 and 8. Weaker performing schemes may achieve rents 3 to 5% lower to maintain and attract tenants. The trend of large fit-out contributions continues with key anchor tenants and well recognised brands, together with requirements for step-rents or pure turnover rents. In the case of non-performing centres, turnover rents are becoming a necessity. Prime High street rents in Prague are stable at a level of 18 m 2 /month. However, demand levels combined with an undersupply of suitable space is in favour of a rental increase. Forecast In spite of new completions planned for the remainder of 212, the development pipeline remains constrained. New projects are scarce, especially in larger cities, where extensions are now more common. In spite of the recently recorded new market entries and the expected store openings in Q2 and onwards, retailer demand will continue to be limited. Due to the expected economic development in the EU in 212, retailers are cautious and are postponing expansions to the East, with the exception of more rapidly developing markets such as Romania and Turkey. Household Disposable Income (% y-o-y change) Disponibilní příjmy domácností (% meziroční změna) F 213 F 214 F 215 F Source/Zdroj: Oxford Economic Forecast

7 On Point Report Title 9 May Maloobchod Nabídka Celková plocha obchodních center v Praze zůstává nezměněná na 778 9m 2, zatímco v regionech České republiky jsme zaznamenali nově dokončené budovy. Nejvýraznější nárůst byl v Ostravě: nejdříve bylo otevřeno rozšíření Avion Shopping Parku Ostrava, což dále posílilo jeho pozici největší regionální nákupní lokality. Později otevřelo Forum Nová Karolina, které je se svými 58 m 2 největší nákupní centrum v republice postavené v jediné fázi. Další dokončené maloobchodní nemovitosti byly menší nákupní park firmy CPI v Berouně a nové hypermarkety firmy Tesco v Ivančicích u Brna a Novém Jičíně. Společně s Albert Hypermarketem v Nové Karolině narostl jejich celkový počet na 284. Pokud jde o hlavní obchodní ulice, jsou vyhlídky že na trh přijdou v roce 212 nové jednotky Na Příkopě, kde UniCredit opustili své bývalé sídlo a CPI jako nový vlastník pravděpodobně věnuje část prostor pro maloobchod. Stejně tak Lordship rekonstruuje budovu bývalé banky Na Příkopě 14, kde rovněž vzniknou nové obchodní prostory. Společně s prostory v budově ČNB, které čekají na nového nájemce a s plánovaným otevřením jednotek firem Carpisa a Pandora bude rok 212 znamenat významné změny pro skladbu nájemců na hlavní obchodní ulici. Václavské náměstí nezůstává pozadu a nedávno se zde otevřel vlajkový obchod polské značky Reserved. Supply Comparison m 2 per 1, inhabitants Porovnání obchodních ploch v nákupních centrech v m 2 na tisíc obyvatel 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Poptávka Hlavní obchodní ulice a luxusní nákupní třída v Praze zůstávají nejvyhledávanější lokalitou jak pro nové vstupy na trh, tak i pro otevírání vlajkových obchodů jinak zavedených značek, které je ještě nemají. I tak jsme zaznamenali nové vstupy na trh mimo tyto lokality. Nově příchozí značky se soustředí kromě hlavních ulic i na nejlepší centra v Praze. Nejvýznamnějším hráčem na trhu je v tomto ohledu Centrum Chodov, kde došlo k otevření jednotek Aldo Footwear, Karen Millen, návratu Palmers na trh či otevření značkového obchodu Crocs. T.M.Lewin si vybrali pro svůj první obchod v zemi Myslbek, zatímco Pietro Brunelli otevřeli v Platnéřské. Britský řetězec mražených potravin Iceland testuje trh otevřením obchodu v Plzni. V Ostravě byly otevřeny nové jednotky značek jako je Reserved, Mohito, Home&You či House. Nájemné Nájemné za jednotky v nejlepších pražských obchodních centrech bylo stabilní a je na úrovni 95 /m 2 /měsíc (za 1 m 2 jednotku). Ostatní dobře fungující centra mají nájmy v rozmezí 7-8. Hůře fungující centra mohou dosahovat nájmů i o 3-5 % nižší, aby si udržela či přilákala nájemce. Přetrvává tlak od kotevních nájemců a silných značek pro poskytování příspěvků na vybavení jednotek nebo na platbu skokového či obratového nájemného. U center, jež se potýkají s problémy, je čisté obratové nájemné nutností. U nejlepších obchodních ulic v Praze je nájemné stabilní na 18 /m 2 /měsíc. Kombinace úrovně poptávky a omezené nabídky by však mohly vést k dalšímu nárůstu nájemného. Předpověď vývoje trhu I přes nově dokončované prostory ve zbytku roku 212 bude nová vystavba spíše omezená. Nové projekty jsou výjimkou, zejména ve větších městech, kde bude docházet spíše k rozšiřování stávajících center. I přes nedávno zaznamenané vstupy na trh a očekávané otevření nových jednotek ve 2. čtvrtletí a dále, poptávka ze strany obchodníků bude omezená. Vzhledem k očekávanému ekonomickému vývoji v EU v roce 212 jsou obchodníci opatrní a expanzi směrem na východ odkládají, s výjimkou rychleji se rozvíjejících trhů jako je Rumunsko nebo Turecko Existing / Stávající plochy Under Construction / Ve výstavbě Source/Zdroj: CZSO, Consensus Economic Forecast

