Informace prostřednictvím SMS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace prostřednictvím SMS"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se rapidně zhoršila po odchodu doktorky Štefanové do důchodu. Mohla totiž mít až dva tisíce dvě stě pacientů, kteří po ukončení její praxe hledají zdravotní péči jinde. Tu v současné době v Mikulově zajišťují pouze čtyři smluvní zdravotnická zařízení Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a jedna zubní lékařka, která smlouvu s VZP nemá. Mikulovští stomatologové z kapacitních důvodů nemohou dále registrovat nové zájemce. Každý den přicházejí noví pacienti, ale my je musíme odmítat. Určitě bychom v Mikulově přivítali dalšího zubního lékaře. Posíláme pacienty na VZP do Břeclavi a Brna a doufáme, že to pojišťovna začne řešit, říká mikulovská stomatoložka Olga Bázliková. Podobný názor má i další zubař působící v Mikulově. Pacientů je opravdu mnoho a jejich počet se neustále zvyšuje. Já mám objednací dobu šest týdnů, někteří kolegové i dva měsíce. Paní Štefanová, která odešla do důchodu, navíc byla specialistka na dětské pacienty, takový teď v Mikulově není. Proto by bylo ideální najít dětského stomatologa, který by mohl ošetřovat i dospělé pacienty, myslí si František Hrazdíra. Děláme, co můžeme, například registrujeme děti našich pacientů. Jsme také povinni vyřešit bolestivé stavy, pokud však pacient není u mě registrovaný, už ho nemohu dále ošetřovat, shodují se mikulovští zubaři. Vedení města Mikulova zaznamenává v poslední době ze strany občanů čím dál víc stížností na nedostatek zubní péče v našem městě. Požádali jsme proto VZP, aby iniciovala výběrové řízení na stomatologa, který by přišel pracovat do Mikulova. Nabídli jsme se, že mu pomůžeme najít prostory pro ordinaci a uvažujeme také o nabídce městského bydlení, uvedla místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. V současné době již je informace o výběrovém řízení dostupná na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Dne 11. března 2009 podala Všeobecná zdravotní pojišťovna podnět (pokračování na str. 3) Informace prostřednictvím SMS Před nedávnem jsme vás na stránkách Zpravodaje informovali o možnosti přijímání informací v krizových situacích prostřednictvím SMS zpráv na váš mobilní telefon. Město Mikulov začalo tento systém před nedávnem využívat i k informování veřejnosti o aktuálním dění ve městě. Máte tak možnost bezplatně přijímat zprávy o kulturních, společenských a sportovních akcích, o havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody apod. Pokud máte zájem o zasílání SMS zpráv týkajících se života ve městě, zašlete SMS zprávu ve tvaru: JMK mezera MIKULOV mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO ORIENTACNI (text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky). Příklad SMS zprávy: JMK MIKULOV informace ano novak stepan*krizikova*20. Tuto zprávu odešlete z vašeho mobilního telefonu na číslo Cena této SMS je 3 Kč. Ihned obdržíte zpětnou zprávu potvrzující, že jste zařazeni do seznamu odběratelů informací. Mikulov zahájil turistickou sezonu Mikulov v sobotu 4. dubna přivítal jaro a slavnostně zahájil turistickou sezonu. Náměstí se zaplnilo řemeslnými stánky a příjemnou velikonoční atmosféru přišli nasát mikulovští i turisté. Velikonoční jarmark tentokrát nabídl pestrý výběr a u mnoha stánků mohli návštěvníci shlédnout přímo výrobu produktů. Nechyběla ani dětská dílnička. K výběru velikonočních ozdob, kraslic, keramických výrobků, medu, perníčků a dalších zajímavých věcí návštěvníkům Náměstí hrál a zpíval Národopisný spolek Pálava s cimbálovou muzikou Kolík ZUŠ Mikulov a hudeckou muzikou Píšťalenka, dechová hudba Mikulovanka, Mužský a ženský pěvecký sbor z Březí. Pro děti bylo připraveno divadlo Kašpárkův svět s dřevěnými marionetami a hledání velikonočních vajíček v zámeckém parku. Ve 14 hodin byla zahájena turistická sezona a slavnostně otevřeno Náměstí. V jeho čtyřech rozích přestřihli pásku Radomír Šuta za podnikatele, ředitel Mikulovské rozvojové Patrik Staško za kulturu, starosta Rostislav Koštial za město a ředitel Regionálního muzea v Mikulově Petr