ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ 1-2/2014 FOTOIMPULS. Eva Stanovská / Park

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ 1-2/2014 FOTOIMPULS. Eva Stanovská / Park"

Transkript

1 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ FOTOIMPULS 1-2/2014 Eva Stanovská / Park

2 OBSAH VALNÁ HROMADA VSVF Program jednání, Zpráva o činnosti VSVF za rok Zpráva o hospodaření, revizní zpráva 10 Rada VSVF pro volební období Plán činnosti VSVF na rok Ivo Gil - čestný člen VSVF 24 VÝSTAVY 4. Salon východočeské fotografie 28 Radek Homola vystavuje 29 Boguslaw Michnik v galerii Slavie v Náchodě 30 VZDĚLÁVÁNÍ BYLO... Workshop olejotisku s Ivanem Neherou 31 Strukáž II BUDE Hradecká fotografická konzervatoř Atmosféra divadelního festivalu 36 Olejotisk amatérských otázek na SOUTĚŽE Premiéra 2014 XXV. ročník fotografické soutěže 39 Národní soutěž a výstava amatérské fotografie Svitavy Fotografie FOTOKLUBY Pavel Rejtar 44 Deset let fotoklubu Oko v Ústí nad Orlicí 45 Pavel Kolínský Vážení a milí čtenáři, určitě jste zjistili, že letos Fotoimpuls dostáváte do rukou ve dvojčísle. Důvod, byť je veskrze ekonomický, by však neměl mít vliv na kvalitu informací, ani na jejich pestrost nebo rozsah. V době rychlého internetu však náš zpravodaj už zcela opustil svou roli aktuálně informativní: díky u a sociálním sítím, internetovým časopisům a jejich newslettrům, je možné doručit aktuální informace téměř okamžitě (od roku 2012 je Fotoimpuls zveřejňován i v elektronické podobě na www stránkách Impulsu). Ale přesto se nám zdá, že dokumentační funkce tištěného zpravodaje má svůj smysl. I tištěný Fotoimpuls zachycuje a zveřejňuje vše důležité, co se ve fotografickém životě východočeského regionu děje, základní informace o vzdělávacích akcích, soutěžích, výstavách, fotoklubech, mapových okruzích, aj. Je to vlastně podrobná orientace ve východočeském amatérském fotografickém životě s přesahy do celostátní soutěže. Fotoimpuls se věnuje nejen amatérským východočeským fotografům, ale všímá si i přátel, kolegů a spolupracovníků, kteří dosáhli nějakého významného úspěchu, jubilea či ocenění, např. Čestné členství VSVF či Cenou Ministra kultury. Jsme přesvědčení, že Fotoimpuls přispívá i k většímu povědomí našeho společenství. Což je samo o sobě třeba. Mnozí mladí už ani netuší, k čemu byly, jsou a měly by být spolky Funkci dokumentační, ale i tu společenskou, sjednocovací, spolkovou, chceme na stránkách Fotoimpulsu plnit i nadále. A proto také pište. Každý fotoklub by měl mít svého zpravodaje, každá nová výstava, či akce svého kritika nebo propagátora, každý počin, který se v kraji zrodí, každá starost či radost svého glosátora... Vedení rady Volného sdružení východočeských fotografů na období Nově zvolená rada si ze svého středu zvolila vedení VSVF: Předseda: Mgr. Vítězslav Krejčí Místopředseda: MVDr. Rudolf Němeček Jednatel: Vladimír Skalický Pokladník: Jana Neugebauerová

3 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ 19. valná hromada Volného sdružení východočeských fotografů sobota 22. února 2014 od hodin Program 1. část: 1. Prezentace 2. Zahájení a schválení programu 19. valné hromady VSVF 3. Zpráva o činnosti VSVF za rok Zpráva o hospodaření VSVF za rok Revizní zpráva ke stavu účetnictví VSVF za rok Plán práce VSVF na rok Volba rady VSVF 8. Volba revizní komise VSVF 9. Návrh na udělení čestného členství VSVF a jeho schválení 10. Diskuse 11. Usnesení 12. Závěr Beseda s promítáním fotografií: MgA. Ivo Gil - profesionální fotograf, zakladatel Muzea fotografie v Jindřichově Hradci, lektor Hradecké fotografické konzervatoře. Program 2. část: 4. SALON VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE slavnostní vernisáž od hodin. Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové *** HODNOCENÍ činnosti VSVF za rok 2014 VZDĚLÁVACÍ AKCE - DLOUHODOBÉ KURZY, DÍLNY, BESEDY, SEMINÁŘE Dlouhodobý odborný kurz Hradecká fotografická konzervatoř 12. ledna, 9. února, 9. března, 13. dubna., 11. května, 8. června, 7. září, 16. října, 17. listopadu a 14. prosince Učebna SAK Impuls Hradec Králové a exteriéry po celé ČR. Jedná se o intenzivní studium v rozsahu tří výukových bloků (181 vyučovacích hodin) organizovaný formou dálkového řízeného samostudia zaměřené převážně na výtvarnou fotografii. Uskutečňuje se v pravidelných víkendových setkáních jedenkrát měsíčně. Ke studiu bylo přijato 26 fotografů, v lednu 2013 zahájilo výuku 25 studentů. Vedoucími pedagogy jsou doc. MgA. Josef Ptáček, profesionální fotograf, a MgA. Ivo Gil, profesionální fotograf a kurátor výstav, jeden ze zakladatelů Muzea fotografie v Jindřichově Hradci. Na výuce se podílejí další odborní lektoři (Pavel Scheufler historik fotografie, PharmDr. Jan Měřička grafik, pedagog FAMU Praha, a další). Od ledna do září bylo odučeno celkem 60 hodin. 19. VALNÁ HROMADA VSVF Foto II 16. března Učebna SAK Impuls Hradec Králové. V průběhu roku 2012 jsme se zabývali fotografií s přesahem do malířství a filozofie celkem na devíti lekcích. Od posluchačů se vyžadovala samostatná tvůrčí práce v abstraktní rovině. Posluchači se obraceli do sebe a ne do reality světa. Pro zpětnou vazbu pochopení probíra- 3