8 8 On Point Prague City Report Q1 212 Industrial Supply The total stock of modern A class industrial premises (excluding ancillary office space and owner occupiers) in the Czech Republic as at Q1 212 totalled 3,927,872 m 2. The largest industrial region remains to be Greater Prague with 42% of the total stock, followed by the Brno region (17%) and the Pilsen region (15%). In the first quarter of 212, a total of 75,551 m 2 was completed in six industrial parks in the Czech Republic. This represents an increase of 265% y-o-y in development activity. All completed schemes were built on a pre-let basis. In respect to regional distribution, the largest supply was delivered to the Prague market (38.6%), the Liberec market (22.5%) and the Central Bohemian market (17.4%). Currently, there is almost 132,5 m 2 of industrial space under construction with expected completion in 212. This also includes several speculative developments where it is expected that construction will not be completed without securing a major tenant. Czech Industrial Supply and Vacancy Nově dokončené průmyslové plochy a neobsazenost v ČR 1,, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Source/Zdroj: Jones Lang LaSalle, March / březen % 18.% 16.% 14.% 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% After ten consecutive quarters of decline, the vacancy rate in the Czech Republic experienced a slight increase in the first quarter of 212. While at the end of 211 we had an average vacancy rate of 6.72%, at the end of Q1 212 it was almost 5 bps higher at 7.29%. The largest proportion of available space remains in the Central Bohemian region (16.8%), in Brno (9.8%), expected to be only temporary and in Prague (8.4%). Demand For the first quarter of 212, gross take-up reached over 127,743 m 2. Nearly 44% of the gross take-up was leased in the Central Bohemian region due to two large transactions in Mladá Boleslav. The second most active region in terms of take-up was Greater Prague with 25%, followed by the Brno region in third place with 15%. The largest leasing transaction in Q1 212 was the renegotiation of 33, m 2 in Škoda Parts Centrum Plazy owned by D+D Real and leased by Škoda Auto. The second largest deal was a pre-lease to SAS Autosystemtechnik in Goodman s Mladá Boleslav Plazy, totalling almost 22, m 2. Net take-up, excluding renegotiations, amounted to ca. 86, m 2 (67% of total take-up). Approximately 6% of net leases were signed by manufacturing tenants. Rents Prime headline rents traditionally achieved in Prague, are currently at 3.8 to 4.5 m 2 /month and at 4. to 4.5 m 2 /month in Brno. Rents of up to 5. m 2 /month might be achieved in some regions under specific market conditions due to the predominance of built to suit projects. As the balance of the market is turning in favour of landlords, we expect to see a pressure on rental levels through the decreased number of incentives offered and increased pressure for longer term leases. Forecast We revised our forecast for the year end and expect to see the vacancy rate fall to a level of 6.5% within the next 3 quarters. Take-up by Type of Deal Realizovaná poptávka podle typu transakce 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 New Lease / Nová smlouva Prelease / Předpronájem Q1 211 Q2 211 Source/Zdroj: Jones Lang LaSalle, March / březen 212 Q3 211 Q4 211 Renegotiation / Renegociace Expansion / Expanze Q1 212