Kubín slavnostně otevřel bránu ze zámecké zahrady. Návštěvníkům a prvním turistům bylo naléváno víno a mikulovští trubači hráli fanfáry. Přeji městu Mikulovu do nové turistické sezony především hodně krásného počasí a spoustu spokojených návštěvníků, zahájil oficiálně sezonu starosta Koštial. Akce se přítomným líbila, ale našly se i drobné nedostatky, které by bylo dobré do příštích let odstranit. Všechno hodnotím kladně, jen chybí (pokračování na str. 8) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Upozornění pro samostatně hospodařící rolníky Upozorňujeme samostatně hospodařící rolníky, že dne 30. dubna 2009 končí platnost osvědčení vydaného samostatně hospodařícímu rolníkovi podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb. a podle zákona č. 85/2004 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, které bylo vydáno obecním úřadem podle trvalého bydliště. Pokud i nadále hodlají podnikat v zemědělství, musí požádat o zápis do evidence zemědělského podnikatele a zaplatit správní poplatek ve výši 1000 Kč. Další informace lze získat na telefonních číslech , 526, 563 nebo při osobním jednání na Městském úřadě v Mikulově, na Odboru obecní živnostenský úřad v úřední dny, tj. pondělí a středa jh Pečovatelská služba Připomínáme všem občanům a rodinám pečujícím o své blízké, kteří dosáhli důchodového věku, popřípadě pobírají invalidní důchod a potřebují pomoc, že kolektiv pečovatelské služby v našem městě je vždy ochoten vám pomoci a poradit a to jak v objektech DPS, tak v terénu v domácnostech: v péči o svou osobu (osobní hygiena, ranní hygiena, koupání v domácnosti nebo dovoz do střediska osobní hygieny SOH, přesun na lůžko či vozík, pedikúra, masáž nohou, zástřih vlasů, holení) při zajištění stravy (dovoz oběda pro občany, kteří potřebují přímé podání jídla a pití pečovatelem, příprava a podání stravy uživateli v jejich domácnostech) při zajištění chodu domácnosti (běžné úklidy, mytí oken, praní, žehlení, mandlování, nákupy, pochůzky) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři a zpět, doprovod na úřad, poštu, procházky i pro občany na invalidním vozíku, zajištění společnosti) Radu a informaci získáte na telefonních číslech nebo v pracovní dny od 7.00 do hodin. Také na v sekci město Mikulov městský úřad úřady a instituce dům pečovatelské služby najdete podrobnější informace. Dana Hrazdírová, vedoucí pečovatelka Vakcinace Privátní veterinární lékaři obdrželi vakcínu proti nákaze modrému jazyku přežvýkavců blue tongue. Krajská veterinární správa důrazně upozorňuje na povinnost všech chovatelů skotu, ovcí a koz mít tato zvířata zavakcinována a přihlásit tato chovaná zvířata starší tří měsíců u svých privátních veterinárních lékařů. Termín je stanoven do 30. dubna Pokud by někdo z chovatelů neměl kontakt na privátního veterinárního lékaře, ohlásí tuto skutečnost na Městském úřadě Mikulov, Odboru životního prostředí, s údaji jména a adresy chovatele, pokud možno i telefonního čísla. Tyto údaje budou sloužit pro zajištění kontaktu s veterinárním lékařem a splnění požadované povinnosti. J. Hluchý, Odbor životního prostředí Informace o pronájmu bytu Dne 2. dubna 2009 byl zveřejněn na úřední desce záměr města Mikulova pronajmout byt 2+1 o velikosti 61,30 m2 na ulici Hraničářů č. or. 3, č. p v Mikulově. Zájemci mohou své nabídky předkládat do 20. dubna 2009 do hodin na podatelnu Městského úřadu Mikulov. Minimální městem požadovaná výše nájemného činí 3000 Kč/měsíc, dále je podmínkou uhradit pohledávku ve výši Kč. Byt si je možné prohlédnout 10. dubna 2009 a 15. dubna 2009 od do hod. Bližší informace naleznete na úřední desce MěÚ Mikulov a na webových stránkách Nabídka městských bytů: Zveřejnění č. 2/B MPO Poděkování Ve dnech března uspořádalo město Mikulov společně s KDÚ-ČSL humanitární sbírku ošacení a ložního prádla. Hlavní zásluhu na hladkém průběhu této akce měla Marie Svobodová, které pomáhaly Ludmila Bešterová, Marie Seménková a Marie Zemánková. Poděkování patří také občanům, kteří se sbírky zúčastnili. Dodali velké množství potřebných věcí, které byly čisté a nepoškozené. Dagmar Sochůrková, Odbor sociálních věcí 2