4 VOLNÉ SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ ných témat byla zadávána témata pro vlastní fotografickou tvorbu, která byla průběžně konzultována. Vedoucí lektor doc. MgA. Josef Ptáček. Na výuce se dále podíleli Mgr. Jiří Siostrzonek PhD. filozof, publicista, hudebník, spisovatel a pedagog na ITF při Slezské univerzitě Opava; Miroslav Machotka fotograf z Prahy, přední představitel subjektivní fotografie; MgA. Jan Pohribný fotograf z Prahy, pedagog na ITF při Slezské univerzitě Opava a Univerzitě ve Finsku, představitel luminografie ve fotografii; Bohdan Holomíček fotograf z Jánských Lázní, současný představitel dokumentární tvorby prezentované formou deníku a fotografických sekvencí; Mgr. Dana Kyndrová fotografka z Prahy, představitelka reportážní fotografie; prof. doc. Š t ě p á n G r y g a r, f o t o g r a f z P r a h y a u t o r k n i h y o současném konceptuálním umění ve fotografii; Mgr. Lucie Fišerová naše přední kritička fotografií, kurátorka výstav a redaktorka časopisu IMAGO. Poslední závěrečná lekce se uskutečnila 16. března 2013, kde posluchači předložili všechny práce a fotografické projekty, které v průběhu roční výuky a pod vedením jednotlivých lektorů vznikly. Kurz navštěvovalo celkem 19 fotografů. Černobílá fotografie 26. ledna Fotokomora SAK Impuls Hradec Králové. Pro zájemce o klasický černobílý proces ve fotokomoře jsme připravili ukázkový seminář na dané téma ve fotokomoře. Základy fotografování 21., 28. března; 7., 14., 21. a 28. dubna; 4. a 11. května SAK Impuls Hradec Králové. Kurz byl určen především těm, kteří s fotografováním teprve začínají, aby si dokázali lépe poradit s tvorbou hezkých a technicky kvalitních fotografií. Cílem kurzu bylo pochopení principu fotografování, výběru vhodné techniky a její znalosti. Lektor MgA. Otmar Petyniak, pedagog Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, oboru fotografie a média. Odučeno bylo 24 hodin, účastnilo se devět fotografů. Fotografování pro mírně pokročilé 19. a 26. září; 3., 10., 17., 24 a 31. října a 7. listopadu SAK Impuls Hradec Králové. Kurz volně navázal na základy fotografování. Jeho obsahem je prohloubení dovedností s fotoaparátem, pochopení a smysluplné využití f o t o g r a fi c k ý c h p o s t u p ů, s k l a d e b n ý c h p r i n c i p ů a kompozice při tvorbě obrazu. V návaznosti na teorii byly zařazeny praktické ukázky a cvičení. Kurz v rozsahu osmi setkání po třech hodinách probíhal ve výše uvedených termínech a byl zakončen absolventskou výstavou v Informačním centru Hradec Králové v březnu Lektor MgA. Otmar Petyniak, pedagog Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, oboru fotografie a média. 4

5 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Kurz základních fotografických dovedností 24. září; 8. a 22. října; 5. a 19. listopadu; 3. a 5. prosince; závěrečné lekce se uskuteční 14. a 28. ledna 2014 SAK Impuls Hradec Králové. Cílem kurzu je seznámit frekventanta (seniora a další zájemce) se základní problematikou fotografie v rozsahu potřeb spotřební fotografie. Účastník plní zadané úkoly na základě provedeného teoretického výkladu. Následuje hodnocení úkolů vedoucím lektorem. Fotografie se předkládají elektronicky na kartě z fotoaparátu, flash disku, CD. Není tolerováno fotografování mobilním telefonem. Lektor Mgr. Jiří Zikmund. Počet účastníků je devět, odučeno bylo 18 hodin. Digitální fotografie 5., 12., 19., a 27 ledna a 9. února; Počítačová učebna Střední školy aplikované kybernetiky Hradec Králové. Výuka byla zahájena v prosinci 2012, kdy proběhly dvě úvodní lekce (1. a 15. prosince). Intenzivní kurz práce s Photoshopem úprava fotografick é h o o b r a z u a j e h o fi n á l n í v ý s t u p t i s k f o t o g r a fi e. Cílem kurzu je naučit posluchače dále pracovat s obrazem výstupem z digitálního fotoaparátu. Lektor ing. Jiří Petera, pedagog FAMU Praha. Odučeno 49 hodin. Účast je omezena kapacitou počítačové učebny 13 posluchačů. Adobe InDesign 20., 27. dubna 2013 Počítačová učebna Střední školy aplikované kybernetiky Hradec Králové. Kurz byl určen především těm, kteří s programem Adobe InDesign teprve začínali, i mírně pokročilým, kteří v programu tápali a chtěli si prohloubit své vědomosti. Cílem kurzu byla práce s obrazem v tištěném textu nebo při přípravě internetových stránek. Lektor ing. Jiří Petera, pedagog FAMU Praha. Odučeno 18 hodin. Účast byla omezena kapacitou počítačové učebny 15 posluchačů. Fotografování velkoformátovou kamerou KARDANEM května Dolní Orlice Králíky 8. června Fotokomora SAK Impuls Hradec Králové. Cílem bylo naučit fotografy pracovat s velkoformátovými kypovacími kamerami v krajině a správně vyfotografovat architekturu. Následné zpracování nafotografovaných negativů probíhalo ve fotokomoře v Hradci Králové, kde účastníci workshopu vyvolávali negativy, zhotovovali kontakty a černobílé fotografie. Lektoři doc. MgA. Josef Ptáček a MgA. Ivo Gil. Účastnilo se 15 fotografů a odučeno bylo 28 hodin. Historické fotografické techniky Kyanotypie modrotisk; Van Dyke sépiový tisk; Platino - palládiový tisk května, července, listopadu Fotokomora SAK Impuls Hradec Králové. SAK Impuls připravil pro zájemce tematickou řadu historických fotografických technik. Jako první byl v roce 2012 seminář na téma Gumotisk. V roce 2013 jsme navázali s technikou kyanotypie modrotisku, Van Dyke sépiového tisku a platino-palládiového tisku. Cílem kurzu bylo provést zájemce o historické techniky počátečními nástrahami a záludnostmi procesů, které jsou již dávno zapomenuty, ale patří mezi skvosty výtvarných technik. Každý z absolventů by měl po absolvování kurzu v domácích podmínkách a s minimem speciálních pomůcek tyto techniky zvládnout. Lektor Ivan Nehera, absolvent Institutu tvůrčí fotografie Opava a absolvent ušlechtilých technik u prof. Luďka Vojtěchovského. Kurz pro velký zájem proběhl ve třech b ě z í c h ( v k v ě t n u, č e r v e n c i a l i s t o p a d u ), k a ž d ý v rozsahu 17 hodin, pokaždé pro šest posluchačů (z kapacitních důvodů fotokomory a náročnosti technik). Dřevěné fotografování aneb velkoformátová fotografie června Učebna SAK Impuls, fotokomora SAK Impuls a exteriéry města Hradec Králové. Práce s velkoformátovou kamerou fotografický návrat o 100 let zpátky. Fotografická dílna, při níž měli frekventanti možnost pracovat s formáty od 6,5x9 cm do 24x30 cm. Vyzkoušeli si techniku, která byla vyrobena v některých případech v 19. století, a ochutnali staré řemeslo a techniku, se kterou pracovali Josef Sudek nebo František Drtikol. Součástí dílny byla práce s velkoformátovým negativem ve fotokomoře a zhotovení fotografických kontaktů. Lektor Ivan Nehera, absolvent Institutu tvůrčí fotografie Opava. Za účasti šest fotografů bylo odučeno celkem 23 hodin. Atmosféra divadelního festivalu 8. června: úvod do praktického semináře: teoretická část června: praktické fotografování VALNÁ HROMADA VSVF