9 On Point Report Title 9 May Průmysl a logistika Nabídka Celková nabídka moderních skladových a průmyslových prostor (vyjma kanceláří a budov ve vlastnictví samotných uživatelů) dosáhla na konci první čtvrtletí roku 212 celkem m 2. Nejvíc průmyslových ploch třídy A se nachází v hlavním městě Praze (42 %). Na druhém místě je brněnský región se 17 % následován Plzeňským krajem (15 %). Za první tři měsíce roku 212 bylo v České republice dokončeno v rámci šesti průmyslových parků celkem m 2 nových ploch. Jde o 265% více než za stejné období minulého roku. Všechny nové budovy byly dokončeny na základě předpronájmu. Nejvíce nových ploch bylo dokončeno v Praze (38,6 %), na druhém místě se umístil Liberec (22,5 %) a třetí byl Středočeský kraj (17,4 %). Ve výstavbě s plánovaným dokončením na rok 212 se v současné době nachází přibližně m 2. V rámci této výstavby je také několik projektů, které byly započaty na spekulativní bázi, ale budou dokončeny až poté, co bude podepsána nájemní smlouva. Czech Industrial Supply by Region Objem průmyslových ploch podle krajů 2% % Greater Prague 3% South Moravia region 5% 42% Pilsen region Moravia-Silesia region Central Bohemia region 8% Usti nad Labem region Pardubice region Liberec region Vysocina region 15% Olomouc region Hradec Králové region 17% Zlín region South Bohemia region Source/Zdroj: Jones Lang LaSalle, March / březen 212 Po deseti po sobě jdoucích čtvrtletích poklesu míry neobsazenosti došlo na začátku roku 212 k jejímu mírnému růstu. Zatímco na konci roku 211 byly průměrná míra neobsazenosti 6,72%, koncem prvního čtvrtletí se vyšplhala o 5 bazických bodů výše na 7,29 %. Nejvíc volných ploch se nachází ve Středočeském kraji (16,8 %), dále dočasně v Brně a okolí (9,8 %) a v Praze (8,4 %). Poptávka Hrubá realizovaná poptávka dosáhla v prvním čtvrtletí m 2. Nejvíce, celkem 44 %, bylo pronajato ve Středočeském kraji a to díky dvěma velkým transakcím v Mladé Boleslavi. Druhým nejaktivnějším regionem byla Praha s 25 % všech transakcí a třetí se umístilo Brno a okolí s 15 %. Největší nájemní transakcí prvního čtvrtletí 212 byla renegociace 33 m 2 Škody Auto v průmyslovém parku společnosti D+D Real, Škoda Parts Centrum Plazy. Druhou největší transakcí byl předpronájem 22 m 2 společnosti SAS Autosystemtechnik v industriálním parku Goodman Mladá Boleslav Plazy. Čistá realizovaná poptávka bez renegociací dosáhla za první tři měsíce roku 212 celkem 86 m 2 (67 % hrubé poptávky). Přibližně 6 % z tohoto objemu si pronajali výrobní společnosti. Prime Rent and Mid-point Yield Nájemné za nejlepší prostory a střední hodnota výnosů Q1 212 Prime Annual Rent Source/Zdroj: Jones Lang LaSalle, March / březen 212 Mid-Point Yield 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% Nájemné Nejvyšší nominální nájemné je tradičně dosahováno v Praze, kde se v současnosti pohybuje mezi 3,8 až 4,5 /m 2 /měsíc a v Brně 4, až 4,5 /m 2 /měsíc. V regionech se specifickými tržními podmínkami, zejména s převažující výstavbou na míru, dosahují nájmy až 5, /m 2 /měsíc. S klesajícím počtem volných skladů dochází pozvolna ke snižování počtu pobídek ze strany pronajímatelů a tlaku na delší nájemní smlouvy. Předpověď Zrevidovali jsme předpověď vývoje míry neobsazenosti a předpokládáme, že se tato do konce roku 212 stabilizuje na 6,5 %.

