12/ června ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/2012 15. června 2012 23. ročník"

Transkript

1 12/ června ročník Cena 7,00 Kč Král potvrdil městu privilegia Český král Václav IV., syn Karla IV. a vnuk Jana Lucemburského, potvrdil privilegia udělená královskému městu Sušice. Stalo se tak při oslavách města, které navštívil spolu se svou družinou. Během svého pobytu zde stihl rozsoudit sourozenecký spor, pasovat nové rytíře a přijmout do královských služeb statečného měšťana Sušické slavnosti ve středověkém rázu proběhly na přelomu května a června a byly opravdu bohaté. Nabitý program pro malé i velké, v němž nechyběly ani sportovní zážitky, navštívily tisíce hostů. Fotografiemi se ke slavnostem a víkendovým akcím, které odstartovaly letní turistickou sezónu, vracíme na str. 12 Aktuálně z radnice Izraelského velvyslance Yaakova Levyho, který přijel v rámci pietních aktů pořádaných v Hartmanicích a v Dobré Vodě, aby se při příležitosti otevření výstavy Neztratit víru v člověka, zúčastnil také svou přednáškou, přivítal na návštěvě v Sušici starosta Petr Mottl. Společenské setkání, jehož se mezi dalšími zúčastnila i senátorka Jiřina Rippelová, starosta Hartmanic Jiří Jukl a senátor Miroslav Krejča, proběhlo v přátelské atmosféře a za živé diskuse nejen o životě a památce na židovské obyvatele Šumavy. Nemocnice aktuálně neustále probíhá intenzivní jednání mezi městem, nemocnicí, krajem a Zdravotnickým holdingem PK, a. s, ohledně vytvoření memoranda o spolupráci. Současnost a hlavně budoucnost sušické nemocnice je nyní pro radní a zastupitele jednou z aktuálních priorit. Na pondělním jednání rady města, rozšířené o zastupitelstvo, zazněla prezentace a nabídka společnosti Agel, a. s., která projevila zájem participovat na provozu sušické nemocnice. Položení základního kamene nové budovy divadla J. K. Tyla se na pozvání zúčastnil také starosta Sušice Bc. Petr Mottl a místostarostka Ing. Věra Marešová. Ke slavnostnímu okamžiku došlo ve středu 13. června v 15 hodin v Jezdecké ulici v Plzni. Setkání starostů obcí mikroregionu Šumava západ s podnikateli a zástupci firem z celé oblasti proběhne v úterý 19. června na Modravě. Cílem setkání je podnítit zájem podnikatelských subjektů (zejména cestovního ruch a služby) ke spoluúčasti na naplňování cílů marketingové strategie pro nadcházející období. Ke konkrétním projektům patří např. zelené autobusy, bílá stopa apod. (red) FARMÁŘSKÉ TRHY 16.6., 21.7., 18.8., a (sobota) hod. na su ickém námûstí 16. ãervna SOUTùÎ O NEJLEP ÍHO OTAVSKÉHO PSTRUHA POZOR! SoutûÏit mohou v ichni! Kdo má zájem zúãastnit se soutûïe, nechè pfiinese svého pstruha na námûstí v 10:00 hod. Pfiijìte i vy a staàte se ãlenem poroty! Sušické novostavby a rekonstrukce Dozráli k maturitě Maturita je zkouška zakončující středoškolské vzdělání vzdělání ve středoevropských zemích. Slovo maturita pochází z latinského slova maturitas (zralost). Tolik výklad ze slovníku. Pro někoho noční můra a období temna, pro jiného radostné vykročení vstříc dalšímu studiu Rozhodně jde ale o událost, která studentský život významně ovlivňuje. V sušických středních školách šlo letos k maturitám 55 studentů gymnázia a 119 studentů SOŠ a SOU Sušice. V době konání ústních maturit už studenti znali výsledky didaktických testů (všichni úspěšně složili), písemné práce ale ještě vyhodnoceny nebyly. Ředitelů obou středních škol jsme se ptali na to, jak maturity dopadly. PaedDr. Vít Potužák, ředitel gymnázia: Státní část absolvovalo úspěšně 53 žáků z 55. Profilovou školní část složilo úspěšně 48 žáků. Ve státní části tedy neuspěli dva, ve školní části sedm žáků. Byty pro seniory Celkem 39 malometrážních bytů pro seniory vzniklo v budově internátu Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Sušici. Po rekonstrukci jsou již více než dvě třetiny bytů, které mohou být přiděleny. Malometrážní byty pro seniory (kolem 40 m²) jsou vybaveny kuchyňským setem, odpovídajícím sociálním zřízením, většina z nich má vlastní balkon. V budově jsou dva výtahy, služby zde budou fungovat stejně jako v domech s pečovatelskou službou. Ing. Jaromír Kolář, ředitel SOŠ a SOU Sušice: Didaktickou část státních maturit složilo úspěšně 80 %. Celkově ze 119 studentů úspěšně odmaturovalo 86 studentů, což je 72 %. Jak jste s výsledky, které studenti podali, spokojen? PaedDr. Potužák: Se státní maturitní zkouškou spokojen jsem, s profilovou částí už samozřejmě méně. Zde skupina žáků, především z třídy 4. A přípravu podcenila, přitom měli na přípravu dostatek času. Ing. Kolář: Jsem spokojen, ale vždy je co zlepšovat. Ve srovnání s loňským rokem byly výsledky letošních maturit lepší, nebo horší? PaedDr. Potužák: Letošní výsledky jsou ve srovnání s loňskými horší. Ing. Kolář: Letošní maturity dopadly lépe než v loňském roce. Navíc mohou senioři využívat také služeb, které nabízí škola v rámci studijního oboru Sociální činnost, kuchyně, kadeřnictví, pedikúry manikúry v objektu apod. Podmínky nájmu a žádosti o přidělení bytů jsou stejné jako u městských bytů, žádosti přijímá bytová referentka na MÚ Sušice. Co brání zkolaudování hotových prostor a přidělení bytů zájemcům, kteří podali žádost? Na to se ptáme ředitele školy Ing. Jaromíra Koláře: Bohužel zatím nebylo Nejen v posledním roce zaznamenala Sušice úspěch oceňující její architektonický rozvoj. V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje uspěly novostavby a rekonstrukce budov (v Sušici i blízkém okolí) opakovaně. V aktuálním vydání Sušických novin najdete rozhovor s nejčerstvějšími držiteli ocenění zástupci společnosti Compo Tech PLUS, spol. s r. o., a architekty Irenou a Karlem Jandovými, také budete moci prostřednictvím pravidelné fotodokumentace tvůrčí skupiny Šumák přihlížet tomu, jak rostou novostavby (bazén, komunitní centrum, kino) a jak v průběhu času ovlivňují tvář města. Rozhovor najdete na straně 2, první příspěvek Šumáku na straně 3. Složitější vyhodnocování písemných částí maturit způsobilo časovou prodlevu mezi oznámením jednotlivých hodnocení, takže studenti vlastně až do předání maturitních vysvědčení nevěděli, s jakým definitivním výsledkem státní zkoušku (písemná část sloh) složili a jak to ovlivnilo celkový výsledek zkoušek. Je podle vás tento systém maturit nastavený dobře, nebo v něm vidíte nedostatky, které by do budoucna mohly působit větší problémy? PaedDr. Potužák: Systém dle mého není nastaven dobře. Určitě bych zrušil v rámci předmětů český a cizí jazyk písemnou slohovou práci. Zde jde totiž těžko zaručit objektivitu hodnotitelů. Myslím, že didaktický test a u jazyků ještě ústní zkouška jsou dostačující. Ing. Kolář: Nedostatky se odstraňují průběžně a věřím, že do budoucna se vše vyřeší. Děkuji za odpovědi. Úspěšným maturantům gratulujeme a přejeme hodně štěstí, ať už jejich kroky zamíří kamkoliv. A. STAŇKOVÁ možné hotové prostory zkolaudovat a předat do nájmu uživatelům, protože byty musí být schváleny jako celek. Vzhledem k tomu, že v jednom z pater, kde se byty nacházejí, máme nájemce, který dosud nemá náhradní bydlení, je kolaudace odložena. Celou záležitostí se intenzivně zabýváme a věřím, že v nejbližší době dojde k dohodě a my budeme moci pokračovat jak v úpravě zbývajících bytů, tak i se všemi dalšími úkony nezbytnými pro jejich řádné předání do užívání. as Začíná léto V pátek začneme oslavou lesů na Santosu, v sobotu udělejme radost dětem a vezměme je do Legolandu. V neděli se vydejme na Mouřenec, kde zazní poezie K. Schulze a B. Reynka s hudební tečkou. Ve stejnou chvíli u Kapucínů začnou pro děti rytířské hry a pro dospělé příjemné posezení při chladivém moku začíná léto, je Letní Slunovrat. V pátek bude patřit Santos gymnáziu a v sobotu budeme mít velké dilema, kam se vypravit. V Horažďovicích jsou Slavnosti kaše se zlatým hřebem Bárou Basikovou, v Hrádku hrají ochotníci z Břežan, tvrz ve Svojšicích bude patřit oslavám 100 let hasičů, v Kašperkách je Den hudby a na Rabí koncert místních mladých rockových kapel Na svatého Jána, nebývá noc žádná v hradní konírně na Rabí oslaví koncertem 150. výročí Pěvecký spolek Práchen a v Mlázovech vypukne tradiční Mlázovská pouť. Máme tu magické oslavy Svatojánské noci. Zapalme svatojánský oheň na počest Slunce, nasbírejme devatero kvítí a svobodné dívky nechť nezapomenou pod polštář dát si svatojánský věneček. Na Petra a Pavla (29. 6.) vyjdou další SN a pro mnohé to bude nejočekávanější den v roce vysvědčení a konec školního roku. A může začít léto v plné parádě, plné letních akcí a festivalů. Přeji vám teplý, sluncem provoněný letní start. JITKA DOUBRAVOVÁ