6 VOLNÉ SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ 27. a 29. června: průběžné konzultace vzniklých fotografií Exteriéry Hradec Králové. Seminář zaměřený na reportážní a dokumentární fotografii. Fotografování divadelní atmosféry v ulicích města Hradce Králové, foyer a stanech divadel v Hradci Králové v rámci XVIII. mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů a XIII. ročníku Open air programu (aneb Ulice plné komediantů). Fotografování bylo individuální. V průběhu festivalu proběhly dvě konzultace s lektorem. Cílem semináře bylo naučit fotografy pracovat na zachycení momentální situace, která nejde zopakovat a je důležitá a klíčová pro ten daný okamžik, a to nejen při divadeln í m p ř e d s t a v e n í n a j e v i š t i, a l e i p ř i r e a k c i d i v á k ů v hledišti i ulicích v průběhu celého festivalu. Fotografie z tohoto semináře budou k vidění ve foyer Krajského úřadu Hradec Králové v červnu Lektor: doc. MgA. Josef Ptáček. Účast 15 fotografů. Beseda s Evženem Sobkem 2. února Galerie moderního umění Hradec Králové. Téma: Dokumentární fotografie 6 hodin. Účast 120 fotografů. Konografie krajiny října; Slavonice Praktický fotografický seminář zaměřený na pochopení měnícího se rázu krajiny vlivem zásahu člověka. Lektoři doc. MgA. Josef Ptáček a MgA. Ivo Gil. Účastnilo se 17 fotografů, seminář proběhl v rozsahu 36 hodin. Beseda s doc. Mgr. Jaroslavem Prokopem, vedoucím reklamní fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 7. prosince Galerie moderního umění Hradec Králové. Téma: Dokumentární fotografie Pražského hradu. KONZULTACE ROZBOROVÝ SEMINÁŘ PREMIÉRA 2013 XXIV. ročník fotografické soutěže 7. prosince Galerie moderního umění Hradec Králové. Účastníkům fotografické soutěže Premiéra je dána možnost setkat se se členy poroty a hovořit s nimi o svých fotografiích. Možnost konzultací a rozborů soutěžních fotografií je pro amatérské fotografy velkým přínosem pro jejich 6 další tvorbu. Seminář napomáhá mimo jiné rozvoji vidění obrazu a rozpoznávání hrubých chyb ve fotografickém obraze. Rozborový seminář se každoročně setkává s velkým ohlasem, a to nejen mezi účastníky soutěže, ale i mezi ostatními fotografy. SOUTĚŽE PREMIÉRA 2013 XXIV. ročník fotografické soutěže duben 2013 vyhlášení, uzávěrka příjmu fotografií 30. září 2013, 6. října porota, 21. listopadu ledna 2014 výstava vítězných fotografií v galerii Na Hradě Hradec Králové, 7. prosince předání cen vítězům. Premiéra je fotografická soutěž každoročně vyhlašovaná Střediskem amatérské kultury IM- PULS Hradec Králové ve spolupráci s Volným sdružením východočeských fotografů. Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradec Králové. Dále Premiéru podpořili FOMA Bohemia spol. s r. o. Hradec Králové, FOMEI a. s. Hradec Králové a redakce časopisu FotoVideo. Je určena pro všechny zájemce o fotografii a není omezena věkově ani žánrově. Jedinou podmínkou je, aby soutěžní fotografie nebyly dosud nikde vystaveny ani publikovány. Amatérská fotografie je jediný obor, ve kterém celostátní soutěži nepředcházejí okresní ani krajská kola. Ve východních Čechách proto soutěž Premiéra dává každoročně přehled o úrovni amatérské fotografie a ze soutěžních kolekcí jsou pak vybírány fotografie, ale hlavně autoři nejen pro regionální výstavy. V letošním XXIV. ročníku fotografické soutěže PREMIÉRA 2013 byla porotě předložena 581 fotografie od 68 autorů. Mgr. Vítězslav Krejčí, foto Ctibor Košťál

7 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ VÝSTAVNÍ ČINNOST V roce 2013 jsme připravili 29 fotografických výstav ve výstavních prostorách v Hradci Králové. Vítězné snímky fotografické soutěže Premiéra 2012 pak mohli zájemci zhlédnout i ve Svitavách. Výstavy vybírá odborná rada pro fotografii, jež při SAK Impuls pracuje s nabídkami, které přicházejí od autorů, nebo členové rady sami doporučují další tematické či autorské výstavy. Informační centrum ART E FACTA fotografie Ondřeje Kováře z České Třebové KRAJINA výstava fotografií Ivana Šenvetera, Jesenice, Slovinsko DIOR& COMP fotografie Jiřího Sitaře, absolventa Hradecké fotografické konzervatoře 2012, Lhota pod Libčany FOTOGRAFIE Vladimíra Plocková - Bednářová z Hradce Králové Moje barva: ŽLUTÁ fotografie Kateřiny Göttlichové z Prahy FOTOGRAFIE výstava absolventů kurzu Fotografování pro mírně pokročilé, který pořádalo SAK Impuls Hradec Králové v roce 2012 a BANÁT fotografie Rudolfa Němečka z Nového Města nad Metují LUNISONÁRNÍ FOTOGRAFIE Jana Němcová z Pardubic GM 10 fotografie skupiny fotografů: Miloš Fic - Pardubice, Petr Moško - Pardubice, Petr Beran - Chrudim, Milan Křiček - Pardubice, Oldřich Bubák - Pardubice, Stanislav Odvářka - Polička PREMIÉRA 2013 vítězné fotografie XXIV. ročníku fotografické soutěže Galerie Fabrika Svitavy únor duben PREMIÉRA 2012 repríza výstavy vítězných fotografií XXII. ročníku stejnojmenné soutěže Foyer Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Hradec Králové DIVADELNÍ ATMOSFÉRA fotografie z XIII. ročníku Open air program 2012 Bazalka, Hradec Králové HORIONTÁLNÍ POHYB fotografie Kateřiny Göttlichové z Prahy BAREVNÁ KOMPOZICE fotografie Vladimíry Bednářové-Plockové FOTOGRAFIE Pavel Novotný z Odolené Vody PŮVABY TANCE fotografie Milana Fary z Prahy Žižkovy sady Hradec Králové Venkovní výstava velkoformátové fotografie Divadelní atmosféry Knihovna, Jana Masaryka 605, Hradec Králové FOTOGRAFIE Evžen Pajskr z Hradec Králové ŽENA fotografie Věry Machkové z Hrádku n/nisou FOTOGRAFIE ilustrační fotografie k povídkám E. A. Poa od Barbory Pejškové z Hradce Králové VLNĚNÍ fotografie Renaty Molové z Prahy ŽIVOT VE TMĚ fotografie a fotogramy Petra Nálevky z Liberce TVÁŘE fotografie Kateřiny Göttlichové z Prahy FOTOGRAFIE výstava absolventů kurzu Fotografování pro mírně pokročilé, který pořádalo SAK Impuls Hradec Králové v roce 2012 a RODINNÉ ALBUM fotografie Jiřího Kroula ze Slavětína u Nového Města nad Metují JINÝ SVĚT fotografie Marcely Zuchové z Třebechovic pod Orebem GM 10 fotografie skupiny fotografů: Miloš Fic Pardubice, Petr Moško Pardubice, Petr Beran Chrudim a Milan Křiček Pardubice, Oldřich Bubák Pardubice a Stanislav Odvářka Polička UNDER WOMEN GLAMOUR fotografie Karolíny Trudičové Kubcové z Červeného Kostelce Galerie Na Hradě, Na Hradě 91/3, Hradec Králové PREMIÉRA 2013 vítězné fotografie XXIV. ročníku fotografické soutěže Galerie knihovny města Hradec Králové Wonkova 1262/1a, Hradec Králové K fotografie Ctibora, Martina a Petra Košťálových z Trutnova VALNÁ HROMADA VSVF