10 1 On Point Prague City Report Q1 212 Residential market Supply Construction statistics for 211 reveal that new housing supply in Prague remained at a similar level to 21. The number of dwellings started in new constructions amounted to 2,313 units and, thus, was only half the volume of 29 and one third of what was supplied to the market in 27. However, these statistics do not show the strong market sentiment that dominated the first half of the year. Encouraged by improving sales and anticipating the impact of the announced VAT change, developers commenced to introduce a fairly large number of new projects. Yet, these projects were overall small in size, seldomly surpassing 15 apartments per phase. New investments were largely price-wise better adjusted to contemporary demand patterns. Also, new developments essentially focused on small residential floor spaces. H2 211 saw lesser supply dynamics. Results of REAS market monitoring in Q1 212 indicate renewed investment spirits, with more than 1,8 flats launched for sale. Number of dwellings started in new constructions in Prague Počet zahájených obytných jednotek v Praze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Source/Zdroj: CZSO Jan-Nov 211 Demand In terms of sales, Prague revealed a strong performance in 211 compared to the past two years. Year on year, the sales volume noted a remarkable growth rate of 32%. However, the market offering remained high and the overall sales performance unequally affected particular projects. In other words, there are still many developers that face troubles due to unsatisfying sales levels. Homebuyers demand focused on apartments of the low-end market segment and relatively inexpensive units of the lower-middle market segment with smaller floor spaces, which were not available in all developments. In contrast, sales in the pricier upper-middle market segment were particularly problematic. Buyers were not willing to pay above-average prices and indebt themselves, given uncertain economic prospects. Against worse expectations, the sales result of Q1 212 was relatively good, though partly due to lowered margins. Development of the average interest rate Vývoj průměrné úrokové míry u hypoték 5% 4% 3% Source/Zdroj: Hypoindex Pricing The price development in Q1 212 continued the stabilizing trend that started at the end of 211. For the second time in a row, the average price recorded positive growth, though at a insignificantly high level. The development of prices was chiefly attributable to price corrections that happened earlier and to a statistical effect rather than real increases. Since sales were mainly noted in lowprice segments, more expensive apartments remained in the market offering which in turn heaved the average price slightly up. These two effects saw the average price balance again at around CZK 62, per m 2, while the median was at CZK 58, per m 2. Forecast Due to the fact that the offering still holds a large number of units that do not match current demand patterns, it can be expected that there is still room for price corrections in projects which are available for sale. At the same time, some developers were successful in introducing new supply and might continue to follow their strategy, thus putting very competitive products on the marketplace. So far, the beginning of 212 was not as bad as expected for the market as a whole, in spite of meagre macroeconomic growth prospects. Supply and demand remained in a balance on a fairly high level, and even prices remained stable. This trend may well continue through Q2 212, though a slight worsening of the situation in the next few months would not be unlikely. Dwelling completions for 212 are expected to reach the 21 level above 5, units