2 strana 2 Kaleidoskop Sušické noviny 12/ června 2012 Kompletní sportoviště Těsně před dokončením je areál sportoviště SOŠ a SOU Suši- školy na ubytování v přilehlém in- které zároveň využívají nabídky ce vedle haly a internátu u sídliště ternátu a možnost aktivit ve vedlejší kryté hale při špatném počasí. Vojtěška. Investorem stavby, která si vyžádá celkem 7,2 milionů korun, je samotná škola, třemi sty tisíci přispěl i Plzeňský kraj Areál je rozlehlý a umožňuje využití v mnoha sportovních disciplínách. Vedle již fungujícího víceúčelového hřiště tu nově vzniklo fotbalové hřiště (50 26 m), běžecký ovál (180 m, dvě dráhy), místo pro skok vysoký i daleký, běžecká rovinka (60 m, tři dráhy), prostor na streetball, plážový volejbal. Kvalitní povrch zajišťuje tartan a umělá tráva. Oficiální otevření je plánováno na září, přes léto ale už poběží zkušební provoz, zejména pro sportovní soustředění týmů a skupin, Nový areál, podobně jako stávající hřiště, budou moci po dohodě využívat také ostatní školy a veřejnost. Informace o možnostech najdete na webových stránkách školy (rozpis, ceník, objednávky). as Kulturquell aneb Co jsme vymysleli, než nám spadla pěna Tak zněl název netradiční konference a pracovního setkání českých měst se zahraničními hosty, která se odehrála 24. a 25. května v osmi plzeňských hospodách v rámci projektu Plzeň EHMK Jelikož mám ráda kulturu, Plzeň, a nakonec i pivo, zúčastnila jsem se jako čestný host také. Na 38 diskutujících osobností z domova i zahraničí se sesypala téměř stovka účastníků, kteří v rámci rozhovorů jeden na jednoho řešili otázky spojené s kulturou. Nikdo z diskutujících nepochyboval o její potřebnosti, dle názoru většiny je právě kultura jednou z hodnot, o kterou je třeba trvale pečovat, aby se mohla promítnout do dalších oblastí lidské společnosti, do byznysu i politiky. Pár otázek a zajímavých odpovědí ze společné diskuse, které stojí za pozornost: Jak se vyrábí exportovatelné umění? Aby se dobré umění dostalo ven, napřed musí být uvnitř. Je dobré vyvolat pak za hranicemi nakažlivou touhu to taky mít. (Vladimír Kokolia, umělec a profesor Akademie výtvarných umění v Praze) A jak naopak kulturu dovézt k nám a úspěšně ji tady prezentovat? Začátkem je probudit v místních lidech jejich energii, porozumět tomu, jak tvoří a co chtějí přijímat. (Lia Ghilardi, kreativní polyhistor, zakladatelka a ředitelka londýnské organizace Noema) Co mají společného kultura a pivní pěna? Pivo je stejně jako kultura záležitostí místního vkusu. (Martin Šampalík, tvůrce konceptu PUB) Kultura přináší do lidských životů kouzlo. V kulturní práci nesmíme zapomenout na její veselost, to povznášející a jiskřící. (Neil Peterson, bývalý člen týmu EHMK Liverpool 2008) Stejně jako zvětralé pivo, ani dlouho o samotě ponechaná kultura není dobrá. (Ondřej Liška, politik) V závěrečné diskuzi zaznělo následující poselství: Není možné být občanem a nezajímat se o kulturu. Je potřeba do kulturního dění zapojovat všechny obyvatele města. Jedině tak máme možnost podílet se aktivně na rozvoji a vývoji společnosti. Je potřeba vzájemně si naslouchat a být k sobě otevření. Nezabývat se pouze sám sebou a svými projekty, ale propojit se a spolupracovat. Nesoutěžit. Jedině tak je vytvářena hybná síla. Ostatně v jednotě je síla JITKA DOUBRAVOVÁ (čerpáno z Je zvláštní a funkční. Věž, nebo kůlna? V konkurenci šestnácti dalších přihlášených novostaveb do prestižní soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2011, obstála nejlépe budova sušické firmy Compo Tech PLUS, spol. s r. o. Zástupce společnosti Ing. Ondřej Uher, PhD., převzal ocenění titulem Stavba roku Plzeňského kraje 2011 na slavnostním galavečeru v Plzni. Firma zabývající se navrhováním a výrobou konstrukčních kompozitních profilů, postavila své nové prostory před rokem. Autory návrhu stavby jsou sušičtí architekti Irena a Karel Jandovi, kteří jsou podepsaní i pod dalším přihlášeným projektem nábřeží Karla Houry. Rekonstrukce sušického nábřeží sice nominaci nezískala, ovšem to nic nemění na faktu, že tato dvojice patří ve svém oboru mezi velmi úspěšné. V případě projektu novostavby haly Compo Techu je jako hlavní inženýr stavby doplnil Ing. Jan Prášek. V souvislosti s udělením ceny jsme o krátký rozhovor požádali zástupce společnosti Ing. V. Šprdlíka a Ing. V. Ptašnika (Ing. Uher byl v době rozhovoru mimo republiku). Budova stojící v klidné části města nedaleko Otavy je už na první pohled zvenčí zvláštní. Když jste uvažovali o její realizaci, z čeho jste vycházeli a jaké bylo zadání pro architekty? V. Šprdlík: Já chtěl kůlnu! V. Ptašnik: Já chtěl věžičku! V. Ptašnik: Nejdříve je nutné si udělat představu, kde jsme se v té době nacházeli. V pronájmu v areálu Solo sirkárny, v objektu zvaném krabičkárna. Polorozpadlý barák, kolem válečná kulisa rozpadlé teplárny Dost strašidelné místo na to, aby stačilo některé z našich budoucích zákazníků odradit. Zpočátku to tolik nevadilo, ale to místo bylo pro nás naprosto bez vyhlídek do budoucna. Solo nechtělo do oprav investovat ani korunu. Postupem doby bylo jasné, že musíme jinam. Spolu s našimi zaměstnanci jsme sestavili seznam požadavků na novou, ideální továrnu. Takový seznam jsme předali Jandovým. Bylo to snadné. Od našich architektů jsme po nějaké době obdrželi různé návrhy a jejich varianty. Třeba já jsem chtěl kvůli naší nové vertikální technologii navíjení variantu s věží. Nízká administrativa, vedle nízká hala a za ní věž. Nakonec jsme ale vybrali variantu kůlna (Jandovi se snad neurazí). Administrativa, vertikální technologie i výrobní hala pod jedním stropem. Pak přišla první studená sprcha v podobě prvních rozpočtů. Asi tak třikrát přesahovaly naše finanční možnosti. Tak jsme byli nuceni začít škrtat, ubírat, odstraňovat, zmenšovat. A to podstatně. To bylo nejtěžší. Pak přišlo ještě pár sprch a kolaudovalo se. Výsledek už znáte. Vezměme za kliku a pojďme se budovou projít. Co nás čeká? V. Šprdlík: Po vstupu do vestibulu ve vás dřevěné nástupní molo možná navodilo dojem, že jste na palubě lodi a očekáváte lehce houpavý pocit. Ten samozřejmě nepřichází, jste přece ve vývojové a výrobní firmě. Jako zaměstnanec výroby pak můžete pokračovat do šaten. Skrz šatnu, kolem toalet a sprch, kolem kanceláře mistra do haly. Doleva ještě nechoďte, čas na oběd v jídelně bude až v jedenáct. Pokud jste konstruktér nebo máte jinou práci v kanceláři, vydáte se směrem k čtyřpodlažní administrativní části budovy, do velké světlé kanceláře bez příček. Zde vše potřebné k bádání, konstrukci, vývoji, administrativě a plánování výroby. Prostě tady to vzniká Když je potřeba vydechnout, z balkonu je výhled na cyklostezku a na řeku, do zeleného (velmi nepříjemné telefonáty se nejlépe vyřizují právě tady) Plošina, kde je umístěna vzduchotechnika výrobní haly, měla být původně bez dalšího využití, ale je to krásný prostor, byla by ho Ondřej Uher přebírá ocenění z rukou náměstka hejtmana Jaroslava Bauera. foto Zdeněk Rubáš škoda. A tak jsme ho využili říkáme tomu výzkum a vývoj. Tady ze zkouší, experimentuje, některé prototypy vznikají právě tady. Z prostorného vestibulu můžeme vejít do jednací místnosti s příslušným zázemím, vedle je jídelna, což je otevřený prostor (v létě doslova), celá stěna k řece je prosklená a s dveřmi. Ale to hlavní teprve přichází. Protože pokud nepůjdete po schodech nahoru, ale rovně, vstupujete do výroby. Sem už můžete pouze s doprovodem a bez fotoaparátu. Nejdříve technologie výroby malých trubek tady vznikly a vznikají žerdě na pádla mnoha olympijských medailistů, také kilometry skleněných izolačních trubek, malých stěžňů a stovky dalších aplikací. Tímto strojem to všechno začalo (ale z toho úplně prvního už nezbyl ani šroubek). Popojdete dále a uvidíte větší stroj. To je srdce současné technologie, tady vznikají nosníky, pomocí nichž se vyrábí auta po celém světě, tady se vyrábí stěžně a ráhna, které nesou plachetnice na cestách kolem světa, zde vznikají prototypy a sériové výrobky, které plní své funkce ve větrných elektrárnách, obráběcích strojích, na polích, v trolejbusech, v ultra lehkých letadlech obsluhu strojů, prosím, nevyrušujte Ve výrobním prostoru je na co se dívat i směrem vzhůru. Až nahoru ke stropu je to 17metrů. Prototyp vertikálního navíjecího stroje uprostřed je jen o kousek nižší. Takhle vypadá kůlna zevnitř. Když budete mít štěstí, oslní vás sluneční paprsek obarvený jedním ze 34 barevných skel připomínajících sklářskou historii Sušicka. V zadním traktu najdeme ještě sklad, uprostřed výrobní kontrola, balení, expedice Ještě zbývá dokončit dvě patra (časem, až našetříme). A končíme na střeše. Sem už nesmí vůbec nikdo bezdůvodně, ale výhled je to krásný Tak to byla opravdu podrobná prohlídka s průvodcem. Výroba, vývoj, administrativa, zázemí. V budově je soustředěna kompletní činnost dnes velmi úspěšné společnosti která dodává své výrobky do celého světa a jejíž vývoj připomíná Baťův výrok chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe. Kde a jak jste jako firma začínali? V. Šprdlík: Na začátku byl nápad a studentská kolej. Tvůrčí atmosféra Jezdili jsme na divoké vodě a potřebovali jsme trubky na pádla. Taky Vláďa Galuška po nás chtěl žerdě na pádla, aby je nemusel vyrábět ručně. Tak jsme vymysleli navíjecí stroj. První pokusný strojek (jinak se tomu z dnešního pohledu říkat nedá) jsme smontovali a rozběhli u rodičů Ondry Uhra v garáži. Přes den jela výroba trubek, po večerech vývoj a konstrukce. Královský výdělek: 900 Kč měsíčně! Za zbytek jsme kupovali materiál a vylepšovali technologii. Na podzim už to s námi Ondrův otec nemohl v garáži vydržet a našel nám místnost u pana Černého v ulici Americké armády. Tam už to fungovalo skoro jako manufaktura. Odsud jsme se zhruba po roce stěhovali už do prostor v Sole, kde jsme postupně měli i oddělenou kancelář a výrobní prostor, taky další zákazníky, delší stroj, rýsovací prkno, počítač a někdy v roce 1996 i prvního zaměstnance Láďu Musila. V objektu Sola jsme pak byli až do roku 2011 Ireny a Karla Jandových, kteří mají na kontě (nejen v Sušici) už hezkou řádku realizovaných projektů, se ptáme: Odborná komise posuzující přihlášení stavby do soutěže ohodnotila především provedení objektu výroby spojené s estetickým hlediskem. Jaké úkoly jste před sebou měli při řešení spojení výroba + vývoj + administrativa? Měli jsme především navrhnout zajímavé, příjemné, funkční pracovní a inspirativní prostředí a dále vytvořit objemové podmínky pro další vývoj firmy a v neposlední řadě dodržet předpokládaný rozpočet stavby. A také jsme společnými silami s investorem, dozorem i dodavatelem dbali na to, abychom naplnili požadavky požáérníků a hasičáéků. Bývá typické, že úspěšní umělci, architekti, projektanti apod. většinou po dokončení díla s odstupem času tvrdí, že dnes by mnoho věcí udělali jinak. Udělali byste v tomto případě dnes něco jinak? Stále revidujeme svou práci, a to i v průběhu samotné výstavby, což ne všichni investoři chápou a vítají. To samé může nastat na straně investora a také jsme to již kolikrát zažili. Je to docela přirozené. A zda bychom dělali dnes něco jinak? Jistě by se pár detailů našlo, ale nejdůležitější z našeho pohledu je, že se v případě potřeby dají vytvořené prostory společnosti Compo Tech rozšiřovat, doplňovat a dále novým požadavkům přizpůsobovat. Ptát se, jestli máte z ocenění radost je asi zbytečné. Ale co pro vás znamená? V. Šprdlík: Vezmu to maličko ze široka. Když uděláte něco, co už někdo vytvořil před vámi, můžete to vylepšovat, pokazit, kopírovat. Když ale postavíte něco, co jinde neuvidíte, těžko se hodnotí, zvláště, když je člověk zaujatý. A my zaujatí jsme, udělali jsme to pro naší firmu, technologii, sebe a naše lidi. Jsme přesvědčeni, že jsme to udělali nejlépe, jak jsme v daných podmínkách mohli. A těžko budete objektivní, zrovna jako budete těžko objektivní u svého dítěte. Ale komise, která hodnotila, ta už objektivní je. Takže ocenění Stavba roku nám potvrzuje, že jsme to opravdu udělali dobře. Což je docela příjemný pocit. K tomu mám skvělý pocit, z toho, že funguje naše filosofie jít vlastní cestou. Po vyšlapané cestě se totiž příjemně chodí, ale bývá tam dost plno V. Ptašnik: Pro mne to znamená hodně. Protože jsem to nečekal. Protože se mi nezdálo, že by to bylo něco zvláštního. Postavili jsme si továrnu, no a co má být? Až s reakcí okolí od lidí, kteří denně chodí po cyklostezce až po tu komisi, která nás ocenila jsem si uvědomil, že se nám asi něco povedlo. Ondra Uher říká, že všechno děláme jinak. Já se tomu vždycky směji ale něco na tom asi bude. Jandovi: Ocenění udělené nám mimo Sušici si vážíme. Především pak ale máme radost z toho, že stavbu do soutěže přihlásila sama firma Compo Tech, což je pro nás asi cena nejvyšší. Více pozornosti pro nás není třeba. Chceme jen děkovat, že jsme mohli být při tom. Ještě jednou gratuluji k úspěchu a přeji vám, ať se vám v budově i nadále daří. Autorské dvojici architektů pak trvalou tvůrčí inspiraci a hodně, podobně úspěšných, realizovaných nápadů. ANDREA STAŇKOVÁ

