Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti"

Transkript

1

2 Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti Ukázka naší práce realizované v roce 2011 Základní identifikační údaje Složení orgánů společnosti Ostatní všeobecné a zákonné informace Hlavní údaje roční účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce Zpráva auditora

3 Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, dovolte nám seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. za rok Rok 2011 můžeme znovu označit jako jeden z neúspěšnějších v novodobé historii společnosti, a to jak po stránce hospodaření, tak po stránce obchodních úspěchů. Společnost velice úspěšně naplňovala svou strategii a skutečně si dále budovala významnou pozici v rámci trhu žárotechniky a specializovaných pozemních staveb ve Střední Evropě. Neskromně můžeme konstatovat, že jsme potvrdili pozici lídra na českém trhu v oblastech podnikání, kde máme své dlouhodobé know how. Rok 2011 byl rokem rekordním z pohledu objemu realizovaných výkonů. Došlo k určité stabilizaci hutí v oblasti žárotechniky a celkovému uklidnění trhu, přestože naši hlavní zákazníci stále žili v neustálé nejistotě z pohledu dalšího vývoje. Naučili jsme se brát neustálé změny jako určitý standart dnešní doby, nestěžujeme si a bereme každý den jako novou výzvu a příležitost. Znovu se potvrdilo, jakým kvalitním týmem společnost disponuje a je nám opět velkou ctí to, že Vám můžeme oznámit, že se naše společnost vyrovnává s celosvětovou krizí velmi úspěšně. V roce 2011 dokončila naše společnost 2. etapu vyzdívek v rámci rekonstrukce a obnovy Elektrárny Tušimice II a výrazně se rozšířila servisní činnost v elektrárnách ČEZ a.s.. Ve výhledu jsou další významné projekty v energetice s možností realizace až do roku 2015, z nichž největší bude realizace vyzdívek na projektu obnovy Elektrárny Prunéřov, který začíná na podzim roku V oblasti výstavby komínů běžela výstavba dvou železobetonových komínů výšky 110m v rámci nového paroplynového zdroje Elektrárny Počerady a probíhaly dodávky v rámci investice v BIOCELU Paskov. Stále potvrzujeme svou pozici v oblasti dopravní infrastruktury při dalších etapách výstavby mýtných bran. Naše společnost si vybudovala významné postavení mezi dlouhodobě zavedenými dodavateli a úspěšně zvládla realizaci dalších projektů. Do předrealizační fáze dospěl další projekt na výstavbu GSM R / III a IV s realizací v roce Naše společnost pokračovala ve výstavbě rozhleden, kde navazujeme na výstavbu z let minulých. Významný posun jsme zaznamenali u stavebních zakázek v rámci průmyslových staveb. Díky dobré marketingové a obchodní činnosti se naše společnost dostává do povědomí zákazníků také jako stavební společnost, daří se získávat a realizovat nové stavební zakázky i větších objemů. Jako mediálně nejzajímavější stavbu můžeme hodnotit výstavbu nového penzionu na vrcholu Lysé hory v Beskydech. TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je jako jedna z mála společností na trhu stavebnictví certifikována v pěti oblastech, kde kromě dnes již zcela standardních certifikátů v oblasti jakosti, BOZP nebo environmentu, firma obhájila mezinárodní certifikát společenské zodpovědnosti a bezpečnosti informací. Jsme přesvědčeni, že naše společnost je společností stabilní a má všechny předpoklady k tomu, aby byla i nadále společností úspěšnou. Jménem představenstva a vedení společnosti děkujeme všem, kteří svou kvalitně odvedenou prací přispěli ke splnění úkolů a cílů, které jsme si v roce 2011 vytýčili. Poděkování patří také akcionářům a obchodním partnerům za důvěru ve společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Za představenstvo společnosti: Ing. Zbyněk Cverna CSc Předseda představenstva a výkonný ředitel Den sestavení Výroční zprávy:

4 Ukázka naší práce realizované v roce 2011 Vyzdívka 4ks etážových pecí pro rychlokovací stroj VL servis s.r.o. Oprava vyzdívky pece SIB č.5 ALU I Hayes Lemmerz Czech s.r.o., Divize Alukola Vyzdívka vozokomorové pece pro rychlokovací stroj VL servis s.r.o. Kompletní montáž vyzdívky karuselové pece vč. odtahových kanálů, Vítkovice Mechanika a.s.