11 On Point Report Title 9 May Rezidenční trh Nabídka Podle statistik výstavby za rok 211 byl objem nově dokončených jednotek stejný jako v roce 21. Počet nově zahájených jednotek v nových projektech dosáhnul hodnoty 2 313, tedy jen poloviny objemu z roku 29 a třetiny toho, co było dodáno na trh v roce 27. Statistiky však neodrážejí pozitivní náladu, která na trhu převládala v první polovině roku. Povzbuzení zlepšujícími se prodeji a v očekávání dopadu změn DPH představili na trhu developeři relativně velký počet nových projektů. Tyto projekty jsou ve velké většině menší, zřídkakdy obsahující více jak 15 bytů v jedné fázi. Tyto nové investiční záměry jsou lépe cenově přizpůsobeny současné poptávce. Nové projekty se rovněž zaměřují na menší byty z hlediska celkové velikosti. V druhém pololetí nová výstavba zpomalovala. Podle výsledků průzkumu trhu firmy REAS došlo v 1. čtvrtletí 212 ke zlepšení nálady na trhu a k prodeji bylo uvolněno 1 8 bytů. Poptávka Z hlediska prodejů był výkon trhu v Praze v roce 211 lepší než v předchozích dvou letech. Meziročně jsme zaznamenali silný nárůst prodejů o 32%. Celkový počet nabízených jednotek však zůstává vysoký a celkové prodeje byly nerovnoměrně ovlivněny některými projekty. Jinak řečeno je zde stále mnoho developerů, kteří mají problémy kvůli neuspokojivým prodejům. Average gross asking price development Vývoj průměrné nabídkové ceny Q1 29 Q2 29 Q3 29 Q4 29 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Source/Zdroj: REAS 1% % -1% -2% -3% -4% -5% Ze strany kupujících přetrvává poptávka po nižším segmentu trhu a relativně levných jednotkách nižšího středního segmentu s malými plochami, které však nejsou k dispozici ve všech projektech. Oproti tomu je prodej výše naceněných jednotek z vyššího středního segmentu trhu problematický. Vzhledem k ekonomickým předpovědím nejsou kupující ochotni platit nadprůměrné ceny a zadlužovat se. Oproti špatným očekáváním byly prodejní výsledky v 1. čtvrtletí 212 relativně dobré, zejména díky cenovým úpravám v neprospěch provizí. Ceny Vývoj cen v 1. čtvrtletí ukázal pokračující stabilizaci, která byla nastartována na konci roku 211. Podruhé za sebou jsme u průměrných cen zaznamenali růst, i když jen nepatrný. Vývoj cen lze připisovat spíše úpravám cen, ke kterým došlo již dříve a ke statistickému efektu spíše než reálnému růstu. Jelikož k prodejům docházelo zejména v nižším cenovém segmentu, dražší byty zůstávají i nadále v nabídce, což má vliv na mírný nárůst průměrných cen. Tyto dva efekty způsobily, že průměrná cena se pohybuje kolem 62 Kč/m 2, zatímco cenový median je na 58 Kč/m 2. Předpověď Vzhledem k tomu, že na trhu je stále velké množství neprodaných jednotek, které nesplňují očekávání současné poptávky, lze předpokládat, že u nabízených projektů je stále ještě prostor pro korekci cen. Někteří developeři byli úspěšní v představení nových projektů na trhu a mohou tak pokračovat ve své strategii a dodávat na trh další konkurenční produkty. Prozatím se zdá, že výsledky za 1. čtvrtletí 212 nedopadly tak špatně, jak se původně očekávalo, a to i přes nepříznivé makroekonomické předpovědi. Nabídka a poptávka zůstaly v rovnováze a oboje na relativně vysoké úrovni, a rovněž ceny zůstaly stabilní. Tento trend lze očekávat i ve 2. čtvrtletí, i když mírné zhoršení situace v dalších několika měsících není stále nereáalné. Celkově očekáváme pro rok 212, že počet nově dokončených bytů dosáhne úrovně roku 21 a překročí tak 5 jednotek. Number of dwellings completed vs. forecast* Počet dokončených jednotek a předpověď vývoje 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Source: CZSO; * units in multi-dwelling buildings