3 Sušické noviny 12/ června 2012 Aktuality strana 3 Zasedání zastupitelstva města 12. jednání rady města se konalo 28. května 2012 RM Sušice souhlasila se zavedením vstupného na městské koupaliště pro rok 2012 ve výši 15 Kč za osobu. Vstupné bude příjmem rozpočtu města Sušice. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města za rok 2011 a vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. RM schválila zhotovitele akce Sušice, Na Burince oprava komunikace firmu Silnice Klatovy, a. s., s nabídkovou cenou Kč včetně 20 % DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo. RM schválila dodatek ke smlouvě o dílo na akci Obytná zóna lokalita U Vodárny, Sušice a pověřila starostu města podpisem tohoto dodatku. RM schválila výpovědi z nájmu na nebytové prostory v objektu Domu s pečovatelskou službou, Pod Svatoborem 56, Sušice. RM schválila záměr pronájmu nebytových prostor dvougaráže pro nákladní automobily č v areálu Pod Kalichem a zveřejnění záměru na úřední desce města Sušice. RM schválila předložený dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v ZŠ Lerchova mezi městem Sušice a firmou UPC Česká republika, s. r. o., Praha 4. RM schválila výběr zhotovitele na akci Denní stacionář Klíček stavební úpravy firmu Sušická stavební, s. r. o., za cenu výši Kč včetně DPH. RM schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu města jejím podpisem. RM schválila zadání veřejné zakázky Mostek přes náhon firmě Bögl a Krýsl, k. s., Praha-Zbraslav ve výši Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo. RM schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na realizaci akce Sušice víceúčelové sportoviště a současně schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Buildconcept, s. r. o., Praha 4-Michle, HAGS Praha, s. r. o., Hydro Gas Manufacture, s. r. o., Ostrava, Mystic Constructions, spol. s r. o., Praha. RM zároveň schválila členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Věra Marešová, Ing. arch. Václav Franěk, Jiří Kotál, Bc. Jan Vošalík, Josef Jílek (kontrolní výbor). RM schválila příspěvek pro TJ Sokol Sušice ve výši Kč na účast na Všesokolském sletu. RM schválila vyplacení příspěvku pro BIKE KLUB Vimperk, o. s., Pivovarská 68 na pokrytí nákladů závodníka Jana Vastla, Sušice, účastníka ME v závodech na horských kolech v Moskvě ve výši Kč. RM nesouhlasila s vyplacením příspěvku společnosti Šumavské sdružení přátel rychlých kol. RM vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise a projednala agendu týkající se nájmů a podnájmů bytů a nebytových prostor, vyslovila souhlas se splátkovým kalendářem pro dlužné nájemné. Kompletní zápis usnesení ze všech jednání rady a zastupitelstva na S provozem budovy v ul. Komenského je spojena příprava rekonstrukce a následného přestěhování ZŠ Nuželická. Můžete z časového hlediska přiblížit, jak to všechno, za provozu prvního stupně a školní kuchyně bude probíhat? Předpokládané úpravy se budou týkat pouze sociálních zařízení. Jde o to, aby byly toalety přístupné zdravotně hendike- Loučení se školou povaným žákům. Určité úpravy se uskuteční rovněž ve stávající učebně chemie. Nejde však o žádné zásadní úpravy, takže náklady by neměly být příliš vysoké. Všechny tyto práce se uskuteční již v průběhu hlavních prázdnin, a tak nezasáhnou do provozu školy na počátku školního roku. Výstavba výtahu bude realizovaná až v r Do té doby budeme používat pro žáky se zdravotním postižením vlastní mobilní schodišťovou plošinu. Nezadržitelně se blíží konec školního roku a s ním prázdniny. Od 1. září 2012 budou v Sušici fungovat dvě základní školy ZŠ Lerchova a ZŠ T. G. Masaryka, v nové podobě sloučená se ZŠ Komenského. Neklidná situace, která panovala v období slučování podle některých signálů ale mezi dospělými nepolevila. Jaká je situace v současné chvíli, na to se ptáme ředitelů všech současných škol Mgr. Marie Pitrové, Mgr. Čestmíra Kříže a PaedDr. Richarda Smoly. PaedDr. Richard Smola Pane řediteli, jak hodnotíte přesun žáků, jak bude fungovat první stupeň bývalé ZŠ Komenského ul. od 1. září? Žáci 1. až 5. třídy budou nadále navštěvovat ZŠ T. G. Masaryka v Komenského ulici, žáci budoucí 6. třídy budou navštěvovat ZŠ T. G. Masaryka v ulici Dr. E. Beneše. Většina žáků budoucí 7. až 9. třídy se pak bude vzdělávat na ZŠ Lerchova. Našli i všichni pedagogové ze ZŠ Komenského ul. uplatnění ve vaší škole? Uplatnění našli ti učitelé, kteří projevili zájem v naší škole pracovat. Některé učitelky upřednostnily ZŠ Lerchova, někteří učitelé odešli na jiná místa, neboť se účastnili např. konkurzů na ředitele škol. I některé paní učitelky, které měly pracovní smlouvu uzavřenou pouze do 30. června tohoto roku, se podařilo zaměstnat na ZŠ Lerchova. Důležité je, že o zaměstnání nepřišli nejen pedagogové, ale ani pracovnice školní jídelny, uklízečky, školník. Mgr. Čestmír Kříž, ředitel ZŠ Lerchova ul. Pane řediteli, kolik ze žáků současné ZŠ Komenského tedy nakonec přešlo do vaší školy? Jsou všichni z druhého stupně? Podle domluvy jsme přijímali žáky na druhý stupeň, a to do ročníku, současná 5. třída přechází do budovy TGM a celý první stupeň zůstává v původní budově. Na první stupeň přijdou k nám jen dvě děti (sourozenci). Ze současné 6. třídy k nám přechází 10 z 19 dětí, ze 7. třídy k nám přichází 19 dětí ze třiadvaceti. Nakonec z osmé třídy k nám přijde 15 žáků ze sedmnácti. Kapacitně i organizačně jsme vše zvládli ke spokojenosti dětí i jejich rodičů a podle možností školy. Co se týká pedagogů přijal jste některé ze ZŠ Komenského ul.? Myslím, že slib, že všem zaměstnancům, nejen pedagogickým ale i nepedagogickým, bude nabídnuto místo, je dodržen. K nám na první stupeň přichází jedna a na druhý stupeň dvě učitelky. Mgr. Marie Pitrová, ředitelka ZŠ Komenského ul. Paní ředitelko, jak z vašeho pohledu v této chvíli vypadá situace ohledně sloučení škol? O průběhu slučování škol jsem informována pouze nepřímo. Na jednání, která se týkají organizačních věcí souvisejících se slučováním zvána nejsem a o výsledcích rovněž nejsem informována. Nemohu proto poskytnout bližší informace. red Osobně celý proces vnímám jako řešení nahodile přicházejících problémů, bez souvislostí, dle mého názoru někdy zbytečně komplikovaně, někdy naopak povrchně. Ředitel nástupnické organizace PaedDr. Smola pověřil jednu zaměstnankyni naší současné školy zajišťováním úkonů souvisejících se sloučením. Je to pro mne komplikovaná situace. Stále zodpovídám plně za chod školy a zároveň nemohu některé věci ovlivnit. Ve škole probíhají činnosti, které jsou organizovány nástupnickou organizací, často bez mého vědomí. Přeji si, aby nedošlo k žádnému závažnému problému. K 30. červnu jste byla radou města odvolána z funkce ředitelky, Jsou již všechny pracovně právní vztahy, včetně vašeho, vyřešené a jak? K 30. červnu jsem byla odvolána z funkce ředitelky základní školy. Není pravděpodobné, že zůstanu dále zaměstnankyní nástupnické organizace. Neoficiálně mi byly panem ředitelem Smolou nabídnuty dvě možnosti dalšího uplatnění. První možnost (místo učitelky 8. třídy v ZŠ Nuželické) bohužel přijmout nemohu, nemám pro takovou práci kvalifikaci. V úvahu pro mne nepřichází ani druhá možnost, nabídka odchodu ze školy dohodou. Je mi líto, že se pro mne nenašlo jiné místo. Bohužel musím říci, že ani někteří další pracovníci nemají dnes jasno, jak to bude s jejich pracovním poměrem dále vypadat. V tomto ohledu nejistota trvá. Školní rok končí za čtrnáct dní. Pro někoho více, pro někoho méně úspěšný. Bez ohledu na to, ve kterých budovách se děti vzdělávají, všem přejme, ať mají krásné, prosluněné prázdniny plné radostných zážitků a ve zdraví se v září opět shledají se svými kamarády. Pedagogům a zaměstnancům škol pak klidnou dovolenou a pohodové léto. A. STAŇKOVÁ Není nám to šumák Milí čtenáři Sušických novin! V první řadě bych rád těm, kteří o nás ještě neslyšeli, představil, komu že to a co vlastně není šumák Ti, kdo nás už znají, se nejspíš budou nudit, ale na druhou stranu si alespoň pěkně osvěží informace. Občanské sdružení Tvůrčí skupina ŠUMÁK na Sušicku působí již čtvrtým rokem. Spojuje nás společné zalíbení v oboru fotografie. Máme plus mínus akorát členů různého věku, váhy a zaměření. Obrázky, které můžete vidět několikrát ročně při různých příležitostech, se snažíme svou troškou do mlýna přispívat ke kulturnímu dění v Sušici. A protože to, co se v Sušici děje, nám jednoduše není šumák, budeme vás touto cestou informovat o našich postřezích v nové, pravidelné rubrice Není nám to šumák Svou pozornost zaměříme hlavně na stavební činnost, která mění tvář města nejvýrazněji a která v současné době v Sušici pěkně bují. Seriózní zpravodajství od nás nečekejte, na druhou stranu ale nepůjde ani o bulvární rubriku! V našich obrázcích a krátkých doprovodných textech by se čtenář měl dozvídat zajímavé, poučné a aktuální informace ze sušických stavenišť. Piloty, piloti? A začneme hned v současnosti největší, nejdražší a nejdiskutovanější stavbou ve městě, která už nějakou dobu řádně cloumá místním veřejným míněním, bazénem. Určitě jste si všimli, že Jednání rady města (vždy pondělí) 25. června, 9. a 23. července, 6. a 20. srpna, 3. a 17. září, 1., 15. a 29. října, 12. a 26. listopadu, 17. prosince Jednání zastupitelstva města v roce června, 12. září, 21. listopadu, 19. prosince Kdo a co se skrývá za novým živým portálem Se dvěma mladými muži, Stanislavem Vrbou a Josefem Divišem, jsem si povídala o tom, jak a proč zachytit přítomnost. Co vás vedlo k tomu vytvořit webový portál Sušice live? Absence nějakého funkčního portálu na Sušicku. Rádi bychom zvýšili informovanost lidí o dění a zároveň také motivovali zejména mladé lidi k podobné činnosti. Kolik času vám zabralo vytvořit celý portál? Desítky hodin. Vytváříme ho stále a nikdy zřejmě nebude hotový, tak, abychom s ním byli spokojení. Kdo všechno se na tvorbě podílel? Především my dva. Nyní přispívá už celkem osm redaktorů, se kterými se domlouváme a rozdělujeme akce především přes Facebook. Změnili jste vizuál webu. Máte v plánu jej měnit často, dle vašeho Drátokamenné (gabionové) opevnění koryta Roušarky s vyčnívajícími vršky pilot v levé části snímku, úplně vpravo ještě odhalená řada pilot před opevněním drátokamennými koši. ještě nedávno se nad Sušicí tyčila ocelová věž. Kdo bydlí, pracuje nebo se jen náhodou vyskytl v okolí sportovního areálu, nemohl si nevšimnout rachotu, který činnost této obludy doprovázel. Padesátitunové kovové monstrum byla vrtná souprava, která podloží prošpikovala 138 vrty. Zabetonováním děr vznikly piloty. Což, jen na vysvětlenou pro neznalé, nejsou letci, což by byli ti piloti, ale betonové sloupy vyztužené ocelí, které hmotnost stavby opřou do skály v hloubce několika metrů pod povrchem. I když jsou to pěkní mackové, na stavbě jsou z nich nyní vidět už jenom vršky, odborně zhlaví. Až práce opět o něco pokročí, zmizí z očí nadobro pod hmotou stavby, jako každé správné základy stavbaři konstrukci pilotám usadí pěkně na hlavičky. Doufejme, že mistr statik Sušice live hesla live? Vždyť co je proměnlivé, to je živé Přesně tak. Kdo by měl být vašimi čtenáři? Jakou máte cílovou skupinu? Všichni lidi v Sušici, které zajímá dění a kteří používají internet. Užší skupinou jsou ale přesto mladší lidé. Co od fungování portálu očekáváte? Aby web fungoval sám o sobě a aby do budoucna fungoval i bez nás. Aby žil. A to i v případě našeho odchodu ze Sušice, např. na školy Jaký je váš názor na internetové diskuse? Plánujete je? Diskuse neplánujeme. Diskusi nahrazuje facebook, nebo chaty. Myslíme, že význam má systém odborně řízených diskusí, s možností reagovat a komunikovat navzájem s konkrétními lidmi. Jaká je návštěvnost vašeho webu? Během dnešního dne zatím 40, rekord po Otava cupu 347, jinak Dole pilotovací vrtné nářadí o průměru 630 mm, v pozadí vrtná souprava. neudělal chybu pane Lorenc, co myslíte, unesou to? sum, jv Dozvíte se příště: Nerezová zápalka? Příjem žádostí o grant Město Sušice upozorňuje, že uzávěrka žádostí do 2. kola Grantového programu města v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání je 30. června Formulář žádostí i pravidla jsou ke stažení na další informace Granty, příspěvky. pt zhruba kolem 70, přes víkend kolem 200 lidí. V čem je význam takového webu důležitější, než facebook a další sociální sítě? Web má řízení, dá se dohledat, kdo co napsal. Není to anonymní přístup, nemůže si každý napsat, co chce. Facebook používáme především k propagaci samotného webu, na kterém je daleko větší provoz. Chcete být teď a tady. Všude. U všeho. Zaznamenávat přítomnost. Neplánujete jít studovat žurnalistiku? Momentálně studujeme úplně odlišné obory, ale co bude dál, necháváme otevřené. Zachytit přítomnost a následně o ní informovat všechny přátele. To je současný životní trend a nové technologie vyvíjí stále další a dokonalejší způsoby. Přeji vám, ať je váš web opravdu stále živý, ať máte spoustu elánu, nápadů a hlavně čtenářů a návštěvníků. Děkuji za rozhovor. JITKA DOUBRAVOVÁ

4 strana 4 Společenská kronika Sušické noviny 12/ června 2012 Vzpomínky Dne 25. května jsme vzpomněli druhého smutného výročí, kdy od nás navždy odešla maminka, teta, babička a prababička, paní Anežka Vondrášková z Rozsedel. Vzpomínají dcera Marie a syn Jan s rodinami, ostatní příbuzní a přátelé. Kdo měl rád, vzpomene a taky nezapomene Dne 31. května jsme vzpomněli nedožitých 60 let pana Aloise Petličky ze Strašína. S láskou a úctou vzpomínají matka, manželka Marie, dcera Květa s Jiřím, syn Alois se Šárkou, vnoučata Filípek, Julinka, Agátka a ostatní příbuzní. Všem přátelům, známým a hasičům kteří vzpomněli s námi, děkujeme. Osud nás zlomil, tatínka vzal, hoře nám způsobil, bolest a žal. Celý Tvůj život byla jen práce odpočívej, klidně a sladce. Dne 11. června jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí pana Jaroslava Němce z Dlouhé Vsi. S láskou stále vzpomínají manželka a synové s rodinami. Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl práci, život a nás. Jen dobro a lásku rozdával, proto v našich srdcích žije dál. Dne 15. června uplynulo devět smutných let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Jaroslav Řáha z Budětic. S láskou vzpomínají a všem, kteří s námi vzpomenou na jeho zlaté srdce, děkují manželka, děti a vnuk. Vždy musíš něco ztratit a něčeho se vzdát, je líp se nenavrátit a jenom vzpomínat. Dne 17. června tomu budou dva roky, co od nás navždy odešla paní Marie Adamcová ze Sušice. Vzpomínají dcery s rodinami a ostatní příbuzní. Když zemře maminka, sluníčko zajde, v srdci nám zavane podivný chlad. Po celém světě, ach sotva se najde, kdo by jak maminka uměl mít rád. Dne 17. června to budou dva smutné roky, kdy od nás navždy odešla naše maminka, babička a manželka, paní Alena Kalná ze Žichovic. S láskou a stále velkou bolestí v srdci vzpomíná manžel a dcery s rodinami. Dne 23. června to bude 15 let od úmrtí pana Tomáše Sábora z Hartmanic. Dne 22. června vzpomeneme jeho nedožitých 90. narozenin. Vzpomínají syn a dcery s rodinami. Poděkování Děkujeme všem přátelům, kamarádům, hasičům a známým, že se přišli rozloučit s panem Františkem Šperlem 26. května na jeho poslední cestě. Rodina Šperlova Opustili nás Božena Hnojská (1923), Václav Majer (1939), František Šperl (1943), Marie Kotálová (1919), Jaroslav Kalný (1943), Helena Lopatová (1923). PIETNÍ AKT VE SPÁLENÉM LESE Ve středu 20. června 2012 si při pietním aktu ve Spáleném lese u Klatov připomeneme hrdinstvívšech padlých během Heydrichiády. Město Sušice, jako každoročně, vypravuje pro zájemce o účast autobus. odjezd autobusu začátek piety hod. nádraží ČD hod. nábřeží hod. DPS Pod Svatoborem ve 13 hodin Kostel sv. Prokopa v Prášilech Jak jsem informoval naše čtenáře v květnových Sušických novinách, byla zahájena obnova základů zničeného kostela sv. Prokopa v Prášilech. A jak bylo avizováno, uskutečnila se v sobotu 2. června na tomto místě velká brigáda. Té předcházela po úvodním slově autora plánu obnovy Ing. arch. Ivana Adama a starosty Prášil pana Libora Pospíšila (který mj. připomněl 20 let nových Prášil ) bohoslužba slova. Byla to první bohoslužba po mnoha letech! Díky informacím pana Emila Kintzla, které čtenářům předkládám a za které mu děkuji, byl kostel sv. Prokopa vysvěcen 28. září Zvony Pravnučka Aloise Götze a Ing. arch. Ivan Adam. naposledy zvonily a věčné světlo zhaslo v srpnu 1946, den neuveden. Kostel měl čtyři zvony. Největší Prokop zvonil při bouřce a požáru, zvon Johan zvonil ráno, v poledne a večer k modlení. Dále zvon Adolf zvonil v pracovní dny na ranní mši sv. a poslední zvon Josef byl tzv. umíráček. Spolu o nedělích a pohřbech zněly zvony Prokop, Adolf a Johan. Zmíněné bohoslužby, na jejímž konci zazněly velmi působivé biblické zpěvy, se zúčastnilo kolem 50 lidí, kteří se následně vesměs zúčastnili brigády na obnově tohoto místa. Součástí akce byla i malá výstava fotografií pana Vladimíra Černého, která mapovala 13letou obnovu rovněž zdevastovaného místa na nedaleké Hůrce a v neposlední řadě i ochutnávka piva Prášilský Kozlík. Nutno poděkovat zvláště rodině Ing. arch. Adama za organizaci brigády, za to, že bohoslužba která jí předcházela proběhla v důstojném prostředí (zajištění stolu k bohoslužbě a výzdoba) a v neposlední řadě za bohaté občerstvení pro všechny brigádníky! Pokud nenastanou nepředvídané okolnosti, měla by se poutní mše svatá konat na tomto místě, jak jsem také již předesílal, v neděli 8. července. Čas bude ještě upřesněn, ale již nyní jsou všichni srdečně zváni! VÁCLAV PIKEŠ Amadeo pomáhá Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či vážná dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Taková událost změní celý další život, zdraví, možnosti Co lze nárokovat v takové situaci? náhradu škody na zdraví při nezaviněné dopravní nehodě náhradu škody na zdraví při pracovním úrazu na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá vliv jiná úrazová nebo životní pojistka nárok na odškodnění má i chodec, který způsobí dopravní nehodu (částečné plnění.) nárok na vyplacení náhrady náleží poškozenému i v případě, že viník nemá povinné ručení nebo škoda byla způsobena nezjištěným vozidlem, kdy řidič z místa nehody ujel spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody na zdraví u těžkých úrazů s vážnými následky je nutné obrátit se na soud (další zvýšení odškodnění za trvalé následky úrazu) náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, poté je nárok promlčen. Smyslem projektu Amadeo je pomoci poškozeným či pozůstalým získat odpovídající informace o náhradě škody na zdraví formou bezplatné telefonické konzultace. Ta zahrnuje poradenství v konkrétní situaci, pomoc při posouzení správnosti již vyplaceného odškodného a orientace v případném soudním sporu s pojišťovnou. Telefonickou konzultaci lze sjednat na telefonu nebo prostřednictvím u dp Gratulace Oznámení o skončení platnosti zápisu dětí do cestovních dokladů rodičů Městský úřad Sušice, odbor správní, upozorňuje, že dnem 1. července 2011 skončilo zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června 2012, po tomto termínu mohou děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovním dokladu rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů. Doporučujeme proto zažádat o nový cestovní doklad pro dítě včas. (mu) Nová okna do městských bytů Jak jsme začátkem května informovali, vítězem výběrového řízení na provedení další etapy výměny oken v městských bytech se stala plzeňská firma morez stavební, s. r. o. Nyní přinášíme harmonogram plánovaných prací. Rozpis pro jednotlivé byty v domech bude vždy v dotčeném místě vyvěšen 14 dnů před zahájením prací. Stupkova V lukách Dlouhoveská Dlouhoveská Nádražní Villaniho V Rybníčkách V Rybníčkách května května U Kapličky Penzion Pod Svat Aktualizace žádostí o byt Město Sušice, odbor majetku a rozvoje města upozorňuje všechny žadatele o pronájem bytu, že od 1. června do 30. června 2012 bude probíhat aktualizace žádostí o pronájem bytu. Aktualizace se netýká žadatelů, kteří mají evidovanou žádost o pronájem bytu v letošním roce. lk Vydařené dětské odpoledne V neděli odpoledne 27. května 2012 byl sušický ostrov Santos plný dětí. Jako každým rokem, letos již po dvanácté, zde místní organizace ČSSD uspořádala zábavný program. Na malé návštěvníky čekaly různě náročné soutěže, při nichž si ti nejmladší mohli prověřit svoji zručnost, postřeh i pohyblivost. Za úspěšné zvládnutí úkolu dostávali papírové koruny, které mohli utratit v krámku se Dne 24. května oslavila své 80. narozeniny paní Antonie Žitníková z Volšov. Hodně zdraví do dalších let přeje manžel a kamarádi sladkostmi, hračkami a jinými drobnostmi. Mnozí malí i velcí projevili zájem o krajtu královskou ze ZOO Plzeň a dozvěděli se leccos zajímavého ze světa zvířat. Navíc letos měly děti ještě možnost vyzkoušet si své nadání v umělecké dílně paní Štěpánky Balvínové Žákové. Veselou atmosféru doprovázely diskotékové písně. Na Santosu nechybělo ani opékání vuřtů, jejichž vůně již z dálky přilákala mnohé účastníky. Pro sušickou veřejnost je dobrou zprávou, že zdejší sociální demokracie, která celou akci ke Dni dětí tradičně financovala ze svého, trvale myslí na malé občánky. Fotografie si můžete prohlédnout na webu místní organizace. Mgr. Bc. PETR ŠMÍD