5 Paroplynový zdroj 880 MWe v elektrárně Počerady Rozhledna Skalka ve Vyžlovce Oprava vyzdívky termoreaktoru MND Provoz UHŘICE Výstavba mýtné brány Lovosice Kompletní montáž vyzdívky karuselové pece vč. odtahových kanálů, Vítkovice Mechanika a.s. Azylový dům pro matku a dítě v Hranicích na Moravě

6 Základní identifikační údaje Obchodní název: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Právní forma akciová společnost Sídlo společnosti: Ostrava Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ IČO: DIČ: CZ Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 358. Složení orgánů společnosti Představenstvo akciové společnosti od do : Ing. Milan Pátek předseda představenstva Ing. Petr Klečka člen představenstva Ing. Zbyněk Cverna, CSc člen představenstva Představenstvo akciové společnosti od do : Ing. Zbyněk Cverna, CSc předseda představenstva Ing. Petr Klečka člen představenstva p. Martin Pospiech člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti od do : p. Jaroslav Rubeš předseda rady JUDr. František Kaleta místopředseda rady p. Hana Jonovová člen dozorčí rady Po rozvahovém dni ( ) nebyly zaznamenány žádné změny.

7 Ostatní všeobecné a zákonné informace TEPLOTECHNA Ostrava a.s. byla založena FNM České republiky dnem Den vzniku Rozhodujícím předmětem činnosti jsou stavebně montážní práce, stavby stožárů, komínů, věžových vodojemů, žáruvzdorné vyzdívky průmyslových pecí a kotlů a pozemní stavitelství Základní kapitál ve výši , Kč je rozdělen na ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1 000, Kč Osobou podílející se na základním kapitálu společnosti více než 10% je společnost NEXIS TRADE a.s., Praha, která je držitelem 90,455% akcií. Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí. Majetek společnosti a struktura kapitálu Celková netto aktiva společnosti dosáhla ke konci roku 2011 výše tis. Kč, což znamená meziroční nárůst o 15%. Dlouhodobý majetek ve výši tis. Kč tvoří 9% z celkových aktiv a oběžná aktiva ve výši tis. Kč se tak na celkových aktivech podílejí z 90ti % a jsou tvořena především pohledávkami. Vlastní kapitál dosáhl výše tis. Kč, což představuje 28% z celkových pasiv akciové společnosti. Celková hodnota cizích zdrojů dosáhla výše tis. Kč, z toho tis. Kč v bankovních úvěrech. Tato vysoká zadluženost je způsobena tím, že naše společnost účelovým bankovním úvěrem zainvestovala významnou zakázku se splatností faktur až 4 roky. Po dokončení této zakázky a splacení faktur se bude tato situace automaticky stabilizovat a ukazatele zadluženosti výrazně klesnou. Hospodaření společnosti v roce 2011 V roce 2011 dosáhla naše společnost výkony ve výši tis. Kč, což znamená nejen meziroční nárůst, ale především jsou to nejvyšší výkony za posledních šest let, což je v období krize, která postihla hutní i stavební průmysl nad očekávání skvělý výsledek. Společnost dosáhla také kladného výsledku hospodaření a vykázala zisk ve výši tis. Kč před zdaněním. Hospodářský výsledek po zdanění činí tis. Kč. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje V roce 2010 rozběhla naše společnost vlastní výrobu prefabrikátů a v roce 2011 v této činnosti úspěšně pokračovala. Díky zavedení vlastní výroby prefabrikátů získáváme větší operativnost v rámci žárotechnických zakázek, kdy můžeme rychleji reagovat na přání zákazníka. V této oblasti se zaměřujeme také na výzkum a vývoj žárobetonů. Naše společnost tak investovala do vybavení nové laboratoře, ve které byly nově vyvinuty: středně cementový žárobeton TTOCAST 135 nízkocementový žárobeton TTOCAST 145 nízkocementový žárobeton TTOCAST 150 opravárenský žárobeton TTOCAST 140 O.