3 Muzejní spolek v Mikulově vydá vlastivědnou publikaci O Mikulově pro každého Ve čtvrtek 26. března 2009 se v Sale terreně mikulovského zámku uskutečnila valná hromada Muzejního spolku v Mikulově. Proběhly všechny formality, předepsané spolkovými stanovami. Staronový výbor byl doplněn o Mgr. Martinu Daňkovou. Pro rok 2009 přijala valná hromada doporučení spolupráce s RMM na přípravě výstavy z díla Alfonse Muchy včetně návštěvy Mistrovy výstavy ve Vídni. Budou pokračovat přípravy pořízení pamětní desky mikulovskému rodáku, tvůrci abecedy pro hluchoslepé, Hieronymu Lormovi. Valná hromada schválila i vydání publikace s pracovním názvem O Mikulově pro každého aneb O čem městské kroniky hovoří a o čem mlčí. Kniha by měla vyjít v listopadu 2009 a mohla by se stát vítaným vánočním dárkem. Z tradičních činností se chystá promítání filmů s mikulovskou tématikou ze sbírek RMM. Nebudou chybět ani vlastivědné vycházky. V tomto roce se bude Muzejní spolek opět podílet na organizaci street party. Druhá část setkání členů a příznivců MSM byla věnována přednášce Dr. Miroslava Svobody, ředitele Okresního archivu, na téma Bitva u Znojma Autor charakterizoval rakouskou i francouzskou armádu té doby a svůj výklad doložil bohatým obrazovým materiálem. Vysvětlil strategickou situaci počátku 19. století až po bitvu u Znojma, která se nepřímo dotkla i Mikulova a Drnholce. Pro milovníky vojenské historie byla přednáška bohatým zdrojem informací; posluchači ocenili autorovu podrobnou znalost problematiky. Soudobý Muzejní spolek se snaží navazovat na to nejlepší ze své téměř stoleté historie. Svatopluk Vrbka Jsme tady pro vás! říká nový ředitel svozové společnosti STKO Společnost STKO, s. r. o., zabývající se svozem odpadu v Mikulově a šestnácti okolních obcích, má od března nového ředitele. Na základě výběrového řízení se jím stal teprve šestadvacetiletý Ing. Bc. Tomáš Hlavenka z Mikulova. Jaké máte předpoklady pro výkon funkce ředitele svozové společnosti? Vystudoval jsem obory Odpadové hospodářství a Management techniky na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Již několik let jsem také držitelem živnostenského listu v oboru nakládání s odpady vyjma nebezpečných. Praxi s řízením a ekonomickou činností mám ze dvou neziskových subjektů. Jaké jsou hlavní úkoly ředitele společnosti STKO? Zásadním úkolem ředitele firmy je, aby vše bylo ve shodě s platnou legislativou. Té je v odpadovém hospodářství opravdu hodně. Jedním z úkolů firmy je poskytování legislativního servisu obcím a dalším klientům, dělá za ně hlášení o produkci a nakládání s odpady atd. Také vytvářím podklady pro fakturaci a zaručuji chod firmy. Jednám s dodavateli, odběrateli, se starosty, řediteli podobných firem, snažím se získat nové zkušenosti a samozřejmě aplikovat ty, které již mám. Firma STKO je vlastněna městem Mikulovem a šestnácti okolními obcemi. Setkal jste se již se všemi starosty? Ano, to byla jedna z prvních věcí, které jsem udělal. Zajímalo mě, jaké pociťují nedostatky a zda mají nějaká přání. Na základě těchto pracovních setkání jsem získal několik podnětů, z nichž se kromě jiného zrodil nápad vytvoření sítě sběrných dvorů. To by umožnilo efektivně sbírat tříděný odpad, tzn. suť, biodegradabilní odpad, elektrospotřebiče, nebezpečný odpad apod. Jaké zásadní úkoly Vás čekají v blízké době? Kvůli brzy platné nové legislativně bude nutné zavést systém separovaného sběru biologicky rozložitelného odpadu, což jsou kuchyňské zbytky, tráva, klestí apod. Máte nějakou vizi rozvoje společnosti do budoucna? Vizi mám od samého začátku, kdy jsem psal strategii rozvoje této společnosti jako přílohu k výběrovému řízení na pozici ředitele. Zpracoval jsem ji jen podle toho, jak jsem znal STKO z venku. Postupně poznávám, že se mi podařilo poměrně přesně definovat, co by se mělo změnit a co zůstat. Není však možné nastoupit do funkce a hned začít něco měnit. Je potřeba se seznámit s chodem společnosti a poté ho na základě zkoumání začít vylepšovat. V tuto chvíli se tedy nechystám na žádné zásadní změny, do budoucna bych však chtěl zefektivnit chod společnosti a rád bych i expandoval do příbuzných oborů. Mění se příchodem nového ředitele něco pro občany obcí, ve kterých STKO sváží odpad? Rád bych vylepšil komunikační strategii naší společnosti a zlepšil tak její vnímání ze strany veřejnosti. Chci, aby byla firma otevřenější vůči svým klientům a snažila se uspokojovat jejich potřeby. Základem koncepce současného rozvoje společnosti je heslo: Jsme tady pro vás! V rámci naší nové komunikační strategie bych rád zprovoznil a aktualizoval webové stránky. Chci, aby tam bylo napsáno, kdy svážíme odpad ve které lokalitě, aby tam byly veškeré aktuální kontakty apod. Je důležité, aby firma více komunikovala s veřejností, aby např. vysvětlila, že nebezpečný odpad, který se shromažďuje ve sběrných dvorech, není nebezpečný, jen se tak jmenuje. Jsou to např. zářivky, které ve sběrném dvoře neohrožují své okolí o nic víc, než když jsou namontovány ve svítidle. Mimo to jsou jako odpad umístěny v předepsaných nádobách. Děkuji za rozhovor. Kristýna Michnová Křest nového CD Pěvecký sbor Gaudium složený ze studentů mikulovského Gymnázia pokřtil v neděli 5. dubna v Kinoklubu své první CD. To vzniklo v roce 2008 u příležitosti 5. výročí založení sboru. Jeho otrou se na přání členů Gaudia stala profesorka Gymnázia Jarmila Červená. Umění slouží k tomu, aby se člověk stal opravdovým člověkem. Protože obsahem umění je naše dětství, naše mládí, naše první velké lásky, první velká zklamání, úspěchy i naše prohry. Ti, kteří zpívají, Řádková inzerce Mladá rodina s dětmi hledá ke koupi čtyřpokojový byt v Mikulově za rozumnou cenu. Lokalita není podmínkou. Peníze máme připravené. Tel.: Hledám výměnu bytu s důchodcem v městském bydlení v Mikulově za byt 1+1 s balkonem a výtahem, 42 m2, v Brně Židenicích. Jedná se o pěkný byt v domě s pečovatelskou službou, nájemné včetně ostatních plateb je cca Kč. Tel.: Pronajmu nebytové prostory blízko centra v Mikulově. Tel.: kreslí, tančí, jsou velice šťastní lidé, protože jdou do života s něčím, co si nikde na světě nemůžete koupit. Je to štěstí a radost, řekla Červená a popřála novému CD hodně úspěchu. Křtu nového CD se ujal ředitel Gymnázia Milan Pernický, otra CD Jarmila Červená, místostarostka Ilona Žišková Vágnerová a vedoucí sboru Dagmar Valová (na snímku zprava). 3 (dokončení ze str. 1) Mikulov řeší nedostatek zubařů k vypsání výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče v oblasti zubního lékařství v rozsahu úvazku 1,00 ambulantní péče, místo provozování Mikulov, uvedla tisková mluvčí brněnské pobočky VZP Radka Beranová. Nabídky je možné podat do 13. května tohoto roku. Řešení problému je tedy na dobré cestě. Až do okamžiku, kdy si v Mikulově nezařídí ordinaci nový zubař, však není vyhráno. Česká republika se totiž celoplošně potýká s problémem nedostatku stomatologů. K úbytku zubních lékařů v ČR opravdu dochází. V rámci regionu Břeclav je nejméně třetina stomatologů důchodového věku a někteří pracují i po jeho dosažení, konstatovala Beranová.