5 Sušické noviny 12/ června 2012 Názory / Co vás zajímá strana 5 Přivezl stříbro Začátkem května se konala v SOU Praze-Radotín celostátní soutěž odborných dovedností žáků středních škol oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů. Soutěže se zúčastnilo 31 škol z celé ČR. Skládala se z osmi disciplín, které obsahovaly znalosti z pravidel silničního provozu, test z teorie oprav a poznávací test, dále ruční a strojní obrábění kovů, praktické vykování výrobku Klub českých turistů vás zve na čtyřdenní zájezd Veselsko a Soběslavsko pro pěší nebo na kole, během putování návštěva menších měst (Jindřichův Hradec, Soběslav, zámky Jemčina a Červená Lhota, hrad Chroustník) a krásné přírody s rybníky. Termín zájezdu , cena Kč (pobyt a doprava). Dále vás zve na osmidenní putování na kole či pěšky po Českém středohoří a Kokořinsku, návštěva Litoměřicka a jeho okolí, hradů, zámků a rozhleden v této oblasti. Termín zájezdu , cena Kč, v ceně je zahrnuta doprava, ubytování, polopenze. Přihlášky a další informace na adrese: Anna Straková, Na Tržišti 867 Sušice, tel (pouze SMS), Regionální literatura zaznamenala další obohacení. Nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck vydalo výbor s názvem Šumavská romance. Ve výběru mají převahu autoři z 19. století, ale vydavatel sem zařadil i zajímavý příběh medvěda od Vladislava Vančury a také působivé vyprávění od současného spisovatele Romana Kozáka. Jsou zde cestopisné články od předních literátů. Je dobré se dozvědět, jak tehdy seznamovali čtenáře svých novin a časopisů Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický, Eliška Krásnohorská a Adolf Heyduk s tak odlehlým koutem Čech. Čeští spisovatelé, básníci a novináři v 19. století, se jako dobří vlastenci rádi rozepisovali o krásách své vlasti, Nemohli opomenout ani tehdy ještě divokou Šumavu. Tajuplný hornatý kraj lesů a pralesů, kterým protékají dvě nejkrásnější české řeky Otava a Vltava, kde těžce pracující lidé žili neustále na pokraji života a smrti. Nádherná příroda bývala nelítostná. A to bývá nejčastěji námětem románů Karla Klostermanna. Vybrané ukázky mají velmi dramatický náboj. Několik básní jen podtrhuje vztah autorů k Šumavě. Půvabné ilustrace, rytiny Karla a Adolfa Liebscherových, dokonale doplňují vybraný v kovárně, svařování metodou ZK 311 a praktickou opravu zemědělské techniky. V těchto náročných soutěžních úkolech se umístil žák SOŠ a SOU Sušice Jiří Boublík na krásném druhém místě se ziskem 322 bodů. Nejtěžší pro Jirku bylo svařování ZK 311, které se mu moc nepovedlo a proto měl o čtyři body méně, než vítěz celostátního kola. I tak je to však velký úspěch jak pro žáka Jiřího Boublíka, tak pro jeho školu a Plzeňský kraj, které takto vzorně reprezentoval. Blahopřejeme! (ss) Pětistovka na cestu Sušický dětský sbor má příležitost zúčastnit se v letošním ročnost tohoto projektu je obrov- a shánějí se peníze. Finanční ná- roce největší světové soutěže pěveckých sborů World Choir Ga- zúčastněné sbory pro sebe, svá ská (1,7 mil. Kč). Prestiž, kterou mes 2012 v americkém Cincinnati. Přípravy sboru jsou v plném hem větší. města a země získají, však mno- proudu, program bude náročný a letos i s několika novinka- od dárců, přispěvatelů a sponzo- SDS už se podařilo získat mi, aktuálně se v současné době rů, neuvěřitelnou částku (1,4 mil. připravuje plán desetidenní cesty Kč), ale stále ještě chybí kolem 300 tisíc do vyrovnaného rozpočtu. Zrušit krok před cílem takový projekt? To si asi neumí nikdo představit, proto se s prosbou o pomoc SDS obrací i na veřejnost, na Sušičáky, příznivce, přátele Když se najde 600 ochotných dárců, bude od každého stačit jen ta zmíněná pětistovka. Pokud tedy chcete sboru pomoci, pošlete 500 Kč na účet č /0800, nebo se na způsobu a výši své podpory domluvte přímo se sbormistry Josefem Baierlem či Janem Pelechem na tel nebo u Obsáhlejší článek s informacemi o přípravách na cestu najdete na který tuto kampaň na pomoc sboru zaštiťuje. (red) Šumavské romance Škola v zahradě závodí Ve čtvrtek se naše speciální Škola v zahradě vydala linkovým autobusem na Srní, na plavecko-běžecké závody. Tato akce byla již XI. ročníkem celorepublikového sportovního projektu. Patronkou se stala první dáma České republiky Livia Klausová, člen MOV a olympijský vítěz Jan Železný a Prof. MUDr. Jan Pirk, přednosta kardiocentra IKEM. Přestože se na Srní závodilo poprvé, zúčastnilo se hned několik škol. A my byli při tom. Soutěžilo se v plavání na 50 metrů a v běhu na 200 až metrů. Fandili jsme a povzbuzovali, co nám síly a hlasivky stačily, a našemu žáku, Milanu Zíbarovi, fandili všichni včetně rozhodčích. A Milan to dokázal! Umístil se jako první! Ano byl ve své kategorii jediný, ale to naprosto nijak nesnižuje jeho fantastický výkon a úspěch. Milan dostal medaili a postoupil na závod do Prahy. A my jsme pyšní, že máme opravdového závodníka! Ze ZŠ speciální DČCE Merklín v Sušici LIBĚNA SVOBODOVÁ a IVA FIŠEROVÁ, foto I. Fišerová text a dodávají mu onu starosvětskou šumavskou atmosféru. Takové výbory, které spojovalo jedno základní téma, bývaly vždy oblíbené. Podobný s názvem Šumava vyšel před druhou světovou válkou. Myslím, že své uplatnění, své čtenáře, najdou knihy jako Šumavské romance, i dnes. Závěrem alespoň malá ukázka nejen krásy Šumavy, ale také krásy a lahodnosti českého jazyka. JAROSLAV HAMBERGER Černé jezero Celé jezero po kraji nelze obejíti; na straně od dřevěného glorietu staví se náhle mohutné skalní pilíře v cestu a třeba zlésti je oklikou a stopovati další lemy jezera. Tisíce neviditelných pramenů provázejí borůvčím kroky, načež se spojí a tvoří jako stříbrnou síť na smaragdu mechu a trávy, jinde zurčí vesele přes kamení, budíce ozvěnu sladkodechou, jednotvárně uspávající. Nálada kolem jezera je vždy melancholická,. Ať dřímá ve zlatě srpnového slunce, ať stápí se v mlhy, ať déšť bičuje jeho nehybnou plochu, vždy něco smutku vznáší se nad úbočím hor, nad tichou, mlčenlivou vodní plání. Jaroslav Vrchlický (Královský Hvozd) Douzelage na Slovensku Ve dnech května 2012 jsem se já a moje spolužačka Tereza Ipserová zúčastnily evropského projektu Douzelage, který se konal na Slovensku v historickém městě Zvolen. Cílem tohoto projektu je podpora spolupráce mezi členskými státy a vzájemné komunikace občanů v EU. Připravují se společné projekty, výměnné akce dětí, mládeže i dospělých v oblastech sportu, kultury, turismu i vzdělání. Téma studentské části konference bylo Potřeby mladých lidí a spolupráce se zastupitelstvem měst. Hovořilo se hlavně anglicky. Náš hlavní úkol byl vytvořit prezentaci na toto téma. Její součástí bylo krátké seznámení s městem Sušice, možnosti ubytování, aktivní využití času pro mládež, sportovní a kulturní akce města, rozhovor s panem Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice. Závěrečná část obsahovala dotazník, na který odpovídali studenti SOŠ a SOU Sušice. Přivítání a prezentace se konaly v prostorách zvolenského zámku a na Staré radnici. Díky projektu jsme poznaly řadu nových historických památek, jako např. zříceninu Pustý hrad Zvolen a Arboretum Borová Hora. Myslíme si, že tento projekt je velmi dobrý na navázání nových kontaktů s lidmi jiných států, procvičení cizích jazyků a poznání nových věcí a kultur. Diana Kodýdková, Tereza Ipserová, studentky 3. CR SOŠ a SOU Sušice 37. konference Douzelage ve Zvolenu se kromě obou studentek zúčastnili A. Nová, V. Svobodová a J. Kolář, zástupce SOŠ a SOU v sušickém výboru. Kromě organizačních témat řešených obecnou sekcí proběhlo zasedání sekce vzdělávání, kterého se zúčastnili většinou učitelé. Tématem jednání byla výuka přírodních věd a zařazení tématu klimatické změny do procesu vzdělávání. Učitelé měli možnost v prezentacích porovnat různý přístup k tomuto tématu v různých státech. Nechyběla ani výměna praktických zkušeností a nápadů, jak v této oblasti zaujmout děti a studenty. Také proběhla přípravná schůzka zájemců o nový projekt Comenius, do kterého se z našeho města chce zapojit ZŠ Sušice Lerchova. Velmi zajímavá byla návštěva Združené striedné školy Zvolen s ukázkami prací studentů v oblasti módního návrhářství, kadeřnictví, kosmetiky a gastronomie. Pan Kolář nelenil a ihned se domluvil na možnostech spolupráce s naší SOŠ. Přivezli jsme také řadu dalších plánovaných projektů, kterých se naše děti mohou zúčastnit. Jak je vidět, aktivita našich dětí v rámci Douzelage je bohatá. Diskutovalo se ale znovu o zlepšení kontaktů mezi různými organizacemi a spolky dospělých. Tvoříme přehledy zájmových skupin v jednotlivých městech, které by spolu mohly organizovat různé akce. Rodiče, nenechte se zahanbit svými dětmi a dokažte, že i vy jste Evropani, nejen Češi. A. N. a V. S. Zprávičky ze ZŠ v Dlouhé Vsi 12. května se vydala 5. třída na výlet do Vídně. Jeli jsme s MKS Sušice. Ve Vídni jsme šli po své ose. Viděli jsme vše, co bylo naplánované. Hned druhý den, 13. května, škola pořádala pěveckou soutěž Solasido ke Dni matek. Účastnilo se jí 22 zpěváků. V první kategorii zvítězil Miroslav Polášek ze druhé třídy, ve druhé kategorii první místo obsadila Natálie Kolářová ze čtvrté třídy. Pěvecké výkony hodnotila porota ve složení profesorka Jitka Kováříková, sbormistr sušického sboru Jan Pelech a starosta obce Dlouhá Ves Jiří Vichr. Děkujeme za krásné ceny a také za velký koláč s logem Solasido od pekařství p. Rendla. kp Prvního června se celá naše škola i s mateřinkou vypravila na výlet do jižních Čech, do vesničky Borovany. Na zámku tam pro nás připravili divadlo. Zhlédli jsme pohádku Jak se Janek neuměl rozhodnout. Pak jsme se přesunuli do nedaleké ZOO, kde nás nejvíc zaujal vzácný bílý lev. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v krásné vesnici Holašovice Je to kulturní památka zapsaná v UNESCO. A pak už jsme se těšili domů i když se nám výlet opravdu vydařil. Ještě chceme na závěr něco dodat. Odcházíme ze školy v Dlouhé Vsi. Přejeme sobě a všem našim spolužákům, kteří odcházejí do jiných škol v Sušici, aby se nám dobře dařilo a abychom byli zdraví a úspěšní. Na naši první školu nezapomeneme. Veronika Rovňanová, Kateřina Chudá, 5. ročník ZŠ a MŠ Dlouhá Ves