8 Zaměstnanecká a sociální politika V roce 2011 nadále docházelo k optimalizaci stavu zaměstnanců ve společnosti. Fluktuace zaměstnanců dosáhla hodnoty 12,23%, pracovní poměr ukončilo 18 zaměstnanců, z organizačních důvodů a z důvodů odchodu do starobních nebo invalidních důchodů. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl k zaměstnanců, v roce 2010 byl tento počet 228 zaměstnanců. Vyjádřeno v procentech to znamená meziroční pokles stavu zaměstnanců o 12 %. Vzdělávání zaměstnanců V roce 2011 jsme se vzdělávali ve tvrdých dovednostech, profesní způsobilosti u D zaměstnanců, a na odborná školení zaměřená na výrobu a legislativu u THP a další kurzy pro THP. Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. se zúčastnila vzdělávacího projektu Národního strojírenského klastru s názvem Vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v Národním strojírenském klastru. Tento projekt trval od ledna 2011 do dubna Vzdělávací aktivity byly pro TTO a.s. k již ukončeny. V uplynulém období se v projektu NSK se zúčastnilo našich 17 technicko hospodářských zaměstnanců v 7 seminářích. V roce 2011 byly vynaloženy celkové prostředky na vzdělávání zaměstnanců 292 tis Kč, což je 0,31% hrubých mezd. Výhled hospodaření společnosti Ekonomický podnikatelský plán pro rok 2012 je stanoven ve výši mil. Kč v oblasti výkonů s plánovanou hodnotou zisku 11 mil. Kč. Pro příští období roku 2012 se zaměříme na udržení zaměstnanosti ve společnosti odpovídající ekonomickému vývoji segmentu stavebnictví portfolia společnosti a týmovou spolupráci všech zaměstnanců TEPLOTECHNY Ostrava a.s. Oblast životního prostředí V oblasti environmentálního systému řízení, společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj k ochraně životního prostředí, ve kterém se vyskytuje. Společnost se snaží být maximálně šetrná k životnímu prostředí. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO Společnost každoročně monitoruje a vyhlašuje svůj tzv. environmentální profil. Stanovit, že společnost je vůči svému environmentálnímu okolí lepší či horší oproti jiným rokům nelze striktně vyjádřit, jedná se vždy o individuální posouzení každé měřené veličiny s porovnáním k obratu společnosti za daný rok. Úspěchem může být výrazné snížení produkce odpadů a dále pokračující tendence ve snižování spotřeby vody, elektrické energie a plynu. Otázkou však zůstává tendence zvyšování spotřeby PHM a spotřeby obalů. Vyjádřit, že dochází ke zhoršení nelze, společnost má v poslední době stoupající finanční obrat, tj. vyprodukovala více výkonů a na tomto je závislá i spotřeba PHM a spotřeba obalů. Množství vypouštěných vod naše společnost ovlivní jen z části, tato je zejména ovlivňována množstvím spadlých klimatických srážek (déšť, sníh), které odcházejí společně s vypouštěnými vodami.

9 Hlavní údaje roční účetní závěrky v tis. Kč ROK ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Pasiva Vlastní kapitál Cizí zdroje VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Výnosy Náklady Přidaná hodnota Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění FINANČNÍ ANALÝZA Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0,07 0,08 0,07 Rentabilita celkových aktiv (ROA) 0,02 0,03 0,02 Běžná likvidita 1,60 1,76 1,52 Zadluženost 0,69 0,66 0,68 PRŮMĚRNÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ

10 Stuktura aktiv 100% 80% 60% 40% 20% 0% Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky Zásoby Dlouhodobý hmotný majetek 100% 80% 60% 40% 20% 0% Struktura vlastního kapitálu Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření minulých let Základní kapitál Struktura cizích zdrojů 100% 80% 60% 40% 20% 0% Bankovní úvěry a výpomoci Krátkodobé závazky Rezervy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Struktura hlavních nákladů Odpisy Osobní náklady Služby Spotřeba materiálu a energie