4 Muzeum zahájilo sezonu Ve středu 1. dubna se na zámku v Mikulově uskutečnila vernisáž výstavy s názvem Krajina mého srdce malíře Antonína Vojtka. Za účasti hostů senátora Jana Hajdy, náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Návštěvníky vernisáže přivítali starosta Rostislav Koštial, autor Antonín Vojtek s dcerou Julií, náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Anna Procházková a senátor Jan Hajda (na snímku zleva). Anny Procházkové a starosty našeho města Rostislava Koštiala tak byla zahájena sezona v Regionálním muzeu v Mikulově. Je takovou tradicí, že každou sezonu zahajujeme výstavou děl umělců, jejichž život i dílo je nějakým způsobem spjato s naším regionem. V loňském roce to byla výstava mistra Rudolfa Gajdoše, letošní sezonu zahajujeme výstavou děl malíře Antonína Vojtka, konstatoval na úvod ředitel Regionálního muzea v Mikulově Petr Kubín. Malíř Vojtek má k Mikulovu velice pozitivní vztah. Mám tady spoustu přátel, měl jsem zde už mnoho výstav a navíc moje paní se do Mikulova zamilovala. Mám krásný pocit z toho, že vystavuji na zdejším zámku. Pevně věřím, že v Mikulově letos pokřtíme kalendář s mými obrazy, který každoročně vydáváme, uvedl Vojtek a prozradil, že křtu by se měla zúčastnit také olympijská vítězka Barbora Špotáková. K této příležitosti vždy zveme velkou osobnost samozřejmě ženu. Vernisáž svou recitací obohatila herečka Milena Steinmasslová, o díle Antonína Vojtka pohovořila historička umění Šárka Seifertová a hudbu inspirovanou bohatstvím lidové písně a kouzlem Moravy představila kapela St Medicimbal. Regionální muzeum v Mikulově připravuje na letošní sezonu několik dalších výstav. U příležitosti přípravy knihy Ptáci lednických rybníků, která shrnuje více než třicet pět let výzkumů našeho zoologa Petra Macháčka, chystáme stejnojmennou výstavu fotografií a předmětů ze zoologického depozitáře. Budeme vystavovat také předměty ze sbírek Regionálního muzea, které se vážou k osobnostem Alfonse Muchy a Karla Jüttnera, prvního ředitele muzea v Mikulově. Další výstava se bude týkat vztahů mezi českými zeměmi a severní Itálií, nastínil ředitel Kubín a dodal, že Regionální muzeum připravilo také dvě novinky týkající se prohlídek zámku. V červenci a srpnu budeme připravovat pravidelně jednou za týden noční prohlídky a také o hodinu prodloužíme otvírací dobu. Poslední prohlídka bude v 17 hodin a celý areál zámku tak bude otevřen až do 18 hodin, prozradil Kubín. Mikulovské výtvarné sympozium speciál 2009 V sobotu 28. března byl na mikulovském zámku pokřtěn katalog Mikulovského výtvarného sympozia dílna Zároveň byl představen kurátor 16. ročníku dílny Petr Zubek, který v současné době žije a pracuje v Düseldorfu v Německu. Nadcházející 16. ročník MVS dílna 2009 speciál, který bude probíhat od 10. do 16. srpna, projde drobnou změnou. Organizátoři se poprvé rozhodli jeho konání tématicky zaměřit na vybrané umělecké médium. Téma 16. ročníku bude Místo a média (místo média člověk) a záměrem pořadatelů je oslovit umělce v oboru elektronických médií, aby na základě zadání vytvořili dílo vztahující se k lokalitě, lidem, architektuře Jiří Zonyga přijel na Nejmilejší koncert Dětský domov v Mikulově uspořádal v úterý 31. března regionální kolo přehlídky zájmové umělecké činnosti dětí z dětských domovů. Do role pořadatele akce s názvem či přírodě města Mikulova, uvedla produkční akce Jitka Kapičáková. Závěrečná prezentace vzniklých děl proběhne v pátek a sobotu 14. a 15. srpna po setmění. Na několika vybraných místech města současně proběhnou světelné projekce, obrazové či zvukové instalace speciálně vytvořených elektronických výtvarných děl například na fasádách domů, na ploše Náměstí, na budově zámku nebo s využitím scenérií Svatého kopečku či průmyslových areálů apod. Každý tento večer bude doplněn doprovodným programem představením jednotlivých umělců, performance či hudebním vystoupením. V následných dalších ročnících se však organizátoři opět vrátí ke klasické povaze dílny. Nejmilejší koncert byl v letošním roce domov v Mikulově stylizován Federací dětských domovů. Partnerem akce bylo město Mikulov. Do Městského kina zavítalo sto čtyřicet pět účinkujících z dvaceti dětských domovů. Na pódiu se celý den zpívalo, hrálo, tančilo, žonglovalo, stepovalo a podobně. Překvapením pro děti byla přítomnost vítěze soutěže X Factor Jiřího Zonygy, který ochotně rozdával fotografie s podpisy a na závěr zazpíval několik písniček. Pan Zonyga vystoupil zdarma. Byl velice milý a ochotný, pochválila hvězdu z Břeclavi ředitelka DD Mikulov Květoslava Solaříková. Z regionálního kola v Mikulově postoupila do celostátní show tři vystoupení. Mikulov mezi nimi není, ale s tancem se naše děti umístily na čtvrtém místě, jsme tedy první náhradníci, uvedla Solaříková. V porotě zasedla kromě jiných také bývalá svěřenka DD Mikulov Nikol Štěpánková, která vyhrávala Nejmilejší koncerty se svým sólovým zpěvem. 4 Babinec poprvé a úspěšně Mikulovská rozvojová zahájila ve středu 1. dubna pásmo pravidelných akcí s názvem Babinec. A úspěšně! Tipy od vizážistky Marcely Kuchyňkové a kadeřnice Martiny Šmahajové se setkaly s velkým zájmem přítomných žen. Na závěr byly vylosovány divačky, které si mohly proměnu v líčení či účesu vyzkoušet na vlastní kůži. Prvnímu odpoledni pro ženy, na které naváže série podobných dýchánků každou první středu v měsíci, vévodila příjemná atmosféra. Zajištěno bylo i hlídání dětí a od příště slibují organizátoři také občerstvení. Akce se mi moc líbí, skvěle se bavím. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavostí o vlasech a líčení. Určitě přijdu i příště a přivedu s sebou kamarádky, pochvalovala si Marcela Stojaspalová, která z Kinoklubu odešla s novým účesem. Miroslava Dočekalová pro změnu žasla nad proměnou svého obličeje pod rukama vizážistky. Moc se mi to líbí. Tato akce je opravdu bezvadný nápad. Přivítala bych, kdyby se střídala témata mohl by být Babinec třeba o módě, navrhla Dočekalová. Se střídáním námětů Babince produkční Sylva Chludilová počítá. Na příště připravujeme módní poradnu, prozradila. Vaše nápady na témata Babinců můžete zasílat na