6 strana 6 Kulturní servis od 15. do 29. června 2012 Sušické noviny 12/ června 2012 Sušice pátek 15. června v hod. Santos Oslava 20. výročí navrácení lesních majetků městu Sušice ukázky lesnické techniky a práce šumavských řezbářů, k poslechu hraje Solovačka, v podvečer vystoupí Zralé Blumy, od hod. hraje kapela Pauza (country) neděle 17. června od hod. Mouřenec Poezie s hudební tečkou poezie, hudba, prohlídka s výkladem info na připravujeme sobota 30. června Santos Summer Power Gig hudební festival Spiffo and Dream Workers, Themptiness (psychedelic-rock n roll/plzeň), Sourbitch (punkrock n roll/mělník), Shogun Tokugawa (rock-post hardcore/plzeň), Bridges left Burning (DE), pořádá Tradiční Kloub července Dramasteria magna 7. července Závěrečný večer Pořádá Okrášlovací spolek m. S. a Ostrov Santos. sobota 7. července hřiště za ZŠ Lerchova Šumavský Strongman 2012 II. ročník závodu v extrémních silových disciplinách zajímavý program, atraktivní divácká podívaná, podrobnosti na plakátech neděle 8. července v hod. Santos Dechovka na Santosu Koncert kapely Rozmarýnka z Vlčnova, předprodej vstupenek v kanceláři gymnázia (vstupenky v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč), pořádá Okrášlovací spolek m. S., o. s. za finanční podpory města Sušice sobota 14. července od hod. Ostrov Santos Šumava Rocks ročník Memoriál Radka Holého, vstup 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě, cz, pořádá každý čtvrtek od hod. kaple Anděla strážce Pravidelné letní bohoslužby Informace Městské kulturní středisko Sokolovna pondělí pátek a hod. Předprodej vstupenek na kulturní akce. tel , Redakce SN tel , fax Městská knihovna, Na Vršku 60, tel oddělení pro dospělé, pro děti pondělí, středa, pátek a hod. studovna a čítárna pondělí, středa, pátek a hod. úterý, čtvrtek hod. Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax úterý sobota a hod. Spouštění Sušického mechanického Betlému v 10 00, v 11 00, ve 14 00, a hodin. Stálá expozice: sušický cínový poklad, sbírka skla B. Schreibera, Sušický mechanický betlém Městské informační centrum budova radnice tel , provozní doba do 30. června pondělí pátek a hodin soboty hodin každé pondělí od 25. června Prohlídky města s průvodcem informace na str. 7 Region Hrádek Zámek tel , Muzeum Františka Pravdy Prohlídky zámku s průvodkyní v červnu o sobotách a nedělích každou celou hodinu od 11 do 16 hodin. od 23. června do 12. srpna Zámecké kulturní léto 2012 sobota 23. června S tvojí dcerou ne divadelní představení ochotnického spolku z Břežan 16. června 12. září Stopy poutníků výstava ve spolupráci s Muzeem Dr. Hostaše v Klatovech Velhartice denně hod. Velhartický betlém dobrovolné vstupné, výtěžek ze vstupného bude věnován na opravu kostela sv. Maří Magdalény (účet pro tento účel: /0300) Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě tel úterý neděle a hod. Virtuální prohlídka a interaktivní mapa města Hartmanice Prohlídky kostela sv. Vintíře Prohlídky v čase a hod. po dohodě se správcem muzea na tel Synagoga Hartmanice www. hartmanice.cz, tel , , , denně mimo pondělí hod čtvrtek 21. června v 18 hodin Koncert japonského tria japonské a české národní písně v provedení klavíru, flétny a violoncella Informace Městské IC, tel , Tvrz Svojšice sobota 23. června ve hod 10. ročník výstavy výtvarných prací zahájení výstřelem z děla ve 14 hod. slavnostní průvod u příležitosti 100. výročí založení SDH Svojšice, koncert Solovačky, ukázka hasičské techniky od 20 hod. hraje skupina Compact Výstava bude otevřena do 8. července o víkendech a státních svátcích od 10 do 18 hod. sobota 30. června v hod. vystoupení šermdivadla Clatonia sobota 30. června ve hod. ohn ová show Mlázovy Zámek Mlázovy tel , denně mimo pondělí hod. neděle 24. června Mlázovská pouť v zámeckém parku, připravujeme program s divadlem pro děti, občerstvení, prohlídku parku hod. kostel sv. Jana Křtitele Varhanní koncert účinkuje Chrámový sbor Vimperk (duchovní písně), výtěžek ze vstupného bude věnován na opravu fasády kostela. Kašperské Hory Městské kulturní a informační středisko tel , června v hod. zasedací místnost radnice Koncert ZUŠ Kašperské Hory 23. června od hod. náměstí Den hudby dívčí skupina Barakudy, Kůrovci, Teze, Votom, Olympic revival a další, moderuje Jiří Bláha 23. června Kašperská 66 cyklistický závod ŠUAC Krajem Karla Klostermanna, 30. června v hod. Letní koncert Horažďovického sdružení muzikantů a zpěváků do 30. června výstavní síň radnice Šumavské Podlesí a Kde domov můj práce na papíře, prodejní výstava ak. mal. Marcely Vichrové Muzeum Šumavy Náměstí 140, Kašperské Hory, tel (přírodovědné pracoviště), (historické pracoviště) úterý sobota , hod. neděle hod. do 30. října Gabreta Sancta výstava gotická socha a svatí patroni a ochránci střední Šumavy v památkách výtvarného umění; pořádá Muzeum Šumavy a Římskokatolická farnost Kašperské Hory pod čestným patronátem českobudějovického biskupa Mons. Jiřího Paďoura, OFMCap. do 30. září Martin Milfort fotografie retrospektivní výstava Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Horažďovice KD Horažďovice tel Slavnosti kaše pátek 22. června v hod. kostel sv. Jana Křtitele koncert Original Band sobota 23. června v programu mimo jiné hod. tradiční řemeslný jarmark hod. Klobouk dolů hudební vystoupení hod. Historický průvod centrem města hod. Velká bubenická show hod. Pantaleon historický šerm hod. Vyhlášení nejlepšího kuchaře krále Rudolfa hod. Soutěž o největšího jedlíka kaše hod. Bára Basiková hlavní koncert hod. Fire show Občerstvení zajištěno grilované selátko. neděle 24. června v hod. Posezení s písničkou hraje Roštovanka pátek 29. června ve hod. vinárna Pod věží Mrazák (alternative big beeat/strakonice), No Esc Ape (groungr rock/rabí), Čutací Meruna (indie alternative/strakonice), Aneurysm (Grunge alternative/stod) Kino Otava Tel Změna programu vyhrazena! června (pátek a sobota ve hod.) Železná lady Biografický příběh o britské političce M. Thatcherové. V hlavní roli Meryl Streep. Velká Británie, titulky června (pátek a sobota ve hod.) Prci, prci, prcičky: Školní sraz To nejlepší nakonec erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty. Komedie USA do 15 let nevhodná. Titulky června (pátek a sobota ve hod.) Máme papeže Také papežové mají své dny Film Itálie/Francie do 12 let nevhodný. Titulky. Ševčíkovy hudební večery pátek 13. července v 19 hod. zámek Lyra da Kamera: Mistři německého baroka Galerie Califia (zámek Horažďovice) čtvrtek pátek hod. sobota neděle hod. do 8. července POD věci v podzemí, ve stavu bezvědomí, pod vodou, pod povrchem a další člověkem ignorované, vystavují studenti Bohemian Workshop (Merrtitt Fletcher, Michelle Duafala, Dana Ivins), Carolanne Patterson (USA), Štěpánka Šimlová (CZ), Jana Preková (CZ), Lisa Wulff (Norsko) Informační centrum tel , pondělí pátek a hod. Žihobce Infocentrum pondělí pátek hod. sobota hod. Muzeum Lamberská stezka pondělí pátek sobota hod hod. pátek 15. června v hod. kostel Proměnění Páně Koncert hlavního sboru Sušického dětského sboru Sušice pořádá Římskokatolická farnost Žihobce, Lamberská stezka, o. s., a obec Žihobce Galerie Netopýr Žihobce č. 15, , úterý neděle hod. od 7. července Karel Zeman rytec, grafik a medailér Vernisáž výstavy doplní varhanní koncert Hany Bartošové v žihobeckém kostele. Více na str. 7. Železná Ruda Muzeum Šumavy tel úterý sobota a hod. neděle hod Stálá expozice: produkce abelovských skláren, malby na zrcadle, sbírka fregatního kapitána Rudolfa Abele Hrady a zámky Velká letní soutěž Šumavské trojhradí pokračuje Navštivte tři hrady Velhartice, Rabí, Kašperk na každém si nechte orazítkovat soutěžní kartu, tu odevzdejte na jednom z těchto hradů do 28. října. Za vyplněnou kartu automaticky získáte originální pamětní samolepku Šumavského trojhradí a budete zařazeni do slosování (proběhne 3. listopadu) o vyhlídkový let letadlem nad Šumavou pro tři osoby. Kašperk tel úterý neděle hod. do 30. června Speciální interaktivní prohlídky pro děti od 6 do 11 let Staň se rytířem nebo dvorní dámou od 23. června Oficiální otevření nových prohlídkových okruhů informace na webových stránkách Rabí tel , úterý neděle hod. sobota 23. června v hod. Sirkyskon, The Nipples, Volkmen koncert mladých rockových kapel ze Sušice a Horažďovic; v případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá do Kulturního domu v Rabí neděle 24. června v hod. hradní konírna Pěvecký spolek Práchen koncert k výročí sboru: sbor slaví letos 150. výročí založení a 20. výročí znovuobnovení činnosti Velhartice tel , fax úterý neděle hod. 23. a 24. června od hod. Flauto Vispo, Flauto Giubiloso soubory zobcových fléten renesanční a barokní skladby Japonské trio (klavír, flétna, violoncello a zpěv) do konce října Pocta prostoru výstava Václava Fialy v prostorách bývalého hradního pivovaru

7 Sušické noviny 12/ června 2012 Kultura zábava pozvánky strana 7 Čeká nás žhavé kulturní léto v Sušici 2012 V příštích Sušických novinách najdete podrobný a úplný program kulturního léta na speciálním letáku. Po Sušici budou také viset plakáty a tak budete mít stále a přehledně na očích kam jít, co s načatým večerem, nebo třeba kam pozvat své přátele, kteří k vám přijedou na návštěvu. Na našich webových stránkách již brzy také najdete podrobný letní kulturní program nejen v Sušici, ale v celém regionu. Zde jen stručná ochutnávka toho, co vás všechno čeká a na co se můžete těšit: Co takhle začít slušným letním fesťákem? sobota 30. června (ostrov Santos) SUMMER POWER GIG hudební festival Spiffo and Dream Workers, Themptiness (psychedelic rock n roll/plzeň), Sourbitch (punk rock n roll/mělník), Shogun Tokugawa (rock post hardcore/ Plzeň), Bridges left Burning (DE), pořádá STINKY FEET and SAN- TOS CREW Každý čtvrtek v červenci letní kino na Santosu. Začátky ve 21.30, vstupné dobrovolné. 5. července OBČANSKÝ PRŮKAZ hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana. Česko/Slovensko, července ALOIS NEBEL adaptace kultovní a úspěšné stejnojmenné komiksové trilogie autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99. Film o tichém nádražákovi. Režie: Tomáš Luňák. 19. července MUŽI V NADĚJI může být nevěra základem šťastného manželství? Komedie Jiřího Vejdělka, Česko, července NEVINNOST viník nebo oběť? Jedenáctý společný projekt dvojice Jarchovský Hřebejk zkoumá hranici, za kterou jsme schopni jít, když někoho milujeme. Česko, Téměř každou neděli se odehrají na dětském hřišti za gymnáziem divadelní pohádky pro děti i dospělé. Představení loutková, hudební, činoherní i cirkusová. Začátky v hodin (není-li uvedeno jinak). Vstupné: děti do 6 let zdarma, od 6 let 15 Kč, dospělí 45 Kč. 15. července DIVADLO PNUTÍ (Bavorov, Praha): O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE. Loutková pohádka pro děti i dospělé. Za zvuku harmoniky, písní tanečních i hravých, budeme doprovázet slepičku na její napínavé a dobrodružné cestě za záchranou kohoutka. Ale žádný strach, láska to zase vyhraje! 22. července STUDIO DELL ARTE (ČB) ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA. Klasická pohádka v loutkovém provedení, založená na spolupráci s dětmi i dospělými. 29. července (na Santosu!) v BUCHTY A LOUTKY (Praha): ZLATÁ HUSA Loutková pohádka se zlatou husou podle bratří Grimmů, pro děti od čtyř let. 29. července (na Santosu!) v DIVADELNÍ SPOLEK SCHODY (Sušice): S ČERTY NEJSOU ŽERTY úspěšná divadelní adaptace známé filmové pohádky určená všem věkovým kategoriím. 5. srpna UMĚLECKÁ SKUPINA ALEGRA (Plzeň) POHÁDKA (POD)VODNICKÁ o tom, jak malý vodníček pod vodou se našel a co všechno zažije. 12. srpna DIVADLO LOKVAR (Praha) Erben versus Dobšinský ZLATOVLÁSKY. Hrají: Peter Varga a Martin Veliký (herci z Divadla v Dlouhé). Neposlechnout příkaz krále se nevyplácí, ale můžete porozumět řeči zvířat. Někdy je lepší nevyzradit tajemství, protože tím můžete ublížit někomu, koho máte rádi. Dvě loutkové pohádky o Zlatovlásce pro celou rodinu. 19. srpna MILENA JELÍNKOVÁ (Alfa Plzeň) SLEPIČÍ ZÁZRAKY. 26. srpna V. VRTEK a J. BRŮČEK (Doudleby): AŤ ŽIJE KOCOUR- KOV loutková, jarmareční, kejklířská pohádka o hlouposti. Chceme diváky před hloupostí varovat, ale zároveň pobavit. Další ochutnávka akcí v létě: sobota 7. července DRAMASTERIA 2012 neděle 8. července v KONCERT DECHOVÉ HUDBY ROZ- MARÝNKY z Vlčnova, pořádá Okrášlovací spolek města Sušice, o. s., za finanční podpory města Sušice. sobota 14. července v (ostrov Santos) ŠUMAVA ROCKS hudební festival,19. ročník, Tata Bojs, PSH, 100 C, Roman Holý a Matěj Ruppert, Luno, Spiffo&Zeal, Dj Maceo, Dj Friky, Dj Robot. sobota 21. července a 18. srpna (náměstí Svobody) FARMÁŘSKÉ TRHY od 8.00 do hodin. neděle 22. července ve (kaple Anděla strážce) ANDĚLSKÉ VEČEŘADLO července (ostrov Santos) festival OSLAVA LÉTA HUDBOU, FILMEM, DIVADLEM A POEZIÍ přijďte se rozloučit se Santosem, který bude od srpna uzavřen. Vstupné dobrovolné! sobota 4. srpna (zámek Volšovy) CARMAN 2012 BRÁNA SLAV- NOSTI (vyvrcholení zámeckého kulturního léta), řemeslný jarmark, výstava, večerní divadlo v přírodě s hledáním pokladu. sobota 18. srpna v (kostel sv. Felixe) KONCERT CORONA STE- LLARUM (F. X. Brixi). Těleso 16 zpěváků a 6 hudebníků přednese cyklus 12 skladeb k poctě Panny Marie. Účinkuje sbor Fenix (Praha). pondělí 28. srpna ve (kaple Anděla strážce) JESUS CHRIST SUPERSTAR REVIVAL písničky ze slavného muzikálu. Účinkuje: Tábor Superstar Band pátek 31. srpna ve (Sokolovna) SUMMER CLOSING září (sobota a neděle) SUŠICKÁ POUŤ Většina akcí se uskuteční za finanční podpory města Sušice. Kdo všechno pro vás akce připravuje: MKS, Okrášlovací spolek m. S., o. s., Offpark, Ostrov Santos, Římskokatolická farnost Sušice, Sokolovna, Oblastní charita Sušice a další. Podrobné informace i s odkazy na jednotlivé pořadatele najdete na webových stránkách MKS. JITKA DOUBRAVOVÁ tip na výlet Areál lesních her Informační středisko a SEV Správy NP a CHKO Šumava ve Stožci zve malé i velké návštěvníky do nového atraktivního Areálu lesních her. Oáza zábavy, poznávání a relaxace byla slavnostně otevřena ve Stožci ve čtvrtek 31. května. Nový areál vznikl poblíž informačního střediska v rámci česko -německého projektu Rozšíření služeb a návštěvnické infrastruktury NP Šumava/NP Bavorský les. Naučná 4 km dlouhá stezka, obohacena o řadu interaktivních prvků, ukáže návštěvníkům areálu svět živočichů a rostlin lesního ekosystému. V roli netradičního průvodce stezkou je zde puštík bělavý, který bude návštěvníky provázet, naučí je poznávat různé živočišné a rostlinné druhy šumavských lesů, zahraje si s nimi na stopaře a seznámí je s místními druhy stromů, pod jejichž kůru je nechá také nahlédnout. Dvojjazyčné průvodní texty stezky a dostupných her umožňují aktivní účast návštěvníkům jak z české, tak i z německé strany. Projekt je realizován za podpory EU z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, OP Česká republika Svobodný stát Bavorsko. Aktuální informace o zážitkové stezce a provozu areálu najdete na (naučné stezky a expozice). jz,as Dramasteria 2012 (1. 7. července) Jednotným výchozím tématem pro všechny dílny je letos poutní kaple Anděla strážce na vrchu Stráži nad Sušicí. Nejen genius loci sám ale i legenda o založení bude výchozí inspirací k hudbě, práci s hlasem či předmětem Připravované dílny Hlasová dílna Ridina Ahmed (*1974) Hudební dílna (rytmus) Jaroslav Kořán (*1962) Práce s předmětem, pohybem, slovem Jakub Doubrava (*1979) rajdo.webnode.cz/l Fotografická dílna tvůrčí skupina Šumák Dílna činohry (pro absolventy minulých ročníků) M. Naglmüllerová, B. Skrbková Přihlášky zasílejte na adresu nejpozději do 20. června. Sušické pianistky si zahrály s jazzovými profesionály Omlouváme se za chybné uvedení sušických interpretek v minulých SN, které se stalo při přepisu textu. Správné znění celého textu znovu pro úplnost otiskujeme. Děkujeme za pochopení. A. Staňková, SN Jazzová hudba rozezněla začátkem května chodby klatovské radnice, která hostila koncert Ivana Domináka (bicí), Víta Fialy (kontrabas) a dlouholetého profesora sušické ZUŠ Jaroslava Prunnera (klavír). Možnost zahrát si na koncertě zkušených jazzových hudebníků dostaly také čtyři studentky ze ZUŠ v Sušici a ZUŠ v Klatovech. Šestnáctiletá Hana Stýblová z klavírní třídy Dagmar Ciompové se publiku představila se skladbou Ve svitu luny od Clauda Debussyho a o čtyři roky mladší Lucie Matoušová ze třídy Kláry Prunerové zahrála Variace na ukrajinskou národní písen od Dmitrije Kabalevského. Pavlína Černá přednesla skladbu Clauda Debussyho Doktor Gradus ad Parnasum, Blanka Červená zahrála skladbu Kolombína tančí od Bohuslava Martinů. Obě dvě studentky ze Základní umělecké školy v Klatovech patří do třídy učitelky Pavly Röbsteckové. Mladé umělkyně sklidily zasloužený potlesk publika i uznání hlavních vystupujících. Svým kvalitním výkonem oživily špičkové vystoupení jazzových matadorů, kteří v hlavní části programu nabídli publiku lekci jazzové interpretace a harmonie. Společně na pódiu s lehkostí zaimprovizovali a předvedli v neobvyklých úpravách řadu známých i méně známých skladeb. K příjemné atmosféře přispěl také herec a moderátor Alfred Strejček, který posluchače hudebním večerem provedl. Na podobný koncert se mohou těšit i příznivci jazzové hudby v Sušici. Na pódium Smetanova koncertního sálu by měl dorazit 15. listopadu tohoto roku. (dc) Zveme vás v pátek 15. června od 16 hodin na Santos Oslava 20. výročí navrácení lesních majetků městu Sušice K poslechu bude hrát Solovačka, vystoupí Zralé Blumy. Večer od 20 hod. hraje Pauza (country). K vidění budou ukázky lesnické techniky a práce šumavských řezbářů. Srdečně zve SULES, spol. s r. o. 15. června od hod. Sporthotel Pekárna Vztahy, vzájemná pomoc a meditace Vstup 170 Kč, přihlášky a info SMS na tel , M. Chomová. 25. června 27. srpna 2012 Prohlídky města s průvodcem Pravidelné pondělní prohlídky města Sušice určené pro širokou veřejnost, sraz s průvodcem každé pondělí před budovou radnice dopoledne v 10 hodin (prohlídka Sušického mechanického betlému, města a radniční věže), nebo odpoledne ve 14 hodin (prohlídka církevních památek: kaple Anděla strážce, hřbitovní kostel Panny Marie, kostel sv. Felixe, kostel sv. Václava, starý židovský hřbitov). Délka prohlídek: prohlídka města 1,5 hod., prohlídka církevních památek asi 2,5 hod. Prohlídky jsou zdarma! Kurzy Eleny Tomiliny (úspěšná léčitelka, terapeutka, chiropraktička a akademická malířka, bývalá spolupracovnice a spoluautorka knih Borise Tichanovského) Přirozený způsob ozdravení těla a Umění ozdravení organismu mimořádný, docházkový v Sušici, obohacený o osobní ozdravné masáže týdenní v Soběšicích v hotelu Pod Hořicí Objednávky na kurzy nebo masáže: Helena Knězová, tel , mail (docházkový kurz), Ing. Leoš Lacina tel , (týdenní kurz). Veškeré informace o kurzech a akcích najdete na Nevšední Galerie Netopýr (1/2) Karel Zeman rytec, grafik a medailér Léto bývá dobou cestování, mnozí z nás posílají svým blízkým pozdravy z českých zemí i exotické ciziny. K pečlivě vybírané pohlednici patří krásná známka. Se známkami Karla Zemana, člena Sdružení českých umělců grafiků Hollar, a Asociace umělců medailérů, se můžeme setkat nejen v České republice, ale i ve Francii, Belgii a Lucembursku. V rozmanité tvorbě Karla Zemana najdeme kromě známek knižní ilustrace, ex libris, novoročenky, medaile, ale i perokresby, keramický reliéf či monumentální dřevořezbu. Po studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a studijním pobytu v Mohuči se v jeho výtvarné práci ustálily především dvě linie grafická a medailérská. Jako grafik věnuje Karel Zeman hluboký zájem mědirytině královně grafických technik, nesnadné a mimořádně pracné, jejíž výtvarný efekt je ovšem úžasný. Jeho ilustrace vytvořené touto technikou zdobí například Lidové kroniky o bitvě u Slavkova 1805, spis Pavla Stránského O státě českém nebo verše Jaroslava Seiferta. Neméně známé jsou pak umělcovy ražené a lité medaile, zpodobňující třeba metropolitu Metoděje, Sv. Anežku Českou nebo Sv. Sarkandera. V díle Karla Zemana se setkáváme s neobvyklými pohledy na architekturu, se starožitnými předměty a tajemnými úkazy, s náměty historickými, s přírodními motivy rostlin a zvířat. Vyzařuje z nich básnivá fantazie a kouzlo snů, jež se prolínají s realitou. V letních měsících, od 7. července do 30. září 2012, budou mít návštěvníci galerie Netopýr v Žihobcích možnost obdivovat tvorbu tohoto umělce, jež je odrazem vyhraněného intelektu i emocionality. Dílo Karla Zemana směřuje ke kráse až renesančně čisté, jež jakoby se vznášela nad dnešní uspěchanou dobou. PhDr. LENKA FROULÍKOVÁ