11 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle 66a obchodního zákoníku I. Ovládaná osoba: Ovládaná osoba: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ IČ: Ovládající osoba: NEXIS TRADE, a.s. Praha 3, Vinohrady, Velehradská 22/854, PSČ IČ: Ovládající osoba vlastnila k podíl na základním kapitále ovládané osoby ve výši 90,455 %. Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly v roce 2011 uzavřeny žádné smlouvy. Rovněž nebyly učiněny žádné právní úkony a opatření, jež by byla přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou ve prospěch ovládající osoby. II. Ovládající osoba: Ovládající osoba: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ IČ: Ovládaná osoba: BUILDTEP, s.r. o. v likvidaci Praha 3, Vinohrady, Velehradská 854/22, PSČ: IČ: Ovládající osoba vlastnila k podíl na základním kapitále ovládané osoby ve výši 100%. Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly v roce 2011 k datu uzavřeny žádné smlouvy. Rovněž nebyly učiněny žádné právní úkony a opatření, jež by byla přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou ve prospěch ovládající osoby. Dnem vstupu do likvidace je den Ovládaná osoba: K.S. Union, a.s. v likvidaci Ostrava 2, Šenovská 101/543, PSČ: IČ: Rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne bylo rozhodnuto o zrušení společnosti a to formou likvidace. Dne bylo rozhodnuto o podílu na likvidačním zůstatku všech společníků firmy K.S. Union, a.s. a likvidační zůstatek byl vyrovnán. Dne byla společnost K.S.-Union, a.s. v likvidaci vymazána z obchodního rejstříku.

12

13

14

15

16

17

18

19 Příloha Účetní závěrka za rok 2011 dle Zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Prováděcí vyhlášky č.500/2002 Sb. v platném znění I.Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky: Název a sídlo: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava-Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ Právní forma: akciová společnost, založená FNM České republiky dnem , zapsaná v obchodním rejstříku, Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 358 IČO: Předmět podnikání: - zednictví - zámečnictví - projektová činnosti ve výstavbě - izolatérství - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - výroba stavebních hmot a stavebních výrobků - výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů - velkoobchod - pronájem a půjčování věcí movitých - opravy silničních vozidel - opravy pracovních strojů Základní kapitál: Kč Rozvahový den: Podoba akcií: na jméno v zaknihované podobě, neobchodované na burzovním trhu.

20 Další provozovny společnosti: Středisko Oblastní zastoupení Čechy na adrese: Stehlíkova 1233, Slaný Kancelář na adrese v areálu Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, Brno byla k zrušena. Zaměstnanecké benefity Akciová společnost poskytovala v roce 2011 svým zaměstnancům v souladu s platnou Kolektivní smlouvou a Směrnicí o odměňování zaměstnanců S-55 tyto zaměstnanecké benefity: dovolená v rozsahu 5 týdnů tj. o jeden týden nad rámec zákoníku práce, poskytování služebního vozidla zaměstnancům i pro soukromé účely, poskytování služebního mobilu zaměstnancům i pro soukromé účely, prohlubování kvalifikace zaměstnanců, příspěvky na penzijní pojištění zaměstnanců. Odměna auditorské firmě Na valné hromadě dne byla pro ověření účetní závěrky za účetní období 2011 schválena auditorská firma AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o. Auditorské firmě bude za audit řádné roční účetní závěrky za účetní období 2011 v souladu s uzavřenou smlouvou o auditorské činnosti vyplaceno celkem Kč ,00 bez DPH. Registrace k DPH Účetní jednotka je registrována k dani z přidané hodnoty ve Slovenské republice a v Irské republice. Seznam akcionářů s 20 a více % na základním kapitále: 90,46% - NEXIS TRADE a.s., Praha, IČO: Ve struktuře akcionářů s 20 a více procenty na základním kapitále nedošlo v roce 2011 ke změně. Popis organizační struktury a její zásadní změny v roce 2011: Organizační struktura v roce 2011 zůstala do zachována z předešlého roku v podobě divizního uspořádání. K je organizace řízena v maticové organizační struktuře, v procesním řízení. Akciová společnost je rozdělena na úseky: úsek obchodního ředitele úsek výrobního ředitele ekonomicko správní úsek. 2