5 Pátek v 19 hodin Program městského kina OCAS JEŠTĚRKY Vstupné: 65 Kč Drama / přístupné / 90 min. / Česko Režie: Ivo Trajkov Hrají: David Švehlík, Karel Zima, Karel Dobrý, Marie Durnová, Verica Nedeska Narození Josefa Bárty provází věštba zemře ve věku 29 let. A je mu právě tolik, když ho opustí žena i se synem a jeho svět se hroutí. Podivné přátelství s nespoutaným Gabrielem vnáší do Josefova bytí nový impuls, zároveň ho však přivádí do stále větších problémů. Zdá se, že nově poznaná láska je nalezením smyslu jeho života, ale dramatický sled událostí vystaví Josefa zkouškám, které mu pomohou změnit sebe i svůj osud. Sobota v 16 hodin PEKLO S PRINCEZNOU Vstupné: 75 Kč Pohádka / přístupná / 90 min. / Česko Režie: Miloslav Šmídmajer Hrají: Jiří Mádl, Tereza Voříšková, Petr Nárožný, Václav Postránecký, Václav Vydra nejml. Co se stane, když si princezna Aneta nechce vzít prince Jeronýma? Bude svatba, válka nebo peklo na zemi? Sobota v 19 hodin KARAMAZOVI Vstupné: 70 Kč Drama / mládeži přístupné / 110 min. / Česko, Polsko Režie: Petr Zelenka Hrají: Ivan Trojan, David Novotný, Igor Chmela, Martin Myšička, Radek Holub, Michaela Badinková Příběh se odehrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina pražských herců v čele s režisérem hry, aby na alternativním festivalu v netradičním prostoru oceláren uvedla jevištní adaptaci Dostojevského hry Bratři Karamazovi, jejímž základem je vyšetřování otcovraždy. Pátek v 19 hodin VALČÍK S BAŠÍREM Vstupné: 60 Kč Animované drama / přístupné od 15 let / 85 min. /hebrejsko-německá verze Režie: Ari Folman Režisér Ari se jednou sejde v baru se starým kamarádem a ten se mu svěří, že mívá děsivé sny každou noc se mu zdá stejná noční můra, ve které ho honí krvelační psi. Oba muži nakonec dospějí k tomu, že noční můra má nějakou souvislost s jejich působením v izraelské armádě při první libanonské válce, která proběhla počátkem 80. let. Ari s překvapením zjistí, že si z této etapy svého života vůbec nic nepamatuje Sobota v 19 hodin VÉVODKYNĚ Vstupné: 70 Kč Historické drama / mládeži přístupný / 110 min. /USA, Anglie, Itálie, Francie, Dánsko Režie: Saul Dibb Hrají: Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling, Hayley Atwell Snímek Vévodkyně nás přenese do 18. století a přiblíží nám příběh šlechtičny Georgiany, praprapratetičky princezny Diany. Paralela mezi jejich životy je více než zřejmá. Podobně jako princezna Diana, tak i Georgiana, vévodkyně z Devonshiru, byla oslňující, charismatická a veřejností milována. V osobním životě jí ale štěstí nepřálo... Poznačte si do kalendáře Neděle Parkurové závody Cihelna, začátek v hodin JK Mikulov pořádá druhou část jarního kola závodů. Jezdecké dvojice budou tentokrát soutěžit v parkuru. Neděle Vernisáž výstavy Galerie Efram, začátek v 16 hodin Jana Široká bude v galerii Efram do 12. května vystavovat svá keramická dílka. Úvodního slova na vernisáži se ujme architekt Vladimír Institoris. Sobota Oslava Dne Země Pod Turoldem, začátek v 10 hodin Již od 10 hodin budou probíhat pravidelné prohlídky jeskyně s průvodcem, v tento den již tradičně zdarma. Organizátoři si pro všechny návštěvníky, zejména však pro děti, připravili zajímavý program. V pravé poledne vystoupí rocková kapela Denwer. Následovat bude vyhlášení nejlepších fotografií na téma Pálava, jak ji mám/nemám rád. Od můžete shlédnou na volném prostranství ukázky historického šermu v podání sdružení historického šermu Marcomania. Ve se na improvizovaném jevišti představí herci divadla Líšeň v inscenaci Jezevec na borovici a herci Malého divadla kjógenu uvedou nový kjógen Šimizu. Po skončení divadelního představení si všichni, kteří sbírali hliník a baterie, připraví losy, aby se mohli zúčastnit losování o ceny. Sobota Jarní cvičení Tělocvična ZŠ Hraničářů, začátek v 10 hodin Sportovní dopoledne je určeno pro ženy a dívky, které mají vztah k pohybu a chtějí udělat něco pro své tělo. Libuše Kuldová a Hana Országová připravily pro zájemkyně power jógu a body form. Jedná se o cvičení, které příjemně protáhne, posílí a vytvaruje tělo. Zároveň uvolní a zregeneruje svaly, ale také mysl. Chybět nebude ani losování vstupenek o věcné ceny. Vstupné je 70 Kč. Pořadatelé se těší na všechny zájemkyně. Neděle Dívka roku 2009 Městské kino, začátek ve 14 hodin Slečny ve věku od 13 do 15 let se v oblastním kole soutěže Dívka roku utkají v několika disciplínách: rozhovor s moderátorem, aerobic, volná disciplína, módní přehlídka a další. V rámci doprovodného programu vystoupí vítěz třetí řady soutěže Česko hledá Superstar Zbyněk Drda. Úterý Koncert ke Dni Země Dietrichsteinská hrobka, začátek v 18 hodin Virtuosi di Mikulov uvedou vokální koncert. Sobota Stonožka Městské kino, začátek ve 13 hodin Dům dětí a mládeže pořádá již tradiční nesoutěžní taneční přehlídku s diváckou soutěží o nejlepší taneční skupinu. Vstupné je 20 Kč. Neděle Mikulovský pétanque Zámecká zahrada, začátek ve 14 hodin Dům dětí a mládeže připravuje odpoledne s pétanquem pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet tuto hru a prožít příjemné odpoledne. Připravuje se: Týden židovské kultury Změna programu vyhrazena! Kulturní kalendář na rok 2009 najdete na webových stránkách odkaz Kalendář akcí. 5