8 VOLNÉ SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ 4. SALON VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE V regionu východních Čech, stejně jako v celé ČR, mají dnes fotografové možnost prezentovat své práce na samostatných autorských výstavách nebo na výstavách pořádaných v rámci nejrůznějších fotografických soutěží a přehlídek. Chybí zde ale reprezentativní přehlídka poskytující souhrnný přehled tvorby východočeských fotografů za poslední období. Tento dluh by mělo odstranit periodické pořádání Salonu východočeské fotografie. Jeho první ročník proběhl v roce 2005, druhý v roce 2008 a třetí v roce Další reprízy jsou vždy po třech letech. Čtvrtý ročník se tedy uskuteční v roce Předpokládaná účast na čtvrtém ročníku byla přibližně dvacet fotografů. Pozvání k účasti vystavovat na Salonu východočeské fotografie 2014 bylo podmíněno účastí ve výběrovém kole. Autor, který měl zájem o účast na salonu 2014, zaslal pořadatelům k výběru 15 až 20 náhledových neadjustovaných fotografií. K výběru fotografií na 4. Salon východočeské fotografie se sešla velmi erudovaná porota ve složení: doc. MgA. Jaroslav Prokop, vedoucí ateliéru reklamní fotografie Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a profesionální fotografové doc. MgA. Josef Ptáček, MgA. Ivo Gil a Ivan Prokop.Po složitém vybírání ze zaslaných snímků zůstalo na stole asi 130 fotografií od dvaceti čtyř autorů. Více než polovina z nich jsou nová jména. Domnívám se, že to svědčí o zvyšujícím se počtu kvalitat i v n ě v y s p ě l ý c h f o t o g r a f ů a m a t é r ů, k t e r ý m j d e o promyšlenou tvorbu. 4. Salon východočeské fotografie proběhl od 15. února do 6. dubna 2014 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. PUBLIKAČNÍ ČINNOST FOTOIMPULS Neprodejný zpravodaj v nákladu 250 kusů. V l e t o š n í m r o c e v y š l a t ř i č í s l a v e f o r m á t u A 4 a v rozsahu stran. Posláním zpravodaj e F o t o i m p u l s j e i n f o r m o v a t f o t o g r a f y a m a t é r y o dění v oboru především na území východních Čech. 8 Vladimír Skalický při diskuzi... ENCYKLOPEDIE VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE Od roku 2005 mapujeme význačné fotografické osobnosti, firmy i bývalé drobné živnostníky, kteří významnou formou přispěli k rozvoji fotografie ve východních Čechách. Encyklopedie vzniká z finančních a organizačních důvodů postupně formou volných autorských listů, které se každým rokem doplňují. Každý list obsahuje vedle textové faktografie alespoň dvě fotografie portrét autora a minimálně jednu fotografii z tvorby. Postupně tak vzniká Encyklopedie východočeské fotografie. Celkem je zpracováno 66 hesel v rozsahu 105 stran a na projektu se dále pracuje. V roce 2013 vyšlo dalších 11 hesel v rozsahu 16 encyklopedických listů. Jsou to: Josef Binko, Jan Brandeis, Jaroslav Feyfar, Jan Šimon, Jan Tomáš, Josef Vejnar, Fotoklub Brandýs nad Orlicí, Antonín Markl, Julie a Noemi Jurečkovy, Bohdan Holomíček, Josef Pírka a Antonín Markl. STUDIJNÍ KNIHOVNA V roce 2011 jsme začali budovat studijní knihovnu SAK Impuls pro zájemce o výtvarnou kulturu a fotografii. Jsou zde zastoupeny např. tituly: Daniela Mrázková: Příběh fotografie; Karel Srp: Václav Boštík; Zdeněk Sklenář: Deset tisíc věcí deset tisíc let; Barbora Špaletová a Lukáš Rittstein: Nepřistupuj blíž; ČchiPaj-š a jeho slavní žáci LiKche-žan a Chuang Jung-jü; Rezonance Federico Díaz e Area: Vizuální aktivismus, instalace, architektura; Josef Čapek: Grafika; Jiří Straka: Živá malba; Lukáš Rittstein: Vědomí věčně něžných já; Milan Grygar: Laozi; Opičí král Zdeňka Sklenáře; Laozi; Jan Merta: Stockhauusenova symfonie; Jan Reich: Posázaví; Jan Reich Fotografie; Dušan Pálka: Pražský špektákl; Jan Reich: Verschwindende Prag; Jan Reich: Dům v krajině; Vladimír Borgis: Miroslav Bílek; Josef Ptáček: Země krásná; Letná XL: 40. výročí největší struktury Zdeňka Sýkory; Stanislav Voksa: Příběh fotografů Pardubicka; Josef Mühldorf a Pavla Vrbová: Od sportu fotografického k umělecké fotografii; Encyklopedie východočeské fotografie a další. Tituly do knihovny se průběžně doplňují. Knihovna je přístupná veřejnosti v pracovní d n y o d d o 1 6 h o d i n, m i m o p r a c o v n í d o b u a v sobotu po telefonické domluvě. Knihovna

9 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ vzniká z darů fotografů i nakladatelství: Vydavatelství KANT Karel Jedlický, Praha; Galerie Zdeněk Sklenář, Praha; Nakladatelství Nový Svět, Praha; Josef Ptáček; Ivo Gil, Vítězslav Krejčí, Jana Neugebauerová a další. KNIHAŘENÍ RUČNÍ VAZBA KNIH 16. a 24. listopadu Učebna SAK Impuls Hradec Králové. Grafická designérka Darina Lepišová, která se zabývá autorskou knihou a ruční knižní vazbou, seznámila frekventanty s možností ruční knižní tvorby, naučila je, jak si udělat vlastní knihu a poradila, jak dát knize šmrnc. Náplní kurzu byla jednosložková vazba šitá; leporelo nelepená nešitá vazba, tvrdé desky; japonská vazba šitá. Lektorka Darina Lepišová. Účast 10 posluchačů. Kurz proběhl v rozsahu 20 hodin. SPOLUPRÁCE NA CELOSTÁTNÍCH AKCÍCH Uskutečňuje se na základě dohody s hlavními pořadateli. Podle jejich požadavků se podílíme převážně na přípravě koncepce soutěží, spolupracujeme při vyhlášení, propagaci, zajištění lektorů a porotců, zajištění reprízy výstav ap. NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE SVITAVY 2013 (NSAVF) Impuls Hradec Králové se zastoupením Jany Neugebauerové (pracovnice SAK IMPULS), MvDr. Rudolfa Němečka a Vladimíra Skalického (oba členové rady pro obor fotografie při SAK Impuls) v odborné radě pro fotografii při ARTAMA Praha podíleli na znění statutu, vyhlášení a propagaci 33. ročníku soutěže. SAK Impuls každoročně věnuje na NSAVF jednu cenu a v předcházejících ročnících zajišťoval reprízu výstavy vítězných fotografií v Hradci Králové. V současné době není v Hradci Králové odpovídající výstavní prostor, kde by bylo možno reprízu Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie vystavit. Porota h o d n o t i l a 4. d u b n a v e S v i t a v á c h c e l k e m snímků od 175 autorů a 9 kolektivů. *** ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ VOLNÉHO SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ ROK 2013 k mělo VSVF 154 členů. Výše členského příspěvku byla 200,- Kč. Příjmy: - členské příspěvky za rok ,00 Kč - členské příspěvky za rok ,00 Kč - členské příspěvky za rok ,00 Kč - členské příspěvky za rok ,00 Kč - členské příspěvky za rok ,00 Kč - členské příspěvky za rok ,00 Kč - členské příspěvky za rok ,00 Kč - členské příspěvky za rok ,00 Kč - členské příspěvky za rok ,00 Kč - dar sdružení 500,00 Kč - úroky České spořitelny a. s. 28,53 Kč příjmy celkem ,53 Kč Výdaje: - poplatky za vedení účtu u České spořitelny 1 325,00 Kč - ceny Premiéra 8 000,00 Kč - náklady na víkendové semináře 4 840,00 Kč - ostatní režijní výdaje 1 163,00 Kč - výdaje celkem ,00 Kč *** Revizní zpráva ke stavu účetnictví za rok 2013 Ve dnech proběhla kontrola účetnictví Volného sdružení východočeských fotografů. Zjistili jsme, že účetnictví je vedeno řádně, doklady jsou úplné a jsou zařazeny a očíslovány správně, počáteční a konečné stavy hotovosti souhlasí s fyzickou inventurou pokladny a počát e č n í a k o n e č n é s t a v y b a n k o v n í h o ú č t u s o u h l a s í s výpisy. Rozdíl souhlasí s konečným stavem součtu pokladny a účtu. Jednotlivé položky příjmů a výdajů byly zkontrolovány, všechny jsou řádně podložené doklady a nebylo zde nalezeno žádných závad. Hotovost v pokladně byla fyzicky doložena. Lze tedy konstatovat, že účetnictví je vedeno pečlivě a přesně a neshledali jsme žádných závad. V Hradci Králové dne Revizní komise ve složení: Lubomír Mudroň, Katuše Krejčíková, Jiří Čečka VALNÁ HROMADA VSVF