21 Popis změn a dodatků provedených v roce 2011 v zápise do obchodního rejstříku, vč. změn v orgánech společnosti: Do sbírky listin obchodního rejstříku byla dne uložena účetní závěrka za rok 2010 včetně výroční zprávy, zprávy o vztazích a výroku auditora.k došlo ke změně ve složení představenstva akciové společnosti. Orgány společnosti od do Představenstvo akciové společnosti: Ing. Milan Pátek, předseda představenstva Ing. Petr Klečka, člen představenstva Ing. Zbyněk Cverna, člen představenstva Orgány společnosti od do : Představenstvo akciové společnosti: Ing. Zbyněk Cverna, předseda představenstva Ing. Petr Klečka, člen představenstva Martin Pospiech, člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti: Jaroslav Rubeš, předseda dozorčí rady JUDr. František Kaleta, člen dozorčí rady p. Hana Jonovová, členka dozorčí rady. Po rozvahovém dni ( ) nebyly zaznamenány žádné změny v orgánech společnosti. 2. Podíly účetní jednotky na základním kapitále jiných společností: A) 57% podíl ve společnosti K. S. Union, a.s., Šenovská 101/543, Ostrava Slezská Ostrava, PSČ , základní kapitál Kč. Rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne bylo rozhodnuto o zrušení společnosti a to formou likvidace. Likvidátorem byl ustanoven Jan Měrka. Dne bylo rozhodnuto o podílu na likvidačním zůstatku všech společníků firmy K.S.-Union, a.s. v likvidaci a dne byla částka podílu připsána na účet TEPLOTECHNY Ostrava a.s. a likvidační zůstatek vyrovnán. Dne byla společnost K.S. Union, a.s. v likvidaci vymazána z obchodního rejstříku. B) 100% podíl ve společnosti BUILDTEP, s.r.o., která vznikla , se sídlem k na ulici Šenovská 101/543, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ , vklad Kč, splaceno 100%. Představenstvo obchodní společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. jako jediný společník obchodní společnosti BUILDTEP, s.r.o. rozhodlo o zrušení obchodní společnosti BUILDTEP, 3

22 s.r.o. a to likvidací. Dnem vstupu společnosti do likvidace je Likvidátorem byl jmenován Mgr. František Kaleta. Hospodářské výsledky 2011 společnosti BUILDTEP, s.r.o. od do : vlastní kapitál k činí 100 tis. Kč, hospodářský výsledek za období je ztráta 43 tis. Kč. Hospodářský výsledek společnosti BUILDTEP, s.r.o. v likvidaci od do : vlastní kapitál k činí 84 tis. Kč, hospodářský výsledek je ztráta 16 tis. Kč. Byla zpracována Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle 66a obchodního zákoníku. Mezi společností BUILDTEP, s.r.o. v likvidaci a společností TEPLOTECHNA Ostrava a.s. nebyly uzavřeny ovládací smlouvy a smlouvy o převodu ztráty. C) K podílu ve společnosti BUILDTEP, s.r.o. v likvidaci byla vytvořena účetní opravná položka ve výši 100% vkladu ( V. bod 3.). D) Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením v žádné další účetní jednotce. 3. Údaje o osobních nákladech a počtech zaměstnanců Průměrný počet zaměstnanců účetní jednotky za rok 2011 je 201 pracovníků. K měla akciová společnosti 3 řídící pracovníky. Stavy zaměstnanců v letech Průměrný počet zaměstnanců z toho řídících pracovníků 4 3 Výše osobních nákladů celkem(v tis. Kč) Mzdové náklady tis. Kč tis. Kč Náklady na soc. a zdrav. poj tis. Kč tis. Kč Odměny členů stat. a doz. org. 942 tis. Kč 942 tis. Kč Výše osobních nákladů řídících pracovníků Mzdové náklady tis. Kč tis. Kč Náklady na soc. a zdrav. poj tis. Kč tis. Kč Odměny členů stat. a doz. org. 240 tis. Kč 330 tis. Kč 4