6 Hotel Marcinčák *** provozovna: K Vápence 69, , Mikulov pořádá v prostorách restaurace v zahradě dne od hod. večer strávený ve stylu SLOW FOOD Přijďte si odpočinout k zážitkové gastronomii a vínu z vinařství Marcinčák. Během večera se podává a snoubí šest chodů + šest vín. 890 Kč / osoba Z důvodu omezeného počtu míst je nutná rezervace na tel. čísle nebo na Sádrokartonářské práce minerální podhledy půdní vestavby snížení a zateplení stropů montáž střešních oken dodávka včetně materiálu kalkulace zdarma René Grulich mobil: N ENÍ JIŽ NA ASE PRODAT V AŠI NEMOVITOST? SVTE PRODEJ SVÉ NEMOVITOSTI ODBORNÍKM. WWW. SCHMIDT-REALITY. CZ Nechejte si zhotovit nábytek v Mikulově VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ KUCHYŇSKÉ LINKY NÁBYTEK NA MÍRU (výroba, montáž, doprava) Tel: MVDr. Jiří Krabička tel.: Nově otevřená Veterinární ambulance pro malá domácí zvířata v Mikulově, Koněvova 2 Ordinační hodiny: Po, st, pá, so: 9 12 hod. Od září každodenní provoz s polední přestávkou. 6