8 strana 8 Sport Sušické noviny 12/ června 2012 Fotbalové hvězdy vyprodaly stadion Bezpočet povedených akcí, parádní atmosféra a celkem třináct gólů. Exhibiční utkání u příležitosti stoletého výročí založení fotbalového oddílu vyšlo v Sušici na jedničku. Koller, Poborský, Kuka a další hráči Czech Teamu 96, kteří v sobotu odpoledne nastoupili proti sušickému výběru, bavili vyprodaný stadion. Jsem moc rád, že jsme mohli přijet, říkal po utkání Pavel Kuka, který příjezd bývalých reprezentantů pomáhal organizovat. Sobota, krátce po čtvrté hodině. Směrem k sušickému fotbalovému stadionu míří davy diváků, u pokladen se tvoří fronty na vstupenky. To jsem tady snad ještě nezažil, glosoval obrovský zájem lidí o výjimečné fotbalové klání jeden z organizátorů celé akce. Za chvíli směrem k hřišti přijíždí auta s hráči, na které jsou fanoušci nejvíc zvědaví. Jan Koller, Karel Poborský, Horst Siegl, Pavel Kuka, Radek Černý a další. Co jméno, to velká osobnost českého fotbalu. Všichni rychle zamíří do kabin, aby po chvíli vyběhli na hřiště předvést lidem, zda ještě stále umí kopat do balonu. Oddíl sušické kopané slaví sto let od založení klubu, u této příležitosti se rozhodl uspořádat exhibiční utkání. Na jedné straně domácí výběr, proti němu bývalí čeští reprezentanti. Ve tři čtvrtě na pět vypuklo fotbalové odpoledne slavnostním nástupem všech aktérů na trávník. Čestný výkop utkání provedl spolu s jedněmi z nejstarších žijících sušických fotbalistů (pánové Kalný a Švelch) i Tomáš Pekhart, nejslavnější odchovanec oddílu. Třiadvacetiletý útočník Norimberku se s českou reprezentací chystá na mistrovství Evropy v Polsku a Ukrajině. Během krátkého volna neváhal a osobně přijel popřát klubu hodně úspěchů do dalších let. V prvním poločase za Sušici nastoupili hráči současného A týmu, ve druhém si zahráli ti, co v Sušici kopali divizi během druhé poloviny devadesátých let. Proti nim se postavilo mužstvo složené převážně z legend české kopané. Bál jsem se, že se vůbec nesejdeme. Když jsem zvedal telefon a přijímal omluvy řady kluků, chtělo se mi skoro brečet, přiznal Pavel Kuka, jeden ze zakladatelů Czech Teamu 96. Diváci viděli celou řadu parádních fotbalových akcí i pěkných branek. Karel Poborský létal po pravé straně hřiště jako v nejlepších letech kariéry, Jan Koller hrozil ze vzduchu i ze všech situací ve vápně. K tomu přesné pasy Luboše Kubíka a dalších hráčů. Zahanbit se nenechávali ani domácí borci, zejména Miroslav Vrhel díky své rychlosti často pronikal až k brance Radka Černého. Jan Koller potvrdil roli kanonýra, v Sušici dal dvě branky. Zápas jsem si stejně jako ostatní moc užil. Přišlo hodně fanoušků, vytvořili OTAVA CUP 2012: Stříbro a bronz pro Sušici parádní kulisu. Moc jim děkujeme, pochvaloval si nejlepší střelec v historii české reprezentace. Byli jste skvělí. Nečekal jsem, že vás přijde tolik, vzkázal po utkání fanouškům do mikrofonu Pavel Kuka. Výběr fotbalových reprezentantů nakonec vyhrál 7:6, o výsledek ale příliš nešlo. Hlavním cílem bylo pobavit sebe na trávníku i naplněný stadion, kam přišlo celkem diváků. Taková návštěva v Sušici na fotbale byla naposledy v dobách, kdy se hrála divize. Atmosféra se dá přirovnat k atletickému mítinku v roce 2007, kdy do Sušice dorazila například jamajská sprinterská legenda Marlene Otteyová. Bývalí reprezentanti po skončení zápasu ochotně rozdávali podpisy všem zájemcům, fotili se s malými fanoušky. Celá akce se zkrátka náramně vydařila, vyšlo i ideální fotbalové počasí. Za celý oddíl patří velké poděkování městu Sušice i dalším sponzorům, bez jejichž podpory by utkání nešlo uspořádat. Jsem moc rád, že tahle akce proběhla a doufám, že se hráčům i fanouškům líbila, zhodnotil fotbalovou exhibici předseda fotbalového oddílu TJ Sušice Vratislav Krulich. Výběr TJ Sušice vs. Czech Team 96 6:7 Branky: Farták, Vrhel, Fuchs, Kulhánek Hoffman, Kodýdek Koller 2, Kubík, Gokmen Kore, Kuka, Siegl junior, Černý. Rozhodčí: Veverka, Abrahám, Petržílka, Bala. Sestava TJ Sušice: Gill, Jarolím Mirvald, Kalný, Jech, Blažek, Bešta, Hoda, J. Brabec, P. Kodýdek, Hrubec, Kysilka, Szedmák, Budil, Králík, Prchlík, Vierer, Kutil, Hubáček, Kulhánek, Staněk, Rovňan, Slivoň, Hoffman, Chmátal, Milan Brabec, Vrhel, Fuchs, Farták. Czech Team 96: Černý L. Došek, Rada, Lerch, Kozel, Poborský, Kubík, Kuka, Koller, J. Němec, Siegl, Siegl jun., G. Kore. JONÁŠ BARTOŠ Zajímavá podívaná Čtvrtá sušická BUDO show proběhla jako i všechny předcházející na Santosu v příjemné atmosféře. Několik desítek diváků seznámili aktéři s mnoha tajemstvími i zajímavostmi různých druhů bojových umění. Kromě regionálních uskupení aikida, kickboxu, MMA a juda, vystoupili také dva hosté. Již tradičně Taiji Akademie Praha vedená Mistrem Radkem Kolářem, a Capoeira Grupo Mandela vedená Mestrem Baratinem. S oběma posledně jmenovanými si diváci také zacvičili a zatančili. Poděkování patří všem! MILENA NAGLMÜLLEROVÁ, foto: B. SKRBKOVÁ Ideální sportovní počasí, spousty gólů a finálové vyvrcholení s účastí sušického staršího dorostu. Osmnáctý ročník mezinárodního fotbalového turnaje mládeže Otava Cup opět nabídl skvělou podívanou. Domácí borci se na medailových pozicích umístili ve dvou ze tří kategorií. Mladší žáci brali bronz, starší dorost Sušice skončil na druhém místě za celkem Červené Pečky. O medailové vavříny na tradičním fotbalovém turnaji, který na stadionech v Sušici a Hrádku u Sušice proběhl května, soupeřilo celkem 26 týmů ze čtyř evropských zemí. Do Sušice přijely celky z Německa, Nizozemska, Slovenska a České republiky. Nechyběly ani týmy z Horažďovic, Chanovic, ve všech třech věkových kategoriích měla zastoupení domácí mužstva. Mezi mladšími žáky si Sušice vedla velmi dobře. V základní skupině, z níž postupovaly první dva týmy přímo do finále, díky třem výhrám a dvěma prohrám obsadili sušičtí třetí místo (to jim patřilo i v celkovém pořadí). Domácí celek nezvládl souboje s oběma finalisty, německému TuS Holle/Grassdorf i Svratce Brno podlehl shodně 0:1. V závěrečném finále se z celkového vítězství po penaltovém rozstřelu radovali žáčci z Německa. Předposlední, páté místo obsadily Horažďovice. Kategorie starších žáků měla pravděpodobně nejkvalitnější zastoupení. Domácím hráčům unikl postup do semifinále o jediný gól. V základní skupině skončili sušičtí na druhém místě za suverénním Ústím nad Labem se šesti body a skóre 9:3. Mezi čtyři nejlepší postupovali vítězové skupin plus nejlepší tým z druhého místa. Tím byl celek SK Střešovice, který nasbíral šest bodů a skóre 9:2. Právě Střešovice se staly celkovými vítězi, když ve finále zdolaly favorizované Ústí nad Labem. Na sušické fotbalisty zbyla šestá pozice, Horažďovice skončily osmé. Mezi staršími dorostenci si domácí fotbalisté vedli ze všech kategorií nejlépe. Suverénně vyhráli základní skupinu, v semifinále si poradili s nebezpečnými Chanovicemi. Do finále šli bez jediného zaváhání a na Červené Pečky si věřili. Na domácích hráčích byla znatelná nervozita, po prvenství hodně toužili. Na vedoucí gól Červených Peček ještě dokázali zareagovat, druhá branka v síti gólmana Jandy už rozhodla o osudu utkání. Zaplněné sušické tribuny hnaly domácí tým ve finále za vítězstvím marně, starší dorostenci brali po prohře 1:2 stříbrné medaile. Vedle napínavých fotbalových bitev si hráči jako každý rok užili i doprovodný program v podobně tradičního průvodu městem za doprovodu klatovských mažoretek, celý turnaj zakončilo slavnostní vyhlášení s předáním medailí, pohárů a cen pro nejlepší týmy i hráče. Jsem moc rád, že turnaj opět proběhl bez problémů. Děkuji hráčům za předvedené výkony na hřišti, rozhodčím, organizátorům i všem sponzorům, bez kterých by Otava Cup nemohl existovat. Věřím, v podobném duchu proběhne i další ročník v příštím roce, zhodnotil Otava Cup ředitel turnaje Jaroslav Staněk. Otava Cup 2012, poděkování sponzorům: Euro sportring, město Sušice, EL WEST Reality Sušice, Pekařství Bandur, spol. s r. o., Sušice, Ponnath řezničtí mistři, Off Park Sušice, za spolupráci, městu Sušice, OFS Klatovy, MZV ČR, Gymnáziu Sušice, Šumava- Net.CZ, TJ Sušice, TJ Svatobor Hrádek, pořadatelům, všem, kteří jakoukoli měrou přispěli ke zdárnému průběhu 18. ročníku Otava Cupu. Kompletní výsledky Otava Cupu najdete na nebo sumavanet.cz (www. sumavanet.cz/fotbal JONÁŠ BARTOŠ Na snímku nahoře starší dorostenci TJ Sušice, na Otava Cupu stříbrný tým kategorie A. Foto T. Kalná a M. Kalný Grupo de Capoeira Mandela Judo Club Sušice