23 4. Ostatní plnění poskytnuté členům statutárního orgánu, dozorčí rady a řídícím pracovníkům: Členům představenstva a dozorčí rady jsou přidělena osobní vozidla ke služebním i soukromým účelům. Postupováno dle 6, odst. 6 Zákona o dani z příjmu. Se členy představenstva a dozorčí rady, kteří užívají osobní vozidla ke služebním i soukromým účelům, je sepsána smlouva o používání svěřeného vozidla dle 51 Občanského zákoníku. V souladu s Kolektivní smlouvou je členům statutárních orgánů přispíváno na penzijní připojištění. Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů akciové společnosti: V roce 2010 Druh plnění Členové statutárního orgánu Řídící pracovníci Členové dozorčí rady Půjčky a úvěry 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč Poskytnuté záruky 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč Penzijní připojištění Bezplatné užívání osobního autanaturální plnění 300 tis. Kč 228 tis. Kč 260 tis. Kč 285 tis. Kč 447 tis. Kč 0 tis. Kč V roce 2011 Druh plnění Členové statutárního orgánu Řídící pracovníci Členové dozorčí rady Půjčky a úvěry 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč Poskytnuté záruky 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč Penzijní připojištění Bezplatné užívání osobního autanaturální plnění 247 tis. Kč 226 tis. Kč 169 tis. Kč 304 tis. Kč 345 tis. Kč 0 tis. Kč Peněžitá a naturální plnění bývalým členům orgánů akciové společnosti nebyla v letech 2010 až 2011 poskytována. II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Právní rámec účetní závěrky: Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., O účetnictví, dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 5

24 2. Způsob oceňování: a) Zásoby: Nakupované zásoby jsou oceňovány ve výši pořizovacích cen. Zásoby vytvořené ve vlastní režii jsou oceňovány na úrovni vlastních nákladů. Do pořizovacích cen nakupovaných zásob a do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady na pořízení, zejména přepravné, pojistné, clo, spotřební daň, provize. Úbytky a přebytky zásob jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Nedokončená výroba je oceňována v úrovni vlastních nákladů výroby, tj. v přímých nákladech a výrobní režii. Analytická evidence zásob má přímou návaznost na jednotlivé sklady a v rámci skladu je evidence vedena v druhovém členění tzn. dle druhů materiálu základní, ochranné pomůcky, obaly, palety apod. Výjimku je i nadále u oceňování zásob zboží, kde vzhledem k malému rozsahu obratu a druhů zboží je ocenění zboží prováděno metodou FIFO. Zásoby hotových výrobků jsou ve skladě oceňovány na úrovni přímých nákladů na základě plánovaných kalkulací, které vycházejí ze skutečných nákladů a objemu výroby. Zásoby polotovarů pro vlastní spotřebu jsou na skladě oceňovány na úrovni přímých nákladů a výrobní režie dle kalkulací. b) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dále jen DHM a DNM): Nakupovaný hmotný a nehmotný majetek je oceňován ve výši pořizovacích cen. Hmotný a nehmotný majetek vytvořený ve vlastní režii je oceňován v úrovni vlastních nákladů. Do pořizovacích cen nakupovaného hmotného a nehmotného majetku a do cen hmotného a nehmotného majetku stanoveného na úrovni vlastních nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady na pořízení, zejména přepravné, pojistné, clo, provize. Hmotný a nehmotný majetek darovaný či nově zjištěný (inventarizační přebytek) je oceňován reprodukční pořizovací cenou. V roce 2011 nebyl vytvořen vlastní činností hmotný ani nehmotný majetek. Reprodukční pořizovací cena nebyla v průběhu roku 2011 uplatněna. c) Cenné papíry jsou při prvním zařazení oceňovány pořizovací cenou. d) Peněžní prostředky a ceniny: Způsob oceňování: jmenovitou hodnotou. e) Pohledávky: Způsob oceňování: při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu pořizovací cenou. f) Závazky: Způsob oceňování: jmenovitou hodnotou. 3. Způsob odepisování: Účetní jednotka rozhodla v souvislosti s novelou zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví platnou od rozdělit majetek s pořizovací cenou do limitu tj. u DNM do 60 tisíc Kč a u DHM do 40 tisíc Kč na dvě skupiny. Kritériem pro zařazení je vstupní pořizovací cena. 1. Pokud je vstupní pořizovací cena do limitu ,- Kč, pak se o něm účtuje jako o zásobách tj. na účet u DHM a na účet u DDNM. 6