12 12 On Point Prague City Report Q1 212 Market Practice Leasing Market Practice Obvyklé nájemní podmínky Lease Length The average lease length is 5 years. 3-5 years are common in the city centre and 5-7 years on the outskirts. In a few cases longer leases can be agreed. 3 year break options are becoming more common Payment Terms Rents are quoted in or CZK and paid quarterly in advance in either or CZK Rental Deposit It is common to agree on a cash deposit or bank guarantee equal to 3 months rent. (office and industrial) The Deposit or guarantee can be a 3 or 6 month cash deposit or bank guarantee (retail) Indexation is annually in line with European CPI. Other Charges Other charges consist of Service and energy charges. (Utilities and direct consumption are paid separately)(offices and industrial) Other charges consist of Service charges and marketing Costs (retail) Insurance The landlord covers costs of building insurance (recovered by service charge). The Tenant covers insurance of own premises, contents and civil liabilities. Incentives Incentives may be offered by the landlord. This can typically be in the form of rent free periods or fit-out contributions. Doba nájmu Průměrná doba nájmu je 5 let. U kanceláří v centru města je standardní nájemní doba 3-5 let, na okrajích města 5-7 let. V některých případech lze dohodnout delší nájemní vztah. Standardem se stává možnost přerušení nájmu po 3 letech. Platební podmínky Nájmy jsou uváděné buď v nebo Kč a placené čtvrtletně předem buď v nebo Kč. Záloha na nájemné Poměrně běžná je záloha v bance ve výši nájemného na 3 měsíce (kanceláře a průmyslové nemovitosti) Záloha může být nájemné za 3 nebo 6 měsíců složené v bance nebo bankovní záruka (maloobchod) Indexace nájemného je roční, dle evropské inflace (úroveň CPI) Další poplatky Další poplatky se skládají ze Servisních poplatků a spotřeby energií (přímá spotřeba je hrazena zvlášť) (kanceláře a průmyslové nemovitosti) Další poplatky sestávají ze Servisních poplatků a nákladů na propagaci (maloobchod) Pojištění Pojistné: pronajímatel hradí náklady na pojištění budovy (zohledněné v servisních poplatcích). Nájemce hradí pojistné vlastních prostor, včetně obecné odpovědnosti. Zvýhodnění Pronajímatel může nabízet i další výhody. Tyto jsou obecně ve formě nájemních prázdnin nebo příspěvkem na dovybavení interiéru.

13 Contacts Tewfik Sabongui Managing Director Jones Lang LaSalle Czech Republic Ondřej Novotný Head of Research Czech Republic & Slovakia Jones Lang LaSalle Czech Republic Paweł Sztejter Partner REAS Residential Advisors Poland Prague City Report - Q1 212 OnPoint reports from Jones Lang LaSalle include quarterly and annual highlights of real estate activity, performance and specialised surveys and forecasts that uncover emerging trends The residential section of the Report was prepared by REAS - expert and consultant on residential projects, based in Poland. In January 27 Jones Lang LaSalle and REAS have signed a cooperation agreement and offer integrated services in regards to commercial and residential sectors. COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Jones Lang LaSalle. It is based on material that we believe to be reliable. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, we cannot offer any warranty that it contains no factual errors. We would like to be told of any such errors in order to correct them.

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1 st Q 211 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE

Více

Prague City Report Q3 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 3. čtvrtletí 2012

Prague City Report Q3 2012. Trh s nemovitostmi v Praze. 3. čtvrtletí 2012 Prague City Report Q3 212 Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 212 2 On Point Prague City Report Q3 212 Economy/Investment Economy The Czech Republic should begin to see more robust and broaderbased

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 1.POLOLETÍ 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1H 211 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme

Více

Prague City Report 3 3 Q3

Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report Q3 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The outlook for the Czech economy remains strong over the short term. Survey data points to

Více

Prague City Report č Q1

Prague City Report č Q1 Prague City Report č Q1 Prague City Report Q1 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The Czech Republic is finally emerging from recession. According to revised national accounts,

Více

on point PRAGUE Q3 2013 Prague City Report Q3 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE

on point PRAGUE Q3 2013 Prague City Report Q3 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE on point Prague City Report Q3 213 Trh s nemovitostmi v Praze 3. čtvrtletí 213 PRAGUE REAL ESTATE TENANT MIX Q3 213 2 On Point Prague City Report Q3 213 Economy/Investment Economy (based on IHS Global

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 1 st H 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Nákupní centra a trendy na retailovém trhu v České republice

Nákupní centra a trendy na retailovém trhu v České republice Nákupní centra a trendy na retailovém trhu v České republice Ondřej Novotný Praha, leden 2014 1. Fakta a čísla 2 Retailový trh v ČR Rozdělení trhu z hlediska typu center Celkový objem center 3,315,624

Více

on point Prague City Report Q4 2010 Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 2010

on point Prague City Report Q4 2010 Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 2010 on point Prague City Report Q4 21 Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 21 2 On Point Q4 21 Economy/Investment Ekonomika/Investice In 21, the export oriented Czech economy has been pulled by the positive