10 VOLNÉ SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ *** RADA VSVF PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Petra Anderlová Narozena 1967, bydliště Kostelec nad Orlicí, mistrová odborného výcviku a učitelka na VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí, předmět kynologie. Členka VSVF od roku 2002, členka fotoklubu Kostelec nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou, absolventka Hradecké fotografické konzervatoře vedené doc. MgA. Josefem Ptáčkem a prof. Ludvíkem Baranem. Paed.Dr. Milan Báča Narozen 1959, bydliště Svitavy, ředitel Gymnázia Svitavy, kde také vede studentský fotografický kroužek. Člen VSVF od roku 2004, člen Fotoklubu Svitavy. Člen odborné rady pro fotografii NIPOS- ARTAMA Praha. Petr Beran Narozen 1957, bydliště Chrudim, modelář, člen VSVF od jeho založení v roce 1996, člen rady VSVF od r. 2002, člen fotoklubu Chrudim. Jana Čížková Narozena 1976, bydliště Náchod, dělnice, členka VSVF a zároveň členka rady VSVF od roku Členka fotoklubu Náchod, absolventka Hradecké fotografické konzervatoře vedené prof. Ludvíkem Baranem a doc. MgA. Josefem Ptáčkem. Ing. Ctibor Košťál Narozen 1956, bydliště Trutnov, fotograf na volné noze. Člen VSVF a člen rady VSVF od jeho založení v roce 1996, od roku 2004 člen fotoklubu KDÚ Trutnov, absolvent Lidové konzervatoře obor výtvarná fotografie vedený prof. Jánem Šmokem. Mgr. Vítězslav Krejčí Narozen 1963, bydliště Hradec Králové, zaměstnanec FOMY Bohemia s. r. o. Hradec Králové. Člen VSVF od jeho založení v roce 1996, člen rady VSVF od r. 2000, člen Unie výtvarných umělců východních Čech. Ing. Mijat Mandić Narozen 1947, bydliště Ústí nad Orlicí, soudní tlumočník. Člen VSVF od jeho založení v roce 1996, člen rady VSVF od r. 2002, zakládající člen fotoklubu OKO Ústí nad Orlicí. 10 Jana Neugebauerová Narozena 1961, bydliště Hradec Králové, odborná pracovnice IMPULSu Hradec Králové. Členka VSVF a zároveň jednatelka a pokladník VSVF od roku 2000, členka odborné rady pro fotografii NIPOS- Artama Praha. MVDr. Rudolf Němeček Narozen 1949, bydliště Nové Město nad Metují, důchodce. Člen VSVF a zároveň člen rady VSVF od jeho založení v roce 1996, místopředseda VSVF v letech , předseda fotoklubu Nové Město nad Metují, předseda Sekce fotografů regionu Náchod; absolvent Lidové konzervatoře obor výtvarná fotografie vedený prof. Jánem Šmokem. Člen odborné rady pro fotografii NIPOS -Artama Praha. Jaroslav Sála Narozen 1944, bydliště Brandýs nad Orlicí, důchodce. Člen VSVF od jeho založení v roce 1996, člen rady VSVF od 2002, člen fotoklubu v Brandýse nad Orlicí, absolvent Lidové konzervatoře obor výtvarná fotografie vedený prof. Jánem Šmokem. Vladimír Skalický Narozen 1961, bydliště Lanškroun, jednatel technických služeb Lanškroun s. r. o. Člen VSVF od jeho založení v roce 1996, člen rady VSVF od 2002, člen fotoklubu Lanškroun, místopředseda Svazu českých fotografů od roku Člen odborné rady pro fotografii NIPOS-Artama Praha Ing. Eva Stanovská Narozená 1953, Bydliště Dřenice, okr. Chrudim, Obchodní manažerka IT společnosti. Členka VSVF od roku 2006, členka rady VSVF od roku 2010, členka pardubického fotoklubu Alfa. Absolventka Hradecké fotografické konzervatoře vedené doc., MgA. Josefem Ptáčkem a MgA. Ivo Gilem. Mgr. Jiří Zikmund Narozen 1947, bydliště Hradec Králové, důchodce. Na Univerzitě Pardubice vyučuje historii fotografie a práci s historickou Člen VSVF a zároveň člen rady VSVF od jeho založení v roce 1996, absolvent Lidové konzervatoře obor výtvarná fotografie vedený prof. Jánem Šmokem. Lenka Židová Narozena 1961, bydliště Broumov, pečovatelka v Centru sociálních služeb Naděje Broumov. Členka VSVF od roku 2003, předsedkyně fotoklubu Broumov. Absolventka Hradecké fotografické konzervatoře vedené prof. Ludvíkem Baranem a doc. MgA. Josefem Ptáčkem.