25 Nástroje, stroje a zařízení, která jsou na el. pohon z této skupiny se po zaúčtování na účet budou dále evidovat v operativní evidenci. 2. Majetek s pořizovací cenou nad ,- Kč do ,- Kč se eviduje jako dlouhodobý majetek a odepisuje se měsíčně 1/24 pořizovací ceny po dobu 2 let u majetku pořízeného od roku 2005 včetně. Majetek této skupiny pořízený do roku 2004 se odepisuje 1/48. Důvodem zkrácení doby odpisu od roku 2005 je krátká životnost např. nářadí a mechanismů, které v těchto skupinách jsou. 3. Výjimku z předchozího tvoří: a) auta po skončení leasingu b) mobilní telefony. Obě tyto skupiny účetní jednotka eviduje jako dlouhodobý majetek a odepisují se po dobu 2 let měsíčně 1/24 z pořizovací ceny u nově pořízeného majetku od roku 2005 včetně. Majetek pořízený před tímto datem se odepisuje 1/48. Pokud je pořizovací cena u těchto skupin od 1,- Kč do 2000,- Kč, pak se odpisy účtují v alikvotní výši pouze 1x ročně. Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do ,- Kč a dobou využitelnosti delší než jeden rok odepisuje účetní jednotka od roku 2005 včetně u nově pořízeného nehmotného majetku 1/24 pořizovací ceny. Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou nad ,- Kč a dobou využitelnosti delší než jeden rok odepisuje účetní jednotka rovnoměrně a to dle druhu tohoto majetku takto: 1. audiovizuální díla po dobu 18 měsíců, 2. software po dobu 36 měsíců, 3. ostatní nehmotný majetek po dobu 72 měsíců. Dlouhodobý hmotný majetek, jehož vstupní cena byla vyšší než 40 tis. Kč a měl provozně technické funkce delší než jeden rok, byl odepisován na základě předpokládané doby životnosti. Tento odpisový plán používala účetní jednotka i v roce Účetní jednotka pro výrobu prefabrikátů používá formy. Formy jsou rozděleny dle vnitřního předpisu na dvě skupiny a to: formy, které jsou prodány odběrateli, ale nadále se používají pro výrobu - evidují se jako materiál a po prodeji jsou zařazeny do podrozvahové evidence formy, které jsou zařazeny do majetku a postupně odepisovány, dle kvalifikovaného odhadu doby použití forem produktovým managerem střediska výroby prefabrikátů a to nejčastěji 24 měsíců nebo 48 měsíců. 4. Opravné položky V ověřovaném období tvořila společnost tyto opravné položky: a) k pohledávkám: Tvorba opravných položek k pohledávkám se provádí na základě inventarizace. Tvorba a rozpouštění opravných položek k pohledávkám je popsána v části V. bod 3. Podkladem je soupis pohledávek po lhůtě splatnosti. b) k zásobám: Opravné položky k materiálovým zásobám se tvoří na základě fyzické inventury. Podkladem je soupis bezobrátkových zásob. V případě, že se jedná o zásoby charakteru náhradních dílů na 7

26 opravy strojního parku nebo o materiál, který je jako nutná rezerva pro případ náhlé potřeby opravy vyzdívek ve firmách EVRAZ Steel a.s. a Třinecké železárny a.s. Opravná položka k zásobám není dle rozhodnutí ústřední inventarizační komise v roce 2011 tvořena. c) k dlouhodobému finančnímu majetku. 5. Použité metody přepočtu cizí měny na českou měnu: Při přepočtu údajů majetku evidovaného v cizích měnách byl prováděn přepočet dle platného denního kurzu ČNB. Kurzový rozdíl u zahraničních faktur účetní jednotka účtuje vždy k počínaje rokem 2002 výsledkově s přepočtem pohledávky (závazku) v saldu. 6. Způsoby stanovení reálné hodnoty majetku: Účetní jednotka stanovuje reálnou (tržní) hodnotu aut po skončení leasingových smluv k rozvahovému dni odhadem. 7. Časové rozlišení: Společnost účtovala v účtové skupině 38 přechodné účty aktiv a pasiv o nákladech a výdajích a o výnosech týkajících se příštích období. Hlediskem pro účtování časového rozlišení byla známá částka, titul a období. Účetní jednotka má stanoveny položky, které bude časově rozlišovat, ve svém vnitřním předpise. 8. Informace o změnách účetních metod: Informace o změnách účetních metod mezi obdobími a informace o odchylkách od metod podle par. 7 odstavce 5 zákona o účetnictví. Od roku 2009 byla k oceňování stavu zboží ve skladě používána metoda FIFO. Při oceňování materiálových zásob se používá metoda oceňování aritmetickým průměrem. Od roku 2010 akciová společnost eviduje také zásoby výrobků a polotovarů, které na skladě eviduje v kalkulovaných cenách. V ověřovaném období nebyly žádné změny, jež by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření. III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 1.Bankovní úvěry: Měsíční úroková míra k bankovním úvěrům je stanovena v dodatku k Rámcové smlouvě ve výši 1M PRIBOR plus 1,65% p.a. V ověřovaném období byl dle provozních potřeb čerpán a splácen kontokorentí úvěr k běžnému účtu u Komerční banky a revolvingový úvěr krátkodobý na provozní účely. Limit kontokorentního úvěru je 20 mil Kč a revolvingového úvěru krátkodobého 40 mil. Kč dle Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb uzavřené dne a platné do Financování zakázky Systém výkonového zpoplatnění pozemních komunikací je řešeno formou účelového revolvingového úvěru v limitu do tis. Kč a se splatností do 8