Více

Prague Residential Report

Prague Residential Report Prague Residential Report Q1 / 2015 Základní údaje - ČR / Basic data - CZ Meziroční srovnání v % / year comparison %: HDP / GDP +3,9% míra inflace / inflation rate +0,4% cena stavebních prací / price of

Více

Vývoj na trhu s komerčními nemovitostmi

Vývoj na trhu s komerčními nemovitostmi Vývoj na trhu s komerčními nemovitostmi Katarina Turňová, investiční oddělení Katarina Wojtusiak, vedoucí oddělení zastupování nájemců Filip Kozák, vedoucí oddělení pronájmů průmyslových nemovitostí 14.

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Prague City Report. Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014

Prague City Report. Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014 Prague City Report Trh s nemovitostmi v Praze Q4 2014 / 4. čtvrtletí 2014 CZ Q4 Prague City Report Q4 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The outlook for the Czech economy remains

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste DTZ Research PROPERTY TIMES Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste Brno a Ostrava, Kanceláře, 2. pololetí 24. února 215 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 3 Ostrava 5 Jelikož v Ostravě nebyly již

Více

on point PRAGUE Q2 2013 Prague City Report Q2 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 2. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE

on point PRAGUE Q2 2013 Prague City Report Q2 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 2. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE on point Prague City Report Q2 213 Trh s nemovitostmi v Praze 2. čtvrtletí 213 PRAGUE REAL ESTATE TENANT MIX Q2 213 2 On Point Prague City Report Q2 213 Economy/Investment Economy (based on IHS Global

Více

on point PRAGUE Q4 2013 Prague City Report Q4 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE

on point PRAGUE Q4 2013 Prague City Report Q4 2013 TENANT MIX Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 2013 REAL ESTATE on point Prague City Report Q4 213 Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 213 PRAGUE REAL ESTATE TENANT MIX Q4 213 2 On Point Prague City Report Q4 213 Economy/Investment Economy (based on IHS Global

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Prague. cbreczech.cz WWW MARKET INDEX BRIEF. Office Market Driven by Higherthan-average

Prague. cbreczech.cz WWW MARKET INDEX BRIEF. Office Market Driven by Higherthan-average Q Prague Office Market Driven by Higherthan-average Take-up: Office take-up for the third quarter topped, sq m, bringing the total take-up for the year so far to more than 1, sq m. Trh Kancelářkých Prostor

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

on point Prague City Report September 2007 Trh s nemovitostmi v Praze Září 2007

on point Prague City Report September 2007 Trh s nemovitostmi v Praze Září 2007 on point Prague City Report September 2007 Trh s nemovitostmi v Praze Září 2007 Prague City Report - September 2007 Trh s nemovitostmi v Praze - Září 2007 Dear reader We are delighted to present you with

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány

Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány Zdenka Klapalová Knight Frank prosinec 2009 Investiční transakce v roce 2008 Date Property Address Sector Size Sq.m Price m.euro Initial Yield Seller Purchaser

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 www.dtz.com COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the swish graphic from a pre-built COVER slide and onto

Více

Velký objem realizovaných pronájmů 197 500 m 2 ve 4. čtvrtletí, 780 000 m 2 v roce 2010. Oživení ve výstavbě nových kapacit pro konkrétní nájemce.

Velký objem realizovaných pronájmů 197 500 m 2 ve 4. čtvrtletí, 780 000 m 2 v roce 2010. Oživení ve výstavbě nových kapacit pro konkrétní nájemce. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 4. čtvrtletí 2010 Obsah Shrnutí 1 Nabídka 2 Poptávka 2 Míra neobsazenosti 2 Nájemné 2 Očekávaný další vývoj 3 Doporučení 3 Nejvýznamnější pronájmy 4 Definice

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce.

Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 3. čtvrtletí Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce. Čistá realizovaná poptávka poklesla

Více

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9 POPIS PROJEKTU Harfa Office Park je projekt skládající z kancelářské budovy o výměře cca 20.000m2 a nákupního centra o výměře 49.000m2 (přes 160 obchodů). Kancelářská byla kolaudována v Q1/2011 a nákupní

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 214/Q2 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM / RESEARCH SITUACE NA PRAŽSKÉM HOTELOVÉM TRHU V PRŮBĚHU VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ A V 1. ČTVRTLETÍ 2014 /

LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM / RESEARCH SITUACE NA PRAŽSKÉM HOTELOVÉM TRHU V PRŮBĚHU VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ A V 1. ČTVRTLETÍ 2014 / LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM / RESEARCH SITUACE NA PRAŽSKÉM HOTELOVÉM TRHU V PRŮBĚHU VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ A V 1. ČTVRTLETÍ 2014 / SITUATION ON THE PRAGUE HOTEL MARKET DURING THE EASTER HOLIDAYS AND IN THE

Více

NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT TÉMA FEATURE

NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT TÉMA FEATURE 09 l 2014 VYDÁNÍ 13 l ISSUE 13 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT MILAN ZIKMUND Project Development, IMMOPARK

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě Penta Investments divize Real Estate Kanceláře od kvantity ke kvalitě 4.března 2014 I. KVANTITA - Pražský kancelářský trh na konci roku 2013 'Hlavní indikátory Velikost trhu 2,96 milionu m2 kancelářských

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 14 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... 4 ÚROKOVÉ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production 1 l 2014 VYDÁNÍ 11 l ISSUE 11 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT IGOR ŠNIRC Leasing Manager IMMOPARK Košice a

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců Indexy cen výrobců únor 15.3. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 214/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Množství nově dokončených průmyslových ploch je rekordně nízké v 1. čtvrtletí nebyla dokončena žádná nová skladová hala. Hrubá realizovaná poptávka

Množství nově dokončených průmyslových ploch je rekordně nízké v 1. čtvrtletí nebyla dokončena žádná nová skladová hala. Hrubá realizovaná poptávka Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 1. čtvrtletí 2010 Autor Lenka Hartmanová Consulting & Research Česká Republika +420 234 262 239 lenka.hartmanova@dtz.com Kontakty Martin Šumera Senior Industrial

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Dnes oblíbené, brzy výjimečné. Popular now, outstanding soon.

Dnes oblíbené, brzy výjimečné. Popular now, outstanding soon. Dnes oblíbené, brzy výjimečné. Popular now, outstanding soon. 4 Brno je s 400 000 obyvateli druhé největší město v České republice. Leží na spojnici mezi Prahou, Vídní a Bratislavou. With it s 400,000

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MEGA Yarmarka Brovary. Investment memorandum

MEGA Yarmarka Brovary. Investment memorandum MEGA Yarmarka Brovary Investment memorandum duben 2014 OBSAH Ukrajina Základní fakta Makroekonomický přehled Kyjevský realitní trh Kancelářské prostory Retailový trh Představení projektu Lokalita Aktuální

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Charles square center Karlovo náměstí 10, Praha 2 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Prognózy vývoje realitního trhu ČR v období celosvětové ekonomické krize

Prognózy vývoje realitního trhu ČR v období celosvětové ekonomické krize Prognózy vývoje realitního trhu ČR v období celosvětové ekonomické krize Pavlína Rödlová Prognózování vývoje realitního trhu v období, které je zásadně ovlivněno celosvětovou ekonomickou krizí, se po letech

Více

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary Research Praha / Prague Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007 Obsah Hospodářství 2 Developerský trh 3 Rezidenční trh 4 Kancelářský trh 5 Investiční trh 7 Contents The Economy 10 Development

Více

OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE PRAHA 5

OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE PRAHA 5 PRAHA 5 KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET Bucharova POPIS PROJEKTU Tento objekt se skládá ze 4 budov Umístěn v jedné z hlavních administrativních oblastech Prahy 5 Služby v docházkové vzdáleností (nákupní

Více

Dobrá analýza / Špatná analýza

Dobrá analýza / Špatná analýza Dobrá analýza / Špatná analýza Nejdříve trochu teorie... %výnos = Δ% EPS + Δ% P/E + % dividendový výnos dva příklady lepší (1) a horší (2) investice (1)=12,8% EPS P/E kurz DIV DIVyield rok 0 10,0 10,0

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více