7 NÁVŠTĚVA KOSTELA Žáci a děti z naší školy a z dětského denního stacionáře se svými učiteli a vychovateli měli 17. března možnost podívat se na místa, kam by se jinak dostali jen těžko. Byli jsme totiž navštívit kostel Sv. Jana Křtitele, kde nás nejvíce zajímaly varhany. Samotná cesta za nimi na kůr byla pro některé zážitkem po točitém úzkém schodišti a venkovním ochozem jsme se dostali na kůr, kde byla většina dětí (i dospělých) poprvé v životě. Prohlídku kostela a varhan nám umožnila paní Dagmar Valová, která si s námi o tomto nevšedním nástroji povídala a na varhany nám také zahrála. Tato návštěva pro nás byla velice zajímavá a paní Valové za ni moc děkujeme! lp JAK SE STÁT SPISOVATELEM Informace z mikulovských škol Ve čtvrtek 19. března se v mikulovském Kinoklubu žáci 8. a 9. tříd ZŠ Mikulov, Valtická 3 zúčastnili literární přednášky českého spisovatele, žurnalisty, vydavatele, a dokonce i skladatele Lubomíra Müllera. Tento pán nás seznámil se svojí novou knihou Schody do nebeského pokoje, do níž zapsal své zážitky z ne příliš radostného dětství. Sám spisovatel nám přečetl úryvky ze své knihy a bylo vidět, že zaujaly i ty žáky, kteří dosud k četbě nenašli tu správnou cestu autorovo čtení bylo několikrát přerušeno hlasitými projevy, ne však jako náznak nezájmu a neúcty, nýbrž z nich sálalo překvapení a zájem. Naopak, při pasáži ne tak úsměvné zavládlo v místnosti mrazivé ticho doprovázející tiché povzdechy a odpovídající na právě prožité peklo, které stále viselo ve vzduchu, jako by se z knihy vypravilo k nám, k divákům... Jelikož to byla přednáška spojená s besedou, mohli jsme si s panem Müllerem pohovořit o obsahu celé knihy nebo o tom, jak a proč ji vlastně napsal. Dokonce nám řekl, jak se dá kniha napsat. Podrobně vysvětlil, co všechno musíme udělat, co si máme o vybrané tiskárně zjistit, jak máme knihu psát a v jaké podobě ji už jako hotovou tiskárně dát. Také jsme měli možnost si přímo na místě knihu zakoupit. Ale kdo s sebou peníze neměl, nemusel věšet hlavu. Schody do nebeského pokoje si můžeme všichni objednat klidně i prostřednictvím školy hned druhý den seznam zákazníků rychlostí blesku narostl. Všem se nám přednáška moc líbila a my, z devátých ročníků, doufáme, že než se budeme muset rozloučit s naší školou, která se nám dokázala vrýt hluboko do srdíček, absolvujeme alespoň ještě jednu takovou besedu přednášku se starými známými. Pan Müller v nás probudil dosud nenarozené spisovatelské schopnosti a cítění a je více než pravděpodobné, že řada z nás ve svém volném čase půjde na chvilku offline, sedne si do koutka svého pokoje pod rozsvícenou lampičku, nebo vynechá jeden díl oblíbeného sitcomu a ulehne do postele se svou novou knížkou v ruce... Lenka Kapustová, žákyně 9. A třídy DĚTI Z DRUŽINY NA VALTICKÉ VYSTOUPILY PRO MAMINKY Již tradiční akcí na naší škole, ZŠ Mikulov, Valtická, je vystoupení nejmenších dětí ze školní družiny. I tentokrát s dětmi program pro rodiče, zejména maminky, babičky a tety připravila paní vychovatelka Jana Davidová. Ve středu 18. března 2009 přivítaly děti v tělocvičně školy své nejbližší a převedly jim, co se v družince naučily. Součástí programu byly básničky, pohádky, například Sněhurka a Šípková Růženka, taneční vystoupení (moderní hiphop a lidové tance) a sborový zpěv. Děti byly oblečeny do nádherných kostýmů, které jim zhotovila paní vychovatelka. Na závěr všechny maminky, babičky a tety dostaly milé dárečky, srdíčka, která jim děti vyrobily. Jindřiška Kudrnová Příjem inzerce Vážení inzerenti, od 1. dubna přijímá objednávky inzerce do Zpravodaje města Mikulov Pavlína Janderková. Vaše objednávky tedy směřujte na nebo na telefonní číslo ZUŠ Mikulov informuje ŽÁCI USPĚLI I V KRAJSKÉ KONKURENCI Letošní národní soutěž základních uměleckých škol byla vypsána pro dechové, lidové a bicí nástroje, sólový a komorní zpěv a pro houslové a smyčcové soubory. V bicích nástrojích získal Jaromír Pospíšil čestné uznání, Radek Trčálek vybojoval 3. místo ve hře na baskřídlovku. Oba ze třídy Karola Porubského. Ve zpěvu získal Prokop Pokorný, žák Mgr. Václava Peši, 3. místo. Kristýna Václavková a Eliška Ivičičová získlaly ve hře na cimbál 1. místo s postupem do celostátního kola. Obě jsou ze třídy Heleny Břečkové. Komorní orchestr ZUŠ Mikulov pod vedením MgA. Karla Bohůna získal 1. místo a cimbálová muzika Kolík, kterou vede ředitel školy Ing. Jiří Vrbka, získala 1. místo s postupem do celostátního kola. Všem našim žákům a jejich učitelům k tomuto úspěchu blahopřejeme! A. Sobotka, zástupce ředitele ZUŠ Je čas vybrat letní tábor Ačkoliv se zdají být hlavní prázdniny daleko, organizace pracující s dětmi a mládeží se na letní akce a tábory dávno připravují. Většina již vydala přehled táborů, média pomalu plní inzeráty a plakáty s nabídkami. Jak se ale v této záplavě zorientovat? Jaký tábor či pobyt pro dítě vybrat? Kritérii pro rodiče jsou zejména důvěryhodnost pořadatele, kvalifikované vedení, zdravotní zabezpečení a zajímavý program. Tyto informace by měly být zřejmé už z první nabídky, z webových stránek nebo při osobním kontaktu. Další možností, jak zjistit více o lidech, kteří se o děti mají čtrnáct dnů starat, je informační schůzka s rodiči. Výhod je zde několik. V první řadě si personál tábora prohlédnete, můžete také vedoucímu a zdravotníkovi sdělit, čemu má u vašeho dítěte věnovat zvýšenou pozornost či jaká jsou jeho zdravotní omezení, s kým má nebo nemá být ubytováno v chatce/pokoji, kdo je jeho kamarád/příbuzný apod. Čím více informací organizátoři akce o dětech dostanou předem, tím lépe mohou sestavit oddíly a naplánovat program. Z pohledu dítěte je jedním z nejzákladnějších pravidel při výběru tábora náplň a kolektiv. Co se tam bude dělat? Pojede tam někdo z kamarádů? Téma tábora obvykle určuje celotáborová hra, ve které je zahrnuta motivace i rámec aktivit. Zkušení vedoucí umí namíchat bojové hry s klidnějšími rukodělnými aktivitami, sport i tvořivost a individuální hry s kolektivními. 7 Každá aktivita by měla dítě nejen pobavit, ale také rozvíjet jeho schopnosti nebo učit. Posledním a v současnosti palčivým kritériem výběru je cena tábora. Velmi vysoká částka není zárukou kvality, ale ani nízká nemusí tábor shazovat. Cena je určena zpravidla způsobem dopravy, stravování a ubytování dětí. Je jistě obtížné sladit všechny požadavky s peněženkou, ale měli bychom mít na paměti, že dítě by se mělo na tábor hlavně těšit. Tábor by měl být pro něj rekreací, aktivním odpočinkem a zábavou zároveň. Naopak dítě, které má pocit, že jede za trest, dokáže velmi zkomplikovat práci vedoucím. Cílem tábora je přece připravit dětem hezké prázdniny. V Mikulově nabízí tábory s dlouholetou tradicí Dům dětí a mládeže. V roce 2009 se během července uskuteční tři příměstské tábory (keramický, sportovně-turistický a všeobecný), v srpnu mohou děti vyrazit na dva čtrnáctidenní pobytové tábory: Hamry u Svojanova hra Letem světem za 13 dnů, Kláskův mlýn hra Tenkrát na Západě a týdenní taneční tábor. Pro rodiče s dětmi je připraven týdenní pobyt na Chaloupkách a Lido Adriano v Itálii. Více informací získáte na nebo na telefonních číslech nebo Jiřina Falková REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. září 2009 ČÍSLO 15 ROČNÍK X ZDARMA Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena Občany Mikulova hojně probíraná rekonstrukce ulice Nová se konečně blíží do cíle. Po několika