9 Sušické noviny 12/ června 2012 Informace strana 11 Kapucíni v Sušici 3/3 Po něm v letech byl kvardiánem P. Wolfgang Adolf Šmarda. Sušický rodák P. Gabriel Matějíček byl kvardiánem dvakrát, poprvé a pak Roku 1919 byl v klášteře vikářem. Potom byl ředitelem III. řádu sv. Otce Františka, v němž bylo mnoho sušických občanů. S ním v klášteře bylo pět bratří, z toho br. Marcel Michálek ze Štěchovic byl v klášteře 32 let, jako sběrač zde zemřel byl kvardiánem P. Richard Randák, rodák ze Zdíkova. Za něj v r oprava fasády a r pořízena křížová cesta za korun. V období v Sušici jako vikář, v září 1943 umírá a je pohřben v Sušici. Následně byli v letech kvardiánem P. Mansvet Ston z Olomouce se dvěma řeholníky, kvardiánem P. Vladimír Lakomý také se dvěma řeholníky, kvardiánem P. Pavel Trojek s pěti řeholníky. V době jeho působení v r dokončena oprava kaple na Andělíčku a kardinálem Kašparem vysvěcena. Prof. Antonín Janák, městský archivář v Sušici, mu ve své práci o klášteře v Sušici a jeho knihovně z r děkuje za vzácnou ochotu a umožnění prohlídky archiválií a klášterní knihovny při níž byl osobně nápomocen. V letech působil kvardián P. Bonaventura Chmelař, kvardián P. Kassián Válek se šesti řeholníky. V r za kvardiána P. Kassiána došlo k velkým opravám kostela i kláštera. Byla zavedena do celého kostela elektřina a zasekána do zdí. Pak byly dosavadní malby oškrabány a znovu malováno. Práci vedl akademický malíř Jan Daněk z Letovic a místní malíři Fr. Pfeifer a syn. Byl značně rozšířen kůr, stará obruba odstraněna a nahrazena sloupkovou a dána nová okna. Firma Jana Janouška odstranila nátěr z hlavního oltáře a odhalila, že oltář i kazatelna jsou bohatě vykládány dřevem. Taktéž zhotovila moderní oltář pro sochu sv. Tadeáše, nové rámy pro křížovou cestu, okna, obložení modřínem v chóru, na kůru, v kuchyni atd. Místní řemeslníci dělali mnohé věci zdarma nebo za režii. Např. lešení do celého kostela stálo místo to postavila firma stavitele Karla Houry. Přesto bylo za opravy vyplaceno v hotovosti přes půl milionu korun. Polovinu nákladu hradil brněnský kvardián P. Stanislav Žyla a druhá polovina byla od sušických občanů. Poslední neděli před adventem r byl kostel slavně předán k bohoslužbám. V r bratři kapucíni objevili v chóru na zadní straně oltáře pod obrazem P. Marie Pasovské nápis připomínající tuto událost. V r přichází do sušického kláštera P. Aleš Cihlář. V klášteře jsou čtyři kněží a byla jim přidělena zámecká kaple ve Volšovech je kvardiánem P. Timotej Kyselý, bývalý provinciál z let S ním v klášteře dva bratři P. Oldřich Hajtmar a bratr Paschal Povolný. P. Kyselý zemřel v r na Velehradě ve věku 92 let. Od r až do likvidace kláštera v r působí v klášteře tito bratři: kvardián P. Aleš Cihlář, vikář P. Oldřich Hajtmar a br. Abdon Běták. Vypomáhají P. Aurel Hrdina a P. Norbert Harant. P. Aleš Cihlář byl vysvěcen na kněze v r Od r je v Sušici, v r odchází do klášterů v Litoměřicích a Mostu. Pak se vrací do Sušice. V r onemocněl TBC, byl v nemocnici v Sušici, pak v sanatoriu v Semilech odtud deportován do Broumova. V r na vojnu k PTP do Komárna, ale kvůli TBC propuštěn. Do r žil u sestry a léčil se ambulantně a pak v sanatoriu. Tam byl zatčen a pět měsíců vyslýchán v Plzni. Teprve totiž bylo zjištěno, že v r pomohl několika mladým lidem k útěku za hranice. V r odsouzen za velezradu na 12 let vězení. Byl propuštěn na amnestii v r Zbaven státního souhlasu, žil v Bojkovicích a pracoval jako staniční dělník až do důchodu. Rehabilitován v r. 1990, zemřel v 94 letech v P. Oldřich Antonín Hajtmar z Tršic u Olomouce byl vysvěcen na kněze r V Sušici byl v letech a pak od r. 1948, a to jako vikář. Za to že v r přečetl pastýřský list otců biskupů a dovolil si kritizovat komunisty vymyšlenou Státní katolickou akci, dále náboženské poměry u nás a vše okořenil politickým vtipem. Byl odsouzen za pobuřování na dva roky vězení na Mírově Zemřel ve svém domově v Tršicích. Br. Abdon Josef Běták do Sušice přišel v únoru r. 1948, zde působil jako kuchař, zahradník a sakristian. Jako jediný z kláštera v r odvezen do Broumova. Zemřel v nemocnici v Semilech ve 36 letech a pohřben v rodných Pašovicích u Uherského Brodu. On i br. Oldřich byli komunisty vylíčeni jako fanatičtí stoupenci Vatikánu. V době nemoci P. Aleše Cihláře v klášteře vypomáhal P. Aurel Jaroslav Hrdina. Při likvidaci kláštera uprchl, skrýval se, pak získal falešné doklady a na ně odešel do Francie. Pak odešel do Austrálie a několikrát navštívil Sušici. Na první neděli adventní v r oslavil v Austrálii 93. narozeniny. Druhým, který v Sušici vypomáhal, byl P. Norbert Jan Harant sušický rodák, vysvěcen na kněze arcibiskupem Beranem. Na slavnosti 300 let výročí obrazu Magick Musick červen, Čermná u Sušice, HC Bouda festivalová pozvánka Letos chceme tradiční festival posunout, a proto dva dny pátek a sobota, a teď už je jenom na tobě, kam jej vlastně předposlední červnový víkend společně posuneme. Tak pojďme na představovačku, ať můžeme na místě samém zasvěceně pokecat. pátek od 18 hod. THE SOUND OF BIBLICAL VIOLENCE nejsou žádný hlavně aby se vám to líbilo sourbitch, ale úplně nenormálka holky z Práchně, jejichž experimentální srdce tlučou hlukem. Heavy, heavy, absolutbě heavy. Jestli se na ně necítíš, zruš včas účast na facebooku. UNKILLED WORKER není pro každýho. Písničkář původem z Kanady, co používá španělku jako odjištěnou zbraň a hlas jako kartáč na její čištění. Tady tě zasáhne psychedelie, ale ostych stranou, bude to druhý páteční performer. Pozvi kamarádku s lístkem na Rock For People, sama jej pak dole hodí do ohně. ZKOUŠKA SIRÉN to je vlastní srst, žádný obnošený sezonní oblečení, ale hrubá výprava o tom, že i když se rockovej rámus nenosí, nemá se za co stydět ani tenhle pátek. A když budou na závěr zpívat, že dnešek už končí a zítřek nás nečeká, budou ten večer výjimečně kecat. DJ Želvín už oficiálně není Roots Riot Soundsystem, ale hraje pořád stejně skvěle. Stanování jo, výlety jo, fotbálek jo, vinylový desky jo, setkání mimo civilizaci jo, koupání snad jo, přistání UFO zcela určitě. sobota od 15 hod. THEMPTINESS jsou post cowboy surfing tip právě pana Želvy. V minulosti hráli na našich festivalech třeba pod značkou Taras Bullba, teď krájej charismatickej garage punk, holky bacha. infinito je jediná současná hrající klatovská kapela, která snese přísný měřítka Boudy. Garage alternative s odkazem k punk rocku, srdce v každým nástroji, a basa se mi v relativním klidu může dál válet na chodbě. ESAZLESA sjezdili za pár let kus světa a mají za sebou tři vinyly, ten poslední s Five Seconds To Leave, kteří letošní line-up uzavřou. Screamo vokál se naléhavě táže, zda jsme v pohodě, a za chvíli je jasný, že nejsme. Tak otevři oči při dávce kvalitního burning-rocku. UCHÁZÍM je letitý undergroundový hardcore-punk z Prachatic, asi není třeba představovat tuhle jihočeskou originální, tvrdě pracující kapelu. Vloni vydali velký vinyl Marnostroj, zrcadlo je ostře nastaveno. MICHAEL S UNCLE aka headliner na festivalu bez velkých jmen. Hardcore-punková skupina, co definovala psychedelickou rovinu žánru v Československu, a to pár let před revolucí. Důležitá kapela, jejíž odkaz je třeba udržovat hořící, stejně jako fakt, že komunismus byl prevít. Tady je Majklův strýček, tak se přijďte představit. LAHAR s Banánem, to je antifa thrash metal, nemilosrdná jízda plenící zanedbanou společnost, premiéra na Boudě, otevřená válka s establishmentem. K poctě zbraně, do morku, nebo alespoň na krev, čestný hardcorový. FIVE SECONDS TO LEAVE na samý závěr. Jindřichohradecký experimentalní burning-rock, jinotajný spolek, projekce pro rozšíření obrazotvornosti, krasohled temných riffů a uvědomění si místa na Zemi. ROOTS RIOT SOUNDSYS- TEM jako hlavní uzávěr víkendu, který nás na jednu stranu vysaje tak, že z něj na tu druhou budeme čerpat energii další měsíce. Hej, my určitě, přijeď se taky pozitivně zničit, negativně likvidovat se můžeš celej rok v práci. V případě nepříznivého počasí tě nestihne nepřízeň osudu, na velký stany nemáme potřebný známý, ale v srdci hard core, tak jako minule. A navždy. Oficiální vždy čerstvý web festivalu má své místo na www. madmusick.cz/festival s odkazy na eventy na všech možných sociálně zotročujících sítích. Udržuj oheň hardcoru ve svém srdci Berry & Kennedy P Marie Bolestné v r se též s Otcem biskupem Hlouchem sešli P. Aleš Cihlář kvardián, vikář P. Oldřich Hajtmar, a P. Norbert Harant. To byla poslední slavnost povolená komunisty na dlouhých 40 let. 30. (či 31.) prosince 1949 večer v vypukl v klášterním kostele v kapli sv. Kříže požár. 18. února 1950 byl Náboženskému fondu poslány snímky z kostela po ohni. Škoda byla vyčíslena na korun, protože shořel oltář a část betléma. V dokumentu je uvedeno, že požár byl úmyslně založen, ale žhář nebyl vypátrán. Po Sušici bylo rozšiřováno, že požár vznikl zkratem elektrické instalace. Klášter ušel likvidační vlně K likvidaci došlo Ten den totiž bylo do Prahy zasláno potvrzení o vyklizení kláštera. Bylo napsáno, že kromě hotovosti v klášteře žádný cennější majetek není. Kostel převzal sušický děkan P. Josef Kníže byla Národnímu výboru v Sušici předána klášterní zahrada (90 a). Poslední zmínka o řeholnících je z , kdy bylo rozhodnuto o zaslání osobních věcí do Broumova a to řeholníkům Cihlářovi a Bětákovi. Od r. Ztráta třídní knihy (2/2) K 60. výročí maturity na sušickém gymnasiu Jako příčina ucpání byla školníkem panem Exnerem odhalena hledaná třídní kniha. Vyšetřování této neslýchané lumpárny nenechalo na sebe dlouho čekat. Po exemplárním potrestání prahnul celý profesorský sbor, zejména třídní profesor Vlček, kterému připadl nevšední a nelehký úkol zneuctěnou třídní knihu přepsat. Došlo k vyšetřování, při němž měl být za každou cenu nalezen pachatel. Děvčata byla mimo podezření. Největší podezření padlo na absenteréra a jeho kamarády. Byli jsme zavřeni do sborovny, stáli jsme čelem ke zdi a hlídal nás báječný češtinář prof. Uher. Vyšetřování se ujal profesor prof. Vlček a zastupující ředitel Hnyk. Podezřelý absentér se až uraženě ohradil proti nařčení slovy: Přeci nejsem tak blbej, vím, že budete myslet, že jsem to udělal já, ale já jsem to skutečně neudělal. Měli jsme obavy, aby opět neselhal skutečný likvidátor, ale ten s vážnou tváří pravil, že o tom nic neví. Na řadu jsem přišel i já. Prof. Vlček, s nímž jsem v té době hrál fotbal za SK Sušici (jako basketbalista byl výborným brankářem), se mě přátelsky, spíše formálně, zeptal: Co o tom víš, Pepíku? Já bez zaurdění odpověděl, že nic nevím, že bych jinak řekl! Nevím, kde se ve mně taková drzost vzala. Likvidátor se nenašel ani po pátrací iniciativě našeho spolužáka, který byl žákovským vedoucím třídy. Šel na to jako detektiv od lesa. Alibi neměli dva spolužáci, zvaní amanti, kteří po skončení poslední hodiny zůstali jako jediní ve třídě, ale akt likvidace nezaregistrovali. Zaměstnával je zřejmě rozhovor ryze amantský. Viník k velké zlosti profesorského sboru, zejména třídního profesora Vlčka, nalezen nebyl. Zůstal utajen až do maturity. Ztráta knihy a její opětné nelezení našeho milého spolužáka od vyloučení ze školy pro neomluvené absence a nedobré studijní výsledky nezachránila. Notně zneuctěnou třídní knihu musel profesor Vlček po řádném očištění přepisovat. Dovedli jsme si představit jeho zlobu. Co čert nechtěl, v tomto pohnutém čase přišel na inspekci krajský inspektor. Navštívil hodinu občanské nauky, kterou měl právě profesor 1950 do klášter užívala Vojenská ubytovací a stavební správa se sídlem v Plzni byl protokolárně předán kapucínský klášter v Sušici Provincii kapucínů. Aby se mohli bratři vrátit bylo nutno aby první patro kláštera prošlo rekonstrukcí a modernizací. A tak do probíhala v klášteře rekonstrukce pod vedením Ing. Vojtěcha Tošovského, provinčního stavitele a provinciála P. Jiřího Paďoura (současný českobudějovický biskup). V červenci r přicházejí tři bratři kapucíni do kláštera v Sušici a je oficiálně zahájena obnovená činnost kláštera. Kvardiánem je P. Norbert Jan Harant. Ten po záboru klášterů internován. Na vojně byl u PTP na Slovensku do r Pak tři roky neměl státní souhlas. Od r byl v Újezdě sv. Kříže a pak 27 let v Klenčí. Až do své smrti v r byl kvardiánem v Sušici. Spravoval farnosti v Mlázovech a v Kolinci. P. Bonfil Václav Bošek pocházel z Malého Bezděkova u Přeštic. Na kněze vysvěcen v r V r odchází pro nemoc ze Sušice Vlček. Byl zřejmě o budoucí inspekci předem informován, protože při poslední hodině pravil: Kdyby přišel inspektor, tak budeme probírat tuto látku, tak abyste, tupci, patřičně reagovali. I tak se stalo, na otázky jsme odpovídali slušně a inspektor byl zřejmě spokojen. Na konci hodiny však žádal k zápisu třídní knihu. Profesor Vlček se nenechal vyvést z míry. Pravil: Třídní knihu nemám, ti smradi mně ji před dvěma týdny hodili do hajzlu a zatím není přepsaná. Inspektor opustil třídu s podivně zkřivenou tváří. Náš milý spolužák musel školu opustit. Jeho další osudy byly i nadále dost pohnuté. Po vyloučení z gymnázia se ho ujali funkcionáři fotbalového klubu SK Sušice a našli mu zaměstnání v sušické papírně PAP, kde se proletářsky zocelil a na základě dobrého kádrového posudku byl vybrán jako dělnický kádr pro studium na Institutu tělesné výchovy a sportu v Praze, kde měl absolvovat roční kurz pro inspektory tělesné výchovy a sportu. Po roce se ohlásil na krajském školském odboru v Plzni a oznámil, že ukončil studium a že papíry dojdou. První jeho inspektorská cesta vedla právě na sušické gymnázium na hodinu tělocviku prof. Vlčka. Setkání to bylo opravdu zajímavé. Prof. Vlček se domníval, že nás přišel navštívit. Přivítal ho slovy: Co tu děláš, Jardo? Přicházím na krajskou inspekci, pane profesore. To si snad děláš srandu. A nedělal. Ale tuto funkci nevykonával dlouho. Na školském odboru v Plzni se zjistilo, že studium sabotoval. Pro absenci na přednáškách byl vyloučen. Po inspektorské kariéře si našel různá jiná zaměstnání v jiné části republiky, zcela se ztratil z našeho života. Až po dvaceti pěti letech nás oba osud svedl čirou náhodou opět dohromady. Svými pražskými přáteli jsem byl pozván do Orlických hor. Na večeři jsme, dle jejich vyjádření, šli do vynikajícího hotelu, který vede jejich známý, vážený a báječný ředitel. Zejména dámská společnost se o něm vyjadřovala v superlativech. Po vyslovení jeho jména jsem k udivení všech pravil, že to musí být můj přítel a spolužák ze sušického gymnázia. Přijetí, pohoštění bylo velkorysé, oslava trvala do ranních hodin. Setkání nezapomenutelné. K ránu do Prahy, kde r umírá ve věku 91 let. Bratr Konrád Jan Staněk. Ten zemřel a je pochován v Sušici. Jelikož bratři byli staří a nemocní, byla s nimi v klášteře hospodyně paní Pavlíková. Pak byl klášter tři roky bez bratří přichází do kláštera kapucín P. Lev Pavel Eliáš jako rektor kostela sv. Felixe a také spravuje farnosti Petrovice a Svojšice. Přesto, že byl v klášteře sám dokázal vykonat mnoho práce. Ze Sušice odchází V r byl provinciálem. Od je ustanovena nová komunita kapucínů v Sušici: Kvardián bratr Ambrož Kryzstof Guzek do Vikář P. František Kroczek a br. Damián Tomáš Smyčka. Od dubna r probíhá rozsáhlá rekonstrukce kláštera, do které se s plným nasazením bratři zapojují. V kronice kláštera je uvedena podrobně jejich činnost. V r přichází do komunity br. Vianney Jiří Dočekal a br. Kryšpín Zdeněk Hrnčíř. Kvardiánem po br. Ambrožovi je P. František Kroczek. Ing. VÁCLAV ŠMÍDL se mně svěřil, že má problémy se synem a momentálně neví, kde je. I když byla situace spíše vážná, neubránil jsem se úsměvu, což on zaregistroval a pravil: Vím co si myslíš, jablko nepadá daleko od stromu. Tímto setkáním byl opět navázán kontakt, vídali jsme se po sametové revoluci na hotelu, jehož se stal majitelem a váženým podnikatelem. Našel svoji parketu, což jsem mu ze srdce přál. Měl pro to všechny předpoklady. Jednou přišel i na setkání naší třídy, my jsme jeho postavení obdivovali, on však prohlásil, že on ve srovnání s námi selhal, což jsme nedokázali pochopit. Dnes už, bohužel, mezi nás přijít nemůže. Předběhl nás. Likvidátoři třídní knihy do maturity prozrazení nebyli. Teprve na maturitní veselici jsme pod vlivem alkoholu dostali odvahu zeptat se prof. Vlčka, zda by ho nezajímala fakta o ztrátě třídní knihy. To jsme dělat neměli. Odhalení pravdy ho šokovalo. Znechucen odešel. Ale čas dal i jemu zapomenout na příkoří, které jsme mu způsobili. Naše přátelství to v dalším životě neovlivnilo. Po letech jsem se stal jeho lékařem, ale pomoci jsem už mu, bohužel, nemohl. Podlehl v relativně mladém věku zhoubnému nádoru plic. Po dvaceti pěti letech jsem operoval i prof. Brožíka, vynikajícího profesora biologie a zeměpisu. I po těchto letech dovedl vyjmenovat celou naši třídu a vzpomínal na nás jako na sympatické rošťáky, na které se nezapomíná. Z pachatelů se stali většinou vynikající, dokonce obávaní, pedagogové. Filosoficky založený likvidátor třídní knihy zůstal filosofii a historii věrný, stal se docentem na pedagogické fakultě v Plzni. Myslím, že se gymnázium za tuto třídu stydět nemusí. Ne vždy musí pedagogové nad svými darebnými žáky lámat hůl. Vždyť gymnázium ve švýcarském Aarau se honosí tím, že na něm propadl z matematiky i geniální nositel Nobelovy ceny Einstein. Touto vzpomínkou bych chtěl pozdravit profesorský sbor a studující sušického gymnázia, kteří jistě nebudou muset řešit problém, zda třídní kniha musí být zničena. Mnoho úspěchů přejí šedesátníci. MUDr. JOSEF KALNÝ, CSc.