27 Zůstatek účelového úvěru k je celkem tis. Kč a je vykázán dle splatnosti jako úvěr krátkodobý ( tis. Kč) a dlouhodobý ( tis. Kč). V roce 2010 pořídila akciová společnost formou úvěru u ČSOB Leasing a.s. 9 kusů vysokozdvižných vozíků. Úvěr je splatný do roku K je celkový zůstatek úvěru tis. Kč a je vykázán dle splatnosti jako úvěr krátkodobý (695 tis. Kč) a dlouhodobý (2 197 tis. Kč). Bankovní úvěry jsou zajištěny: a) zástavní smlouvou ze dne k nemovitostem zapsaným v listu vlastnictví č b) biancosměnkou avalovanou společností NEXIS TRADE, a.s. c) zástavou pohledávek dle Smlouvy o zastavení pohledávek uzavřenou s Komerční bankou. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky: Hodnota odložené daně k byla vypočtena z těchto titulů: a) Rozdíl mezi DZC a ÚZC tis. Kč b) Sociální a zdravotní pojištění za rok tis. Kč odvedené po c) Opravné položky k pohledávkám 67 tis. Kč d) Rezerva na finanční náklady zakázka KAPSCH tis.kč e) Ostatní rezervy na záruční opravy 910 tis. Kč CELKEM tis. Kč Sazba daně pro rok 2011: 19% Stav účtu 481 k : tis. Kč odložená daňová pohledávka Stav účtu 481 k : tis. Kč odložená daňová pohledávka V roce 2011 účtovala účetní jednotka zvýšení odložené pohledávky o 475 tis. Kč. 3.Rozpis rezerv: a) Tvorba účetních rezerv: Titul rezervy: Tvorba v roce 2010 Tvorba v roce 2011 Rezerva na sociální a zdravotní pojištění z odměn 830 tis. Kč tis. Kč Finanční náklady na zakázku KAPSCH tis. Kč tis. Kč Potencionální závazky ze soudních sporů 0 tis. Kč 0 tis. Kč Rezerva na záruční opravy 329 tis. Kč 581 tis. Kč V roce 2011 kromě tvorby rezervy na záruční opravy podle metodiky roku 2009 tj. ve výši 1% fakturované hodnoty ukončených zakázek, účetní jednotka zahájila odlišně tvorbu rezervy na záruční opravy zakázek výstavby mýtných bran pro firmu KAPSCH TRAFFICOM.Rezerva se k těmto zakázkám vytvořila ve výši 1,5% fakturované hodnoty ukončených a předaných zakázek. Procento tvorby bylo stanoveno dle skutečných nákladů na opravy účtovaných v roce Zakázky výstavby mýtných bran jsou specifické svým umístěním ve volném prostoru a vystavení vlivům počasí. 9

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, dovolte nám, seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA Ostrava

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013 k 31.12.2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014 Účetní závěrka k 31. 12. 2014 Firma : Moravia Tech, a.s. Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno IČO : 03637751 DIČ : CZ03637751 RG. : B 7197 OR u KS Brno Vznik : 16. 12. 2014 Rozvahový den: 31. 12. 2014

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více