11 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Rada VSVF pro volební období Petra Anderlová PaedDr. Milan Báča Petr Beran Jana Čížková Ing. Ctibor Košťál Mgr. Vítězslav Krejčí Ing. Mijat Mandić MVDr. Rudolf Němeček Jana Neugebauerová Jaroslav Sála Vladimír Skalický Ing. Eva Stanovská 19. VALNÁ HROMADA VSVF Mgr. Jiří Zikmund Lenka Židová REVIZNÍ KOMISE VSVF PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Lubomír Mudroň Narozen 1960, Hradec Králové, Soukromý podnikatel. Člen a zároveň předseda revizní komise VSVF od jeho založení v roce 1996, absolvent Lidové konzervatoře obor výtvarná fotografie vedený prof. Jánem Šmokem. Ing. Jiří Čečka Narozen 1976, Hradec Králové, inženýr kvality u firmy C-Com, s. r. o. Člen VSVF od jeho založení v roce 1996, absolvent Hradecké fotografické konzervatoře vedené prof. Ludvíkem Baranem a doc. MgA. Josefem Ptáčkem. Mgr. Karel Bauer Narozen 1952, Hradec Králové, ředitel Pracoviště České správy sociálního zabezpečení Hradec Králové v důchodovém a nemocenském pojištění, výběru sociálního pojištění a lékařské posudkové službě. Lektor Univerzity Hradec Králové Ústavu sociální péče. Člen VSVF od roku

12 VOLNÉ SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ 12 *** PLÁN ČINNOSTI VSVF NA ROK 2014 VÝSTAVNÍ ČINNOST VÝSTAVNÍ SÍŇ INFORMAČNÍHO CENTRA HRADEC KRÁLOVÉ leden - TETOVÁNÍ - fotografie Martin Lukeš, Praha únor - AMERIKA - fotografie Pavel Musil, Hradec Králové březen - JWOC - fotografie Petr Háp, Hradec Králové duben - MÍSTO, KTERÉ MÁM RÁD kresby dětí a žáků ZŠ a MŠ při FN v Hradci Králové květen - RMO, vítězné fotografie meziklubové fotografické soutěže Ratibořický mapový okruh 2013 červen - DIVADELNÍ ATMOSFÉRA I fotografie vzniklé na praktickém semináři v rámci Open air festivalu 2013 červenec - HRADECKÁ FOTOGRAFICKÁ KONZERVATOŘ semestrální práce posluchačů srpen - HRADECKÁ FOTOGRAFICKÁ KONZERVATOŘ semestrální práce posluchačů září - AKT - fotografie Miloš Fic, Pardubice říjen - FOTOGRAFIE 90 let fotoklubu Náchod listopad - PREMIÉRA 2014 výstava nejlepších fotografií XXV. ročníku stejnojmenné soutěže prosinec - VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ Na Střezině Hradec Králové VÝSTAVNÍ SÍŇ KNIHOVNA HRADEC KRÁLOVÉ, WONKOVA 1262/1A srpen - DIVADELNÍ ATMOSFÉRA fotografie vzniklé na praktickém semináři v rámci Open air festivalu 2013 VÝSTAVNÍ SÍŇ BAZALKA HRADEC KRÁLOVÉ červenec - RODINNÉ ALBUM - fotografie Jiří Kroul, Slavětín nad Metují srpen - YELLOW CAB - fotografie Martin Lukeš, Praha září - PLANETY - fotografie Miloš Fic, Pardubice říjen - FOTOGRAFIE - fotografie Martin Hlavica, Valašské Meziříčí VÝSTAVNÍ PROSTORA KNIHOVNA, JANA MASARYKA 605, HRADEC KRÁLOVÉ leden - FIGURÍNY - fotografie Tereza Tučímová, absolventka HFK HK březen - KRAJINA - fotografie Radim Štrobl květen - RMO, vítězné fotografie meziklubové fotografické soutěže Ratibořický mapový okruh 2013 červen - DIVADELNÍ ATMOSFÉRA - fotografie vzniklé na praktickém semináři v rámci Open air festivalu 2013 červenec - RODINNÉ ALBUM - fotografie Jiří Kroul, Slavětín nad Metují srpen - FOTOGRAFIE posluchači Hradecké fotografické konzervatoře září - PLANETY - fotografie Miloš Fic, Pardubice říjen - JAZZ - fotografie Jaroslav Jirman, Trutnov listopad - ZAŠLÁ SLÁVA MECHANICKÝCH HVĚZD fotografie, Jakub Misík, Hradec Králové prosinec - LIDÉ KOLEM MĚ - fotografie Lenka Nespěšná, Borová MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH HRADEC KRÁLOVÉ 15. února - 6. dubna 4. SALON VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE VÝSTAVNÍ SÍŇ GALERIE NA HRADĚ HRADEC KRÁLOVÉ listopad prosinec - PREMIÉRA 2014 Výstava nejlepších fotografií XXV. ročníku soutěže. GALERIE U PŘÍVOZU STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY V HRADCI KRÁLOVÉ prosinec - ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA Fotografie 9. běhu Hradecké fotografické konzervatoře. VÝSTAVNÍ SÍŇ FABRIKA SVITAVY březen-duben - PREMIÉRA 2013 Repríza výstavy nejlepších fotografií XXIII. ročníku stejnojmenné soutěže.

13 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ VÝSTAVNÍ SÍŇ DAČICE Dvě výstavy absolventských souborů posluchačů Hradecké fotografické konzervatoře. VZDĚLÁVÁNÍ - DLOUHODOBÉ KURZY ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ PRO KAŽDÉHO únor červen * Impuls Hradec Králové Dva běhy fotografického kurzu pro začátečníky. Lektor MgA. Otmar Petyniak. FOTOGRAFOVÁNÍ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ říjen prosinec * Impuls Hradec Králové Lektor MgA. Otmar Petyniak. F FOTOAPARÁT, FOTOGRAFOVÁNÍ, FOTOGRAFIE celoročně * Impuls Hradec Králové Kurz základních fotografických dovedností určený pro příležitostné uživatele nejjednodušších fotoaparátů užívaných pro dokumentaci jejich aktivit a rodinného života. Lektor Mgr. Jiří Zikmund. HRADECKÁ FOTOGRAFICKÁ KONZERVATOŘ celoročně * Impuls Hradec Králové 9. běh dvouletý kurz organizovaný formou dálkového samostudia. Vedoucí lektoři doc., MgA. Josef Ptáček a Mgr. Ivo Gil. DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE celoročně * Učebna SPŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové Výuka Photoshopu včetně barevné správy. Lektor ing. Jiří Petera. SEMINÁŘE A DÍLNY HISTORICKÉ TECHNIKy celoročně * Fotokomora Impuls Hradec Králové Praktické seznámení s kouzlem starých fotografických technik jako je slaný papír, gumotisk, olejotisk, Van Dyke, modrotisk, lektor Ivan Nehera. OLEJIOTISK celoročně * Fotokomora Impuls Hradec Králové Praktické seznámení s kouzlem staré fotografické techniky, lektor Ivan Nehera. DŘEVĚNÉ FOTOGRAFOVÁNí května * Impuls Hradec Králové Praktický víkendový seminář zaměřený na práci se starými velkoformátovými kypovacími fotoaparáty s důrazem na exponometrii, lektor Ivan Nehera DIVADELNÍ ATMOSFÉRA června * Hradec Králové Praktický seminář fotografování v rámci Open air programu a festivalu Divadlo evropských regionů, lektor doc. MgA. J. Ptáček. VAZBA KNIH podzim * Impuls Hradec Králové Praktický víkendový seminář zaměřený na vazbu knih, leporel, lektorka Darina Lepišová. REPORTÁŽ A DOKUMENT září * Impuls Hradec Králové Víkendový seminář zaměřený na dokumentární a reportážní fotografii, lektor Jiří Hanke. IMPROVIZOVANÝ FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR říjen * Impuls Hradec Králové Praktický víkendový seminář se zaměřením na umělé ateliérové světlo. 19. VALNÁ HROMADA VSVF FOTOGRAFIE BEZ FOTOAPARÁTU STRUKÁŽ březen * Fotokomora Impuls Hradec Králové Kombinování technik malby a fotografického procesu, lektor Mgr. Vítězslav Krejčí. INDESIGN duben * Učebna SPŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové Výuka grafického programu, lektor: ing. Jiří Petera. ARTEFAKTY V KRAJINě květen * plenér Praktický víkendový seminář na pochopení krajiny, která mění ráz zásahem člověka. Lektoři doc. MgA. Josef Ptáček a MgA. Ivo Gil. PIONÝRSKÝ DEN říjen * Impuls Hradec Králové Praktický víkendový seminář zaměřený na fotografování klasickou a digitální technikou, zakončený výstavou. MĚSÍC FOTOGRAFIE BRATISLAVA listopadu * Bratislava Účast na seminářích, dílnách, vernisážích a setkáních se světovými fotografy. PREMIÉRA 2014 listopad * Hradec Králové Rozborový seminář XXV. ročníku fotosoutěže. 13