10 strana 12 Na chvíli ve středověku Sušické slavnosti 2012 Sušické noviny 12/ června 2012 Začalo to Trhákem, při němž do trosek padla polovina vesnice, práškovací letadlo, několikeré oblečení produkčního, sebejistota režiséra a ideály autora Ale jako ve většině příběhů, všechno skončí happy endem, každý on si najde tu pravou ji a je svatba převeliká Mezitím spousta legrace, písniček i dramatických momentů. Kdo jste ještě Trhák neviděli, neváhejte a na druhou reprízu 30. června si určitě zamluvte lístek stojí to za to! Vážení kolegové, milí přátelé! Ráda bych vám poděkovala za všechna vystoupení a pomoc v rámci letošních Sušických slavností. Vystoupení byla příjemná a na vysoké úrovni, všichni byli připraveni včas, technické zázemí na všech scénách bylo zajištěno perfektně, počasí nám nakonec taky vyšlo a diváci se zdáli spokojení co víc si přát! S takovými spolupracovníky, jako jste vy, je radost cokoliv pořádat. Velké poděkování samozřejmě patří všem sponzorům, stánkařům, Městské policii, Sulesu, Rumpoldu, osazenstvu Santosu, Fuferen, Svatoboru a Sokolovny, pracovníkům MÚ a MKS, mediálním partnerům prostě všem, kteří přiložili ruku k dílu! A spoluobčanům, bydlícím na náměstí a v jeho nejbližším okolí, děkuji za vstřícnost a pochopení. Díky a přeji všem krásné léto! Za Okrášlovací spolek města Sušice, o. s., Milena Naglmüllerová Páteční den Sušických slavností se rozběhl hned na dvou místech po zahájení starostou města na hlavní scéně na náměstí tradičně jako první vystoupila Solovačka, pak dostaly prostor zájmové a školní kluby a kroužky, od večera do pozdních hodin kapely, přerušené rozzářenou oblohou ohňostrojem z Andělíčku. Souběžně byl na Fufernách připraven odpolední program pro děti k jejich svátku (přišel i kouzelník). Od sobotního rána ožilo náměstí čilým ruchem program dětí z místních školek a škol, zájmových organizací a sdružení střídala vystoupení hostů, po obou stranách pódia vyrostly stánky a stany středověkých řemesel, polní kuchyně, pozornost návštěvníků přitahoval kat, rytíři i kejklíři Studio historického a scénického šermu Berounští měšťané měli sobotní odpoledne plně ve své režii, a tak se Sušice na chvíli vrátila do středověku. Vrcholem sobotního programu na náměstí byl příjezd krále Václava IV., který potvrdil Sušici privilegia udělená jeho předky. Sobotu si užili i návštěvníci při pestrém programu na Santosu a sportovci při 6. ročníku závodu horských kol High Point Svatobor Cup, stovky dětí procházely Pohádkovým lesem a kdo ještě neměl dost, mohl po návštěvě školy jubilantky (Lerchovka slavila 30 let) zajet na druhý ročník Rabijády. Filatelisté a sběratelé ocenili novou dopisnici s přítiskem vydanou k příležitosti 690. výročí udělení královského svolení k obehnání města hradbami, příležitostné razítko a velmi zajímavou přednášku PhDr. Lhotáka o opevnění města. A také jste to viděli? Večer v muzeu strašilo! Strašidla a strašidýlka se proháněla expozicemi, ale bát jste se mohli jen krásně, za doprovodu dobové hudby anebo při hraných pohádkách. Poslední návštěvníci sedmé Muzejní noci odcházeli před půlnocí. Poutavý byl i program noci kostelů, který probíhal v klášterním kostele sv. Felixe a v kostele sv. Václava. Během jeho návštěvy se na obou místech zájemci dozvěděli mnoho zajímavého a mohli se podívat i do prostor, které běžně zůstávají očím skryté. Více než jedenáct stovek návštěvníků si nenechalo ujít fotbalové hvězdy Kollera, Poborského, Kuku a další z Czech Teamu 96, kteří v sobotu odpoledne nastoupili proti sušickému výběru. Večerní zábava v bývalém PDA a afterparty v Tradičním Kloubu završily sobotní oslavy. Partnery Sušických slavností v letošním roce byli a poděkování organizátorů patří firmám a společnostem Aldast, spol. s r. o., BIS, a. s., Bytservis Sušice, spol. s r. o., Čevak, a. s., ČEZ Energo, s. r. o., Dopla PAP, a. s., Hasit Šumavské vápenice a omítkárny, s. r. o., Hochtief CZ, a. s., Koramex, a. s., Less & Forest, s. r. o., Otavské strojírny, a. s., Pekárny a cukrárny Klatovy, a. s., Plzeňský prazdroj, a. s., Ponnath Řezničtí mistři, s. r. o., Rumpold P, s. r. o., Silnice Klatovy, a. s., Solodoor, a. s., Spak Foods, s. r. o., Stavební firma Akostav, spol. s r. o., Stavební firma RENO CZ, s. r. o., Typos, s. r. o., UniCredit Bank Expres Sušice, Západočeské konzumní družstvo Sušice. Mediální partneři Sušické noviny, Klatovský deník, Šumavanet, Sušice live, isusice. Nedělní odpoledne zpestřil koncert pěveckého sboru Svatobor a souboru Gaudium (Praha) v kostele sv. Václava a tradiční výlet na Svatobor, kde k dobré náladě a odpočinku po výstupu hrála country skupina Štreka. Poděkování za námět a uspořádání letošních rozmarně letních Sušických slavností patří Okrášlovacímu spolku města Sušice, o. s. text a foto as Sušické slavnosti 2012 byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti. jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici, T. G. M. 120/I, Sušice, IČ , tel , Internet Odpovědná redaktorka MgA. Jitka Doubravová. Redakční rada pracuje ve složení Ivan Čámský (předseda), Mgr. Bohumila Skrbková, PhDr. Jan Lhoták. Tiskne Typos Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 21. června 2012 ve hod.

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122,

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, vyhlašuje Regionální kolo soutěže v odborných dovednostech žáků učebního oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Datum konání: 23. dubna 2015 Místo konání: SOŠ a SOU areál dílen odborného výcviku

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK

ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK Číslo 2/2016 ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK Slovo na úvod Právě v rukou držíte druhé letošní číslo časopisu Bludišťák. Vychází v období, kdy se již nezadržitelně blíží letní prázdniny a i my v Bludišti

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Author Král Šumavy Velká cena PPT Potrubní technika Plzeň

Author Král Šumavy Velká cena PPT Potrubní technika Plzeň E X T R A L I G A 2007 v silniční cyklistice mužů Author Král Šumavy Velká cena PPT Potrubní technika Plzeň Pořadatel AC SPARTA PRAHA cycling, P.O.Box 44, 33701 Rokycany fax: +420 371 724 395 telefon:

Více

POPIS DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A SAMOSPRÁVY A JEJÍCH VÝSLEDKŮ DLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ

POPIS DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A SAMOSPRÁVY A JEJÍCH VÝSLEDKŮ DLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ Svaz měst a obcí ČR 5. května 1640/65 140 21 Praha 4 PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE ARCHITEKT OBCI Obec: Hovorčovice Adresa: Revoluční 33 Hovorčovice 250 64 pošta Měšice Starosta: Jiří Novák Kontakt: telefon 283

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

PŘÍLOHA Č. 6 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 9. TŘÍD Dotazník pro žáky 9. tříd ZŠ

PŘÍLOHA Č. 6 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 9. TŘÍD Dotazník pro žáky 9. tříd ZŠ PŘÍLOHA Č. 6 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 9. TŘÍD Dotazník pro žáky 9. tříd ZŠ Ahoj! Zjišťujeme, na jaké střední školy se žáci 9. tříd hlásí a k jakému povolání směřují. Budeme rádi za tvé odpovědi. Dotazník je anonymní.

Více

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU Fakta o dotazníku Anonymní dotazník Vytvořen ve spolupráci se studenty PřF Řešeno prostřednictvím internetového průzkumu přes Google.com Celkem

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: OKENSKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2 0 1 1 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 16.listopadu 2011. Zastupitelstvo bylo mimo jiné také informováno o možnosti odkoupení

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

ORGANIZACE A PROGRAM SOUTĚŽE:

ORGANIZACE A PROGRAM SOUTĚŽE: ORGANIZACE A PROGRAM SOUTĚŽE: 12. května 2014 do 17:00 příjezd účastníků a jejich ubytování 18:00-18:30 večeře všech účastníků 19:00 porada pedagogického doprovodu 1.patro DM žáci - osobní volno 22:00

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Upozornění. Jazykové kurzy

Upozornění. Jazykové kurzy Upozornění Městská knihovna upozorňuje čtenáře, že v letních měsících je na obou odděleních knihovny otevřeno podle prázdninové výpůjční doby. Děkujeme a přejeme všem našim čtenářům krásné léto, příjemně

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková, Dana Vyštejnová, Petr Velich Milan Hlavatý, Omluveni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více