Více

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti.

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti. Z P R A V O D A J M Ě S T A 17. června 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK X ZDARMA Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června proběhly v celé České republice volby do Evropského parlamentu. Naši zemi bude

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu Z P R A V O D A J M Ě S T A 19. května 2010 ČÍSLO 10 ROČNÍK XI ZDARMA Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována Boží hrob na Svatém kopečku se dočkal rekonstrukce. Na dezolátním stavu kaple se sochou ležícího

Více

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Z P R A V O D A J M Ě S T A 5. listopadu 2008 ČÍSLO 19 ROČNÍK IX ZDARMA Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Za finanční podpory evropského programu přeshraniční

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Z P R A V O D A J M Ě S T A Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Zastupitelstvo města Mikulova na svém posledním zasedání jednalo o výši poplatku za svoz a odstraňování komunálních

Více

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. listopadu 2008 ČÍSLO 20 ROČNÍK IX ZDARMA ZŠ Valtická se chce zapojit do etwinningu Základní škola Valtická v Mikulově v současné době připravuje projekt v rámci moderní

Více

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic.

Více

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína Z P R A V O D A J M Ě S T A 30. ledna 2013 ČÍSLO 2 ROČNÍK XIV ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE POHODLNĚ A KDYKOLIV NA INTERNETU! WWW.ZPRAVODAJMIKULOV.CZ Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVENEC 2015 Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes Co vlastně dnes víme o bývalém n. p. DIU Jevíčko, informace se dají vyhledat různými

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

NOVINY. setkat s Oldřichem Lipským, který by se letos dožil devadesáti. v roce 2004. Protože výstava se

NOVINY. setkat s Oldřichem Lipským, který by se letos dožil devadesáti. v roce 2004. Protože výstava se Číslo 13 Ročník XVI Zdarma 18. července 2014 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396,

Více