14 VOLNÉ SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ BESEDY FOTOGRAFIE 22. února * Muzeum východních Čech v Hradci Králové Beseda s Ivo Gilem, profesionálním fotografem, zakladatelem Muzea fotografie v Jindřichově Hradci, lektorem Hradecké fotografické konzervatoře. FOTOGRAFIE listopad * Hradec Králové Představení tvorby předsedy komise pro fotografickou soutěž Premiéra SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PREMIÉRA 2014 duben prosinec * Impuls Hradec Králové XXV. ročník fotografické soutěže. NÁRODNÍ VÝSTAVA A SOUTĚŽ AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE leden květen * Svitavy Příprava 33. ročníku fotografické soutěže, spolupořádá NIPOS-ARTAMA. ÚČAST NA CELOSTÁTNÍCH FOTOGRAFICKÝCH SOUTĚŽÍCH celoročně * Česká republika VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE FOTOIMPULS Posláním zpravodaje je informovat fotografy amatéry o dění v oboru na území východních Čech i v dalších oblastech. Představuje významné fotografy, kteří v této oblasti žili. Nabíz í p r o p o z i c e m í s t n í c h, k r a j s k ý c h, c e l o s t á t n í c h i mezinárodních soutěží a jejich následné vyhodnocení, informuje o vzdělávacích akcích, seminářích a besedách. Představuje fotokluby, zveřejňuje kontakty a odkazy na internetové stránky. Uveřejňuje pozvánky na fotografické výstavy a festivaly doma i v zahraničí. Seznamuje s novinkami ve fotomateriálech, které nabízí současný trh. Fotoimpuls je bulletin neprodejný, vychází třikrát ročně. ENCYKLOPEDIE VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Autorské listy význačných osobností amatérské i profesionální fotografie regionu východních Čech. Z jednotlivých listů se bude kompletovat encyklopedie. Průběžně se doplňuje o další autory, v roce 2014 je plánováno vydat 16 listů. A l m a n a c h Volného sdružení východočeských fotografů V příštím roce oslaví naše sdružení dvacetileté výročí. Před rokem jsem na stránkách Fotoimpulsu psal o návrhu vydání společného almanachu s fotografiemi našich členů. Rok se s rokem sešel a přichází čas pokusit se tuto akci přivést k životu. Naší představou je soustředit fotografie od jednotlivých členů, abychom mohli vytvořit brožuru nebo knihu o rozměrech zhruba 20 x 20 cm. Nyní potřebujeme zjistit skutečný zájem o účast, proto vyzýváme všechny členy, kteří chtějí přispět svojí fotografií a krátkým textem. Ten by měl ve stručnosti vystihnout, proč autor fotografuje a co mu tvorba dává. Důležité jsou i nacionále, možné jsou i kontaktní údaje, popřípadě odkazy na Vaše internetové stránky. Podrobnosti k zaslání fotografií a textů zašleme, jakmile dáme vše dohromady. Cena almanachu bude stanovena podle počtu účastníků. Vyzývám zájemce, aby se přihlásili u Jany Neugebauerové na ové adrese Podle jejich počtu se dohodneme na dalších krocích. Termín přihlášek je Vladimír Skalický, Lanškroun 14

15 Ivo Gil čestný člen VSVF

16 VOLNÉ SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Narodil se v Prostějově. Absolvoval Vyšší průmyslovou školu elektrotechnickou v Mohelnici ( ). Zde se poprvé seznámil s technologií vzniku fotografického obrazu. Zatím uživatelsky, bez většího tvůrčího zájmu. Naučil se ovládat fotoaparát PIO- NÝR, dle návodu vyvolává svitkové filmy a zhotovuje kontaktní černobílé fotografie, zaznamenává momentky studentského života. Po skončení školy je zaměstnán v plzeňské Škodovce, v roce 1960 je povolán na vojnu a po ukončení služby vlasti IvoGil zahajuje na podzim 1962 studium na elektrotechnické fakultě ČVUT. Sanitka V průběhu prvního ročníku navazuje Ivo Gil vztah se studentkou divadelní vědy FFUK v Praze Marií Caltovou. Následně se seznamuje s její matkou Věrou Caltovou, žijící v Plzni, která je respektovanou fotografkou působící v divadle J. K. Tyla. Pro Ivo Gila je to setkání osudové. Díky ní se dostává, nyní již vážně, k fotografii. Věra Caltová mu dává k dispozici fotografickou kameru, seznamuje ho s mimořádným zjevem československé fotografie Miroslavem Hákem, zakládajícím členem Skupiny 42. Gil je Hákem ohromen a fotografií se začíná zabývat programově. Stále intenzivněji si všímá života kolem sebe. 16

17 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Po zahájení akademického roku na podzim 1966 nastupuje do třetího ročníku ČVUT a opakovaně se pokouší o následné zařazení do oboru Film, rozhlas, televize. Znovu není jeho žádost vyslyšena. Na protest proti tomuto rozhodnutí ČVUT opouští. V této době již nebydlí na koleji, ale má pronajatou místnost v domě pod Vyšehradem, který obývá komunita lidí ze všech možných výt v a r n ý c h o b o r ů a p r o f e s í. J e t o m í s t o s e t k á v á n í a rozprav osobností jako je Hrabal, Fárová, Ginsberg, Jaroslav Krejčí a další, místo plné kreativity a t o u h y t v o ř i t. Z d e s e p o t k á v á s J a n e m R e i c h e m a Pavlem Hudcem, studenty fotografie na FAMU, a seznamuje se s jejich fotografiemi. Po konzultacích a následném doporučení fotografa J. Krejčího odesílá výběr ze svého portfolia na FAMU k talentovým zkouškám. Úspěšně postup u j e k p ř i j í m a c í m p o h o v o r ů m n a j a ř e a j e k studiu přijat. Na podzim 1967, ve 26 letech, zahajuje řádné studium na FAMU u prof. Jána Šmoka. Leontýn I V O G I L Farma 17

18 I V O G I L ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Žižkov 18 Želivka V r o č n í k u j e s P a v l e m Š t e c h o u a J a r o s l a v e m A n d ě l e m. R o č n í k v tomto složení je zaměřen na sociální dokument, humanitární druh fotografie H. C. Bressona. Tato specifikace vyžadovala i nové přístupy ze strany katedry, a tak se z jejich iniciativy stává jedním z pedagogů na FAMU Anna Fárová, která se svým studentům nejen věnuje individuálně, ale hlavně významně podporuje jejich snahy přinášet objektivní, naturalistický obraz společnosti bez příkras. Gil vytváří absolventský cyklus Sanitka, kterým v roce 1971 uzavírá svoje studium na katedře fotografie FAMU. Díky tomuto souboru a absolventskému souboru Pavla Štechy Domov důchodců jsou později oba považováni za průkopníky sociálního dokumentu. Po celý svůj fotografický život, kromě období , kdy působil na SUPŠ v Košicích jako vedoucí fotografického ateliéru, se Ivo Gil věnuje sociálnímu dokumentu, reportáži, fotografii architektury, uměleckého skla a reklamě. Nejznámější jeho cykly, kterými se zabýval dlouhodobě, jsou: Sanitka 1971, Leontýn (tento cyklus vzniká v ústavu oligofreniích dětí u Karlova), Farma , Domov důchodců Kuks, Zanikající svět Želivky 1974, Žižkov 1972, Tramvaj Ještě před FAMU fotografoval inscenace v divadle v Chebu, pracoval pro časopis Student, později pro Mladý svět, několik let fotografoval automobilové závody, byl fotografem v ČT, dokumentoval události kolem Jana Palacha v roce 1969 a Listopad Nad volnou tvorbou později převládá komerční zakázková činnost. Fotografuje sklo významných českých sklářů Libenského, Brychtové, Šotoly, Jurnikla, Trnky, Mareše a dalších, pracoval na zakázkách pro síťové agentury Leo Burnet, BBK, Lintas, McCann Ericsson, Grey, atd., dále pro firmy Škoda, Sklo Union Teplice, VITANA, a.s., ARMABETON, ČEZ, Konstruktiva, a.s., Preciosa, a.s., atd.. V roce 1991 byl spoluautorem prvního čs. billboardu Pražské jaro a jako fotograf pracoval na prv-

19 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ ním filmu vznikajícím v produkci soukromé firmy BON- TON Tankový prapor. V roce 1998 se stává jedním z autorů projektu Záchrany kulturního dědictví fotografie a stojí při založení Národního muzea fotografie (NMF), které bylo otevřeno v roce 2002 v Jindřichově Hradci jako obecně prospěšná společnost. V roce 2001 byl autorem a realizátorem projektu první sbírky NMF současných českých fotografů Zlatý fond NMF. Markéta Luskačová I V O G I L 19

20 I V O G I L ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Po roce 2003 s dovršením důchodového věku zakázková aktivita Ivo Gila slábne. V roce 2004 se začíná věnovat pedagogické činnosti v Hradecké fotografické konzervatoři v Hradci Králové, kde působí doposud. Od roku 2003 je členem poroty fotografické soutěže Premiéra, kterou každoročně vyhlašuje Impuls Hradec Králové a Volné sdružení východočeských fotografů. Neméně významná je jeho úloha při následném rozborovém semináři, kdy dokáže s autory soutěžních fotografií kriticky hovořit o jejich snímcích a zároveň je podpořit v jejich tvůrčí činnosti. Během deseti let, kdy spolupracuje s VSVF a Impulsem Hradec Králové, zde lektorsky vedl i několik fotografických seminářů: 4 x fotografování velkoformátovou kamerou, 2 x i m p r o v i z o v a n ý f o t o g r a fi c k ý a t e l i é r, 2 x v e d l s e m i n á ř v profesionálním fotografickém studiu na téma zátiší a kreativní portrét, 3 x seminář ikonografie krajiny, 3 x seminář artefaktů v krajině. Působí jako neúnavný konzultant pro všechny fotografy, kteří mají o jeho rady zájem. Žižkov 20

Institut tvůrčí fotografie. fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010

Institut tvůrčí fotografie. fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010 institut tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010 Marek Malůšek Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie Opava, 2012 Institut

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku www.mistnikultura.cz 12 06 Ročník XVI O betlémech a betlémářích Roztocké muzeum je provoněné perníkem Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku Varhany pro Jeseník Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

LXIX jaro-léto 2014. Na herectví nic není, prostě se postavíš oběma nohama pevně na zem, podíváš se partnerovi do očí a řekneš pravdu.

LXIX jaro-léto 2014. Na herectví nic není, prostě se postavíš oběma nohama pevně na zem, podíváš se partnerovi do očí a řekneš pravdu. LXIX jaro-léto 2014 Na herectví nic není, prostě se postavíš oběma nohama pevně na zem, podíváš se partnerovi do očí a řekneš pravdu. James Cagney (1899-1986) Americký herec, představitel gangsterů, drsňáků,

Více

Jakub Kožiál. Bořek Sousedík. teoretik, pedagog, fotograf. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě

Jakub Kožiál. Bořek Sousedík. teoretik, pedagog, fotograf. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě Jakub Kožiál Bořek Sousedík teoretik, pedagog, fotograf Bakalářská práce Slezská univerzita v Opavě Filosoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie Opava 2010 Jakub Kožiál Bořek Sousedík

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 11 2005 Granty Ministerstva kultury Týden knihoven skončil Město si poradilo se zámkem Praha 10 má kroniku Nová kulturní epicentra v Českých Budějovicích

Více

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums.

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums. VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Téma: Gloria musaealis 2008 Informace k zákonu o účetnictví Zahájení Festivalu muzejních nocí www.cz-museums.cz číslo 3 ročník 09 Proč se vystavovat vysokým

Více

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii Vladimír Meletzký Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006 1 Knihu Úklona mému městu pokřtil mešním vínem starosta Petr Dvořáček. Foto na obálce M. Karásek V ulici Na Kopečku byl 19. října dopoledne vysazen strom Pavlovnie plstnatá, který se tak stal symbolem

Více

Téma: Velká válka v muzeích

Téma: Velká válka v muzeích v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 5 ročník 14 Téma: Velká válka v muzeích Jak hospodaří muzea umění Doporučení OMG k vydávání sbírek www.cz-museums.cz Moderní komunikace s návštěvníky

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Volili jsme krajské zastupitelstvo

Volili jsme krajské zastupitelstvo 11 listopad 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Volili jsme krajské zastupitelstvo ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS PRO VYS. TOP 09 Telč - město 21,87 16,39 14,09 10,49 21,46 3,12

Více

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Srpen 2009 Ročník 14/4-5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Dohodu o spolupráci Slezské univerzity v Opavě a Opolské univerzity podepsali rektoři prof. M. Černohorský

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy 1 DĚTSKÉ A MLADÉ DIVADLO, PŘEDNES, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DĚTSKÉ A mladé DIVADLO, PŘEDNES A DRAMATICKÁ VÝCHOVA Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum estetických aktivit dětí a mládeže, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám.

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

Sladké stoleté oslavy

Sladké stoleté oslavy Zpravodaj Města Litomyšle 2 3. února 2006 Ročník XVI. Sladké stoleté oslavy Hana Švehelková s asistentem Davidem vyprávěli během Medového večera, vážně - nevážně, o včelách a jejich životě. Zatímco včely

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 6 2005 Ceny Ministerstva kultury Granty nadace OF Malá sonda do kultury Plzeňského kraje Olešnice z Vesnice roku městem Plumlovská přehrada se rozezní

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více